Ballerup almennyttige Boligselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup almennyttige Boligselskab"

Transkript

1 Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab AFDELINGSBESTYRELSEN AFDELINGSMØDE REFERAT Sag nr.: Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Initialer: /BKo afholdt torsdag den 23. april 2015 i Grantoftecentrets sal. Telefon: I mødet deltog 82 husstande 0. Velkomst Dato: 27. april 2015 Jette Fesner bød velkommen til det ekstraordinære afdelingsmøde og oplyste, at også Henrik Christiansen, DAB, Claus Dilling Hansen, DAB og Hagen Ahlgren fra BAB var til stede ved mødet. Inden mødet startede orienterede Jette om vagterne i Grantoftecentret; Afdelingsbestyrelsen har i de sidste mange måneder været i tæt dialog med SSP, Politi, Ballerup kommune, Lokalnetværket for unge, ungdomsklubben, skolen, centerforeningen samt andre relevante myndigheder om de unge i og omkring vores center. Dette har gjort, at vi, i samarbejde med politiet, midlertidigt har valgt at ansætte et vagtfirma fra fredag den 10. april Vagten er i centret hver dag fra kl til lukketid. Vi har valgt at afholde udgiften over driften, men set i lyset af det vi har måttet betale for hærværk, er dette nok en meget god investering. Selv om udgiften afholdes over driften, vil dette ikke medføre en huslejestigning, i stedet må vi finde andre steder at spare. Vagtordningen er ikke permanent, men vi er i tæt dialog med centerforeningen for at finde en brugbar løsning. Vi er klar over, at når vi presser dem ud af centret, er der mulighed for, at der bliver uro i området, men vi er i dialog med Ballerup Kommune og Politiet Det skal lige nævnes, at vi har forsøgt at komme i dialog med de unge, dog uden resultat. Adresse: Kollektivbyen Grantoften Grantoftens Kontor Grantoftestræde Ballerup Telefoniske henvendelser: Mandag onsdag Torsdag Fredag Personlige henvendelser: Mandag Onsdag Torsdag Fredag Telefon: Se ovenfor Telefax:

2 Afdelingsbestyrelsen har talt om at indkalde til et beboermøde for at tale om disse ting i løbet af en måneds tid. Side 2 1. Valg af dirigent Afdelingsbestyrelsen foreslog Henrik Christiansen som dirigent og beboerne godkendte forslaget. Henrik Christiansen takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. 2. Godkendelse af dagsorden Henrik Christiansen gennemgik dagsordenen, som blev godkendt uden bemærkninger. 3. Valg af stemmeudvalg Følgende blev valgt som stemmeudvalg: Anita Elsborg BV 257 Ole Mastrup BV Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen blev godkendt af afdelingsmødet. 5. Orientering om regnskab Under dette punkt blev Jette Fesner udpeget som dirigent. Henrik Christiansen fremlagde regnskabet for 2014 og fremhævede de poster, der især er med til at øge overskuddet. Der blev nævnt vand, lønninger, renholdelse og almindelig vedligeholdelse. Henrik Christiansen oplyste, at overskuddet beløber sig til kr. Af dette overskud vil det meste blive betalt som afdrag på lån af egne midler, hvilket indebærer, at denne post bortfalder til næste år. De resterende 1,7 mio. kr. placeres på reguleringskontoen, som afvikles over 3 år, dvs. at der er lidt under kr. at gøre godt med de næste 3 år.

3 Rene Vinding, GP 196, ønskede oplyst, hvad den ekstraordinære indtægt på kr. består af? Henrik Christiansen oplyste, at den består af korrektion vedrørende tidligere år, for meget betalt ejendomsskat samt indbetalinger fra fraflyttere. Lena Simonsen, BV 221 B, spurgte til indtægten for ældreboliger på kr. og Henrik Christiansen oplyste, at indtægten skal lægges til lejeindtægten for de øvrige boliger. Gurli Nielsen, BV , mente, at vi skal lade være med at spare så meget og i stedet ansætte en bedre trapperengøring. Herefter blev regnskabet for 2014 taget til efterretning. Side 3 6. Orientering om Grantoftens hotel Ley Plum orienterede om tankerne om den fremtidige benyttelse af hotellet. Kollektivudvalget har bedt DAB om beregninger på: Kontorhotel Hotel Familieboliger Kontorhotel er der ikke marked for i Ballerup, flere har forsøgt sig, men alle er gået konkurs. Der er således 2 muligheder tilbage, nemlig hoteldrift eller familieboliger. Afdelingsbestyrelsen afventer et overslag på etablering af familieboliger. Ballerup Kommune har desuden henvendt sig om muligheden for, at de kan benytte hotellets værelser til asylansøgere, men der er endnu ikke modtaget en officiel henvendelse. Ballerup Kommune er dog blevet oplyst om, at det er afdelingsmødet der bestemmer. Det er muligt, at der vil blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde om den fremtidige benyttelse af hotellets lokaler, ellers vil der blive fremlagt et forslag på afdelingsmødet til august. 7. Forslag om ændring af Vedligeholdelsesreglement Med baggrund i renoveringen af højhusene foreslår afdelingsbestyrelsen, at følgende tilføjes Kollektivbyen Grantoftens vedligeholdelsesreglement: Ændringerne er fremhævet med kursiv og fed skrift.

4 Vedligeholdelse af Standard Nedsænkede lofter A B C Afskalning samt borehuller efter lamper og lign Malevedligeholdte (se vejledning). Side 4 Vedligeholdelse af Fodlister, dør- og vindueskarme og rammer, lakerede eller malede Borehuller. Standard A B C A = Denne ændring / mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske. B = Denne ændring / mangel istandsættes / betales af afdelingen. C =Skal istandsættes. Istandsættelsen betales af fraflytteren. Punkt er alene en tilføjelse til overskriften til punktet. Vedligeholdelse af Emhætter og emfang. (Platanbuen og Baltorpvej) Standard A B C JJ oplyste, at der vil blive udleveret en vejledning om malevedligeholdelse af lofterne, når renoveringen er færdigudført. Brugervejledning til emfang udleveres ved mangelgennemgangen. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning i salen. 8. Forslag om opsætning af mobiltelefoniantennemast på tårnene i blok 2. TDC og 3 har ansøgt afdelingsbestyrelsen om tilladelse til opsætning af mobiltelefoniantennemaster på tårnene i blok 2. Masterne vil give en bedre telefonidækning end hidtil for beboerne i Kollektivbyen Grantoften. Afdelingsbestyrelsen indstiller til det ekstraordinære afdelingsmøde at imødekomme ansøgningen.

5 John Rasmussen, BV , forklarede ved hjælp af fotos, hvorledes masterne vil blive monteret på tårnene. John Rasmussen oplyste, at antennerne ikke kan placeres på skorstenen ved varmecentralen, idet den er for lav til at dække Grantofteparken. Etablering og vedligeholdelse af antennerne udføres for telefonselskabernes regning. Kollektivbyen Grantoften vil modtage kr. i leje pr. antenne pr. år. Kim Karstens, BV , kunne ikke forstå, hvorfor antennerne skal placeres på tårnene, når man kan se skorstenen fra Legegaden, må den da også kunne dække Grantofteparken. John Rasmussen oplyste, at skorstenen ikke vil kunne ses fra Legegaden, når blok 2 får etableret nyt tag. Antennerne placeres på bagsiden af tårnene. John Rasmussen oplyste, at en forhåndsbyggetilladelse allerede er godkendt. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning i salen. Side 5 9. Eventuelt Natteravne: Joe Jensen, BV , oplyste, at han er blevet opfordret til at oprette Natteravne i Kollektivbyen Grantoften. Ved et tidligere forsøg mødte kun 10 beboere op. Joe Jensen oplyste, at Natteravnene er genopstået i Hede/Magleparken med 22 mand. Disse Natteravne går også i Kollektivbyen Grantoften. Joe Jensen opfordrede beboerne til at melde sig som Natteravne, hvis beboerne afleverer deres telefonnummer til Joe, vil de blive kontaktet. Betaling for lyskilder: Gitte Wejlebjerg, BV , ønskede oplyst, om beboerne selv skal betale for lysstofrørene under køkkenskabene? Jette oplyste, at det har beboerne hele tiden gjort. Hotellet: Per Thomsen, BV 235, henstillede til afdelingsbestyrelse, at de prøver at spørge restauranten, om de vil overtage hoteldriften og at de i givet fald, kun skal betale de faste udgifter.

6 Side 6 Kim Karstens foreslog at hotellet bliver udbudt! Ley Plum oplyste, at afdelingsbestyrelsen, som nævnt under punkt 6, selv har tanker om at udbyde hotellet til forpagtning. Trappevask: Ley Plum oplyste i øvrigt, at Gurli Nielsens kommentar vedrørende trappevask, vil blive taget med til driften. Videoovervågning af p-pladser: John Rasmussen oplyste, at han har læst på Facebook, at der er nogle beboere der vil stille forslag om videoovervågning af p-pladserne. Han opfordrede til at forslaget stilles allerede nu, så afdelingsbestyrelsen har mulighed for at gennemarbejde det til det ordinære afdelingsmøde i august. John Rasmussen har forhørt sig og et løst overslag lyder på, at 8 kameraer i Grantofteparken, 5 kameraer på Platanbuen og 12 kameraer ved højhusblokkene, vil medføre en udgift på kr. Dette er kun et overslag, som skal bearbejdes. Kim Karstens mente, at det var et godt forslag, men mente, at det ville være synd at grave hele det nyrenoverede område op ved blokkene for at trække el til videoovervågning. John Rasmussen informerede om, at byggegruppen har været forudseende og har foranlediget, at der er ført rør til el ud i terrænet ved højhusblokkene, så hele arealet netop ikke skal graves op igen. Disse rør kan også benyttes til opladning af el-biler, hvis det skulle blive aktuelt. Renhold i opgange: Gunvor Brødbæk Laursen, BV , opfordrede medbeboerne til at samle op, hvis der er tabt noget i opgangen eller at sige det til de personer, der smider skrald. Hanne Hofmann, BV , oplyste, at hun har prøvet at skrubbe graffiti af i opgangen. Det er en svinsk opgang, også selv om hun samler op efter andre. Det der skal til, er en holdningsændring. Grantoftens kontor: Ley Plum opfordrede beboerne til ikke at skrive på Facebook, men i stedet at henvende sig på kontoret, hvis der er problemer med det ene eller det andet, der vedrører boligen.

7 Side 7 Vagter i centret: Lena Simonsen, henviste til Jette Fesners indlæg om vagterne i centret og ønskede oplyst, at de også går rundt om centret og på Platanbuen, hvor der altid holder biler, selvom det er en brandvej? Jette Fesner oplyste, at det ganske rigtigt er forbudt at holde på den anden side af afspærringen ved Platanbuen. Vagterne går rundt om centret og holder øje med Platanbuen, ligesom de har kontakt med politiet. Det er hverken afdelingsbestyrelsen eller beboerne der skal være vagter. Herefter nedlagde dirigenten sit hverv. Jette Fesner takkede for i aften, takkede dirigenten og takkede beboerne for fremmødet. Mødet sluttede kl Henrik Christiansen Jette Fesner Berit Kornbeck Dirigent Formand Referent

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken

Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken 1. Valg af dirigent Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken Afholdt torsdag den 11. juni 2015 kl. 18.30 I den store sal i centret med følgende dagsorden: Antal fremmødte husstande: 152 (hvert

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. Beboerrepræsentationens

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere