FORENINGSOPLYSNINGER. Side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGSOPLYSNINGER. Side 2"

Transkript

1

2 FORENINGSOPLYSNINGER Investeringsforeningen Absalon Invest blev stiftet den 14. november Foreningen hed indtil 1. oktober 2013 Alfred Berg Invest. Ultimo 2013 omfattede foreningen 13 afdelinger: Alfred Berg Rusland Danske Aktier Danske Indeks Danske Obligationer Emerging Markets Obligationer Global Minimum Variance High Yield Obligationer PensionPlanner 2 PensionPlanner 3 PensionPlanner 4 PensionPlanner 5 PensionPlanner 6 PensionPlanner 7 På hjemmesiden kan du løbende følge udviklingen i foreningen og afdelingerne. Finanskalender februar Meddelelse om årsrapport april Ordinær generalforsamling august Meddelelse om halvårsrapport Investeringsforeningen Absalon Invest Værkmestergade Aarhus C Telefon: Fax: CVR nr: Finanstilsynets reg.nummer: Direktion Formuepleje Fund Management A/S Bestyrelse Advokat Morten Riise-Knudsen, formand Vimmelskaftet 49, København K Advokat Niels Ulrik Heine St. Kongensgade 67 C 1264 København K Administrerende direktør Lars Andersen Sønderjydsk Forsikring G/S Ulkebøldam Sønderborg Depotselskab J.P. Morgan Europe (UK) Copenhagen Branch Filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien Kalvebod Brygge 39-41,1. sal 1560 København V CVR nr.: Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/ Jens Ringbæk Weidekampsgade København C CVR-nr: Porteføljerådgivere Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab TKB BNP Paribas Investment Partners, Skt. Petersborg Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark THEAM S.A.S., Frankrig Fischer, Francis, Trees & Watts, Inc., USA Side 2

3 [ Indhold FORENINGSOPLYSNINGER... 2 FORENINGENS LEDELSESBERETNING... 5 Investeringsforeningen Absalon Invest i Afdelingsændringer... 6 Fusioner af afdelinger... 7 Inspektion fra Finanstilsynet... 7 Generelt og fælles for afdelingerne... 8 Resultat og formue... 8 Udlodning... 8 Bestyrelse og direktion... 9 Investeringsmarkederne i Overordnede forventninger til investeringsmarkederne i Risici og risikostyring PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Årsrapportering for afdelingerne Alfred Berg Rusland Ledelsesberetning Alfred Berg Rusland Årsregnskab Danske Aktier Ledelsesberetning Danske Aktier Årsregnskab Danske Indeks Ledelsesberetning Danske Indeks Årsregnskab Danske Obligationer Ledelsesberetning Danske Obligationer Årsregnskab Emerging Markets Obligationer Ledelsesberetning Emerging Markets Obligationer Årsregnskab Global Minimum Variance Ledelsesberetning Global Minimum Variance Årsregnskab High Yield Obligationer Ledelsesberetning High Yield Obligationer Årsregnskab PensionPlanner 2 Ledelsesberetning PensionPlanner 2 Årsregnskab PensionPlanner 3 Ledelsesberetning PensionPlanner 3 Årsregnskab PensionPlanner 4 Ledelsesberetning PensionPlanner 4 Årsregnskab PensionPlanner 5 Ledelsesberetning PensionPlanner 5 Årsregnskab PensionPlanner 6 Ledelsesberetning Side 3

4 PensionPlanner 6 Årsregnskab PensionPlanner 7 Ledelsesberetning PensionPlanner 7 Årsregnskab FÆLLES NOTER Anvendt regnskabspraksis GENERELT RESULTATOPGØRELSEN BALANCEN Nøgletal Væsentlige aftaler FUND GOVERNANCE Side 4

5 FORENINGENS LEDELSESBERETNING Side 5

6 Investeringsforeningen Absalon Invest i 2013 Væsentlige begivenheder i 2013 Året 2013 blev lidt af et omvæltningens år for foreningen. Den største ændring var, at foreningen skiftede tilknytningsforhold fra den tidligere Alfred Berg-koncern til Formuepleje-koncernen. Alfred Berg er en nordisk kapitalforvalter, der er ejet af den franske bank BNP Paribas. BNP Paribas valgte imidlertid i juli 2013 at frasælge alle aktiviteter i Danmark til Formuepleje-koncernen. Det betød, at foreningens investeringsforvaltningsselskab, Formuepleje Fund Management A/S (det tidligere Alfred Berg Administration A/S), og foreningens distributionspartner, Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S (det tidligere Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S) blev en del af Formuepleje-koncernen. I den forbindelse skiftede også foreningen navn til Investeringsforeningen Absalon Invest. Navneændringen blev gennemført den 1. oktober Foreningens investeringsforvaltningsselskab Den 5. juli 2013 ændrede Alfred Berg Administration A/S navn til Formuepleje Fund Management A/S. Bestyrelsen blev ændret, idet den daværende bestyrelse, bestående af Mikael Lunøe, Helen Holdt og Sami Vartiainen, udtrådte. Ind trådte i stedet Niels B. Thuesen, Jørn Nielsen og Lars Andersen. Lars Andersen blev endvidere valgt som investorrepræsentant. Samtidig indtrådte Søren Astrup i direktionen for Formuepleje Fund Management A/S, som dermed bestod af Caspar Møller og Søren Astrup. Afdelingsændringer Ændringerne i foreningens tilhørsforhold betød endvidere tilpasninger for en række af foreningens afdelinger. For det første skiftede (den nuværende) afdeling Danske Aktier navn den 16. oktober Afdelingen hed tidligere Sektorallokering Danmark. Afdelingen skiftede desuden forvalter til Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark (SEB) pr. 22. august Skiftet til SEB betød også tilpasning af investeringsstrategien, der tidligere fokuserede på sektorer (en såkaldt top-down - strategi). SEB s strategi er karakteriseret af bottomup -analyse, dvs. fokuserer på at analysere de enkelte selskaber. For det andet ændrede afdeling Danske Obligationer navn den 1. oktober Den hed tidligere Lange Danske Obligationer. Afdelingen skiftede desuden rådgiver til Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab (Formuepleje) pr. 22. august Skiftet til Formuepleje betød samtidig en tilpasning af investeringsstrategien til en mere absolut orienteret strategi, dvs. uafhængig af et benchmark samt større fokus på udvælgelse af enkeltobligationer (en bottom-up -strategi). For det tredje ændrede afdeling Alfred Berg Rusland navn den 17. december Afdelingen hed tidligere blot Rusland. Samtidig blev investeringsuniverset udvidet til også at omfatte SNG-landene (de tidligere sovjetrepublikker) samt obligationer og konvertible obligationer i begrænset omfang. Afdeling Alfred Berg Rusland fik desuden i foråret 2013 mulighed for at investere direkte i Rusland. Tidligere havde afdelingen kun mulighed for at investere via såkaldte depotbeviser (ADR er og GDR er), hvilket var en væsentlig begrænsning af afdelingens investeringsmuligheder, idet kun cirka halvdelen af de selskaber, der indgår i benchmark, var investerbare via depotbeviser. Endelig har foreningens afdelinger indgået nye investeringsrådgivnings- og porteføljeplejeaftaler med baggrund i omstruktureringen i forbindelse med salget af Alfred Berg. Afdeling High Yield Obligationer indgik således en porteføljeplejeaftale med Fischer, Francis, Trees & Watts, Inc., USA, den 1. november Afdelingen havde tidligere en underrådgivningsaftale med samme forvalter. Afdeling Emerging Markets Obligationer indgik en porteføljeplejeaftale med Fischer, Francis, Trees & Watts, Inc., USA, den 1. januar Afdelingen havde tidligere en underrådgivningsaftale med samme forvalter. Afdelingerne Alfred Berg Rusland, Danske Aktier, Emerging Markets Obligationer, Global Minimum Variance, High Yield Obligationer har den 22. august 2013 indgået en aftale med Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab om birådgivning vedrørende risikostyring og udvælgelse og regelmæssig evaluering af afdelingernes porteføljeforvaltere og rådgivere. Foreningens afdeling Global Minimum Variance skiftede i maj 2013 porteføljeforvalter fra BNP Paribas Investment Partners i Boston USA til THEAM Quant Equity Management under til THEAM S.A.S, Paris, Frankrig. Navneændringer Foreningens navneændring skyldes et ønske om at differentiere sig fra det tidligere Alfred Berg. Navnet Absalon blev valgt for at signalere noget stabilt og sundt, men markerer også et tilhørsforhold til København i modsætning til det århusiansk baserede Formuepleje. Navneændringerne på afdelingerne er gennemført for at tilpasse afdelingernes navne til de fremtidige investeringsstrategier. Ændringer fremgår af tabellen herunder. Side 6

7 Tidligere navn Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Afdeling Lange Danske Obligationer Afdeling Rusland Afdeling Sektorallokering Danmark Fusioner af afdelinger Navneændringer Nyt navn Investeringsforeningen Absalon Invest Afdeling Danske Obligationer Afdeling Alfred Berg Rusland Afdeling Danske Aktier På et bestyrelsesmøde den 18. april 2013 blev det besluttet at fusionere Investeringsforeningen FRR ind i afdeling PensionPlanner 6. Fusionen blev gennemført den 28. juni 2013 med ombytningsdato den 5. juli PensionPlanner 6 er den fortsættende afdeling. På en ekstraordinær generalforsamling den 4. december 2013 blev det besluttet at fusionere afdeling Danske Indeks ind i afdeling Danske Aktier. Fusionen blev gennemført den 3. januar 2014 med ombytningsdato den 6. januar Afdeling Danske Aktier er den fortsættende afdeling. Inspektion fra Finanstilsynet Finanstilsynet gennemførte i september 2012 en funktionsundersøgelse i Investeringsforeningen. Funktionsundersøgelsen havde fokus på foreningens strategi og forretningsmodel. Tilsynet konkluderede, at foreningen igennem flere år havde haft en faldende formue bortset fra i 2009, hvor ca. 2 milliarder kroner blev tilført foreningens formue fra udenlandske Alfred Berg-fonde. Finanstilsynet gav foreningens bestyrelse flere risikooplysninger, hvor den væsentligste var, at bestyrelsen i situationen med den faldende formue skulle være særligt opmærksom på at foreningens distributionsnetværk er svagt, og at den er meget afhængig af en enkelt pensionsmægler. Foreningen har taget tilsynets konklusioner til efterretning. Bestyrelsen forventer, at det nye tilhørsforhold til Formuepleje-koncernen vil betyde fornyet tilgang og samtidig styrke distributionen markant. Side 7

8 Generelt og fælles for afdelingerne Resultat og formue Foreningen realiserede i 2013 et samlet overskud på 294 mio. mod et overskud på 324 mio. kr. i det foregående år. Foreningen havde ved regnskabsårets udgang en formue på mio. kr., hvilket er 356 mio. kr. eller 12 % mindre end formuen ved udgangen af foregående år. Foreningen havde i 2013 en nettoindløsning af andele på 644 mio. kr. Udlodning Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at foreningen udlodder følgende udbytter for Afdeling Kr.pr.andel Alfred Berg Rusland 6,10 Danske Aktier 14,90 Danske Indeks 12,70 Danske Obligationer - Emerging Markets Obligationer - Global Minimum Variance 1,00 High Yield Obligationer 10,30 Usikkerhed ved indregning og måling Der er ved aflæggelsen af dette årsregnskab ikke konstateret usikkerhed ved indregning og måling, da langt størstedelen af afdelingernes aktiver udgøres af børsnoterede værdipapirer på effektive markeder. Væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning På en ekstraordinær generalforsamling den 4. december 2013 blev det besluttet at fusionere afdeling Danske Indeks ind i afdeling Danske Aktier. Fusionen blev gennemført den 3. januar 2014 med ombytningsdato den 6. januar Videnressourcer Foreningen har ingen ansatte, men baserer sig på eksterne samarbejdspartnere. Den overvejende del af foreningens videnbase er derfor placeret hos de medarbejdere, der er ansat hos samarbejdspartnerne. Der er indgået en aftale med Formuepleje Fund Management A/S, der har udarbejdet en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange for at imødegå risici i forbindelse med driften. Formuepleje Fund Management A/S har IT-udstyr, som sikrer en høj grad af data- og systemsikkerhed, ligesom der er udarbejdet nødplaner og procedurer, som gør, at data og systemer kan genskabes i tilfælde af evt. nedbrud. Investeringsforvaltningsselskabet anvender desuden betydelige ressourcer på at sikre den mest korrekte prisfastsættelse på de aktier, obligationer og andre instrumenter, som indgår i afdelingernes porteføljer. Foreningen sikrer sig også løbende, at den medarbejderstab, som udfører opgaverne i selskabet, er tilstrækkelig, veluddannet og erfaren. Det generelle sikkerhedsniveau tilrettelægges og følges løbende af bestyrelsen. Formuepleje er underlagt kontrol af Finanstilsynet og en lovpligtig revision. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. Revisionen fremlægger konklusionen på deres gennemgange for bestyrelsen og har pligt til at skrive om væsentlige svagheder. Ledelsen vurderer, at foreningen og dens rådgivere i fællesskab for samtlige afdelingers vedkommende råder over finansiel og administrativ videnekspertise med den nødvendige bredde og dybde. Ingen af afdelingerne er således afhængige af videnressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidige indtjening. Redegørelse om samfundsansvar Foreningen har ikke formuleret en selvstændig politik for samfundsansvar, idet alle foreningens aktiviteter varetages af eksterne samarbejdspartnere. For at sikre at foreningens midler forvaltes på en ansvarlig måde har bestyrelsen lagt vægt på, at foreningens rådgivere anerkender FN's principprogram for etiske investeringer (UNPRI). Bestyrelsen lægger også vægt på, at rådgiverne er medlem af Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), et samarbejdsforum for pensionskasser og andre institutionelle investorer om klimaforandringer. Side 8

9 Bestyrelse og direktion Bestyrelsen Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Hvert år afgår det bestyrelsesmedlem eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år. Bestyrelsen har i 2013 afholdt møder på følgende datoer: 27. februar, 12. marts, 18. april, 30. maj, 22. august og 21. november. Foreningens ordinære generalforsamling fandt sted 18. april Bestyrelsens medlemmer Morten Riise-Knudsen, formand (f. 1950) Advokat (H), Vimmelskaftet 49, 2., 1161 København K Indtrådte i bestyrelsen 13. marts Andre ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen i Investeringsforeningen Indeks og Bent Stegmann & Hustrus Fond. Medlem af bestyrelsen for A/S Anjo, Ancheril Holding ApS, Reda Camel Holding ApS, MHC Holding ApS og Carl Nielsen selskabet. Vice President i American Club. Niels Ulrik Heine (f. 1948) Advokat (H), partner i advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine, St. Kongensgade 67C, 1264 København K. Indtrådte i bestyrelsen 13. marts Andre ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Ingeniørfirmaet Lytzen Holding A/S, Ingeniørfirmaet Lytzen A/S, MediLink A/S, A/S Michelsen & Rasmussen, Respira ApS, Ejendomsanpartsselskabet Akemi, Guldberg Ejendoms- og Investeringsselskab A/S, Vianordic A/S, Viafrance A/S, Biofac A/S, Kemisk Fabrik Orthana A/S, Danipharm A/S, Pharmadan A/S, Nordisk Kriminal Krønike ApS, Livrex ApS, Gladsaxe Klip & Buk A/S, Ejendomsselskabet Hørkær 5 A/S, Bengtson & Frydendall A/S, Viscom A/S, Virum Motor Co A/S, Mogens Brask A/S, P. Rørvig Holding A/S, Learn2Lead Holding A/S, Learn2Lead A/S, Power2Influence A/S samt Viscom A/S. Medlem af bestyrelsen i Investeringsforeningen Indeks samt Ejendomsadministrationen 4-B A/S, Lars Erik Weinås Holdingfond. Lars Andersen, (f. 1964) Adm. direktør, Sønderjysk Forsikring G/S, Ulkebøldam 1, 6400 Sønderborg. Indtrådte i bestyrelsen den 14. november Andre ledelseshverv Bestyrelsesformand i FORSit SmbA Medlem af bestyrelsen i IEC A/S, Nærsikring A/S og Formuepleje Fund Management A/S. Direktør i Sønderjysk Finans A/S og Sønderjysk Ejendomme A/S. Delegeret i AP Pension. Lokalrådsmedlem i Sydbank A/S. Direktion Caspar Møller (f. 1973) Direktør, Formuepleje Fund Management A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C. Tiltrådt som direktør 1. juli Søren Astrup (f. 1969) Direktør, Formuepleje Fund Management A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C. Tiltrådt som direktør 5. juli Side 9

10 Investeringsmarkederne i 2013 De store centralbanker spillede igennem hele 2013 en afgørende rolle, og investorernes tolkning af udmeldinger fra centralbankerne fik afgørende betydning for udviklingen på de finansielle markeder. Især mod slutningen af første halvår skabte udtalelser fra den amerikanske centralbank (FED) om en snarlig nedtrapning (såkaldt tapering ) af obligationsopkøbene (QE3) uro på de finansielle markeder med tab på aktier og kreditobligationer, samt stigende statsrenter i USA, Tyskland og Danmark. Globale aktier faldt med over 8 procent fra den 21. maj og frem til den 24. juni, men på trods af tabet mod slutningen af første halvår gav globale aktier fra de udviklede lande et solidt afkast på over 11 procent de første 6 måneder som følge af fornuftig prisfastsættelse, en smule bedre vækstudsigter samt søgen efter afkastmuligheder i et lavrentemiljø. Emerging markets-aktier (dvs. aktier fra lande, hvor økonomierne er på vej til at udvikle sig til markedsøkonomier efter vestlig standard) havde det svært og tabte omkring 5 procent i lokalvaluta i første halvår på grund af skuffende vækst samt kapitalflugt. Japanske aktier klarede sig bedst i første halvår med et afkast på over 30 procent i lokalvaluta, hjulpet godt på vej af, at den nye centralbankchef i Japan overraskede markedet ved at annoncere pengepolitiske lempelser, der var langt større end ventet, samt gav udtryk for, at de vil sætte alle sejl ind på at nå inflationsmålet på 2 procent. Afkastet i danske kroner har dog kun været på omkring 14 procent som følge af den svækkede yen. De 10-årige renter fra Tyskland og Danmark nåede ned i rekordlave niveauer i starten af maj som følge af, at Den Europæiske Centralbank ECB nedsatte renten og indikerede muligheden for flere pengepolitiske lempelser samt negativ indlånsrente. En solid jobrapport fra USA blev dog startskuddet på en periode med stigende renter på begge sider af Atlanten, da den dæmpede bekymringen for en markant afmatning i den amerikanske økonomi. Desuden er nedtrapningen af de kvantitative lempelser (QE3) afhængig af jobskabelsen, hvorfor den gode jobrapport skabte spekulationer om, at FED ville reducere QE3 før end ventet. Det resulterede i, at den 10-årige danske rente steg alt i alt med 0,5 procentpoint i første halvår. High yield-obligationer (virksomhedsobligationer med lav kreditværdighed) havde generelt også givet solide afkast frem til slutningen af halvåret, men blev også ramt af stigende statsrenter samt udvidelser i rentespændet mod slutningen af andet kvartal. Sammenlignet med statsobligationer gav de dog et fornuftigt afkast i løbet af de første 6 måneder, da high yield-obligationer trods alt gav et lille plus i år. Emerging markets-obligationer blev ramt hårdt af investorflugt og stigende amerikanske renter, hvorfor de tabte næsten 6 procent i andet kvartal, og har givet et negativt afkast på over 8 procent i første halvår. Stemningen på de finansielle markeder var bedre i juli, hvor især aktier og high yield-obligationer klarede sig godt. Nøgletallene var generelt bedre end ventet, og samtidig antydede flere medlemmer fra FED, at markedet nok havde overfortolket FED s budskab. Dueagtige udmeldinger fra FED samt ECB, som stadig holdt døren på klem for negative udlånsrenter, fik de danske og tyske renter til at falde. Nervøsiteten, som vi oplevede på de finansielle markeder i maj og juni, blussede op igen i august, da solide nøgletal medførte stigende nervøsitet omkring nedtrapning af obligationsopkøbene fra FED. Det medførte stigende renter i august, men samtidig faldt de globale aktiemarkeder. En svag jobrapport fra USA i september for anden måned i træk skabte spekulation om, at reduktionen fra FED kunne blive mindre end først antaget. FED overraskede dog markedet ved slet ikke at starte med at neddrosle sine obligationsopkøb, da centralbanken ville se flere beviser for, at økonomien var oppe i et gear, hvor en opstramning ikke ville true opsvinget. Dette, sammenholdt med bedre vækst- og indtjeningsudsigter, fik de globale aktiemarkeder til at stige solidt i september. Renterne i Tyskland og Danmark steg i starten af september til de højeste niveauer i 2013 som følge af fortsat solide nøgletal samt stigende forventninger til, at FED ville begynde at nedtrappe sine obligationsopkøb i september. Renterne faldt dog tilbage senere i september, dels som følge af FED s udskydelse af nedtrapningen af obligationsopkøbene dels politisk uro i USA om budgetforhandlinger og gældsloft. I starten af oktober var de finansielle markeder præget af usikkerhed, da politikerne i USA ikke kunne nå til enighed om en budget- og gældsloftsaftale. Der blev dog indgået en aftale i sidste øjeblik, hvilket sammen med solide regnskaber fra USA fik mere risikofyldte aktiver til at komme stærkt igen. De gode takter fortsatte i november på forventning om et globalt opsving samt lave renter i lang tid. FED overraskede markedet i december ved at annoncere, at FED allerede i januar ville begynde at neddrosle obligationsopkøbene. FED understregede dog, at den første renteforhøjelse først ville komme et stykke tid efter, at arbejdsløsheden var faldet til under 6,5 procent. Samtidig gjorde FED det klart, at nedtrapningen var afhængig af den økonomiske Side 10

11 udvikling. Dette var dog ikke nok til at spolere den gode stemning på aktiemarkederne, da solide nøgletal indikerede tiltagende global vækst. Globale aktier steg omkring 7,5 procent i fjerde kvartal og 27 procent i Danske aktier klarede sig godt igennem andet halvår, hvor de gav et afkast på 38 procent i Med et afkast på 9,5 procent i fjerde kvartal nåede japanske aktier op på et afkast i 2013 på 55 procent i lokalvaluta, og er den region, som har klaret sig bedst i løbet af Skuffende vækst samt snarlig nedtrapning af obligationsopkøbene fra FED medførte, at emerging markets-aktier kun gav 3 procent i lokalvaluta i fjerde kvartal og 0 procent, hvis man omregner til euro. Det resulterede i, at emerging markets-aktier kun gav et afkast på omkring 3,5 procent i hele 2013 i lokalvaluta samt -7 procent i euro. High yield-obligationer fortsatte de gode takter i fjerde kvartal som følge af pæne indsnævringer af rentespændet, da investorerne fortsatte deres jagt på kuponafkast samt solide balancer i virksomhederne, og afkastet blev på 6,3 procent i Emerging markets-obligationer klarede sig fornuftigt i fjerde kvartal med et afkast på 1,5 procent på trods af stigninger i amerikanske statsrenter, da spændet blev indsnævret med cirka 0,25 procent. På trods af en bedring siden september har emerging markets-obligationer klaret sig dårligt i 2013 med et negativt afkast på 5,5 procent som følge af svag vækst samt kapitalflugt. De danske og tyske renter faldt i oktober, dels som følge af svage nøgletal, lave inflationstal dels udsigt til rigelig likviditet i en længere periode. På trods af en overraskende rentenedsættelse fra ECB i november forblev de 10-årige renter stort set uændrede i november, men steg pænt i december grundet solide nøgletal samt FED udmelding om, at banken allerede i januar ville starte med at neddrosle obligationsopkøbene. Den danske 10- årige rente endte stort set uændret i sidste kvartal, mens den tyske 10-årige rente steg 0,15 procent, og de er begge steget omkring 0,6 procent i år. Side 11

12 Overordnede forventninger til investeringsmarkederne i 2014 Væksten blev på 2,8 procent for hele 2013, men med udsigt til øgede investeringer samt mindre finanspolitiske opstramninger forventes væksten at accelerere i 2014 til omkring 3,8 procent. Væksten blev som forventet ved halvåret på 2 procent i USA i 2013, men vi ser gode muligheder for at væksten kan overraske positivt i 2014 og nå op på 3,5 procent som følge af stigende investeringer, mindre finanspolitiske opstramninger samt fortsat bedring på bolig- og jobmarkedet. Eurozonen ser også ud til at vende tilbage til positive vækstrater i 2014 efter at være faldet med 0,4 procent i 2013 (ventet -0,5 procent ved halvåret). Der er udsigt til positiv vækst i Eurozonen i år på omkring 1 procent, som er drevet af markant stigning i eksporten, mindre finanspolitiske opstramninger samt stigende kreditvækst. Væksten i Kina har været aftagende, men blev dog en smule højere end ventet efter de første 6 måneder, da væksten blev på 7,8 procent mod ventet 7,5 procent. Væksten forventes at nå op i omegnen af 8,5 procent i år understøttet af deregulering, stigende eksport samt procyklisk finanspolitik. Øget vækst i Kina vil også være positiv for emerging markets-landene som helhed, og dette sammenholdt med øget eksport, devaluerede valutaer og stigende reformvilje forventes at få væksten til at stige til omkring 5,5 procent. Inflationen har generelt været aftagende, og inflationen forventes også lav i år, da der fortsat er mange ledige ressourcer i økonomierne samt lav efterspørgsel efter lån. Det vil medvirke til, at især de vestlige centralbanker fortsat vil føre en meget lempelig pengepolitik for at stimulere økonomierne. Den amerikanske centralbank FED vil dog neddrosle sine obligationsopkøb løbende i 2014, men stadig købe mange obligationer hver måned, og der er stadig lange udsigter til, at FED begynder at forhøje renten. Desuden vurderer vi, at Den Europæiske Centralbank ECB højest sandsynligt vil komme med nye tiltag for at understøtte økonomien. Globale aktier fra de udviklede lande er steget markant i 2013, mens indtjeningen kun er steget godt 6 procent, hvorfor prisfastsættelsen er blevet højere ved indgangen til Prisfastsættelsen kom dog fra et lavt niveau og er nu steget til en smule over det gennemsnitlige niveau. Vi forventer dog, at indtjeningen vil tage til i år som følge af højere global vækst samt fortsat meget lempelig pengepolitik. Væksten forventes at være drevet af mindre finanspolitiske opstramninger, øget privatforbrug forårsaget af stigende lønninger og lav inflation samt stigende investeringer fra virksomhederne. Aktier er også stadig attraktivt prisfastsat i forhold til andre aktivklasser og handles blandt andet med en rabat på 20 procent mod kreditobligationer (dvs. obligationer med en rating på Baa ) i et historisk perspektiv. Vi er derfor stadig positive på aktier ved indgangen til 2014, og vi forventer, at det er den aktivklasse, som vil levere det højeste afkast i Det forventes, at afkastet vil komme i nærheden af sidste års afkast, da afkastet forventes på 6 procent til 10 procent i 2014 for aktier fra de udviklede lande. Vi er blevet mere positive på aktier fra emerging markets-aktier, da de synes billige relativt til aktier fra de udviklede lande samt i et historisk perspektiv. Væksten forventes også at overraske positivt som følge af øget eksport, devalueret valuta og stigende reformvilje ført an af Kina. Vi vurderer derfor, at emerging markets-aktier vil give et lidt højere afkast end aktier fra de udviklede lande. Set i forhold til globale aktier er danske aktier dyre, men givet en stærk indtjeningsvækst er forholdet mellem kurs og indtjening nu under det historiske gennemsnit i forhold til globale aktier. Danske aktier ser derfor stadig fornuftige ud, og vi vurderer at afkastet i år vil være på niveau med globale aktier. Vi forventer, at den europæiske centralbank vil holde den korte rente på et lavt niveau i flere år. Det skyldes, at den europæiske økonomi er i bedring, men fortsat svag. Euroen er stærk, hvilket svækker konkurrenceevnen. Den europæiske arbejdsløshed er rekordhøj, og inflationen forventes lav i lang. Derfor forventer vi, at de korte europæiske og danske renter vil være lave i lang tid endnu. Til gengæld er udsigterne for de lange renter mere usikre. Den seneste periode har budt på bedre økonomiske nøgletal fra USA, og den amerikanske centralbank begynder allerede i januar at neddrosle sine opkøb af amerikanske stats- og realkreditobligationer. Den amerikanske økonomi forventes at vise fortsat fremgang, hvilket vil få de lange amerikanske renter til at stige yderligere, og det vil også smitte af på de lange europæiske renter i et vist omfang. Vores forventninger er derfor, at de korte renter vil forblive lave i lang tid, mens der er større risiko for, at de lange renter stiger yderligere i De finansielle forhold er solide i virksomhederne med relativt lav gearing samt høje kontantbeholdninger, hvilket sammen med lave renteomkostninger er understøttende for virksomhedsobligationer. Vi er derfor stadig positive på high yield-obligationer, som på trods af en pæn indsnævring i rentespændet stadig giver en høj merrente på grund af udsigt til få konkurser, og der forventes et afkast i omegnen af 3 procent i Side 12

13 Emerging markets-obligationer blev hårdt ramt i 2013, men vi ser en bedring i segmentet i 2014, da emerging markets-obligationer synes attraktivt prisfastsat efter sidste års markante spændudvidelse. Segmentet forventes også understøttet af lave finansieringsbehov, overskud på betalingsbalancerne samt høje valutareserver, hvorfor afkastet forventes omkring 4 procent i år. Risici Den største og mest betydningsfulde risiko i 2014 er, hvis forbedrede vækstudsigter og nedtrapning af obligationsopkøbene fra den amerikanske centralbank medfører forventninger om tidligere og hurtigere renteforhøjelser fra de store centralbanker. Dette kan medføre markant salg af statsobligationer og skabe volatilitet i alle aktivklasser og generelt kan mange aktivklasser blive ramt. Et andet risikoscenarie er, at den globale vækst skuffer med uventet vækstnedgang i alle de store regioner, og hvor det viser sig at den potentielle vækst er mindre end antaget. Det vil medføre, at mere risikofyldte aktiver såsom aktier vil falde kraftigt, mens kurserne vil stige på sikre statsobligationer. Omstilling i den kinesiske økonomi til at være forbrugsorienteret og ikke eksportorienteret vil udløse en bankkrise og hermed en hård landing i den kinesiske økonomi. Det vil også ramme de globale vækstudsigter og udløse fald i risikofyldte aktiver. På positivsiden er muligheden for, at den globale vækst vil overraske markant som følge af mindre finanspolitiske opstramninger i USA og Europa, større reformvilje i emerging markets-landene samt effektiv penge- og finanspolitiske stimuli i Japan. Dette vil være meget positivt for aktier, mens mere sikre aktiver, som statsobligationer, vil falde i kurs. Udsagn om forventninger Disse forventninger til den økonomiske og finansielle udvikling er udtryk for foreningens aktuelle vurderinger, der i sagens natur er forbundet med stor usikkerhed og derfor ikke kan betragtes som garanti for, hvordan fremtiden vil forløbe. Der er risiko for, at den realiserede udvikling afviger fra foreningens forventninger. Der bør derfor ikke træffes ureflekterede beslutninger eller foretages økonomiske dispositioner alene med udgangspunkt i foreningens forventninger. Foreningen opfordrer til at søge professionel rådgivning i forbindelse med investeringsbeslutninger og andre større økonomiske dispositioner. Foreningen påtager sig ikke noget ansvar, hvis markederne udvikler sig anderledes end forventet. Side 13

14 Risici og risikostyring Som investor i investeringsforeningen får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. Nogle risici påvirker især aktieafdelingerne. Andre især obligationsafdelingerne, mens atter andre risikofaktorer gælder for begge typer af afdelinger. En af de vigtigste risikofaktorer og den skal investor selv tage højde for er valget af afdelinger. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere, og at de enkelte afdelinger investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. Det vil sige, at hvis investor f.eks. har valgt at investere i en afdeling, der har danske aktier som investeringsområde, fastholdes dette investeringsområde, uanset om de pågældende aktier stiger eller falder i værdi. Risikoen ved at investere via investeringsforening kan overordnet knytte sig til fire elementer: Risici knyttet til investors valg af afdelinger Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko investor ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Af den enkelte afdelings regnskab fremgår dens risikoklassifikation målt med risikoindikatoren fra dokumentet Central Investorinformation. Risikoindikatoren er en fælles metode for opgørelse af risiko ved investeringer i EU. Metoden baserer sig på udsvingene i de historiske afkast. Jo større udsving i en afdelings afkast jo større risiko er der ved at investere i afdelingen. Udsvingene i de ugentlige afkast bliver målt over en periode på fem år og er udtrykt ved nøgletallet standardafvigelse. Derefter grupperes afdelingerne på en skala fra 1 til 7 efter størrelsen af deres standardafvigelse. En afdelings placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Store historiske udsving er lig høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6 til 7). Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1 til 2). Afdelingens placering på skalaen er ikke konstant. Placeringen kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Ønsker investor f.eks. en meget stabil udvikling i sine beviser, bør man som udgangspunkt ikke investere i afdelingerne med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på risikoindikatoren). Hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er aktieafdelingerne for de fleste investorer, sjældent velegnede. Risikoklasse Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) Lig med Mindre end eller større end 1 0 % 0,5 % 2 0,5 % 2 % 3 2 % 5 % 4 5 % 10 % 5 10 % 15 % 6 15 % 25 % 7 25 % Risikoen, som udtrykkes ved et tallet i venstre kolonne, er mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker ikke en risikofri investering. Risici knyttet til investeringsmarkederne Disse risikoelementer er f.eks. risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen. Hver af disse risikofaktorer håndterer vi inden for de givne rammer på de mange forskellige investeringsområder, vi investerer på. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes rådgivningsaftaler og investeringspolitikker, vores interne kontroller, lovgivningens krav om risikospredning samt adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter. Desuden har Absalon Invest porteføljerådgivere placeret i udvalgte lokale markeder. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Enhver investeringsbeslutning i de aktivt styrede afdelinger er baseret på vores og porteføljerådgiveres forventninger til fremtiden. Vi forsøger at danne os et realistisk fremtidsbillede af f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Ud fra disse forventninger køber og sælger vi aktier og Side 14

15 obligationer. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Som det fremgår af afdelingsberetningerne senere i årsrapporten, har vi for langt de fleste afdelinger udvalgt et benchmark. Det er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den enkelte afdeling investerer. Vi vurderer, at de respektive indeks er repræsentative for de respektive afdelingers porteføljer og dermed velegnede til at holde afdelingens resultater op imod. Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations og handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark (afkastet) tager ikke højde for omkostninger. Afdelinger, for hvilke der ikke findes et velegnet indeks, har intet benchmark. Målet med afdelinger, som følger en aktiv investeringsstrategi er at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det respektive benchmark. Når investeringsstrategien er aktiv forsøger vi at finde de bedste investeringer for at give det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Strategien medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end sit benchmark. Når investeringsstrategien er passiv også kaldet indeksbaseret betyder det, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Derved kan investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil dog typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks, fordi omkostningerne trækkes fra i afkastet. Foreningens bestyrelse har fastsat risikorammer for alle afdelinger. I aktieafdelingerne er der som udgangspunkt fastsat en begrænsning på tracking error. Tracking error er et matematisk udtryk som udtrykker, hvor tæt afdelingerne følger deres benchmark. Jo lavere tracking error er, desto tættere forventes afdelingen at følge benchmark. I obligationsafdelingerne er der typisk fastsat begrænsninger på varighed (rentefølsomhed) og særlige begrænsninger på kreditrisikoen via krav til kreditvurderingen (ratings). Risici knyttet til driften af foreningen For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på at udvikle systemerne, og der stræbes efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Der gøres jævnligt status på afkastene. Er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, drøftes det med porteføljerådgiver, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Investeringsforeningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. På it-området lægges stor vægt på data og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. For yderligere oplysninger om de enkelte Absalon Invest-afdelinger henvises til de gældende prospekter og Central Investorinformation for de pågældende afdelinger. Disse kan downloades fra under produktinformationen om den enkelte afdeling. Generelle risikofaktorer Landerisiko Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, er der risiko for, at samtlige afdelingens investeringer påvirkes negativt af landespecifikke politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder udviklingen i landets valuta og rente, kunne påvirke investeringernes værdiudvikling væsentligt. Eksponering mod udlandet Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører ofte en lavere risiko for den samlede portefølje end investering i enkeltlande eller markeder. Nogle udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for kraftige markedsreaktioner på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold. Desuden medfører investeringer i udlandet en valutarisiko, der kan skabe yderligere afkastvariation målt i danske kroner, se nedenfor. Emerging markets-risiko Nye markeder (emerging markets) omfatter stort set alle lande i Latinamerika, mange lande i Asien, Østeuropa, Afrika og Mellemøsten. Landene er typisk mere politisk ustabile end lande på de modne markeder. Finansmarkederne er ikke så godt organiserede som på de modne markeder, og den økonomiske udvikling kan svinge betydeligt. Dette indebærer, at investeringer i disse områder har en højere risiko end investeringer i de modne markeder. For investorer kan det eksempelvis give sig udslag i Side 15

16 en større risiko for nationaliseringer, indførsel af valutarestriktioner eller voldelige politiske omvæltninger. Alle faktorer, der på det givne tidspunkt kan forringe værdien af investeringen og i perioder føre til, at der ikke kan handles på de pågældende markeder. Likviditets-risiko I nogle situationer kan det være vanskeligt at omsætte værdipapirer til deres reelle værdi. Det kan skyldes, at der ikke er interesse for værdipapirerne i den givne situation. Den manglende interesse skyldes typisk, at der enten er tale om værdipapirer med en lav udestående mængde, som sjældent omsættes, eller ekstreme markedssituationer, hvor mange investorer ønsker at sælge den samme type værdipapirer på samme tidspunkt. Det kan enten være direkte i markedet eller gennem en investeringsforening, som så på vegne af investorerne må agere i markedet. Forskellen mellem købs- og salgskurser vil i disse situationer være stor. Likviditetsrisikoen er mest udtalt ved salg af værdipapirer og udtrykker, at man kun kan afhænde værdipapirerne til væsentlig lavere kurser, end hvad værdipapirerne reelt er værd vurderet ud fra, hvad man kan omsætte mindre poster af værdipapirerne til. I ekstreme situationer, hvor mange investorer på samme tid vælger at afhænde deres beviser, kan likviditetsrisikoen føre til, at nogle afdelinger i perioder kan blive nødsaget til at suspendere muligheden for at indløse beviser, indtil markedsforholdene igen tillader det. Valuta Den indre værdi af en afdeling med valutaeksponering vil blive påvirket af udsving i valutakurserne. Afdelinger, som udelukkende investerer i danske aktier eller obligationer, har derimod ingen direkte valutarisiko. Afdelinger, som investerer i europæiske aktier eller obligationer, har begrænset valutarisiko. Afdelinger, hvor foreningen systematisk kurssikrer valutaeksponeringen, har en meget begrænset valutarisiko. Hvis en afdeling anvender systematisk valutakurssikring, vil det fremgå af beskrivelsen af afdelingens investeringsområde i afdelingsberetningen. Koncentrations-risiko Afdelingerne spreder sine investeringer på mange forskellige værdipapirer for at mindske afhængigheden af kursudviklingen på et enkelt værdipapir. Alligevel kan specifikke forhold indenfor et geografisk område, en sektor eller værdipapirtype få en stor indvirkning på afkastet. I nogle afdelinger med et smalt investeringsunivers kan en afdeling for at afspejle markedet blive tvunget til at koncentrere en stor del af sin formue i forholdsvis få værdipapirer, hvorved risikospredningen ikke er helt så god som i afdelinger med et bredere investeringsunivers. Selskabsspecifikke forhold Kursudviklingen for aktier og obligationer udstedt af et selskab er mere ujævn end markedets gennemsnitlige kursudvikling. Selskabsspecifikke forhold, herunder selskabets generelle forretningsudvikling, forretningsudviklingen på vigtige områder, finansieringsforhold, følsomheden over for udviklingen i dansk eller udenlandsk rente, følsomheden over for udviklingen i valutakurserne samt ændringer i selskabets regulatoriske og skattemæssige rammebetingelser i såvel Danmark som udlandet, kan fra dag til dag medføre langt større kursudsving på selskabsniveau end markedets gennemsnitlige daglige kursvariation. Da en afdeling kan placere op til 10 % af formuen i værdipapirer udstedt af et enkelt selskab, kan nettoværdien af afdelingens formue variere kraftigt som følge af specifikke forhold i de selskaber, som afdelingen har investeret i. I yderste konsekvens kan et selskab gå konkurs, hvorved en eventuel investering vil være tabt. Nye markeder (emerging markets) Betegnelsen nye markeder omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (ex. Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativ usikker økonomisk udvikling samt aktie og obligationsmarkeder, som er under udvikling. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici. Eksempelvis indebærer et ustabilt politisk system en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og pengepolitik. For investorerne kan dette betyde, at aktiver nationaliseres, at rådigheden begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings og kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte udsat for store udsving. Nogle lande har indført restriktioner på udførsel af valuta, andre kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være ringe som følge af økonomiske og politiske ændringer eller naturkatastrofer. Særlige risici for obligationsafdelingerne Kursudsving på obligationsmarkedet Obligationsmarkedet kan blive genstand for særlige politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan føre til kursudsving, der påvirker værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige og generelle økonomiske forhold, herunder den globale renteudvikling, påvirke investeringernes værdi. Renterisiko Renteniveauet varierer fra region til region, blandt andet drevet af de regionale inflationsniveauer. Renteniveauet spiller en stor rolle for, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer. Et stigende renteniveau betyder faldende obligationskurser og dermed lavere værdi af Side 16

17 afdelingens obligationsinvesteringer. Nøgletallet varighed beskriver, hvor meget obligationskursen falder ved en given rentestigning. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne under en renteændring. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at obligationsudsteder ikke er i stand til at betale rente og afdrag til obligationens terminer. Kreditrisikoen beskrives for mange udstedere af en credit rating, som udarbejdes af et af de internationale kreditvurderingsbureauer. Ratingen bygger blandt andet på en vurdering af sikkerhederne bag obligationen og på udsteders indtjenings og formueforhold. Hvis credit ratingen nedsættes, vil obligationen normalt falde i kurs. Markedet belønner normalt de investorer, der investerer i obligationer med en dårlig credit rating, med en merrente, der kan anses som en kompensation (risikopræmie) for den kreditrisiko, som er knyttet til investeringen i forhold til en sammenlignelig statsobligation uden kreditrisiko. Særlige risici for aktieafdelingerne Kursudsving på aktiemarkederne Aktiekurser varierer meget og pludselige, betydelige kursfald forekommer jævnligt. Sådanne kursudsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske eller reguleringsmæssige forhold. De kan også følge af sektorforhold eller regionale, lokale eller generelle markedsmæssige eller økonomiske forhold. Depotbeviser. Såkaldte ADR'er og GDR'er er investeringer med risikoeksponering til underliggende værdipapirer. I visse situationer anvendes ADR'er og GDR'er til at skabe eksponering over for underliggende værdipapirer, fx i tilfælde hvor de underliggende værdipapirer ikke kan ejes direkte eller ikke er egnede til at være ejet direkte, eller hvor direkte adgang til de underliggende værdipapirer er indskrænket eller begrænset. I sådanne tilfælde kan det dog ikke garanteres, at der vil kunne opnås et tilsvarende udbytte, som hvis værdipapirerne var ejet direkte, fordi ADR'er og GDR'er ikke altid opnår en performance på linje med det underliggende værdipapir. I tilfælde af, at et eller flere af de markeder, hvor de underliggende værdipapirer handles, suspenderes eller lukkes, er der risiko for, at værdien af ADR'er eller GDR'er ikke vil afspejle værdien af de pågældende underliggende værdipapirer nøje. Derudover kan der være omstændigheder, hvor afdelingen ikke kan investere, eller hvor det ikke er hensigtsmæssigt at investere, i en ADR eller GDR, eller hvor ADR'ens eller GDR'ens karakteristika ikke præcist afspejler det underliggende værdipapir. Særlige risici for blandede afdelinger Blandede afdelinger er påvirket af de faktorer, der påvirker såvel aktie- som obligationsafdelingerne. Side 17

18 PÅTEGNINGER Side 18

19

20

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Side 0 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Foreningens ledelsesberetning // Generelt og fælles for afdelingerne... 4 Foreningens ledelsesberetning

Læs mere

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Side 0 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Foreningens ledelsesberetning // Generelt og fælles for afdelingerne... 4 Foreningens ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Investeringsforeningen Alfred Berg Invest. Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2012 Offentliggjort 27. februar 2013

Investeringsforeningen Alfred Berg Invest. Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2012 Offentliggjort 27. februar 2013 Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Årsrapport 2012 Offentliggjort 27. februar 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger... 3 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Indeks Afdeling Global. CVR nr.: 26 21 48 82

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Indeks Afdeling Global. CVR nr.: 26 21 48 82 Årsrapport 2015 Investeringsforeningen Indeks Afdeling Global CVR nr.: 26 21 48 82 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Generelt... 3 Foreningens ledelsesberetning // Bestyrelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2 PROSPEKT Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Bestyrelseserklæring... 5 Foreningen... 6 Afdelingerne... 8 Generelt...

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Foreningen Finanstilsynet: FT.nr: 11080 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR-nr: 18 22 62 43 Afdelingerne

Foreningen Finanstilsynet: FT.nr: 11080 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR-nr: 18 22 62 43 Afdelingerne Indholdsfortegnelse Foreningen... 4 Afdelingerne... 5 Generelt... 5 Afdeling Danske Aktier... 6 Afdeling Danske Obligationer... 8 Afdeling EM Virksomhedsobligationer... 11 Afdeling High Yield Obligationer...

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Bestyrelseserklæring. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest. Morten Riise-Knudsen Formand. Side 3

Bestyrelseserklæring. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest. Morten Riise-Knudsen Formand. Side 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Foreningen... 4 Afdelingerne... 5 Generelt... 5 Afdeling Danske Aktier... 6 Afdeling Danske Obligationer... 8 Afdeling High Yield Obligationer... 11 Afdeling

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 Indholdsfortegnelse Foreningen... 5 Afdelingerne... 7 Generelt... 7 Afdeling Alfred Berg Rusland... 8 Afdeling Danske Aktier... 12 Afdeling Danske Obligationer... 14 Afdeling Emerging Markets Obligationer...

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 9 afdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 9 afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 9 afdelinger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestyrelseserklæring... 4 Foreningen... 5 Afdelingerne... 7 Generelt... 7 Afdeling

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013 Halvårsrapport for 2013 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport 2013 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Halvårsrapport Postboks 2672 for

Læs mere