ExpoTable: Exploring TUI in a Sales Fair Context

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ExpoTable: Exploring TUI in a Sales Fair Context"

Transkript

1 ExpoTable: Exploring TUI in a Sales Fair Context Denni Pultz Gottfredsen Aarhus University Christina Rix Rousing Aarhus University Oskar Dalgaard Andersen Aarhus University Søren Lau Frederiksen Aarhus University IT BACHELOR PROJECT DEPT. COMPUTER SCIENCE AARHUS UNIVERSITY 1. ABSTRACT In this paper we try to explore how a Tangible User Interface (TUI) can be used in a sales fair context. To contextualize this, we are investigating the area of sales fairs and how TUI can be used to enhance the selling process and provide a great selling tool for the exhibitor. Furthermore we will be exploring how a tangible user interface can be used to present customized personalized data to an exhibition visitor. To explore this matter we have designed a concept from which a prototype was built and tested. A usability test showed great evidence of concept potential, but the prototype needs further work. 2. RESUMÉ I dette projekt har vi forsøgt at udforske hvordan et Tangible User Interface (TUI) kan bruges i en salgsmesse kontekst. Vi forsøger at udforske dette i en salgsmesse sammenhæng hvor vi ser på hvordan TUI kan bruges til at understøtte salgsprocessen og samtidige være et salgsredskab for udstilleren. Endvidere vil vi belyse, hvordan TUI kan bruges til at præsenterer skræddersyet personalisereret data til en messebesøgende. Vi har undersøgt dette og udviklet et koncept, og heraf fremstillet en prototype vi har testet. Brugertesten har vist indikationer på, at konceptet er bæredygtigt til trods for, at prototypen kræver mere arbejde. Keywords Tangible User Interfaces, Customized personalized data, Visual data representation, Sales fair. 3. MOTIVATION Mange virksomheder deltager på relevante salgsmesser, for at promovere sig selv i branchen. Det er vigtigt for virksomhederne at gøre sig synlige, især her i finanskrisen. Finanskrisen har haft alvorlige konsekvenser for danske virksomheder. Dette har betydet, at mange virksomheder i større grad har haft svært ved at finde kapital til finansiering af sig selv. Som resultat af finanskrisen har der været øget fokus på virksomhedernes omkostninger [1]. TUI har ikke fået meget forskningsrelateret opmærksomhed, i et Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. GRAF 2012, January 9th, 2012, Aarhus N, Denmark. Copyright 2012 KR ÅBOGADE 34, DK-8200 AARHUS N forretningsmæssigt perspektiv. TUI er derfor ikke et særligt udforsket interaktions-område i denne sammenhæng. Det er i løbet af de næste år vigtigt, at se på hvordan man tiltrækker og fastholder den yngre generation i messe sammenhænge [2]. Disse messer er vigtige for at udveksle viden og blive opdateret på hvad der rør sig i branchen. På baggrund af dette er det interessant, at kigge på hvordan ny teknologi kan benyttes i denne sammenhæng. 4. INDLEDNING Denne opgave vil have fokus på hvorledes vi kan digitalisere kommunikationen på salgsmesser, kunde og sælger imellem, samt hvorledes TUI påvirker kundens forståelse af sælgerens produkt igennem aktiv-brugerdeltagelse. Lurie, H. Nicoholas og Mason, H. Charlotte [3], har undersøgt hvordan visuelle repræsentationer kan have indflydelse på beslutningsprocessen i en købssituationen. Beslutningsprocessen i forhold til et køb er set som en problemløsende proces, hvor forbrugeren gennemgår en række faser før den endelig beslutning om et køb træffes [4]. Beslutningsprocessen kan påvirkes i en positiv retning ved hjælp af information context [3]. Information context er et begreb, der dækker over hvilke informationer forbrugeren ligger mærke til i en visuel repræsentation og hvorledes disse aflæses og sammenlignes. Dette er kun tilfældet såfremt den visuelle afkodning er præcis og effektiv [5,6,7]. Her kunne TUI være et redskab for sælgeren, til at visualisere produkternes egenskaber. Vi har fundet det interessant at se på, om TUI kan understøtte kommunikationsprocessen på en salgsmesse intuitivt. Intuitiv interaction er beskrevet af Hurtienne og Blessing [8] på følgende måde: A technical system is intuitively usable if the users subconscious application of prior knowledge leads to effective interaction. Det betyder at, hvis systemet kan anvendes på en effektivt måde kun med den erfaring brugeren har i forvejen, må det siges at være intuitivt. Endvidere har vi kigget på hvordan sælgeren opnår en fordel ved at personalisere data i forhold til kunden. I et studie [9] udført af Carol F. Surpreant og Michael R. Solomon omhandlende personalisering af produkter, har de fundet indikationer på, at skræddersyet personalisering har en positiv indvirkning på, kundens tilfredshed. Dette mener, Carol F. Surpreant og Michael R. Solomon sandsynligvis også kan skyldes den hjælp, som kunden modtager, da beslutning kan være svær at træffe [9]. Side 1 af 12

2 5. RESEARCH QUESTION Kan et tangible user interface formidle produkter på salgsmesser, og samtidig understøtte salgsprocessen? 6. RELATERET ARBEJDE I forhold til TUI findes der meget litteratur, men indenfor vores område findes der ikke meget offentligt tilgængeligt materiale. Det har som tidligere nævnt også været med, til at motiverer os til at kigge på denne kontekst. I det følgende vil vi beskrive det arbejde, som er relevant i forhold til vores koncept. 6.1 BRICKS: LAYING THE FOUNDATION FOR GRASPABLE USER INTERFACE Ishii et. al foreslår et nyt paradigme, Grapsable User Interface [31], som tager nogle af de virtuelle user interfaces elementer og gør dem fysiske. Et Graspable User Interface gør det muligt, at lave en direkte styring af elektroniske eller virtuelle objekter gennem fysiske artefakter, der anvendes som et fysisk håndtag til den digitale verden. Billede 1 Graspable User Interface Disse fysiske artefakter kalder Ishii et. al for bricks og fungerer som specialiserede inputs, der kobler de fysiske egenskaber sammen med de digitale. Disse bricks kan sende sin position, retning og anden information til en computer, som kan ændre den visuelle repræsentation i forhold til de informationer computeren modtager fra disse bricks. Dette paradigme er en af grundstenene i Tangible User Interface og i vores koncept gør vi brug af bricks -metaforen til, at ændre på digital information [Se udforming]. 6.2 TANGIBLE QUERY INTERFACE Tangible Query Interface [10] er en TUI-platform til at foretage forespørgsler i en database gennem fysiske parametre. Interfacet er konkretiseret i en ejendomsmægler sammenhæng, hvor man kan flytte rundt på et geografisk område, såvel som pris og antal kvadratmeter. Arbejdet bygger på et Token+constraint system [11], hvor enkelte Tokens kobles sammen med et fysiske afgrænset området, hvor Token kan arbejde i. En Token er et fysisk objekt, som er tildelt en digital egenskab. De enkelte Tokens repræsenterer de forskellige database query-parametre som database forespørgselen afgrænses med. De enkelte parametre indgår kun i forespørgselen, såfremt parameteren er fysisk tilstede. I evalueringens fasen i artikel blev der lagt vægt på effektiviteten af interfacet, og der blev udviklet en GUI-baseret udgave af TUIet. Disse to interfaces lagde grund for en brugertest, hvor brugerne blev stillet en række opgaver som skulle løses på begge interfaces. Denne test viste, at anvendelse af TUI krævede en opsætningsfase, også set ved [31], hvor alt først ligges på bordet, for herefter at blive ændret. Ydereligere syntes nogle opgaver svære at gennemføre gennem TUI, i forhold til med GUIet. Det konkluderes i deres test, at GUI i gennemsnit var en hurtigere måde at manipulere data, eftersom brugen af TUI nedsætter hastigheden med 40%. Det er væsentligt at bemærke, at TUI foretrækkes af de yngre brugere (ca. 23 år) i testen. Hvilket måske afspejler forandringsvilligheden hos den yngre generation. Vi vil bruge artiklens tilgang til brugen af fysiske parametre i et TUI, til at ændre data og derved også ændre i den visuelle repræsentation. Endvidere har evalueringen af GUI og TUI været med til at inspirere os til, at undersøge på hvilken måde TUI bliver opfattet af brugerne. 6.3 VISUAL REPRESENTATION: IMPLICATIONS FOR DECISION MAKING Nicholas H. Lurie & Charlotte H. Mason præsenterer et framework [3], som kan bruges til at tænke over, hvordan visuelle repræsentationer har en tendens til at påvirke beslutningsprocessen. Lurie & Mason fokuserer på to typer af visuelle repræsentationer som der i særlig grad har tendens til at påvirke forbrugerne. Det ene er det visuelle perspektiv, som i høj grad er brugerens mulighed for, at ændre perspektivet. Det bedste eksempel, er Lands End s My Virtual Model (se billede 4), som gør brugeren i stand til at lave en karakter der ligner dem og herefter beklæde dem med forskelligt tøj, således de kan se hvordan de selv vil se ud med tøjet. Styrken ved denne type af repræsentation, er at forbrugerne med overvejende sandsynlighed, vil prøve mere tøj end de normalt vil have gjort ude i en tøjbutik. Det er her også værd at nævne, at forbrugere som benyttede Lands End s My Virtual Model havde en højere konverteringsrate og købte for 8% mere [41] sammenlignet med de forbrugere som ikke anvendte My Virtual Model. Dette viser hvorledes visuelle repræsentationer og personalisering kan påvirke beslutningsprocessen positivt. Billede 3 - TQI i brug Billede 4 TQI Billede 2 My Virtual Model Den anden type de fokuserer på, er information context. I denne type fokuseres der på, hvilke informationer som forbrugeren lægger mærke til. Ændringer i data, farver og former som bliver brugt i en visuel repræsentation påvirker hvordan informationen er aflæst og sammenlignet. Dette er interessant, at kigge på i en forretningssammenhæng, da man kan være med til at påvirke Side 2 af 12

3 forbrugerens beslutningsproces i en positiv retning. Lurie & Mason nævner som eksempel, at hvis forbrugerne bliver vist en graf over et produkts performance, og på tekstform bliver vist holdbarheden af produktet tillægger de produktets performance større værdi i beslutningsprocessen end holdbarheden. Det gør sig generelt gældende, at når repræsentationer indeholder både tekst og grafisk information, så modtager den grafiske information større værdi. I forhold til vores koncept, er det interessant at kigge på hvordan vi kan gøre brug af dette, for at øge forståelse af sælgerens produkt og hvad produktet kan gøre for kunden. Er sælgerens produkt meget komplekst, kan vi endvidere drage fordel, at mennesket kan forstå mere information når det er grafisk afbilledet, i forhold til tekstform [42,43]. 6.4 TANGIBLE-BUSINESS PROCESS ANALYSER TUI bliver oftest brugt, som understøttelse for et undervisningsredskab for mindre børn, eller i en underholdende kontekst, som f.eks. Reactable [12], men TUI er ikke velkendt i et forretningsmæssigt perspektiv. Dog har MIT, Media Interactive Technology, sammen med NTT Comware Systems udviklet systemet Tangible-BPA [13], Tangible Business Process Analyzer. Det er et samarbejdsværktøj til at designe hvilke forretningsmæssige processer virksomheden burde benytte. Interfacet er bygget ovenpå Sensetable platformen [14], hvilket gør at flere brugere kan benytte systemet samtidigt, da man direkte kan modulere et work-flow og kontrollere forskellige parametre, som f.eks. arbejdstiden i forhold til arbejdsopgaven, hvor det er fysiske klodser man regulere på bordet, som repræsentere disse parametre. Billede 5 - Tangible-BPA interface Bordet illustrerer flaskehalse i en arbejdsgang, som bliver repræsenteret via animeret simulationer. Udover dette illustrerer den også simulationer af cost/profits, throughputs, og leadtime. Brugeren får derfor mulighed for at udforske problemer, afprøve hypoteser, og eventuelt indse effekten af nogle af de beslutninger man tager i samarbejde med forskellige forretningsfolk, herunder f.eks. konsulenter, kunder og it-leverandører. Dette er et meget interessant projekt, da dette er et af de få dokumenterede projekter, der arbejder i et forretnings orienteret perspektiv. Dette er interessant i forhold til vores projekt, da de sælgere, der står på en messe, kan give kunderne et meget fleksibelt overblik over købet, og hvilken betydning det har for kundens virksomhed. Vores koncept skal også give mulighed, for at ændre på en række parametre, som kan være med til at give kunden det bedst mulige tilbud, via visuelle repræsentationer og personaliseret data. 7. DESIGN PROCES Vi vil i det efterfølgende afsnit beskrive vores design proces, hvor vi vil komme ind på vores empiriske resultater igennem vores dataindsamling og beskrive idégenereringsprocessen, samt evaluering af en low-fidelity prototype. 7.1 DATAINDSAMLING For at opnå indsigt i domænet, salgsmesser, er det vigtigt at vi ud fra den eksisterende situation indsamler tilstrækkelig data, til at identificere de interaktions- og kommunikationsmønstre, der i dag er på salgsmesserne. Denne indsigt har vi opnået ved at udføre et semi-struktureret interview med salgsmedarbejdere fra Cryos International. Styrken ved semi-strukturede interviews er at de kombinerer egenskaberne fra ustrukturede- og strukturede interviews [15]. Vi kan med fordel bruge denne interviewform, da det vil hjælpe os til at danne et bedre overblik over hvordan man agerer på en messe, samt delingen af information. Denne kvalitative interviewform gjorde det muligt for os undervejs, at ændre og styre de forskellige sekvenser af interviewet, så vi dermed bedre kunne identificere de problemstillinger salgsmedarbejdere beskrev. Ud fra dette interview identificerede vi, at der var en problemstilling i forhold til hvordan sælgerene på en messestand kunne huske og skelne mellem de mange messebesøgende. Den nuværende praksis er, at udveksle visitkort og skrive noter herpå. Denne praksis blev understøttet af vores observationer på henholdsvis Cykelmessen i Vejle og Land- og Mejerimessen i Herning Messecenter. På disse messer udførte vi ligeledes semistruktureret interviews med sælgere på forskellige messestande, for at få et indblik i hvordan de sammenholdte informationer fra en bestemt kunde. Flere af sælgerne påpegede endvidere vigtigheden i, at kunne skelne mellem de kunder som de havde snakket og udvekslet informationer med. Desuden havde nogle virksomheder udarbejdet en papirformular. Denne viste sig, at sælgeren efter messen overførte noterne og kontaktinformationerne til virksomhedens CRM-system. For at få yderligere indsigt i hvilke handlinger og interaktionsmønstre kunder og sælgere har på messer, benyttede vi os af observationsteknikken fly-on-the-wall [16]. Vi observerede forskellig brug af messestandsartefakter, som fra messe til messe ikke havde et helt entydigt mønster. I vores observationer så vi at messearrangøren brugte varianter af id-kort til kunderne og sælgerne, men overordnet fungerede id-kortet som billet og identifikation. Ligeledes blev vi opmærksomme på, at kunderne oftest besøgte de messestande, som udstillede enten produktartikler eller ting man kunne lege med. Et eksempel på dette var på Land og Mejerimessen i Herning, hvor vi observerede at en messestand havde megen aktivitet pga. et interaktivt mejeriprodukt-spil, hvor man kunne teste sin hurtighed indenfor genkendelsen af forskellige mejeriprodukter. Med disse kvalitative interviews samt observationer, kan vi beskrive to scenarier, ét fra kundens perspektiv og ét fra sælgerens. Scenarierne skal eksemplificere interaktions -og kommunikationsmønstre, som dataindsamlingen har belyst. Dette skal efterfølgende være med til, at definere to problemstillinger, for henholdsvis kunden og sælgeren. Ydermere kan dette hjælpe til en bedre forståelse af de to instansers behov under vores idégenereringsproces BRUGSSCENARIE FRA KUNDENS PERSPEKTIV Kunden har inden salgsmessen tilmeldt sig online, hvor kunden har registeret sine kontaktoplysninger. Da kunden ankommer får kunden tildelt et id-kort, som er adgangsbilletten til messen. Side 3 af 12

4 Kunden er blandt andet kommet for at finde nogle konkrete tilbud til sin virksomhed. Kunden opsøger derfor interesseret en stand, som er indehaver af de produkter kundens virksomhed søger. Sælgeren tager imod kunden, og kunden stiller spørgsmål ind til de produkter sælgeren viser frem. For hvert produkt viser sælgeren produktblade frem og forklarer hvilke fordele der er ved de enkelte produkter. Kunden udpeger nogle enkelte produkter og stiller nogle krav til dem, som sælgeren vil følge op på efter messen, med et konkret tilbud. Dialogen ender med at de udveksler visitkort, kunden besøger efterfølgende sælgerens konkurrenter, for at indhente flere tilbud og få en bedre pris. Efter endt messe har kunden en række visitkort og forskellige produktblade, kunden modtager senere tilbud fra de forskellige sælgere, hvorefter kunden følger op på de mest interessante tilbud BRUGSSCENARIE FRA SÆLGERENS PERSPEKTIV Sælgerens virksomhed har inden messen tilmeldt og registreret deres stand. Sælgeren får tildelt et id-kort, som er adgangsbillet til messen og identifikation over for kunderne. Sælgerens opgave er at promovere virksomheden til flest mulige kunder, opgaven består i at guide og informere om de produkter virksomheden producere. Det vil sige jo flere kunder sælgeren er i kontakt med, desto større chance for at skabe en potentiel ny kunde. I den enkelte dialog med kunden, vil sælgeren skulle huske specifikke krav, hvis ikke sælgeren skribler dem ned under dialogen, vil sælgeren efterfølgende have svært ved at huske det tilbud han skal sende til kunden. Dialogen vil ende i at de udveksler kontaktinformationer, hvis kunden er interesseret i sælgerens produkt(er). Herefter kan sælgeren skrible de specifikke krav ned på en formular eller papir og arkivere dem til senere brug. Efter endt messe kan sælgeren indføre alle kundeinformationer samt tilhørende notitser ind i firmaets CRMsystem KUNDENS PROBLEMSTILLING Kunden har brug for at skabe et overblik over hvad det vil sige, at erhverve sig sælgerens produkt. Kunden har nogle personlige krav, der ønskes imødegået. Kunden ønsker at sælgeren engagerer sig i kundens situation, og at sælgeren efterfølgende sender et konkret tilbud. Denne tillid skal sælgeren opretholde, ellers vil kunden få mistillid til sælgeren SÆLGERENS PROBLEMSTILLING Sælgeren ønsker at kunne omsætte mest muligt, ved at tilegne sig nye kunder og sælge dem sit produkt. En af strategierne er at imødekomme kundens krav og behov hurtigere end konkurrenterne, og til en fordelagtig pris. For at imødekomme kundernes krav og behov på en messe, skal sælgeren kunne huske disse informationer, for senere at kunne oprette og sende konkrete tilbud, uden først at indhente selvsamme oplysninger igen. Det kan virke uoverskueligt, at skulle huske flere kunders forskellige krav og behov, hvis sælgeren igennem en dag har haft mange kunder. Sælgeren har på nuværende tidspunkt en uhensigtsmæssig arbejdsgang, i forhold til lagringen af de overstående informationer. Disse problemstillinger er grundstenene i den efterfølgende idégenereringsproces, da disse kan ses som design begrænsninger. 7.2 IDEGENERERING I denne del af design processen har vi haft fokus på udviklingen af et koncept, som både skal hjælpe kunder samt sælgerne på de forskellige messestande. Vi havde efter vores dataindsamling opstillet to problemstillinger for henholdsvis kunde og sælger. Med det i mente valgte vi at lave en brainstorming session [17]. Vi startede ustruktureret med, at vi alle skrev nogle små historier både i form af skitsering og talebobler. Herefter skulle vi tegne videre på hinandens idéer, og derefter roterede vi idéen videre efter 5 min. Dette gav et indblik i hvordan man med en ustruktureret tankestrøm kunne se idéer, der indeholdte perspektiver fra alle gruppens medlemmer. Igennem denne session, blev det hovedsageligt sælgerens perspektiv vi tog fat i. Billede 6 Brainstorm session Idéen gik kort fortalt ud på at udstyre en messestand med et rundt messebord med indbygget QR-reader. Sælgeren kunne indsamle data omkring kontaktoplysninger på kunder, samt hvilke produkter kunde og sælger havde diskuteret. Samt hvornår og hvordan sælgeren må og kan kontakte den pågældende kunde. Praktisk gik dette ud på at alle messedeltagerne blev udstyret med et id-kort, med en påprintet QR-kode. Deltagernes kontaktoplysninger ville være indlejret i QR-koden på id-kortet, og kunderne ville have mulighed for at videregive disse oplysninger til sælgerne på messestandene via sælgernes messebord. Ligeledes ville sælgerne have indlejret en QR-kode i sit id-kort, for at kunne identificere sig. Ydermere skulle sælgeren have fysiske repræsentationer af sine produkter, med en ligeledes indlejret QRkode. Billede 7 Konceptet hvorpå vi konstruerede en low-fidelity prototype. Ud fra denne idé udviklede vi en low-fidelity prototype, da lowfidelity prototyping[18] vil fungere som et effektivt værktøj til at analyser kundernes og sælgernes interaktionsmønstre, og ligeledes kunne vi få indsigt i om konceptet kunne løse både sælgeres og kunders incitament til at bruge systemet. Idéen visualiserede vi i pap og papir, og derefter agerede vi situationen med én som sælger, og én som kunde. Testen af dette koncept viste, at vi i alt for høj grad styrkede sælgerens incitament til at bruge systemet, og derved glemte kundens. Derfor var det vigtigt, at vi brainstormede videre på konceptet, så det blev trukket i en retning, hvor kunden kunne se en fordel ved at bruge systemet. Side 4 af 12

5 For at motivere kunden til at bruge systemet, så vi en fordel i at personalisere hver enkelt kundens oplevelse af systemet. For at motivere kunden ændrede vi konceptet i en retning, hvor vi nu fokuserede mere på kundens problemstilling. Sælgerne bliver dog ikke glemt, da de altid har til formål at indsamle kontaktinformationer til potentielle kunder på sådanne messer. Derfor vil de altid have et naturligt incitament til at bruge et værktøj, som kan udvide deres kundekartotek samt efterfølgende salgsmuligheder. Efter disse overvejelser begyndte vi prototypefremstillingen. Årsagen til at vi påbegyndte konstruktionen af denne prototype forholdsvist hurtigt var, at vi identificerede at messedisken (ExpoTable) skulle være omdrejningspunktet i vores koncept. Denne beslutning betød, at så snart vi havde den fysiske installation af prototypen efterfølgende kunne fokusere arbejdet Billede 9 Konstruktionen begynder at tage form på interaktions og softwaredelen. I det efterfølgende afsnit vil vi konkretisere det endelige koncept, som er produktet af de empiriske resultater vi har haft igennem design processen. 8. KONCEPT Konceptet (ExpoTable) er udviklet ud fra vores dataindsamling og idegenereringsproces, hvor vi har identificeret nogle problemstillinger for kunden og sælgeren, dog vil vi hovedsageligt fokusere på at forøge kundens incitament til brug af systemet. ExpoTable (fig. 1, s.6) bygger på udveksling af informationer fra sælger til kunde, og vice versa. Disse informationer hentes fra messearrangørens database og lagres i sessioner, i sælgernes CRM-system. Figur 1 illustrerer et overblik over konceptets funktioner, relationer, output og input til systemet samt download og upload til databaserne. Konceptet tager udgangspunkt i salgsmesser, hvor vi har fokusereret på, at kunden ikke skal ændre adfærd radikalt. Vi ser kunden som bruger af messen, og derved skal messen understøtte kundens tilstedeværelse. Ved at udnytte de eksisterende messeartefakter der er til stede på messen, vil kunden stadig registrere sig på forhånd og få udleveret et id-kort. Id-kortet vil indeholde et tag, som kunden kan bruge til at identificere sig med fysisk og digitalt [21], hvilket også er meget udpræget på nutidige messer. Billede 8 - Goto konference id-kort, m. QR-koder som tag. Vi forestiller os at dette id-kort vil erstatte den nuværende udveksling af visitkort eller udveksling af s, således at vi minimerer points-of-failure; i forhold til at modtage informationen korrekt. Dette id-kort vil indgå i interaktionen med sælgeren. For at imødegå kundens behov om tillid og incitament til at udveksle kontaktinformationer er det vigtigt, at give kunden en vis kontrol over sine informationer både digitalt og fysisk. Disse informationer videregives kun hvis kunden er aktivt involveret i systemet, og derved undgås det at kunden føler sig frarøvet sine informationer. Vi har givet sælgeren et værktøj, ExpoTable, som kan give kunden et visuelt overblik over eget forbrug [forklares nærmere under prototypefremstilling], og hvilken betydning købet af sælgerens produkt har for kundens fremtidige forbrug hvis produktet erhverves. Det vil sige at hver kunde får repræsenteret deres personlige virksomhedsdata i systemet. Dette kunne for eksempel være, at en virksomhed skal udskifte 250 lysstofrør i en lagerhal, lyset brænder i 14 timer om dagen, og gennemsnits watten er 90watt og elprisen er 90øre. De fire faktorer afspejler kundens forbrug af strøm i lagerhallen, hvis sælgeren skal afsætte sit produkt til kunden, skal sælgeren overbevise kunden om at produktet er bedre i forhold til kundens nuværende installation. Billede 10 Eksempel på en visuel repræsentation Side 5 af 12

6 Figur 1 Oversigt over konceptets input og output, download og upload, relation mellem kunder og sælgere i konteksten. Side 6 af 12

7 Ved at vise kunden sort på hvidt (billede 10) at virksomheden laver en god investering i sælgerens produkt, giver dette kunden en bedre mulighed for at tage en beslutning [3]. Sælgeren kan bede kunden om at identificere sig, eller kunden kan selv identificere sig med sit id-kort i systemet. I det kunden identificerer sig med id-kortet, overfører kunden sine informationer til sælgeren. Denne interaktion gør at kunden stadig aktivt videregiver sine informationer, derved bibeholder kunden kontrollen med sine informationer. Vi ser derfor kundens id-kort som et token [11]. Id-kort bruges i ExpoTable til at overføre informationer fra en kunde til en sælger digitalt, og vice versa. I interaktionen med ExpoTable, bliver handlingerne på disken gemt i en session. Det vil sige. at når en kunde oplyser nogle informationer igennem ExpoTable bliver disse informationer lagret i en session. Disse informationer kan herefter tilgås, af sælgerens virksomhed, i et customer relationship management (CRM) system. Disse sessioner indeholder kundens interesse for sælgerens produkter, f.eks. hvor mange lysstofrør kunden skal have udskiftet, således at sælgeren kan starte en salgs korrespondance, med et konkret tilbud på kundens specifikke krav og behov. ExpoTable er et værktøj der går ind og understøtter formidlingen af en sælgers produkt, hvilket differerer sig meget fra branche til branche, derfor er et generisk interface næsten umuligt at fremstille [23]. ExpoTable skal derfor tilpasses hver enkelt virksomheds produkter. Vi vil i efterfølgende afsnit eksemplificere ExpoTables i en kontekst og med udgangspunkt heri udvikle en prototype. 9. PROTOTYPEFREMSTILLING I dette afsnit vil vi gennemgå den fremstillede prototype, og beskrive hvorledes den er udformet, samt systemets framework, og hvilke dele, der er implementeret. For at kunne demonstrere vores koncept, har vi konkretiseret konceptet i et eksempel. Eksemplet tager udgangspunkt i en grønenergimesse. Vi har valgt en grønenergimesse, da dette er et letforståeligt emne, at relaterer til. I denne kontekst har vi valgt at fokuserer på en virksomhed, som sælger energibesparende LED lyskilder (pærer og lysstofrør). Produkternes effektivitet udmåles i elforbruget, som kan gøres op i kroner og ører, hvilket gør eksemplet konkret og anskueligt. Prototypefremstillingen tager udgangspunkt i et fremtidigt scenarie, som skal konkretisere vores koncept. Scenariet vil vi bruge til at understøtte forståelsen af interaktionen med prototypen og senere til evaluering af konceptet FREMTIDIG SCENARIE Sælgeren imødekommer kunden, da sælgeren ser at kunden virker interesseret i sælgerens produkter. Sælgeren starter en dialog med kunden og finder ud af hvilke behov kunden har. Sælgeren introducerer en række produkter som kan opfylde kundens behov. Sælgeren introducerer kunden til ExpoTable, hvor kunden kan se hvilken betydning produktet har for sin virksomhed. Sælgeren beder kunden om at identificerer sig i ExpoTable, som giver feedback på dette. Herefter stiller sælgeren ét efter ét de diskuterede produkter på ExpoTable. Herefter beder sælgeren kunden om at indstille sit aktuelle forbrug igennem de fysiske parametre. Efter at kunden har opgivet sit aktuelle forbrug, visualiserer systemet forbruget på en graf. Grafen viser den årlige besparelse kunden får ved at investere i sælgerens produkt. Sælgeren går igennem de diskuterede produkter og kunden får et indblik i hvilke fordelagtige værdier der er i sælgerens energibesparende lyskilder. I slutningen af dialogen tager kunden sit id-kort, og ExpoTable giver feedback på dette. ExpoTable har gemt sessionen i sælgerens CRM system og indeholder nu alle de parameter indstillinger, der passer til de enkelte produkter, som har været fremvist i ExpoTable. Prototypen har fokus på kundens interaktion med ExpoTable. Dette har betydet at kunden hovedsageligt giver input til systemet, og sælgerens rolle er dermed nedprioriteret. Vores prototype består af et webinterface, en interaktivt disk (ExpoTable) og en database. Webinterfacet bruges blot til at illustrere nødvendigheden af at registrere sig inden messen. Disken er der hvor kunderne kan indstille deres forbrug og se hvilken besparelse de opnår ved at skifte deres nuværende pærer eller lysstofrør til energibesparende-led udgaver. Forbruget bliver beregnet ud fra antal lyskilder, antal timer om dagen, elprisen og gennemsnitlig watt pr. lyskilde (billede 10). Vi ser bort fra afskaffelse og fornyelse af pærerne i vores beregningsmodel. Alle data bliver gemt i en database, som senere kan tilgås af sælgeren. Webinterfacet (billede 11) består af en formular, hvor kunden kan oplyse sine informationer. Disse informationer bliver gemt i databasen, hvor informationer bliver tildelt et unikt id. Dette unikke id kobles sammen med id-kortets tag. Billede 11 Screenshot af Webinterface ExpoTables overflade vil være interaktivt på to måder; den tracker de fysiske repræsentationer og giver feedback via et display (billede 12). Displayet giver meningsfuldt feedback, til de forskellige fysiske objekter som systemet tracker, hvilket varierer. Vi vil i det følgende gennemgå de tre forskellige typer af fysiske objekter (parametre, produkter og id-kort) som systemet kan tracke. De fysiske parametre repræsenterer de variabler beregningsmodellen bruger, hvor kunden indstiller sit forbrug i systemet (billede 12). Inspirationen til hvorledes kunderne skulle indstille deres forbrug kommer fra [10,13]. Når parametrene bliver tracket giver displayet visuelt feedback ovenover den fysiske parameter (billede 12), i form af tal og type, f.eks. 12 timer. Når brugeren interagerer med parameteren giver systemet direkte feedback. Direct-manipulation [30] giver en bedre forståelse og en lethed i brugen af systemet, og derved mindskes distancen mellem brugerens mål og viden [29]. Vi forestiller os at denne kobling vil virke intuitivt for brugeren, dette tager vi op i evalueringen. De to produkter virksomheden sælger, henholdsvis LED pære og lysstofrør, har fysiske kvaliteter, som vi vil gøre brug af. De er let genkendelige og håndgribelige og ved at placerer dem på diskens overflade kan systemet tracke dem og simulerer en investering af produktet for kunden, ud fra det indstillede forbrug. Ved at gøre Side 7 af 12

8 brug af den visuelle repræsentations teori, information context [3], er simuleringen en graf (billede 10), over en seks årig periode, hvor kunden kan danne sig et overblik over besparelsen. Den visuelle forskel grafen viser, er forskellen mellem det nuværende forbrug og det fremtidige, denne visuelle forskel er mere overbevisende end en repræsentation i tekstform. Dette visuelle indtryk giver en større indflydelse i en beslutningsproces [34,35,36]. Udover det visuelle, beskriver systemet også de rå tal for besparelsen samt forbruget. Systemet bruger grafen som feedback, på at produktet bliver tracket, desuden giver grafen også feedback på ændringer i parametrene. Ud over grafen giver systemet feedback ved at lyse produktet op, dette skal simulerer at produktet tændes. Kundens id-kort bliver tracket ved dets tilstedeværelse på ExpoTables overflade. Når id-kortet bliver tracket, giver systemet feedback, som gør det muligt for kunden, at forstå at systemet har genkendt kunden. Her er det vigtigt at systemet kan overbevise brugeren om at informationer ikke stjæles, men at brugeren giver adgang til sine informationer ved at lægge id-kortet på ExpoTable. Dette har vi forsøgt, ved at give et visuelt feedback, som viser kundens navn og derved har vi en forventning om, at kunden er klar over at informationerne er blevet indhentet. Dette aspekt kommer vi nærmere ind på i evalueringen om det også er tilfældet. Systemet kan dog også bruges uden, at man har identificeret sig i ExpoTable. Dette giver kunden mulighed for, at lege med systemet. Billede 13 Interaktiv disk De håndgribelige parametre (billede 14) gør brug af bricksmetaforen, og er udformet med henblik på det visuelle tilkendegivelses aspekt [40]; at de skal drejes. Parametrene er cylinder formet og har en diameteren på 10 cm. og en tykkelse på 2 cm. Billede 14 De håndgribelige parametre Denne størrelse ses anvendt i flere projekter [25,37,38,39], størrelsen er valgt da den har den optimale størrelse for håndtering af roteringen af objekter. Ud over størrelsen har vi valgt at lave fordybninger i kanten af parameteren, for at give et bedre greb og indikerer at fingrene kan placeres i disse fordybninger. For at give parameteren en egenskab har vi brugt ikoner som symboliserer egenskaben, som er placeret på toppen. Billede 12 Billedet illustrerer prototypen i brug, hvor brugeren har identificeret sig, indstillet sit forbrug og valgt LED lysstofrør. 9.2 UDFORMNING I dette afsnit vil vi gennemgå formvalgene af de forskellige dele af prototypen. ExpoTable (billede 13) har en højde på 90 cm, for at give overfladen en højde hvor det stadig giver overblik og interaktionen ikke udfordre kroppens fysik. Denne højde er valgt med udgangspunkt i Sodemanns messeudstillings diske [24]. Overfladen er 50cm x 50cm, hvor interaktions overfladen er ca. 46cm x 46cm. Billede 15 LED lysstofrør og LED pære produkter De håndgribelige produkter (billede 15) er udformet for at efterligne virkelige produkter [31], og skiller sig ud fra parametrene således, at de ikke indbyder til at interagere med, ydereligere end at sætte dem op på overfladen. Side 8 af 12

9 9.3 FRAMEWORK OG IMPLEMENTATION Vi har valgt at benytte reactivisions framework [26] til at tracke de fysiske objekter. Ved at benytte fiducials til at identificere objekterne og samtidigt tracke fiducialens rotation. Vi har modificeret frameworket (se figur 1), da vi ikke havde det optimale udstyr til rådighed. Figur 2 Modificeret reactivision framework diagram Vi har valgt denne teknologi da den understøtter de interaktions former vi ønskede skulle være mulige, til at konkretisere vores koncept i en prototype. Den tekniske implantation af prototypen, bygger på en simpel klient-server model (fig. 2). Vi gemmer alle data om produkter, personer og parametrenes typer i en MySQL database (internet). Database inputtet kommer enten fra vores webinterface, til tilmelding til messen, eller fra ExpoTable, som vil gemme en session i databasen. Databasen outputter til ExpoTable, virksomhedens CRM-system (klient) og til kundens browser (klient). Figur 3 klient/server model I vores prototype har vi implementeret alt overstående til fulde, undtagen implantationen med CRM-systemet og klientens output interface. 10. EVALUERING Evaluering spiller en vigtig rolle i en designproces. Da det er vigtigt at se på, om de designvalg man træffer, løser designproblemet. For at få den bedst mulige evaluering af hvordan ExpoTable løser problemet, skulle testen have været foretaget i den rigtige kontekst. Dette har ikke været muligt i omfanget af projektet, da det økonomisk set ikke kunne var muligt at købe plads på en relevant messe, samt mangel på villighed ved de forskellige messestande, hvor vi ellers gerne vil have været aktivt ude med sælgerne. Derfor fandt vi nogle testpersoner, som ikke skulle have tidligere kendskab til konceptet. Havde testpersonerne på forhånd haft kendskab til konceptet, ville disse ikke have været respektive bruger af ExpoTable. Med dette vil vi risikere misvisende testresultater i forhold til at teste dens intuitive forståelse [27]. Testen fandt sted i Chomsky bygningen på Aarhus Universitet. Vi valgte et alternativ til at udføre brugertests. For at simulere den rigtige kontekst, har vi gjort brug af personas [20] til at indlede testpersonerne i konteksten, og beskrive den fiktive rolle. Personas er et godt værktøj til, at sætte folk ind i en kontekst, da vi ikke har mulighed for at teste prototypen i den rette kontekst. Vi har herunder præsenteret en persona brugt i testen: Du er energi-ansvarlig for Dit Pulterkammer A/S, som er et opbevaringsvirksomhed for private. Din virksomhed lever af at opbevare andres ting i store og små pulterkamre, som befinder sig i store aflåste lagerhaller. Virksomheden er geografisk placeret i Østjylland. Dit ansvar er at sørge for at virksomheden er energibevidst, da brugerne af virksomhedens service kommer på døgnets 24-timer uafhængigt af hinanden. Du driver virksomheden hen mod at blive så CO2-neutral som muligt, og belysning er den største post i jeres energiforbrug. Derfor er du taget på grønenergimesse for at se på energibesparende løsninger. Testpersonerne påtog sig denne rolle og registrerede sig selv, som deltagende i messen ved hjælp af vores webinterface. Billede 16 - Testperson indtaster informationer i web interface. Hvorefter de gik hen til ExpoTable, for at finde et tilbud med hjem til virksomheden (Billede 12). Som opfølgning på vores brugertest, havde vi udformet et semistruktureret interview. Dette interview blev foretaget på hver enkelt testperson umiddelbart efter testen. Dette interview skulle belyse hvorledes testpersonen forstod interaktionen med ExpoTable og konsekvenserne heraf [32] TESTRESULTATER Under vores brugertest af konceptet fik vi bekræftet nogle af vores forventninger og andre afkræftet. Som udgangspunkt forstod alle vores testpersoner det overordnede koncept, og kom hurtigt i gang med testen efter kort introduktion. Vi havde en forventning om, at når testpersonerne blev bedt om at lægge deres id-kort på bordet og derved identificerer sig selv, ville forstå at systemet havde adgang til deres informationer. Dette var ikke entydigt tilfældet i vores brugertest. Dette skyldes at testpersonerne kun fik vist sit navn, når de lagde deres id-kort på bordet. Et forslag fra en testperson var, at de samme oplysninger som var angivet ved tilmeldingen også skulle afspejles visuelt i systemet. Testpersonerne fandt koblingen mellem vores parametre, produkter og graf meningsfuld, da der var direkte feedback på deres interaktion. Her fik vi bekræftet vores forventning om at Side 9 af 12

10 interaktion med parametrene virkede intuitivt for testpersonerne. Dette påvirkede testpersonerne således, at der ikke var fokus på interaktion med prototypen, men på det feedback prototypen gav. Hvilket bekræftes af vores efterfølgende interviews. Endvidere fortalte testpersonerne, at de forstod hvilken indflydelse produkterne havde for deres fiktive virksomhed. Dette ser vi som et udfald af, at vi bruger visuelle repræsentationer i prototypen. Hvilket bekræftes at brugen af information context kan have en positiv indflydelse på beslutningsprocessen. Testen viste også, at ikke alle testpersonerne forstod, at vi havde tracket hvilke produkter de var interesseret i. Hvortil de foreslog, at dette på en eller anden måde skulle afbildes grafisk i prototypen, for eksempel i form af en indkøbskurv. Afledt af dette, var det ikke klart for dem at sælgeren kunne sende dem en med tilbud på de produkter testpersonerne havde set på. Testpersonerne mente at det skulle fremgå mere klart for samtalen, både for sælger og kunde, hvilke informationer sælger har tilgængelige omkring kunde. Vi blev af en testperson gjort opmærksom på, at der kunne være nogle problemer i forhold til informationssikkerhed i nogle tilfælde, som også er blevet omdiskuteret i nyere forskning indenfor informationssystemer [28]. Efter endt brugertest observerede vi flere testpersoner, blive stående og lege videre med prototypen. Hvilket bekræfter at systemet indbyder til leg uden at identificere sig. 11. DISKUSSION Vi har lagt meget stor vægt på, hvordan kunden oplevede ExpoTable, hvilket har betydet at vi har tilsidesat sælgerens oplevelse. Havde ExpoTable været testet i den rigtige kontekst, skulle vi have haft fokus på både sælgerens og kundens interaktion. Dette kunne have bidraget til en mere intuitiv forståelse for kunden, hvilket også vil gøre det muligt at teste sælgerens forståelse af ExpoTable. Vi har kort introduceret, at vi har haft et ønske om at koble ExpoTable sammen med sælgerens CRM-system og se på hvilke forretningsmæssige fordele dette kunne have. Hvis vi skal kunne drage nogle konklusioner i forhold sælgeren er det nødvendigt for os, at teste hvordan sælgeren oplever ExpoTable. Det er her relevant at kigge på, om sælgeren føler at ExpoTable bidrager positivt til salgssituationen eller sælgeren føler sig hæmmet. Ved at give sælgeren dette værktøj fjerner vi nogle trin af arbejdsbyrden (nedfældning af informationer og manual overførsel af informationer til CRM-systemet), derved optimerer vi på workflowet. Minimeringen af arbejdstrin, er et af nøglepunkterne i workflow optimering. Reducering af disse arbejdstrin kan medfører mindre tidsforbrug [22]. Dette er kun diskuteret på et teoretisk plan, for at bekræfte dette er det nødvendigt at teste på et praktisk niveau. I testen kunne testpersonerne identificere sig med id-kortene, testpersonerne fik ingen introduktion, hvilket kunne have givet et andet respons i det efterfølgende interview, og forståelse af vigtigheden af id-kortet i testen. I prototypen har vi simplificeret hvorledes id-kortet bliver genkendt i systemet, ved at bruge et fiducial tag som id. Hvilket vi havde forestillet kunne have været et QR-tag, som kan indeholde data, hvilket også bruges i dag på visitkort. Derved kunne kunder identificere sig selv med deres egne visitkort, og stadig have følelsen af at, sælgeren modtager det fysisk. Dette ville gøre systemet uafhængigt af messearrangørens tilmeldingssystem og kunne tilgå data derfra. Da vi ikke havde fokus på sælgerens interaktion i prototypen, kunne dette ikke testes. Hvis prototypen havde været udvidet med en større sælger interaktion, ville dette sandsynligvis være med til at give en bedre intuitiv forståelse af den igangværende session. Det kunne for eksempel være, at prototypen supporterede, at sælgeren kunne interagere med sit id-kort eller kunne favoriserer produkter. Prototypen er tiltænkt som værende transportabel og kunne opstilles til test et andet sted end i et laboratorium. Prototypen blev ikke transportabel, da vi indså at vi i forhold til tid, materialer og udstyr ikke havde mulighed for at opnå dette. Vi har under vores prototype gjort os nogle designvalg, som har indflydelse på hvordan testpersonerne oplevede ExpoTable. I prototypen viste vi kun kundens navn på ExpoTable, til trods for at vi havde alle kundens oplysninger. Dette designvalg gjorde forståelsen af ExpoTable mindre intuitiv. Havde vi derimod valgt at vise samtlige informationer, kunne vi forstå gennem vores brugertest, at dette kunne have bidraget til en mere intuitiv forståelse af informationsflowet. I vores evaluering opdagede vi et aspekt, som vi ikke havde haft i tankerne, nemlig at ExpoTable opfordre til at udforske mulighederne i sælgernes produkt. Det vi også ser benyttet i Tangible-BPA [13]. 12. FREMTIDIGT ARBEJDE Igennem dette forskningsprojekt har vi som nævnt i diskussionen set på kundens tilgang til ExpoTable, derfor er det næste skridt i udviklingen af vores koncept at få inddraget sælgeren. Derfor vil det fremtidige arbejde bestå i, at kontakte nogle sælgere, der har erfaring med at stå på messer. Her skal man give dem mulighed, for at sætte sig ind i projektets forløb, så de for en forståelse for hensigten med ExpoTable. Dette vil give mulighed for os som udviklere, at iterere videre over konceptet som en større helhed, da vi på nuværende tidspunkt blot har itereret over et udsnit af konceptet. Ydermere kunne det være interessant, at skabe en ny kontekst for ExpoTable, da vi i vores arbejde er blevet bevidstgjort om, at konceptet kunne have potentiale i f.eks. detailhandlen. Her kunne vi se ExpoTable, som en del af salgsteknikken for sælgere i forskellige former for detailhandel. Vi har diskuteret hvordan ExpoTable eksempelvis kan bruges i forhold til at præsentere mobilabonnementer. Vores evaluering belyste også at systemet inspirerede til leg og dette potentiale kan udnyttes i blandt andet Telia Flex [33]. Set i forhold til vores prototype er der visse mangler, som skal forbedres til en version 2, ud fra et teknisk perspektiv, har vi efter vores evaluering allerede identificerede flere behov, som i det videre arbejde skal opfyldes. ExpoTable skal tydeligt vise, at den gemmer oplysninger både til sælgeren og kunden når de har aftalt et tilbud, der skal registreres. Derfor skal systemet ikke gemme alle informationer om samtalen, men blot det man udvælger som værende interessant, for en videre korrespondance. Desuden ønsker vi at systemet bliver transportabelt, da det giver større diversitet i forhold til at teste i den rette kontekst, samt give mulighed for at udforske andre interessante kontekster. 13. KONKLUSION Vi har fortaget et empirisk studie, som belyser hvordan interaktionen mellem kunder og sælgere er på en salgsmesse. De empiriske studier viste at sælgerne havde svært ved at håndtere den store mængde af information de indsamlede i løbet af messen. Vi fandt at sælgerens nuværende arbejdsgang ikke var hensigtsmæssig. Vi har hertil udviklet et koncept, som tager udgangspunkt i vores empiriske resultater. Dette koncept har vi konkretiseret i en salgsmesse kontekst, hvor vi har belyst at der et potentiale i at bruge et TUI til at formidle produkter i konteksten ved hjælp af Side 10 af 12

11 visuelle repræsentationer. Vi kan konstatere at forståelsen af produktet er blevet styrket og dette giver kunden bedre mulighed for at vurdere produktet i forhold til beslutningsprocessen. Da vi har formået at styrke kundens incitament i brugen af systemet, åbner det op for muligheder for at understøtte salgsprocessen igennem TUI, da digitalisering af informationer muliggøre et bedre informationsflow. 14. ANERKENDELSER Vi vil gerne takke Cryos Internationale for at indvilge i indledende interviews, for at få en indsigt i at være sælger på en messe. Tak til Thorleif Hansen, fra TH-Consult A/S, for at gøre det muligt for os at observere og interviewe på Land og Mejerimessen i Herning messecenter. Tak til Datalogisk Institut for udlån af elektronisk udstyr. Vi vil også takke de frivillige testpersoner, som har indvilliget i vores brugertest. 15. REFERENCER [1] [2] Power of Exhibitions in the 21st Century CEIR, Center for Exhibtion Industry Research. [3] Lurie, Nicholas H. and Mason, Charlotte, Visual Representation: Implications for Decision Making. Journal of Marketing, Vol. 71, January [4] John C. Mowen, Beyond consumer decision making, Journal of Consumer Marketing 5(1) (1988): [5] Cleveland, William S. (1987), Research in Statistical Graphics, Journal of the American Statistical Association, 82 (June), [6] Cleveland, William S and Robert McGill (1984), Graphical Perception: Theory, Experimentation, and Application to the Development of Graphical Methods, Journal of the American Statistical Association, 79 (September), [7] Cleveland, William S and Robert McGill (1985), Graphical Perception and Graphical Methods for Analyzing Scientific Data, Science, (August 30), ). [8] Hurtienne, Jörn, Blessing, Luciënne, Design for intuitive use Testing image schema theory for user interface design, International Conference on Engineering on Engineering Design, ICED 07, August 2007, CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, PARIS, FRANCE. [9] Surprenant, F. Carol, Solomon, R. Michael, Predictability and Personalization in the Service Encounter, The Journal of Marketing, Vol. 51, No. 2 (Apr., 1987), pp [10] Ullmer, B., Ishii, H., and Jacob, R Tangible query interfaces: Physically constrained tokens for manipulating database queries. To appear in Proceedings of International Conference on Computer- Human Interaction 2003 [11] Brygg Ullmer, Hiroshi Ishii, and Robert J. K. Jacob Token+constraint systems for tangible interaction with digital information. ACM Trans. Comput.-Hum. Interact. 12, 1 (March 2005), [12] Sergi Jordà The reactable: tangible and tabletop music performance. In Proceedings of the 28th of the international conference extended abstracts on Human factors in computing systems (CHI EA '10). [13] [14] James Patten, Hiroshi Ishii, Jim Hines, and Gian Pangaro Sensetable: a wireless object tracking platform for tangible user interfaces. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (CHI '01). [15] Kvale, S Doing Interviews. Paperback, 1. udgave, Sage Publications. [16] Dan Saffer (2009), Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices (Voices That Matter), Paperback. [17] Patti Bao, Elizabeth Gerber, Darren Gergle, and David Hoffman Momentum: getting and staying on topic during a brainstorm. In Proceedings of the 28th international conference on Human factors in computing systems (CHI '10). ACM, New York, NY, USA, [18] Helen Sharp, Yvonne Rogers, Jenny Preece (2007), Interaction design: beyond human-computer interaction. [19] C. Wharton et al. "The cognitive walkthrough method: a practitioner's guide" in J. Nielsen & R. Mack "Usability Inspection Methods" pp [20] John Pruitt and Jonathan Grudin Personas: practice and theory. In Proceedings of the 2003 conference on Designing for user experiences (DUX '03). [21] George W. Fitzmaurice, Hiroshi Ishii, and William A. S. Buxton Bricks: laying the foundations for graspable user interfaces. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (CHI '95), Irvin R. Katz, Robert Mack, Linn Marks, Mary Beth Rosson, and Jakob Nielsen (Eds.). ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., New York, NY, USA, [22] F. Leymann and D. Roller Workflow-based applications. IBM Syst. J. 36, 1 (January 1997). [23] Jeffrey Heer, Stuart K. Card, and James A. Landay prefuse: a toolkit for interactive information visualization. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (CHI '05). [24] Sodemann udstillingssystemer, [25] Brygg Anders Ullmer Tangible Interfaces for Manipulating Aggregates of Digital Information. Ph.D. Dissertation. Massachusetts Institute of Technology. [26] Martin Kaltenbrunner and Ross Bencina reactivision: a computer-vision framework for tablebased tangible interaction. In Proceedings of the 1st international conference on Tangible and embedded interaction (TEI '07). [27] Sari Kujala and Marjo Kauppinen Identifying and selecting users for user-centered design. In Proceedings of the third Nordic conference on Humancomputer interaction (NordiCHI '04). Side 11 af 12

12 [28] K.A. Stewart and A.H. Segars, An empirical examination of the concern for information privacy instrument, Information Systems Research 13(1) (2002) A.D. Miyazaki and A. Fernandez, Internet privacy and security: An examination of online retailer disclosures, Journal of Public Policy & Marketing 19(1) (2000) [29] Edwin L. Hutchins, James D. Hollan, and Donald A. Norman Direct manipulation interfaces. Hum.- Comput. Interact. 1, 4 (December 1985), [30] Scheiderman, B., Direct Manipulation A Step Beyond Programming Languages. Computer, 16(8), pp [31] Donald A. Norman Affordance, conventions, and design. interactions 6, 3 (May 1999), [32] Prototypetest video eksempel: [33] [34] Benbasat, Izak and Albert S. Dexter (1985), An Experimental Evaluation of Graphical and Color- Enhanced Information Presentation, Management Science, 31 (November), [35] Jarvenpaa, Sirkka L. (1990), Graphic Displays in Decision Making: The Visual Salience Effect, Journal of Behavioral Decision Making, 3 (October December), [36] Simkin, David and Reid Hastie (1987), An Information- Processing Analysis of Graph Perception, Journal of the American Statistical Association, 82 (398), [37] Anagnostou, G., Dewey, D., And Patera, A. (1989),Geometry-defining processors for engineering design and analysis. In The Visual Computer, 5: , [38] Suzuki, H., Kato, H. (1993). AlgoBlock: a Tangible Programming Language, a Tool for Collaborative Learning. In Proceedings of 4th European Logo Conference, pp [39] Frazer, J. (1982). Three-Dimensional Data Input Devices. In Computers/Graphicsin the Building Process, Washington, [40] Gibson, J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. New York: Erlbaum Associates, [41] Miller, Paul (2004), Lands End Upgrades Virtual Model, Catalog Age, (February 10), (accessed January 5th, 2012), [available at e/marketing_lands_end_upgrades] [42] Tegarden, David P. (1999), Business Information Visualization, Communications of the Association for Information Systems, 1 (4), (accessed January 5th, 2011), [available at [43] Miller, George A. (1956), The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information, Psychological Review, 63, Side 12 af 12

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN. Marianne Graves Petersen Associate Professor

INTERAKTIONSDESIGN. Marianne Graves Petersen Associate Professor INTERAKTIONSDESIGN Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Forelæsning den 18. marts 2002

Forelæsning den 18. marts 2002 1. Spørgsmål & Svar Forelæsning den 18. marts 2002 2. Contextual Design Part 6 Prototyping 3. Systemudvikling via Prototyper. Systemarbejde, E85, Frøkjær 1985, 12 p. Findes på kursets hjemmeside 4. To

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 INTERAKTIONSDESIGN KURSUS Q3 2013 DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Tavs viden er Det brugerne ikke kan fortælle

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Erfaringer med brugbarhedsevalueringer af EPJ-systemer

Erfaringer med brugbarhedsevalueringer af EPJ-systemer Erfaringer med brugbarhedsevalueringer af EPJ-systemer Mikael B. Skov dubois@cs.aau.dk HCI Laboratoriet Institut for datalogi Aalborg Universitet Tiden læger alle sår? IPJ 2.3: Elektronisk patientjournal

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Konceptbeskrivelse. Generelt om DokkAArs

Konceptbeskrivelse. Generelt om DokkAArs Konceptbeskrivelse DokkAArs er et koncept, der skaber værdi for Dokk1 gennem hovedsagligt brugergenereret indhold. DokkAArs er derved let at vedligeholde, forudsat at konceptet er teknisk etableret og

Læs mere

Kognitiv systemanalyse og elicitering af brugerkrav

Kognitiv systemanalyse og elicitering af brugerkrav Kognitiv systemanalyse og elicitering af brugerkrav Hans H. K. Sønderstrup-Andersen, Roskilde Universitet LUG B første værksted 15. januar 2014, Sorø LUG delprojekt B første værkstedsmøde Net handel støttet

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk

Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk Program 2 Formiddag 10:00 Velkommen til Digitale Medier og Design lidt om uddannelsen 10:20 John Paulin Hansen og Ditte Bergstrøm om Formidling,

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering.

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering. Shadowing Designerne observerer real life situationer gennem et stykke tid for at få indsigt i brugeroplevelsen på biblioteket ( Discover ). Herunder forstå, hvordan brugerne reagerer i en given kontekst.

Læs mere

Guide: Få mere ud af messer. Gode råd til at få det fulde udbytte af at udstille på messer

Guide: Få mere ud af messer. Gode råd til at få det fulde udbytte af at udstille på messer Guide: Få mere ud af messer Gode råd til at få det fulde udbytte af at udstille på messer Messedeltagelse kræver hårdt benarbejde Enrico Krog Iversen er administrerende direktør i robotvirksomheden Universal

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag Hvem er vi? Kursus Introduktion Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark 100 studerende med forskellig baggrund: software teknologi It og Kom

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Brugerne er allerede mobile er leksikografien? En undersøgelse af den mobile brugssituation. Henrik Køhler Simonsen

Brugerne er allerede mobile er leksikografien? En undersøgelse af den mobile brugssituation. Henrik Køhler Simonsen Brugerne er allerede mobile er leksikografien? En undersøgelse af den mobile brugssituation Bevægelse Stationær Henrik Køhler Simonsen Formål og spørgsmål Hvad kendetegner den mobile, punktuelle brugssituation

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket

Læs mere

SKETCHING MED VIDEO. Hvorfor sketching? Video sketching som metode. Quick start med Premiere Pro. Peter Vistisen

SKETCHING MED VIDEO. Hvorfor sketching? Video sketching som metode. Quick start med Premiere Pro. Peter Vistisen SKETCHING MED VIDEO Hvorfor sketching? Video sketching som metode Quick start med Premiere Pro Peter Vistisen Fra viden mod indsigt Nu skal der ideer på bordet...hvordan når vi fra data om hvad der er,

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Projekter i Udvikling: 2. Brugerperspektivet

Projekter i Udvikling: 2. Brugerperspektivet Projekter i Udvikling: 2. Brugerperspektivet Anden kursusgang, d. 8. okt., 2014 Rikke Kortsen Okholm IND, KU SCIENCE Josefine Aggeboe PCS, KU SAMF Bjarke Thomas Rubow TEACH, KU HUM Program, 15.30 18.30

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER 10-05-2016 Karen Wistoft DPU/AU 1 FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet Mandag den 9. maj 14-16 Karen Wistoft, professor

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

Multiple choice eksamen i Interaktionsdesign d. 26. marts 2012 KORREKTE SVAR ER MARKERET MED FED SKRIFT. Navn (skriv tydeligt med blokbogstaver)

Multiple choice eksamen i Interaktionsdesign d. 26. marts 2012 KORREKTE SVAR ER MARKERET MED FED SKRIFT. Navn (skriv tydeligt med blokbogstaver) Multiple choice eksamen i Interaktionsdesign d. 26. marts 2012 KORREKTE SVAR ER MARKERET MED FED SKRIFT Navn (skriv tydeligt med blokbogstaver) Årskortnummer Alle spørgsmål besvares ved at afkrydse præcis

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Brugervenlighed som konkurrenceparameter

Brugervenlighed som konkurrenceparameter Brugervenlighed som konkurrenceparameter World Usability Day 14. november 2006 Af Thomas Visby Snitker thomas@snitker.com 1 Om Thomas Visby Snitker Brugervenlighedsspecialist siden 1997 tidl i KMDs Center

Læs mere