Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9"

Transkript

1 Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger side 1/9

2 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 120 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag for boligafdelinger Budgetmøde Regnskab Kapitalforvaltning Lån Ejendomsvurderinger Refusion Forsikringer Aftaleindgåelse Opkrævninger Husleje og flytteafregning Endeligt driftsbudget Forelæggelse af afdelingsbudgetter for organisationsbestyrelsen Varme, vand og el på fællesarealer Budgetopfølgning Budgetændringer Løbende bogholderi Årsregnskab for boligafdelingen Budgetafvigelsesforklaringer Forvaltning af boligorganisationens formue Overvågning af lån Kontrol af ejendomsvurderinger Refusion ved B-ordning Administration af forsikringer og skadessager Kontrakter og driftsaftaler Huslejeopkrævning Indskudslån Varsling Anden opkrævning Fordeling i forbindelse med genoptagne sager: -Afdelingsandel af indkrævet beløb 50% -fsb's administration 10% -Inkassobureau 40% Påkrav til beboere Afdragsordning Hæveskrivelse Fogedrekvisition Opfølgning på flytteopgørelse Overdragelse af flyttesager til inkasso Beboerbetalte ydelser, se sidste side side 2/9

3 2 Udlejning Venteliste Opnotering Indflytning Øvrig udlejning Boliggarantibevis Studiekontrol Tilbudsgivning Lejekontrakt m.v. Byttebolig Fremleje Udlejning af erhvervslejemål Bygningsdrift Planlagte drift og vedligeholdelsesarbejder Rådgivning Bygningsgennemgang Tilstandsrapporter Fraflytning Udlejningsaftaler med kommunen Opsigelse, syn og afregning Fleksibel udlejning Boligsocial anvisning 3 Administration af boligafdelinger Politisk betjening Driftsmøder Ordinære afdelingsmøder Kollektiv råderet Præsentation af særlige forslag på afdelingsmødet Serviceniveau Servicekoncept Analyse Screening af boligafdelinger 4 Bygge- og Rådgivning Nye projekter, indledende møde renoveringsarbejder Nybyggeri Nye projektmuligheder 5 Udearealer Rådgivning Udearealer Sikkerhed Aftale om sikkerhedsgennemgang af legepladser 6 Kommunikation Intern kommunikation Beboerinformation og uddannelse Ekstern kommunikation Online medier Presse Branding Politisk betjening Medarbejdere Kurser mv. Uddannelse side 3/9

4 7 Sekretariatsbistand Medarbejdere Overenskomster/ lovstof Personaleadministration Samarbejde med Københavns Kommune Lønadministration Kommunal styringsdialog Kontaktpersonordningen Boligsociale fora Politisk betjening Møde- og sekretariatsbetjening Interessevaretagelse Deltagelse i udvalgte fora og netværk Boligsocial indsats Projektopstart Øvrig sekretariatsbistand Udvikling og administration 8 Juridisk rådgivning og Beboerklager Husordenssager/klagesager Konfliktmægling assistance Øvrig juridisk assistance Vejledning side 4/9

5 fsb-pakken Tillægsydelser 9 Økonomi Ejendomsvurdering Klage over ejendomsvurderingen pr. ejendom Ankesag til vurderingsankenævnet pr. ejendom Opkrævninger Ekstra regulering af husleje 10 pr. lejemål Individuel el, vand og varme Adminstrationsbidrag 75 pr. lejemål Udarbejdelse af fordelingsregnskab Lån Omlægning af realkreditlån 1 lån i alt 100 pr. lejemål 2 lån i alt 3 lån i alt 4 lån i alt - Ekstra gebyr ved konvertering af lån vedr. den oprindelige finansiering ved løbetidsforlængelse pr. lån - Ekstra gebyr ved konvertering af lån vedrørende forbedrings- og renoveringsarbejder ved løbetidsforlængelse pr. lån - Ekstra gebyr ved omlægning af lån med offentlig garanti pr. lån Regnskab Support 975 pr. time 10 Udlejning Fraflytning Fraflytningssyn pr. syn Registerforespørgsler Folkeregisterforespørgsler 65 pr. forespørgsel Øvrig udlejning Erhvervsudlejning Udlejningsvanskelighed Særlige udlejningsaktiviteter 11 Administration Råderet Individuelle råderetssager af boligafdelinger Kollektive Beboerbetalt, se sidste side råderetssager 12 Miljø og energi Energiledelse Drift af installationer, Tillæg på 500 kr. for flere varmecentraler og/eller boilerrum pr. boligafdeling sikring af installationer og 50 pr. lejemål uddannelse 50 pr. måler 12 pr. kwh installeret effekt 13 Kommuni- Kursusfonden Kurser for beboere og beboervalgte Medlemskab af kursusfonden 30 pr. lejemål kation og uddannelse For beboere i afdelinger, som ikke er medlem af kursusfonden, gælder følgende priser ved deltagelse i kurser: Aftenkursus Heldagskursus Weekendkursus med overnatning (ca. pris som afhænger af kostpris) 715 pr. deltager pr. deltager pr. deltager Medarbejdere Uddannelse i konflikthåndtering pr. deltager side 5/9

6 15 Sekretariatsbistand Politisk betjening Udvidet mødeaktivitet Møder forudsat af 3 timers varighed 975 pr. time/deltager Gælder møder med afdelinger ud over: 14 Bygge- og Projektideer Rådgivning pr. time renoveringsarbejder Øvrig teknisk bistand Rådgivning pr. time Renoverings- og byggeprojekter Administration af byggesager - byggesagshonorar: - Byggesager med anlægssum op til kr. honoreres efter medgået tid - dog min. 2,5% af sum pr. time - Procenthonorar for større byggesager: Nybyggeri -Procent af de første kr. 2,5% -Procent af de næste kr. 2,0% -Procent af de næste kr. 1,5% -Procent af resten 1,3% Genhusning Varetagelse af genhusningsproces 975 pr. time Opfølgning på projekter Afholdelse af 1 og 5 års gennemgang pr. time Udvikling Fysiske helhedsplaner pr. time Opretningsplaner pr. time - Ordinære afdelingsmøder - 2 årlige driftsmøder - 1 Budgetmøde Boligsocial indsats Projektledelse Ansøgninger til Landsbyggefonden, ansættelse og ledelse af projektansatte 975 pr. time Personaleadministration og udarbejdelse af projektregnskaber: - Grundpris pr. ansat - Af udgifter eksl. personaleudgifter 3% 16 Juridisk Beboerklager Beboerklagenævnssager 975 pr. time rådgivning og Beboerretssager - doassistance Øvrig juridisk assistance Øvrige retssager - do- 17 It It-udstyr på ejendomskontorerne Indkøb og opsætning Gebyr ved udskiftning/oprettelse af en pc pr. pc Drift og support Serviceabonnement: Ejendomskontor med 1 pc'er pr. år Ejendomskontor med 2 pc'er Ejendomskontor med 3 pc'er Ejendomskontor med 4 pc'er Ejendomskontor med 5 pc'er Ejendomskontor med 6 pc'er side 6/9

7 fsb-pakken Ekstraydelser basisydelser 1 Økonomi Opkrævninger Vaskerier Oprettelsesgebyr pr. tilslutning Månedligt gebyr 10 pr. lejemål Lokale systemer It-laug Administration af It-laug 90 Pr. lejemål pr. år Bolignet Udarbejdelse af bolignetregnskaber med en pakke 3% af alle udgifter Individuelle antenneregnskaber med flere pakker 90 pr. tilslutning Skift af tv- eller internetpakke plus eventuelt gebyr til leverandør 130 pr. lejemål Skift at tv- eller internetleverandør 250 pr. lejemål Administration Fællesarealer, gårdlaug og driftsfællesskaber 2 Udlejning Fraflytning Vejledende syn Beboerbetalt, se side10 3 Administration Analyse og udvikling Særlige analyser Økonomi, regnskab, IT og juridisk assistance 975 pr. time af boligafdelinger 4 Miljø og energi Indkøb El Prisaftale for markeds-el Administrationsgebyr 50 pr. måler Tillæg pr. kwh (forventet forbrug af markeds-el) 0,0035 pr. kwh Ved valg af anden el-leverandør forbeholdes ret til opkrævning af ekstra gebyr til dækning af eventuelle ekstra omkostninger Udvikling Sundhedstjek pr. boligafdeling Affaldsgennemgang Grønt regnskab Udvidet grønt regnskab Max kr. pr. boligafdeling og 35 pr. lejemål Grundtakst 25 Tillæg pr. lejemål pr. regnskab side 7/9

8 8 Sekretariatsbistand 5 Kommunikation og Rådgivning og udvikling Kommunikationsopgaver Grafisk design uddannelse Kontorservice Forsendelser Fotokopiering, sort/hvid: A4/A5 A4/A5, dobbelt side 2,00 - A3 2,50 - A3, dobbelt side 4,00 - Fotokopiering, farver: A4/A5 A4/A5, dobbelt side 5,75 - A3 7,75 - A3, dobbelt side 11,50 - Overheadplanche 1,25 pr. stk. 4,00 pr. stk. 12,75 pr. stk. Forsendelser Kurser Lokale kurser 6 Juridisk Yderligere juridisk bistand Rådgivning 975 pr. time rådgivning og assistance Husorden Rådgivning 975 pr. time 7 Udearealer Rådgivning Øvrig rådgivning 975 pr. time Plejeplaner 975 pr. time Grønt abonnement pr. boligafdeling og pr. påbegyndt kvm udeareal Udvidet sekretariatsbistand Referater pr. referat Udvidet sekretariatsbistand i øvrigt 975 pr. time Særlige opgaver Analyser og projekter 975 pr. time 9 It It-udstyr It-udstyr til afdelingsbestyrelserne Gebyr ved udskiftning/oprettelse af en pc pr. pc side 8/9

9 Beboerbetalte Udlejning Venteliste Opnotering 200 pr. boligsøgende Ajourføring 200 pr. boligsøgende Boliggarantibevis Boliggarantibevis 500 pr. garantibevis Fremleje Behandling af ansøgning om fremleje 250 pr. kontrakt Ekstra udskrifter og kopier Ekstra kopi af lejekontrakt, opgørese af vaskeriforbrug o.lign. 50 pr. kopi/udskrift Fraflytning Vejledende syn 385 pr. syn Økonomi Opkrævninger Individuel el, vand og varme skønnet forbrug Korrektion af forbrugsregnskaber ved lejers manglende eller forkerte aflæsning 645 pr. ændring Rykkergebyr for ikke indberettede aflæsningstal 130 pr. rykker Gebyr for skønnet forbrug, hvis fsb ikke modtager aflæsning 225 pr. stk. Opgørelse over forbrug ved fraflytning 270 pr. stk. Husleje og flytteafregning Tilbagebetaling af for meget indbetalt leje 30 pr. overførsel Påkrav til beboere 275 pr. sag Afdragsordning med beboere 410 pr. sag Administration af boligafdelinger Ophævelsesgebyr for beboere og afdragsordning, frivilligt forlig med fraflyttere beløb pr. sag når sagen udgør kr.: Taksterne følger bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger og vil blive justeret, såfremt Ministeriet udmelder takstforhøjelser Rykkergebyr for restance, fraflyttere (op til tre) 105 pr. rykker Adressesøgning i forbindelse med restancer 66 pr. søgning Overdragelse af flyttesager til inkasso 127 pr. sag Individuel råderet Råderetssager med myndighedsbehandling pr.råderetssag Råderetssager uden myndighedsbehandling Besigtigelse og godkendelse af udført arbejde 500 pr.råderetssag pr.råderetssag Kollektiv råderet Vejledende pr.råderetssag side 9/9

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10 Prisblad 2014 1/10 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.895 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 115 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag for boligafdelinger Budgetmøde

Læs mere

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen.

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. PRISKATALOG 2015 I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. Administrationsbidrag 2014 2015 Bidrag Almen beboelse

Læs mere

Medlems- og administrationsaftale

Medlems- og administrationsaftale Mellem «Boligorg» (i det følgende kaldet Boligorganisationen) og Boligkontoret Danmark (i det følgende kaldet Boligkontoret) er indgået følgende medlems- og administrationsaftale: 1) Boligorganisationen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing IJINDOM5FORININGIN Di Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing Mellem undertegnede administrator DEAB I/S Hovedgaden 29 E 4350 Ugerløse Tlf./fax 24 256324 fax: 59 17 11 Ol E-mail: nf@deab.dk og medundertegnede

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere