Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe"

Transkript

1 Kræft i gang med hverdagen Sådan kan kommunen hjælpe

2 Indledning Tekst og redaktion: Social- og Sundhedsafdelingen Køge Kommune Foto: Leah Kristensen Layout/opsætning: Andersson og Jantzen / aogj.dk Tryk: Green Graphic 1. udgave 2015 At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge og sygehuset, du er i kontakt med men du skal vide, at vi i Køge Kommune også står klar til at hjælpe dig. Folderen er delt ind i tre afsnit: Hjem, Hverdag og Pleje. Afsnittet Hjem handler om, hvad kommunen kan gøre for dig i tiden lige efter, du kommer hjem fra sygehuset. Langt de fleste kræftpatienter får et godt men anderledes liv efter deres kræftbehandling. Læs i afsnittet Hverdag, hvordan kommunen kan støtte dig i at komme videre. Afsnittet Pleje er til dig, der har brug for ekstra hjælp. Bagerst i folderen finder du nyttige links og en oversigt over de afdelinger i Køge Kommune, som du typisk vil få brug for. Citaterne fra kræftpatienter i Køge Kommune stammer fra baggrundsinterviews til denne folder og er placeret helt vilkårligt. Du kan også læse mere på Køge Kommunes hjemmeside: 2 3

3 Indhold Hjem Hjem fra sygehuset 9 Hjælpemidler 11 Træning 13 Hverdag På vej videre 17 Arbejde 19 Økonomi 20 Børn 21 Pleje Personlig eller praktisk hjælp 25 Kontakt 26 Mere information 27 Jeg oplevede en god behandling og information på sygehuset, allerede fra indlæggelsen. Følte mig informeret og tryg. Hjælpemidler var i orden fra start, havde fået dem med fra sygehuset i første omgang. 4 5

4 Hjem Hjem fra sygehuset Hjælpemidler Træning Jeg fik livet i gave mod at bytte med min strube og stemme. 6 7

5 Hjem fra sygehuset De fleste kræftpatienter glæder sig til at komme hjem fra sygehuset, men glæden kan være blandet med bekymring: Hvordan skal jeg klare mig selv? Køge Kommune er sikkerhedsnet for dig og dine pårørende, hvis du har brug for det, når du bliver udskrevet. Mens du stadig er indlagt på sygehuset, kan vi evt. tage den første snak med dig, om hvilken hjælp du kan få brug for, når du er hjemme igen. Det kan give dig tryghed at vide, at kommunen er opmærksom på dig og din situation, og at du ikke skal vente på at få fx hjemmepleje, når du er hjemme igen. Tal med personalet på sygehuset eller din læge om dine behov, eller kontakt selv Social- og Sundhedsafdelingen i Køge Kommune. 8 9

6 Hjælpemidler Måske har du brug for hjælpemidler. Det kan fx være en badebænk, rollator, kørestol, proteser eller støttestrømper. I første omgang kan du låne hjælpemidler med hjem fra sygehuset. Derefter tager kommunen over. Nogle af hjælpemidlerne skal du kun bruge en kort tid. Andre bliver en del af din hverdag. Det er kommunens ergoterapeuter, der sammen med dig vurderer, hvilke hjælpemidler du har gavn af. Kommunens medarbejdere vil også lære dig at bruge hjælpemidlerne på den rigtige måde. Kommunens terapeuter kan fortælle dig mere om mulighederne. Kontakt Social- og Sundhedsafdelingen i Køge Kommune. Kontakt Social- og Sundhedsafdelingen i Køge Kommune. Hjælpemidler var i orden fra starten. Boligen For at du kan klare dig derhjemme, kan det være, at din bolig skal indrettes, så den passer bedre til dig og din situation. Måske har du brug for at få fjernet dørtrin eller få sat ramper og greb op, så du kan bevæge dig frit rundt derhjemme

7 Træning Jeg forsøger selv at holde mig i gang ved at save lidt brænde, arbejde i mit skur og gå en lille tur. Men jeg kan mærke, at kræfterne svinder. Sygdom og behandling tærer på din krop og dine kræfter. Træthed er en kendt følgevirkning af kræftbehandling og kræftsygdom og kan være meget dominerende. Man ved, at træning er den bedste behandling, for at du kan få din styrke tilbage, så derfor har Køge Kommune et træningstilbud. Har du været indlagt, vil sygehuset planlægge din genoptræning, så den passer til dig. Det kan fx være, at du især skal træne bestemte muskler eller led. Køge Kommune står for din træning, når du er blevet udskrevet. Træningen kan foregå på et af kommunens tre træningscentre, enten på hold eller individuelt. Du vil blive trænet af fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter. Sygehuset sender din genoptræningsplan til Køge Kommune. Kommunen giver dig besked om, hvor og hvornår du skal træne. Kontakt Træningsenheden i Køge Kommune, hvis du har spørgsmål til træningen. Hverdagstræning (hverdagsrehabilitering) Alle mennesker vil helst kunne klare sig selv. Vi gør mange ting i hverdagen uden at tænke nærmere over det. Kræftsygdom og behandling kan dog forandre hverdagen, så du kan få brug for hjælp til at kunne klare disse hverdagsting. Det kan fx være at komme ud af sengen på egen hånd, gå på toilettet, tage tøj på, lave mad og spise, når du har lyst. Alt det som var en selvfølge, inden du fik kræft. Køge Kommunes plejepersonale og ergoterapeuter kan give dig hverdagstræning derhjemme, så du igen kan klare de daglige rutiner helt eller delvist med eller uden hjælpemidler. I træningsperioden kan du eventuelt få ekstra hjælp efter behov. Et forløb varer typisk 4-8 uger. Kontakt Social- og Sundhedsafdelingen i Køge Kommune

8 Hverdag På vej videre Arbejde Økonomi Børn Jeg var, uden egentligt at være rigtig klar over det, sygnet hen både mentalt og fysisk. Køge Kommunes tilbud er i den forbindelse et fantastisk tiltag, hvor jeg kom op på hesten igen. Det er nemlig tilrettelagt med henblik på at styrke både fysisk, men så sandelig også psykisk

9 På vej videre Kemoen har gjort et eller andet ved min hukommelse og koncentrationsevne Kemoen har gjort et eller andet ved min hukommelse og koncentrationsevne. Din hverdag og dit liv vil være forandret fra tidligere, når du skal leve videre med en kræftsygdom eller følgevirkningerne af sygdom og behandling. Der kan være forandringer i din krop og dit liv samt spørgsmål og bekymringer over det, du har været igennem og det liv, du skal leve fremover. Køge Kommune har en række forløb og tilbud, som kan være nyttige for dig på længere sigt. Nogle af forløbene er specielt for kræftpatienter, andre tilbud har også deltagere med andre sygdomme. Kræftrehabiliteringsforløb Temamøder med fagfolk, hvor emner/udfordringer, der kan fylde i hverdagen, bliver drøftet med andre, som er i samme situation som dig. Fællestræning for at holde gener fra kræften eller kræftbehandlingen i skak. Cafémøder, et frirum hvor man kan dele tanker og oplevelser, der fylder i hverdagen. Mulighed for at skabe netværk og venskaber med andre med kræft. For at deltage skal du have en henvisning fra din praktiserende læge eller lægen på sygehuset. Kurserne er gratis. Hør mere hos Sundhedskonsulenterne i Køge Kommune. Lær at tackle-kurser har fokus på: Kronisk sygdom Kroniske smerter Angst og depression Job og sygdom. Rygestopkurser Disse kurser kræver ingen henvisning. Tilmeld dig hos Sundhedskonsulenterne i Køge Kommune. Kurserne er gratis

10 Arbejde Måske kan du arbejde som før. Måske har du brug for at gøre tingene anderledes under og efter dit sygdomsforløb. På Jobcenter Køge kan vi rådgive dig om forhold, der har betydning for din tilknytning til arbejdsmarkedet. Er du i job, bør du også tale med din arbejdsgiver og din fagforening. Hos Jobcenteret kan vi fx vejlede dig om: Hvordan du kan blive i dit nuværende job. Sygedagpenge. Revalidering, fleksjob og førtidspension. Virksomhedspraktik og løntilskud. Kontanthjælp. Opfølgning i forbindelse med ledighedsydelse og som forsikret ledig med dagpenge. Hjælpemidler, arbejdsredskaber og handicapkompenserende ordninger når du vender tilbage til arbejdsmarkedet. Som kræftpatient kan det ikke undgås, at man bliver angst i et mere eller mindre omfang. Angsten for døden, angsten for livet hvis man får fysiske handicap som jeg eller angsten for at miste sit job etc. Så det at kunne få vendt disse tanker med professionelle mennesker er en meget stor støtte. Kontakt Jobcenter Køge

11 Økonomi Børn Bekymringer om økonomien kan fylde meget og især under et kræftforløb. Du kan fx have nye udgifter til medicin, befordring eller behandlinger hos fysioterapeut, speciallæge og psykolog, eller du kan have behov for hjælp til boligudgifter ved nedgang i indtægt mv. Støtte til ovennævnte beror på ansøgning og økonomisk vurdering. Afdelingen Kontanthjælpsudbetaling arbejder med enkeltstående ydelser (enkeltydelser) og hjælp til boligudgifter. Kontakt Kontanthjælpsudbetaling, som kan svare på spørgsmål vedrørende udgifter til behandling samt vedrørende indtægt under sygdom. Advokatvagten er åben for alle uanset økonomiske forhold. Man kan ikke ringe til Advokatvagten, men man skal selv møde op. Advokatvagten har åbent torsdag kl på Køge Rådhus. Advokatvagten holder lukket i juli og december. Alle forældre til børn og unge under 18 år kan få råd og vejledning i Familiecenter Køge. Når far eller mor er syg af kræft, vil det påvirke hele familien. Børnene bliver også meget påvirkede og berørte, og det kan vise sig på mange forskellige måder. Fx kan barnet få vredesudbrud, trække sig ind i sig selv eller få problemer i skolen. Familiecenter Køge kan sammen med jer vurdere, om I og jeres børn har brug for særlig støtte og fortælle jer om, hvad der er af muligheder. Kontakt Køge Familiecenter. Advokatvagten Også juridiske problemer kan fylde meget, når man bliver ramt af alvorlig sygdom. Hos Advokatvagten kan man gratis og uden at oplyse sit navn få råd og vejledning i dagliglivets juridiske og økonomiske forhold

12 Pleje Personlig eller praktisk hjælp 22 23

13 Personlig eller praktisk hjælp Som kræftpatient kan du få brug for hjælp i hverdagen. I Køge Kommune kan du, ud fra dine behov, blive visiteret til hjælp af enten personlig eller praktisk art. Sammen med Køge Kommunes visitator finder I ud af, hvilken hjælp du kan visiteres til. Du kan også blive henvist til hjemmesygepleje via din læge, sygehuslæge eller selv henvende dig om behovet. Personlig pleje: Kan bevilges, hvis du fx har brug for hjælp til den daglige hygiejne, at komme på toilettet eller har problemer i forbindelse med dine måltider. Praktisk hjælp: Kan evt. bevilges til rengøring, tøjvask og indkøb af dagligvarer. Hjemmesygepleje: Kan ydes ved behov for hjælp til fx medicin, sårpleje, stomi- eller kateterpleje eller måske behov for psykisk støtte og omsorg. Nødkald: Hvis du ikke kan tilkalde akut hjælp med fx mobiltelefon, kan du bevilges et nødkald. Dette vil dog kræve, at du har en fastnettelefon. Kontakt til Hjemmeplejen: Når du tilknyttes Hjemmeplejen eller anden leverandør af hjælpen, vil du blive oplyst om kontakttelefonnumre. Anden bolig: Måske er din bolig blevet uhensigtsmæssig, så du overvejer en anden bolig. Der findes flere typer bolig, som du kan søge gennem Køge Kommune. Plejeorlov: Dine pårørende kan med din accept søge om orlov fra deres arbejde for at kunne være hos dig i den sidste tid. Egen læge eller sygehuslæge skal bekræfte dette med en lægeerklæring, som sendes til Køge Kommune. Kontakt Social- og Sundhedsafdelingen i Køge Kommune

14 Kontakter i Køge Kommune Mere information Social- og Sundhedsafdelingen Tlf Torvet 1, 4600 Køge Borgerservice Tlf Torvet 1, 4600 Køge Familiecenter Køge Tlf: Strandpromenaden 3, 4600 Køge Sundhedskonsulenterne Tlf Torvet 1, 4600 Køge Jobcenter Køge Tlf Strandpromenaden 3, 4600 Køge Kontanthjælpsudbetaling Tlf Torvet 1, 4600 Køge Træningsenheden Tlf Advokatvagten i Køge advokatvagtenkoege.dk Åbent hver torsdag kl på Køge Rådhus (dog undtaget juli og december) Køge Kommune Tlf Hjemmesider og app: Kræftens Bekæmpelses hjemmeside. Lokalforeningen laver politisk arbejde, indsamler midler, støtter kræftpatienter og pårørende og understøtter kampagner. Børn, Unge & Sorg formidler viden og yder rådgivning til børn i sorg. Følg dit helbred på Helbredsprofilen. Noter fx din vægt eller bivirkninger, og følg udviklingen over tid. Liv med Kræft (app) Appen hjælper dig til at skabe overblik over sygdomsforløbet samt Kræftens Bekæmpelses mange tilbud om rådgivning og støtte. Telefonkontakt og mødesteder: Kræftlinjen På telefon er der altid rådgivning ved hånden også aftener og weekender. Kræftrådgivningen i Køge Søndre Allé 43B 4600 Køge Tlf.: Hver torsdag kl OBS: Bestil tid for personlig samtale. Cancerforum er Kræftens Bekæmpelses online mødested, hvor du som kræftpatient eller pårørende kan møde andre i samme situation. Et mødested for unge kræftramte. Nærmeste steder er Roskilde og København

15 Fysisk er jeg nogenlunde på fode igen, men jeg kan ikke længere springe rundt som en atlet. Jeg har svært ved at råbe højt, og mit begrænsede luftindtag gør, at jeg hurtigt bliver træt. Hvad fremtiden bringer, ved jeg ikke. Jeg tager en dag ad gangen. Jeg har lært, at man ikke skal tage noget for givet. Og jeg skal jo stadig gå til løbende kontrol. Men forhåbentligt vil jeg i fremtiden stadig være her, og måske får jeg så brug for en håndsrækning fra Køge Kommune.

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Diagnosen er stillet hvad nu?

Diagnosen er stillet hvad nu? Diagnosen er stillet hvad nu? Hvad betyder sygdommen for mig og mine nærmeste? Hvordan løses de praktiske og følelsesmæssige problemer? Hvor finder jeg hjælp, hvad er mine rettigheder? Her forsøger vi

Læs mere

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit Patientens bog, Skive Indholdsfortegnelse 1. Patientens bog 2. Telefonnumre 3. Hvornår skal du kontakte medicinsk dagafsnit? 4. Mødetider 5. Kørsel til og fra hospitalet 6. Medicinliste 7. Blodprøveværdier

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN Kolofon Kræft i tyk- og endetarmen Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Læs mere

Læge Vil du med indenfor?

Læge Vil du med indenfor? Sundhed og Sygdom Dialogliste - Dansk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt er en af de bedste måder at forebygge

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Indhold Indledning ADHD Diagnose og udredning

Indhold Indledning ADHD Diagnose og udredning Indhold Indledning 1 ADHD 2 Diagnose og udredning 3 Min egen ADHD-profil 4 Generelle forhold 5 Manglende tidsfornemmelse 5 Organisering og planlægning 6 Det sociale sammenspil 6 Behandling 7 Medicin 7

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere