PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling"

Transkript

1 PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE.

2 EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift i tænkemåde et skift fra et paradigme til et andet. I den kommunale verden har den digitale udvikling været præget af en usammenhængende og manglende strategisk tilgang; digitalisering har nærmere været præget af knopskydning end samlet strategisk styring. Samtidig har KMD været den primære leverandør på de centrale administrative systemer (økonomi, byggesager, ESDH mv.) og alle ydelsessystemerne (bl.a. KMD Aktiv og KMD Pension). Det har betydet, at digitalisering er sket inden for de enkelte fagområder via lokale projekter uden sammenhæng, og markedet for kommunalt it har derfor udviklet sig til at været præget af en markant siloopdeling. Parallelt med den kommunale digitalisering er udviklingen i de teknologiske muligheder eksploderet over de sidste 10 år. Internettet er blevet en fast bestanddel af vores hverdag, både arbejdsmæssigt og privat, og det har flyttet sig fra at være pc-forankret til at være en del af diverse mobile enheder, der konstant udvikles. Samtidig er web 2.0-tankerne 1 fra starten af 00 erne blevet realiseret i en lang række tjenester, der i dag er en naturlig del af de fleste menneskers hverdag, og grænsen mellem det private og det offentlige udviskes. Data flyder i stigende grad frit mellem tjenesterne, og reaktionstiden i kommunikationen mellem brugerne og serviceudbyderne falder. Brugerne vænnes til, at svartider på mere en 10 sekunder er for lang tid og går straks videre til andre services. Over for denne udvikling står de kommunale systemer, der er lukkede og isolerede løsninger inden for de enkelte fagområder. Det begrænser muligheden for vidensdeling og åbenhed, både mod borgeren og internt i egen organisation. Men det er ikke en tilstand, der fortsat behøver være gældende. Med monopolbruddet og salget af KMD er dørene til nye muligheder blevet åbnet. FREMTIDIG UDVIKLING Offentlig digitalisering vil gå fra at være mindre projekter med fokus på forandring og effektivisering inden for de enkelte forretningsområder til i stadigt større omfang at være store, tværgående fælleskommunale eller fællesoffentlige programmer. Programmer, der går på tværs af den kommunale opgaveløsning og griber ind i medarbejdernes arbejdsgange og processer. Fra at være lokalt forankrede og ofte siloorienterede projekter er digitaliseringsprojekterne i stigende grad nationale og en del af større politiske forhandlinger med vidtrækkende konsekvenser for borgere og virksomheder. Det er et reelt paradigmeskifte, og vi står som de første nybyggere på prærien med masser af erfaring i bagagen, men med helt åbne vidder til at opbygge og strukturere det digitale landskab, vi ønsker. Udviklingen i den offentlige digitalisering er grundlaget for, at vi kan realisere helt nye måder at tilgå den kommunale opgaveløsning og systemudvikling. Den fælleskommunale rammearkitektur giver mulighed for at sætte nye standarder for udveksling af data og nedbrydelse af de systemsatte faggrænser. Data vil i langt højere grad være flydende mellem systemerne baseret på kommunalt fastsatte standarder. 1 Web 2.0 handler om at skabe relation mellem mennesker via sociale tjenester. Det kan ske via blogs, wikies. chat m.m.

3 Det åbner for en fremtid, hvor datatilgængelighed ikke er en begrænsning for digitalisering, hvilket giver mulighed for en øget automatisering af arbejdsgange og fri distribution af data. En fremtid, hvor data ikke er et konkurrenceparameter og derved vil være billigere og lettere tilgængeligt. Det er samtidig en fremtid, der er bygget på en infrastruktur (den fælleskommunale rammearkitektur), der muliggør udvikling af billigere og mere sammenhængende systemer også på tværs af fagområder. PARADIGMESKIFT I KOMMUNERNE Udviklingen i den kommunale digitalisering kan betegnes som et paradigmeskift. Paradigmeskiftet er en tilstandsændring; en ændring i hvordan kommunerne vil organisere, anvende, udvikle og understøtte opgaveløsningen i fremtiden. Det er en flydende proces, der vil løbe over de næste år i et stadigt hastigere tempo. Paradigmeskiftet byder på en række markante udfordringer i den enkelte kommune i direktionerne og hos de enkelte centerchefer. Paradigmeskiftet betyder et opgør med, hvordan kommuner, stat og regioner har tilgået digitalisering. Der er tale om en øget centralisering af beslutningskraften, hvilket har en direkte indvirkning på den lokale opgaveløsning. Digitalisering skal ses som et fundament et underliggende værktøj, der skal udleves som ledelsesdisciplin på linje med personaleledelse og økonomistyring. Men paradigmeskiftet vil også medføre betydelige muligheder for kommunerne både i form af konkrete besparelser og mere langsigtede ændringer i en helt ny systemejerrolle, samt mulighed for at tage et konkret og aktivt ejerskab for kommunernes forretningsudvikling og den underliggende systemunderstøttelse. Paradigmeskiftet medfører en øget professionalisering af den kommunale forretning. En professionalisering, der tager udgangspunkt i de sidste års erfaringer med digitalisering af den kommunale forretning, men som samtidig ændrer fundamentalt på tilgangene til digitalisering. Kommunerne står over for en unik mulighed for at sætte en helt ny vision for, hvordan det fremtidige digitale landskab skal se ud. En vision, der kan understøtte den hastige udvikling, der sker inden for samfundets anvendelse af data, services og kommunikation. FUNDAMENT FOR PARADIGMESKIFTET Men for at kunne realisere mulighederne og hjemtage gevinsterne ved paradigmeskiftet skal der bygges et fundament. Et fundament, der består af en række konkrete tiltag med det formål at skabe overblik, styring og strategisk retning. Et af disse tiltag er at få dannet et overblik over systemer (systemlandskab) og kontrakter for at kunne forstå effekten af at ændre systemerne og de værende kontrakter samt aktivt at kunne udarbejde strategier (eksempelvis it-arkitekturprincipper) for systemforandringerne. Derudover skal der dannes et overblik over alle projekter herunder hvordan de enkelte projekter understøtter strategierne. Dette overblik gør det muligt at igangsætte porteføljestyring og derved en strategisk styring af projekter samt sikre gennemsigtighed i forhold til ressourceanvendelse og gevinstrealisering. Tiltagene skal ses som et samlet fundament for udviklingen og dermed for realiseringen af paradigmeskiftet. At danne et sådan fundament vil kræve ressourcer på tværs af organisationen,

4 opbygning af kompetencer inden for de forskellige områder (kontraktstyring, it-arkitektur, projektledelse mv.) og central styring af processen. Det er afgørende for paradigmeskiftets succes, at direktionen og fagcheferne tager et fælles ansvar for processen for at kunne arbejde på tværs af den enkelte kommune med de forandringer, paradigmeskiftet vil medføre. Med fundamentet på plads vil paradigmeskiftet kunne udfoldes i organisationen, hvilket vil medføre et opgør med den nuværende udviklingskultur i kommunerne. De enkelte centre skal tage lokalt ejerskab til systemer, processer og domæne, hvilket i dag ikke er en naturlig del af centrenes forståelse af egen opgaveløsning. De skal tage ejerskab i et tværgående samarbejde og ud fra de fastsatte strategiske mål. Det betyder, at forretningen skal tilføres viden og kompetencer, og der skal opbygges tværgående netværk og ændringer i beslutningsprocesserne. En del af paradigmeskiftet kan derfor også ses som et stort kulturforandringsprojekt, hvis mål er en øget effektivisering og professionalisering af den kommunale administration og digitale understøttelse. Paradigmeskiftet vil kræve en betydelig ledelsesindsats og løbende kommunikation med hele organisationen i processen. Men den enkelte kommune behøver ikke stå alene. En så betydelig forandring vil med fordel kunne gennemføres i samarbejde med andre kommuner så man kan dele erfaringer og ressourcer. Paradigmeskiftet er et skift i tænkemåde, i måden at lede, samarbejde og udvikle it på og et skift i, hvordan kommunerne understøtter den kommunale opgaveløsning.

5 SAMARBEJDET MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE Sorø og Ringsted Kommune indgik i 2012 et formelt samarbejde på både strategisk og taktisk niveau. I samarbejdet indgår bl.a. kvartalsmæssige fælles direktionsmøder, sanktioneret af det politiske niveau, hvor en lang række fælles udfordringer drøftes og løsninger på disse besluttes og udmøntes i fællesskab. Det har bl.a. afstedkommet en beslutning om fælles udbud af en række af de to kommuners forretningssystemer, såsom ESDH, Jobcenter og lignende systemer. Samarbejdet har sideløbende udviklet sig på indkøbs- og digitaliseringsområdet. Dette har bl.a. resulteret i at indkøbsfunktionen i Sorø Kommune fysisk er flyttet og sammenlagt med indkøbsfunktionen i Ringsted Kommune. Derudover er ansat en tværgående programleder for Paradigmeskiftet, samt nedsat en fælles programledelse for paradigmeskiftet. Ligeledes er sammensat to Paradigmeskiftearbejdsgrupper, der i den enkelte kommune og i et samarbejde på tværs af de to kommuner arbejder med realisering af Paradigmeskiftet. Samarbejdet indeholder ligeledes en fælles monopolbrudsstyregruppe med repræsentanter fra de to kommuners direktioner og centerledelse. Ydermere deles projektlederskabet for en række af monopolbrudsprojekterne mellem de to kommuner. Men samarbejdet omhandler ikke kun digitalisering også en lang række andre fagområder drager nytte af det fælles samarbejde, hvorved samarbejdet hele tiden udvikler sig. Interesserede i at høre mere om samarbejdet eller Paradigmeskiftet kan kontakte: Centerchef Leon Johansen, Ringsted Kommune, mail: Centerchef Bodil Thomsen, Sorø Kommune, mail: Programleder Flemming Hartwich, Sorø og Ringsted Kommune, mail:

PARADIGMESKIFTET. - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER.

PARADIGMESKIFTET. - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. FORORD Et paradigmeskift er et skift i tænkemåde

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur

Den fælleskommunale Rammearkitektur Høringsversion, Publiceret 4. november 2013 Bilag 2: Introduktion til den fælleskommunale rammearkitektur. Bilag til dagsordenspunkt 7: Arkitekturfaglig introduktion til rammearkitekturen. Introduktion

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi - 2010 2015. Endelig version - November 2010

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi - 2010 2015. Endelig version - November 2010 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi - 2010 2015 Endelig version - November 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fælles udfordringer... 4 2. Sådan samarbejder kommunerne... 8 3. Fælles målsætninger... 11

Læs mere

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE 1. RESUMÉ...3 2. OVERORDNEDE RAMMER OG MÅL FOR DIGITALISERINGEN I GENTOFTE KOMMUNE...4 2.1. Økonomiske udfordringer og service i udvikling... 4 2.2. Overordnede

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

På vej mod den digitale forvaltning. vision og strategi for den offentlige sektor

På vej mod den digitale forvaltning. vision og strategi for den offentlige sektor På vej mod den digitale forvaltning vision og strategi for den offentlige sektor Januar 2002 På vej mod den digitale forvaltning vision og strategi for den offentlige sektor Januar 2002 Denne publikation

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Strategi for digital forvaltning 2004-06

Strategi for digital forvaltning 2004-06 Strategi for digital forvaltning 2004-06 Februar 2004 Regeringen KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Den offentlige sektors strategi for digital forvaltning 2004-06 - realisering

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

STRATEGI FOR DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2007-2010 MOD BEDRE DIGITAL SERVICE, ØGET EFFEKTIVISERING OG STÆRKERE SAMARBEJDE

STRATEGI FOR DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2007-2010 MOD BEDRE DIGITAL SERVICE, ØGET EFFEKTIVISERING OG STÆRKERE SAMARBEJDE STRATEGI FOR DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2007-2010 MOD BEDRE DIGITAL SERVICE, ØGET EFFEKTIVISERING OG STÆRKERE SAMARBEJDE Regeringen, KL og Danske Regioner Juni 2007 Strategi for digitalisering

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Bedre styring af offentlig it

Bedre styring af offentlig it Bedre styring af offentlig it A r b e j d s g r u p p e n s a n b e f a l i n g e r Bedre styring af offentlig it Arbejdsgruppens anbefalinger Projektleder Mads Hauptman Journalist Sten Løck Teknologirådet

Læs mere

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Dokumentet beskriver den fremtidige strategi for anvendelse af ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering). Det omfatter ESDH-systemet og fagsystemer med ESDH-funktionalitet

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Marts 2010 Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 3 2. VISION... 6 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER... 7 3.1 SERVICE TIL BORGERNE...

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning DIGITALISERINGS- POLITIK 2014-17 nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning Indhold OVERORDNEDE OG TVÆRGÅENDE HOLDNINGER Overordnede og tværgående holdninger................................ 3 Rammevilkår

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK NÆR OG TILGÆNGELIG SAMMENHÆNGENDE. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 EFFEKTIV

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK NÆR OG TILGÆNGELIG SAMMENHÆNGENDE. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 EFFEKTIV LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK DIGITALISERING EFFEKTIV SAMMENHÆNGENDE NÆR OG TILGÆNGELIG Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 Udkast Lokal og digital - et sammenhængende Danmark

Læs mere

D a gsorden. Dagsorden til 11. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes 10. september 2014 i: KL-Huset.

D a gsorden. Dagsorden til 11. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes 10. september 2014 i: KL-Huset. D a gsorden Dagsorden til 11. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet afholdes 10. september 2014 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S. Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra kl. 09.30

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 2015

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 2015 Kort version November 2010 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. FÆLLES UDFORDRINGER... 4 2. FÆLLES MÅL... 4 3. TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER... 4 DIGITAL

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

KONCERN-IT-STRATEGI 2005-2007

KONCERN-IT-STRATEGI 2005-2007 2005-2007 NOVEMBER 2004 K ONCERN-IT-STRATEGI Yderligere eksemplarer kan rekvireres i papirudgave eller som PDF-fil ved henvendelse til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet EDB-sekretariatet - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere