Din SERVICE - dit VALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din SERVICE - dit VALG"

Transkript

1 Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker

2 Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne Med denne brochure præsenterer vi Boligkontoret Danmarks nye servicekoncept Din service - dit valg en videreudvikling af det oprindelige servicekoncept i en forbedret og nu endnu mere fleksibel udgave. Vi har længe gerne villet vise sort på hvidt hvad det er for en service, vi leverer i Boligkontoret Danmark. Gennem årene har Boligkontoret arbejdet med den personlige relation og den lokale tilpasning som grobund for vores servicetilbud. Nærvær og rummelighed i forhold til vores kunder er to helt centrale punkter i vores værdigrundlag og er blevet omdrejningspunktet for den måde, vi gør tingene på. Med Din service - dit valg tilbyder vi derfor nu et administrativt system, der i forlængelse af vores værdier og vores opmærksomhed på den enkelte boligorganisations forventninger og behov sætter fokus på at gøre den lokale tilpasning endnu mere fleksibel og synlig for alle. Michael Demsitz Adm. direktør Gennem et partnerskab med dialog og forventningsafstemning mellem begge parter kan vi sammen lægge et klart og solidt fundament for vores samarbejde. Med lokal tilpasning, individuelle løsninger og et udfyldt aftalepapir for hvert ønske, jeres boligorganisation har til vores service, kan vi sammen skabe endnu mere værdi for beboerne. Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker. Servicekonceptet Din service - dit valg i sin helhed kan rekvireres hos Boligkontoret Danmark på dit lokale afdelingskontor, og alle bestyrelsesmedlemmer får adgang til den elektroniske udgave på Med en udgave af hele servicekonceptet vil du kunne få et overblik over alle de ydelser, vi udbyder i Boligkontoret Danmark, og læse beskrivelserne af de konkrete servicetilbud, vi kan levere. For medlemmer, der ønsker en administrationsaftale med en reduceret service og dermed pris, aftaler vi en særskilt forhandling med organisationsbestyrelsen. Kontakt vores forretningsfører for at høre nærmere.

3 Din service dit valg partnerskab i stedet for købmandsskab Nærvær og personlig oplevelse er den røde tråd i Boligkontoret Danmarks servicekoncept Din service dit valg. Vi mener, at oplevelsen af god service handler om personlige relationer. Derfor har Boligkontoret Danmark skabt et administrativt system, som fokuserer på den enkelte boligorganisations forventninger og behov. Vi gør det på din måde det giver sikkerhed. En skræddersyet model Behovene for de forskellige serviceydelser varierer meget fra medlem til medlem. Ofte ønsker I som boligorganisation at sætte jeres egne fingeraftryk på den måde, opgaverne løses på. Derfor giver vi med Din service dit valg nu den enkelte boligorganisation mulighed for at tilpasse servicen til jeres eget behov. Aftalepapiret Den enkelte boligorganisations individuelle ønsker bliver skrevet ned i et aftalepapir. Idéen med aftalepapiret er at skabe klarhed og åbenhed omkring samarbejdet ved at afstemme parternes gensidige forventninger og synliggøre indholdet i den skræddersyede aftale. Læs mere om aftalepapiret på side 11. Boligkontoret Danmarks servicetilbud Med den lokale tilpasning som omdrejningspunkt tilbyder vi en bred og kvalificeret vifte af serviceydelser til boligorganisationen og boligafdelingen: Forsyningssikkerhed af professionel boligadministration Lokalt tilpasset service Nærvær mellem kunden og medarbejderne Overskuelige og lokale administrative enheder En meget omfattende basisservice Sådan gør vi Servicekonceptet er delt op i fire hovedtemaer: Basisadministration udlejning, bogføring, budgetter og regnskaber Teknisk service driftchefarbejdet Sekretariat service til organisationsbestyrelser og afdelingsbestyrelser Byggeafdeling rådgivning og bistand i moderniserings- og nybyggerisager De fire hovedtemaer er delt op i kerneservice, lokalt tilpasset service og ekstra service, repræsenteret af en grøn, en gul og en orange søjle: I den grønne søjle beskrives kerneservicen i detaljer, så det bliver synligt for alle, hvad man kan forvente sig I den gule søjle beskrives, hvorledes kerneservicen kan tilpasses de lokale ønsker og forhold I den orange søjle står Boligkontoret Danmarks ekstra service beskrevet. Priserne på den ekstra service står i det gældende prisblad Boligkontoret Danmarks servicekoncept 3

4 Basisadministration Boligkontoret Danmarks serviceydelser, Del 1 God service kræver nærvær På Boligkontoret Danmarks syv afdelingskontorer og fem lokalkontorer kan både boligsøgende, beboere, bestyrelsesmedlemmer og kommunale samarbejdspartnere få en kvalitativ og personligt tilpasset service. Her tager vores sagsbehandlere, forretningsførere og chefkonsulenter sig af de mange opgaver, der løses bedst på tæt hold. Service er ikke bare en vare, der skal skubbes over disken, men et samarbejde, hvor det er dine forventninger, der bestemmer, hvordan vi skal tage os af din boligafdeling og din boligforening. Med den decentrale opbygning har vi i Boligkontoret Danmark specialiseret os i en nærværende og personlig service. Den lokale tilknytning betyder, at vores medarbejdere har de bedste forudsætninger for at pleje de mange personlige relationer, der er så vigtig en del af arbejdet med almene boliger. Fra afdelingskontorerne løser vores sagsbehandlere opgaverne omkring udlejning og kontakt til beboere og boligsøgende, f.eks.: Opskrivning på venteliste Tilbud om ledige boliger Udfærdigelse af lejekontrakt Boligsikring og lån til boligindskud Fremleje, bytte og opsigelse Opkrævning af husleje, lån, acontoydelser, lejeregulering m.m. Vores chefkonsulenter tager sig af bl.a.: Budget for boligorganisationen Budget for boligafdelingerne Vores forretningsførere og chefkonsulenter fungerer lokalt som sekretariat for afdelings- og organisationsbestyrelserne. Læs mere herom under Sekretariet på side 8-9. Boligkontoret Danmarks servicekoncept 4

5 Eksempel på lokalt tilpasset service: Hvis en ellers stabil beboer ikke har betalt husleje, kan vi ringe til vedkommende og høre nærmere, inden vi sender en rykker ud. Eksempel på ekstra service: Boligorganisationens eget logo kan trykkes på girokort, brevpapir, kuverter m.v. For at opnå den størst mulige effektivitet er enkelte funktioner samlet centralt på Hovedkontoret i Lundsgade, København. Herfra styrer vi økonomien og tager os af regnskaberne. Fra Hovedkontoret i Lundsgade løses enkelte opgaver centralt: Kapitalforvaltning Udarbejdelse af årsregnskaber Administration af bestyrelseshonorarer Administration af løn til ejendomsfunktionærer, m.m. Eksempel på lokalt tilpasset service: Det aftales lokalt, hvordan forelæggelsen af regnskab for afdelings-/organisati onsbestyrelsen skal foregå Eksempel på ekstra service: Udarbejdelse af forbrugsregnskaber Boligkontoret Danmarks servicekoncept 5

6 Teknisk service Boligkontoret Danmarks serviceydelser, Del 2 En tryg hverdag Boligkontoret Danmarks tekniske service har med boligafdelingens vedligeholdelse og daglige drift at gøre. Den daglige drift varetages af den lokale driftschef. Driftschefen tager sig af vedligeholdelsen af byggerierne og står for kontakt til tillidsfolk, håndværkere og ejendomsfunktionærer i forbindelse med boligafdelingens fysiske stand. Driftschefen spiller også en central rolle, når der skal rådgives omkring råderetten. Her vejleder driftschefen beboerne omkring deres muligheder for at lave individuelle moderniseringer og ændringer i boligen. Driftschefen har desuden det overordnede ansvar for ansættelse og ledelse af boligafdelingens ejendomsfunktionærer. Dit hjem er det sted, hvor du skal kunne slappe af og føle dig godt tilpas. Derfor er det vigtigt at have sikkerhed for, at tingene fungerer. Hvis varmen svigter, eller strømmen går, skal hjælpen være lige ved hånden. Sådan er det også med boligadministration Boligkontoret Danmarks servicekoncept 6

7 Driftscheferne løser opgaverne omkring blandt andet vedligeholdelse, driftsøkonomi, råderet, flyttesager, ejendomsfunktionærer, håndværkere og aktivitetsplaner: Igangsættelse af vedligeholdelsesarbejder Gennemgang af vedligeholdelsesplaner Kontrol med regninger og budgetter Godkendelse og kontrol af ændringer i boligerne Ansvar for synsprocedurer i forbindelse med flytning Ansættelse og ledelse af ejendomsfunktionærer Kvalitetssikring af håndværkerydelser Udsendelse af aktivitetsplaner Eksempler på lokalt tilpasset service: Hyppighed og indhold af aktivitetsplanerne aftales nærmere med afdelings-/organisationsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen kan deltage i flyttesyn for at fastsætte niveauet for istandsættelse Eksempler på ekstra service: Udbudsmateriale i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde (Drifschef) Strategi- og udviklingsplan med udgangspunkt i boligafdelingens fysiske tilstand, sociale liv og resurserne i afdelingen (Udviklingsafdelingen) Større teknisk gennemgang af boligafdelingerne (Byggeafdelingen) Boligkontoret Danmarks servicekoncept 7

8 Sekretariat Boligkontoret Danmarks serviceydelser, Del 3 Beslutninger træffes lokalt Fra de enkelte afdelingskontorer fungerer vores forretningsførere og chefkonsulenter som sekretariat for organisations- og afdelingsbestyrelserne. Den decentrale opbygning betyder, at alle beslutninger kan træffes lokalt i et tæt samarbejde mellem boligselskabet og afdelingskontoret. Forretningsførerne og chefkonsulenterne yder bistand til løsning af alle former for administrative opgaver og yder støtte til det lokale beboerdemokrati, blandt andet deltager de i bestyrelsesmøderne og står for oplæg og referater. Som boligselskabets lokale sekretariat løser forretningsførerne og chefkonsulenterne opgaver med det politiske og beboerdemokratiske arbejde i boligorganisationen. For organisationsbestyrelsen: Sekretariat for organisationsbestyrelsen herunder rådgivning, etc. Tilrettelæggelse og deltagelse i møder Kontakt til offentlige instanser Forvaltningsrevision For afdelingsbestyrelsen: Sekretariat for afdelingsbestyrelsen herunder rådgivning, etc. Tilrettelæggelse og deltagelse i afdelingsmøder Forelæggelse af budgetter og regnskaber Bygnings- og områdegennemgang med afdelingsbestyrelsen Back-up fra København Fra Hovedkontoret i Lundsgade, København, sørger vi for, at der altid er back-up parat til vores lokale kontorer. Herfra leverer vores stabsfunktioner, det centrale sekretariat og direktionen den service, der sikrer forsyningssikkerheden og trygheden i vores decentrale organisation. Boligkontorets stabsfunktioner løser opgaverne omkring blandt andet juridisk rådgivning, kommunikation, kurser, udviklingsprojekter og it-løsninger. Eksempler på service fra Boligkontorets stabsfunktioner: Kommunikation og kurser, f.eks.: Beboermagasin, nyhedsbrev og andet informationsmateriale Tilrettelæggelse af standardkursus- og oplysningsvirksomhed It-løsninger, f.eks.: Elektronisk adgang til regnskabsbilag (webfaktura) Eksempler på lokalt tilpasset ekstra service: Juridisk rådgivning, f.eks.: Sager med behov for juridisk vurdering og sagsfremstilling sker efter nærmere aftale med afdelings- og organisationsbestyrelsen Kommunikation og kurser, f.eks.: Ønsker afdelings- eller organi - sationsbestyrelserne andre kurser, kan det aftales lokalt på afdelingskontoret Boligkontoret Danmarks servicekoncept 8

9 Forretningsførerne og chefkonsulenterne indgår desuden som bindeled mellem boligselskabet og kommunen og står for kontakten til andre eventuelle samarbejdspartnere. Eksempler på lokalt tilpasset service: Afdelingsbestyrelsen og administrationen kan aftale tilrettelæggelsen og omfanget af budgetmaterialet Eksempel på ekstra service: Rådgivning om oprettelse af antenneforening etc. Eksempler på ekstra service: Juridisk rådgivning, f.eks.: Boligretssager It-løsninger, f.eks.: Levering af pc og internetopkobling Udviklingsprojekter: Strategi- og udviklingsplaner for boligafdelingernes fysiske tilstand og sociale liv. Lokale brugerundersøgelser og naboskabsundersøgelser Boligkontoret Danmarks servicekoncept 9

10 Byggeafdeling Boligkontoret Danmarks serviceydelser, Del 4 Når der skal bygges Boligkontoret Danmarks byggeafdeling er en selvstændig enhed og yder teknisk, økonomisk og juridisk rådgivning i forbindelse med byggesager. Byggeafdelingens projektledere har kompetencer inden for administration og gennemførelse af byggeprojekter og kan yde professionel bistand gennem hele forløbet fra idé og projektering til ibrugtagning og efterfølgende bygningsgennemgang. Byggeafdelingen har erfaring med både nybyggeri, større og mindre moderniseringssager og omfattende renoveringer. Byggeafdelingen står desuden for ansøgninger til Landsbyggefonden omkring eventuel støtte til nye projekter. Byggesagerne foregår i tæt samarbejde med boligselskabets bestyrelse og byggeudvalg. Boligkontoret Danmarks byggeafdeling løser opgaver omkring projektering og gennemførelse af nybyggerier og renoveringer, bl.a.: Rådgivning om større byggesager Rådgivning om nybyggeri 1-årsgennemgang af nybyggeri og større moderniseringssager 5-årsgennemgang af nybyggeri og større moderniseringssager Eksempel på lokalt tilpasset service: I forbindelse med byggesager kan Boligkontoret afholde et indledende møde med bestyrelserne og holde et oplæg på et afdelingsmøde Eksempel på ekstra service: Administration af renoverings- og nybyggeriprojekter Service er ikke bare en vare, der skal skubbes over disken, men et samarbejde, hvor det er dine forventninger, der bestemmer, hvordan vi skal tage os af din boligafdeling og din boligforening Boligkontoret Danmarks servicekoncept 10

11 Aftalepapirets fordele: Aftalepapiret jeres ønsker sort på hvidt Åbenhed omkring samarbejdet Tydeligør værdier for beboerne og bestyrelserne Klarhed omkring parternes forventninger Altid synligt og tilgængeligt indhold Den enkelte boligorganisations individuelle ønsker bliver skrevet ned i et aftalepapir. Med aftalepapiret laver vi sammen en slags drejebog for vores fremtidige samarbejde. Her beskriver vi, hvilke ønsker der er til de bestemte dele af administrationsaftalen. Aftalepapiret kan både bruges til at beskrive aftaler om lokalt tilpasset service og ekstra service. Vi beskriver også målsætningen for den enkelte aftale og definerer, hvordan den enkelte aftale kan skabe værdi for boligselskabets beboere og/eller for samarbejdet mellem bestyrelsen og Boligkontoret Danmark. Idéen med aftalepapiret er at skabe klarhed og åbenhed omkring samarbejdet ved at afstemme begge parters forventninger og synliggøre indholdet i den skræddersyede aftale. Eksempel på aftale om lokalt tilpasset service: Aftalepapir: Bilag til administrationsaftalen og Boligkontorets Danmarks servicebeskrivelse Din service- dit valg. 1. Beskrivelse: Boligkontoret sender budgetudkast ud til kommentering hos hele afdelingsbestyrelsen som en . Spørgsmål afklares i videst muligt omfang elektronisk. 2. Baggrund for aftalen: Aftalen skaber værdi for samarbejdet mellem bestyrelsen og Bolikontoret Danmark: a) Både bestyrelsesmedlemmer og Boligkontoret sparer tid. b) Bestyrelsesmedlemmer kan læse og kommentere budgettet, når de har tid. c) Det bliver nemmere at komme med ændringsforslag. 3. Målsætning: Målsætningen er, at hele afdelingsbestyrelsen er inde over budgetudkastet, selvom ikke alle har mulighed for at mødes. 4. Evaluering: Ovenstående aftale evalueres hvert år på markvandringen. Følgende spørgsmål gennemgås: a) Har aftalen fungeret i det forløbne år? b) Skal aftalen fortsætte som nu, eller skal den justeres? Boligkontoret Danmarks servicekoncept 11

12 Om Boligkontoret Boligkontorets organisatoriske og administrative opbygning er baseret på fem grundlæggende værdier, som udgør hjørnestenene i vores daglige arbejde: Nærvær Rummelighed Fællesskab Nyskabende Åbenhed og troværdighed - De nære relationer og den personlige oplevelse er den røde tråd i Boligkontorets måde at gøre tingene på. - Udviklingen af vores produkter sker i tæt samarbejde med vores medlemmer. Der skal være plads til alle. - Vi arbejder ud fra en åben og solidarisk model og støtter det boligsociale engagement i lokalområderne. - I Boligkontoret tænker vi nyt og er med til at sætte dagsordenen for udviklingen af den almene sektor i Danmark. - Respekt og tillid blandt vores medlemmer, beboere og kolleger er altafgørende for os. Os kan man regne med. Servicekonceptet Din service dit valg i sin helhed kan rekvireres hos Boligkontoret Danmark på dit lokale afdelingskontor: Afdelingskontoret Holte Røjelskær 15, 2. sal 2840 Holte Telefon Fax Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Telefon Fax Afdelingskontoret Helsingør Fabriksvej 8 C 3000 Helsingør Telefon Fax Afdelingskontoret Sakskøbing Guldborgvej Sakskøbing Telefon Fax Afdelingskontoret Fyn Sivlandvænget 27B 5260 Odense S. Telefon Fax Afdelingskontoret Skanderborg Poul la Coursvej Skanderborg Telefon Fax Afdelingskontoret Ribe Tangevej Ribe Telefon Fax

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM for bestyrelsens arbejde med at udarbejde målsætninger, handleplaner og kvalitetsmålinger for Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk

Læs mere

Velkommen til ydelseskatalog 2013

Velkommen til ydelseskatalog 2013 Ydelseskatalog 13 Velkommen til ydelseskatalog 2013 I ydelseskakataloget for 2013 finder du en kort beskrivelse af de ydelser, fsb tilbyder både egne boligafdelinger og de boliger, fsb administrerer. Der

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Ydelseskatalog 2015. fsb s boligafdelinger

Ydelseskatalog 2015. fsb s boligafdelinger Ydelseskatalog 2015 fsb s boligafdelinger Ydelseskatalog 2015 I fsb s ydelseskatalog 2015 kan du se, hvad de enkelte boligafdelinger og beboere kan forvente af fsb s administration. Det vil sige, hvilke

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

God ledelse af almene boliger

God ledelse af almene boliger God ledelse af almene boliger Indledning Det er en stadig større udfordring at arbejde med moderne ledelse af virksomheder. Det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne i såvel den private

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner 1 2 Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Den almene boligsektor bidrager til at løse

Læs mere

Medlems- og administrationsaftale

Medlems- og administrationsaftale Mellem «Boligorg» (i det følgende kaldet Boligorganisationen) og Boligkontoret Danmark (i det følgende kaldet Boligkontoret) er indgået følgende medlems- og administrationsaftale: 1) Boligorganisationen

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere