Prognose Turismen i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognose Turismen i Danmark 2016-2019"

Transkript

1 Prognose Turismen i Danmark Februar 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

2 Prognose. Turismen i Danmark Udgivet af: VisitDenmark Februar 2016 Adresse: Islands Brygge 43, København S Tlf Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter: Charlotte Rømer Rassing Analytiker i VisitDenmark VisitDenmark 2016 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. 1

3 Prognose: Turismen i Danmark I denne publikation præsenteres VisitDenmarks prognose for turismen i Danmark frem mod 2019 samt en temperaturmåling af den aktuelle økonomiske situation på de væsentligste markeder for dansk turisme. Prognosen baserer sig primært på en økonometrisk model udarbejdet af Tourism Economics. De økonomiske faktorer, der vurderes at have største betydning for turismens udvikling, er BNP, privatforbrug og valutakursudvikling. Historisk er der en positiv sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i et land og outbound turismen fra landet. Vækstforventningerne fra Tourism Economics er efterfølgende kvalificeret af VisitDenmark og VisitDenmarks markedskontorer. Konklusionen er, at der fortsat ventes positiv vækst i turismen i Danmark de kommende år Indhold: 1. Prognose 2. Aktuelle markedskonjunkturer herunder vejrkort 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser (baggrundstabeller) 4. Metode og usikkerhedsfaktorer 1. Prognose Udsigt til fremgang for turismen i Danmark I 2015 fortsatte væksten i antal overnatninger i Danmark. Over 49 mio. overnatninger blev der registreret samlet set. Det er det højeste niveau nogensinde. Navnlig de udenlandske overnatninger trak op med en samlet vækst på 6,7 pct. Den tyske fremgang på 6,7 drev i høj grad den positive udvikling. I alt blev der i 2015 registreret næsten 25 mio. udenlandske overnatninger i Danmark. Det er dermed fra et meget højt udgangspunkt nærværende prognose vurderer udsigterne for turismen i Danmark i de kommende år. Alligevel ventes væksten at fortsætte. De udenlandske overnatninger forventes at stige med 2-4 pct. i 2016 og ventes at resultere i 25,1-25,5 mio. udenlandske overnatninger i Danmark i Udviklingen ventes bredt funderet på både nærog fjernmarkeder. De positive forventninger baserer sig primært på økonomiske faktorer, men også adfærdsmæssige faktorer kan spille en rolle. Den europæiske økonomi er generelt i bedring. Samtidig kan den øgede internationale terrortrussel påvirke både udrejselyst og valg af destination. Dette kan betyde, at flere turister - særligt fra nærmarkederne - søger til Danmark som en nær, velkendt og tryg destination. Omfanget af påvirkningen er dog uvis. Udviklingen i Danmark ift. Europa Forventningerne til udviklingen i Danmark ligger stort set i tråd med forventningerne til den internationale turisme i Europa. Tourism Economics forventer en vækst i udenlandske overnatninger i Europa på 4,5 pct. i 2016 baseret på de økonomiske prognoser. Holder prognosen for antallet af udenlandske overnatninger i Danmark, vil der i 2019 være knap 3 mio. flere udenlandske overnatninger i forhold til i Dermed vil niveauet for udenlandske overnatninger i Danmark nå det hidtil højeste. Også danskernes overnatninger i Danmark ventes at stige dog med vækstrater, der er lidt lavere end de udenlandske. På den lidt længere bane frem mod 2025 forventes det samlede antal overnatninger i Danmark at vokse med 1½-3½ pct. om året 1. Udviklingen i Danmark ift. Nordeuropa Ser man på udviklingen i de nordeuropæiske lande, som Danmark primært vurderes at konkurrere med, forventer Tourism Economics en lidt lavere vækst end forventningerne til resten af Europa. 1 Der forventes større vækstrater i storbyturismen end i turismen i Kyst- og naturdanmark. 2

4 Tourism Economics forventer en vækst i udenlandske overnatninger i Nordeuropa 2 på 4,4 pct. i Forventningerne til væksten i udenlandske overnatninger i Nordeuropa er særlig positive, når det gælder Irland, Holland og Storbritannien, mens forventningerne til væksten i Sverige og Tyskland er noget mere afdæmpede. 2 Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, UK og Irland 3

5 Den økonomiske baggrund for forventningerne Baggrunden for de positive vækstforventninger skal primært findes i prognoserne for den internationale økonomi. Empirisk er der en sammenhæng mellem lysten til at rejse og de økonomiske konjunkturer. VisitDenmark har i bearbejdningen og valideringen af den rent økonomisk funderede prognose fra Tourism Economics suppleret med konkret markedsviden og input fra VisitDenmarks markedskontorer. I USA er der stigende økonomiske aktivitet og forventningerne er positive. Både BNP og det amerikanske privatforbrug forventes at udvikle sig positivt understøttet af faldende oliepriser, stigende realløn og faldende ledighed. I forhold til turismen i Europa og Danmark gør den stærke USD det billigere at være amerikansk turist i både Europa og Danmark. Økonomierne i Europa nyder godt af flere positive faktorer: Oliepriserne er stadig lave, den globale vækst har bidt sig fast en række nordeuropæiske lande, og de økonomiske politikker i en række europæiske lande understøtter opsvinget. Rent pengepolitisk har Den Europæiske Centralbanks lempelser indvirkning på finansmarkederne og har medført lavere renter og udsigt til forbedrede kreditvilkår og dermed flere investeringer. Den overvejende neutrale finanspolitik, der føres i store dele af Europa, fremmer også væksten. Med tiden vil strukturreformerne og investeringsplanerne for Europa også bære frugt. For turismen i Danmark er det desuden relevant, at den tyske økonomi grundlæggende er sund. Også den svenske økonomi ser ud til at være på rette vej igen efter en kortere afmatningsperiode, mens Norge som et olieeksporterende land fortsat lider under den lave oliepris. Dette er medvirkende til, at forventningerne til den norske økonomi er moderate. I forhold til den danske krone er både den svenske og norske krone blevet svagere. I den økonomiske prognose ventes dette dog at være et midlertidigt fænomen. Dansk turisme forventes i prognoseperioden at lukrere på den voksende økonomiske aktivitet i UK, den ventede faldende ledighed og det stigende privatforbrug. Samtidig forventes det britiske pund at blive styrket hen mod slutningen af prognoseperioden, hvilket vil gøre det billigere at være britisk turist i Danmark. Også i Holland forventes positive vækstrater i både BNP og privatforbrug fremadrettet. De sydeuropæiske økonomier har været under hårdt pres. Trods tegn på bedring kæmper flere af landene fortsat med høj ledighed og strukturelle problemer. Forventninger til fremtiden er dog positive - både når det gælder BNP og privatforbrug. Mange af de nye vækstmarkeder, bl.a. BRIKlandene, har i en årrække oplevet afmatning i økonomierne eller decideret økonomisk tilbagegang. I 2016 forventes fortsat negativ BNPvækst i Brasilien og Rusland. Omvendt forventes økonomien i Kina fortsat at vokse, men ikke længere med tocifrede vækstrater. I stedet peger de økonomiske prognoser på en BNP-vækst på knap 6 pct. I 2016 forventes ligeledes vækst på det australske og japanske marked med positive vækstrater i såvel BNP som privatforbrug. Også i Danmarks forventes en positiv udvikling i økonomien med lav inflation og heraf øget realindkomst, faldende ledighed samt positive vækstrater i såvel privatforbrug som BNP. 4

6 2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort Dansk turisme-vejrkort for centrale markeder: Hovedmarkeder Meget negativ Negativ Neutral Positiv Meget positiv Danmark Tyskland Norge Overnatningsvækst i 2015 i Danmark: 3,2 pct. Feriehusbookinger for 2016 ultimo december: +7,3 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2016: 4,1 pct. 2017: 3,0 pct. VisitDenmark forventer vækst i Danmark på niveau med forventninger for Europa generelt. Der er positive forventninger til udviklingen i den danske økonomi. BNP vækst på omkring 2 pct. i hele prognoseperioden og vækst i privatforbrug på 2,2 pct. i 2016, 1,9 pct. i 2017 og 1,7 pct. i 2018 og Overnatningsvækst i 2015 i Danmark: 6,7 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2016: 4,2 pct. 2017: 2,9 pct. Den tyske feriekalender 2015 var fordelagtig for dansk turisme, da den sene placering af sommerferien gav plads til flere tyskere i feriehusene. I 2016 og 2017 er den tyske ferieplacering en anelse mindre gunstig for Danmark. De ekstra midler, der specifikt er afsat til tysk kyst-markedsføring i 2016, kan dog betyde fremgang. På den baggrund vurderer VisitDenmark, at væksten i Danmark bliver på niveau med eller måske endda lidt over vækstforventningerne for Europa i 2016 og Ser man på bookingstatistikken var der ultimo december 2015 booket 6,2 pct. flere husuger af tyske turister for hele 2016 og 8,2 pct. flere til sommeren Det tegner godt for den tyske turisme til Danmark. Tysk økonomi er generelt sund, og der forventes fremgang i både BNP og privatforbrug i prognoseperioden. Vækstforventningerne til 2016 er 2,2 pct. i BNP og 1,7 pct. i privatforbruget. Lave oliepriser og stigende eksport understøtter vækstforventningerne. Overnatningsvækst i 2015 i Danmark: 4,6 pct. Dermed nåede antal norske overnatninger i Danmark sit hidtil højeste niveau (2,6 mio.). Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2016: 0,3 pct. 2017: 2,8 pct. VisitDenmark lægger sig op ad den økonomisk funderede prognose for outbound overnatninger i 2016 og I forhold til turismen i Danmark er det yderligere relevant, at forholdet mellem den danske og norske krone ventes fastholdt, så det fortsat vil være relativt dyrt at være norsk turist i Danmark. Dette trækker alt andet lige i retning af færre norske turister i Danmark. I udgangen af december 2015 var booket 17,6 pct. flere norske husuger i de danske feriehuse for det kommende år sammenlignet med sidste år. Dette peger på en positiv udvikling. De faldende oliepriser er medvirkende til, at den økonomiske prognose for Norge 5

7 spår behersket vækst i BNP. Privatforbruget klarer sig dog pænt. I Norge er der råd til at føre ekspansiv politik for at modvirke effekterne af oliepriserne. Sammen med en lav arbejdsløshed er dette medvirkende til, at det private forbrug forsat ventes at udvikle sig pænt. Privatforbruget forventes at udvikle sig positivt i både 2016 og 2017, men dog med noget lavere vækstrater en i de foregående år. Vækst i privatforbrug: 1,5-2 pct. om året i hele prognoseperioden. Overnatningsvækst i 2015 i Danmark: -4,1 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2016: 4,7 pct. 2017: 2,2 pct. VisitDenmark forventer at kunne fastholde overnatningsniveauet fra 2015 i Der opleves en tendens til, at svenskerne lader sig påvirke af trusselsbilledet i det Sverige store udland. Dermed bliver det mere attraktivt at rejse til nærmarkederne herunder også Danmark. Selv om bedringen på de internationale markeder gradvist er begyndt at smitte af på svensk eksport, er svensk økonomi endnu ikke kommet sig over en længere periode med nedgang for eksportindustrien. Men udsigterne er positive. I den økonomiske prognose for den svenske økonomi ventes stigende BNP-vækst og pæn fremgang i privatforbruget understøttet af faldende ledighed. Dette peger isoleret sig på flere svenske turister i Danmark. I den anden retning trækker udviklingen i valutakursen. I 2016 vil det fortsat være relativt dyrt at være svensk turist i Danmark. Overnatningsvækst i 2015 i Danmark: 11,4 pct. Feriehusbookinger for 2016 ultimo december +20,1 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2016: 4,3 pct. 2017: 3,2 pct. Efter en positiv vækst på 6,0 pct. i 2014 var Holland forventningerne til 2015 skruet i vejret og forventningerne blev indfriet med en vækstrate på 11,4 pct. VisitDenmark forventer, at den positive vækst vil fortsætte i Vækstforventningerne ligger op ad andre kilders analyser af det hollandske rejsemarked (fx NBTC - NIPO). Efter recession og lav vækst er der nu positive takter i økonomien og positive forventninger. BNP-vækst: Godt 1,5 pct. om året i hele prognoseperioden. Privatforbrug: 0,5 pct. i 2016 og stigende vækstrater frem mod Overnatningsvækst i 2015 i Danmark: 13,1 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2016: 6,2 pct. 2017: 3,0 pct. Der er positive forventninger fremadrettet især for storbyturismen. VisitDenmarks vækstforventninger ligger lidt over den økonomisk Storbritannien funderede markedsprognose. Danmark har momentum på det britiske marked med pæne vækstrater på over 7 pct. de senere år. Generel vækst i storbyturisme, der præger den britiske turisme i Danmark, øget flykapacitet mellem Storbritannien og København og et stadig stærkere pund peger alt sammen i retning af forsat fremgang på det britiske marked var et godt år med stigninger i privatforbrug og BNP. Den stigende aktivitet og fremdrift i den britiske økonomi forventes at fortsætte i prognoseperioden. Vækst i BNP: 2,9 pct. i Vækst i privatforbrug: 2,8 pct. i 2016 herefter forsat fremgang, men i lidt lavere tempo. Note: Den økonomisk funderede markedsprognose for Europa er Tourism Economics' rene markedsprognose for Europa. 6

8 Dansk turisme-vejrkort for centrale markeder. Andre centrale markeder Frankrig Italien Spanien USA Antallet af overnatninger faldt i 2015 med 3,3 pct. sammenlignet med Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2016: 5,1 pct. 2017: 3,4 pct. Den generelle vækst i storbyturisme, der kendetegner fransk turisme i Danmark, betyder, at VisitDenmark venter at kunne matche de forventede europæiske vækstrater for Frankrig. Forventningerne understøttes af en stigning i tilgængeligheden via lavprisselskaber i 2016 takket være Vuelin. Samtidig falder flere helligdage i 2016 fordelagtigt i forhold til at holde lang weekend. Efter lave vækstrater i såvel BNP som privatforbrug i en årrække, er forventningerne nu positive. Vækstraterne forventes dog at blive moderate bl.a. pga. den fortsat høje ledighed på omkring 9,5 pct. BNP vækst: 1,7 pct. i Vækst i privatforbrug: 1,4 pct. i Overnatningerne i Danmark i 2015 steg med 1,0 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2016: 2,5 pct. 2017: 1,8 pct. VisitDenmark venter dog en lidt højere vækst fra det italienske marked end den økonomisk funderede prognose tilsiger for Europa generelt. Det skyldes flere faktorer. Danmarks primære italienske opland er Norditalien og Rom, hvor den økonomiske situation er bedre end i Italien som helhed, generel vækst i storbyturisme, som er den primære italienske ferieform i Danmark, og øget lavpris flykapacitet mellem Italien og København taler alt sammen for en positiv udvikling i antallet af overnatninger. For første gang i flere år ventes der igen positiv men dog beskeden - vækst i BNP fremadrettet drevet af stigende eksport. Det private forbrug ventes også at udvikle sig positivt omend moderat i hele prognoseperioden bl.a. pga. den fortsat høje ledighed på omkring 11 pct. BNP vækst: Omkring 1 pct. om året i hele prognoseperioden ( ). Vækst i privatforbrug: 0,9 pct. i 2016 og 0,8 pct. i resten af prognoseperioden. Overnatningsvækst i 2015 i Danmark: 12,9 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2016: 4,2 pct. 2017: 3,0 pct. VisitDenmark forventer, at de spanske overnatninger i Danmark vil udvikle sig på linje med spanske overnatninger i Europa eller bedre i lyset af den generelle vækst i storbyturismen var et godt år for Spanien med en positiv udvikling i BNP på 3,2 pct. Denne positive udvikling forventes at fortsætte i hele prognoseperioden ( ) dog med aftagende vækstrater. Forventningerne til udviklingen i privatforbruget er også positive på trods af en fortsat høj ledighed. BNP og privatforbrug forventes at stige med omkring 2 pct. om året i hele prognoseperioden, Udgangspunktet er dog lavt. Overnatningsvækst i 2015 i Danmark: 19,4 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2016: 8,5 pct. 2017: 5,9 pct. VisitDenmark forventer vækst i Danmark på niveau med forventningerne for Europa generelt. Det generelle momentum Danmark har på det amerikanske marked og en fordelagtig valutakurs er medvirkende forklaringer til de positive vækstforventninger. Der har været pænt vækst i BNP og indenlandsk efterspørgsel, og væksten forventes at fortsætte. Blandt andet opleves stigende aktivitet i bygge- og anlægssektoren som følge af en efterspørgsel efter flere enfamiliehuse. Den lave oliepris, lønmæssig optur i husholdningerne og faldende ledighed trækker også 7

9 BR(I)K, Japan og Australien op. Samtidig forventes USD at indtage en stærkere position i forhold til kronen. Når det drejer sig om amerikansk turisme i Europa og Danmark understøttes denne af den stærke USD. BNP vækst: 2,8 pct. i 2016 og Vækst i privatforbrug: 3,0 pct. i 2016, 2,8 pct. i Overnatningsvækst i 2015 i Danmark: Brasilien: 5,6 pct., Rusland: -35,2 pct., Kina: 23,1 pct., Japan: -12,8 pct., Australien: 2,3 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa i 2016 og 2017: Brasilien: -5,3 pct. og -3,1 pct., Kina: 11,1 pct. og 8,2 pct., Rusland: 1,9 pct. og 8,1 pct., Japan: 1,3 pct. og 2,4 pct., Australien: 2,4 pct. og 4,8 pct. VisitDenmark venter dog, at vækstraterne bliver noget højere for Danmark på flere af markederne bl.a. for Kina og Australien. For BRIK landenes vedkommende ventes der generelt en lille afmatning i økonomierne. Den kinesiske økonomi ventes at vokse, men ikke i samme tempo som tidligere med tocifrede vækstrater. Den japanske økonomi ventes at udvikle sig moderat, men positivt i hele prognoseperioden. Den australske økonomi ventes at udvikle sig positivt de næste år med vækstrater i BNP på omkring 3 pct. Note: Den økonomisk funderede markedsprognose for Europa er Tourism Economics' rene markedsprognose for Europa. 8

10 Den økonomiske udvikling på de enkelte Markeder Danmark. Det går den rigtige vej for dansk økonomi. Der har været positiv vækst 2 år i træk, ledigheden er faldende, og boligmarkedet er i bedring med stigning i priser på både huse og ejerlejligheder. Lave renter risikerer dog på sigt at give anledning til ubalancer i økonomien i form af højere gældsætning og mindre opsparing. Heller ikke 2015 bød på nogen imponerende vækst i privatforbruget, der blot steg med 2,0 pct. Der er overraskende lidt for et år, der ellers bød på pæne stigninger i realindkomst, beskæftigelse, høj forbrugertillid og stabilisering på boligmarkedet. Arbejdsmarkedet er fortsat et lyspunkt i dansk økonomi. Således fastholdes den lave ledighed på 4,7 pct. Tyskland. Der er generelt høj forbrugertillid i Tyskland. Samtidig er der positive forventninger til udviklingen i BNP på 2,2 pct. i 2016 og 1,8 pct. i Der er dermed ikke udsigt til en høj vækst, men Tyskland er dog et af de europæiske lande, hvor der forventes den højeste vækst. Et robust arbejdsmarked, lave oliepriser, lave renter og en devalueret euro bidrager til stigende eksport og vækst. Den fortsatte lave ledighed vil presse lønningerne op og alt-andet-lige medføre stigende privatforbrug. De positive forventninger til beskæftigelsen, økonomien generelt og udviklingen i privatforbruget forventes at have en afsmittende effekt på tyskernes rejselyst også til Danmark. Norge. Væksten er under pres fra den faldende oliepris og en stigende ledighed på den korte bane. Lave renter og boligpriser øger risikoen for opbygning af makroøkonomiske ubalancer. Dette er usikkerhedsfaktorer, når vi kigger et par år frem, men ventes ikke at slå igennem før i I forhold til turismen i Danmark er det yderligere relevant, at det det seneste år er blevet noget dyrere at være norsk turist i Danmark. Dette trækker alt andet lige i retning af færre norske turister til Danmark, om end nordmænd er en af de mindre prisfølsomme nationer. Valutakursudviklingen betyder også, at det generelt er blevet dyrere at være norsk turist i Europa, hvilket sammen med en lavere økonomisk vækst tilsiger, at nordmændene ikke vil rejse lige så langt de kommende år som ellers til glæde for dansk turisme. Sverige. De svenske virksomheder nyder fortsat godt af en lav kronekurs, der gavner konkurrenceevnen på eksportmarkederne. Den økonomiske vækst understøttes også af et lavt renteniveau. Begrundet i en pæn vækst i BNP (2,7 pct. i 2015) fastholder Sveriges Riksbank sin pengepolitik. Det forventes, at den svenske krone forbliver relativt svag på kort sigt. På lidt længere sigt forventes det, at den svenske krone vil blive styrket over for euroen og dermed også over for den danske krone. Det vil betyde, at det på den lidt længere bane - vil blive noget billigere at være svensk turist i Danmark. Økonomisk vækst peger isoleret set på flere svenske turister i Danmark. Dog er tilgængeligheden fra Sverige til Danmark på det seneste blevet besværliggjort af den nyligt vedtagne grænsekontrol. Hvor længe denne grænsekontrol vil finde sted, og i hvor høj grad dette vil påvirke turiststrømmen, er endnu for tidligt at udtale sig om. Holland. Efter at have ligget underdrejet i nogle år, er der nu udsigter til rimelige, men trods alt beskedne økonomiske vækstrater i den nære fremtid. Den økonomiske vækst ventes at blive bredt funderet. De positive forventninger til udviklingen på Hollands vigtigste eksportmarkeder understøtter vækstforventningerne. De forholdsvis positive udsigter for den hollandske økonomi forventes at have en afsmittende effekt på rejselysten til Danmark. Storbritannien. Trods aftagende vækst i de seneste kvartaler, fortsætter den positive udvikling i økonomien. Den økonomiske vækst i UK forventes at fortsætte i et robust tempo primært drevet af den indenlandske efterspørgsel. Ledigheden har stabiliseret sig omkring de 5,5 pct., og lønudviklingen er positiv. Forventede stigninger i arbejdsproduktiviteten understøtter væksten i reallønnen. Aftagende stimulerende politikker ventes dog at tage 9

11 toppen af den økonomiske aktivitet sidst i prognoseperioden. Fra et turismemæssigt synspunkt er det yderligere centralt, at pundet ventes at forblive relativt stærkt, hvilket gør det billigere at været britisk turist i resten af Europa og i Danmark. Frankrig. Følgerne af den økonomiske krise tynger fortsat den franske økonomi, men forventningerne til fremtiden er ganske positive. Den økonomiske vækst forventes at stige gradvist med 1,7 pct. i såvel 2016 som 2017 takket være bl.a. lave oliepriser og virkningerne af en vækstog aktivitetspakke (Macron-loven), der har til formål at liberalisere en række erhverv. En høj ledighed på over 9 pct. vil dog fortsat lægge en dæmper på væksten. Alligevel ventes der fremgang i det franske udrejsemarked, og da turismen fra Frankrig til Danmark er domineret af en voksende storbyturisme, ventes dette yderligere at trække opad. Italien. Den italienske økonomi lider fortsat under eftervirkningerne af finanskrisen, men oplevede for første gang i mange år i 2015 positiv vækst. Årsagen var bl.a. fremgang på de italienske eksportmarkeder. Væksten er dog beskeden ikke mindst fordi, Italien fortsat slås med store og en stigende mængde af misligholdte lån, der hæmmer investeringerne. Også forventningerne til udviklingen i privatforbruget er beherskede, men dog positive. Dette hænger bl.a. sammen med den fortsat store arbejdsløshed på over 12 pct. i Danmark har de seneste år haft pæne turismevækstrater fra det italienske marked, hvilket bl.a. hænger sammen med, at de italienske storbyturister i Danmark i høj gradkommer fra områder med et større økonomisk råderum. Spanien. Efter en årrække med negative vækstrater oplevede Spanien i 2014 og 2015 en positiv udvikling i økonomien med en BNP-vækst på henholdsvis 1,4 pct. og 3,2 pct. Lave renter for virksomheder og husholdninger vil støtte op om den økonomiske udvikling. Finanspolitikken forventes at være mild ekspansiv i de næste par år. Dette vil - sammen med gennemførelsen af strukturelle reformer - øge virksomhedernes tillid og investeringslysten. Den positive udvikling forventes at fortsætte i prognoseperioden både for BNP og privatforbrug. Udgangspunktet er dog lavt, og ledigheden forventes først fra 2017 at komme under 20 pct. Turismemæssigt var der i 2014 og 2015 vækst i de spanske overnatninger i Danmark. Om væksten bliver lige så høj de kommende år er usikkert, men planlagt øget flykapacitet i 2015 trækker i opadgående retning. USA. Aktuelt opleves pæn og stigende aktivitet i den amerikanske økonomi. Den lave oliepris, reallønsfremgang og faldende ledighed bidrager generelt til et øget privatforbrug. Pengepolitikken er fortsat meget lempelig. Den offentlige gæld er historisk høj, men budgetunderskuddet indsnævres, og faldende udgifter på sundhedsområdet har forbedret de langsigtede udsigter. Et resultat af den stigende økonomiske aktivitet er dog, at styrken og intensiteten af stimulerende politikker må formodes at aftage i prognoseperioden. Væksten i økonomien forventes således at blive dæmpet på sigt grundet vigende eksport. Amerikansk turisme i Europa og Danmark understøttes af en stadig stærkere USD i prognoseperioden. Finland. Økonomien er langsomt på vej ud af en længerevarende recession. Den økonomiske aktivitet var stort set nul (-0,4 pct. i 2014 og 2015), men forventes styrket i 2016 og resten af prognoseperioden. Der har været og er fortsat en betydelig modvind fra krisen i Rusland og en fortsat svag såvel indenlandsk som global efterspørgsel. Samtidig er arbejdsløsheden ganske høj og forventes fastlåst omkring de 8 pct. i hele prognoseperioden. Trods det forventes stigende positiv vækst i perioden hjulpet af den generelle europæiske fremgang. Schweiz og Østrig. Den schweiziske økonomi forventes styrket i de kommende år med vækstrater på op mod 2 pct. Et lavt renteniveau, lavere import og råvarepriser vil understøtte den 10

12 indenlandske efterspørgsel. I slutningen af prognoseperioden bliver det lidt billigere at være schweizisk turist i Danmark, og det vil alt-andetlige være fordrende for overnatningstallet. Desuden har Danmark momentum på det schweiziske marked. En gradvis bedring er i gang på det østrigske marked med positive vækstforventninger til både BNP og privatforbrug. Danmark har også her turismemæssigt momentum på trods af den beskedne økonomiske vækst Australien. Der er positive forventninger til udviklingen i den australske økonomi med vækst i både BNP og privatforbrug på omkring tre procent om året i prognoseperioden. Den mindre afmatning i bl.a. erhvervsinvesteringer opvejes af en styrkelse af forbruget og eksporten. Privatforbruget ventes bl.a. understøttet af gradvis faldende ledighed og den forventede valutakursudvikling betyder, at det bliver billigere at være australsk turist i Europa og Danmark. BRIK. BRIK-landene oplever i disse år afmatning i økonomierne eller decideret økonomisk tilbagegang. Værst ser det ud for i Rusland, men den økonomiske aktivitet i Brasilien er også præget af negativ vækst. Den kinesiske økonomi ventes fortsat at vokse, men ikke med tocifrede vækstrater. I stedet peger de økonomiske prognoser på kinesisk vækst på knap 7 pct. i 2015 gående mod 5,3 pct. i prognoseperioden. Dette er fortsat en høj vækst og vidner om en stadig voksende middelklasse. Risikofaktorer som boligbobler, overkapacitet og devalueringer er dog til stede i Kina. Den indiske økonomi ventes at vokse med godt 6 pct. om året i prognoseperioden. Væksten i den japanske økonomi forventes at være forholdsvis beskeden, men trods alt med positive vækstrater i både BNP og privatforbrug i de kommende år. Dette ventes at resultere i en svag vækst i japanernes rejselyst. 11

13 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser (tabelmateriale) Prognosen tager udgangspunkt i Tourism Economics prognose for europæisk og dansk turisme, der primært baserer sig på forventninger til økonomien fremadrettet. Neden for er vist en række baggrundstabeller for centrale økonomiske variable og deres forventede udvikling i prognoseperioden: Real BNP-vækst * 2017* 2018* 2019* --- procent --- Australien 2,1 2,7 2,4 2,8 3,1 2,9 2,7 Brasilien 2,7 0,1-2,5-1,0 1,0 1,7 2,2 Canada 2,0 2,4 1,0 2,4 3,3 2,9 2,6 Danmark -0,5 1,1 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9 Finland -1,1-0,4-0,4 1,0 1,8 2,1 2,2 Frankrig 0,7 0,2 1,2 1,7 1,7 1,5 1,6 Holland -0,4 1,0 1,8 1,6 1,6 1,7 1,6 Italien -1,7-0,4 0,7 1,0 1,1 1,1 1,0 Japan 1,6-0,2 0,8 1,8 1,0 0,6 0,8 Kina 7,7 7,4 6,6 5,9 5,7 5,5 5,3 Norge 0,8 2,2 1,0 0,7 1,9 2,0 2,0 Polen 1,7 3,4 3,7 3,7 3,4 3,4 3,3 Rusland 1,3 0,6-3,9-0,2 2,7 3,2 2,8 Schweiz 1,8 1,9 0,8 1,2 2,0 1,9 1,6 Spanien -1,2 1,4 3,2 2,7 2,3 2,2 2,1 Sverige 1,3 2,4 2,7 2,9 2,3 1,9 1,8 Tyskland 0,4 1,6 1,6 2,2 1,8 1,3 1,0 UK 1,7 3,0 2,6 2,9 2,5 2,3 2,3 USA 1,5 2,4 2,5 2,8 2,8 2,7 2,7 Østrig 0,3 0,5 0,7 1,3 1,8 1,8 1,8 Kilde: Tourism Economics, prognose, 5. februar

14 Realvækst i privatforbruget * 2017* 2018* 2019* --- procent --- Australien 1,7 2,4 2,6 2,9 3,0 3,0 2,8 Brasilien 2,9 0,9-2,9-1,0 1,1 1,6 2,0 Canada 2,5 2,7 2,0 2,2 2,1 2,2 2,3 Danmark 0,0 0,7 2,0 2,2 1,9 1,7 1,7 Finland -0,3 0,5 0,7 0,7 1,5 1,6 1,6 Frankrig 0,5 0,7 1,9 1,4 1,3 1,4 1,4 Holland -1,4 0,0 0,9 0,5 1,1 1,4 1,6 Italien -2,8 0,3 0,5 0,9 0,8 0,8 0,8 Japan 2,1-1,3-0,4 2,1 1,1 0,8 0,9 Kina 8,0 8,3 7,3 7,0 6,8 6,5 6,2 Norge 2,0 2,0 2,5 1,4 1,8 2,0 2,0 Polen 1,2 3,1 3,5 3,4 3,3 3,1 3,0 Rusland 4,9 1,2-7,7 0,6 1,8 2,4 2,2 Schweiz 2,2 1,3 1,2 1,1 1,7 1,8 1,7 Spanien -2,3 2,4 3,4 2,6 2,1 1,9 1,8 Sverige 1,9 2,5 2,1 3,0 2,5 2,1 1,9 Tyskland 0,8 1,0 1,9 1,7 1,2 1,1 1,1 UK 1,7 2,6 3,2 2,8 2,1 1,8 1,9 USA 1,7 2,7 3,0 3,0 2,8 2,6 2,5 Østrig 0,0 0,0 0,3 1,2 1,5 1,4 1,4 Kilde: Tourism Economics, prognose, 5. februar

15 Ledighed * 2017* 2018* 2019* --- procent --- Australien 5,6 6,1 6,2 5,8 5,5 5,3 5,3 Brasilien 7,1 6,8 8,3 8,9 9,6 9,6 9,6 Canada 7,1 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 Danmark 5,8 5,0 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 Finland 8,1 8,7 9,4 9,0 8,2 7,9 7,5 Frankrig 9,9 9,9 9,9 9,7 9,5 9,4 9,3 Holland 8,9 9,0 8,9 8,9 8,8 8,7 8,4 Italien 12,2 12,7 12,3 12,3 11,9 11,5 10,9 Japan 4,0 3,6 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 Kina 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Norge 3,5 3,5 4,4 4,7 4,1 3,9 3,8 Polen 13,5 12,3 10,8 10,0 9,7 9,4 9,2 Rusland 5,5 5,2 5,8 6,4 6,2 5,6 5,1 Schweiz 3,2 3,2 3,3 3,5 3,4 3,1 3,0 Spanien 26,1 24,4 22,3 20,6 19,4 18,3 17,3 Sverige 8,0 7,9 7,6 7,1 6,6 6,3 6,1 Tyskland 6,9 6,7 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 UK 7,5 6,1 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 USA 7,4 6,2 5,3 4,8 4,7 4,7 4,7 Østrig 5,3 5,6 5,7 5,5 5,4 5,3 5,1 Kilde: Tourism Economics, prognose, 5. februar

16 Valutakurser i forhold til den danske krone * 2017* 2018* 2019* Valutakurs --- danske kroner --- Australien 5,4 4,9 5,0 4,7 5,0 5,3 5,5 Brasilien 2,6 2,4 2,1 1,7 1,6 1,6 1,4 Canada 5,5 4,9 5,2 5,1 5,4 5,8 5,6 Japan 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Kina 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 Norge 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 Polen 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 Rusland 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Schweiz 6,1 6,1 6,9 6,2 6,0 6,0 6,0 Sverige 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 UK 8,8 9,3 10,1 9,8 9,6 9,4 9,2 USA 5,6 5,6 6,7 6,6 6,5 6,4 6,2 Årlig ændring --- procent --- Australien -9,6-9,5 2,7-6,4 6,1 6,7 2,9 Brasilien -12,2-8,5-12,1-21,2-1,5-3,9-7,6 Canada -5,9-9,6 4,6-1,5 6,7 7,4-3,1 Japan -20,7-7,8 3,2-8,7-4,6-2,8-3,2 Kina -0,5-1,6 17,5-7,5-1,5 0,0-0,1 Norge -3,9-6,7-6,1-6,2 3,4 3,6 2,3 Polen 0,0 0,4 1,5-3,8 0,9 3,2-0,6 Rusland -5,3-17,0-25,8-3,5 12,0 1,8-1,1 Schweiz -1,9 1,0 12,3-9,4-3,3 0,3-0,3 Sverige 0,8-5,0-3,2-5,4 2,1 5,3 0,2 UK 0,7 5,4 9,5-3,1-2,4-1,6-3,0 USA -3,0 0,1 19,2-1,5-1,5-1,5-3,1 Note: Stiger valutakursen skal en udenlandsk turist betale mindre for en dansk kr. Kilde: Tourism Economics, prognose, 5. februar

17 Samlet forbrug af udlandsrejser (løbende priser) * 2017* 2018* 2019* --- mia. USD --- Australien 27,3 25,0 20,5 20,6 24,4 27,2 29,4 Brasilien 24,6 25,1 20,5 18,0 18,8 20,4 21,3 Canada 33,7 32,4 28,7 28,5 30,7 33,3 36,0 Danmark 9,7 9,9 8,5 8,7 9,0 9,3 9,5 Finland 5,0 5,2 4,5 4,5 4,5 4,7 5,0 Frankrig 40,6 45,2 39,8 39,7 40,9 42,8 44,8 Holland 20,0 21,0 18,1 17,6 18,0 19,0 19,9 Italien 25,3 27,1 23,2 23,1 23,6 24,6 25,6 Japan 21,0 18,6 15,5 14,6 14,7 14,9 15,2 Kina 95,9 122,9 146,0 157,3 177,2 201,4 228,8 Norge 18,1 19,0 16,2 15,2 16,3 18,1 19,8 Polen 7,6 8,4 7,8 9,0 10,3 11,4 12,5 Rusland 52,6 49,6 31,9 32,9 40,2 45,7 50,4 Schweiz 14,4 14,9 14,3 13,8 14,1 14,8 15,5 Spanien 15,2 16,7 15,4 15,2 15,5 16,4 17,5 Sverige 17,3 18,2 16,3 16,6 17,5 19,1 20,3 Tyskland 88,2 88,9 75,7 77,6 81,1 86,0 91,0 UK 54,6 59,3 57,3 61,4 65,1 69,0 72,9 USA 98,2 104,4 112,9 120,5 125,8 130,9 135,6 Østrig 10,1 10,6 9,3 9,1 9,2 9,6 10,0 Kilde: Tourism Economics, prognose, 5. februar

18 4. Metode og usikkerhedsfaktorer Metode Prognosen er baseret på en økonometrisk model udarbejdet af Tourism Economics, der er en afdeling under det internationalt anerkendte forskningsinstitut Oxford Economics. Tourism Economics prognose er baseret på den forventede økonomiske udvikling. De økonomiske faktorer, der i den sammenhæng vurderes at have størst betydning, er BNP-vækst, privatforbruget og valutakursudviklingen. Derudover opererer Tourism Economics med en såkaldt pent-up variabel, der justerer for et lands afvigelser fra den forventede langsigtede udvikling. Dette uddybes nedenfor. Historisk er der en positiv sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i et land (konjunkturerne) og outbound turismen fra landet. Denne rapport indeholder prognose for udenlandske og danske overnatninger i Danmark. Den bagvedliggende prognosemodel er opbygget således, at de bilaterale prognoser er mere usikre end de generelle markedsforventninger til Europa. Dette er baggrunden for, at rapporten kun indeholder én samlet prognose for de udenlandske overnatninger i Danmark og ikke deciderede prognoser for de enkelte markeder. Den samlede prognose for udenlandske overnatninger i Danmark er dog en bottom-up prognose for de enkelte markeder, hvor VisitDenmark både har skelet til Tourism Economics markedsforventninger til Europa og Danmark, men også inddraget VisitDenmarks markedschefer og ansvarlige, der har haft mulighed for at kommentere på de konkrete markedsforventninger og komme med input i form af særlig viden om de respektive markeder. Usikkerhedsfaktorer Prognosen for de økonomiske variable Når turismeprognosen er afhængig af prognosen for de respektive økonomiske variable, er usikkerheden forbundet med prognosen for disse i sig selv et usikkerhedselement. Udbudssiden. Turismeefterspørgslen bliver i Tourism Economics model bestemt af de økonomiske variable for hvert enkelt marked. Udbudssiden i modellen, dvs. hvordan væksten i udlandsrejser fordeler sig destinationerne imellem, bliver både bestemt vha. økonomiske variable som valutakurser, men også blødere variable som adgangsforhold og andre rammebetingelser, som det kan være svære at sætte tal på. Det er med til at gøre de bilaterale prognoser mere usikre end de generelle markedsprognoser. Pent-up variablen. Derudover spiller pent-up variablen en rolle. På baggrund af den økonomiske udvikling og udbudsfaktorerne udarbejdes en langsigtet prognose for den enkelte destinations relation. Hvis en destination overpræsterer overnatningsmæssigt på et marked et år ift. prognosen, tvinger modellen året efter den forventede udvikling tilbage mod det langsigtede forventede overnatningsniveau. Tilpasningen mod den langsigtede trend sker over en årrække, og der er knyttet nogen usikkerhed til tilpasningen specielt for nye markeder. Tourism Economics har de senere år forfinet Pent-up variablen så den ikke slå helt så kraftigt igennem på fx vækstmarkederne. Der findes også andre rent tidsrækkebaserede prognosemetoder, hvor den helt simple tilgang blot er at forvente, at væksten det kommende år bliver den samme som i det forgangne år. Flere af disse tidsrækkebaserede metoder kan i større eller mindre grad lægge vægt på det momentum, der er på et bestemt marked. Hvis der lægges meget vægt på det øjeblikkelige momentum, svarer det til en langsom tilpasning mod den langsigtede tren, dvs. at pent-up variablen kun har mindre betydning. Tourism Economics har lavet test af deres models prognoseevne på historisk data, der viser, at modellen rammer relativt rigtigt. Men sammenhænge kan jo ændre sig over tid, og størrelsen af pent-up variablens betydning kan ændre sig. Dette er et yderligere usikkerhedselement ved de bilaterale prognoser. 17

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 AUGUST 2016 DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Siden DI s prognose fra maj er væksten i verdensøkonomien

Læs mere

Forecast. Turismen i Danmark

Forecast. Turismen i Danmark Forecast. Turismen i Danmark 2012-2015 I denne analyse præsenteres et revideret turismeforecast for 2012-2015 samt en temperaturtagning af den aktuelle situation på de væsentligste markeder for dansk turisme.

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2013-2016

Forecast Turismen i Danmark 2013-2016 Turismen i Danmark 2013-2016 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse . Turismen i Danmark 2013 2016 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2013 ISBN: 978 87 87393 91 1 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2015 Introduktion Omsætningen i landets byggecentre var i 4. kvartal en anelse over niveauet i samme periode sidste år, og dermed fortsætter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014 Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt

Læs mere

30-05-2012. Forventninger til den økonomiske udvikling og hvad det betyder for privatøkonomien

30-05-2012. Forventninger til den økonomiske udvikling og hvad det betyder for privatøkonomien 1 Forventninger til den økonomiske udvikling og hvad det betyder for privatøkonomien 2 Den økonomiske situation Gældskrisen i eurozonen er igen blusset op Eurozonen hænger fast i recession USA holder sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen Den 19. oktober 9 Als Fokus på ud af krisen Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores vigtigste samhandelslande: Tyskland,, USA og Storbritannien.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Dansk turisme VisitDenmarks prognose. VisitDenmark 2017 Viden & Analyse

Dansk turisme VisitDenmarks prognose. VisitDenmark 2017 Viden & Analyse Dansk turisme 2017 VisitDenmarks prognose VisitDenmark 2017 Viden & Analyse Indhold Side Formål VisitDenmarks prognose for turismen i Danmark opgør forventningerne til udviklingen i turismen i det kommende

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Danmark laver ikke statistik for turistankomster, derimod for overnatninger

Danmark laver ikke statistik for turistankomster, derimod for overnatninger N O T A T Resumé Mens turismen hos vore europæiske og nordiske nabolande siden midten af erne har oplevet vækstrater på over 20-25 pct., har dansk turisme tabt markedsandele. Kun danskernes stigende appetit

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af

Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet, men i et lavere tempo end i de forudgående kvartaler, hvor priserne især steg kraftigt

Læs mere

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år DI ANALYSE Februar 1 Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år Efter et lille fald i bygge- og anlægsinvesteringerne i ventes fremgang i år og næste år. Særligt det lave nybyggeri

Læs mere

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 Forecast for dansk turisme - juli 2009 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2009 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Titusindevis af nye job på vej

Titusindevis af nye job på vej Beskæftigelsen er igennem mere end to år vokset måned efter måned, og siden foråret 2013 er der blevet ca. 72.500 flere lønmodtagere. De kommende år er der udsigt til et bredt funderet opsving på det danske

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Regeringens vækstpakke blev en fuser

Regeringens vækstpakke blev en fuser Regeringens vækstpakke blev en fuser Nye tal fra Finansministeriet viser, at de offentlige investeringer kun vokser med godt 14 pct. i 2009 og 2010. Det er under halvdelen af, hvad finansminister Claus

Læs mere

NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET

NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET 7. 5. juni oktober 20062001 Journal 0203 Af Lise Nielsen ad pkt. Resumé: NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET Der er nu kommet tal for den økonomiske udvikling i første halvår af 2001 fra nationalregnskabet.

Læs mere

Verdensøkonomien ramt af usikkerhed og lavvækst

Verdensøkonomien ramt af usikkerhed og lavvækst DI ANALYSE maj 2016 Verdensøkonomien ramt af usikkerhed og lavvækst Verdensøkonomien vokser i langsomste tempo siden finanskrisen. Arbejdsmarkedet i USA og Europa viser dog gode takter. Væksten forventes

Læs mere

Danmark. Markedsprofil 2016. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Danmark. Markedsprofil 2016. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Danmark Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Forventninger til det danske rejsemarked Side Formål VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder

Læs mere

Sommeranalyse for danske hoteller 2007

Sommeranalyse for danske hoteller 2007 Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2007 Sommeranalyse for danske hoteller 2007 Hver tredje turistovernatning i Danmark foregår på hotel. Derfor er hotelerhvervet en god temperaturmåler for udviklingen

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, maj 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, maj 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, maj 2016 Verdensøkonomien og dansk økonomi er aktuelt i bedring oven på en langstrakt finans- og gældskrise. Både i verdensøkonomien og dansk økonomi er der gode takter, og

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Dansk eksport har mange styrker

Dansk eksport har mange styrker Den 22. maj 212 Chefkonsulent Allan Sørensen Dansk eksport har mange styrker Dansk eksport er langt mere forskelligartet end i mange sammenlignelige lande, har en større up-market andel og en betydelig

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til maj 2016. VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til maj 2016. VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til maj 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet

Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet Den registrerede arbejdsløshed er i april overraskende faldet med. fuldtidspersoner. Antallet af fyringer er imidlertid steget med ca. den seneste

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat for 1. kvartal 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal primo juli 2010

Status på udvalgte nøgletal primo juli 2010 Status på udvalgte nøgletal primo juli 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Ledigheden falder igen Fra april til maj faldt den registrerede ledighed med 2. personer, hvilket bragte

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Dansk krise blandt de største i Europa

Dansk krise blandt de største i Europa Dansk krise blandt de største i Europa Man kan ikke finde et belæg for påstanden om, at dansk økonomi skulle have klaret krisen bedre end de fleste andre lande. Tværtimod viser denne analyse, at Danmark

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. februar 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Overordnede konklusioner Nøgletallene i USA er stærke og der er udsigt til over trendvækst i USA hele næste år og i 2012. Væksten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stabilisering af konjunkturerne Dansk økonomi lever op til EU's konvergenskrav

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 3-2000 Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 2. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 3. kvartal Kommentarer til puljens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51, 14. december 18. december 29 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Lav men stigende langtidsledighed

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Regeringens skattereform og boligmarkedet

Regeringens skattereform og boligmarkedet 29. maj 2012 Regeringens skattereform og boligmarkedet Vi har set nærmere på regeringens forslag til skattereform i forhold til boligmarkedet. Konklusionerne er som følger: Redaktion Christian Hilligsøe

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND DAGENS PROGRAM Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør Dorrit Vanglo Pensioner og efterløn v. Lisbeth

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 5. november 2014 Hollænderhallen, Dragør Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør Dorrit Vanglo Pensioner og efterløn v. Lisbeth Burgaard

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION Februar 2002 Af Jakob Legård Jakobsen DEN ØKONOMISKE SITUATION Resumé: Notatet undersøger internationale konjunkturindikatorer, forbrugertillidsindikatoren for husholdningerne, antal nyregistreringer af

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere