Kemilærerforeningens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kemilærerforeningens beretning 2013 2014"

Transkript

1 lærerforeningens beretning Foreningen og medlemmerne I starten af august 2014 var der 801 medlemmer af lærerforeningen, hvoraf 422 også var medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 25 flere medlemmer end sidste år, og generelt kan der ses en fremgang i antallet af medlemmer af foreningen gennem de senere år. Det er glædeligt, at der ses et stigende medlemstal. Styrelsen har i det forløbne år bestået af: Johanne Jensen, Aalborg Katedralskole, formand Vibeke Richter Foërsom, Nærum Gymnasium, næstformand Hanne Thomsen, Christianshavn Gymnasium, kasserer Charlotte Grauert, HTX Nordsjælland Marianne Støckler, Viborg Katedralskole Bo Dreyer, Haderslev Katedralskole, suppleant Tore Sandø Pedersen, Birkerød Gymnasium, suppleant 3. som valgfag I foråret 2013 blev der vedtaget en lov om at eleverne STX kunne vælge matematik B i stedet for at vælge det naturvidenskabelige fag på B niveau. Forud for vedtagelsen af lovforslaget sendte de faglige foreninger brev til de uddannelsespolitiske ordførere i Folketinget, hvor vi udtrykte vores utilfredshed med dette. I foråret 2014 lavede lærerforeningen sammen med de øvrige faglige foreninger en undersøgelse på enkelte skoler om elevernes valg af naturvidenskabeligt fag og matematik på B niveau i dette og næste skoleår. Procent af en Procent af en Fag årgang som årgang som Forskel har faget 2014 har faget 2015 B 42,9 45,2 2,3 Fysik B 26,9 22,1-4,8 B 18,1 13,7-4,4 Biologi B 27,9 17,9-10,0 Naturgeografi B 19,7 10,1-9,6 2. Status på kemi i ungdomsuddannelserne Med udgangspunkt i datamateriale fra UVM over eksaminer i ungdomsuddannelserne er det muligt at få et indtryk af, hvor mange af eleverne i STX, HTX og HF, der har haft kemi. Undersøgelsen bygger på data frem til Der ses en lille stigning i antallet af elever, der har haft kemi på C niveau, men der er også en stigning i antallet af elever, der ikke har haft kemi. Næsten halvdelen af eleverne i STX bliver studenter uden at have haft kemi på mindst C niveau. Da NV forløbene kan gennemføres uden at kemi indgår, kan der være mange elever, der slet ikke møder kemi i deres gymnasietid. Stigningen i antallet af elever med eller uden kemi C skal også ses i lyset af et øget antal elever, der går i gymnasiet. Antallet af elever, der vælger kemi A, er svagt faldende i STX og nogenlunde uændret i HTX. Derimod er der et markant fald i antallet af elever, der har haft kemi B, både i STX og HTX. Det skyldes givetvis, at en del elever i stedet vælger bioteknologi A. Baseret på procentpoint viser det sig, at kemi B og bioteknologi A tilsammen giver den samme andel af elever med kemi B som før bioteknologi A blev indført. Interessen for bioteknologi har været stigende gennem perioden, hvor det har været udbudt som forsøgsfag. Ifølge UVM s tal ser det ud til at påvirke antallet af elever, der vælger kemi B. Det er desværre ikke lykkedes at få flere elever til at vælge kemi A. Det kan skyldes, at nogle elever vælger bioteknologi og det faktum, at studieretningen med bioteknologi ikke får flere elever til at vælge de naturvidenskabelige studieretninger. Undersøgelsen viste en tydelig effekt på valget af naturvidenskabelige fag på B niveau, men ikke en tilsvarende stigning for matematik B, hvilket kan forklares ved, at mange elever i forvejen har matematik på mindst B niveau, så de har valgt et helt andet valgfag. UVM lavede i foråret 2014 en lignende undersøgelse, hvor alle skoler blev spurgt. Denne undersøgelse viser den samme tendens, dog er nedgangen for kemi ikke her så stor, som i ovenstående undersøgelse. Det er dog stadig bekymrende, at naturvidenskab ikke bliver styrket i STX, som det ellers var hensigten med gymnasiereformen fra olympiade 2014 Den 46. Internationale olympiade foregik i Hanoi, Vietnam i tiden fra den 19. juli til den 29. juli. Selve konkurrencen foregik på Hanoi National University of Education. De danske studenter boede under konkurrencen i selve Hanoi, mens mentorerne var gemt væk ca. 200 km længere nordpå. Modellen var igen i år fem runder inden udtagelsen af de fire elever til The Danish Team : 1. runde ude på skolerne, 2. runde på sk Institut, Københavns Universitet, 3. runde på sk Institut, DTU, 4. runde på sk Institut, Aarhus Universitet og 5. runde igen på sk Institut, Københavns Universitet. 3., 4. og 5. runde blev afviklet som Camps med deltagelse af 14 elever. Disse Camps bestod bl.a. af forelæsninger, teoretisk og eksperimentelt arbejde, hvor eleverne blev mødt med stigende krav. Det hele foregik i tæt samarbejde med sk Institut, Aarhus Universitet, sk Institut, Københavns Universitet og sk Institut, DTU. En stor tak, skal der lyde herfra, til de tre universiteter for den store hjælp i form af mandskab, LMFK-bladet 5/

2 udstyr og lokaler, som de har ydet, i forbindelse med afviklingen af dette års danske kemiolympiade. Offentliggørelsen, af hvem de fire udvalgte var, fandt sted ved en reception på Carlsberg, hvor bl.a. undervisningsminister Christine Antorini deltog. De fire var Kristopher Torp Jensen, 2.g elev fra Egå Gymnasium, Lea Gammelmark, student fra Svendborg Tekniske Gymnasium, Theodor William Lundberg, student fra Rosborg Gymnasium og Kelvin Justiva, student fra Tradium. Efter udtagelsen var de fire udvalgte igennem yderligere 10 dages målrettet træning, afholdt på DTU, sk institut, Aarhus Universitet og sk Institut, Københavns Universitet. Inden afrejsen til Vietnam deltog det danske hold sammen med hold fra Norge og Sverige i den 2. Skandinaviske olympiade (2. ScChO), der blev afholdt på Stockholms Universitet i perioden juli. Konkurrencen, som skal gå på omgang mellem de tre skandinaviske lande, er kommet i stand for at give de tre hold en ekstra mulighed for at træne inden selve den internationale kemiolympiade. Selve konkurrencen afvikledes med 5 timers praktisk test onsdag og 5 timers teoretisk test torsdag hård træning. Det danske hold var så ubeskedne at tage de fire ud af de otte medaljer: Den eneste guldmedalje (Kristopher Torp Jensen), en sølvmedalje (Kelvin Justiva) og to af de fire bronzemedaljer (Lea Gammelmark og Theodor William Lundberg). Placeringerne blev 1, 3, 4 og 8. På billedet ses fra venstre, lektor Hanne Busk, Lea Gammelmark, student fra Svendborg Tekniske Gymnasium, Kristopher Torp Jensen (sølvmedalje), 2.g elev fra Egå Gymnasium, Ph.d. studerende Helene Kolding, Theodor William Lundberg (bronzemedalje), student fra Rosborg Gymnasium, lektor Kurt B. Nielsen og Kelvin Justiva, student fra Tradium (bronzemedalje). Til den internationale olympiade i Hanoi var de teoretiske opgaver endog meget svære, et meget stort stykke over dansk A niveau, og de var temmelig regnetunge. En af opgaverne omhandlede Zeises salt (ja det er den Zeise), en anden syntese af stjerneanis og en tredje bestemmelse af sammensætningen af et højvalent sølvsalt. Eksperimenterne var i år: Et kinetikforsøg, en syntese af et derivat af artemisinin og endelig en analyse af et zink jern(ii)oxalat hydrat. Gode eksperimenter, men udført under meget stort tidspres. og her er en meget glad Hafnium Ph.d. studerende Dennis Jul Hansen, Ph.d. studerende Helene Kolding, og retskemiker, Ph.d. Brian Schou Rasmussen. Resultatet i Hanoi blev en sølvmedalje og to bronzemedaljer til det danske hold. Et godkendt resultat, den skrappe konkurrence taget i betragtning. Til sammenligning fik Norge en bronzemedalje, Sverige en bronzemedalje, Island ingenting og Finland en bronzemedalje. Sammenlignet med resultatet i Stockholm blev de danske placeringer 1, 2, 3 og 6. Bedste nation blev Rusland med tre medaljer af guld og en af sølv, tæt fulgt af Taiwan med to guld og to sølvmedaljer. Se alle resultaterne på icho2014.hus.edu.vn. Det økonomiske grundlag for disse store arrangementer var igen i år meget generøse sponsorater fra Carlsbergs Mindelegat, DTU, KU, AU, Haldor Topsøe A/S, Forlaget, F&K forlaget samt en meget stor støtte fra UVM. En stor tak til alle for den økonomiske støtte, så alt dette har været muligt at gennemføre. 5. Efteruddannelse Der har i årets løb været udbudt og afholdt flg. kurser: Årets danske kemiolympiade og den internationale kemiolympiade er blevet styret af lektor Søren Hauge Andersen og lektor Kurt B. Nielsen med meget god og uundværlig hjælp fra lektor Susanne Mossin, lektor Hanne Busk, lektor Michael Munck, Fagligt kursus for Naturvidenskabelig Faggruppe Den 14. og 15. januar 2014 blev der i Torvehallerne i Vejle holdt kursus for HF lærere med temaet Problemorienteret undervisning og det fællesfaglige eksperiment. Kurset in- 36 LMFK-bladet 5/2014

3 deholdt foredrag og oplæg fra deltagerne. Fagkonsulenterne var desuden indbudt til at give deres bidrag om bekendtgørelser, eksamen etc. Kurset var et samarbejde mellem FaDB, Geografi og lærerforeningen, og kursusledere var Mette Holm Mogensen og Milou Udesen Theut, begge fra Randers HF og VUC. Studieretningssamarbejde i fysik og kemi Som afslutning på et udviklingsprojekt blev der udbudt et kursus i foråret 2013, som desværre måtte aflyses på grund af for lavt deltagerantal. Kurset blev udbudt igen til afholdelse den 30. og 31. januar 2014, men måtte igen aflyses, da der var for få tilmeldte. Mikroskalakemi Den februar 2014 blev der afholdt kursus om mikroskalakemi på Sorø Akademis Skole. Kurset henvendte sig både til lærere, der havde erfaring med mikroskalakemi, og lærere der ikke havde prøvet mikroskalakemi. Der blev arbejde med fx analysemetoder, syntese, redoxkemi og simple enzymforsøg. Kursusleder var Jakob Meibom, Sorø Akademis Skole. Kursus i og Fagdidaktik Den marts 2014 blev der afholdt kursus om kemi og fagdidaktik på Hotel Scandic Bygholm Park. Foredragene havde bæredygtighed som tema, og der var inviteret foredragsholdere fra AU, DTU og Teknologiske Institut. En eftermiddag indeholdt foredrag og workshop med titlen It i skriftlig kemi muligheder og potentialer. Derudover var der bl. a. gennemgang af studentereksamensopgaver, oplæg og diskussion om digital skr. eksamen i kemi, oplæg og diskussion om opgaveformuleringer til de større skr. opgaver samt nyt fra fagkonsulenten. Kursusleder var Johanne Jensen og Bo Dreyer, begge styrelsen. Kurset udbydes igen i marts Udviklingsprojekter Anvendelse af it ved skriftligt arbejde i kemi I december 2013 er der afsluttet et udviklingsprojekt om anvendelser af it i kemiundervisningen. Formålet med projektet var at bruge gruppens erfaringer til at udarbejde et katalog af muligheder for brug af IT i den daglige undervisning. Produktet af udviklingsprojektet blev præsenteret på Kursus i og Fagdidaktik med titlen: It i skriftlig kemi muligheder og potentialer. Præsentationen indeholdt både foredrag og workshop ved Anne Boie Johannesson, Køge Gymnasium og workshops ved Solvejg Pedersen, Lyngby Tekniske Gymnasium og Jørgen Andkær Jensen, Odense Tekniske Gymnasium. Workshopsene indeholdt muligheder for at arbejde med forskellige it værktøjer og tegneprogrammer til kemi. Tovholder for projektet var Charlotte Grauert, lærerforeningen. Udvikling af kurser for lærere om skriftlighed i biologi, fysik, kemi, naturgeografi og matematik I december 2013 er der afsluttet et udviklingsprojekt om udviklingen af kurser om skriftlighed i biologi, fysik, kemi, naturgeografi og matematik. Dette projekt var baseret på en fællesansøgning fra de nævnte fags faglige foreninger. Målet med projektet var at udarbejde oplæg til større skriftlige opgave, emner til tværfaglige opgaver, brug af it værktøjer og progressionsplaner for skriftlighed. Tovholder på projektet var Olav Lyndrup, lærerforeningen. Toning af kemi C i studieretninger eller studieområder I august 2013 er der igangsat et udviklingsprojekt med henblik på at udvikle temaer til kemiundervisningen, hvor temaerne er tonet til bestemte studieretninger/studieområder. Foreløbig indgår fag som samfundsfag, billedkunst, psykologi, erhvervsøkonomi, historie og oldtidskundskab i forskellige temaer med kemi. Foreløbig er målet at udbyde forskellige workshops med de involverede fag. Tovholder på projektet er Vibeke Richter Foërsom, lærerforeningen. i almen studieforberedelse I august 2013 er der igangsat et udviklingsprojekt med henblik på at indsamle erfaringer og belyse problemstillinger i det tværfaglige arbejde med kemi i AT. Baggrunden er, at der til studentereksamen i AT er meget få elever, der vælger at inddrage kemi i deres projekter til trods for at faget indgår i en lang række studieretninger. Projektet afsluttes med udgangen af Målet er at sammensætte et idékatalog på baggrund af besvarelserne. Tovholder på projektet er Mette Malmqvist, Sønderborg Statsskole. Farmakologi og medicin i undervisningstemaer I august 2013 er der igangsat et udviklingsprojekt med formålet at udvikle temaer til brug i undervisningen omhandlende emner inden for farmakologi og medicin, som kan bruges i såvel bioteknologi, kemi og biologi. Dette projekt er søgt i samarbejde med FaDB. Tovholder er Svend Erik Nielsen, FaDB og Bo Dreyer repræsenterer lærerforeningen i arbejdsgruppen. I foråret 2014 er der fra UVM bevilget penge til flg. udviklingsprojekter: Innovation i kemiundervisningen Udvikling af kursus om brug af it redskaber til en digital skriftlig prøve Udvikling af temaer til kemiundervisning om bæredygtig og grøn kemi Disse projekter skal påbegyndes august Desuden er lærerforeningen med i udviklingsprojekter om innovative kompetencer hos eleverne i hhv. NV og NF. LMFK-bladet 5/

4 7. Det regionale arbejde Selvom vi i år har oplevet en lille stigning i tilslutningen til regionalmøderne, har vi i kemilærerstyrelsen alligevel brugt en del tid på at diskutere, hvordan fremtiden for det regionale arbejde skal se ud. Vi mener fortsat, at det er meget vigtigt, at der holdes møder i en eller anden form rundt omkring i landet, hvor kolleger fra naboskoler har mulighed for at mødes, så det lokale samarbejde kan styrkes. Det giver ligeledes mulighed for, at vi i kemistyrelsen kan få en føling med, hvad der sker på skolerne blandt vores medlemmer. I det forløbne år er der blevet afholdt følgende møder: Region 1 og 2: Hovedstadsområdet, Nordsjælland og Bornholm,7. april Besøg på Pometet med foredrag om vin og aromastoffer og rundvisning i laboratorier. Derefter møde på Høje Tåstrup Gymnasium. Region 4: Fyn, 3. april Besøg på afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på Odense Universitets Hospital efterfulgt af foredrag på Sct. Knuds Gymnasium med overskriften: Flere til Science Gamificering af kemiundervisningen. Region 5: Sydjylland, 19. marts Besøg hos A/S S. Frederiksen hvor de nye mærkningsregler blev gennemgået efterfulgt af besøg på Grindsted Gymnasium, hvor der var oplæg om brugen af elektroniske tavler i kemiundervisningen. Region 6: Østjylland, 9. april Oplæg om ølbrygning på Paderup Gymnasium. Region 7: Vestjylland, 26. februar Besøg på Eurofin Steins Laboratorium efterfulgt af laboratorieøvelser på Holstebro Gymnasium Region 8: Nordjylland, 2. april Rundvisning og vinsmagning på Alderslyst Vingård På alle regionalmøderne har der været nyt fra fagkonsulenten og styrelsen. På nuværende tidspunkt er flg. kolleger regionalledere: Region 1 og 2: Gudrun Paulsen, Høje Tåstrup Gymnasium og Eva Spliid, Ordrup Gymnasium Region 3: Anne Boie Johannesson, Køge Gymnasium Region 4: Lis Hjæresen, Nyborg Gymnasium & HF Region 5: Steen Ellemose, Grindsted Gymnasium & HF Region 6: Karin Skjalm Rasmussen, Paderup Gymnasium. Region 7: Claus Bjerre, Skive Gymnasium & HF Region 8: Lone Andersen, Brønderslev Gymnasium & HF 8. Samarbejde med de videregående uddannelser Demonstrationsforelæsninger på de videregående uddannelser. DTU december 2013 Igen i år kunne lærerforeningen og DTU invitere til foredrag, hvor professor Niels Bjerrum og docent Rasmus Fehrmann underviste (og underholdt!) med demonstration af farlige og nyttige eksplosioner. I år var der ligesom de forrige år en overvældende tilslutning, så foredragsrækken blev udvidet med endnu en dag, så i alt 6 forelæsninger blev afviklet og over 1200 elever fra alle niveauer fik en stor oplevelse, at dømme ud fra den store jubel undervejs. Don t do this at home! KU januar 2014 I slutningen af januar afholdt lektor Anders Døssing på sk Institut 5 farverige forelæsninger om nitrogenforbindelser, syre base og redoxkemi. Forelæsningerne, der er tilpasset de forudsætninger, som eleverne opnår på C niveau, men som også kan bruges som en introduktion til B niveau, er meget eftertragtede. Over 1000 elever overværede forelæsningerne, og de utallige flotte forsøg med farveskift, røgringe og eksplosioner optog og begejstrede eleverne. Anders Døssing har lavet en række spørgsmål, som blev besvaret under forelæsningen. Nogle klasser brugte det som forberedelse, andre til opsamling. Under alle omstændigheder, er det med til at skærpe elevernes opmærksomhed på det kemifaglige. Bestyrelsen vil gerne takke alle regionalledere for deres store arbejde, som er af stor betydning for foreningen. 38 LMFK-bladet 5/2014

5 AU januar 2014 For andet år udbød sk institut på Aarhus Universitet 3 forelæsninger, denne gang i januar i stedet for april. Det viste sig at være et meget bedre tidspunkt i forhold til planlægningen på skolerne. Over 500 elever og lærere deltog i Peter Halds forelæsninger om sprængstoffer. Forelæsningernes indhold og form lå langt fra traditionel gymnasieundervisning. Peter Halds forelæsninger var udover humor og forsøg, præget af mange spændende historiske anekdoter og selvoplevede krigsoplevelser. Eksperimentelt arbejde i forbindelse med SRP/SSO Mange af vores 3.g elever og 2.hf kursister har igen i år fået mulighed for at udføre deres eksperimentelle arbejde til hhv. SRP og SSO på en af de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er en enestående mulighed for eleverne for selvstændigt, i et veludrustet laboratorium og med dygtige vejledere, at udføre forsøg, som der ikke er mulighed for hjemme på skolerne. Tak til de videregående uddannelsesinstitutioner, som i år har taget imod vores 3.g elever og 2. hf kursister. Efteruddannelse Omkring lærernes efteruddannelse har lærerforeningen haft et godt og udbytterigt samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner. Det omfatter større kurser, foredragsholdere som en del af andre kurser og undervisningsmaterialer. Tak for mange faglige bidrag og velvillighed til at deltage i arbejdet med at gøre eleverne mere motiverede for kemi. Tak og næste år lærerforeningen vil gerne takke alle involverede, herunder også laboranter, laboratorieteknikere og sekretærer, som gør et stort stykke arbejde for at vores elever kan få nogle udbytterige og spændende timer. Det er af stor betydning for såvel gymnasieskolerne som for de naturvidenskabelige aftagerinstitutioner, at vi kan vise eleverne, de kommende studerende, kemi, anvendt i andre sammenhænge (og ikke mindst i større skala) end den, de kender fra skolelaboratoriet. lærerforeningen er så heldig, at alle 3 institutioner har indvilliget i at gentage forelæsningerne næste år. De vil blive annonceret i LMFK bladet, på EMUen og på Skolekom. Tilmeldingen vil som foregående år kun kunne ske efter annonceringen og via lærerforeningen (Hanne Verge Larsen) og af ressourcehensyn ikke direkte på institutionerne. Besøgsservice på de videregående uddannelser lærerforeningen vil også gerne takke de videregående uddannelsesinstitutioner AAU, AU, SDU, RUC, DTU og KU for velvilligt at tilbyde både spændende foredrag og laboratorieøvelser til vores kemielever. Ved besøg på de videregående uddannelsesinstitutioner får vores elever et indblik i studiemiljøet på den enkelte institution, hører et spændende foredrag om et nyere forskningsemne og laver laboratorieforsøg, som de færreste har mulighed for at udføre hjemme på skolen. Forlaget Forlaget har en fornuftig økonomi, men har på lige fod med LMFK haft nedgang i aktiviteterne i det forløbne år. Den samlede omsætning er atter gået lidt ned, idet den i år blev på kr. mod forrige regnskabsårs kr. Regnskabet for 13/14 viser et underskud på kr. mod sidste års overskud på ca kr. Hovedsagelig pga. nedskrivning og ændring i varelager. Årets topscorer på salgslisten er Formelsamling A tæt efterfulgt af emnehæftet der virker af Søren Munthe. Efterfølgende kommer og Kost og Ernæring og Primærproducenter, som også har solgt pænt. Et ældre hæfte Hydrokolloider er udsolgt fra forlaget, og vi har taget initiativ til et genoptryk, da vi har fået flere forespørgsler herpå. Forhåbentlig kan hæftet købes, når I læser denne beretning. Hæftet er meget velegnet også til Bioteknologi A klasserne. Vi har ikke i det forgangne regnskabsår udgivet nogen nye titler, men en ældre titel Spektroskopi Molekylernes fingeraftryk kan nu købes som e bog via samarbejdet med Gymportalen. Bogen bestilles som vanligt på LMFK s hjemmeside, hvorfra man stilles videre. I støbeskeen er der en nyudgivelse af Studentereksamensopgaver til STX A fra ligesom der er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, som er i gang med et udviklingsarbejde for at få produceret en formelsamling rettet mod Bioteknologi A. Derudover ligger der et hæfte, Energi, til kemiundervisningen på HF skrevet af Benthe Schou. Energi handler om fossile brændstoffer, bioethanol og biodisel og forventes at udkomme i løbet af skoleåret. LMFK-bladet 5/

6 Danmarks Tekniske Museum GRATIS adgang til LMFK s medlemmer Undervisningsforløb for gymnasier og skoler bl.a. Fabriksvej Helsingør Tel Børn/unge under 18 år gratis Åbent: tirsdag - søndag Energikrisen Den industrielle revolution - Innovation - Drømmen om at fyve - Skulle nogle af Jer ligge inde med gode ideer/manuskripter osv. er I meget velkomne til at henvende Jer til Forlaget. Alle bøger købes direkte via LMFK s hjemmeside lmfk.dk. Forlaget har været repræsenteret med sine udgivelser ved LMFK årsmødet, foruden online på Forlagets og LMFK sekretariatets hjemmesider. Det er vores opfattelse, at Forlagets hjemmeside fungerer rigtig godt på LMFK, og vi vil kun opfordre til, at medlemmerne får benyttet sig af materialerne, der ligger der. Forlagets arbejde er i indeværende år blevet varetaget af Gitte Berg Jensen (sekretær), Hanne Busk (formand) og Sheela Kirpekar. Derudover Hanne Thomsen (kasserer), Tore Sandø Pedersen og Vibeke Richter Foërsom (suppleant) fra lærerforeningens bestyrelse. Tak for et godt samarbejde. Forlaget har i årets løb deltaget i det fælles samarbejde omkring LMFK salg, herunder det årlige fælles LMFK forlagsmøde. Derudover er vi via LMFK forlagene med i gymportalen.dk, så vi kan udgive e bøger via EMU Login. Atter i år en særlig tak til LMFK sekretariatets dygtige og engagerede medarbejdere, som på bedste vis har varetaget Forlagets salg. F&K forlaget Forlaget der ejes af både lærerforeningen og Fysiklærerforeningen har kun en enkelt udgivelse: Databogen fysik kemi. Salget af Databogen er faldet fra 1741 eksemplarer sidste år til 1230 eksemplarer i år. I bestyrelsen for forlaget har i år siddet: Frank Borum (fysik), Martin Kaihøj (fysik), Gunhild Kjeldsen (kemi) og Marianne Støckler (kemi) Foreningens økonomi Den ordinære drift af lærerforeningen gav et uventet underskud på ca kr. i det forløbne regnskabsår (1. juni maj 2014). Kontingentindtægten på ca kr. er næsten den samme som sidste år. Underskuddet skyldes flere faktorer, men et tilskud til den Skandinaviske olympiade på kr., en udgift til årskurset på ca kr. samt udgifter til regionalmøder og møde med regionallederne på knap kr. er medvirkende til underskuddet. Fællesmødet med regionallederne blev for eksempel året før betalt af LMFK, da mødet blev afholdt sammen med fysik og matematik, men i år har lærerforeningen selv stået for udgiften. Det årlige tilskud fra Forlaget har betalt for styrelsesmøderne. Samlet er der et underskud på ca kr., som især skyldes underskud på den ordinære drift, underskud i LMFK og Forlaget samt selskabsskat. LMFK og sekretariatet I februar afholdt styrelserne under LMFK et fælles møde, hvor temaerne bl.a. var brug af sociale medier i undervisningen og den aktuelle problemstilling med valgfagssituationen. Derudover mødtes de tre styrelser hver for sig og afholdt styrelsesmøde. Udover at passe opgaverne for LMFK, så administrerer sekretariatet kurser og konferencer for Undervisningsministeriet og DASG. Desuden ydes også hjælp til andre faglige foreninger i forhold til medlemsregistrering, kontingentopkrævninger, kursusadministration og regnskaber. Pt. bliver der ført regnskab og medlemsadministration for Psykologilærerforeningen, Tysklærerforeningen og Fransklærerforeningen. Desuden fører Sekretariatet medlemsadministration for FALS (samfundsfag), Musiklærerforeningen, Geografilærerforeningen. 40 LMFK-bladet 5/2014

7 Hjemmesiden er velfungerende i forhold til tilmeldinger til kurser m.m. Som noget nyt har de tre fag under LMFK også oprettet hver sin materialebank, hvor medlemmerne kan lægge materialer ind. For kemi administreres denne af Dennis Pibenbring, Gefion Gymnasium. Stor tak til Dennis for at passe dette hverv. Afslutning Mange har lagt et stort stykke arbejde for lærerforeningen: Regionalledere, forlagsbestyrelser, arrangører af kurser og andre arrangementer, revisorer, deltagere i arbejdsgrupper og bidragsydere til beretningen. En stor tak til alle for jeres indsats og bidrag til at vi har en forening med et højt aktivitetsniveau. Ligeledes en stor tak til: Jan Geertsen, Sct. Knuds Gymnasium for arbejdet med redigering af kemis hjemmeside på emuen samt nyhedsbreve. En særlig tak for det store arbejde, det har været at overføre en masse materiale fra den gamle emu til den nye emu. Kurt B. Nielsen, Ordrup Gymnasium, Hanne Busk, Frederiksberg Gymnasium og Søren Hauge Andersen, Rübners Gymnasium, samt alle forskere og studerende, der har været behjælpelige med det store forarbejde og gennemførelsen af årets kemiolympiader. Forlagets bestyrelse, som har lagt et stort arbejde i at få bearbejdet og trykt undervisningsmateriale til glæde for underviserne. Fagkonsulent Keld Nielsen for et godt og konstruktivt samarbejde. En del af foreningens arbejde er diskussioner af nye tiltag inden for undervisningen, og her har vi stor glæde af Kelds deltagelse som repræsentant for UVM. Vi møder altid stor imødekommenhed hos Keld til såvel deltagelse i møder som med gode ideer til det videre arbejde i foreningen. LMFK sekretariatets medarbejdere: Anne Alstrup, Lisette Høholt og Helle Larsen, som yder en stor indsats i det daglige arbejde på sekretariatet med de mange forskelligartede opgaver, der opstår, og som altid sørger godt for os til LMFK møderne. Desuden studentermedhjælperne Anna Kaihøj og Katrine Bjørn Pedersen Thoft, som yder en god hjælp på Sekretariatet og Malika Soudari, som sørger for rengøringen. Sheela Kirpekar, Københavns VUC, for hvervet som ordstyrer på skolekom. På vegne af styrelsen i lærerforeningen Johanne Jensen Formand Foredrag på DTU Eksplosioner! Det er med stor glæde, at kemilærerforeningen atter kan indbyde til decemberforedrag ved professor Niels Bjerrum, professor Rasmus Fehrmann og lektor Anders Riisager, DTU: Tirsdag den 2. december 2014 kl (Rasmus Fehrmann) Fredag den 5. december 2014 kl (Niels Bjerrum) Mandag den 8. december 2014 kl (Anders Riisager) Onsdag den 10. december 2014 kl (Rasmus Fehrmann) Mandag den 15. december 2014 kl (Niels Bjerrum) Tilmelding senest 5. oktober Onsdag den 21. januar 2015, kl Tilmelding senest 15. november 2014 Forelæsning på HCØ Spektakulære demonstrationsforsøg Det er med stor glæde, at kemilærerforeningen atter kan indbyde til lektor professor Anders Døssings forelæsninger på sk Institut, KU: foredrag på AU Eksplosivstoffer! Det er med stor glæde, at kemilærerforeningen kan byde gymnasieklasser velkommen til Peter Hald s forelæsninger på Institut for, AU: Mandag den 19. januar 2015, kl Tirsdag den 20. januar 2015, kl Mandag den 26. januar 2015 aud. 2 Tirsdag den 27. januar 2015 aud. 2 Onsdag den 28. januar 2015 aud. 2 Torsdag den 29. januar 2015 aud. 2 Fredag den 30. januar 2015 aud. 1 Tilmelding senest 15. november Alle tilmeldinger skal foretages på: emu.dk/nyhed/kemiforedrag-p%c3%a5-universiteterne. LMFK-bladet 5/

Kemilærerforeningens beretning 2010 2011

Kemilærerforeningens beretning 2010 2011 lærerforeningens beretning 2010 2011 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste par år været nogenlunde stabilt. Der var den 31. maj 2011 739 medlemmer, hvoraf 396 også var

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2009-2010

Beretning for Kemilærerforeningen 2009-2010 Beretning for lærerforeningen 2009-2010 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste år været svagt faldende, men der var den 31. maj 2010 713 medlemmer. Det er 10 flere medlemmer

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006 lærerforeningens beretning 2005-2006 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2005 31.5.2006 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015 lærerforeningens beretning 2014 2015 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12/8 2015 1808 medlemmer, heraf 121 pensionister. 732 er kun medlem af lærerforeningen, medens 1076 også er medlem

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012

Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012 Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012 De danske studenter lige inden åbningsceremonien i Singapore: Fra venstre ses Frederik V. Holck, Pernille

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen 1 Medlemmerne og styrelsen Matematiklærerforeningen havde den 21.8.2013 1762 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1 Styrelsen Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten Olesen, Stenhus Gymnasium (formand, kursusudvalg, LMFK udvalg, Fagligt Forum for, Danmarks undervisningskommission)

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2009-2010

Matematiklærerforeningens beretning 2009-2010 lærerforeningens beretning 2009-2010 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2009-31.5.2010 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

GYMNASIEDAGE.DK - 2014

GYMNASIEDAGE.DK - 2014 GYMNASIEDAGE.DK - 2014 Program tirsdag d. 23.9. - Lærerens roller 2014. 09.00-09.30 Kaffe/the/vand og frugt 09.30-10.30 1. Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes tilfredshed med deres arbejde

Læs mere

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Form Herlev, 26. marts 2015 På

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro.

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Mødt: Lars Otte Koefoed, Kasper Knudsen, Anne Gitte Bang

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Forår 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 3 Indledning... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Udviklingsprojekter 2013/2014

Udviklingsprojekter 2013/2014 15. april 2013/CPK Udviklingsprojekter 2013/2014 I skoleåret 2013-2014 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Fagenes identitet,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere