SUNDDAG. En dag med fokus på sundhed. SUNDdag arrangeres i tæt samarbejde med Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDDAG. En dag med fokus på sundhed. SUNDdag arrangeres i tæt samarbejde med Aarhus Kommune"

Transkript

1 SUNDDAG En dag med fokus på sundhed SUNDdag arrangeres i tæt samarbejde med Aarhus Kommune

2 ! Projektbeskrivelse SUNDdag 2 Introduktion Vores vision: At den enkelte borger bliver mere bevidst om egen sundhed Folkesygdommene er over os! Ligesom i resten af verden udgør hjerte-karsygdomme, sukkersyge, kræft etc. et stærkt stigende problem og forårsager et stadig større pres på vores sundhedssystem. Og det på trods af, at de positive effekter af ændringer i folks livsstil - som er vores primære våben - overraskende hurtigt sætter ind og sænker risikoen for at udvikle disse sygdomme. 1 Det er dyrt. En stor del af sygehusvæsenets brugere lider af forebyggelige folkesygdomme som sukkersyge og hjerte-karsygdomme. Alligevel investerer Aarhus Kommune kun 44 kr. pr. måned pr. indbygger på sundhedsfremme og forebyggelse mod 79 kr. i gennemsnit på landsplan. 2 SUNDdaggruppen mener, at fokus på forebyggelse i Aarhus skal prioriteres højere. Folkesygdommene er en økonomisk samfundsbelastning, og tilsvarende er der en gevinst ved at ændre forekomsten af disse sygdomme. En reduktion på kun 1% i risikoen for hjerte-karsygdomme giver således en estimeret samfundsbesparelse på 44 mio. kr. årligt per 1 mio. indbyggere og 1000 færre hjerte-karrelaterede dødsfald per år per 1 mio. indbyggere. 3 Både tobaksprogrammer og kampagner for nedsat indtag af salt har vist sig at være økonomisk rentable. At reducere blodtrykket eller cholesteroltallet i blodet med 5% på populationsniveau kan spare samfundet for henholdsvis 17 og 13.6 mio. kr. årligt per 1 mio. indbyggere. 4 Løsningen på mange af ovennævnte problemer er forebyggelse! Tilbuddene i Aarhus er få, og sundhedsinitiativerne er for fjerne for den enkelte. Forhøjet blodtryk er for mange en statistik, man læser om og altså ikke noget, man reflekterer over som relevant for en selv. Sukkersyge er et diffust begreb, og det kan være svært selv at tage initiativ til og fastholde en sund og varieret diæt i en travl hverdag. 5 Tilsvarende kræver et lægebesøg, at man skal have fri fra arbejde, få børnene passet og så videre. Hvis man bliver syg, skal ens arbejdsgiver omvendt ansætte afløsere eller vikarer samt betale sygedagpenge. Derudover påføres samfundet en økonomisk belastning, da man skal behandles for sin sygdom. Alt sammen noget, der bør virke motiverende til at fokusere på forebyggelse - for såvel arbejdsgivere som det offentlige system. SUNDdag-gruppen består af studerende fra mere end 10 studieretninger fra Aarhus Universitet og har derved et fundament af tværfaglig kompetence, indsigt og viden til at gøre en forskel. Vi mener, at sundhedsfremmende forebyggelsesinitiativer skal frem i forreste række og konfrontere befolkningen men på et personligt niveau. Vi vil fokusere på sundhed i Aarhus, og ved en stor sundhedsdag i Aarhus centrum vil vi give den aarhusianske befolkning en direkte og nem mulighed for at få et hurtigt sundhedstjek og samtidigt gøre sundhed til et personligt emne, man bekymrer sig om. Derudover ønsker vi at give aarhusianerne idéer til en sundere livsstil og muligheden for sparring med patientforeninger samt støtte til de, der befinder sig i et sygdomsforløb. Initiativet vil fremme folkesundheden og forebyggelsen i Aarhus og herved sænke sygdom og omkostninger i og omkring Aarhus. Det er langt mere effektivt at reducere risikofaktorer på populationsniveau end at behandle patienterne enkeltvist. 6 Hertil kræves store initiativer og politiske beslutninger. Vi bakker op om sidste men kan levere første! 1. Kraushaar, BMC Public Health, 2009 & Capewell, European Heart Journal, Danmarks Statistik 3. Capewell, European Heart Journal, Barton, British Medical Journal, Politiken.dk 6. Unal, American Journal of Public Health, 2005

3 ! 3! Projektbeskrivelse SUNDdag Målet for SUNDdag På denne side har vi kort ridset vore mål for SUNDdag op. Vi har valgt at gøre det på denne måde for at gøre det let at overskue og samtidig dækkende. Vi finder målene realistiske og samtidigt specifikke, hvilket gør dem målbare. Hermed kan projektets succes efterfølgende evalueres. Målgruppe: Børnefamilier Besøgstal: stande med info om sundhed & sygdom Få de travle forældre til at bekymre sig om familiens sundhed Få børn til at tillægge sig sunde vaner Fitnesscentre Bloddonorregistret Information om sunde madvaner Information om sund livsstil - med mange flere... Events & happenings Stand-up om sundhed Spændende foredrag Musik Sund madlavning on-site Interaktive motionsarrangementer Verdensrekord i antallet af blodtryksmålinger Herunder 25 sygdomsrelaterede stande som eksempelvis: Scleroseforeningen Kræftens Bekæmpelse Diabetes foreningen Hjerteforeningen AIDS-fondet Gigtforeningen Pressedækning Mulighed for evaluering 5 største aviser i lokalområdet Tv-dækning (før og under arrangementet) Radio Internet, herunder sociale medier Har folk nydt dagen? Demografien blandt fremmødte Udbyttet for de fremmødte Forskning ved at indsamle data under dagen

4 ! Projektbeskrivelse SUNDdag 4 Hvad skal der ske? Forebyggelse er vejen frem Vi vil sætte fokus på forebyggelse! Vi kan ikke helbrede hjertekar-sygdomme, lungesygdomme eller sukkersyge, men vi kan oplyse folk. Vi kan gøre sundheden nær, relevant og personlig for de fremmødte, og det kan vi gøre ved at invitere dem indenfor i en verden med realistiske ideer og tiltag til at gøre deres hverdag bare en smule sundere og derved minimere en eller flere af de risikofaktorer, der søger mod fx ovennævnte livsstilssygdomme. Vi mener, at sundhedsfremmende initiativer bliver mest effektivte, hvis de kommer helt frem, hvor befolkningen ikke kan undgå at støde ind i dem. Vi vil sætte fokus på sundhed! Og det vil vi gøre ved at ramme bredt. Invitationen til befolkningen går på en stor sundhedsdag på en velvalgt dag i Aarhus centrum, hvor eksempelvis Store Torv er fyldt til randen af sundhedsrelaterede stande, events og fokusområder alt sammen på et folkeligt niveau. Der skal være tilbud til alle aldersgrupper og til alle stadier af sund og mindre sund livsstil. Listen med vores idéer er lang, men et mindre udsnit vil blive præsenteret her. Sundhed via kost vil blive præsenteret af studerende fra Sundhed og Ernæring, weight watchers og kendte kokke med ideer til hurtig og sund mad. Sundhed via motion vil blive præsenteret af idrætsstuderende, der vil lave en arbejdstest på interesserede, vil hoppe på hoppeborgen sammen med børnene, give ideer til alternative sportsgrene til den del af befolkningen, der ikke spiller håndbold og fodbold. Desuden vil vi invitere et fitnesscenter til

5 ! 5! Projektbeskrivelse SUNDdag at præsentere nogle af deres nyeste initiativer som zumba og kettlecross. Løbeforeninger i Århus skal være der til at give tips og tricks til, hvordan man kommer i gang, og hvordan man bliver ved. Vi vil invitere idrætsforeninger fra Århus og omegn til at præsentere deres tilbud på en stand på dagen, så variationen i mulighederne præsenteres direkte for befolkningen. Også fokus på sygdommene Den direkte, kropslige sundhed står patientforeningerne for. Alle besøgende på dagen skal have mulighed for at få sundhed tæt ind på kroppen ved at få foretaget blodtryksmåling, lungefunktionsundersøgelse, fedtprocent, BMI-måling, blodsukkermåling, syns- og høretest og lignende på deres egen krop. Der vil også være rygestops-telte og tilbud til folk og pårørende med alkoholproblemer. Desuden skal det være muligt for patienter i et sygdomsforløb og pårørende at få en snak med den aktuelle patientforening omkring sygdommen, og i den forbindelse at få kontakt til andre og ligesindede patienter. Vi vil ikke stille diagnoser, og vi forsøger ikke at lave en screening af befolkningen. Vi anerkender en lav videnskabelig værdi i en tilfældig måling, men målingerne på egen krop, skal gøre begreberne relevante for den enkelte. Det er vigtigt for os, at der sidder kompetente mennesker, der kan give hvert enkelt målingsresultat et par vejledende ord med på vejen og måske en opfordring til at kontakte egen læge og et af de andre telte på dagen. Vi er indstillet på at medlemmer af SUNDdag-gruppen skal være behjælpelig i udførelsen af nogle af undersøgelserne som eksempelvis sygeplejerskestuderende og lægestuderende. De besøgende skal ikke føle pres eller tvang. Det her handler kun om et sundhedstjek og tilbud til fri afbenyttelse og en hjælpende hånd i den rigtige retning. Det her handler om sundhed og forebyggelse. Events og aktiviteter Der er også underholdningsværdi i sundhed. Som et event i projektet har vi i tankerne at forsøge at sætte en ny verdensrekord i flest blodtryksmålinger den nuværende rekord er på otte timer. Vi forventer desuden, at patientforeningerne og de sportslige aktiviteter vil trække folk til. På scenen vil vi arrangere optrædener om sundhed og en række korte foredrag med sundhed og forebyggelse i fokus. For eksempel Indledende symptomer på sukkersyge hvad skal du være opmærksom på?, Hvordan fungerer hjernen?, Hvad der sker når man træner sine muskler med store vægte og hvad betyder proteinpulver i den sammenhæng og lignende. Aarhus er en by med mange forcer indenfor sundhed, herunder de sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner, universitetshospitalet og det kommende supersygehus, forskning i verdensklasse, gode cykelmuligheder og så videre. De offentlige instanser vil blive inviteret til at kunne informere befolkningen om, hvor meget vi kan. Selvfølgelig på et tilpas fagligt niveau, hvor alle kan følge med. Begivenhederne og kendte personers tilstedeværelse vil samtidigt fungere som trækplastre med en vis PR-værdi og sikre en størst mulig deltagelse på dagen. Og hvad med børnene? Dem skal der naturligvis også være noget for. For dem vil vi arrangere bamsehospital ved at kontakte IMCC Bamsehospitalet. De tilbyder lægelig assistance, hvis børnenes bamser er syge eller har brækket noget. Hvis økonomien tillader det, vil vi leje en hoppeborg, og vi vil invitere Falck til at komme og demonstrere blå blink på en Falck bil. På den måde håber vi det kan blive en sjov og aktiv dag for hele familien, hvor vi har sat sundhed i centrum. Processen mod dagen For at vores projekt kan blive en succes kræver det samarbejde med forskellige instanser. Først og fremmest med kommunen i forhold til tilladelser, behjælpelighed med eksempelvis PR, telte, scene og elektronik. Århus kommune er desuden medlem af Sund By-netværket, hvor vi håber, at der er mange ressourcer både i forhold til afholdelsen, finansiering og inspiration. Vi vil søge moralsk støtte fra prominente personer som blåstempling af idéen og projektet. Vi tænker i første omgang på dekanen for det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet Allan Flyvbjerg, lederen af Institut for Klinisk Medicin på Skejby Sygehus Jens Christian Djurhuus, Sund By-koordinator i Aarhus Bjørn Hvidt-Pedersen, Minister for Sundhed og Forebyg-

6 ! Projektbeskrivelse SUNDdag 6 SUNDdag den 26. maj

7 ! 7! Projektbeskrivelse SUNDdag gelse Astrid Krag, rektor for Aarhus Universitet Lauritz Holm-Nielsen m.fl. Hvor skal vi hen herfra Næste skridt er at involvere patientforeninger ved at invitere til et sparringsmøde, hvor de vil blive præsenteret for, hvad vi kan tilbyde dem, og hvad de kan opnå med dagen i form af eksponering og bred kontakt. Projektet lægger op til, at patientforeningerne skal være en central og aktiv del, hvorfor det er essentielt, at de også deltager i planlægningen. Ligeledes skal øvrige samarbejdspartnere kontaktes. Pressedækning og PR PR bliver en hovedopgave, da projektets succes må afhænge af antallet af personer, som deltager på dagen. Gruppen bag SUNDdag er mangfoldig og kompetent på medieområdet og vi stiler mod høj mediedækning. Vi håber i den forbindelse at blive eksponeret i omegnens lokalaviser, radioen, Århus Onsdag, TV2 Øst og andre formiddagsprogrammer, så vi kan nå en så bred befolkningsgruppe som muligt. PR bliver en opgave, som bliver større, jo nærmere vi kommer dagen. Hvem står bag SUNDdag-projektet? SUNDdag-gruppen består af studerende i statskundskab, økonomi, medievidenskab, kommunikation, folkesundhedsvidenskab, lægevidenskab, idræt, sundhed og ernæring, human ernæring samt studerende fra Handelshøjskolen og Arkitektskolen. Gruppen er derfor yderst kompetent og alsidig til at varetage ovenstående opgaver. Vi mener tillige at have en stærk signalværdi i form af et frivilligt initiativ til at sætte fokus på sundhed og forebyggelse, som samtidigit er solidt og bredt funderet i det aarhusianske studiemiljø. Bispetorv & Store Torv

8 De støtter os Jacob Bundsgaard Borgmester (S), Aarhus Jens Christian Djurhuus Professor, leder ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital Skejby Niels Trolle Andersen Lektor, studieleder ved Institut for Folkesundhed, AU Layout: Benjamin Skov Kaas-Hansen Logo & illustrationer: André Hundahl Esbersen Kim Overvad Professor ved Institut for Folkesundhed, AU Medlem af Vidensråd for Forebyggelse Kontakt os på

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning

Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere