Markedsanalyse af administrations- og bookingsoftware til foreningsdrevne fitnesscentre for Sport Solution ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsanalyse af administrations- og bookingsoftware til foreningsdrevne fitnesscentre for Sport Solution ApS"

Transkript

1 HD 1. del - Afsluttende Projekt Forfattere: Marc Lejbøl Tørnstrøm Mt82521 Lasse Refstrup Mikkelsen Lm82992 Vejleder: Henrik Smit Marketing og Statistik Markedsanalyse af administrations- og bookingsoftware til foreningsdrevne fitnesscentre for Sport Solution ApS Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Emne Formål Synsvinkel Problemformulering Begrebsdefinition Teoretisk og empirisk metodevalg Teoretisk metodevalg Empirisk metodevalg Afgrænsninger Opgavens opbygning Intern Analyse Sport Solution ApS Produktet Ressourcerne Delkonklusion Konkurrentanalyse Udviklingen Potentielle konkurrenter og substituerende produkter Nuværende konkurrenter Conventus A/S - Etableret i WinKas Pro A/S - Etableret i GlobusData ApS - Etableret i Klubmodul - Etableret i Fokusområder Side 1 af 63

3 3.3.6 Competitor Strength Grid Delkonklusion Omgivelses- & miljøanalyse Fitnessbranchens udvikling Udvikling imod en specialiseret fitnesskultur Medlemmerne Det frivillige personale Fokus på elektroniske hjælpemidler Den politiske støtte og dagsorden Delkonklusion Segmentering Forbundene Foreningsfitness Dansk Firmaidrætsforbund Enkeltstående foreningsbaserede fitnesscentre Delkonklusion Målgruppeudvælgelse Profil af Dansk Firmaidrætsforbund The marketing mix - De 7 P er Promotion People Product Process Place Physical evidence Price Side 2 af 63

4 7.8 Delkonklusion Konklusion Evaluering af projektet Litteraturliste: Bilag 1: Referat af interview med Kasper Lund Kirkegaard Bilag 2: Referat af interview Helle Friis Kristensen Bilag 3: Referat af interview med Martin Aaris Rand Bilag 4: Spørgeramme til interview med Kasper Lund Kirkegaard Side 3 af 63

5 1. Indledning 1.1 Emne Sport Solution ApS leverer administrations- og bookingsoftware til kommercielle fitnesscentre i Danmark, hvor de dækker cirka 30 % af det danske marked. Igennem de sidste år er der sket en stor udvikling på markedet. En stor konkurrent til de kommercielle fitnesscentre, i form af foreningsdrevne fitnesscentre, har gjort sin indmarch i fitnessbranchen. Dette har vækket interesse hos ledelsen i Sport Solution ApS, der ser den nye aktør som en trussel mod deres nuværende kommercielle kunder. 1.2 Formål Formålet med projektet er, at give ledelsen i Sport Solution ApS en klarlægning af potentialet i udviklingen, tendenserne og mulighederne i fitnessbranchen. Yderligere skal projektet præsentere hvordan Sport Solution kan kombinere disse muligheder med deres stærke sider. Dette konkretiseres i forslag til produktudvikling, målgruppeudvælgelse og andre relevante elementer som Sport Solution kan implementere i deres markedsføringsplanlægning. 1.3 Synsvinkel Dette projekt er udarbejdet som en del af faget Afsluttende Projekt på HD 1. del ved Handelshøjskolen i Århus. Projektet bliver udarbejdet på det forklarende og eksplorative niveau, og har ikke som mål at komme med et endegyldigt svar, men derimod at kunne fungere som et teoretisk hjælpeværktøj og inspiration, såfremt at Sport Solution ønsker at begive sig ind på markedet for foreningsdrevne fitnesscentre. 1.4 Problemformulering Sport Solution er bekymret for at miste kunder og for om de kan fastholde deres nuværende kundetilgang, på grund af den skærpede konkurrence i fitnessbranchen. For at imødekomme udviklingen ønsker Sport Solution gradvist at supplere deres nuværende kundegruppe med de foreningsdrevne fitnesscentre. Da Sport Solution er begrænset på ressourcer, er det vigtigt at henvendelse sig til foreninger, der matcher hvad Sport Solution s tilbyder af produkt og serviceydelser. Sport Solution har ikke kendskab til hvilke faktorer der driver markedet, og om udviklingen i branchen, skaber muligheder, som kan benyttes ved henvendelse til den nye markedsaktør. Side 4 af 63

6 Til at besvare problemstillingen opstilles følgende spørgsmål til undersøgelsen. 1. Hvilke parametre er vigtige i henvendelsen til de mest attraktive foreninger, og hvordan tilpasses de med fordel Sport Solution`s nuværende kapabiliteter? 2. Hvilke faktorer påvirker og driver udviklingen af foreningsdrevne fitnesscentre? 3. Hvordan kan branchens tendenser og muligheder implementeres i produktudviklingen og den øvrige markedsføringsplanlægning? 4. Hvilken type foreninger passer bedst til Sport Solutions nuværende produkt? 1.5 Begrebsdefinition Competitor Strength Grid: En tabel der belyser konkurrenters styrker ud fra aktiviteter og færdigheder. DIF: Dansk Idræts Forbund DGI: Danske Gymnastik- og Idrætsforening Et foreningsdrevet fitnesscenter: Et nonprofit fitnesscenter drevet i foreningsregi. Et kommercielt fitnesscenter: Et forretningsdrevet fitnesscenter. Forbund: En sammenslutning af foreninger. IDAN: Idrættens Analyseinstitut er en uafhængig og selvejende institution under Kulturministeriet, der har til opgave at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idrætsområdet. Marketing mix: Elementer i forbindelse med markedsføring. Medlem: Et betalende medlem i et kommercielt eller foreningsdrevet fitnesscenter. Nødvendighedsbehov: Et behov der er en nødvendighed for et fitnesscenters brug af IT system. Segment: Ensartet gruppe af potentielle kunder, der udgår en del af totalmarkedet. Strategisk gruppe: De tætteste konkurrenter af administrations- og bookingsoftware på markedet for foreningsdrevne fitnesscentre. Side 5 af 63

7 Stærke sider: Egenskaber der kan betegnes som kernekompetencer, men ikke opfylder alle krav. Udviklingshastighed: Udviklingshastighed er i denne opgave en parameter der udtrykker antallet af udviklere i et firma. Webbaseret systemet: Et system der ikke skal installeres lokalt på computeren, men tilgås via internettet og systemet er installeret på en ekstern server. 1.6 Teoretisk og empirisk metodevalg Teoretisk metodevalg Foreningsdrevne fitnesscentre er i stor grad præget af samfundsmæssige tendenser. Da indtægtskilden er kontingent fra medlemmer og tilskud fra det offentlige, er foreningerne kraftig præget af produktefterspørgslen fra deres medlemmer samt den sundhedspolitiske dagsorden. Til at beskrive de eksterne forhold omkring foreningsdrevne fitnesscentre benyttes en miljø- og omgivelsesanalyse. Miljø- og omgivelsesanalysen er valgt, da den tager udgangspunkt i makroøkonomiske, teknologiske, sociokulturelle og politiske tendenser og udviklinger, der kan påvirke strukturen i branchen, og dermed skabe forandringer, der har effekt på foreningernes fremtidige krav og behov til administrations- og bookingsoftware. Den teoretiske ramme for analysen er baseret på teori af David A. Aaker`s Enviromental Analysis og yderligt inspireret af Phillip Kotler s tilgang til omgivelsesanalyse fra bogen Marketing Management. I projektet tages der udgangspunkt i hvilke tendenser og muligheder Sport Solution bør inddrage i deres markedsføringsplanlægning, hvorfor denne analyse form og teorivalg synes oplagt. Den interne analyse af Sport Solution har det primære formål, at definere hvilke stærke sider, der har givet Sport Solution succes, ved deres nuværende kommercielle kunder, og om disse stærke sider kan benyttes ved henvendelse til de foreningsdrevne fitnesscentre. De stærke sider defineres i forhold til Sport Solutions produkt og ressourcer og findes ved en ressourceanalyse. Analysens teoretiske ramme er Grant`s teori Ressources of the Firm. Valget af Grant sker på baggrund af hans fokus på håndgribelige, uhåndgribelige og menneskelige ressourcer, hvilket passer godt til formålet med analysen (Produkt, image og omdømme, samt personalet). Opstillingen og definitionen af stærke sider, er inspireret af Hamel og Prahalads kernekompetencebegreb. Konkurrentanalysen laves for at give et statisk billede af konkurrencen i branchen for foreningsdrevne fitnesscentre. Den teoretiske baggrund for analysen er David A. Aakers Side 6 af 63

8 Competitor Analysis. Konkurrentanalysen sammenholdes med den interne analyse i segmentering og valg af målgruppe. Segmenteringen og valg af målgruppe er på baggrund af David A. Aakers Customer Analysis. Der er ikke valgt dyberegående segmenteringsteori som eksempelvis Bowman, på grund af segmenteringens smalle fokus i opgaven. Forslag til Sport Solution`s taktiske handlingsplan, opstilles med ramme, lavet med udgangspunkt i teorien om The Marketing Mix - De 7 P er fra artiklen The marketing of services af Adrian Palmer. Modellen benyttes til at skabe konkret sammenhæng mellem de muligheder og tendenser, der findes i det eksterne miljø, samt de stærke sider og ressourcer, der er tilgængelig i Sport Solution. Modellen synes brugervenlig som en præsentation af projektets resultater. Teorien til opstilling og strukturering af opgaven er inspireret af Ib Andersens Den skinbarlige Virkelig og Lotte Rienecker/Peter Stray Jørgensens Den gode opgave. Den Skinbarlige virkelighed, benyttes også som teoretisk baggrund for valg af dataindsamlingsmetode, undersøgelsesdesign, valg af interviewpersoner, samt til teori til spørgerammerne, samt takt og tone, forud for interviewene Empirisk metodevalg Til projektets eksterne analyse af markedet for administrations- og bookingsystemer til foreningsdrevne fitnesscentre, benyttes både primære og sekundære data. Indsamlingen af sekundærdata benyttes til, at give en bred viden om udviklingen indenfor foreningsdrevne fitnesscentre, samt hvilke konkurrerende administrations- og bookingsystemer, der findes på markedet. Idrættens Analyse Institut har forsket i udviklingen indenfor fitnesscentre, kommercielle såvel foreningsdrevne, hvorfor deres rapporter inddrages som sekundært data. Yderligt benyttes rapporter som Danske Gymnastik- og Idrætsforening har udarbejdet vedrørende de fremtidige udfordringer i deres foreninger, samt hvilke tiltag de forventer, at gennemføre for at imødekomme disse. Samfundsdebatten om fitnesskulturen er også inddraget som en del af det sekundære materiale i projektet. Dette er i form af diverse artikler fra aviser og materiale, som kan give en anderledes indgangsvinkel til branchens udvikling og udfordringer. Forskningsmaterialet, artiklerne og det internt udformet materiale fra foreningerne, benyttes som baggrundsmateriale forud for bestemmelsen af det endelige undersøgelsesdesign, og som inspiration til spørgerammerne til de Side 7 af 63

9 interviews, der foretages i projektet som primær dataindsamling. Det sekundære data, der benyttes i projektet, hentes på internettet og artikler fra diverse aviser og magasiner. Den primære dataindsamling består af 3 interviews. Det første interview er med Kasper Lund Kirkegaard fra Idrættens Analyse Institut. Kasper Lund Kirkegaard er valg som respondent, da han forsker i fitnessbranchens udvikling i Danmark, og derfor har et bredt kendskab til både kommercielle og foreningsdrevne fitnesscentre. Kasper synes oplagt som respondent i et interviewet, da han kan bidrage med en bred viden, der kan benyttes som datagrundlag i den eksterne analyse af fitnessbranchen. Interviewet er åbent og delvist struktureret, og Kasper Lund Kirkegaard har inden interviewet modtaget en Tema/spørgeramme. 1 (bilag). Det andet interview er med Helle Friis Kristensen. Hun er foreningsformand i foreningen Firmaidræt Sæby, og er medlem i Forbundsstyrelsen ved Dansk Firmaidrætsforbund. Helle Friis Kristensen er valgt, da hun har en førstehåndsviden omkring hvilke udfordringer og tendenser, der på nuværende tidspunkt observeres og behandles i foreningerne samt i forbundet Dansk Firmaidrætsforbund. Det sidste interview er med Sport Solution s daglige leder Martin Aaris Rand. Han er valgt for at give indsigt og informationer om de interne ressourcer og processorer, der findes i Sport Solution. Martin har en bred viden om Sport Solution`s nuværende kommercielle kunder, og baggrundsviden om systemudvikling af administrationssystemer, hvorfor han også benyttes til at vurdere konkurrenternes produktionshastighed. 1.7 Afgrænsninger Projektets analyser tager kun udgangspunkt i det danske fitnessmarked. Økonomiske faktorer såsom regnskaber, nøgletal og budgetudarbejde berøres ikke i projektets interne analyser, da formålet primært er, at søge udnyttelse af nuværende stærke sider samt uhåndgribelige og menneskelige ressourcer. De økonomiske faktorer afgrænses også i projektet eksterne analyser, da konkurrentanalysen kun udarbejdes som et statisk situationsbillede, hvor nuværende aktiviteter og færdigheder såsom produkt, relationer, fokusområder og omdømme analyseres. Yderligere behandles mulige substitutter ikke i projektet. Udformningen af de konkrete forslag til handlingsplanen, tager ikke højde for konkurrenternes reaktion. 1 Den skinbarlige virkelighed side 168 Side 8 af 63

10 1.8 Opgavens opbygning Del 1. Indledning Introduktion, Formål, Problemformulering, Teoretisk og Empirisk Metodevalg og Afgrænsninger. Del 2. Intern Analyse Stærke sider Ressourcer Del 3. Ekstern Analyse Konkurrentanalyse Miljø- & omgivelsesanalyse Segmentering Del 4. Handlingsplan Målgruppeudvælgelse The Marketing Mix - De 7 P er Del 5. Konklusion Projektets konklusion Kildekritik Side 9 af 63

11 2. Intern Analyse Formålet med den interne analyse er at beskrive de stærke sider Sport Solution benytter i konkurrencen på det kommercielle fitnessmarked. Da projektet har et eksternt baseret perspektiv søges det ikke, at optimere Sport Solution s værdikæde, hvorfor analysen har fokus på produktet samt de uhåndgribelige og menneskelige ressourcer i virksomheden. De stærke sider benyttes i valg af målgruppe, og som parameter i sammensætningen af forslagene til en handlingsplan. 2.1 Sport Solution ApS Sport Solution ApS blev stiftet i januar 2006 med det formål, at leverer administrations- og bookingsoftware til det kommercielle fitnessmarked. De første 5 år er brugt på, at opbygge en solid kundemasse, et stærkt image, gode relationer og et konkurrencedygtigt system. Medarbejderstaben består af to programmører, to supportere og en Account Manager samt en bestyrelse. Kundetilgangen har været kraftigt stigende og Sport Solution har 150 nuværende kunder, hvor de kun har mistet enkelte kunder til konkurrenter og få grundet konkurser. Sport Solution`s nuværende kunder har vist sig, at være meget loyale, og fokuserer mere på at optimere produktet, fremfor at skifte til andre løsninger. Sport Solution erhverver størstedelen af deres nye kunder på grund af deres gode omdømme på markedet, der ifølge den daglige leder Martin Aaris Rand s vurdering har et yderst tæt netværk og samarbejde. De kommercielle fitnesscentre sammenligner ofte sig selv med deres konkurrenter, hvorfor at en ny kunde, i et endnu ikke berørt geografisk område eller et andet segment, ofte medfører henvendelser fra andre potentielle kunder. Martin Aaris Rand uddyber at det langt fra kræver samme salgsomkostninger, at få en kunde der ikke har et nuværende administrationssystem, som det gør at få en kunde fra et konkurrerende system. Foruden opsigelsesperioder og de konverteringsomkostninger, der er forbundet med et systemskifte, fremhæver Martin Aaris Rand også, at det kan medbringer uhensigtsmæssige vaner og forventninger fra det forhenværende system, hvilket kan belaste supporten unødvendigt. De nuværende kunder er yderst tilfredse med Sport Solution`s løbende support og service. Dette understøttes af en nylig foretaget brugerundersøgelse fra I undersøgelses svarede hele 95 % at de enten var tilfredse eller meget tilfredse med den service Sport Solution levere. Martin Aaris Rand Side 10 af 63

12 fortæller, at virksomhedens strategi netop er opbygget på fordelagtige kunderelationer og et godt markedsomdømme Produktet Administrations- og bookingsystemet fra Sport Solution, der sælges som abonnement, giver rettighed til brugen af softwaren, server hosting, systemvedligeholdelse, løbende systemudvikling og support. Sport Solution leverer derfor et produkt, som består af en løbende service og et stykke software til en maksimal leje á kr. om måneden. Igennem sin levetid har Sport Solution udviklet systemet. Udviklingen har været præget af behovet og efterspørgslen fra de kommercielle fitnesscentre, hvorfor at Sport Solution i dag dækker nødvendighedsbehovene med deres produkt. Hovedfunktionerne kan overordnet beskrives via følgende tabel. Hovedfunktioner ved Sport Solution administrationssoftware Personkartotek Ressource og holdstyrring Rapporteringsværktøjer Onlinebooking Behandlingsjournal Medlemskommunikation via og SMS Salgssystem med lagerstyrring Kontingentopkrævninger Webshop Dørsystem Administrationssystemet er opbygget i moduller, hvilket giver Sport Solution mulighed for, at skræddersy løsningerne til hver enkelt database. I hver database kan der oprettes adskillige afdelinger, men det er også muligt for Sport Solution, at opsætte en deling imellem flere databaser, hvilket primært benyttes af mindre franchisekæder. Da Sport Solution`s kunder primært består af enkeltstående centre og mindre franchisekæder, der ikke er topstyrede, har systemet formet sig imod netop denne målgruppes behov. Daglig leder Martin Aaris Rand uddyber, i interviewet, at kravet til systemfunktionerne er vidt forskellige, når man sammenligner store topstyrede organisationer med enkeltstående eller mindre fitnesskæder. Udvikles eksempelvis et lagerstyrringssystem, er der stor forskel på, om lageret skal kontrolleres lokalt, eller af en fælles administration, der skal styrer lagerbeholdningen for centre. 2 Sport Solution - Brugerundersøgelse 2011 og Interview med Martin Aaris Rand Side 11 af 63

13 Den løbende service i form af support, hjælp og vejledning leveres ubegrænset i åbningstiderne, og Sport Solution bliver derfor mere belastet af nogle kunder fremfor andre. På systemsiden er der ikke nogen betydelige omkostninger forbundet med antallet af Sport Solution s kunder, fortæller Martin Aaris Rand. Datatrafikken fra og til serverne er en lille økonomisk omkostning, og produktet kan benyttes af mange flere kunder. Serverkapaciteten kan uden problemer klare en fordobling af kundeantallet. I modsætning til kapacitetsudvidelse er der på servicesiden store produktomkostninger. 3 Blandt de 150 kommercielle fitnesscentre, hvor administrations- og bookingsystemet fra Sport Solution er installeret, findes der klarer tendenser til hvilke funktioner der benyttes. Ved hjælp af interne registrer fremhæves følgende funktioner, at være essentielle for valget af Sport Solution som leverandør, blandt de nuværende kommercielle kunder. Personkartotek, ressource og holdstyrring, onlinebooking, kontingentopkrævninger og medlemskommunikation. En af de største omkostninger forbundet med salget, er som tidligere nævnt den løbende service i form af support og kundepleje. De kunder som belaster Sport Solution`s support er ofte fitnesscentre hvor ledelse ikke deltager i den daglige drift, forklarer Martin Aaris Rand. Personalet er ofte ikke bekendte med fitnesscenterets interne procedurer til hvordan centeret skal administreres. De søger derfor hyppigere vejledning og hjælp hos supportstaben i Sport Solution Ressourcerne Produktionen og kapaciteten anses som værende optimale, og er som tidligere nævnt, en af Sport Solution s stærke sider sammen med deres brand og image. Det gode omdømme på kvalitet er den uhåndgribelige ressource, der har størst betydning for kundernes valg af Sport Solution som leverandør. De menneskelige ressourcer hos Sport Solution er begrænsede, og strategien i Sport Solution, er ifølge Martin Aaris Rand, at optage 2 nye kunder om måneden. Denne fremgangsmåde bygger dels på, at kunne give den nye kunde den bedst mulige opstart og ikke tilsidesætte eller overse den nuværende kundemasse. Hele medarbejderstaben kan håndtere support af kunderne, hvilket giver en stor fleksibilitet. Martin Aaris Rand uddyber, at 60 % af staben på nuværende tidspunkt er i gang med, at videreuddanne sig. Indenfor ganske kort tid vil 80 % af medarbejderstaben kunne programmere og videreudvikle 3 Interview med Martin Aaris Rand 4 Interview med Martin Aaris Rand Side 12 af 63

14 systemet, 100 % kan håndtere support og service, og 100 % kan klare salgsarbejdet. Med mulighed for en hurtig omstilling i medarbejderstaben, vurderes Sport Solution, at have et fordelagtigt fokus på at følge kundernes behov, og dermed opretholde den høje kundeloyalitet Delkonklusion Sport Solution følger en fokuseret differentieringsstrategi, der har fokus på en høj produkt- og servicekvalitet til de kommercielle fitnesscentre. Ifølge Porter er en af de største fordele ved denne strategi, at konkurrenterne har svært ved at efterligne produktet. 6 Prahalad & Hamel angiver også, at en virksomheds kernekompetencer giver potentiale til andre markeder, giver betydning og bidrager til kundefordele og er svære for konkurrenter at kopiere. 7 Dette kan også være tilfældet for Sport Solution på det kommercielle marked, men da disse konkurrenter ikke analyseres, benyttes den interne analyse til at tydeliggør Sport Solution`s stærke sider. De stærke sider benyttes som parameter i elementerne til en eventuel handlingsplan. Sport Solution s stærke sider: Fleksibilitet i medarbejderstaben - Hurtig omstilling og reaktionsevne. Servicekvalitet - God support, vejledning og kundepleje. Image og omdømme - Godt omdømme og ry på markedet. Kunderelationer - Gode kunderelationer, der søger optimering fremfor udskiftning. Skræddersyet produkt - Muligheder for at differentiering af produktet til hver kunde. Produktionshastighed - Hurtig levering og rigelig med kapacitet. 5 Interview med Martin Aaris Rand 6 Understanding Strategic Management - Side Artiklen: The Core Competence of the Corporation - Side 5 Side 13 af 63

15 3. Konkurrentanalyse Analysen foretages for, at finde stærke og svage sider hos konkurrenterne, på markedet for administrationssystemer, til foreningsdrevne fitnesscentre. Konkurrentanalysen har fokus på de nuværende konkurrenter, hvor potentielle konkurrenter og substituerende produkter kun kommenteres kort. Konkurrenternes fokus og produktudbud er en vigtig faktor i fastlæggelsen af hvilken målgruppe Sport Solution bør henvende sig til, samt hvilket krav det stiller til Sport Solution for at promovere sig til den valgte målgruppe, og hvad der på bør overvejes i prisfastsættelsen. 3.1 Udviklingen Antallet af udbydere indenfor administrations- og bookingsoftware til foreningsdrevne fitnesscentre er forøget i takt med markedsudviklingen. Effekten af det stigende behov for et IT system til medlemsadministration samt kontingentopkrævninger og bookinger, er en tilgang af udbydere. Der er etableret nye selskaber, som søger at dække behovene i de foreningsbaserede fitnesscentre, men branchen har også mere erfarne aktører, der har leveret administrationssystemer til foreninger i mere end 25 år. Den generelle teknologiske udvikling medvirker, at de nye systemer kan opbygges omkring nutidens mere dynamiske værktøjer, hvor de ældre aktører er tvunget til, at gennemgå en systemudvikling. Dette giver, efter den daglige leder i Sport Solution Martin Aaris Rands vurdering, de nye webbaserede systemer en hurtigere produktionshastighed og muligheder for, at skræddersy løsninger til kunderne Potentielle konkurrenter og substituerende produkter Der findes potentielle konkurrenter, som i fremtiden kan rette fokus på markedet for foreningsdrevne fitnesscentre. Blandt disse er markedslederen på det kommercielle marked ProCard, der drives af stor erfaring og kendskab til fitnessbranchen. ProCard fører en differentieret strategi med fokus på de kommercielle fitnesscentre i Danmark og Europa, og vurderes derfor, at have deres hovedfokus på andre segmenter. 9 Den teknologiske udvikling gør, at der i fremtiden, kan komme substituerende produkter til markedet. Betragtes det kommercielle fitnessmarked, hvor der ifølge Martin Aaris Rand intet er sket de seneste 5 år, anses substituerende produkter dog som en faktor, der er uden betydning for 8 Interview med Martin Aaris Rand 9 Side 14 af 63

16 valget af målgruppe og handlingsplan. Der opstår en alvorlig trussel, hvis store aktører, som markedslederen på det kommercielle marked, ændrer deres fokus til det foreningsdrevne fitnesssegment Nuværende konkurrenter De nuværende konkurrenter analyseres ved hjælp af et Competitor Strength Grid, der i analysearbejdet benyttes til at sammenligne Sport Solution med konkurrenterne. Dette er med henblik på, fordele for Sport Solution. Analysen tager også udgangspunkt i konkurrenternes nuværende og vurdere fremtidige fokusområder, for at kunne bedømme hvor stor en trussel de er på markedet Conventus A/S - Etableret i 2010 Det webbaserede administrationssystemet Conventus er udarbejdet, i samarbejde med DGI, til foreninger og kommuner. Systemet tilbydes primært til DGI s foreninger og selvom Conventus er et nyere system, har de igennem dette samarbejde opnået vigtige erfaringer om foreninger og kommunernes behov. Samarbejdsaftalen med DGI giver, ifølge iværksætteren Jimmy Damgaard, yderst stærke kunderelationer for Conventus, som har fokus på alle former for idrætsforeninger indenfor DGI regi. Conventus`s omdømme blandt foreningerne må antages, at være solidt, da en af de mest markante skikkelser i foreningsbranchen, har valgt at samarbejde med dem. Conventus har en medarbejderstab på fire, der alle har it-baggrund og deres fokusområdet i 2010 var, ifølge artiklen fra Idrættens Analyseinstitut, opstart af flere kommuneaftaler. 11 DGI står, ifølge aftalen, selv for support til deres foreninger og har åbent i tidsrummene og mandag - torsdag, hvilket må antages ikke at være markedsstandard de andre konkurrenter taget i betragtning. Conventus står derudover selv for support og vejledning af deres andre kunder. 12 Hovedfunktioner ved Conventus administrationssoftware Personkartotek Medlemskommunikation via og SMS Ressource og holdstyrring Rapportering til kommune og forbund Kontingentopkrævninger Onlinebooking 10 Interview med Martin Aaris Rand https://www.conventus.dk/ Side 15 af 63

17 Prismæssigt ligger Conventus i den billige ende af markedet, og deres løsning til et foreningsdrevet fitnesscenter med 2000 medlemmer koster cirka 500 kr. om måneden WinKas Pro A/S - Etableret i 2004 WinKas Pro har siden 2004 udbudt et webbaseret økonomi- og administrationssoftware til mange forskellige organisationer, erhverv, specielle brancher og foreninger. De har også forsøgt sig med løsninger til den kommercielle fitnessbranche, men fjernede hurtigt fokusområde, fortæller Martin Aaris Rand i interviewet. Dette understøttes af fitnessreferencerne på deres hjemmeside, der består af en mindre kæde, som gik i opløsning i 2008, og et enkelt fitnesscenter. 14 WinKas Pro har en stab på tolv medarbejder og deres support har åbent hverdage fra Hovedfunktioner ved Winkas Pro administrationssoftware Personkartotek Medlemskommunikation via og SMS Ressource og holdstyrring Salgssystem med lagerstyrring Fakturering og regnskab Rapportering til kommune og forbund Kontingentopkrævninger Onlinebooking Webshop Systemet koster cirka 800 kr. om måneden for et foreningsdrevet fitnesscenter med 2000 medlemmer GlobusData ApS - Etableret i 1985 GlobusData har de seneste 10 år leveret online bookingsystemer til forskellige brancher. Det har primært været sportsklubber, sportshaller, idrætsforeninger og fitnesscentre. GlobusData vægter en effektiv og kvalificeret kundesupport samt stabile og velfungerende systemer meget højt. Dette gør de med 7 ansatte. Dette fokus giver GlobusData gode relationer, og et fordelagtigt samarbejde med deres kunder. Systemet er opdelt i flere udgaver, der rammer forskellige målgrupper, men på baggrund af deres referencer vurderes de, at have deres hovedfokus på tennis og squash klubber, 13 https://www.conventus.dk/content/priser.php 14 Interview med Martin Aaris Rand Side 16 af 63

18 haller og fitnesscentre - både kommercielle og foreninger. GlobusData mangler en funktion i forhold til konkurrenterne. Dette er indberetninger til kommuner og forbund. 17 Hovedfunktioner ved GlobosData administrationssoftware Personkartotek Medlemskommunikation via og SMS Ressource og holdstyrring Fakturering og regnskab Rapporteringsværktøjer Kontingentopkrævninger Onlinebooking Webshop Systempriserne er ikke tilgængelige på GlobusData`s hjemmeside, men Martin Aaris Rand vurderer, at deres prisniveau er i omegnen af kr. om måneden Klubmodul - Etableret i 2008 Klubmodul er et nyere webbaseret system med mål og ambitioner om, at aflaste alle frivillige i enhver foreningstype. Ifølge deres hjemmeside, arbejder de på nuværende tidspunkt på, at dække behovene for ride og sejlsports klubber. Klubmodul havde 130 klubber i 2010, og består af en fire mand stor stab med en programmør, en supporter og to sælgere. 19 Peter Kriegbaum, en af de to iværksættere, udtaler til Idrættens Analyseinstitut, at de i fremtiden vil fokusere meget på kommunikation imellem forbundet og foreningen. 20 Hovedfunktioner ved Klubmodul administrationssoftware Personkartotek Ressource og holdstyrring Rapportering til kommuner og forbund Onlinebooking Medlemskommunikation via og SMS Fakturering og regnskab Kontingentopkrævninger Webshop For et foreningsdrevet fitnesscenter med 2000 medlemmer koster administrationssystemet Klubmodul kr. om måneden Interview med Martin Aaris Rand Side 17 af 63

19 3.3.5 Fokusområder Konkurrentanalysen tager udgangspunkt i de fire førende konkurrenter på markedet for administrations- og bookingsystemer til foreningsdrevne fitnesscentre. De fire analyserede konkurrenter er den strategiske gruppe. Gruppen har forskellige fokusområder, hvor følgende figur belyser fordelingen og benyttes til, at give et overblik over konkurrenternes nuværende fokus samt en vurdering af det fremtidige fokus. Foreninger i Danmark Fitness DGI & DIF Dansk Firmaidrætsforbund Enkeltstående Idræt Gymnastik Fodbold Haller DGI haller Enkeltstående Sportsklub Boksning Svømning Dans Ketcher-klub Tennis Badminton Squash Boldspil Håndbold Basket Volleyball Fordelingen i figuren viser en opdeling blandt konkurrenterne. Selvom alle konkurrenterne søger markedet for de foreningsdrevne fitnesscentre er der ingen, som udelukkende har fokus på området Competitor Strength Grid Følgende sammenligning af de nuværende konkurrenter, udarbejdes på baggrund af den indsamlede og tidligere kommenteret data, og har til formål at klarlægge konkurrenternes stærke og svage sider. Aktiviteterne og færdighederne er valgt på baggrund af den interne analyse af Sport Solution, hvor de er vurderet ud fra hvilke elementer, der synes vigtige i branchen. Under produktet er systemfunktionerne bedømt ud fra nødvendighedsfaktorerne i et foreningsdrevet fitnesscenter og udviklingshastigheden på baggrund af antallet af ansatte programmører. Integrationer er bedømt ud fra mulighederne for, at udveksle data med eksterne systemer. Alder og teknologi benyttes til at bedømme om produktet kan skræddersyes efter behov. Prisen bedømmes som et handlingsparameter, hvor en lav pris vurderes stærk. Side 18 af 63

20 Ved kategorien virksomhed, bedømmes servicen ikke som et skalaniveau, men ud fra perioden servicen er tilgængelig, og antallet af medarbejdere, der er afsat til at levere servicen. Image og omdømme bedømmes på baggrund af artikler, referencer og virksomhedens levetid. Fokusområdet på fitness vurderes på baggrund af artikler, referencer og nuværende brancheløsninger. Kunderelationer betragtes på baggrund af samarbejdsaftaler, artikler, referencer og virksomhedsstrategien. Dette har givet følgende bedømmelse: Competitor Strength Grid Aktiver og færdigheder Nuværende konkurrenter Produktet Conventus WinKas Pro GlobusData Klubmodul Funktioner Stærk Stærk Neutral Stærk Udviklingshastighed Neutral Stærk Stærk Svag Integrationer Neutral Stærk Neutral Stærk Skræddersyet løsning Stærk Stærk Neutral Stærk Pris Stærk Stærk Svag Svag Virksomheden Conventus WinKas Pro GlobusData Klubmodul Service Svag Stærk Stærk Svag Image og omdømme Stærk Svag Stærk Neutral Fokus på fitness Neutral Svag Neutral Svag Kunderelationer Stærk Svag Stærk Stærk Sammenligningen og bedømmelsen viser at de analyserede konkurrenters systemfunktioner, integrationer og mulighed for skræddersyede løsninger er konkurrencedygtige. Udviklingshastigheden og servicen er i top ved de to ældste virksomheder Winkas Pro og GlobusData. Conventus og Klubmodul halter ved disse aktiviteter og færdigheder. Prisniveauet er meget varierende. GlobusData`s produkt koster hele fire gange så meget, som markedets billigste fra Conventus. Det er også bemærkelsesværdigt at tre ud af de fire, af de analyserede konkurrenter, har stærke kunderelationer. De to ældste udbydere er stærke i service, og er hurtige i omstillingen når der skal dækkes nye funktionsbehov. Conventus og Klubmodul har en svag service og er langsommere til at udvikle systemfunktioner. Conventus`s produkt koster en månedspris á 500 kr. imens Klubmodul`s produkt koster kr. GlobusData`s produkt koster kr. og produktet fra Winkas Pro koster 800 kr. om måneden. Side 19 af 63

11. Bilag 1: Referat af interview med Kasper Lund Kirkegaard

11. Bilag 1: Referat af interview med Kasper Lund Kirkegaard 11. Bilag 1: Referat af interview med Kasper Lund Kirkegaard Referat af interview med Idrætsanalytiker Kasper Lund Kirkegaard den 13 marts 2011. Markedsudviklingen: Der eksisterer et stort vækstpotentiale

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder:

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder: Visionsaftale FITNESS & GYMNASTIK 1. Periode for samarbejde Visionsaftalen imellem GymDanmark og DGI Gymnastik & Fitness har virkning fra 15. maj 2016 og selve projektperioden forløber fra 1.8.2016 til

Læs mere

Mandag den 24. november 2014

Mandag den 24. november 2014 Mandag den 24. november 2014 Præsentation af DFHO Stiftet 30. august 2006 med sekretariatsbetjening af Dansk Erhverv Repræsenterer d.d. 226 fitnesscentre fordelt på 20 virksomheder Ca. 750.000 danskere

Læs mere

FORENINGSKULTURENS FREMTID I DAGENS DANMARK

FORENINGSKULTURENS FREMTID I DAGENS DANMARK FORENINGSKULTURENS FREMTID I DAGENS DANMARK KASPER LUND KIRKEGAARD, DIF M. 22716633, E. KLK@DIF.DK DIF UDVIKLING KASPER LUND KIRKEGAARD FORENINGSKULTURENS FREMTID I DAGENS DANMARK Lørdag d. 25. januar

Læs mere

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion Af DIF Analyse v. Kasper Lund Kirkegaard HAVETS MOTIONISTER Baggrund for undersøgelsen Præsentation af de tre delnotater Hovedpointer

Læs mere

Kan moderne fitnesscentre noget - som traditionelle foreninger ikke kan?

Kan moderne fitnesscentre noget - som traditionelle foreninger ikke kan? Oplæg på Foreningen på forkant, 2. juni, 2012. Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Ja. De låner alle de gode ideer - hele tiden! Foreningslogik

Læs mere

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten DHF s Breddeseminar 2013 Oplæg v. Kasper Lund Kirkegaard Forskningsansvarlig analytiker ved Danmarks Idræts-Forbund 1 Program Hovedspørgsmålet skal håndboldsporten fortsat være en kulturbærer i dansk idræt?

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden Idræt i forandring faciliteter for fremtiden Forandringsproces i Vejen Kommune Indhold 1. Baggrund 2. Krav om forandringer 3. Tilrettelæggelse af en involverende proces 4. Potentialer og idekataloger 5.

Læs mere

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen?

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? Dato: 5. november 2015 Sag: METS-14/06721-95 Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? 1. Indledning Kommunerne kan efter folkeoplysningsloven

Læs mere

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering tanker om breddeidrættens kommercialisering Oplæg på Idrættens største udfordringer II, 30. maj, 2012. tanker om breddeidrættens kommercialisering 1. Fitnesskulturens logik og historie - den individuelle

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

Advokatfirmaet. Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013. Til kamp mod foreningsfitness

Advokatfirmaet. Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013. Til kamp mod foreningsfitness Advokatfirmaet Bent Stamer Advokatfirmaet Bent Stamer A/S Hobrovej 395 9200 Aalborg SV J. nr. 80254/KVC Oplæg til Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013 Til kamp mod foreningsfitness

Læs mere

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle 2012 Forening i projekt Sport2Go 2 Indhold Forord:... 3 Sport 2 Go medlemskab... 3 Hvad er det?... 3 Hvem kan være med?... 4 Hvordan

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Foreningskonference arrangeret af Danmarks Idræts-Forbund og Idrættens Analyseinstitut Praktiske oplysninger Tid:

Læs mere

Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition

Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition Idrætsanalytiker og ph.d. stipendiat Kasper Lund Kirkegaard, /Syddansk Universitet Tre store spørgsmål: Hvorfra? Implikationer? Kommercialisering Fra et foreningsmonopol til en situation, hvor der er tre

Læs mere

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Udviklingsplan 2010-2013 Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Denne udviklingsplan for Faaborg Fritidscenter tager udgangspunkt i dialog forløb i bestyrelsen i 2010. Centerets udvikling er baseret

Læs mere

FORENINGSLIVETS UDFORDRINGER

FORENINGSLIVETS UDFORDRINGER FORENINGSLIVETS UDFORDRINGER Oplæg på Dansk Orienterings-Forbund repræsentantskabsmøde d. 1. marts 2014 Af Michael Fester, DIF Udvikling, Team Analyse DIF UDVIKLING, TEAM ANALYSE FORENINGSLIVETS UDFORDRINGER

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Frivillighed i fremtidens idræt

Frivillighed i fremtidens idræt Frivillighed i fremtidens idræt Er frivilligheden under pres? Hvordan ser fremtidens frivillighed ud? Kort præsentation Uddannet Cand.scient. Hovedfag i Idræt fra Syddansk Universitet Sidefag i Samfundsfag

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET

UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET LOF s idétræf 2016, Hotel Svendborg, 06/02/2016. Analytiker Malene Thøgersen UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET OPLÆGGETS TEMAER Overordnede udviklingstendenser i foreningslivet

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Wake up. Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering

Wake up. Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering Wake up Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering Det vil forbrugerne efterspørge: Tilbud, der er målrettet imod dem og deres ønsker Træning skal være tilgængeligt, underholdende og

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

Begrebet fitness anvendes i mange forskelligartede betydninger. De to hovedbetydninger er:

Begrebet fitness anvendes i mange forskelligartede betydninger. De to hovedbetydninger er: Oplæg Analysegruppen Fitness Vision 25-50-75 19. juni 2015 Analysegruppen Fitness Medlemmer i analysegruppen Fra DIF/GymDanmark: Preben Staun, næstfmd., DIF Anne Pøhl, HR- og uddannelseschef, DIF Lene

Læs mere

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Landsformand Søren Møller Liv i papirtigeren?»idrætsdeltagelsen vil være stigende alligevel«det er foreningsdeltagelsen, som kommer under pres Vil

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

Tættere på medlemmernes behov

Tættere på medlemmernes behov Tættere på medlemmernes behov Fokus på udvikling af bedre tilbud til foreningsmedlemmer med tennisforbundets medlemsanalyse som case. Vejen den 25. maj 2011. Den organiserede (voksen)idræt er under pres

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Simon Rømer Roslyng Agenda 1. DGI og udvikling af idrætsfaciliteter 2. Aktuelle udfordringer/muligheder for idrætsfaciliteter og foreninger 3. Hvordan skaber vi

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Hovedpointer fra rapporten: ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Rapport / September Idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Idrætsdeltagelsen i Gladsaxe Kommune...

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Fredag d. 20.11, Kollekolle, Værløse Peter Forsberg Analytiker E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Konference om idrætten i Region Hovedstaden DAGENS PROGRAM Hvem er Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Idrætsfaciliteter for fremtiden en ny sektor bliver født. IDAN på Vejen Idrætscenter, den 25. maj 2011

Idrætsfaciliteter for fremtiden en ny sektor bliver født. IDAN på Vejen Idrætscenter, den 25. maj 2011 Idrætsfaciliteter for fremtiden en ny sektor bliver født IDAN på Vejen Idrætscenter, den 25. maj 2011 Indhold 1. Idrætsfaciliteterne 3 generiske typer 2. Den fremtidige udvikling 3. Eksempler på potentialer

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker?

Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker? Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker? Kick Off dagen Faaborg-Midtfyn Kommune & DGI Fyn Ringe, den Henrik H. Brandt Direktør, Idan Den største udfordring? Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE? Som ringe i vandet Konference om frivillighed i Ballerup Kommune, Lørdag d. 29. april 2017 Analytiker Trygve Laub Asserhøj HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Håndboldspilleren i Centrum. fra individuelle oplevelser til fælles viden

Håndboldspilleren i Centrum. fra individuelle oplevelser til fælles viden Håndboldspilleren i Centrum fra individuelle oplevelser til fælles viden HVAD ER HÅNDBOLDSPILLEREN I CENTRUM? Håndboldspilleren i Centrum er et webbaseret dialog- og rapporteringsværktøj, som måler tilfredshed

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Dansk Tennis. - fra forening til forretning? Klaus Frejo. University College T & B Sportsmanagement 2010

Dansk Tennis. - fra forening til forretning? Klaus Frejo. University College T & B Sportsmanagement 2010 Dansk Tennis - fra forening til forretning? Klaus Frejo University College T & B Sportsmanagement 2010 Klaus Frejo Cand. Scient. Adm. Aalborg Universitet 1997 (Speciale om rekruttering af frivillige ledere

Læs mere

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August december 2008, 1. semester af 1. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

DANSKERNES IDRÆTSVANER

DANSKERNES IDRÆTSVANER Idrætsstrategimøde, Køge, 21. juni 2014 Analytiker Trygve Buch Laub DANSKERNES IDRÆTSVANER Hvor er idrætten på vej hen? IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet

Læs mere

Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter

Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter Idrættens Rum og Rammer Arena Nord Frederikshavn Henrik H. Brandt Idrættens Analyseinstitut 32661030 henrik.brandt@idan.dk Frederikshavn Stadion 1978 betalingsfodbold:

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Market intelligence i Vejdirektoratet. Adnan Khan, Markedsanalytiker

Market intelligence i Vejdirektoratet. Adnan Khan, Markedsanalytiker Market intelligence i Vejdirektoratet Adnan Khan, Markedsanalytiker Market Intelligence Den organisatoriske placering 2. Udbud & Leverandørstyring (UDB-LEV) 2 overordnede medarbejderprofiler Udbuds- og

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Plancher. Gruppe 1. Gruppe 2. Vision Vil være den mest idrætsaktive kommune. Udvikling Gøre attraktivt Dynamisk foreningsliv Skabe forandring

Plancher. Gruppe 1. Gruppe 2. Vision Vil være den mest idrætsaktive kommune. Udvikling Gøre attraktivt Dynamisk foreningsliv Skabe forandring Plancher Gruppe 1 Vision Vil være den mest idrætsaktive kommune Udvikling Gøre attraktivt Dynamisk foreningsliv Skabe forandring Frivillige løft/anerkendelse Fastholde, udvikle og tiltrække Fordi frivillighed

Læs mere

DHF konference. Titel: Udvikling og forandring eller fortsat tilbagegang?

DHF konference. Titel: Udvikling og forandring eller fortsat tilbagegang? DHF konference Titel: Udvikling og forandring eller fortsat tilbagegang? Spor 2 Foreningernes behov for politisk og administrativ organisering af DHF 10.45-11.30 'Den moderne politiske organisering'' v.

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 2. maj 16 i Vejen Idrætscenter Karsten Elmose-Østerlund (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

SALGSSUCCES I UDLANDET

SALGSSUCCES I UDLANDET SALGSSUCCES I UDLANDET Præsenteret af : Peter Rosenkrands Adm. direktør Onsdag 14. november 2012 Slide 1 NØGLETAL Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 29 Produktion: Præstø, 85 km syd for København

Læs mere

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center SOLRØD KOMMUNE FRITID & KULTUR Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center (Billede fra Solrød60+Motion) Baggrund Motionslokalet i Solrød Idræts Center

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Notat / Januar 2017 Trygve Laub Asserhøj Titel Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Forfatter Trygve Laub Asserhøj Layout

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere