NÅR MEDIERNE TAGER MAGTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR MEDIERNE TAGER MAGTEN"

Transkript

1

2 NÅR MEDIERNE TAGER MAGTEN

3 Finn Held NÅR MEDIERNE TAGER MAGTEN Frydenlund

4 Når medierne tager magten Frydenlund og forfatteren, 2006 ISBN: Grafisk tilrettelægelse: Louise Maj Hansen Grafisk produktion: Pozkal, Polen Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Frydenlund Hyskenstræde 10 DK-1207 København K Tlf Fax

5 Indhold Indledning: Om mediekrise og mediekritik...9 Første del: Straffesagen Politiet: Vi holder alle oplysninger for dobbelt lukkede døre...21 Anden del: I medierne Bagsværd/Søborg Bladet: Da vi må erkende, at disse sigtelser, er usande Chefredaktøren: Så satte vi to mand på sagen Fagbladet Journalisten: Den svigtede historie Journalist fra Jyllands-Posten: Men det er der jo faldet dom for! Cavling-priskomiteens formand: En af dem Hollywood laver film om Red Barnet: Vi flytter ikke kniven fra struben Eventyrdigteren: Og det kom i avisen, og det blev trykt, og det er ganske vist...168

6 Tredje del: I mediefælden En studie i magtfordrejning: Forvaltningen på Gladsaxe Rådhus En studie i magtfordrejningens formidling: Professorredegørelsen Sådan sluttede sagen: Mørklagt af medier og myndigheder En slags efterskrift: Når medierne tager magten Noter Kildefortegnelse Personfortegnelse

7 Massemedierne, den 4. statsmagt, er den eneste af vore institutioner, der fungerer uden nogen form for effektiv demokratisk kontrol, idet enhver form for uafhængig kritik vendt mod den, ethvert forsøg på at skifte den ud, aldrig når en større offentlighed, ganske enkelt fordi en sådan kritik ikke har nogen chance for at blive udsendt i stor målestok Paul Virilio i Krigen, byen og det politiske, 1994.

8

9 Indledning: Om mediekrise og mediekritik Denne bog handler om journalistik og om, hvad der sker, når journalister, eksperter og embedsmænd lader hånt om kendsgerninger og giver afkald på at skelne mellem sandhed og løgn, mellem virkelighed og fiktion. Den handler om moderne mediemagt, der unddrager sig enhver form for kontrol med konsekvenser, man i den mediestyrede offentlighed stort set ikke beskæftiger sig med. Massemedierne er nutidens mest magtfulde redskab til at formidle nyheder, informationer og holdninger, og dermed til at påvirke os alle med en styrke, som bedst kan sammenlignes med den, de store kirkesamfund og deres præsteskab besad og nogle steder fortsat besidder. Moderne massemedier sætter en ære i at korrigere og moralisere, i at finde fejl og mangler, og i at afsløre korruption, forbrydelser, misbrug, sjusk og lemfældighed, hvor det forekommer i den del af samfundet, der ligger uden for mediernes egen verden. Ingen kontrollerer, om mediernes afsløringer er berettigede eller sandfærdige. Ingen i samfundet har reel mulighed for at finde fejl, mangler eller afsløre korruption, forbrydelser, misbrug, sjusk og lemfældighed i mediernes egen verden. De, der skaffer sig muligheden, vil ikke kunne få afsløringerne offentliggjort i medierne. De, der får afsløringer offentliggjort på anden måde, vil ikke få det omtalt i medierne. I det moderne demokrati administreres og kontrolleres ytringsfriheden demokratiets mest værdifulde gode af massemedierne. Det sker uden nogen form for demokratisk kontrol. Således udgør nutidens journalister og redaktører en ny besiddende klasse med et reelt monopol på ytringsmuligheder og dermed på ytringsretten. Titlen på denne bog er inspireret af en svensk bog, der udkom på dansk i 1997 det år som denne bog tager afsæt i med eksempler hentet fra den danske medieverden. Bogen kom på dansk til at hedde De har vendt sig imod os da medierne tog magten. Forfatteren, Maria-Pia Boëthius, skriver heri: 9

10 Medier legitimerer deres stilling ved at hævde, at de overvåger samfundet og magten og de overgreb, som begås mod borgerne. Men hvis en anden magt begik de overgreb mod enkeltpersoner, som medierne rutinemæssigt begår, ville der blive ramaskrig og skandale. Medierne dømmer og knuser mennesker sideløbende med den juridiske ret. Medier skænder menneskers integritet også mennesker som bare befinder sig i nærheden af deres ofre. Medier overtræder privatlivets fred og bedriver telefonterror og belejrer menneskers hjem; det er nok, at de pågældende er relaterede til en varm person. Vi andre journalister som ikke beskæftiger os med den slags tier for det meste; det er en slags underforstået overenskomst og et særligt kammerateri. Medierne legitimerer deres magt ved at hævde, at de overvåger magten. Men den største, ukontrollerede magt i samfundet medierne selv overvåges ikke overhovedet, eller kun uhørt amatøragtigt eller meget tilbageholdende. Medierne påstår, at de står som garanter for ytringsfriheden og trykkefriheden. Dette er ikke sandt. De censurerer, redigerer og udelader, forkorter og afviser, bestemmer dagsordenen og afgør hvem, der skal få ordet, de overdriver, lyver, vinkler, sensationaliserer og dramatiserer. I efteråret 1998 et år der fylder meget i denne bog gjorde en professor i journalistik status over den aktuelle kritik af de danske medier ved at inddampe, som han selv sagde, kritikken i 12 påstande, som f.eks: Journalisterne er blevet et lukket, elitært broderskab. Journalisterne er blevet en magt i sig selv. Journalisterne er utroværdige og uvederhæftige. De journalistiske metoder er etisk anløbne. De journalistiske nyhedskriterier forvrænger virkeligheden og journalistikken truer demokratiet. Alle påstandene står selvfølgelig til diskussion, og hver for sig er ingen af dem nye, skrev forfatteren, Peter Harms Larsen, men de tegner et billede af en profession i krise, af professionelle normer i opløsning og en samfundsmæssig rolle i skred. Nyt er det nemlig, skrev han, at kritikken er så vedholdende, at den også kommer fra professionens egne rækker. Spørger man befolkningen om dens syn på journalisternes troværdighed sammenlignet med andre professioner, er resultatet foruroligende. Ved en meningsundersøgelse i efteråret 1999 endnu et år, som spiller en vigtig rolle i denne bog tegnede journalisterne sig klart som den faggruppe, som blev anset for at have den laveste etiske standard og den ringeste troværdighed. Senere opinionsmålinger op til i dag udtrykker det samme. Men hvem er det da, som hver eneste dag døgnet rundt forsyner os med 10

11 ord, beskrivelser, billeder, facts og oplysninger om den verden, vi lever i, en verden, som vi selv kun meget fragmenteret kan have erfaring med og kendskab til? Hvem er det, der sætter sprog og billeder på og derefter formidler påstande, beskyldninger, anklager, vurderinger og domme om mennesker og menneskelige handlinger om mennesker, vi kender, og mennesker, vi ikke kender? Hovedproblemet ved nutidens mediemagt er ikke manglen på troværdighed eller pålidelighed. Hovedproblemet er, som Maria-Pia Boëthius har gjort opmærksom på: at den såkaldt magtkontrollerende magt selv har taget magten og konkurrerende søger at besætte de funktioner, som ellers efter lovgivning og på basis af generationers diskussioner og erfaringer er tillagt bestemte ansvarlige organer og institutioner i vores samfund. Massemedierne har løsrevet sig fra det egentlige samfund og udøver deres virksomhed ikke i samfundets tjeneste, men til fordel for sin egen selvopretholdelse. Der er flere og flere eksempler på, at journalister udfører parallelundersøgelser, formulerer parallelanklager, foretager parallelprocesser, fælder paralleldomme og administrerer parallelafstraffelser parallelt med de myndigheder, der er valgt, udpeget og kontrolleret af demokratiske organer i vores samfund og med professioner, som er uddannet til varetagelse af netop disse funktioner. Alle disse parallelprocesser udføres klart i strid med den etik, den lovgivning og den etos, som ellers er udviklet gennem århundreder i vort samfund med henblik på at tøjle kriminalitet med lovgivning, hævngerrighed med regler, følelser med fornuft, selvtægt med retfærdighed. Medierne og den virkelighed, de giver adgang til, er en del af vores dagligdag, og den medierede virkelighed kan opleves som lige så virkelig eller mere virkelig end den virkelighed, vi har mulighed for selv at gøre erfaringer i. Vi overtager mediernes billeder, ord, tolkninger, forståelser, hele beretninger og fortællinger, så vi selv kan fortælle historien videre, som havde vi selv været der. Hvad skulle vi ellers gøre? Vi ved godt, at medierne ikke er objektive, men stoler alligevel på, at de prøver at være det selv om journalister ikke selv lægger skjul på, at de leder efter vinkler, så de kan finde og fortælle den historie, som er interessant og spændende for os. Vi er vidende om, at medierne gennem de sidste år i voksende omfang søger det dramatiske, det overeksponerede, det personlige element i den virkelighed, de skal formidle til os uvidende og nyhedshungrende mediebrugere. De søger at fremlægge de mest komplicerede ting enkelt og let tilgængeligt og vi ved ellers godt, at verden 11

12 er meget mere kompleks end som så, og at handling forudsætter øvelse i at håndtere komplekse forklaringer. Journalister anstrenger sig ikke mere for at berette om verden, men for at finde vinkler på verden og begivenhederne i den. Det synes almindeligt accepteret, at sådan er det, og sådan må det være. Men hvis vi godtager en sådan professionsforståelse, kan vi ikke bruge journalistik som grundlag for vores omverdensforståelse. Vinkling betyder subjektivering og fiktivisering, og det, der kommer ud af det, bør vurderes efter de kriterier, vi vurderer vore oplevelser efter. Den ofte totale reproduktion af mediefortællingerne som grundlag for en omverdensforståelse får katastrofale konsekvenser, når professionelle eksperter handler på grundlag heraf i stedet for på grundlag af egne undersøgelser katastrofale, fordi de er udpeget som eksperter og professionelle, der dog må vide besked. Hvis det, de udgiver for deres eget, er udlægninger fra journalister, som selv ikke er eksperter i andet end at vinkle og formidle gode historier, kan det få fatale konsekvenser, som måske aldrig opdages, fordi den forståelsesramme, som konsekvenserne udfolder sig i, er den almindeligt accepterede. Der sker i det medierede møde med virkeligheden en identifikation med journalisten, en imitation af journalistens ord, ja en reproduktion af journalistens verdensbillede. Vi bilder os naturligvis ind, at det er os, som bruger medierne, men vi ved ikke, hvor meget medierne bruger os og præger os med deres måder at betragte verden på. Denne bog indeholder den ene afskrift efter den anden: I den første beretning skriver en journalist kritikløst af efter sin kilde. Derefter skriver andre journalister af efter den første, og andre igen skriver af efter dem, der skrev af efter den første. Sagkyndige, der skal udtale sig om en sag, de ikke selv kender til, gentager det, journalisterne har gentaget, og lægger det kritikløst til grund for deres sagsbehandling, som var der tale om kendsgerninger. Denne bog handler om mediernes magtudøvelse i det moderne samfund og om de konsekvenser, denne magtudøvelser får også for tilsyneladende uvildiges magtudøvelse. Det er ikke nogen videnskabelig undersøgelse med et overblik over og en gennemgang af de teorier og den viden, der findes om emnet. Bogen udgør en case story, som med udgangspunkt i en enkelt og meget 12

13 speciel sag skildrer, hvad medierne har fokuseret på i forbindelse med sagen, hvordan de bruger sagen til usaglige formål og erstatter kendsgerninger med fiktioner, og hvilke menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, det får for alle andre end dem selv. Bogen er ikke objektiv. Men jeg holder mig til kendsgerninger, hvis værdi alle har mulighed for at tjekke. I den forstand er jeg saglig og objektiv. Avisartikler og tv-udsendelser er genstande, som alle kan få fat på og undersøge for deres indhold. De rummer kendsgerninger, og de rummer påstande, som gør krav på at være kendsgerninger, men som ikke behøver at være det. Det kan udgøre en kendsgerning, at en person har sagt sådan og sådan, men hvorvidt det, personen har sagt, udtrykker en kendsgerning, kan kun afgøres ved en særlig test eller undersøgelse. Bogen tager udgangspunkt i en dansk straffesag, der fandt sted for nogle år siden, og som jeg blev nødt til at interessere mig for. Straffesagen er imidlertid ikke mit emne. Andre har skrevet om den og kritiseret politiets undersøgelse og rettens behandling af sagen. Den har givet anledning til mange indlæg i offentligheden om seksuelle overgreb på børn og om børns vidneudsagn. Sagen blev kendt og vil huskes som Vadstrupgårdsagen. Straffesagen blev fra begyndelse til slutning afviklet i størst mulig hemmelighed, og selv nu så mange år efter mangler der fortsat viden om sagen. Det var en sag, hvor der ikke fandtes beviser og derfor heller ikke mange kendsgerninger, der kunne bygges på eller skrives om. Det var en sag, som gav anledning til stærke følelser af frygt, vrede, afsky, fortvivlelse. Det var en sag, som ikke gav journalister meget stof at arbejde med medmindre de var villige til at investere tid og kræfter af et omfang, som ligger uden for den almindelige journalistiks rammer. Det er ikke den sag, jeg skriver om. Men det er den sag, som danner afsæt for min beretning. I sommeren 1997 blev en mandlig pædagogmedhjælper arresteret og ved juletid samme år idømt 3 års fængsel for seksuelle overgreb på i alt 18 børn i den kommunale småbørnsinstitution, hvor han havde været ansat i 4½ år. Da han ankede, blev han i foråret 1998 ved Østre Landsret kendt skyldig i overgreb på i alt 20 børn, og fængselsstraffen blev udvidet med et halvt år. Jeg er gift med den daværende leder af institutionen, og jeg fik i min egenskab af kommunalpolitiker tildelt en rolle i opbygningen af den myte, som blev skabt, da journalister søgte at konstruere forklaringer på det uforklarlige: 13

14 Hvordan kunne det gå til, at seksuelle overgreb på små børn ikke var blevet opdaget og stoppet langt tidligere? Jeg har engageret mig i sagen, fordi jeg var nødt til det, men mit personlige engagement i den medieskabte sag adskiller sig ikke principielt fra det personlige engagement, som journalister og eksperter har investeret i samme sag. En journalist, der får tildelt en alvorlig kritik fra Pressenævnet og udsætter sig selv for en stævning for injurier, har med ét fået sin egen sag at føre og er blevet en farlig person for dem, som har ydmyget ham. Journalister, som erfarer, at der klages over dem til deres redaktører, og at de selv kan hænges ud til offentlig beskuelse i medierne, engagerer sig af helt personlige grunde i den sag, som oprindelig kan have haft deres rent professionelle interesse. Sagen indeholder imidlertid også eksempler på et professionelt og kollegialt sammenhold, som får journalister og redaktører til at handle som logebrødre og forvandler dem fra at være professionelle til at være aktører og parter i egen sag. Den kritiske kontrol, som medierne udsætter os alle for, vil de aldrig selv blive udsat for af deres kolleger eller af andre, som har interesse i at tie eller tilpasse sig journalisters forgodtbefindende. Af indlysende grunde kan de kun udsættes for kritik af ikke-journalister, som af indlysende grunde har interesse i og mod til at fremføre kritikken. Bogen er tilegnet den almindelige mediebruger til kritisk eftertanke. Jeg er dog optimistisk nok til at tro, at bogen vil blive studeret og diskuteret af studerende på journalist -, medie- og kommunikationsuddannelserne. Jurastuderende og studerende inden for forvaltning vil også have nytte af bogen og vil have gode forudsætninger for at forstå det forstemmende og oprørende i de to afsnit, der handler om forvaltning og om juridisk ekspertise. Bogen giver mulighed for at studere: Hvordan journalister for at vinkle og skabe en god historie svigter de principper, som burde være bærende for deres profession. Hvordan fantasier, anonyme beretninger og udokumenterede beskyldninger overtages som kendsgerninger af eksperter, der ellers skulle have lært at skelne mellem fantasi og virkelighed, og mellem hvad de ved, og hvad de ikke kan vide noget om. Hvordan frygten for mediernes omtale kan påvirke personers og offentlige myndigheders holdninger og føre til helt uansvarlige handlinger. Hvordan journalister kan involvere sig personligt i en sag, inddrage andre 14

15 journalister som medvidere og forvandle journalistik til en form for krigsførelse. Læserne vil i bogen møde den ene gentagelse efter den anden og risikerer at blive grebet af omfattende virkeligheds- og begrebsforvirring. Herimod findes der kun ét middel: at spørge til kendsgerningerne, og det vil, hvor det drejer sig om fortiden, betyde at spørge til tilgængelig dokumentation, dens relevans, sandfærdighed og pålidelighed. Der mangler i påfaldende grad beviser og dokumentation i den sag, som journalister har ført mod den tidligere leder af børneinstitution Vadstrupgård og mod borgmester og forvaltning på Gladsaxe Rådhus. Som erstatning for kendsgerninger opfinder journalisterne selv, hvad de synes passer bedst til deres historier. I mangel på vidner og kilder bruger de hinanden og hinandens artikler. I stedet for kendsgerningernes virkelige verden skaber de deres egen fiktions- og fantasiverden. Her er en af forklaringerne på gentagelserne i bogen. Da der ingen har været til at korrigere dem, er journalisterne gået i selvsving, og der har ikke været nogen til at standse dem. Bogen er opdelt i tre hovedafsnit: - Første del er en kort orientering om straffesagen, som var fattig på tilgængelige kendsgerninger, men også vanskelig at skabe fiktion over. - Anden del handler om det, journalisterne fandt på at skrive om i stedet, og hvor de i mangel på kendsgerninger fik rig mulighed for at digte deres egne historier, som udviklede sig til en mytedannelse, som tilfredsstillede et behov i offentligheden. - Tredje del handler om de konsekvenser, mediedækningen fik for sagsbehandlingen på Gladsaxe Rådhus og for den undersøgelse, som to juraprofessorer udførte for Gladsaxe Kommune. Mediernes indflydelse på offentlighedens forståelse af Vadstrupgårdsagen har hidtil været upåagtet. Egentlig handlede sagen om en dom for seksuelle overgreb på 20 børn, og om hvorvidt personale, leder eller forvaltning på rådhuset havde vidst noget eller haft mistanke om noget og således svigtet deres ansvar. Medierne forvandlede den imidlertid til en sag med påstand om lederens og personalets skyld, en forvandling, som forvaltning og politikere tilpassede sig, og som en tilsyneladende uvildig konsulentundersøgelse ved to professorer kom til at understøtte. 15

16 Politikere og embedsmænd i Gladsaxe blev gennem halvandet år bombarderet med journalisternes påstande om børneinstitutionen og dens leder, der var gået på pension ved straffesagens start. Politikere, som havde kendskab til institutionen, blev i det lokale Bagsværd/Søborg Bladet udråbt som løgnere af en journalist, som tilkendegav, at han vidste bedre end de pågældende, hvad de vidste. Efterhånden forsvandt politikerne helt fra den offentlige debat om sagen. Da Gladsaxe-listen, som ikke var repræsenteret i byrådet, klagede til Tilsynsrådet over forvaltningen på Gladsaxe Rådhus, skete det med en dokumentation bestående af artikler, der havde stået i Bagsværd Bladet og Jyllands- Posten. Da de to juridiske professorer påtog sig at udarbejde en redegørelse om Vadstrupgårdsagen, udgjorde både deres baggrund og deres dokumentation udsagn fremsat i medierne. Sagt med andre ord: Denne bog beskriver det materiale, som embedsmænd og politikere på Gladsaxe Rådhus og to juridiske professorer lagde til grund for deres vurdering af Vadstrupgårds personale og leder. De troede, det var virkeligheden, de forholdt sig til. Det var det ikke. Det var mediernes vinklinger af virkeligheden, som journalisterne ville have, den skulle tage sig ud. De troede, de beskæftigede sig med sande udsagn. Det var det ikke. Det var påstande, som savnede grundlag i virkeligheden. De troede, de undersøgte en sag. Det gjorde de ikke. De formidlede opfattelser, som havde haft gennemslagskraft i medierne. De var alle blevet fanget i en mediefælde og forført til at gøre det, de gjorde. De kunne have valgt at gøre noget andet. De kunne have gjort, som vi alle er nødt til at gøre i vores egen lille dagligdag: at bygge på kendsgerningerne og lade det andet være. Det materiale, som ligger til grund for bogen, består af: Stof fra trykte og elektroniske massemedier, herunder Radio Gladsaxe, Redegørelser og udtalelser fra Pressenævnet, Tilsynsrådet, Gladsaxe Byråd og Folketingets Ombudsmand, Redegørelse vedrørende sagen om daginstitutionen Vadstrupgård af professor, dr.jur. Jens Peter Christensen og professor dr.jur. Karsten Revsbech ( Professor-redegørelsen ) inklusive de afsnit, der rummer vidneudtalelser om den tidligere leder af Vadstrupgård, Dagsordner, referater og bilag fra møder i Gladsaxe Byråd og de politiske udvalg, 16

17 Korrespondance med embedsmænd på Gladsaxe Rådhus, med Gladsaxes daværende borgmester, Ole Andersen, med Gladsaxes nuværende borgmester, Karin Søjberg Holst, og med journalister og redaktører, Materialer fra min periode som byrådsmedlem for SF ( ) og som bestyrelsesformand for Radio Gladsaxe ( ), inkl. dokumenter erhvervet senere efter anmodning om aktindsigt, samt Materialer fra den tidligere Vadstrupgårdleders private arkiv, inklusive dokumenter erhvervet efter hendes fratræden og efter anmodning om aktindsigt. En del af materialet eller supplementer til materialet findes på hjemmesiden og i anledning af bogens udgivelse oprettes hjemmesiden Frederiksberg februar 2006 Finn Held Biografi: Født Gift med Inga Held. Lærereksamen, cand.pæd. I 1960 erne redaktør af Unge Pædagoger, i 1970 erne af Dansk pædagogisk tidsskrift og i 1980 erne af Ikkevold. Medlem af Gladsaxe Byråd for SF Formand for Radio Gladsaxes bestyrelse Seminarielektor med undervisning i pædagogik indtil Formand for læreruddannelsens censorformandskab Medforfatter til Nazismen Forfatter til Børn og samfund 1969, En skole, skolen, flere skoler, alle skolerne 1972, Undervisningspligten 1983, Lektier nej tak 1984, Militærnægtelse en menneskeret og en del af fredsarbejdet 1987 og Skolens egne læseplaner Redaktør af hvidbogen Desertørerne og militærnægterne fra den jugoslaviske folkearme Redaktør på Introduktion til pædagogik 2001 og på Introduktion til undervisning 2003.

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND NYNAZISMEN magt eller afmagt Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag, 2002 ISBN 978-87-7118-176-0

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

At gøre hinanden bedre

At gøre hinanden bedre David Kiær Nielsen At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik Frydenlund At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik 1. udgave, 1. oplag, 2009 Frydenlund ISBN 978-87-7118-196-8 Grafisk tilrettelæggelse: Jacob

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV 48907_om_social opdrift.qxp 12-05-2005 14:24 FAGLIGHED OG TVÆRFAGLIGHED vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere Hans Gullestrup KULTURANALYSE en vej til

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer

Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer Støttet af Kulturstyrelsens formidlingspulje 2013 1 Formål Da Arresten genåbnede med ny permanent

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere Fakta På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere uddybning. En faktatekst/sagtekst kan vurderes til enten at være informerende, meningstilkendegivende eller holdningspåvirkende

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER I. INDLEDNING Transparency International (TI) Danmark glæder sig over iværksættelsen af forberedende arbejde vedr.

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle KNR's programetik KNRs programetik - retningslinier for programetik og god presseskik Det er grundlæggende, at KNR som led i sin public service forpligtelse tager et afgørende hensyn, der underbygger ytrings-

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Retten til at blive glemt - og medierne Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Agenda Begrebet Retten til at blive glemt EU-Domstolens dom i Googlesagen og rækkevidden

Læs mere

Presse- og kommunikationsrådgiver for borgmesteren på Frederiksberg

Presse- og kommunikationsrådgiver for borgmesteren på Frederiksberg David Munis Zepernick, c.s.p. seniorkonsulent i Kraft & Partners, PR- og kommunikationsopgaver for bl.a. It-firmaerne CSC Nordic, Edlund og Netop Business Solutions Presse- og kommunikationsrådgiver for

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Udvidet forord til pædagogerne i Århus... 15

Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Udvidet forord til pædagogerne i Århus... 15 Indholdsfortegnelse Forord... 11 Udvidet forord til pædagogerne i Århus... 15 Kapitel 1: Mange føler, at de ikke kan kritisere uden frygt for repressalier... 19 Juridisk og normativt sikret kritik... 22

Læs mere

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! Gode tekster er lette at skrive 2008 Mikkel Hvid, UPDATE & Forlaget Ajour Redaktør: Torben Nielsen Udgivet af UPDATE Olof Palmes Allé 11 8200 Århus

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat

Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat Kære kreds 1, Jeg indstiller hermed Klaus Buster Jensen, 26-årig journalist på Avisen.dk, til Kristian Dahls Mindelegat Lige fra vi lancerede Avisen.dk i september

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere