Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE"

Transkript

1 Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE I efteråret 2013 blussede debatten om ytringsfrihed op i Odense kommune efter, BUPL Fyn succesrigt satte fokus på den udbredte tavshedskultur i kommunen. To pædagogiske meningsdannere den ene fællestillidsrepræsentant, den anden initiativtager til Odenses Forældreorganisation har spillet en central rolle i sagen. Læs her om sagen i Odense og meningsdannernes erfaringer og brug af uddannelsen som Pædagogisk meningsdanner. Fyens Stiftstidende d. 12. juni 2013 Formålet med nærværende case er at vise, hvilken betydning uddannelsen efterfølgende har haft for to deltagere fra Odense. Den fortæller en historie om, at det som pædagog kan lade sig gøre at gøre en forskel og forandre dårlige arbejdsbetingelser i samarbejde med sin fagforening. At det med nogle konkrete redskaber kan lade sig gøre som pædagog at forandre sin position og blive pædagogisk meningsdanner med mulighed for at blive hørt og taget alvorligt af politikere og ledere på det pædagogiske område. Casen er fortællingen om, hvordan det er muligt at skabe fællesskaber, som Odense Forældreorganisation, der får indflydelse på den politiske dagsorden. 1. Pædagogisk meningsdanner uddannelse for forandring Formålet med Pædagogisk meningsdanner uddannelsen, som tænketanken Cevea laver i partnerskab med BUPL, er at sætte potentielle pædagogiske meningsdannere i stand til at repræsentere pædagogiske holdninger og erfaringer aktivt i debatten om velfærdssamfundets Kontakt Bjørn Hansen Uddannelseschef T: E: Forfatter Yanaba Rymark Sankoh Uddannelsespraktikant E: Publiceret d

2 prioriteringer. Pædagogisk meningsdanner uddannelsen bliver hvert år afsluttet med Pædagogikkens Dag, der er kulminationen for uddannelsen, mens dagen samtidigt sætter rammerne for, at den pædagogiske virkelighed møder politikere og omvendt. De pædagogiske meningsdannere debatterer sammen med andre fagfolk, forskere og politikere dilemmaer fra den pædagogiske virkelighed og vilkårene i de danske institutioner samt muligheder for vores fælles velfærd. Alt sammen med et mål om at udvikle pædagogikken og sætte en ny dagsorden baseret i den pædagogiske praksis og virkelighed. De pædagogiske meningsdannere blogger under og efter uddannelsen om deres pædagogiske dagligdag og virkelighed på voresvirkelighed.dk. Som virkelighedens eksperter skriver de på bloggen om deres holdninger til og løsningsforslag til den pædagogiske praksis. Se den samlede evaluering af Pædagogisk meningsdanner uddannelsen her: link. 2. Odense: Fra tavshedskultur til retten til at ytre sig I Odense kommune har der på 0-6 års området været en udpræget tavshedskultur, og pædagogerne har været bange for at ytre sig offentligt. Utrygheden og frygten for at ytre sig har skabt grobund for et dårligt arbejdsmiljø, hvor pædagogerne har fundet sig i kritisable forhold for at undgå fyresedlen. Hele sagen omkring ytringsfrihed og tavshedskultur i Odense kommune har været afdækket massivt i Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis i løbet af de seneste måneder. Forside i Fyens Stiftstidende d. 06. september 2013 Tavshedskulturen blev for første gang genstand for diskussion under Pædagogisk meningsdanner 2012 i en radiodebat, hvor en af de af pædagogiske meningsdannere deltog. Radio24syv var nødt til at klippe en pædagog fra Odense ud af deres indslag, da pædagogen blev nervøs for konsekvenserne af sine ytringer. Pædagogen ringede til Radio24syv og bad om at få sit indlæg klippet ud af indslaget, da hun frygtede for, hvilke konsekvenser hendes udtalelser i radiodebatten ville få. Radio24syv måtte fraklippe pædagogens udtalelser, hvilket var med til at understrege den herskende tavshedskultur i Odense kommune og frygten blandt pædagoger for at ytre sig offentligt. Det er en syg ledelseskultur, hvis Odenses pædagoger ikke må åbne munden internt. Hvordan skal politikerne så træffe de rigtige beslutninger? Leder i Fyens Stiftstidende d. 06. september 2013 under overskriften: Mundkurvene i Odense BUPL Fyn har i sommeren 2013 udarbejdet et notat på baggrund af en undersøgelse, der dokumenterede, at flere pædagoger i Odense ikke turde ytre sig over for deres arbejdsgivere. Undersøgelsen viste, at flere pædagoger oplevede, at lederne begrænsede deres ytringsfrihed, og de frygtede for fyresedlen, hvis de ytrede sig offentligt også over for forældre. Se notatet via dette link. Side 2 af 6

3 3. Interview: Pernille Isaksen-Ejby Fællestillidsrepræsentant i BUPL Fyn, Pernille Isaksen-Ejby, har deltaget på Pædagogisk meningsdanner hold II samt et 2-dages kursus i Strategisk kommunikation for tillidsfolk afholdt af Cevea. Pernille ridser problemstillingen omkring ytringsfrihed således op: Problemstillingen omkring ytringsfriheden handler om, at folk er bange for at ytre sig. Folk er bange for fyringer. Flere af pædagogerne har fået at vide, at de ikke må sige noget og de er bange. Tidslinje Januar maj 2012, tre moduler á tre dage: Pædagogisk meningsdanner hold I 10. maj 2012 Pædagogikkens Dag I februar 2013: Kursus for BUPL Fyn: Strategisk kommunikation for tillidsfolk Januar maj 2013, tre moduler á tre dage: Pædagogisk meningsdanner hold II 23. maj 2013 Pædagogikkens Dag II BUPL Fyn er gået aktivt ind i kampen for ytringsfrihed i Odense kommune. Pernille har arbejdet hårdt for at italesætte og synliggøre problemstillingerne omkring tavshedskulturen og dens betydning for det dårlige arbejdsmiljø blandt pædagogerne i Odense kommune: Der har i BUPL-regi været afholdt et fyraftensarrangement, der omhandlede ytringsfrihed. Alle medlemmer skal kunne stille spørgsmål, det arbejdes der på på de forskellige arbejdspladser, hvor de lokale ledere og tillidsrepræsentanter tager sig af det. Pernille har været vedholdende i dialogen og har i den konstruktive snak med cheferne på det pædagogiske område oplevet forandringer. Pernille har skrevet læserbreve og har erfaret, hvordan læserbrevene og den massive mediedækning i Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis har været et sideløbende pres på cheferne og deres lydhørhed over for problematikken. Pernille beskriver, hvordan uddannelsen som Pædagogisk meningsdanner har været direkte medvirkende til, at hun skriver læserbreve: Jeg har aldrig skrevet så mange læserbreve og aldrig ytret mig så meget offentligt som efter, jeg har deltaget i Pædagogisk meningsdanner. Hun forsætter: Før uddannelsen skrev jeg måske et læserbrev en gang om året vedrørende budgetforhandlinger. De sidste to måneder har jeg været i Fyens Stiftstidende fem gange. Efter Pædagogisk meningsdanner har jeg fokus på, at det er vigtigt at gøre det, og at det ikke behøver at være perfekt. Jeg har fået gode redskaber til at blande mig i medierne, og jeg bruger mine kræfter på at signalere området udadtil. 18. juni 2013: Stiftelse af Odense Forældreorganisation Sommer 2013: BUPL Fyn præsenterer undersøgelse om pædagogers ytringsfrihed 23. september 2013: Debat mellem pædagogerne i Odense kommune og Odense kommune under overskriften: Ytringsfrihed et opgør med tavshedskulturen Jeg har aldrig skrevet så mange læserbreve og aldrig ytret mig så meget offentligt som efter, jeg har deltaget i Pædagogisk meningsdanner. Pernille Isaksen-Ejby, fællestillidsrepræsentant, BUPL Fyn Side 3 af 6

4 BUPL Fyn har i september 2013 afholdt et debatmøde mellem pædagogerne og Odense kommune, og de har arbejdet for at sikre dialog mellem pædagogerne og lederne i forvaltningen. Se notat fra debatmødet her. Rådmanden for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense kommune, Brian Dybro, og den adm. direktør Jimmi Streit fra samme forvaltning, har udtalt, at de ønsker at samarbejde, og der er i kommunen præsenteret en strategi for, hvordan pædagogerne kan henvende sig, hvis de ikke bliver hørt af deres nærmeste leder. Institutionschefen har i et interview i Fyns Amts Avis d. 07. september 2013 garanteret, at ingen pædagoger bliver fyret, hvis de ytrer sig offentligt. I Odense kommune er der nu igangsat en proces, som skal sikre samarbejde mellem forvaltning, ledere på forskellige niveauer, pædagogerne, politikerne og forældrene. Og garantere pædagogers og forældres ret til at ytre sig offentligt. Fyens Stiftstidfende d. 11. september Interview: Heidi Lykke Steffensen Schultz Samarbejdet med forældrene har før og under forløbet haft Heidi Lykke Steffensen Schultz fokus. Heidi er uddannet Pædagogisk meningsdanner fra hold I, og på uddannelsen afdækkede hun, sammen med en kollega, manglen på en forældreorganisation i Odense. Heidi oplevede, at den tavshedskultur, som dominerede forholdet mellem pædagogerne og forvaltningen, også var fremherskende mellem pædagogerne og forældrene og at forældrene i lighed med pædagogerne oplevede, at de fik mundkurv på og ikke kunne ytre sig frit. Heidi besluttede i løbet af Pædagogisk meningsdanner uddannelsen, at hendes forandringsopgave skulle være at opstarte en forældreorganisation i Odense. Hun ønskede at gøre op med den herskende tavshedskultur ved at lade forældreorganisationen tale forældrenes sag. FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte har i 2012 udarbejdet en undersøgelse, som dokumenterer, at mange medarbejdere er bange for at ytre sig offentligt. Se rapport via følgende link: e/arbejdsmiljoe/notater/ftf_dokum entation7.pdf I juni 2013, efter lidt over et års forberedende arbejde med møder med en række forældre og støtte fra Forældrenes Landsforening (FOLA), blev Odense Forældreorganisation stiftet. Heidi forklarer i et interview i Fyens Stiftstidende d. 11. september 2013, at forældrene er bange for at ytre sig også selv om de gør det anonymt. Med Odense Forældreorganisation har forældrene nu fået en platform, hvor de kan ytre deres historier. Organisationen er aktiv i sin modstand mod besparelser i Odense og trods de interesseoverlap, der måtte være mellem faggrupper og forældre, er det en væsentlig forbedring af både forældres og de ansattes mulighed for at samarbejde omkring at skabe bedre vilkår for den pædagogiske praksis. Heidi er ansat som pædagog 37 timer pr. uge i et børnehus i Odense kommune og er institutionstillidsrepræsentant for ca. 60 medlemmer fordelt i 7 børnehuse. Ud af de 37 timer er 6 timer afsat til TR-arbejde. Heidi er bestyrelsesmedlem i den lokale fagforening samt næstforperson i Odense Forældreorganisation, som hun var med til at stifte i juni Side 4 af 6

5 Hvilken betydning har Pædagogisk meningsdanner uddannelsen haft for dig generelt i dit faglige arbejde og som pædagog? Uddannelsen har haft stor betydning for mig. Mit mål med uddannelsen var at stille op som tillidsrepræsentant. Jeg fik blod på tanden i forhold til tillidsrepræsentantarbejdet. Der var ingen tillidsrepræsentant, der blev lavet egne regler. Jeg fik på uddannelsen indblik i, hvad fagbevægelsen kan bruges til. Der er noget, der er værd at kæmpe for, vi kan opnå noget. Så jeg stillede op som tillidsrepræsentant og til bestyrelsen i den lokale fagforening. Jeg har fået indsigt i, hvordan pædagogik og politik hænger sammen og fået en større forståelse efter uddannelsen. Kan du påvirke de politiske processer, kan du også påvirke pædagogikken og vilkårene. Kan du fortælle om, hvordan idéen til Odense Forældreorganisation opstod? Idéen kom på uddannelsen, sammen med en kollega fra Odense under en 24-timers camp. Jeg havde tit tænkt på, hvorfor Odense ikke havde en forældreorganisation. Ligesom der er i København og Århus. Jeg oplevede, at der var meget garderobesnak blandt forældre og for at få politisk indflydelse, tænkte jeg, om vi ikke skulle lave en forældreorganisation. Jeg ringede til formanden for BUPL og FOLA og havde et opstartsmøde, hvor alle forældre i Odense var inviteret, og hvor forældre deltog. Der skete ikke noget konkret. Min kollega trak sig, og jeg stod alene med projektet. Via facebook fik jeg kontakt til formanden fra FOLA og kontakt til andre forældre. Vi afholdt stiftende generalforsamling i juni, og det er gået stærkt lige siden. Hvilke redskaber fra uddannelsen bruger du? Og hvordan? Jeg bruger en blanding af det hele. Der kan i bestyrelsen i forældreorganisationen være forskellige tilgange til, hvordan vi henvender os udadtil. Jeg bruger rigtig meget historiefortælling. Vi kan bygge fortællinger op og ramme politikerne på nogle følelser, noget de kan forholde sig til. Det strategiske og pædagogfaglige hænger sammen det er det, der er fagpolitik. Anne Apollo, faglig konsulent i BUPL Fyn Og så skriver jeg debatindlæg, men historiefortælling er min kæphest. Jeg bruger også den overbevisning, jeg fik med mig fra uddannelsen jeg gør brug af min ret til at ytre mig og det at tale for en sag. Det var godt med Pædagogikkens Dag. Ved at være med til at stable så stort et arrangement på benene, har jeg fået erfaringer, som jeg bruger. Jeg har blandt andet brugt erfaringerne i mit arbejde i forældreorganisationen, da vi skulle arrangere en demonstration. Side 5 af 6

6 Hvad har været det bedste ved Pædagogisk meningsdanner uddannelsen? Jeg har fået en helt anden indsigt end før og griber tingene anderledes an. Tidligere havde jeg en holdning til alting, nu er jeg meget mere strategisk. Fx i hvilket forum jeg siger tingene, og jeg lægger en plan for, hvordan jeg opnår tingene før bralrede jeg bare løs. Det var super kompetente og engagerede undervisere, det var rigtig fedt! Og så var det godt med 3 dage ad gangen med overnatning. Det var intenst, vi spiste sammen, og vi kunne drikke en øl sammen om aftenen. Det gav fællesskab og sammenhold. Det var godt, at BUPL var med i uddannelsen, det gav et helt andet indblik i fagforeningen. Og det gjorde, at jeg ville være aktivt medlem i BUPL. Det var tungt med undervisningen i samfundsmæssig teori, økonomi og fagbevægelsens historie, men jeg ville heller ikke have undværet det, for det var godt med viden om, hvordan pædagogik og politik hænger sammen. Hvordan vil du fortsætte arbejdet som meningsdanner? Jeg tænker, at jeg er godt i gang. Både med min TR-kasket på og i forbindelse med bestyrelsen og forældreorganisationen. Der er hele tiden processer i gang. Fire pædagoger fra Odense har deltaget i uddannelsen som Pædagogisk meningsdanner på hold I og II. Nedenstående viser, hvordan uddannelsen som Pædagogisk meningsdanner har været medvirkende til at skabe forandring i de pædagogiske meningsdanneres faglige virke. En pædagog var tillidsrepræsentant og er det fortsat. En pædagog er i dag en pædagogisk meningsdanner kendt for i BUPL generelt og blandt pædagogisk interesserede på Fyn sin faglighed og evne til at skrive om den. En pædagog er i dag institutionstillidsrepræsentant og sidder i bestyrelsen i den lokale fagforening samt har taget initiativ til at stifte Odense Forældreorganisation. En pædagog var fællestillidsrepræsentant og har haft en central rolle i ytringsfrihedskampen og er nu politisk aktiv. 5. Status efterår 2013 I Fyens Stiftstidende d. 06. september 2013 forholder Jimmy Streit, adm. direktør i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense kommune, sig til resultaterne af BUPL s undersøgelse omkring ytringsfrihed, som viser, at flere af pædagogerne er blevet advaret mod at udtale sig. Jimmi Streit udtaler, at det er medarbejderne, som er eksperter i virkeligheden og det derfor også er medarbejderne, som der er brug for ytrer sig. Ifølge Fyens Stiftstidende d. 11. september 2013 vil Odense Lærerforening lave en undersøgelse magen til den, BUPL har lavet, og FOA overvejer at iværksætte en lignende undersøgelse. BUPL Fyn og Odense kommune arbejder på at komme tavshedskulturen i kommunen til livs. Ved debatmødet mellem pædagogerne og Odense kommune, som BUPL Fyn afholdt i september 2013, blev der udarbejdet en række dogmer, som fremadrettet skal være med til at sikre pædagogernes ytringsfrihed samt en åben og konstruktiv debatkultur på 0-6 års området i Odense kommune. Se dogmerne her. Side 6 af 6

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

ETISK GRUNDLAG. Kommunikationsstrategi for skabelsen af et etik grundlag for pædagoger. DEBATOPLÆG: APRIL 2009

ETISK GRUNDLAG. Kommunikationsstrategi for skabelsen af et etik grundlag for pædagoger. DEBATOPLÆG: APRIL 2009 UPDATEO PGAVE Udarbejdet af: Allan Baumann, BUPL. Dato: 2009.06.11. Eksamensopgave: Informationsjournalistikkens metodiske grundlag, obligatorisk modul under diplomuddannelserne i journalistisk arbejde

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi Når de voksne mødes skabes muligheder for børnene Skrevet af: Hanne Karkov, Psykotraumecentret ved Dansk Røde Kors Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere