Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser:"

Transkript

1 Indledningsvist vil jeg takke for det udførlige svar, som viser, at I dog tager henvendelser seriøst, også fra personer, som ikke lige bor i de store byer. Det vil imidlertid være en god ide, hvis man i stedet for at "vurdere" ting, tog udgangspunkt i virkeligheden og selv prøvede den af. Det gælder også for dem, der har udfærdiget de analyser, I henviser til og dem, som skal eksekvere resultaterne deraf. Derfor er det også særdeles tyndt at henvise til, at det i sidste ende er en politisk beslutning, om en station skal etableres eller ej. Selvfølgelig er det det, da vi heldigvis - endnu - ikke har diktatur, som bare kan beslutte. Men jeres indstillinger spiller immervæk en rolle og det er derfor i den grad vigtgt, hvis demokratiet skal opretholdes, at I som embedsmærnd sørger for - og sætter en ære i - at tage samtlige mulige forhold ind i jeres betragtninger, hvilket man bestemt ikke kan sige, at I har gjort i denne sag. Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser: Det tager 31 minutter at køre i bil fra Nakskov til en ny station på Ladhavevej i Holeby, hvis man overholder færdselsloven og antager, at det er den adresse, der fastholdes for en kommende station ved Holeby. Dette forudsætter så iøvrigt, at man ikke skal holde tilbage for tog ved Søllested, da ruten her krydser jernbanen. Ellers udgør ventetiden yderligere ca. 4 minutter. Det tager mere end 45 minutter at køre i bil fra Nakskov til Nykøbing F. Jeg har personlig erfaring for, at det tager ca. 30 minutter at køre fra Nakskov til motorvejstilkørsel 48 ved Maribo, uanset om man kører via rute 9 over Halsted-Stokkemarke-Nørreballe eller ad Ullerslev-Søllested-Nørreballe, Dertil skal lægges mindst 25 minutter fra Maribo til Nykøbing F., hvilket giver en køretid i bil på mindst 55 minutter. Forudsætningen for køretiden i bil er naturligvis, som ovenfor, at bilisten overholder færdselsloven og kører hhv. 50 km/t i byer og 80 km/t på landevej. Jeg går dog ud fra, at det også er jeres forudsætninger. Virkeligheden er så iøvrigt, at statskassen kunne tjene rigtig mange penge på stærekasser på begge strækninger, fordi 90% af alle bilister notorisk kører for stærkt; men det er en anden diskussion og ikke afgørende i denne diskussion om en ny station. Men det kan tilsyneladende have påvirket jeres beregninger. Fra september til januar tager turen længere tid på grund af "risikoen" for at møde en roetransport. Her spiller Vejdirektoratet en ikke uvæsentlig rolle som ukendt joker, idet man jo adskillige gange har præsenteret flere forslag til - og igen skrinlagt - forskellige ruteføringer for bl.a. rute 9, som kunne føre trafikken nemmere igennem - og især uden om - de mere besværlige forhindringer. Men så længe, der ikke kan træffes beslutninger herom, vil det forblive et hængeparti. Også dette er jo en politisk beslutning, skal man huske. Det er korrekt, at Holeby ikke umiddelbart har noget særlig stort passager-opland, endsige er særlig interessant i forhold til en eksplosiv byudvikling. Men det er jo ikke en given ting, at det kun skal være Holeby, som nyder godt af etableringen af en station. Det kunne jo være de øvrige byer på Lolland og så ville regnestykket kunne blive mere interessant, men naturligvis også mere kompliceret. Begrebet "afsmittende effekt" kommer forhåbentlig allerede til at gælde for de afledte arbejdspladser, som vil opstå, når ca personer om nogle få år skal bygge en tunnel. Ved beslutningen af tunnelen til Femern har man netop forsøgt at indregne mulige effekter på den lokale samfundsudvikling. Hvorfor har I så ikke gjort det samme, da jeres projekt immervæk er en del af

2 planen med Femern-tunnelen? En station skal jo netop bidrage til at fastholde og videreudvikle bosætning og erhvervsliv i området. Eller tager jeg fejl i den antagelse? Hvis man ser på det nuværende pendlingsmønster, inklusive jeres "bånd", vil man kunne konstatere, at en station ved Holeby har størst mulighed for at tiltrække flest mulige passagerer. Se uddybning nedenfor. Desuden kunne Holeby, hvis opland for en stor del er udlagt som erhvervsområde, gøres attraktiv, hvis der var bedre forbindelser; altså er det et spørgsmål om "hønen og ægget" - og politiske beslutninger. Forslag om at ændre sporet fra det nuværende til et nyt mere direkte spor fra Rødbyhavn over Maribo, Sakskøbing, Guldborg og til Vordingborg er af flere personer og organisationer foreslået, men indgår slet ikke i nogle af disse mange beregninger. Men en byudvikling af Holeby alene kan som nævnt ikke under nogen omstændigheder gøres til kardinalpunkt og forudsætning for, om der skal anlægges en station, da der er og - fremadrettet i givet fald bliver - tale om et helt anderledes pendlermønster. Bortset fra det, var det lige nøjagtig "byudvikling", I selv brugte som begrundelse for at gennemføre en metro i København, som absolut skulle føres over en fuldstændig tom brakmark på Amager, hvor der absolut ingen passagerer var. Jeg ønsker derfor oplyst, hvilken form for byudvikling, man dengang - på trods af ordlyden i jeres svar til undertegnede - har lagt til grund for at bygge en metro, som ingen havde behov for, på den linieføring den fik. For ikke desto mindre er det jo så netop lykkedes at få både virksomheder og boliger ud langs metrostrækningen. Med andre ord: Anlæggelsen af bane og stationer medførte udvikling. Det kunne jo tænkes, at det kunne gentages, selvom der er tale om "udkantsdanmark", hvad det så end betyder. Historisk set har infrastruktur herunder jernbanen så netop altid ført til vækst. Se fx Kastrup Lufthavn for Amager, Motorvejene omkring Kolding, Fredericia, Vejle. Og længere tilbage i tiden mange andre steder omkring stationsbyerne. Det er også korrekt, at rejsetiden fra Nakskov til Nykøbing F. med Lollandsbanen er ca. 45 minutter; nærmere betegnet 47. Denne rejsetid kunne nedbringes betragteligt, hvis man alternativt etablerede dobbeltsport over Lolland udenfor byområderne, idet togene så kunne øge farten til mindst 100 km/t. I har selv i et tidligere notat anslået rejsetiden ved den model til ca. 30 minutter. Et dobbeltspor over Lolland er imidlertid væsentligt dyrere, og mere besværlig at anlægge end en station ved Holeby. Hvis man antager, at der ikke lægges dobbeltspor, kunne man i stedet ændre Lollandsbanens køremønster, således at togene vender i Maribo i stedet for at køre hele vejen mellem Nakskov og Nykøbing F. Det tager 21 minutter at køre med tog fra Nakskov til Maribo. Det kunne nedbringes til mellem 15 og 17 minutter, fordi toget ikke skal afvente modkørende tog i Søllested. Det tager 26 minutter at køre fra Nykøbing F. til Maribo. Det kunne ligeledes nedbringes med 3-5 minutter, hvis togene ikke skal krydse i Grænge. Hvis togene stadig ankommer og afgår samtidig fra Maribo, skal der kun være 2 minutter til at skifte tog, hvilket så er den eneste gene, som passagerer på strækningen Nakskov-Nykøbing F. vil opleve. Hvis man alligevel valgte at have to tog kørende i hver sin retning på begge delstrækninger, ville rejsetiden stadig blive kortere, fordi togene så kun skulle krydse hinanden 1 gang og ikke 3, nemlig i hhv. Søllested og Grænge. Maribo falder væk som følge af dens status som endestation.

3 Fra Maribo kører busrute 723 til Rødby gennem Holeby. Turen til Holeby tager maksimalt 15 minutter, igen baseret på egen erfaring, idet jeg dagligt pendler fra Nakskov til Grønt Center, Maribovej 9, 4960 Holeby. (Grønt Center ligger ca. 700 meter fra selve Holeby. Turen dertil fra Maribo tager 10 minutter.) Hvis Regionstog og Movia får lov at lave køreplaner, som matcher bedre end idag, vil rejsetiden fra Nakskov til Holeby være mellem 30 og 35 minutter + 55 til København. Den kan ingen bilist stikke. Til orientering: Den hurtigste tur, jeg endnu har deltaget i som passager i en bil fra København til Nakskov tog 1 time og 45 minutter. Men så kørte bilisten også mindst 130 km/t. på motorvejen - også hvor der højst måtte køres 110 km/t. - og mindst 60 km/t. gennem både Nørreballe og Søllested. Bemærk at der stod "mindst". Jeres udgangspunkt:"antallet af rejsende fra Rødbyhavn" er lodret misvisende, da der som følge af den øjeblikkelige negative udvikling ikke er særlig mange, der stiger på toget i Rødbyhavn, blandt andet fordi DSB jo iøvrigt har valgt, at det kun er ca. hvert 3. tog, der kører derfra. Samtidig er Rødbyhavn jo nærmest under afvikling; alene derfor er det ikke et holdbart argument. Men også den udvikling/afvikling kunne stoppes og gøres positiv, hvis der var en infrastruktur omkring en station, som virkede. Endelig er Rødbyhavn station nærmest umulig at komme til, da den er placeret så tæt på færgelejet, at den er omfattet af den indhegning, som udgør de såkaldte "havnesikringer". Altså skal bilister, som kører til Rødbyhavn station ud på en længere vandretur, hvis de ønsker at benytte toget. Derfor kører folk i bil, fordi de er nødt til det. Og i stedet for at bruge tid på at køre ad landevej til Nykøbing F. med dårlige parkeringsforhold kører pendlerne i stedet hele strækningen på motorvej, fordi det er den eneste brugbare løsning. Det er nemlig som udgangspunkt næsten lige så hurtigt, forudsat at man forholder sig til virkeligheden, og kører ca. 130 km/t. i gennemsnit hele vejen. Derudover er det lodret vildledende at bruge Rødbyhavn som udgangspunkt al den stund, at I jo under ingen omstændigheder har indtænkt noget som helst stop på ruten, når toget kommer til og fra tunnelen. Altså duer Rødbyhavn ikke som målestok, hverken som aktuelt eller fremtidigt udgangspunkt for en passageranalyse. Det er så iøvrigt som nævnt ovenfor en skam med jeres bemærkning om by- og erhvervsudvikling in mente. Hvis der ikke er nogen forbindelser, bliver der heller ikke nogen udvikling, jfr. bemærkningerne ovenfor om metroen. Se blot, hvad der skete i Gedser, da DSB indstillede togdriften dertil. Det samme er allerede nu ved at ske i Rødbyhavn og det bliver ikke bedre, når tunnelen er færdig, med mindre der allerede nu tages hul på en diskussion af den fremtidige infrastruktur med udgangspunkt i en station ved Holeby. Der indtraf jo også en vis afvikling i Korsør og tildels Nyborg, da Storebæltforbindelsen var færdig. Hvis jeres beregninger skal give mening, skal I tage udgangspunkt i de byer, der rent faktisk leverer pendlerne, dvs. primært Nakskov, Maribo, Sakskøbing og naturligvis Nykøbing F. I Nykøbing F. opsamles f.eks. også rejsende, som heller ikke længere har mulighed for at tage toget fra Gedser. De, som gerne vil med hurtigtogene, kører for den sags skyld også i bil fra Eskilstrup til Nykøbing F., men som nævnt er parkeringsforholdene her elendige. At jeres beregninger ikke indregner effekten af antallet af nye pendlere som følge af den kortere rejsetid giver et misvisende billede. Hvis rejsetiden fra Holeby til København kommer ned på jeres estimat, vil ingen bilist fra Lolland og til dels Falster med respekt for sin egen sunde fornuft tilbringe lige så meget tid på bare at

4 køre/holde i kø fra Køge til Greve N, som det vil tage at køre med tog fra Holeby til København H. Derfor anvendelsen af vendingen "som udgangspunkt" ovenfor. Igen er dette taget fra egne er faringer som passager i en bil, hvor vi i bedste fald kørte i kortege med ca. 15 km/t., hvilket tog ca. 25 minutter og på den værste dag brugte omkring 90 minutter på den nævnte strækning. Gennemsnittet ligger et sted derimellem. Dertil skal så lægges den reelle køretid på mindst 1 time og 55 minutter fra Nakskov til København, hvis altså bilisten overholder færdselsloven. Igen: Husk at tiderne for køretiden i bil er baseret på egen erfaring og således temmelig svære at modbevise. Køretiderne er naturligvis beregnet ud fra en virkelighed, som den foregår på hverdage, hvor flest personer også vil have gavn af toget. På en søndag i sommerferien kan man sagtens gennemføre turen hurtigere, da der så selvfølgelig ikke er kø fra Solrød S. til Greve N. Jeg imødeser derfor, at I foretager nogle egentlige målinger - og ikke beregninger - af, hvor mange bilister fra Lolland og Falster, der dagligt kører til hovedstadsområdet, ligesom det vil være passende at foretage en undersøgelse af, hvor mange bilister, der rent faktisk ville benytte toget, hvis rejsetiden blev som beskrevet ovenfor. Det vil ligeledes være passende at foretage en egentlig optælling af togpendlere på hele strækningen fra Nakskov til København. Denne optælling bør suppleres med en lignende optælling af de pendlere, som kommer til toget med henholdsvis bus og bil. En sådan optælling har mig bekendt aldrig været foretaget. Jeg har i hvert fald kun bemærket tællingre i DSB-togene fra Nykøbing F. til København H. Beregninger kan ikke anvendes til andet end forberedende arbejde. Der skal knofedt til at skaffe håndfaste beviser og dem må I sørge for at skaffe til veje. Men meget kan løses ved forskellige og meget simple spørgeskemaundersøgelser. Det kunne også være på sin plads at underbygge de nævnte samfundsøkonomiske ulemper som anføres i forhold til, at togene skal standse en ekstra gang. Det savner jeg belæg for i den skrivelse, jeg har modtaget. "Generne" for de udenlandske gæster, som skal finde sig i at gøre holdt ved Holeby er nok til at overse, al den stund, at jeg - når jeg skal den anden vej - ikke kan se, hvorfor vi skal stoppe i Lübeck eller Oldenburg på vej til Hamburg. Disse byer er lige så irrelevante for mig, som Holeby, Vordingborg, Næstved eller Ringsted kan synes at være for de udlændinge, som bare skal til København. Så på den konto er der ikke meget andet end medlidenhed at hente. De højst 3 minutter, det vil tage for ud- og indstigning i Holeby, hvis det bliver sat rigtig højt, vil nemt kunne både opvejes og indhentes undervejs. Til sammenligning vil ingen idag drømme om, at Odense ikke skal være et stop undervejs mellem København og Århus. Men hvorfor skulle man ikke springe Odense over. Det skaber også irritation for dem, som skal til Århus fra København, at man skal stoppe dér. For at vende tilbage til jeres estimater for erhvervs- og bosætningsudvkling kan man jo med rette påstå, som I gør, at så længe udviklingen er som den øjeblikkelige, kan vi lige så godt lukke både Lolland og Falster og sælge øerne om ca. 15 år, når der så alligevel ikke bor flere. Til gengæld skal I inde i København så til at bygge ca nye boliger. Og vel at mærke højst 3 kilometer fra centrum, som er afstanden i de største byer på Lolland. For hvis jeg skal tvinges til at bo i København, fordi man fjerner mulighederne for at pendle, vil jeg selvfølgelig kræve at bo lige så billigt og centralt, som jeg gør nu;

5 Det betyder så for mit vedkommende følgende udregning: Husleje: kr ,- pr. måned inkl. varme og vand for 120 kvm. + en have på 600; afstand til centrum: 1½ kilometer. Jeg vil gerne se jeres forslag til husleje i København, som kan matche disse krav. Det tvivler jeg på, at I kan. Dertil kommer så, at jeg kræver mit befordringsfradrag alligevel, fordi jeg jo bliver tvunget til at flytte. Derfor følgende regneeksempel: Da jeg bor i et såkaldt udkantsområde, er der jo udkantsfradrag; dvs. kr. 1,20 pr. kilometer for hele turen udover de første 24. Da der er ca. 170 kilometer til København fra Nakskov, giver det 340 kilometer pr. dag. Fraregnet 24, er beregningsgrundlaget 316. Det giver et årligt befordringsfradrag på omkring kr ,-, forudsat at man nøjes med at pendle 200 arbejdsdage. Det er sådan set en god forretning, da et årskort til kollektiv trafik koster kr ,-. Alene dette regnestykke fik iøvrigt flere af mine daværende kolleger til at se sig om efter noget at bo i på Lolland. Men rejsetiden skræmte - og det er lige netop det, vi skal have gjort noget ved, hvis der skal ændres i erhvervs- og bosætningsudviklingen. Disse kolleger ville nemlig meget gerne have mere plads og frisk luft - især med de huslejepriser, der var og stadig er - end de kunne få i Københavnsområdet. En påfaldende mangel ved jeres vurdering af den samfundsmæssige betydning er derfor også, at togpendlere vil have mulighed for at lave andet, end at holde fast i et rat, mens de kører. For eksempel udføre arbejdsopgaver, sådan som jeg selv gjorde fra 2002 til Det medførte så iøvrigt, at jeg "kun" skulle være på min fysiske arbejdsplads i Københavnsområdet fra kl til 15. Resten af tiden arbejdede jeg i toget. Det kunne mageligvis ikke have ladet sig gøre, hvis jeg havde siddet i en bil. Så havde jeg i stedet siddet i kø i hhv. Solrød S-Greve N og Brøndbyøster- Karlslunde. Derfor ville det være passende, hvis det af rapporterne fremgik, hvor forfattere og bidragydere er bosat, da de næppe bor - endsige måske nogensinde har været - på Lolland eller Falster som andet end turister. Det ville dog glæde mig at blive modsagt. I så fald må I også gerne oplyse, hvordan disse pendlere kommer til København - og hvor hurtigt. For de kører tydeligvis ikke med tog. Supplerende til jeres formulering - eller mangel på samme - om bosætning og erhvervsudvikling kan følgende anføres: Hvis stationen anlægges ved Højbygaardvej i stedet for Ladhavevej vil afstanden til Holeby Airport være 700 meter i stedet for 4,2 kilometer. Begge steder ligger forløbet for det nuværende enkelt- og kommende dobbeltspor. Det kunne danne grundlag for, at mindre luftfartsselskaber ville vælge at lande i Holeby fremfor København, både på grund af lufthavnsafgiften og trængslen i luftrummet. Hvis det tager 55 minutter at køre med hurtigtoget fra Holeby til København H., hvilket nogle estimater når frem til, er man i Københavns centrum på samme tid, som hvis man havde taget flyet til København, hvor ventetiden er længere, og videre derfra med toget til København H. (Det tager endnu længere tid, hvis mn benytter bussen, men den mulighed kalkulerer jeg slet ikke med.) Det er iøvrigt den fidus, man har fået øje på i Lübeck, som har taget en del af trykket fra lufthavnen i Hamburg m.fl. Her er man nærmest begejstret over udviklingen. Dette blot nævnt for at bede jer underbygge jeres vurdering af, at der ikke vil finde nogen former for by- og erhvervsudvikling sted på Lolland som følge af en station ved Holeby.

6 Endelig har I ikke med i jeres betragtninger, at både DSB og Regionstog og deres respektive tyske samarbejdspartnere har planer om at etablere gennemgående regional togdrift på strækningen. Jeg vil gerne vide, hvorfor denne udviklingsmulighed ikke er medtaget i rapporten; også selvom jeres rapport som udgangspunkt "kun" handler om "etablering af station ved Holeby" og kun kan medtage forholdene i danske jernbaneanlæg. Det kan f.eks. nævnes, at Regionstog allerede nu har udviklet en éndags-billet i samarbejde med deres tyske modstykke, hvor der er mulighed for at komme til Lübeck via Rødby-Puttgarten. Dog skal man med bus til Rødbyhavn, fordi DSB ikke er med i ordningen endnu. Som det fremgår, er der mange spørgsmål, som stadig er ubesvarede - og der vil utvivlsomt komme flere. Men for at give jer mulighed for at svare, vil jeg foreløbig stoppe her. Som det fremgik af min meddelelse, som indeholdt dette dokument, er samtlige trafikordførere og de lokale folketingspolitikere samt trafikministeren modtagere af denne korrespondance. Derudover fremsendes korrespondancen til borgmestrene i såvel Lolland som Guldborgsund kommuner. Med venlig hilsen Bjarne Jensen Fællesskabsvej Nakskov

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus Banebranchen 2015 ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen ITS på banen: Mål med ITS Status i dag Fremtiden. Status vision - strategi Regionstog A/S Vores 4 linjer: 110R/210R Østbanen 410 Tølløsebanen

Læs mere

Langfredag den 3. april, lørdag den 4. april og søndag den 5. april (påskedag) Kun 3.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 3.4.

Langfredag den 3. april, lørdag den 4. april og søndag den 5. april (påskedag) Kun 3.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 3.4. Forbindelse fra København H til Hamburg/Berlin der til Tyskland fra København kører i direkte Togbus København H-Rødby Færge eller Puttgarden. Langfredag den 3. april, lørdag den 4. april og søndag den

Læs mere

Direktebusser på Sjælland

Direktebusser på Sjælland Movia Idéskitse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Dokument nr P-66732-2 Revision nr 3 Udgivelsesdato 21 september 2007 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

DSB Pendler Rejsetidsgaranti DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 19. januar 2014 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog, Øresundstog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30

Læs mere

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0050 Klageren: Indklagede: Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby Metro Service A/S

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0163 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti-beregning Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

S: Den nuværende uddannelse(pædagog) JA, men den jeg oprindeligt flyttede for (psykolog) var ikke muligt. Dog frygtede jeg meget for kvaliteten af

S: Den nuværende uddannelse(pædagog) JA, men den jeg oprindeligt flyttede for (psykolog) var ikke muligt. Dog frygtede jeg meget for kvaliteten af Interviewguide til Stine Hyllegaard Munkeboe Interviewet vil omhandle Stines egne erfaringer og erindringer fra Lolland. Interviewet skal belyse Stines erfaringer ud fra Floridas udsagn om centralisering

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

DIN indflydelse på den NYE KØREPLAN feedback til DSB om K15

DIN indflydelse på den NYE KØREPLAN feedback til DSB om K15 DIN indflydelse på den NYE KØREPLAN feedback til DSB om K15 En rundspørge udført af Vestfyntogets Pendlerklub februar-marts 2014 Copyright 2014 Vestfyntogets Pendlerklub Eftertryk også i uddrag tilladt

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne 200 milliarder indtil 2025 Oversigt over anlægsprojekterne KLAR TIL HEDER ULIG NYE M Hvorfor være med i Klar til nye muligheder? De kommende 10 til 15 år vil der blive brugt for over 200 milliarder kroner

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Jernbane til "take-off"

Jernbane til take-off Jernbane til "take-off" Civilingeniør Carsten Krogh Jensen Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune Mail: ckj-teknik@aalborg.dk Civilingeniør Ida Litske Bennedsen Trafikselskabet MOVIA Mail: ibe@moviatrafik.dk

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring?

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? Opgavens organisering Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? af Jan Kragerup, NIRAS (JKR@NIRAS.dk) 1 NIRAS Opgavens organisering Problemstilling: Borgerrepræsentationen efterlyste

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder:

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder: Undersøgelser af en ny højhastighedsbane København - Rødby af Akademiingeniør Ole Kien, projektleder RAMBØLL Transport og anlæg, Bredevej 2, 2830 Virum Indledning Udbygningen af jernbaneforbindelsen mellem

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Indhold Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn 1 Strøm på Femernforbindelsen 4 Svensk, dansk og tysk erhvervsliv til Femern-møde 6 Besøg femern.dk for flere informationer

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere