Lokation: Center- 10, Aarhus High School Pædagogisk leders kontor. Afbud: Trine Renner Grundahl, Eva Therkildsen, Andreas (H5)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokation: Center- 10, Aarhus High School Pædagogisk leders kontor. Afbud: Trine Renner Grundahl, Eva Therkildsen, Andreas (H5)"

Transkript

1 Center- 10, Aarhus High School Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 28. oktober 2014 kl Lokation: Center- 10, Aarhus High School Pædagogisk leders kontor Deltagere: Forældrerepræsentanter: Kristine Griffith, Per T. Jespersen og Ann Dorte Andersen FSAA: Elsebeth Pii Svane og Heidi Printzen Ungdomsuddannelserne: Inge Dolmer og Dorte Fristrup Medarbejdere: Tina Givskud Elever: Thuan (H3) Afbud: Trine Renner Grundahl, Eva Therkildsen, Andreas (H5) Desuden deltog skolens ledelse. Referent: Poul Højmose R E F E R A T Vedtagelse/godkendelse 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Tilgangen til Intra for skolebestyrelsen, skal undersøges (Poul/Gunnar) 2. Godkendelse af seneste referat Godkendt

2 3) Økonomi - forventet regnskab 2014 Center- 10 havde et akkumuleret overskud på 2,3 mio. kr. ultimo 2013, hvilket kan forklares med følgende: - Center- 10 fik lov til at beholde lockoutmidler. Lockoutmidlerne blev ikke anvendt til ekstra undervisning, da vi kunne dække ekstra undervisning med fastansatte lærere. - Budgettet skulle overholdes, og man måtte ikke anvende opsparede midler i 2011 og I efteråret 2013 blev der givet mulighed for at anvende opsparede midler, men her var vi i gang med ombygning af produktionskøkken og kantine, og det var planlagt færdigt inden juleferien, men blev rykket til det nye år. - Center- 10 har en besparelse i forhold til, at rengøringen er overgået til Compass Group samtidig med, at vi har haft en besparelse i forbindelse med, at der ikke skulle gøres rent i produktionskøkken og kantine under ombygningen. Det akkumulerede overskud på 2,3 mio. kr. ultimo 2013 ligger over det tilladte, og vi havde også planlagt med anvendelse af en del af overskuddet. I 2014 forventes der et underskud på 1,4 mio. kr. De 1,4 mio. kr. er anvendt som følger: - Vi budgetterede i marts med 300 elever i 10. klasse, men det var kun 288 5/9. - Nyt fitness lokale og Indretning af fitness lokale - Nye møbler til kantineområde - Udgifter i forbindelse med ombygning af kantine (borde- bænkesæt, flisebelægning, hegn m.m.) - Ansættelse efter 1/8.14 (ekstra lærere på fleksibel indgang, vikardækning ved uddannelse ved fleksibel team og pædagogmedhjælper til ungemiljø) - Ansættelse af kok og ernæringsassistent Der forventes således et akkumuleret overskud på ca kr. ultimo 2014, heraf udgør kr., som er forventet indbetaling til studietur i 2014, hvor udgiften først afholdes i 2015, så det reelle forventede akkumulerede overskud 2014 udgør ca kr. Der er følgende usikkerheder:

3 - Vi ved ikke, hvor mange elever der deltager i studietur Der er budgetteret med, at 150 elever betaler kr. i aconto pr. 3/11.14, og at der afholdes udgifter på kr. til aconto i forbindelse med studieturen af skolens elever kommer fra specialklasser, men vi har modtaget normalklassetakst. Der afholdes møde med forvaltningen den 25/ ) Principper Under forudsætning af de forventede lovændringer og byrådsbeslutninger, skal skolebestyrelsen fastlægge nogle principper. Byrådet forudsætter, at følgende to principper er fastlagt på den enkelte skole, så de kan tages i anvendelse fra skoleåret 2014/15: Samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv om en længere og mere varieret skoledag. Elevernes adgang til at få fri til eliteidrætstræning indenfor undervisningstiden og eventuelt musikundervisning. Herudover skal skolebestyrelsen fastlægge principper for: Holddannelse, Forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem og Faglig fordybelse og lektiehjælp. Principperne med undtagelse af Princip for faglig fordybelse og lektiehjælp blev gennemgået, drøftet og tilrettet jf. vedlagte. Drøftelse/orientering 5) Misbrugs- og trivselsundersøgelse af 10. klasse elever på Center- 10/Aarhus Kommune. Professor Mads Uffe Pedersen var blevet forhindret pga. sygdom, hvorfor punktet kommer på næstkommende skolebestyrelsesmøde.

4 6) Skolebestyrelsens ønsker/forslag til fokusområde(r) det kommende år. Skolens LUP/LokaleUdviklingsPlan for 2013/2014 og Værdigrundlaget var vedlagt indkaldelsen til skolebestyrelsesmødet. Ledelsen gennemgik ønsker til ændring/justeringer af LUPPEN: Læring og udvikling: Implementering af erhvervsskolereformen og vejledningsreformen (EUD 10). Læring og udvikling: At skifte fokus fra undervisning til læring. Rummelighed: Ungemiljø, Fælles unge - fælles ansvar, inklusion frem for eksklusion. Personale: Kompetenceudvikling af medarbejdere (linjefag, KOBRA og klasseledelse). Ledelse: Fra Teamkoordinator til teamleder. Med hensyn til værdigrundlaget drøftedes at ændre Arbejdsglæde til faglighed, idet arbejdsglæde skal være det underliggende for Potentiale - Udvikling - Medansvar og Faglighed. Skolebestyrelsen gav ledelsen grønt lys til at arbejde videre med ovenstående. 7) 10. klasse fremtiden? Der vil i de kommende år kunne ske markante ændringer på 10. klasseområdet med baggrund i ny erhvervsskolereform, EUD- 10, ny reform på gymnasieområdet og ny vejledningsreform etc. Forvaltningen Børn og Unge har på foranledning af direktør Nils Pedersen udarbejdet en Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt. Dette baggrundsnotat er i fortrolighed udleveret til skolebestyrelsen. Ydermere vil Professor Mads Uffe Pedersens elev undersøgelse om Misbrug og Trivsel indgå i udredningsbilledet af 10. klasse.

5 Charlotte Juhl Andersen er skolens repræsentant i den gruppe, der hen over vinteren skal afgive anbefalinger på, hvordan EUD10 skal udvikles og implementeres i Aarhus Kommune fra sommeren ) Næste møde og evt. forslag til punkter Punktet vedr. Mads Uffe Pedersens undersøgelse. Endelig godkendelse af de fire principper. Næste møde afholdes tirsdag den 9. december 2014 kl ) Evt. Elevernes mulighed for at downloade Microsoft Office med deres UNI- login, som bl.a. kendes fra Favrskov Kommune skal undersøges. Link: til- skoler.aspx Kristine Griffith (fm) / Poul Højmose

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3 Børne- og Uddannelsesudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Børnehuset Østervold, Øster

Læs mere

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud Børn og Unge Åbyhøj den 29. december 2014 revideret den 6. marts 2015 Åbyhøj Dagtilbud Lokal Udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00 Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere