Prisblad prisblad fsb 1/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10"

Transkript

1 Prisblad /10

2 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 115 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag for boligafdelinger Budgetmøde Endeligt driftsbudget Forelæggelse af afdelingsbudgetter for organisationsbestyrelsen Varme, vand og el på fællesarealer Budgetopfølgning Budgetændringer Løbende bogholderi Regnskab Årsregnskab for boligafdelingen Budgetafvigelsesforklaringer, løbende bogholderi og årsregnskab Kapitalforvaltning Forvaltning af boligorganisationens formue Lån Overvågning af lån Ejendomsvurderinger Kontrol af ejendomsvurderinger Refusion Refusion ved B-ordning Forsikringer Administration af forsikringer og skadessager Aftaleindgåelse Kontrakter og driftsaftaler Opkrævninger Huslejeopkrævning Indskudslån Varsling Anden opkrævning 2/10

3 2 Udlejning Venteliste Opnotering Fraflytning Indflytning Øvrig udlejning Boliggarantibevis Studiekontrol Tilbudsgivning Opsigelse, syn og afregning Lejekontrakt m.v. Byttebolig Fremleje Udlejning af erhvervslejemål Bygningsgennemgang Tilstandsrapporter Udlejningsaftaler med kommunen Fleksibel udlejning Boligsocial anvisning 3 Administration af boligafdelinger Politisk betjening Driftsmøder Ordinære afdelingsmøder Kollektiv råderet Præsentation af særlige forslag på afdelingsmødet Bygningsdrift Planlagte drift og vedligeholdelsesarbejder Servicekoncept 4 Bygge- og Rådgivning Nye projekter renoveringsarbejder Analyse Helhedsplansscreening Nybyggeri Opstart af projekter 5 Udearealer Rådgivning Udearealer Sikkerhed Aftale om sikkerhedsgennemgang af legepladser 6 Kommunikation Intern kommunikation Beboerinformation og uddannelse Ekstern kommunikation Online medier Presse Branding Politisk betjening Kurser mv. 3/10

4 7 Sekretariatsbistand Medarbejdere Uddannelse Overenskomster/ lovstof Personaleadministration Lønadministration Samarbejde med Københavns Kommunal styringsdialog Kommune Kontaktpersonordningen Politisk betjening Møde- og sekretariatsbetjening Interessevaretagelse Deltagelse i udvalgte fora og netværk Fundraising Ansøgning Øvrig sekretariatsbistand Udvikling og administration 8 Juridisk rådgivning Beboerklager Husordensager/klagesager Konfliktmægling og Øvrig juridisk assistance Vejledning assistance 4/10

5 9 Økonomi Ejendomsvurdering Klage over ejendomsvurderingen Ankesag til vurderingsankenævnet fsb-pakken Tillægsydelser basisydelser pr. ejendom Opkrævninger Ekstra regulering af husleje 10 pr. lejemål Individuel el, vand og varme Adminstrationsbidrag 75 pr. lejemål Udarbejdelse af fordelingsregnskab Beboergebyrer, se side pr. lejemål Lån Omlægning af realkreditlån 1 lån i alt Ekstra gebyr ved konvertering af lån vedr. den oprindelige finansiering ved løbetidsforlængelse Ekstra gebyr ved konvertering af lån vedrørende forbedrings- og renoveringsarbejder ved løbetidsforlængelse Ekstra gebyr ved omlægning af lån med offentlig garanti 2 lån i alt 3 lån i alt 4 lån i alt pr. lån pr. lån pr. lån Regnskab Support 955 pr. time Husleje og flytteafregning Fordeling i forbindelse med genoptagne sager: -Afdelingsandel af indkrævet beløb 50% -fsb's administration 10% -Inkassobureau 40% Påkrav til beboere Beboergebyr, se side 10 Afdragsordning Beboergebyr, se side 10 Overdragelse af flyttesager til inkasso Beboergebyr, se side 10 5/10

6 fsb-pakken Tillægsydelser basisydelser 14 Bygge- og Projektideer Rådgivning pr. time renoveringsarbejder Udvikling Fysiske helhedsplaner Opretningsplaner pr. time Renoverings- og Byggeforretningsførelse byggeprojekter Byggesager med anlægssum op til kr. honoreres efter Opstart af projekter medgået tid (dog min. 2,5% af sum) pr. time 10 Udlejning Fraflytning Fraflytningssyn Registerforespørgsler Folkeregisterforespørgsler 65 Øvrig udlejning Erhvervsudlejning Udlejningsvanskelighed Særlige udlejningsaktiviteter 11 Administration af Råderet Individuelle råderetssager Beboergebyr, se side 10 boligafdelinger Kollektive råderetssager Beboergebyr, se side10 12 Miljø og Energiledelse Drift af installationer, pr. ejendom energi Sikring af installationer og med tillæg for flere varmecentraler og/eller boilerrum 500 pr. måler Uddannelse 10 pr. KWH 13 Kommunikation Kursusfonden Kurser for beboere og beboervalgte Medlemskab af kursusfonden 30 pr. lejemål og For beboere i afdelinger, som ikke er medlem af kursusfonden, gælder uddan-nelse følgende priser ved deltagelse i kurser: Aftenkursus 950 Heldagskursus Weekendkursus (ca. pris som afhænger af kostpris) Gennemførselse af projekter Nybyggeri Afslutning af projekter* Procenthonorar for større byggesager -Pct. af de første kr. 2,5% -Pct. af de næste kr. 2,0% -Pct. af de næste kr. 1,5% -Pct. af resten 1,3% *Afholdelse af Byggeskadefondens 1 og 5 års gennemgang honoreres efter medgået tid pr. time 6/10

7 fsb-pakken Tillægsydelser basisydelser 15 Sekretariatsbistand Politisk betjening Udvidet mødeaktivitet Udvidet mødeaktivitet (forudsat af 3 timers varighed) Gælder møder med afdelinger ud over nedestående: Ordinære afdelingsmøder 2 årlige driftsmøder 1 Budgetmøde Projektledelse Boligsocial indsats Ansøgninger til LBF og ansættelser samt ledelse af projektansatte Personaleadministration og udarbejdelse af projektregnskaber: Grundpris Af udgifter eksl. personaleudgifter 3% 955 pr. time/deltager 955 pr. time pr. ansat 16 Juridisk Beboerklager Beboerklagenævnssager 955 pr. time rådgivning og Beboerretssager - doassistance Øvrig juridisk assistance Øvrige retssager - do- 17 IT IT-udstyr på Indkøb og opsætning Gebyr ved udskiftning/oprettelse af en pc pr. pc ejendomskontorerne Drift og support Serviceabonnement: Ejendomskontor med 1 pc'er pr. år Ejendomskontor med 2 pc'er Ejendomskontor med 3 pc'er Ejendomskontor med 4 pc'er Ejendomskontor med 5 pc'er Ejendomskontor med 6 pc'er /10

8 Ekstraydelser 1 Økonomi Opkrævninger Magnetkort vaskerier Oprettelsesgebyr pr. tilslutning Månedligt gebyr 10 pr. lejemål Erstatningskort (bortkomne kort) Opgørelse/udskrift af vaskeforbrug 125 pr. stk. 30 pr. stk. Lokale systemer It-laug Administration af IT-laug 85 Pr. lejemål pr. år Skift af internetadgang 125 Pr. lejemål pr. år Bolignet Udarbejdelse af bolignetregnskaber med en pakke 3% af alle udgifter Individuelle antenneregnskaber med flere pakker Pakkeskift til større pakke 125 Pakkeskift til mindre pakke (inkl. gebyr til signalleverandøren) pr. tilslutning 2 Udlejning Fraflytning Vejledende syn Beboergebyr, se side10 3 Administration Analyse og udvikling Særlige analyser Økonomi, regnskab, IT og juridisk assistance 955 pr. time af boligafdelinger 4 Miljø og energi Indkøb El Prisaftale for markeds-el Administrationsgebyr 50 pr. måler Tillæg pr. kwh (forventet markeds-elforbrug) 0,0035 pr. KWH Ved valg af anden el-leverandør forbeholdes ret til opkrævning af ekstra gebyr til dækning af eventuelle ekstra omkostninger Udvikling Sundhedstjek Grundtakst Affaldsgennemgang Grønt regnskab Udvidet grønt regnskab Max kr. pr. boligafdeling 30 Tillæg pr. lejemål Grundtakst 25 Tillæg pr. lejemål pr. regnskab 8/10

9 Ekstraydelser 5 Kommunikation og Grafisk design Rådgivning og udvikling Kommunikationsopgaver uddannelse Kontorservice Forsendelser Fotokopiering, sort/hvid: 6 Juridisk rådgivning og assistance A4/A5 A4/A5, dobbelt side 1,95 - A3 2,50 - A3, dobbelt side 4,00 - Tillæg for logo 0,60 - Fotokopiering, farver: A4/A5 A4/A5, dobbelt side 5,70 - A3 7,60 - A3, dobbelt side 11,35 - Tillæg for logo 0,60 - Overheadplanche 1,25 pr. stk. 3,80 pr. stk. 12,60 pr. stk. Kurser Lokale kurser Rådgivning Yderligere juridisk bistand 955 pr. time 7 Udearealer Rådgivning Øvrig rådgivning 955,00 pr. time Plejeplaner - do- 8 Sekretariatsbistand Udvidet sekretariatsbistand Referater pr. referat Udvidet sekretariatsbistand i øvrigt 955 pr. time Særlige opgaver Analyser og projekter - do- 9 IT IT-udstyr It-udstyr til afdelingsbestyrelserne Gebyr ved udskiftning/oprettelse af en pc pr. pc 9/10

10 r, hvor sagsomkostningerne dækkes direkte af beboeren Udlejning Venteliste Opnotering 200 pr. boligsøgende Ajourføring 200 pr. boligsøgende Fraflytning Vejledende syn 375 pr. syn Økonomi Opkrævninger Individuel el, vand og varme skønnet forbrug Korrektion af forbrugsregnskaber ved lejers manglende eller forkerte aflæsning Rykkergebyr for ikke indberettede aflæsningstal Gebyr for skønnet forbrug, hvis fsb ikke modtager aflæsning 630 pr. ændring 125 pr. rykker 220 pr. stk. Opgørelse over forbrug ved fraflytning 265 pr. stk. Husleje og flytteafregning Tilbagebetaling af for meget indbetalt leje 30 pr. check Påkrav til beboere 273 pr. sag Afdragsordning med beboere 400 pr. sag beløb pr. sag når sagen udgør kr.: Ophævelsesgebyr for beboere og afdragsordning, frivilligt forlig med fraflyttere Taksterne følger Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger og vil blive justeret såfremt ministeriet udmelder takstforhøjelser Rykkergebyr for restance, fraflyttere (op til tre) Adressesøgning i forbindelse med restancer Overdragelse af flyttesager til inkasso 100 pr. rykker 65 pr. søgning 125 pr. sag Adm. af boligafdelinger Individuel råderet Med myndighedsbehandling 630 pr. lejemål Uden myndighedsbehandling 255 pr. lejemål Ved behov for teknisk assistanse 955 pr. time Kolelktiv råderet Vejledende pr. lejemål 10/10

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 1 BAGGRUND Handlingsprogram 2014-15 omfatter primært den del af strategien, der omhandler Sikker og ordentlig drift, men der er også handlingspunkter på de strategiske

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing IJINDOM5FORININGIN Di Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing Mellem undertegnede administrator DEAB I/S Hovedgaden 29 E 4350 Ugerløse Tlf./fax 24 256324 fax: 59 17 11 Ol E-mail: nf@deab.dk og medundertegnede

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere