PsykiatriNyt. Indhold. Oktober Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. Oktober 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh."

Transkript

1 PsykiatriNyt Indhold Leder Bæltefikseringer skal minimeres...side 2 Forbedringskultur Vi har forbedret meget - men IT spænder ben...side 3 Sundhedsplatformen Det skal være slut med dobbeltregistrering...side 5 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Forskere: Disse tre metoder kan nedbringe brugen af bælte...side 7 Ny psykiatrirapport Martin Lund: Vi er nået langt med de fleste indsatsområder...side 9 PS Kort Nyt...Side 10 ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Redaktionen kan kontaktes på eller Ill.: Philip Drago Jørgensen, Region Hovedstadens Psykiatri, mv.

2 Leder Bæltefikseringer skal minimeres - det vil alle, der har været involveret i en situation, hvor fiksering har været anvendt, kunne skrive under på. Tvang kan være nødvendigt for at undgå personskade. Men det er samtidig en voldsomt grænseoverskridende oplevelse for patienterne, naturligvis, men også for personalet. Derfor skal vi finde ud af, hvordan vi så vidt muligt undgår bæltefikseringer. At det er en svær opgave, vidner tallene om Danske Regioner opsatte for tre år siden et mål om at reducere antallet af bæltefikseringer i landets psykiatrier med 20 %. Det er et meget ambitiøst mål. Konst. vicedirektør Anne Hertz...vi bringer også tvangsindsatsen op øverst på prioritetslisten. Vi har nedsat en taskforce bestående af udvalgte centerledere og direktionen.... Skal vi nå i mål - og det skal vi - kræver det benhårdt fokus for både medarbejdere og ledere. Derfor øger vi i Region Hovedstadens Psykiatri indsatsen markant. Vi arbejder fortsat mod at nå målet om 20 % reduktion. Og vi undersøger, hvordan vi kan nedbringe anvendelsen af tvang på mange forskellige fronter: Udvalgte afsnit afprøver i øjeblikket konkrete aktiviteter i Gennembrudsprojektet, bl.a. bedre samarbejde med patienten. Vi forsker i, hvilke metoder, der virker. Alle centerledelser indgår årligt aftaler med direktionen om, hvor meget anvendelsen skal nedbringes på netop deres center. Og i Komité for tvang drøfter overlæger, afdelingssygeplejersker og udviklingschefer, hvordan der arbejdes med nedbringelse af tvang. I november afholder vi et symposium om bl.a. tvang, hvor klinikere, eksperter og patienter sammen taler om, hvordan vi bedst undgår tvang. Vi bruger aktivt vores projekter om forbedringskultur og øget brugerdeltagelse i indsatsen for at nedbringe anvendelsen af tvang. Men vi bringer også tvangsindsatsen op øverst på prioritetslisten. Vi har nedsat en taskforce bestående af udvalgte centerledere og direktionen. Taskforcen er netop nu ved at fastlægge en række ambitiøse og konkrete mål, der skal sikre, at bæltefikseringer fremover kun sker, når de er absolut nødvendige og helt umulige at undgå. Skal vi nå i mål og det skal vi kræver det benhårdt fokus for både medarbejdere og ledere. Anne Hertz, konst. vicedirektør 2

3 Forbedringskultur Vi har forbedret meget men IT spænder ben - Vi fandt, at mødeindholdet manglede patientinddragelse. De var for topstyrede. Vi kunne sidde og drøfte, at det ville være godt for en patient at deltage i madgruppen, og så efter mødet præsentere patienten for den ide. Nu gør vi det omvendt. Vi tager patienterne med i behandlingsplansmøderne. - Nicolas Hansen, ledende 1. res.læge Ældrepsykiatrisk afsnit på Psykiatrisk Center Nordsjælland har i første omgang koncentreret lean-processen om mødestrukturer og sygeplejejournaler. Ved at lade de rette personer drøfte de rette emner inden for den rette tidsramme, og ved at have én overordnet ansvarlig for hver sygeplejejournal, er der kommet bedre overblik over løsningen af opgaverne, og patienterne deltager i langt højere grad i planlægningen af deres egen behandling. Patienter, personale og ledelse er glade malurten i bægeret er manglen på bedre IT. Af Anita Santarelli, kommunikationskonsulent Afsnitsledelsen på ældrepsykiatrisk afsnit i Hillerød er ung og næsten lige tiltrådt. Afdelingssygeplejerske Camilla Jensen og ledende 1. reservelæge Nicolas Hansen tiltrådte begge i marts og sprang direkte ind i en lean-proces, der allerede var godt i gang. For begge gælder det, at det er deres første lederstillinger. Både de og resten af personalet er glade for lean. - Det var en udfordring at overtage ledelsen midt i en proces, der allerede var skudt i gang. Men lean er et godt værktøj både som leder og medarbejder. Det er et styringsredskab vi følger nøgletallene nøje og får direkte syn for sagen, når vi gør noget godt og når vi kan gøre noget bedre. Men det er også et redskab, der motiverer, inddrager, skaber ejerskab og samarbejde i hele personalegruppen. Og så er det en fornøjelse for os som nye ledere at møde så positive, engagerede medarbejdere, som i dén grad spiller med og er åbne for forandringer, fortæller Camilla Jensen. Ændrede mødestrukturer giver mere patientinddragelse Efter grundige analyser af, hvilke processer, der stod i vejen for mere smidige og bedre arbejdsgange, er mødestrukturen på afsnittet ændret: Længde, indhold og deltagere er tilpasset, så de rette personer behandler det rette emne på det rette tidspunkt. - Vi fandt blandt andet, at mødeindholdet manglede patientdeltagelse. De var for topstyrede. Det var sådan, at vi kunne sidde og drøfte, at det ville være godt for en patient at deltage i afdelingens madgruppe, og så efter mødet præsentere patienten for den ide. Nu gør vi det omvendt. Vi tager patienterne med i behandlingsplansmøderne. Vi når alle patienter igennem på en måned, hvilket svarer til kravet, fortæller Nicolas Hansen. Det er patienten, kontaktpersonen og tværfagligt personale med direkte relevans for den enkelte patients behandling, der deltager max fem personer. At der ikke længere sidder personale uden direkte relevans har sparet cirka 20 timer om ugen. Til gengæld bruger man nu tredive minutter på mødet i stedet for femten. Den ekstra tid betyder, at der er mere plads til psykoedukation, undervisning og tilrettelæggelse af dagens program for den enkelte patient. Den afledte effekt af de bedre morgenmøder med patienten betyder, at tavlemøderne nu fokuserer på akutvurderinger fra dag til dag, og ikke længere på de langsigtede planer for patienterne. Til november bliver de nye mødestrukturer evalueret, så man får et mere præcist indblik i, hvor meget tid, der reelt er frigivet og sikre, at den ikke i længden blot forsvinder ned i det sorte it-hul, som Nicolas Hansen formulerer det. 3

4 Sygeplejejournalen én kontaktperson har ansvaret Før havde forskellige medarbejdere ansvaret for forskellige områder i sygeplejejournalen. Nu har alle patienter én sygeplejefaglig kontaktperson, der har det overordnede, administrative ansvar for journalen. Det skaber overblik og reducerer risikoen for fejl i forbindelse med screeninger, gennemførsel af patient- og pårørendesamtaler, sygeplejeepikriser med videre. - Der har manglet personaleinddragelse fra starten - den kommer for sent i processen, synes jeg. Ansvaret, kulturændringerne, de skal jo ske og løftes og boble nedefra. - Nicolas Hansen, ledende 1. res.læge Afsnittets kliniske sygeplejespecialist, Carsten Nielsen, underviser ugentligt i KISO, det nye sygeplejedokumentationssystem. Systemet og undervisningen betyder, at der er en ensrettet ansvisning af, hvor man skal skrive hvad. Det har reduceret antallet af dobbeltregistreringer. Før skrev mange to-tre steder, for at sikre, at fx sygeplejeepikrise var skrevet og sendt. - Indtil vi får Sundhedsplatformen om nogle år, og alt bliver samlet i ét ITsystem, er denne ordning god, fordi sygeplejejournalen er dels på papir, dels elektronisk, og spredt i forskellige systemer, siger Nicolas Hansen. Før brugte man i afsnittet en halv time på at afgive rapport fra nattevagt til morgenvagt. Nu bruger man i stedet et kvarter og det sparede kvarter bruges på at orientere sig i KISO, inden man møder patienterne som morgenvagt. Det giver tryghed for personalet, at man med KISO kun skal søge information ét sted. Malurten i bægeret Nicolas Hansen og Camilla Jensen peger på to ting, der spænder ben for endnu bedre lean-processer: - Der har manglet personaleinddragelse fra starten den kommer for sent i processen, synes jeg. Ansvaret, kulturændringerne, de skal jo ske og løftes og boble nedefra. Der er fra start kun fokus på ledelsesansvaret. Lederne får information, lederne får uddannelse. Det ér også vigtigt og afgørende - det er jo os, som ledere, der skal drive og være ansvarlige i sidste ende. Men i princippet bør enhver medarbejder kunne køre møder og arbejde med forbedringskultur, uden at vi som ledere er til stede. Jeg synes det er en fejl, at man ikke har gjort det til fælles proces og projekt fra starten, siger Nicolas Hansen. Camilla Jensen supplerer: - Ansvaret løftes reelt af hele gruppen, både medarbejdere og ledere. I udviklingsfasen, men også nu, hvor vi er gået ind i den fase, hvor vi skal holde fast og evaluere igen og igen. Alle medarbejdere har spillet med fra starten kun den lidt hemmelige proces har til at starte med givet lidt usikkerhed og folk har følt sig hægtet af i indledningsfasen. Og så er manglen på velfungerende it voldsomt frustrerende: - Da lean-processen blev sat i gang på PC Nordsjælland, identificerede vi 600 problemer. De 300 var it-relaterede. De problemer er større, end at de kan løses lokalt på et afsnit, en afdeling eller et center og dem skyder vi opad, til centerledelsen, som må skyde det videre opad. Men det er virkelig frustrerende, at vi nok kan finde nye arbejdsgange og optimere og høste de løsthængende frugter men der, hvor det virkelig kan batte, dér må vi sætte os ned og vente på andre. Du kan læse mere om lean og forbedringskultur i Region Hovedstadens Psykiatri på PsykIntra>Organisation>Lean Læs mere om Sundhedsplatformen her i PsykiatriNyt. Sundhedsplatformen 4

5 Sundhedsplatformen Det skal være slut med dobbeltregistrering - I psykiatrien arbejder vi blandt andet med NIP-skemaer, papirjournaler, der bliver væk, små afdelingsspecifikke sedler til registrering, ordinationsark og samtykkeerklæringer, der skal underskrives med kuglepen. Vi vil få et helt andet overblik med Sundhedsplatformen. At blive fri for dobbeltregistrering er heller ikke dårligt. - Andreas Hoff, 1. res.læge, PC København Klinikere fra Region Hovedstaden og Region Sjælland har testet og evalueret tre bud på den kommende sundhedsplatform, som skal erstatte de nuværende journalsystemer i de to regioner. Af Therese Lundsgaard, Sundhedsplatformen Lange login-tider og registrering i mange systemer har længe været virkelighed for klinikerne i begge regioner. Det skal fremtidens sundhedsplatform lave om på ved at samle al patientdata i ét system. Over 500 klinikere har i løbet af projektets faser været involveret i valget af Sundhedsplatformen. Klinikernes deltagelse skal sikre, at det system, der bliver valgt, matcher behovene for et effektivt og tidssvarende system. En del af klinikerne kommer fra de to regioners psykiatrier. Fra Region Hovedstadens Psykiatri har godt 50 klinikere deltaget i testningen og været med til at sikre, at der bliver taget højde for særlige fagspecifikke krav til fx tvangsbehandling og retspsykiatri i det nye system. Senest har læger, sygeplejersker og lægesekretærer fra Region Hovedstaden og Region Sjælland testet de tre systemer i virkelighedsnære situationer på it-eksperimentariet (ITX) på Herlev Hospital. Prøv-før-du-køber -modellen - Det gav enorm god mening at teste systemerne på ITX. Grundlæggende tror jeg, at prøv før du køber -modellen vil forebygge en række af de problemer, der har været med tidligere og nuværende kliniske it-systemer. Nu har vi klart øget chancen for få et værktøj, som opfylder vores behov, fortæller 1. reservelæge Andreas Hoff fra Psykiatrisk Center København, som deltog på ITX. Med den kommende sundhedsplatform ser Andreas Hoff frem til, at det med tiden vil være helt slut med papir: - I psykiatrien arbejder vi blandt andet med NIP-skemaer, papirjournaler, der bliver væk, små afdelingsspecifikke sedler til registrering, ordinationsark og samtykkeerklæringer, der skal underskrives med kuglepen. Vi vil få et helt andet overblik med Sundhedsplatformen. At blive fri for dobbeltregistrering er heller ikke dårligt, siger Andreas Hoff med et glimt i øjet. 500 klinikere evaluerer de tre bud på Sundhedsplatformen Ud over at få testet systemerne i real life-simulationer har et bredt udsnit af klinikere fra begge regioner været med til evaluere de tre it-løsninger over to intensive dage. Det er der kommet over evalueringer ud af, som nu er under grundig analyse. - Mest af alt glæder jeg mig til, at vi med Sundhedsplatformen får et smidigt, elegant system. I dag har vi tunet en knallert til at køre som en folkevogn. Vi arbejder i flere systemer, som ikke er 100 procent integrerede det holder bare ikke i længden, fortæller afdelingssygeplejerske Eva Mosegaard Enevoldsen fra Psykiatrisk Center Roskilde i Region Sjælland, som deltog til klinikerevalueringen. Ifølge Eva bliver en af de væsentligste forbedringer med Sundhedsplatformen, at systemet automatisk vil samle al data til forskning, og at det bliver nemmere at arbejde med data på kryds og tværs. Hun er sikker på, at det vil skabe gevaldige aha-oplevelser undervejs. Hun mener også, at det bliver spændende at få en fælles interaktion med patienten på platformen. Det vil give mulighed for at arbejde med forebyggelse på helt andre måder fx i forbindelse med 5

6 psykoedukation. Psykolog og teamleder Birgitte Hartvig Schousboe, Psykoterapeutisk Center Stolpegård, deltog også til evalueringen og er enig med Eva: - Jeg kan ikke vente til, at de systemer, vi arbejder i, bliver integrerede og brugervenlige både for patienterne og personalet. Det vil give overblik og spare tid. Leverandørvalget står for døren Den endelige beslutning om, hvilken leverandør,der skal levere den kommende sundhedsplatform til Region Hovedstaden og Region Sjælland, vil blive truffet i november, og kontrakten forventes at blive underskrevet i slutningen af december Herefter begynder arbejdet med opsætningen af Sundhedsplatformen, hvor rigtig mange slutbrugere skal involveres for at sikre det optimale samspil mellem de nye arbejdsgange og dagligdagen på hospitaler og sygehuse. Sundhedsplatformen vil blive rullet ud på udvalgte hospitaler i Region Hovedstaden i 2015 og forventes at være i fuld drift på alle hospitaler og sygehuse i begge regioner inden udgangen af

7 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Forskere: Disse tre metoder kan nedbringe brugen af bælte Regeringen vil reducere bæltefiksering. Ny dansk forskning fra Region Hovedstadens Psykiatri peger på løsninger. Af Sybille Hildebrandt, pressekonsulent Et nyt videnskabeligt studie, der bl.a. er gennemført af forskerne Mette Brandt- Christensen og Jesper Bak fra Region Hovedstadens Psykiatri, løfter sløret for, hvad det er, der skal til, for at nedbringe brugen at bæltefiksering i psykiatrien. Følgende tre metoder ser ud til at spille en vigtig rolle i forhold til at nedbringe brugen af bælte: Tre metoder, der ser ud til at virke: 1. Obligatorisk gennemgang af hver eneste bæltefiksering. 2. Brugerdeltagelse 3. God plads på afdelingen. Mandatory review: Personalet laver en obligatorisk gennemgang af hver eneste bæltefiksering. Til mødet skal der være ledelse repræsenteret, der har beføjelser til at ændre sygepleje- og behandlingsforhold. Brugerdeltagelse: Patienten bliver inddraget i dagligdagen, f.eks. ved at have løbende indflydelse på husordenen samt at deltage i møder med læger, fysioterapeuter, socialrådgiver. No crowding: Den enkelte patient skal have tilstrækkelig plads på afdelingen. Spørgeskema høstede sygeplejerskers viden Forskerne er nået frem til deres konklusioner ved analysere svarene på en spørgeskemaundersøgelse, som de har udsendt til samtlige afdelingssygeplejersker på psykiatriske afsnit i Danmark og Norge. - Bæltefiksering er selvfølgelig værst for patienterne, men for fagfolk på de psykiatriske afdelinger er det også ubehageligt at skulle spænde patienter fast med et bælte i år Jeg tror egentlig, at de fleste er enige om at brugen af bæltefiksering skal nedbringes, men der har i høj grad manglet viden og undersøgelser af, hvordan man kan gøre det i praksis, siger klinikchef og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup Mette Brandt-Christensen til Videnskab.dk. Hun er medforfatter på den nye undersøgelse fra Region Hovedstadens Psykiatri, som netop er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Perspectives in Psychiatric Care. Hendes ph.d.-studerende Jesper Bak er førsteforfatter. Forskerne forholder sig til 22 faktorer Forskerne udarbejdede spørgeskemaet efter at have gennemgået hele den videnskabelige litteratur på området i en såkaldt reviewproces. Via gennemgangen har forskerne kortlagt 22 faktorer, der ser ud til at spille en rolle i forhold til nedbringelse af bæltefiksering på psykiatriske hospitaler og afdelinger rundt om i verden. Af disse 22 faktorer finder forskerne tre, som relateres til færre tvangsfikseringer. I de psykiatriske afsnit hvor man systematisk evaluerede alle tvangsfikseringsepisoderne, var der 64 procent færre tvangsfikseringer end de afsnit, hvor man ikke gjorde det. I de afsnit, hvor patienterne deltog i behandlingsplan-møder, havde mulighed for at påvirke de gældende regler eller havde indflydelse på, hvad der blev skrevet i sygeplejejournalen, havde man 58 procent færre tvangsfikseringer i modsætning til afsnit, hvor det ikke så sådan ud. 7

8 I afsnit, hvor der var enmandsstuer, hvor der var mere end 25 kvadratmeter fællesareal per patient og hvor afdelingssygeplejerskerne pointerede, at der ikke var tætpakket, var der generelt et lavere brug af bælter. Forskerne gør opmærksom på, at studiet ikke kan fastslå årsagssammenhænge, da det ikke følger patienter over tid. Men forskningen viser, at disse tre variable svinger i takt med brugen af bælte. Der kan sagtens være andre faktorer, der har lige så meget eller måske endda større indflydelse på, hvor ofte personalet bruger bælte. Forskerne kan dog konkludere, at i hvert fald disse tre faktorer hænger sammen med antallet af bæltefikseringer. En kilde til inspiration Selv om man endnu ikke kan konkludere noget endeligt om, hvordan man bedst kan reducere brugen af bælte, kan man sagtens lade sig inspirere af studiet. Resultaterne derfra vil således også komme til at indgå i arbejdet med nedbringelse af tvang på de psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri. 8

9 Ny psykiatrirapport Martin Lund: Vi er nået langt med de fleste indsatsområder Regeringens psykiatriudvalg offentliggjorde i starten af oktober deres endelige psykiatrirapport. Rapporten sætter fokus på problematikker og metoder, som Region Hovedstadens Psykiatri allerede arbejder målrettet med. Af Sybille Hildebrandt, pressekonsulent Regeringen nedsatte i april 2012 et psykiatriudvalg, der fik til opgave at komme med forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med psykiske lidelser kan tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. - I Region Hovedstadens Psykiatri er vi nået langt med de indsatsområder, som rapporten berører. Vi arbejder fx på at nedbringe tvang, at støtte patienternes recovery og satser på brugerdeltagelse og samarbejde med kommunerne. - Martin Lund Direktør, RHP I sommers sendte udvalget et udkast til rapporten til høring i psykiatrien og har på baggrund af hospitalernes individuelle tilbagemeldinger nu overrakt sin endelige rapport til sundhedsminister Astrid Krag. Rapporten indeholder konkrete forslag til, hvordan man kan udvikle og styrke psykiatrien. Psykisk syge er mennesker med ressourcer Rapporten bærer titlen En moderne, åben, inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser og pointerer, at mennesker med psykiske lidelser ikke må opfattes som værende sin lidelse, men først og fremmest skal mødes som mennesker, der som alle andre har forskellige ressourcer, muligheder og problemer og en psykisk lidelse. I rapporten står der, at det er væsentligt, at mennesker med psykiske lidelser ikke som udgangspunkt ses som kronisk syge. Derfor skal indsatsen i højere grad have fokus på mulighederne for at komme sig og have en almindelig hverdag med uddannelse eller arbejde. Region Hovedstadens Psykiatri hilser rapporten velkommen: - I Region Hovedstadens Psykiatri er vi nået langt med de indsatsområder, som rapporten berører. Vi arbejder f.eks. på at nedbringe tvang, at støtte patienternes recovery og satser på brugerdeltagelse og samarbejde med kommunerne, siger direktør i Region Hovedstadens Psykiatri Martin Lund. Forskning får opmærksomhed Martin Lund glæder sig over, at rapporten fremfører et forslag om en national strategi for forskning på psykiatriområdet. Han pointerer at det nu bliver spændende at se regeringens handleplan, som han håber, vil fokusere på en styrkelse af forskning såvel som behandling. - Vi prioriterer forskning højt, da vi opfatter den som den mest direkte vej til bedre behandling for patienterne. Region Hovedstadens Psykiatri arbejder målrettet med forskningen i samarbejde med Københavns Universitet. Den nye rapport påpeger også vigtigheden af, at behandlingen har høj kvalitet, hvilket Martin Lund sætter pris på. - I samarbejde med de andre regioner arbejder vi med en fælles strategi for udviklingen af kvaliteten. Den skal bl.a. sikre en bedre behandling af psykisk syge patienter med somatiske lidelser, siger Martin Lund. 9

10 PS Kort Nyt Momentum: Ny app til fælles beslutninger og recovery Momentum er en smartphoneapplikation, der skal støtte patienter og personale med at tilrettelægge behandling og recoveryproces. Fra september 2013 til januar 2014 afprøves app en i et pilotprojekt med deltagere fra Psykiatrisk Center Ballerup og Distriktspsykiatrisk Center Frederiksberg. Hvad kan app en bruges til? Via Momentum kan brugeren af app en forberede sig til behandlingssamtaler og sikre sig indflydelse App en kan bruges i arbejdet med at udvikle og afprøve personlige mestringsstrategier Derudover indeholder app en videoer, hvor brugeren kan hente inspiration i andres erfaringer med at komme sig Undervisning og support sker gennem projektets supportteam, der består af to mentorer, der selv har brugererfaring fra psykiatrien. Supportteamet støtter brugeren af app en, fx ved at forberede samtaler med behandlerne. Sigtet er at udvikle en strategi for implementering af og forskning i Momentum app en til fælles beslutninger (Shared Decision Making) og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri, og er dermed en udmøntning af visionen om en recoverybaseret psykiatri med patienten i centrum. Projektet er finansieret af midler bevilget af Regionsrådet og derudover støttet af TrygFonden. Kontakt seniorforsker Lisa Korsbek, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri, hvis du vil vide mere: regionh.dk Symposium om behandling af den akutte patient Behandlingen af den akutte patient på intensiv/lukket afdeling er kompleks og kræver ekspertise indenfor psykopatologi, psykofarmakologi, psykoterapi, etik, omsorg og basal sygepleje. Region Hovedstadens Psykiatri afholder derfor et symposium, hvor der vil være oplæg og drøftelser af teoretiske og kliniske aspekter af behandlingen af den akutte patient. Klinikere og ledere fra Region Hovedstadens Psykiatri samt repræsentanter for patienter og pårørende deltager, og der vil være tid til fælles diskussioner og udvekslinger mellem mødedeltagere og foredragsholdere. Håbet er, at dagen vil give anledning til debat og åbne nye perspektiver ikke mindst i relation til tvangsanvendelse. Dagens oplægsholdere er specialister fra the South London and Maudsley, Gloucester og Danmark. Alle har tilknytning til det daglige kliniske arbejde og er engagerede i at bedre behandlingsmulighederne på de akutte lukkede afsnit. Symposiet finder sted torsdag den 14. november Find et navn til det nye kompetenceudviklingssystem og vind en ipad Psykiatriens ledere og medarbejdere bliver de første, der tager et nyt, fællesregionalt kompetenceudviklingssystem i brug. Det sker i løbet af første kvartal Mulighederne i det nye kompetenceudviklingssystem bliver: Fællesregionalt kursuskatalog, der samler og synliggør hele regionens lærings- og kompetenceudviklingsaktiviteter. Dokumentation af uddannelse og kompetenceudvikling, hvor ledere får overblik over medarbejdergruppens kompetencer, kvalifikationer og certificeringer. 10

11 Digitale læringsaktiviteter fx gennem e-learning, træning og videndeling via grupperum Alle kan indsende forslag til, hvad systemet skal hedde. Det bedste forslag premieres med en ipad eller en tilsvarende tablet, hvis vinderen foretrækker dette. Navnekonkurrencen er åben frem til fredag den 15. november. Det er tilladt at indsende flere forslag til, hvad system skal kaldes. Læs mere og deltag i konkurrencen på Kom ud med din forskning - nyt site på intranettet og undervisning for forskere i Region Hovedstadens Psykiatri Hvordan gør man sin forskningshistorie interessant for den almindelige dansker? Og er der særlige nyhedskriterier for forskning? Som forsker i Region Hovedstadens Psykiatri kan du nu få undervisning i, hvordan du får din forskning ud, hvor det batter. Pressekonsulent Sybille Hildebrandt underviser sammen med videnskab.dk i valg af vinkel, formuleringer, målgrupper og medier. Du kan tilmelde dig på Plan2Lean søg efter forskning. Du kan også hente hjælp i et nyt online værktøj på REGI. På siden kan forskere hente råd om blandt andet nyhedskriterier, posters, PowerPoints og pressekontakt. Du finder værktøjskassen på Regi>Kommunikation>Kom ud med din forskning NemSMS book tider i GS! Når en borger har registreret sit telefonnummer på borger.dk og der bookes tid i GS (ressourceplanen), modtager borgeren automatisk en påmindelses-sms. Det er derfor afgørende, at aftaler bookes i GS. Bookes de i fx Outlook får borgeren ikke påmindelsen. Netop nu kører en kampagne for at få borgere og patienter til at tilmelde sig NemSMS. Det sker bl.a. med en film på InfoTV-skærmene, på hjemmesider, plakater og postkort. Sloganet for indsatsen er NemSMS. Husker aftalen for dig. Langsom support på komplekse sager i IT-servicedesk Adgangen til support er faktisk blevet hurtigere - enkeltproblemer bliver løst med det samme, fx hvis ens pc pludselig fryser. Men mange oplever, at mere komplekse sager tager lang tid. IMT, der varetager servicedeskfunktionen, arbejder løbende på at forbedre support-tiderne. Det du selv kan gøre: Når du indmelder en sag, skal du være opmærksom på, at du får en kvittering for at sagen er oprettet.. Modtager du ikke en kvittering, er sagen ikke oprettet og vil ikke blive behandlet. Husk, at det fælles telefonnummer til IT-servicedesk er eller kortnummer Indkøb af it-udstyr Bestilling og indkøb af it-udstyr er i dag en vanskelig og tung proces. Der skal søges i både standard- og specialkatalog, udvalget er begrænset, og er man i tvivl om, hvilken vare, man bør vælge, er der ikke meget hjælp at hente fra hverken IMT eller Psykiatriens Kvalitets- og Udviklingsafdeling, der varetager RHPs interesser indenfor klinisk it. Dertil kommer, at det er svært at finde ud af, hvem der kan og skal godkende indkøb. Kvalitets- og Udviklingsafdelingen er i kontakt med IMT om at lette og forenkle indkøbsprocessen. Desuden håber man i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen, at man i forbindelse med test af bærbare pc er til brug i Psykiatriens udgående team vil gøre sig generelle erfaringer om brug af hardware, så de fremover bedre kan rådgive om indkøb af produkter. 11

12 Langsomme pc er og netforbindelser Mange oplever, at pc er kører langsomt efter implementering af KISO, fordi der er flere brugere. Alligevel er KISO blevet vel modtaget i RHP og implementeringen forstætter året ud. Centrene har været meget engagerede i projektet og samarbejdet omkring implementeringen en fornøjelse. IMT har lavet en handleplan for drift, som bl.a. indebærer at gamle pc er bliver udskiftet og netværkene forbedres det hele skal være med til at få systemerne til at køre hurtigere og gøre os klar til Sundhedsplatformen. Du kan godt komme på intranettet hjemmefra! Vidste du, at du kan komme på intranettet fra din private computer, tablet eller telefon? Gå ind på PsykIntra og kig under Viden og værktøjer. Vælg Kommunikation Web Intranet hjemmefra. Vælg det intranet, du vil ind på PsykIntra. Det er en god idé at tilføje det valgte intranet under foretrukne på din computer, så du altid let kan klikke ind på det. Informationssikkerhed er også dit ansvar De offentlige myndigheder - herunder sundhedssektoren - er blevet et eftertragtet mål for hackere. Et nyligt eksempel på hacking af offentlige myndigheder, er sagen, hvor hackere har haft adgang til det danske kørekortregister. Din adfærd som medarbejder har stor betydning, for hospitalets informationssikkerhed. Mange trusler kan Region Hovedstaden beskytte sig imod med tekniske foranstaltninger som antivirus, firewall, spamfiltre mv. Men den rigtige sikkerhedsadfærd hos medarbejderne har stor betydning for Region Hovedstadens informationssikkerhed: Beskyt regionens it-infrastruktur: Installer ikke software du ikke kender eller ikke er godkendt af IMT på regionens it-udstyr. Tilslut ikke privat it-udstyr i regionen. Åben ikke s som ser mistænkelige ud. Beskyt dine adgangskoder: Del ikke dine adgangskoder med andre, de er personlige. Brug ikke samme adgangskoder som du bruger i regionen til private formål. Beskyt persondata: Hvis du skal transportere persondata ud af regionen, skal du sørge for at kryptere det, uanset medie. For eksempel på: , USBstik, eller harddisk. Læs mere om, hvordan du beskytter persondata og om informationssikkerhed på Regi. Godt på vej i psykiatrien I somatikken kører introduktionsforløbet Godt på vej i sygeplejen på tredje år. Nu er der taget hul på et lignende forløb for nyuddannede sygeplejersker i psykiatrien. Forløbet strækker sig over fem måneder og startede med et tredages internat for 57 nyuddannede sygeplejersker i slutningen af august. Forløbet skal give sygeplejerskerne et godt afsæt for at arbejde i psykiatrien. Henover efteråret og vinteren følger sygeplejerskerne undervisning i bl.a. recovery, kommunikation og kognitiv adfærdsmetode. På internatet er der blandt andet lagt vægt på patientfortællinger, mens der gennem hele forløbet er god tid til refleksion og øvelser. Formålet er at koble læring fra patienter, teori og sygeplejerskernes egne erfaringer og udfordringer. Sygeplejerskerne skal igennem 11 undervisningsdage, så der er tale om en tidsmæssig investering fra afdelingernes side. Selvom det er for tidligt at vurdere den langsigtede effekt af forløbet, peger foreløbige evalueringer på, at tiden er givet godt ud: Ikke mindre end 73 % af deltagerne har givet udtryk for, at de tre dages internat i meget høj grad har givet det større lyst til arbejdet som psykiatrisk sygeplejerske. 12

13 Oktoberr 2013 Christine Padesky: to-dages workshop om depression og angst - med fokus på socialangst En af verdens mest populære undervisere inden for kognitiv adfærdsterapi gæster nu igen Danmark, denne gang for at skærpe deltagernes arbejde med mennesker med angst og depression. Der vil særligt være fokus på socialangst, hvor Padesky har udviklet et effektivt terapeutisk redskab: Assertive Defense of the Self. Workshoppen er godkendt af Dansk Psykolog Forening under tværgående modul (Angst og depression). Pga. DPs regler for godkendelse skal 75% af deltagerne være psykologer og psykiatere (samt andre akademikere, som arbejder psykoterapeutisk), men alle andre faggrupper kan komme på en venteliste ved at maile til ift. de sidste 25% Arrangør: Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi Dato: 5. og 6. maj 2014 Få mere information om workshoppen, inkl. fuldt program via plan2learn (søg efter padesky ). Nemt, hurtigt og interaktivt system til intranet og hjemmeside Vi får nyt system til intranet og hjemmeside. Systemet skal være fuldt udrullet i oktober Med det nye system kommer vi til at opleve et intranet med gode muligheder for at kommunikere med kollegaer på tværs af Psykiatrien og resten af Region Hovedstaden. Et personaliseret intranet i form af statusopdateringer og feeds vil gøre det nemt at kommentere på indhold og følge kollegaer rundt om i regionen. Kvaliteten af de nye hjemmesider og intranet vil være optimal til alle typer skærme; smartphones, tablets, bærbar eller en hvilken som helst anden platform. De lokale webredaktører kan se frem til, at det bliver hurtigere og nemmere at redigere indhold. Der er med andre ord masser at se frem til. For at nå dertil kræver det nøje planlægning. Projektet er omfattende og rummer en del udfordringer af både teknisk, indholdsmæssig og organisatorisk karakter. Bl.a. skal det nuværende indhold flyttes fra de nuværende platforme til de nye, og dette vil der blive ansat studentermedhjælpere til at hjælpe med. Flytningen skal ske frem til sommeren 2014 og i tiden efter. Den endelige tidsplan og arbejdsdeling mellem webredaktører på henholdsvis regionsgården, kommunikationsteamet i Region Hovedstadens Psykiatri og lokalt på de psykiatriske centre vil blive meldt ud senere. Region Hovedstadens Psykiatri deltager som pilotprojekt i implementeringen af det nye system, og kommunikationsteamet på Kristineberg får derfor mulighed for at teste systemet, formentlig allerede i november-december Har du spørgsmål til det nye system, kan du kontakte Jesper Kvorning, webadministrator, kommunikationsteamet i Region Hovedstadens Psykiatri, jesper eller Lars Pedersen, projektleder, Koncern Kommunikation, Regionsgården i Hillerød, på eller telefon: Temadag om at arbejde med traumatiserede flygtninge Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri inviterer til temadag tirsdag den 26. november 2013 under overskriften: Hvad gør det ved os som behandlere at arbejde med traumatiserede patienter? Temadagen afholdes i auditoriet på Gentofte Hospital Betaling og tilmelding senest tirsdag den 19. november Arrangementet koster 200 kr. inklusiv frokost, kaffe/te. For at tilmelde dig skal du: - indbetale 200 kr. hos Nordea: reg.nr.: 2100, konto nr.: her skriver du Temadag og dit navn - Sende en mail med tilmelding til 13

14 Region Hovedstadens Forskningspulje 2014 genopslår 1 post.doc.-stipendium Ansøgningsfristen er d. 4. november 2013 kl Se det fulde opslag samt ansøgningsskema her: Forskningsprojekt: Når vi bliver fremmede for os selv Nyt forskningsprojekt modtager 5,3 millioner fra Velux Fonden til at forske i forholdet mellem selvforståelse og identitet. Selvforståelse hører til det at være et menneske, men er samtidig noget, der kan gå tabt. Et nyt forskningsprojekt med titlen Selvforståelse og selvfremmedgørelse: Eksistentiel hermeneutik og psykopatologi vil forsøge at klarlægge, hvordan skizofreni, affektive lidelser og trauma efter tortur alle kendetegnes af radikale former for selvfremmedgørelse. Projektet udføres i samarbejde mellem Københavns Universitet, Psykiatrisk Center Hvidovre, og Dignity Danish Institute Against Torture. Projektet forankres på Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet og Center for Subjektivitetsforskning, Det Humanistiske Fakultet. Projektet begynder 1. januar 2014 og forløber i 3 år. Temadag for social- og sundhedsassistenter Gå ikke glip af årets temadag som i år har fokus på assistentens kerneopgaver og kompetenceudvikling i forhold til fremtidens psykiatri. Formålet med dagen er at kigge lidt ind i fremtiden og drøfte, hvad den betyder for social- og sundhedsassistenterne. Det gælder både i forhold til opgaver og behovet for kompetenceudvikling. Pris: 350 kr (inkl. forplejning) Tilmeldingen kan ske via Plan2Learn søg efter temadag. Ny Kvalitets- og Udviklingschef i RHP Mette Bertelsen tiltræder den 1. november 2013 stillingen som kvalitets- og udviklingschef i Region Hovedstadens Psykiatri. Mette Bertelsen er 37 år, uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet, har tidligere været ansat i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor hun skrev ph.d.-afhandling om effekten af OPUSbehandling og psykosers udvikling med særlig fokus på recovery. Mette kommer fra en lederstilling i Forsvarets Veterancenter, hvor hun har været ansat siden Vellykket midtvejsbesøg fra Den Danske Kvalitets Model Den 22. oktober havde de dele af Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, som har til huse på Bispebjerg Bakke, midtvejsbeøg af surveyorne fra Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Midtvejsbesøget fra DDKM er obligatorisk og ideen bag det er, at det medvirker til at organisationen bevarer fokus på kontinuerlig kvalitetsudvikling. Besøget gik godt, med positive og konstruktive tilbagemeldinger fra både surveyteamet og personalet. Generelt blev hele Region Hovedstadens Psykiatri rost for at være en meget velfungerende kvalitetsorganisation, med en kvalitetskultur med fokus på inddragelse af ansatte i processerne på alle niveauer. Inden besøget havde ledelserne på Bispebjergmatriklen i samarbejde med Kvalitets- og Udviklingsafdelingen udvalgt særlige fokusområder, hvor de havde fornemmelse af, at der var særlige udfordringer og muligheder for forbedring: De udvalgte fokusområder for midtvejsbesøget: Rettidig reaktion på prøvesvar og undersøgelser Information ved overflytning mellem afdelinger og sygehuse Opfyldelse af medicinstandarderne Surveyteamet konkluderede overordnet, at der blev arbejdet bevidst og fokuseret 14

15 med at forbedre arbejdsgangene, der hvor personalet oplevede udfordringer. Særligt i forhold til arbejdet i de it-understøttende systemer. Surveyteamet beskrev også at de oplevede at faggrupperne arbejdede særdeles godt sammen, der hvor der er fælles ansvar for opgaveløsningen. Læs mere om besøget på PsykIntra>Nyheder. 15

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Referat. Dagsordenspunkter: HR chef Ulla Rasmussen Klinikchef PC Sct. Hans Anne Thalsgård Jørgensen

Referat. Dagsordenspunkter: HR chef Ulla Rasmussen Klinikchef PC Sct. Hans Anne Thalsgård Jørgensen Referat Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 23. juni 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 0.09 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. maj

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

Internt survey vel overstået

Internt survey vel overstået Nr. 39 10. november 2014 INDHOLD: Internt survey vel overstået Glad eller sur smiley? Farmakonomer øger patientsikkerheden Kom til partnerskabskonference Nyt MUS-koncept Internt survey vel overstået Det

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

Nordisk Psykiatritopmøde

Nordisk Psykiatritopmøde Nordisk Psykiatritopmøde 6. november 2015 Session 5: De professionelles rolle Oplæg: Hjælp via indsatser, der samarbejder NAPHA (Natjonalt Kompetensecenter for Psykisk Helsearbeid), oplægsholder er Trond

Læs mere

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde Rammeaftale 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? FREDAG D. 7. APRIL 2017 Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Skolen for Recovery Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Region Hovedstadens Psykiatri Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri Jobprofil Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri 1. Indledning Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) ønsker at ansætte en ny chef for Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

Projektbeskrivelse: Apps til hverdagen Version 2.0

Projektbeskrivelse: Apps til hverdagen Version 2.0 Projektbeskrivelse: Apps til hverdagen Version 2.0 1 Baggrund Med afsæt i erfaringerne fra afprøvning af Minplan under døgnindlæggelse afprøves Minplan i tre lokalpsykiatriske teams på Psykiatrisk Afdeling

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012

På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012 På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Afklaring af kommende afdelingsledelser Åbent hus i Hillerød og Frederikssund i

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 18. november 2015

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 02.06.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Centerchef

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Videokonsultation i psykiatrien

Videokonsultation i psykiatrien Videokonsultation i psykiatrien Projektleder Trine Helverskov Teamleder Marie Paldam Folker Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark Nye Trends i Samarbejde og Organisering 28. januar 2016

Læs mere

Systematik i invitation til behandlingsplansmøder

Systematik i invitation til behandlingsplansmøder Systematik i invitation til behandlingsplansmøder Erfaringer med inddragelse af indlagte patienter i arbejdet med egen behandlingsplan Psykiatrisk Center Nordsjælland Helsingør Udviklingschef Gitte Busch

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Bettina Skovmand Børne- og ungdomspsykiatrien, afdeling Glostrup Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud)

Bettina Skovmand Børne- og ungdomspsykiatrien, afdeling Glostrup Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud) Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg midt Dato: 28.08.2014 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Bygning 2 (tæt ved indkørslen

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

REFERAT. deltagere. Øvrige. Deltagere: Berit Schwartz (teamleder Kvalitets- og udviklingsafdelingen) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen

REFERAT. deltagere. Øvrige. Deltagere: Berit Schwartz (teamleder Kvalitets- og udviklingsafdelingen) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 21. september

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

- en smartphone app til understøttelse af fælles beslutningstagning i psykiatrien

- en smartphone app til understøttelse af fælles beslutningstagning i psykiatrien - en smartphone app til understøttelse af fælles beslutningstagning i psykiatrien Lisa Korsbek, seniorforsker Esben Sandvik Tønder, daglig projektleder Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery,

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Psykiatrisk sygepleje

Psykiatrisk sygepleje FORSKNINGSKONFERENCE Psykiatrisk sygepleje Fra forskning til praksis fra praksis til forskning Program 9:30-10:00 Registrering og kaffe 10:00-10:05 Velkomst ved sygeplejefaglig direktør, Ole Ryttov, Psykiatrien,

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 21. april 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør Nr. 37 27. oktober 2014 INDHOLD: Tomas Joen Jakobsen konstitueret som vicedirektør To mio. kr. til motionstilbud til overvægtige børn Er du klar til Windows 7? Ny og forbedret kursusportal Ansættelsesstop

Læs mere

Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden

Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden Sundhedstopmøde i Region Sjælland På vej mod Sundhedsaftalen 2015-2018 Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden 1 Tænk hvis det

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Oversigt. Score: 2,42ud af 3

Oversigt. Score: 2,42ud af 3 BioRemind Connect Oversigt Appens navn : BioRemind Connect Dato: 3/11/2017 Score: 2,42ud af 3 Resume: BioRemind Connect er en platform der kombinerer web og app. I platformen kan behandleren sammensætte

Læs mere

Projektleder Line Hjøllund Pedersen -

Projektleder Line Hjøllund Pedersen - Projektleder Line Hjøllund Pedersen - lip@vibis.dk INDHOLD Hvorfor brugerinddragelse Hvordan kan brugerperspektivet inddrages i kvalitetsudvikling Udfordringer og løsninger National kortlægning Patient-

Læs mere

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge August 2015 Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge Indhold Projekttitel, -varighed og -organisering.. 2

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af mødet den 9. juni (5 min.) 2. Projekt: Børn som pårørende v. Katrine Frydendahl (20 min)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af mødet den 9. juni (5 min.) 2. Projekt: Børn som pårørende v. Katrine Frydendahl (20 min) REFERAT Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 25. august 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 5.01 Deltagere: Anne Heurlin (overlæge BUC), Ane Kristine

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Brugerinddragelse er helt fundamentalt

Brugerinddragelse er helt fundamentalt Brugerinddragelse er helt fundamentalt Den 24. marts 2014, Inspirationskonference om offentlig fornyelse Gitte Fangel, Programdirektør, Sundhedsplatformen Kort om Sundhedsplatformen 2 Sundhedsplatformen

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef Regionsrådet Region Midt 21.1.2009 Besluttede at fortsætte med Århus EPJ og indlede udrulning af den samlede EPJ på det

Læs mere