Markedsanalyse af administrations- og bookingsoftware til foreningsdrevne fitnesscentre for Sport Solution ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsanalyse af administrations- og bookingsoftware til foreningsdrevne fitnesscentre for Sport Solution ApS"

Transkript

1 HD 1. del - Afsluttende Projekt Forfattere: Marc Lejbøl Tørnstrøm Mt82521 Lasse Refstrup Mikkelsen Lm82992 Vejleder: Henrik Smit Marketing og Statistik Markedsanalyse af administrations- og bookingsoftware til foreningsdrevne fitnesscentre for Sport Solution ApS Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Emne Formål Synsvinkel Problemformulering Begrebsdefinition Teoretisk og empirisk metodevalg Teoretisk metodevalg Empirisk metodevalg Afgrænsninger Opgavens opbygning Intern Analyse Sport Solution ApS Produktet Ressourcerne Delkonklusion Konkurrentanalyse Udviklingen Potentielle konkurrenter og substituerende produkter Nuværende konkurrenter Conventus A/S - Etableret i WinKas Pro A/S - Etableret i GlobusData ApS - Etableret i Klubmodul - Etableret i Fokusområder Side 1 af 63

3 3.3.6 Competitor Strength Grid Delkonklusion Omgivelses- & miljøanalyse Fitnessbranchens udvikling Udvikling imod en specialiseret fitnesskultur Medlemmerne Det frivillige personale Fokus på elektroniske hjælpemidler Den politiske støtte og dagsorden Delkonklusion Segmentering Forbundene Foreningsfitness Dansk Firmaidrætsforbund Enkeltstående foreningsbaserede fitnesscentre Delkonklusion Målgruppeudvælgelse Profil af Dansk Firmaidrætsforbund The marketing mix - De 7 P er Promotion People Product Process Place Physical evidence Price Side 2 af 63

4 7.8 Delkonklusion Konklusion Evaluering af projektet Litteraturliste: Bilag 1: Referat af interview med Kasper Lund Kirkegaard Bilag 2: Referat af interview Helle Friis Kristensen Bilag 3: Referat af interview med Martin Aaris Rand Bilag 4: Spørgeramme til interview med Kasper Lund Kirkegaard Side 3 af 63

5 1. Indledning 1.1 Emne Sport Solution ApS leverer administrations- og bookingsoftware til kommercielle fitnesscentre i Danmark, hvor de dækker cirka 30 % af det danske marked. Igennem de sidste år er der sket en stor udvikling på markedet. En stor konkurrent til de kommercielle fitnesscentre, i form af foreningsdrevne fitnesscentre, har gjort sin indmarch i fitnessbranchen. Dette har vækket interesse hos ledelsen i Sport Solution ApS, der ser den nye aktør som en trussel mod deres nuværende kommercielle kunder. 1.2 Formål Formålet med projektet er, at give ledelsen i Sport Solution ApS en klarlægning af potentialet i udviklingen, tendenserne og mulighederne i fitnessbranchen. Yderligere skal projektet præsentere hvordan Sport Solution kan kombinere disse muligheder med deres stærke sider. Dette konkretiseres i forslag til produktudvikling, målgruppeudvælgelse og andre relevante elementer som Sport Solution kan implementere i deres markedsføringsplanlægning. 1.3 Synsvinkel Dette projekt er udarbejdet som en del af faget Afsluttende Projekt på HD 1. del ved Handelshøjskolen i Århus. Projektet bliver udarbejdet på det forklarende og eksplorative niveau, og har ikke som mål at komme med et endegyldigt svar, men derimod at kunne fungere som et teoretisk hjælpeværktøj og inspiration, såfremt at Sport Solution ønsker at begive sig ind på markedet for foreningsdrevne fitnesscentre. 1.4 Problemformulering Sport Solution er bekymret for at miste kunder og for om de kan fastholde deres nuværende kundetilgang, på grund af den skærpede konkurrence i fitnessbranchen. For at imødekomme udviklingen ønsker Sport Solution gradvist at supplere deres nuværende kundegruppe med de foreningsdrevne fitnesscentre. Da Sport Solution er begrænset på ressourcer, er det vigtigt at henvendelse sig til foreninger, der matcher hvad Sport Solution s tilbyder af produkt og serviceydelser. Sport Solution har ikke kendskab til hvilke faktorer der driver markedet, og om udviklingen i branchen, skaber muligheder, som kan benyttes ved henvendelse til den nye markedsaktør. Side 4 af 63

6 Til at besvare problemstillingen opstilles følgende spørgsmål til undersøgelsen. 1. Hvilke parametre er vigtige i henvendelsen til de mest attraktive foreninger, og hvordan tilpasses de med fordel Sport Solution`s nuværende kapabiliteter? 2. Hvilke faktorer påvirker og driver udviklingen af foreningsdrevne fitnesscentre? 3. Hvordan kan branchens tendenser og muligheder implementeres i produktudviklingen og den øvrige markedsføringsplanlægning? 4. Hvilken type foreninger passer bedst til Sport Solutions nuværende produkt? 1.5 Begrebsdefinition Competitor Strength Grid: En tabel der belyser konkurrenters styrker ud fra aktiviteter og færdigheder. DIF: Dansk Idræts Forbund DGI: Danske Gymnastik- og Idrætsforening Et foreningsdrevet fitnesscenter: Et nonprofit fitnesscenter drevet i foreningsregi. Et kommercielt fitnesscenter: Et forretningsdrevet fitnesscenter. Forbund: En sammenslutning af foreninger. IDAN: Idrættens Analyseinstitut er en uafhængig og selvejende institution under Kulturministeriet, der har til opgave at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idrætsområdet. Marketing mix: Elementer i forbindelse med markedsføring. Medlem: Et betalende medlem i et kommercielt eller foreningsdrevet fitnesscenter. Nødvendighedsbehov: Et behov der er en nødvendighed for et fitnesscenters brug af IT system. Segment: Ensartet gruppe af potentielle kunder, der udgår en del af totalmarkedet. Strategisk gruppe: De tætteste konkurrenter af administrations- og bookingsoftware på markedet for foreningsdrevne fitnesscentre. Side 5 af 63

7 Stærke sider: Egenskaber der kan betegnes som kernekompetencer, men ikke opfylder alle krav. Udviklingshastighed: Udviklingshastighed er i denne opgave en parameter der udtrykker antallet af udviklere i et firma. Webbaseret systemet: Et system der ikke skal installeres lokalt på computeren, men tilgås via internettet og systemet er installeret på en ekstern server. 1.6 Teoretisk og empirisk metodevalg Teoretisk metodevalg Foreningsdrevne fitnesscentre er i stor grad præget af samfundsmæssige tendenser. Da indtægtskilden er kontingent fra medlemmer og tilskud fra det offentlige, er foreningerne kraftig præget af produktefterspørgslen fra deres medlemmer samt den sundhedspolitiske dagsorden. Til at beskrive de eksterne forhold omkring foreningsdrevne fitnesscentre benyttes en miljø- og omgivelsesanalyse. Miljø- og omgivelsesanalysen er valgt, da den tager udgangspunkt i makroøkonomiske, teknologiske, sociokulturelle og politiske tendenser og udviklinger, der kan påvirke strukturen i branchen, og dermed skabe forandringer, der har effekt på foreningernes fremtidige krav og behov til administrations- og bookingsoftware. Den teoretiske ramme for analysen er baseret på teori af David A. Aaker`s Enviromental Analysis og yderligt inspireret af Phillip Kotler s tilgang til omgivelsesanalyse fra bogen Marketing Management. I projektet tages der udgangspunkt i hvilke tendenser og muligheder Sport Solution bør inddrage i deres markedsføringsplanlægning, hvorfor denne analyse form og teorivalg synes oplagt. Den interne analyse af Sport Solution har det primære formål, at definere hvilke stærke sider, der har givet Sport Solution succes, ved deres nuværende kommercielle kunder, og om disse stærke sider kan benyttes ved henvendelse til de foreningsdrevne fitnesscentre. De stærke sider defineres i forhold til Sport Solutions produkt og ressourcer og findes ved en ressourceanalyse. Analysens teoretiske ramme er Grant`s teori Ressources of the Firm. Valget af Grant sker på baggrund af hans fokus på håndgribelige, uhåndgribelige og menneskelige ressourcer, hvilket passer godt til formålet med analysen (Produkt, image og omdømme, samt personalet). Opstillingen og definitionen af stærke sider, er inspireret af Hamel og Prahalads kernekompetencebegreb. Konkurrentanalysen laves for at give et statisk billede af konkurrencen i branchen for foreningsdrevne fitnesscentre. Den teoretiske baggrund for analysen er David A. Aakers Side 6 af 63

8 Competitor Analysis. Konkurrentanalysen sammenholdes med den interne analyse i segmentering og valg af målgruppe. Segmenteringen og valg af målgruppe er på baggrund af David A. Aakers Customer Analysis. Der er ikke valgt dyberegående segmenteringsteori som eksempelvis Bowman, på grund af segmenteringens smalle fokus i opgaven. Forslag til Sport Solution`s taktiske handlingsplan, opstilles med ramme, lavet med udgangspunkt i teorien om The Marketing Mix - De 7 P er fra artiklen The marketing of services af Adrian Palmer. Modellen benyttes til at skabe konkret sammenhæng mellem de muligheder og tendenser, der findes i det eksterne miljø, samt de stærke sider og ressourcer, der er tilgængelig i Sport Solution. Modellen synes brugervenlig som en præsentation af projektets resultater. Teorien til opstilling og strukturering af opgaven er inspireret af Ib Andersens Den skinbarlige Virkelig og Lotte Rienecker/Peter Stray Jørgensens Den gode opgave. Den Skinbarlige virkelighed, benyttes også som teoretisk baggrund for valg af dataindsamlingsmetode, undersøgelsesdesign, valg af interviewpersoner, samt til teori til spørgerammerne, samt takt og tone, forud for interviewene Empirisk metodevalg Til projektets eksterne analyse af markedet for administrations- og bookingsystemer til foreningsdrevne fitnesscentre, benyttes både primære og sekundære data. Indsamlingen af sekundærdata benyttes til, at give en bred viden om udviklingen indenfor foreningsdrevne fitnesscentre, samt hvilke konkurrerende administrations- og bookingsystemer, der findes på markedet. Idrættens Analyse Institut har forsket i udviklingen indenfor fitnesscentre, kommercielle såvel foreningsdrevne, hvorfor deres rapporter inddrages som sekundært data. Yderligt benyttes rapporter som Danske Gymnastik- og Idrætsforening har udarbejdet vedrørende de fremtidige udfordringer i deres foreninger, samt hvilke tiltag de forventer, at gennemføre for at imødekomme disse. Samfundsdebatten om fitnesskulturen er også inddraget som en del af det sekundære materiale i projektet. Dette er i form af diverse artikler fra aviser og materiale, som kan give en anderledes indgangsvinkel til branchens udvikling og udfordringer. Forskningsmaterialet, artiklerne og det internt udformet materiale fra foreningerne, benyttes som baggrundsmateriale forud for bestemmelsen af det endelige undersøgelsesdesign, og som inspiration til spørgerammerne til de Side 7 af 63

9 interviews, der foretages i projektet som primær dataindsamling. Det sekundære data, der benyttes i projektet, hentes på internettet og artikler fra diverse aviser og magasiner. Den primære dataindsamling består af 3 interviews. Det første interview er med Kasper Lund Kirkegaard fra Idrættens Analyse Institut. Kasper Lund Kirkegaard er valg som respondent, da han forsker i fitnessbranchens udvikling i Danmark, og derfor har et bredt kendskab til både kommercielle og foreningsdrevne fitnesscentre. Kasper synes oplagt som respondent i et interviewet, da han kan bidrage med en bred viden, der kan benyttes som datagrundlag i den eksterne analyse af fitnessbranchen. Interviewet er åbent og delvist struktureret, og Kasper Lund Kirkegaard har inden interviewet modtaget en Tema/spørgeramme. 1 (bilag). Det andet interview er med Helle Friis Kristensen. Hun er foreningsformand i foreningen Firmaidræt Sæby, og er medlem i Forbundsstyrelsen ved Dansk Firmaidrætsforbund. Helle Friis Kristensen er valgt, da hun har en førstehåndsviden omkring hvilke udfordringer og tendenser, der på nuværende tidspunkt observeres og behandles i foreningerne samt i forbundet Dansk Firmaidrætsforbund. Det sidste interview er med Sport Solution s daglige leder Martin Aaris Rand. Han er valgt for at give indsigt og informationer om de interne ressourcer og processorer, der findes i Sport Solution. Martin har en bred viden om Sport Solution`s nuværende kommercielle kunder, og baggrundsviden om systemudvikling af administrationssystemer, hvorfor han også benyttes til at vurdere konkurrenternes produktionshastighed. 1.7 Afgrænsninger Projektets analyser tager kun udgangspunkt i det danske fitnessmarked. Økonomiske faktorer såsom regnskaber, nøgletal og budgetudarbejde berøres ikke i projektets interne analyser, da formålet primært er, at søge udnyttelse af nuværende stærke sider samt uhåndgribelige og menneskelige ressourcer. De økonomiske faktorer afgrænses også i projektet eksterne analyser, da konkurrentanalysen kun udarbejdes som et statisk situationsbillede, hvor nuværende aktiviteter og færdigheder såsom produkt, relationer, fokusområder og omdømme analyseres. Yderligere behandles mulige substitutter ikke i projektet. Udformningen af de konkrete forslag til handlingsplanen, tager ikke højde for konkurrenternes reaktion. 1 Den skinbarlige virkelighed side 168 Side 8 af 63

10 1.8 Opgavens opbygning Del 1. Indledning Introduktion, Formål, Problemformulering, Teoretisk og Empirisk Metodevalg og Afgrænsninger. Del 2. Intern Analyse Stærke sider Ressourcer Del 3. Ekstern Analyse Konkurrentanalyse Miljø- & omgivelsesanalyse Segmentering Del 4. Handlingsplan Målgruppeudvælgelse The Marketing Mix - De 7 P er Del 5. Konklusion Projektets konklusion Kildekritik Side 9 af 63

11 2. Intern Analyse Formålet med den interne analyse er at beskrive de stærke sider Sport Solution benytter i konkurrencen på det kommercielle fitnessmarked. Da projektet har et eksternt baseret perspektiv søges det ikke, at optimere Sport Solution s værdikæde, hvorfor analysen har fokus på produktet samt de uhåndgribelige og menneskelige ressourcer i virksomheden. De stærke sider benyttes i valg af målgruppe, og som parameter i sammensætningen af forslagene til en handlingsplan. 2.1 Sport Solution ApS Sport Solution ApS blev stiftet i januar 2006 med det formål, at leverer administrations- og bookingsoftware til det kommercielle fitnessmarked. De første 5 år er brugt på, at opbygge en solid kundemasse, et stærkt image, gode relationer og et konkurrencedygtigt system. Medarbejderstaben består af to programmører, to supportere og en Account Manager samt en bestyrelse. Kundetilgangen har været kraftigt stigende og Sport Solution har 150 nuværende kunder, hvor de kun har mistet enkelte kunder til konkurrenter og få grundet konkurser. Sport Solution`s nuværende kunder har vist sig, at være meget loyale, og fokuserer mere på at optimere produktet, fremfor at skifte til andre løsninger. Sport Solution erhverver størstedelen af deres nye kunder på grund af deres gode omdømme på markedet, der ifølge den daglige leder Martin Aaris Rand s vurdering har et yderst tæt netværk og samarbejde. De kommercielle fitnesscentre sammenligner ofte sig selv med deres konkurrenter, hvorfor at en ny kunde, i et endnu ikke berørt geografisk område eller et andet segment, ofte medfører henvendelser fra andre potentielle kunder. Martin Aaris Rand uddyber at det langt fra kræver samme salgsomkostninger, at få en kunde der ikke har et nuværende administrationssystem, som det gør at få en kunde fra et konkurrerende system. Foruden opsigelsesperioder og de konverteringsomkostninger, der er forbundet med et systemskifte, fremhæver Martin Aaris Rand også, at det kan medbringer uhensigtsmæssige vaner og forventninger fra det forhenværende system, hvilket kan belaste supporten unødvendigt. De nuværende kunder er yderst tilfredse med Sport Solution`s løbende support og service. Dette understøttes af en nylig foretaget brugerundersøgelse fra I undersøgelses svarede hele 95 % at de enten var tilfredse eller meget tilfredse med den service Sport Solution levere. Martin Aaris Rand Side 10 af 63

12 fortæller, at virksomhedens strategi netop er opbygget på fordelagtige kunderelationer og et godt markedsomdømme Produktet Administrations- og bookingsystemet fra Sport Solution, der sælges som abonnement, giver rettighed til brugen af softwaren, server hosting, systemvedligeholdelse, løbende systemudvikling og support. Sport Solution leverer derfor et produkt, som består af en løbende service og et stykke software til en maksimal leje á kr. om måneden. Igennem sin levetid har Sport Solution udviklet systemet. Udviklingen har været præget af behovet og efterspørgslen fra de kommercielle fitnesscentre, hvorfor at Sport Solution i dag dækker nødvendighedsbehovene med deres produkt. Hovedfunktionerne kan overordnet beskrives via følgende tabel. Hovedfunktioner ved Sport Solution administrationssoftware Personkartotek Ressource og holdstyrring Rapporteringsværktøjer Onlinebooking Behandlingsjournal Medlemskommunikation via og SMS Salgssystem med lagerstyrring Kontingentopkrævninger Webshop Dørsystem Administrationssystemet er opbygget i moduller, hvilket giver Sport Solution mulighed for, at skræddersy løsningerne til hver enkelt database. I hver database kan der oprettes adskillige afdelinger, men det er også muligt for Sport Solution, at opsætte en deling imellem flere databaser, hvilket primært benyttes af mindre franchisekæder. Da Sport Solution`s kunder primært består af enkeltstående centre og mindre franchisekæder, der ikke er topstyrede, har systemet formet sig imod netop denne målgruppes behov. Daglig leder Martin Aaris Rand uddyber, i interviewet, at kravet til systemfunktionerne er vidt forskellige, når man sammenligner store topstyrede organisationer med enkeltstående eller mindre fitnesskæder. Udvikles eksempelvis et lagerstyrringssystem, er der stor forskel på, om lageret skal kontrolleres lokalt, eller af en fælles administration, der skal styrer lagerbeholdningen for centre. 2 Sport Solution - Brugerundersøgelse 2011 og Interview med Martin Aaris Rand Side 11 af 63

13 Den løbende service i form af support, hjælp og vejledning leveres ubegrænset i åbningstiderne, og Sport Solution bliver derfor mere belastet af nogle kunder fremfor andre. På systemsiden er der ikke nogen betydelige omkostninger forbundet med antallet af Sport Solution s kunder, fortæller Martin Aaris Rand. Datatrafikken fra og til serverne er en lille økonomisk omkostning, og produktet kan benyttes af mange flere kunder. Serverkapaciteten kan uden problemer klare en fordobling af kundeantallet. I modsætning til kapacitetsudvidelse er der på servicesiden store produktomkostninger. 3 Blandt de 150 kommercielle fitnesscentre, hvor administrations- og bookingsystemet fra Sport Solution er installeret, findes der klarer tendenser til hvilke funktioner der benyttes. Ved hjælp af interne registrer fremhæves følgende funktioner, at være essentielle for valget af Sport Solution som leverandør, blandt de nuværende kommercielle kunder. Personkartotek, ressource og holdstyrring, onlinebooking, kontingentopkrævninger og medlemskommunikation. En af de største omkostninger forbundet med salget, er som tidligere nævnt den løbende service i form af support og kundepleje. De kunder som belaster Sport Solution`s support er ofte fitnesscentre hvor ledelse ikke deltager i den daglige drift, forklarer Martin Aaris Rand. Personalet er ofte ikke bekendte med fitnesscenterets interne procedurer til hvordan centeret skal administreres. De søger derfor hyppigere vejledning og hjælp hos supportstaben i Sport Solution Ressourcerne Produktionen og kapaciteten anses som værende optimale, og er som tidligere nævnt, en af Sport Solution s stærke sider sammen med deres brand og image. Det gode omdømme på kvalitet er den uhåndgribelige ressource, der har størst betydning for kundernes valg af Sport Solution som leverandør. De menneskelige ressourcer hos Sport Solution er begrænsede, og strategien i Sport Solution, er ifølge Martin Aaris Rand, at optage 2 nye kunder om måneden. Denne fremgangsmåde bygger dels på, at kunne give den nye kunde den bedst mulige opstart og ikke tilsidesætte eller overse den nuværende kundemasse. Hele medarbejderstaben kan håndtere support af kunderne, hvilket giver en stor fleksibilitet. Martin Aaris Rand uddyber, at 60 % af staben på nuværende tidspunkt er i gang med, at videreuddanne sig. Indenfor ganske kort tid vil 80 % af medarbejderstaben kunne programmere og videreudvikle 3 Interview med Martin Aaris Rand 4 Interview med Martin Aaris Rand Side 12 af 63

14 systemet, 100 % kan håndtere support og service, og 100 % kan klare salgsarbejdet. Med mulighed for en hurtig omstilling i medarbejderstaben, vurderes Sport Solution, at have et fordelagtigt fokus på at følge kundernes behov, og dermed opretholde den høje kundeloyalitet Delkonklusion Sport Solution følger en fokuseret differentieringsstrategi, der har fokus på en høj produkt- og servicekvalitet til de kommercielle fitnesscentre. Ifølge Porter er en af de største fordele ved denne strategi, at konkurrenterne har svært ved at efterligne produktet. 6 Prahalad & Hamel angiver også, at en virksomheds kernekompetencer giver potentiale til andre markeder, giver betydning og bidrager til kundefordele og er svære for konkurrenter at kopiere. 7 Dette kan også være tilfældet for Sport Solution på det kommercielle marked, men da disse konkurrenter ikke analyseres, benyttes den interne analyse til at tydeliggør Sport Solution`s stærke sider. De stærke sider benyttes som parameter i elementerne til en eventuel handlingsplan. Sport Solution s stærke sider: Fleksibilitet i medarbejderstaben - Hurtig omstilling og reaktionsevne. Servicekvalitet - God support, vejledning og kundepleje. Image og omdømme - Godt omdømme og ry på markedet. Kunderelationer - Gode kunderelationer, der søger optimering fremfor udskiftning. Skræddersyet produkt - Muligheder for at differentiering af produktet til hver kunde. Produktionshastighed - Hurtig levering og rigelig med kapacitet. 5 Interview med Martin Aaris Rand 6 Understanding Strategic Management - Side Artiklen: The Core Competence of the Corporation - Side 5 Side 13 af 63

15 3. Konkurrentanalyse Analysen foretages for, at finde stærke og svage sider hos konkurrenterne, på markedet for administrationssystemer, til foreningsdrevne fitnesscentre. Konkurrentanalysen har fokus på de nuværende konkurrenter, hvor potentielle konkurrenter og substituerende produkter kun kommenteres kort. Konkurrenternes fokus og produktudbud er en vigtig faktor i fastlæggelsen af hvilken målgruppe Sport Solution bør henvende sig til, samt hvilket krav det stiller til Sport Solution for at promovere sig til den valgte målgruppe, og hvad der på bør overvejes i prisfastsættelsen. 3.1 Udviklingen Antallet af udbydere indenfor administrations- og bookingsoftware til foreningsdrevne fitnesscentre er forøget i takt med markedsudviklingen. Effekten af det stigende behov for et IT system til medlemsadministration samt kontingentopkrævninger og bookinger, er en tilgang af udbydere. Der er etableret nye selskaber, som søger at dække behovene i de foreningsbaserede fitnesscentre, men branchen har også mere erfarne aktører, der har leveret administrationssystemer til foreninger i mere end 25 år. Den generelle teknologiske udvikling medvirker, at de nye systemer kan opbygges omkring nutidens mere dynamiske værktøjer, hvor de ældre aktører er tvunget til, at gennemgå en systemudvikling. Dette giver, efter den daglige leder i Sport Solution Martin Aaris Rands vurdering, de nye webbaserede systemer en hurtigere produktionshastighed og muligheder for, at skræddersy løsninger til kunderne Potentielle konkurrenter og substituerende produkter Der findes potentielle konkurrenter, som i fremtiden kan rette fokus på markedet for foreningsdrevne fitnesscentre. Blandt disse er markedslederen på det kommercielle marked ProCard, der drives af stor erfaring og kendskab til fitnessbranchen. ProCard fører en differentieret strategi med fokus på de kommercielle fitnesscentre i Danmark og Europa, og vurderes derfor, at have deres hovedfokus på andre segmenter. 9 Den teknologiske udvikling gør, at der i fremtiden, kan komme substituerende produkter til markedet. Betragtes det kommercielle fitnessmarked, hvor der ifølge Martin Aaris Rand intet er sket de seneste 5 år, anses substituerende produkter dog som en faktor, der er uden betydning for 8 Interview med Martin Aaris Rand 9 Side 14 af 63

16 valget af målgruppe og handlingsplan. Der opstår en alvorlig trussel, hvis store aktører, som markedslederen på det kommercielle marked, ændrer deres fokus til det foreningsdrevne fitnesssegment Nuværende konkurrenter De nuværende konkurrenter analyseres ved hjælp af et Competitor Strength Grid, der i analysearbejdet benyttes til at sammenligne Sport Solution med konkurrenterne. Dette er med henblik på, fordele for Sport Solution. Analysen tager også udgangspunkt i konkurrenternes nuværende og vurdere fremtidige fokusområder, for at kunne bedømme hvor stor en trussel de er på markedet Conventus A/S - Etableret i 2010 Det webbaserede administrationssystemet Conventus er udarbejdet, i samarbejde med DGI, til foreninger og kommuner. Systemet tilbydes primært til DGI s foreninger og selvom Conventus er et nyere system, har de igennem dette samarbejde opnået vigtige erfaringer om foreninger og kommunernes behov. Samarbejdsaftalen med DGI giver, ifølge iværksætteren Jimmy Damgaard, yderst stærke kunderelationer for Conventus, som har fokus på alle former for idrætsforeninger indenfor DGI regi. Conventus`s omdømme blandt foreningerne må antages, at være solidt, da en af de mest markante skikkelser i foreningsbranchen, har valgt at samarbejde med dem. Conventus har en medarbejderstab på fire, der alle har it-baggrund og deres fokusområdet i 2010 var, ifølge artiklen fra Idrættens Analyseinstitut, opstart af flere kommuneaftaler. 11 DGI står, ifølge aftalen, selv for support til deres foreninger og har åbent i tidsrummene og mandag - torsdag, hvilket må antages ikke at være markedsstandard de andre konkurrenter taget i betragtning. Conventus står derudover selv for support og vejledning af deres andre kunder. 12 Hovedfunktioner ved Conventus administrationssoftware Personkartotek Medlemskommunikation via og SMS Ressource og holdstyrring Rapportering til kommune og forbund Kontingentopkrævninger Onlinebooking 10 Interview med Martin Aaris Rand https://www.conventus.dk/ Side 15 af 63

17 Prismæssigt ligger Conventus i den billige ende af markedet, og deres løsning til et foreningsdrevet fitnesscenter med 2000 medlemmer koster cirka 500 kr. om måneden WinKas Pro A/S - Etableret i 2004 WinKas Pro har siden 2004 udbudt et webbaseret økonomi- og administrationssoftware til mange forskellige organisationer, erhverv, specielle brancher og foreninger. De har også forsøgt sig med løsninger til den kommercielle fitnessbranche, men fjernede hurtigt fokusområde, fortæller Martin Aaris Rand i interviewet. Dette understøttes af fitnessreferencerne på deres hjemmeside, der består af en mindre kæde, som gik i opløsning i 2008, og et enkelt fitnesscenter. 14 WinKas Pro har en stab på tolv medarbejder og deres support har åbent hverdage fra Hovedfunktioner ved Winkas Pro administrationssoftware Personkartotek Medlemskommunikation via og SMS Ressource og holdstyrring Salgssystem med lagerstyrring Fakturering og regnskab Rapportering til kommune og forbund Kontingentopkrævninger Onlinebooking Webshop Systemet koster cirka 800 kr. om måneden for et foreningsdrevet fitnesscenter med 2000 medlemmer GlobusData ApS - Etableret i 1985 GlobusData har de seneste 10 år leveret online bookingsystemer til forskellige brancher. Det har primært været sportsklubber, sportshaller, idrætsforeninger og fitnesscentre. GlobusData vægter en effektiv og kvalificeret kundesupport samt stabile og velfungerende systemer meget højt. Dette gør de med 7 ansatte. Dette fokus giver GlobusData gode relationer, og et fordelagtigt samarbejde med deres kunder. Systemet er opdelt i flere udgaver, der rammer forskellige målgrupper, men på baggrund af deres referencer vurderes de, at have deres hovedfokus på tennis og squash klubber, 13 https://www.conventus.dk/content/priser.php 14 Interview med Martin Aaris Rand Side 16 af 63

18 haller og fitnesscentre - både kommercielle og foreninger. GlobusData mangler en funktion i forhold til konkurrenterne. Dette er indberetninger til kommuner og forbund. 17 Hovedfunktioner ved GlobosData administrationssoftware Personkartotek Medlemskommunikation via og SMS Ressource og holdstyrring Fakturering og regnskab Rapporteringsværktøjer Kontingentopkrævninger Onlinebooking Webshop Systempriserne er ikke tilgængelige på GlobusData`s hjemmeside, men Martin Aaris Rand vurderer, at deres prisniveau er i omegnen af kr. om måneden Klubmodul - Etableret i 2008 Klubmodul er et nyere webbaseret system med mål og ambitioner om, at aflaste alle frivillige i enhver foreningstype. Ifølge deres hjemmeside, arbejder de på nuværende tidspunkt på, at dække behovene for ride og sejlsports klubber. Klubmodul havde 130 klubber i 2010, og består af en fire mand stor stab med en programmør, en supporter og to sælgere. 19 Peter Kriegbaum, en af de to iværksættere, udtaler til Idrættens Analyseinstitut, at de i fremtiden vil fokusere meget på kommunikation imellem forbundet og foreningen. 20 Hovedfunktioner ved Klubmodul administrationssoftware Personkartotek Ressource og holdstyrring Rapportering til kommuner og forbund Onlinebooking Medlemskommunikation via og SMS Fakturering og regnskab Kontingentopkrævninger Webshop For et foreningsdrevet fitnesscenter med 2000 medlemmer koster administrationssystemet Klubmodul kr. om måneden Interview med Martin Aaris Rand Side 17 af 63

19 3.3.5 Fokusområder Konkurrentanalysen tager udgangspunkt i de fire førende konkurrenter på markedet for administrations- og bookingsystemer til foreningsdrevne fitnesscentre. De fire analyserede konkurrenter er den strategiske gruppe. Gruppen har forskellige fokusområder, hvor følgende figur belyser fordelingen og benyttes til, at give et overblik over konkurrenternes nuværende fokus samt en vurdering af det fremtidige fokus. Foreninger i Danmark Fitness DGI & DIF Dansk Firmaidrætsforbund Enkeltstående Idræt Gymnastik Fodbold Haller DGI haller Enkeltstående Sportsklub Boksning Svømning Dans Ketcher-klub Tennis Badminton Squash Boldspil Håndbold Basket Volleyball Fordelingen i figuren viser en opdeling blandt konkurrenterne. Selvom alle konkurrenterne søger markedet for de foreningsdrevne fitnesscentre er der ingen, som udelukkende har fokus på området Competitor Strength Grid Følgende sammenligning af de nuværende konkurrenter, udarbejdes på baggrund af den indsamlede og tidligere kommenteret data, og har til formål at klarlægge konkurrenternes stærke og svage sider. Aktiviteterne og færdighederne er valgt på baggrund af den interne analyse af Sport Solution, hvor de er vurderet ud fra hvilke elementer, der synes vigtige i branchen. Under produktet er systemfunktionerne bedømt ud fra nødvendighedsfaktorerne i et foreningsdrevet fitnesscenter og udviklingshastigheden på baggrund af antallet af ansatte programmører. Integrationer er bedømt ud fra mulighederne for, at udveksle data med eksterne systemer. Alder og teknologi benyttes til at bedømme om produktet kan skræddersyes efter behov. Prisen bedømmes som et handlingsparameter, hvor en lav pris vurderes stærk. Side 18 af 63

20 Ved kategorien virksomhed, bedømmes servicen ikke som et skalaniveau, men ud fra perioden servicen er tilgængelig, og antallet af medarbejdere, der er afsat til at levere servicen. Image og omdømme bedømmes på baggrund af artikler, referencer og virksomhedens levetid. Fokusområdet på fitness vurderes på baggrund af artikler, referencer og nuværende brancheløsninger. Kunderelationer betragtes på baggrund af samarbejdsaftaler, artikler, referencer og virksomhedsstrategien. Dette har givet følgende bedømmelse: Competitor Strength Grid Aktiver og færdigheder Nuværende konkurrenter Produktet Conventus WinKas Pro GlobusData Klubmodul Funktioner Stærk Stærk Neutral Stærk Udviklingshastighed Neutral Stærk Stærk Svag Integrationer Neutral Stærk Neutral Stærk Skræddersyet løsning Stærk Stærk Neutral Stærk Pris Stærk Stærk Svag Svag Virksomheden Conventus WinKas Pro GlobusData Klubmodul Service Svag Stærk Stærk Svag Image og omdømme Stærk Svag Stærk Neutral Fokus på fitness Neutral Svag Neutral Svag Kunderelationer Stærk Svag Stærk Stærk Sammenligningen og bedømmelsen viser at de analyserede konkurrenters systemfunktioner, integrationer og mulighed for skræddersyede løsninger er konkurrencedygtige. Udviklingshastigheden og servicen er i top ved de to ældste virksomheder Winkas Pro og GlobusData. Conventus og Klubmodul halter ved disse aktiviteter og færdigheder. Prisniveauet er meget varierende. GlobusData`s produkt koster hele fire gange så meget, som markedets billigste fra Conventus. Det er også bemærkelsesværdigt at tre ud af de fire, af de analyserede konkurrenter, har stærke kunderelationer. De to ældste udbydere er stærke i service, og er hurtige i omstillingen når der skal dækkes nye funktionsbehov. Conventus og Klubmodul har en svag service og er langsommere til at udvikle systemfunktioner. Conventus`s produkt koster en månedspris á 500 kr. imens Klubmodul`s produkt koster kr. GlobusData`s produkt koster kr. og produktet fra Winkas Pro koster 800 kr. om måneden. Side 19 af 63

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering tanker om breddeidrættens kommercialisering Oplæg på Idrættens største udfordringer II, 30. maj, 2012. tanker om breddeidrættens kommercialisering 1. Fitnesskulturens logik og historie - den individuelle

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition

Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition Idrætsanalytiker og ph.d. stipendiat Kasper Lund Kirkegaard, /Syddansk Universitet Tre store spørgsmål: Hvorfra? Implikationer? Kommercialisering Fra et foreningsmonopol til en situation, hvor der er tre

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

PRODUKTKATALOG. GYMTECH Tlf. +45 70 70 75 55 www.gymtechgroup.com. www.gymtechgroup.com 1

PRODUKTKATALOG. GYMTECH Tlf. +45 70 70 75 55 www.gymtechgroup.com. www.gymtechgroup.com 1 PRODUKTKATALOG GYMTECH Tlf. +45 70 70 75 55 www.gymtechgroup.com www.gymtechgroup.com 1 OPLEV MUSIKKEN Vil du fastholde dine medlemmer? Og vil du tiltrække nye? Vil du motivere dine medlemmer? Og se dem

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Sammen er vi stærkere!

Sammen er vi stærkere! Sammen er vi stærkere! KlubDanmarks ambition er at skabe et stort netværk af uafhængige fitnesscentre og mindre fitnesskæder. Dagsorden Dl KlubDanmarks netværksmøde Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 10.20 Kl.

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk E-handel anno 2007 Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk Danmark blandt Europas bedste til e- handel I gennemsnit har danskerne brugt for 9.917 kroner på nettet i løbet af seks måneder i 2006

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj RAPPORT vedrørende Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj Version: 1.0 Dato: 2-6-2014 Udfærdiget af: Peter Kiilerich, Arbejdsgruppen omkring Multihuset i Hjortshøj Resumé Arbejdsgruppen omkring

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave.

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. Mange af vores lokale idrætsforeninger stod med ledige hold, tider, baner og havde svært ved at nå ud til nye idrætsaktive med deres tilbud. Omvendt efterspurgte

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Strategier for den moderne golfklub

Strategier for den moderne golfklub Strategier for den moderne golfklub Konkurrencesituation, den bagvedliggende økonomi, potentialer og behov for ledelsesinformation DGU Udviklingskonference, Korsør den 20. november 2010 Udarbejdet af Lars

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikationsstrategi 2014-2015 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 1 Dato 050813 Udarbejdet af Knud Johansen og Jesper Ræbild Revision Godkendelse Strategien revideres i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsfaciliteter..og potentialet i bedre idrætsledelse Vejen, den 30. maj 2012 Indhold 1. Idrætsfaciliteterne i Danmark 2. Krav til organisatoriske forandringer 3. Grundlaget for at skabe forandringer

Læs mere

Lise Gervig - Altonavej 11, 5463 Harndrup - 61 75 76 31 lise.gervig@gmail.com 37 år Samlevende 2 børn. CV for Lise Gervig

Lise Gervig - Altonavej 11, 5463 Harndrup - 61 75 76 31 lise.gervig@gmail.com 37 år Samlevende 2 børn. CV for Lise Gervig Resumé CV for Lise Gervig Prisforhandling: Har tolv års erfaring i prisforhandling som indkøber og de sidste to som sælger. Jeg har derfor et helhedsbillede af prisforhandlingsprocessen. Økonomi: Bred

Læs mere

Advokatfirmaet Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013

Advokatfirmaet Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013 Advokatfirmaet Bent Stamer Advokatfirmaet Bent Stamer A/S Hobrovej 395 9200 Aalborg SV J. nr. 80254/KVC Oplæg til Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013 Til kamp mod foreningsfitness

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Succes online Træning #1 Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Dagens agenda Online tilstedeværelse Kravspecifikation til website og -shop Google-konto- Google+ Hjemmeopgaver Og så - handson

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.com Maj 2012 Barodarealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere