Fåborg Midtfyn kommune Dato : 21. Januar 2008 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Journalnr. : K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fåborg Midtfyn kommune Dato : 21. Januar 2008 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Journalnr. : 16.03.26-K09-77-07"

Transkript

1 Fåborg Midtfyn kommune Dato : 21. Januar 2008 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Journalnr. : K Mellemgade 12 Konsulent : Peter Wejergang 5600 Faaborg Mail : Tlf. Nr. : Undersøgelse og vurdering af Fonden Rosenvej s ansøgning om godkendelse til, at drive socialpædagogisk opholdssted. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier (Centeret), har undersøgt og vurderet ansøgning fra Fonden Rosenvej, Rosenvej 18, 5250 Odense (Rosenvej), der søger om godkendelse til at drive socialpædagogisk opholdssted. Der har været afholdt møder med ansøgerne og været telefon og mailkontakt, således at ansøgningen undervejs i forløbet er blevet rettet til efter de anbefalinger, som centeret har givet. Ændringerne er særlig foretaget omkring målgruppebeskrivelse, det pædagogiske tilbud og økonomi. Desuden er der foretaget indskærpede ændringer i forhold til familiebehandlingen. Centeret har desuden indhentet straffeattester, børneattester og helbredserklæringer på personalet. Undersøgelsen omfatter en beskrivelse og vurdering af: Organisatoriske forhold Fysiske rammer Målgruppe Personalemæssige forhold Metoder Økonomi Jfr. Centerets ydelseskatalog. Undersøgelsen og vurderingen er foretaget med udgangspunkt i Velfærdsministeriets Bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 (bekendtgørelsen) og Kommunernes Landsforenings (KL s) vejledninger for området. Vedlagt undersøgelsen er følgende bilag: Ansøgning Vedtægter Budget 2008 Udkast til bevillingsskrivelse. Ansøgning Fonden Rosenvej søger med henvisning til Servicelovens 142 stk. 5 om godkendelse til at oprette et socialpædagogisk opholdssted med 4 døgnpladser for flygtningebørn/-unge eller børn/ unge af anden etnisk oprindelse med psykosociale problemer og indlæringsmæssige vanskeligheder. Den ansøgte aldersgruppe er 6 18 (23) år, dog kun mellem 6 16 år på indskrivningstidspunktet. Der ansøges om en personalenormering på 4,5 stilling, svarende til en personalenorm på 1,125 pr. beboer. Opholdsstedet skal have til huse i ansøgernes hjem, som er et større parcelhus i Odense. Den ansøgte opholdspris pr. beboer er kr pr. måned inkl. tøj/lommepenge. Side 1 af 13

2 Baggrund for ansøgningen Ægteparret Jila Abadi og Sepahdar Bakhshaie, som er initiativtagere til ansøgningen og stiftere af fonden, er begge pædagoger med mange års erfaring i arbejdet med målgruppen, både som pleje- /aflastningsfamilie og som ansatte på Odenseanske institutioner, skoler m.m.. De ønsker nu, at starte et familielignende opholdssted, i deres hjem, hvor de har boet med 4 egne børn, som nu er flyttet hjemmefra. De mener, at der er et stort behov for et opholdssted for børn og unge med en anden etnisk baggrund. Det er Jila Abadi, der skal være leder af opholdsstedet, mens hendes mand Sepahdar Bakhaire skal være pædagog på opholdsstedet. Fra deres arbejde som pleje-/aflastningsfamilie ved de hvad det indebærer, at hjemmet bliver offentligt og også skal fungere som arbejdsplads. Centeret finder ansøgningen detaljeret, velbeskrevet og faglig velunderbygget. Den bærer tydeligt præg af, at lederparret og den pædagog som de ønsker at ansætte, har gjort sig nogle grundige faglige og praktiske overvejelser. Organisatoriske forhold Den selvejende institution Rosenvej er organiseret som en fond. Fonden er stiftet d. 10. Januar 2008 af Ægteparret Jila Abadi og Sepahdar Bakhshaie, Rosenvej 18, 5250 Odense SV. Fondens bestyrelse består af følgende: Karen Madsen, Psykiatrichef i Kolding kommune Falkevej 15, 6000 Kolding, tlf.: / , Mail: Ronit Frederiksen, Antropolog, projektleder og supervisor Helgavej, 5230 Odense M, Tlf.: Mobil: / arbejde: Bahareh Bakhshaie, Læge Floravænget 25, 2. tv, 5250 Odense SV, tlf.: , Peter D. Brigham, Psykolog / behandlingsleder og stedfortræder på Rehabiliteringscenter for Traumatiserede flygtninge i Odense. Akkerupvej 14, 5683, Hårby, Mobil: , Tlf. arb.: , Den første bestyrelse er udpeget af stifteren, herefter er bestyrelsen selvsupplerende. I henhold til bekendtgørelsen skal fondens vedtægter indeholde: Angivelse af navn, hjemsted og formål Egenkapitalens størrelse ved oprettelsen og hvorledes den er indbetalt Udpegning af ledelse og ledelsens ansvar og dispositioner Regler om hæftelse ved gældsforpligtigelser Regler m.h.t. budgetlægning, regnskabsføring og revision Procedurer for vedtægtsændringer Regler for kapitalen i tilfælde af nedlæggelse Regler om bestyrelsens sammensætning Side 2 af 13

3 Regler for at der skal ske henvendelse til tilsynsmyndigheden med henblik på godkendelse af ekstraordinære økonomiske dispositioner Bestyrelsen har i samarbejde med Advokat Lene Diemer, Hovedgaden 45, 1. sal, 2970 Hørsholm vedtaget et sæt vedtægter. Centeret har gennemgået vedtægterne og kan konstatere at de opfylder ovenstående krav. Der er tale om en fond, som er undtaget Lov om fonde og visse foreninger 1 stk. 2 nr.7, idet det er konstateret at følgende forhold er opfyldt: Driften dækkes af kommunale midler Fonden vil være undergivet tilsyn fra det offentlige Det er i vedtægterne fastsat at det offentlige træffer bestemmelse om anvendelse af institutionens midler i tilfælde af dennes opløsning. Centerets vurdering Centeret har vurderet at de indsendte vedtægterne opfylder ovenstående krav. Det er endvidere Centerets vurdering, at fonden er lovligt etableret i henhold til lov om social service og bekendgørelsens 7, da: der er en klar adskillelse mellem stifternes og fondes økonom vedtægternes regler om anvendelse af fondes formue ved ophør er i overensstemmelse med fondes formål ansøgningen vedtægterne opfylder de krav, der kan stilles i henhold til bekendtgørelsens 5. Der er dokumentation for, at der er deponeret kr til oprettelse af fonden på konto i Danske bank i Bellinge. Bestyrelsen er sammensat således, at den er uafhængig af stifter. Det kan derfor anbefales at vedtægterne godkendes. Fysiske rammer Der er tale om et 220m2 stort parcelhus i bunden af et lukket vænge i et roligt parcelhuskvarter i Dalum. Parret har tidligere haft 4 egne børn boende, de er nu alle flyttet hjemmefra. I den bagerste ende af huset, er der 4 rummelige, gode og lyse værelser, som er hyggeligt møblerede. I midten af huset er der køkken/ alrum med udgang til en terrasse, på den ene side og på den anden et stort badeværelse med separat brus og kar. Længere fremme er hovedindgangen, som flankeres af et soveværelse på den ene side og et toilet på den anden. I den forreste ende af huset ligger to store stuer, hvor der er udgang til en overdækket terrasse fra den ene. Fra den anden, hvor der er adgang fra gangen, er der adgang til henholdsvis et lille og et stort værelse. Huset ligger på en 1200m2 grund, den store have er lukket, velplejet og godt indrettet til børn. Huset ligger tæt på Bellinges en mangfoldighed af børnehaver, skoler, offentlig transport og div. fritidstilbud. Her findes fx ungdomsklub, div. sportsklubber, idrætshal/ -anlæg, svømmehal, rideskole m.m.. Der er desuden ikke langt til natur, skov og Odense å. Side 3 af 13

4 Centerets vurdering Det er Centerets vurdering, at der er tale om gode fysiske rammer for 4 børn. Både ind og udvendigt, virker de fysiske rammer velholdte, hyggelige og velegnede til målgruppen. Opholdsstedet tætte placering på skole, fritidstilbud, offentlige transportmidler er medvirkende til at den geografiske placering er velegnet til målgruppen. Målgruppen Der er ansøgt om følgende målgruppe: 4 børn /unge mellem 6-18 (23) år af anden etnisk oprindelse en dansk, som på indskrivningstidspunktet er mellem 4-16 år. Der er tale om børn med psykosociale problemer og indlæringsmæssige vanskeligheder. Det kan være børn og unge: med adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, med tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, med indlæringsvanskeligheder, som er sent udviklede p.g.a. deres opvækstvilkår, med uløste integrationsproblemer, som er vokset op i hjem præget af traumer, som fx er forårsaget af krig og totur, som har brug for familielignende rammer og omsorg. Opholdsstedet ønsker ikke at modtage børn og unge: med svære tilknytnings og kontaktforstyrrelser, herunder børn og unge med autistlignende træk som Asberger syndrom, atypisk autisme ol.. med svære psykiske og fysiske handicaps, med svære psykiatriske problemstillinger, som er voldelige, kriminelle, narkomaner eller misbrugere. Personale Der ansøges om en personalenormering på 4,5 stilling, svarende til en personalenorm på 1,125 pr. beboer, fordelt på følgende stillingskategorier: 1 leder, 3 uddannede pædagoger og 0,5 medhjælp. Centeret har i forbindelse med undersøgelsen haft personsamtaler med lederparret samt en pædagog der forventes ansat. Dels med henblik på en vurdering af deres faglige og personlige kompetencer, herunder den ledelsesmæssige kompetence og dels for at vurdere deres mulighed for at omsætte det pædagogiske konceptet i praksis. Der er i den forbindelse også vurderet på CV, eksamensbeviser samt referencer fra tidligere arbejdsforhold. Endvidere er der indhentet straffeattester, børneattester samt udfærdiget helbredserklæringer. Der er intet at bemærke. Jila Abadi Jila har læst pædagogik og børnepsykologi på universitetet i Iran, hvor hun også har været leder i en børnehave og i en børnehaveklasse. Efterfølgende har undervist på gymnasieniveau i 13år. Side 4 af 13

5 I Danmark har Jila taget en 1årig uddannelse på Fyns Pædagog Seminarium i Odense. Hun har desuden en diplomuddannelse i familieterapi samt en hel del længerevarende efteruddannelsesforløb, som er rettet mod den ansøgte målgruppe. Som pædagog har Jila arbejdet på forskellige institutioner i Odense. Hun bl.a. været ansat som: pædagog på Provstegårdsskolens SFO i leder af pigeklubben Frigatten i Odense i pædagog og familieterapeut i dagbehandlingsinstitutionen Villa Rosa, hvor hun på et tidspunkt også var sikkerhedsrepræsentant, i pædagog og familiebehandler på behandlingsinstitutionen Egehuset i Odense i Jila og Sepahdar blev desuden godkendt som professionel plejefamilie af Odense kommune i 1999 og er godkendt til 7 aflastningspladser. Uddrag af ledersamtalen Under samtalen blev følgende drøftet: Regnskab, huslejekontrakt og lejekontrakt for indbo lejekontrakt. Under ledersamtalen var vi ligeledes inde på lederens erfaringer, viden og tanker i forhold til ledelse og administration. Leder har erfaring med ledelse og administration fra sine leder job i Iran og fra pigeklubben Frigatten i Odense og hun er tydeligvist meget bevidst om sit lederansvar. Hun har været i MED- og ansættelsesudvalget på Villa Rosa og har et godt kendskab til den måde, det danske arbejdsmarked fungerer på. Jila vægter egenskaber som høj faglighed, kommunikation, omsorg, orden, stabilitet og ærlighed, både hos sig selv og sine medarbejdere. Jila har erfaring med udarbejdelse af statusrapporter og afholdelse af statusmøder. Centerets vurdering Jila, som skal være leder på opholdsstedet, er vurderet ud fra hendes CV både veluddannet og erfaren. Under de møder der har været afholdt i undersøgelsesforløbet, herunder ledersamtalen, har Jila givet nogle yderst kompetente og fyldestgørende svar på de stillede spørgsmål og begge Centerets repræsentanter har et indtryk af hendes person som fagligt velfunderet, ordentlig, velstruktureret, rummelig, harmonisk, hjertevarm, åben og lydhør. Dette er et indtryk, som bekræftes i de anbefalinger/ udtalelser, som hun har vedlagt sit CV, samt af hendes voksne udeboende datter Bahareh, som var til stede ved et af møderne. Ligeledes har Jila fra undersøgelsen startede udvist overblik, ordenssans og handlekraft. Hun har altid været velforberedt, aftaler er blevet effektueret hurtigt og grundigt og alle papirer i sagen er efterhånden blevet ordnet systematisk i mapper. Sepahdar Bakhshaie Sepahdar som er gift med Jila har ikke deltaget i møder undervejs, men har deltaget i ledersamtalen. Sepahdar har en bacheloruddannelse i biologi fra Iran, hvor han bl.a. også har arbejdet som pædagog, lærer og viseskoleinspektør. I Danmark har han bl.a. været ansat som: Underviser i Højstrup Ungdomsskole i Lærer på Risingeskolen Side 5 af 13

6 Støtteperson for 4 problematiske unge af palæstinensisk oprindelse i distrikt Rosengaard siden Under ledersamtalen hvor Sepahdar deltog, blev der spurgt ind til, hvordan Jila og Sepahdar havde forestillet sig, at arbejdsfordelingen imellem dem skulle være. Her fortalte de, at de dels havde arbejdet sammen som gymnasielærere i Iran og dels som plejefamilie i gennem de sidste 8 år. Desuden har de været sammen om opdragelsen af deres egne 4 børn. Der er tilsyneladende en god harmoni og ligeværdighed i forholdet. Dog var det overvejende Jila, som førte ordet under samtalen. Sepahdar har ingen problemer med, at det er hans kone, som er leder og anerkender fuldt ud, Jilas ordenssans samt faglige og administrativt indsigt, hvor han i højere grad har sin styrke i den direkte omgang med børnene og deres forældre. Sepahdar fortalte, han at han igennem sit arbejde med de 4 unge, som han er støtteperson for, havde opnået respekt og en god kontakt til både dem og deres familie. Centerets vurdering I de anbefalinger/ udtalelser, som Sepahdar har vedlagt sit CV, fremstilles han som en rolig, varm og myndig person, som har en god kontakt til børnene. Desuden fremhæves det, at han udfører sit arbejde med orden og præcision og at begreber som integration og mellemfolkelig forståelse, betyder meget for ham. Dette ligger helt på linie med det indtryk Centeret fik under samtalen. Sepahdar har han mange års erfaring med den ansøgte målgruppe, både i undervisnings- og fritidssammenhæng. Familie Jila og Sepahdar har 4 børn, som alle er velfungerende og velintegrerede i det danske samfund. Ud over den nævnte datter Bahareh på 29år, som er læge, har parret en søn på 27år, som er elektroingeniør og to sønner på henholdsvis 24 og 19år, som begge studerer medicinteknologi på Ålborg universitet. Jila og børnene kom til Danmark fra Iran i 1988 og Sepahdar i Familien bekender sig til den muslimske tro og oplyser, at de ikke praktiserer troen med bøn, tørklæde o.s.v., men fastholder dens traditioner. Medarbejdere Der skal ansættes 2,5 medarbejdere og centeret har i undersøgelsesforløbet talt med, Askin Kibarkaya, som har tyrkisk familiebaggrund og som Jila ønsker at ansætte. Hun er uddannet pædagog på Odense socialpædagogiske seminarium og har erfaring fra arbejde med målgruppen bl.a. fra dagbehandlingsinstitutionen Vila Rosa, hvor hun har arbejdet sammen med Jila. Det er Centerets indtryk, at hun virkede både faglig og personlig kompetent. Det virkede desuden som om, at der både var faglig enighed og god kemi mellem hende og familien. Internt samarbejde og supervision. Der vil blive uarbejdet en fast vagtplan for de ansatte. Jila og Sepahdar som bor på stedet, vil ud over de daglige opgaver varetage nattevagterne. Der afholdes personalemøder minimum hver 2. uge. Personalegruppen vil modtage supervision ca. hver 4. uge. Indholdet, strukturen og hyppigheden af faglige møder vedrørende det enkelte barn vil blive skræddersyet efter barnets/ den unges behov. Side 6 af 13

7 Magtanvendelse Centeret har overordnet gennemgået reglerne for magtanvendelse sammen med personalet og det er Centerets indtryk, at Jila og hendes ansatte kender til reglerne fra deres tidligere arbejde. Centeret har fremsendt bekendtgørelse vedr. magtanvendelse samt skema til indberetning. Centerets vurdering Det er centerets vurdering at parrets arbejde som pleje-/aflastningsfamilie, har givet dem et realistisk billede af, hvad det indebærer, at arbejde med børn og unge i eget hjem. Det er centerets vurdering at familiens etniske baggrund og muslimske tro, giver en klar fordel i forhold til samarbejdet med andre muslimsk troende familier med anden etnisk baggrund end dansk. Samtidig bidrager et sådant opholdssted til opfyldelse af FN s børnekonvention, som tilsiger, at der i anbringelsessager, skal tags hensyn til børnenes kulturelle, etniske og religiøse baggrund. Det er centerets vurdering at lederparret, begge er veluddannede, velintegrerede og vurderet ud udtalelse og anbefalinger fra tidligere arbejdspladser samt de samtaler, som Centeret har haft med dem, er de sammen og hver for sig, i besiddelse af faglige, personlige og sociale kompetencer, som er relevante i forhold til målgruppen, og som sikrer at de kan leve op til opholdsstedets formålsparagraf. Det er endvidere centerets vurdering, at Jila har de kompetencer, der er nødvendige for at påtage sig det ledelsesmæssige ansvar for opholdsstedet, herunder ansvar for ansættelse af personale, udarbejdelse af statusrapporter, økonomistyring og samarbejde med offentlige myndigheder, herunder et tilstrækkeligt kendskab til gældende dansk lov på anbringelsesområdet. Metode Centeret har gennemgået og diskuteret de pædagogiske metoder med Jila, Sepahdar, Bahareh og Askin Kibarkaya. Undersøgelsen har vist os, at de fint kan gøre rede for det pædagogiske indhold i den velkvalificerede ansøgning. Formål Gennem en række socialpædagogiske tiltag, at afhjælpe adfærdsmæssige, psykiske, sociale og indlæringsmæssige problemer, hos børn og unge fra etniske minoritetsfamilier eller med andre religiøse tilhørsforhold, samt hjælpe dem til at lære forholdet mellem frihed og ansvar, udvikle selvstændighed og skabe følelsesmæssige og sociale relationer. Værdigrundlag Værdigrundlaget for arbejdet er, at hvert enkelt barn/ ung er et unikt individ, som har krav på at få netop den opmærksomhed, kærlighed, omsorg og tryghed og opdragelse, som er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed, og at hvert enkelt barn / ung har krav på kontinuitet og stabilitet i sit liv. Værdigrundlaget omfatter også den kultur og de normer, der opbyttes på opholdsstedet, som skal gøre det så hjemligt som muligt for børnene. Overordnet set er det Opholdsstedets mål at skabe et tillidsfuldt forhold til det enkelte barn/unge og bringe barnet/ den unge ind i et positivt udviklingsforløb samt et forpligtende og oplevelsesrigt socialt samspil med dets omgivelser. Side 7 af 13

8 Rosenvej vil, ved hjælp af personalegruppens særlige viden samt sproglige og kulturelle kompetencer, at sikre kontinuitet for børn og unge fra etniske minoriteter og skabe mulighed for at støtte de af dem, der befinder sig i et kulturelt dilemma, til at finde balancen og opdage muligheden for at leve som selvstændige og ansvarsbevidste medlemmer af det danske samfund. Rosenvej vil arbejde for at skabe et opholdssted, hvor de unge føler sig velkomne, trygge og værdsatte og hvor de kan opnå succes og anerkendelse i deres dagligdag. Rosenvej vil satse meget stærkt på et tæt familiesamarbejde, hvor børnenes familie skal være partnere og indgå som en naturlig del i den sociale indsats, der skal bygges op omkring den enkelte unge, hvorved institutionen kan række længere ud og også påvirke og støtte familien som helhed. Pædagogisk metode. Rosenvejens pædagogiske grundholdning tager udgangspunkt i den gensidige påvirkning mellem barnet/den unge som et selvstændigt individ og samfundet. Derfor vil de, i det daglige pædagogisk arbejde lægge vægt på, at lære barnet/den unge at forstå, acceptere og handle efter eksisterende normer og samtidig give barnet/ den unge et fundament af tryghed, indsigt i egen situation og selvværdsfølelse til på en hensigtsmæssig måde at kunne fungere i og påvirke disse. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i at skabe tryghed, stabilitet og genkendelighed. Hertil kommer de voksnes tilbud om nærhed, involvering og omsorg. Gennem bevidst tilrettelagte praksisformer, arbejdsopgaver og kammeratskabsrelationer, skal det enkelte barn udvikle de kompetencer, som det har brug for, for at kunne håndtere sig selv og sit liv på en fornuftig måde. På Rosenvej vil man støtte børnene i at finde egne ressourcer /succeser. Der lægges vægt på at øge barnets ressourcer og kompetencer indenfor følgende områder: -erkendelse af egne behov og følelser, -indlevelse i andre mennesker, -etablering af relationer samt andre sociale færdigheder, -skolemæssige færdigheder og indsigt i egen historie, kultur og evt. sprog. I arbejdet med børnene, kan Jila inddrage sine kundskaber i tegneterapi. På Rosenvej vil man desuden vægte et godt og velfungerende samspil mellem Rosenvejens medarbejdere og banet/den unge, lokalsamfundet, skolen, den unges familie samt anbringende og tilsynsførende myndigheder. På Rosenvej vil man respektere det enkelte barn / unges religiøse tilhørsforhold bl.a. også hvad kost angår. På Rosenvej vil man lægge vægt på, at barnet /den unge får kendskab til danske traditioner og skikke og bliver bekendt med fx danske måder at holde fødselsdag, jul og andre højtider på. Man vil også fejre de vigtigste højtider for det enkelte barn såsom iransk nytår eller Eid Fetr (Ramadan festen). Forældresamarbejde En positiv og jævnlig kontakt til forældre og andet netværk, anses som vigtigt for barnet / den unges udvikling. Derfor vil Rosenvej have fokus på børnenes netværk (familie, venner) og man vil værne om og udvikle barnets/ den unges relationer til familien. Man vil tilstræbe et højt informationsniveau og inddragelse af forældre og det familiære netværk via jævnlig telefonkontakt, gæstebesøg, fællesarrangementer, udviklingssamtaler, samarbejdsmøder, m.v.. Den unge har så vidt muligt faste aftaler om besøg hos forældre. Ved aflevering og afhentning vil det være naturligt med samtaler. Side 8 af 13

9 For at få et nært kendskab til familien, arrangeres forældre ture sammen med børnene, dagsture med familien, en sommerfest samt et julearrangement hvor der laves konfekt, bages kager, laves juledekorationer og pakkespil. Der vil blive udarbejdet en årsplan for aktiviteter, samvær og besøgsdage på Rosenvej. Jila vil med fordel kunne bruge sin familieterapiuddannelse og i forhold til samarbejde med forældrene, som ofte vil være desintegrerede eller traumatiserede. Desuden kan Jila og Sepahdar med fordel bruge deres kendskab til arabisktalende muslimer samt deres egne erfaringer med integration i forhold til rådgivning og vejledning. Dagligdag Der lægges vægt på at der kommer en fast rytme i dagligdagen både for de voksne og for børnene. Dagen starter med at alle kommer op i god tid, vasker sig, børster tænder og får rent tøj på.. Der lægges vægt på, at der er god tid til morgenmaden og at denne er sund. Efter behov bliver man kørt til skolen, men der lægges vægt på at børnene lærer at cykle selvstændigt. Når alle er hjemme midt på eftermiddagen, er der fælles hygge, saftevand, kage, frugt eller lignende. Her planlægger de tilstedeværende voksne sammen med børnene, hvad der skal ske resten dagen, når børnene er færdige med deres lektier. Der lægges vægt på, at børnene har et aktivt fritidsliv og alle børn skal deltage i min. 1 fritidsaktivitet ude i lokalsamfundet. Børnene stimuleres til at hjælpe med aftensmad, borddækning og afrydning. På Rosenvej lægger man vægt på, at børnene lærer god bordskik og får gode madvaner. Der lægges også vægt på, at måltiderne et hyggeligt samlingspunkt, hvor der deles oplevelser og samtales om hvad der rør sig i huset. Efter aftensmaden kan børnene endnu nå at lege lidt, at se børnetime eller lignende, men man starter i god tid med at lægge børnene i seng, så der er tid til at få dem vasket, børste tænder, læse godnathistorie og få en snak på sengekanten. Børnene har ingen faste pligter ud over at hjælpe med orden på deres værelser og lave lektier. I weekender og ferier er strukturen mere flydende. Der er mere tid og det prioriteres højt, at børnene får mange oplevelser. Rejser og ferieture. Rosenvej tager på ferieture sammen med børnene 2-3 gange i løbet af året, fordelt på sommer, efterår og forår. Formålet med vores ferieture er at komme hjemmefra, deltage i sociale aktiviteter, udfolde sig sammen med andre og opleve nyt. Der er også planlagt ture hvor forældre og familie deltager. Visitation Ledelsen vil i samarbejde med de øvrige ansatte tilstræbe at sammensætningen af anbragte børn og unge er passende matchet til opholdsstedets ressourcer og målgruppe. Derfor lægges der vægt på en grundig visitationsproces. Ved henvendelse fra en anbringende myndighed, vil opholdsstedet bede om at få fremsendt et sags resumé. Hvis Rosenvej ud fra dette, ønsker at arbejde videre med sagen, inviteres sagsbehandler, barnet og familie blive tilbudt et uforpligtende for-besøg på stedet. Herefter vil der blive aftalt et møde for visitationsdrøftelserne, hvor repræsentanter for opholdsstedet, sagsbehandler og en pædagogisk-psykologisk konsulent deltager. Hvis man på mødet bliver enige om, at fortsætte indvisiteringen vil der efterfølgende blive afholdt et møde hvor barnet/ den unge deltager evt. sammen med familienetværk. Side 9 af 13

10 Tidsrammen for endelig beslutning (underskrivelse af kontrakt) efter visitationsmødet er 1-7 dage. Inden selve anbringelsen, kræver Rosenvej, at der foreligger en realistisk og operationel handleplan. Indslusning Rosenvej har procedurer for modtagelse og indslusning af nye beboere, herunder hilse- på - runde og rundvisning i lokalområdet, etablering af værelse, indvielsesritualer mm.. Barnet/den unge får tilknyttet en kontaktperson. Følgende opgaver gælder for indslusningsperioden; tillids- og relationsopbygning, observation /afprøvning i diverse situationer, uddybende udredning og formulering af udviklings-/ behandlingsplan. Indslusningsperioden varer i ca. 3 måneder. Status og opfølgning Efter indslusningsperioden vil der blive afholdt et statusmøde med alle involverede parter, hvor man drøfter udviklingsmål, beslutninger omkring aktiviteter og udfordringer, foreløbig tidsramme for opholdet og eventuelt en justering af handleplanen. Der afholdes opfølgnings- / statusmøde hver 3. til 6. måned alt efter barnets/den unges behov. Der vil foreligge en skriftlig statusrapport før og en skriftlig udviklingsplan efter statusmøderne. Eksterne samarbejdsrelationer Samarbejdet med sagsbehandler og det øvrige professionelle netværk (faglig konsulent, psykolog/psykiater, SSP, speciallærer, tilsynsførende) fastholdes via personalemøder, statusmøder, udviklingssamtaler, samarbejdsmøder og supervision. Indholdet, strukturen og hyppigheden i forhold til disse møder, vil blive skræddersyet efter barnets/ den unges behov. Der sikres en regelmæssig feedback/evaluering fra diverse interessenter i forløbet, herunder beboere, forældre, sagsbehandlere, tilsynsførende, professionelt netværk, supervisor m.v., gennem samtaler, spørgeskemaer, intern/ekstern evaluering og medarbejderudviklingssamtaler. Udslusning Barnet / den unge overgår til udslusning efter en forud aftalt periode som er fastsat i den sociale handleplan, efter alder, efter opnået kompetence til selvhjulpethed og evt. andet grundlag pga. andre forhold. De typiske ændringer der sker for eleven ved skift til udslusning, er boligskift, mindre kontakt/kontrol på personalets initiativ og øget ansvar for egne forhold i dagligdagen. Tidsrammen for et udslusningsforløb er 3-6 måneder. Barnets / den unges familiære og lokale sociale netværk inddrages som centrale aktører i udslusningsforløbet via netværksmøder, opfølgende statusmøder, sociale arrangementer, regelmæssig telefonkontakt og udslusningskonference. Et forløb på opholdsstedet afsluttes med en afslutningsceremoni for den unge, familien og de involverede samarbejdspartnere samt et evaluerings-/udskrivningsmøde og afsluttende indberetning. Hvis man flytter fra Rosenvej ud i sin egen selvstændig bolig, får man nogle startkasser med til at klare sig den første tid. Her er alt hvad den unge behøver til at opretholde livet. Man flytter ikke tomhændet Hjemmefra. Efterværn Opholdsstedet Rosenvej har et tilbud om efterværn i forlængelse af det ordinære ophold. Kerneydelsen i efterværnstilbudet, er fortsat kontakt til et kendt socialt netværk, livline til et Side 10 af 13

11 støttende miljø og et bagland at trække på ved modgang. Efterværn planlægges i god tid sammen med de involverede samarbejdspartner. Efterværn vil være meget individuelt tilrettelagt ud fra den unges egne ønsker sammenholdt med, hvilke specifikke behov, der er tale om. Typisk vil det være en eller to medarbejdere fra opholdstedet, som fortsætter som støtteperson. Dette sikrer en kontinuitet i forløbet, og den unge er tryg ved pågældende person. Centerets vurdering Der er tale om alment anerkendte pædagogiske metoder, som overvejende bygger på det familielignende, med stabile og faste rammer, nærhed, omsorg, gode fritidstilbud og et tæt samarbejde med biologiske forældre /familie og øvrige eksterne samarbejdspartnere. Centeret er ikke i tvivl om, at de tre pædagoger, der indtil videre er tale om, er i stand til at gennemføre det pædagogiske koncept i praksis. Opholdsstedet ønsker at benytte ekstern supervision. Centeret bifalder, at dette benyttes flittigt i opstartsfasen. Der er taget stilling til, hvordan man ønsker, at visitationsprocessen skal foregå og denne virker efter Centerets vurdering både hensigtsmæssigt og realistisk. Centeret ser meget positivt på, at opholdsstedet aktivt og regelmæssigt, vil arbejde med evaluering i forhold til alle interessenter omkring barnet inkl. barnet selv. Dette skal foregå via feedback i samtale-, interview-, og spørgeskemaform, MUS-samtaler m.m.. Opholdsstedet har taget stilling til indslusning, udslusning og efterværn, hvilket også virker fornuftigt og realistisk. I forbindelse med udslusning og efterværn, ønsker man løbende at afholde udslusningskonferencer, hvor udslusningsforløbet evalueres og justeres, sammen med den unge og øvrige involverede parter. Dette anser Centeret som en kvalitet. De pædagogiske metoder, som er vel beskrevne i det indsendte materiale, virker velovervejede, realistiske og relevante i forhold til målgruppen. Økonomi Fonden har fremsendt forslag til et driftsbudget, hvoraf det fremgår at den ansøgte opholdspris er Kr pr. måned pr. anbragt inkl. tøj/lommepenge. Budgetforudsætningerne er 4 anbragte unge og en personalenormering på 1 leder, 3 pædagogisk uddannede og 0,5 medhjælp. Nøgletal i driftsbudget 2008 Kr. Lønninger 4,5 medarbejdere Ejendomsudgifter Øvrig drift Særlige udgifter Samlede udgifter Indregnet 95% belægning Opholdspris i alt Centeret har gennemgået og diskuteret budgettet med Rosenvej. Side 11 af 13

12 Lønninger De ansøgte lønrammer svarer til de gennemsnitlige lønniveauer for tilsvarende stillingskategorier på offentligt drevne døgninstitutioner. Det gennemsnitlige lønniveau er beregnet som arbejdsgivers samlede omkostninger inkl. pensionsordning. For opholdssteder der ikke har aftale om pensionsordning for medarbejderne, bør der derfor fratrækkes et beløb svarende til den enhver tid gældende overenskomstfastlagte arbejdsgiverandel af pensionsindbetalingen, aktuelt 13,5% af ovenstående gennemsnitlige lønniveau. Ejendomsudgifter Huslejen er baseret på, at opholdsstedet betaler 4:6 af den samlede huslejeudgift. Der foreligger en lejekontrakt, som er underskrevet af bestyrelsen. Der er tale om almindelige lejevilkår og prisen, som er kr vurderes at svare til markedslejen i området. Øvrig drift Øvrige driftsudgifter svarer til kr inkl. tøj- /lommepenge pr. måned pr. anbragt, hvilket holder sig inden Kommunernes Landsforenings vejledende takst for Udgifterne til forbrugsomkostninger, husholdning, licens og antennebidrag er baseret på, at lederparret selv betaler 2:6. Særlige udgifter Vejledningerne for området giver mulighed for at særlige udgifter for særligt vanskelige målgrupper kan indregnes i budgettet. Fonden søger her om dækning af tolk, ekstern bistand fra supervisor samt behandlingsture og ture med børnenes familie. Etableringsbudget og finansiering Ansøger har fået tilsagn om en kassekredit på kr fra den Danske bank i Bellinge. Lånetilsagnet er betinget af godkendelse af ansøgningen. Centeret har fået dette bekræftet i en telefonisk samtale d. 18. Januar 2008, med Marlene Kirsten Ene Pedersen, som er fuldmægtig i banken. Kassekreditten skal anvendes til at dække et eventuelt likviditetsbehov i opstartperioden. Lederparret har desuden indsat kr til etablering. Centerets vurdering Af bekendtgørelsen fremgår at budgettet kan godkendes, hvis det afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet set i forhold til prisen og målgruppen. Af vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og botilbud fremgår det, at den godkendende myndighed skal godkende opholdsstedets budgetrammer som helhed. Der skal ikke foretages godkendelse af enkeltposter i budgettet, ligesom der heller ikke kan stilles krav til de enkelte poster. Centeret vurderer herefter at prisen for ophold på Rosenvej ud fra budgetrammen afspejler indholdet og kvaliteten af det pædagogiske tilbud i forhold til den ansøgte målgruppe. Budgettet er vedlagt som bilag 2. Sammenfattende vurdering Det er Centerets sammenfattende vurdering at: de organisatoriske forhold, herunder vedtægterne, opfylder de formkrav der kan stilles til fonde, godkendt efter lov om social service 142, stk. 5. de fysiske rammer er velegnede og hensigtsmæssige og at lejeforholdene, herunder pris og lejebetingelser er rimelige Side 12 af 13

13 personaleforholdene, herunder stillingskategorierne samt personalegruppens personlige og socialfaglige kvalifikationer er relevante og tilstrækkelige i forhold til opgaven ledelsen og den øvrige personalegruppe vil kunne omsætte det pædagogiske koncept i praksis det pædagogiske koncepts mål og metoder er velegnede og realistiske at praktisere i forhold til målgruppen budgettet holder sig indenfor rammerne af Velfærdsministeriets og KL`s vejledninger og der er sammenhæng i mellem personalenormering, opholdspris og opholdsstedets ydelser i forhold til målgruppen og dermed opgavens omfang. Centeret kan herefter anbefale at Fonden Rosenvej godkendes til at drive socialpædagogisk opholdssted for følgende målgruppe: 4 børn /unge mellem 4-18(23)år af anden etnisk oprindelse en dansk, som på indskrivningstidspunktet er mellem 4-16år. Der er tale om børn med psykosociale problemer og indlæringsmæssige vanskeligheder. Det kan være børn og unge: med adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, med tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, med indlæringsvanskeligheder, som er sent udviklede p.g.a. deres opvækstvilkår, med uløste integrationsproblemer, som er vokset op i hjem præget af traumer, som fx er forårsaget af krig og totur, som har brug for familielignende rammer og omsorg. Børnene skal kunne profitere af tætte familielignende rammer og relationer. Opholdsstedet bør ikke at modtage børn og unge: med svære tilknytnings og kontaktforstyrrelser, herunder børn og unge med autistlignende træk som Asberger syndrom, atypisk autisme ol.. med svære psykiske og fysiske handicaps, med svære psykiatriske problemstillinger, som er voldelige, kriminelle, narkomaner eller misbrugere. Det anbefales at Odense kommune godkender opholdsstedet i henhold til vedlagte udkast til bevillingsskrivelse. Med venlig hilsen Peter Wejergang Centeret for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Side 13 af 13

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr. 16.15.00-K09-35-07. Undersøgelse og vurdering

Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr. 16.15.00-K09-35-07. Undersøgelse og vurdering Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr. 16.15.00-K09-35-07 Karen Beer Ekstern konsulent Undersøgelse og vurdering Fonden Skovly, Herredbjerg 24, 5683 Haarby

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af ansøgning om ændring af Botilbuddet Herureckas fysiske rammer

Undersøgelse og vurdering af ansøgning om ændring af Botilbuddet Herureckas fysiske rammer Faaborg - Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Den 14.03.2011 Journal nr. 16.15.00-K09-30-07 Socialfaglig konsulent: Ulla Mørk og Kirsten Nørgaard Undersøgelse og vurdering

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole: Tinnetgaard er et helhedsorienteret Bo og erhvervstrænings

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Godkendelse. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012. Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler

Kvalitetsstandard. Godkendelse. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012. Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012 Kvalitetsstandard Godkendelse Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2012 Acadre dok.: 141081-12 INDHOLD

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø?

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Farvergården? - hvor vi har særlig erfaring i at modtage børn og unge akut. Hvad og til hvem? Farvergården

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere