Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev"

Transkript

1 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. 3 Stiftet frigiver yderligere til afslutning af projekt vestgavlen og renovering af orgel Sag: Istandsættelse af Domkirken (1044) - Haderslev Vor Frue Domsogn Behandling til efterretning. Provstiudvalget tog behandlingen af sagen til efterretning. Stiftet frigiver yderligere til afslutning af projekt vestgavlen og renovering af orgel Fornyet anmodning om behandling af ønsket om frigivelse Anmodning om frigivelse af midler 4 Forslag til indvendig istandsættelse pr Fjelstrup Kirke Sag: Fjelstrup Kirke - renovering (1099) - Fjelstrup Sogn Forslag til indvendig istandsættelse pr Fjelstrup Kirke Skønnet budget for istandsættelsen Provstiudvalget vil over for stiftet anbefale projektet til godkendelse. Der er et overslag over de samlede udgifter på kr ,74. Kirkekassen modtager i 2014 et beløb på kr til delvis finansiering heraf. Ligeledes er der budgetteret med et stiftslån på kr fra og med budget Provstiudvalget vil anmode stiftet bevilge det anførte stiftslån. Provstiudvalget forventer, at menighedsrådet indhenter mindst to tilbud på alle arbejderne, og at menighedsrådet søger om statstilskud til istandsættelsen af kirken. Referat, Side: 1

2 5 MR ansøger på ny PU om godkendelse og midler til finansiering Sag: Maugstrup præstegårdshave - voldgrav (1177) - Maugstrup Sogn MR ansøger på ny PU om godkendelse og midler til finansiering MR ansøger om økonomisk bistand på kr. 6 Tilbud på møbler til konfirmandstuen i Nustrup Sag: Nustrup præstegård - carport - konfirmandstue (1096) - Nustrup Sogn Tilbud på møbler til konfirmandstuen i Nustrup Ulla Toft erklærede sig inhabil i behandlingen af denne sag. Provstiudvalget godkendte, at menighedsrådet iværksætter arbejdet og bevilgede kr af 5 % milderne til formålet. Pengene vil blive overført, når det til provstikontoret er oplyst til hvilken konto, pengene skal overføres. Arne Rudbeck erklærede sig inhabil i behandlingen af denne sag. Der er afsat kr på prioriteringsplanen for 2014 til formålet. Der er i forlængelse heraf indarbejdet et stiftslån på det tilsvarende beløb i kirkekassens budget for Menighedsrådet anmodes om at fremsende en egentlig ansøgning til godkendelse med anførelse af de forskellige arbejder og indkøb, som projektet indbefatter. Det er en forudsætning for provstiudvalget godkendelse og bevilling, at der indhentes mindst 2 tilbud på alle arbejder og indkøb. 7 MR ansøger om godkendelse af leje af lokaler i Vedsted skole Sag: Konfirmandlokaler Vedsted - Fælleshuset (Vedsted skole) (1239) - Vedsted Sogn MR ansøger om godkendelse af leje af lokaler i Vedsted skole Bent K. Andersen erklærede sig inhabil i behandlingen af denne sag. Provstiudvalget godkendte, at Vedsted menighedsråd indgår den fremsendte lejekontrakt for leje af konfirmandlokaler i Fælleshuset (Vedsted skole) i Vedsted. Provstiudvalgte forventer, at Vedsted menighedsråd vil kunne finansiere den forbundne leje - kr årligt - ved kirkekassens egne driftsmidler. Lokalerne skal istandsættes, og der skal anskaffes tavle, lærred, projektor m.m. Der er en anslået pris på kr Provstiudvalget bevilgede dette beløb af 5 % midlerne. Pengene vil bliver overført, når udgifterne er afholdt, og det til provstikontoret er oplyst til hvilken konto, det vil kunne ske. Referat, Side: 2

3 8 Forespørgsel om mulighed for udsættelse af udbud Sag: Forpagtningskontrakt Sommersted (1288) - Sommersted Sogn Forespørgsel om mulighed for udsættelse af udbud En supplerend ebemærkning fra formanden Provstiudvalget vil meddele menighedsrådet, at man på grund af problematikken omkring udfasningen af mælkekvoterne vil kunne godkende en forlængelse af den eksisterende kontrakt, hvis det indbefatter en forudbetaling af det årlige forpagtningbeløb, eller der foreligger en anfordringsgaranti fra banken. Provstiudvalget vil her præsicere, at kravet om bankgaranti fremover vil skulle foreligge som en anfordrings-bankgaranti. 9 Pinsegudstjenesten ansøgning til udviklingspuljen Sag: Pinsegudstjeneste 2014 (1265) Pinsegudstjenesten ansøgning til udviklingspuljen 10 Oversigt over planer Sag: Kommende planer (1291) - Højrup Sogn Oversigt over planer Menighedsrådets formand har nærmere redegjort for skrivelsen ved et møde med domprovsten den 24. februar. 11 Højrup kirke om effekter fra Blågårds kirke Sag: Effekter fra Blågårds kirke (1286) Provstiudvalget var af den opfattelse, at ansøgningen ikke hørte naturligt hjemme under udviklingspuljen. Der er et budget i PUK kassen til Pinsegudstjenesten på kr Provstiudvalgte vil besvare ansøgningen med en tilkendegivelse om, at man stiller en yderligere bevilling på kr til rådighed i form af en underskudsgaranti fra PUK kassen. Endvidere anmodede PU Lars-Peter Melchiorsen og domprovsten om at gennemgå de senere års regnskaber for pinsegudstjenesten mhp. en vurdering af, om der skal ske en budgetmæssig regulering. Provstiudvalget tog orienteringen til efterretning og er indstillet på at ville godkende, at de anførte projekter finansieres af kirkekassens egne opsparrede midler. Provstiudvalget vil gerne invitere sig selv til at besigtige tingene på stedet og vil henvende sig til menighedsrådet herom. Jvf. punkt 10. Højrup kirke om effekter fra Blågårds kirke SV: Effekter fra Blågårds kirke Referat, Side: 3

4 12 FW: Stiftslån 12/2948 Sag: Bjerninghus - nyt køkken (1284) - Bjerning Sogn FW: Stiftslån 12/2948 Som svar på menighedsrådets skrivelse skal det tilkendegives, at de kr som kirkekassen har modtaget i 2013 til afdrag og renter på et endnu ikke optaget stiftslån skal indgå i finansieringen af de arbejder, der søges lån til. Provstiudvalgte vil over for stiftet tilkegive, at man godkender, at menighedsrådet anvender et overskydende lånebeløb fra lån optaget til restaurering af vinduerne i Bjerning kirke til modernisering af køkkenet i Bjerninghus. 13 Ansøgning til Ministeriet for Kultur og Kirke om tilladelse til udbetaling af engangsvederlag til graver, som er tjenestemand. På lukket dagsorden 14 Orientering om dræn Hoptrupkirkegård Sag: Hoptrup kirkegård (1174) - Hoptrup Sogn Orientering om dræn Hoptrupkirkegård Provstiudvalget kan godkende, at menighedsrådet gennemfører projektet med dræn på det lave areal ved urnegravstederne nord for kirken. Provstiudvalget forventer, at menighedsrådet indhenter mindst 2 tilbud. Såfremt menighedsrådet ikke er i stand til at betale projektet ved kirkekassens egne midler, er provstiudvalget indstillet på at bevilge beløbet af 5 % midlerne indenfor en maks ramme af kr. 15 OBS - Ny energimærkning i Haderslev Stift skal først foretages i 2015 Sag: Energimærkning (1285) Provstiudvalget vil opfordre stiftet til at afklare muligheden af et fælles udbud i stiftet. OBS - Ny energimærkning i Haderslev Stift skal først foretages i 2015 Forespørgsel om energimærkning fra Fjelstrup Svar til Fjelstrup om energimærkning 16 VS: Depot plads Fole kirke. Sag: Fole kirkegård - ny lagerplads (1218) - Fole Sogn Provstiudvalget tog menighedsrådets nye indstilling til efterretning. VS: Depot plads Fole kirke. Referat, Side: 4

5 17 DO til forberedende budgetsamrådsmøde Sag: Budget 2015 (1295) Provstiudvalget opdaterede dagsordenen for budgetsamrådsmødet. DO til forberedende budgetsamrådsmøde 18 Modeller for finansiering Sag: Fælles regnskabskontor i provstiet (1292) Modeller for finansiering 19 Fwd: VS: Sagsnr: Køb af Østergade 46, Vojens af Povlsbjerg Børnehave Sag: Køb af Povlsbjerg Børnehave i Vojens - parkeringsplads (1260) - Vojens Sogn Provstiudvalget tilkendegav at kunne tiltræde købsaftalen og det tilsvarende skøde. Fwd: VS: Sagsnr: Køb af Østergade 46, Vojens af Povlsbjerg Børnehave 20 Eventuelt Der forelå en ansøgning fra Haderslev domsogn om at måtte sælge præsteboligen Klostervænget 1. Provstiudvalget tog denne ansøgning til behandling. Ingrid Vilslev og domprovsten erklærede sig inhabile i behandlingen af denne sag. Provstiudvalget vil tilkendegive over for menighedsrådet, at man kan tilslutte sig beslutningen om at ville sælge præsteboligen. Provstiudvalget gør i denne sammehæng menighedsrådet opmærksom på, at det vil være et krav, at boligen sælges med bevaringsklausuler, hvad det ydre udtryk angår. Intet yderligere noteret under dette punkt. Referat, Side: 5

6 Orientering 21 Salget af jorden ved Erlev bjerge er nu tinglyst Sag: Centerområde ved Erlev Bjerge (1145) - Haderslev Vor Frue Domsogn Salget af jorden ved Erlve bjerge er nu tinglyst 22 Menighedsråd adviserer håndværkerne Sag: Præsteboligen Ribe Landevej 17 Haderslev (1280) - Gammel Haderslev Sogn Menighedsråd adviserer håndværkerne Gl. Haderslev MR oplyser kontonummer for 5 % midler 23 Bevtoft MR takker for godkendelse og oplyser kontonummer Sag: Etablering af handicaptoilet i kapelbygning - 5% midler (1266) - Bevtoft Sogn Bevtoft MR takker for godkendelse og oplyser kontonummer 24 Lån af stiftsmidlerne til 1. etape Sag: Hoptrup - sognehus - redskabs- og mandskabsbygning (1092) - Hoptrup Sogn Lån af stiftsmidlerne til 1. etape 25 Kolding provsti støtter tanken om nyt udvalgsarbejde Sag: Vejledende honorarsatser 2014 (1256) - Haderslev Stift Kolding provsti støtter tanken om nyt udvalgsarbejde Referat, Side: 6

7 Orientering 26 Haderslev Kommune - Lokalplan boligormåde ved hoptrup Hovedgade (beliggende i kirkelandskabet til Hoptrup kirke) Sag: Lokalplaner Haderslev kommune (1253) - Haderslev Stift Haderslev Kommune - Lokalplan boligormåde ved hoptrup Hovedgade (beliggende i kirkelandskabet til Hoptrup kirke) 27 Hammelev kirke - istandsættelse korparti - kvitt Sag: Hammelev kirke- renovering af knærfald (1133) - Hammelev Sogn Hammelev kirke - istandsættelse korparti - kvitt 28 Budget 2014 for personalekonsulent Jacob Lysemose Sag: Personalekonsulent - fælles (1111) - Haderslev Stift Budget 2014 for personalekonsulent Jacob Lysemose SV: Budget 2014 for personalekonsulent Jacob Lysemose 29 MR ønsker rådgivning om borebilleangreb i altertavle Sag: Hjerndrup kirkes altertavle (1293) - Hjerndrup Sogn MR ønsker rådgivning om borebilleangreb i altertavle 30 Registreringsmeddelelse U Referencenr Sag: Skrydstrup sognehus - udenomsarealer (1076) - Skrydstrup Sogn Registreringsmeddelelse U Referencenr Referat, Side: 7

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 18. juni 2015. KI. L5.00 Mødested: Prbvstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petelrsen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen,

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere