Velkommen til DCU s Kaptajnuddannelse Kaptajnuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til DCU s Kaptajnuddannelse Kaptajnuddannelse"

Transkript

1 Velkommen til DCU s

2 Målet I lærer om Kaptajnrollen I lærer om sikkerhed I lærer om signalgivning I lærer om køreformer og øver i praksis I lærer om bikehandling og øver i praksis I lærer om effektiv formidling/kommunikation til jeres målgruppe I lærer om planlægning

3 Program Fredag Lørdag Tid Indhold Tid Indhold 16:00 Velkommen 16:15 Praktisk træning - Kørestile 18:30 Aftensmad 07:00 Morgenmad 08:00 Kaptajnrollen - Ansvar m.m. - Kommunikation m.m. 19:30 Evaluering og læring 11:00 Kommunikation/feedback af turen 20:15 Sikkerhed - Kørestile - Signalgivning Tak for i dag Hygge og socialt samvær - Instruktiv kommunikation 12:00 Frokost 12:30 Kommunikation/feedback fortsat 13:00 Bikehandling 13:30 Praktisk træning - Instruktiv kommunikation og feedback 15:30 Planlægning 16:30 Opsummering og tak for denne gang Afslutning og tak for i dag

4 DCU og DIF s Uddannelser Kaptajnrollen og den røde tråd DCU Diplomtræner DIF Diplomtræner : 12 lek. Træner 1: 32 lek. Træner 2: 40 lek. + opgaver MTB: 14 lek. Træner 2 Træner 1 Børn & Unge MTB Børn & Unge: 8 lek. Diplomtræner: DIF: 180 lek. + opgaver + eksamener DCU: lek. Kaptajn

5 Præsentation Hvem er du max. 30 sek. Navn Klub Rolle i din klub Evt. forudgående leder-/kaptajn funktion Årsag til at du gerne vil være Kaptajn

6 Sikkerhed Færdselsloven - 49 stk. 1 Cykel må ikke føres ved siden af et andet køretøj. Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette. Cykel med tre eller flere hjul må dog aldrig føres ved siden af hinanden.

7 Kaptajn rollen Opgave læring af den praktiske tur Hvad observerede du på turen? Hvad lærte du på turen?

8 Kaptajn rollen Opgave læring af den praktiske tur Formål Mål Opgave Gennemførelse 10 min. 2 x 2 Opsamling At reflektere og drøfte hvilken vigtig læring du gjorde ude på turen. At du bliver bevidst om kaptajnens sikkerhedsmæssige ansvarsområder og opgaver på landevejen. Drøft køreformer igennem og tal om, hvorledes de påvirker trafiksikkerhed når vi kører sammen i større grupper. Drøftelse og konklusioner i plenum

9 Kaptajn rollen Opgave læring af den praktiske tur Paradekørsel?

10 Køreformer Paradekørsel Sikker køreform anvendes til opvarmning/restitution/afrulning/ transport Køres på laveste fællesnævner 2 rækker kør i hinandens spor Styr ved styr den mest usikre bestemmer afstand til forankørende Føringer f.eks. 1 min./500 m. Hold konstant fart - det er den inderste række der sænker farten 2 føringer den inderste bestemmer som udgangspunkt Husk aftaler/signaler ved skift i front

11 Kaptajn rollen Opgave læring af den praktiske tur Rulleskifte?

12 Køreformer Rulleskifte Anvendes til at sætte tempo over en længere strækning Der køres på to rækker husk sporet! Der køres altid frem i læsiden Den række der glider tilbage sænker farten - derved undgås at øge farten Det er vigtigt at holde en jævn fart! Det er vigtigt at ligge tæt på hjul af den forankørende Husk kommunikation forrest og bagerst i gruppen

13 Kaptajn rollen Opgave læring af den praktiske tur På en linje?

14 Køreformer På en linje Anvendes til at sætte tempo og til sikker kørsel Er god når der en modvind Kan være grundstruktur til forskellige køreformer Rytteren slår altid ud mod midten af vejbanen, af hensyn til sikkerheden Husk at holde farten ved skift i fronten af gruppe. Marker evt. med albue.

15 Køresikkerhed På en linje? Opgaven? På 5 sekunder!

16 Køresikkerhed På en linje? Accelererer og holder linjen Accelererer og trækker ind Aktion afhænger af placering i gruppen!

17 Køresikkerhed På en linje - lynlåsprincippet % acceleration 80 %

18 Køresikkerhed På en linje - lynlåsprincippet 100 % 80 % % 60 % 3 5 7

19 Køresikkerhed På en linje - lynlåsprincippet 00 % 80 % 80 % 60 % % 40 % 5 7

20 Køresikkerhed På en linje - lynlåsprincippet 100 % 80 % 80 % 60 % 60 % 40 % % 0 % 7

21 Køresikkerhed På en linje - lynlåsprincippet SÅDAN 5 SEKUNDER Pas på farten i fronten!

22 Køresikkerhed Til paradekørsel?

23 Sikkerhed Det fundamentale! 3 2 1

24 Sikkerhed 3 elementer Eksterne elementer Handler om omgivelser Passive elementer Handler om udstyr Aktive elementer Handler om adfærd

25 Sikkerhed Eksterne elementer Vind Regn Temperatur Vejforhold Landskabet Bebyggelse Trafik Gruppestørrelse Andet?

26 Sikkerhed Passive elementer Hjelm Handsker Briller Dæk Bremser Mobiltelefon/sygesikringsbevis Nødhjælpskasse Kaptajn/trænervest Reflekser/vest/lygter Andet?

27 Sikkerhed Aktive elementer Gruppeteknik Signalgivning i gruppen Individuelle tekniske færdigheder Individuelle fysiske færdigheder Individuelle mental færdigheder Individuelle taktiske færdigheder Etik/moral/loyalitet 1. hjælp Andet?

28 Sikkerhed Aktive emner Gruppeteknik arbejder vi med i dag. Bikehandlings teknik arbejder vi med i morgen. Biomekanisk teknik taler vi om i morgen.

29 Sikkerhed Gruppeteknik God gruppeteknik medfører mere sikker og økonomisk kørsel Paradekørsel Rulleskifte På en linje

30 Sikkerhed Gruppeteknik Ligge på læ Køreformer God gruppeteknik medfører mere sikker og økonomisk kørsel Mere sikker kørsel aftalt adfærd Øger tryghed i gruppen kendte aftaler Øger samarbejde optimal teknik Øger gruppens cykeløkonomi - hastighed/længde ved samme intensitet maks. læ Øger konkurrenceevne taktisk og teknisk aspekt i konkurrence

31 Køresikkerhed Hvordan takler vi risikoelementer På lige vej? I sving? På smalle veje? Op af bakker? Ned af bakker? Ved vejkryds? Når vi skal krydse vejen? Når vi skal fra lille vej ud på stor vej? Når vi skal fra stor vej ind på en lille vej?

32 Køresikkerhed Hvordan takler vi risikoelementer Meget trafik? Dårlige veje? Hvad med nybegynderne? Ikke så teknisk gode? Her kommer jeg?

33 Afrunding af dagen Hvad har I opdaget og lært? Nævn 3 punkter, som har givet dig stof til eftertanke i forhold til den klub du kommer fra! Nævn 3 punkter, som du er blevet klogere på siden din start på n i dag! TAK FOR I DAG

34 Dag 2 Velkommen til endnu en spændende dag

35 Sikkerhed Signalgivning Klar og tydelig signalgivning er Orienteringssignaler nøglen til sikker kørsel Servicemeddelelser vær opmærksom på! Kommandosignaler Ændring af adfærd gøre noget andet! Hvilke orienteringssignaler og kommandosignaler bruger I?

36 Køresikkerhed Signalgivning - regler Derfor er det vigtigt, at alle Lærer signalerne at kende Accepterer og respekterer at signalerne SKAL afgives Afgiver de nødvendige signaler som beskrevet

37 Køresikkerhed Signalgivning - regler Alle signaler skal, så vidt det er muligt og relevant, afgives både VERBALT og VISUELT Der skal RÅBES og MARKERES samtidig, så alle har muligheden for enten at HØRE og/eller SE signalet. Helst begge dele. Alle signaler skal gentages af rytterne med det samme FREM og TILBAGE på holdet, så alle bliver orienteret rettidigt. Alle ryttere er ansvarlige for, at afgivne signaler bliver GENTAGET og EFTERLEVET. De forreste er gruppens ØJNE og ØRER fremadrettet, og er ansvarlige for, at afgive de nødvendige og korrekte signaler rettidigt på ting eller hændelser der er foran holdet. De bagerste er holdets ØJNE og ØRER bagudrettet, og er ansvarlige for, at afgive de nødvendige og korrekte signaler rettidigt på ting eller hændelser der er bagved holdet.

38 Køresikkerhed Sikker kørsel orienteringssignaler Eksempler Hul i vejen, glas, grus eller riste på langs peg og råb f.eks. HUL VENSTRE, HØJRE, MIDTEN Genstand i højre side (bil, chikane eller lign.) - peg og råb f.eks. BIL HØJRE Bil kommer bagfra råb f.eks. BAGFRA Bil kommer forfra råb f.eks. FORFRA

39 Køresikkerhed Sikker kørsel kommandosignaler Eksempler Vi skal stoppe hånden i vejret og råb f.eks. STOPPER Vi skal til venstre armen op til venstre og råb f.eks. VENSTRE Vi skal på 2 rækker råb f.eks. PARADEKØRSEL Vi skal på en linje råb f.eks. PÅ EN LINJE

40 Kaptajnrollen Rolledefinition Roller er inden for psykologi og sociologi = forventninger og krav til vores indbyrdes adfærd. Forklaring: Det samme som - Overholdelse af forventninger og grænser for adfærd eller opførsel hos en person i en given position.

41 Kaptajnrollen Opgave Hvad er en kaptajn vs. en træner? Formål Mål Opgave At reflektere over baggrunden for, at du som kaptajn skal vide noget om roller. Og samtidig blive skarpe på, hvilke ligheder og forskelligheder i de roller du har som kaptajn kontra de roller en træner har. At du bliver skarpere på kaptajnens roller. Drøft hvilke roller du mener kaptajn skal kunne udfylde? Hvilke er de vigtigste? Gennemførelse 5-10 min. - 2 x 2 Opsamling Drøftelse og konklusioner i plenum

42 Kaptajnrollen Ligheder og forskelligheder Kaptajn VS. Træner Motion Øve sig Hygge sig Det sociale Konkurrence Træne Målrettet Præstation

43 Kaptajnrollen Ansvar? Opgaver? Egenskaber? Fundament? Modstand?

44 Kaptajn rollen Opgave - ansvar Formål Mål Opgave At reflektere over og drøfte hvilket ansvar en kaptajn har. At du bliver skarpere på kaptajnens ansvarsområder. Hvilket ansvar har kaptajnen? Hvilke er de vigtigste? Gennemførelse 5-10 min. 2 x 2 Opsamling Drøftelse og konklusioner i plenum

45 Kaptajnrollen Ansvar Idrætsansvar Selvansvar Selvansvarlighed: Ansvar overfor sig selv sin egen viden, udvikling, formåen, sine egne grænser, sine styrker og svagheder. Socialt ansvar Idrætsansvar: Et tur ledelses- og/eller trænings- og/eller sikkerheds ansvar. Et ansvar, som udøves i forhold til turen og de øvelser og intervaller på ruten, som kaptajnen vælger at gennemføre og kan udføre, samt de personer som kaptajnen eventuelt får hjælp af undervejs. Kommunikation(instruktion og feedback), kaptajnens rummelighed, kaptajnen som leder og som den mentale støtte!!! Socialt ansvar: Ansvar, som udøves overfor hinanden før, under og efter turen og på tværs i klubben måden der kommunikeres på, hjælpsomhed, socialt samvær, gode grin på træningsturen, drillerier, mobning, succesoplevelser den gode oplevelse og indfriet forventninger.

46 Kaptajnens selvansvar Er en udviklingsproces. Tilegnelse af nye færdigheder, viden, kundskaber og kompetencer Videreudvikling af eksisterende færdigheder, viden, kundskaber og kompetencer Tilegnelse eller modifikation af holdninger Vær parat til at ændre tankegang Udvikler lederadfærd

47 Kaptajnens sociale ansvar Skal bidrage til at Skabe sammenhold Plads til alle Rummelighed Forståelse Fleksibilitet Gode grin Ros og ris Humor Hjælpsomhed Gensidig respekt/anerkendelse Succes oplevelser

48 Lidt kaptajn forståelse! Hvad er kaptajnen styret og påvirket af? Det vi ved - Egen erfaring - Viden - Uddannelse - Egne valg ADFÆRD Det vi mener - Holdning - Vaner/rutiner - Overbevisninger - Regler o.a. Den vi er - Arv - Miljø - Autoriteter - Grundholdning Det vi kan - Udføre - Præstation - Færdigheder - Kompetence

49 Kaptajnrollen Opgaver Planlægge turen Orientere om turens længde, indhold, tid m.m. Starte, gennemføre og afslutte turen Instruere i diverse øvelser Observere og korrigere undervejs Evaluere turen Modtage nye medlemmer Være god rollemodel Andet?

50 Kaptajnrollen Egenskaber Kan planlægge/strukturere Kan kommunikere Kan skabe tryghed og tillid Kan holde overblikket Kan observere og reflektere Kan motivere og inspirere Kan fastholde autoritet/være myndig Den stærkeste rytter fysisk/mental? Træningsekspert involvering af andre? Andet?

51 Kaptajnrollen Fundament Hvad er bestyrelsens politik m.h.t. Kaptajner? Hvordan sikres opbakning? Hvordan sikres implementering? Hvad med rekruttering? Hvad med uddannelse? Hvad med Kaptajnmiljø? Andet?

52 Kaptajnrollen Modstand Konservative miljøer Gamle vaner/rutiner Gamle kulturer Gamle arketyper Det har vi altid gjort Mange kilometer Høj gennemsnitshastighed Mange forskellige forventninger/mål

53 Kommunikation/formidling Det er lige meget hvor meget du ved, hvis du ikke kan formidle/lære fra dig! Formidling er det vigtigste middel til at overføre/omsætte din viden til rytterne! Derfor skal dine evner til at formidle/lære fra dig, være i fokus under hele dit virke som Kaptajn!

54 Kommunikation/formidling Forudsætning for den gode kommunikation og respekt Som vi ser andre mennesker Vi er alle forskellige vi er alle unikke! Der findes ikke noget andet menneske, der biologisk er fuldstændig magen til dig. Der er ikke noget andet menneske, der har haft nøjagtig samme opvækst som dig. Derfor er der ikke noget andet menneske, der kan opleve livet, verden eller hændelser på helt samme måde som dig.

55 Kommunikation/formidling Forudsætning for den gode kommunikation og respekt Der er dog fælles forudsætninger! Vi er født ind i den biologiske race, der kaldes for mennesker. Vi skal alle (indtil andet er bevist) som følge af naturens gang før eller siden dø. Vi oplever verden igennem vore sanser og nervesystem. Vi har alle haft en opvækst, der har præget os på afgørende vis både neurologisk og psykologisk. Vores hjerne og nervesystem rummer alle vort livs erindringer igennem hvilke vi (bevidst og ubevidst) sorterer og bedømmer vore oplevelser og omgivelser.

56 Kommunikation/formidling Forudsætning for den gode kommunikation og respekt Der er dog fælles forudsætninger - fortsat! Vi oplever hver dag noget, som yderligere bidrager til vores lager af erindringer - hvorved vore livsværdier og holdninger yderligere påvirkes. Vi har alle - som følge af ovenstående hver vores personlige version af virkeligheden. Vi kan også kalde det vores helt eget kort over verden. Det betyder, at to kort ikke kan være ens. Det eneste, vi har helt til fælles er altså, at vi er forskellige! Og, at det ikke kan være anderledes! Det betyder også, at der ikke findes nogen fuldstændig entydig virkelighed eller sandhed, man som enkeltperson eller gruppe kan have patent på!

57 Kommunikation/formidling Forudsætning for den gode kommunikation og respekt Hvad kan vi så bruge denne viden til? Disse fakta giver en dybere forståelse af den kendte tese: Jeg er ok - du er ok! Det er altså grundlæggende ok for både dig og mig - at arbejde for at opfylde motiver med træningen (hvad er vigtigt for mig med min træning/vores værdier) - også selv om vi ikke altid kan blive enige om hvordan træningen skal gennemføres! Vi mennesker har brug for hinanden. Vi er derfor nødt til at forsøge at fortælle vores versioner af verden til hinanden - og gør vi det på en sådan måde, at der er rum for både dig og mig - så kan vi begge være til stede i situationen/nuet og dermed kan vi udvikle os. Vi synes at have et grundlæggende behov for at lade os påvirke. Når vi bevidst opsøger nye påvirkninger i livet, kalder vi det for personlig udvikling (Det er jo det rytterne gør, når de frivilligt møder op til træningen).

58 Kommunikation/formidling 3 fokusområder - egenskaber Læringshjul Feedback Instruktion Observation

59 Kommunikation/formidling Signaler?

60 Kommunikation/formidling Udfordringen! SAGT HØRT OG SET FORSTÅET ACCEPTERET HANDLING Filtre i form af: sprog, kultur, fordomme, værdier, erfaringer m.m.

61 Kommunikation/formidling Kropssprog og Signaler? At være i rapport betyder at være på bølgelængde Rapport er en tilstand, hvor der er åbenhed, samarbejdsvillighed, tolerance, fællesskab og tillidsfuldhed. Rapport signalerer jeg kan lide dig du er OK du kan være tryg ved mig. Det er muligt at lære bevidst at etablere rapport.

62 Kommunikation/formidling Kropssprog og Signaler? Dyb rapport kan etableres på få minutter Grundprincippet er; når folk er ligesom hinanden, så har de tillid til hinanden. Før du kan påvirke og føre an overfor en rytter må du følge efter og matche. Pas på ikke at overdrive vær elegant. Etablering af rapport kan ske både verbalt og non-verbalt. Pas på med at se for meget i øjnene misforstået sikker optræden. Kontroller kropssprog, stemmeføring og ord.

63 Kommunikation/formidling Proces Formål Mål Øvelsens længde km/tid Antal intervaller Intensitet Pauser M.m. Interesse Mening Forståelse Accept Motivation Handling Stil spørgsmål Lyt til svar Spørg igen Observer Spørg igen Sammenfat

64 Kommunikation/formidling Opstilling? Rytter Kaptajn

65 Kommunikation/formidling Formålet med at observere Observer, så du bliver i stand til at videreformidle (feedback) dine oplevelser (set og hørt), og derved bidrager til rytterens aktive læring og udvikling. Synonymer Observere Iagttage Bemærke Lægge mærke til Være opmærksom på Passe på og kontrollere

66 Kommunikation/formidling Gode råd til at observere andre Vær objektiv Være konkret Vær forberedt Vær koncentreret/opmærksom Vær fokuseret helhed/delområde Vær metodisk/strukturel Vær sikker på at du har forstået sammenhængen

67 Kommunikation/formidling Feedback sandwichmodellen Vær opmærksom på magtbalancen Vær enig om emnet

68 Kommunikation/formidling Feedback gode råd Afsender Vær specifik Vær konstruktiv Vælg timing Vær fremadrettet Tal for dig selv Tjek modtagelse Helhedsorienteret Hele sandheden? Modtager Vær modtagelig Lyt lyt lyt Undgå forsvar Undgå forklaringer Spørg for uddybning Lav aftaler Sig tak for gaven Tænk efter +/-

69 Sikkerhed Bikehandlingsteknik Er vigtigt fordi det Svingteknik Spurtteknik Bremseteknik Rejse sig op Sikrer rytternes sikkerhed Øger tryghed og kompetence hos rytteren Øger rytterens cykeløkonomi - gennemsnitshastighed over en distance Øger præstationsevnen, når rytteren i praksis i klubben kan overføre de tekniske elementerne til et cykelløb

70 Sikkerhed Biomekanisk teknik Det runde tråd Afslappet overkrop Stå op i pedalerne Er vigtigt fordi det Øger sikkerhed Maksimal udnyttelse af fysik Forebygger træthed Forebygger skader Rytter og cykel som én enhed

71 Praktisk træning Fokuser! Nu skal du øve dig i at være Kaptajn HUSK Kaptajnbrillerne Alt hvad du ser, skal du observere gennem Kaptajnbrillerne Øve i at kommunikere/formidle Øve i at observere/reflektere Øve i at give feedback

72 Sikkerhed Praktisk opgave instruktion/feedback Formål Mål Opgave Gennemførelse Opsamling At øve i at instruere, observere og give feedback. At du bliver bevidst om dine kommunikative evner. At du får træning i at kommunikere og at du får feedback på dine kommunikationsevner. At du lærer nogle små tekniske øvelser til implementering i klubben Små tekniske øvelser som du skal instruere i. Hvad skal du forholde dig til som kaptajn med denne nye viden? 5 grupper. Hver øvelse tager ca. 15 minutter. 5 min. til instruktion. 5 min. til øvelsen. 5 min. til feedback. Drøftelse og konklusioner i plenum

73 Praktisk træning Opgaver Introduktion til den praktiske træning

74 Sikkerhed Praktisk opgave bikehandling Øvelse 1 Øvelse 2 Øvelse 3 Øvelse 4 Øvelse 5 Øvelse 6 Øvelse 7 Øvelse 8 Øvelse 9 Øvelse 10 Øvelse 11 Øvelse 12 Kør lige ud imens du drejer hovedet og ser tilbage over først højre skuldre og dernæst venstre skuldre. Kør imellem disse forhindringer med kort afstand imellem, uden at sætte foden på jorden. Kør over et bræt imens du cykler løftes cyklen. Kør lige ud imens du dukker dig og kører under en forhindring. Kør hurtigst muligt igennem et sving. Rejse sig korrekt op i pedalerne. Bremse korrekt. Det runde tråd øve med et ben ad gangen. Køre tæt sammen ligeud røre hinandens albuer. Køre tæt sammen i 8 tal paradekørsel. Kom sidst i mål holde balancen. Samle flasker op venstre og højre og aflever dem.

75 Sikkerhed Praktisk opgave bike-handling Evaluering af den praktiske øvelse Hvad lærte vi?

76 Planlægning Skal være... Formålsbestemt Målrettet Motiverende og udviklingsorienteret Udfordrende/realistisk/inspirerende Planlagt/struktureret/systematisk Kvalitativ frem for kvantitativ Aktiverende og varierende

77 Planlægning Den enkelte tur udgangspunkt i holdet Hvilket hold/ryttere er med på turen? Hvad er dagens træningstema? Tidspunkt på sæsonen? Hvilken rute passer til holdet/træningstema? Hvordan bliver vejret? Hvordan skal instruktion foregå? Andet?

78 Planlægning Den enkelte tur eksempel støtteværktøj Planlægning af turen Kaptajn/træner: HADDOCK Dato: 15. april Dag: Tirsdag Tema: Fysik Hold: Motionist+ Ruten: Tur rundt omkring Mossø Længde: ca. 60 km Tid: 2 t. og 15 min. Øvelser: - Opvarmning de første 20 min. - Individuel bakkespurt ca. 1 km. og opsamling -??? -??? - Samlet restitution ca. 2 km. - Afrulning de sidste 15 min. Evaluering hvordan gik turen? Antal deltagere: 18 Turens længde: 60 km. Gns. hastighed: 30 - for høj! Hvad gik godt? Ingen punkteringer. Fin paradekørsel. Vi delte i 2 hold. Hvad gik ikke godt? For højt tempo. Svært at styre de stærke! Hvad skal jeg gøre bedre næste gang? Sætte scenen bedre

79 Planlægning Den enkelte tur 1. Opvarmning 2. Øvelser 1. halvdel mest krævende 3. Øvelser 2. halvdel mindst krævende 4. Afrulning

80 Planlægning Den enkelte tur 1. halvdel Øvelse Restitution Øvelse Restitution Øvelse Restitution 2. halvdel Øvelse Restitution Øvelse Restitution Øvelse Restitution

81 Planlægning Den enkelte tur fysisk tur Intervaller Udholdenhed, styrke, hurtighed, acceleration, topfart Mælkesyre, høj puls 60% Fordeling energiforbrug 50% 40% 30% 20% 10% 0% Opvarmning Øvelse 1. halvdel Øvelse 2. halvdel Afrulning

82 Planlægning Den enkelte tur teknisk tur 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Lettere intervaller Sikker kørsel, rulleskifte, paradekørsel, på 1 linje Hurtighed, styrke Fordeling energiforbrug Opvarmning Øvelse 1. halvdel Øvelse 2. halvdel Afrulning

83 Planlægning Den enkelte tur lang tur Lange seje ture Sidde længe i sadlen træne ryg og balder Træthed i hele kroppen 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fordeling energiforbrug Opvarmning Øvelse 1.halvdel Øvelse 2. halvdel Afrulning

84 Planlægning Temaer - eksempel Hold/Dag Tirsdag Torsdag Søndag 1 Fysik Teknik Længde 2 Fysik Teknik Længde 3 Fysik Teknik Længde 4 Fysik Teknik Længde Hold/Dag Tirsdag Torsdag Søndag 1 Fysik Teknik Længde 2 Teknik Fysik Længde 3 Fysik Teknik Længde 4 Teknik Fysik Længde

85 Afslutning Refleksion Hvilke 3 ting har du noteret dig som det væsentligste? Brug 3 min. på overvejelse. Lad os lige høre dine overvejelser.

86 Afslutning Netværk DCU Træner FaceBook gruppe: / / Lukket gruppe

87 Tak for i dag Kom sikkert hjem

Sådan cykler vi i Korinth Cykel Motion

Sådan cykler vi i Korinth Cykel Motion Sådan cykler vi i Korinth Cykel Motion 1 I KCM cykler vi i grupperne M, T og R. (mountain, tur og race). Grupperne er opdelt efter gennemsnitshastighed og køretid. Vi sætter sikkerheden i højsædet. Af

Læs mere

Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub

Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub Hvem er vi Hammerum Gjellerup Cykelklub blev stifter i 1999. Har som formål at styrke interessen for motionscykling. Klubben er medlem af DCU s motionsafdeling.

Læs mere

DANMARKS CYKLE UNION

DANMARKS CYKLE UNION 1'ILSLUTrET DANMARKS IDRÆTS-FORBUND, NCF, UEC og UCI l. K0R I TO RÆKKER - hold sideretning - ingen må kare i mellemrum, når det er en starre rzkke. Hold passende afstand ( 20 cm til l m afhzngig af rutine)

Læs mere

Håndbog til motionsryttere i ØCK

Håndbog til motionsryttere i ØCK Håndbog til motionsryttere i ØCK 1. Færdselsloven for cyklister 2. På landevejen 3. Holdkaptajnens rolle 4. 10 gode råd om gruppekørsel 5. Træningsdage i sommerperioden. 6. Træningsdage i vinterperioden.

Læs mere

Til nye medlemmer. Vel mødt og god fornøjelse. Med venlig hilsen CK DJURS. CVR-nr: 31133599. Bilag

Til nye medlemmer. Vel mødt og god fornøjelse. Med venlig hilsen CK DJURS. CVR-nr: 31133599. Bilag Til nye medlemmer CVR-nr: 31133599 Velkommen i CK DJURS. På generalforsamlingen d. 19/1 2012 blev der vedtaget, at Thorsager Motions Cykling, TMC, skifter navn til Cykel Klubben Djurs, CK DJURS. Vi håber,

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015.

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Programmet starter mandag d. 12. januar (uge 3) og slutter med konkurrencen søndag d. 16. august (uge 33)Programmet består altså af i alt 27 uger. Man

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Sæt ikke det hele over styr

Sæt ikke det hele over styr Sæt ikke det hele over styr Guide for motionscyklister i CMO 1 FORORD Cyklen er noget af det bedste mennesket har opfundet til sig selv. Med den er man i stand til tilbagelægge meget lange distancer med

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Hjemmesiden Hjemmesiden er under opbygning, og vi håber, at vi kan lancere den inden jul 2013.

Hjemmesiden Hjemmesiden er under opbygning, og vi håber, at vi kan lancere den inden jul 2013. Emne: S- M- C Nyhedsbrev November 2013 Hjemmesiden Hjemmesiden er under opbygning, og vi håber, at vi kan lancere den inden jul 2013. Forslag til ændret måde at køre på fra sæson start 2014: Bestyrelsen

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Forberedelse er vigtig

Forberedelse er vigtig Kodeordet er specifik træning. Helt grundlæggende gælder det, at hvis du vil være god til at løbe, så løb, og hvis du vil være god til at cykle, så cykl. Den bedste måde at forberede sig til Sjælland Rundt

Læs mere

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Læs her hvordan du tager gåturen nogle skridt videre og gør den til motion, der sagtens kan konkurrere med løb. Af Line Felholt, december 2012 03 Gå dig i form

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Puls % af anaerob tærskel (AT)

Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Puls % af anaerob tærskel (AT) Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Zone eller Level på cykel/løb L Restitutionstræning L2 Distancetræning L3 Tempotræning

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

Hel- og halvmarathontræning 2015

Hel- og halvmarathontræning 2015 Hel- og halvmarathontræning 2015 Vi kommer ind på følgende: Udholdenhedstræning - løbeøkonomi Styrketræning core- og stabilitetstræning Hvordan finder du dit nuværende konkurrencetempo Udregning af dine

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Træningsmateriale - Motionsløb

Træningsmateriale - Motionsløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om motionsløb... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 den fysiske kapacitet... 4 Lektion 3 udholdenhedstræning... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 8

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

man kører Guide CYKELLØB - er noget Træningsprogram Guide: Det skal du spise sider April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

man kører Guide CYKELLØB - er noget Træningsprogram Guide: Det skal du spise sider April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider CYKELLØB - er noget man kører Træningsprogram Guide: Det skal du spise Cykelløb - er noget man kører INDHOLD: Cykelløb

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget.

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget. Hvad er NLP Neuro Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Gennem dem indtager vi info gennem de fem sanser: - Visuelt (vi ser) - Auditivt (vi hører) - Kinestetisk (vi føler) - Olifaktorisk

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold Idrætsundervisning Teambold Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Vis udskrift: 360 graders ledervurdering_pilot Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft Motivation = motiv til at bevæge sig/flytte sig Motivation har en retning.(mål)og en intensitet. MOTIVATION

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere