Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser:"

Transkript

1 Indledningsvist vil jeg takke for det udførlige svar, som viser, at I dog tager henvendelser seriøst, også fra personer, som ikke lige bor i de store byer. Det vil imidlertid være en god ide, hvis man i stedet for at "vurdere" ting, tog udgangspunkt i virkeligheden og selv prøvede den af. Det gælder også for dem, der har udfærdiget de analyser, I henviser til og dem, som skal eksekvere resultaterne deraf. Derfor er det også særdeles tyndt at henvise til, at det i sidste ende er en politisk beslutning, om en station skal etableres eller ej. Selvfølgelig er det det, da vi heldigvis - endnu - ikke har diktatur, som bare kan beslutte. Men jeres indstillinger spiller immervæk en rolle og det er derfor i den grad vigtgt, hvis demokratiet skal opretholdes, at I som embedsmærnd sørger for - og sætter en ære i - at tage samtlige mulige forhold ind i jeres betragtninger, hvilket man bestemt ikke kan sige, at I har gjort i denne sag. Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser: Det tager 31 minutter at køre i bil fra Nakskov til en ny station på Ladhavevej i Holeby, hvis man overholder færdselsloven og antager, at det er den adresse, der fastholdes for en kommende station ved Holeby. Dette forudsætter så iøvrigt, at man ikke skal holde tilbage for tog ved Søllested, da ruten her krydser jernbanen. Ellers udgør ventetiden yderligere ca. 4 minutter. Det tager mere end 45 minutter at køre i bil fra Nakskov til Nykøbing F. Jeg har personlig erfaring for, at det tager ca. 30 minutter at køre fra Nakskov til motorvejstilkørsel 48 ved Maribo, uanset om man kører via rute 9 over Halsted-Stokkemarke-Nørreballe eller ad Ullerslev-Søllested-Nørreballe, Dertil skal lægges mindst 25 minutter fra Maribo til Nykøbing F., hvilket giver en køretid i bil på mindst 55 minutter. Forudsætningen for køretiden i bil er naturligvis, som ovenfor, at bilisten overholder færdselsloven og kører hhv. 50 km/t i byer og 80 km/t på landevej. Jeg går dog ud fra, at det også er jeres forudsætninger. Virkeligheden er så iøvrigt, at statskassen kunne tjene rigtig mange penge på stærekasser på begge strækninger, fordi 90% af alle bilister notorisk kører for stærkt; men det er en anden diskussion og ikke afgørende i denne diskussion om en ny station. Men det kan tilsyneladende have påvirket jeres beregninger. Fra september til januar tager turen længere tid på grund af "risikoen" for at møde en roetransport. Her spiller Vejdirektoratet en ikke uvæsentlig rolle som ukendt joker, idet man jo adskillige gange har præsenteret flere forslag til - og igen skrinlagt - forskellige ruteføringer for bl.a. rute 9, som kunne føre trafikken nemmere igennem - og især uden om - de mere besværlige forhindringer. Men så længe, der ikke kan træffes beslutninger herom, vil det forblive et hængeparti. Også dette er jo en politisk beslutning, skal man huske. Det er korrekt, at Holeby ikke umiddelbart har noget særlig stort passager-opland, endsige er særlig interessant i forhold til en eksplosiv byudvikling. Men det er jo ikke en given ting, at det kun skal være Holeby, som nyder godt af etableringen af en station. Det kunne jo være de øvrige byer på Lolland og så ville regnestykket kunne blive mere interessant, men naturligvis også mere kompliceret. Begrebet "afsmittende effekt" kommer forhåbentlig allerede til at gælde for de afledte arbejdspladser, som vil opstå, når ca personer om nogle få år skal bygge en tunnel. Ved beslutningen af tunnelen til Femern har man netop forsøgt at indregne mulige effekter på den lokale samfundsudvikling. Hvorfor har I så ikke gjort det samme, da jeres projekt immervæk er en del af

2 planen med Femern-tunnelen? En station skal jo netop bidrage til at fastholde og videreudvikle bosætning og erhvervsliv i området. Eller tager jeg fejl i den antagelse? Hvis man ser på det nuværende pendlingsmønster, inklusive jeres "bånd", vil man kunne konstatere, at en station ved Holeby har størst mulighed for at tiltrække flest mulige passagerer. Se uddybning nedenfor. Desuden kunne Holeby, hvis opland for en stor del er udlagt som erhvervsområde, gøres attraktiv, hvis der var bedre forbindelser; altså er det et spørgsmål om "hønen og ægget" - og politiske beslutninger. Forslag om at ændre sporet fra det nuværende til et nyt mere direkte spor fra Rødbyhavn over Maribo, Sakskøbing, Guldborg og til Vordingborg er af flere personer og organisationer foreslået, men indgår slet ikke i nogle af disse mange beregninger. Men en byudvikling af Holeby alene kan som nævnt ikke under nogen omstændigheder gøres til kardinalpunkt og forudsætning for, om der skal anlægges en station, da der er og - fremadrettet i givet fald bliver - tale om et helt anderledes pendlermønster. Bortset fra det, var det lige nøjagtig "byudvikling", I selv brugte som begrundelse for at gennemføre en metro i København, som absolut skulle føres over en fuldstændig tom brakmark på Amager, hvor der absolut ingen passagerer var. Jeg ønsker derfor oplyst, hvilken form for byudvikling, man dengang - på trods af ordlyden i jeres svar til undertegnede - har lagt til grund for at bygge en metro, som ingen havde behov for, på den linieføring den fik. For ikke desto mindre er det jo så netop lykkedes at få både virksomheder og boliger ud langs metrostrækningen. Med andre ord: Anlæggelsen af bane og stationer medførte udvikling. Det kunne jo tænkes, at det kunne gentages, selvom der er tale om "udkantsdanmark", hvad det så end betyder. Historisk set har infrastruktur herunder jernbanen så netop altid ført til vækst. Se fx Kastrup Lufthavn for Amager, Motorvejene omkring Kolding, Fredericia, Vejle. Og længere tilbage i tiden mange andre steder omkring stationsbyerne. Det er også korrekt, at rejsetiden fra Nakskov til Nykøbing F. med Lollandsbanen er ca. 45 minutter; nærmere betegnet 47. Denne rejsetid kunne nedbringes betragteligt, hvis man alternativt etablerede dobbeltsport over Lolland udenfor byområderne, idet togene så kunne øge farten til mindst 100 km/t. I har selv i et tidligere notat anslået rejsetiden ved den model til ca. 30 minutter. Et dobbeltspor over Lolland er imidlertid væsentligt dyrere, og mere besværlig at anlægge end en station ved Holeby. Hvis man antager, at der ikke lægges dobbeltspor, kunne man i stedet ændre Lollandsbanens køremønster, således at togene vender i Maribo i stedet for at køre hele vejen mellem Nakskov og Nykøbing F. Det tager 21 minutter at køre med tog fra Nakskov til Maribo. Det kunne nedbringes til mellem 15 og 17 minutter, fordi toget ikke skal afvente modkørende tog i Søllested. Det tager 26 minutter at køre fra Nykøbing F. til Maribo. Det kunne ligeledes nedbringes med 3-5 minutter, hvis togene ikke skal krydse i Grænge. Hvis togene stadig ankommer og afgår samtidig fra Maribo, skal der kun være 2 minutter til at skifte tog, hvilket så er den eneste gene, som passagerer på strækningen Nakskov-Nykøbing F. vil opleve. Hvis man alligevel valgte at have to tog kørende i hver sin retning på begge delstrækninger, ville rejsetiden stadig blive kortere, fordi togene så kun skulle krydse hinanden 1 gang og ikke 3, nemlig i hhv. Søllested og Grænge. Maribo falder væk som følge af dens status som endestation.

3 Fra Maribo kører busrute 723 til Rødby gennem Holeby. Turen til Holeby tager maksimalt 15 minutter, igen baseret på egen erfaring, idet jeg dagligt pendler fra Nakskov til Grønt Center, Maribovej 9, 4960 Holeby. (Grønt Center ligger ca. 700 meter fra selve Holeby. Turen dertil fra Maribo tager 10 minutter.) Hvis Regionstog og Movia får lov at lave køreplaner, som matcher bedre end idag, vil rejsetiden fra Nakskov til Holeby være mellem 30 og 35 minutter + 55 til København. Den kan ingen bilist stikke. Til orientering: Den hurtigste tur, jeg endnu har deltaget i som passager i en bil fra København til Nakskov tog 1 time og 45 minutter. Men så kørte bilisten også mindst 130 km/t. på motorvejen - også hvor der højst måtte køres 110 km/t. - og mindst 60 km/t. gennem både Nørreballe og Søllested. Bemærk at der stod "mindst". Jeres udgangspunkt:"antallet af rejsende fra Rødbyhavn" er lodret misvisende, da der som følge af den øjeblikkelige negative udvikling ikke er særlig mange, der stiger på toget i Rødbyhavn, blandt andet fordi DSB jo iøvrigt har valgt, at det kun er ca. hvert 3. tog, der kører derfra. Samtidig er Rødbyhavn jo nærmest under afvikling; alene derfor er det ikke et holdbart argument. Men også den udvikling/afvikling kunne stoppes og gøres positiv, hvis der var en infrastruktur omkring en station, som virkede. Endelig er Rødbyhavn station nærmest umulig at komme til, da den er placeret så tæt på færgelejet, at den er omfattet af den indhegning, som udgør de såkaldte "havnesikringer". Altså skal bilister, som kører til Rødbyhavn station ud på en længere vandretur, hvis de ønsker at benytte toget. Derfor kører folk i bil, fordi de er nødt til det. Og i stedet for at bruge tid på at køre ad landevej til Nykøbing F. med dårlige parkeringsforhold kører pendlerne i stedet hele strækningen på motorvej, fordi det er den eneste brugbare løsning. Det er nemlig som udgangspunkt næsten lige så hurtigt, forudsat at man forholder sig til virkeligheden, og kører ca. 130 km/t. i gennemsnit hele vejen. Derudover er det lodret vildledende at bruge Rødbyhavn som udgangspunkt al den stund, at I jo under ingen omstændigheder har indtænkt noget som helst stop på ruten, når toget kommer til og fra tunnelen. Altså duer Rødbyhavn ikke som målestok, hverken som aktuelt eller fremtidigt udgangspunkt for en passageranalyse. Det er så iøvrigt som nævnt ovenfor en skam med jeres bemærkning om by- og erhvervsudvikling in mente. Hvis der ikke er nogen forbindelser, bliver der heller ikke nogen udvikling, jfr. bemærkningerne ovenfor om metroen. Se blot, hvad der skete i Gedser, da DSB indstillede togdriften dertil. Det samme er allerede nu ved at ske i Rødbyhavn og det bliver ikke bedre, når tunnelen er færdig, med mindre der allerede nu tages hul på en diskussion af den fremtidige infrastruktur med udgangspunkt i en station ved Holeby. Der indtraf jo også en vis afvikling i Korsør og tildels Nyborg, da Storebæltforbindelsen var færdig. Hvis jeres beregninger skal give mening, skal I tage udgangspunkt i de byer, der rent faktisk leverer pendlerne, dvs. primært Nakskov, Maribo, Sakskøbing og naturligvis Nykøbing F. I Nykøbing F. opsamles f.eks. også rejsende, som heller ikke længere har mulighed for at tage toget fra Gedser. De, som gerne vil med hurtigtogene, kører for den sags skyld også i bil fra Eskilstrup til Nykøbing F., men som nævnt er parkeringsforholdene her elendige. At jeres beregninger ikke indregner effekten af antallet af nye pendlere som følge af den kortere rejsetid giver et misvisende billede. Hvis rejsetiden fra Holeby til København kommer ned på jeres estimat, vil ingen bilist fra Lolland og til dels Falster med respekt for sin egen sunde fornuft tilbringe lige så meget tid på bare at

4 køre/holde i kø fra Køge til Greve N, som det vil tage at køre med tog fra Holeby til København H. Derfor anvendelsen af vendingen "som udgangspunkt" ovenfor. Igen er dette taget fra egne er faringer som passager i en bil, hvor vi i bedste fald kørte i kortege med ca. 15 km/t., hvilket tog ca. 25 minutter og på den værste dag brugte omkring 90 minutter på den nævnte strækning. Gennemsnittet ligger et sted derimellem. Dertil skal så lægges den reelle køretid på mindst 1 time og 55 minutter fra Nakskov til København, hvis altså bilisten overholder færdselsloven. Igen: Husk at tiderne for køretiden i bil er baseret på egen erfaring og således temmelig svære at modbevise. Køretiderne er naturligvis beregnet ud fra en virkelighed, som den foregår på hverdage, hvor flest personer også vil have gavn af toget. På en søndag i sommerferien kan man sagtens gennemføre turen hurtigere, da der så selvfølgelig ikke er kø fra Solrød S. til Greve N. Jeg imødeser derfor, at I foretager nogle egentlige målinger - og ikke beregninger - af, hvor mange bilister fra Lolland og Falster, der dagligt kører til hovedstadsområdet, ligesom det vil være passende at foretage en undersøgelse af, hvor mange bilister, der rent faktisk ville benytte toget, hvis rejsetiden blev som beskrevet ovenfor. Det vil ligeledes være passende at foretage en egentlig optælling af togpendlere på hele strækningen fra Nakskov til København. Denne optælling bør suppleres med en lignende optælling af de pendlere, som kommer til toget med henholdsvis bus og bil. En sådan optælling har mig bekendt aldrig været foretaget. Jeg har i hvert fald kun bemærket tællingre i DSB-togene fra Nykøbing F. til København H. Beregninger kan ikke anvendes til andet end forberedende arbejde. Der skal knofedt til at skaffe håndfaste beviser og dem må I sørge for at skaffe til veje. Men meget kan løses ved forskellige og meget simple spørgeskemaundersøgelser. Det kunne også være på sin plads at underbygge de nævnte samfundsøkonomiske ulemper som anføres i forhold til, at togene skal standse en ekstra gang. Det savner jeg belæg for i den skrivelse, jeg har modtaget. "Generne" for de udenlandske gæster, som skal finde sig i at gøre holdt ved Holeby er nok til at overse, al den stund, at jeg - når jeg skal den anden vej - ikke kan se, hvorfor vi skal stoppe i Lübeck eller Oldenburg på vej til Hamburg. Disse byer er lige så irrelevante for mig, som Holeby, Vordingborg, Næstved eller Ringsted kan synes at være for de udlændinge, som bare skal til København. Så på den konto er der ikke meget andet end medlidenhed at hente. De højst 3 minutter, det vil tage for ud- og indstigning i Holeby, hvis det bliver sat rigtig højt, vil nemt kunne både opvejes og indhentes undervejs. Til sammenligning vil ingen idag drømme om, at Odense ikke skal være et stop undervejs mellem København og Århus. Men hvorfor skulle man ikke springe Odense over. Det skaber også irritation for dem, som skal til Århus fra København, at man skal stoppe dér. For at vende tilbage til jeres estimater for erhvervs- og bosætningsudvkling kan man jo med rette påstå, som I gør, at så længe udviklingen er som den øjeblikkelige, kan vi lige så godt lukke både Lolland og Falster og sælge øerne om ca. 15 år, når der så alligevel ikke bor flere. Til gengæld skal I inde i København så til at bygge ca nye boliger. Og vel at mærke højst 3 kilometer fra centrum, som er afstanden i de største byer på Lolland. For hvis jeg skal tvinges til at bo i København, fordi man fjerner mulighederne for at pendle, vil jeg selvfølgelig kræve at bo lige så billigt og centralt, som jeg gør nu;

5 Det betyder så for mit vedkommende følgende udregning: Husleje: kr ,- pr. måned inkl. varme og vand for 120 kvm. + en have på 600; afstand til centrum: 1½ kilometer. Jeg vil gerne se jeres forslag til husleje i København, som kan matche disse krav. Det tvivler jeg på, at I kan. Dertil kommer så, at jeg kræver mit befordringsfradrag alligevel, fordi jeg jo bliver tvunget til at flytte. Derfor følgende regneeksempel: Da jeg bor i et såkaldt udkantsområde, er der jo udkantsfradrag; dvs. kr. 1,20 pr. kilometer for hele turen udover de første 24. Da der er ca. 170 kilometer til København fra Nakskov, giver det 340 kilometer pr. dag. Fraregnet 24, er beregningsgrundlaget 316. Det giver et årligt befordringsfradrag på omkring kr ,-, forudsat at man nøjes med at pendle 200 arbejdsdage. Det er sådan set en god forretning, da et årskort til kollektiv trafik koster kr ,-. Alene dette regnestykke fik iøvrigt flere af mine daværende kolleger til at se sig om efter noget at bo i på Lolland. Men rejsetiden skræmte - og det er lige netop det, vi skal have gjort noget ved, hvis der skal ændres i erhvervs- og bosætningsudviklingen. Disse kolleger ville nemlig meget gerne have mere plads og frisk luft - især med de huslejepriser, der var og stadig er - end de kunne få i Københavnsområdet. En påfaldende mangel ved jeres vurdering af den samfundsmæssige betydning er derfor også, at togpendlere vil have mulighed for at lave andet, end at holde fast i et rat, mens de kører. For eksempel udføre arbejdsopgaver, sådan som jeg selv gjorde fra 2002 til Det medførte så iøvrigt, at jeg "kun" skulle være på min fysiske arbejdsplads i Københavnsområdet fra kl til 15. Resten af tiden arbejdede jeg i toget. Det kunne mageligvis ikke have ladet sig gøre, hvis jeg havde siddet i en bil. Så havde jeg i stedet siddet i kø i hhv. Solrød S-Greve N og Brøndbyøster- Karlslunde. Derfor ville det være passende, hvis det af rapporterne fremgik, hvor forfattere og bidragydere er bosat, da de næppe bor - endsige måske nogensinde har været - på Lolland eller Falster som andet end turister. Det ville dog glæde mig at blive modsagt. I så fald må I også gerne oplyse, hvordan disse pendlere kommer til København - og hvor hurtigt. For de kører tydeligvis ikke med tog. Supplerende til jeres formulering - eller mangel på samme - om bosætning og erhvervsudvikling kan følgende anføres: Hvis stationen anlægges ved Højbygaardvej i stedet for Ladhavevej vil afstanden til Holeby Airport være 700 meter i stedet for 4,2 kilometer. Begge steder ligger forløbet for det nuværende enkelt- og kommende dobbeltspor. Det kunne danne grundlag for, at mindre luftfartsselskaber ville vælge at lande i Holeby fremfor København, både på grund af lufthavnsafgiften og trængslen i luftrummet. Hvis det tager 55 minutter at køre med hurtigtoget fra Holeby til København H., hvilket nogle estimater når frem til, er man i Københavns centrum på samme tid, som hvis man havde taget flyet til København, hvor ventetiden er længere, og videre derfra med toget til København H. (Det tager endnu længere tid, hvis mn benytter bussen, men den mulighed kalkulerer jeg slet ikke med.) Det er iøvrigt den fidus, man har fået øje på i Lübeck, som har taget en del af trykket fra lufthavnen i Hamburg m.fl. Her er man nærmest begejstret over udviklingen. Dette blot nævnt for at bede jer underbygge jeres vurdering af, at der ikke vil finde nogen former for by- og erhvervsudvikling sted på Lolland som følge af en station ved Holeby.

6 Endelig har I ikke med i jeres betragtninger, at både DSB og Regionstog og deres respektive tyske samarbejdspartnere har planer om at etablere gennemgående regional togdrift på strækningen. Jeg vil gerne vide, hvorfor denne udviklingsmulighed ikke er medtaget i rapporten; også selvom jeres rapport som udgangspunkt "kun" handler om "etablering af station ved Holeby" og kun kan medtage forholdene i danske jernbaneanlæg. Det kan f.eks. nævnes, at Regionstog allerede nu har udviklet en éndags-billet i samarbejde med deres tyske modstykke, hvor der er mulighed for at komme til Lübeck via Rødby-Puttgarten. Dog skal man med bus til Rødbyhavn, fordi DSB ikke er med i ordningen endnu. Som det fremgår, er der mange spørgsmål, som stadig er ubesvarede - og der vil utvivlsomt komme flere. Men for at give jer mulighed for at svare, vil jeg foreløbig stoppe her. Som det fremgik af min meddelelse, som indeholdt dette dokument, er samtlige trafikordførere og de lokale folketingspolitikere samt trafikministeren modtagere af denne korrespondance. Derudover fremsendes korrespondancen til borgmestrene i såvel Lolland som Guldborgsund kommuner. Med venlig hilsen Bjarne Jensen Fællesskabsvej Nakskov

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF NOTAT 29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF 05.00.00-A00-2-17 LENE MADSEN MILNER Bilag 1. Baggrundsnotat om Østbanens forlængelse Ændringer af banedriften I disse år sker der en række væsentlige

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Togbus (2237) (2233) (2237) (2233)

Togbus (2237) (2233) (2237) (2233) Sag 5841-2 og 1026 Sydbanen weekend fra 10.-12. februar 2017 kontakt vedr. denne køreplan Yvonne Hjorh Sørensen, DSB Korrigeringscenter ymh@dsb.dk tlf 24684133 København - Roskilde - Køge - Næstved - Nykøbing

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDET I TRANSPORTUDVALGET DEN 28. JANUAR 2016 KL :

DAGSORDEN TIL MØDET I TRANSPORTUDVALGET DEN 28. JANUAR 2016 KL : Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt DAGSORDEN TIL MØDET I TRANSPORTUDVALGET DEN 28. JANUAR 2016 KL. 10.15: DSB kombinerer flere/alle forringelser i én pakke til udkantsdanmark

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Forslag til ny station i Fårup

Forslag til ny station i Fårup Forslag til ny station i Fårup Mellem Randers og Hobro ligger stationsbyen Fårup. I øjeblikket er det sådan at regionaltog og Intercitytog fra Århus til Aalborg og omvendt kører igennem Fårup uden at standse.

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

Infrastruktur Sydsjælland/Lolland-Falster

Infrastruktur Sydsjælland/Lolland-Falster Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 389 Offentligt Infrastruktur Sydsjælland/Lolland-Falster Motorvej som element i regionsudviklingen Infrastruktur - Sydsjælland/Lolland-Falster Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Internationale tog: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB)

Internationale tog: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB) Internationale tog 10.12.2017-08.12.2018 På dsb.dk/europa kan du købe rejser til mange destinationer i Europa. Her finder du også yderligere information om køb af internationale rejser. Hos DSB Kundecenter

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 7. december 2016 2016-6067 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transport- og Bygningsudvalget har i brev af

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Notat Rutenettet, den konkrete udmøntning

Notat Rutenettet, den konkrete udmøntning FynBus 04. november 2009 PLAN EKL/SJ Notat Rutenettet, den konkrete udmøntning Region Syddanmark har i brev af 1. oktober anmodet om den konkrete udmøntning af regionens bestilling. De rutemæssige forhold

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

710R "Lollandsbanen" Nakskov - Nykøbing F: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)

710R "Lollandsbanen" Nakskov - Nykøbing F: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog) Lollandsbanen Gyldig fra 10. december 2017 710R Nakskov - Nykøbing F Mandag - fredag Faste minuttal 4.52-19.22 Faste minuttal 21.12-23.12 210 Nakskov afg. 4.07 52 22 20.08 12 210 Avnede 4.10 55 25 20.11

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. august 2010 1. Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse

Læs mere

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus Banebranchen 2015 ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen ITS på banen: Mål med ITS Status i dag Fremtiden. Status vision - strategi Regionstog A/S Vores 4 linjer: 110R/210R Østbanen 410 Tølløsebanen

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. januar 2015 Tilpasningsbehov i Region Sjælland

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland

Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland Notat Dato: 22.10.2016 Projekt nr.: 100-5992 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland Emne: Hovedkonklusioner fra Mobilitetsatlas, Fase 1 1 Indledning Som

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere