Boliger til alle pengepunge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger til alle pengepunge"

Transkript

1 Oktober 2011 Slangen fandt sit Paradis Side 3 Fuglehave i Husum Vænge Side 6 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12

2 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Boliger til alle pengepunge SAB har en lang række afdelinger som er bygget i erne, og de har et stort behov for renovering som f.eks. isolering på ydermure, udskiftning af stigstrenge mv. Bestyrelsen i SAB har påbegyndt en drøftelse om en prioritering af vores trækningsretsmidler. Det må konstateres, at behovet for tilskud er større end vores økonomiske muligheder her kan man måske håbe på, at et regeringsskifte vil kunne tilføre os flere midler men det er der nok ikke den store sandsynlighed for. Så vi må gøre som vi plejer klare det selv. Det kan vi også godt, men det kræver, at politikerne vil se positivt på den almene sektor, og giver os fred og ro til at få udarbejdet nogle handleplaner mv. I øjeblikket går drøftelserne på, hvor vi kan prioritere at udarbejde helhedsplaner, som også vil kunne opnå støtte fra Landsbyggefonden. Nogle af de parametre som indgår i drøftelserne er: Renoverings- og moderniseringsbehov Hvem skal bo her Beliggenhed Huslejeniveau Boligsociale behov Udendørsfaciliteter Vi hverken kan eller skal gøre det samme alle steder. Men vi skal også stadig have midler til at kunne støtte de enkelte afdelinger i deres renoveringsbehov. Dette er en nødvendig proces. Vi kan allerede nu konstatere, at nogle af vores afdelinger er ved at nå et huslejeniveau, som er på niveau med nybyggeriernes, og det er vel at mærke afdelinger, som har sørget for at få henlagt til stigstrenge, kloaker, klimaskærm mv., og har sørget for løbende, at vedligeholde afdelingen, så den er i pæn og god stand. Det har ikke endnu givet udlejningsproblemer, men bestyrelsen vil nøje følge udviklingen. Vi ønsker at have boliger for alle gamle som unge, den enlige og famil ie n, de n re ssou rce st æ rke og de n svage. 2 SAB-bladet oktober 2011

3 Et nyt dyr i Bellahøjs have Et kunstværk blev til overs i Brumleby, men fandt nye græsgange på Bellahøj Af Marianne Svolgaard, Helikopterkig Der er jo ikke mange steder, der er så god plads som her, konstaterer formand for SAB s boligafdelinger på Bellahøj, Bjarne Krohn, og slår ud med armene. Selv om kunstværket endnu ikke er helt på plads, er man tilbøjelig til at give Bjarne ret. Den lange slange bugter sig op ad bakken for at ende i et tonstungt granithoved overfor en stor legeplads. Helle Vibeke Steffensen var på pletten hver dag i de uger, det tog at lægge slangen på plads. Hver eneste sten blev omhyggeligt udvalgt og lagt, som den oprindeligt havde ligget på Østerbro. Her ses kunstneren sammen med formand Bjarne Krohn midt i processen. En slange i Paradisets Have, en granitskulptur, et møbel i uderummet. Helle Vibeke Steffensens 42 meter lange granitslange kan mere end blot beundres. Den indbyder til, at man bruger den, går på den, sætter sig på den, tager en pause og ser sig omkring. Oprindeligt blev den lavet til Brumleby i 1996, men da beboerne begyndte at flytte rundt på stenene, fordi den lå i vejen for en ny legeplads, sagde kunstneren stop. Heldigvis fandt slangen et nyt hjem. Så selv om det ikke har været uden forhindringer at få slangen herud, er vi nu sikre på, beboerne bliver glade for, de sagde ja til projektet, mener formanden. Og netop herude blandt de høje punkthuse kan kunstværket opleves fra en ny vinkel: helikopterperspektivet. Tager man elevatoren i den nærmeste bygning til 12. sal, får man et storslået kig ikke bare ind over byen men også ned til det bugtende kunstværk. Slangen under anlæggelse heroppe fra kan tydeligt se den bugtende, naturtro form. Fotos: Marianne Svolgaard. SAB-bladet oktober

4 Afdelingernes budgetter Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle, og hvilke dele af budgettet har vi som beboere egentlig indflydelse på? Af Kjeld Poulsen, næstformand i Samvirkende Boligselskaber Nu nærmer tiden sig, hvor afdelingsbestyrelserne skal til at lægge budgetter for afdelingerne for Der bliver hvert år stillet mange spørgsmål om, hvordan forretningsgangene er. Her vil jeg komme med en kort beskrivelse. De første skridt tages ved den markvandring, som er i gang i øjeblikket. Her deltager driftschefen, driftslederen samt repræsentanter for afdelingsbestyrelsen, og man gennemgår i fællesskab hele afdelingen fra kælder til kvist samt udeområderne. Driftschefen tager notater om de ønsker, man har om forskellige arbejder, og ikke mindst er der vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige at lave. Driftslederen har som regel i løbet af året gjort sig overvejelser om, hvor man burde sætte ind. Driftschefen sørger for udarbejdelse af referat og beregner, hvad omkostningerne er for de ting, man er blevet enige om at udføre. Økonomiafdelingen sørger for at lægge tallene ind i det budgetforslag, som afdelingen modtager i løbet af foråret Visioner og virkelighed mødes Nu er det så, der flere steder kan opstå divergerende meninger om budgettet. Måske har Økonomiafdelingen nu lagt flere omkostninger ind. Det kan være højere afgifter af forskellige arter. Afdelingsbestyrelsen river sig i håret. De mener, det samlede budget giver en for høj stigning i huslejen, men omvendt kan vi jo ikke nægte at betale skatter og afgifter. Vi anbefaler, at afdelingsbestyrelserne gennemgår budgetterne nøje, udarbejder forslag til ændringer, holder møde med driftschef, driftsleder og måske en økonomimedarbejder for at se, om der er mulighed for at ændre nogle poster. Det kunne jo være, at man finder det formålstjenligt at udskyde nogle af visionerne. Hvor er der mulighed for at ændre i budgettet? Selv om det er afdelingsmødet, der skal godkende budgettet, så er der ikke frit slag. Der er en række omkostninger, der ikke kan røres ved: Skatter, afgifter, forsikringer, tidligere optagne lån m.m. Reelt er der tre konti, man kan gå ind i. Konto 114 Renholdelse. Her ligger drift af ejendomskontoret, løn til funktionærerne, snerydning, traktoromkostninger og rengøring og vinduespolering. Her kan man overveje, hvilket niveau af renholdelse afdelingen ønsker, men det er sjældent populært at slække på standarden. Konto 115 Populært kaldet Hovsa kontoen. Her ligger budget for alle de uforudsete ting, der kan opstå af mindre vedligeholdelsesarbejder. Her kan man kigge på de sidste års forbrug for at se, om det er muligt at ændre den. Konto 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse. Her må man kigge på, om ambitionsniveauet kan ændres. Er der ting, der forsvarligt kan udskydes? Er der ting, som måske ikke længere er aktuelle? Man må huske, at konto 116 i stor udstrækning er vedtaget på et afdelingsmøde. Det er jo blandt andet den, der er udgangspunkt for langtidsbudgettet. Det kræver et afdelingsmødes beslutning at ændre tidligere vedtagne arbejder. Disse drøftelser må afdelingsbestyrelse og administration tage og i fællesskab finde frem til en løsning. Nogle gange kan det lykkes, andre gange er der ikke mulighed for det. Bestyrelsens budgetforslag Det er meget vigtigt, at afdelingsbestyrelserne tager ansvar for budgetterne. På afdelingsmødet er det afdelingsbestyrelsens budgetforslag, der bliver fremlagt. Det budget, der bliver fremsendt, er et forslag, men et forslag der er godt gennemarbejdet af administrationen. Jeg kan anbefale, at man bruger den nye bog, som KAB har udsendt. Alle afdelingsformænd/kvinder har modtaget den. Selv om titlen er Håndbog om almene boligafdelingers regnskab kan den med fordel også bruges ved budgetlægningen. Her er en god beskrivelse af de enkelte konti. Men vigtigt er det, at afdelingsbestyrelsen tager ansvar for budgettet, og ikke blot siger, at det er administrationens forslag. Hvis flertallet stemmer nej Hvis et budgetforslag nedstemmes på et afdelingsmøde, vil det blive forelagt organisationsbestyrelsen, som så vil behandle det. Hvis ikke der specifikt er nævnt, hvad det er i budgettet, der er utilfredshed med, vil beslutningen nok blive, at man sender det videre til tilsynsmyndigheden med en indstilling om godkendelse. Så opfordringen er: Bliv nu enige om et forsvarligt budget inden det præsenteres på et afdelingsmøde. Jeg ønsker jer alle gode budgetmøder i foråret 2012! 4 SAB-bladet oktober 2011

5 SAB seminar Tekst og fotos: Jonas Mørch Cohen, forretningsfører, Årets SAB-seminar blev traditionen tro holdt på Klinten i Rødvig på Stevns. Ca. 50 afdelingsbestyrelsesmedlemmer deltog i seminariet og årets overordnede tema var SAB s boligstrategi. I programmet for seminariet var der i år lagt særlig vægt på at få deltagerne i gang, derfor var der indlagt en del gruppearbejde. Alt i alt var der stor tilfredshed med årets SAB-seminar for afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Igen i år var der tip en 13 er om SAB. Årets heldige og kloge vinder blev SAB s næstformand Kjeld Poulsen. Områdechef Lene Vennits samlede op på gruppearbejdet, bemærk den flotte SAB nederdel. SAB s formandsskab og Flemmind Lind lige inden vi tager hul på årets seminar. Under oplæggene var der mulighed for at stille spørgsmål. Formand for Humlevænget Jeanette Staudorf og afdelingsbestyrelsesmedlem Frank Sass holdt et interessant oplæg om det gode afdelingsbestyrelsesarbejde. Efter en række inspirerende oplæg var der gruppearbejde, hvor deltagerne havde mulighed for at dele deres erfaring og holdninger. I pauserne blev der trukket frisk luft og diskuteret. SAB-bladet oktober

6 Fuglehaven i Husum Vænge Aktive beboere og medarbejdere har skabt en lille oase for fugle og beboere Af Annette Sadolin, Omgivelserne i Husum Vænge er optimale for et varieret fugleliv. Høje træer, buske, blomster og fred og ro. Blandt fuglene i området er musvitter, gråspurve, blåmejser og spurvehøge. Kun et enkelt duepar ses i bebyggelsen - og er derfor meget velkomne. Fotos: Annette Sadolin. Jytte Andersen har en stol stående lige ved sit soveværelsesvindue i boligen på 2. sal i ældreboligafdelingen Husum Vænge. Når Jytte slår sig ned på stolen, er det ikke så meget for at beundre udsigten over de grønne områder, men fordi der er gæster på besøg. Små sultne gæster. På en krog udenfor vinduet hænger en kugle med frø og trækker fugle til. Jeg kan sidde og se dem helt tæt på. Jeg har haft besøg af en mejse med fem unger. Fantastisk! siger Jytte Andersen og smiler bredt. Hun er 84 år og yngste medlem i boligafdelingens Fugleudvalg, som også tæller Tove Andersen, 92 år og Aase Ovesen, 89 år. Fra idé til handling Det var en dag hun sad ved soveværelsesvinduet, at Jytte Andersen fik ideen til at omdanne en lille plads i bebyggelsen til en fuglehave. Hun drøftede ideen med Fugleudvalget og Jeanette Christiansen, seniorkoordinator i bebyggelsen. I Husum Vænge er der tre afgrænsede haver; Flagrundingen, Rosenhaven og denne her, som ikke var noget. Nærmest et vildnis. Og der var længe blevet talt om at gøre noget ved den, forklarer Jeanette Christiansen. Hun bragte ideen om en fuglehave videre til bestyrelse og driftspersonale, som alle bakkede op. Jeanette og udvalget gav sig i kast med planlægningen og servicemedarbejder Ib Rytter Larsen leverede uvurderlig hjælp til udførelsen. Den 26. august 2011 stod Fuglehaven klar til indvielse, og udvalget kunne høste frugten af deres indsats. En kop kaffe med fuglekvidder Haven er gjort attraktiv for fuglene med fodermaskiner, fuglehuse og valg af planter, som tiltrækker de små sangfugle. Udover fuglene håber udvalget også, at beboerne vil tage den nye have til sig. 6 SAB-bladet oktober 2011

7 Fugleudvalget klipper snoren og erklærer Fuglehaven for åben fredag den 26. august De skal bare komme ned og bruge haven, så meget de kan, siger Tove Andersen. Ja, og tage en termokande med, tilføjer Aase Ovesen og smiler. Foredrag om fugleliv Fugleudvalget slutter ikke deres virke med anlæggelse af haven. De vil fortsat arbejde med at forny haven bl.a. med sommerfuglebuske og andre planter, der kan tiltrække flere bevingede dyr. I foråret har de også planer om at arrangere et foredrag med en ornitolog, som kan fortælle mere om fuglelivet og vilkårene for fugle i Husum Vænge. Fuglehaven er blevet til i et samarbejde mellem aktive beboere og medarbejdere. Jytte Andersen har monteret fuglehuse, skiltet er Jeanette Christiansens værk, og fuglefoder køber fugleudvalgets medlemmer af egen lomme. Sammen med Ib Rytter Larsen har de alle knoklet for at få haven færdig til indvielsen. SAB-bladet oktober

8 Ny legeplads i Abildgården Af Birgit Lauritzen, formand for afdelingsbestyrelsen Regn er ingen hindring for leg. Abildgårdens børn indtager den nye legeplads efter indvielsen. Foto: Birgit Lauritzen. Søndag den 24. juli 2011 blev vores nye og tiltrængte legeplads indviet. Vi i bestyrelsen og legepladsudvalget er rigtig glade for, at vi nu har fået en dejlig legeplads, og mon ikke også børnene i Abildgården bliver det! Flere beboere og blandt dem en del børn trodsede regnvejret og var med til at fejre dagen. Ikke mange minutter efter at båndet var klippet, blev legepladsen indtaget. Der blev leget og gynget, og boldburet blev også flittigt brugt. Vi sluttede af med at uddele gaver til alle børnene såsom frisbees, T-shirts og skridttællere. Ydermere donerede firmaet Kompan bolde til vores nye boldbur. Vi havde alle en dejlig dag om end lidt våd. Bellahøj Cup Der var fodboldbilletter på højkant, da man for andet år i træk afviklede fodboldturnering for alle aldre på Bellahøj Af Marianne Svolgaard, Forventningerne var store op til den annoncerede Bellahøj Cup, hvor beboerne i SAB s boligafdeling på Bellahøj kunne dyste mod hinanden. Formand Bjarne Krohn blev i dagene op til afholdelsen ofte stoppet af ivrige fodboldentusiaster, der ville snakke fodbold og præmier, når han færdedes i området. Lørdag den 10. september oprandt dagen, og undtagelsesvis for denne våde sommer var vejrguderne barmhjertige. den var indgraveret SAB Bellahøj Cup Det var dog ikke kun vinderne, der fik præmier en spiller i hver række fik også en Fair play statuette. Omkring 50 børn og unge i alderen 6-17 år (det lykkedes desværre ikke at samle et seniorhold) kæmpede om sponsorerede billetter til henholdsvis FCK og Brøndbys superligakampe. De kæmpende var opdelt i flere hold i aldersopdelte rækker, og hver vinder fik en flot guldmedalje, hvor der på bagsi- Piger i trøjen det var ikke kun drengene, der gik til bolden på Bellahøj. Foto: Bjarne Krohn. 8 SAB-bladet oktober 2011

9 Grumset vandregnskab Hver familie betaler for eget forbrug. Det er ideen med individuelle målere. I boligafdelingen Humlevænget i Brønshøj gik der imidlertid alvorligt koks i vandregnskabet, og bestyrelsen og KAB kom på arbejde for at finde en løsning Af Annette Sadolin, I Humlevænget er der installeret individuelle vandmålere i alle boliger. Samtidig er der hele 37 hovedmålere, som registrerer, hvor meget vand Humlevænget modtager fra vandværket Københavns Energi. Hovedmålerne aflæses af beboerne selv, og de aflæser også deres egen måler én gang om året. Et fint system altså hvis regnskabet stemmer. For tre år siden opdagede bestyrelsen i Humlevænget, at der var stor uoverensstemmelse mellem det forbrug, der blev målt på hovedmålerne og afregnet til Københavns Energi, og det forbrug beboerne indberettede på deres årlige aflæsninger. Da vi nærstuderede tallene opdagede vi, at nogle beboere i flere år havde indberettet et meget, meget lavt forbrug, og vi blev fortørnede over, at KAB ikke havde reageret på det, forklarer Jeanette Staudorf, formand for bestyrelsen. I KAB kan Torben Trampe, teknisk chef, godt forstå bestyrelsens reaktion, men forklarer: Aflæsningerne indlæses i et administrationssystem og hver enkelt aflæsning gennemgås ikke af medarbejdere. Vi har ingen alarm på aflæsningerne, derfor har vi ikke mulighed for at fange en meget lav aflæsning. Hvis en beboer slet ikke indberetter sit vandforbrug, ville vi sætte betalingen efter et skønnet forbrug, men aflæsning af et meget lavt forbrug, reagerer vores system ikke på. Kontrol afslører fejl Bestyrelsen besluttede at sende medarbejdere fra ejendomskontoret ud for at aflæse målerne i alle boliger. De opda- gede store fejl i aflæsningerne. Selvom det kostede mange medarbejdertimer, er jeg glad for, at vi gjorde det, for det gav os et mere retvisende billede af forholdene. Nu forstod vi, hvorfor regnskabet ikke stemte, forklarer Jeanette Staudorf. For en række beboere betød opklaringen en klækkelig efterregning for flere års fejlaflæsninger af vandforbruget. Der var flere eksempler på regninger på kr. og en enkelt helt oppe på kr. En situation som gav både bestyrelse og ejendomskontor nok at se til. Fjernaflæsning i fremtiden For at forebygge problemer med fejlaflæsninger i fremtiden besluttede Humlevænget i foråret 2011 at skifte alle vandmålere til en ny model, som kan fjernaflæses. Det giver en langt større sikkerhed for, at forbruget i den enkelte bolig måles præcist. I KAB har sagen også givet anledning til refleksion: Vi vil være mere opmærksomme på at advare om muligheden for fejl, når beboerne selv aflæser Jeanette Staudorf, formand for bestyrelsen i Humlevænget. målere. Og så vil vi arbejde videre med at indarbejde alarmer i vores regnskaber. Det er kompliceret, fordi alarmerne skal knyttes til den enkelte måler, og hvis vi indfører alarmer, skal vi også være helt afklaret omkring, hvordan vi reagerer på alarmerne, forklarer Torben Trampe. Regnskabet gøres op Jeanette Staudorf har været glad for samarbejdet med Torben Trampe omkring løsning af problemerne i Humlevænget, men én ting generer hende stadig. De øvrige beboere har dækket underskuddet i regnskabet for de beboere, som har aflæst forkert. Når pengene så kommer ind, kan der være beboere, som er fraflyttet og derfor ikke får penge tilbage. Det er ikke rimeligt, og derfor ville jeg gerne have kørt underskuddet på driftsregnskabet, siger hun. Ifølge Torben Trampe er det imidlertid sådan, at et vandregnskab skal gøres op hvert år, og regnskabsteknisk vil det ikke være lovligt at overføre underskud til et afdelingsregnskab. Torben Trampe, teknisk chef i KAB. SAB-bladet oktober

10 Fra baggård i midtbyen til hus og have i forstaden Et nyt hæfte fortæller den enestående historie om SAB s eneste boligafdeling udenfor Københavns Kommune: Herlevhuse Af Marianne Svolgaard, 285 huse på m², alle med egen have. Allerede da Herlevhuse kun var streger på tegnebrættet, lignede det en drøm for mange københavner-familier, der i slutningen af 1940 erne måske boede i en lille lejlighed i anden baggård. Derfor var interessen da også overvældende for at flytte ud på en ellers bar mark langt udenfor byen, og 100 boliger var lejet ud, allerede inden byggeriet var færdigt i Mødt med skepsis Var københavnerne ivrige for at flytte ud til landsbyen Herlev, var begejstringen til gengæld til at overse hos de lokale beboere. I hvert fald i starten. Herlev var dengang ikke en selvstændig kommune, og flere frygtede, at det var et forsøg fra hovedstadens side på at erobre nye områder. Men stemningen vendte heldigvis efter et par år. Pionererne De nye tilflyttere var pionerer i mere end én forstand. Ikke alene flyttede de ud på en pløjemark uden naboer, men de flyttede også ind i et forsøgsbyggeri. I Herlevhuse gjorde man sig de første erfaringer med elementbyggeri i Danmark. Her høstede man den viden, man få år senere anvendte ved bl.a. opførelsen af Bellahøj. De mange unge familier var også bevidste om betydningen af et godt bomiljø. Helt konkret ville man undgå at trække problemerne fra de københavnske baggårde med ud til Herlev. Derfor var der fra starten stor fokus på fritidstilbuddene. Foreningsliv Flere foreninger så hurtigt dagens lys og bidrog aktivt og engageret til skabe et levende kulturliv i den nye forstadsbebyggelse. Der blev indgået samarbejde med de forretningsdrivende, og ikke mindst var man opmærksom på børneog ungdomsarbejdet. Sommerlejr, sportsturneringer, beboerblad og sommerfester var blot nogle af de tilbud, de aktive beboere arrangerede. Begreber der i dag er kendt fra det boligsociale 10 SAB-bladet oktober 2011

11 Herlev Huse Arkivfotos. Offentliggørelse af referater arbejde i mange boligafdelinger, men dengang i starten af 1950 erne var det både nyt og fremsynet. Heller ikke dengang forløb det altid helt uden problemer: I 1955 måtte man aflyse den traditionelle sommerfest, da de unge var gået lidt voldsomt til den året forinden. Det var de nymodens swingpjattere, der havde erobret dansegulvet lidt for heftigt. Hele historien Det lille hæfte Herlevhuse det første årti er i det hele taget meget underholdende læsning. Teksten er letlæselig, og de mange historiske fotos er ganske interessante. På 36 gennemillustrerede sider får du hele historien om forsøgsbyggeriet, der stadig er attraktive familieboliger. Herlev Huse Foto: Thomas Brolyng Steen. Udstilling og historie Historien om den første tid i Herlevhuse er netop udkommet som et lille hæfte i forbindelse med en udstilling, der i perioden 19. august 25. september kunne ses på Herlev Medborgerhus. Herlevhuse det første årti er skrevet af Jette Hoffmeyer og Darius Monfared og udgivet i samarbejde mellem Herlev- Hjortespring Egnsmuseum, Herlev Kommunes lokalarkiv og Kroppedal Museum. Gik du glip af udstillingen, er der dog håb det lille hæfte er lige så interessant og kan købes hos Herlev Kommunes Lokalarkiv, telefon Hæftet koster 50 kr. I forbindelse med en ny lov, som trådte i kraft den 1. januar 2010, har man pligt til at offentliggøre referater fra møder på alle niveauer i beboerdemokratiet. Det vil sige, at man som beboer skal kunne læse referater fra såvel organisationsbestyrelsesmøder, som afdelingsmøder og afdelingsbestyrelsesmøder. Det er dog ikke ensbetydende med at man får alle referater sendt hjem til sig selv i sin stue, men at referaterne skal være tilgængelige for de beboere, der er interesserede i at læse dem. Hvor kan man så finde dem? Referater fra SAB s repræsentantskabsmøder og organisationsbestyrelsesmøder bliver lagt op på både SAB s og KAB s hjemmeside. På SAB s hjemmeside ligger de under Om SAB/ Repræsentantskab/ Bestyrelsen og på KAB s hjemmeside under Beboere/Din bolig/referater, regnskaber og dagsordener/samvirkende Boligselskaber. I mange afdelinger bliver referater fra afdelingsmødet omdelt til samtlige beboere, men lovændringen gælder også referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne. Her kan der være forskellige måder at gøre det på. En løsning kan være at hænge referater op i opgangene. En anden model kan være at give beboerne mulighed for at læse referaterne i bestyrelsens træffetid eller på ejendomskontoret. Man skal som afdelingsbestyrelse bare huske på, at der kan være punkter af fortrolig karakter, personfølsomme oplysninger eller lignende, som bør anonymiseres, eller hvor kun overskriften for punktet kan offentliggøres i referatet. SAB-bladet oktober

12 En tidsrejse gennem 60 års boligbyggeri Af Marianne Svolgaard, Et hjem er meget mere end blot tag over hovedet. Men hvordan ser en boligdrøm ud, og hvad betyder teknisk kunnen og økonomi, når vi skal omsætte drømmen til konkrete byggerier? I dette og de kommende to udgaver af SAB Bladet rejser vi tilbage gennem 60 års boligbyggeri i SAB og ser på tidstypiske boliger Stok bebyggelsen: Sjællandshuse, 1940 erne Første stop på rejsen er Sjællandshuse SAB s første boligafdeling. Vi kan forestille os en familie. Mor, far og totre børn tager hinanden i hånden for en dag at flytte helt ud til det nye byggeri ved Bavnehøjkvarteret i Kgs. Enghave. Boligen er sandsynligvis noget bedre, end det de kommer fra inde i byen. Herinde er små, mørke boliger i tredje baggård med toilet i gården stadig bedste boligbud til børnefamilien. Og selv om Bavnehøj er langt ude, kører sporvognen næsten til døren. Måske har familien endda været så heldig at få en bolig i den vestlige længe, der var forbeholdt børnerige familier, fordi der både var et værelse og to eller endda tre kamre og egen kakkelovn. Prisen for drømmen var i ,50 kr. om måneden for en toværelses og 540 kr. i indskud. En ganske pæn sum i tidens penge, men så havde man også eget toiletrum med håndvask og grønne plæner lige udenfor døren (som børnene sandsynligvis ikke måtte betræde). Lys og luft Sjællandshuse består af tre femetagers blokke. I modsætning til det tidlige byggeri i Kgs. Enghave, der overvejende består af lukkede karréer, blev Sjællandshuse opført som fritliggende blokke langs adgangsvejen. Stok bebyggelsen henter sit forbillede i funktionalismen en arkitektonisk stilart, der lagde vægt på en saglig arkitektur uden pynt, rene former og sunde boliger. Lys og luft var centrale begreber. Krigsbyggeri Bebyggelsen bærer dog præg af at være opført i tider med knaphed. De i alt 270 boliger er opført i starten af Anden Verdenskrig. Selv om mange af tidens funktionalistiske bebyggelser blev opført med altan, så familierne kunne komme direkte ud i den friske luft fra boligen, er det dog ikke tilfældet med Sjællandshuse. De relativt høje blokke blev også opført i gule sten det var der flere byggerier, der blev i perioden, men de røde sten blev stadig opfattet som lidt finere end de gule. Ikke desto mindre familien fra før, der flyttede herud i 1941, var uden tvivl glade for deres store, lyse og meget moderne bolig. Sjællandshuse Arkitekt: A/S Dominia 1941, 3 etagehuse, børneinstitution Antal boliger: SAB-bladet oktober 2011

13 Byggeriet industrialiseres: Bellahøj, 1950 erne SAB byggede meget efter krigen, men næste gang vi lander med tidsmaskinen, er vi fremme i Bolignøden var stor, og der opstod et behov for at kunne bygge effektivt og i større enheder den industrielle udvikling gjorde det muligt. Bellahøj var Danmarks første egentlige højhuse, opført på en bakke vest for København. En samlet bebyggelsesplan med i alt boliger i 28 punkthuse, med ikke mindre end fire boligorganisationer som bygherrer. Til vejrs De første fire dobbelte punkthuse, der indbyrdes var forbundet med et glasinddækket trapperum, stod klar til indflytning i Bellahøj I satte helt nye standarder for, hvor højt man kunne bygge: Helt op til 12 etager med en svimlende udsigt over by og land. Det krævede elevator, og den blev oveni købet hurtiggående. I det hele taget var der indbygget mange moderne bekvemmeligheder. Havregrødsboligerne Spisekøkken, køleskab, el-komfur, rustfrie stålvaske, affaldsskakte der var tænkt på det hele. Men billigt blev det ikke, selvom industrialiseringen gjorde opførelsen af byggeriet mere effektivt. En toværelses kostede 280 kr. om måneden, og indskuddet var på kr. Det var en mindre formue, og selvom Bellahøj blev betragtet som særligt fine boliger, kom øgenavnet Havregrødshusene til at hænge ved: Her var der ikke råd til andet end havregrød, når huslejen var betalt. Ikke kun til pynt Når ungerne blev sendt ned og lege og det gjorde de faktisk dengang var der til gengæld masser af plads til at lege på. Og nu måtte de gerne betræde græsset. Tidens fremmeste landsskabsarkitekt C. Th. Sørensen stod for udformning af udearealerne, og det nyder man godt af den dag i dag. Det flotte amfiteater står endnu, og den erfarne arkitekt valgte træer, der i dag er vokset så store, at de matcher de høje bygninger. Med tiden er der også investeret i nye og spændende legepladser og senest et 42 m. langt kunstværk i form af en granitslange (se artikel andet sted i bladet). Bellahøj Arkitekt: A/S Dominia og stadsarkitekten i København , 10 højhuse, 6 butikker, børneinstitution, vaskeri Antal boliger: 487 Navnet stammer tilbage fra et landsted, som grosserer Moses Levin Mariboe ( ) opførte i 1791 og opkaldte efter sin hustru, Isabella kaldet Bella Henriques. Stuehuset udgør i dag Restaurant Bellahøj. Den grønne by: Tingbjerg, 1950 erne Tidsrejsen til Tingbjerg tager kun fem år, men byggeriet har en væsentlig anden karakter end de høje punkthuse på Bellahøj. Enkelte fællesnævnere er der dog. Begge byggerier er meget store og opføres af flere boligselskaber. Og begge steder har den tidligere omtalte landskabsarkitekt, C.Th. Sørensen været på spil. Men så hører ligheden også op. Lavt og grønt Tingbjerg blev opført over en længere periode fra midten af 1950 erne til starten af 1970 erne. Bebyggelsen blev skabt af den kendte byplanprofessor, Steen Eiler Rasmusfortsættes side 14 SAB-bladet oktober

14 Tidsrejse / Tingbjerg fortsat sen, og er beliggende i en grøn lomme, omgivet af Vestvolden og Utterslev Mose. Og det grønne er trukket ind i bebyggelsen, hvor de i sammenligning med Bellahøjs lave treetagers, gule teglstensblokke omgiver store, åbne uderum. Nye tider 10 km. fra Rådhuspladsen betød i 1950 erne, at det var langt udenfor byen. Bebyggelsen blev da også planlagt som en selvforsynende by i byen med egen kirke, skole, butiksstrøg, institutioner med mere. Omgivet af grønne områder var det en oplagt drømmebolig for en almindelig familie. Og det blev da også dem, der flyttede herud, da byggeriet var nyt. Men allerede i 1960 erne blev typehuset en hård konkurrent. Med parcelhusets indtog på boligmarkedet kunne børnefamilierne få endnu en drøm opfyldt: egen have. Det betød store forandringer for Tingbjerg. Nye udfordringer Området har i dag, trods indlysende kvaliteter, sine udfordringer. En isoleret beliggenhed og en væsentlig ændring i beboersammensætningen har medført mange boligsociale udfordringer. Udfordringer som er blevet grebet aktivt og professionelt an. De seneste 10 år er der iværksat flere, koordinerede indsatser på det sociale såvel som det fysiske område. Lejlighedssammenlægninger, renoveringer, nye store legepladser og mange aktiviteter for områdets beboere er blot nogle af de mange initiativer, der er i Tingbjerg i dag. Og spørger du nogle af de godt beboere, har Tingbjerg stadig det, der skal til, for at opfylde en boligdrøm. Tingbjerg I-V Arkitekt: Steen Eiler Rasmussen , 42 etagehuse. Kirke, butikker, skole, børneinstitutioner. Antal boliger: Skæve boliger på vej SAB opfører 10 skæve boliger på Toften i Brønshøj. De nye boliger er af høj kvalitet Af Annette Sadolin, SAB har tidligere opført en boligafdeling med 12 skæve boliger på Amager - nu er yderligere 10 på vej i Brønshøj. Erfaring fra tidligere projekter betyder, at kvaliteten er hævet i det nye projekt. Facaderne udføres i betonfiberplader fremfor træ, hvilket giver fordele i både holdbarhed og vedligeholdelse. Boligerne bliver bedre isoleret og tilsluttet fjernvarme, hvilket vil forbedre beboernes varmeøkonomi. Endelig er alle boligerne 2-rums boliger fremfor Skæve eller gæve Skæve boliger er blevet betegnelsen for boliger opført til bl.a. hjemløse, der har svært ved at passe ind i de gængse skrevne og uskrevne bo- og leveregler. I Samvirkende Boligselskaber kaldes boligerne også for Gode boliger til gæve eksistenser i respekt for, at vi ikke alle er ens. 1-rums for at give beboerne et rum at trække sig tilbage til eller mulighed for at have en overnattende gæst. Boligerne i Brønshøj var meget tæt på slet ikke at blive til noget. Økonomien voldte store kvaler, og det var meget svært at sammensætte et budget, som kunne holde en husleje, som de fremtidige beboere kan betale. SAB har været vedholdende i processen: Vi ville ikke give op, fordi vi tror på vores mission om at bygge boliger for alle også de skæve eksistenser, siger John B. Sørensen, formand for bestyrelsen. Den samlede pris for projektet er endt på 8,8 mio. kr., mens den månedlige husleje for beboerne er beregnet til kr. Både Socialministeriet og Københavns Kommune bidrager økonomisk til projektet. En model af de nye skæve boliger var med på boligmessen Almene Boligdage i Bellacentret den første weekend i september. Foto: Marianne Svolgaard 14 SAB-bladet oktober 2011

15 Nyt fra bestyrelsen Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand og Anne Mette Svendsen, forretningsfører, Støtte til vilde idéer Den daglige politiske ledelse af SAB varetages af organisationsbestyrelsen, som mødes minimum seks gange om året. Det seneste møde blev afholdt den 20. september 2011, hvor bl.a. nedenstående emner var på dagsordenen: Ny forsikringsaftale SAB har i to år frem til 1. oktober 2011 haft sine afdelinger forsikret hos selskabet Gjensidige. Gjensidige ønskede pr. 1. oktober 2011 at hæve forsikringspræmien med ca. 50% på grund af et stigende antal skader og dermed store tab for forsikringsselskabet. Det skal bemærkes, at det endda var før det store skybrud den 2. juli Derfor blev det besluttet at sende forsikringerne i udbud igen for at forsøge at opnå en bedre pris hos et andet selskab. Det har medført, at SAB nu har tegnet forsikring hos forsikringsselskabet Topdanmark med virkning fra 1. oktober Topdanmark har gjort et grundigt forarbejde med at vurdere afdelingerne for at kunne foretage en realistisk præmiefastsættelse. Prisen blev lidt bedre. Det endte med, at SAB i gennemsnit kun stiger med ca. 27%. Styringsdialogmøde med Københavns kommune Ifølge en ny lov, som trådte i kraft den 1. januar 2010, skal der hvert år afholdes et møde med tilsynsmyndigheden (kommunen), hvor man gennemgår boligorganisationen og boligafdelingernes resultater, økonomi, drift, administration, beboerdemokrati, m.m. Der skal indleveres en hel dokumentationspakke med tal og oplysninger for de enkelte afdelinger og boligorganisationen, som danner baggrund for mødet. Derudover kan såvel kommunen som boligorganisationen melde emner ind, som man ønsker behandlet på mødet. Nogle af de emner, SAB ønsker at diskutere med kommunen, er: Visitationskravene for ældreboliger. Det er fortsat SAB s holdning, at kravene for visitationen af ældre til ældreboligerne er for skrappe. Den kommunale hjælp og støtte til udsatte beboere. Det er en generel oplevelse blandt ejendomsfunktionærer og beboere, at der mangler kommunal støtte til demente, sindslidende og misbrugere i både ældreboligafdelingerne og familiebolig - afdelingerne. De nye renovationsafgifter. SAB s afdelinger har fået en stor ekstraregning på grund af de nye renovationsafgifter. Det er SAB s holdning, at de rammer skævt og hæmmer incitamentet til at sortere affaldet og begrænse affaldsmængden. Facadecensur på ældre ejendomme. Isoleringsprojekter, tagrenoveringer og projekter, der udnytter tagetagen ender ofte med meget dyre løsninger pga. facadecensur på ældre ejendomme. Spørgsmålet er, om der kan udtænkes andre kreative løsninger på problemet. Beboerhøjskolerne Som de foregående år besluttede SAB også i år at bevillige tilskud til 50 pladser på KAB s beboerhøjskoler i sommeren De 50 pladser vil blive tilbudt beboerne i SAB. Foruden tilskuddet fra SAB vil der også være mulighed for at søge tilskud gennem Arbejdsmarkedets Feriefond. Familiehøjskolen vil i 2012 blive afholdt på Ryslinge Højskole og seniorhøjskolen vil foregå på Skarrildhus ved Herning. Vinder af SAB-sjov Vinderen af konkurrencen SABsjov i bladet fra februar 2011 er: Karina Hartmann Smørumvej Brønshøj Præmien er på 300 kr. Tillykke! Under overskriften Det gode boligliv indkalder Realdania ansøgninger om støtte til projekter, der nytænker fælles faciliteterne i de almene bebyggelser. I sær de mange bebyggelser fra erne trænger til fornyelse af boligafdelingernes fælles faciliteter. Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til Den vilde idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter Der er afsat i alt 100 mio. kr. til kampagnen og til hvert projekt kan søges om op til kr. Frist for ansøgninger til første ansøgningsrunde er 16. december Læs mere om kampagnen og hent ansøgningsskema på - asa SAB-bladet Udgivet af: Samvirkende Boligselskaber Oktober 2011 Adresse: SAB c/o KAB Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Redaktion: Flemming Balle, John B. Sørensen (ansvarshavende), Kjeld Poulsen og Anne Mette F. Svendsen Layout: Susanne Grenaae Tryk: Litotryk København A/S Oplag: SAB-bladet uddeles til ca husstande i Samvirkende Boligselskaber Forsidefoto: Marianne Svolgaard SAB-bladet oktober

16 SAB COPYRIGHT: OLES FORLAG & TEGNESTUE (3-2011) sjov - for hele familien OPGAVE 1: Hvad passer sammen? Til hver tekstbolle passer en af bollerne med en tegning på den måde, at de danner et ord du sikkert kender. Sammensæt de rigtige par, og træk streger imellem dem. Numrene i bollerne kan du bruge, hvis du mailer dine løsninger. OPGAVE 2: Hvor mange SAB-blade? Prøv om du ved at kigge på de tre tegninger med vægtstænger kan regne ud, hvor mange SAB-blade der skal til, at opveje en enkel æblemost, altså skabe balance OPGAVE 3: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her OPGAVE 4: Hvor gammel er Julemanden? Nu nærmer tiden sig, hvor Julemanden får enormt travlt. Så travlt, at han ikke har tid til at fortælle os, hvor gammel han er. Prøv om du kan regne det ud. (Bemærk, at nogle af tallene er spejlvendte, men de tæller med alligevel). Julemanden er: Skriv antal år RIV ELLER KLIP HELE SIDEN UD Der er fire forskellige opgaver, som er tænkt til forskellige aldersgrupper - små og store børn samt voksne.voksne skal løse alle fire opgaver for at deltage i lodtrækningen om gevinst. Hvis man er barn og går i skole, skal man løse mindst to af opgaverne. Hvis man ikke går i skole endnu, behøver man kun at have hjulpet en voksen for at deltage. Indsend hele siden til: KAB,Vester Voldgade 17, 1552 Kbh.V, senest Tirsdag d. 3. jan Mærk kuverten SAB-sjov. Den først udtrukne rigtige løsning vinder et gavekort til en værdi af 300 kr. Skriv antal blade Navn: Adresse: Post-nr. og By: Alder bedes oplyst, hvis du ikke har løst alle opgaver: Du kan også indsende dine løsninger på opgaverne pr.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Alice Brødbæk,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Pkt. 3 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Formanden får ordet og fremlægger orientering fra afdelingsbestyrelsen, der har følgende hovedpunkter:

Pkt. 3 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Formanden får ordet og fremlægger orientering fra afdelingsbestyrelsen, der har følgende hovedpunkter: Afdelingsmøde i Jyllandshuse 29. april 2014 Afholdt den: 24. april 2014 kl. 19:00 i beboerlokalet, Ålekistevej 101 Til stede: Bjørn Ginmann (SLA Landskabsarkitekter), Kåre Press-Kristensen (Ecocon Miljø

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl. 17.00 Dagsorden: Tilstede: Afbud fra: John Steen Johansen, formand John Barzel Thomasberg, næstformand Barbara Cros Niels

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll afholdt mandag d. 9. December

Referat af bestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll afholdt mandag d. 9. December 1 Referat af bestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll afholdt mandag d. 9. December Mødet var oprindelig planlagt til Torsdag d. 5. December, men blev udsat pga stormen Bodil. I mødet deltog: John Thomasberg,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 5. april 2016, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 5. april 2016, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup Referat Glostrup Ejendomsselskab Møde den 5. april 2016 Udsendt den 12. april 2016 Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 5. april 2016, kl. 18.00, Sportsvej 10, 2600

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Udlicitering i den almene boligsektor

Udlicitering i den almene boligsektor 1 Udlicitering i den almene boligsektor Den almene boligsektor - Struktur Boligselskabernes Landsforening (BL) 700 boligselskaber (boligorganisationer) 8.000 boligafdelinger (økonomisk enhed) 541.000 boliger

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010 1 Der blev afholdt møde i Njalsgårdens mødecenter, Njalsgade 13, 2300 København S med deltagelse af: Fra Samvirkende Boligselskaber og Brumleby: Margrete Pump, kundedirektør, Anne Mette Fredsgaard Svendsen,

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 5 Nørregade, Egevænget Bolderslev og Uge Allégade Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Brøndbyparken OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED. Brøndbyparken lørdag den 4. februar 2012

Brøndbyparken OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED. Brøndbyparken lørdag den 4. februar 2012 lørdag den 4. februar 2012 OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED Tak for en begivenhedsrig dag med gode snakke, diskussioner og godt gruppearbejde. - Og ikke mindst jeres gode humør, trods den

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 26. august 2015 kl. 19.00 Sted Spaniensgade 25 A, kælderen Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål repræsenteret Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dok. nr. 340-2012-53589 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dato: Den 14. marts 2012 Kl.: 10.00-13.00 Sted: Sorø Rådhus, lokale 304 Deltagere: Boligforeningen Dianalund:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Referat Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB)

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) Dato Byrådssekretariatet 7. januar 2016 2017-000691-1 Tidspunkt Den 4. februar 2016, kl. 15.00 Deltagere Kontorleder Steen Hingebjerg Jensen,

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere