Protokoller for databaser i Fødevarestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokoller for databaser i Fødevarestyrelsen"

Transkript

1 Protokoller for databaser i Fødevarestyrelsen Version februar 2012 Bilag 2

2 Indholdsfortegnelse DATABASE SIDE CHRs besætningsdel (CHRB) 3 BEKO (BEsætningsKOntol) 16 CHR kvæg (enkeltdyrsdel) 19 DYKO (DYreKOntrol) 22 Svineflyttedatabasen 25 SVIKO (SVineKOntrol) 33 GEFA flytninger af får og geder i CHR 36 GEFKO (GEde og FåreKOntrol) 39 Sygdomskoder/kødkontroldatabasen 42 VetStat 45 Kontrolobjektregistreret 50 Zoonoseregistret 52 VetReg 54 Digital Kontrol (DiKo) (veterinærområdet) 57 2

3 CHRs besætningsdel (CHRB) 1. Dato for seneste opdatering: 7/ Databasens navn: CHR s besætningsdel (CHRB) 3. Introduktion. (Protokollens formål, anvendelse og målgruppe) Formålet med denne protokol er at tilvejebringe overblik over eksisterende registreringer af produktions, sundhedsmæssige og velfærdsrelaterede variable blandt danske husdyr. Det skal herved være muligt at se databasens potentiale for at kortlægge niveauet af produktion, sundhed og velfærd på individ-, besætnings- og nationalt niveau. Protokollen skal ikke nødvendigvis bibringe læseren direkte mulighed for selv at kunne udføre dataudtræk og beregninger, men at kunne formulere realistiske ønsker til relevante udtræk fra databasen (i.e. at kunne se potentialet). Herefter kan man så kontakte personer med større indsigt i databasen. Det er således ikke meningen at give en udtømmende beskrivelse af CHRB. Det specifikke formål med databasen er at få demografisk information på besætningsniveau dvs. vedrørende populationens sammensætning FORMALIA 4a. Ansvarlig databaseprotokollen. Kontakt Fødevarestyrelsen 4b. Datatilgængelighed, legaliseringskrav. (Kræves der tilladelse for at kunne bruge databasen?) En række oplysninger fra CHRB vises på For skriveadgang kræves legalisering. Udtræk foretages af Logica efter FVST s retningslinjer. Ikke alle data kan udleveres jf. bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR. 4c. Lovpligtig registrering. (Er registreringerne lovpligtige eller frivillige?) Lovpligtige. 3

4 DATABASENS VARIABLE 5. Dataindgang. (Hvem indberetter til databasen?) Besætningsejer/besætningsbruger, herunder slagterier, samlesteder og andre steder, der i CHR er oprettet som en besætning. Indberetning kan ske på eller ved kontakt til den lokale CHR-afdeling (RYK kontor). Desuden indberetter fødevareregionerne oplysninger om smitte eller mistanke om smitte. Fødevarestyrelsen vedligeholder diverse stamtabeller. Data opdateres synkront i både CHR og erhvervets Kvægdatabase. Oplysninger om akvakulturbrug lagres dog kun i CHR. 6. Typer af variable. (Beskrivelse af hvilke variable der findes i databasen) CHRB består overordnet af 7 begreber - Behandler - Besætning - CHR afdeling - CHR ejendom - Fødevarekædeoplysning - Fødevareregion - Opholdssted Behandler En behandler er en person eller virksomhed der er tilknyttet en besætning som dyrlæge eller vejleder. En behandler kan f.eks. være en dyrlæge, dyrlægepraksis, ydelseskonsulent eller klovbeskærer. Følgende variable vedligeholdes i CHRB: - Behandlernummer - Behandlerløbenummer - Navn på vejleder - Adresse på vejleder - Kontaktoplysninger på vejleder (telefon-, mobiltelefon- og faxnummer samt ) - Behandlerkode - Behandlertekst - Vejlederkode - Vejledertekst 4

5 Besætning En besætning i CHR kan både være en almindelig besætning med husdyr, men det kan også være steder, hvor dyr samles midlertidig som f.eks. samlesteder, slagterier, forarbejdningsvirksomheder, dyrskuer og fælles græsgange. Følgende variable vedligeholdes i CHRB: - Dyregruppekode (kun for akvakulturbrug) - Dyregruppetekst (kun for akvakulturbrug) - Typekode (kun for akvakulturbrug) - Typetekst (kun for akvakulturbrug) - Typekode_UK (kun for akvakulturbrug) - Typetekst_UK (kun for akvakulturbrug) - Dambrugsnavn (kun for akvakulturbrug) - Spildevandssystem (kun for akvakulturbrug) - Ejer og bruger (via CVR- eller CPR-nummer i GLR) - Dato fra (for besætningsejer og bruger) - Dato til (for besætningsejer og bruger) - Kontaktoplysninger på ejer og bruger (telefon-, mobiltelefon- og faxnummer samt ) - Brugsartskode - Brugsartstekst - Dato fra (for brugsart) - Dato til (for brugsart) - Besætningens tilknyttede dyrlægepraksis - Dato fra (for praksis) - Dato til (for praksis) - Besætningsstørrelse - Dato for optælling (af besætningsstørrelse) - Dato til (for besætningsstørrelse) - Besætningsstørrelseskode - Besætningsstørrelsestekst - Maxantal (for antal dyr) - Besætningsnummer - Dato for ophør (af besætning) - Dyreartkode - Dyrearttekst - Registreringstypekode - Registreringstypetekst - Dato fra (for registreringstype) - Dato til (for registreringstype) - Sygdomskode (ved vaccinationstilladelse) - Antal doser (ved vaccinationstilladelse) - Vaccinenavn (ved vaccinationstilladelse) 5

6 - Dato start (for vaccinationstilladelse) - Dato ophør (for vaccinationstilladelse) - Virksomhedsarttekst CHR afdeling CHR-afdelingerne består i praksis af RYK kontorerne der står for levering af serviceopgaver i forbindelse med indberetning af lovpligtige data til CHR. Følgende variable vedligeholdes i CHRB: - CHR afdelingsnummer - Navn på CHR afdeling - Adresse på CHR afdeling - Kontaktoplysninger på CHR afdeling (telefon-, mobiltelefon- og faxnummer samt ) CHR ejendom Den ejendom, hvor besætningen holdes, får et CHR-nummer. CHR-nummeret refererer til ejendommens geografiske placering og altså ikke ejeren. CHR ejendom er således udtryk for en geografisk lokation beskrevet ved et koordinatsæt og en adresse. Følgende variable vedligeholdes i CHRB: - CHR anvendelseskode - CHR anvendelsestekst - CHR afdeling - Dato fra (for CHR afdeling) - Dato til (for CHR afdeling) - CHR-nummer - Adresse for CHR-nummer - Dato for oprettelse af CHR-nummer - Nationskode for CHR-nummer - Nationstekst for CHR-nummer - Autorisationsnumre for akvakulturbrug - Mærkefabrikatnavn - Mærkefarvetekst - Mærketypetekst - Mærkefritekst - Mærkenummer - Løbenummer - Erstatningsmærkeflag - Bestillingsdato (for øremærker) - Leveringsdato (for øremærker) - Nationskode (for øremærker) - Sygdomskode 6

7 - Sygdomstekst - Omsætningskode - Omsætningstekst - Modtagelighedskode for sygdomme (for akvakulturbrug) - Modtagelighedstekst for sygdomme (for akvakulturbrug) - Modtagelighedskode for sygdomme_uk (for akvakulturbrug) - Modtagelighedstekst for sygdomme_uk (for akvakulturbrug) - Veterinær statuskode - Dato for veterinær status - Niveaukode - Niveautekst - Gyldig til (for veterinær status) - Bemærkning (til veterinær status) - Samdriftsaftale - Dato start (for samdriftsaftale) - Dato ophør (for samdriftsaftale) Fødevarekædeoplysning Formålet med fødevarekædeoplysninger er at sikre, at der for alle slagtedyr er garanti for, at dyrene er produceret og behandlet således, at fødevaresikkerheden er i orden. Følgende variable vedligeholdes i CHRB: - Sundhedsstatus - Brug af medicin Fødevareregion Fødevareregionerne varetager Fødevarestyrelsens direkte kontakt med forbrugere, virksomheder, praktiserende dyrlæger og husdyrholdere i regionens område. Følgende variable vedligeholdes i CHRB: - Regionsnummer - Regionsnavn - Veterinærchef - Afdelingskode - Afdelingstekst - Adresse for regionen - Kontaktoplysninger på regionen (telefon-, og faxnummer samt ) Opholdssted Opholdssted er et midlertidigt opholdssted for dyr af en given dyreart, eksempelvis en græsgang. Følgende variable vedligeholdes i CHRB: - Markbloknummer 7

8 - Koordinater - Kommune - Fødevareregion 7. Ændringer til databasen. (Beskrivelse af eventuelle ændringer i databasen herunder omkodninger af variable) 8. Procedurer for sikring af datakvaliteten i databasen. Ved oprettelse af CHR-numre og besætninger trækkes på data fra det officielle vejregister, CVR og CPR via GLR (Generelt LandbrugsRegister) og på data fra VetReg. Der kan således ikke indtastes ikke-eksisterende adresser (med mindre dette undertrykkes som ved oprettelse af CHR-numre på f.eks. havdambrug). Ved angivelse af ejer og bruger af en besætning skal navn og adresse ikke indtastes. I stedet skal blot CVR- eller CPR-nummer indtastes. På samme måde skal der ikke indtastes navn og adresse på tilhørende dyrlægepraksis, men blot praksisnummer. Én gang årligt skal alle ejere af besætninger tage stilling til de i CHR registrerede oplysninger om besætningen og om nødvendigt ajourføre data. Dette sker i forbindelse med den årlige gødningsog husdyrindberetning (GHI). Indberetning kan foretages på APPENDIKS Appendiks A: Dataflow og databasestruktur. (Herunder eventuelle skærmdump af hvordan registreringerne indberettes) 8

9 CHR Kvægdatabasen GHI (www.landbrugsindberetning.dk) Forms CHR-afdelingerne Fødevareregionerne Fødevarestyrelsen Papir, telefon, Ejer/bruger Appendiks B: Detaljeret beskrivelse af variablene i databasen Variabelnavn Behandlerkode Vejlederkode Betydning 1 = Vejleder 2 = Dyrlæge 3 = Inseminør 4 = Kvægavlsforening 5 = Landmand 6 = Klovbeskærer 7 = Mejerier 8 = Øremærkefabrikanter 9 = ET-dyrlæger 10 = Kvalitetsmedarbejder 1 = Ydelseskonsulent 2 = Ydelsesassistent 3 = Kvægbrugskonsulent 4 = Produktionsassistent 5 = Avlskonsulent 9

10 6 = Reproduktionskonsulent 7 = Dyrlæge 8 = KST dyrlæge 9 = Anden dyrlæge 10 = Privat dyrlæge 11 = Privat rådgiver 12 = Planteavlskontor 13 = Økonomikontor 14 = Privat rådgiver 2 15 = Avlskonsulent 2 16 = Produktionsassistent 2 17 = Klovbeskærer Dyrgruppekode Typekode F = Fisk B = Bløddyr K = Krebs 1 = Saltvand: bure/indhegninger 2 = Saltvand: damme 3 = Saltvand: tanke/raceways 4 = Saltvand: lukkede recirkulerede anlæg 5 = Ferskvand: bure/indhegninger 6 = Ferskvand: damme 7 = Ferskvand: tanke/raceways 8 = Ferskvand: lukkede recirkulerede anlæg 9 = Forskningsfaciliteter 10 = Karantænefaciliteter 11 = Andet 12 = Opdræt af bløddyr: åbne anlæg 13 = Opdræt af bløddyr: lukkede recirkulerede anlæg 14 = Ekspeditionscenter, renseanlæg 15 = Område med opdræt af bløddyr 16 = Forskningsfaciliteter 17 = Karantænefaciliteter 18 = Andet 19 = Lagune/indhegninger 20 = Damme på land 21 = Tanke/raceways 22 = Lukkede recirkulerede anlæg på land 23 = Forskningsfaciliteter 24 = Karantænefaciliteter 25 = Andet 10

11 Typekode_UK 1 = Saltwater: cages/inclosures/pens 2 = Saltwater ponds 3 = Saltwater tanks/raceways 4 = Saltwater closed (recirculation) 5 = Freshwater cages/inclosures/pens 6 = Freshwater ponds 7 = Freshwater tanks/raceways 8 = Freshwater closed (recirculation) 9 = Research facility 10 = Quarantine facility 11 = Other 12 = Mullusc farm open 13 = Mullusc farm closed (recirculation) 14 = Dispatch centre/purification centre 15 = Mullusc farming area 16 = Research facility 17 = Quarantine facility 18 = Other 19 = Lagoons/enclosures/pens 20 = Land-based ponds 21 = Tanks/raceways 22 = Land-based closed (recirculation) 23 = Research facility 24 = Quarantine facility 25 = Other Besætningsstørrelseskode For pattedyr: 1 = Voksne hundyr For pattedyr: 2 = Pattedyr i alt For kvæg: 1 = Køer For kvæg: 2 = Kreaturer i alt For får: 1 = Voksne hundyr For får: 2 = Dyr i alt For geder: 1 = Voksne hundyr For geder: 2 = Geder i alt For svin og vildsvin: 1 = Søer, gylte og orner For svin og vildsvin: 2 = Svin over 30 kg undtagen søer, gylte og orner For svin og vildsvin: 3 = Beregnet antal svin For svin og vildsvin: 4 = Smågrise mellem 7 og 30 kg For hjortedyr: 1 = Voksne hundyr For hjortedyr: 2 = Hjorte i alt For ræve: 1 = Voksne hundyr 11

12 For ræve: 2 = Ræve i alt For mink: 1 = Voksne hundyr For mink: 2 = Mink i alt For chinchilla: 1 = Voksne hundyr For chinchilla: 2 = Chinchilla i alt For mårhunde: 1 = Voksne hundyr For mårhunde: 2 = Mårhunde i alt For ildere: 1 = Voksne hundyr For ildere: 2 = Ildere i alt For fjerkræ og fjervildt: 2 = Dyr i alt For fisk, krebs og bløddyr: 2 = Årlig produktion i kg Dyreartskode Brugsartskode Registreringstypekode CHR anvendelseskode Nationskode Sygdomskode Koderne med tilhørende tekst kan ses på Vælg Besætning og dernæst Muligheder ud for Dyreart Koderne med tilhørende tekst kan ses på Vælg Besætning og dernæst Muligheder ud for Brugsart 1 = Ydelseskontrol 2 = Dyreomsætning 3 = Avlsbesætning 1 = Fællesgræsning 2 = Havdambrug 3 = Handelsmand 7 = Naturkalve 8 = Dambrug 9 = Afgræsning 10 = Fuglefoderplads Koderne følger ISO s standard f.eks. er 208 = Danmark AIF = Aviær influenza ANT = Miltbrand, Anthrax ASP = Afrikansk svinepest ATB = Aviær tuberkulose AUJ = Aujeszky's sygdom BKD = Bakteriel nyresygdom BLU = Bluetongue BON = Bonamiosis BRU = Brucellose BSE = BSE 12

13 BST = B-Streptokokker BTB = Bovin tuberkulose BVD = Bovin Virus Diarre CWD = Cronic wasting disease CYS = Cysticerkose EBL = Enzootisk leukose ENC = Encephalitis EZH = Enzootisk hæmorrhagi FGK = Fåre- og gedekopper FGP = Fåre- og gedepest FKO = Fjerkrækolera FOR = Forgiftning GYS = Gyrodactylus salaris HTY = Hønsetyfus (S. pullorum, S. gallinarum) HVA = Hvalpesyge HYD = Hydatidose (Echinococcus granulosus) IBR = Infektiøs Bovin Rhinotracheitis IHN = Infektiøs hæmatopoietisk nekrose ILT = Infektiøs laryngotracheitis INF = Influenza A IPN = Infektiøs pankreas nekrose ISA = Infektiøs lakse anæmi KHV = Koi herpesvirus infektion KSP = Klassisk Svinepest KVP = Kvægpest LSD = Lumpy skin disease LUK = Mangler ved mærkning/registrering MAR = Marteiliosis MED = Ulovlig medicinering MGM = Manglende moder MGV = Manglende vaccination mod Bluetongue MKS = Mund- og Klovesyge MSC = Manglende sundhedscertifikat/traces MYX = Myxomatose NCD = Newcastle disease NIP = Nipahvirus encephalitis OOL = Oksens ondartede lungesyge ORN = Ornitose PER = Perkinose PLC = Plasmacytose (Aleutean disease) PMV = Paramyxovirus 1 PTB = Paratuberkulose 13

14 RAB = Rabies RVF = Rift valley fever SAL = Salmonellose SAM = Salmonella SBL = Smitsom blærelammelse SCR = Scrapie SC7 = 7 års flytterestriktion SDU = Salmonella dublin SVC = Spring Vireamia hos karper SVD = Smitsom blæreudslet hos svin SÆD = Brug af sæd fra før 1990 SÆR = Særslagtning efter salmonellose TAU = Taurasyndrom TES = Smitsom svinelammelse (Teschner) TGE = Overførbar gastroenteritis TRC = Trichinose TSE = Transmissible spongiform Encephalopati TVL = Tularæmi VEM = Virus enteritis VES = Vesikulær stomatitis VHS = Viral hæmorrhagisk septikæmi VST = Vesikulær stomatitis WNF = West Nile Fever WSD = White spot disease YHD = Yellowhead disease Niveaukode Omsætningskode Modtagelighedskode 1a = Sandsynligvis fri for Salmonella Dublin 1b = Sandsynligvis fri for Salmonella Dublin 2 = Sandsynligvis ikke fri for Salmonella Dublin 2R = Sandsynligvis smittefarlig 3 = Salmonella Dublin påvist 1 = Dyr må ikke omsættes til levebrug 2 = Dyr må ikke omsættes til levebrug og slagtning 3 = Dyr må omsættes 4 = Dyr skal slagtes ved særslagtning 0 = Ingen modtagelige eller vektor arter til stede S = Modtagelige arter til stede V = Vektorarter til stede Modtagelighedskode_UK 0 = No susceptible or vector species present 14

15 S = Susceptible species present V = Vector species present Veterinær statuskode Afdelingskode FRI = Fri MIS = Mistanke SMI = Smitte I = Erklæret sygdomsfri II = Omfattet af et overvågningsprogram III = Så vidt vides ikke inficeret IV = Andet V = Veterinærafdeling S = Veterinærsektion 15

16 BEKO (BesætningsKOntrol) 1. Dato for seneste opdatering: 10. juni Databasens navn: BEKO (BEsætningsKOntrol er en del af CHR) 3. Introduktion. (Protokollens formål, anvendelse og målgruppe) Formålet med denne protokol er at tilvejebringe overblik over eksisterende registreringer af produktions, sundhedsmæssige og velfærdsrelaterede variable blandt danske husdyr. Det skal herved være muligt at se databasens potentiale for at kortlægge niveauet af produktion, sundhed og velfærd på individ-, besætnings- og nationalt niveau. Protokollen skal ikke nødvendigvis bibringe læseren direkte mulighed for selv at kunne udføre dataudtræk og beregninger, men at kunne formulere realistiske ønsker til relevante udtræk fra databasen (i.e. at kunne se potentialet). Herefter kan man så kontakte personer med større indsigt i databasen. Det er således ikke meningen at give en udtømmende beskrivelse af CHR - BEKO. Data til brug for FVST og Plantedirektoratet (PD) i forbindelse med øremærkningskontrollen. Der indgår resultater fra PDs kontrol vedrørende øremærkning, indberetning mv samt information fra CHR besætningsdelen. Databasen kan anses som en opslagsdatabase for hvilke besætninger der ikke overholder mærkningskontrollen. FORMALIA 4a. Ansvarlig for databaseprotokollen. Kontakt Fødevarestyrelsen 4b. Datatilgængelighed, legaliseringskrav. (Kræves der tilladelse for at kunne bruge databasen?) Der kræves legalisering både til læse- og skriveadgang. Udtræk foretages af Logica efter FVST s retningslinjer. 4c. Lovpligtig registrering. (Er registreringerne lovpligtige eller frivillige?) Det drejer sig alene om data til brug for FVST og PD i forbindelse med øremærkningskontrollen. BEKO henter lovpligtige registreringer om CHR- og besætningsnumre samt ejer/bruger oplysninger fra besætningsbilledet i CHR. BEKO er et delsystem i CHR og anvendes af FVST og PD. 16

17 DATABASENS VARIABLE 5. Dataindgang. (Hvem indberetter til databasen?) BEKO er et delsystem i CHR, hvor data vedr. mærkningskontrollen i besætninger med kvæg, får og geder findes. FVST står for udpegningen af besætninger til kontrol, dvs. disse besætninger udpeges i BEKO og kontrolfundene fra den fysiske kontrol overføres automatisk fra PD s database og suppleres med manuelle indtastninger af fødevareregionerne i forbindelse med sagsbehandlingen af de fysiske mærkningskontroller. 6. Typer af variable. (Beskrivelse af hvilke variable der findes i databasen) Kontroltype (øremærkningskontrol, indberetningskontrol, andet) Resultatkoder Kontrolkategorier (ansvarlig for udpegningen af den enkelte kontrol) Kontrolkriterie Udpegningsdato Kontrolår Kontroldato Markering for KO kontrol Antal dyr kontrolleret Antal dyr med fejl Diverse besætningsoplysninger fra besætningsbilledet (fx CHR- og besætningsnummer, ejers/brugers navn, adresse, CVR/CPR nr., dyreart) 7. Ændringer til databasen. (Beskrivelse af eventuelle ændringer i databasen herunder omkodninger af variable) 8. Procedurer for sikring af datakvaliteten i databasen. Der er ingen særlige procedurer. 17

18 APPENDIKS Appendiks A: Dataflow og databasestruktur. (Herunder eventuelle skærmdump af hvordan registreringerne indberettes) BEKO Registrering af besætninger 1992 Kvæg Enkeltdyrsregistrering DYKO Appendiks B: Detaljeret beskrivelse af variablene i databasen Variabelnavn Betydning 18

19 CHR kvæg (enkeltdyrsdel) 1. Dato for seneste opdatering: 10. juni Databasens navn: CHR kvæg (enkeltdyrsdel) 3. Introduktion. (Protokollens formål, anvendelse og målgruppe) Formålet med denne protokol er at tilvejebringe overblik over eksisterende registreringer af produktions, sundhedsmæssige og velfærdsrelaterede variable blandt danske husdyr. Det skal herved være muligt at se databasens potentiale for at kortlægge niveauet af produktion, sundhed og velfærd på individ-, besætnings- og nationalt niveau. Protokollen skal ikke nødvendigvis bibringe læseren direkte mulighed for selv at kunne udføre dataudtræk og beregninger, men at kunne formulere realistiske ønsker til relevante udtræk fra databasen (i.e. at kunne se potentialet). Herefter kan man så kontakte personer med større indsigt i databasen. Det er således ikke meningen at give en udtømmende beskrivelse af CHR kvæg (enkeltdyrsdel). Det specifikke formål med databasen er at få demografisk information på enkeltdyrsniveau. FORMALIA 4a. Ansvarlig for databaseprotokollen Kontakt Fødevarestyrelsen 4b. Datatilgængelighed, legaliseringskrav. (Kræves der tilladelse for at kunne bruge databasen?) En række oplysninger fra CHR kvæg er offentligt tilgængelige og vises på For både læse- og skriveadgang kræves legalisering. Udtræk foretages af Videncenter for Landbrug, Kvæg efter FVST s retningslinjer. 4c. Lovpligtig registrering. (Er registreringerne lovpligtige eller frivillige?) Lovpligtige. 19

20 DATABASENS VARIABLE 5. Dataindgang. (Hvem indberetter til databasen?) Besætningsejer/besætningsbruger, herunder samlesteder og andre steder, der i CHR er oprettet som en besætning. Indberetning kan ske på ved brug af edb-programmet Dyreregistrering eller ved kontakt til den lokale CHR-afdeling (RYK kontor). Slagterier og forarbejdningsanlæg indberetter også via direkte databaselink. Data registreres først i erhvervets Kvægdatabase, hvorfra de umiddelbart efter replikeres til CHR. 6. Typer af variable. (Beskrivelse af hvilke variable der findes i databasen) CKR nr. Fødselsdato Fødselstilstand (levende eller dødfødt) Køn Race Moders CKR nr. (eller landekode for importerede dyr) Dato for dødsfald Dato for slagtning Oplysning om omsætninger Besætningsnumre for besætninger involverede i flytninger Dato for bestilling af kvægpas Omsætningsstatus (om dyret er under offentligt tilsyn eller ej) Oplysning om udstationering Oplysning om vaccination mod bluetongue Dyrets udenlandske flytninger (for importerede dyr) 7. Ændringer til databasen. (Beskrivelse af eventuelle ændringer i databasen herunder omkodninger af variable) 8. Procedurer for sikring af datakvaliteten i databasen. En række logiske kontroller i forbindelse med indtastningen sikrer datakvaliteten. Eksempelvis kan der ikke registreres en kælvning på et handyr og der kan ikke registreres indgang/afgang af dyr til/fra en besætning, der ikke er registreret med en aktiv kvægbesætning i CHR. Ved alle flytninger af dyr er der krav om dobbelt indberetning, således at både afsender og modtager skal indberette. De to indberetninger for hver flytning sammenlignes og eventuelle uoverensstemmelser påpeges overfor indberetteren via ugentlige fejllister og kontrolsystemet DYKO (DYreKOntrol). 20

21 APPENDIKS Appendiks A: Dataflow og databasestruktur. (Herunder eventuelle skærmdump af hvordan registreringerne indberettes) CHR afdelingerne Kvægdatabasen Dyreregistrering Forarbejdningsanlæg Databaselink Replikering Online kontrol CHR Ejer/bruger Ny.Webdyr.dk Fødevareregionerne Slagterier Appendiks B: Detaljeret beskrivelse af variablene i databasen Variabelnavn Betydning 21

22 DYKO (DYreKontrol) 1. Dato for seneste opdatering: 10. juni Databasens navn: DYKO (DYreKOntrol er en del af CHR) 3. Introduktion. (Protokollens formål, anvendelse og målgruppe) Formålet med denne protokol er at tilvejebringe overblik over eksisterende registreringer af produktions, sundhedsmæssige og velfærdsrelaterede variable blandt danske husdyr. Det skal herved være muligt at se databasens potentiale for at kortlægge niveauet af produktion, sundhed og velfærd på individ-, besætnings- og nationalt niveau. Protokollen skal ikke nødvendigvis bibringe læseren direkte mulighed for selv at kunne udføre dataudtræk og beregninger, men at kunne formulere realistiske ønsker til relevante udtræk fra databasen (i.e. at kunne se potentialet). Herefter kan man så kontakte personer med større indsigt i databasen. Det er således ikke meningen at give en udtømmende beskrivelse af CHR - DYKO. DYKO er et kontrolsystem, der er baseret på de lovpligtige indberetninger vedr. CHR kvæg (enkeltdyr). FORMALIA 4a. Ansvarlig for databaseprotokollen Kontakt Fødevarestyrelsen 4b. Datatilgængelighed, legaliseringskrav. (Kræves der tilladelse for at kunne bruge databasen?) For at kunne læse og sagsbehandle i DYKO kræves legalisering. 4c. Lovpligtig registrering. (Er registreringerne lovpligtige eller frivillige?) DYKO er et kontrolsystem, der er baseret på de lovpligtige indberetninger vedr. CHR kvæg (enkeltdyr). DYKO er et delsystem i CHR og anvendes af CHR afdelingerne og FVST. 22

23 DATABASENS VARIABLE 6. Typer af variable. (Beskrivelse af hvilke variable der findes i databasen) Sagsbehandler (initialer) CHR nr. Besætningsnummer CKR nr. Resultatkode Flyttedato Årsagskode Dyrets dokumenter Dyrets omsætninger og dokumenter Opfølgningstyper Aktivitetstyper Diverse besætningsoplysninger fra besætningsbilledet 7. Ændringer til databasen. (Beskrivelse af eventuelle ændringer i databasen herunder omkodninger af variable) 8. Procedurer for sikring af datakvaliteten i databasen. Formålet med DYKO er netop at sikre datakvaliteten af de data, som indberettes til CHR vedr. enkeltdyr. DYKO blev revideret i maj 2011 og alle kontroltyper gennemgået i den forbindelse. Enkelte kontroltyper blev udfaset, da de ikke længere er aktuelle og en justering af de eksisterende kontroltyper blev foretaget. APPENDIKS Appendiks A: Dataflow og databasestruktur. (Herunder eventuelle skærmdump af hvordan registreringerne indberettes) 23

24 BEKO Registrering af besætninger 1992 Kvæg Enkeltdyrsregistrering DYKO Appendiks B: Detaljeret beskrivelse af variablene i databasen Variabelnavn Betydning 24

25 Svineflyttedatabasen 1. Dato for seneste opdatering: 20/ Databasens navn: Svineflyttedatabasen 3. Introduktion. (Protokollens formål, anvendelse og målgruppe) Formålet med denne protokol er at tilvejebringe overblik over eksisterende registreringer af produktions, sundhedsmæssige og velfærdsrelaterede variable blandt danske husdyr. Det skal herved være muligt at se databasens potentiale for at kortlægge niveauet af produktion, sundhed og velfærd på individ-, besætnings- og nationalt niveau. Protokollen skal ikke nødvendigvis bibringe læseren direkte mulighed for selv at kunne udføre dataudtræk og beregninger, men at kunne formulere realistiske ønsker til relevante udtræk fra databasen (i.e. at kunne se potentialet). Herefter kan man så kontakte personer med større indsigt i databasen. Det er således ikke meningen at give en udtømmende beskrivelse af svineflyttedatabasen. Svineflyttedatabasen er en database, hvor man skal indberette flytninger af grise til brug i det veterinære beredskab. FORMALIA 4a. Ansvarlig for databaseprotokollen. Kontakt Fødevarestyrelsen 4b. Datatilgængelighed, legaliseringskrav. (Kræves der tilladelse for at kunne bruge databasen?) Oplysninger fra svineflyttedatabasen vises på For indberetningsadgang kræves legalisering. Udtræk kan foretages uden legalisering på Større udtræk foretages af Logica efter FVST s retningslinjer. 4c. Lovpligtig registrering. (Er registreringerne lovpligtige eller frivillige?) Lovpligtige. 25

26 DATABASENS VARIABLE 5. Dataindgang. (Hvem indberetter til databasen?) Besætningsejer/besætningsbruger, herunder slagterier, samlesteder og andre virksomheder/personer. Indberetning kan ske på ved kontakt til den lokale CHRafdeling (RYK kontor), eller ved upload af filer. Anvendes indberetning via skal man forudgående være legaliseret/oprettet og tildelt et brugernavn og adgangskode. Indberetning vha. upload kræver udover brugernavn og adgangskode en speciel legalisering. Indtastet oplysninger om svineflytninger registreres omgående i svineflyttedatabasen. Ved upload overføres filer dagligt klokken og til svineflyttedatabasen. 6. Typer af variable. (Beskrivelse af hvilke variable der findes i databasen) Der er 4 indberetningsmuligheder (se bilag for skærmprint af indberetningsbilleder) og en mulighed for at fremsøge og rette i indberettede flytninger: Indberetning af indenlandske svineflytninger (enkelt reg.) - Indberettertype - Indberetternr. - Flyttedato - Tidspunkt - CHR-nr. afsender - CHR-nr. modtager - Antal svin - Registreringsnr. på forvogn - Forvognes landekode - Registreringsnr. på hænger - Hængerens landekode Indberetning af indenlandske svineflytninger Her indgår samme variable som ved ovenstående indberetningsmulighed, dog er der mulighed for at indberette flere flytninger i samme billede (op til 10). Indberetning af Import og Eksport - Indberettertype - Indberetternr. - Flyttedato - Tidspunkt - Afsender nation - CHR-nr. afsender - Modtager nation - CHR-nr. modtager - Antal svin 26

27 - Registreringsnr. på forvogn - Forvognes landekode - Registreringsnr. på hænger - Hængerens landekode - Sundhedscertifikatnr. Upload Upload af filer kan enten ske fra websiden eller via FTP (se bilag skematisk oversigt over indberetningsveje). Søgning og rettelse af flytninger af svin Variable der kan søges på: - Afsender CHR-nr. - CHR-afsender nationalitet - Modtager CHR-nr. - CHR-modtager nationalitet - Inberettertype - Fra dato - Til dato - Bil registreringsnr. - Bil nationalitet Efterlades felterne Fra dato og Til dato tomme, vises kun flytninger foretaget indenfor de seneste 3 måneder. Udover de fire indberetningsmuligheder kan der ske en indberetning af flytninger til ejendomme uden CHR-nr. eller en aktiv svinebesætning. Der kræves en særlig legalisering til at kunne indberette en flytning uden et CHR-nr. Ved disse indberetninger erstattes afsender CHR-nr. eller modtager CHR-nr. med en adresse. Denne mulighed gives kun til medarbejdere i CHRafdelingerne og veterinærsektionerne. 7. Ændringer til databasen. (Beskrivelse af eventuelle ændringer i databasen herunder omkodninger af variable) 8. Procedurer for sikring af datakvaliteten i databasen. Ved indberetning af flytninger er der en række valideringsprocedure, som sikrer datakvaliteten. 27

28 F.eks. er det ikke muligt at indberette en flytning i Svineflyttedatabasen, hvis der for afsender CHR-nr. og modtager CHR-nr. ikke er en aktiv svinebesætning. Hvis der ikke indtastes fyldestgørende oplysninger modtager indberetter en fejlbesked ved forsøg på opdatering af oplysninger til svineflyttedatabasen. Ved upload af filer til svineflyttedatabasen er der krav til kvaliteten af data i filerne. Afvises en flytning i en fil sendes der en til indberetter om fejl. Link til liste over fejlkoder: APPENDIKS Appendiks A: Dataflow og databasestruktur. (Herunder eventuelle skærmdump af hvordan registreringerne indberettes) Skematisk oversigt over indberetningsveje til Svineflyttedatabasen: CHR (Svineflyttedatabasen) Upload Forarbejdnings anlæg (DAKA) Transportører (indberetter på landmæds vegne) Internet (HTML Interface) Upload Landmænd Papir 3 CHR afdelinger Papir Slagterier 28

29 På hjemmesiden glr-chr.dk er der mulighed for at vælge mellem Flytninger at svin (kræver password og giver indberetningsmulighed) og Fremsøgning af indberettede svineflytninger (kræver ikke password). 29

30 Ved indberetning af svineflytninger er der flere valgmuligheder: 30

31 Indberetningsbillede for indberetning af indenlandske svineflytninger: 31

32 Indberetningsbillede for indberetning af udenlandske svineflytninger: Appendiks B: Detaljeret beskrivelse af variablene i databasen Variabelnavn Betydning 32

33 SVIKO (SVIneKOntrol) 1. Dato for seneste opdatering: 14/ Databasens navn: SVIKO (SVIneKOntrol er en del af CHR) 3. Introduktion. (Protokollens formål, anvendelse og målgruppe) Formålet med denne protokol er at tilvejebringe overblik over eksisterende registreringer af produktions, sundhedsmæssige og velfærdsrelaterede variable blandt danske husdyr. Det skal herved være muligt at se databasens potentiale for at kortlægge niveauet af produktion, sundhed og velfærd på individ-, besætnings- og nationalt niveau. Protokollen skal ikke nødvendigvis bibringe læseren direkte mulighed for selv at kunne udføre dataudtræk og beregninger, men at kunne formulere realistiske ønsker til relevante udtræk fra databasen (i.e. at kunne se potentialet). Herefter kan man så kontakte personer med større indsigt i databasen. Det er således ikke meningen at give en udtømmende beskrivelse af CHRB. SVIKO er et kontrolsystem, der kontrollerer de lovpligtige indberetninger til CHR og svineflyttedatabasen. FORMALIA 4a. Ansvarlig for databaseprotokollen. Kontakt Fødevarestyrelsen 4b. Datatilgængelighed, legaliseringskrav. (Kræves der tilladelse for at kunne bruge databasen?) For at kunne læse og sagsbehandle i SVIKO kræves legalisering. Udtræk foretages af Logica efter FVST s retningslinjer. 4c. Lovpligtig registrering. (Er registreringerne lovpligtige eller frivillige?) SVIKO er et kontrolsystem, der kontrollerer de lovpligtige indberetninger til CHR og svineflyttedatabasen. SVIKO er et delsystem i CHR og anvendes af CHR afdelingerne og FVST. 33

34 DATABASENS VARIABLE 5. Dataindgang. (Hvem indberetter til databasen?) Der er ingen indberetning til SVIKO. Efter at oplysninger er indberettet i svineflyttedatabasen og i CHR kontrollerer SVIKO oplysningerne og fejlmelder de besætninger, der er faldet i kontrollen. 6. Typer af variable. (Beskrivelse af hvilke variable der findes i databasen) - CHR-nr. - Besætningsnummer - Resultatkode - Tekst - Dato (for kontrol) - Nummer for RYK afd. (CHR-afdeling) - Nummer og navn for den ansvarlige veterinærsektion - Initialer for sagsbehandler - Felt til afslut sag - Felt til at bestille brev - Felt til at sætte kontroludfald under behandling - Opg. RYK = sagen er overgivet til fødevareregionen 7. Ændringer til databasen. (Beskrivelse af eventuelle ændringer i databasen herunder omkodninger af variable) 8. Procedurer for sikring af datakvaliteten i databasen. Formålet med SVIKO er netop at sikre datakvaliteten af de data, som indberettes til CHR og svineflyttedatabasen. APPENDIKS Appendiks A: Dataflow og databasestruktur. (Herunder eventuelle skærmdump af hvordan registreringerne indberettes) 34

35 Appendiks B: Detaljeret beskrivelse af variablerne i databasen Variabelnavn Resultatkode Betydning 103 manglende indberetning til CHR vedrørende svinebesætning 106 omsætning af svin til/fra et CHR-nr. under offentlig tilsyn 111 manglende indgang til svineslagteri 112 manglende indberetning fra samlested 113 ingen dyr registreret i CHR de seneste 2 mdr., men besætningen er aktiv 35

36 GEFA flytninger af får og geder i CHR 1. Dato for seneste opdatering: 8/ Databasens navn: Flytninger af får og geder i CHR (GEFA) 3. Introduktion. (Protokollens formål, anvendelse og målgruppe) Formålet med denne protokol er at tilvejebringe overblik over eksisterende registreringer af produktions, sundhedsmæssige og velfærdsrelaterede variable blandt danske husdyr. Det skal herved være muligt at se databasens potentiale for at kortlægge niveauet af produktion, sundhed og velfærd på individ-, besætnings- og nationalt niveau. Protokollen skal ikke nødvendigvis bibringe læseren direkte mulighed for selv at kunne udføre dataudtræk og beregninger, men at kunne formulere realistiske ønsker til relevante udtræk fra databasen (i.e. at kunne se potentialet). Herefter kan man så kontakte personer med større indsigt i databasen. Det er således ikke meningen at give en udtømmende beskrivelse af CHRB. GEFA er en database, hvor man skal indberette flytninger af får og geder til brug i det veterinære beredskab. FORMALIA 4a. Ansvarlig person for databaseprotokollen. (Kontakt person) Kontakt Fødevarestyrelsen 4b. Datatilgængelighed, legaliseringskrav. (Kræves der tilladelse for at kunne bruge databasen?) Oplysninger fra GEFA er offentligt tilgængelige, men der kræves legalisering for at kunne læse og skrive data. Udtræk foretages af Logica efter FVST s retningslinjer. 4c. Lovpligtig registrering. (Er registreringerne lovpligtige eller frivillige?) Lovpligtige. 36

37 DATABASENS VARIABLE 5. Dataindgang. (Hvem indberetter til databasen?) Besætningsejer/besætningsbruger, herunder samlesteder og andre steder, der i CHR er oprettet som en besætning. Indberetning kan ske på ved brug af edb-programmet Dyreregistrering eller ved kontakt til den lokale CHR-afdeling (RYK kontor). Slagterier og forarbejdningsanlæg indberetter også via direkte databaselink. Data registreres først i erhvervets Kvægdatabase, hvorfra de umiddelbart efter replikeres til CHR. 6. Typer af variable. (Beskrivelse af hvilke variable der findes i databasen) - Dato for flytning - Antal flyttede dyr - Besætninger involveret i flytningen - Flyttekode - Flyttetekst - Dato for udskrift af sundhedsdokument - Dato for gyldighed af sundhedsdokument 7. Ændringer til databasen. (Beskrivelse af eventuelle ændringer i databasen herunder omkodninger af variable) 8. Procedurer for sikring af datakvaliteten i databasen. Ved indberetning af flytninger er der en række valideringsprocedure, som sikrer datakvaliteten. F.eks. er det ikke muligt at oprette en flytning til/fra en besætning uden en aktiv fåre- /gedebesætning. 37

38 APPENDIKS Appendiks A: Dataflow og databasestruktur. (Herunder eventuelle skærmdump af hvordan registreringerne indberettes) Forarbejdningsanlæg Kvægdatabasen Replikering CHR CHR-afdelingerne Papir, telefon, Dyreregistrering Database-link Slagterier Ejer/bruger Ny.webdyr.dk Appendiks B: Detaljeret beskrivelse af variablene i databasen Variabelnavn Flyttekode Betydning 52 = Modtaget dyr 53 = Afsendt dyr 38

39 GEFKO (GEde og FåreKontol) 1. Dato for seneste opdatering: 14/ Databasens navn: GEFKO (GEde- og FåreKOntrol er en del af CHR) 3. Introduktion. (Protokollens formål, anvendelse og målgruppe) Formålet med denne protokol er at tilvejebringe overblik over eksisterende registreringer af produktions, sundhedsmæssige og velfærdsrelaterede variable blandt danske husdyr. Det skal herved være muligt at se databasens potentiale for at kortlægge niveauet af produktion, sundhed og velfærd på individ-, besætnings- og nationalt niveau. Protokollen skal ikke nødvendigvis bibringe læseren direkte mulighed for selv at kunne udføre dataudtræk og beregninger, men at kunne formulere realistiske ønsker til relevante udtræk fra databasen (i.e. at kunne se potentialet). Herefter kan man så kontakte personer med større indsigt i databasen. Det er således ikke meningen at give en udtømmende beskrivelse af CHRB. GEFKO er et kontrolsystem, der kontrollere de lovpligtige indberetninger til CHR og GEFA. FORMALIA 4a. Ansvarlig for databaseprotokollen. Kontakt Fødevarestyrelsen 4b. Datatilgængelighed, legaliseringskrav. (Kræves der tilladelse for at kunne bruge databasen?) For at kunne læse og sagsbehandle i GEFKO kræves legalisering. Udtræk foretages af Logica efter FVST s retningslinjer. 4c. Lovpligtig registrering. (Er registreringerne lovpligtige eller frivillige?) GEFKO er et kontrolsystem, der kontrollerer de lovpligtige indberetninger til CHR og GEFA. GEFKO er et delsystem i CHR og anvendes af CHR afdelingerne og FVST. 39

40 DATABASENS VARIABLE 5. Dataindgang. (Hvem indberetter til databasen?) Der er ingen indberetning til GEFKO. Efter at oplysninger er indberettet i CHR og i GEFA kontrollerer GEFKO oplysningerne og fejlmelder de besætninger, der er faldet i kontrollen. 6. Typer af variable. (Beskrivelse af hvilke variable der findes i databasen) - Besætningsnummer - Dyreart - Resultat - Kontroldato - Nummer for RYK afd. (CHR-afdeling) - Nummer for veterinærsektion - Initialer for sagsbehandler - Felt til afslut sag - Felt til afslut dato - Felt til at bestille brev - Felt til at sætte kontroludfald under behandling - Opg. RYK = sagen er overgivet til fødevareregionen 7. Ændringer til databasen. (Beskrivelse af eventuelle ændringer i databasen herunder omkodninger af variable) 8. Procedurer for sikring af datakvaliteten i databasen. Formålet med GEFKO er netop at sikre datakvaliteten af de data, som indberettes til CHR og GEFA. 40

41 APPENDIKS Appendiks A: Dataflow og databasestruktur. (Herunder eventuelle skærmdump af hvordan registreringerne indberettes) Appendiks B: Detaljeret beskrivelse af variablene i databasen Variabelnavn Dyreart Resultat Betydning 13 = får 14 = geder 202 manglende indberetning i nyoprettet besætning 203 ophør af inaktive besætninger 204 afgang af dyr fra lukket besætning 205 indgang af dyr til lukket besætning 206 manglende indberetning af ind- eller afgang af dyr 207, 208, 209 Uoverensstemmelse i indberetning af flytninger 210/220 flytning uden sundhedsdokument 211/221 manglende indberetning af flytning, hvor sundhedsdokumenter er bestilt 41

42 Sygdomskoder/kødkontroldatabase 1. Dato for seneste opdatering: 14. juni Databasens navn: Sygdomskoder/kødkontrol (I det veterinære datavarehus Sygdomsregistreringer ) 3. Introduktion. (Protokollens formål, anvendelse og målgruppe) Formålet med denne protokol er at tilvejebringe overblik over eksisterende registreringer af produktions, sundhedsmæssige og velfærdsrelaterede variable blandt danske husdyr. Det skal herved være muligt at se databasens potentiale for at kortlægge niveauet af produktion, sundhed og velfærd på individ-, besætnings- og nationalt niveau. Protokollen skal ikke nødvendigvis bibringe læseren direkte mulighed for selv at kunne udføre dataudtræk og beregninger, men at kunne formulere realistiske ønsker til relevante udtræk fra databasen (i.e. at kunne se potentialet). Herefter kan man så kontakte personer med større indsigt i databasen. Det er således ikke meningen at give en udtømmende beskrivelse af databasen: Sygdomskoder. Formålet med databasen er registrering af patologiske fund hos slagtede dyr. FORMALIA 4a. Ansvarlig for databaseprotokollen. Kontakt Fødevarestyrelsen 4b. Datatilgængelighed, legaliseringskrav. (Kræves der tilladelse for at kunne bruge databasen?) Det er ikke muligt for eksterne partere at få udleveret data vedrørende specifikke besætninger. Derimod er det muligt at få samlede opgørelser om niveauet af specifikke sygdomskoder på landsplan. 4c. Lovpligtig registrering. (Er registreringerne lovpligtige eller frivillige?) Registreringerne er lovpligtige DATABASENS VARIABLE 42

43 5. Dataindgang. (Hvem indberetter til databasen?) Dataindgangen er veterinærkontrollen på slagterierne. Kontrollen foregår både post mortem og ante mortem, og udføres af dyrlæger og teknikere. Dataopsamles i henholdsvis kvægdatabasen, slagteriernes database og fjerkræbranchens database. Fødevarestyrelsen har herefter mulighed for at få data fra disse databaser. 6. Typer af variable. (Beskrivelse af hvilke variable der findes i databasen) Slagteriet Dagsdato CKRnr (kvæg) Hængejernsnummer (svin dette nummer kan bruges til entydig identifikation af svinet) Oplysninger om dyret (so/orne/svin<30 kg/svin>30kg/galt/polt) Sygdomskoder CHR/Besætningsnummer 7. Ændringer til databasen. (Beskrivelse af eventuelle ændringer i databasen herunder omkodninger af variable) Der er på det seneste kommet færre sygdomskoder Seneste ændringer til databasen var i løbet af sommeren Procedurer for sikring af datakvaliteten i databasen. Der laves audit af veterinærkontrollen af den ansvarlige embedsdyrlæge på slagteriet Kødkontrolsekretariatet laver datakvalitetstjek af e indkomne data APPENDIKS 43

44 Appendiks A: Dataflow og databasestruktur. (Herunder eventuelle skærmdump af hvordan registreringerne indberettes) Dataflow Sygdomskoder kvæg Data kommer fra slagteriet til kvægdatabasen. Fra kvægdatabasen kan Fødevarestyrelsen via et view i kvægdatabasen få indblik i data. Sygdomskoder Svin Data kommer fra slagteriet til slagterierne egen slagtedatabase. En person fra slagteriernes databaser sender hver uge et Excel regneark med slagteriopgørelser til Fødevarestyrelsen. Sygdomskoder fjerkræ Data kommer fra slagteriet til fjerkræbranchens egen database. Fødevarestyrelsen har umiddelbar adgang til disse data. Her findes også data om besætnings egenkontrol og kontrol med trædepudesvidninger Appendiks B: Detaljeret beskrivelse af variablene i databasen Se bilag 1 og bilag 2 og bilag 3 Variabelnavn Betydning 44

45 VETSTAT 1. Dato for seneste opdatering: Løbende 2. Databasens navn: Vetstat 3. Introduktion. (Protokollens formål, anvendelse og målgruppe) Formålet med Vetstat er at registrere al brug af receptpligtige lægemidler på ejendomsniveau. Derudover registreres brugen af foder indeholdende coccidiostatika. Vetstat anvendes - af myndigheder til afsløring af uhensigtsmæssig eller ulovlig anvendelse af medicin - af forskere for at få en bedre forståelse af sammenhængen mellem forbrug og resistens - af dyrlæger i forbindelse med vejledning af landmænd Målgruppen er myndigheder, forskere, dyrlæger og landmænd FORMALIA 4a. Ansvarlig for databaseprotokollen. Kontakt Fødevarestyrelsen 4b. Datatilgængelighed, legaliseringskrav. (Kræves der tilladelse for at kunne bruge databasen?) Data opfattes i dag som personfølsomme, hvorfor der for offentligheden kræves adgangskode. Dog kan landmænd se egne data ligesom dyrlæger har adgang til egne ordinationer. Derudover har myndighederne til kontrolformål uhindret adgang til data 4c. Lovpligtig registrering. (Er registreringerne lovpligtige eller frivillige?) Lovpligtige for dyrlæger, apoteker og grovvareselskaber 45

46 DATABASENS VARIABLE 5. Dataindgang. (Hvem indberetter til databasen?) Dyrlæger indberetter eget forbrug samt udleveringer via eget operativt system som sendes til kvægdatabasen og dernæst videre til Logica. LVK indberetter en fil direkte til Logica. Apoteket indberetter de veterinære receptordinationer Grovvareselskaber indberetter al receptpligtig ordination af foderlægemidler samt brug af foder indeholdende coccidiostatika. 6. Typer af variable. (Beskrivelse af hvilke variable der findes i databasen) For lægemidler: - Nordiske varenummer (Vnr) - Navn, koncentration og dispenseringsform - Mængde af lægemidlet - Navn for aktiv stof - Lægemidlets ATC (Anatomisk terapeutisk kemisk klassifikation) kode - Kode for dyreart, dyrealder samt ordinationsgruppe - ADD for hver dyreart og aldersgruppe præparatet kan anvendes til - Ejendommens CHR nr - Dyrlægens autorisations nr - Dyrlægens praksisnummer, såfremt han udleverer eller selv anvender lægemidlet - Identifikationsnr for apoteket - Dato for udlevering - For foderlægemidler skal endvidere oplyses mængde af foder samt koncentrationen af lægemidlet Fra CHR registret hentes antal dyr på ejendommen. Dette sammenholdes med det beregnede antal ADD ordineret eller anvendt på ejendommen, hvorefter beregnes mængde ADD anvendt pr 100 dyr pr måned. For coccidiostatika: - E-nr - Mængde foder - Koncentration af coccidiostatikaet - Kode for dyreart - Ejendommens CHR nr - Dato for udlevering 46

47 7. Ændringer til databasen. (Beskrivelse af eventuelle ændringer i databasen herunder omkodninger af variable) Seneste ændring var i forbindelse med indførelse af gult kort ordningen 8. Procedurer for sikring af datakvaliteten i databasen. Der findes ikke nogen fastlagt procedure for datakvaliteten. Datakvaliteten sikres alene ved lejlighedsvis gennemgang af indberettede data. 47

48 APPENDIKS Appendiks A: Dataflow og databasestruktur. (Herunder eventuelle skærmdump af hvordan registreringerne indberettes) Apotek Grovvareselskab Dyrlæger LMS LMS EDI KDB Upload fil VETSTAT Rå data DW1 www Papir ADD CHR Dyreantal DTU FOOD VETSTAT Beregnede data Myndigheder Dyrlæger Landmænd DW2 FVST PD Coccidiostatika Kommuner 48

49 Appendiks B: Detaljeret beskrivelse af variablene i databasen Variabelnavn Betydning 49

50 Kontrolobjektregistreret 1. Dato for seneste opdatering: 29/ Databasens navn: Kontrolobjektregisteret (KOR) 3. Introduktion. (Protokollens formål, anvendelse og målgruppe) Formålet med denne protokol er at give et overblik over eksisterende registreringer af oplysninger om virksomheder, besætninger m.m., som er genstand for Fødevarestyrelsens kontrol d.v.s at de er kontrolobjekter. KOR indeholder oplysninger som er nødvendige for bl.a. at planlægge og tilrettelægge kontrol med kontrolobjekterne. Protokollen skal gøre det muligt for læseren at kunne formulere realistiske ønsker til relevante udtræk fra registeret. FORMALIA 4a. Ansvarlig for databaseprotokollen. Kontakt Fødevarestyrelsen 4b. Datatilgængelighed, legaliseringskrav. (Kræves der tilladelse for at kunne bruge databasen?) Ikke alle data er tilgængelige. For brugere uden for Fødevarestyrelsen er oplyningerne kun tilgængelige i anonymiseret form. 4c. Lovpligtig registrering. (Er registreringerne lovpligtige eller frivillige?) Oplysningerne er ikke lovpligtige. Oplysningerne registreres af Fødevarestyrelsens medarbejdere ud fra bl.a. oplysninger fra ansøgninger om autorisation, godkendelse og registrering. 50

51 DATABASENS VARIABLE 5. Dataindgang. (Hvem indberetter til databasen?) Fødevarestyrelsen registrerer oplysninger i KOR. 6. Typer af variable. (Beskrivelse af hvilke variable der findes i databasen) Se vedhæftede skærmbilleder og skemaer over felter til registrering af oplysninger. Se vedhæftede excelark med de oplysninger som kan registreres (Værdilister) Værdilistens katagorier trukket på Reporting Services, som kan generer en en værdiliste, som kan eksporteres til excel. Kategori - Aktivitet Kategori - Dyrekatagori Kategori - Lovgivningsområde Kategori - Produktkategori Kategori - Særlig ordning I appendiks C, vises en detaljeret oversigt over listens kategorier. Rapporten der generer listen ligger på følgende link: 7. Ændringer til databasen. (Beskrivelse af eventuelle ændringer i databasen herunder omkodninger af variable) 8. Procedurer for sikring af datakvaliteten i databasen. På Fødevareområdet besøges de samme kontrolobjekter flere gange på et år. Derfor er der en løbende opdatering af kontrolobjektoplysninger. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at kvalitetssikre data vedr. de veterinære kontrolobjekter via fejlrapporter, der sendes til regionerne. Der følges op på disse fejlrapporter indtil at registreringen er korrekt. Der tages et område ad gangen, og det forventes først at alle veterinære kontrolobjekter er registeret tilfredsstillende på alle områder i løbet af foråret 2012, før der kan gås over til en mere driftsbaseret fejlretning. APPENDIKS Appendiks A: Dataflow og databasestruktur. (Herunder eventuelle skærmdump af hvordan registreringerne indberettes) For appendiks se KOR bilag4 51

52 Zoonoseregistret 1. Dato for seneste opdatering: 17. juni Databasens navn: Zoonoseregistret 3. Introduktion. (Protokollens formål, anvendelse og målgruppe) Formålet med denne protokol er at tilvejebringe overblik over eksisterende registreringer af produktions, sundhedsmæssige og velfærdsrelaterede variable blandt danske husdyr. Det skal herved være muligt at se databasens potentiale for at kortlægge niveauet af produktion, sundhed og velfærd på individ-, besætnings- og nationalt niveau. Protokollen skal ikke nødvendigvis bibringe læseren direkte mulighed for selv at kunne udføre dataudtræk og beregninger, men at kunne formulere realistiske ønsker til relevante udtræk fra databasen (i.e. at kunne se potentialet). Herefter kan man så kontakte personer med større indsigt i databasen. Det er således ikke meningen at give en udtømmende beskrivelse af databasen: Zoonoserregistret. Formålet med zoonoseregistret er blandt andet at overvåge forekomsten af Salmonella. FORMALIA 4a. Ansvarlig for databaseprotokollen. Kontakt Fødevarestyrelsen 4b. Datatilgængelighed, legaliseringskrav. (Kræves der tilladelse for at kunne bruge databasen?) Alle har i princippet ret til at få et udtræk. Men Fødevarestyrelsen skal formelt set give lov til at eksterne brugere får et udtræk. 4c. Lovpligtig registrering. (Er registreringerne lovpligtige eller frivillige?) Registreringerne (kødsaftsprøverne) er lovpligtige 52

Udkast til Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene

Udkast til Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene Udkast til Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene I medfør af 25, 29 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af

Læs mere

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene BEK nr 1332 af 18/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00215 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr BEK nr 54 af 26/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødemin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-000378 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr Anordning nr. 524 af 8. juni 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 48

Læs mere

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger Staldregistreringsskema Denne blok kan anvendes både til lovpligtig registrering af kvæg i det offentlige Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) og til frivillig registrering af øvrige oplysninger (f. eks.

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Betjeningsvejledning til CHR kontrol programmet 10-04-2013

Betjeningsvejledning til CHR kontrol programmet 10-04-2013 Betjeningsvejledning til CHR kontrol programmet 10-04-2013 Denne vejledning indeholder følgende: Sådan startes CHR kontrol programmet side 2 Opsætning af programmet side 3 Sådan valideres slagtedyr trin

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Grundbeløb pr. besæning, kr. 269 269 Moderdyr, kr./stk. 20,50 20,50 Max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 6,85 6,85

Grundbeløb pr. besæning, kr. 269 269 Moderdyr, kr./stk. 20,50 20,50 Max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 6,85 6,85 20. december 2013 Priser i 2014 Videncentret for Landbrug, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2014. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. Nye ydelser indlægges løbende på

Læs mere

Strategi- og ressourceplan Til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme

Strategi- og ressourceplan Til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme Strategi- og ressourceplan Til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme Version 7 September 2007 Husdyrsundhedskontoret Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) I medfør 4-5, 6, stk. 1 og stk. 3-6, 33, 37, 44, 58, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr,

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 Det er vigtigt at du læser de veterinære regler godt igennem for det dyr du skal udstille. Det er ærgerligt hvis du kommer til dyrskuet og bliver afvist af dyrlægen

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Regler for Kvægerstatningsordningen

Regler for Kvægerstatningsordningen Regler for Kvægerstatningsordningen Disse hovedregler skal ses i sammenhæng med bilag vedrørende den aktuelle sygdom og beregningsmodellen for tab ved kastninger. Adgang til alle ordningens dokumenter

Læs mere

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering Vejledning til Billedet Sundhed_V i Dyreregistrering Herunder Ny Sundhedsrådgivning Dansk Kvæg 3. januar 2006 Introduktion Nedenfor er beskrevet, hvordan fanerne generelt skal bruges, samt hvordan du som

Læs mere

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen Opmåling af stalde Natur- og Miljøkonference den 8. juni 2017 Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen lahp@fvst.dk Dagsorden A. Introduktion B. Fødevarestyrelsen meget kort C. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015

NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015 FAGINSTRUKS NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015 MÆRKNING & REGISTRERING UREGISTREREDE BESÆTNINGER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Faginstruks nr. 08... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Det veterinære beredskab

Det veterinære beredskab Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 125 Offentligt Det veterinære beredskab Den Danske Dyrlægeforening 28 januar 2015 Det veterinære beredskab Disposition Hvad er beredskab?

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Sundhedsregler for dyrskuet

Sundhedsregler for dyrskuet Sundhedsregler for dyrskuet I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark. Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr

Læs mere

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte

Læs mere

Brugervejledning. til. Dyreregistrering. Fødevareregioner. Plantedirektoratet

Brugervejledning. til. Dyreregistrering. Fødevareregioner. Plantedirektoratet Brugervejledning til Dyreregistrering Fødevareregioner og Plantedirektoratet Dansk Kvæg april 2005 Ved åbning af Dyreregistrering skal der altid angives et besætningsnummer (1), uanset om det er besætnings-

Læs mere

Veterinære bestemmelser

Veterinære bestemmelser Veterinære bestemmelser 2016 18-04-16 Veterinære bestemmelser Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter Her kan du møde de forskellige gederacer i Danmark, læse om love og regler, pasning og pleje, sundhed og sygdomme, samt hvad man kan bruge geden og dens mælk til. Men det er ligeså vigtigt at forstå gedens

Læs mere

Orienteringsmøde den 26. oktober om fødevarekædeoplysninger

Orienteringsmøde den 26. oktober om fødevarekædeoplysninger Orienteringsmøde den 26. oktober om fødevarekædeoplysninger Dagsordenen 1. Velkomst 2. Baggrunden og formålet med mødet 3. Dokumentation af fødevarekædeoplysninger i CHR 4. Præsentation af en løsning med

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue (Det Østjyske Dyrskue anvender reglerne for højprævalent område). Hvis sundhedsreglerne ændres inden dyrskuet vil dyrskuet følge de ændrede regler. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Vejledning til landmænd Sådan indberetter du Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Introduktion Indberetning af behandlinger og medicin i Dyreregistrering er nu gjort væsentlig nemmere.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg. Indhold. 1. Generelt. 2. 2. Anmeldepligt 3. 3. Oplysningspligt...

Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg. Indhold. 1. Generelt. 2. 2. Anmeldepligt 3. 3. Oplysningspligt... Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg Indhold 1. Generelt. 2 2. Anmeldepligt 3 3. Oplysningspligt...3 4. Saneringspligt.....4 5. Omsætningsprøver.4 6. Specialiserede

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) BEK nr 1448 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00254 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande 1) BEK nr 1325 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Rapportering af danske svins

Rapportering af danske svins FOTO LINE ØRNES SØNDERGAARD/POLFOTO Rapportering af danske svins antibiotikaforbrug - hvor stor betydning har beregningsmetoden? N. DUPONT 1, PH.D. STUDERENDE, DVM M. FERTNER 2, PH.D. STUDERENDE, DVM K.

Læs mere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere 28-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med

Læs mere

Overvågning af smitsomme kvægsygdomme i Danmark

Overvågning af smitsomme kvægsygdomme i Danmark Overvågning af smitsomme kvægsygdomme i Danmark Dyrlæge Mariann Chriél, Dansk Kvæg TEMA 10 Danmarks høje veterinære stade skrøne eller virkelighed? Dansk landbrug har en stor forståelse for betydningen

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Registre med data relateret til sygdomme hos produktionsdyr

Registre med data relateret til sygdomme hos produktionsdyr Registre med data relateret til sygdomme hos produktionsdyr Workshop Sygdomsregister for familiedyr 25. September 2015 Hans Houe 250 200 150 100 50 Dias 1 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Indhold Offentlige og private

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) BEK nr 374 af 27/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr., 2012-14-527-00594 Senere ændringer til

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler.

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler. Sundhedsregler 2017 For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme. Sundhedsreglerne

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrolinstruks Dyr Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrol med overholdelse af bestemmelserne for slagtepræmie til kvier, tyre og stude. Om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg,

Læs mere

Vejledning Slagteriweb Indhold

Vejledning Slagteriweb Indhold Vejledning Slagteriweb Indhold 1. Login... 2 2. Bruger oprettelse... 3 3. Glemt password... 4 4. Salmonella (kødsaftprøver), Fødevarekædeoplysninger og Flytning... 5 5. Oprette en ny registrering... 6

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans

Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans university of copenhagen Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans Publication date: 2013 Document Version Peer-review

Læs mere

Transport af fisk, dyreetiske og zoosanitære regler m.v.

Transport af fisk, dyreetiske og zoosanitære regler m.v. Transport af fisk, dyreetiske og zoosanitære regler m.v. Dyrlæge Morten Fruergaard - Andreasen Akvakultur, Vejle Fødevarestyrelsen Silkeborg d.28. januar 2016 Program Dyreetiske regler Transportmiddel

Læs mere

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt,

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt, Bilag 1 Vejledning for importører af avls- og brugssvin samt grise til opfedning, indført fra et 3. land, hvor EU har foreskrevet samhandelsbetingelser eller via samhandel. Før import 1. Alle, der ønsker

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) BEK nr 1090 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-717-00091 Senere ændringer

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne for handyrpræmie til tyre og stude og om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg, får og geder 2014 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Slagtehus-nyt februar 2013

Slagtehus-nyt februar 2013 Slagtehus-nyt februar 2013 Fødevarekædeoplysning Nyt CHR-register Kursus i e-smiley Slagteriweb Kommende slagtehusmøder Temadag om listeria Møde i slagtehusudvalget Rabataftale med Q8 Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

Det samlede antal dyreenheder Samlet for alle bedrifter giver beregningen af dyreenheder følgende tal.

Det samlede antal dyreenheder Samlet for alle bedrifter giver beregningen af dyreenheder følgende tal. Sammenligning af i CHR og gødningsregnskab i 2002 Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004. Det samlede antal dyreenheder--------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode KO krav og deres sammenhæng til branchekode krav 7.1 Miljø 1.1 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord, undergrund 1.2 Anvendelse

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Veterinære beredskabsøvelser

Veterinære beredskabsøvelser Veterinære beredskabsøvelser Udvikling og afprøvning af det veterinære beredskab Hanne M. Hansen, kontor for husdyrsundhed Det veterinære beredskab kort! Hvad? Hvorfor? Hvordan? Veterinære beredskabsøvelser

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Vejledning til dyrlæger i forbindelse med vaccination mod bluetongue i 14 kommuner i Midtjylland i 2008

Vejledning til dyrlæger i forbindelse med vaccination mod bluetongue i 14 kommuner i Midtjylland i 2008 08.10.2008 J.nr.: 2008-20-321-02133 Vejledning til dyrlæger i forbindelse med vaccination mod bluetongue i 14 kommuner i Midtjylland i 2008 Lovgrundlag for vaccination mod bluetongue, serotype 8 Følgende

Læs mere

Statusseddel. Tomme ejendomme 500-1999 Periode: 01.01.11-30.06.11 Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N

Statusseddel. Tomme ejendomme 500-1999 Periode: 01.01.11-30.06.11 Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N Statusseddel side 1 Statusseddel Tomme ejendomme 500-1999 Periode: 01.01.11-30.06.11 Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N Status pr. 30.06.2011 Denne statusseddel kan ikke indberettes via internet. For

Læs mere

Danske databaser om husdyr Rapport vedrørende VID-projekt 2010-01: Databaser Potentialer for dyrevelfærdsvurdering

Danske databaser om husdyr Rapport vedrørende VID-projekt 2010-01: Databaser Potentialer for dyrevelfærdsvurdering Danske databaser om husdyr Rapport vedrørende VID-projekt 2010-01: Databaser Potentialer for dyrevelfærdsvurdering 1 Hans Houe og 2 Tina Birk Jensen 1 Institut for Produktionsdyr og Heste, Det Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Kødkvægregistrering Videncentret for Landbrug, Kvæg opkræver 325 kr. pr. besætning samt 26,50 kr. pr. årsko. Opkrævningen

Kødkvægregistrering Videncentret for Landbrug, Kvæg opkræver 325 kr. pr. besætning samt 26,50 kr. pr. årsko. Opkrævningen Januar 2013 Priser i 2013 Videncentret for Landbrug, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2013. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. RYK's prisliste kan ses på www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/ryk/sider/landmandspriserryk.pdf

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

RYK's prisliste kan ses på

RYK's prisliste kan ses på 16. december 2016 Priser i 2017 SEGES Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2017. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. Nye ydelser indlægges løbende på prislisten, der er tilgængelig

Læs mere

Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger

Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger 1. Indledning Vejledningen henvender sig til ansatte i Fødevarestyrelsen samt i andre myndigheder, der i deres arbejde færdes på

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter Hvor finder jeg Mælkeproduktionsopgørelsen i DMS Dyreregistrering? Fast bestilling Der dannes og gemmes automatisk en MPO efter hver ydelseskontrol i en besætning, helt som det har været hidtil. Den er

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 880 af 28/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00190 Senere ændringer

Læs mere

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Jeg, (BLOKBOGSTAVER) den undertegnede dyrlæge, som fører tilsyn med tyrestationen, attesterer hermed at: a. I perioden mellem første og sidste sædopsamling

Læs mere

Få overblik over klovtilstanden

Få overblik over klovtilstanden Få overblik over klovtilstanden v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Registreringer og hvad de kan bruges til Opgaver Opgavegennemgang Klovgrafer Denne besætning registrerer ikke klovdata.. Rasmus Christiansen

Læs mere

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen December 2006 Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen (Til Fødevareregionerne) Afsnit I Formål, regelgrundlag og branchekode Formål Formålet med hygiejnekontrol er at sikre, - at gældende

Læs mere

Grundbeløb pr. besætning, kr. 274,00 274,00 Moderdyr, kr./stk. 20,90 20,90 max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 7,00 7,00

Grundbeløb pr. besætning, kr. 274,00 274,00 Moderdyr, kr./stk. 20,90 20,90 max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 7,00 7,00 S:\EMP\THL\Priser i år 2015.doc Til rådgivere og dyrlæger 19. december 2014 Priser i 2015 Videncentret for Landbrug P/S, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2015. Priserne er tilpasset i henhold

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 1651 af 19/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00258 Senere

Læs mere

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER FJERKRÆVIRKSOMHED, REGISTRERING Besætninger med flere end

Læs mere

RYK's prisliste kan ses på www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/ryk/sider/landmandspriserryk.pdf

RYK's prisliste kan ses på www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/ryk/sider/landmandspriserryk.pdf Til rådgivere og dyrlæger 18. december 2015 Priser i 2016 SEGES P/S, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2016. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. Nye ydelser indlægges

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Om Dyrlægeregistret, VetReg

Om Dyrlægeregistret, VetReg Dyrlægeregistret, VetReg, indeholder oplysninger om alle dyrlæger med dansk autorisation Om VetReg side 2 >> Adgang til oplysninger i VetReg side 3 >> Dyrlægers forpligtigelser i VetReg side 4 >> Her findes

Læs mere