NÅR MEDIERNE TAGER MAGTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR MEDIERNE TAGER MAGTEN"

Transkript

1

2 NÅR MEDIERNE TAGER MAGTEN

3 Finn Held NÅR MEDIERNE TAGER MAGTEN Frydenlund

4 Når medierne tager magten Frydenlund og forfatteren, 2006 ISBN: Grafisk tilrettelægelse: Louise Maj Hansen Grafisk produktion: Pozkal, Polen Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Frydenlund Hyskenstræde 10 DK-1207 København K Tlf Fax

5 Indhold Indledning: Om mediekrise og mediekritik...9 Første del: Straffesagen Politiet: Vi holder alle oplysninger for dobbelt lukkede døre...21 Anden del: I medierne Bagsværd/Søborg Bladet: Da vi må erkende, at disse sigtelser, er usande Chefredaktøren: Så satte vi to mand på sagen Fagbladet Journalisten: Den svigtede historie Journalist fra Jyllands-Posten: Men det er der jo faldet dom for! Cavling-priskomiteens formand: En af dem Hollywood laver film om Red Barnet: Vi flytter ikke kniven fra struben Eventyrdigteren: Og det kom i avisen, og det blev trykt, og det er ganske vist...168

6 Tredje del: I mediefælden En studie i magtfordrejning: Forvaltningen på Gladsaxe Rådhus En studie i magtfordrejningens formidling: Professorredegørelsen Sådan sluttede sagen: Mørklagt af medier og myndigheder En slags efterskrift: Når medierne tager magten Noter Kildefortegnelse Personfortegnelse

7 Massemedierne, den 4. statsmagt, er den eneste af vore institutioner, der fungerer uden nogen form for effektiv demokratisk kontrol, idet enhver form for uafhængig kritik vendt mod den, ethvert forsøg på at skifte den ud, aldrig når en større offentlighed, ganske enkelt fordi en sådan kritik ikke har nogen chance for at blive udsendt i stor målestok Paul Virilio i Krigen, byen og det politiske, 1994.

8

9 Indledning: Om mediekrise og mediekritik Denne bog handler om journalistik og om, hvad der sker, når journalister, eksperter og embedsmænd lader hånt om kendsgerninger og giver afkald på at skelne mellem sandhed og løgn, mellem virkelighed og fiktion. Den handler om moderne mediemagt, der unddrager sig enhver form for kontrol med konsekvenser, man i den mediestyrede offentlighed stort set ikke beskæftiger sig med. Massemedierne er nutidens mest magtfulde redskab til at formidle nyheder, informationer og holdninger, og dermed til at påvirke os alle med en styrke, som bedst kan sammenlignes med den, de store kirkesamfund og deres præsteskab besad og nogle steder fortsat besidder. Moderne massemedier sætter en ære i at korrigere og moralisere, i at finde fejl og mangler, og i at afsløre korruption, forbrydelser, misbrug, sjusk og lemfældighed, hvor det forekommer i den del af samfundet, der ligger uden for mediernes egen verden. Ingen kontrollerer, om mediernes afsløringer er berettigede eller sandfærdige. Ingen i samfundet har reel mulighed for at finde fejl, mangler eller afsløre korruption, forbrydelser, misbrug, sjusk og lemfældighed i mediernes egen verden. De, der skaffer sig muligheden, vil ikke kunne få afsløringerne offentliggjort i medierne. De, der får afsløringer offentliggjort på anden måde, vil ikke få det omtalt i medierne. I det moderne demokrati administreres og kontrolleres ytringsfriheden demokratiets mest værdifulde gode af massemedierne. Det sker uden nogen form for demokratisk kontrol. Således udgør nutidens journalister og redaktører en ny besiddende klasse med et reelt monopol på ytringsmuligheder og dermed på ytringsretten. Titlen på denne bog er inspireret af en svensk bog, der udkom på dansk i 1997 det år som denne bog tager afsæt i med eksempler hentet fra den danske medieverden. Bogen kom på dansk til at hedde De har vendt sig imod os da medierne tog magten. Forfatteren, Maria-Pia Boëthius, skriver heri: 9

10 Medier legitimerer deres stilling ved at hævde, at de overvåger samfundet og magten og de overgreb, som begås mod borgerne. Men hvis en anden magt begik de overgreb mod enkeltpersoner, som medierne rutinemæssigt begår, ville der blive ramaskrig og skandale. Medierne dømmer og knuser mennesker sideløbende med den juridiske ret. Medier skænder menneskers integritet også mennesker som bare befinder sig i nærheden af deres ofre. Medier overtræder privatlivets fred og bedriver telefonterror og belejrer menneskers hjem; det er nok, at de pågældende er relaterede til en varm person. Vi andre journalister som ikke beskæftiger os med den slags tier for det meste; det er en slags underforstået overenskomst og et særligt kammerateri. Medierne legitimerer deres magt ved at hævde, at de overvåger magten. Men den største, ukontrollerede magt i samfundet medierne selv overvåges ikke overhovedet, eller kun uhørt amatøragtigt eller meget tilbageholdende. Medierne påstår, at de står som garanter for ytringsfriheden og trykkefriheden. Dette er ikke sandt. De censurerer, redigerer og udelader, forkorter og afviser, bestemmer dagsordenen og afgør hvem, der skal få ordet, de overdriver, lyver, vinkler, sensationaliserer og dramatiserer. I efteråret 1998 et år der fylder meget i denne bog gjorde en professor i journalistik status over den aktuelle kritik af de danske medier ved at inddampe, som han selv sagde, kritikken i 12 påstande, som f.eks: Journalisterne er blevet et lukket, elitært broderskab. Journalisterne er blevet en magt i sig selv. Journalisterne er utroværdige og uvederhæftige. De journalistiske metoder er etisk anløbne. De journalistiske nyhedskriterier forvrænger virkeligheden og journalistikken truer demokratiet. Alle påstandene står selvfølgelig til diskussion, og hver for sig er ingen af dem nye, skrev forfatteren, Peter Harms Larsen, men de tegner et billede af en profession i krise, af professionelle normer i opløsning og en samfundsmæssig rolle i skred. Nyt er det nemlig, skrev han, at kritikken er så vedholdende, at den også kommer fra professionens egne rækker. Spørger man befolkningen om dens syn på journalisternes troværdighed sammenlignet med andre professioner, er resultatet foruroligende. Ved en meningsundersøgelse i efteråret 1999 endnu et år, som spiller en vigtig rolle i denne bog tegnede journalisterne sig klart som den faggruppe, som blev anset for at have den laveste etiske standard og den ringeste troværdighed. Senere opinionsmålinger op til i dag udtrykker det samme. Men hvem er det da, som hver eneste dag døgnet rundt forsyner os med 10

11 ord, beskrivelser, billeder, facts og oplysninger om den verden, vi lever i, en verden, som vi selv kun meget fragmenteret kan have erfaring med og kendskab til? Hvem er det, der sætter sprog og billeder på og derefter formidler påstande, beskyldninger, anklager, vurderinger og domme om mennesker og menneskelige handlinger om mennesker, vi kender, og mennesker, vi ikke kender? Hovedproblemet ved nutidens mediemagt er ikke manglen på troværdighed eller pålidelighed. Hovedproblemet er, som Maria-Pia Boëthius har gjort opmærksom på: at den såkaldt magtkontrollerende magt selv har taget magten og konkurrerende søger at besætte de funktioner, som ellers efter lovgivning og på basis af generationers diskussioner og erfaringer er tillagt bestemte ansvarlige organer og institutioner i vores samfund. Massemedierne har løsrevet sig fra det egentlige samfund og udøver deres virksomhed ikke i samfundets tjeneste, men til fordel for sin egen selvopretholdelse. Der er flere og flere eksempler på, at journalister udfører parallelundersøgelser, formulerer parallelanklager, foretager parallelprocesser, fælder paralleldomme og administrerer parallelafstraffelser parallelt med de myndigheder, der er valgt, udpeget og kontrolleret af demokratiske organer i vores samfund og med professioner, som er uddannet til varetagelse af netop disse funktioner. Alle disse parallelprocesser udføres klart i strid med den etik, den lovgivning og den etos, som ellers er udviklet gennem århundreder i vort samfund med henblik på at tøjle kriminalitet med lovgivning, hævngerrighed med regler, følelser med fornuft, selvtægt med retfærdighed. Medierne og den virkelighed, de giver adgang til, er en del af vores dagligdag, og den medierede virkelighed kan opleves som lige så virkelig eller mere virkelig end den virkelighed, vi har mulighed for selv at gøre erfaringer i. Vi overtager mediernes billeder, ord, tolkninger, forståelser, hele beretninger og fortællinger, så vi selv kan fortælle historien videre, som havde vi selv været der. Hvad skulle vi ellers gøre? Vi ved godt, at medierne ikke er objektive, men stoler alligevel på, at de prøver at være det selv om journalister ikke selv lægger skjul på, at de leder efter vinkler, så de kan finde og fortælle den historie, som er interessant og spændende for os. Vi er vidende om, at medierne gennem de sidste år i voksende omfang søger det dramatiske, det overeksponerede, det personlige element i den virkelighed, de skal formidle til os uvidende og nyhedshungrende mediebrugere. De søger at fremlægge de mest komplicerede ting enkelt og let tilgængeligt og vi ved ellers godt, at verden 11

12 er meget mere kompleks end som så, og at handling forudsætter øvelse i at håndtere komplekse forklaringer. Journalister anstrenger sig ikke mere for at berette om verden, men for at finde vinkler på verden og begivenhederne i den. Det synes almindeligt accepteret, at sådan er det, og sådan må det være. Men hvis vi godtager en sådan professionsforståelse, kan vi ikke bruge journalistik som grundlag for vores omverdensforståelse. Vinkling betyder subjektivering og fiktivisering, og det, der kommer ud af det, bør vurderes efter de kriterier, vi vurderer vore oplevelser efter. Den ofte totale reproduktion af mediefortællingerne som grundlag for en omverdensforståelse får katastrofale konsekvenser, når professionelle eksperter handler på grundlag heraf i stedet for på grundlag af egne undersøgelser katastrofale, fordi de er udpeget som eksperter og professionelle, der dog må vide besked. Hvis det, de udgiver for deres eget, er udlægninger fra journalister, som selv ikke er eksperter i andet end at vinkle og formidle gode historier, kan det få fatale konsekvenser, som måske aldrig opdages, fordi den forståelsesramme, som konsekvenserne udfolder sig i, er den almindeligt accepterede. Der sker i det medierede møde med virkeligheden en identifikation med journalisten, en imitation af journalistens ord, ja en reproduktion af journalistens verdensbillede. Vi bilder os naturligvis ind, at det er os, som bruger medierne, men vi ved ikke, hvor meget medierne bruger os og præger os med deres måder at betragte verden på. Denne bog indeholder den ene afskrift efter den anden: I den første beretning skriver en journalist kritikløst af efter sin kilde. Derefter skriver andre journalister af efter den første, og andre igen skriver af efter dem, der skrev af efter den første. Sagkyndige, der skal udtale sig om en sag, de ikke selv kender til, gentager det, journalisterne har gentaget, og lægger det kritikløst til grund for deres sagsbehandling, som var der tale om kendsgerninger. Denne bog handler om mediernes magtudøvelse i det moderne samfund og om de konsekvenser, denne magtudøvelser får også for tilsyneladende uvildiges magtudøvelse. Det er ikke nogen videnskabelig undersøgelse med et overblik over og en gennemgang af de teorier og den viden, der findes om emnet. Bogen udgør en case story, som med udgangspunkt i en enkelt og meget 12

13 speciel sag skildrer, hvad medierne har fokuseret på i forbindelse med sagen, hvordan de bruger sagen til usaglige formål og erstatter kendsgerninger med fiktioner, og hvilke menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, det får for alle andre end dem selv. Bogen er ikke objektiv. Men jeg holder mig til kendsgerninger, hvis værdi alle har mulighed for at tjekke. I den forstand er jeg saglig og objektiv. Avisartikler og tv-udsendelser er genstande, som alle kan få fat på og undersøge for deres indhold. De rummer kendsgerninger, og de rummer påstande, som gør krav på at være kendsgerninger, men som ikke behøver at være det. Det kan udgøre en kendsgerning, at en person har sagt sådan og sådan, men hvorvidt det, personen har sagt, udtrykker en kendsgerning, kan kun afgøres ved en særlig test eller undersøgelse. Bogen tager udgangspunkt i en dansk straffesag, der fandt sted for nogle år siden, og som jeg blev nødt til at interessere mig for. Straffesagen er imidlertid ikke mit emne. Andre har skrevet om den og kritiseret politiets undersøgelse og rettens behandling af sagen. Den har givet anledning til mange indlæg i offentligheden om seksuelle overgreb på børn og om børns vidneudsagn. Sagen blev kendt og vil huskes som Vadstrupgårdsagen. Straffesagen blev fra begyndelse til slutning afviklet i størst mulig hemmelighed, og selv nu så mange år efter mangler der fortsat viden om sagen. Det var en sag, hvor der ikke fandtes beviser og derfor heller ikke mange kendsgerninger, der kunne bygges på eller skrives om. Det var en sag, som gav anledning til stærke følelser af frygt, vrede, afsky, fortvivlelse. Det var en sag, som ikke gav journalister meget stof at arbejde med medmindre de var villige til at investere tid og kræfter af et omfang, som ligger uden for den almindelige journalistiks rammer. Det er ikke den sag, jeg skriver om. Men det er den sag, som danner afsæt for min beretning. I sommeren 1997 blev en mandlig pædagogmedhjælper arresteret og ved juletid samme år idømt 3 års fængsel for seksuelle overgreb på i alt 18 børn i den kommunale småbørnsinstitution, hvor han havde været ansat i 4½ år. Da han ankede, blev han i foråret 1998 ved Østre Landsret kendt skyldig i overgreb på i alt 20 børn, og fængselsstraffen blev udvidet med et halvt år. Jeg er gift med den daværende leder af institutionen, og jeg fik i min egenskab af kommunalpolitiker tildelt en rolle i opbygningen af den myte, som blev skabt, da journalister søgte at konstruere forklaringer på det uforklarlige: 13

14 Hvordan kunne det gå til, at seksuelle overgreb på små børn ikke var blevet opdaget og stoppet langt tidligere? Jeg har engageret mig i sagen, fordi jeg var nødt til det, men mit personlige engagement i den medieskabte sag adskiller sig ikke principielt fra det personlige engagement, som journalister og eksperter har investeret i samme sag. En journalist, der får tildelt en alvorlig kritik fra Pressenævnet og udsætter sig selv for en stævning for injurier, har med ét fået sin egen sag at føre og er blevet en farlig person for dem, som har ydmyget ham. Journalister, som erfarer, at der klages over dem til deres redaktører, og at de selv kan hænges ud til offentlig beskuelse i medierne, engagerer sig af helt personlige grunde i den sag, som oprindelig kan have haft deres rent professionelle interesse. Sagen indeholder imidlertid også eksempler på et professionelt og kollegialt sammenhold, som får journalister og redaktører til at handle som logebrødre og forvandler dem fra at være professionelle til at være aktører og parter i egen sag. Den kritiske kontrol, som medierne udsætter os alle for, vil de aldrig selv blive udsat for af deres kolleger eller af andre, som har interesse i at tie eller tilpasse sig journalisters forgodtbefindende. Af indlysende grunde kan de kun udsættes for kritik af ikke-journalister, som af indlysende grunde har interesse i og mod til at fremføre kritikken. Bogen er tilegnet den almindelige mediebruger til kritisk eftertanke. Jeg er dog optimistisk nok til at tro, at bogen vil blive studeret og diskuteret af studerende på journalist -, medie- og kommunikationsuddannelserne. Jurastuderende og studerende inden for forvaltning vil også have nytte af bogen og vil have gode forudsætninger for at forstå det forstemmende og oprørende i de to afsnit, der handler om forvaltning og om juridisk ekspertise. Bogen giver mulighed for at studere: Hvordan journalister for at vinkle og skabe en god historie svigter de principper, som burde være bærende for deres profession. Hvordan fantasier, anonyme beretninger og udokumenterede beskyldninger overtages som kendsgerninger af eksperter, der ellers skulle have lært at skelne mellem fantasi og virkelighed, og mellem hvad de ved, og hvad de ikke kan vide noget om. Hvordan frygten for mediernes omtale kan påvirke personers og offentlige myndigheders holdninger og føre til helt uansvarlige handlinger. Hvordan journalister kan involvere sig personligt i en sag, inddrage andre 14

15 journalister som medvidere og forvandle journalistik til en form for krigsførelse. Læserne vil i bogen møde den ene gentagelse efter den anden og risikerer at blive grebet af omfattende virkeligheds- og begrebsforvirring. Herimod findes der kun ét middel: at spørge til kendsgerningerne, og det vil, hvor det drejer sig om fortiden, betyde at spørge til tilgængelig dokumentation, dens relevans, sandfærdighed og pålidelighed. Der mangler i påfaldende grad beviser og dokumentation i den sag, som journalister har ført mod den tidligere leder af børneinstitution Vadstrupgård og mod borgmester og forvaltning på Gladsaxe Rådhus. Som erstatning for kendsgerninger opfinder journalisterne selv, hvad de synes passer bedst til deres historier. I mangel på vidner og kilder bruger de hinanden og hinandens artikler. I stedet for kendsgerningernes virkelige verden skaber de deres egen fiktions- og fantasiverden. Her er en af forklaringerne på gentagelserne i bogen. Da der ingen har været til at korrigere dem, er journalisterne gået i selvsving, og der har ikke været nogen til at standse dem. Bogen er opdelt i tre hovedafsnit: - Første del er en kort orientering om straffesagen, som var fattig på tilgængelige kendsgerninger, men også vanskelig at skabe fiktion over. - Anden del handler om det, journalisterne fandt på at skrive om i stedet, og hvor de i mangel på kendsgerninger fik rig mulighed for at digte deres egne historier, som udviklede sig til en mytedannelse, som tilfredsstillede et behov i offentligheden. - Tredje del handler om de konsekvenser, mediedækningen fik for sagsbehandlingen på Gladsaxe Rådhus og for den undersøgelse, som to juraprofessorer udførte for Gladsaxe Kommune. Mediernes indflydelse på offentlighedens forståelse af Vadstrupgårdsagen har hidtil været upåagtet. Egentlig handlede sagen om en dom for seksuelle overgreb på 20 børn, og om hvorvidt personale, leder eller forvaltning på rådhuset havde vidst noget eller haft mistanke om noget og således svigtet deres ansvar. Medierne forvandlede den imidlertid til en sag med påstand om lederens og personalets skyld, en forvandling, som forvaltning og politikere tilpassede sig, og som en tilsyneladende uvildig konsulentundersøgelse ved to professorer kom til at understøtte. 15

16 Politikere og embedsmænd i Gladsaxe blev gennem halvandet år bombarderet med journalisternes påstande om børneinstitutionen og dens leder, der var gået på pension ved straffesagens start. Politikere, som havde kendskab til institutionen, blev i det lokale Bagsværd/Søborg Bladet udråbt som løgnere af en journalist, som tilkendegav, at han vidste bedre end de pågældende, hvad de vidste. Efterhånden forsvandt politikerne helt fra den offentlige debat om sagen. Da Gladsaxe-listen, som ikke var repræsenteret i byrådet, klagede til Tilsynsrådet over forvaltningen på Gladsaxe Rådhus, skete det med en dokumentation bestående af artikler, der havde stået i Bagsværd Bladet og Jyllands- Posten. Da de to juridiske professorer påtog sig at udarbejde en redegørelse om Vadstrupgårdsagen, udgjorde både deres baggrund og deres dokumentation udsagn fremsat i medierne. Sagt med andre ord: Denne bog beskriver det materiale, som embedsmænd og politikere på Gladsaxe Rådhus og to juridiske professorer lagde til grund for deres vurdering af Vadstrupgårds personale og leder. De troede, det var virkeligheden, de forholdt sig til. Det var det ikke. Det var mediernes vinklinger af virkeligheden, som journalisterne ville have, den skulle tage sig ud. De troede, de beskæftigede sig med sande udsagn. Det var det ikke. Det var påstande, som savnede grundlag i virkeligheden. De troede, de undersøgte en sag. Det gjorde de ikke. De formidlede opfattelser, som havde haft gennemslagskraft i medierne. De var alle blevet fanget i en mediefælde og forført til at gøre det, de gjorde. De kunne have valgt at gøre noget andet. De kunne have gjort, som vi alle er nødt til at gøre i vores egen lille dagligdag: at bygge på kendsgerningerne og lade det andet være. Det materiale, som ligger til grund for bogen, består af: Stof fra trykte og elektroniske massemedier, herunder Radio Gladsaxe, Redegørelser og udtalelser fra Pressenævnet, Tilsynsrådet, Gladsaxe Byråd og Folketingets Ombudsmand, Redegørelse vedrørende sagen om daginstitutionen Vadstrupgård af professor, dr.jur. Jens Peter Christensen og professor dr.jur. Karsten Revsbech ( Professor-redegørelsen ) inklusive de afsnit, der rummer vidneudtalelser om den tidligere leder af Vadstrupgård, Dagsordner, referater og bilag fra møder i Gladsaxe Byråd og de politiske udvalg, 16

17 Korrespondance med embedsmænd på Gladsaxe Rådhus, med Gladsaxes daværende borgmester, Ole Andersen, med Gladsaxes nuværende borgmester, Karin Søjberg Holst, og med journalister og redaktører, Materialer fra min periode som byrådsmedlem for SF ( ) og som bestyrelsesformand for Radio Gladsaxe ( ), inkl. dokumenter erhvervet senere efter anmodning om aktindsigt, samt Materialer fra den tidligere Vadstrupgårdleders private arkiv, inklusive dokumenter erhvervet efter hendes fratræden og efter anmodning om aktindsigt. En del af materialet eller supplementer til materialet findes på hjemmesiden og i anledning af bogens udgivelse oprettes hjemmesiden Frederiksberg februar 2006 Finn Held Biografi: Født Gift med Inga Held. Lærereksamen, cand.pæd. I 1960 erne redaktør af Unge Pædagoger, i 1970 erne af Dansk pædagogisk tidsskrift og i 1980 erne af Ikkevold. Medlem af Gladsaxe Byråd for SF Formand for Radio Gladsaxes bestyrelse Seminarielektor med undervisning i pædagogik indtil Formand for læreruddannelsens censorformandskab Medforfatter til Nazismen Forfatter til Børn og samfund 1969, En skole, skolen, flere skoler, alle skolerne 1972, Undervisningspligten 1983, Lektier nej tak 1984, Militærnægtelse en menneskeret og en del af fredsarbejdet 1987 og Skolens egne læseplaner Redaktør af hvidbogen Desertørerne og militærnægterne fra den jugoslaviske folkearme Redaktør på Introduktion til pædagogik 2001 og på Introduktion til undervisning 2003.

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 13 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 15 1.2 Grundrettigheder....................... 16 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Almen Studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Henning Sørensen Almen studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Frydenlund

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION:

DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: Jeppe Villadsen Ret og vrang om menneskerettighederne DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: Vibe Skytte FRYDENLUND Ret og vrang om menneskerettighederne Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013

Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013 Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013 Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur. et merc.jur. Juridisk Institut Love og regler Ny offentlighedslov med den meget omstridte ministerbetjeningsregel

Læs mere

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED Rollespil for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil for børn og voksne Frydenlund og forfatterne, 2004 1. udgave, 2. oplag, 2006 ISBN 87-7887-449-1 Tryk: Pozkal, Polen

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

BLIV GOD TIL EKSAMEN

BLIV GOD TIL EKSAMEN BLIV GOD TIL EKSAMEN Anne M. Hansen BLIV GOD TIL EKSAMEN Frydenlund b l i v g o d til eksamen Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag, 2002 ISBN 87-7887-569-3 Grafisk tilrettelæggelse: Klaus Frederiksen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

At gøre hinanden bedre

At gøre hinanden bedre David Kiær Nielsen At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik Frydenlund At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik 1. udgave, 1. oplag, 2009 Frydenlund ISBN 978-87-7118-196-8 Grafisk tilrettelæggelse: Jacob

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

Bevægeleg. for forældre og deres spæde børn

Bevægeleg. for forældre og deres spæde børn Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Birte Servais Bentsen og Lea Bentsen Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Foto Susanne Mertz Frydenlund Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Frydenlund

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche INDHOLD SAGEN KORT 3 DOKUMENTATION 7 1. Randers Kommunes aftaler med

Læs mere

KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER

KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER A K A D E M I S K F O R L A G Læringsdiskurser og praktikker KAREN BORGNAKKE Læringsdiskurser og praktikker AKADEMISK FORLAG Læringsdiskurser og praktikker

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND NYNAZISMEN magt eller afmagt Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag, 2002 ISBN 978-87-7118-176-0

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede

Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede 1 Sanne Jensen Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede 2 Tak til medarbejdere og personale på Erhvervs- og Aktivitetscentret Regnbuen. Uden jeres hjælp og støtte i arbejdet, havde

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende

Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende Henning Sørensen Din studiekompetence: Problemer og løsninger Frydenlund Din studiekompetence: Problemer og løsninger 1. udgave, 1. oplag, 2004

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Fra regnorm til anakonda

Fra regnorm til anakonda Fra regnorm til anakonda Søren Ekman Fra regnorm til anakonda Den mandlige bækkenbunds muskler og funktion Frydenlund Fra regnorm til anakonda Den mandlige bækkenbunds muskler og funktion Frydenlund og

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Eleverne arbejder med centrale begreber/problemstillinger inden for temaet medier.

Eleverne arbejder med centrale begreber/problemstillinger inden for temaet medier. 41-48 At eleverne: få en indsigt i hovedtrækkene af grundlovens bestemmelser om styreformen i Danmark, herunder magtens tredeling. får viden om hvilke mekanismer, der medvirker til dannelsen af de forskellige

Læs mere

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed Udgangspunktet for denne bog er, at pædagogik altid rummer et element af ballade og ustyrlighed: Tænder, der skal børstes

Læs mere

Christoffer Schultz Retssystemet i Grundtræk og Medieret 13/6-2005

Christoffer Schultz Retssystemet i Grundtræk og Medieret 13/6-2005 Opgave 1: 1. Kan artiklen i Odense Dagblad give nogen grundlag for at klage til pressenævnet? Indholdet af en artikel skal ifølge Pressenævnet være i overensstemmelse med god presseskik. I henhold reglerne

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring

Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring This page intentionally left blank 2 Thyge Winther-Jensen Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring Komparativ pædagogik faglig

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Retskilder og juridisk metode

Retskilder og juridisk metode Retskilder og juridisk metode Jura for kortere videregående uddannelser 2. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Retskilder og juridisk metode Jura for kortere og videregående uddannelser 2. udgave

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Bevidst fusk eller bare sjusk?

Bevidst fusk eller bare sjusk? Kronik 04.11.2016 kl. 09:15 Bevidst fusk eller bare sjusk? Kronikørerne nærer stor bekymring om, hvorvidt uledsagede flygtningebørn og andre ansøgere om familiesammenføring kan regne med, at deres sager

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 16. marts 2005 Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 Birgit Kornum har ved mail af 4. januar

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Pressefif og mediekontakt

Pressefif og mediekontakt Pressefif og mediekontakt Disposition for dette dokument Side 1: Mediekontakt (inkl. den gode historie) Side 3: Interviewteknik Side 5: Artikelskrivning (inkl. målgruppe, sprog, opbygning) Side 7: Pressemeddelelse

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

ETIK FOR POLITIFOLK Etik for politifolk Få rettelser 15 MAR 2012.indd 1 16/03/

ETIK FOR POLITIFOLK Etik for politifolk Få rettelser 15 MAR 2012.indd 1 16/03/ ETIK FOR POLITIFOLK Let us treat the men and women well: treat them as if they were real: Perhaps they are (Ralph Waldo Emerson, Experience). Adam Diderichsen Etik for politifolk Adam Diderichsen Etik

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Uro og disciplin i skolen

Uro og disciplin i skolen Uro og disciplin i skolen 1 Uro og disciplin i skolen Niels Egelund, Helle Jensen og Erik Sigsgaard Tilrettelæggelse: Carsten Bendixen og Gerd Christensen Roskilde Universitetsforlag 3 Niels Egelund, Helle

Læs mere

Nye sociale teknologier i folkeskolen

Nye sociale teknologier i folkeskolen Nye sociale teknologier i folkeskolen kampen om dannelsen Lejf Moos (red.), Karen B. Braad, Klaus Kasper Kofod, Per Fibæk Laursen, Lars Holm, John Krejsler, Niels Kryger, Birte Ravn, Hanne Knudsen, Kirsten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Studiekompetence fra elev til studerende

Studiekompetence fra elev til studerende Studiekompetence fra elev til studerende Hanne Heimbürger og Benny Wielandt Studiekompetence fra elev til studerende Frydenlund Studiekompetence fra elev til studerende Forfatterne og Frydenlund ISBN 87-7887-326-6

Læs mere

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 749 I østen 448 Fyldt af glæde 674 Sov sødt barnlille 330 Du som ud af intet skabte 438 hellig 477 Som brød 13 Måne og sol Rødding

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Guide til pressekontakt

Guide til pressekontakt Dato: 28.11.13 Kunde: Destination Sydvestjylland Konsulent: Karin Toftegaard Matthiesen Telefon: 61558431 E-mail: ktm@related.dk Guide til pressekontakt Related Havneparken, Jyllandsgade 8 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

dobbeltliv På en måde lever man jo et

dobbeltliv På en måde lever man jo et Internettet er meget mere end det opslags - værk, de fleste af os bruger det som. Artiklen åbner for en af nettets lukkede verdener: spiseforstyrrede pigers brug af netforums. ILLUSTRATIONER: LISBETH E.

Læs mere