Nalunaarut/Meddelelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nalunaarut/Meddelelse"

Transkript

1 Qupp. / Side: 1 af 5 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Pineqartoq: Akeqanngitsumik tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit ineqartitaanermi akileraarusiineq. Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 12, 2. november 2006-imeersumi 13 naapertorlugu aningaasarsiat akileraaruteqaataasussat tassaapput akileraartussaatitap ukiumut aningaasarsiai tamarmiusut, aningaasaagunik imaluunniit aningaasanik naliliugunik assigiimmik akileraaruserneqartussat. Akeqanngitsumik tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit ineqartitaaneq pigisaavoq aningaasatulli nalilik akileraaruserneqartussarlu. Naalakkersuisut aalajangiuppaat, ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2015-imut akeqanngitsumik tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit ineqartitaanerup nalinga imatut angissusilerneqartassasoq: Akileraaruteqaataasussap nalinga ingerlatsinermi aningaasartuutinut akiliummik aammalu illup nalingata qaffariaateqarneranik naatsorsorneqartarput. Ingerlatsinermut aningaasartuummut akiliut Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2015-imut ingerlatsinermi aningaasartuutinut akiliut ilaqutariinnut ataatsinut- aamma illunut marloqiusanut m 2 -imut 415 koruuniuvoq, ilaqutariinnullu arlariinnut inissiani ukiumut m 2 -imut 460 koruuninik annertussuseqarluni. Illup nalingata qaffariaateqarnera Illup napparneqarnerata nalinga ukiumut qaffariaateqartinneqarnera 1,5%-imik naleqarpoq. Illup napparneqarnerani naliusumut ilaapput aningaasartuutit tamarmiusut, tassani ilaatinneqarput pilersaarusiornermut, nakkutilliinermut aammalu nunagissaanermut aningaasartuutit. Nappaanermi naligitinneqartoq m 2 -imut koruuninut minnerpaaffiligaavoq aammalu m 2 -imut koruuninut qaffasinnerpaaffeqarluni. Illumi nutartikkami nutarterereernerup kingorna nappaanermi naligitinneqartup qaffaavigineqarnissaanut ima naatsorsuisoqassaaq, illup nutarterneqarnerani aningaasartuutit illup pitsannguuteqareranut atorneqartut nutarterilinnginnermi naligitinneqartup qaavanut ilanngunneqassapput. Illumik pisinermi pisiarinerata nalinga kingusinnerusukkullu illup allanngortinneqarneranut imaluunniit iluarsaqqinneranut aningaasartuutit ilanngullugit nappaanermi naligitinneqartutut isigineassapput.

2 Qupp. / Side: 2 af 5 Illup napparneqarnerani/pisiarinerani nalinga kinguneratigullu iluarsartuutaasimasinnaasunut uppernarsaatinik sukumiisunik takussutissiisoqarsinnaanngikkaangat, illup nalingata qaffariaataanik naatsorsuisoqartassaaq akileraarusiisartut naliliinerat naapertorlugu, illup napparneqarnerani-, pisiarineqarnerani- imaluunniit iluarsaqqinneqarnerata nalaani naligitinneqartup annertoqataanik. Nappaanermi naligitinneqartoq m 2 -imut koruuninut annertussusilerneqarsimappat, eqqortumilli nalinga annikinneruppat, nappaanermi naligitinneqartoq m 2 -imut koruuniusup m 2 -imut koruunimik nalinga apparneqartassaaq, illumi atortut immikkoortut ataani taaneqartut amigaataagaangata. 1. Uffarfik/anartarfik imermik kuutsinneqartartoq 2. Kiassaateqarfimmit kiassarneqarneq/uuliamik/innaallagissamillu kiassarneqarneq 3. Innaallagiaq 4. Imeqarneq imaluunniit imermut tanki 5. Kissarsuut Gassitortoq imaluunniit innaallagissamoortoq. 6. Oqorsaasersuineq, ataani allassimasoq takuuk. Illup napparneqarnerani naligitinneqartumit appaasoqartitsisinnaavoq natermut, qilaamut aammalu iikkanut oqorsaatissiatut atorneqartut mineraluldi 250 mm-init saanneruppata, takuuk imm. 6. Oqorsaatissiat allat atorneqarsimappata, oqorsaasinnaassusia mineraluld-it oqorsaasinnaassusianut uuttuutitut atorlugu naatsorsuisoqassaaq. Akileraartartup nammineq akiliutigisimasaata aammalu ineqarnerup akileraarutitigut naliliivigineqarnerata nikingassutaannik akileraaruserneqassaaq. Inissiap annertussusaa naatsorsorneqartassaaq illuutinik najugaqarfissatut attartortitsisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 12, 23. april 2008-meersumut naapertuuttumik. Akileraartartup akeqanngitsumik ineqartitaanermi saniatigut kiassarnermut, imeqarnermut, innaallagiaqarnermut allanillu illumut aningaasartuutaasimasunut tunngasut nalinginik akileraaruserneqassaaq. Akileraartartup nammineerluni pineqartunut akiliuteqarsimatillugu aningaasartuutinut pineqartunut akileraaruserneqassaaq akiliutigineqavissimasut aningaasartuutaasimasullu assigiinngissutaasa annertoqataanik. Inissiaq pequsersorneqarsimappat taakku nalinganit ukiumut imatut akileraarusersuisoqassaaq:

3 Qupp. / Side: 3 af 5 Inissiaq 1-mik initalik Inissiaq 2-nik initalik Inissiaq 3-nik initalik Inissiaq 4-nik initalik Inissiaq 5-nik amerlanerusunilluunniit initalik kr.-inik kr.-inik kr.-inik kr.-inik kr.-inik. Malugeqquneqarpoq qulaani naliliinerit taaneqartut taamaallaat atuutsinneqartassammata inissiap pequsersorneqarnera Namminersorlutik Oqartussat inissiaataanut pequsersukkamut sanilliunneqarsinnaagaangata. Allatut pequsersorneqarsimasuni ukiumut akileraarusiisoqassatillugu pequtit pigisallu allat pissarsiarinerisa nalinganit 10%-imik annertussuseqartumik akileraarusiisoqartassaaq. Vejledende anvisning fra Skattestyrelsen. Emne: Beskatning af hel eller delvis fri bolig I henhold til landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, 13, omfatter den skattepligtige indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægter uden hensyn til, om indtægterne består i penge eller formuegoder af pengeværdi. Hel eller delvis fri bolig er et sådant formuegode som beskattes. Naalakkersuisut har vedtaget, at for indkomståret 2015 ansættes værdi af hel eller delvis fri bolig således: Den skattepligtige værdi består dels af et driftsbidrag og dels af et kapitalafkast. Driftsbidrag For indkomståret 2015 udgør driftsbidraget 415 kr. pr. m 2 pr. år for enfamilie- og dobbelthuse og 460 kr. pr. m 2 pr. år i flerfamiliehuse. Kapitalafkast Det årlige kapitalafkast udgør 1,5 % af ejendommens opførelsessum.

4 Qupp. / Side: 4 af 5 I opførelsessummen indgår alle udgifter ved opførelsen, herunder projekt, tilsyn og intern byggemodning. Opførelsessummen udgør som minimum kr. pr. m 2 og som maximum kr. pr. m 2. I en renoveret ejendom reguleres opførelsessummen efter renoveringens færdiggørelse således, at den del af renoveringsudgiften, der medfører en forbedring af ejendommen, tillægges den opførelsessum, der var gældende ved renoveringens begyndelse. I købte ejendomme regnes købesummen med tillæg af eventuelle senere ombygninger eller forbedringer som opførelsessum. Såfremt der ikke kan fremlægges behørig dokumentation for opførelsessummen/købesummen og eventuelle senere forbedringer, beregnes kapitalafkastet på grundlag af en af ligningsmyndigheden ansat værdi, som udgangspunkt svarende til boligens værdi på opførelses-, købs- eller forbedringstidspunktet. I de tilfælde hvor opførelsessummen er blevet ansat til kr. pr. m 2, men hvor den reelt er lavere, nedsættes den ansatte opførelsessum på kr. pr. m 2 med kr. pr. m 2 for hver af nedenstående installationsgrupper som mangler i ejendommen: 1. Bad/vandskyllende closet 2. Centralvarme/oliefyr/elvarme 3. Elektricitet 4. Vand eller vandtank 5. Gas eller elektricitet til kogebrug 6. Isolering, jf. nedenstående Hvis summen af isolering af gulv, loft og vægge er under 250 mm mineraluld, kan der gives fradrag i opførelsessummen, jf. ovenstående pkt. 6. Er der anvendt andre isoleringsmaterialer, omregnes isoleringsevnen til mineraluld. Skatteyderen skal beskattes af forskellen mellem det faktiske betalte og den fastsatte skattemæssige værdi af boligen. Opmåling af boligens areal foretages i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse.

5 Qupp. / Side: 5 af 5 Såfremt skatteyderen udover den fri bolig har fri varme, vand, elektricitet og andre vedrørende boligen forbundne udgifter, skal værdien heraf beskattes. Såfremt skatteyderen selv betaler en del af disse ydelser, skal der ske en beskatning af forskellen mellem de faktiske udgifter og det betalte beløb. Såfremt boligen er møbleret, skal der endvidere årligt ske beskatning med følgende beløb: 1-rums bolig 2-rums bolig 3-rums bolig 4-rums bolig 5-rums bolig og større kr kr kr kr kr. Det skal bemærkes, at ovennævnte satser alene finder anvendelse i de tilfælde hvor møbleringen har samme standard som i Selvstyrets møblerede boliger. I øvrige tilfælde sker beskatningen årligt med et beløb svarende til 10 % af møblernes og det øvrige inventars anskaffelsespris.

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere