Postkasser i digital post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postkasser i digital post"

Transkript

1 Postkasser i digital post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter en postkasse i den digitale post-løsning Version: 5.1 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og andre med samme relevans ligger på NemSMS-og-fjernprint/Teknisk-dokumentation-ogvejledninger S i d e 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen Administrationsportalen og rettigheder Administrator og superadministratorrollen Administrationsportalen Trin et Postkasse Trin to Levering Trin tre Emner Trin fire Felter Trin fem Nøgleord Trin seks Godkendelse Opret mappe Opret ny sikker -adresse Advarsel mod automatiske kvitteringer Sådan ser det ud i Post på borger.dk S i d e 2

3 1. Introduktion til vejledningen Den løsning, der tidligere blev betegnet Dokumentboks, hedder nu den digitale post-løsning eller blot digital post / digital postkasse. Digital post og varianterne heraf er altså den endelige betegnelse, mens Dokumentboks blot har været en arbejdstitel under projektstadiet for løsningen. Her benyttes betegnelsen digital post (med små bogstaver) om den fællesoffentlige postløsning til håndtering af sikre digital brevkommunikation. Vejledningen giver en trin for trin-gennemgang af, hvordan du opretter postkasser til dit myndigheds-kontakthierarki i digital post. Vejledningen giver derimod kun meget overfladiske anvisninger på, hvordan din myndigheds kontakthierarki kan se ud samt fordele og ulemper ved forskellige typer af hierarkier. Eksempler på forskellige typer af kontakthierarkier er tidligere lavet. Du finder dette oplæg i vejledningen Kontakthierarkier. Siden første vejledning blev lavet har de fleste myndigheder oprettet en eller flere kontaktpostkasser på digital post. Det kan anbefales at man besøger andre myndigheds kontakthierarkier for at få inspiration. Alle vejledninger kan findes her: S i d e 3

4 2. Administrationsportalen og rettigheder Det sted du opretter postkasser, og administrerer de øvrige dele af digital post, hedder Administrationsportalen. Før du kan logge på Administrationsportalen, skal du have rettigheder til det Administrator og superadministratorrollen Administrationen af postkasser varetages af rollen administrator eller superadministrator. Du kan læse mere om de forskellige roller og rettigheder i Administrationsportalen i dokumentet Brugerstyring i digital post Administrationsportalen Du finder Administrationsportalen her: Du logger på Administrationsportalen og møder her en velkomstside. Dette er vist i figur 1. Figur 1. Når du står på velkomstsiden, går du ind i det faneblad, der hedder Kontaktmuligheder og kommer her ind i den del af Administrationsportalen, der benyttes, når du skal oprette postkasser. Dette er vist i figur 2. S i d e 4

5 Figur 2. Som det fremgår af figur 2 finder du under Kontaktmuligheder linket Opret en postkasse, som du klikker på. Herefter åbner en ny side, Ny postkasse, som er den første side i det forløb, hvor du kan tilføje en ny postkasse til dit myndighedskontakthierarki. Som du kan se i figur 3, så gør du dette via følgende trin: 1. Postkasse 2. Levering 3. Emner 4. Felter 5. Nøgleord 6. Godkendelse S i d e 5

6 3. Trin et Postkasse Figur 3. Det første du skal gøre er at definere navn og placering af postkassen. I figur 3 er der indrammet fire områder. Disse forklares ét for ét nedenfor. Rød indramning: I feltet Postkassens navn, skiver du det navn, som borgerne og virksomhederne (som konsekvent betegnes slutbrugerne i Administrationsportalen) vil se, når de ønsker at skrive til din myndighed. Derfor bør navnet være så sigende som muligt. I dette tilfælde er navnet på postkassen Flytning. Det er vigtigt at understrege, at postkasser (eller måske mere præcist postkassenavne) i digital post er helt abstrakte begreber, som ikke i sig selv er systemer til at modtage post. De skal snarere opfattes som den måde din myndighed ønsker at præsentere det eller de systemer, I ønsker at modtage post i. Til to postkasser, f.eks. Flytning og Vielse, kan der altså godt være samme sikre -adresse. Dette er sikkert ret uforståeligt ved første gennemlæsning, men det bliver mere klart, når du har læst hele denne vejledning igennem. Grøn indramning: I feltet Beskrivelse kan du knytte en beskrivelse til postkassen, som kan give borgerne en mere udførlig beskrivelses af, hvornår man bør skrive til den på- S i d e 6

7 gældende postkasse. Det anbefales, at man arbejder grundigt med at formulere disse hjælpetekster. I figur 24 er det illustreret, hvordan en hjælpetekst ser ud i Post på borger.dk Blå indramning: I feltet Vælg mappe til placering af postkassen kan du vælge en mappe til den pågældende postkasse. Mapperne virker på samme måde som en fold-udmenu på en webside. I figur 23 er det illustreret, hvordan den mappestruktur, der er vist i dette eksempel, ser ud i Post på borger.dk Du behøver ikke at lægge en postkasse i en mappe. I valgmenuen i dette eksempel vil postkassen blive lagt i roden, hvis du vælger [Næstved Kommune]. Dette er defaultindstillingen, så hvis du ønsker at lægge postkassen her, behøver du ikke at gøre noget. [Næstved Kommune] er ikke en rigtig mappe (derfor markeret med [] ), idet slutbrugeren ikke skal folde Næstved Kommune ud for at komme til de postkasser, der er lagt her. Postkasserne vil være lagt direkte under Skriv til [myndighed xx]. I figur 28 er det illustreret, hvordan dette ser ud i post på borger.dk, med Økonomistyrelsen som eksempel. Hvis du vil gemme en postkasse i en mappe, vælger du mappen i valgmenuen. I dette eksempel er den valgte mappe Flytning, byg og bolig. Orange indramning: I dette eksempel er der allerede oprettet en række mapper, som Administratoren vil kunne vælge imellem, når man opretter postkasser i Næstved Kommune. Når du opretter den første postkasse, vil der imidlertid ikke være nogen mapper at vælge imellem. Det er netop kun dig, der kan oprette de mapper, som din myndighed ønsker at benytte (hvis I ønsker at benytte nogen). Hvis du ønsker at oprette en mappe, klikker du på knappen Opret ny mappe. Da opretning af mapper er et sidespring i forhold til opgaven at oprette en postkasse, beskrives oprettelsen af mapper i et særskilt afsnit 8. Opret mappe. S i d e 7

8 Figur 4. I figur 4 er den nederste del af Postkasse-siden vist. Rød indramning: I feltet Aktiveringsdato skriver du den dato, hvor du ønsker at denne postkasse skal aktiveres. Hvis en postkasse er synlig for borgerne (for en beskrivelse af synlige og usynlige postkasser - se punkt 3 i beskrivelsen af Indstillinger nedenfor) vil aktiveringsdatoen betyde, at postkassen kan ses og benyttes fra denne dato. Postkasser der er usynlige, vil kunne benyttes, men vil ikke kunne ses af borgerne. Grøn indramning: I området Indstillinger skal du tage stilling til tre indstillinger: 1. Skal postkassen bruges som standard til modtagelse af post, hvor slutbrugerne henvender sig direkte? 2. Skal en kopi af alt modtaget post i postkassen gemmes? 3. Skal postkassen være synlig for slutbrugerne? Denne postkasse skal bruges som standard til modtagelse af post, hvor slutbrugerne henvender sig direkte: Indstillingen benyttes til at fortælle digital post, at denne postkasse skal indsættes som svarpostkasse, hvis en borger modtager en besked via digital post, hvor der mulighed for at svare, men hvor der ikke er angivet nogen specifik svar- S i d e 8

9 postkasse. Det anbefales, at myndighedens sikre hoved- -adresse anvendes. Evt. kan man oprette en skjult postkasse til dette formål. Eksempel: Næstved Kommunes hoved- -adresse er Næstved kommune opretter en skjult postkasse, Borger, i digital post, som vil bliver gjort til standard for modtagelse af post (for en beskrivelse af synlige og usynlige postkasser - se punkt 3 nedenfor). Gem kopi af alt modtaget post i postkassen: Denne indstilling sikrer, at der gemmes en skyggekopi af al post der sendes til postkassen. Postkassen skal være synlig for slutbrugerne: Som udgangspunkt vil alle postkasser, der oprettes i Administrationsportalen, være synlig for borgerne, men man kan godt vælge at gøre en postkasse usynlig ved at fjerne fluebenet i dette felt. Der kan være en række grunde til, at det kan være praktisk at arbejde med usynlige postkasser. Den mest oplagte er, at myndigheden af kanalstrategiske årsager f.eks. kun ønsker, at borgerne skal kunne skrive til én postkasse ved uopfordrede henvendelser, men at myndigheden, ved svar på en henvendelse, gerne vil kunne sætte en direkte svaradresseadresse ind i svaret. Eksempel: Den fiktive kommune Bredsund Kommune ønsker kun at have én synlig postkasse i digital post Skriv til Bredsund Kommune, men hvis en borger f.eks. skriver omkring flytning, ønsker man, at Folkeregister skal kunne indsætte en direkte postadresse Folkeregister i svaret, som borgerne ved yderligere henvender, kan benytte. For at dette kan lade sig gøre, skal postkassen Folkeregister være oprettet i Administrationsportalen. Det anbefales, at der mindst oprettes skjulte postkasser svarende til alle de sikre -adresser, som myndigheden opretter i Administrationsportalen. Bemærk. Du kan komme ud for at du ikke vil kunne oprette en synlig postkasse se figur 5. Pt. kan kun e-boks gøre postkasser synlige e-boks ønsker at gennemføre en tilslutningstest, for at sikre sig myndighederne kan returnere en besked til digital post. For at få gjort postkasser synlige kontaktes e-boks. Økonomistyrelsen arbejdes på at fjerne denne restriktion, så det er ikke sikkert at du vil møde den. Figur 5. Du er nu færdig med siden Postkasse, og kan gå videre ved at trykke på knappen Næste> Du kommer nu ind på siden Levering. S i d e 9

10 4. Trin to Levering På siden Levering skal du bestemme hvilket afhentningssystem, der skal knyttes til den postkasse, du er ved at oprette. Dette er vist i figur 6. Figur 6. Digital post er ikke et mailsystem. Det betyder, at den enkelte myndighed selv kan bestemme hvilket system, der skal modtage post sendt via den enkelte postkasse. Et eksempel på et system, der kunne modtage post, er f.eks. myndighedens ESDH system. Her vil vi dog nøjes med at fokusere på brugen af sikre postkasser, som leveringsmetode, da det her og nu er den foretrukne leveringsmetode. Bemærk! For ikke at forvirre begreberne postkasse og sikker postkasse benytter Administrationsportalen konsekvent begrebet -adresse og ikke postkasse. Det vil vi også gøre i det følgende. I figur 6 er der indrammet tre områder. Disse forklares ét for ét nedenfor. Rød indramning: Som allerede nævnt er postkasser i digital post (som her Flytning ) abstrakte begreber, der ikke i sig selv er fysiske postkasser. Betydningen af det bliver mere klart nu, for under -adresse skal du nu vælge den sikre -adresse, du ønsker skal modtage posten fra en borger. I dette eksempel er der oprettet to sikre e- mail-adresser og valgt. S i d e 1 0

11 Den enkelte myndighed skal selv oprette de sikre -adresser, der skal kunne modtage post via digital post. Første gang du opretter en postkasse, skal du derfor oprette mindst én sikker -adresse. Dette gør du ved at klikker på linket Opret ny e- mailadresse. Da opretning af nye -adresser er et sidespring i forhold til opgaven at oprette en postkasse, beskrives oprettelsen af sikre -adresser i et særskilt afsnit 9. Opret ny sikker -adresse. I dette eksempel oprettes den sikre -adresse og det er den sikre -adresse, der vælges til postkassen Flytning. Grøn indramning: Under Afhentningssystemer kan man oprette og vælge andre modtagersystemer end sikre -adresser. Et sådant system vil typisk være et ESDHsystem. Med mindre du har fået klare instruktioner om det modsatte, skal du bare ignorere denne del af skærmbilledet. Blå indramning: I området Indstillinger, skal du tage stilling til to ting: 1. Vores postsystem returnerer en kvittering ved modtagelse af post fra denne postkasse. 2. Indsæt automatisk en dialogtråd i en. Vores postsystem returnerer en kvittering ved modtagelse af post fra denne postkasse: Mange hoved- -adresser returnerer en kvittering, når der ankommer post til adressen. Er den -adresse, du knytter til postkassen, sat sådan op, bør der sættes flueben her. Det er selvsagt god service, at borgerne får en kvittering for afleveret post, men du skal huske, at alle beskeder i digital post koster minimum 70 øre. Dette gælder også for kvitteringer. Indsæt automatisk en dialogtråd i en: En dialogtråd hjælper med at styre et svar fra din myndighed hen til den borger, der har sendt postbeskeden. Den hjælper også til at binde relaterede postforsendelser sammen i digital post. Derfor skal du altid sætte kryds i dette afkrydsningsfelt, med mindre at du har fået helt klare instruktioner om det modsatte. Du er nu færdig med siden Levering, og kan gå videre ved at trykke på knappen Næste> Du kommer nu ind på siden Emner. S i d e 1 1

12 5. Trin tre Emner Figur 7. Til alle postkasser kan du oprette et uendeligt antal emner eller emneord for at være mere præcis. Det er vigtigt at understrege, at emner er en mulighed, men ikke et krav. Du kan altså godt gå videre fra denne side uden at oprette emner. I figur 28 er det illustreret, hvordan en brevskabelon uden emner ser ud i Post på borger.dk. Emner er en mulighed for at lave en yderligere sortering (end postkasser) af post, der sendes via digital post. Emner vælges i selve den brevskabelon, som borgerne/virksomhederne skriver beskeden i, på samme måde som hvis der var knyttet emner til en mailskabelon i f.eks. Outlook. I figur 26 er det illustreret, hvordan en udfoldet emne-valgliste ser ud i Post på borger.dk Figur 7 viser et øjebliksbillede, hvor der allerede er oprettet ét emne Børneflytninger, og et nyt Flytning til udlandet er ved at blive oprettet. Siden er næsten selvforklarende. Under Oprettede emner ser du de emner, der allerede er oprettet. Lige under listen over kan du sætte flueben ved Slutbrugeren skal vælge et ovenstående emne ved henvendelse til denne postkasse. Sætter du flueben her, vil emner være et tvangsfelt i den brevskabelon, borgerne får adgang til, når de vælger postkassen Flytning (som jo S i d e 1 2

13 er den postkasse, vi er ved at oprette her). Borgeren vil altså ikke kunne sende en mail til Flytning, uden at have valgt et emne fra valglisten. I feltet Opret emne / Navn på emne skriver du navnet på det emne, du ønsker at oprette, og du opretter det ved at klikke på knappen Opret emne. Du fortsætter, indtil du har oprettet de emner, du ønsker at knytte til den pågældende postkasse. Du er nu færdig med siden Emner og kan gå videre ved at trykke på knappen Næste > Du kommer nu ind på siden Felter. S i d e 1 3

14 6. Trin fire Felter Figur 8. Felter er fritekst-indtastningsfelter, som du kan knytte til emner. Du kan knytte op til to felter til hvert emne. Dette er en mulighed, men ikke et krav. Du kan altså godt oprette emner, som ikke har felter tilknyttet. I figur 8 er første skridt i tilføjelsen af et felt til et emne vist. Først vælger du det emne, du ønsker at knytte et eller flere felter til (her er børneflytning valgt). Når du har valgt emnet, ændres skærmbilledet, så du kan oprette det ønskede felt. Dette er vist i figur 9. S i d e 1 4

15 Figur 9. Rød indramning: I området Emner til indtastningsfelter kan du se det emne, du har valgt at knytte felter til. Grøn indramning: I feltet Navn skriver du den tekst, som borgerne vil se ud for feltet. I dette eksempel vil borgerne altså se Barns CPR. I figur 27 er det illustreret, hvordan dette felt ser ud i en brevskabelon i Post på borger.dk Blå indramning: Feltet ESDH-kode vil være skjult for borgerne. I feltet kan du angive en fast kode, som er knyttet til indtastningsfeltet. Dette kan være nyttigt, fordi indtastningsfelter jo er fritekstfelter, og derfor kun egnede til automatisering i begrænset omfang (borgeren kan taste forkert). Værdien ved feltet er således, at indholdet her altid er det samme indhold, uanset hvad borgeren måtte taste ind i indtastningsfeltet. ESDH-kode feltet kan rumme f.eks. et KL journalnummer eller et FORM nøgleord, men man kan også benytte et selvopfundet navn som f.eks. Barns CPR. Det kan være lidt misvisende, at der står ESDH-kode, for feltet kan også benyttes til andet end direkte ESDH-integration. Hvis man f.eks. har et automatisk maildistributionssystem, vil feltet kunne bruges i forbindelse med denne distribution. Feltet kan dog også benyttes til f.eks. straks-journalisering i forbindelse med integration til et ESDHsystem deraf navnet. S i d e 1 5

16 Orange indramning: I afkrydsningsfeltet Slutbrugeren skal altid medtage indtastningsfeltet i sin meddelelse, kan man gøre indtastningsfeltet til et tvangsfelt. Borgeren vil altså ikke kunne sende sin meddelelse uden at have udfyldt feltet. Du er nu færdig med siden Felter og kan gå videre ved at trykke på knappen Næste >. Du kommer nu ind på siden Nøgleord. S i d e 1 6

17 7. Trin fem Nøgleord Figur 10. I trin fem Nøgleord kan du tilknytte nøgleord til et emne, som f.eks. vil kunne bruges til straks-journalisering ved integration til din myndigheds ESDH-system. Der er næppe tvivl om, at hvis dette er relevant for jer, så vil det være som led i et projekt, og der vil være konsulentstøtte på til at hjælpe med at få udfyldt disse oplysninger korrekt. I først omgang skal du bare springe denne side over, med mindre at du har fået andre instruktioner. Du vil altid senere kunne vende tilbage og lave de nødvendige opsætninger. Du er nu færdig med siden Nøgleord og kan gå videre ved at trykke på knappen Næste> Du kommer nu ind på siden Godkendelse. S i d e 1 7

18 8. Trin seks Godkendelse Figur 11. Du er nu nået til sidste trin i oprettelsen af postkassen. Som du kan se i figur 11, får du et kortfattet resume af det, du har oprettet. Hvis du ønsker at rette noget, kan du gå tilbage i trinene ved at benytte < Tilbage knappen. Hvis du er tilfreds med det oprettede, trykker du på Godkend-knappen, og så er postkassen oprettet. Du vil altid senere kunne rette i den/de oprettede postkasser (din myndighed kan f.eks. ønske at benytte et andet afhentningssystem eller sende til en anden sikker -postkasse). Du vil nu kunne se den oprettede postkasse i en liste over mapper og postkasser. Dette er illustreret i figur 12 nedenfor. Figur 12. S i d e 1 8

19 9. Opret mappe Hvis du ønsker at oprette en mappe klikker du på knappen Opret ny mappe som du finder i trin ét (Postkasse) i oprettelsen af en postkasse. En lille dialogboks Opret mappe kommer nu frem. Denne er vist i figur 13. Figur 13. I Opret mappe kan du oprette mappen, ved at skrive dens navn i feltet Navn. I dette eksempel hedder den mappe, der ønskes oprettet, Økonomi. I feltet Beskrivelse kan du knytte en beskrivelse til mappen, som kan give borgerne en mere udførlig beskrivelses af, hvilke postkasser borgeren kan forvente at finde i mappen. Det anbefales, at din myndighed arbejder grundigt med formuleringen af disse hjælpetekster. Endelig kan du vælge, hvor du vil placere mappen, i valg-listen Placering. Som det fremgår, er denne menu helt den samme som menuen Vælg mappe til placering af postkassen. Det betyder, at hvis du vælger [Næstved Kommune], vil mappen Økonomi blive lagt på samme niveau, som de øvrige mapper. Vælger du f.eks. Byråd og politik vil den blive lagt under denne mappe, som illustreret her: Byråd og politik Økonomi S i d e 1 9

20 Du kan altså oprette lige så mange mapper og undermapper, som du ønsker. Når du er tilfreds, opretter du mappen ved at klikke på knappen OK. Som det fremgår af figur 14, er der nu oprettet en ny postkasse Økonomi. Fordi vi i dette eksempel valgte at placere mappen under [Næstved Kommune], ligger den på samme niveau, som de øvrige mapper. Hvis du ønsker at oprette flere mapper med det samme, kan du godt gøre det. Du gentager bare ovennævnte procedure, indtil du har de mapper du ønsker. I figur 25 er det illustreret, hvordan den oprettede mappe Økonomi ser ud i Post på borger.dk. Som det ses ligger Økonomi til sidst i den alfabetisk sorterede mappeliste, og det manglende + ud for mappen viser, at der ikke er lagt nogen postkasser i mappen. Dette er et gammelt skærmprint. I dag vil mapper der ikke indeholder postkasser ikke blive vist på borger.dk og e-boks.dk. Figur 14. S i d e 2 0

21 10. Opret ny sikker -adresse Der er to måder, du kan oprette en ny sikker -adresse. 1. Du kan gøre det ved at gå ind på -adresser og trykke på knappen Opret e- mail-adresse, som vist i figur Du kan gøre det i trin to levering (se afsnit 4 trin to Levering), når du er ved at oprette en postkasse. Her gør du det ved at klikke på linket Opret ny adresse. Dette er vist i figur 16. Figur 15. Nedenfor er punkt 2 brugt som eksempel, men det er nøjagtig samme procedure man følger for punkt 1. Du klikker på linket Opret ny -adresse. En lille dialogboks Opret -adresse kommer nu frem som illustreret i figur 15. I figur 15 er felterne allerede udfyldt, men før vi når så langt, skal du først finde det nøgle-certifikat, der skal knyttes til den sikre -adresse. S i d e 2 1

22 Figur 16. I feltet Medarbejder- eller virksomhedscertifikat, skal du knytte et såkaldt certifikat eller en offentlig nøgle til den sikre -adresse, du navnegiver i feltet adresse. Det vil føre for vidt at beskrive principperne for sikker forsendelse af post via PKI (Public Key Infrastructure), som er den teknologi, der benyttes her. Hvis du vil hvide mere om PKI, kan du søge på enten PKI eller Public Key Infrastructure på nettet, og så vil du finde adskillige artikler om emnet. Her er det nok at sige, at det certifikat, du uploader til digital post, fungerer som en nøgle, som digital post låser borgerens besked med (hvad man kalder at kryptere). Kun den sikre modtager- -adresse, der har en matchende privat nøgle, kan derefter låse beskeden op (hvad man kalder at dekryptere). At navngive en sikker -adresse er, som det fremgår af figur 15, let nok. Du taster bare navnet på den sikre -adresse ind i feltet -adresse. I dette eksempel er den sikre -adresse At tilknytte et certifikat er imidlertid lidt vanskeligere. Først skal du finde det certifikat, du ønsker at uploade. Hvordan dette gøres kommer an på om det certifikat du leder efter er til NemID eller den tidligere digitale signatur (OCES). Der er to separate adressebøger der indeholder henholdsvis NemID certifikater og OCES certifikater. Hvis du ikke ved, om modtageren har NemID eller den tidligere digitale signatur, er du nødt til at søge begge adresssebøger. Det anbefales at du starter i NemIDs adressebog, som du finder via dette link: S i d e 2 2

23 Figur 17. Rød indramning: I området Skriv den -adresse du vil sende sikker til, kan du søge efter NemID certifikater. I skrivende stund er det relativt få af disse der er udstedt, så der er mere sandsynligt at det er et OCES certifikat du leder efter. Grøn indramning: I feltet Søg certifikat til den tidligere digitale signatur, finder du en kort vejledning, og et link til den webside, hvor du kan søge efter OCES certifikater. Du kan også gøre det direkte herfra via dette link: Klikker du på linket, kommer du til den webside, der er vist i figur 18. S i d e 2 3

24 Figur 18. I feltet Indtast -adresse skriver du navnet på den sikre -adresse, hvis offentlige nøgle-certifikat, du ønsker at finde. I feltet Tekst på billedet indtaster du den tekst, du ser på billedet. Dette felt er udelukkende til for at sikre sig imod maskinel kopiering af certifikater. Det kan nogle gange være lidt vanskeligt at se, hvad der står, men fejler du første gang, så prøv bare igen. I dette tilfælde er det den sikre -adresse som vi slår op. Det gør du ved at klikke på Søg. I figur 19 er resultatet af søgningen vist. Figur 19. Klikker du på den lille pil, der er indrammet med rødt, får du mulighed for at åbne eller gemme det certifikat, du har fundet. Du vælger Gem. S i d e 2 4

25 Du gemmer nu certifikatet i en mappe, hvor du let kan finde det igen. I figur 19 er denne proces vist. Som det fremgår, er certifikatet NæstvedKommune Jobcenteret.cer netop lagt ned i en mappe, hvor et andet certifikat NæstvedKommune borger.cer allerede ligger. Figur 20. Du går nu tilbage til dialogboksen Opret -adresse. Her finder du certifikatet via knappen Gennemse. Når du har fundet certifikatet, uploader du det ved at klikke på Åbn. Dette er illustreret i figur 21. Figur 21. S i d e 2 5

26 Du har nu givet de nødvendige oplysninger om -adresse og certifikat, og dialogboksen vil se ud som figur 22. Klik på OK, og den nye -adresse er nu oprettet, som det fremgår af figur 23. Figur 22. I figur 23 er den nye sikre -adresse oprettet. I ovenstående eksempel vælges denne postkasse som leveringsadresse. Figur 23. S i d e 2 6

27 10.1. Advarsel mod automatiske kvitteringer I mange hoved adresser er der sat et automatisk kvitteringssvar ind. Det er meget vigtigt at man slår autokvittering fra i de sikre adresser der modtager post fra digital post eller at man ikke vælger -adresser der har sådanne autosvar. Problemet med autokvitteringer er, at hvis en slutbruger sender en besked fra digital post til en sikker adresse, der returnerer autokvitteringer, så vil dette udløse et automatisk kvitteringssvar. Kvitteringen modtages i men da kvitteringen ikke indeholder nok informationer til at beskeden kan videresendes til slutbrugeren, vil søge at advare afsender mod den fejlede forsendelse ved at sende en automatisk fejlmeddelelse retur. Denne fejlmeddelelse vil udløse en kvittering, og sådan vil korrespondancen fortsætte i en uendelighed. Dette vil resultere i at e-boks må slå den pågældende sikre adresse fra for at stoppe loopet. S i d e 2 7

28 11. Sådan ser det ud i Post på borger.dk I dette afsnit kan du se en række skærmprint af, hvordan Næstved Kommunes postkassehierarki ser ud i borgerens postkasse på borger.dk. Afsnittet viser også, hvordan forskellige postkasser med forskellige indstillinger ser ud. Figur 24. I figur 24. kan du se den mappestruktur, som Næstved Kommune har oprettet. Her er mapperne foldet sammen. Figur 25. I figur 25 er mappen Flytning, byg og bolig foldet ud, og vejledningen til postkassen flytning er kaldt frem. I bunden ser du mappen Økonomi, som vi oprettede i afsnit 8. Opret mappe. S i d e 2 8

29 Figur 26. I figur 26 er postkassen Flytning valgt. Rød indramning: Valglisten til feltet Emne er foldet ud, og de emner, som kan tilknyttes postforsendelser til Flytning, er vist. Her er emnet Børneflytning markeret. Når man klikker på knappen Vælg emne, er emnet valgt. Figur 27. S i d e 2 9

30 I figur 27 er postkassen Flytning valgt. Rød indramning: Under Emne er emnet Børneflytning valgt Grøn indramning: De felter der er knyttet til emnet Børneflytning, er blevet synlige. Der kan maksimalt være to felter, og i dette eksempel er der kun ét - Barns CPR. Det fremgår, at dette felt skal udfyldes, før meddelelsen kan sendes. Figur 28. I figur 28 er postkassen Jobcenter valgt. Som det ses, er der ikke knyttet hverken emner eller felter til denne postkasse, som dermed meget ligner f.eks. en Hotmail e- mailskabelon. Den eneste afvigelse er, at man ikke frit kan taste en modtageradresse ind, men er tvunget til at vælge prædefinerede postkasser. Figur 29. S i d e 3 0

31 I figur 29 er en postkasse, der er lagt i roden på kontakthierarkiet vist. I dette tilfælde er der tale om postkassen Skriv til Økonomistyrelsen. S i d e 3 1

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan man opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan man opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016 Vejledning om dybe links i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil indsætte et link til myndighedens postkasse i Digital Post som kontaktoplysning

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S)

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) Send Digitalt. Elementerne i Send Digitalt vinduet 1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) 2. Tjek kan anvendes til at kontrollere, om der kan sendes

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Loginvejledning, tips og hjælp

Loginvejledning, tips og hjælp Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse gennemføres digitalt i ansøgningssystemet STADS-DANS.

Læs mere

Login til den digitale ansøgningsportal

Login til den digitale ansøgningsportal Login til den digitale ansøgningsportal Vejledning om login til den digitale ansøgningsportal for kandidatansøgninger Login til den digitale ansøgningsportal sker via WAYF (Where Are You From), som er

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Velkommen til 2. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 2. omgang af IT for let øvede Velkommen til 2. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 1 Næste hjemmeopgave Eventuelt vinduer igen Mapper og filer på USB-stik Vi skal hertil grundet opgave 2 Internet Pause (og det bliver nok

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Sa dan udfylder du ansøgning om optagelse pa en 2- faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk, Religionsvidenskab eller Oldtidskundskab- Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Institutionens brugeradministrator på Optagelse.dk kan oprette medarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du opretter en

Læs mere

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD)

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Hvor finder jeg ServiceDesk?...2 Fanebladet Start Startside...3 Hvordan opretter jeg en ny opgave?...4 Hvordan laver jeg et skærmdump og får lagt det ind i min

Læs mere

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere)

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere) Brugervejledning til Landsforeningen Danske Folkedanseres Medlemssystem (For dansere) 1 Indhold Første gang systemet skal have at vide, hvem du er.... 3 Log Ud - VIGTIGT!... 4 Log ind når du har oprettet

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS AU Studier STADS DANS Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Oktober 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering

Læs mere

Digital post. AMU-nr. 47774

Digital post. AMU-nr. 47774 Digital post AMU-nr. 47774 Undervisningsministeriet. Oktober 2013 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Ann-Vibeke Mose,

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor man

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Picasa Web. En ressource i SkoleIntra. Version: August 2012

Picasa Web. En ressource i SkoleIntra. Version: August 2012 Picasa Web En ressource i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PicasaWeb?...4 Kom på!...5 Google-konto...5 Når du er logget ind: Indstillinger...5 Når du er logget ind: Upload...6

Læs mere

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse:

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Side 2: Nyheder valg til personligt nyhedsbrev, Mine Nyheder og visning på enkeltsider Side 3: Funktionen

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin 2 - Vælg Vogn Trin 3 - Parter Book din vognmand Trin 1 - Indtast selv booking Batchupload Send din opgaveliste

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Opret vogn og chauffør Trin 1 - Opret en vogn Trin 2 - Opret en chauffør Trin 3 - Tildel en chauffør til en vogn Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin

Læs mere

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29.

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29. n Tema Internettet på ipad Opdateret 29. marts 2016 Sofus Opdateret d. 29. marts 2016 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16

Læs mere

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Denne vejledning indeholder eksempler på, hvordan du udfylder dit dagpengekort. Du kan benytte samme vejledning til udfyldelse af efterlønskort eller et

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelse

Fremsøg sendte meddelelse Fremsøg sendte meddelelse Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i digital post. Version: 2.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.129 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.129 Side 1 Side 1 Til denne vejledning laver vi lidt ekstra ved hvert billede. Vi skal bruge det der hedder Image Curl. Vi skal altså bruge en fil der kan hentes på min hjemmeside under Photofiltre 7 og nederst på

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 1

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 1 Denne aktivitet viser, hvordan du kan lave en enkelt tavle til skrivning Dette hjælpeark følger efter Kom godt i gang med at skrive og forudsætter, at du er fortrolig med de grundlæggende funktioner i

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

CD-DIRECT Eksport til MS-Office

CD-DIRECT Eksport til MS-Office CD-DIRECT Eksport til MS-Office Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport fra CD-DIRECT... 4 2.1 Angivelse af filformat...4 2.2 Valg af datafelter... 5 2.3 Angivelse af filnavn samt

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger.

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger. Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på IT-Universitetets masteruddannelser og kvalifikationsforløb til masteruddannelse.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Præsentationer Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 8 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 21 Vejledende løsning... Side 22 GoogleDocs Præsentationer

Læs mere

Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på

Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på 2. Bekræft dine kontaktoplysninger ( Min profil ) 3. Udfyld ydelseskortet 4. Kvittering på indsendt ydelseskort 5. Ret i ydelseskortet

Læs mere

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold.

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Her ses da alle sider og undersider som siden fodbold indeholder. Nu kan du gå i gang med f.eks. at tilføje nye sider. Klik

Læs mere

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-dialog Version : v1.01

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-dialog Version : v1.01 Dokumentation Udbyder : sms1919.dk Service : sms-dialog Version : v1.01 Indholdsfortegnelse Versionshistorik... 3 Konceptet... 4 Oprettelse af konto... 5 Via sms1919.dk... 5 E-mailinterface... 5 Redigering

Læs mere

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! ISOREADER 981 002 701 Ver. 04 03-10-2013 Indholdsfortegnelse 1 Funktion og forbindelse... 4 2 Hvad betyder de enkelte lys/ lamper... 5 3 Læs øremærke (transponder)... 6 4

Læs mere

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki N OT AT Kontakthierarki i Dokumentboks Anbefaling fra KL Formålet med kontakthierarkiet i Dokumentboks er at henvendelser via Dokumentboks kommer til myndigheden ad den rette kanal, med de rette metadata

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Tillykke med din nye ipad Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks...

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er chauffør.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er chauffør. Brugerguide til Wuxus - For dig som er chauffør. Log ind Trin 1 - Log ind Trin 2 - Start dagen Opgaver Accepter / Afvis opgave Scanner Lasteoversigt Slut dag Accepter / Afvis opgave Denne guide hjælper

Læs mere

EPOS REKRUTTERING BRUGERVEJLEDNING TIL JOBAGENT

EPOS REKRUTTERING BRUGERVEJLEDNING TIL JOBAGENT EPOS REKRUTTERING BRUGERVEJLEDNING TIL JOBAGENT APRIL 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Generelt om jobagent... 2 3 Administration af jobagent... 2 3.1 Jobagenter oprettelse og redigering...

Læs mere

PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 2016 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Andelsboligforeningen Himmerland. EGBoligWeb

Andelsboligforeningen Himmerland. EGBoligWeb EGBoligWeb 30. oktober 2005 Indholdsfortegnelse Opstart og login...3 Menu-/værktøjslinie...5 Standard...6 Afslut e-bolig...6 Økonomi...7 Finansudskrifter...7 Vis kriterier...12 Lejer...13 Lejer kartotek...13

Læs mere

Hvis du har den i mappen i forvejen skal du ikke hente den en gang til. Nu skal baggrundsbilledet laves, så tryk på NY på ikonen foroven.

Hvis du har den i mappen i forvejen skal du ikke hente den en gang til. Nu skal baggrundsbilledet laves, så tryk på NY på ikonen foroven. Side 1 Denne collage er lidt anderledes end den forrige. Her skal der bruges et baggrundsmønster som udfylder hele siden, og vi bruger andre foto. Det lille baggrundsbillede er en.gif fil som du kan hente

Læs mere

Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af.

Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af. DIN VEJ TIL MÅLRETTET KOMPETENCEUDVIKLING INDLEDNING Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af. Kursets 3 dele: 1. Titlen

Læs mere

Få mere synlighed! Vejledningshæfte

Få mere synlighed! Vejledningshæfte Få mere synlighed! Vejledningshæfte Vejledning Sådan kommer dit arrangement på OplevRudersdal.dk Dit arrangement kommer nemt og enkelt på www.oplevrudersdal.dk ved at du opretter dit arrangement på hjemmesiden.

Læs mere

1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4

1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 3. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

Webformular er en indholdstype, der viser en skræddersyet kontaktformular, hvor du selv styrer hvilke felter som brugeren skal udfylde.

Webformular er en indholdstype, der viser en skræddersyet kontaktformular, hvor du selv styrer hvilke felter som brugeren skal udfylde. Beskrivelse Webformular er en indholdstype, der viser en skræddersyet kontaktformular, hvor du selv styrer hvilke felter som brugeren skal udfylde. Opret Webformular En webformular oprettes i fire trin:

Læs mere

VERSION 3.1.20 JULI 2013

VERSION 3.1.20 JULI 2013 HIGHLIGHTS EPOS LØN VERSION 3.1.20 JULI 2013 Indholdsfortegnelse 1 Tag skærmprint af gemte kriterier... 3 2 Nyhed: Definér lønseddel pr. lønseddelgruppe... 4 3 Ny importskabelon lønkonteringsfordeling...

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Umbraco manual Skolelederne.org. Manual for lokale foreninger 1 / 12

Umbraco manual Skolelederne.org. Manual for lokale foreninger 1 / 12 Umbraco manual Skolelederne.org Manual for lokale foreninger 1 / 12 Indhold 1. Umbraco grundfunktioner... 3 1.1. Login... 3 1.2. Overblik over Umbraco... 4 1.3. Kontektsmenuen... 5 1.3.1. Flere funktioner...

Læs mere

Import af fakturaer fra MI. Import af fakturaer fra MI. Indlæs og bearbejd fakturaer

Import af fakturaer fra MI. Import af fakturaer fra MI. Indlæs og bearbejd fakturaer Import af fakturaer fra MI Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra MI skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling - Periodiske aktiviteter Indlæs integrationsfaktura.

Læs mere

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort 9. juli 2014 Version 1.1 Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort Du kan altid se på forsiden af Mit3F, hvornår du skal indsende det næste dagpengekort. Du finder dagpengekortet på Mit3f ved at

Læs mere

Manual til de lokale webredaktører

Manual til de lokale webredaktører Skolelederne.org marts 2007 Manual til de lokale webredaktører Nedenstående er en kort udgave af manualen til hjemmeside systemet Webupdate 5 med enkelte personlige erfaringskommentarer.. Mvh Søren Thomsen.

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 2: Blog for begyndere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 2: Blog for begyndere Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 2: Blog for begyndere Ana Acosta og Christoph Schepers Indholdsfortegnelse Gloseliste... 2 Log på bloggen (punkt 1-3) 3 Opret og rediger en side med undersider

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Indholdsfortegnelse Side 2 Login på skoleportalen (Vejledning til redigering

Læs mere

Oprettelse af Aktivitet

Oprettelse af Aktivitet Oprettelse af Aktivitet 1. Fra Organizerens forside Kalender vælges og det ønskede tidspunkt for aktiviteten. 2. Nu dukker formen frem som aktiviteten bliver oprettet med. Formen har som udgangspunkt 3

Læs mere

Brugervejledning til Kompass EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til Kompass EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til Kompass EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...

Læs mere

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Gå på netbank og borgerservice med Her viser vi, hvordan du bestiller og bruger, så du kan bruge netbank og de mange offentlige internettjenester. Når du vil logge på

Læs mere

Flettebreve og Doc2mail

Flettebreve og Doc2mail Flettebreve og Doc2mail Denne vejledning beskriver hvordan du kan sende flettebreve via Doc2mail. I vejledningen er der vedlagt en række skabeloner du kan benytte til dette. Vejledningen er rettet mod

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Sådan

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Pia Schiermer, Underviser ved UNI-C og Amtscentrene 2 pia@schiermer.dk

Pia Schiermer, Underviser ved UNI-C og Amtscentrene 2 pia@schiermer.dk Pia Schiermer, Underviser ved UNI-C og Amtscentrene 2 Bloggen er et online medie for både de store og de små, høje og lave, lange og brede. Bloggen er for alle på nettet også de andre. En blog, også kaldet

Læs mere

Videresend til egen . Vejledning til Digital Post for virksomheder

Videresend til egen  . Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Virksomheden kan automatisk få videresendt post fra den digitale postkasse til sit eget sikre e-mail-system.

Læs mere

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login UNI Login brugeradministration - fra Lectio til UNI Login 1. udgave, december 2010 Indhold 1 Formålet med denne vejledning... 2 2 Eksportér csv-fil med elev- og/eller lærerdata fra Lectio... 3 3 Importér

Læs mere

DGI Tidtagning. Brugermanual

DGI Tidtagning. Brugermanual DGI Tidtagning Brugermanual Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11-13 Side 14 Side 15 Side 16-17 Side 18-19 Side 10-24 Indholdsfortegnelse Forord Log ind Opret eftertilmelding

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTO DEBITORBOGHOLDEREN Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB

NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB DEN 15. DECEMBER 2011 INDHOLD Undervisningsbeskrivelser og studieplaner Grundbegreber Forskellige arbejdsgange Forløb først Forløb sidst Arbejde via skemabrikker (parallelle forløb)

Læs mere

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.5.7 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Magentomoduler ApS Opsætning Modulets

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

VEJLEDNING SPAMFILTERET. 1. Udgave, august 2015 Tilpasset FirstClass version 12.1, Dansk

VEJLEDNING SPAMFILTERET. 1. Udgave, august 2015 Tilpasset FirstClass version 12.1, Dansk VEJLEDNING SPAMFILTERET 1. Udgave, august 2015 Tilpasset FirstClass version 12.1, Dansk Udarbejdet af: Styrelsen for IT og Læring Vester Voldgade 123, 1552 København V Indholdsfortegnelse Vejledning -

Læs mere

Secret Sharing. Olav Geil Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet email: olav@math.aau.dk URL: http://www.math.aau.dk/ olav.

Secret Sharing. Olav Geil Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet email: olav@math.aau.dk URL: http://www.math.aau.dk/ olav. 1 Læsevejledning Secret Sharing Olav Geil Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet email: olav@math.aau.dk URL: http://www.math.aau.dk/ olav September 2006 Nærværende note er tænkt som et oplæg

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Brug af cellekommentarer i Prophix. Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.

Vejledning PROPHIX 11. Brug af cellekommentarer i Prophix. Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau. PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2015 Version: 4 1.

Læs mere

Ledelsestilsyn/Anvisning

Ledelsestilsyn/Anvisning Ledelsestilsyn/Anvisning 1. Anvisningsrapporten Åbnes i Portal... 3 1.1. Rapporten dannes det tager kun et øjeblik.... 4 2. Dykke ned i rapporten... 5 2.1. Saldo pr. dimension... 6 2.2. Finansposteringer...

Læs mere

Selvbooking. Hvordan ser det ud fra borgerens side?

Selvbooking. Hvordan ser det ud fra borgerens side? Selvbooking Hvordan ser det ud fra borgerens side? 1 Book egen samtale på Jobnet For at borgeren kan booke sin egen samtale med jobcenteret, skal borgeren først logge ind på Min Side. Herefter vælger borgeren

Læs mere

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post 20. marts 2014 KUI/BIL KIK/Masoe Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post Særlig vejledningsforpligtelse ved offentlige myndigheders overgang

Læs mere

Android mobil app manual Version 170516

Android mobil app manual Version 170516 Android mobil app manual Version 170516 Indhold Introduktion... 2 Installation... 2 Gå ind på Google Play... 2 Gå ind på Mobil app en... 3 Indstillinger... 3 Telefonnummer... 4 Favorit udgående id... 4

Læs mere

FAQ. Waoo! Web TV på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. Waoo! Web TV på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo! Web TV på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Waoo! Web TV på computeren...4 Waoo! Bio på Waoo! Web TV...7 Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Waoo! Web TV på computeren Hvem kan få Waoo! Web

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige på sitet? Forsiden Servicemenu. Manual Skive Kommune Umbraco subsite

Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige på sitet? Forsiden Servicemenu. Manual Skive Kommune Umbraco subsite Manual Skive Kommune Umbraco subsite Du logger ind i Umbraco via adressen: subsite.skive.netmester.dk/umbraco uden at skrive https:// http:// eller www. foran. Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige

Læs mere