Kemilærerforeningens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kemilærerforeningens beretning 2013 2014"

Transkript

1 lærerforeningens beretning Foreningen og medlemmerne I starten af august 2014 var der 801 medlemmer af lærerforeningen, hvoraf 422 også var medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 25 flere medlemmer end sidste år, og generelt kan der ses en fremgang i antallet af medlemmer af foreningen gennem de senere år. Det er glædeligt, at der ses et stigende medlemstal. Styrelsen har i det forløbne år bestået af: Johanne Jensen, Aalborg Katedralskole, formand Vibeke Richter Foërsom, Nærum Gymnasium, næstformand Hanne Thomsen, Christianshavn Gymnasium, kasserer Charlotte Grauert, HTX Nordsjælland Marianne Støckler, Viborg Katedralskole Bo Dreyer, Haderslev Katedralskole, suppleant Tore Sandø Pedersen, Birkerød Gymnasium, suppleant 3. som valgfag I foråret 2013 blev der vedtaget en lov om at eleverne STX kunne vælge matematik B i stedet for at vælge det naturvidenskabelige fag på B niveau. Forud for vedtagelsen af lovforslaget sendte de faglige foreninger brev til de uddannelsespolitiske ordførere i Folketinget, hvor vi udtrykte vores utilfredshed med dette. I foråret 2014 lavede lærerforeningen sammen med de øvrige faglige foreninger en undersøgelse på enkelte skoler om elevernes valg af naturvidenskabeligt fag og matematik på B niveau i dette og næste skoleår. Procent af en Procent af en Fag årgang som årgang som Forskel har faget 2014 har faget 2015 B 42,9 45,2 2,3 Fysik B 26,9 22,1-4,8 B 18,1 13,7-4,4 Biologi B 27,9 17,9-10,0 Naturgeografi B 19,7 10,1-9,6 2. Status på kemi i ungdomsuddannelserne Med udgangspunkt i datamateriale fra UVM over eksaminer i ungdomsuddannelserne er det muligt at få et indtryk af, hvor mange af eleverne i STX, HTX og HF, der har haft kemi. Undersøgelsen bygger på data frem til Der ses en lille stigning i antallet af elever, der har haft kemi på C niveau, men der er også en stigning i antallet af elever, der ikke har haft kemi. Næsten halvdelen af eleverne i STX bliver studenter uden at have haft kemi på mindst C niveau. Da NV forløbene kan gennemføres uden at kemi indgår, kan der være mange elever, der slet ikke møder kemi i deres gymnasietid. Stigningen i antallet af elever med eller uden kemi C skal også ses i lyset af et øget antal elever, der går i gymnasiet. Antallet af elever, der vælger kemi A, er svagt faldende i STX og nogenlunde uændret i HTX. Derimod er der et markant fald i antallet af elever, der har haft kemi B, både i STX og HTX. Det skyldes givetvis, at en del elever i stedet vælger bioteknologi A. Baseret på procentpoint viser det sig, at kemi B og bioteknologi A tilsammen giver den samme andel af elever med kemi B som før bioteknologi A blev indført. Interessen for bioteknologi har været stigende gennem perioden, hvor det har været udbudt som forsøgsfag. Ifølge UVM s tal ser det ud til at påvirke antallet af elever, der vælger kemi B. Det er desværre ikke lykkedes at få flere elever til at vælge kemi A. Det kan skyldes, at nogle elever vælger bioteknologi og det faktum, at studieretningen med bioteknologi ikke får flere elever til at vælge de naturvidenskabelige studieretninger. Undersøgelsen viste en tydelig effekt på valget af naturvidenskabelige fag på B niveau, men ikke en tilsvarende stigning for matematik B, hvilket kan forklares ved, at mange elever i forvejen har matematik på mindst B niveau, så de har valgt et helt andet valgfag. UVM lavede i foråret 2014 en lignende undersøgelse, hvor alle skoler blev spurgt. Denne undersøgelse viser den samme tendens, dog er nedgangen for kemi ikke her så stor, som i ovenstående undersøgelse. Det er dog stadig bekymrende, at naturvidenskab ikke bliver styrket i STX, som det ellers var hensigten med gymnasiereformen fra olympiade 2014 Den 46. Internationale olympiade foregik i Hanoi, Vietnam i tiden fra den 19. juli til den 29. juli. Selve konkurrencen foregik på Hanoi National University of Education. De danske studenter boede under konkurrencen i selve Hanoi, mens mentorerne var gemt væk ca. 200 km længere nordpå. Modellen var igen i år fem runder inden udtagelsen af de fire elever til The Danish Team : 1. runde ude på skolerne, 2. runde på sk Institut, Københavns Universitet, 3. runde på sk Institut, DTU, 4. runde på sk Institut, Aarhus Universitet og 5. runde igen på sk Institut, Københavns Universitet. 3., 4. og 5. runde blev afviklet som Camps med deltagelse af 14 elever. Disse Camps bestod bl.a. af forelæsninger, teoretisk og eksperimentelt arbejde, hvor eleverne blev mødt med stigende krav. Det hele foregik i tæt samarbejde med sk Institut, Aarhus Universitet, sk Institut, Københavns Universitet og sk Institut, DTU. En stor tak, skal der lyde herfra, til de tre universiteter for den store hjælp i form af mandskab, LMFK-bladet 5/

2 udstyr og lokaler, som de har ydet, i forbindelse med afviklingen af dette års danske kemiolympiade. Offentliggørelsen, af hvem de fire udvalgte var, fandt sted ved en reception på Carlsberg, hvor bl.a. undervisningsminister Christine Antorini deltog. De fire var Kristopher Torp Jensen, 2.g elev fra Egå Gymnasium, Lea Gammelmark, student fra Svendborg Tekniske Gymnasium, Theodor William Lundberg, student fra Rosborg Gymnasium og Kelvin Justiva, student fra Tradium. Efter udtagelsen var de fire udvalgte igennem yderligere 10 dages målrettet træning, afholdt på DTU, sk institut, Aarhus Universitet og sk Institut, Københavns Universitet. Inden afrejsen til Vietnam deltog det danske hold sammen med hold fra Norge og Sverige i den 2. Skandinaviske olympiade (2. ScChO), der blev afholdt på Stockholms Universitet i perioden juli. Konkurrencen, som skal gå på omgang mellem de tre skandinaviske lande, er kommet i stand for at give de tre hold en ekstra mulighed for at træne inden selve den internationale kemiolympiade. Selve konkurrencen afvikledes med 5 timers praktisk test onsdag og 5 timers teoretisk test torsdag hård træning. Det danske hold var så ubeskedne at tage de fire ud af de otte medaljer: Den eneste guldmedalje (Kristopher Torp Jensen), en sølvmedalje (Kelvin Justiva) og to af de fire bronzemedaljer (Lea Gammelmark og Theodor William Lundberg). Placeringerne blev 1, 3, 4 og 8. På billedet ses fra venstre, lektor Hanne Busk, Lea Gammelmark, student fra Svendborg Tekniske Gymnasium, Kristopher Torp Jensen (sølvmedalje), 2.g elev fra Egå Gymnasium, Ph.d. studerende Helene Kolding, Theodor William Lundberg (bronzemedalje), student fra Rosborg Gymnasium, lektor Kurt B. Nielsen og Kelvin Justiva, student fra Tradium (bronzemedalje). Til den internationale olympiade i Hanoi var de teoretiske opgaver endog meget svære, et meget stort stykke over dansk A niveau, og de var temmelig regnetunge. En af opgaverne omhandlede Zeises salt (ja det er den Zeise), en anden syntese af stjerneanis og en tredje bestemmelse af sammensætningen af et højvalent sølvsalt. Eksperimenterne var i år: Et kinetikforsøg, en syntese af et derivat af artemisinin og endelig en analyse af et zink jern(ii)oxalat hydrat. Gode eksperimenter, men udført under meget stort tidspres. og her er en meget glad Hafnium Ph.d. studerende Dennis Jul Hansen, Ph.d. studerende Helene Kolding, og retskemiker, Ph.d. Brian Schou Rasmussen. Resultatet i Hanoi blev en sølvmedalje og to bronzemedaljer til det danske hold. Et godkendt resultat, den skrappe konkurrence taget i betragtning. Til sammenligning fik Norge en bronzemedalje, Sverige en bronzemedalje, Island ingenting og Finland en bronzemedalje. Sammenlignet med resultatet i Stockholm blev de danske placeringer 1, 2, 3 og 6. Bedste nation blev Rusland med tre medaljer af guld og en af sølv, tæt fulgt af Taiwan med to guld og to sølvmedaljer. Se alle resultaterne på icho2014.hus.edu.vn. Det økonomiske grundlag for disse store arrangementer var igen i år meget generøse sponsorater fra Carlsbergs Mindelegat, DTU, KU, AU, Haldor Topsøe A/S, Forlaget, F&K forlaget samt en meget stor støtte fra UVM. En stor tak til alle for den økonomiske støtte, så alt dette har været muligt at gennemføre. 5. Efteruddannelse Der har i årets løb været udbudt og afholdt flg. kurser: Årets danske kemiolympiade og den internationale kemiolympiade er blevet styret af lektor Søren Hauge Andersen og lektor Kurt B. Nielsen med meget god og uundværlig hjælp fra lektor Susanne Mossin, lektor Hanne Busk, lektor Michael Munck, Fagligt kursus for Naturvidenskabelig Faggruppe Den 14. og 15. januar 2014 blev der i Torvehallerne i Vejle holdt kursus for HF lærere med temaet Problemorienteret undervisning og det fællesfaglige eksperiment. Kurset in- 36 LMFK-bladet 5/2014

3 deholdt foredrag og oplæg fra deltagerne. Fagkonsulenterne var desuden indbudt til at give deres bidrag om bekendtgørelser, eksamen etc. Kurset var et samarbejde mellem FaDB, Geografi og lærerforeningen, og kursusledere var Mette Holm Mogensen og Milou Udesen Theut, begge fra Randers HF og VUC. Studieretningssamarbejde i fysik og kemi Som afslutning på et udviklingsprojekt blev der udbudt et kursus i foråret 2013, som desværre måtte aflyses på grund af for lavt deltagerantal. Kurset blev udbudt igen til afholdelse den 30. og 31. januar 2014, men måtte igen aflyses, da der var for få tilmeldte. Mikroskalakemi Den februar 2014 blev der afholdt kursus om mikroskalakemi på Sorø Akademis Skole. Kurset henvendte sig både til lærere, der havde erfaring med mikroskalakemi, og lærere der ikke havde prøvet mikroskalakemi. Der blev arbejde med fx analysemetoder, syntese, redoxkemi og simple enzymforsøg. Kursusleder var Jakob Meibom, Sorø Akademis Skole. Kursus i og Fagdidaktik Den marts 2014 blev der afholdt kursus om kemi og fagdidaktik på Hotel Scandic Bygholm Park. Foredragene havde bæredygtighed som tema, og der var inviteret foredragsholdere fra AU, DTU og Teknologiske Institut. En eftermiddag indeholdt foredrag og workshop med titlen It i skriftlig kemi muligheder og potentialer. Derudover var der bl. a. gennemgang af studentereksamensopgaver, oplæg og diskussion om digital skr. eksamen i kemi, oplæg og diskussion om opgaveformuleringer til de større skr. opgaver samt nyt fra fagkonsulenten. Kursusleder var Johanne Jensen og Bo Dreyer, begge styrelsen. Kurset udbydes igen i marts Udviklingsprojekter Anvendelse af it ved skriftligt arbejde i kemi I december 2013 er der afsluttet et udviklingsprojekt om anvendelser af it i kemiundervisningen. Formålet med projektet var at bruge gruppens erfaringer til at udarbejde et katalog af muligheder for brug af IT i den daglige undervisning. Produktet af udviklingsprojektet blev præsenteret på Kursus i og Fagdidaktik med titlen: It i skriftlig kemi muligheder og potentialer. Præsentationen indeholdt både foredrag og workshop ved Anne Boie Johannesson, Køge Gymnasium og workshops ved Solvejg Pedersen, Lyngby Tekniske Gymnasium og Jørgen Andkær Jensen, Odense Tekniske Gymnasium. Workshopsene indeholdt muligheder for at arbejde med forskellige it værktøjer og tegneprogrammer til kemi. Tovholder for projektet var Charlotte Grauert, lærerforeningen. Udvikling af kurser for lærere om skriftlighed i biologi, fysik, kemi, naturgeografi og matematik I december 2013 er der afsluttet et udviklingsprojekt om udviklingen af kurser om skriftlighed i biologi, fysik, kemi, naturgeografi og matematik. Dette projekt var baseret på en fællesansøgning fra de nævnte fags faglige foreninger. Målet med projektet var at udarbejde oplæg til større skriftlige opgave, emner til tværfaglige opgaver, brug af it værktøjer og progressionsplaner for skriftlighed. Tovholder på projektet var Olav Lyndrup, lærerforeningen. Toning af kemi C i studieretninger eller studieområder I august 2013 er der igangsat et udviklingsprojekt med henblik på at udvikle temaer til kemiundervisningen, hvor temaerne er tonet til bestemte studieretninger/studieområder. Foreløbig indgår fag som samfundsfag, billedkunst, psykologi, erhvervsøkonomi, historie og oldtidskundskab i forskellige temaer med kemi. Foreløbig er målet at udbyde forskellige workshops med de involverede fag. Tovholder på projektet er Vibeke Richter Foërsom, lærerforeningen. i almen studieforberedelse I august 2013 er der igangsat et udviklingsprojekt med henblik på at indsamle erfaringer og belyse problemstillinger i det tværfaglige arbejde med kemi i AT. Baggrunden er, at der til studentereksamen i AT er meget få elever, der vælger at inddrage kemi i deres projekter til trods for at faget indgår i en lang række studieretninger. Projektet afsluttes med udgangen af Målet er at sammensætte et idékatalog på baggrund af besvarelserne. Tovholder på projektet er Mette Malmqvist, Sønderborg Statsskole. Farmakologi og medicin i undervisningstemaer I august 2013 er der igangsat et udviklingsprojekt med formålet at udvikle temaer til brug i undervisningen omhandlende emner inden for farmakologi og medicin, som kan bruges i såvel bioteknologi, kemi og biologi. Dette projekt er søgt i samarbejde med FaDB. Tovholder er Svend Erik Nielsen, FaDB og Bo Dreyer repræsenterer lærerforeningen i arbejdsgruppen. I foråret 2014 er der fra UVM bevilget penge til flg. udviklingsprojekter: Innovation i kemiundervisningen Udvikling af kursus om brug af it redskaber til en digital skriftlig prøve Udvikling af temaer til kemiundervisning om bæredygtig og grøn kemi Disse projekter skal påbegyndes august Desuden er lærerforeningen med i udviklingsprojekter om innovative kompetencer hos eleverne i hhv. NV og NF. LMFK-bladet 5/

4 7. Det regionale arbejde Selvom vi i år har oplevet en lille stigning i tilslutningen til regionalmøderne, har vi i kemilærerstyrelsen alligevel brugt en del tid på at diskutere, hvordan fremtiden for det regionale arbejde skal se ud. Vi mener fortsat, at det er meget vigtigt, at der holdes møder i en eller anden form rundt omkring i landet, hvor kolleger fra naboskoler har mulighed for at mødes, så det lokale samarbejde kan styrkes. Det giver ligeledes mulighed for, at vi i kemistyrelsen kan få en føling med, hvad der sker på skolerne blandt vores medlemmer. I det forløbne år er der blevet afholdt følgende møder: Region 1 og 2: Hovedstadsområdet, Nordsjælland og Bornholm,7. april Besøg på Pometet med foredrag om vin og aromastoffer og rundvisning i laboratorier. Derefter møde på Høje Tåstrup Gymnasium. Region 4: Fyn, 3. april Besøg på afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på Odense Universitets Hospital efterfulgt af foredrag på Sct. Knuds Gymnasium med overskriften: Flere til Science Gamificering af kemiundervisningen. Region 5: Sydjylland, 19. marts Besøg hos A/S S. Frederiksen hvor de nye mærkningsregler blev gennemgået efterfulgt af besøg på Grindsted Gymnasium, hvor der var oplæg om brugen af elektroniske tavler i kemiundervisningen. Region 6: Østjylland, 9. april Oplæg om ølbrygning på Paderup Gymnasium. Region 7: Vestjylland, 26. februar Besøg på Eurofin Steins Laboratorium efterfulgt af laboratorieøvelser på Holstebro Gymnasium Region 8: Nordjylland, 2. april Rundvisning og vinsmagning på Alderslyst Vingård På alle regionalmøderne har der været nyt fra fagkonsulenten og styrelsen. På nuværende tidspunkt er flg. kolleger regionalledere: Region 1 og 2: Gudrun Paulsen, Høje Tåstrup Gymnasium og Eva Spliid, Ordrup Gymnasium Region 3: Anne Boie Johannesson, Køge Gymnasium Region 4: Lis Hjæresen, Nyborg Gymnasium & HF Region 5: Steen Ellemose, Grindsted Gymnasium & HF Region 6: Karin Skjalm Rasmussen, Paderup Gymnasium. Region 7: Claus Bjerre, Skive Gymnasium & HF Region 8: Lone Andersen, Brønderslev Gymnasium & HF 8. Samarbejde med de videregående uddannelser Demonstrationsforelæsninger på de videregående uddannelser. DTU december 2013 Igen i år kunne lærerforeningen og DTU invitere til foredrag, hvor professor Niels Bjerrum og docent Rasmus Fehrmann underviste (og underholdt!) med demonstration af farlige og nyttige eksplosioner. I år var der ligesom de forrige år en overvældende tilslutning, så foredragsrækken blev udvidet med endnu en dag, så i alt 6 forelæsninger blev afviklet og over 1200 elever fra alle niveauer fik en stor oplevelse, at dømme ud fra den store jubel undervejs. Don t do this at home! KU januar 2014 I slutningen af januar afholdt lektor Anders Døssing på sk Institut 5 farverige forelæsninger om nitrogenforbindelser, syre base og redoxkemi. Forelæsningerne, der er tilpasset de forudsætninger, som eleverne opnår på C niveau, men som også kan bruges som en introduktion til B niveau, er meget eftertragtede. Over 1000 elever overværede forelæsningerne, og de utallige flotte forsøg med farveskift, røgringe og eksplosioner optog og begejstrede eleverne. Anders Døssing har lavet en række spørgsmål, som blev besvaret under forelæsningen. Nogle klasser brugte det som forberedelse, andre til opsamling. Under alle omstændigheder, er det med til at skærpe elevernes opmærksomhed på det kemifaglige. Bestyrelsen vil gerne takke alle regionalledere for deres store arbejde, som er af stor betydning for foreningen. 38 LMFK-bladet 5/2014

5 AU januar 2014 For andet år udbød sk institut på Aarhus Universitet 3 forelæsninger, denne gang i januar i stedet for april. Det viste sig at være et meget bedre tidspunkt i forhold til planlægningen på skolerne. Over 500 elever og lærere deltog i Peter Halds forelæsninger om sprængstoffer. Forelæsningernes indhold og form lå langt fra traditionel gymnasieundervisning. Peter Halds forelæsninger var udover humor og forsøg, præget af mange spændende historiske anekdoter og selvoplevede krigsoplevelser. Eksperimentelt arbejde i forbindelse med SRP/SSO Mange af vores 3.g elever og 2.hf kursister har igen i år fået mulighed for at udføre deres eksperimentelle arbejde til hhv. SRP og SSO på en af de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er en enestående mulighed for eleverne for selvstændigt, i et veludrustet laboratorium og med dygtige vejledere, at udføre forsøg, som der ikke er mulighed for hjemme på skolerne. Tak til de videregående uddannelsesinstitutioner, som i år har taget imod vores 3.g elever og 2. hf kursister. Efteruddannelse Omkring lærernes efteruddannelse har lærerforeningen haft et godt og udbytterigt samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner. Det omfatter større kurser, foredragsholdere som en del af andre kurser og undervisningsmaterialer. Tak for mange faglige bidrag og velvillighed til at deltage i arbejdet med at gøre eleverne mere motiverede for kemi. Tak og næste år lærerforeningen vil gerne takke alle involverede, herunder også laboranter, laboratorieteknikere og sekretærer, som gør et stort stykke arbejde for at vores elever kan få nogle udbytterige og spændende timer. Det er af stor betydning for såvel gymnasieskolerne som for de naturvidenskabelige aftagerinstitutioner, at vi kan vise eleverne, de kommende studerende, kemi, anvendt i andre sammenhænge (og ikke mindst i større skala) end den, de kender fra skolelaboratoriet. lærerforeningen er så heldig, at alle 3 institutioner har indvilliget i at gentage forelæsningerne næste år. De vil blive annonceret i LMFK bladet, på EMUen og på Skolekom. Tilmeldingen vil som foregående år kun kunne ske efter annonceringen og via lærerforeningen (Hanne Verge Larsen) og af ressourcehensyn ikke direkte på institutionerne. Besøgsservice på de videregående uddannelser lærerforeningen vil også gerne takke de videregående uddannelsesinstitutioner AAU, AU, SDU, RUC, DTU og KU for velvilligt at tilbyde både spændende foredrag og laboratorieøvelser til vores kemielever. Ved besøg på de videregående uddannelsesinstitutioner får vores elever et indblik i studiemiljøet på den enkelte institution, hører et spændende foredrag om et nyere forskningsemne og laver laboratorieforsøg, som de færreste har mulighed for at udføre hjemme på skolen. Forlaget Forlaget har en fornuftig økonomi, men har på lige fod med LMFK haft nedgang i aktiviteterne i det forløbne år. Den samlede omsætning er atter gået lidt ned, idet den i år blev på kr. mod forrige regnskabsårs kr. Regnskabet for 13/14 viser et underskud på kr. mod sidste års overskud på ca kr. Hovedsagelig pga. nedskrivning og ændring i varelager. Årets topscorer på salgslisten er Formelsamling A tæt efterfulgt af emnehæftet der virker af Søren Munthe. Efterfølgende kommer og Kost og Ernæring og Primærproducenter, som også har solgt pænt. Et ældre hæfte Hydrokolloider er udsolgt fra forlaget, og vi har taget initiativ til et genoptryk, da vi har fået flere forespørgsler herpå. Forhåbentlig kan hæftet købes, når I læser denne beretning. Hæftet er meget velegnet også til Bioteknologi A klasserne. Vi har ikke i det forgangne regnskabsår udgivet nogen nye titler, men en ældre titel Spektroskopi Molekylernes fingeraftryk kan nu købes som e bog via samarbejdet med Gymportalen. Bogen bestilles som vanligt på LMFK s hjemmeside, hvorfra man stilles videre. I støbeskeen er der en nyudgivelse af Studentereksamensopgaver til STX A fra ligesom der er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, som er i gang med et udviklingsarbejde for at få produceret en formelsamling rettet mod Bioteknologi A. Derudover ligger der et hæfte, Energi, til kemiundervisningen på HF skrevet af Benthe Schou. Energi handler om fossile brændstoffer, bioethanol og biodisel og forventes at udkomme i løbet af skoleåret. LMFK-bladet 5/

6 Danmarks Tekniske Museum GRATIS adgang til LMFK s medlemmer Undervisningsforløb for gymnasier og skoler bl.a. Fabriksvej Helsingør Tel Børn/unge under 18 år gratis Åbent: tirsdag - søndag Energikrisen Den industrielle revolution - Innovation - Drømmen om at fyve - Skulle nogle af Jer ligge inde med gode ideer/manuskripter osv. er I meget velkomne til at henvende Jer til Forlaget. Alle bøger købes direkte via LMFK s hjemmeside lmfk.dk. Forlaget har været repræsenteret med sine udgivelser ved LMFK årsmødet, foruden online på Forlagets og LMFK sekretariatets hjemmesider. Det er vores opfattelse, at Forlagets hjemmeside fungerer rigtig godt på LMFK, og vi vil kun opfordre til, at medlemmerne får benyttet sig af materialerne, der ligger der. Forlagets arbejde er i indeværende år blevet varetaget af Gitte Berg Jensen (sekretær), Hanne Busk (formand) og Sheela Kirpekar. Derudover Hanne Thomsen (kasserer), Tore Sandø Pedersen og Vibeke Richter Foërsom (suppleant) fra lærerforeningens bestyrelse. Tak for et godt samarbejde. Forlaget har i årets løb deltaget i det fælles samarbejde omkring LMFK salg, herunder det årlige fælles LMFK forlagsmøde. Derudover er vi via LMFK forlagene med i gymportalen.dk, så vi kan udgive e bøger via EMU Login. Atter i år en særlig tak til LMFK sekretariatets dygtige og engagerede medarbejdere, som på bedste vis har varetaget Forlagets salg. F&K forlaget Forlaget der ejes af både lærerforeningen og Fysiklærerforeningen har kun en enkelt udgivelse: Databogen fysik kemi. Salget af Databogen er faldet fra 1741 eksemplarer sidste år til 1230 eksemplarer i år. I bestyrelsen for forlaget har i år siddet: Frank Borum (fysik), Martin Kaihøj (fysik), Gunhild Kjeldsen (kemi) og Marianne Støckler (kemi) Foreningens økonomi Den ordinære drift af lærerforeningen gav et uventet underskud på ca kr. i det forløbne regnskabsår (1. juni maj 2014). Kontingentindtægten på ca kr. er næsten den samme som sidste år. Underskuddet skyldes flere faktorer, men et tilskud til den Skandinaviske olympiade på kr., en udgift til årskurset på ca kr. samt udgifter til regionalmøder og møde med regionallederne på knap kr. er medvirkende til underskuddet. Fællesmødet med regionallederne blev for eksempel året før betalt af LMFK, da mødet blev afholdt sammen med fysik og matematik, men i år har lærerforeningen selv stået for udgiften. Det årlige tilskud fra Forlaget har betalt for styrelsesmøderne. Samlet er der et underskud på ca kr., som især skyldes underskud på den ordinære drift, underskud i LMFK og Forlaget samt selskabsskat. LMFK og sekretariatet I februar afholdt styrelserne under LMFK et fælles møde, hvor temaerne bl.a. var brug af sociale medier i undervisningen og den aktuelle problemstilling med valgfagssituationen. Derudover mødtes de tre styrelser hver for sig og afholdt styrelsesmøde. Udover at passe opgaverne for LMFK, så administrerer sekretariatet kurser og konferencer for Undervisningsministeriet og DASG. Desuden ydes også hjælp til andre faglige foreninger i forhold til medlemsregistrering, kontingentopkrævninger, kursusadministration og regnskaber. Pt. bliver der ført regnskab og medlemsadministration for Psykologilærerforeningen, Tysklærerforeningen og Fransklærerforeningen. Desuden fører Sekretariatet medlemsadministration for FALS (samfundsfag), Musiklærerforeningen, Geografilærerforeningen. 40 LMFK-bladet 5/2014

7 Hjemmesiden er velfungerende i forhold til tilmeldinger til kurser m.m. Som noget nyt har de tre fag under LMFK også oprettet hver sin materialebank, hvor medlemmerne kan lægge materialer ind. For kemi administreres denne af Dennis Pibenbring, Gefion Gymnasium. Stor tak til Dennis for at passe dette hverv. Afslutning Mange har lagt et stort stykke arbejde for lærerforeningen: Regionalledere, forlagsbestyrelser, arrangører af kurser og andre arrangementer, revisorer, deltagere i arbejdsgrupper og bidragsydere til beretningen. En stor tak til alle for jeres indsats og bidrag til at vi har en forening med et højt aktivitetsniveau. Ligeledes en stor tak til: Jan Geertsen, Sct. Knuds Gymnasium for arbejdet med redigering af kemis hjemmeside på emuen samt nyhedsbreve. En særlig tak for det store arbejde, det har været at overføre en masse materiale fra den gamle emu til den nye emu. Kurt B. Nielsen, Ordrup Gymnasium, Hanne Busk, Frederiksberg Gymnasium og Søren Hauge Andersen, Rübners Gymnasium, samt alle forskere og studerende, der har været behjælpelige med det store forarbejde og gennemførelsen af årets kemiolympiader. Forlagets bestyrelse, som har lagt et stort arbejde i at få bearbejdet og trykt undervisningsmateriale til glæde for underviserne. Fagkonsulent Keld Nielsen for et godt og konstruktivt samarbejde. En del af foreningens arbejde er diskussioner af nye tiltag inden for undervisningen, og her har vi stor glæde af Kelds deltagelse som repræsentant for UVM. Vi møder altid stor imødekommenhed hos Keld til såvel deltagelse i møder som med gode ideer til det videre arbejde i foreningen. LMFK sekretariatets medarbejdere: Anne Alstrup, Lisette Høholt og Helle Larsen, som yder en stor indsats i det daglige arbejde på sekretariatet med de mange forskelligartede opgaver, der opstår, og som altid sørger godt for os til LMFK møderne. Desuden studentermedhjælperne Anna Kaihøj og Katrine Bjørn Pedersen Thoft, som yder en god hjælp på Sekretariatet og Malika Soudari, som sørger for rengøringen. Sheela Kirpekar, Københavns VUC, for hvervet som ordstyrer på skolekom. På vegne af styrelsen i lærerforeningen Johanne Jensen Formand Foredrag på DTU Eksplosioner! Det er med stor glæde, at kemilærerforeningen atter kan indbyde til decemberforedrag ved professor Niels Bjerrum, professor Rasmus Fehrmann og lektor Anders Riisager, DTU: Tirsdag den 2. december 2014 kl (Rasmus Fehrmann) Fredag den 5. december 2014 kl (Niels Bjerrum) Mandag den 8. december 2014 kl (Anders Riisager) Onsdag den 10. december 2014 kl (Rasmus Fehrmann) Mandag den 15. december 2014 kl (Niels Bjerrum) Tilmelding senest 5. oktober Onsdag den 21. januar 2015, kl Tilmelding senest 15. november 2014 Forelæsning på HCØ Spektakulære demonstrationsforsøg Det er med stor glæde, at kemilærerforeningen atter kan indbyde til lektor professor Anders Døssings forelæsninger på sk Institut, KU: foredrag på AU Eksplosivstoffer! Det er med stor glæde, at kemilærerforeningen kan byde gymnasieklasser velkommen til Peter Hald s forelæsninger på Institut for, AU: Mandag den 19. januar 2015, kl Tirsdag den 20. januar 2015, kl Mandag den 26. januar 2015 aud. 2 Tirsdag den 27. januar 2015 aud. 2 Onsdag den 28. januar 2015 aud. 2 Torsdag den 29. januar 2015 aud. 2 Fredag den 30. januar 2015 aud. 1 Tilmelding senest 15. november Alle tilmeldinger skal foretages på: emu.dk/nyhed/kemiforedrag-p%c3%a5-universiteterne. LMFK-bladet 5/

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012 lærerforeningens beretning 2011 2012 1. Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12.8.2012 1746 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole (formand,

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

Årsrapport 2012-2013 Juni 2013

Årsrapport 2012-2013 Juni 2013 Årsrapport 2012-2013 Juni 2013 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 78 april 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 24 88 10 94 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand Kollelevbakken

Læs mere

Biofag. Nr.4 September 2009

Biofag. Nr.4 September 2009 Biofag Nr.4 September 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009 1 Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009 August 2009 Konstitueringen Ved generalforsamlingen i 2007 gik 5 medlemmer af bestyrelsen for Historielærerforeningen

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag 180» december 2010 samfundsfagsnyt Ny bestyrelse for FALS Landbrugets store fallit Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 181: 15.02.2011 Redaktion:

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 -

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 - Farvel og Goodbye - den gamle redacteur forlader skuden og begiver sig mod nye mål (her Nuussuaq), foto: Laust Wium Olesen Geo-Nyt 62, september 2005 - Geo-Nyt 62 september 2005 Geografilærerforeningen

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

GISP. Nr. 151 Maj 2013

GISP. Nr. 151 Maj 2013 GISP Nr. 151 Maj 2013 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING IDRÆT Få gratis prøveperiode! Opret en profil på gyldendal-uddannelse.dk eller scan koden 8651 C-DET ER IDRÆT + B-FOR BEDRE IDRÆT i-bøger på

Læs mere

Udviklingsprojekter 2015/2016

Udviklingsprojekter 2015/2016 Udviklingsprojekter 2015/2016 I skoleåret 2015-2016 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, it og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Helene Valgreen, Kristina Bæk Nielsen og Marie Bergmann Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Udgivet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), 2008 www.ffd.dk

Læs mere

Udviklingsprojekter 2014/2015

Udviklingsprojekter 2014/2015 Udviklingsprojekter 2014/2015 I skoleåret 2014-2015 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, IT og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere

Biofag. Nr.5 november 2012

Biofag. Nr.5 november 2012 Biofag Nr.5 november 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Udviklingsprojekter 2013/2014

Udviklingsprojekter 2013/2014 15. april 2013/CPK Udviklingsprojekter 2013/2014 I skoleåret 2013-2014 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Fagenes identitet,

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger GL-E s kursuskatalog 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Evaluering af ScienceTalenter

Evaluering af ScienceTalenter August 2014 CEPRA Evaluering af ScienceTalenter Evalueringsrapport 1. Forord Denne evaluering er udført for Undervisningsministeriet i perioden januar 2014- august 2014. CEPRAs kontaktperson ved ScienceTalenter

Læs mere

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 18. AUGUST 2011 #12 GL PÅ SAGEN Snydt for løn under barsel NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Samtalegrupper skal bryde tabu TEMA OM AT VÆRE

Læs mere