Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Foreningens årlige Generalforsamling 29. April 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Foreningens årlige Generalforsamling 29. April 2015"

Transkript

1 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Velkommen til Foreningens årlige Generalforsamling 29. April

2 Generalforsamlingen den 29. april Dagsorden Pkt. 1 Valg af dirigent 2

3 Dagsorden pkt. 1 Bestyrelsen foreslår Erik Jensen Højagerparken 45 Erik - scenen er din!! 3

4 Generalforsamlingen 29. april 2015 Dagsorden pkt. 2 Optælling af stemmeberettigede 4

5 Generalforsamlingen 29. april 2015 Dagsorden pkt. 3 Bestyrelsens beretning om det forløbne år 5

6 Dagsorden pkt. 3 Præsentation af bestyrelsen: Jørgen Lakjer, formand (valgt 2006) Hanne Mortensen, kasserer (valgt 2011) Kirsten Ihler (valgt 2006) Ulla Riecke (valgt 2013) Andreas Riecke (valgt 2013) 6

7 Dagsorden pkt. 3 Præsentation af bestyrelsen (forts.): Suppleanter: Leif Hansen, (valgt 2014) Toni Christiansen, (valgt 2014) Revisor: Hanne B. Hansen, (valgt 2007) 7

8 Dagsorden pkt. 3 Afholdte møder: Bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling Den 19. juni 2014 Den 22. oktober 2014 Den 31. januar

9 Dagsorden pkt. 3 Bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. (forts.) Referater af bestyrelsesmøderne, som ligeledes indeholder information om foreningens økonomi, kan ses på grundejerforeningens hjemmeside 9

10 Dagsorden pkt. 3 Ny 3-årig aftale med Flemming Nørgård Anlæg FNA Kontrakt

11 Dagsorden pkt. 3 Kontrakten indeholder følgende aftaler: Aftale 1: Vedligehold af grønne fællesarealer: Græsslåning 20 gange om året Vedligehold af bede med beplantning langs stien 6. gange om året Vedligehold omkring søen 5 gange årligt Beskæring af træer og beplantning 1 gang om året 11

12 Dagsorden pkt. 3 Aftale 1 (forts.) Buskrydning af grøfter 2 gange årligt Aftale 2: Ukrudtsbekæmpelse på støjvold langs Sabrovej og Højagerparken 2 gange om året Ydersiden og toppen håndluges Der tages særlig hensyn til beplantningen ved de haver der støder op til voldens inderside 12

13 Dagsorden pkt. 3 Aftale 3: Ukrudtsbekæmpelse på støjvold langs Sabrovej og Rødtjørnvej 2 gange årligt Ydersiden og toppen luges ved håndlugning Der tages særlig hensyn til beplantning ved de haver der støder op til voldens inderside 13

14 Dagsorden pkt. 3 Aftale 4: Græsklipning af vejrabatter 20 gange om året. Ranunkelvej fælles Ranunkelvej langs storparceller Højagerparkens stamvej Fjernelse af ukrudt på fortov, overkørsler samt indgroet græs langs kanter, manuelt 2 gange årligt Efterfyldning af fugesand på fortov og overkørsler 1 gang om året 14

15 Dagsorden pkt. 3 Aftale 5: Rensning og spuling af vejbrønde, drænrør mellem grøfter ved stierne og afløb fra stisystemet til søen,1 gang om året Antal drænrør 9. stk. Antal vejbrønde 81 stk. 15

16 Dagsorden pkt. 3 Aftale 6: Fejning, opsamling af affald og tømning af affaldssække Fejning 2 gange om året, forår og efter løvfald Opsamling af affald på hele fællesområdet 20 gange om året, 2 af gangene er før jul og efter nytår Der udskiftes affaldssække 25 gange om året 16

17 Dagsorden pkt. 3 Aftale 7: Vintervedligehold, veje, stier, fortove, parkeringsplads foran børneinstitutionerne og Grønagerparken Snerydning, der ryddes efter behov så vidt muligt til kl Saltning, der saltes efter behov så vidt muligt til kl

18 Dagsorden pkt. 3 Aftale 8: Græsslåning i Grønagerparken. Græsset slås 20 gange om året på alle fællesarealer. Buskrydning omkring elementer i græsplænen 3 gange. Affaldsopsamling i forbindelse med græsklip. 18

19 Dagsorden pkt. 3 Aftale 8 (forts.) Ved klipning i Grønagerparkens areal benyttes deres egen græsslåmaskine, som I/S Århus 2 har det fulde ansvar for er til rådighed og køreklar. Bemærk! Arbejdet betales ene og alene af I/S Århus 2 sammen med det årlige bidrag til grundejerforeningen. 19

20 Dagsorden pkt. 3 Kontraktpriser (inkl. Moms): Aftale 1: Vedligehold af grønne fælles arealer: Merudgift: Området omkring søen Beskæring af træer og buske 20

21 Dagsorden pkt. 3 Kontraktpriser (inkl. Moms): Aftale 2: Ukrudtsbekæmpelse, støjvold langs Sabrovej og Højagerparken Besparelse: 488 Brug af kunstgødning på indersiden af volden ikke mere nødvendig 21

22 Dagsorden pkt. 3 Kontraktpriser (inkl. Moms): Aftale 3: Ukrudtsbekæmpelse, støjvold langs Sabrovej og Rødtjørnvej Besparelse: 750 Brug af kunstgødning på indersiden af volden ikke mere nødvendig 22

23 Dagsorden pkt. 3 Kontraktpriser (inkl. Moms): Aftale 4: Græsklipning af vejrabatter Merudgift: Fjernelse af ukrudt på fortove, overkørsler, samt indgroet græs langs kanter. Efterfyldning af fugesand 23

24 Dagsorden pkt. 3 Kontraktpriser (inkl. Moms): Aftale 5: Rensning og spuling af vejbrønde 1 gang om året Merudgift: Antallet af vejbrønde forøget fra 76 til 81 Drænrør (9 stk.) ved overkørsler og overgang i grøfter medtaget 24

25 Dagsorden pkt. 3 Kontraktpriser (inkl. Moms): Aftale 6: Fejning af parkeringsplads, opsamling af affald, tømning af affaldssække

26 Dagsorden pkt. 3 Kontraktpriser (inkl. Moms): Aftale 7: Vintervedligehold Snerydning Snerydning Timepris: 675 Timepris: 700 Merudgift per time: 25 kr. 26

27 Dagsorden pkt. 3 Kontraktpriser (inkl. Moms): Aftale 7: Vintervedligehold (forts) Saltning Saltning Pris per kg. 1,29 Pris per kg. 1,29 Timepris: Merudgift per time: 25 kr. 27

28 Dagsorden pkt. 3 Kontraktpriser (inkl. Moms): Aftale 8: Græsslåning i Grønagerparken Ny aftale som ene og alene betales af I/S Århus 2 28

29 Dagsorden pkt. 3 Kontraktpriser (inkl. Moms): Total: Total: Merudgift per år: Stigning 2,1% i arbejdsløn siden 2012 hvor den sidste kontrakt blev indgået Fast pris i 3 år på samtlige aftaler uanset stigning i prisindekser 29

30 Dagsorden pkt. 3 Hærværk!! 30

31 Dagsorden pkt. 3 Hærværk: Siden sidste generalforsamling har vi igen haft hærværk i vores område. Bomme ved stisystemet ødelagt Træ i Trekantbed ødelagt Nedskæring af træer og bevoksning i området ud for Boligkontoret Århus Afdeling 46 31

32 Billede af bom 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 Dagsorden pkt. 3 Hvordan kan vi begrænse hærværk i vores område? Spørgsmålet må være - Hvem der sætter dagsordenen for hvorledes vores områder skal se ud Er det medlemmerne og dermed grundejerforeningens bestyrelse? Eller er det dem der udøver hærværk? 38

39 Dagsorden pkt. 3 Vores holdning til spørgsmålet er, at det er bestyrelsen der sætter dagsordenen Og ikke dem der udøver hærværk! Boligselskabernes afdelingsformænd gav sidste år tilsagn om at tage emnet op på deres afdelingsmøder med lejerne Vi opfordrer parcelforeningerne og andelsboligforeningen til at gøre det samme på deres møder 39

40 Dagsorden pkt. 3 Plan for beskæring af træer og buske langs skellet til boligområderne (forts.) Område A: Beskåret i 2012 Område B: Beskåret i 2013 Område C: Beskåret i 2014 Område D og E: Beskåret i 2015 Område F: Planlagt for

41 Dagsorden pkt. 3 F E D Områder med træer og bevoksning C B A 41

42 Dagsorden pkt. 3 Beskæring af træer og buske i Område D og E. udført i marts april 2015 til vinterpris: Priser inklusiv Moms: Sommerpris: per time Vinterpris: per time Besparelse: 184 per time Svarende til 12,8% 42

43 Område D og E 43

44 Dagsorden pkt. 3 Beskæring og opstamning af 11 træer omkring søen. En betingelse for udførsel af arbejdet var, at det blev udført inden starten af vækstsæsonen. Arbejdet blev derfor udført i marts april måned til Vintertimepris 44

45 45

46 46

47 47

48 1 7 områder med bevoksning

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 Dagsorden pkt. 3 Bør Daglig Brugsen være medlem af grundejerforeningen? Det mener vi af følgende grunde: 55

56 Brugsen Børneinstitutionerne 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 Dagsorden pkt. 3 Grundejerforeningens hjemmeside Bliver brugt af mange der har brug for info om området Ejendomsmæglere når der handles huse i Højagerparken, Rødtjørnvej og Andelsboliger 61

62 62

63 Dagsorden pkt. 3 Præsentation af ny hjemmeside Ved Andreas Reicke 63

64 Dagsorden pkt. 3 Besøg foreningens nye hjemmeside! Og bliv orienteret om foreningens arbejde Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år :

65 Dagsorden pkt. 3 Spørgsmål vedrørende beretningen? 65

66 Generalforsamlingen 29. april 2015 Dagsorden pkt. 4 Godkendelse af regnskab

67 Dagsorden pkt. 4 Indtægter Bidrag 2014 fra medlemmer: Renteindtægt: 232 I alt:

68 Dagsorden pkt. 4 Udgifter Vedligehold af området: Grønne fællesarealer Støjvolde, Højagerparken og Rødtjørnvej Fejning af parkeringsplads, m.m. Vintervedligehold af stier (Okt. - Dec. 2013, Jan. - Mar. 2014) I alt:

69 Dagsorden pkt. 4 Driftsudgifter: Udgifter (forts.): Kontorhold og IT-udstyr Reparation af bomme og affaldsstativer Diverse, (inkl. et rådighedsbeløb for bestyrelsen på kr ) I alt:

70 Dagsorden pkt. 4 Udgifter (forts.) Vedligehold af veje: (betalt af brugerne i henhold til fordelingsnøgle) Græsklip af vejrabatter Vedligehold af 76 vejbrønde Vintervedligehold veje (Okt. Dec Jan. Mar. 2014) Rep. af veje, rabatter og fortove I alt:

71 Dagsorden pkt. 4 Udgifter (forts.) Ekstraopgaver: 5 års vedligeholdelsesplan Uforudsete reparationsopgaver m.m. I alt:

72 Dagsorden pkt. 4 Udgifter: Indtægter: Afskrivning af IT udstyr: Overskud / Underskud per 31. december 2014 Overskud:

73 Dagsorden pkt. 4 Balance per 31. december 2014 Passiver: Driftskonto, saldo per 31. december 2013: Vejfondkonto, Saldo per 31. december 2013: IT-udstyr, Primo saldo 2014: Overskud / Underskud: Passiver i alt:

74 Dagsorden pkt. 4 Balance per 31. december 2014 (forts.) Aktiver: IT-udstyr, anskaffelsespris: Akkumuleret afskrivning: Indestående Danske Bank Universitets Afdeling Driftskonto: Vejfondkonto: (for udlægning af asfaltslidlag) Aktiver i alt:

75 Dagsorden pkt. 4 Regnskabet revideret og godkendt af foreningens revisor Hanne Bech Hansen den 15. marts

76 Dagsorden pkt. 4 Vejvedligeholdkonti, Saldo per 31. December 2014 AlmenBo afd. 39, Ranunkelvej AlmenBo afd. 42, Højagerparken AlmenBo afd. 44, Ranunkelvej Boligkontorret Århus afd. 58, Ranunkelvej Boligkontoret Århus afd. 70, Ranunkelvej Højagerparkens Parcelforening Rødtjørnvejs Parcelforening I/S Århus II (Grønagerparken) Andelsboligfor. Ranunkelparken Beløb der skal overføres - I alt: 179,63 371,40 93,41 158,08 107,78 307, ,14 201,19 57,48-127,44 76

77 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Udskriftsdato: 27 april 2015 Start IT-Udstyr Køb og afskrivning Køb af udstyr Pris Overført Afskrivning Akkumuleret Saldo Udstyr År Dato/Måned fra ny Afskrivning % 2014 Afskrivning april Printer/Scanner, Canon Multifunktion % april Computer, Pakard Bell (Kasserer) % oktober Printer, Brother % marts Digitalkamera % juni Printer Brother (Kasserer) % juni Computer, Pakard Bell (Formanden) % februar Printer/Scanner, Canon Multifunktion % maj Tastetur til computer % Total: Total Overført Afskrivning: Total Afskrivning: Total Akkumulerede Afskrivninger: Saldo ultimo:

78 Dagsorden pkt. 4 Spørgsmål til regnskabet? 78

79 10 minutters pause 79

80 Generalforsamlingen 29. april 2015 Dagsorden pkt. 5 Indkomne forslag Der er ikke fremsendt forslag 80

81 Generalforsamlingen 29. april 2015 Dagsorden pkt. 6 Vedtagelse af budget for 2015, herunder fastsættelse af bidrag 81

82 B U D G E T Regnskabsåret 2015 Årlig bidrag, Fællesudgifter: kr INDTÆGTER BUDGET 2015 BUDGET 2014 REGNSKAB 2014 AlmenBo Aarhus, Afdeling 33, 39, 42, Boligenheder Boligkontoret Århus Afdeling 46, 58 og Boligenheder Private grundejere, Højagerparken 29 Boligenheder Private grundejere, Rødtjørnvej 40 Boligenheder I/S Århus II (Grønagerparken) 56 Boligenheder Andelsboligforeningen Ranunkelparken 16 Boligenheder Tryllefløjten og Galaksen 12 Enheder Sabro Legeplads 12 Enheder Renteindtægter, Danske Bank Hinnerup Afdeling Total:

83 Budgetforslag 2015 (forts.): BUDGET BUDGET REGNSKAB UDGIFTER, Driftsbudget (Fællesudgifter) Vedligeholdelse af grønne fællesarealer & drænrør Vedligeholdelse af støjvold, Højagerparken Vedligeholdelse af støjvold, Rødtjørnvej Fejning af P-plads, opsamling af affald Vintervedligehold Stier Kontorhold, IT (Hjemmeside, Telefon og Internet m.m.) Rep. af bomme, affaldsstativer og asfaltbelægning på stier Diverse Udgifter, Ekstra opgaver: Kontonummer 4000 (se side 2) I alt:

84 Budgetforslag 2015 (forts.) UDGIFTER, Vejbudget (Fordeles i henhold til Fordelingsnøgle) Græsklip af vejrabatter Vedligehold af vejbrønde Vintervedligehold Veje Rep. af rabatter, fortove og asfaltbelægning på veje Indskud Vejfond (Asfaltslidlag) I alt: Total: Bugetteret Overskud:

85 Budgetforslag 2015 (forts.) Budget Budgetterede ekstraopgaver i Beskæring/opstamning af 11 træer omkring søen Beskæring/udtynding af beplantning Område 1 Beskæring/udtynding af beplantning Område D Beskæring/udtynding af beplantning Område E Uforudsete reparationsopgaver m.m I alt:

86 Dagsorden pkt. 6 Rådighedsbeløb for bestyrelsen Forslag til godkendelse af størrelsen på rådighedsbeløbet beløbet i 2014 i henhold til foreningens vedtægt 14, Stk. 6: kr. 86

87 Dagsorden pkt. 6 Bestyrelsens budgetforslag for 2015 Indtægter: Udgifter: Budgetteret Overskud:

88 Dagsorden pkt. 6 Årligt bidrag fra alle i 2014 til vedligehold af fællesarealer: Kr. per boligenhed Årligt bidrag fra alle i 2015 i henhold til det fremsendte forslag: Kr. per boligenhed Difference: 10 kr. 88

89 Dagsorden pkt. 6 Budgetforslaget for brugere af veje i 2015: Kr. Som vil blive fordelt i henhold til fordelingsnøglen 89

90 90

91 Opgørelse Budgetdifferencer Difference Procent Andelsboliger: Vedligehold af fælles arealer % (Udgift per bolig) Vedligehold af veje % Vejfond (asfaltslidlag) ,8% I alt: % Difference Procent Højagerparken: Vedligehold af fælles arealer % (Udgift per grundejer) Vedligehold af veje % Vejfond (asfaltslidlag) % I alt: % Difference Procent Rødtjørnvej: Vedligehold af fælles arealer % (Udgift per grundejer) Vedligehold af veje % Vejfond (asfaltslidlag) % I alt: % Difference Procent AlmenBo: Vedligehold af fælles arealer % Total udgift for de Vedligehold af veje % i alt 181 lejemål Vejfond (asfaltslidlag) % I alt: %

92 Difference Procent Boligkontoret Århus Vedligehold af fælles arealer % Total udgift for de Vedligehold af veje % i alt 124 lejemål Vejfond (asfaltslidlag) % I alt: % Difference Procent I/S Århus II Vedligehold af fælles arealer % Total udgift for de Vedligehold af veje % i alt 56 lejemål Vejfond (asfaltslidlag) % I alt: % Difference Procent Børneinstitutionerne Vedligehold af fælles arealer % Total udgift for de Vedligehold af veje 12 enheder Vejfond (asfaltslidlag) I alt: % Difference Procent Sabro Legeplads Vedligehold af fælles arealer % Total udgift for de Vedligehold af veje 12 enheder Vejfond (asfaltslidlag) I alt: % 92

93 Dagsorden pkt. 6 Spørgsmål til budgetforslaget? 93

94 Generalforsamlingen 29. april 2015 Dagsorden pkt. 7 Valg af kasserer (ulige år) På valg: Hanne Mortensen 94

95 Generalforsamlingen 29. april 2015 Dagsorden pkt. 8 Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) På valg: Andreas Riecke 95

96 Generalforsamlingen 29. april 2015 Dagsorden pkt. 9 Valg af 2 suppleanter På valg: Gert Düring og Erik Jensen 96

97 Generalforsamlingen 29. april 2015 Dagsorden pkt. 10 Valg af revisor På valg: Hanne Bech Hansen 97

98 Generalforsamlingen 29. april 2015 Dagsorden pkt. 11 Eventuelt 98

99 Dagsorden pkt. 11 Heller ingen uddeling af GVJ Miljøpris for

100 Dagsorden pkt. 11 Flere emner fra de fremmødte? 100

101 Så er der smørrebrød til alle der har bestilt!! Velbekomme 101

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Den årlige Generalforsamling 24. April 2013

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Den årlige Generalforsamling 24. April 2013 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Velkommen til Den årlige Generalforsamling 24. April 2013 1 Generalforsamlingen den 24. april Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Dagsorden pkt. 1 Bestyrelsen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 001-11 12. februar 2011 Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Arne Gam bød velkommen til generalforsamlingen med deltagelse af 40 grundejere, som repræsenterede 28 husstande. Desuden var der indgivet fuldmagt fra 11 husstande.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere