Bilagsmappe C. Masterplan - Bygningsanalyse for dag lbud. skemabesvarelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsmappe C. Masterplan - Bygningsanalyse for dag lbud. skemabesvarelser"

Transkript

1 Bilagsmappe C Masterplan - Bygningsanalyse for dag lbud skemabesvarelser

2

3 Bilagsmappe C Skemabesvarelser fra daginstitutionernes Bestyrelser, Ledelser og MED-udvalg Indholdsfortegnelse Læsevejledning Børnehus Syd Kaskelotten Jakob A. Riis Børnehave Børnegården Gredstedbro Nørremarken Tangebo Snurretoppen Trestjernen Bistadet Stammen Farveladen Børnehusene Tjæreborg Rørkjærhusene Lykkegårdsparken Tinghøjen Trianglen (Bestyrelsesbesvarelse ikke udarbejdet) Egeknoppen Børnehuset Novrupvej Tusindfryd Ringgården Børneuniverset Børnehuset Kvaglund (MED-udvalgsbesvarelse ikke udarbejdet) Højvangshaven (MED-udvalgsbesvarelse udarbejdet på lederparadigme) Børnenes Kontor Midtbyens Børnehave 223

4 11.3 Tovværkets Børnegård Sct. Nicolai Børnehave Nygårdsvej Esbjerg Børnegård Spiren Galaksen Ådalsparken Tarphagevej Børnehuset i Guldager Børnekompasset Åmosehuset Møllehusene Grønlandsparken Bakkegården Børnebakken Norddalsparken Fyrparken Børnehuset Katamaranen Grønnegården Valmuen Kahytten 437

5 SKEMA TIL BESTYRELSEN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Børnehus Syd Kathrine Kruse Andreasen Bestyrelsesformand Dato for udfyldelse 2/ INSTITUTIONEN I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 2.1 Hvilke formulerede målsætninger har institutionen (I relation til): Udvikling af pædagogiske læreplaner Institutionen arbejder med udgangspunkt i Reggio Emilia-filosofien, der stammer fra Norditalien. Børnehus Syd skal være et sted, hvor børnn og voksne i fællesskab trives. Et sted præget af åbenhed, ansvarlighed og gensidig g respekt, hvor børnene gennem udfoldelsesmuligheder bliver stimuleret i forhold til deres udviklingstrin, oparbejder selvtillid, selvstændighed, samarbejdsevne, fantasi og kreativitet. Hvorr børnene kan skabe sig selv og deres univers. Hvor hovedvægten af aktiviteter lægges på kreative udtryksformer, leg og natur. Evt. udvikling af faglige særkender Derudover lægger vi også vægt på naturoplevelser. Hertil har vi blandet andet vores egen hytte i skoven i V. Vedsted og mulighed for at benytte Digehytten ude vedd Mandø Ebbevej. Børnehus Syd arbejder ud fra et moderne barnesyn, b hvor der bliver set på barnetss kompetencer frem for barnets mangler og fejl.. Se endvidere værdi- og arbejdsgrundlag på syd.esbjergkommune.dk/ Børnehus Syd inddrager naturen og området med skov og Vadehavet som vi er beliggende i. Ligeledes er der stor fokus på børnenes sproglige udvikling. Børnehus Syd har i mange år målbevidst arbejdet medd lærerplaner og udvikling af disse, således der er store kvalifikationer blandt medarbejderne på dette område. 2.2 Hvilke potentialer / udfordringer rummer institutionen i forlængelse heraf (I relation til): De fysiske rammer, inde (børn / personale) Børnebo er vel vedligeholdt, således rammerne er præsentable, opryddet og rengjorte. Der kan dog i morgentimerne være udfordringer med synlig rengøring, da forældre og børn kommer inden hele Børebo er rengjort, og der dermed kan være våde nyvaskede gulve osv. I den første del af kalenderåret frem til april, er børnetallet højt (indtil gruppen af førskolebørn flyttes). Derfor er der mange børn og dermed også mere støj, mindre plads fysisk mm. 5

6 Børnehus Syd har formået at få sammenlagt Børnebo og Paraplyen på en meget positiv vis for både personale, børn og forældre. Dette kan kun lade sig gøre på baggrund af den ekstraa økonomiske bevilling til Børnehus Syd, da institutionerne er placeret langt fra hinanden. Udfordringerne i dette er at få personale samt børn frem og tilbage mellem de 2 institutioner. Til transporten af børn mellem de 2 institutioner hertil har vi fået tildelt t en 17 personers bus som er uundværlig til at kunne udnytte mulighederne for integrerede aktiviteter på tværs af Paraplyen og Børnebo. Paraplyen har storee rum som giver gode muligheder m for forskelligee indretninger og godd plads til at børnene kan udfolde sig. Derudover har Paraplyen mulighed for at benytte b den nyopførte hal i Roager til udvikling af motorikken. Børnene i Børnebo har medd bussen også glæde af denne mulighed. De fysiske rammer, ude (børn / personale) Legepladsen i Børnebo er lille, men der forsøges at udnytte arealett optimalt, såledess der skabes rum til mange former for leg. Der er meget dårlige parkeringsforhold ved Børnebo til stor genee for personale, forældree og naboer til Børnebo. Der forefindes en tom grund som umiddelbar nabo til Børnebo. Det ville være optimalt, hviss denne kunne lejes af ejeren til enten lege- eller parkerings faciliteter. Ressourcer Pga. den ekstra økonomiske tildeling er det muligt at have de nødvendige ressourcer, som det kræver at have personale i 2 institutioner. 2.3 Hvad vurderes som institutionens største potentiale / udfordring ifm. fremtidig udvikling? Der har været en vellykket sammenlægning af f de 2 institutioner, hvor det giver mening at have integreredee aktiviteter, da børnene er indenfor samme skoledistrikt og således skal gå på samme skole. Dette er en af de værdier der er vigtige for os som forældre, at der er et nærdistrikt med kontinuitet mellem børnenes relationer op gennem børnehave, skole og fritidsaktiviteter. 3. INSTITUTIONEN I ET NETVÆRKSPERSPEKTIV 3.1 Hvilke potentialer / udfordringer ses i relation til: Øget samarbejde / større organisatoriske enheder i dagtilbud Som skrevet under r 2.3 har der været en vellykket sammenlægningg mellem de 2 institutioner, som fysisk er placeret langt fra hinanden. Det giver mening så længe det er indenfor samme skoledistrikt. Vi ser det ikke som en mulighed med yderligere sammenlægning til t andre institutioner, da den nærmestee er 5 km væk og tilknyttet andet skoledistrikt. Hvilket betyder derr ikke er sammenhæng mellem m området daginstitutioner, skole eller fritidsaktiviteter. Øget netværk med evt. relevante, lokale aktører 6

7 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 7

8 SKEMA TIL INSTITUTIONSLEDEREN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Børnehus Syd Anette Damkjær Leder Dato for udfyldelse INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Alle grupperum er store, lyse og fungerer i pædagogiskk sammenhæng Fællesrum Fungere optimalt i alle sammenhænge Legerum / soverum / værksted(er) Aktivitetskøkken Garderobearealer Børnetoiletter / pusleplads Børnebo: et velindrettet og godt køkken at arbejde i for både børn og voksne. Paraplyen: et lille og mørkt køkken uden sammenhængg med fællesrummet, hvor børn ikke kan arbejde Velindrettede og funktionelle garderober i fin f sammenhæng med legeplads Børnebo: kun 4 toiletter til 95 børn uden døre eller anden afskærmning. Toiletterne er i fin sammenhæng med grupperummenee og der er hæve/sænke puslebord. Paraplyen: velfungerende toiletter i fin sammenhæng med grupperum og legeplads. Der er hæve/sænkebord. Evt. barnevognsrum Personale- relaterede rum Kontorplads Mødelokale / IT- Personalerum Toilet og badefaciliteter arbejdsplads Velfungerende kontorplads i fin stand Velfungerende mødelokale og arbejdsplads s. I Børnebo mangler der et mødelokale til møder med eksterne samarbejdspartnere. Børnebo: Velfungerende personalerum medd spiseplads, sofa, massagestol og reoler med litteratur Paraplyen: kombineret personale, kontor og o møderum. Det fungerer da institutionen ikke har mere end 3-5 medarbejdere Der er personaletoilet og badefaciliteter 8

9 Personalegarderobe Børnebo: pladsen er lille, men der er et lillee aflåselig garderoberum til hver medarbejder samt bøjlestang til overtøj Paraplyen: lille aflåselig garderoberum til hver h medarbejder samt bøjlestang til overtøj 2.2 Er der specifikke forhold / udfordringe er ift. det fysiske miljø, som Du ønsker at gøre opmærksom på? Køkkenet i Paraplyen er ikke hensigtsmæssigt. En åbning ud til fællesrummet ville e gøre rummet mere indbydendee og give mulighed for køkkenet kann anvendes i pædagogiskk sammenhæng 2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Der er gennem årene arbejdet meget med udbygning, indretning, lysindfald, farvevalg mv. så alle rum fungerer rigtig godt såvel i pædagogisk sammenhæng samt som en god arbejdsplads for personalet 3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 3.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Legearealer Legepladsinventar Ophold Parkering / ankomst Børnebo: legepladsen er lille og det kræverr til stadighed en pædagogisk indsats for at få den til at fungere optimalt. Al plads er r pædagogisk udnyttet Paraplyen: meget plads og nye legeredskaber Vedligeholdte legeredskaber (udfyldes) Omfang, variation, sammenhænge m.v.? Børnebo: Meget få parkeringsmuligheder, der d betyder at både personale og forældre må parkere på vejen og på naboernes græsrabatter som bliver kørt op og ødelagt. Paraplyen: nyanlagt stor parkeringsplads 3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 9

10 SKEMA TIL MED-UDVALG AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Dato for udfyldelse Børnehus Syd Lene Bromerholm og Mona Bondesen 3. januar 2014 pædagog 2. INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser I som dagligdagens væsentligste, pædagogiske udfordringg (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Fællesrum Børnebo: Den væsentlige pædagogiske udfordring er at tilrettelægge hverdagen struktureret, for på denne mådee at opnå det bedst mulige læringsmiljø for børnene. Med dette meness at grupperummene er på få kvadratmeter ift. det antal børn der tilhører gruppen. Ventilationen fungerer ikke optimal i visse grupperum, dette betyder træk ind i rummet. Børnebo: Den væsentlige pædagogiske udfordring er at tilrettelægge hverdagen struktureret og skabe ro, da rummet er et gennemgangsrum. Legerum / soverum / værksted(er) Aktivitetskøkken Garderobearealer Børnetoiletter / pusleplads Paraplyen: det eksisterende køkken er lille og mørk, det er ikke muligt for børnenee at arbejder der inde. Børnebo: Der er forr få kvadratmeter til at kunne k hjælpe børnene i garderoben i spidsbelastningsperioderne. Børnebo: Der er forr få toiletter ift. børnetal, hvilket gørr at der er meget støj og uro på toilette i spidsbelastede perioder. Der er ikkee mulighed for f at lukke døre ind til det enkelte toilet. Toiletterne err små og gørr det svært for f de voksne at hjælpe når der er mange børn. Evt. barnevognsrum Personale- relaterede rum Kontorplads Mødelokale / IT- Personalerum arbejdsplads Børnebo og Paraplyen: Der mangles et mødelokale til de eksterne samarbejdspartneree samt til forberedelsestid/samtaler. Paraplyen: personalet benytter et og sammen rum til møder forberedelser - kontor og pauser 10

11 Toilet og badefaciliteter Personalegarderobe 2.2 Er der specifikke forhold / udfordringe er ift. det fysiske miljø, som I ønsker at gøre opmærksom på? Børnebo: Der er ikke gulvvarme på to toiletter samt et grupperum. Der er træk fra ventilationssystemet i visse rum. 2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil I evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Husene fungerer generelt optimal. 3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 3.1 Hvad ser I som dagligdagens væsentligste, pædagogiske udfordringg (I relation til): Legearealer Børnebo og Paraplyen: Der mangles et udetoilet. Dettee på baggrund af at der er meget trafik ind i huset uden voksenopsyn. Legepladsinventar Ophold Parkering / ankomst Børnebo: Legepladsen er ikke stor ift. antallet af børn der dagligt leger derude. Den størstee pædagogiske udfordring er at aktiverer drengene, da der ikke er plads till eks. Boldbane. Børnebo: Parkeringsfaciliteterne er ikke optimale ift. antal ansatte samt den mængde af biler der ankommer morgen ogg eftermiddag. Dette er til stor gene for naboerne. I vinterperiode med snee og frost bliver vejen ikke ryddet, hvilket er til stor gene og fare for ansatte og o forældre/ /børn. 3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil I evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Børnehus Syd er i besiddelse af en skovhytte i Vester Vedsted dennee benyttes i det omfang det er muligt ift. personale og transport. Skovhytten er særdeles velfungerende og med til at understøtte børnenes motoriske og naturfaglige udvikling. 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 11

12 12

13 SKEMA TIL BESTYRELSEN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Dato for udfyldelse Kaskelotten Henrik Erbs 2. Januar 2014 Bestyrelsesformand 2. INSTITUTIONEN I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 2.1 Hvilke formulerede målsætninger har institutionen (I relation til): Udvikling af pædagogiske læreplaner Evt. udvikling af faglige særkender Læreplanen skrivess med fokus på barnet og barnets udvikling med natur og udeliv i fokus Natur 2.2 Hvilke potentialer / udfordringer rummer institutionen i forlængelse heraf (I relation til): De fysiske rammer, inde (børn / personale) De fysiske rammer, ude (børn / personale) Ressourcer Børnene leger i store lyse rum, hvor mulighederne for ændringer af rummets indretning og brug kan ændres. Der er igangsat i etablering af en ny legeplads med kørefliser, gynger og hvor naturenn inddrages i dagligdagen, såsom skov, træer, bede og buske. Personalet laver meget af tingene selv sammen med børnene. Såsom bedene og personalet inddrager børnene i hverdagen. 2.3 Hvad vurderes som institutionens største potentiale / udfordring ifm. fremtidig udvikling? At vi har mulighed for et legevenligt udeområde, samt at vi inddrager naturen i dagligdagen, gåture, ture i Skyttehuset, så længe ressourcerne er til det. Vi har mulighed for at have flere børn og der er mange der gerne vil have deres børn i Kaskelotten. 3. INSTITUTIONEN I ET NETVÆRKSPERSPEKTIV 3.1 Hvilke potentialer / udfordringer ses i relation til: Øget samarbejde / større organisatoriske enheder i dagtilbud Øget netværk med evt. relevante, lokale aktører 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER (udfyldes evt.) 13

14 SKEMA TIL INSTITUTIONSLEDEREN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Kaskelotten Torben Daginstitutionsleder Dato for udfyldelse INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Fællesrum Legerum / soverum / værksted(er) Aktivitetskøkken Garderobearealer Børnetoiletter / pusleplads Evt. barnevognsrum Vi har været i dissee nye lokaler siden april 2010, de er r i meget fintt stand, der er ingenn problemerr i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, til det nuværende børnetal er der et sted mellem 6-7 m2 pr. barn i grupperummene. Vi er aldersopdelt. (Vi har ingen fællesrum Vi har et særskilt værksted i en pavillon, hvor vi betaler for driften af rummene, disse m22 regnes ikke med til Kaskelotten. I vuggestuen har vi barnevogne, soverum. I Børnehaven er dett kun hos dee mindste vi benytter en stue til soverum, der er altid voksne til stede s hvor børnene sover. Et nyt køkken, som ligger et meget centralt sted i institutionen. Vuggestuen har særskilt garderobe i et rumm for sig, mens børnehaven har garderober på den rummelige gang. Alle stuer har toiletter, som er i tilknytning til stuerne. I vuggestuen har vi hæve-sænke pusleborde, i børnehaven harr vi på den mindste stue et fast bord til pusleplads. Barnevognsrummett som er helt nyt ligger i tilknytning til vuggestuen. Personale- relaterede rum Kontorplads Mødelokale / IT- Personalerum Toilet og badefaciliteter Personalegarderobe arbejdsplads Ledelsen har et kontor med 2 arbejdsplads ser, desudenn er der et dokumentationsrum, med personalearbejdspladser Vi har et møderum,, samt et IT rum til personales behov. Fin ny personalestu ue, hvor man kan koble af i pauserne. Der er toilet t og handicaptoilet i personaleafdelingen. Alle faste personaler har aflåst rum, samt en e personalegarderobe. 14

15 2.2 Er der specifikke forhold / udfordringe er ift. det fysiske miljø, som Du ønsker at gøre opmærksom på? Alt er i tip-top orden 2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Alle stuerne, samt vores værksted er velfungerende. 3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 3.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Legearealer Legepladsinventar Ophold Parkering / ankomst Vi er i øjeblikket i gang med at etablerer udeareal, efter nedrivningen af skolen. Der skal investeress i nye legeredskaber i dee kommendee år, legeredskaberne er nedslidte. (udfyldes) Omfang, variation, sammenhænge m.v.? Der er egen parkeringsplads lige ved indgangen. 3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Vi har bålhus, som er velfungerende, desuden er vi ved at få etableret halvtag vedd vores indgangsparti, hvor vi regner med at lave et udendørs værksted i 2014, så vi kan lavee science udenfor også. 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER En dejlig lys institution, som lever op til sektorplanen i alle ender og kanter, en stor fornøjelsee at være leder. 15

16 SKEMA TIL MED-UDVALG AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Kaskelotten Intern Dato for udfyldelse 20/ INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser I som dagligdagens væsentligste, pædagogiske udfordringg (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Vi har været i dissee nye lokaler siden april 2010, de er r i meget fintt stand, der er ingenn problemerr i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, til det nuværende børnetal er der et sted mellem 6-7 m2 pr. barn i grupperummene. Vi er aldersopdelt. Fællesrum Legerum / soverum / værksted(er) Vi har ingen fællesrum Vi har et særskilt værksted i en pavillon, hvor vi betaler for driften af rummene, disse m22 regnes ikke med til Kaskelotten. I vuggestuen har vi barnevogne, soverum. I Børnehaven er dett kun hos dee mindste vi benytter en stue til soverum, der er altid voksne til stede s hvor børnene sover. Aktivitetskøkken Et nyt køkken, som ligger et meget centralt sted i institutionen. Garderobearealer Vuggestuen har særskilt garderobe i et rumm for sig, mens børnehaven har garderober på den rummelige gang. Børnetoiletter / pusleplads Alle stuer har toiletter, som er i tilknytning til stuerne. I vuggestuen har vi hæve-sænke pusleborde, i børnehaven har vi på den mindste stue et fast bord til pusleplads. Evt. barnevognsrum Barnevognsrummett som er helt nyt ligger i tilknytning til vuggestuen. Personale- relaterede rum Kontorplads Ledelsen har et kontor med 2 arbejdsplads ser, desudenn er der et dokumentationsrum, med personalearbejdspladser Mødelokale / IT- arbejdsplads Vi har et møderum,, samt et IT rum til personales behov. 16

17 Personalerum Fin ny personalestu ue, hvor man kan koble af i pauserne. Toilet og badefaciliteter Der er toilet t og handicaptoilet i personaleafdelingen. Personalegarderobe Alle faste personaler har aflåst rum, samt en e personalegarderobe. 2.2 Er der specifikke forhold / udfordringe er ift. det fysiske miljø, som I ønsker at gøre opmærksom på? Alt er i tip-top orden 2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil I evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Alle stuerne, samt vores værksted er velfungerende. 3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 3.1 Hvad ser I som dagligdagens væsentligste, pædagogiske udfordringg (I relation til): Legearealer Legepladsinventar Vi er i øjeblikket i gang med at etablerer udeareal, efter nedrivningen af skolen. Der skal investeress i nye legeredskaber i dee kommendee år, legeredskaberne er nedslidte. Ophold Parkering / ankomst Der er egen parkeringsplads lige ved indgangen. 3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil I evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Vi har bålhus, som er velfungerende, desuden er vi ved at få etableret halvtag vedd vores indgangsparti, hvor vi regner med at lave et udendørs værksted i 2014, så vi kan lavee science udenfor også. 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER Vores indeklima er helt i top. 17

18 18

19 SKEMA TIL BESTYRELSEN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Jacob A. Riis børnehave Udfylders navn / rolle Anne T.. Matthiesenn bestyrelsesformand Udfylders Dato for udfyldelse INSTITUTIONEN I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 2.1 Hvilke formulerede målsætninger har institutionen (I relation til): Udvikling af pædagogiske læreplaner Målsætningerne er beskrevet i Læreplan for Jacob A. Riis børnehave. Den forefindes på børnehavens hjemmeside. Evt. udvikling af faglige særkender 2.2 Hvilke potentialer / udfordringer rummer institutionen i forlængelse heraf (I relation til): De fysiske rammer, inde (børn / personale) De fysiske rammer, ude (børn / personale) Ressourcer Børnehaven har til huse i en gammel amtslægebolig i Ribe indre by. Over årtier er børnehaven blevet tilpasset til institutionsbrug. Der er 3 grupperum med hvert et lille ekstra rum. I tilknytning til grupperummene er der 3 badeværelser med 2 toiletter. Der er garderobeplads til 65 børn. Der er et køkken,, hvor der err mulighed for børnene at a deltage ved bagning og maddage. Der er et kælderrum med 2 tørreskabe, ogg det brugess også til rengøringsartikler o. lign. Der er et møderum/ en personalestue. Der er et kontor. Der er 2 rum på anden sal, der bliver brugt til depot m.m. Alle rummene er løbende vedligeholdt, undtaget 2. sal. Indhold: Grupperummene indeholder stole, borde, sofaer, s reolerer og legetøj.. I personalestuen err der et mødebord med 10 stole, en hjørnesofa med bord samt reoler. På kontoret er der et hjørne-skrivebord, 2 kontorstole, reoler m.m. Der er en dejlig stor legeplads med køkkenhave, fodboldbane, sandområde med klatrestativer, gynger, sandkasse, sørøverskib, too telte, bålplads, legehuss m.m. Fliseområde til bl.a. cykler ogg dukkevogne. 2 legehuse og et overdækket område med sandkasse og bord / bænke - sæt. Der er 3 skure. Et til cykler, et til sandkasseting og et til dukkevogne, haveredskaber o. lign. Legepladsen er løbende vedligeholdt. Fremstår i friske farver. Børnehavens gennemsnitlige normering er 56. Der er 5 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere samt en rengøringsassistent. Åbningstider: Børnehaven åbner kl hver dag. Mandag, tirsdag og onsdag lukker børnehaven kl Torsdag kl Fredag kl Hvad vurderes som institutionens største potentiale / udfordring ifm. fremtidig udvikling? Børnehavens potentialee er at forblive en lille nærværende institution med m stor efterspørgsel. 19

20 3. INSTITUTIONEN I ET NETVÆRKSPERSPEKTIV 3.1 Hvilke potentialer / udfordringer ses i relation til: Øget samarbejde / større organisatoriske enheder i dagtilbud Øget netværk med evt. relevante, lokale aktører Børnehaven samarbejder med talepædagog, psykologer, ergo - og fysioterapeuter, dagplejere, SFO -personale og børnehaveklasseledere. Sprognetværksgruppe. Lederen samarbejder med lederne fra de andre selvejende institutioner. 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER (udfyldes evt.) 20

21 SKEMA TIL INSTITUTIONSLEDEREN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Jacob A. Riis børnehave Hanne Leder Dato for udfyldelse INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Fællesrum Legerum / soverum / værksted(er) Aktivitetskøkken Garderobearealer Vi har opdelt børnene i 3 grupper. Hver gruppe har too rum i forlængelse af hinanden. I det største rum err der 4 borde og ca. 25 stole, reoler, sofa, legetøj m.m. I det mindre rum er det forskelligt indrettet til dukkekrog, hems, reoler, r biler, dyr m.m. Vi har ikke noget fællesrum. Vi bruger det lille rum ved hver stue som soverum, s nårr alle de andre børn er ude at lege l på legepladsen. I køkkenet er der køleskab, opvaskemaskine, komfur, skabe, skuffer, bord i voksenhøjde og i barnehøjde. Det er i okay stand. Nye bordplader og låger ville væree godt. Garderobearealernee er i god stand. Der er garderobeplads til ca. 65 børn. Børnetoiletter / pusleplads Evt. barnevognsrum Vi har tre t rum medd børnetoiletter, og de err i god stand. Vi har tre t skure som er bygget i mursten i forlængelse af børnehaven. Det enee bliver brugt til opbevaring af cykler, klodser m.m. Det andet til sandkasseting, tæpper, puder m.m. Det tredje bliver brugt til dukke vogne, haveredskaber og andet. Har lige investeret nye døre til skurene. Væggene i skurenee trænger til at blive kalket. Personale- relaterede rum Kontorplads Mødelokale / IT- Personalerum arbejdsplads Et godtt og stort rum. I pæn stand. Der er to t kontorstole, skrivebord og reoler. Vi bruger personalerummet. I god stand. Der err to borde, ti stole, en hjørnesofa, reol, tv, kommode, 21

22 printer. Toilet og badefaciliteter Personalegarderobe I god stand. Der err et toilet, en håndvask, en lille reol samt vaskemaskine og tørretumbler. Der er aflåste skabee til personalet samt kroge til tøjet. 2.2 Er der specifikke forhold / udfordringe er ift. det fysiske miljø, som Du ønsker at gøre opmærksom på? 2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? 3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 3.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Legearealer Legepladsinventar Ophold Parkering / ankomst Vi har en dejlig legeplads. Børnene kan cykle på fliserne, bygge huler af plastikklodser, legee med dukkevogne og meget andet, og der er to legehuse i forbindelse med flisearealet. Der er også enn overdækket sandkasse, og der er bord/ d/bænke-sæt.. Desuden har vi et område med faldunderlag(sand), hvor der er en stor sandkasse med solsejl. Der er klatrestative er, rutsjebaner, to telte af træ, et sørøverskib, 4 gynger og et bålsted. Der er et græsareal, hvor den ene halvdel er til fodbold, basketball samt meget andet, og påå den anden halvdel er der d højbede og små frugtbuske. Legepladsen er i god stand. Jeg harr beskrevet det ovenfor. Desuden har vi to - og trehjulede cykler gocarts, g løbehjul,,dukkevogne, sandkasseting. Et godtt sted at opholde sig. Der er en parkeringsplads bagved børnehavens legeplads. Der kan parkeres nogle steder i Klostergade og Hundegade. 3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Jeg synes, at vi har en god og spændende legeplads, hvor børnene kann opholde sig i forskellige afdelinger, og den er fysisk udfordrende. 22

23 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER Er dette spørgeskema også vedrørende udvendig vedligeholdelse såsomm mure og vinduer? Varmekontoen er sat for lavt i vores institution, n, men vi er ikke den eneste institution, der er i den situation. 23

24 SKEMA TIL MED-UDVALG AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Jacob A. Riis børnehave Vivi Pahuus Christiansen Arbejdsmiljørepræsentant. Dato for udfyldelse INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser I som dagligdagens væsentligste, pædagogiske udfordringg (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Vi har 3 grupperum, som hver har et tilstødende legerum. I hvert grupperum er der stole s og borde til børn og voksne. Hylder, skabee og reoler med legetøj,, spil og materialer. Rummene fremstår i pæn stand. Fællesrum Legerum / soverum / værksted(er) Aktivitetskøkken Garderobearealer Børnetoiletter / pusleplads Evt. barnevognsrum Vi har ikke noget fællesrum. Børnene leger i grupperummene. De børn, der har behov for at sove, benytter de tilstødende legerum, mens de andre børn er ude at lege på legepladsen. I køkkenet er der komfur, opvaskemaskine, køleskab, håndvask, skabe, s skuffer,, bordpladerr i voksen og børnehøjde. Det er i nogenlundee stand, men nyt kunne ønskes. I forbindelse med de 3 grupperum er der garderobeplag ads til børnene. Garderoberne er malet i friske farver. I hvert garderobeområde er der to stole, som kan benyttes af de voksne, når de hjælper børnene. I forbindelse med hvert grupperum er der et e rum med to toiletter, 2 håndvaske, hylder og kroge til børnenes håndklæder og tandbørster. Rummene er i god stand. Vi har ikke et barnevognsrum, men vi har 3 skure bygget i forlængelse af børnehaven med adgang fra legepladsen. De D indeholder cykler, ting til sandkassen, bolde, tæpper og meget andet. Rummene trænger r til at blive fuget og kalket. Vinduerne trænger til t at blive malet. Skurene harr fået nye flotte døre. Personale- relaterede rum Kontorplads Mødelokale / IT- Personalerum arbejdsplads Kontoret indeholderr et skrivebord i vinkel, 2 kontorstole, reoler, hylder og IT- udstyr. Rummet er i pæn stand, og dett har en god størrelse. Vi holder møder i personalestuen. Personalestuen indeholder mødebord med 10 stole, hjørnesofa, sofabord, 24

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Lov om børnemiljø i dagtilbud trådte i kraft den 1. juli 2006. I Rising Børnehus tager vi udgangspunkt i nedenstående skema til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Børnemiljøvurdering Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Udarbejdet d.: Januar og februar 2007 af bestyrelsen og godkendt på personalemøde 7.2.2007 (Udfyldes elektronisk) 1 Det fysiske miljø Forhold

Læs mere

BØRNEMILJØVURDERING 2012

BØRNEMILJØVURDERING 2012 BØRNEMILJØVURDERING 2012 Børnehuset Mariehønen Vrensted Børnemiljøvurdering: D. 1. juli 2006 vedtog regeringen at indføre en børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering

Læs mere

Nyhedsbrev. 3. november 2016

Nyhedsbrev. 3. november 2016 Nyhedsbrev 3. november 2016 Så er det vist på tide med et nyhedsbrev. Personale; Som tidligere skrevet ud, har Lars af personlige årsager måttet se sig nødsaget til at opsige sin stilling. Det er vi selvfølgelig

Læs mere

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Petersbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding.

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Sammenfattende vurdering

Sammenfattende vurdering Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 37. PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Peterbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding. Institutionen

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurdering 2009

Børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurdering 2009 Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Metode 3 Rundgangsskema til lokalevurdering 4 Sammenfatning af spørgeskemaerne 10 Konklusion 11 Handlingsplan 12 Børns kommentar 13 2 Indledning

Læs mere

Børnemiljø vurdering I Tranum LBO

Børnemiljø vurdering I Tranum LBO Børnemiljø vurdering I Tranum LBO Skovsgård Tranum Skole Hovedgaden 69, 9460 Brovst Hovednummer: 72 57 81 50 Skovsgaardtranum@jammerbugt.dk www.skovsgårdtranumskole.dk Skoleleder: René Neve Henriksen Direkte:

Læs mere

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

HVAD ER SATELLITTEN? HVORFOR SATELLITTEN?

HVAD ER SATELLITTEN? HVORFOR SATELLITTEN? Satellitten HVAD ER SATELLITTEN? I oktober 2008 blev Børnehuset i Jernved og Børnegården i Gredstedbro efter kommunal afgørelse lagt under samme ledelse og Børnehuset blev til Satellitten. I August 2010

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

Palægårdens Børnehave

Palægårdens Børnehave Palægårdens Børnehave 1 LOKALRÅDETS FUSIONSPLANER MED SKOVBO FEBRUAR 2009 Oversigt 2 1. Beliggenhed 2. Faciliteter indendørs 3. Faciliteter udendørs 4. Indslusning af vuggestuebørn 5. Integreret med Skovbo

Læs mere

BMV Børnemiljøvudering

BMV Børnemiljøvudering BMV Børnemiljøvudering Daginstitution: Vittrup Gl. Mejeri 2017 Ny lov ang. BMV. Der skal laves en skriftelig BMV, som bruges til at beskrive, vurdere og udvikle børnemiljøet. Sundhed Legepladsen Fysisk

Læs mere

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse ROSMUS BØRNEHUS Behovsanalyse Vi vil være Syddjurs bedste børnehave/vuggestue som en integreret del af et børne- ungemiljø dækkende fra 0 18 år. Vuggestue/børnehave har sammen med skole/sfo et fælles værdigrundlag,

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

- udarbejdet af intern arbejdsgruppe bestående af institutionsleder, medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentant.

- udarbejdet af intern arbejdsgruppe bestående af institutionsleder, medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentant. 22. marts 2012 Notat Retningsgivende bygherreønsker til Ny daginstitution i Haarby - udarbejdet af intern arbejdsgruppe bestående af institutionsleder, medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentant.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Program for Fuglekær. Ønsker til bygning, indgangspartier, legeplads og beliggenhed

Program for Fuglekær. Ønsker til bygning, indgangspartier, legeplads og beliggenhed NOTAT Center for Dagtilbud og Skole Program for Fuglekær Ønsker til bygning, indgangspartier, legeplads og beliggenhed 3. maj 2016 16/4079 Skabe fornemmelsen af det nære og trygge for børnene ved, at institutionen

Læs mere

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads.

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Personalet og forældrebestyrelsen har valgt løbende at have fokus på udvikling og udbedring af legepladsen. På hjemmesiden, kan I løbende følge

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Idrætsinstitutionen Aktivarius

BEVÆGELSESPOLITIK Idrætsinstitutionen Aktivarius BEVÆGELSESPOLITIK Idrætsinstitutionen Aktivarius Institution Idrætsinstitutionen Aktivarius som er en del af Børnehusene på Herredsåsen, og har til huse på toppen af Klosterparkvej i Kalundborg. Aktivarius

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2013 Aldersintegreret institution Kaskelotten

Arbejdspladsvurdering 2013 Aldersintegreret institution Kaskelotten Et overblik over hændelser, som har påvirket det psykiske arbejdsmiljø i Kaskelotten. Vi har i 2013 arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på mange forskellige måder. 2013 startede med, at vi skulle indhente

Læs mere

Vejledning til at vurdere Børne Miljøet (BMV)

Vejledning til at vurdere Børne Miljøet (BMV) Vejledning til at vurdere Børne Miljøet (BMV) Lov om børnemiljø i dagtilbud Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk

Læs mere

Børnemiljø vurdering (BMV)

Børnemiljø vurdering (BMV) Børnemiljø vurdering (BMV) Indholdsfortegnelse Børnemiljø vurdering (BMV)...2 Loven:...2 Formål:...2 Retningslinjer for udarbejdelse:...2 Økonomi:...2 Ledelsen har ansvaret:...3 ARBEJDET I PRAKSIS:...3

Læs mere

21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO

21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO Søndre Allé 28A, Stepping, 6070 Christiansfeld Børnehaven er beliggende i Stepping by. Institutionen er

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

SEKTORPLAN FOR DAGTILBUD

SEKTORPLAN FOR DAGTILBUD SEKTORPLAN FOR DAGTILBUD 2009-2016 Mål for Daginstitutionernes størrelse Dagplejen og daginstitutionernes fysiske rammer Daginstitutionsindretning Struktur for Dagtilbud august 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE 27. KONGEÅENS BØRNEHAVE Østergade 80, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Vamdrup by i forbindelse med Kongeåskolen. Institutionen er normeret til og rummer 60 heldags børnehavepladser, 13 heldags

Læs mere

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling 22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling Engstien 9, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

FYSISK BØRNEMILJØ Sikkerhedsgruppen afdækker dette i første omgang og følgende skema udfyldes: November 2008

FYSISK BØRNEMILJØ Sikkerhedsgruppen afdækker dette i første omgang og følgende skema udfyldes: November 2008 FYSISK BØRNEMILJØ Sikkerhedsgruppen afdækker dette i første omgang og følgende skema udfyldes: November 2008 Begrund gerne felterne JA DELVIST Børnehuset Skarntyden 1. Vurderes det, at børnehuset har plads

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

Besøgsrapport (kvalitativ) for tilsyn hos: Afd. Egeknoppen. Tilsynsbesøg planlagt til: Tilsynstype: EUAT: Uanmeldt tilsyn - dagtilbud

Besøgsrapport (kvalitativ) for tilsyn hos: Afd. Egeknoppen. Tilsynsbesøg planlagt til: Tilsynstype: EUAT: Uanmeldt tilsyn - dagtilbud Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg www.esbjergkommune.dk Besøgsrapport (kvalitativ) for tilsyn hos: Afd. Egeknoppen Tilsynsbesøg planlagt til: 12062017 Tilsynstype: Uanmeldt tilsyn Ifølge slovens

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

Børnehaven er beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 37 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 40 samt en vuggestuegruppe

Børnehaven er beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 37 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 40 samt en vuggestuegruppe Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 59. ØDIS BØRNEHAVE Ødis Byvej 3, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 37 heldags børnehavepladser

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder Distrikt VEST 2013/14 Den integrerede institution Møllehaven Vikarfolder Indholdsfortegnelse Velkommen til Møllehaven...3 Distrikt VEST...3 Lidt om Møllehaven...3 Velkommen til Møllehaven...3 Forventninger

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kastaniebakken Dato: 11. nov. 2013, kl.10.30-14.00 Tilsynskonsulent:Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 17. maj 2016 været på besøg i Nærum Menighedsbørnehave. Ved besøget deltog leder Bente Mahrt og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS MN SAG NR 11123-01 - SIDE NR 1 AF 16 Saltsøvej affaldsgård redskabsskur cykeloverdækning klapvogne parkering ca. 30 pladser legeplads større børn bålhytte låge HOVEDINDGANG HCparkering

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 6. august 2013 for anden gang været på besøg i Børnehuset Stenhøjgårdsvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog daglig leder

Læs mere

Refleksionsskema for daginstitutioner

Refleksionsskema for daginstitutioner DCUM-vejledning a.x.x November 2012 Refleksionsskema for daginstitutioner Psykisk børnemiljø Alsidig personlig udvikling: 1 Oplever børnene genkendelige strukturer i hverdagen? Fx gennem morgenrutiner

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

April 2014. Børnemiljø på Mosegården.

April 2014. Børnemiljø på Mosegården. April 2014. Børnemiljø på Mosegården. Et godt børnemiljø fremmer børns trivsel, udvikling og læring. Børnemiljøet udgøres af det fysiske, det psykiske og det æstetiske miljø. Det er tre synsvinkler, som

Læs mere

Masterplan for Galaksen 2014-2015

Masterplan for Galaksen 2014-2015 Masterplan for Galaksen 2014-2015 Galaksen 2014 Helle Langaa Andersen 2014 2015. Indholdsfortegnelse: Indledning Masterplan: 03 Formål: 03 Mål og succeskriterier: 03 Beskrivelse af husene og legepladsen:

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Børnehuset Abildvænget Totalramme 606 384 Jeg ønsker midler til at ansætte en pædagog 37 timer om ugen til en gruppe børn, hvor af fire har støttepædagog. Når støttepædagogen går hjem til middag er det

Læs mere

APV - Bedre Børnemiljø 2007

APV - Bedre Børnemiljø 2007 APV - Bedre Børnemiljø 2007 Daginstitutionens navn: Børnehuset Solsikken Institutionens børnenormering vuggestuebørn børnehavebørn 24 19 fritidshjemsbørn I henhold til Lov om børnemiljø i dagtilbud af

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal.

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal. 6.4 IDRÆTSBØRNEHAVEN Ambolten 6B, 6000 Kolding Idrætsbørnehaven er på egen matrikel ved Kolding Hallerne i den sydlige del af Kolding By, og hører administrativt under Daginstitutionen Tved beskrevet i

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Overbliksrapport. Test-rapport. Termometeret

Overbliksrapport. Test-rapport. Termometeret Overbliksrapport Termometeret Rapportstatus Antal dagtilbud i rapporten 2... Dagtilbuddenes navne,... Antal reflektionsskemaer i rapporten 5... Refleksionsskemaernes navne Bæverne jan. 24, Grøn stue, Gul

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus VELKOMMEN TIL Gelsted Børnehus Gelsted Børnehus Koldinghave 3 5591 Gelsted Telefon 8888 5456 Gelsted Børnehus er bygget i 2013. Vi bor på en stor grund i tæt forbindelse med skole, SFO og hal. Energien

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Hjerm Dagtilbud... Antal reflektionsskemaer i rapporten 3... Refleksionsskemaernes navne Blåbær Forår 214, Hindbær Forår 214, Tyttebær Forår 214... Dato

Læs mere

Evaluering/Status af udviklingsprojekt om pædagogisk læringsmiljø i Børnehuset Stensmosen juni 2009

Evaluering/Status af udviklingsprojekt om pædagogisk læringsmiljø i Børnehuset Stensmosen juni 2009 Evaluering/Status af udviklingsprojekt om pædagogisk læringsmiljø i Børnehuset Stensmosen juni 2009 Albertslund juni 2009 Til Pædagogisk Center Albertslund Her følger projektrapport inklusive regnskab

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Troldebo Natur Børnehus. Velkomstfolder

Troldebo Natur Børnehus. Velkomstfolder Mødeaktivitet Forældremøder Der bliver afholdt et forældremøde årligt, hvor der er valg til forældrebestyrelsen. Troldebo Natur Børnehus Forældresamtaler Til alle forældre tilbyder vi samtaler 1 x årligt.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

21. DAGINSTITUTIONEN NØRREMARKEN

21. DAGINSTITUTIONEN NØRREMARKEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 21. DAGINSTITUTIONEN NØRREMARKEN Nørremarksvej 18, 6000 Kolding Daginstitutionen Nørremarken er beliggende i den nordlige del af

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Fysisk arbejdsmiljø Nævn 3 ting der fungerer godt i dit fysiske arbejde Lokalerne Gode lokaler Dejlig lys og venlig inst.

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 9. december 2013 for anden gang været på besøg i Dronninggård Børnehus (tidligere Parcelvej/Junglehuset), Institution Ny Holte.

Læs mere

Studietur til Firenze april

Studietur til Firenze april 2014 Studietur til Firenze 13.-17. april At være pædagog i Firenze Alle, der er ansatte i institutionerne er uddannede pædagoger. For at blive ansat, skal man indsende eksamenspapirer og dokumentere ens

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Normerede pladser 0-3 år 28 Normerede pladser

Læs mere

Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011)

Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011) Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011) Nedenstående skema benyttes til ansøgning. Alle hvide felter udfyldes. I skemaet er indsat

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

20.3 VONSILD BØRNEHUS AFD. HOPPESVEJ

20.3 VONSILD BØRNEHUS AFD. HOPPESVEJ 20.3 VONSILD BØRNEHUS AFD. HOPPESVEJ Hoppesvej 19, 6000 Kolding Institutionen er en del af daginstitutionerne i Vonsild, der udover Hoppesvej omfatter en afdeling på Catolhavegyden samt Sanseslottet på

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har onsdag den 31. juli 2013 for anden gang været på besøg i Kongebroen, afdeling Frejasvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2008 OG 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 8. FOKUSPUNKTER

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Børnemiljøvurdering (Breum SFO)

Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Indledning: Hvad er et godt børnemiljø? Vi mener, at det er at alle har venner. De voksne opfordrer til nye relationer og er nærværende og lyttende. De er også ansvarlige

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU

Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU Plan Hvordan kan man indrette og designe institutionen så den understøtter god pædagogisk praksis?

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune 30. marts 2007 Børnemiljøvurdering Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel,

Læs mere

Bilagsmappe D. Esbjerg Kommune Dag lbud registreringsark

Bilagsmappe D. Esbjerg Kommune Dag lbud registreringsark Bilagsmappe D Esbjerg Kommune Dag lbud registreringsark Bilagsmappe D Registreringsark anvendt ifm. registreringsbesøg gennemført december 03 - januar 0 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 5. Børnehus

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere