Debataften den 15. marts om emnet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debataften den 15. marts om emnet:"

Transkript

1 Debataften den 15. marts om emnet: Hvordan kunne Skamstrup og omegn se ud!!! Hvad er din rolle? og hvilken hjælp kan vi få udefra? Velkomst og rammer for oplæg og debat Oplæg Pause Debat Konklusioner Aftenens program: Organisering af landdistrikter og landdistriktsudvikling. Oplæg v. Jens Christensen Lokalsamfundets rolle i et samarbejde med Kommunen. Oplæg v. Morten Hylleberg, Egebjerg De lokale ressourcer og potentialer: Menneskelige Fysiske Erhvervsmæssige Og samspillet mellem de tre. Hvad forstås ved Landskabskarakteranalyse og hvordan kan analysen anvendes til landskabsforvaltning i praksis. Oplæg v. Morten Holme, Landskabsarkitekt Byforskønnelse og byfornyelse med henblik på Skamstrup. Hvem, hvad hvor? Oplæg v. Andreas Jønck Faartoft, Landskabsarkitekt, og Birgitte Degener, Arkitekt Konklusioner og vejen frem Vi skriver et fyldestgørende referat med hovedkonklusioner, der sendes til alle deltagere i debatten og til læserne af Foreningens nyhedsinformationer.

2 Debataften den 15. marts 2018: Hvordan kunne Skamstrup og omegn se ud? Hvad er din rolle? og hvilken hjælp kan vi få udefra? Definitioner og tal: I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 inddelte Fødevareministeriet kommunerne i fire klasser. Inddelingen blev foretaget i samarbejde med Danmarks Jordbrugsforskning og baseret på 14 udvalgte indikatorer. De fire klasser er: Yderkommuner Landkommuner Mellemkommuner Bykommuner I alt 16 kommuner 29 kommuner 18 kommuner 35 kommuner 98 kommuner I den definition er de første tre nævnte, altså 63 kommuner betragtet som landdistrikter. Holbæk Kommune er en mellemkommune, men ifølge definitionen således en landkommune. Andre har defineret et landdistrikt som områder uden sammenhængende bebyggelse, eller områder hvor den sammenhængende bebyggelse har under 200 indbyggere. Endelig er der nogle der betegner et byområde som en sammenhængende bebyggelse, der har mindst 200 indbyggere. Landdistrikterne er således områderne udenfor byområderne. Så vi befinder os lige nu i et udpræget landdistrikt. Landdistriktsudvikling kan defineres som en lokal samarbejdssstyret (netværksstyret) udvikling, der har til formål at optimere, i samspil med offentlige myndigheder anvendelsen af de menneskelige, fysiske og erhvervsmæssige ressourcer og potentialer i lokalområdet d.v.s. landdistriktet. I Holbæk Kommune er de ca indbyggere fordelt med ca.40 % i Holbæk By; ca.41 % i byer over 200 indbyggere og; ca. 19 % i udprægede landdistrikter (omkring 60 landsbyer med mindre end 200 indbyggere og det åbne land). Holbæk Kommune har et budget for 2018 på ca. 4,2 mia. kroner. Med de ca indbyggere i Kommunen, betyder det, at der er det pæne gennemsnitlige beløb på for hver indbygger til at modtage offentlige ydelser, investeringer og services.

3 På grundlag af flere års arbejde har Holbæk Kommune nu udarbejdet et Kommissorium for Projektudvalget for udvikling af Lokalområder. Projektudvalgets sammensætning efter Kommunalvalget er: Lars Qvist (formand) L Peter Nielsson (V) John Harpøth (O) Christina Hvass Hansen (A) Solvej Pedersen (B) Ressourcer: Menneskelige Lokale forhold synliggjort udadtil Ekstra-lokale ressourcer trukket ind udefra Organisering lokal strategisk kapacitet Fysiske Erhvervs Den lokale strategiske kapacitet som grundlag for ressourceanvendelse (Efter Tanvig 2015) De menneskelige ressourcer: I de snart mange år jeg har haft lidt med lokalområdet at gøre, er det for mig blevet klart, at vi har næsten ubegrænsede menneskelige ressourcer i form af forskellige erhverv, forskellige uddanelser, forskellige holdninger og nye impulser fra tilflyttere o.s.v. Men der er måske også skabt et tomrum efter centraliseringen af mange services, aktiviteter og investeringer i Mange føler, at man står mere alene og derfor i højere grad skal varetage egne interesser uden den samme hjælp og støtte fra Kommunen som tidligere. Opgaven med Stemmer fra Skamstrup og arbejdet i Foreningen Skamstrup og Omegn har vist, at der er mange muligheder og, at der er åbenhed overfor fællesskaber, der kan tilgodese både fælles og individuelle behov og ønsker. Det seneste større eksempel er fibernettet i Skamstrup, men den generelle opbakning til og deltagelse i Foreningen Skamstrup og Omegns aktiviteter og arrangementer viser, at der er vilje til - og muligheder for at tilgodese fælles og individuelle behov

4 på mange forskellige felter i vores område. Formålet med mødet i dag er at drøfte nogle af de tiltag, der skal sættes i gang for at bruge bedre de menneskelige ressourcer, vi har i området. De fysiske ressourcer: Den største fysiske ressource er vores kultur og naturlandskab. Andre fysiske ressourcer er bygninger og infrastruktur. Morten Holme vil på grundlag af landskabskaraktererne i vores område give et bud på de muligheder vores landskab giver, og: 1. Hvad der skal til for at realisere nogle af mulighederne? 2. Hvordan kan mulighederne realiseres? Og måske 3. Hvem skal realisere mulighederne (private, lodsejere, boligejere, fælleskaber og Kommunen). Andreas Jønck Faartoft og Birgitte Degener vil fortælle om hvordan Skamstrup landsby ville kunne se ud på sigt. Andreas på grundlag af en detaljeret plan, som han udarbejdede for nogle år siden. og Birgitte vil supplere med en analyse af bygningsmassen i Skamstrup på grundlag af en registrering af bygninger foretaget i De erhvervsmæssige og økonomiske ressourcer: Alt i alt vil de tre indlæg redegøre for de menneskelige og fysiske ressourcer. Det vil sige hvad vi har nu og hvordan de ville kunne bruges bedre fremover. Det svage punkt i figuren er de økonomiske og erhvervsmæssige ressourcer og mangel på viden om hvad vi har i området og hvad vi kunne have fremover. Jeg håber vi får et par synspunkter frem i debatten senere på aftenen. Samarbejde: Vi kan ikke klare de opgaver, der er forbundet med ovenstående, alene. Dels skal vi holde lokalbefolkningen, Lokal Forum og Holbæk Kommune og andre institutioner informeret om vore ideer, ønsker og handlinger. I vores til fælde tilfælde sker de via Hjemmeside, Nyhedsbreve, Facebook m. m. samt møder og dialoger. Omvendt skal vi have inspiration og impulser udefra. Det sker i dag i høj grad gennem internettet, der giver adgang til eksempler, viden og resultater fra hele landet og i virkeligheden fra hele verden. Vi skal vide hvad Lokal Forum har af 1 planer så der er en gensidig positiv påvirkning i retning af et fælles mål. Vi skal sikre at Kommunens planer, støtte og myndighedsfunktioner indgår i den udviklingsplan, der kan blive resultatet i vores område. 1 Lokal Forums opgaver i synergi med Skamstrup (og Stigs Bjergby) lokalområder kunne efter min mening omfatte: 1) Cykelsti fra Stigs Bjergby til Skamstrup; 2) Indretning af Stationsbygningen til forskellige funktioner; 3) Facilitere Netto s ankomst til Mørkøv; 4) Koordinere de allerede særdeles velfungerende foreninger i Mørkøv; 5) Sikre et fortsat velbesøgt Kræmmermarked og den bedst mulige anvendelse af overskuddet og; 6) Gøre det attraktivt for etablering af erhvervsliv og virksomheder i Mørkøv området.

5 Morten Hylleberg vil fortælle om hvordan man i Egebjerg har skabt en dialog med Kommunen, der har medført et velfungerende samarbejde og konkrete resultater i Egebjerg. Den model for samarbejde forsøges nu udbredt til andre dele af Odsherred Kommune. Fra ide til handling: Hvis vi på dette møde og efter debatten mener, at vi skal gå videre i retning af at udarbejde en udviklingsplan for Skamstrupområdet, er der de følgende tre faser, som vi skal igennem: Mobiliseringsfasen: Vi skriver et fyldestgørende referat af dette møde, som vi sender til alle vores læsere af Foreningen Skamstrup og Omegns nyhedsinformation. Hvis det giver anledning til debat og kommentarer, følger vi op med dialog og møder på forskellige niveauer i løbet af året Opstartsfasen: Opstartsfasen sættes kun i gang hvis der har været interesse og opbakning i mobiliseringsfasen. Hvis det er tilfældet vil årsmødet den 5. februar 2019 være starten på denne fase. Som resultat af årsmødet besluttes om organisation, ledelse, nødvendige undersøgelser og ansøning om fondsmidler. I løbet af 2019 samles det hele i en detaljeret udviklingsplan, der præsenteres til og drøftes med Holbæk Kommune. Udførelsesfasen: Denne fase starter i 2020 og udføres i det tempo som egenfinansiering, lokal arbejdskraft, offentlig støtte og fondsmidler tillader. Der etableres en organisation, der har den fornødne kapacitet til at koordinere og styre udførelsesfasen. Der lægges vægt på erhvervsorienterede tiltag og partnerskaber på områder, hvor kommunale opgaver bedre og billigere end nu kan udføres lokalt.

For en Udviklingsplan I Skamstrupområdet

For en Udviklingsplan I Skamstrupområdet Muligheder og Visioner For en Udviklingsplan I Skamstrupområdet Foreningen Skamstrup og Omegns Årsmøde den 5. februar 2019 Præsenteret af: Jens Christensen Lars Arleth Michael Lysgaard Casper Larsen Konsekvenserne

Læs mere

Appetitvækker !VISIONS!SPILLET!

Appetitvækker !VISIONS!SPILLET! Ressourcer 1 fælles spilleplade som facilitator styrer. Helst stor. 1 spilleplade til hver deltager i A4. 32 brikker til stor spilleplade eller 32 kortnåle til A4/A3 på pap. 3 flag 3-5 hoveder - gerne

Læs mere

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark 15. november 2017 2017:16 Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark Af Søren Dalbro og Laust Hvas Mortensen 1 Mange beskæftigede pendler ud af deres bopælskommune til en arbejdsplads i en anden kommune.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 4 Bæredygtighed og cirkulær kommune 5 Demokrati og borgerinddragelse 6 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 7 Helhedssyn

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030

Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030 Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030 Aftenens program Program 17:00-17:05 Ankomst 17:05-17:15 Velkomst ved borgmester Holger Schou Rasmussen 17:15-17:45

Læs mere

Organisering erfaringer fra Viborg Kommune

Organisering erfaringer fra Viborg Kommune Organisering erfaringer fra Formand for Landdistriktsudvalget Mette Nielsen Det jeg gerne vil fortælle om Den politiske ramme - Baggrunden - Den ramme Landdistriktsudvalget arbejder indenfor Et grundlag

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Plads til udvikling - både for landbruget og de andre derude? v/ Gert Karkov Viceformand i Dansk Landbrug

Plads til udvikling - både for landbruget og de andre derude? v/ Gert Karkov Viceformand i Dansk Landbrug H:\BBI\oplæg - talepunkter\gka - Ny.ppt 1 Plads til udvikling - både for landbruget og de andre derude? v/ Gert Karkov Viceformand i Dansk Landbrug NytLandbrug - Horsens den 21. marts 2007 H:\BBI\oplæg

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

LOKALRÅD I VEJLE KOMMUNE UDVIKLING I FÆLLESSKAB

LOKALRÅD I VEJLE KOMMUNE UDVIKLING I FÆLLESSKAB LOKALRÅD I VEJLE KOMMUNE UDVIKLING I FÆLLESSKAB MORTEN SKOVLUND Bosiddende i Skibet 8 km. fra Vejle By 40 år gammel Gift og har 3 børn Var medstarter af Lokalrådet for Skibet og Omegn det 25. lokalråd

Læs mere

Udbyttet af landdistriktskonferencen

Udbyttet af landdistriktskonferencen Vedrørende: Landdistriktsudvikling Sagsnavn: Stærkere samarbejde om udvikling af vore landsbyer Sagsnummer: 01.11.00-A00-3-13 Skrevet af: Erik Skovgaard Knudsen E-mail: esk@randers.dk Forvaltning: Erhvervs-

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Hvem flytter, når lokale arbejdssteder lukker, og mennesker mister deres arbejde? Juni 2017

Hvem flytter, når lokale arbejdssteder lukker, og mennesker mister deres arbejde? Juni 2017 Hvem flytter, når lokale arbejdssteder lukker, og mennesker mister deres arbejde? Juni 2017 Opsummering 7 Opsummering I Danmark har man, ligesom i mange andre europæiske lande, oplevet et flyttemønster

Læs mere

Strategisk planlægning i landdistrikterne

Strategisk planlægning i landdistrikterne INDSATS 1 Strategisk planlægning Strategisk planlægning handler om lokale planer for landsbyerne. Hvordan sikrer vi at kommuneplaner og lokale planer hænger sammen? Fra landspolitiske side lægges der op

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer

Sammen om nødvendige forandringer Sammen om nødvendige forandringer - Udvikling af Ringe og opland Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 27. oktober 2014. Livstræet Der er så meget, der kan trykke gøre dagen trist og grå Se de

Læs mere

Landdistriktspolitik. Nordfyns Kommune

Landdistriktspolitik. Nordfyns Kommune Landdistriktspolitik Nordfyns Kommune 2017-2021 Forord Kære læser Det er med stor glæde, at vi præsenterer dig for Nordfyns Kommunes landdistriktspolitik. Der tales meget om land og by, hovedstad og provins,

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Debatmøde og ekskursion om fremtidens landskaber på Nordmors

Debatmøde og ekskursion om fremtidens landskaber på Nordmors Noter fra: Debatmøde og ekskursion om fremtidens landskaber på Nordmors 24. og 25. april 2015 24. april kl. 16.00-20.00: Offentligt debatmøde i Sejerslev Forsamlingshus Landskabet på Nordmors set udefra

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Debataften den 15. marts om emnet:

Debataften den 15. marts om emnet: Foreningen Skamstrup og Omegns Nyhedsbrev marts 2018 Debataften den 15. marts om emnet: Hvordan kunne Skamstrup og omegn se ud!!! Hvad er din rolle? og hvilken hjælp kan vi få udefra? Aftenens program:

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

Referat plenummøde 18. marts 2019 kl. 17:00 Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej, 9460

Referat plenummøde 18. marts 2019 kl. 17:00 Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej, 9460 Erhvervscenter Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Lars Haagensen Direkte 7257 7454 22-03-2019 Sagsnr.: 01.02.03-G01-7-18 Referat plenummøde 18. marts 2019 kl. 17:00

Læs mere

Forårsmøde 2017 Varde Byråd og Udviklingsrådene

Forårsmøde 2017 Varde Byråd og Udviklingsrådene Forårsmøde 2017 Varde Byråd og Udviklingsrådene Program forårsmøde 2017 Velkomst v/ borgmester Erik Buhl - Vi begynder med en sang Dagsorden for mødet Rigets tilstand v/ borgmester Erik Buhl Hovedtema:

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2.

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt GreenLand Projekt grønt landdistrikt Version 1.6 2. marts 2008 Udarbejdet af sogne- og borgerforeningerne i: Lyne, Foersum, Sdr.

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Landdistriktskommuner

Landdistriktskommuner Landdistriktskommuner - indikatorer for landdistrikt Inge Toft Kristensen Chris Kjeldsen Tommy Dalgaard Danmarks Jordbrugsforskning Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø GEO-data og Regionale Analyser

Læs mere

Light-udgave. Strategi 2016-2020. work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi 2016-2020. work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

Økonomisk analyse. Hvis du havde 10 kommunale millioner

Økonomisk analyse. Hvis du havde 10 kommunale millioner Økonomisk analyse 1. november 13 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvis du havde kommunale millioner I 12 havde kommunerne i gennemsnit 8.348 kr.

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Landsbyernes fremtid. 25 april 2019

Landsbyernes fremtid. 25 april 2019 Landsbyernes fremtid. 25 april 2019 Landfornyelse Ny attraktivitet og vækst i landområder og landsbyer. Vi kan skabe vækst og udvikling i hele landet, men ikke i hver eneste landsby. Landsbyernes oprindelige

Læs mere

AFTENSKOLERNES LOKALE ROLLE

AFTENSKOLERNES LOKALE ROLLE Folkeoplysning i forandring III Helnan Marselis Hotel 11. september 2018 Analytiker Malene Thøgersen Vifo AFTENSKOLERNES LOKALE ROLLE Mellem land og by AFTENSKOLERNES LOKALE ROLLE Udbredelse og aktivitetsniveau

Læs mere

Landsbyernes potentiale for udvikling -lokal strategisk kapacitet

Landsbyernes potentiale for udvikling -lokal strategisk kapacitet Landsbyernes potentiale for udvikling -lokal strategisk kapacitet Hanne Tanvig, Seniorrådgiver, PhD Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Rødding og Rødding 2020 Teorier om regional udvikling

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Nyhedsbrev for Foreningen Skamstrup og Omegn, November Årsprogram Foreningen Skamstrup og Omegn

Nyhedsbrev for Foreningen Skamstrup og Omegn, November Årsprogram Foreningen Skamstrup og Omegn Nyhedsbrev for Foreningen Skamstrup og Omegn, November 2017 Årsprogram 2018 Foreningen Skamstrup og Omegn ÅRSPROGRAMMET 2018 Foreningen Skamstrup & Omegn Det er med glæde og forventning, at vi kan præsentere

Læs mere

UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV

UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV Holbæk Kommune vil være borgernes samarbejdspartner, fordi samarbejde styrker både medborgerskab, fælleskab og skaber bedre løsninger og dermed en bedre kommune. Vi skal

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. 1 jsc Nørreby, d. 12. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle, Lars Christoffersen,

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Når geografien er udfordringen

Når geografien er udfordringen Når geografien er udfordringen Sophie Dige Iversen Studerende på landinspektøruddannelsens 9. semester, Land Management, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. I erkendelse af, at der er områder

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

Sådan skabes et fælleskab om lokale løsninger som vådområder

Sådan skabes et fælleskab om lokale løsninger som vådområder Sådan skabes et fælleskab om lokale løsninger som vådområder Adjunkt Peter Stubkjær Andersen Københavns Universitet Plantekongres 2016 Herning Kongrescenter 21. januar 2016 Dias 1 Overblik over indlæg

Læs mere

8. Landdistriktsudvalget

8. Landdistriktsudvalget 8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 8.1 Landdistrikt 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2018:

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN

Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN 14. marts 2018 Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN 2018-2021 Med HORSENS ALLIANCEN blev der i 2013 skabt en helt ny samarbejdsplatform i Horsens kommune en platform, hvor erhvervslivet, de faglige organisationer

Læs mere

UDVALGET FOR LEVEDYGTIGE LANDSBYER

UDVALGET FOR LEVEDYGTIGE LANDSBYER Landdistriktskonferencen 2018 Præsentation af Udvalget for levedygtige landsbyers arbejde og anbefalinger Den 17. september 2018 UDVALGET FOR LEVEDYGTIGE LANDSBYER Formanden UDVALGET FOR LEVEDYGTIGE LANDSBYER

Læs mere

Den regionale udviklingsplan - en vision for Tel regional udvikling i Region Midtjylland

Den regionale udviklingsplan - en vision for Tel regional udvikling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Procesbeskrivelse for udarbejdelse af 1. generation af Den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

STYRK DET LOKALE POTENTIALE. Anbefalinger til udviklingen af fremtidens lokalområder i Holbæk Kommune

STYRK DET LOKALE POTENTIALE. Anbefalinger til udviklingen af fremtidens lokalområder i Holbæk Kommune STYRK DET LOKALE POTENTIALE Anbefalinger til udviklingen af fremtidens lokalområder i Holbæk Kommune Forord Fremtidens udvikling af lokalområderne i Holbæk Kommune er i dine hænder! Sådan kan beskeden

Læs mere

De lokale samfunds evner til at skabe strategisk udvikling er en afgørende og overset faktor udfordringer for landdistriktspolitikken

De lokale samfunds evner til at skabe strategisk udvikling er en afgørende og overset faktor udfordringer for landdistriktspolitikken De lokale samfunds evner til at skabe strategisk udvikling er en afgørende og overset faktor udfordringer for landdistriktspolitikken Hanne Tanvig, Seniorrådgiver, PhD Sektion for Landskabsarkitektur og

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar 2015 Museerne nye samarbejder For at fastholde og udvikle museernes relevans og evne til at aktualisere de samfundsmæssige forandringer, kan vi med fordel

Læs mere

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758.

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758. Punkt 6. Smart City Aalborg. 2014-44758. By og Landskabsforvaltningen indstiller, at By - og Landskabsudvalget godkender følgende bemærkninger, at udvalget fuldt og helt støtter op om Magistratens forslag

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 7 INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2017 DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-

Læs mere

Trend 14. Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014. Inspiration og netværksværksdannelse

Trend 14. Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014. Inspiration og netværksværksdannelse FSD Foreningen af Socialchefer i Danmark Kreds Hovedstaden Trend 14 Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014 Torsdag den 21. august 2014 Kl. 9:00 15:00

Læs mere

Dataskema for lokalsamfund i Danmark

Dataskema for lokalsamfund i Danmark Dataskema for lokalsamfund i Danmark Landdistrikternes Hus A/S Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@ldhus.dk www.ldhus.dk CVR. nr. 33 37 41 00 Bank 2208 8976659334 Kære lokalsamfund

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Værdien af landdistriktsudvikling i praksis

Værdien af landdistriktsudvikling i praksis Værdien af landdistriktsudvikling i praksis Gennemført af Solveig Kappel, Sønderjysk Landboforening Delrapport for projekt i samarbejde med Videncentret For Landbrug, Landbo Nord og Gefion Stemningsbilleder

Læs mere

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Landsbyens Skoledistrikt for 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes som redskab

Læs mere

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 12. januar 2007 Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 1. Formål med partnerskabsaftalerne Det fremgår af globaliseringsstrategien, at der skal indgås partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora

Læs mere

Danske erfaringer efter kommunalreformen. Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen

Danske erfaringer efter kommunalreformen. Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen Danske erfaringer efter kommunalreformen Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen 1 Indhold Strukturreformen i Danmark Eksempler på nye kommuner Generelle udviklingstrends (uanset reform) Praktiske

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Dagsorden Distriktsudvalget

Dagsorden Distriktsudvalget Dagsorden Distriktsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 23-08-2018 19:00 Mødeafholdelse: Information: Medlemmer: Elling Bannerslundhallen Grundtvigsvej 73 9900 Frederikshavn Brian Kjær(A), Formand

Læs mere

Internationale principper. for Aalborg Kommune

Internationale principper. for Aalborg Kommune Internationale principper for Aalborg Kommune 2018-2021 De internationale principper for Aalborg Kommune sætter dagsordenen for, at vi kan blive bedre og opnå mere ved aktivt at inddrage internationale

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Hvem kan søge LAG midler. Foreninger Enkeltpersoner Virksomheder Organisationer Almennyttige sammenslutninger Offentlige myndigheder

Hvem kan søge LAG midler. Foreninger Enkeltpersoner Virksomheder Organisationer Almennyttige sammenslutninger Offentlige myndigheder LAG Skive-Viborg Hvad er LAG? Lokale aktionsgrupper (LAGer) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante

Læs mere

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21.

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21. Program - modul 2 Dag 2 i forløbet Formålet med andet modul er, at deltagerne får ny inspiration til det fortsatte arbejde med de faglige og ledelsesudfordringer gennem en yderligere konkretisering af

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Bestyrelsesmøde LAG NORD

Bestyrelsesmøde LAG NORD Bestyrelsesmøde LAG NORD Evalueringsmøde 10/2016 D. 6. december 2016 kl 17.00 Sted: Kultur café Jyske Aas, Slotsgade 2, 9330 Dronninglund REFERAT Liste Navn Status Underskrift FM Frode Thule Jensen Deltog

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Kommunaldirektør: Verdensmålene er mit ansvar

Kommunaldirektør: Verdensmålene er mit ansvar Kommunaldirektør: Verdensmålene er mit ansvar Af Jens Reiermann 21. oktober 2018 kl. 0:00 0 kommentarer Gladsaxe Kommune har netop vedtaget en strategi med udgangspunkt i 7 af FN s 17 verdensmål, der skal

Læs mere

Mulighedernes Land Hvad er landdistrikternes rolle i det urbaniserede videnssamfund?

Mulighedernes Land Hvad er landdistrikternes rolle i det urbaniserede videnssamfund? 14. 26. maj juni 2008 Mulighedernes Land Hvad er landdistrikternes rolle i det urbaniserede videnssamfund? Af Signe Sloth Hansen, Hausenberg og Karen Skou, Realdania 14. maj 2008 Præmisserne for udvikling

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser 2014/1 BSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2015 af Dennis Flydtkjær (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

Dagens dagsorden. Udvalget er en ny opfindelse, hvilke forventninger har vi hver især med til arbejdet?

Dagens dagsorden. Udvalget er en ny opfindelse, hvilke forventninger har vi hver især med til arbejdet? 1. Velkomst og introduktion Dagens dagsorden Udvalget er en ny opfindelse, hvilke forventninger har vi hver især med til arbejdet? 2. Drøftelse af kommissorium Kort intro fra forvaltningen om det forberedende

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere