Kemilærerforeningens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kemilærerforeningens beretning 2013 2014"

Transkript

1 lærerforeningens beretning Foreningen og medlemmerne I starten af august 2014 var der 801 medlemmer af lærerforeningen, hvoraf 422 også var medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 25 flere medlemmer end sidste år, og generelt kan der ses en fremgang i antallet af medlemmer af foreningen gennem de senere år. Det er glædeligt, at der ses et stigende medlemstal. Styrelsen har i det forløbne år bestået af: Johanne Jensen, Aalborg Katedralskole, formand Vibeke Richter Foërsom, Nærum Gymnasium, næstformand Hanne Thomsen, Christianshavn Gymnasium, kasserer Charlotte Grauert, HTX Nordsjælland Marianne Støckler, Viborg Katedralskole Bo Dreyer, Haderslev Katedralskole, suppleant Tore Sandø Pedersen, Birkerød Gymnasium, suppleant 3. som valgfag I foråret 2013 blev der vedtaget en lov om at eleverne STX kunne vælge matematik B i stedet for at vælge det naturvidenskabelige fag på B niveau. Forud for vedtagelsen af lovforslaget sendte de faglige foreninger brev til de uddannelsespolitiske ordførere i Folketinget, hvor vi udtrykte vores utilfredshed med dette. I foråret 2014 lavede lærerforeningen sammen med de øvrige faglige foreninger en undersøgelse på enkelte skoler om elevernes valg af naturvidenskabeligt fag og matematik på B niveau i dette og næste skoleår. Procent af en Procent af en Fag årgang som årgang som Forskel har faget 2014 har faget 2015 B 42,9 45,2 2,3 Fysik B 26,9 22,1-4,8 B 18,1 13,7-4,4 Biologi B 27,9 17,9-10,0 Naturgeografi B 19,7 10,1-9,6 2. Status på kemi i ungdomsuddannelserne Med udgangspunkt i datamateriale fra UVM over eksaminer i ungdomsuddannelserne er det muligt at få et indtryk af, hvor mange af eleverne i STX, HTX og HF, der har haft kemi. Undersøgelsen bygger på data frem til Der ses en lille stigning i antallet af elever, der har haft kemi på C niveau, men der er også en stigning i antallet af elever, der ikke har haft kemi. Næsten halvdelen af eleverne i STX bliver studenter uden at have haft kemi på mindst C niveau. Da NV forløbene kan gennemføres uden at kemi indgår, kan der være mange elever, der slet ikke møder kemi i deres gymnasietid. Stigningen i antallet af elever med eller uden kemi C skal også ses i lyset af et øget antal elever, der går i gymnasiet. Antallet af elever, der vælger kemi A, er svagt faldende i STX og nogenlunde uændret i HTX. Derimod er der et markant fald i antallet af elever, der har haft kemi B, både i STX og HTX. Det skyldes givetvis, at en del elever i stedet vælger bioteknologi A. Baseret på procentpoint viser det sig, at kemi B og bioteknologi A tilsammen giver den samme andel af elever med kemi B som før bioteknologi A blev indført. Interessen for bioteknologi har været stigende gennem perioden, hvor det har været udbudt som forsøgsfag. Ifølge UVM s tal ser det ud til at påvirke antallet af elever, der vælger kemi B. Det er desværre ikke lykkedes at få flere elever til at vælge kemi A. Det kan skyldes, at nogle elever vælger bioteknologi og det faktum, at studieretningen med bioteknologi ikke får flere elever til at vælge de naturvidenskabelige studieretninger. Undersøgelsen viste en tydelig effekt på valget af naturvidenskabelige fag på B niveau, men ikke en tilsvarende stigning for matematik B, hvilket kan forklares ved, at mange elever i forvejen har matematik på mindst B niveau, så de har valgt et helt andet valgfag. UVM lavede i foråret 2014 en lignende undersøgelse, hvor alle skoler blev spurgt. Denne undersøgelse viser den samme tendens, dog er nedgangen for kemi ikke her så stor, som i ovenstående undersøgelse. Det er dog stadig bekymrende, at naturvidenskab ikke bliver styrket i STX, som det ellers var hensigten med gymnasiereformen fra olympiade 2014 Den 46. Internationale olympiade foregik i Hanoi, Vietnam i tiden fra den 19. juli til den 29. juli. Selve konkurrencen foregik på Hanoi National University of Education. De danske studenter boede under konkurrencen i selve Hanoi, mens mentorerne var gemt væk ca. 200 km længere nordpå. Modellen var igen i år fem runder inden udtagelsen af de fire elever til The Danish Team : 1. runde ude på skolerne, 2. runde på sk Institut, Københavns Universitet, 3. runde på sk Institut, DTU, 4. runde på sk Institut, Aarhus Universitet og 5. runde igen på sk Institut, Københavns Universitet. 3., 4. og 5. runde blev afviklet som Camps med deltagelse af 14 elever. Disse Camps bestod bl.a. af forelæsninger, teoretisk og eksperimentelt arbejde, hvor eleverne blev mødt med stigende krav. Det hele foregik i tæt samarbejde med sk Institut, Aarhus Universitet, sk Institut, Københavns Universitet og sk Institut, DTU. En stor tak, skal der lyde herfra, til de tre universiteter for den store hjælp i form af mandskab, LMFK-bladet 5/

2 udstyr og lokaler, som de har ydet, i forbindelse med afviklingen af dette års danske kemiolympiade. Offentliggørelsen, af hvem de fire udvalgte var, fandt sted ved en reception på Carlsberg, hvor bl.a. undervisningsminister Christine Antorini deltog. De fire var Kristopher Torp Jensen, 2.g elev fra Egå Gymnasium, Lea Gammelmark, student fra Svendborg Tekniske Gymnasium, Theodor William Lundberg, student fra Rosborg Gymnasium og Kelvin Justiva, student fra Tradium. Efter udtagelsen var de fire udvalgte igennem yderligere 10 dages målrettet træning, afholdt på DTU, sk institut, Aarhus Universitet og sk Institut, Københavns Universitet. Inden afrejsen til Vietnam deltog det danske hold sammen med hold fra Norge og Sverige i den 2. Skandinaviske olympiade (2. ScChO), der blev afholdt på Stockholms Universitet i perioden juli. Konkurrencen, som skal gå på omgang mellem de tre skandinaviske lande, er kommet i stand for at give de tre hold en ekstra mulighed for at træne inden selve den internationale kemiolympiade. Selve konkurrencen afvikledes med 5 timers praktisk test onsdag og 5 timers teoretisk test torsdag hård træning. Det danske hold var så ubeskedne at tage de fire ud af de otte medaljer: Den eneste guldmedalje (Kristopher Torp Jensen), en sølvmedalje (Kelvin Justiva) og to af de fire bronzemedaljer (Lea Gammelmark og Theodor William Lundberg). Placeringerne blev 1, 3, 4 og 8. På billedet ses fra venstre, lektor Hanne Busk, Lea Gammelmark, student fra Svendborg Tekniske Gymnasium, Kristopher Torp Jensen (sølvmedalje), 2.g elev fra Egå Gymnasium, Ph.d. studerende Helene Kolding, Theodor William Lundberg (bronzemedalje), student fra Rosborg Gymnasium, lektor Kurt B. Nielsen og Kelvin Justiva, student fra Tradium (bronzemedalje). Til den internationale olympiade i Hanoi var de teoretiske opgaver endog meget svære, et meget stort stykke over dansk A niveau, og de var temmelig regnetunge. En af opgaverne omhandlede Zeises salt (ja det er den Zeise), en anden syntese af stjerneanis og en tredje bestemmelse af sammensætningen af et højvalent sølvsalt. Eksperimenterne var i år: Et kinetikforsøg, en syntese af et derivat af artemisinin og endelig en analyse af et zink jern(ii)oxalat hydrat. Gode eksperimenter, men udført under meget stort tidspres. og her er en meget glad Hafnium Ph.d. studerende Dennis Jul Hansen, Ph.d. studerende Helene Kolding, og retskemiker, Ph.d. Brian Schou Rasmussen. Resultatet i Hanoi blev en sølvmedalje og to bronzemedaljer til det danske hold. Et godkendt resultat, den skrappe konkurrence taget i betragtning. Til sammenligning fik Norge en bronzemedalje, Sverige en bronzemedalje, Island ingenting og Finland en bronzemedalje. Sammenlignet med resultatet i Stockholm blev de danske placeringer 1, 2, 3 og 6. Bedste nation blev Rusland med tre medaljer af guld og en af sølv, tæt fulgt af Taiwan med to guld og to sølvmedaljer. Se alle resultaterne på icho2014.hus.edu.vn. Det økonomiske grundlag for disse store arrangementer var igen i år meget generøse sponsorater fra Carlsbergs Mindelegat, DTU, KU, AU, Haldor Topsøe A/S, Forlaget, F&K forlaget samt en meget stor støtte fra UVM. En stor tak til alle for den økonomiske støtte, så alt dette har været muligt at gennemføre. 5. Efteruddannelse Der har i årets løb været udbudt og afholdt flg. kurser: Årets danske kemiolympiade og den internationale kemiolympiade er blevet styret af lektor Søren Hauge Andersen og lektor Kurt B. Nielsen med meget god og uundværlig hjælp fra lektor Susanne Mossin, lektor Hanne Busk, lektor Michael Munck, Fagligt kursus for Naturvidenskabelig Faggruppe Den 14. og 15. januar 2014 blev der i Torvehallerne i Vejle holdt kursus for HF lærere med temaet Problemorienteret undervisning og det fællesfaglige eksperiment. Kurset in- 36 LMFK-bladet 5/2014

3 deholdt foredrag og oplæg fra deltagerne. Fagkonsulenterne var desuden indbudt til at give deres bidrag om bekendtgørelser, eksamen etc. Kurset var et samarbejde mellem FaDB, Geografi og lærerforeningen, og kursusledere var Mette Holm Mogensen og Milou Udesen Theut, begge fra Randers HF og VUC. Studieretningssamarbejde i fysik og kemi Som afslutning på et udviklingsprojekt blev der udbudt et kursus i foråret 2013, som desværre måtte aflyses på grund af for lavt deltagerantal. Kurset blev udbudt igen til afholdelse den 30. og 31. januar 2014, men måtte igen aflyses, da der var for få tilmeldte. Mikroskalakemi Den februar 2014 blev der afholdt kursus om mikroskalakemi på Sorø Akademis Skole. Kurset henvendte sig både til lærere, der havde erfaring med mikroskalakemi, og lærere der ikke havde prøvet mikroskalakemi. Der blev arbejde med fx analysemetoder, syntese, redoxkemi og simple enzymforsøg. Kursusleder var Jakob Meibom, Sorø Akademis Skole. Kursus i og Fagdidaktik Den marts 2014 blev der afholdt kursus om kemi og fagdidaktik på Hotel Scandic Bygholm Park. Foredragene havde bæredygtighed som tema, og der var inviteret foredragsholdere fra AU, DTU og Teknologiske Institut. En eftermiddag indeholdt foredrag og workshop med titlen It i skriftlig kemi muligheder og potentialer. Derudover var der bl. a. gennemgang af studentereksamensopgaver, oplæg og diskussion om digital skr. eksamen i kemi, oplæg og diskussion om opgaveformuleringer til de større skr. opgaver samt nyt fra fagkonsulenten. Kursusleder var Johanne Jensen og Bo Dreyer, begge styrelsen. Kurset udbydes igen i marts Udviklingsprojekter Anvendelse af it ved skriftligt arbejde i kemi I december 2013 er der afsluttet et udviklingsprojekt om anvendelser af it i kemiundervisningen. Formålet med projektet var at bruge gruppens erfaringer til at udarbejde et katalog af muligheder for brug af IT i den daglige undervisning. Produktet af udviklingsprojektet blev præsenteret på Kursus i og Fagdidaktik med titlen: It i skriftlig kemi muligheder og potentialer. Præsentationen indeholdt både foredrag og workshop ved Anne Boie Johannesson, Køge Gymnasium og workshops ved Solvejg Pedersen, Lyngby Tekniske Gymnasium og Jørgen Andkær Jensen, Odense Tekniske Gymnasium. Workshopsene indeholdt muligheder for at arbejde med forskellige it værktøjer og tegneprogrammer til kemi. Tovholder for projektet var Charlotte Grauert, lærerforeningen. Udvikling af kurser for lærere om skriftlighed i biologi, fysik, kemi, naturgeografi og matematik I december 2013 er der afsluttet et udviklingsprojekt om udviklingen af kurser om skriftlighed i biologi, fysik, kemi, naturgeografi og matematik. Dette projekt var baseret på en fællesansøgning fra de nævnte fags faglige foreninger. Målet med projektet var at udarbejde oplæg til større skriftlige opgave, emner til tværfaglige opgaver, brug af it værktøjer og progressionsplaner for skriftlighed. Tovholder på projektet var Olav Lyndrup, lærerforeningen. Toning af kemi C i studieretninger eller studieområder I august 2013 er der igangsat et udviklingsprojekt med henblik på at udvikle temaer til kemiundervisningen, hvor temaerne er tonet til bestemte studieretninger/studieområder. Foreløbig indgår fag som samfundsfag, billedkunst, psykologi, erhvervsøkonomi, historie og oldtidskundskab i forskellige temaer med kemi. Foreløbig er målet at udbyde forskellige workshops med de involverede fag. Tovholder på projektet er Vibeke Richter Foërsom, lærerforeningen. i almen studieforberedelse I august 2013 er der igangsat et udviklingsprojekt med henblik på at indsamle erfaringer og belyse problemstillinger i det tværfaglige arbejde med kemi i AT. Baggrunden er, at der til studentereksamen i AT er meget få elever, der vælger at inddrage kemi i deres projekter til trods for at faget indgår i en lang række studieretninger. Projektet afsluttes med udgangen af Målet er at sammensætte et idékatalog på baggrund af besvarelserne. Tovholder på projektet er Mette Malmqvist, Sønderborg Statsskole. Farmakologi og medicin i undervisningstemaer I august 2013 er der igangsat et udviklingsprojekt med formålet at udvikle temaer til brug i undervisningen omhandlende emner inden for farmakologi og medicin, som kan bruges i såvel bioteknologi, kemi og biologi. Dette projekt er søgt i samarbejde med FaDB. Tovholder er Svend Erik Nielsen, FaDB og Bo Dreyer repræsenterer lærerforeningen i arbejdsgruppen. I foråret 2014 er der fra UVM bevilget penge til flg. udviklingsprojekter: Innovation i kemiundervisningen Udvikling af kursus om brug af it redskaber til en digital skriftlig prøve Udvikling af temaer til kemiundervisning om bæredygtig og grøn kemi Disse projekter skal påbegyndes august Desuden er lærerforeningen med i udviklingsprojekter om innovative kompetencer hos eleverne i hhv. NV og NF. LMFK-bladet 5/

4 7. Det regionale arbejde Selvom vi i år har oplevet en lille stigning i tilslutningen til regionalmøderne, har vi i kemilærerstyrelsen alligevel brugt en del tid på at diskutere, hvordan fremtiden for det regionale arbejde skal se ud. Vi mener fortsat, at det er meget vigtigt, at der holdes møder i en eller anden form rundt omkring i landet, hvor kolleger fra naboskoler har mulighed for at mødes, så det lokale samarbejde kan styrkes. Det giver ligeledes mulighed for, at vi i kemistyrelsen kan få en føling med, hvad der sker på skolerne blandt vores medlemmer. I det forløbne år er der blevet afholdt følgende møder: Region 1 og 2: Hovedstadsområdet, Nordsjælland og Bornholm,7. april Besøg på Pometet med foredrag om vin og aromastoffer og rundvisning i laboratorier. Derefter møde på Høje Tåstrup Gymnasium. Region 4: Fyn, 3. april Besøg på afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på Odense Universitets Hospital efterfulgt af foredrag på Sct. Knuds Gymnasium med overskriften: Flere til Science Gamificering af kemiundervisningen. Region 5: Sydjylland, 19. marts Besøg hos A/S S. Frederiksen hvor de nye mærkningsregler blev gennemgået efterfulgt af besøg på Grindsted Gymnasium, hvor der var oplæg om brugen af elektroniske tavler i kemiundervisningen. Region 6: Østjylland, 9. april Oplæg om ølbrygning på Paderup Gymnasium. Region 7: Vestjylland, 26. februar Besøg på Eurofin Steins Laboratorium efterfulgt af laboratorieøvelser på Holstebro Gymnasium Region 8: Nordjylland, 2. april Rundvisning og vinsmagning på Alderslyst Vingård På alle regionalmøderne har der været nyt fra fagkonsulenten og styrelsen. På nuværende tidspunkt er flg. kolleger regionalledere: Region 1 og 2: Gudrun Paulsen, Høje Tåstrup Gymnasium og Eva Spliid, Ordrup Gymnasium Region 3: Anne Boie Johannesson, Køge Gymnasium Region 4: Lis Hjæresen, Nyborg Gymnasium & HF Region 5: Steen Ellemose, Grindsted Gymnasium & HF Region 6: Karin Skjalm Rasmussen, Paderup Gymnasium. Region 7: Claus Bjerre, Skive Gymnasium & HF Region 8: Lone Andersen, Brønderslev Gymnasium & HF 8. Samarbejde med de videregående uddannelser Demonstrationsforelæsninger på de videregående uddannelser. DTU december 2013 Igen i år kunne lærerforeningen og DTU invitere til foredrag, hvor professor Niels Bjerrum og docent Rasmus Fehrmann underviste (og underholdt!) med demonstration af farlige og nyttige eksplosioner. I år var der ligesom de forrige år en overvældende tilslutning, så foredragsrækken blev udvidet med endnu en dag, så i alt 6 forelæsninger blev afviklet og over 1200 elever fra alle niveauer fik en stor oplevelse, at dømme ud fra den store jubel undervejs. Don t do this at home! KU januar 2014 I slutningen af januar afholdt lektor Anders Døssing på sk Institut 5 farverige forelæsninger om nitrogenforbindelser, syre base og redoxkemi. Forelæsningerne, der er tilpasset de forudsætninger, som eleverne opnår på C niveau, men som også kan bruges som en introduktion til B niveau, er meget eftertragtede. Over 1000 elever overværede forelæsningerne, og de utallige flotte forsøg med farveskift, røgringe og eksplosioner optog og begejstrede eleverne. Anders Døssing har lavet en række spørgsmål, som blev besvaret under forelæsningen. Nogle klasser brugte det som forberedelse, andre til opsamling. Under alle omstændigheder, er det med til at skærpe elevernes opmærksomhed på det kemifaglige. Bestyrelsen vil gerne takke alle regionalledere for deres store arbejde, som er af stor betydning for foreningen. 38 LMFK-bladet 5/2014

5 AU januar 2014 For andet år udbød sk institut på Aarhus Universitet 3 forelæsninger, denne gang i januar i stedet for april. Det viste sig at være et meget bedre tidspunkt i forhold til planlægningen på skolerne. Over 500 elever og lærere deltog i Peter Halds forelæsninger om sprængstoffer. Forelæsningernes indhold og form lå langt fra traditionel gymnasieundervisning. Peter Halds forelæsninger var udover humor og forsøg, præget af mange spændende historiske anekdoter og selvoplevede krigsoplevelser. Eksperimentelt arbejde i forbindelse med SRP/SSO Mange af vores 3.g elever og 2.hf kursister har igen i år fået mulighed for at udføre deres eksperimentelle arbejde til hhv. SRP og SSO på en af de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er en enestående mulighed for eleverne for selvstændigt, i et veludrustet laboratorium og med dygtige vejledere, at udføre forsøg, som der ikke er mulighed for hjemme på skolerne. Tak til de videregående uddannelsesinstitutioner, som i år har taget imod vores 3.g elever og 2. hf kursister. Efteruddannelse Omkring lærernes efteruddannelse har lærerforeningen haft et godt og udbytterigt samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner. Det omfatter større kurser, foredragsholdere som en del af andre kurser og undervisningsmaterialer. Tak for mange faglige bidrag og velvillighed til at deltage i arbejdet med at gøre eleverne mere motiverede for kemi. Tak og næste år lærerforeningen vil gerne takke alle involverede, herunder også laboranter, laboratorieteknikere og sekretærer, som gør et stort stykke arbejde for at vores elever kan få nogle udbytterige og spændende timer. Det er af stor betydning for såvel gymnasieskolerne som for de naturvidenskabelige aftagerinstitutioner, at vi kan vise eleverne, de kommende studerende, kemi, anvendt i andre sammenhænge (og ikke mindst i større skala) end den, de kender fra skolelaboratoriet. lærerforeningen er så heldig, at alle 3 institutioner har indvilliget i at gentage forelæsningerne næste år. De vil blive annonceret i LMFK bladet, på EMUen og på Skolekom. Tilmeldingen vil som foregående år kun kunne ske efter annonceringen og via lærerforeningen (Hanne Verge Larsen) og af ressourcehensyn ikke direkte på institutionerne. Besøgsservice på de videregående uddannelser lærerforeningen vil også gerne takke de videregående uddannelsesinstitutioner AAU, AU, SDU, RUC, DTU og KU for velvilligt at tilbyde både spændende foredrag og laboratorieøvelser til vores kemielever. Ved besøg på de videregående uddannelsesinstitutioner får vores elever et indblik i studiemiljøet på den enkelte institution, hører et spændende foredrag om et nyere forskningsemne og laver laboratorieforsøg, som de færreste har mulighed for at udføre hjemme på skolen. Forlaget Forlaget har en fornuftig økonomi, men har på lige fod med LMFK haft nedgang i aktiviteterne i det forløbne år. Den samlede omsætning er atter gået lidt ned, idet den i år blev på kr. mod forrige regnskabsårs kr. Regnskabet for 13/14 viser et underskud på kr. mod sidste års overskud på ca kr. Hovedsagelig pga. nedskrivning og ændring i varelager. Årets topscorer på salgslisten er Formelsamling A tæt efterfulgt af emnehæftet der virker af Søren Munthe. Efterfølgende kommer og Kost og Ernæring og Primærproducenter, som også har solgt pænt. Et ældre hæfte Hydrokolloider er udsolgt fra forlaget, og vi har taget initiativ til et genoptryk, da vi har fået flere forespørgsler herpå. Forhåbentlig kan hæftet købes, når I læser denne beretning. Hæftet er meget velegnet også til Bioteknologi A klasserne. Vi har ikke i det forgangne regnskabsår udgivet nogen nye titler, men en ældre titel Spektroskopi Molekylernes fingeraftryk kan nu købes som e bog via samarbejdet med Gymportalen. Bogen bestilles som vanligt på LMFK s hjemmeside, hvorfra man stilles videre. I støbeskeen er der en nyudgivelse af Studentereksamensopgaver til STX A fra ligesom der er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, som er i gang med et udviklingsarbejde for at få produceret en formelsamling rettet mod Bioteknologi A. Derudover ligger der et hæfte, Energi, til kemiundervisningen på HF skrevet af Benthe Schou. Energi handler om fossile brændstoffer, bioethanol og biodisel og forventes at udkomme i løbet af skoleåret. LMFK-bladet 5/

6 Danmarks Tekniske Museum GRATIS adgang til LMFK s medlemmer Undervisningsforløb for gymnasier og skoler bl.a. Fabriksvej Helsingør Tel Børn/unge under 18 år gratis Åbent: tirsdag - søndag Energikrisen Den industrielle revolution - Innovation - Drømmen om at fyve - Skulle nogle af Jer ligge inde med gode ideer/manuskripter osv. er I meget velkomne til at henvende Jer til Forlaget. Alle bøger købes direkte via LMFK s hjemmeside lmfk.dk. Forlaget har været repræsenteret med sine udgivelser ved LMFK årsmødet, foruden online på Forlagets og LMFK sekretariatets hjemmesider. Det er vores opfattelse, at Forlagets hjemmeside fungerer rigtig godt på LMFK, og vi vil kun opfordre til, at medlemmerne får benyttet sig af materialerne, der ligger der. Forlagets arbejde er i indeværende år blevet varetaget af Gitte Berg Jensen (sekretær), Hanne Busk (formand) og Sheela Kirpekar. Derudover Hanne Thomsen (kasserer), Tore Sandø Pedersen og Vibeke Richter Foërsom (suppleant) fra lærerforeningens bestyrelse. Tak for et godt samarbejde. Forlaget har i årets løb deltaget i det fælles samarbejde omkring LMFK salg, herunder det årlige fælles LMFK forlagsmøde. Derudover er vi via LMFK forlagene med i gymportalen.dk, så vi kan udgive e bøger via EMU Login. Atter i år en særlig tak til LMFK sekretariatets dygtige og engagerede medarbejdere, som på bedste vis har varetaget Forlagets salg. F&K forlaget Forlaget der ejes af både lærerforeningen og Fysiklærerforeningen har kun en enkelt udgivelse: Databogen fysik kemi. Salget af Databogen er faldet fra 1741 eksemplarer sidste år til 1230 eksemplarer i år. I bestyrelsen for forlaget har i år siddet: Frank Borum (fysik), Martin Kaihøj (fysik), Gunhild Kjeldsen (kemi) og Marianne Støckler (kemi) Foreningens økonomi Den ordinære drift af lærerforeningen gav et uventet underskud på ca kr. i det forløbne regnskabsår (1. juni maj 2014). Kontingentindtægten på ca kr. er næsten den samme som sidste år. Underskuddet skyldes flere faktorer, men et tilskud til den Skandinaviske olympiade på kr., en udgift til årskurset på ca kr. samt udgifter til regionalmøder og møde med regionallederne på knap kr. er medvirkende til underskuddet. Fællesmødet med regionallederne blev for eksempel året før betalt af LMFK, da mødet blev afholdt sammen med fysik og matematik, men i år har lærerforeningen selv stået for udgiften. Det årlige tilskud fra Forlaget har betalt for styrelsesmøderne. Samlet er der et underskud på ca kr., som især skyldes underskud på den ordinære drift, underskud i LMFK og Forlaget samt selskabsskat. LMFK og sekretariatet I februar afholdt styrelserne under LMFK et fælles møde, hvor temaerne bl.a. var brug af sociale medier i undervisningen og den aktuelle problemstilling med valgfagssituationen. Derudover mødtes de tre styrelser hver for sig og afholdt styrelsesmøde. Udover at passe opgaverne for LMFK, så administrerer sekretariatet kurser og konferencer for Undervisningsministeriet og DASG. Desuden ydes også hjælp til andre faglige foreninger i forhold til medlemsregistrering, kontingentopkrævninger, kursusadministration og regnskaber. Pt. bliver der ført regnskab og medlemsadministration for Psykologilærerforeningen, Tysklærerforeningen og Fransklærerforeningen. Desuden fører Sekretariatet medlemsadministration for FALS (samfundsfag), Musiklærerforeningen, Geografilærerforeningen. 40 LMFK-bladet 5/2014

7 Hjemmesiden er velfungerende i forhold til tilmeldinger til kurser m.m. Som noget nyt har de tre fag under LMFK også oprettet hver sin materialebank, hvor medlemmerne kan lægge materialer ind. For kemi administreres denne af Dennis Pibenbring, Gefion Gymnasium. Stor tak til Dennis for at passe dette hverv. Afslutning Mange har lagt et stort stykke arbejde for lærerforeningen: Regionalledere, forlagsbestyrelser, arrangører af kurser og andre arrangementer, revisorer, deltagere i arbejdsgrupper og bidragsydere til beretningen. En stor tak til alle for jeres indsats og bidrag til at vi har en forening med et højt aktivitetsniveau. Ligeledes en stor tak til: Jan Geertsen, Sct. Knuds Gymnasium for arbejdet med redigering af kemis hjemmeside på emuen samt nyhedsbreve. En særlig tak for det store arbejde, det har været at overføre en masse materiale fra den gamle emu til den nye emu. Kurt B. Nielsen, Ordrup Gymnasium, Hanne Busk, Frederiksberg Gymnasium og Søren Hauge Andersen, Rübners Gymnasium, samt alle forskere og studerende, der har været behjælpelige med det store forarbejde og gennemførelsen af årets kemiolympiader. Forlagets bestyrelse, som har lagt et stort arbejde i at få bearbejdet og trykt undervisningsmateriale til glæde for underviserne. Fagkonsulent Keld Nielsen for et godt og konstruktivt samarbejde. En del af foreningens arbejde er diskussioner af nye tiltag inden for undervisningen, og her har vi stor glæde af Kelds deltagelse som repræsentant for UVM. Vi møder altid stor imødekommenhed hos Keld til såvel deltagelse i møder som med gode ideer til det videre arbejde i foreningen. LMFK sekretariatets medarbejdere: Anne Alstrup, Lisette Høholt og Helle Larsen, som yder en stor indsats i det daglige arbejde på sekretariatet med de mange forskelligartede opgaver, der opstår, og som altid sørger godt for os til LMFK møderne. Desuden studentermedhjælperne Anna Kaihøj og Katrine Bjørn Pedersen Thoft, som yder en god hjælp på Sekretariatet og Malika Soudari, som sørger for rengøringen. Sheela Kirpekar, Københavns VUC, for hvervet som ordstyrer på skolekom. På vegne af styrelsen i lærerforeningen Johanne Jensen Formand Foredrag på DTU Eksplosioner! Det er med stor glæde, at kemilærerforeningen atter kan indbyde til decemberforedrag ved professor Niels Bjerrum, professor Rasmus Fehrmann og lektor Anders Riisager, DTU: Tirsdag den 2. december 2014 kl (Rasmus Fehrmann) Fredag den 5. december 2014 kl (Niels Bjerrum) Mandag den 8. december 2014 kl (Anders Riisager) Onsdag den 10. december 2014 kl (Rasmus Fehrmann) Mandag den 15. december 2014 kl (Niels Bjerrum) Tilmelding senest 5. oktober Onsdag den 21. januar 2015, kl Tilmelding senest 15. november 2014 Forelæsning på HCØ Spektakulære demonstrationsforsøg Det er med stor glæde, at kemilærerforeningen atter kan indbyde til lektor professor Anders Døssings forelæsninger på sk Institut, KU: foredrag på AU Eksplosivstoffer! Det er med stor glæde, at kemilærerforeningen kan byde gymnasieklasser velkommen til Peter Hald s forelæsninger på Institut for, AU: Mandag den 19. januar 2015, kl Tirsdag den 20. januar 2015, kl Mandag den 26. januar 2015 aud. 2 Tirsdag den 27. januar 2015 aud. 2 Onsdag den 28. januar 2015 aud. 2 Torsdag den 29. januar 2015 aud. 2 Fredag den 30. januar 2015 aud. 1 Tilmelding senest 15. november Alle tilmeldinger skal foretages på: emu.dk/nyhed/kemiforedrag-p%c3%a5-universiteterne. LMFK-bladet 5/

Kemilærerforeningens beretning 2012 2013

Kemilærerforeningens beretning 2012 2013 lærerforeningens beretning 2012 2013 1. Foreningen og medlemmerne Den 1. august 2013 var der 776 medlemmer, heraf var de 414 også medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 15 flere medlemmer end i

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2014 2015

Kemilærerforeningens beretning 2014 2015 Kemilærerforeningens beretning 2014 2015 1. Foreningen og medlemmerne I begyndelsen af august 2015 var der 824 medlemmer af Kemilærerforeningen, hvoraf 484 også var medlem af andre foreninger under LMFK.

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2011 2012

Kemilærerforeningens beretning 2011 2012 lærerforeningens beretning 2011 2012 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste par år været nogenlunde stabilt. Der var den 31. maj 2012 761 medlemmer, hvoraf 413 også var

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning

Kemilærerforeningens beretning Kemilærerforeningens beretning 2015 2016 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2016 var der 834 medlemmer af Kemilærerforeningen, hvoraf 479 også var medlemmer af andre foreninger under LMFK.

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2010 2011

Kemilærerforeningens beretning 2010 2011 lærerforeningens beretning 2010 2011 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste par år været nogenlunde stabilt. Der var den 31. maj 2011 739 medlemmer, hvoraf 396 også var

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008 lærerforeningens beretning 2007-2008 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2007-31.5.2008 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i STX og HF 3. Udviklingsprojekter og

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2005-2006

Beretning for Kemilærerforeningen 2005-2006 Beretning for lærerforeningen 2005-2006 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2006 699 medlemmer, hvoraf 422

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2008-2009

Beretning for Kemilærerforeningen 2008-2009 Beretning for lærerforeningen 2008-2009 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste år været svagt faldende, men der var den 31. maj 2009 703 medlemmer, hvoraf 403 også var

Læs mere

38 LMFK-bladet. Beretning for Kemilærerforeningen 2003-2004. Matematik. Kemi

38 LMFK-bladet. Beretning for Kemilærerforeningen 2003-2004. Matematik. Kemi Beretning for lærerforeningen 2003-2004 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der d. 10. august 2004 703 medlemmer, hvoraf

Læs mere

Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011

Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011 Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011 De danske studenter lige inden åbningsceremonien i Taipei, Taiwan: Fra venstre ses Johan Nitschke, Liane

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2009-2010

Beretning for Kemilærerforeningen 2009-2010 Beretning for lærerforeningen 2009-2010 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste år været svagt faldende, men der var den 31. maj 2010 713 medlemmer. Det er 10 flere medlemmer

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning

Kemilærerforeningens beretning Kemilærerforeningens beretning 2016 2017 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2017 var der 828 medlemmer af Kemilærerforeningen. Det er 6 medlemmer færre end sidste år. Styrelsen har i år bestået

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark!

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! De danske deltagere ved afslutningsceremonien på Bali Nusa Dua

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006 lærerforeningens beretning 2005-2006 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2005 31.5.2006 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015. To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark

Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015. To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015 To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark IBO i Aarhus 19. juli 2015. Fra venstre: Karen Yang (Bronze), Anders

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2004-2005

Beretning for Kemilærerforeningen 2004-2005 Beretning for lærerforeningen 2004-2005 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2005 699 medlemmer, hvoraf 445

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Formidling af forskning - og relation til grundskolen, gymnasier og rekruttering

Formidling af forskning - og relation til grundskolen, gymnasier og rekruttering Formidling af forskning - og relation til grundskolen, gymnasier og rekruttering Mange former (eksempler følger) Flere formål: Universitetsloven, legitimering, arbejdsglæde, dannelse Efteruddannelse/højnelse

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007

Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007 lærerforeningens beretning 2006-2007 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2006-31.5.2007 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe på HF:

Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Rapport til projekt om negativ social arv 2009. Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Deltagere: Lotte Dalgaard Frederiksborg Gymnasium og HF, Mette Pedersen (VUCFyn Svendborg Langeland), Jens Korsbæk Jensen

Læs mere

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget 1 Kort nyt Fip-kurser i foråret Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 Annonceres

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Kemi-lærerdag. 5 April 2013

Kemi-lærerdag. 5 April 2013 Kemi-lærerdag 5 April 2013 Program 9:45 Registrering 10:00 Velkomst. Frank Jensen, Institut for Kemi 10:15 Skyer i jordens atmosfære Merete Bilde, Professor, Institut for Kemi 11:00 Kaffe 11:30 På sporet

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen ÅRGANG 2004 Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004 Studieadministrationen Årgang 2004-undersøgelsen Indhold: Profil af de studerende på årgang 2004... 2 Antal og køn... 3 Kvotient,

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Udviklingsprojekter 2007/2008

Udviklingsprojekter 2007/2008 Udviklingsprojekter 2007/2008 I skoleåret 2007/2008 fortsætter de fem udviklingsprojekter, der startede i 2006/2007: CAS i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling Jordobservationer nedtagning

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B MANDAG DATALOGI/IT 9.00 9.35 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale G2 Vi følges herefter

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012

Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012 Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012 De danske studenter lige inden åbningsceremonien i Singapore: Fra venstre ses Frederik V. Holck, Pernille

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015 lærerforeningens beretning 2014 2015 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12/8 2015 1808 medlemmer, heraf 121 pensionister. 732 er kun medlem af lærerforeningen, medens 1076 også er medlem

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE Netbrev nr. 20 Marts 2014 NYT FRA UVM UDVIKLINGSPLANEN FASE 3 Undervisningsministeriet har for nylig udmeldt 3. fase af Udviklingsplanen, der fortsat har fokus

Læs mere

Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND. Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge!

Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND. Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge! Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge! Foråret 2013 består af 4 obligatoriske og 1 frivilligt seminar. Tilmelding sker på hjemmesiden.

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium 94 KOMMENTARER Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium Torben Christoffersen, fhv. kontorchef i Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet Om morgenen kl. 4.45 den 28. maj

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET Velkomst og præsentation af Det rullende Universitet v. Jeppe Bergh Torp og 14 15.00: INTRODUKTION til DrU Konceptet: Universitetsstuderende overtager undervisning

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik lærerforeningens beretning 2003-2004 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2003-31.5.2004 indeholder følgende afsnit: 1 Medlemmerne og styrelsens arbejde 2 i gymnasiet og på hf 3 Økonomi

Læs mere

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj Sally Thorhauge At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj At udvikle ideer til, hvordan dette potentiale realiseres på egen institution Oplæg Workshopcaféer Networking

Læs mere

Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber

Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber Til de gymnasiale institutioner Undervisningsministeriet indbyder til konference om Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber Slutkonference for ministeriets rammeforsøg 2012-15 Som led i Udviklingsplanen

Læs mere

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA Studieguide HF 2018-2019 Bliv en del af fremtidens DNA INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen.................................................................................. 4 Det nye hf....................................................................................

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE HF Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Et helt enestående tilbud til dig For HF er nemlig det

Læs mere

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år bliver der af DTU

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Regionale kurser Nationale kurser (en eller flere dage) Rejsekurser Kurser i samarbejde med andre fag Udviklingskurser (økonomisk støtte fra MBU) Samarbejde

Læs mere

Idéhistorie & teknologihistorie

Idéhistorie & teknologihistorie Idéhistorie & teknologihistorie Nyhedsbrev 02 2017 - Juni Siden sidst Kære alle Hermed nyhedsbrev nr. 2. Sommerferien står for døren, men jeg kan lige akkurat nå at løfte sløret for Undervisningsministeriets

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

MENTORPROJEKTERNE AARHUS UNIVERSITET ASTRID SØNDERGAARD LÆRKE FÆRCH USSING 11. MARTS 2015

MENTORPROJEKTERNE AARHUS UNIVERSITET ASTRID SØNDERGAARD LÆRKE FÆRCH USSING 11. MARTS 2015 MENTORPROJEKTERNE PRÆSENTATION Astrid Søndergaard forhenværende projektleder for Udvalgt til Uni Lærke Færch Ussing projektleder for SubUniversity SubUniversity koordineres i samarbejde mellem de tre fakulteter:

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Annika B. Lindberg, ph.d. i biologi Kommunikationsafdelingen, Faculty of Science and Technology 1 INDHOLD Det nye Aarhus Universitet Tilbud til dig Samarbejde

Læs mere