Velkommen til DCU s Kaptajnuddannelse Kaptajnuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til DCU s Kaptajnuddannelse Kaptajnuddannelse"

Transkript

1 Velkommen til DCU s

2 Målet I lærer om Kaptajnrollen I lærer om sikkerhed I lærer om signalgivning I lærer om køreformer og øver i praksis I lærer om bikehandling og øver i praksis I lærer om effektiv formidling/kommunikation til jeres målgruppe I lærer om planlægning

3 Program Fredag Lørdag Tid Indhold Tid Indhold 16:00 Velkommen 16:15 Praktisk træning - Kørestile 18:30 Aftensmad 07:00 Morgenmad 08:00 Kaptajnrollen - Ansvar m.m. - Kommunikation m.m. 19:30 Evaluering og læring 11:00 Kommunikation/feedback af turen 20:15 Sikkerhed - Kørestile - Signalgivning Tak for i dag Hygge og socialt samvær - Instruktiv kommunikation 12:00 Frokost 12:30 Kommunikation/feedback fortsat 13:00 Bikehandling 13:30 Praktisk træning - Instruktiv kommunikation og feedback 15:30 Planlægning 16:30 Opsummering og tak for denne gang Afslutning og tak for i dag

4 DCU og DIF s Uddannelser Kaptajnrollen og den røde tråd DCU Diplomtræner DIF Diplomtræner : 12 lek. Træner 1: 32 lek. Træner 2: 40 lek. + opgaver MTB: 14 lek. Træner 2 Træner 1 Børn & Unge MTB Børn & Unge: 8 lek. Diplomtræner: DIF: 180 lek. + opgaver + eksamener DCU: lek. Kaptajn

5 Præsentation Hvem er du max. 30 sek. Navn Klub Rolle i din klub Evt. forudgående leder-/kaptajn funktion Årsag til at du gerne vil være Kaptajn

6 Sikkerhed Færdselsloven - 49 stk. 1 Cykel må ikke føres ved siden af et andet køretøj. Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette. Cykel med tre eller flere hjul må dog aldrig føres ved siden af hinanden.

7 Kaptajn rollen Opgave læring af den praktiske tur Hvad observerede du på turen? Hvad lærte du på turen?

8 Kaptajn rollen Opgave læring af den praktiske tur Formål Mål Opgave Gennemførelse 10 min. 2 x 2 Opsamling At reflektere og drøfte hvilken vigtig læring du gjorde ude på turen. At du bliver bevidst om kaptajnens sikkerhedsmæssige ansvarsområder og opgaver på landevejen. Drøft køreformer igennem og tal om, hvorledes de påvirker trafiksikkerhed når vi kører sammen i større grupper. Drøftelse og konklusioner i plenum

9 Kaptajn rollen Opgave læring af den praktiske tur Paradekørsel?

10 Køreformer Paradekørsel Sikker køreform anvendes til opvarmning/restitution/afrulning/ transport Køres på laveste fællesnævner 2 rækker kør i hinandens spor Styr ved styr den mest usikre bestemmer afstand til forankørende Føringer f.eks. 1 min./500 m. Hold konstant fart - det er den inderste række der sænker farten 2 føringer den inderste bestemmer som udgangspunkt Husk aftaler/signaler ved skift i front

11 Kaptajn rollen Opgave læring af den praktiske tur Rulleskifte?

12 Køreformer Rulleskifte Anvendes til at sætte tempo over en længere strækning Der køres på to rækker husk sporet! Der køres altid frem i læsiden Den række der glider tilbage sænker farten - derved undgås at øge farten Det er vigtigt at holde en jævn fart! Det er vigtigt at ligge tæt på hjul af den forankørende Husk kommunikation forrest og bagerst i gruppen

13 Kaptajn rollen Opgave læring af den praktiske tur På en linje?

14 Køreformer På en linje Anvendes til at sætte tempo og til sikker kørsel Er god når der en modvind Kan være grundstruktur til forskellige køreformer Rytteren slår altid ud mod midten af vejbanen, af hensyn til sikkerheden Husk at holde farten ved skift i fronten af gruppe. Marker evt. med albue.

15 Køresikkerhed På en linje? Opgaven? På 5 sekunder!

16 Køresikkerhed På en linje? Accelererer og holder linjen Accelererer og trækker ind Aktion afhænger af placering i gruppen!

17 Køresikkerhed På en linje - lynlåsprincippet % acceleration 80 %

18 Køresikkerhed På en linje - lynlåsprincippet 100 % 80 % % 60 % 3 5 7

19 Køresikkerhed På en linje - lynlåsprincippet 00 % 80 % 80 % 60 % % 40 % 5 7

20 Køresikkerhed På en linje - lynlåsprincippet 100 % 80 % 80 % 60 % 60 % 40 % % 0 % 7

21 Køresikkerhed På en linje - lynlåsprincippet SÅDAN 5 SEKUNDER Pas på farten i fronten!

22 Køresikkerhed Til paradekørsel?

23 Sikkerhed Det fundamentale! 3 2 1

24 Sikkerhed 3 elementer Eksterne elementer Handler om omgivelser Passive elementer Handler om udstyr Aktive elementer Handler om adfærd

25 Sikkerhed Eksterne elementer Vind Regn Temperatur Vejforhold Landskabet Bebyggelse Trafik Gruppestørrelse Andet?

26 Sikkerhed Passive elementer Hjelm Handsker Briller Dæk Bremser Mobiltelefon/sygesikringsbevis Nødhjælpskasse Kaptajn/trænervest Reflekser/vest/lygter Andet?

27 Sikkerhed Aktive elementer Gruppeteknik Signalgivning i gruppen Individuelle tekniske færdigheder Individuelle fysiske færdigheder Individuelle mental færdigheder Individuelle taktiske færdigheder Etik/moral/loyalitet 1. hjælp Andet?

28 Sikkerhed Aktive emner Gruppeteknik arbejder vi med i dag. Bikehandlings teknik arbejder vi med i morgen. Biomekanisk teknik taler vi om i morgen.

29 Sikkerhed Gruppeteknik God gruppeteknik medfører mere sikker og økonomisk kørsel Paradekørsel Rulleskifte På en linje

30 Sikkerhed Gruppeteknik Ligge på læ Køreformer God gruppeteknik medfører mere sikker og økonomisk kørsel Mere sikker kørsel aftalt adfærd Øger tryghed i gruppen kendte aftaler Øger samarbejde optimal teknik Øger gruppens cykeløkonomi - hastighed/længde ved samme intensitet maks. læ Øger konkurrenceevne taktisk og teknisk aspekt i konkurrence

31 Køresikkerhed Hvordan takler vi risikoelementer På lige vej? I sving? På smalle veje? Op af bakker? Ned af bakker? Ved vejkryds? Når vi skal krydse vejen? Når vi skal fra lille vej ud på stor vej? Når vi skal fra stor vej ind på en lille vej?

32 Køresikkerhed Hvordan takler vi risikoelementer Meget trafik? Dårlige veje? Hvad med nybegynderne? Ikke så teknisk gode? Her kommer jeg?

33 Afrunding af dagen Hvad har I opdaget og lært? Nævn 3 punkter, som har givet dig stof til eftertanke i forhold til den klub du kommer fra! Nævn 3 punkter, som du er blevet klogere på siden din start på n i dag! TAK FOR I DAG

34 Dag 2 Velkommen til endnu en spændende dag

35 Sikkerhed Signalgivning Klar og tydelig signalgivning er Orienteringssignaler nøglen til sikker kørsel Servicemeddelelser vær opmærksom på! Kommandosignaler Ændring af adfærd gøre noget andet! Hvilke orienteringssignaler og kommandosignaler bruger I?

36 Køresikkerhed Signalgivning - regler Derfor er det vigtigt, at alle Lærer signalerne at kende Accepterer og respekterer at signalerne SKAL afgives Afgiver de nødvendige signaler som beskrevet

37 Køresikkerhed Signalgivning - regler Alle signaler skal, så vidt det er muligt og relevant, afgives både VERBALT og VISUELT Der skal RÅBES og MARKERES samtidig, så alle har muligheden for enten at HØRE og/eller SE signalet. Helst begge dele. Alle signaler skal gentages af rytterne med det samme FREM og TILBAGE på holdet, så alle bliver orienteret rettidigt. Alle ryttere er ansvarlige for, at afgivne signaler bliver GENTAGET og EFTERLEVET. De forreste er gruppens ØJNE og ØRER fremadrettet, og er ansvarlige for, at afgive de nødvendige og korrekte signaler rettidigt på ting eller hændelser der er foran holdet. De bagerste er holdets ØJNE og ØRER bagudrettet, og er ansvarlige for, at afgive de nødvendige og korrekte signaler rettidigt på ting eller hændelser der er bagved holdet.

38 Køresikkerhed Sikker kørsel orienteringssignaler Eksempler Hul i vejen, glas, grus eller riste på langs peg og råb f.eks. HUL VENSTRE, HØJRE, MIDTEN Genstand i højre side (bil, chikane eller lign.) - peg og råb f.eks. BIL HØJRE Bil kommer bagfra råb f.eks. BAGFRA Bil kommer forfra råb f.eks. FORFRA

39 Køresikkerhed Sikker kørsel kommandosignaler Eksempler Vi skal stoppe hånden i vejret og råb f.eks. STOPPER Vi skal til venstre armen op til venstre og råb f.eks. VENSTRE Vi skal på 2 rækker råb f.eks. PARADEKØRSEL Vi skal på en linje råb f.eks. PÅ EN LINJE

40 Kaptajnrollen Rolledefinition Roller er inden for psykologi og sociologi = forventninger og krav til vores indbyrdes adfærd. Forklaring: Det samme som - Overholdelse af forventninger og grænser for adfærd eller opførsel hos en person i en given position.

41 Kaptajnrollen Opgave Hvad er en kaptajn vs. en træner? Formål Mål Opgave At reflektere over baggrunden for, at du som kaptajn skal vide noget om roller. Og samtidig blive skarpe på, hvilke ligheder og forskelligheder i de roller du har som kaptajn kontra de roller en træner har. At du bliver skarpere på kaptajnens roller. Drøft hvilke roller du mener kaptajn skal kunne udfylde? Hvilke er de vigtigste? Gennemførelse 5-10 min. - 2 x 2 Opsamling Drøftelse og konklusioner i plenum

42 Kaptajnrollen Ligheder og forskelligheder Kaptajn VS. Træner Motion Øve sig Hygge sig Det sociale Konkurrence Træne Målrettet Præstation

43 Kaptajnrollen Ansvar? Opgaver? Egenskaber? Fundament? Modstand?

44 Kaptajn rollen Opgave - ansvar Formål Mål Opgave At reflektere over og drøfte hvilket ansvar en kaptajn har. At du bliver skarpere på kaptajnens ansvarsområder. Hvilket ansvar har kaptajnen? Hvilke er de vigtigste? Gennemførelse 5-10 min. 2 x 2 Opsamling Drøftelse og konklusioner i plenum

45 Kaptajnrollen Ansvar Idrætsansvar Selvansvar Selvansvarlighed: Ansvar overfor sig selv sin egen viden, udvikling, formåen, sine egne grænser, sine styrker og svagheder. Socialt ansvar Idrætsansvar: Et tur ledelses- og/eller trænings- og/eller sikkerheds ansvar. Et ansvar, som udøves i forhold til turen og de øvelser og intervaller på ruten, som kaptajnen vælger at gennemføre og kan udføre, samt de personer som kaptajnen eventuelt får hjælp af undervejs. Kommunikation(instruktion og feedback), kaptajnens rummelighed, kaptajnen som leder og som den mentale støtte!!! Socialt ansvar: Ansvar, som udøves overfor hinanden før, under og efter turen og på tværs i klubben måden der kommunikeres på, hjælpsomhed, socialt samvær, gode grin på træningsturen, drillerier, mobning, succesoplevelser den gode oplevelse og indfriet forventninger.

46 Kaptajnens selvansvar Er en udviklingsproces. Tilegnelse af nye færdigheder, viden, kundskaber og kompetencer Videreudvikling af eksisterende færdigheder, viden, kundskaber og kompetencer Tilegnelse eller modifikation af holdninger Vær parat til at ændre tankegang Udvikler lederadfærd

47 Kaptajnens sociale ansvar Skal bidrage til at Skabe sammenhold Plads til alle Rummelighed Forståelse Fleksibilitet Gode grin Ros og ris Humor Hjælpsomhed Gensidig respekt/anerkendelse Succes oplevelser

48 Lidt kaptajn forståelse! Hvad er kaptajnen styret og påvirket af? Det vi ved - Egen erfaring - Viden - Uddannelse - Egne valg ADFÆRD Det vi mener - Holdning - Vaner/rutiner - Overbevisninger - Regler o.a. Den vi er - Arv - Miljø - Autoriteter - Grundholdning Det vi kan - Udføre - Præstation - Færdigheder - Kompetence

49 Kaptajnrollen Opgaver Planlægge turen Orientere om turens længde, indhold, tid m.m. Starte, gennemføre og afslutte turen Instruere i diverse øvelser Observere og korrigere undervejs Evaluere turen Modtage nye medlemmer Være god rollemodel Andet?

50 Kaptajnrollen Egenskaber Kan planlægge/strukturere Kan kommunikere Kan skabe tryghed og tillid Kan holde overblikket Kan observere og reflektere Kan motivere og inspirere Kan fastholde autoritet/være myndig Den stærkeste rytter fysisk/mental? Træningsekspert involvering af andre? Andet?

51 Kaptajnrollen Fundament Hvad er bestyrelsens politik m.h.t. Kaptajner? Hvordan sikres opbakning? Hvordan sikres implementering? Hvad med rekruttering? Hvad med uddannelse? Hvad med Kaptajnmiljø? Andet?

52 Kaptajnrollen Modstand Konservative miljøer Gamle vaner/rutiner Gamle kulturer Gamle arketyper Det har vi altid gjort Mange kilometer Høj gennemsnitshastighed Mange forskellige forventninger/mål

53 Kommunikation/formidling Det er lige meget hvor meget du ved, hvis du ikke kan formidle/lære fra dig! Formidling er det vigtigste middel til at overføre/omsætte din viden til rytterne! Derfor skal dine evner til at formidle/lære fra dig, være i fokus under hele dit virke som Kaptajn!

54 Kommunikation/formidling Forudsætning for den gode kommunikation og respekt Som vi ser andre mennesker Vi er alle forskellige vi er alle unikke! Der findes ikke noget andet menneske, der biologisk er fuldstændig magen til dig. Der er ikke noget andet menneske, der har haft nøjagtig samme opvækst som dig. Derfor er der ikke noget andet menneske, der kan opleve livet, verden eller hændelser på helt samme måde som dig.

55 Kommunikation/formidling Forudsætning for den gode kommunikation og respekt Der er dog fælles forudsætninger! Vi er født ind i den biologiske race, der kaldes for mennesker. Vi skal alle (indtil andet er bevist) som følge af naturens gang før eller siden dø. Vi oplever verden igennem vore sanser og nervesystem. Vi har alle haft en opvækst, der har præget os på afgørende vis både neurologisk og psykologisk. Vores hjerne og nervesystem rummer alle vort livs erindringer igennem hvilke vi (bevidst og ubevidst) sorterer og bedømmer vore oplevelser og omgivelser.

56 Kommunikation/formidling Forudsætning for den gode kommunikation og respekt Der er dog fælles forudsætninger - fortsat! Vi oplever hver dag noget, som yderligere bidrager til vores lager af erindringer - hvorved vore livsværdier og holdninger yderligere påvirkes. Vi har alle - som følge af ovenstående hver vores personlige version af virkeligheden. Vi kan også kalde det vores helt eget kort over verden. Det betyder, at to kort ikke kan være ens. Det eneste, vi har helt til fælles er altså, at vi er forskellige! Og, at det ikke kan være anderledes! Det betyder også, at der ikke findes nogen fuldstændig entydig virkelighed eller sandhed, man som enkeltperson eller gruppe kan have patent på!

57 Kommunikation/formidling Forudsætning for den gode kommunikation og respekt Hvad kan vi så bruge denne viden til? Disse fakta giver en dybere forståelse af den kendte tese: Jeg er ok - du er ok! Det er altså grundlæggende ok for både dig og mig - at arbejde for at opfylde motiver med træningen (hvad er vigtigt for mig med min træning/vores værdier) - også selv om vi ikke altid kan blive enige om hvordan træningen skal gennemføres! Vi mennesker har brug for hinanden. Vi er derfor nødt til at forsøge at fortælle vores versioner af verden til hinanden - og gør vi det på en sådan måde, at der er rum for både dig og mig - så kan vi begge være til stede i situationen/nuet og dermed kan vi udvikle os. Vi synes at have et grundlæggende behov for at lade os påvirke. Når vi bevidst opsøger nye påvirkninger i livet, kalder vi det for personlig udvikling (Det er jo det rytterne gør, når de frivilligt møder op til træningen).

58 Kommunikation/formidling 3 fokusområder - egenskaber Læringshjul Feedback Instruktion Observation

59 Kommunikation/formidling Signaler?

60 Kommunikation/formidling Udfordringen! SAGT HØRT OG SET FORSTÅET ACCEPTERET HANDLING Filtre i form af: sprog, kultur, fordomme, værdier, erfaringer m.m.

61 Kommunikation/formidling Kropssprog og Signaler? At være i rapport betyder at være på bølgelængde Rapport er en tilstand, hvor der er åbenhed, samarbejdsvillighed, tolerance, fællesskab og tillidsfuldhed. Rapport signalerer jeg kan lide dig du er OK du kan være tryg ved mig. Det er muligt at lære bevidst at etablere rapport.

62 Kommunikation/formidling Kropssprog og Signaler? Dyb rapport kan etableres på få minutter Grundprincippet er; når folk er ligesom hinanden, så har de tillid til hinanden. Før du kan påvirke og føre an overfor en rytter må du følge efter og matche. Pas på ikke at overdrive vær elegant. Etablering af rapport kan ske både verbalt og non-verbalt. Pas på med at se for meget i øjnene misforstået sikker optræden. Kontroller kropssprog, stemmeføring og ord.

63 Kommunikation/formidling Proces Formål Mål Øvelsens længde km/tid Antal intervaller Intensitet Pauser M.m. Interesse Mening Forståelse Accept Motivation Handling Stil spørgsmål Lyt til svar Spørg igen Observer Spørg igen Sammenfat

64 Kommunikation/formidling Opstilling? Rytter Kaptajn

65 Kommunikation/formidling Formålet med at observere Observer, så du bliver i stand til at videreformidle (feedback) dine oplevelser (set og hørt), og derved bidrager til rytterens aktive læring og udvikling. Synonymer Observere Iagttage Bemærke Lægge mærke til Være opmærksom på Passe på og kontrollere

66 Kommunikation/formidling Gode råd til at observere andre Vær objektiv Være konkret Vær forberedt Vær koncentreret/opmærksom Vær fokuseret helhed/delområde Vær metodisk/strukturel Vær sikker på at du har forstået sammenhængen

67 Kommunikation/formidling Feedback sandwichmodellen Vær opmærksom på magtbalancen Vær enig om emnet

68 Kommunikation/formidling Feedback gode råd Afsender Vær specifik Vær konstruktiv Vælg timing Vær fremadrettet Tal for dig selv Tjek modtagelse Helhedsorienteret Hele sandheden? Modtager Vær modtagelig Lyt lyt lyt Undgå forsvar Undgå forklaringer Spørg for uddybning Lav aftaler Sig tak for gaven Tænk efter +/-

69 Sikkerhed Bikehandlingsteknik Er vigtigt fordi det Svingteknik Spurtteknik Bremseteknik Rejse sig op Sikrer rytternes sikkerhed Øger tryghed og kompetence hos rytteren Øger rytterens cykeløkonomi - gennemsnitshastighed over en distance Øger præstationsevnen, når rytteren i praksis i klubben kan overføre de tekniske elementerne til et cykelløb

70 Sikkerhed Biomekanisk teknik Det runde tråd Afslappet overkrop Stå op i pedalerne Er vigtigt fordi det Øger sikkerhed Maksimal udnyttelse af fysik Forebygger træthed Forebygger skader Rytter og cykel som én enhed

71 Praktisk træning Fokuser! Nu skal du øve dig i at være Kaptajn HUSK Kaptajnbrillerne Alt hvad du ser, skal du observere gennem Kaptajnbrillerne Øve i at kommunikere/formidle Øve i at observere/reflektere Øve i at give feedback

72 Sikkerhed Praktisk opgave instruktion/feedback Formål Mål Opgave Gennemførelse Opsamling At øve i at instruere, observere og give feedback. At du bliver bevidst om dine kommunikative evner. At du får træning i at kommunikere og at du får feedback på dine kommunikationsevner. At du lærer nogle små tekniske øvelser til implementering i klubben Små tekniske øvelser som du skal instruere i. Hvad skal du forholde dig til som kaptajn med denne nye viden? 5 grupper. Hver øvelse tager ca. 15 minutter. 5 min. til instruktion. 5 min. til øvelsen. 5 min. til feedback. Drøftelse og konklusioner i plenum

73 Praktisk træning Opgaver Introduktion til den praktiske træning

74 Sikkerhed Praktisk opgave bikehandling Øvelse 1 Øvelse 2 Øvelse 3 Øvelse 4 Øvelse 5 Øvelse 6 Øvelse 7 Øvelse 8 Øvelse 9 Øvelse 10 Øvelse 11 Øvelse 12 Kør lige ud imens du drejer hovedet og ser tilbage over først højre skuldre og dernæst venstre skuldre. Kør imellem disse forhindringer med kort afstand imellem, uden at sætte foden på jorden. Kør over et bræt imens du cykler løftes cyklen. Kør lige ud imens du dukker dig og kører under en forhindring. Kør hurtigst muligt igennem et sving. Rejse sig korrekt op i pedalerne. Bremse korrekt. Det runde tråd øve med et ben ad gangen. Køre tæt sammen ligeud røre hinandens albuer. Køre tæt sammen i 8 tal paradekørsel. Kom sidst i mål holde balancen. Samle flasker op venstre og højre og aflever dem.

75 Sikkerhed Praktisk opgave bike-handling Evaluering af den praktiske øvelse Hvad lærte vi?

76 Planlægning Skal være... Formålsbestemt Målrettet Motiverende og udviklingsorienteret Udfordrende/realistisk/inspirerende Planlagt/struktureret/systematisk Kvalitativ frem for kvantitativ Aktiverende og varierende

77 Planlægning Den enkelte tur udgangspunkt i holdet Hvilket hold/ryttere er med på turen? Hvad er dagens træningstema? Tidspunkt på sæsonen? Hvilken rute passer til holdet/træningstema? Hvordan bliver vejret? Hvordan skal instruktion foregå? Andet?

78 Planlægning Den enkelte tur eksempel støtteværktøj Planlægning af turen Kaptajn/træner: HADDOCK Dato: 15. april Dag: Tirsdag Tema: Fysik Hold: Motionist+ Ruten: Tur rundt omkring Mossø Længde: ca. 60 km Tid: 2 t. og 15 min. Øvelser: - Opvarmning de første 20 min. - Individuel bakkespurt ca. 1 km. og opsamling -??? -??? - Samlet restitution ca. 2 km. - Afrulning de sidste 15 min. Evaluering hvordan gik turen? Antal deltagere: 18 Turens længde: 60 km. Gns. hastighed: 30 - for høj! Hvad gik godt? Ingen punkteringer. Fin paradekørsel. Vi delte i 2 hold. Hvad gik ikke godt? For højt tempo. Svært at styre de stærke! Hvad skal jeg gøre bedre næste gang? Sætte scenen bedre

79 Planlægning Den enkelte tur 1. Opvarmning 2. Øvelser 1. halvdel mest krævende 3. Øvelser 2. halvdel mindst krævende 4. Afrulning

80 Planlægning Den enkelte tur 1. halvdel Øvelse Restitution Øvelse Restitution Øvelse Restitution 2. halvdel Øvelse Restitution Øvelse Restitution Øvelse Restitution

81 Planlægning Den enkelte tur fysisk tur Intervaller Udholdenhed, styrke, hurtighed, acceleration, topfart Mælkesyre, høj puls 60% Fordeling energiforbrug 50% 40% 30% 20% 10% 0% Opvarmning Øvelse 1. halvdel Øvelse 2. halvdel Afrulning

82 Planlægning Den enkelte tur teknisk tur 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Lettere intervaller Sikker kørsel, rulleskifte, paradekørsel, på 1 linje Hurtighed, styrke Fordeling energiforbrug Opvarmning Øvelse 1. halvdel Øvelse 2. halvdel Afrulning

83 Planlægning Den enkelte tur lang tur Lange seje ture Sidde længe i sadlen træne ryg og balder Træthed i hele kroppen 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fordeling energiforbrug Opvarmning Øvelse 1.halvdel Øvelse 2. halvdel Afrulning

84 Planlægning Temaer - eksempel Hold/Dag Tirsdag Torsdag Søndag 1 Fysik Teknik Længde 2 Fysik Teknik Længde 3 Fysik Teknik Længde 4 Fysik Teknik Længde Hold/Dag Tirsdag Torsdag Søndag 1 Fysik Teknik Længde 2 Teknik Fysik Længde 3 Fysik Teknik Længde 4 Teknik Fysik Længde

85 Afslutning Refleksion Hvilke 3 ting har du noteret dig som det væsentligste? Brug 3 min. på overvejelse. Lad os lige høre dine overvejelser.

86 Afslutning Netværk DCU Træner FaceBook gruppe: / / Lukket gruppe

87 Tak for i dag Kom sikkert hjem

Klubbesøg Oksbøl Cykel Team

Klubbesøg Oksbøl Cykel Team Klubbesøg Oksbøl Cykel Team Tak for indbydelsen Torben Henriksen Underviser Udvikling af kurser Klubbesøg Kaptajn Træner 1 Træner 2 DIF Diplomtræner Formand Træner Klubbesøg Oksbøl Cykel Team PROGRAM Kaptajnrollen

Læs mere

1. KØR I TO RÆKKER ( SKIFT:

1. KØR I TO RÆKKER ( SKIFT: PARADEKØRSEL 1. KØR I TO RÆKKER hold sideretning ingen må køre i mellemrum, når det er en større række. Hold passende afstand ( 20 cm til 1 m afhængig af rutine) 2. SKIFT: Forreste yderste mand trækker

Læs mere

Nuværende træningsstruktur samt. intervaltyper. Vo2 Max intervaller Få gentagelser

Nuværende træningsstruktur samt. intervaltyper. Vo2 Max intervaller Få gentagelser Allerød Cykel Klub ACK udgangspunktet ACK har i år specielt mange der som et tilmeldt sommercuppen på nuværende tidspunkt 37. Herudover er der mange som ikke deltager i sommercuppen, men som foretrækker

Læs mere

Kør sikkert I KCK. Kørsel i felt Tegngivning Køreregler

Kør sikkert I KCK. Kørsel i felt Tegngivning Køreregler Kør sikkert I KCK Kørsel i felt Tegngivning Køreregler Færdselsetiske retningslinier Lovlydig 1. Jeg er en lovlydig cykelrytter, som kender og efterlever Færselsloven 2. Jeg er særlig hjemme i Færselslovens

Læs mere

Får man uheld eller skal stoppe: ADVAR typisk ved at råbe defekt - træk langsomt ud af rækken og stop herefter (ræk evt. en arm i vejret).

Får man uheld eller skal stoppe: ADVAR typisk ved at råbe defekt - træk langsomt ud af rækken og stop herefter (ræk evt. en arm i vejret). Målet med denne folder er at give nye ryttere lidt basis viden omkring det at cykle i større eller mindre grupper. D.v.s. at vi fokuserer først og fremmest på at køre samlet uden at vælte hinanden. Inden

Læs mere

De 10 bud Leveregler for Vejen cykelmotion

De 10 bud Leveregler for Vejen cykelmotion De 10 bud Leveregler for Vejen cykelmotion - Tag altid dit affald med hjem, eneste undtagelse er bananskrald - Tis hvor det ikke generer omgivelserne - Overhold færdselsreglerne, også selv om det går stærkt

Læs mere

DAGENS PROJEKT DAGENS PROJEKT

DAGENS PROJEKT DAGENS PROJEKT UGE 1 Tirsdag - Torsdag 500 500 4000 Distanceløb. Forsøg at løbe så stabilt som muligt og med samme Tempo hele vejen. I dag skal du træne din udholdenhed og din evne til at disponere kræfterne og løbe

Læs mere

Sådan cykler vi i Korinth Cykel Motion

Sådan cykler vi i Korinth Cykel Motion Sådan cykler vi i Korinth Cykel Motion 1 I KCM cykler vi i grupperne M, T og R. (mountain, tur og race). Grupperne er opdelt efter gennemsnitshastighed og køretid. Vi sætter sikkerheden i højsædet. Af

Læs mere

DAGENS PROJEKT DAGENS PROJEKT

DAGENS PROJEKT DAGENS PROJEKT UGE 1 Tirsdag - Torsdag 500 4000 500 5000 Distanceløb. Tag det med ro og fokuser på en god rytme og overskud. Formålet med dagens løbepas er at forbedre din udholdenhed og din evne til at finde og fastholde

Læs mere

Brøndby Cykel Motion TRÆNING 2013-10-04

Brøndby Cykel Motion TRÆNING 2013-10-04 Indledning Et af formålene med at cykle er at holde sig i god fysisk form, så hverdagen bliver lettere. Arbejdet kommer nemmere fra hånden, når man har fysisk overskud. Dette fysiske overskud er nemmere

Læs mere

Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub

Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub Hvem er vi Hammerum Gjellerup Cykelklub blev stifter i 1999. Har som formål at styrke interessen for motionscykling. Klubben er medlem af DCU s motionsafdeling.

Læs mere

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause)

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) 14 Uvelse AT-intervaller: Der køres på den store rundstrækning (Kurreholmvej) - der skal nok bruges to runder til intervallerne. Ryttere i god form kører 6 x 3/3 (3 min aktiv, 3 min pause) Ryttere i mindre

Læs mere

Oplæg til forårstræningen 2012

Oplæg til forårstræningen 2012 Oplæg til forårstræningen 2012 Tirsdag og Torsdags træningen ændres til interval og bakketræning. Træningen lægges på nogle forholdsvise korte ruter / rundstrækninger. Opvarmning og afrul foregår samlet

Læs mere

Styrker og Svagheder SMT Cykeltræning

Styrker og Svagheder SMT Cykeltræning 1 Styrker og Svagheder SMT Cykeltræning Rigtig hurtige cykel tider Den som har benene bestemmer tempo STRENGTH OPPORTUNATIES Nogle gode triatleter Hårde træningspas (hårde og lange) Godt kendskab til træningslandskab

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Rette gear til rette sted. Gearskifte i modbakke GEAR OG BREMSE GEAR OG BREMSE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Rette gear til rette sted. Gearskifte i modbakke GEAR OG BREMSE GEAR OG BREMSE Nr.9966 Nr.9965 Gearskifte i modbakke glidende, eller hakkende sejtrækkeri. Rette gear til rette sted Solo eller makker-øvelse. Let øvede og øvede ryttere Let øvede og øvede Hold fokus på det glidende

Læs mere

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER Husk hviledage! Alle tre træningsprogrammer udfordrer din styrke og kondition. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde en hviledag efter hvert træningspas. 28 I FORM 4/2016 3 seje programmer til

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Træningsmateriale 400 meter

Træningsmateriale 400 meter Træningsmateriale 400 meter Indhold Generelt om lang sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 lange stigningsløb... 4 Lektion 3 fartkontrol... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 7 1

Læs mere

Hjælperytternes håndbog i kørsel på landevej

Hjælperytternes håndbog i kørsel på landevej Hjælperytternes håndbog i kørsel på landevej Håndbogen er en hjælp til alle Hjælperyttere, og sætter en fælles ramme for kørsel på landevej, hvad enten det er under træning, ved deltagelse i cykelløb eller

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL Nr.10005 Alder: 7-70 år - Tid: 10 min. Nr.10004 Alder: 5-90 år - Tid: 5 min. Skyggen Bogstav kegler, hvor man så kan øve stavning. Myldretid Gruppeaktivitet, selv om man skal passe Tabeltræning - så man

Læs mere

Program for Kvart Jernmand lørdag d. 9. juli 2016.

Program for Kvart Jernmand lørdag d. 9. juli 2016. Program for Kvart Jernmand lørdag d. 9. juli 2016. Programmet starter mandag d. 4. januar (uge 1) og slutter med konkurrencen søndag d. 10 juli. (uge 27)Programmet består altså af i alt 27 uger. Man kan

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 10. juli 2016.

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 10. juli 2016. Program for DM ½ Jernmand søndag d. 10. juli 2016. Programmet starter mandag d. 4. januar (uge 1) og slutter med konkurrencen søndag d. 10 juli. (uge 27)Programmet består altså af i alt 27 uger. Man kan

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

DANMARKS CYKLE UNION

DANMARKS CYKLE UNION 1'ILSLUTrET DANMARKS IDRÆTS-FORBUND, NCF, UEC og UCI l. K0R I TO RÆKKER - hold sideretning - ingen må kare i mellemrum, når det er en starre rzkke. Hold passende afstand ( 20 cm til l m afhzngig af rutine)

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00 Træningsøvelser som hjælper dig til at være mere effektiv og bedre forberedt mentalt, når du forsøger at nå dine mål både før, under og efter træning

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

DAGENS PROJEKT DAGENS PROJEKT

DAGENS PROJEKT DAGENS PROJEKT UGE 1 Tirsdag - Torsdag 500 4000 500 5000 Distanceløb. Forsøg at løbe så stabilt som muligt og med samme Tempo hele vejen. I dag skal du træne din udholdenhed og din evne til at disponere kræfterne og

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP DAG 2: PERSONLIG FORMIDLING OG ARBEJDE MED MODSTAND

PRÆSENTATIONSWORKSHOP DAG 2: PERSONLIG FORMIDLING OG ARBEJDE MED MODSTAND PRÆSENTATIONSWORKSHOP DAG 2: PERSONLIG FORMIDLING OG ARBEJDE MED MODSTAND PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen Tanker fra sidst og opsamling på hjemmeopgaven 10.15-10.30

Læs mere

FIT FOR BIKE-FIGHT! TRÆNING FOR MOTIONISTER TIL

FIT FOR BIKE-FIGHT! TRÆNING FOR MOTIONISTER TIL FIT FOR BIKE-FIGHT! 10 x effektiv FysioCore træning inkl. drikkeflaske til cyklen Bikefit introduktion og Team Sky oplevelser ved cykelmekaniker Thomas KousgaaRD Tirsdag den 16. januar fra kl. 17.30 18.30.

Læs mere

DAGENS PROJEKT DAGENS PROJEKT

DAGENS PROJEKT DAGENS PROJEKT UGE 1 Tirsdag - Torsdag 500 500 4000 Distanceløb. Tag det med ro og fokuser på en god rytme og overskud. Formålet med dagens løbepas er at forbedre din udholdenhed og din evne til at finde og fastholde

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Undervisningen et par ord til instruktøren

Undervisningen et par ord til instruktøren Det runde tråd Undervisningen et par ord til instruktøren Formål Målgruppe Træning type Et rundere tråd og brug af kadence som værktøj ALLE, grupper bør ikke overskride 6 deltagere, kan laves på hometrainer/spinning

Læs mere

Velkommen til cykling 2017

Velkommen til cykling 2017 Cykling 2017 Velkommen til cykling 2017 Sæsonstart den 26. marts kl. 9.00 Med denne folder vil vi gerne byde velkommen til en ny cykelsæson. Vildbjerg Motion er en motionsklub, der lægger vægt på bredden

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Aktiviteter og træning året rundt

Aktiviteter og træning året rundt Aktiviteter og træning året rundt agenda Nicolas erfaring omkring at lykkedes med aktiviteter med trænerens perspektiv Dittes bud på klubaktiviteter i og udenfor sæsonen Refleksion over input til aktiviteter

Læs mere

Boost formen efter ferien..!

Boost formen efter ferien..! havstrygerne.dk 8-ugers træningsprogram: Boost formen efter ferien..! den 14. august starter vi et 8-ugers træningsforløb op som sikrer en god form til efterårets mange løb! Træningen bliver tilrettelagt

Læs mere

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Af Fitnews.dk - tirsdag 08. januar, 2013 http://www.fitnews.dk/artikler/sammensaet-dit-eget-styrketraeningsprogram/ Et af de spørgsmål, vi oftest får stillet her

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Håndbog til motionsryttere i ØCK

Håndbog til motionsryttere i ØCK Håndbog til motionsryttere i ØCK 1. Færdselsloven for cyklister 2. På landevejen 3. Holdkaptajnens rolle 4. 10 gode råd om gruppekørsel 5. Træningsdage i sommerperioden. 6. Træningsdage i vinterperioden.

Læs mere

Uanset, om du er professionel cykelrytter eller nystartet motionist, så melder spørgsmålet sig: HVORDAN OG HVOR MEGET BØR JEG TRÆNE?

Uanset, om du er professionel cykelrytter eller nystartet motionist, så melder spørgsmålet sig: HVORDAN OG HVOR MEGET BØR JEG TRÆNE? Uanset, om du er professionel cykelrytter eller nystartet motionist, så melder spørgsmålet sig: HVORDAN OG HVOR MEGET BØR JEG TRÆNE? Det spørgsmål findes der ikke et enkelt svar på, men der er to grundforhold,

Læs mere

Nøglen til god fællestræning. Hvad forventer i af jer selv som Kaptajn? Hvad forventer rytterne af Kaptajnen?

Nøglen til god fællestræning. Hvad forventer i af jer selv som Kaptajn? Hvad forventer rytterne af Kaptajnen? Kaptajnen Nøglen til god fællestræning Kaptajnen! Hvad forventer i af jer selv som Kaptajn? Hvad forventer rytterne af Kaptajnen? Er der overensstemmelse mellem disse forventninger? 1 Kaptajnen! Hvilke

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Program for Kvart Jernmand lørdag d. 16. august 2014.

Program for Kvart Jernmand lørdag d. 16. august 2014. Program for Kvart Jernmand lørdag d. 16. august 2014. Programmet starter mandag d. 30. december (uge 1.) og slutter med konkurrencen søndag d. 16. august (uge 33). Programmet består altså af i alt 33 uger.

Læs mere

Differentieret Motionstræning

Differentieret Motionstræning CMO Differentieret Motionstræning Seminar ved Morten Bennekou, DCU d. 6. marts 2003 Ideer til differentiering af træningen i motionsklubber Konkrete forslag: - Indel overordnet rytterne i mindre hold,

Læs mere

Løb din drømme 10 km til sommer!

Løb din drømme 10 km til sommer! havstrygerne.dk 12-ugers spændende træning forude: Løb din drømme 10 km til sommer! Rigtig mange i klubben har en drøm om at bryde en grænse på sin 10 km tid; under 70 minutter, under en time, under 55

Læs mere

Foden på egen pedal Foden på egen pedal Side 1

Foden på egen pedal Foden på egen pedal Side 1 Foden på egen pedal Side 1 Side 2 På to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de gør i de fleste andre lande. Det er sundt, det giver

Læs mere

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) /

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / I 1 1 Uge:1 af 16 Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / Opvarmning Løst / ben Udsvømning Sum. distance (m): Ca. Tid: I 1 1 Uge:1 af 16 Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m)

Læs mere

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold Forældre- og spillermøde F/S Så er der fodbold Dagsorden Velkomst og præsentation Orientering om F/S: Vision, Mission, bærende værdier m.m. U14 og 15 pigefodbold i F/S Den kommende sæson: Hvilket hold,

Læs mere

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015.

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Programmet starter mandag d. 12. januar (uge 3) og slutter med konkurrencen søndag d. 16. august (uge 33)Programmet består altså af i alt 27 uger. Man

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Mountain b. Masser af tekniske. 10 tip til bedre teknik på. Stil dig op, når det bliver svært. Læg vægten bagud, når det går stejlt nedad

Mountain b. Masser af tekniske. 10 tip til bedre teknik på. Stil dig op, når det bliver svært. Læg vægten bagud, når det går stejlt nedad 10 tip til bedre teknik på Mountain b At køre på mountainbike handler ikke kun om at have stærke ben og gode lunger. din teknik er mindst lige så vigtig. Ved hjælp af nogle få fif og trick fra vores eksperter

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Til nye medlemmer. Vel mødt og god fornøjelse. Med venlig hilsen CK DJURS. CVR-nr: 31133599. Bilag

Til nye medlemmer. Vel mødt og god fornøjelse. Med venlig hilsen CK DJURS. CVR-nr: 31133599. Bilag Til nye medlemmer CVR-nr: 31133599 Velkommen i CK DJURS. På generalforsamlingen d. 19/1 2012 blev der vedtaget, at Thorsager Motions Cykling, TMC, skifter navn til Cykel Klubben Djurs, CK DJURS. Vi håber,

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 De første spæde skridt Introduktion 2 Titel på præsentation DAGENS PROGRAM 08:30

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

Program for Kvart Jernmand lørdag d. 16. august 2014.

Program for Kvart Jernmand lørdag d. 16. august 2014. Program for Kvart Jernmand lørdag d. 16. august 2014. Programmet starter mandag d. 30. december (uge 1.) og slutter med konkurrencen søndag d. 16. august (uge 33). Programmet består altså af i alt 33 uger.

Læs mere

Husk alle bevægelserne

Husk alle bevægelserne Husk alle bevægelserne Dette er en huskeleg, hvor hver elev introducerer en bevægelse. Eleverne skal stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. Den voksne markerer cirklens start- og slutpunkt. Klassetrin:

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Træningsmateriale Sprint

Træningsmateriale Sprint Træningsmateriale Sprint Sprint Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5 Lektion 3 maksimal løbehastighed... 7 Træningsøvelser og lege... 8 Konkurrencen...

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Begynder kursus 2016 Turkajak - Kajakklubben Krogen

Begynder kursus 2016 Turkajak - Kajakklubben Krogen Begynder kursus 2016 Turkajak - Kajakklubben Krogen Klubhuset åbner en halvtime før kursisterne skal være klar omklædte. Instruktører: Lisa - Birgit M. - Andres J. Hjælpeinstruktør: Anette, Program Efter

Læs mere

BAM træningsmetoder Kort og Godt

BAM træningsmetoder Kort og Godt BAM træningsmetoder Kort og Godt BAM træningsmetoder Kort og Godt... 1 Kilder:... 1 BAM træning kort og godt... 2 Indledning... 2 Dit mål med træningen... 2 Tre trin... 2 Motivationstrekanten... 2 Valg

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HIK U1 Pige Sommerprogram //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Minimum træninger om ugen Ugentligt: 1 x løb (eller anden

Læs mere

TRÆNINGSPLAN MOD EN OL DISTANCE TRIATLON

TRÆNINGSPLAN MOD EN OL DISTANCE TRIATLON TRÆNINGSPLAN MOD EN OL DISTANCE TRIATLON Nedenstående er et forslag til en træningsplan for at kunne gennemføre en OL distance på 500mtr svøm + 40km cykling + 0km løb. Du kan også bruge planen mhp gennemførelse

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Teknik serv. Fra underhåndsserv til overhåndsserv

Teknik serv. Fra underhåndsserv til overhåndsserv Teknik serv Fra underhåndsserv til overhåndsserv Underhåndsserven er den første egentlige grundteknik, der indlæres i sit fulde omfang i Kidsvolley. Udviklingen i serven, går fra serv over nettet fra et

Læs mere

Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen

Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen Klubhuset åbner en halvtime før kursisterne skal være klar omklædte. Instruktører: Lisa - Birgit M. - Anders J. Hjælpeinstruktør: Anette, Program Efter

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer?

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? 3. OPFØLGNING Afslutning Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? At støtte af livsstilsforandring At afslutte forløbet At etablere forstærkning ved

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Ledelsesmæssig kommunikation

Ledelsesmæssig kommunikation Ledelsesmæssig kommunikation 5 K A P I T E L Elementer i ledelsesmæssig kommunikation DIALOG R E S U LTAT S K A B E L S E H A N D L I N G M Å L F O R M U L E R I N G R E L AT I O N S S K A B E L S E Fig.

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Træningsdagbog Hjerteinsufficiens/HIK Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Indhold Hjerteinsufficiens Træning Gode råd i forbindelse med træningen Hjemmeøvelser Andre

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Løb i teori og praksis Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Morten Nielsen Udviklingskonsulent i Dansk Atletik Forbund Underviser på DIF

Læs mere

Watt i træning og konkurrence. Troels Panduro Panduro Cycling

Watt i træning og konkurrence. Troels Panduro Panduro Cycling Watt i træning og konkurrence Troels Panduro Panduro Cycling Dette får du med 1. Værktøjer til at forbedre din performance, bl.a. identificering af svagheder og styrker 2. Indsigt i, og forståelse af,

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010 Træningsprogram Programtitel: 22-10-2010 Behandler: Anja Stampe Bemærkninger: Styrkeøvelser for aldersgruppen er 15 gentagelser. Det skal altid være sådan, at det er 15 gentagelser udført med korrekt teknik,

Læs mere