ExpoTable: Exploring TUI in a Sales Fair Context

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ExpoTable: Exploring TUI in a Sales Fair Context"

Transkript

1 ExpoTable: Exploring TUI in a Sales Fair Context Denni Pultz Gottfredsen Aarhus University Christina Rix Rousing Aarhus University Oskar Dalgaard Andersen Aarhus University Søren Lau Frederiksen Aarhus University IT BACHELOR PROJECT DEPT. COMPUTER SCIENCE AARHUS UNIVERSITY 1. ABSTRACT In this paper we try to explore how a Tangible User Interface (TUI) can be used in a sales fair context. To contextualize this, we are investigating the area of sales fairs and how TUI can be used to enhance the selling process and provide a great selling tool for the exhibitor. Furthermore we will be exploring how a tangible user interface can be used to present customized personalized data to an exhibition visitor. To explore this matter we have designed a concept from which a prototype was built and tested. A usability test showed great evidence of concept potential, but the prototype needs further work. 2. RESUMÉ I dette projekt har vi forsøgt at udforske hvordan et Tangible User Interface (TUI) kan bruges i en salgsmesse kontekst. Vi forsøger at udforske dette i en salgsmesse sammenhæng hvor vi ser på hvordan TUI kan bruges til at understøtte salgsprocessen og samtidige være et salgsredskab for udstilleren. Endvidere vil vi belyse, hvordan TUI kan bruges til at præsenterer skræddersyet personalisereret data til en messebesøgende. Vi har undersøgt dette og udviklet et koncept, og heraf fremstillet en prototype vi har testet. Brugertesten har vist indikationer på, at konceptet er bæredygtigt til trods for, at prototypen kræver mere arbejde. Keywords Tangible User Interfaces, Customized personalized data, Visual data representation, Sales fair. 3. MOTIVATION Mange virksomheder deltager på relevante salgsmesser, for at promovere sig selv i branchen. Det er vigtigt for virksomhederne at gøre sig synlige, især her i finanskrisen. Finanskrisen har haft alvorlige konsekvenser for danske virksomheder. Dette har betydet, at mange virksomheder i større grad har haft svært ved at finde kapital til finansiering af sig selv. Som resultat af finanskrisen har der været øget fokus på virksomhedernes omkostninger [1]. TUI har ikke fået meget forskningsrelateret opmærksomhed, i et Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. GRAF 2012, January 9th, 2012, Aarhus N, Denmark. Copyright 2012 KR ÅBOGADE 34, DK-8200 AARHUS N forretningsmæssigt perspektiv. TUI er derfor ikke et særligt udforsket interaktions-område i denne sammenhæng. Det er i løbet af de næste år vigtigt, at se på hvordan man tiltrækker og fastholder den yngre generation i messe sammenhænge [2]. Disse messer er vigtige for at udveksle viden og blive opdateret på hvad der rør sig i branchen. På baggrund af dette er det interessant, at kigge på hvordan ny teknologi kan benyttes i denne sammenhæng. 4. INDLEDNING Denne opgave vil have fokus på hvorledes vi kan digitalisere kommunikationen på salgsmesser, kunde og sælger imellem, samt hvorledes TUI påvirker kundens forståelse af sælgerens produkt igennem aktiv-brugerdeltagelse. Lurie, H. Nicoholas og Mason, H. Charlotte [3], har undersøgt hvordan visuelle repræsentationer kan have indflydelse på beslutningsprocessen i en købssituationen. Beslutningsprocessen i forhold til et køb er set som en problemløsende proces, hvor forbrugeren gennemgår en række faser før den endelig beslutning om et køb træffes [4]. Beslutningsprocessen kan påvirkes i en positiv retning ved hjælp af information context [3]. Information context er et begreb, der dækker over hvilke informationer forbrugeren ligger mærke til i en visuel repræsentation og hvorledes disse aflæses og sammenlignes. Dette er kun tilfældet såfremt den visuelle afkodning er præcis og effektiv [5,6,7]. Her kunne TUI være et redskab for sælgeren, til at visualisere produkternes egenskaber. Vi har fundet det interessant at se på, om TUI kan understøtte kommunikationsprocessen på en salgsmesse intuitivt. Intuitiv interaction er beskrevet af Hurtienne og Blessing [8] på følgende måde: A technical system is intuitively usable if the users subconscious application of prior knowledge leads to effective interaction. Det betyder at, hvis systemet kan anvendes på en effektivt måde kun med den erfaring brugeren har i forvejen, må det siges at være intuitivt. Endvidere har vi kigget på hvordan sælgeren opnår en fordel ved at personalisere data i forhold til kunden. I et studie [9] udført af Carol F. Surpreant og Michael R. Solomon omhandlende personalisering af produkter, har de fundet indikationer på, at skræddersyet personalisering har en positiv indvirkning på, kundens tilfredshed. Dette mener, Carol F. Surpreant og Michael R. Solomon sandsynligvis også kan skyldes den hjælp, som kunden modtager, da beslutning kan være svær at træffe [9]. Side 1 af 12

2 5. RESEARCH QUESTION Kan et tangible user interface formidle produkter på salgsmesser, og samtidig understøtte salgsprocessen? 6. RELATERET ARBEJDE I forhold til TUI findes der meget litteratur, men indenfor vores område findes der ikke meget offentligt tilgængeligt materiale. Det har som tidligere nævnt også været med, til at motiverer os til at kigge på denne kontekst. I det følgende vil vi beskrive det arbejde, som er relevant i forhold til vores koncept. 6.1 BRICKS: LAYING THE FOUNDATION FOR GRASPABLE USER INTERFACE Ishii et. al foreslår et nyt paradigme, Grapsable User Interface [31], som tager nogle af de virtuelle user interfaces elementer og gør dem fysiske. Et Graspable User Interface gør det muligt, at lave en direkte styring af elektroniske eller virtuelle objekter gennem fysiske artefakter, der anvendes som et fysisk håndtag til den digitale verden. Billede 1 Graspable User Interface Disse fysiske artefakter kalder Ishii et. al for bricks og fungerer som specialiserede inputs, der kobler de fysiske egenskaber sammen med de digitale. Disse bricks kan sende sin position, retning og anden information til en computer, som kan ændre den visuelle repræsentation i forhold til de informationer computeren modtager fra disse bricks. Dette paradigme er en af grundstenene i Tangible User Interface og i vores koncept gør vi brug af bricks -metaforen til, at ændre på digital information [Se udforming]. 6.2 TANGIBLE QUERY INTERFACE Tangible Query Interface [10] er en TUI-platform til at foretage forespørgsler i en database gennem fysiske parametre. Interfacet er konkretiseret i en ejendomsmægler sammenhæng, hvor man kan flytte rundt på et geografisk område, såvel som pris og antal kvadratmeter. Arbejdet bygger på et Token+constraint system [11], hvor enkelte Tokens kobles sammen med et fysiske afgrænset området, hvor Token kan arbejde i. En Token er et fysisk objekt, som er tildelt en digital egenskab. De enkelte Tokens repræsenterer de forskellige database query-parametre som database forespørgselen afgrænses med. De enkelte parametre indgår kun i forespørgselen, såfremt parameteren er fysisk tilstede. I evalueringens fasen i artikel blev der lagt vægt på effektiviteten af interfacet, og der blev udviklet en GUI-baseret udgave af TUIet. Disse to interfaces lagde grund for en brugertest, hvor brugerne blev stillet en række opgaver som skulle løses på begge interfaces. Denne test viste, at anvendelse af TUI krævede en opsætningsfase, også set ved [31], hvor alt først ligges på bordet, for herefter at blive ændret. Ydereligere syntes nogle opgaver svære at gennemføre gennem TUI, i forhold til med GUIet. Det konkluderes i deres test, at GUI i gennemsnit var en hurtigere måde at manipulere data, eftersom brugen af TUI nedsætter hastigheden med 40%. Det er væsentligt at bemærke, at TUI foretrækkes af de yngre brugere (ca. 23 år) i testen. Hvilket måske afspejler forandringsvilligheden hos den yngre generation. Vi vil bruge artiklens tilgang til brugen af fysiske parametre i et TUI, til at ændre data og derved også ændre i den visuelle repræsentation. Endvidere har evalueringen af GUI og TUI været med til at inspirere os til, at undersøge på hvilken måde TUI bliver opfattet af brugerne. 6.3 VISUAL REPRESENTATION: IMPLICATIONS FOR DECISION MAKING Nicholas H. Lurie & Charlotte H. Mason præsenterer et framework [3], som kan bruges til at tænke over, hvordan visuelle repræsentationer har en tendens til at påvirke beslutningsprocessen. Lurie & Mason fokuserer på to typer af visuelle repræsentationer som der i særlig grad har tendens til at påvirke forbrugerne. Det ene er det visuelle perspektiv, som i høj grad er brugerens mulighed for, at ændre perspektivet. Det bedste eksempel, er Lands End s My Virtual Model (se billede 4), som gør brugeren i stand til at lave en karakter der ligner dem og herefter beklæde dem med forskelligt tøj, således de kan se hvordan de selv vil se ud med tøjet. Styrken ved denne type af repræsentation, er at forbrugerne med overvejende sandsynlighed, vil prøve mere tøj end de normalt vil have gjort ude i en tøjbutik. Det er her også værd at nævne, at forbrugere som benyttede Lands End s My Virtual Model havde en højere konverteringsrate og købte for 8% mere [41] sammenlignet med de forbrugere som ikke anvendte My Virtual Model. Dette viser hvorledes visuelle repræsentationer og personalisering kan påvirke beslutningsprocessen positivt. Billede 3 - TQI i brug Billede 4 TQI Billede 2 My Virtual Model Den anden type de fokuserer på, er information context. I denne type fokuseres der på, hvilke informationer som forbrugeren lægger mærke til. Ændringer i data, farver og former som bliver brugt i en visuel repræsentation påvirker hvordan informationen er aflæst og sammenlignet. Dette er interessant, at kigge på i en forretningssammenhæng, da man kan være med til at påvirke Side 2 af 12

3 forbrugerens beslutningsproces i en positiv retning. Lurie & Mason nævner som eksempel, at hvis forbrugerne bliver vist en graf over et produkts performance, og på tekstform bliver vist holdbarheden af produktet tillægger de produktets performance større værdi i beslutningsprocessen end holdbarheden. Det gør sig generelt gældende, at når repræsentationer indeholder både tekst og grafisk information, så modtager den grafiske information større værdi. I forhold til vores koncept, er det interessant at kigge på hvordan vi kan gøre brug af dette, for at øge forståelse af sælgerens produkt og hvad produktet kan gøre for kunden. Er sælgerens produkt meget komplekst, kan vi endvidere drage fordel, at mennesket kan forstå mere information når det er grafisk afbilledet, i forhold til tekstform [42,43]. 6.4 TANGIBLE-BUSINESS PROCESS ANALYSER TUI bliver oftest brugt, som understøttelse for et undervisningsredskab for mindre børn, eller i en underholdende kontekst, som f.eks. Reactable [12], men TUI er ikke velkendt i et forretningsmæssigt perspektiv. Dog har MIT, Media Interactive Technology, sammen med NTT Comware Systems udviklet systemet Tangible-BPA [13], Tangible Business Process Analyzer. Det er et samarbejdsværktøj til at designe hvilke forretningsmæssige processer virksomheden burde benytte. Interfacet er bygget ovenpå Sensetable platformen [14], hvilket gør at flere brugere kan benytte systemet samtidigt, da man direkte kan modulere et work-flow og kontrollere forskellige parametre, som f.eks. arbejdstiden i forhold til arbejdsopgaven, hvor det er fysiske klodser man regulere på bordet, som repræsentere disse parametre. Billede 5 - Tangible-BPA interface Bordet illustrerer flaskehalse i en arbejdsgang, som bliver repræsenteret via animeret simulationer. Udover dette illustrerer den også simulationer af cost/profits, throughputs, og leadtime. Brugeren får derfor mulighed for at udforske problemer, afprøve hypoteser, og eventuelt indse effekten af nogle af de beslutninger man tager i samarbejde med forskellige forretningsfolk, herunder f.eks. konsulenter, kunder og it-leverandører. Dette er et meget interessant projekt, da dette er et af de få dokumenterede projekter, der arbejder i et forretnings orienteret perspektiv. Dette er interessant i forhold til vores projekt, da de sælgere, der står på en messe, kan give kunderne et meget fleksibelt overblik over købet, og hvilken betydning det har for kundens virksomhed. Vores koncept skal også give mulighed, for at ændre på en række parametre, som kan være med til at give kunden det bedst mulige tilbud, via visuelle repræsentationer og personaliseret data. 7. DESIGN PROCES Vi vil i det efterfølgende afsnit beskrive vores design proces, hvor vi vil komme ind på vores empiriske resultater igennem vores dataindsamling og beskrive idégenereringsprocessen, samt evaluering af en low-fidelity prototype. 7.1 DATAINDSAMLING For at opnå indsigt i domænet, salgsmesser, er det vigtigt at vi ud fra den eksisterende situation indsamler tilstrækkelig data, til at identificere de interaktions- og kommunikationsmønstre, der i dag er på salgsmesserne. Denne indsigt har vi opnået ved at udføre et semi-struktureret interview med salgsmedarbejdere fra Cryos International. Styrken ved semi-strukturede interviews er at de kombinerer egenskaberne fra ustrukturede- og strukturede interviews [15]. Vi kan med fordel bruge denne interviewform, da det vil hjælpe os til at danne et bedre overblik over hvordan man agerer på en messe, samt delingen af information. Denne kvalitative interviewform gjorde det muligt for os undervejs, at ændre og styre de forskellige sekvenser af interviewet, så vi dermed bedre kunne identificere de problemstillinger salgsmedarbejdere beskrev. Ud fra dette interview identificerede vi, at der var en problemstilling i forhold til hvordan sælgerene på en messestand kunne huske og skelne mellem de mange messebesøgende. Den nuværende praksis er, at udveksle visitkort og skrive noter herpå. Denne praksis blev understøttet af vores observationer på henholdsvis Cykelmessen i Vejle og Land- og Mejerimessen i Herning Messecenter. På disse messer udførte vi ligeledes semistruktureret interviews med sælgere på forskellige messestande, for at få et indblik i hvordan de sammenholdte informationer fra en bestemt kunde. Flere af sælgerne påpegede endvidere vigtigheden i, at kunne skelne mellem de kunder som de havde snakket og udvekslet informationer med. Desuden havde nogle virksomheder udarbejdet en papirformular. Denne viste sig, at sælgeren efter messen overførte noterne og kontaktinformationerne til virksomhedens CRM-system. For at få yderligere indsigt i hvilke handlinger og interaktionsmønstre kunder og sælgere har på messer, benyttede vi os af observationsteknikken fly-on-the-wall [16]. Vi observerede forskellig brug af messestandsartefakter, som fra messe til messe ikke havde et helt entydigt mønster. I vores observationer så vi at messearrangøren brugte varianter af id-kort til kunderne og sælgerne, men overordnet fungerede id-kortet som billet og identifikation. Ligeledes blev vi opmærksomme på, at kunderne oftest besøgte de messestande, som udstillede enten produktartikler eller ting man kunne lege med. Et eksempel på dette var på Land og Mejerimessen i Herning, hvor vi observerede at en messestand havde megen aktivitet pga. et interaktivt mejeriprodukt-spil, hvor man kunne teste sin hurtighed indenfor genkendelsen af forskellige mejeriprodukter. Med disse kvalitative interviews samt observationer, kan vi beskrive to scenarier, ét fra kundens perspektiv og ét fra sælgerens. Scenarierne skal eksemplificere interaktions -og kommunikationsmønstre, som dataindsamlingen har belyst. Dette skal efterfølgende være med til, at definere to problemstillinger, for henholdsvis kunden og sælgeren. Ydermere kan dette hjælpe til en bedre forståelse af de to instansers behov under vores idégenereringsproces BRUGSSCENARIE FRA KUNDENS PERSPEKTIV Kunden har inden salgsmessen tilmeldt sig online, hvor kunden har registeret sine kontaktoplysninger. Da kunden ankommer får kunden tildelt et id-kort, som er adgangsbilletten til messen. Side 3 af 12

4 Kunden er blandt andet kommet for at finde nogle konkrete tilbud til sin virksomhed. Kunden opsøger derfor interesseret en stand, som er indehaver af de produkter kundens virksomhed søger. Sælgeren tager imod kunden, og kunden stiller spørgsmål ind til de produkter sælgeren viser frem. For hvert produkt viser sælgeren produktblade frem og forklarer hvilke fordele der er ved de enkelte produkter. Kunden udpeger nogle enkelte produkter og stiller nogle krav til dem, som sælgeren vil følge op på efter messen, med et konkret tilbud. Dialogen ender med at de udveksler visitkort, kunden besøger efterfølgende sælgerens konkurrenter, for at indhente flere tilbud og få en bedre pris. Efter endt messe har kunden en række visitkort og forskellige produktblade, kunden modtager senere tilbud fra de forskellige sælgere, hvorefter kunden følger op på de mest interessante tilbud BRUGSSCENARIE FRA SÆLGERENS PERSPEKTIV Sælgerens virksomhed har inden messen tilmeldt og registreret deres stand. Sælgeren får tildelt et id-kort, som er adgangsbillet til messen og identifikation over for kunderne. Sælgerens opgave er at promovere virksomheden til flest mulige kunder, opgaven består i at guide og informere om de produkter virksomheden producere. Det vil sige jo flere kunder sælgeren er i kontakt med, desto større chance for at skabe en potentiel ny kunde. I den enkelte dialog med kunden, vil sælgeren skulle huske specifikke krav, hvis ikke sælgeren skribler dem ned under dialogen, vil sælgeren efterfølgende have svært ved at huske det tilbud han skal sende til kunden. Dialogen vil ende i at de udveksler kontaktinformationer, hvis kunden er interesseret i sælgerens produkt(er). Herefter kan sælgeren skrible de specifikke krav ned på en formular eller papir og arkivere dem til senere brug. Efter endt messe kan sælgeren indføre alle kundeinformationer samt tilhørende notitser ind i firmaets CRMsystem KUNDENS PROBLEMSTILLING Kunden har brug for at skabe et overblik over hvad det vil sige, at erhverve sig sælgerens produkt. Kunden har nogle personlige krav, der ønskes imødegået. Kunden ønsker at sælgeren engagerer sig i kundens situation, og at sælgeren efterfølgende sender et konkret tilbud. Denne tillid skal sælgeren opretholde, ellers vil kunden få mistillid til sælgeren SÆLGERENS PROBLEMSTILLING Sælgeren ønsker at kunne omsætte mest muligt, ved at tilegne sig nye kunder og sælge dem sit produkt. En af strategierne er at imødekomme kundens krav og behov hurtigere end konkurrenterne, og til en fordelagtig pris. For at imødekomme kundernes krav og behov på en messe, skal sælgeren kunne huske disse informationer, for senere at kunne oprette og sende konkrete tilbud, uden først at indhente selvsamme oplysninger igen. Det kan virke uoverskueligt, at skulle huske flere kunders forskellige krav og behov, hvis sælgeren igennem en dag har haft mange kunder. Sælgeren har på nuværende tidspunkt en uhensigtsmæssig arbejdsgang, i forhold til lagringen af de overstående informationer. Disse problemstillinger er grundstenene i den efterfølgende idégenereringsproces, da disse kan ses som design begrænsninger. 7.2 IDEGENERERING I denne del af design processen har vi haft fokus på udviklingen af et koncept, som både skal hjælpe kunder samt sælgerne på de forskellige messestande. Vi havde efter vores dataindsamling opstillet to problemstillinger for henholdsvis kunde og sælger. Med det i mente valgte vi at lave en brainstorming session [17]. Vi startede ustruktureret med, at vi alle skrev nogle små historier både i form af skitsering og talebobler. Herefter skulle vi tegne videre på hinandens idéer, og derefter roterede vi idéen videre efter 5 min. Dette gav et indblik i hvordan man med en ustruktureret tankestrøm kunne se idéer, der indeholdte perspektiver fra alle gruppens medlemmer. Igennem denne session, blev det hovedsageligt sælgerens perspektiv vi tog fat i. Billede 6 Brainstorm session Idéen gik kort fortalt ud på at udstyre en messestand med et rundt messebord med indbygget QR-reader. Sælgeren kunne indsamle data omkring kontaktoplysninger på kunder, samt hvilke produkter kunde og sælger havde diskuteret. Samt hvornår og hvordan sælgeren må og kan kontakte den pågældende kunde. Praktisk gik dette ud på at alle messedeltagerne blev udstyret med et id-kort, med en påprintet QR-kode. Deltagernes kontaktoplysninger ville være indlejret i QR-koden på id-kortet, og kunderne ville have mulighed for at videregive disse oplysninger til sælgerne på messestandene via sælgernes messebord. Ligeledes ville sælgerne have indlejret en QR-kode i sit id-kort, for at kunne identificere sig. Ydermere skulle sælgeren have fysiske repræsentationer af sine produkter, med en ligeledes indlejret QRkode. Billede 7 Konceptet hvorpå vi konstruerede en low-fidelity prototype. Ud fra denne idé udviklede vi en low-fidelity prototype, da lowfidelity prototyping[18] vil fungere som et effektivt værktøj til at analyser kundernes og sælgernes interaktionsmønstre, og ligeledes kunne vi få indsigt i om konceptet kunne løse både sælgeres og kunders incitament til at bruge systemet. Idéen visualiserede vi i pap og papir, og derefter agerede vi situationen med én som sælger, og én som kunde. Testen af dette koncept viste, at vi i alt for høj grad styrkede sælgerens incitament til at bruge systemet, og derved glemte kundens. Derfor var det vigtigt, at vi brainstormede videre på konceptet, så det blev trukket i en retning, hvor kunden kunne se en fordel ved at bruge systemet. Side 4 af 12

5 For at motivere kunden til at bruge systemet, så vi en fordel i at personalisere hver enkelt kundens oplevelse af systemet. For at motivere kunden ændrede vi konceptet i en retning, hvor vi nu fokuserede mere på kundens problemstilling. Sælgerne bliver dog ikke glemt, da de altid har til formål at indsamle kontaktinformationer til potentielle kunder på sådanne messer. Derfor vil de altid have et naturligt incitament til at bruge et værktøj, som kan udvide deres kundekartotek samt efterfølgende salgsmuligheder. Efter disse overvejelser begyndte vi prototypefremstillingen. Årsagen til at vi påbegyndte konstruktionen af denne prototype forholdsvist hurtigt var, at vi identificerede at messedisken (ExpoTable) skulle være omdrejningspunktet i vores koncept. Denne beslutning betød, at så snart vi havde den fysiske installation af prototypen efterfølgende kunne fokusere arbejdet Billede 9 Konstruktionen begynder at tage form på interaktions og softwaredelen. I det efterfølgende afsnit vil vi konkretisere det endelige koncept, som er produktet af de empiriske resultater vi har haft igennem design processen. 8. KONCEPT Konceptet (ExpoTable) er udviklet ud fra vores dataindsamling og idegenereringsproces, hvor vi har identificeret nogle problemstillinger for kunden og sælgeren, dog vil vi hovedsageligt fokusere på at forøge kundens incitament til brug af systemet. ExpoTable (fig. 1, s.6) bygger på udveksling af informationer fra sælger til kunde, og vice versa. Disse informationer hentes fra messearrangørens database og lagres i sessioner, i sælgernes CRM-system. Figur 1 illustrerer et overblik over konceptets funktioner, relationer, output og input til systemet samt download og upload til databaserne. Konceptet tager udgangspunkt i salgsmesser, hvor vi har fokusereret på, at kunden ikke skal ændre adfærd radikalt. Vi ser kunden som bruger af messen, og derved skal messen understøtte kundens tilstedeværelse. Ved at udnytte de eksisterende messeartefakter der er til stede på messen, vil kunden stadig registrere sig på forhånd og få udleveret et id-kort. Id-kortet vil indeholde et tag, som kunden kan bruge til at identificere sig med fysisk og digitalt [21], hvilket også er meget udpræget på nutidige messer. Billede 8 - Goto konference id-kort, m. QR-koder som tag. Vi forestiller os at dette id-kort vil erstatte den nuværende udveksling af visitkort eller udveksling af s, således at vi minimerer points-of-failure; i forhold til at modtage informationen korrekt. Dette id-kort vil indgå i interaktionen med sælgeren. For at imødegå kundens behov om tillid og incitament til at udveksle kontaktinformationer er det vigtigt, at give kunden en vis kontrol over sine informationer både digitalt og fysisk. Disse informationer videregives kun hvis kunden er aktivt involveret i systemet, og derved undgås det at kunden føler sig frarøvet sine informationer. Vi har givet sælgeren et værktøj, ExpoTable, som kan give kunden et visuelt overblik over eget forbrug [forklares nærmere under prototypefremstilling], og hvilken betydning købet af sælgerens produkt har for kundens fremtidige forbrug hvis produktet erhverves. Det vil sige at hver kunde får repræsenteret deres personlige virksomhedsdata i systemet. Dette kunne for eksempel være, at en virksomhed skal udskifte 250 lysstofrør i en lagerhal, lyset brænder i 14 timer om dagen, og gennemsnits watten er 90watt og elprisen er 90øre. De fire faktorer afspejler kundens forbrug af strøm i lagerhallen, hvis sælgeren skal afsætte sit produkt til kunden, skal sælgeren overbevise kunden om at produktet er bedre i forhold til kundens nuværende installation. Billede 10 Eksempel på en visuel repræsentation Side 5 af 12

6 Figur 1 Oversigt over konceptets input og output, download og upload, relation mellem kunder og sælgere i konteksten. Side 6 af 12

7 Ved at vise kunden sort på hvidt (billede 10) at virksomheden laver en god investering i sælgerens produkt, giver dette kunden en bedre mulighed for at tage en beslutning [3]. Sælgeren kan bede kunden om at identificere sig, eller kunden kan selv identificere sig med sit id-kort i systemet. I det kunden identificerer sig med id-kortet, overfører kunden sine informationer til sælgeren. Denne interaktion gør at kunden stadig aktivt videregiver sine informationer, derved bibeholder kunden kontrollen med sine informationer. Vi ser derfor kundens id-kort som et token [11]. Id-kort bruges i ExpoTable til at overføre informationer fra en kunde til en sælger digitalt, og vice versa. I interaktionen med ExpoTable, bliver handlingerne på disken gemt i en session. Det vil sige. at når en kunde oplyser nogle informationer igennem ExpoTable bliver disse informationer lagret i en session. Disse informationer kan herefter tilgås, af sælgerens virksomhed, i et customer relationship management (CRM) system. Disse sessioner indeholder kundens interesse for sælgerens produkter, f.eks. hvor mange lysstofrør kunden skal have udskiftet, således at sælgeren kan starte en salgs korrespondance, med et konkret tilbud på kundens specifikke krav og behov. ExpoTable er et værktøj der går ind og understøtter formidlingen af en sælgers produkt, hvilket differerer sig meget fra branche til branche, derfor er et generisk interface næsten umuligt at fremstille [23]. ExpoTable skal derfor tilpasses hver enkelt virksomheds produkter. Vi vil i efterfølgende afsnit eksemplificere ExpoTables i en kontekst og med udgangspunkt heri udvikle en prototype. 9. PROTOTYPEFREMSTILLING I dette afsnit vil vi gennemgå den fremstillede prototype, og beskrive hvorledes den er udformet, samt systemets framework, og hvilke dele, der er implementeret. For at kunne demonstrere vores koncept, har vi konkretiseret konceptet i et eksempel. Eksemplet tager udgangspunkt i en grønenergimesse. Vi har valgt en grønenergimesse, da dette er et letforståeligt emne, at relaterer til. I denne kontekst har vi valgt at fokuserer på en virksomhed, som sælger energibesparende LED lyskilder (pærer og lysstofrør). Produkternes effektivitet udmåles i elforbruget, som kan gøres op i kroner og ører, hvilket gør eksemplet konkret og anskueligt. Prototypefremstillingen tager udgangspunkt i et fremtidigt scenarie, som skal konkretisere vores koncept. Scenariet vil vi bruge til at understøtte forståelsen af interaktionen med prototypen og senere til evaluering af konceptet FREMTIDIG SCENARIE Sælgeren imødekommer kunden, da sælgeren ser at kunden virker interesseret i sælgerens produkter. Sælgeren starter en dialog med kunden og finder ud af hvilke behov kunden har. Sælgeren introducerer en række produkter som kan opfylde kundens behov. Sælgeren introducerer kunden til ExpoTable, hvor kunden kan se hvilken betydning produktet har for sin virksomhed. Sælgeren beder kunden om at identificerer sig i ExpoTable, som giver feedback på dette. Herefter stiller sælgeren ét efter ét de diskuterede produkter på ExpoTable. Herefter beder sælgeren kunden om at indstille sit aktuelle forbrug igennem de fysiske parametre. Efter at kunden har opgivet sit aktuelle forbrug, visualiserer systemet forbruget på en graf. Grafen viser den årlige besparelse kunden får ved at investere i sælgerens produkt. Sælgeren går igennem de diskuterede produkter og kunden får et indblik i hvilke fordelagtige værdier der er i sælgerens energibesparende lyskilder. I slutningen af dialogen tager kunden sit id-kort, og ExpoTable giver feedback på dette. ExpoTable har gemt sessionen i sælgerens CRM system og indeholder nu alle de parameter indstillinger, der passer til de enkelte produkter, som har været fremvist i ExpoTable. Prototypen har fokus på kundens interaktion med ExpoTable. Dette har betydet at kunden hovedsageligt giver input til systemet, og sælgerens rolle er dermed nedprioriteret. Vores prototype består af et webinterface, en interaktivt disk (ExpoTable) og en database. Webinterfacet bruges blot til at illustrere nødvendigheden af at registrere sig inden messen. Disken er der hvor kunderne kan indstille deres forbrug og se hvilken besparelse de opnår ved at skifte deres nuværende pærer eller lysstofrør til energibesparende-led udgaver. Forbruget bliver beregnet ud fra antal lyskilder, antal timer om dagen, elprisen og gennemsnitlig watt pr. lyskilde (billede 10). Vi ser bort fra afskaffelse og fornyelse af pærerne i vores beregningsmodel. Alle data bliver gemt i en database, som senere kan tilgås af sælgeren. Webinterfacet (billede 11) består af en formular, hvor kunden kan oplyse sine informationer. Disse informationer bliver gemt i databasen, hvor informationer bliver tildelt et unikt id. Dette unikke id kobles sammen med id-kortets tag. Billede 11 Screenshot af Webinterface ExpoTables overflade vil være interaktivt på to måder; den tracker de fysiske repræsentationer og giver feedback via et display (billede 12). Displayet giver meningsfuldt feedback, til de forskellige fysiske objekter som systemet tracker, hvilket varierer. Vi vil i det følgende gennemgå de tre forskellige typer af fysiske objekter (parametre, produkter og id-kort) som systemet kan tracke. De fysiske parametre repræsenterer de variabler beregningsmodellen bruger, hvor kunden indstiller sit forbrug i systemet (billede 12). Inspirationen til hvorledes kunderne skulle indstille deres forbrug kommer fra [10,13]. Når parametrene bliver tracket giver displayet visuelt feedback ovenover den fysiske parameter (billede 12), i form af tal og type, f.eks. 12 timer. Når brugeren interagerer med parameteren giver systemet direkte feedback. Direct-manipulation [30] giver en bedre forståelse og en lethed i brugen af systemet, og derved mindskes distancen mellem brugerens mål og viden [29]. Vi forestiller os at denne kobling vil virke intuitivt for brugeren, dette tager vi op i evalueringen. De to produkter virksomheden sælger, henholdsvis LED pære og lysstofrør, har fysiske kvaliteter, som vi vil gøre brug af. De er let genkendelige og håndgribelige og ved at placerer dem på diskens overflade kan systemet tracke dem og simulerer en investering af produktet for kunden, ud fra det indstillede forbrug. Ved at gøre Side 7 af 12

8 brug af den visuelle repræsentations teori, information context [3], er simuleringen en graf (billede 10), over en seks årig periode, hvor kunden kan danne sig et overblik over besparelsen. Den visuelle forskel grafen viser, er forskellen mellem det nuværende forbrug og det fremtidige, denne visuelle forskel er mere overbevisende end en repræsentation i tekstform. Dette visuelle indtryk giver en større indflydelse i en beslutningsproces [34,35,36]. Udover det visuelle, beskriver systemet også de rå tal for besparelsen samt forbruget. Systemet bruger grafen som feedback, på at produktet bliver tracket, desuden giver grafen også feedback på ændringer i parametrene. Ud over grafen giver systemet feedback ved at lyse produktet op, dette skal simulerer at produktet tændes. Kundens id-kort bliver tracket ved dets tilstedeværelse på ExpoTables overflade. Når id-kortet bliver tracket, giver systemet feedback, som gør det muligt for kunden, at forstå at systemet har genkendt kunden. Her er det vigtigt at systemet kan overbevise brugeren om at informationer ikke stjæles, men at brugeren giver adgang til sine informationer ved at lægge id-kortet på ExpoTable. Dette har vi forsøgt, ved at give et visuelt feedback, som viser kundens navn og derved har vi en forventning om, at kunden er klar over at informationerne er blevet indhentet. Dette aspekt kommer vi nærmere ind på i evalueringen om det også er tilfældet. Systemet kan dog også bruges uden, at man har identificeret sig i ExpoTable. Dette giver kunden mulighed for, at lege med systemet. Billede 13 Interaktiv disk De håndgribelige parametre (billede 14) gør brug af bricksmetaforen, og er udformet med henblik på det visuelle tilkendegivelses aspekt [40]; at de skal drejes. Parametrene er cylinder formet og har en diameteren på 10 cm. og en tykkelse på 2 cm. Billede 14 De håndgribelige parametre Denne størrelse ses anvendt i flere projekter [25,37,38,39], størrelsen er valgt da den har den optimale størrelse for håndtering af roteringen af objekter. Ud over størrelsen har vi valgt at lave fordybninger i kanten af parameteren, for at give et bedre greb og indikerer at fingrene kan placeres i disse fordybninger. For at give parameteren en egenskab har vi brugt ikoner som symboliserer egenskaben, som er placeret på toppen. Billede 12 Billedet illustrerer prototypen i brug, hvor brugeren har identificeret sig, indstillet sit forbrug og valgt LED lysstofrør. 9.2 UDFORMNING I dette afsnit vil vi gennemgå formvalgene af de forskellige dele af prototypen. ExpoTable (billede 13) har en højde på 90 cm, for at give overfladen en højde hvor det stadig giver overblik og interaktionen ikke udfordre kroppens fysik. Denne højde er valgt med udgangspunkt i Sodemanns messeudstillings diske [24]. Overfladen er 50cm x 50cm, hvor interaktions overfladen er ca. 46cm x 46cm. Billede 15 LED lysstofrør og LED pære produkter De håndgribelige produkter (billede 15) er udformet for at efterligne virkelige produkter [31], og skiller sig ud fra parametrene således, at de ikke indbyder til at interagere med, ydereligere end at sætte dem op på overfladen. Side 8 af 12

9 9.3 FRAMEWORK OG IMPLEMENTATION Vi har valgt at benytte reactivisions framework [26] til at tracke de fysiske objekter. Ved at benytte fiducials til at identificere objekterne og samtidigt tracke fiducialens rotation. Vi har modificeret frameworket (se figur 1), da vi ikke havde det optimale udstyr til rådighed. Figur 2 Modificeret reactivision framework diagram Vi har valgt denne teknologi da den understøtter de interaktions former vi ønskede skulle være mulige, til at konkretisere vores koncept i en prototype. Den tekniske implantation af prototypen, bygger på en simpel klient-server model (fig. 2). Vi gemmer alle data om produkter, personer og parametrenes typer i en MySQL database (internet). Database inputtet kommer enten fra vores webinterface, til tilmelding til messen, eller fra ExpoTable, som vil gemme en session i databasen. Databasen outputter til ExpoTable, virksomhedens CRM-system (klient) og til kundens browser (klient). Figur 3 klient/server model I vores prototype har vi implementeret alt overstående til fulde, undtagen implantationen med CRM-systemet og klientens output interface. 10. EVALUERING Evaluering spiller en vigtig rolle i en designproces. Da det er vigtigt at se på, om de designvalg man træffer, løser designproblemet. For at få den bedst mulige evaluering af hvordan ExpoTable løser problemet, skulle testen have været foretaget i den rigtige kontekst. Dette har ikke været muligt i omfanget af projektet, da det økonomisk set ikke kunne var muligt at købe plads på en relevant messe, samt mangel på villighed ved de forskellige messestande, hvor vi ellers gerne vil have været aktivt ude med sælgerne. Derfor fandt vi nogle testpersoner, som ikke skulle have tidligere kendskab til konceptet. Havde testpersonerne på forhånd haft kendskab til konceptet, ville disse ikke have været respektive bruger af ExpoTable. Med dette vil vi risikere misvisende testresultater i forhold til at teste dens intuitive forståelse [27]. Testen fandt sted i Chomsky bygningen på Aarhus Universitet. Vi valgte et alternativ til at udføre brugertests. For at simulere den rigtige kontekst, har vi gjort brug af personas [20] til at indlede testpersonerne i konteksten, og beskrive den fiktive rolle. Personas er et godt værktøj til, at sætte folk ind i en kontekst, da vi ikke har mulighed for at teste prototypen i den rette kontekst. Vi har herunder præsenteret en persona brugt i testen: Du er energi-ansvarlig for Dit Pulterkammer A/S, som er et opbevaringsvirksomhed for private. Din virksomhed lever af at opbevare andres ting i store og små pulterkamre, som befinder sig i store aflåste lagerhaller. Virksomheden er geografisk placeret i Østjylland. Dit ansvar er at sørge for at virksomheden er energibevidst, da brugerne af virksomhedens service kommer på døgnets 24-timer uafhængigt af hinanden. Du driver virksomheden hen mod at blive så CO2-neutral som muligt, og belysning er den største post i jeres energiforbrug. Derfor er du taget på grønenergimesse for at se på energibesparende løsninger. Testpersonerne påtog sig denne rolle og registrerede sig selv, som deltagende i messen ved hjælp af vores webinterface. Billede 16 - Testperson indtaster informationer i web interface. Hvorefter de gik hen til ExpoTable, for at finde et tilbud med hjem til virksomheden (Billede 12). Som opfølgning på vores brugertest, havde vi udformet et semistruktureret interview. Dette interview blev foretaget på hver enkelt testperson umiddelbart efter testen. Dette interview skulle belyse hvorledes testpersonen forstod interaktionen med ExpoTable og konsekvenserne heraf [32] TESTRESULTATER Under vores brugertest af konceptet fik vi bekræftet nogle af vores forventninger og andre afkræftet. Som udgangspunkt forstod alle vores testpersoner det overordnede koncept, og kom hurtigt i gang med testen efter kort introduktion. Vi havde en forventning om, at når testpersonerne blev bedt om at lægge deres id-kort på bordet og derved identificerer sig selv, ville forstå at systemet havde adgang til deres informationer. Dette var ikke entydigt tilfældet i vores brugertest. Dette skyldes at testpersonerne kun fik vist sit navn, når de lagde deres id-kort på bordet. Et forslag fra en testperson var, at de samme oplysninger som var angivet ved tilmeldingen også skulle afspejles visuelt i systemet. Testpersonerne fandt koblingen mellem vores parametre, produkter og graf meningsfuld, da der var direkte feedback på deres interaktion. Her fik vi bekræftet vores forventning om at Side 9 af 12

10 interaktion med parametrene virkede intuitivt for testpersonerne. Dette påvirkede testpersonerne således, at der ikke var fokus på interaktion med prototypen, men på det feedback prototypen gav. Hvilket bekræftes af vores efterfølgende interviews. Endvidere fortalte testpersonerne, at de forstod hvilken indflydelse produkterne havde for deres fiktive virksomhed. Dette ser vi som et udfald af, at vi bruger visuelle repræsentationer i prototypen. Hvilket bekræftes at brugen af information context kan have en positiv indflydelse på beslutningsprocessen. Testen viste også, at ikke alle testpersonerne forstod, at vi havde tracket hvilke produkter de var interesseret i. Hvortil de foreslog, at dette på en eller anden måde skulle afbildes grafisk i prototypen, for eksempel i form af en indkøbskurv. Afledt af dette, var det ikke klart for dem at sælgeren kunne sende dem en med tilbud på de produkter testpersonerne havde set på. Testpersonerne mente at det skulle fremgå mere klart for samtalen, både for sælger og kunde, hvilke informationer sælger har tilgængelige omkring kunde. Vi blev af en testperson gjort opmærksom på, at der kunne være nogle problemer i forhold til informationssikkerhed i nogle tilfælde, som også er blevet omdiskuteret i nyere forskning indenfor informationssystemer [28]. Efter endt brugertest observerede vi flere testpersoner, blive stående og lege videre med prototypen. Hvilket bekræfter at systemet indbyder til leg uden at identificere sig. 11. DISKUSSION Vi har lagt meget stor vægt på, hvordan kunden oplevede ExpoTable, hvilket har betydet at vi har tilsidesat sælgerens oplevelse. Havde ExpoTable været testet i den rigtige kontekst, skulle vi have haft fokus på både sælgerens og kundens interaktion. Dette kunne have bidraget til en mere intuitiv forståelse for kunden, hvilket også vil gøre det muligt at teste sælgerens forståelse af ExpoTable. Vi har kort introduceret, at vi har haft et ønske om at koble ExpoTable sammen med sælgerens CRM-system og se på hvilke forretningsmæssige fordele dette kunne have. Hvis vi skal kunne drage nogle konklusioner i forhold sælgeren er det nødvendigt for os, at teste hvordan sælgeren oplever ExpoTable. Det er her relevant at kigge på, om sælgeren føler at ExpoTable bidrager positivt til salgssituationen eller sælgeren føler sig hæmmet. Ved at give sælgeren dette værktøj fjerner vi nogle trin af arbejdsbyrden (nedfældning af informationer og manual overførsel af informationer til CRM-systemet), derved optimerer vi på workflowet. Minimeringen af arbejdstrin, er et af nøglepunkterne i workflow optimering. Reducering af disse arbejdstrin kan medfører mindre tidsforbrug [22]. Dette er kun diskuteret på et teoretisk plan, for at bekræfte dette er det nødvendigt at teste på et praktisk niveau. I testen kunne testpersonerne identificere sig med id-kortene, testpersonerne fik ingen introduktion, hvilket kunne have givet et andet respons i det efterfølgende interview, og forståelse af vigtigheden af id-kortet i testen. I prototypen har vi simplificeret hvorledes id-kortet bliver genkendt i systemet, ved at bruge et fiducial tag som id. Hvilket vi havde forestillet kunne have været et QR-tag, som kan indeholde data, hvilket også bruges i dag på visitkort. Derved kunne kunder identificere sig selv med deres egne visitkort, og stadig have følelsen af at, sælgeren modtager det fysisk. Dette ville gøre systemet uafhængigt af messearrangørens tilmeldingssystem og kunne tilgå data derfra. Da vi ikke havde fokus på sælgerens interaktion i prototypen, kunne dette ikke testes. Hvis prototypen havde været udvidet med en større sælger interaktion, ville dette sandsynligvis være med til at give en bedre intuitiv forståelse af den igangværende session. Det kunne for eksempel være, at prototypen supporterede, at sælgeren kunne interagere med sit id-kort eller kunne favoriserer produkter. Prototypen er tiltænkt som værende transportabel og kunne opstilles til test et andet sted end i et laboratorium. Prototypen blev ikke transportabel, da vi indså at vi i forhold til tid, materialer og udstyr ikke havde mulighed for at opnå dette. Vi har under vores prototype gjort os nogle designvalg, som har indflydelse på hvordan testpersonerne oplevede ExpoTable. I prototypen viste vi kun kundens navn på ExpoTable, til trods for at vi havde alle kundens oplysninger. Dette designvalg gjorde forståelsen af ExpoTable mindre intuitiv. Havde vi derimod valgt at vise samtlige informationer, kunne vi forstå gennem vores brugertest, at dette kunne have bidraget til en mere intuitiv forståelse af informationsflowet. I vores evaluering opdagede vi et aspekt, som vi ikke havde haft i tankerne, nemlig at ExpoTable opfordre til at udforske mulighederne i sælgernes produkt. Det vi også ser benyttet i Tangible-BPA [13]. 12. FREMTIDIGT ARBEJDE Igennem dette forskningsprojekt har vi som nævnt i diskussionen set på kundens tilgang til ExpoTable, derfor er det næste skridt i udviklingen af vores koncept at få inddraget sælgeren. Derfor vil det fremtidige arbejde bestå i, at kontakte nogle sælgere, der har erfaring med at stå på messer. Her skal man give dem mulighed, for at sætte sig ind i projektets forløb, så de for en forståelse for hensigten med ExpoTable. Dette vil give mulighed for os som udviklere, at iterere videre over konceptet som en større helhed, da vi på nuværende tidspunkt blot har itereret over et udsnit af konceptet. Ydermere kunne det være interessant, at skabe en ny kontekst for ExpoTable, da vi i vores arbejde er blevet bevidstgjort om, at konceptet kunne have potentiale i f.eks. detailhandlen. Her kunne vi se ExpoTable, som en del af salgsteknikken for sælgere i forskellige former for detailhandel. Vi har diskuteret hvordan ExpoTable eksempelvis kan bruges i forhold til at præsentere mobilabonnementer. Vores evaluering belyste også at systemet inspirerede til leg og dette potentiale kan udnyttes i blandt andet Telia Flex [33]. Set i forhold til vores prototype er der visse mangler, som skal forbedres til en version 2, ud fra et teknisk perspektiv, har vi efter vores evaluering allerede identificerede flere behov, som i det videre arbejde skal opfyldes. ExpoTable skal tydeligt vise, at den gemmer oplysninger både til sælgeren og kunden når de har aftalt et tilbud, der skal registreres. Derfor skal systemet ikke gemme alle informationer om samtalen, men blot det man udvælger som værende interessant, for en videre korrespondance. Desuden ønsker vi at systemet bliver transportabelt, da det giver større diversitet i forhold til at teste i den rette kontekst, samt give mulighed for at udforske andre interessante kontekster. 13. KONKLUSION Vi har fortaget et empirisk studie, som belyser hvordan interaktionen mellem kunder og sælgere er på en salgsmesse. De empiriske studier viste at sælgerne havde svært ved at håndtere den store mængde af information de indsamlede i løbet af messen. Vi fandt at sælgerens nuværende arbejdsgang ikke var hensigtsmæssig. Vi har hertil udviklet et koncept, som tager udgangspunkt i vores empiriske resultater. Dette koncept har vi konkretiseret i en salgsmesse kontekst, hvor vi har belyst at der et potentiale i at bruge et TUI til at formidle produkter i konteksten ved hjælp af Side 10 af 12

11 visuelle repræsentationer. Vi kan konstatere at forståelsen af produktet er blevet styrket og dette giver kunden bedre mulighed for at vurdere produktet i forhold til beslutningsprocessen. Da vi har formået at styrke kundens incitament i brugen af systemet, åbner det op for muligheder for at understøtte salgsprocessen igennem TUI, da digitalisering af informationer muliggøre et bedre informationsflow. 14. ANERKENDELSER Vi vil gerne takke Cryos Internationale for at indvilge i indledende interviews, for at få en indsigt i at være sælger på en messe. Tak til Thorleif Hansen, fra TH-Consult A/S, for at gøre det muligt for os at observere og interviewe på Land og Mejerimessen i Herning messecenter. Tak til Datalogisk Institut for udlån af elektronisk udstyr. Vi vil også takke de frivillige testpersoner, som har indvilliget i vores brugertest. 15. REFERENCER [1] [2] Power of Exhibitions in the 21st Century CEIR, Center for Exhibtion Industry Research. [3] Lurie, Nicholas H. and Mason, Charlotte, Visual Representation: Implications for Decision Making. Journal of Marketing, Vol. 71, January [4] John C. Mowen, Beyond consumer decision making, Journal of Consumer Marketing 5(1) (1988): [5] Cleveland, William S. (1987), Research in Statistical Graphics, Journal of the American Statistical Association, 82 (June), [6] Cleveland, William S and Robert McGill (1984), Graphical Perception: Theory, Experimentation, and Application to the Development of Graphical Methods, Journal of the American Statistical Association, 79 (September), [7] Cleveland, William S and Robert McGill (1985), Graphical Perception and Graphical Methods for Analyzing Scientific Data, Science, (August 30), ). [8] Hurtienne, Jörn, Blessing, Luciënne, Design for intuitive use Testing image schema theory for user interface design, International Conference on Engineering on Engineering Design, ICED 07, August 2007, CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, PARIS, FRANCE. [9] Surprenant, F. Carol, Solomon, R. Michael, Predictability and Personalization in the Service Encounter, The Journal of Marketing, Vol. 51, No. 2 (Apr., 1987), pp [10] Ullmer, B., Ishii, H., and Jacob, R Tangible query interfaces: Physically constrained tokens for manipulating database queries. To appear in Proceedings of International Conference on Computer- Human Interaction 2003 [11] Brygg Ullmer, Hiroshi Ishii, and Robert J. K. Jacob Token+constraint systems for tangible interaction with digital information. ACM Trans. Comput.-Hum. Interact. 12, 1 (March 2005), [12] Sergi Jordà The reactable: tangible and tabletop music performance. In Proceedings of the 28th of the international conference extended abstracts on Human factors in computing systems (CHI EA '10). [13] [14] James Patten, Hiroshi Ishii, Jim Hines, and Gian Pangaro Sensetable: a wireless object tracking platform for tangible user interfaces. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (CHI '01). [15] Kvale, S Doing Interviews. Paperback, 1. udgave, Sage Publications. [16] Dan Saffer (2009), Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices (Voices That Matter), Paperback. [17] Patti Bao, Elizabeth Gerber, Darren Gergle, and David Hoffman Momentum: getting and staying on topic during a brainstorm. In Proceedings of the 28th international conference on Human factors in computing systems (CHI '10). ACM, New York, NY, USA, [18] Helen Sharp, Yvonne Rogers, Jenny Preece (2007), Interaction design: beyond human-computer interaction. [19] C. Wharton et al. "The cognitive walkthrough method: a practitioner's guide" in J. Nielsen & R. Mack "Usability Inspection Methods" pp [20] John Pruitt and Jonathan Grudin Personas: practice and theory. In Proceedings of the 2003 conference on Designing for user experiences (DUX '03). [21] George W. Fitzmaurice, Hiroshi Ishii, and William A. S. Buxton Bricks: laying the foundations for graspable user interfaces. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (CHI '95), Irvin R. Katz, Robert Mack, Linn Marks, Mary Beth Rosson, and Jakob Nielsen (Eds.). ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., New York, NY, USA, [22] F. Leymann and D. Roller Workflow-based applications. IBM Syst. J. 36, 1 (January 1997). [23] Jeffrey Heer, Stuart K. Card, and James A. Landay prefuse: a toolkit for interactive information visualization. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (CHI '05). [24] Sodemann udstillingssystemer, [25] Brygg Anders Ullmer Tangible Interfaces for Manipulating Aggregates of Digital Information. Ph.D. Dissertation. Massachusetts Institute of Technology. [26] Martin Kaltenbrunner and Ross Bencina reactivision: a computer-vision framework for tablebased tangible interaction. In Proceedings of the 1st international conference on Tangible and embedded interaction (TEI '07). [27] Sari Kujala and Marjo Kauppinen Identifying and selecting users for user-centered design. In Proceedings of the third Nordic conference on Humancomputer interaction (NordiCHI '04). Side 11 af 12

12 [28] K.A. Stewart and A.H. Segars, An empirical examination of the concern for information privacy instrument, Information Systems Research 13(1) (2002) A.D. Miyazaki and A. Fernandez, Internet privacy and security: An examination of online retailer disclosures, Journal of Public Policy & Marketing 19(1) (2000) [29] Edwin L. Hutchins, James D. Hollan, and Donald A. Norman Direct manipulation interfaces. Hum.- Comput. Interact. 1, 4 (December 1985), [30] Scheiderman, B., Direct Manipulation A Step Beyond Programming Languages. Computer, 16(8), pp [31] Donald A. Norman Affordance, conventions, and design. interactions 6, 3 (May 1999), [32] Prototypetest video eksempel: [33] [34] Benbasat, Izak and Albert S. Dexter (1985), An Experimental Evaluation of Graphical and Color- Enhanced Information Presentation, Management Science, 31 (November), [35] Jarvenpaa, Sirkka L. (1990), Graphic Displays in Decision Making: The Visual Salience Effect, Journal of Behavioral Decision Making, 3 (October December), [36] Simkin, David and Reid Hastie (1987), An Information- Processing Analysis of Graph Perception, Journal of the American Statistical Association, 82 (398), [37] Anagnostou, G., Dewey, D., And Patera, A. (1989),Geometry-defining processors for engineering design and analysis. In The Visual Computer, 5: , [38] Suzuki, H., Kato, H. (1993). AlgoBlock: a Tangible Programming Language, a Tool for Collaborative Learning. In Proceedings of 4th European Logo Conference, pp [39] Frazer, J. (1982). Three-Dimensional Data Input Devices. In Computers/Graphicsin the Building Process, Washington, [40] Gibson, J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. New York: Erlbaum Associates, [41] Miller, Paul (2004), Lands End Upgrades Virtual Model, Catalog Age, (February 10), (accessed January 5th, 2012), [available at e/marketing_lands_end_upgrades] [42] Tegarden, David P. (1999), Business Information Visualization, Communications of the Association for Information Systems, 1 (4), (accessed January 5th, 2011), [available at [43] Miller, George A. (1956), The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information, Psychological Review, 63, Side 12 af 12

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Sketching & Prototyping, forår 2011

Sketching & Prototyping, forår 2011 Sketching & Prototyping, forår 2011 Heidar Al-Zaidi 2011 Heidar Al-Zaidi (281189 haza) Gruppe 9 Antal tegn:14.455 Link til refleksionsrapport: http://bit.ly/spr-haza Link til visuelt materiale: http://bit.ly/spr-haza2

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation BIM University 2012 Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation v/ André Andersen, Supporter, Arkitekt Indhold i Building Design Suites Workflow i Building Design Suite

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

OVERBLIK OVER CENTRALE BEGREBER PÅ KURSET

OVERBLIK OVER CENTRALE BEGREBER PÅ KURSET OVERBLIK OVER CENTRALE BEGREBER PÅ KURSET Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Cognitive walkthrough

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis

Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis Toke Haunstrup Christensen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Green Cities / Smarte byer teknologi og mennesker, 23. oktober 2014 Hvorfor

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Multiple Choice eksamen i Interaktionsdesign d. 2. april 2013

Multiple Choice eksamen i Interaktionsdesign d. 2. april 2013 Multiple Choice eksamen i Interaktionsdesign d. 2. april 2013 Navn (skriv tydeligt med blokbogstaver) Årskortnummer MÅ FØRST ÅBNES NÅR DER GIVES BESKED OM DET Alle spørgsmål besvares ved at afkrydse præcis

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

PROGRAM D. 3. MARTS 2015

PROGRAM D. 3. MARTS 2015 PROGRAM D. 3. MARTS 2015 8:30 Morgenmad og registrering 09.00 Velkomst 09.15 Orienteringsløb blandt billeder, ikoner og symboler (på engelsk) Dr. Robins vil snakke om hans seneste forskning omkring hvordan

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Guide: Få mere ud af messer. Gode råd til at få det fulde udbytte af at udstille på messer

Guide: Få mere ud af messer. Gode råd til at få det fulde udbytte af at udstille på messer Guide: Få mere ud af messer Gode råd til at få det fulde udbytte af at udstille på messer Messedeltagelse kræver hårdt benarbejde Enrico Krog Iversen er administrerende direktør i robotvirksomheden Universal

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

TangifyRadio: udnyttelse af mulighederne i den digitale musiktjeneste Spotify gennem håndgribelige brugergrænseflader

TangifyRadio: udnyttelse af mulighederne i den digitale musiktjeneste Spotify gennem håndgribelige brugergrænseflader TangifyRadio: udnyttelse af mulighederne i den digitale musiktjeneste Spotify gennem håndgribelige brugergrænseflader Lasse Kruse Larsen IT bachelor Aarhus Universitet Department of Computer Science Aabogade

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE

INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE Menneske og maskine: INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Overskrifter Ny teknologi og intuitive betjeningspaneler Kommunikation

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Prototyper & interaktionsdesign. SAS Forum 2012

Prototyper & interaktionsdesign. SAS Forum 2012 Prototyper & interaktionsdesign SAS Forum 2012 Klaus Silberbauer Partner, Creative Director Think! Digital Tidl. UX Director / VP, Creuna Cand. IT. Strategy Tactics Operations Strategy Tactics Operations

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere