Det ka ikke siges tit nok!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det ka ikke siges tit nok!"

Transkript

1 cover_final 27/01/04 0:15 Page 1 Det ka ikke siges tit nok! Brug DDF når du skal forhandle din film-, novelle- eller tv-manuskriptkontrakt. Lad forbundet læse din kontrakt igennem og evt. forhandle den for dig. Det er en gratis service som man betaler for igennem sit medlemskontingent. Ring på tlf og få en snak! ISSN: NR. 6 - JANUAR 2004 TEMA: KVARTALSNYT FRA DDF - DANSKE DRAMATIKERES FORBUND FRA SKUFFE TIL PRODUCENT

2 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 1 Indholdsfortegnelse FORBUNDSNYT 3 4 Bestyrelsens årsberetning 2002/ Den nye bestyrelse 8 Efterløn 8 Kunstfonden på spil af Elisabeth Diedrichs 9 Musikdramatisk konkurrence Indmeldelser 10 Legater og stipendier 11 Legatophold på Klitgården MAYDAY-midler Bugges Legat Sleipnir rejsestipendier Premiereliste for forbundets medlemmer Film Tv Teater Radio TEMA FRA SKUFFE TIL PRODUCENT Fra skuffe til producent af Annette Rosendahl 16 Rettigheder til film og teatermanuskripter af Cæcilie Nordgreen Film 18 Filmskolen forbereder manuskripteleverne på branchen af Lars C. Detlefsen 20 Umf af Stefan Jaworski 22 We don t deal in minimums af Sveinbjørn Baldvinsson 24 Et par gode råd fra en filmkonsulent af Nikolaj Scherfig 25 Netværket og netværkets netværk betyder alt! af Mette Heeno 26 Spekulationsmanuskriptet af Sten Faurskov 28 Hurtighed og leveringsdygtighed er attraktivt af Sine Ingemann Teater Dramatikerens dialog med teatret af Janicke Branth 33 At skrive sig igennem et nåleøje af Hanne Lund Jensen 34 Men dybt ned i kvartermesterens skuffelse lå... af Jokum Rohde 36 Op af skuffen med det! af Erling Larsen 38 De mest højtråbende kommer igennem af Rikke Rottensten 42 Musikdramatiske trin af Nina Malinovski

3 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 2 FO BUN NY

4 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 3 R- Refusion af kursusudgifter Danske teaterforeninger Der findes mere end 65 teaterforeninger i Danmark. Teaterforeningerne producerer aldrig selv, men køber turneforestillinger på baggrund af materiale, der udstilles på det årlige teaterforeningsseminar i november. Husk at de kollektive midler kan ansøges løbende til dækning af kursusmidler. DS- 3 T

5 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 4 Bestyrelsens årsberetning 2002/2003 Bestyrelsens beretning erstatter Lederen i dette nr. af Replikker. Af Nina Malinovski Bestyrelsesformand, DDF Medlemstal Vi tæller i dag 254 medlemmer og i årets løb har vi kunnet sige velkommen til 15 nye medlemmer. Det tilsvarende antal udmeldelser skyldes dels de pågældende medlemmers faldende aktivitet på det dramatiske område, dels eksklusion på grund af kontingentrestance. Vi kan derfor sige, at vores forbund har haft et stabilt år uden store overraskelser i hverken medlemstilvækst - eller afgang. Kontingentrabat Kontingentrabatordningen er kommet godt fra start. Takket være Emma Gad-Fonden kan vi yde kontingentnedsættelse eller delvis fritagelse af kontingent til medlemmer, der af en eller anden grund er i en økonomisk knibe. Vi har fået så tilpas mange og taknemmelige reaktioner på vores initiativ, at vi er blevet overbevist om ordningens nyttighed og gavn. I samme åndedrag må vi konstatere, at vi i forbundet har en kontingentrestance på i alt kr. Beløbets størrelse er dog ikke, som man måske kunne frygte, udtryk for at en masse medlemmer er ved at forlade os. Restancen kan derimod forklares med, at mange af vores medlemmer plejer at få trukket deres kontingent fra kabel-pengene og eftersom disse penge endnu ikke er blevet udbetalt, har vi af gode grunde ikke modtaget de pågældende kontingenter. Eller sagt på en anden måde: hvis du skylder kontingent til forbundet, SÅ SE AT FÅ BETALT DET SNA- REST, også selvom du venter på kabelvederlag! Ny bestyrelsessammensætning Nikolaj Scherfig, Kim Fupz Aakeson, Bo hr. Hansen og Jens Dahl har af forskellige grunde ønsket at træde ud af bestyrelsen. Vi vil i bestyrelsen takke dem alle for deres indsats, men en særlig tak skal rettes til Nikolaj Scherfig, som ikke alene har ydet en stor arbejdsindsats som bestyrelsesmedlem, men også som formand for forbundet. Vi har bedt Mette Heeno, Camilla Hübbe, Dunja Gry Jensen, Hans Kragh-Jacobsen, Eva Littauer, Claus Mandø og Lenemarie Olsen om at træde ind i bestyrelsen. Vi glæder os meget til samarbejdet i en så dynamisk og mangesidet bestyrelse. De interne udvalg Internt dannede vi i bestyrelsen fire udvalg her efter sidste generalforsamling, teater-, film-, radio- og tv udvalget. Disse udvalg har fungeret i et år og vi har besluttet at lade dem fortsætte. Vi har, for at opmuntre fremmødet til bestyrelsesmøderne, besluttet at indføre et fremmødehonorar på 500,- pr. bestyrelsesmøde. Jeg selv har det lidt blandet med tiltag som disse, men vi må samtidig se i øjnene, at bestyrelsesarbejdet er blevet ret så omfattende i forhold til tidligere, og at Florence Nightingale levede i meget gamle dage. Allen-prisen Allen-prisen blev i år delt mellem tre unge teaterdramatiske talenter, nemlig Lene Marie Olsen, Christian Lollike og Jakob Weis. Prisoverrækkelsen foregik i Salon K i Huset i Magstræde og det blev en rigtig god dag for os alle! Kursus for dramatikere Vores kursusvirksomhed er fra i år lagt over i Statens Teaterskoles regi, og der har i år kun været planlagt et enkelt kursus for dramatikere. Kursets lærer var dramaturgen Jesper Bergman, men det blev desværre aflyst på grund af manglende tilslutning. Hvordan efteruddannelsesordningen i teaterskolens regi kommer til at fungere, når den for alvor er kommet på benene, er måske alligevel for tidligt at sige noget om, men vi følger situationen. Medlemsmøde Cæcilie Nordgreen, Nikolaj Scherfig, Jens Dahl og Kim Fupz Aakeson holdt i foråret et medlemsmøde om forholdene på filmkontraktområdet. Mødet trak mange deltagere til Klosterstræde, især yngre og mere uerfarne filmmanuskriptforfattere, og der var stor tilfredshed med initiativet. Repræsentantskab i kunstrådet Kulturministerens nye konstruktion, nemlig Kunstsrådet, er blevet etableret. Det lykkedes os at få dramatikerne repræsenteret flot ved Rhea Lehman, som blev leder af teaterudvalget, samt Sven Holm, som sidder i selve Kunstrådet og Niels Brunse, som sidder i Litteraturudvalget. Vores bange anelser angående betingelserne for fagligt kompetent arbejde med bevillinger og tilrettelæggelsen af den nye linje er til en vis grad blevet bekræftet. Det har vist sig, at der er alt for meget arbejde i udvalgene til en forholdsvis alt for ringe løn. Faren er, at arbejdet ikke kan blive udført forsvarligt og i værste fald, at embedsmænd bliver sat til at overtage det. Vi følger arbejdet på klos hold i Kunstrådets repræsentantskab, hvor jeg sidder som repræsentant for forbundet. Den nye teaterlov Det indledende arbejde med den nye teaterlov har været tidskrævende; vi har i bestyrelsen følt os forpligtet til at undersøge og kommentere dette vigtige initiativ og vi har holdt mange møder om sagen, både internt i teaterudvalget og eksternt med politikere, med teaterudvalget i Kunstrådet og med branchen som helhed. Disse bestræbelser er bl.a. mundet ud i et konkret forslag, stilet til og lige nu behandlet i Kunstrådets teaterudvalg, samt et konsensuspapir, som er hele branchens høringssvar til kulturministeriet i forbindelse med forslaget til den nye teaterlov. Dette konsensuspapir kan læses på vores hjemmeside. Forsikringsordning for medlemmer Jeg har sammen med vores sekretariatsleder Susanne Godske holdt en række møder i årets løb, dels med Dansk Kunstnerråds sikringsudvalg og dels med FTF og FTF-A, for at undersøge muligheden af at finde en tilfredsstillende forsikringsordning for vores medlemmer i forbindelse med perioder af arbejdsløshed. Vi har en forespørgsel liggende hos FTF angående fordelagtige ordninger for vores medlemmer, men vi vil også undersøge muligheder for ordninger hos andre fagforbund. Lejlighed i Paris Susanne Godske og jeg tog til Paris i juli måned for at finde den lejlighed til forbundet, som vi besluttede at købe på sidste års generalforsamling. Vi havde heldet med os og fandt den næsten med det samme. En meget hyggelig, lille toværelseslejlighed ø- verst i et mindre baghus ud mod en rar gård i det tyvende arrondissement, også kaldet Belleville, lige nord for Perè Lachaise. I gården ligger et atelier som hører med til lejligheden og som vil kunne benyttes som arbejdsværelse for vores medlemmer. For enden af gaden, Rue des Envierges, ligger et lille torv med en dejlig café og udsigt ud over hele Paris. Lejligheden koster omkring ddk., men vi kan desværre tidligst overtage den næste sommer. Copy-Dan kabelmidler Vi har i årets løb haft en lang række forhandlinger med Danske Filminstruktører i forbindelse med fordelingen af Copy-Dan kabelmidler, og disse forhandlinger strandede, som I sikkert har både hørt og læst, her i sommerens løb. Vi har netop modtaget det indledende klageskrift fra dem, og

6 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 5 dette er vi nu i fuld gang med at besvare. Herefter vil endnu et par udvekslinger finde sted. Vi kan nok ikke forvente at se sagen afsluttet før tidligst næste efterår og vi håber selvfølgelig på et positivt resultat. Dansk Kunstnerråd Der har i længere tid været en vis utilfredshed med Dansk Kunstnerråd i bestyrelsen og vi har mange gange i forbundets bestyrelse overvejet, om vi fortsat skulle være medlem eller ej. Et initiativ fra vores side, først til at samle formændene for de skabende kunstneres organisationer for sammen med dem at drøfte muligheden for at genoplive fællesrådet for de skabende kunstnere, og en efterfølgende samlet henvendelse til Dansk Kunstnerråd på årsmødet i Rådvad, havde en overraskende og glædelig effekt. Det viste sig nemlig, at alle de kunstneriske organisationer, både skabende og udøvende, havde samme behov for en styrkelse af Dansk Kunstnerråd. I disse omskiftelige kulturpolitiske tider har vi brug for et fælles organ, der dels kan koordinere og samle information om de forskellige områder, så vi ved hvad der sker hos hinanden, dels være en aktiv og udfarende politisk kraft, der kan reagere på forringelser og overgreb fra regeringens side. Arbejdet med disse områder er i fuld gang og vi mærker både energi og fælles vilje for første gang i lang tid. Det er vi både glade for og lidt stolte over. Planen om at genoplive fællesrådet for de skabende kunstnere er ikke skrinlagt, men udskudt indtil vi kan se resultaterne af det nye initiativ i Dansk Kunstnerråd. Musikdramatisk rammeaftale Musikdramatikken har været et forsømt område i Dramatikerforbundets historie og det er vi i færd med at råde bod på. Dels har vi flere henvendelser fra medlemmer, der har brug for hjælp med musikdramatiske spørgsmål, dels findes der ikke det, der ligner økonomiske aftaler på området. Vi har i årets løb haft en række møder med producenter og andre medspillere i den musikdramatiske proces, bl.a. komponister og musikforlag. Sammen med Dansk Komponistforening, DPA og Samfundet er vi snart på banen med en rammeaftale på området. Vi har også i samarbejde med Den Anden Opera og Det Kgl. Teater afholdt et libretto-seminar. Det fandt sted på Den Anden Opera og var både velbesøgt og meget vellykket. Referat fra seminaret kan rekvireres i forbundet. Nordiska Strakosch I årets løb har vi holdt en række møder med Nordiska Strakosch for eventuelt at indgå en samarbejdsaftale med dem, med henblik på salg og kontraktforhandling af vores medlemmers dramatiske værker i Danmark. Efter at have gennemtænkt og drøftet sagen meget indgående, og efter at have afholdt et møde for nogle af vores mest aktive teaterdramatikere, hvor vi spurgte om deres holdning til en sådan aftale, besluttede vi foreløbig at udskyde planen om et sådant samarbejde. Vi mener simpelthen, at bagdelen ved at overdrage kontrollen af vores kontraktforhandling og den store erfaring vi har på området til NS vil være større end den fordel, der kan ligge i deres eventuelle salg af vores medlemmers stykker. Ingen tv- og radioaftale Endnu et år er gået uden en ny tv- og radioaftale. Men håbet om at opnå en sådan aftale på radioområdet er bestemt ikke opgivet og vi har mødt velvilje fra Radiodramas side i forbindelse med en drøftelse af de overordnede vilkår. Nye kontrakter som medlemmer har sendt os til gennemsyn i forbundet har bestyrket vores følelse af nødvendigheden af sådan en ny aftale. Royaltykontoret Royaltykontoret, som har ligget underdrejet i nogle år, er nu genopstået, og vi bød i september den nye royaltymedarbejder Rune Vejtorp velkommen. Han har hovedkvarter hos Dansk Skuespillerforbund, for hvem han arbejder fire af ugens fem dage, den sidste dag deler vi ham med filminstruktørerne. Han er i fuld gang med at sætte sig ind i de forskellige og ofte komplicerede sager, han nu får overdraget. Aftalefrihed Ophavsretten er efter dansk og europæisk opfattelse en personlig og individuel ret opstået hos den person, der har skabt et individuelt og personligt (kunst)værk. Beslutningen om udnyttelse af værket træffes af ophavsmanden/kvinden, som indgår aftaler med udnytteren (film- eller teaterproducenten, forlæggeren eller andre). Aftalefriheden er lovens udgangspunkt. Det er et godt og ligeværdigt udgangspunkt, der burde sikre at begge parter opnåede optimal tilfredshed. MEN, aftalefrihed kræver respekt for den anden parts indsats, jævnbyrdig- og troværdighed - ellers bliver det let den stærke part (med pengekassen), der udnytter sin styrke og dikterer den anden part urimelige vilkår. Under sådanne betingelser kæmper manuskriptforfatterne sammen med en række andre kunstnere i disse år et slag for at bevare deres rettigheder, så de kan overdrage dem på så fordelagtige vilkår som muligt. Det er en hård kamp, for producentsiden er træt af den kontinentale ophavsret, de foretrækker det anglo-amerikanske copyrightsystem, hvorefter samtlige rettigheder overdrages én gang for alle til en fast pris. Men her er det nødvendigt at vi står fast, for ellers ender vi i værste tilfælde som hired-hand -skrivere uden egentlig ret over vores værk. Det er i det lys, vi opfordrer jer til at lade jeres kontraktudkast blive gennemgået på sekretariatet, inden I skriver under. NDU-møde I august måned var Susanne Godske og jeg til NDU-møde i Tampere i Finland. Vi havde et kort, men udbytterigt møde med vores nordiske kollegaer og en dejlig tur ud i det mærkelige finske landskab. På mødet besluttede vi at fastholde det gode initiativ med kancelli-møderne for på denne måde at kunne drøfte vigtige enkeltsager af betydning for medlemmer tværs over de nordiske landegrænser. Tak til kontoret Jeg ved slet ikke hvordan jeg og bestyrelsen skal takke Susanne Godske og Helle Nielsen nok for deres enestående indsats i dette mit første år som formand, de har været kompetente og kærlige støtter, både når bølgerne gik højt (og det gør de jo af og til i vores lille, dramatiske forbund) og når de ikke gjorde. Tak også til Cæcilie Nordgreen for et rigtig godt og frugtbart samarbejde, takket være hende er jeg nu i stand til at betragte ophavsretsloven som noget interessant, og det ville jeg simpelthen have forsvoret for blot et år siden. Og til Camilla Christensen for en tålmodig og venlig arbejdsindsats og til Annette Rosendahl, der som vores redaktør med liv og sjæl har kastet sig over arbejdet med at redigere Replikker. Obligatorisk forhandlingsret En regulering af kontraktområdet BTS og FAST er en af de opgaver, som på grund af arbejdet med det nye Kunstråd, den endnu nyere teaterlov og vores trakasserier med Copy-Dan er blevet sørgeligt forsømt, og disse reguleringer vil være noget af det første, den nye bestyrelse skal tage fat på. Desuden vil vi snarest videreudvikle og gennemarbejde idéen om en obligatorisk forhandlingsret. Forslaget vil i al enkelthed betyde, at alle kontrakter på både radio tvog filmområdet skal igennem forbundet, uden at det dog vil komme til at koste medlemmerne mere. Vi ser dette som et nødvendigt initiativ for at dæmme op for de efterhånden mange uregelmæssige og undertiden katastrofalt dårlige kontrakter, der går uden om forbundet. Forhåbentlig kan vi i en ikke så fjern fremtid lægge spørgsmålet ud til medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling. Med disse ønsker for fremtiden afslutter jeg dette års formandsberetning. 5

7 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 6 Den nye bestyrelse På generalforsamlingen i november 2003 blev der sammensat en ny bestyrelse. Replikker har nedfældet et par ord om hvert bestyrelsesmedlem genvalgt som nyvalgt. Nina Malinovski (f. 1951) Nina Malinovski er formand for bestyrelsen på andet år. Hun har udover digtsamlinger, librettoer og tv-film oversat adskillige romaner og radioteaterproduktioner fra svensk og nederlandsk. Uddannet manuskriptforfatter fra Den Danske Filmskole i Foto Gorm Valentin Peter Asmussen (f. 1957) Har skrevet for teater, film, tv og radio - samt udgivet romaner og prosasamlinger. Har senest skrevet Forbrydelse til Det Kgl. Teater Har siddet i bestyrelsen siden Simon Boberg (f. 1969) Simon Boberg er dramatiker, senest TRANS- PORT på Plan-B 2002, instruktør på bl.a. Vårbrud, Mungo Park 2003 og teateroversætter, senest Casanova på Det Kgl. Teater Er til daglig leder af Plan-B. Sidder i bestyrelsen på andet år. Jokum Rohde (f. 1970) Jokum Rohde er forfatter og dramatiker. Han har senest udgivet romanen Falkonmysteriet (Gyldendal 2001) og får i januar 2004 opført Kirken på Kaleidoskop. Han skriver for tiden på De siamesiske tvillinger til Odense Teater. Har siddet i bestyrelsen siden 1997.

8 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 7 Ida Maria Rydén (f. 1970) Ida Marie Rydén er uddannet manuskriptforfatter fra film-skolen i Skriver både for tv og teater. Senest medforfatter på Nikolaj og Julie (DR1 2003), samt En skør sommernatsdrøm på Grønnegårdsteatret Har siddet i bestyrelsen siden Foto Ida Maia Ryden Hans Kragh-Jacobsen (f. 1945) Hans Kragh-Jacobsen er dramatiker, oversætter og instruktør. Skriver teater, tv og librettoer. Er blevet opført på bl.a. Aarhus Teater, Bådteatret og Rialto Teatret. Senest på CaféTeatret 2003 med Farvehandler Madelungs Frihedstrang. Foto Ole Kragh-Jacobsen Mette Heeno (f. 1976) Mette Heeno er uddannet manuskriptforfatter fra filmskolen i Hun har blandt andet skrevet episodeafsnit til tvsitcom en Langt fra Las Vegas samt manuskripter til spillefilmene Fakiren fra Bilbao (M & M Productions A/S 2004) og Terkel i Knibe (Nordisk Film 2004). Eva Littauer (f. 1963) Eva Littauer er uddannet dramatiker ved Aarhus Teater i Er medstifter og daglig leder af Dramatiker-centrum. Skriver for både teater, film og tv. Instruerer derudover teater. 7 Camilla Hübbe (f. 1963) Camilla Hübbe har siden 1988 hovedsageligt ernæret sig som dramaturg. Er for et års tid siden begyndt at skrive for film og tv. Skriver i øjeblikket på børnefilmen Flamenco (Angel film) samt på en serie til TV2. Claus Mandøe (f. 1959) Claus Mandøe er uddannet skuespiller og skriver for film, tv og teater. Har gennem en lang årrække arbejdet med Gruppe 38, Århus. Derudover fungerer han som daglig leder og skuespiller i teatret De røde heste. Foto Jane Vorre Dunja Gry Jensen (f. 1965) Dunja Gry Jensen er uddannet manuskriptforfatter fra Film-skolen i Har siden skre-vet for både tv, film og teater. Senest dokumentarfilmen Nede på jorden, biografpremiere i marts Lenemarie Olsen (f. 1977) Lenemarie Olsen er uddannet fra dramatikeruddannelsen i Har skrevet både radioteater og scenedramatik. Senest Søvngænger på Får 302. Samt Atlas, afgangsforestillingen på Statens Teaterskole. Foto Erik Molberg

9 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 8 Efterløn Danske Dramatikeres Forbund og en A-kasse har intet med hinanden at gøre. Kunstfonden på spil De skabende kunstnere og Dansk Kunstnerråd er gået til Folketingets Kulturudvalg for at forsvare Statens Kunstfonds uafhængighed. Af Nina Malinovski DDF På vores generalforsamling i november 2003 rejste et medlem spørgsmålet om efterløn og om vores muligheder for at gå ind og ændre eller forbedre de eksisterende og for vores efterlønnere ofte besværlige regler på området. Som jeg også nævnte i bestyrelsens beretning for 2002 undersøger vi i øjeblikket mulighederne for tilknytning til en A-kasse med henblik på understøttelse i perioder af arbejdsløshed for vores medlemmer. Hvis en sådan tilknytning til en A-kasse skulle blive en realitet, ville det måske også kunne få betydning for efterlønsområdet. Men indtil da må vi konstatere, at organisationer som Danske Dramatikeres Forbund og en A-kasse intet har med hinanden at gøre. For det er jo ikke som dramatiker, man er organiseret i en A-kasse, men som det, man nu var beskæftiget med på det pågældende tidspunkt. Dramatikerforbundet er med andre ord og indtil videre ikke et fagforbund med en dertil knyttet A-kasse og vi må anbefale de af jer, som har problemer i forbindelse med efterlønnen, at henvende jer til den relevante instans, til A-kassen, Arbejdsdirektoratet, Direktoratet for arbejdsløshedsforsikring eller Beskæftigelsesministeriet. Royaltykontoret Hvis du er i tvivl om hvorvidt du får den royalty, du har krav på, så husk at Royaltykontoret måske kan hjælpe. Tlf.: Af Elisabet Diedrichs Dansk Kunstnerråd Det er usædvanligt, at kunstnere støtter administratorer. Ikke desto mindre var kravet, at Statens Kunstfonds sekretariat skulle genetableres, da en delegation fra Dansk Kunstnerråd havde foretræde for Kulturudvalget den 5. november. Lige før sommerferien rykkede Kunstfondens sekretariat med syv medarbejdere ind i Kunststyrelsen, men ikke som forventet som en selvstændig enhed. Medarbejderne blev spredt ud i de faglige sekretariater, som først og fremmest skal betjene det nye og langt større Kunstråd. Mens Statens Kunstfond støtter skabende kunst, støtter Kunstrådet hovedsageligt formidling. Fagområderne er heller ikke helt parallelle. Kunstrådet har fagudvalg for musik, litteratur, teater og billedkunst. Statens Kunstfond omfatter desuden arkitektur, kunsthåndværk og film. Da de sagkyndige i Kunstfondens otte tremandsudvalg udskiftes hvert tredje år, har sekretariatets erfaring været vigtig. Med mindre kompetence i administrationen risikerer også den kunstfaglige sagsbehandling at forringes. I Weekendavisen d. 24. oktober illustrerede formanden for Kunstfondens billedkunstudvalg Sys Hindsbo truslen. I gamle dage satte man en elastik om små grises testikler, der så med tiden faldt af som to små sorte kugler. På samme måde frygter vi, at det vil gå med Statens Kunstfond. Truslen er ikke taget ud af den blå luft. Da kulturminister Brian Mikkelsen præsenterede sit udspil til en kunststøttereform i januar 2002, var planen at samle de fleste støtteorganer i et nyt Kunstråd. Statens Kunstfond skulle på sigt inddrages i strukturen, i første omgang via et fælles repræsentantskab. Efter protester fra kunstnerne og forhandlinger i Kulturministeriet indgik alle Folketingets partier et forlig om Kunstrådet i oktober Her blev Statens Kunstfond friholdt. Men da sekretariatet blev opsplittet ved flytningen til Kunststyrelsen, opstod frygten for Kunstfondens uafhængighed på ny. Skriv Skriv til din fagblad. Har du kommentarer til et temanummer, et kursus du vil anbefale, grimme erfaringer du vil dele med andre eller noget helt fjerde på hjerte. Så skriv gerne til os. Dansk Kunstnerråd skrev i september til Folketingets Kulturudvalg og påpegede, at de administrative ændringer ikke er i overensstemmelse med den tostrengede struktur, som var hensigten i forliget sidste efterår. Flere politikere fra oppositionen talte om forligsbrud. I oktober mødte Dansk Kunstnerråds forretningsudvalg Kunststyrelsens direktør, som påtog sig ansvaret for opsplittelsen under henvisning til fremtidige besparelser. Når de skabende kunstnere i Dansk Kunstnerråds delegation den 5. november krævede, at Statens Kunstfonds sekretariat bliver genetableret og at Kunstfonden fastholdes som den ene del af et tostrenget kunststøttesystem, mødte de forståelse fra politikerne. Heller ikke regeringspartierne argumenterede kraftigt imod det. Efterfølgende mødtes de kulturpolitiske ordførere med ministeren. I skrivende stund er der forlydender om, at Brian Mikkelsen er indstillet på at lytte til kritikken. Dansk Kunstnerråd følger fortsat Kunstfondens skæbne.

10 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 9 Musikdramatisk konkurrence DATS indbyder til deltagelse i konkurrence om skabelse af et nyt musikdramatisk værk. Formålet er at udvikle et musikdramatisk værk, som bevæger sig i et univers inspireret af H.C. Andersens absurde verden. Der er således ikke tale om nogen form for dramatisering af H.C. Andersens liv eller værk, men netop et moderne univers, hvor f.eks. en top kan tale med en bold, et grantræ fortæller sin historie eller de døde er i kontakt med de levende. I vor tid har et kendskab til H.C. Andersen fra barnsben bevirket, at tilsyneladende svære og sære digtere som f.eks. Villy Sørensen, Sven Holm eller Svend Åge Madsen ubesværet kan læses af alle. Det musikdramatiske værk skal kunne opføres af en amatørscene, evt. i samarbejde med et amatørkor eller et amatørorkester. Forfatterne og komponisterne opfordres til at indsende en synopse eller idéskitse med eksempler på både tekst og musik. Dette forudsætter således et på forhånd aftalt samarbejde mellem forfatter og komponist. En fagkomité vælger ét af forslagene og der foretages bestillinger hos den pågældende forfatter og komponist. Præmiesummen er kr., hvortil kommer evt. indtægter i form af opførelsesafgifter. 9 Deadline: 1. marts Synopse/idéskitse sendes til: DATS - Landsforeningen for dramatisk Virksomhed, Nygade 15, 6300 Gråsten. Umiddelbart herefter foretages bestillingen på værket til aflevering senest 1. oktober Nærmere oplysninger hos Bent Jacobsen på telefon

11 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 10 Indmeldelser Siden sidste nummer af Replikker (okt. 2003) har forbundet fået fem nye medlemmer. Dem byder vi hjertelig velkommen. Den opmærksomme læser har måske noteret sig, at der ikke er omtalt nogen udmeldelser. Det betyder desværre ikke, at ingen har forladt forbundet siden sidst. For det gør folk i omtrent samme omfang, som andre melder sig ind. Vi synes bare det er noget mere interessant med en præsentation af de nytilkomne. Derfor vil pladsen fremover være helliget dem. Frank Hvam Nielsen (f. 1970) er optaget i forbundet pr. 1. oktober Frank Hvam har senest arbejdet som hovedog episodeforfatter på tv-komedien Langt fra Las Vegas på TV2Zulu. Derudover har han en række stand-up shows bag sig. Casper Lindholm Christensen (f. 1968) er optaget i forbundet pr. 1. oktober Casper Christensen står blandt andet bag Casper og Mandrilaftalen på DR2 og senest bag tv-komedien Langt fra Las Vegas på TV2Zulu, hvor han har fungeret som hovedforfatter og episodeforfatter. Andreas Garfield (f. 1976) er optaget i forbundet pr. 15. november Andreas Garfield står bl.a. bag teaterstykkerne Tangerama, Blåt Barn, Hyg jer!, Slangeham og Brune Bjørne. De tre sidstnævnte er udgivet på forlaget DRAMA. Sveinbjörn I. Balvinsson (f. 1957) genoptaget i forbundet pr. 15. november Sveinbjörn Baldvinsson er p.t. episodeforfatter på Forsvar og har tidligere været forfatter på Taxa. Er på Island forfatter bag en række tv-projekter, film, børnebøger og digtsamlinger. Samt filmkonsulent på Det Islandske Filminstitut. Michael Asmussen (f. 1970) er optaget i forbundet pr. 15. november Michael Asmussen er manuskriptforfatteren bag spillefilmene Min Søsters Børn og Min Søsters Børn i Sneen. Arbejder for tiden på tv-serien Forsvar, produceret af Nordisk Film. Ina Bruhn (f. 1971) er optaget i forbundet pr. 1. januar Ina Bruhn har bl.a. været medredaktør på Hvide løgne, samt episodeforfatter på henholdsvis Hotellet og Nikolaj og Julie. Arbejder derudover som dramaturg.

12 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 11 Legater og stipendier DDF har 4 vinterlegatophold til rådighed på Klitgården. MAYDAY-midler Legatophold på Klitgården Tjek hjemmesiden Kurser og legater skrives løbende på forbundets hjemmeside under nyheder, så husk at ajourføre dig på I lighed med tidligere år har forbundet i denne sæson et beløb til rådighed til dramaturgisk bistand eller til research på teaterområdet. Beløbet, som er på i alt kr , er bevilget af Teaterrådet. Såvel medlemmer som ikke-medlemmer kan ansøge om beløb på kr. til dramaturgisk bistand eller til research, hvis to krav er opfyldt: Teatret skal være refusionsberettiget, og der skal være sluttet kontrakt mellem teatret og dramatikeren om bestilling af stykket. Ansøgning sendes til forbundets kontor. Ansøgningsfrister er 1. oktober og 1. april. Danske Dramatikeres Forbund råder over 4 vinterlegater til Klitgården. Legaterne dækker opholdsudgifterne på Klitgården i 2 uger, på nær en egenbetaling på 100 kr./dag. Legatopholdene skal finde sted i Klitgården er et refugium for videnskabsmænd, forskningsmedarbejdere og kunstnere, som har brug for at kunne koncentrere sig om et projekt eller et værk. Der er i alt plads til 15 personer. Den enkelte gæst får et værelse med arbejdsbord og adgang til fælles rum. Derudover er der tre atelierer. Tre daglige måltider bliver serveret. 11 Kurser Husk at kurser nu er centralt styret fra Statens Teaterskole. Forbundet har dog stadig et lille kursusudvalg. Bugges Legat Direktør J.P. Lunds og hustru, f. Bugges Legat kan nu ansøges. Legatet kan søges af alle dramatikere og forfattere, der ved ansøgningsfristens udløb ikke er fyldt 35 år. Blandt de indløbne ansøgninger indstiller DDF til legatet i samarbejde med Dansk Forfatterforening. Den endelige beslutning træffes derefter af en ekstern legatbestyrelse. Ansøgningsfrist: 1. marts 2004 Til: DDF, Klosterstræde 24, 1157 Kbh K. Yderligere oplysninger om forholdene på Klitgården kan fås ved henvendelse til Lotte Rohde, tlf Ansøgningerne skal være DDF i hænde hurtigst muligt. Sleipnir rejsestipendier Sleipnir kan søges af professionelle kunstudøvere i Norden under 36 år. Stipendiet kan søges til rejser inden for Norden, samt til de østlige nærområder, bl.a. til de baltiske lande. På hjemmesiden findes uddybende informationer.

13 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 12 Maibritt Saerens og Anders W. Berthelsen som Søs og Palle i Stig Thorsboes Krøniken på DR1. Foto Mike Kollöffel, DR Premiereliste for forbundets medlemmer Redaktionen får indimellem henvendelse om, at vi har glemt en premiere. Det er vi selvfølgelig kede af. Vi ønsker ikke at glemme nogen! MEN, det er desværre umuligt at have kendskab til alle premierer i alle medier. Har du derfor kendskab til en premiere, som du ønsker nævnt i bladet, så husk at give besked i rigtig god tid. Vi vil dog gerne beklage, at der i sidste nummer slet ikke var omtalt tvpremierer. Det drejede sig om: Forsvar. Serie på TV2. Hovedforfattere Lars Kjeldgaard og Lars K. Andersen. Jesus og Josefine. Julekalender på TV2 af Nikolaj Scherfig og Bo hr. Hansen. Ulykken. Afgangsfilm 2003 af Flemming Klem og Poul Erik Madsen. Vist på TV2. Nissernes ø. Julekalender på DR1 af Flemming Jensen og John Stefan Olsen.

14 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 13 Premiereliste. Januar - april 2004 Film Bagland (Nimbus Film). Manuskript: Kim Leona. Premiere d. 25/ Forbrydelser (Zentropa). Manuskript: Kim Fupz Aakeson og Annette K. Olesen. Premiere d. 23/ Tæl til 100 (Nimbus Film). Manuskript: Stefan Jaworski og Linda Krogsøe Holmberg. Premiere d. 30/ Afgrunden (TV-Drama). En tv-film i HD-format. Manuskript: Peter Asmussen. Premiere primo marts Villa Paranoia (Clausen Film). Manuskript og instruktion: Erik Clausen. Premiere d. 12/ Lad de små børn (Nordisk Film). Manuskript: Kim Fupz Aakeson. Premiere d. 26/ Terkel i knibe (Nordisk Film). Manuskript: Mette Heeno. Premiere d. 2/ Tv Krøniken. Serie på DR1 af Stig Thorsboe. Premiere d. 4/ Teater Kirken Bearbejdelse Jokum Rohde. Premiere Kaleidoskop d. 9/ King Lear Oversættelse: Niels Brunse. Premiere Aalborg Teater d. 23/ Fucking Baal Udfra oversættelse af bl.a. Gerz Feigenberg og Claus Flygare. Premiere Aalborg Teater d. 28/ Bomber over Byen af Martin Lyngbo. Urpremiere CaféTeatret d. 3/ Jorden Rundt i 80 Dage Oversættelse: Gerz Feigenberg. Premiere Aalborg Teater d. 18/ På sporet af den tabte tid Oversættelse: Niels Brunse. Premiere Aarhus Teater d. 18/ Hetz Oversættelse og bearbejdelse: Nina Malinovski. Premiere Taastrup Teater d. 25/ Benny Andersen caberet af Benny Andersen. Premiere Aarhus Teater d. 27/ Gæsten Oversættelse: Jesper Kjær. Premiere Teatret ved Sorte Hest d. 5/ Yankee Doodle Denmark af Rhea Leman. Urpremiere CaféTeatret d. 8/ To Kvinder Oversættelse: Niels Brunse. Premiere Det Kgl. Teater d. 19/ Kaptajn Bimse og Goggeletten af Bent Nørgaard efter Bjarne Reuters litterære forlæg. Premiere Teater Vestvolden d. 2/ Fahrenheit 451 efter Ray Bradburys roman af Gerz Feigenberg. Urpremiere CaféTeatret d. 4/ Den Førstefødte af Jakob Weis. Opføres af Teater Grob. Premiere Plan-B d. 16/ En skærsommernatsdrøm Oversættelse: Niels Brunse. Premiere Det Kgl. Teater d. 22/ Store forventninger Bearbejdelse: Hans Rosenquist. Premiere Aarhus Teater d. 23/ Tiny Dynamite Oversættelse: Maj Bovin. Premiere Aalborg Teater d. 24/ Radio Drama Rejsen til Limpatchu af Kasper Hoff. Premiere d. 8/ Blomsternes sprog af Gerz Feigenberg. Premiere d. 29/ Frøken Marguerite Oversættelse: Peter Poulsen. Premiere d. 4/ Vi beklager fejlen! I sidste nummer af Replikker havde vi fejlagtigt krediteret Bo hr. Hansen som forfatter til filmen Møgunger. Bo hr. Hansen ER IKKE manuskriptforfatter på filmen Møgunger. Det er derimod Søren Danielsen. Vi beklager fejlen. 13

15 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 14 TIL PROD FRA SKU

16 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 15 Af Annette Rosendahl Redaktør af Replikker, DDF I dette nummer af Replikker har vi sat fokus på den opgave film- og teaterdramatikeren står overfor når en idé eller et manus skal afsættes til producenten. Vi har forsøgt at komme et godt stykke rundt om emnet ved at henvende os til så mange forskellige bidragydere som muligt. Producenten, juristen, uddannelsesinstitutionen og selvfølgelig dramatikeren selv. Alle er blevet opfordret til at øse af deres erfaringer i forhold til nøgleord som netværk, agentvirksomhed og uopfordret tilsendelse af materiale. Det er der kommet en masse spændende og vidt forskellige artikler ud af; lige fra de meget personlige til de rent journalistiske. Om vi er kommet hele vejen rundt om emnet, må læseren selv vurdere. Men lad mig sige med samme, at Fra skuffe til producent ikke er et samfundsrevsende nummer, der stiller kritiske og debatterende spørgsmål til dramatikerens hverdag. Dette temanummer er ganske simpelt tænkt som en form for statusrapport over dramatikerens afsætningsvilkår. Lyder det lidt for kedeligt? Jamen så lad mig i stedet kalde det et sådan-ser-virkeligheden-også-ud-for-dramatikeren-nummer. Er det bedre? Lyder det stadigvæk kedeligt? Så prøv at kaste dig ud i nogle af artiklerne FFE TEMA - Replikker nr. 6 UCENT 15

17 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 16 DDF DANSKE DRAMATIKERES FORBUND REPLIKKER NR. 6 RETTIGHEDER RETTIGHEDER TIL FILM OG TEATERMANUSKRIPTER Rettigheder til filmog teatermanuskripter Mange manuskriptforfattere og dramatikere er usikre på omfanget af beskyttelse i forbindelse med uopfordret indsendelse af materiale til film- eller teaterproducenter. Men det er sådan, at ophavsretten tilhører ophavsmanden så længe den ikke er overdraget ved en direkte mundtlig eller skriftlig aftale. Af Cæcilie Nordgreen Jurist, DDF En manuskriptforfatter eller en dramatikers rettigheder til egne værker er beskyttet af ophavsretten. Begrundelsen herfor er bl.a. erkendelsen af, at der bag ethvert manuskript ligger en intellektuel præstation, som den almindelige ejendomsret ikke kan beskytte tilstrækkeligt. Den almindelige ejendomsret kan f.eks. ikke forhindre at andre tilegner sig den intellektuelle præstation ved at kopiere eller efterligne manuskriptets fortælling/historie. Ophavsretten reguleres i ophavsretsloven hvis tre første bestemmelser omhandler ophavsrettens subjekt (manuskriptforfatteren/dramatikeren) og genstand (manuskriptet) i 1 samt beskyttelsens indhold

18 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 17 (økonomiske rettigheder) i 2 og de ideelle rettigheder (droit-moral) i 3. Disse tre bestemmelser udgør ikke alene grundlaget for de kontrakter, der indgås i Danmark på manuskriptforfatter- og dramatikerområdet, de beskytter også når, der ikke foreligger en aftale. Ophavsretsloven stiller nemlig ingen formalitetskrav, ophavsretten opstår samtidig med, at værket bliver frembragt og gælder således også for forarbejder og udkast. Mange manuskriptforfattere og dramatikere er usikre på omfanget af beskyttelse i forbindelse med fremsendelse af idéer, synopsis, treatment eller manuskripter til film- eller teaterproducenter. Ophavsret til et manuskript erhverves ikke af en film- eller teaterproducent fordi det er fremsendt til ham eller hende enten på opfordring eller uopfordret. Ophavsretten tilhører ophavsmanden så længe den ikke er overdraget ved en direkte mundtlig eller skriftlig aftale. Man skal dog være opmærksom på, at kun værker er beskyttede, ikke idéer. Flere medlemmer har spurgt sekretariatet hvad man kan gøre for at sikre sin historie eller dele af den mod efterligninger. I Danmark findes der ingen officielle registre over beskyttede værker og deres ophavsmænd. Som nævnt bliver den, der skaber et værk uvilkårligt beskyttet af ophavsretslovens bestemmelser. Hvis andre plagierer et manuskript, har vedkommende ikke udført en selvstændig skabende indsats og er derfor ikke beskyttet. Opstår der tvivl om hvem der oprindeligt har skabt et givent manuskript, må sagen afgøres ved almindelig bevisbedømmelse. For at styrke bevisførelsen i en eventuel senere retssag om ophavsret til et manuskript, kan man få det notarstemplet hos sin advokat, eller på et af landets dommerkontorer, inden man sender det frem til en producent eller andre. Man kan også sende det i en plomberet konvolut til sig selv, eller som anbefalet brev. Ingen af disse tiltag kan dog i sig selv tjene som endelige bevismidler i en eventuel retssag. Teoretisk set vil to identiske manuskripter være ophavsretsbeskyttede, hvis der i begge tilfælde er tale om at manuskriptforfatteren eller dramatikeren har udført en personlig, individuel, selvstændig og skabende indsats. Det manuskript, der objektivt set er skrevet først, er ifølge dansk ret ikke nødven-digvis det eneste, der kan opnå retsbeskyttelse, hvis det kan godtgøres, at det andet manuskript subjektivt er et resultat af en selvstændig skabende indsats. Da der ikke stilles formkrav er hverken signatur eller copyrightmærkning nødvendige for at et manuskript er ophavsretsbeskyttet. Begge dele kan alene tjene som en information om hvem ophavsretten tilhører (- og at en eventuel krænkelse vil blive retsforfulgt). I praksis er sådan en information dog både nyttig og vigtig og kan derfor kun anbefales. I det hele taget bør manuskriptforfatteren eller dramatikeren - især ved uopfordret fremsendelse af en synopsis, et treatment eller manuskript - gøre modtageren opmærksom på hvem der er ophavsmand, hvornår værket er skrevet og til hvem man i øvrigt har fremsendt det og så i øvrigt sætte sin lid til at det bliver behandlet lovligt og antaget på rimelige vilkår. TEMA Fra skuffe til producent 17 Værkliste Teater- og filmproducenter bruger forbundets hjemmeside til at orientere sig om det enkelte medlem. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for at værklisten er opdateret.

19 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 18 FILM Filmskolen forbereder manuskripteleverne på branchen Det er ikke nok at blive dygtig til at fortælle den historie man har på hjerte, man skal også kunne sælge sig selv og sit projekt. Derudover er det livsvigtigt med et godt netværk. Derfor sendes filmskoleeleverne bl.a. i praktik på et filmselskab. Manuskriptforfatterelever 5 ud af 8 nye manuskriptforfatterelever har meldt sig ind i Danske Dramatikeres Forbund.

20 indhold_3 27/01/04 12:59 Page 19 Af Lars Christian Detlefsen Faglærer ved Den Danske Filmskole Skrækscenariet En ubarberet, ung manuskriptforfatter kommer ind på en producents kontor. Forfatteren har tømmermænd og gider knap nok se op. Uden at præsentere sig selv eller sin fortælling begynder han at læse op fra et krøllet stykke papir. Efter nogle minutter med uforståelig mumlen strækker han sin hånd frem og forventer en kontrakt... Dette er selvfølgelig skrækscenariet. På Den Danske Filmskoles manuskriptuddannelse underviser vi ikke bare i håndværket, reglerne og traditionen og hjælper ele-ven med at udvikle sig som kunstner, men vi bruger også en del tid på at forberede eleven på filmbranchen, så vi undgår ovenstående eksempel. Skolen som spejlbillede Mogens Rukov (lederen af manuskriptuddannelsen) bliver tosset, når nogle siger til eleverne: Når I nu kommer ud i virkeligheden, så... Vi er ikke en skole, vi er en del af virkeligheden. Branchen bruger os, og vi bruger branchen. Skolen er et spejlbillede af branchen og omvendt. Vi fornyer, inspirerer og udfordrer hinanden. Det er vigtigt at huske. Professionel kritik Vi laver readings af manuskripterne, hvor vi har professionelle instruktører på, som giver kritik og råd og vejledning. Alt dette er for at udvikle eleverne som kunstnere og for at øve dem i at modtage kritik og følge rådene de får. Det kan jo ikke nytte noget, at eleven bliver sur og føler det som et personligt angreb, hvis historien kritiseres og lukker i som en østers. Det at skrive film er jo en lang proces med mange møder, der kan sende historien i en ny (og bedre) retning. Hvis eleven bare er påståelig og stædigt holder på sin idé, vil de få det svært i branchen, hvor producenter og konsulenter jo vil sætte deres præg på historien og lede den i en retning de tror på. Tv-serien er vigtig for manuskripteleverne, da mange får arbejde i det område efter skolen. Sidste år TEMA havde vi et fremragende og spændende Fra skuffe til producent forløb omkring udviklingen af en tv-serie. Her arbejdede manuskriptforfatterne sammen med producereleverne. Opgaven gik ud på at de sammen fandt på en original idé til en tvserie og skrev et ca. hundredsiders oplæg med karakterbibel, beskrivelse af arena, story lines og et treatment til første afsnit. Dette skete i tæt samarbejde med Danmarks Radios Dramaafdeling under vejledning af producent Sven Clausen, dramaturg Hanna Lundblad og to forfattere. Forløbet endte med, at eleverne skulle præsentere oplægget på Danmarks Radio, hvor de modtog kritik som om de var professionelle og ikke elever. Et meget lærerigt forløb, som vi har tænkt os at gentage med hvert hold. Livsvigtigt netværk Det er livsvigtigt for eleverne, at de får et netværk. Du er, hvem du kender! Udover undervisningen, der har tæt tilknytning til branchen, så sender vi eleverne ud i en uges praktik på filmselskaber i deres sidste semester. Her agerer eleverne som readers og dramaturger på rigtige filmprojekter. Hvad vigtigere er, møder eleverne producenter og får et kendskab til, hvad de leder efter i et manuskript, hvilken smag de har, og hvad de vil lave for nogle film. Her er der en mulighed for at skabe nogle gode kontakter eleverne kan bruge, når de forlader skolen og skal i gang med deres første filmprojekt. Målrettet energi Selvfølgelig skal eleverne have fred og ro til at udforske deres talent og finde ud af hvad de vil fortælle og hvordan... Men vi låser dem ikke inde i et drømmeslot, hvor de bare kan lave, hvad de vil og få urealistiske forestillinger om filmbranchen og dens regler og fremgangsmåder. Det er ikke nok at blive dygtig til at fortælle de historier man har på hjerte, man skal også kunne sælge sig selv og sit projekt. Dem, producenterne støtter, er jo folk med en klar og realistisk idé og overskud og masser af målrettet energi og ikke mystiske, deprimerede kunstnere, der holder kortene tæt inde til kroppen. Manuskriptkonsulenter Vi må ikke isolere os på skolen. Derfor bruger vi uddannede og erfarne manuskriptforfattere som konsulenter på elevernes novelle- og spillefilmsmanuskripter. Konsulenter giver velkvalificeret og konstruktiv kritik og fortæller om branchen, hvad der rører sig for tiden, og hvordan man skulle kunne sælge projektet til en producent. Selvpromovering Og til sidst har eleverne et intensivt kursus i at pitche deres historier og sælge sig selv. Hvordan man kommer ind i et rum, hvad man siger, hvad man har på, hvad man udstråler, hvordan man begynder, hvordan man afslutter og forlader rummet. Det lyder måske banalt, men vi ved jo godt, at nogle projekter bliver afvist ikke fordi de er dårlige, men fordi de bliver dårligt præsenteret. Det er en svær disciplin, men den skal læres. Præstationsangst Efter to år i tryghed på skolen kan mødet med branchen være skræmmende, og eleverne kan blive så overvældede, at de får præstationsangst og lægger deres oplæg i skuffen i stedet for at sende dem til producenter, distributører, tv-stationer og instituttet. Derfor opfordrer vi eleverne til at holde sammen og støtte hinanden også efter skolen, så de ikke er alene med deres idéer, skriveangst, producenters afslag, og de kan give hinanden nyt gåpåmod og genfinde skrivelysten. Vi må ikke læne os tilbage og sige: Det går jo skidegodt! Vi udvikler hele tiden workshops og forløb, der skal styrke elevens muligheder og chancer ude i branchen, så vi andre kan få nogle personlige, gode og vigtige film. 19

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

12 Hvordan et skuespil bli r til

12 Hvordan et skuespil bli r til Indholdsfortegnelse FORBUNDSNYT 2 3 Leder - Er god kunst det samme som kunst, der sælger godt? 4 Voldgift 6 Mayday-midler 6 Emma Gad Fonden 6 Royaltykontoret 6 De kollektive båndmidler 6 Legater og stipendier

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Mange fotografer oplever, at der kan gå lang tid mellem de spændende opgaver. Derfor er nogle gået over til også at instruere de film, de selv er fotografer

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Replikker_nr._11_3 23/06/05 12:38 Page 1

Replikker_nr._11_3 23/06/05 12:38 Page 1 Replikker_nr._11_3 23/06/05 12:38 Page 1 REPLIKKER NR. 11 2 DDF 3 Leder - Sangfuglenes fællesråd 4 DDF s arbejde 4 DDF s repræsentantskaber 4 DDF s interne udvalg 6 DDF repræsenterer 9 Film- og TV kontrakter

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. februar 2014. Til stede: (ES), Susanne Lund (SL), Bente Jacobsen (BJ), Allan El-Zayat (AEZ), Hanne Vedel Sterndorf (HVS), Mayanoa Schneider (MS), Bente Elboth (BE)

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2014 4. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 25. august 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 AFUK eller Akademiet for Utæmmet Kreativitet har i små 25 år udviklet læringstilbud til unge, der ikke uden videre

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

2011> 2012. DANMARKSPREMIERE> 21. SEPTEMBER 2011>LILLE SCENE Bavian. af Naja Marie Aidt

2011> 2012. DANMARKSPREMIERE> 21. SEPTEMBER 2011>LILLE SCENE Bavian. af Naja Marie Aidt 2011> 2012 DANMARKSPREMIERE> 21. SEPTEMBER 2011>LILLE SCENE Bavian af Naja Marie Aidt BAVIAN af Naja Marie Aidt Instruktion: Minna Johannesson Scenografi: Johanne Eggert Lysdesign: Mads Nielsen Lyddesign:

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show

Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show 2014 Alle som én deltog i konkurrencen. Tak for det. Dommerne havde 130 billeder at forholde sig til og gav dem point fra 1-5.

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film ANGEL FILMS PRÆSENTERER Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film Instrueret af Enrique Gato Manuskript af Javier Barreira & Gorka Magallón Tad Stones Den fortabte eventyrer Dansk synopsis

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere