Sundhedssekretariatets årsrapport 2013 om naturbaseret sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedssekretariatets årsrapport 2013 om naturbaseret sundhed"

Transkript

1 Sundhedssekretariatets årsrapport 2013 om naturbaseret sundhed

2 Indholdsfortegnelse 1. Aktiviteter indenfor Sundhedssekretariatets egne områder...3 Patientskoler med naturaktiviteter...3 Patientforeninger på naturture...3 Rygestopkursus i naturen...4 Projekt Naturens spisekammer...4 Projekt God Start - Sammen...5 Naturoplevelser for mødregrupper og børn...5 Projekt Kom i Form - rapport nu færdig Aktiviteter sammen med kommunens øvrige sekretariater og andre samarbejder...6 Integrationsrådssamarbejde...6 Naturaktiviteter som led i beskæftigelsesrettede tilbud til ledige kontanthjælpsmodtagere... 7 Skovhjælperne på Hyldevang Naturcenter, Nyord...7 Projekt Sund hverdag i Psykiatri og Handicap...7 Natur- og sansestier ved alle pleje- og dagcentre for ældre...8 Fællesindsatser med Natursekretariatet...8 Naturvejledernes koordinerede naturformidlingsaktiviteter i Vordingborg Dokumentation og videndeling...9 Sundhedsnetværket i Naturvejlederforeningen...9 Bidrag til national friluftspolitik i pejlemærkegruppen Sundhed og livskvalitet...9 Temadag om samarbejde mellem Naturstyrelsen og Københavns kommune...9 Erfaringsudveksling i Norfolk County, England...10 Workshop på DTU om sundhedsgis og socioøkonomiske kort...10 Rapporten er udarbejdet af Susanne Rosenild Sundhedssekretariatet Langgade Stege November 2013

3 1. Aktiviteter indenfor Sundhedssekretariatets egne områder Patientskoler med naturaktiviteter Som sidste år har naturvejlederen også bidraget med naturinput på en af dagene i kursusprogrammet på patientskolekurserne for kræft-, diabetes- og hjertepatienter sammen med det faste team af sygeplejerske og fysioterapeut. I år har de to nye patientskolekurser for borgere med rygsmerter været en dag med naturvejlederen, sygeplejersken og fysioterapeuten på gåtur i Udby Skov ved Stege. Som noget nyt i 2013 er der efter sommerferien opstartet patientskoler for stresssygemeldte og for overvægtige, hvor naturaktiviteter med naturvejlederen er på aktivitetsskemaet én gang om ugen. Koordinatoren for patientskolen deltager altid på turene, og kan have løbende dialog med deltagerne. Det giver en god mulighed for medarbejderne til at få faglig sparring og evaluering efter hver gang. Naturvejlederen har deltaget på kursus i mindfulness for at styrke sine kompetencer indenfor bl.a. åndedrætsøvelser. Disse øvelser kan introduceres til patientskoledeltagerne som et redskab til afstresning og opmærksomhed i hverdagen. Naturindholdet i patientskoleaktiviteterne er: Viden om naturens positive effekt på mennesker, herunder beretninger fra deltagerne selv om egne erfaringer At blive bekendt med hvor og hvordan man kan opholde sig i kommunens lokale naturområder Moderat fysisk bevægelse i naturligt terræn, der udfordrer kroppen, fx gåture, stavgangsture, og mountainbike ture Afstressende aktiviteter, så som åndedrætsøvelser, stilhedsøjeblikke, bål Inspiration til sanseoplevelser, så som at lytte til fuglesang, drikke te af mynteplanten, smage brombær og nødder, plukke svampe Nyt naturkendskab Alle patientskoler evalueres hhv. ved start, slut, 1/2 år og 1 år efter kursus på udvalgte effektvariabler, ex fysiske parametre, livsstil, borgerens selvvurderede psykiske og fysiske helbred. Desuden evalueres deltagere på patientskolen for stresssygemeldte med Outcome Rating Scale (ORS), Perceived Stress Scale (PSS) og Major (ICD-10) Depression spørgeskema (MDI). Patientforeninger på naturture Månedlige gåture for patientforeninger (lungeforeningen, hjerteforeningen, diabetesforeningen, kræftens bekæmpelse) og tidligere patientskoledeltagere i Stege/Udby Skove. Fra sidste halvdel af 2013 og et år frem tilbydes disse borgere at deltage på en månedlig gåtur med naturvejlederen i Stege/Udby skove tæt på Stege. 3

4 Her blev mobil app en Boskoi også introduceret. Denne mobil App anvendes både til at registrere nye spiselige arter og finde spiselige arter. ( Se nærmere under punktet Naturens spisekammer Dette tilbud om månedlige gåture kan både understøtte netværksdannelse, socialt samvær mellem folk og også fastholde de tidligere patientskoledeltagere i en foreningsaktivitet og i en god vane med gåture udenfor. Rygestopkursus i naturen Et tværfagligt tilbud til alle borgere om gratis rygestopkursus ude i naturen, kaldet Rygestop 100% frisk luft. Naturvejlederen introducerer deltagerne til de lokale naturområder, viser muligheder for bevægelse og afstresning. Der kan lånes mountainbikes og stavstænger på turene. Alle får mere kendskab til den natur vi møder, og ny viden om den natur vi smager på og dufter til. Rygestopinstruktøren tilbyder efter behov sparring på kroppens reaktioner på rygning og rygestop, fx abstinenser, igangsætter gruppesamtaler om relevante emner. Kurset kombinerer tre veldokumenterede sundhedsfremmende tiltag; fysisk aktivitet, rygestopforløb og ophold i naturen. Fokus er på, at deltageren får pulsen op og får udfordret åndedrættet og dermed konfronteres med sin lungefunktion, og får udfordret sine sanser. Deltagerne oplever dermed ofte, hvordan de i løbet af rygestopforløbet kan dufte, smage og overkomme flere ting. Fællesskabet i gruppen og det sociale aspekt omkring bålet er vigtige komponenter for deltagernes positive resultater. Kurset tiltrækker flest kvinder. Ny viden om naturen er en vigtig motivation for deltagernes tilmelding til kurset. Der blev i maj-juni 2013 afholdt ét Rygestop 100% frisk luft kursus. Der indsamles evalueringsskemaer på hvert kursus. Ved slutning af kursus var 8 ud af 9 deltagere røgfrie. Der gennemføres ved tlf. opringning halvårsopfølgning på om deltagerne stadig er røgfrie. Af 23 deltagere i var 57% stadig røgfrie 6 måneder efter rygestop. Der opleves stadig stor interesse udefra for kursernes koncept og succesrate, f.x. fra Næstved, Thisted, Hedensted og Mariager Fjord kommuner, Naturstyrelsen, naturvejledere og medierne. Se rapport om tidligere rygestopforløb i offentliggjort på: edscenter/ /currentversion/statusrapport%20over%20rygestop%20i%20vor dingborg%20kommune.pdf Projekt Naturens spisekammer Lokale borgere fra Udby, patientforeninger og skoleklasser fra Møn Skole, afdeling Stege deltager i i et projekt, hvor de med en udlånt projektmobil med en dansk oversat app kaldet Boskoi skal ud i Stege/Udby skove og finde og registrere spiselige arter. Der er månedlige ture med naturvejlederen. Formålet er at tiltrække nye familier, uvante vandrere, motiverede skoleelever og lokale ud i det grønne, hvis de ved, hvor de f.eks. kan plukke hasselnødderne gratis. Kommunens 4

5 Madservice har leveret kage med årstidens frugter til flere arrangementer i skoven, bl.a. en undervisningsdag for alle parter i projektet om skovens spiselige planter. Projektet har fået økonomisk støtte af Friluftsrådet og Grønne Partnerskaber. Samarbejdspartnere er Natursekretariatet, Stege Skole, Madservice, patientforeninger, lokal landsby, Naturstyrelsen. Et samarbejde mellem kommunens Sundheds-, Vej- og GISafdeling omkring integrering af planteregistreringen i den kommunal app. Giv et Tip lykkedes ikke af tekniske grunde. Et samarbejde med en hollandsk free ware organisation BOSKOI lykkedes i stedet rigtigt godt. App en med kortet over de registrerede planter i Udby/Stege skove kan downloades gratis til smartphone her: Projekt God Start - Sammen Projekt God Start - Sammen, (GSS), et projekt for familier med nyfødte med tilbud om undervisning og aktiviteter i relation til et godt familieliv med små børn. Flere af kommunens sekretariatsfagmedarbejdere og regionens jordmoderekspertise er involveret i projektet. Der er gennemført naturture med tværfaglig indsats fra naturvejleder og sundhedsplejerske. Fx naturkendskabet til en giftig plante kombineres med oplysninger om symptomer og førstehjælp til det lille barn, der har indtaget en giftig plante. Og smag på strandplanter og leg med sand og vand ved stranden aktiverer barnets naturlige sansestimulation og motoriktræning. Indhold i turene: Aktivér barnets sanser i naturoplevelserne Naturture i nærområdet (inkl. info om giftige og spiselige planter) Juletur i skoven med barnevogne med socialt samvær (bål og bålmad, lammeskind, natugleskrig og gemte skovnisser udgør aktiviteter for hele familien) Efter hver naturaktivitet udfylder deltagerne et evalueringsskema. Ex. på hvad de har kunnet tage med sig til brug i hverdagen: gode råd om giftige og ikke giftige planter, opmærksomhed på vores barns sanser, lært måder at bruge naturen på. Fællesskab, spiselige planter og hyggeligt samvær, nævnes på skemaet under ex. på hvad der har været rigtig godt. Projektet startede i 2011 og fortsætter i 2014 ud. Projektkoordinatoren vil i 2014 udarbejde en samlet rapport til Sundhedsstyrelsen over projektet. Her vil naturaktiviteterne også evalueres. Læs her om bl.a. naturaktiviteterne med småbørnsfamilierne: edscenter/ /currentversion/vaerkstedsaktiviteter%20forår%20sommer% %201%20udg%20GSS.pdf Naturoplevelser for mødregrupper og børn Sundhedsplejerskerne og naturvejlederen i Sundhedssekretariatet har sammen med mødre og børn været på naturture og lavet bålmad for følgende grupper: Torsdagshøjskole i Stege (for mødre under 25 år), Torsdagshøjskole i Vordingborg (for mødre under 25 år). Fokus for grupperne er læring og netværksdannelse. Barnevognetræf i baghaven ved Stege bibliotek, hvor vi lavede bålpandekager og drak bålkaffe og børnene tumlede rundt. En bibliotekar introducerede til, hvorledes mødrene kunne bruge bibliotekets faciliteter. 5

6 En barnevognstur rundt ved Oringe pynten med frokost i parken og introduktion til Oringe gartneris produkter var også en god inspiration. Et tilbud til børnenes fædre om en fædretur ved Stege Nor, sammen med naturvejleder og sundhedsplejerske på en af Sportsfiskerforeningen Storstrømmens fisketure, modtog ikke nok tilmeldinger fra fædrene til, at den blev gennemført. Projekt Kom i Form - rapport nu færdig En ekstern udarbejdet rapport om projektet med 187 overvægtige med BMI 30+, som afsluttedes i 2012, er udarbejdet af NIRAS i Her er også naturindsatsen og deltagernes udbytte af naturen evalueret. På hvert holds 7-ugers kursus indgik naturen i introduktionsdagen og som 1-2 aktivitetsdage i kursusprogrammet. Uddrag fra rapporten s. 7: Naturen viste sig at være en vigtig del af undervisningen. Træningen i naturen har givet vægtstopperne en fornemmelse af, hvordan fysisk aktivitet i naturen kan nedbringe stress og depression og vigtigst af alt, at det er helt gratis. Rapporten Slutevaluering af projektet Kom i Form. Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt " vægtstop og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne". Vordingborg kommune januar 2013, kan findes på kommunens hjemmeside: 2. Aktiviteter sammen med kommunens øvrige sekretariater og andre samarbejder Integrationsrådssamarbejde Som tidligere år afholdt Integrationsrådet sammen med naturvejlederen to arrangementer for enlige flygtninge og flygtningefamilier i kommunen. I år valgte vi at afholde begge arrangementer på dage, der i forvejen var offentlige arrangementer, hvor danskere ville komme. På denne måde mødes danskere og flygtninge i en fælles ramme og kulturudvekslingen kan foregå naturligt. Offentligt Blå flag arrangement ved Ore Strand 2. juli. De to naturvejledere fra Sundhedssekretariatet og Natursekretariatet samarbejdede om dette arrangement. Der blev lavet smagsprøver af fisk på bålfade, tilbudt fiskestænger og instruktion i og afprøvning af snorkling ved badebroen ved Klintevænget. Snorkeltrailer med alt grej har naturvejlederne i Vordingborg indkøbt gennem et EU projekt UNDINE til naturvejledningsarrangementer under vandet for borgere, skoler, osv. Naturvejlederne har i foråret 2013 gennemført en snorkelinstruktøruddannelse, som gør det muligt at gennemføre vandaktiviteter for borgerne under sikre forhold. Dragefestival med mad og musik og dragebygning ved Høje Møn 14. september. I år medbragte flygtningene mad til en buffet i det grønne som danskere også blev indbudt til at smage på. En folkemusikgruppe, var igen i år integrationsrådets gave til hele dragefestival- publikummet. 6

7 Naturaktiviteter som led i beskæftigelsesrettede tilbud til ledige kontanthjælpsmodtagere Som tidligere år blev der afholdt en naturdag for kursister på Skiftesporet, hvor vi opholdt os i Vordingborgs nærliggende natur. Skovhjælperne på Hyldevang Naturcenter, Nyord Der er indgået en samarbejdsaftale imellem Naturstyrelsen og Den Sociale Virksomhed om Skovhjælperne på Hyldevang. Det indebærer beskyttet beskæftigelse for op til 14 skovhjælpere på Naturstyrelsens ejendom Hyldevang og nære omgivelser. Sundhedssekretariatet bakker op om skovhjælpernes naturformidling ved, at naturvejlederen er sammen med skovhjælperne en gang om måneden. Der arbejdes aktivt med lokalt naturkendskab og naturformidling gennem praktisk læring således, at skovhjælperne styrkes i kompetencer til at byde på naturoplevelser og information om naturen i et positivt møde med besøgende på Hyldevang. Skovhjælperne kan hermed opleve positiv anerkendelse i deres arbejdsidentitet og opleve, at de har en tryg og meningsfuld arena i det udendørs grønne rum på Hyldevang Naturcenter og nære naturarealer. I år besøgte vi sammen skovhjælperprojektet Eghjorten i Hillerød. Skovhjælperne og naturvejleder samarbejdede også ved gennemførsel af to store arrangementer i år: Besøg 29. maj på Hyldevang af ca. 70 deltagere fra projekt Baltic Flyway, hvor skovhjælperne sørgede for grydebrød, bålvarme og fortalte til en stor forsamling af voksne og skolebørn om deres arbejde. Besøg 12. august på Hyldevang af Miljøminister Ida Auken, hvor skovhjælperne bød ministeren og en busfuld af samarbejdspartnere, borgmester, og politiske udvalg, på bålkaffe og blødt brød i bålhytten og i øvrigt havde sørget for velholdte udefaciliteter ved naturcenteret. Projekt Sund hverdag i Psykiatri og Handicap Projektet har målrettet fokus på forebyggelse og sundhedsfremme i daglige aktiviteter i Psykiatri og Handicap. På den baggrund har stort set alle afdelinger formuleret et miniprojekt, som integrerer nye sundhedsaktiviteter i hverdagen og opkvalificerer personalet. Brugerne har eksempelvis oplevet sundhedseffekt i form af øget energi og naturlig træthed. Aktiviteterne har også indbudt til medbestemmelse og samvær med personalet i nye rammer. Alt sammen noget både brugere og personale har oplevet som en styrke og et positivt afsæt for flere aktiviteter i fremtiden. Naturvejlederen har i projektet givet bistand til personale og brugere gennem: Naturworkshop på Avnø for medarbejderne om stille og aktive naturaktiviteter Anlæg af grillpladser og sansehave ved afdelingerne Ansøgning om anlæggelse af shelterplads En dag i naturen med indsamling af naturens spiselige planter og bålmadlavning. Grejkasser til henholdsvis bål og til bålmad til udlån for alle afdelinger under Psykiatri og Handicap fremover. 7

8 Projektets miniprojekter, fx om natur, kan ses på hjemmesiden: Natur- og sansestier ved alle pleje- og dagcentre for ældre Naturvejlederen har sammen med plejecenter/dagcentermedarbejdere udarbejdet 11 korte (320m-1,2 km) natur- og sansestier som rundture ved alle pleje- og dagcentre i kommunen. Natursekretariatet og naturvejlederen bearbejdede materialet til digitale kort klar til trykning, og Ældresekretariatet finansierede trykning af kortene (lommeformat). Der kan læses nærmere om de enkelte sansestier på Alle 5 sanser kommer i brug på ruten rundt. Kørestol og rollator kan komme rundt på ruterne. De udarbejdede kort over ruterne, har udover ruteindtegning på kort, også information om området, om evt. bakker og belægning, længde, hvilesteder, sansepunkter og om hvorledes ophold i naturen kan forhøje livskvaliteten, fx ved forbedret søvn. Ruterne er blevet indviet gennem konkrete arrangementer planlagt af dagcentrenes medarbejdere, hvor pårørende, frivillige, unge under omsorgsuddannelse og fx den lokale børnehave også deltog. Målet er at implementere naturen mere i hverdagens aktiviteter, både for medarbejdere, beboere, brugere, pårørende og frivillige på plejecentrene og dagcentrene, men også for borgere i nærområdet. Kortene vil være tilgængelige for alle ved rutestart ved centrenes hovedindgang og på Ældre og Sundhed vil snarest fastlægge plan for sikring af stiernes hverdagsanvendelse, markedsføring, dokumentation, evaluering og formidling af resultaterne. Fællesindsatser med Natursekretariatet Sundhedschef, naturchef og de to naturvejledere afholdt i år et koordinerende møde først på året for at informere, koordinere og udveksle fælles flader for indsatser på natur og sundhedsområdet. Indvielse af hjertestierne ved Vintersbølle Strand Natursekretariatet og Hjerteforeningen afholdt et stort arrangement med deltagelse af borgmester og andre politikere og masser af borgere. Hjerteruterne rundt blev ledet af de to naturvejledere fra Natursekretariatet og Sundhedssekretariatet. Frivillighedsdag På Frivillighedsdagen den 27. september afholdt naturvejlederen sammen med naturvejlederen i Natursekretariatet en naturplejedag på Vintersbølle Strand, hvor grej fra den rullende naturtrailer, bevilget af Friluftsrådet, blev vist frem. De fremmødte, bl.a. høsletlauget fra Nyråds, slog et naturareal med le og fik nøddekage fra Madservice ved Vintersbøllekøkkenet. Naturvejledernes koordinerede naturformidlingsaktiviteter i Vordingborg Netværket har mødtes et par gange og orienteret og koordineret. Naturvejleder Elise Hvelplund fra Natursekretariatet har koordinatorfunktionen. Der vil i 2014 blive arbejdet på en fælles flerårig strategi for naturformidlingsindsats i kommunens geografiske område. 8

9 Kulturnatten Naturvejlederne fra Vordingborg kommune og Naturstyrelsen afholdt tusmørke arrangement i ruinterræn og Kirkeskoven, hvor nattens dyr var i centrum. Naturens Dag Naturvejlederne fra Vordingborg kommune og Naturstyrelsen afholdt sammen et Vild med Naturen arrangement på Danmarks Naturfrednings nationale Naturens Dag 8. september i Faksinge Skov. Partnerskabsaftale med Naturstyrelsen Sundhedssekretariatet har efter 7 års vellykket samarbejde med Naturstyrelsen indgået en partnerskabsaftale i Samarbejdet har siden 2006 fokuseret på synliggørelse af naturens sundhedsfremmende potentiale og udvikling af naturbaserede sundhedsfremmetilbud. En del af formålet i den nye partnerskabsaftale er at naturvejlederen er aktiv i udvikling, dokumentation og formidling af erfaringer om naturbaseret sundhedsfremme. Naturstyrelsen lægger en indsats i tilgængeligheden af sine arealer og faciliteter, da det kan lette borgerens brug af disse. 3. Dokumentation og videndeling Sundhedsnetværket i Naturvejlederforeningen Naturvejlederen udveksler og formidler erfaringer i dette netværk. Dette netværk, som modtager nyhedsbreve fra netværkskoordinatoren om nationale informationer om sundhed og natur, mødes til temadage et par gange om året og rummer nu ca. 200 medlemmer fra forskellige fagområder, som alle er interesserede i koblingen mellem sundhed og natur. I år bidrog naturvejlederen til et par afsnit i idékataloget Sundhed og livskvalitet i naturen. Kataloget, som omhandler både teori og praksiseksempler, henvender sig til kommuner på tværs af forvaltninger, og samarbejdspartnere, fx patientorganisationer. Afsnittene omhandlede Vordingborg kommunes aktiveringsindsats Aktive skridt, der også indeholder naturoplevelser, og sundhedssekretariatets rygestopkurser i naturen. Idékataloget kan ses her: Bidrag til national friluftspolitik i pejlemærkegruppen Sundhed og livskvalitet Naturvejlederen har hen over året arbejdet i en 12 personers pejlemærkegruppe med forskere, praktikere og fondsrepræsentanter og leveret konkrete forslag til hvorledes indsatser og rammer indenfor sundhed og livskvalitet kan blive en del af den første nationale friluftspolitik. Strategidokumentet for sundhedsimplementering, som naturvejlederen udarbejdede i 2012 blev også lagt til rådighed for arbejdsgruppen. Flere af Vordingborgs praksiserfaringer med sundhedsindsatser i naturen (f.eks. natur- og sanseruter, patientskoler, rygestop, flygtningesamarbejde) er medindskrevet i de 18 ideer, der er leveret til pejlemærkegruppens sekretær for viderebearbejdning inden forelæggelse for miljøministeren. Temadag om samarbejde mellem Naturstyrelsen og Københavns kommune Naturstyrelsen har bedt naturvejlederen holde oplæg på en temadag 28. november for at give forvaltningen og Københavns kommune inspiration og viden i kraft af eksempler på, hvordan 9

10 natur/uderum og sundhed spiller sammen, og på baggrund af det finde frem til fælles kommende initiativer mellem Københavns Kommune og Naturstyrelsen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen vil også deltage på denne dag. Erfaringsudveksling i Norfolk County, England Naturvejlederen blev i september inviteret 3 dage til miljøafdelingen i Norfolk County, England for at fortælle miljøafdeling og sundhedsafdeling om Vordingborg Kommunes erfaring med at integrere naturen i sundhedsindsatsen på tværs af kommunens fagområder. På turen tog naturvejlederen gode ideer med hjem fra et inspirerende gårdbeskæftigelsesprojekt for borgere, der behøvede beskyttet beskæftigelse og jobprøvning og et socialt haveprojekt for borgere med psykiatriske lidelser. Norfolk County deltog tidligere sammen med Afdelingen for regional udvikling i Region Sjælland i et EU projekt Coast Alive, om vandring for uvante vandrere. Det var i dette projekt at de blev bekendt med Vordingborg Kommunes sundhedsrelaterede naturaktiviteter i naturen. Norfolk County har nu indledt et projekt samarbejde mellem miljøafdeling og sundhedsafdeling. Seminar om natur og sundhed Region Sjælland har i samarbejde med Vordingborg Kommune indbudt bl.a. frivillige organisationer i Region Sjælland, ansatte i kommuner og region til seminar 30.november 2013 om samarbejdet mellem frivillige og kommuner/region angående aktiviteter i naturen, primært vandring. Her skal naturvejlederen holde et oplæg om brug af de nye natur- og sansestier ved plejecentrene i Vordingborg kommune. Et par borgere fra frivilligforeningerne er inviteret med til at komme med deres erfaring med samarbejdet med kommunen og hvad der skal til for at ruterne bliver en del af deres hverdag. Konference om natur og socialt udsatte Naturvejlederen deltog i konferencen arrangeret af Red Barnet og Skovskolen. Med både forskningsindlæg og praktiske workshops, havde konferencen som formål at inspirere frivillige, professionelle, organisationer og kommuner til måder at bruge naturen på i arbejdet med socialt udsatte borgere. Workshop på DTU om sundhedsgis og socioøkonomiske kort Naturvejlederen deltog med kommunens GIS folk på denne konference for at få inspiration til, hvorledes kommunen kan anvende befolkningsdata, geodata og digitale kortprogrammer til at danne overblik over en fokusering af sundhedsindsatsen, der hvor borgerne bor, fx anlæggelse af stisystemer, sundhedskampagneområder for specielle aldersgrupper. 10

Afdeling for Sundhed årsrapport 2014 om naturbaseret sundhed

Afdeling for Sundhed årsrapport 2014 om naturbaseret sundhed Afdeling for Sundhed årsrapport 2014 om naturbaseret sundhed Indholdsfortegnelse 1. Aktiviteter indenfor Afdeling for Sundhed...3 Alle patientskoler inkluderer nu bevægelse i og ophold i naturen...3 Rygestopkursus

Læs mere

Afdeling for Sundhed Årsrapport 2017 om naturbaseret sundhed

Afdeling for Sundhed Årsrapport 2017 om naturbaseret sundhed Afdeling for Sundhed Årsrapport 2017 om naturbaseret sundhed Indholdsfortegnelse 1. Aktiviteter under Afdeling for Sundhed... 3 Rygestopkursus i naturen... 3 Fastholdelses- og inspirationsture for patientskoledeltagere,

Læs mere

Natur, sundhed & livskvalitet

Natur, sundhed & livskvalitet Natur, sundhed & livskvalitet Hvordan naturvejledning og natur kan fremme sundhed og livskvalitet Samarbejdet mellem SNS og Vordingborg Kommunes Sundhedscenter i Stege Styrker og muligheder Skovrider,

Læs mere

Afdeling for Sundhed årsrapport 2015 om naturbaseret sundhed

Afdeling for Sundhed årsrapport 2015 om naturbaseret sundhed Afdeling for Sundhed årsrapport 2015 om naturbaseret sundhed Indholdsfortegnelse 1. Aktiviteter under Afdeling for Sundhed... 3 Rygestopkursus i naturen... 3 Naturture i hverdagen for patientskoledeltagere,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Friluftsliv på recept... 3 Friluftsliv og sundhed i Vordingborg Kommune... 4 Strategi og målsætning... 5 Ressourcer og samarbejde... 5 Friluftsliv og sundhed i praksis... 6 Friluftsliv

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

NATUREN SOM ARENA I SUNDHEDSFREMME- OG FOREBYGGELSESARBEJDET

NATUREN SOM ARENA I SUNDHEDSFREMME- OG FOREBYGGELSESARBEJDET NATUREN SOM ARENA I SUNDHEDSFREMME- OG FOREBYGGELSESARBEJDET - erfaringsudvekslingsdag for kommunale medarbejdere fra hele Danmark og deres samarbejdspartnere Du inviteres hermed til en erfaringsudvekslingsdag

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Hvorfor sundhed i naturen? E V A S K Y T T E, S U N D H E D S N E T V Æ R K E T T E M A D A G O M S U N D H E D I N A T U R E N, 1 2.

Hvorfor sundhed i naturen? E V A S K Y T T E, S U N D H E D S N E T V Æ R K E T T E M A D A G O M S U N D H E D I N A T U R E N, 1 2. Hvorfor sundhed i naturen? E V A S K Y T T E, S U N D H E D S N E T V Æ R K E T T E M A D A G O M S U N D H E D I N A T U R E N, 1 2. J U N I 2 0 1 2 Hvad er særligt ved naturen? Naturen Har ingen iboende

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

Evaluering af netværksmodel i forbindelse med

Evaluering af netværksmodel i forbindelse med Evaluering af netværksmodel i forbindelse med LÆR AT TACKLE kurser Kursisterne oplever et behov for at indgå i et netværk efter kursusafslutning Netværksdannelse har en positiv indvirkning på deltagernes

Læs mere

07. MARTS Naturvejledningen i aktiviteter og formidling i NATURVEJLEDNING. Foredragsholder: Elise Hvelplund Brink

07. MARTS Naturvejledningen i aktiviteter og formidling i NATURVEJLEDNING. Foredragsholder: Elise Hvelplund Brink Naturvejledningen i 2015 - aktiviteter og formidling i 2016. NATURVEJLEDNING 07. MARTS 2016 Foredragsholder: Elise Hvelplund Brink BAGGRUND OG MÅL Naturvejlederprojektet med tilskud fra Friluftsrådet (2013-2016).

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes - Artrose

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. Tosset med sundhed. Sundhedsprojekt for voksne med Oligofreni i Fredericia Kommune

FREDERICIAKOMMUNE. Tosset med sundhed. Sundhedsprojekt for voksne med Oligofreni i Fredericia Kommune FREDERICIAKOMMUNE Tosset med sundhed Sundhedsprojekt for voksne med Oligofreni i Fredericia Kommune Team Voksne Udviklingshæmmede Oktober 2009 2 Baggrund Formål Målgrupper Succeskriterier Fredericia Kommunes

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Tanya Wünsche Arbejdssted: Skovbo Naturskole v/ Svenstrup Gods Adresse: Ryeskovvej 1B Postnummer/By: 4140 Borup Kort resumé af årets

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK Kommunernes implementering af flerstrenget tobaksforebyggelse 19. og 20. januar 2016 i hhv. København og Kolding Formål - at få inspiration til at bruge og styrke

Læs mere

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter:

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: A. Mental sundhed 1) Andelen af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er sygemeldt med stres, depression og andre psykiske problemer falder 2)

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland Broen til Bedre Sundhed BROEN TIL BEDRE SUNDHED PRÆSENTATION Region Sjælland BROEN TIL BEDRE SUNDHED INTERVENTION Velkommen til Broen til Bedre Sundhed! Et unikt udviklingsprogram med aktiviteter indenfor

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Præsentation Jes Aagaard Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Hvad er Naturvejledning (Asta) Hvorfor Naturvejledning en visionær miljøminister Hvem er den typiske nordmand? Mange

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Resultater fra satspuljeprojektet Kom i Form Vordingborg Kommune

Resultater fra satspuljeprojektet Kom i Form Vordingborg Kommune Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Resultater fra satspuljeprojektet Kom i Form Vordingborg Kommune Tina Egevang Kjær Projektleder, cand. psych. Sundhedssekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her. Et satspuljeprojekt i 10 kommuner. Annette Poulsen

Indsæt Billede Fra fil her. Et satspuljeprojekt i 10 kommuner. Annette Poulsen Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Et satspuljeprojekt i 10 kommuner Annette Poulsen Forældreuddannelsesprogram udviklet og afholdt med midler fra satspuljen 2010 2013 som et supplement

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommune Senior - og Sundhedsforvaltningen Glade børn Et individuelt vejledningsforløb til forældre med børn i alderen 1½ - 6 år. Målet er at styrke familien,

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej Varde Margit Thomsen

Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej Varde  Margit Thomsen Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej 32 6800 Varde www.sundhedsfremme.vardekommune.dk/ Margit Thomsen math@varde.dk Hvem er vi? 1 diætist,1sygeplejerske,3 fysioterapeuter, 1 misbrugskonsulent, 1 socialrådgiver,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Instruktør Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecafeer og

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Lev godt med din sygdom Hadsten samt Kultur- og Sundhedscenter InSide, Hammel. Sundhedskursus

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Fremhæv et eller Vis hjælpelinjer som hjælp ved

Fremhæv et eller Vis hjælpelinjer som hjælp ved Anna Paldam Folker Forskningsleder (konst.), ph.d. anpf@si-folkesundhed.dk Sund By Netværksdage Sørup Herregård Ringsted Den 4. april 2017 NATUR - SOM ARENA FOR DET SUNDHEDS- FREMMENDE ARBEJDE Jeg har

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Baggrund 2 Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra: Kløvervænget, Borgercaféen, Nr. 1, Svanen og Beskyttet beskæftigelse. Derudover

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder forløb med holdundervisning,

Læs mere

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Rapport om Ringsted Krisecenters haveprojekt Udarbejdet af forstander Kirsten Hejnfelt, august 2015 på vegne

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Rapport fra Det forebyggende team

Rapport fra Det forebyggende team VORDINGBORG KOMMUNE Rapport fra Det forebyggende team Susanne Lindner Hansen Sagsbehandler : Susanne Johansen 2013 VORDINGBORG KOMMUNE 1 Forord: Denne rapport indeholder en beskrivelse af den indsats det

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Bevægelse hele livet vil du med?

Bevægelse hele livet vil du med? Bevægelse hele livet vil du med? Inspiration til øvelser Hvorfor motionere? Og hvor meget? Hvis du ikke har tid til at motionere nu, skal du huske at afsætte tid til sygdom senere, siger professor og overlæge

Læs mere

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS Introduktion til Familie og Voksenstøttes idrætstilbud til sindslindende Familie og voksenstøttes Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Energi og glæde hele året sådan undgår du stress og vintertræthed

Energi og glæde hele året sådan undgår du stress og vintertræthed Energi og glæde hele året sådan undgår du stress og vintertræthed Af Doreen Møller Holmquist, Natur- og stressvejleder og ejer af kursusvirksomheden Mind4nature Hvert år rammes mange danskere af vintertræthed

Læs mere