1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål"

Transkript

1 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag til nye mål for samarbejdet. Forslagene er herunder blevet behandlet administrativt i Aabenraa Kommune med henblik på en tilbagemelding til samarbejdskommunerne. Behandlingens fokus er: hvor realistisk en implementering af målene er i Aabenraa Kommune. 1. Transport: Inden 2015 har vi udarbejdet en transporthandlingsplan og omstillet mindst 50 % af egen flåde til bæredygtige transportmidler inden Målet kræver en definition af hvornår et transportmiddel er bæredygtigt. Elbiler og hybridbiler er ikke CO 2 neutrale udslippet er blot mindre end benzin og dieselbiler. Hjemmeplejen i Aabenraa Kommunes ny indkøbte Corsa Ecoflex er mere miljøvenlige end de biler de erstatter, men kører stadig på diesel. Udskiftningen af kommunens biler sker ikke med en kadence der muliggør at Aabenraa Kommune kan indfri målet - selv hvis alle nyindkøb blev gjort i bæredygtige transportmidler. Målet vurderes umiddelbart ikke realistisk, men en præcisering af hvad bæredygtige transportmidler er vil afgøre om Aabenraa Kommune kan tilslutte sig målet. Inden 2020 er 20 % af den konventionelle vejtrafik omstillet til bæredygtig transport. En præcisering er nødvendig. Hvordan indregnes det i regnskabet hvis vejtrafik flyttes til tog. Er der tale om 20 % af CO 2 udslippet eller 20 % af antallet af køretøjer eller kørte kilometer? Aabenraa Kommune har ikke sanktionsmuligheder for at tvinge borgere og virksomheder over i andre transportformer. Dertil kommer, at en meget stor prc.del af vejtrafikken i kommunen foregår på motorvejene. Disse veje er helt uden for kommunens myndighedsområde. Målet kan således kun blive en hensigtserklæring: Kommunen vil arbejde for at inden 2020 er 20 % af den konventionelle vejtrafik omstillet til bæredygtig transport. Dette mål kan Aabenraa Kommune fint tilslutte sig.

2 2 Bilag 3 2. Klima Vi vil være CO 2 -neutrale inden 2030 Vi vil inden 2015 reducere udslippet af CO 2 med 25 % i forhold til 2006 (7). Præcisering: Er det kommune som virksomhed eller geografisk område? Selv hvis det kun er kommunen som virksomhed, er det en meget ambitiøs målsætning, der betyder, at kommunen skal reducere CO 2 udslippet med gennemsnitligt over 5 % pr år enten ved at producere en større mængde CO 2 -neutral energi eller reducere i forbruget. Aabenraa Kommune er pt. i gang med at høste de lavthængende frugter ved en energirenovering selv i denne øvelse er 5 % årlig besparelse svær at opnå. (der ligger ikke data for den effektive besparelse endnu). Aabenraa Kommune som virksomhed har et årligt CO 2 udslip på ca tons hvis kommunen fx skulle kompensere for dette ved at bygge vindmøller skal der opføres 3,4 MW vindmøller. Prisen for møllerne beløber sig til ca. kr. 26 mio. (alt efter vindmøllestørrelsen). CO 2 udslippet for 2006 er ikke kendt, men tages der i stede udgangspunkt i 25 % af CO 2 udslippet kan reduktionen på samme måde som ovenfor opnås ved en investering i vindmøller på knap 7 mio. kr. (alt efter vindmøllestørrelsen). Målet vurderes umiddelbart ikke realistisk for Aabenraa Kommune. 3. Affald: Vi vil forebygge affald og øge genanvendelsen. Genanvendelsen af plast og metal skal øges med 10% i 2015 i forhold til Genanvendelsesgraden for 2007 er ikke kendt, men i dag genanvendes stort set alt plast og metal. Sammenholdes den positiv liste, miljøcenteret har udarbejdet for Sdr. Hostrup losseplads med detailoversigten over det faktisk indsamlede affald i Aabenraa Kommune, kan der kun være tale om meget begrænsede mængder Aabenraa Kommune tilslutter sig gerne princippet i målet men finder formuleringen med en procentvis øget genanvendelse at plast og metal som ikke realistisk og unødvendig, da genanvendelsesprocenten

3 3 Bilag 3 plast og metal fx brugt vildthegn og roekuleplast, der ikke kan genanvendes. i kommunen allerede er tæt på 100. Hvis genanvendelsesprocenten skal op skal der foretages en nærmere analyse af det ikke genanvendelige affald, der i dag er uspecificeret lossepladsaffald. Analysen vil vise hvorvidt der faktisk findes plast og metal fragmenter i affaldet. På grund af Aabenraa Kommunes flotte udgangspunkt, er det sandsynligt, at hvis en yderligere genanvendelse findes mulig, vil være meget bekostelig og med kun et meget ringe udbytte. 4. Natur Vi skaber en rig natur. - sikre let adgang til bynær natur - Vi vil arbejde for at borgerne i højere grad kommer ud i naturen (formidlingsopgave) - Vi vil sikre faunapassager ifm byudvikling. - Vi vil skabe sammenhængende naturområder. - Vi vil sikre mindre kvælstofbelastning på sårbare naturområder. Målsætningen på naturområdet er formuleret som bløde mål, der ikke har et fast succeskriterium for hvornår det er opfyldt. Samtidig er målet svært at være uenig i. Aabenraa Kommune har således ikke nogle problemer med, at tilslutte sig målet. 5. Grundvand Vi vil gøre en særlig indsats for at bevare grundvandet. - Vi bruger ikke pesticider og arbejder for at borgere, virksomheder og landbrug heller ikke I Kommuneplanstrategien og Kommuneplan 2009 har byrådet vedtaget at man i planperioden vil gennemføre et forbud mod sprøjtemidler på offentlige arealer i hele kommunen. Aabenraa Kommune finder delmålene realistiske. Dog kræver det en egentlig politisk behandling at tilslutte sig målene.

4 4 Bilag 3 gør det. - Vi vil forbedre kommunens muligheder for at beskytte de brugsnære beskyttelsesområder. Samme år vedtog byrådet en pesticidpolitik hvori man forbyder brugen af alle pesticider på kommunalt ejede arealer, med følgende tre undtagelser: - bortforpagtede landbrugsarealer - hvor der ikke eksisterer en alternativ bekæmpelsesmetode. - hvor et fuldstændigt forbud vil medfører uforholdsmæssigt store udgifter til alternativbekæmpelse eller reetablering af arealer (fx gåsebiller på idrætsanlæg). - Vi arbejder på at reducere borgernes vandforbrug til max. 100 liter/døgn. - Vi arbejder for øget brug af sekundavand. I Aabenraa Kommune er det ikke grundvandsmængden, der er problematisk. Derfor ses delmålet som overflødige - eller direkte uønskelige, da man fratager forsyningsselskabet en indtægt ved at begrænse deres salg af vand. Da store dele af Aabenraa by er i fare for oversvømmelse ved ekstrem regn vil der være god fornuft i opsamling og anvendelse af regnvand i byen. Dette vil i nogen grad afhjælpe opstuvningsproblemer. Der er imidlertid ikke politisk fokus på området. Aabenraa Kommune kan ikke tilslutte sig delmålet 6. Økologi Vi vil fremme økologisk fødevareproduktion lokalt og nationalt. Målsætningen inden for økologi er formuleret som et blødt mål. Der ikke har et fast succeskriterium for hvornår det er opfyldt. Samtidig er målet svært at være uenig i. Aabenraa Kommune har således ikke nogle problemer med, at tilslutte sig målet. 7. Grønne indkøb XX % af kommunens indkøb og indgåede kontrakter skal være grønne inden Y år. Målet kræver en præcisering hvornår er et indkøb grønt? Aabenraa Kommune har allerede en indkøbspolitik, der i en helhedsvurdering også inddrager parametre som: Aabenraa Kommune kan sandsynligvis ikke tilslutte sig målet uanset omfanget, da det politiske fokus er på økonomi.

5 5 Bilag 3 - produkterne er miljømærkede - virksomheden har en miljøpolitik og har aflagt miljøregnskab - virksomheden er miljøcertificeret Imidlertid er det økonomi frem for miljø, der er i fokus i forbindelse med indkøb.

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010

Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010 Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010 Dette regnskab gør status over, hvordan kommunens aktiviteter belaster miljøet. Regnskabet viser, hvordan det er gået i 2010 med at nå de miljø- op naturpolitiske

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Indhold Forord... 3 Vurdering af planlægning... 4 Tema: Bosætning... 6 Tema: Erhvervsudvikling... 8 Tema: Klima & energi... 10 Tema: Lokalt engagement... 12 Agenda 21...

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Dokumenttype Håndbog for Partnerskabet Dato September, 2013 HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hvad er baggrunden

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere