NYT. fra LandboThy. Side på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014"

Transkript

1 #6 DECEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side på godt og ondt Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget Side 19 Nye udpegninger af 3-områder NYT fra LandboThy 1

2 velkommen Indhold 2014 på godt og ondt 1 Drikkevandsanalyser 4 Gruppeliv Medlemstur 5 Øvelse gør mester 6 Nye regler for beregning af førtids- og folkepension 7 Ændring af virksomhedsordningen 8 Ramt af ændringerne i virksomhedsskatteloven? 9 11 måneders regnskabsopgørelse inden nytår 10 Firmajulegaver 10 Restskattebetaling Forskudsopgørelse Et målbart og handlekraftigt budget 12 Med AgroMarkets i værktøjskassen 13 Renovér sengebåsen 14 Inspirationsgruppe - er det noget? 16 Det er vinter fra 1. december 17 3 nye udpegninger 19 Minus eller plus 30 foderenheder 20 Kom på forkant med vejehold 21 Spar på energien og få mere lys 21 Organisation 22 Mødekalender 24 NYT fra LandboThy udgives af Silstruppparken Thisted Tlf Ansvarshavende bladredaktør: Bodil Errebo Nielsen, Oplag på godt og ondt Her ved udgangen af 2014 kan vi se tilbage på et år, som vi fra start af havde store forventninger til. Dyrkningssæsonen forblev en god oplevelse, hvor vi var begunstiget af fornuftigt vejr og gode høstbetingelser. I husdyrbruget har vi endnu engang oplevet effektivitets- og ydelsesstigninger, som burde være grobund for fornuftige driftsresultater. Her slipper de positive takter dog så op med den rutsjetur, vores afregningspriser har været underlagt. Regeringens politiske forståelse for erhvervets ganske alvorlige udefordringer er til trods for massiv formidling indtil videre udeblevet. I LandboThy har vi i 2014 meget målbevidst og ihærdigt forsøgt at illustrere problemstillingerne med lokale forsøg og lokale initiativer. Vi har fået stor forståelse og opbakning lokalt, men ærgerligt at relevante ministre i forbindelse med deres besøg i området ignorerer vores nødråb. - Derfor har vi på det sidste skærpet tonen ud fra den konstatering, at den ene populistiske dagsorden efter den anden kun sætter retning mod folketingsvalg. Lokalt har vi i 2014 indledt det politiske samarbejde med de nye kommunalbestyrelser og føler helt klart, at der er velvilje og ønske om at sikre landbrugets bidrag til lokalsamfundet. Vi er godt på vej til at finde en rytme og en samarbejdsform, hvor vi udnytter de muligheder, der lovgivningsmæssigt er ud fra en lokal stillingtagen. Vi agter at fortsætte meget offensivt i det spor både på enkeltsager og i mere generelle problemstillinger. LandboThy tegner til at komme fornuftigt ud af 2014 med et stadigt højere aktivitetsniveau. Vi har haft enormt travlt både rådgivningsmæssigt og politisk, og der er ingen tvivl om, at den nærmeste fremtid vil udfordre erhvervet yderligere. Vi vil derfor rådgivningsmæssigt og politisk med maksimal indsats stå til rådighed i det nye år. Vi takker for tilliden og opbakningen i det forgangne år og glæder os til samarbejdet i det nye år. - I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår! Morten Yde Formand LandboThy 2 NYT fra LandboThy

3 foreningsnyt Åbningstider Jul og Nytår LandboThy afvikler ferie i forbindelse med jul og nytår fra og med onsdag 24. december 2014 til og med torsdag 1. januar Receptionen er lukket, men vore afdelinger er bemandet. Direkte telefonnumre oplyses i omstillingen og på ønsker alle Glædelig Jul og Godt Nytår! LandboThy afholder ordinær generalforsamling mandag den 9. marts I henhold til vedtægternes 13 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt indleveres til formanden senest 15. januar Med venlig hilsen Morten Yde, formand Stenbjergvej 48, 7752 Snedsted Mail: HUSK LandboThys årsmøder! Kvæg Mandag 26. januar 2015 Økonomi & Jura og Planter & Miljø Onsdag 18. februar 2015 NYT fra LandboThy 3

4 mors-thy familielandbrug Drikkevandsanalyser Af Jens Ole Kristensen, formand Mors-Thy Familielandbrug Mange steder i verden er der mangel på vand og specielt mangel på rent drikkevand. I Danmark kan vi alle steder drikke rent vand fra hanen til en pris, alle kan betale. Nogle foretrækker dog at købe vandet på flasker til kroner pr. liter, selv om det ikke er bedre end postevand. Uanset om man drikker postevand eller vand på flasker, kan vi være sikre på, at det er rent og sundt at drikke. Alligevel er der mange, der er bekymrede for vores grundvand. Vores drikkevand bliver testet, og i de ganske få tilfælde, hvor der bliver fundet forureninger, bliver boringerne lukkede. Hvorfor er mange alligevel bekymrede? Måske er det, fordi Miljøministeriet gennem mange år har lavet vildledende statistik omkring målinger for bl.a. sprøjtemidler i vores grundvand. Ifølge en medarbejder, der har været 31 år i ministeriet, har det været praksis at kassere alle analyser under analysegrænsen og kun beregne gennemsnitstallene ud fra analyser over analysegrænserne. Samtidig har man valgt boringer, hvor man vurderede, at der var størst chance for at finde forureninger, og der, hvor man ikke fandt noget, er undladt i næste årsundersøgelser. Ud over at skabe vildledning i den brede befolkning har vildledningen haft den konsekvens, at danske landmænd er blevet pålagt afgifter på sprøjtemidler og dermed tabt konkurrenceevne. Som landmænd kan vi kun som resten af den danske befolkning være interesserede i, at vi også fremover har rent drikkevand i Danmark. Derfor vil grundvandet fortsat skulle analyseres, men forhåbentlig vil man fra myndighedernes side lave nogle reelle opgørelser og ikke medvirke til at skabe unødig bekymring i befolkningen. Glædelig jul og godt nytår ønskes til alle! Legat Ester og Hans Peter Thomsens mindefond Legatet kan søges af unge med tilknytning til Familielandbruget i Thy til videregående uddannelse inden for landbruget. Ansøgning sendes til: Mors-Thy Familielandbrug Silstrupparken 2, 7700 Thisted senest den 2. februar 2015 Familielandbrugets Initiativpris Prisen gives til et medlem / en familie, der gennem initiativ har fremmet aktiviteter, fællesskab og trivsel i landdistrikterne eller har inspireret andre til det. Enhver inden for eller uden for landbruget kan indstilles til prisen eller indstille en prismodtager. Et af følgende kriterier skal opfyldes: - Fremme miljø og naturoplevelser - Understøtte det gode naboskab - Tilgodese sociale formål - Projekter, hvor landbruget gør en forskel Indstilling af modtager sendes til: Mors-Thy Familielandbrug, Silstrupparken 2, 7700 Thisted senest den 2. februar NYT fra LandboThy

5 foreningsnyt Gruppeliv 2015 af lone poulsen, afdelingschef administration Overskuddet fra et heldigt skadesår i 2013 bruges nu til nedsættelse af præmien på Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning. Præmien for 2015 nedsættes med 150 kr. til kr. pr. medlem. Alle aktive i LandboThy eller Mors- Thy Familielandbrug under 60 år kan tegne Gruppeliv, og ægtefælle eller samlever er automatisk medforsikret på ordningen. Dødsfaldsdækning Alder Landmand Ægtefælle Under 45 år år år år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Kritisk sygdom under 65 år kr kr kr. Kollektiv Ulykke (beregningsgrundlag) under 65 år kr kr kr. Præmie kr kr. Tilværelsen kan ændre sig på et splitsekund, så derfor bør du sikre dig og din familie en grunddækning ved død, ulykke og ved visse kritiske sygdomme. Kontakt evt. Birthe Marie Jensen eller Lone Poulsen på telefon for yderligere hjælp til etablering af ordningen. Medlemstur Den 23. januar 2015 arrangerer LandboThy tur med en bus til København, hvor vi skal besøge Axelborg og Christiansborg for at få et indblik i det politiske arbejde. Du får mulighed for at møde bl.a. Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer og medarbejdere på Axelborg. - Dagen afsluttes med besøg på Christiansborg, hvor vi skal møde lokale folketingspolitikere. Turen en GRATIS for medlemmer. Tilmelding: Tlf eller på snarest muligt - efter først-til-mølle princippet. Se programmet på Mors Thy Familielandbrug afholder ordinær generalforsamling mandag den 16. marts Forslag, der ønskes på dagsorden, skal indsendes senest 2. februar 2015 til formand Jens Ole Kristensen, Strandvænget 24, 7900 Nykøbing - Mail: NYT fra LandboThy 5

6 HR og ledelse Øvelse gør mester af nanna møller hjeresen, udviklingskonsulent Vi har nu med succes afholdt vores første lederkursus for landmænd. - Første hold bestående af 12 kursister har over 4 kursusdage været omkring emner om lederens rolle med fokus på ledelse, der skaber resultater, motivation og engagement. Kurset har været præget af det praksisnære element og masser af sparring med andre landmænd. Gennem kurset har vi fokuseret på, at vi selvfølgelig ikke bare kan lave om på den måde, vi er på og leder på, men ved at få nogle arbejdsredskaber kan vi reflektere mere over hverdagen, de valg der træffes, og hvordan vi kan håndtere forskellige situationer. Hvorfor komme på lederkursus Man kan være en rigtig dygtig fagperson, men have udfordringer når det kommer til det ledelsesmæssige ansvar. Når vi øver os i ledelse og lærer, hvad man kan gøre som leder, bliver vi bedre til at varetage opgaven. Det kan blandt andet medvirke til øget viden om, hvordan arbejdsdagen skal tilrettelægges ud fra, hvem der passer bedst til opgaven, og hvordan man som leder skal agere ud fra det. Altså få styr på kompetencer og engagement. Man kan være leder på mange måder. At blive bevidst om hvilken ledelsesstil du anvender, og hvilken profil du har, kan hjælpe dig til at udvikle dig som leder. Det gavner både dit team og jeres måde at arbejde sammen på. Ved at blive opmærksom på de potentialer og udfordringer du har som leder og blandt dine medarbejdere, har du mulighed for at træffe mere bevidste valg i f.eks. din medarbejderhåndtering og arbejdsfordeling. Styrket effektivitet Generelt for mange landmænd hører vi, at det at give feedback i hverdagen ofte bliver glemt. Ikke fordi man ikke vil, men fordi de faste opgaver og den generelle opfølgning fylder. Konstruktiv og relevant feedback medvirker direkte til at øge trivsel og motivation. Det er med til at styrke din bedrifts effektivitet. - Derfor er det også en helt central ting, vi arbejder med. Vi starter et nyt hold op til lederkursus med start den 7. januar LEDER I LANDBRUGET Gennem et styrket fokus på din lederrolle og de muligheder og udfordringer det indebærer at være leder, er målet på kurset at medvirke til at skabe øget engagement, motivation og fælles målsætninger for virksomheden. Vi kommer blandt andet omkring emner som: DiSC-profil - hvem er du og hvordan reagerer du over for andre Ledelsesteori hvordan leder du dine medarbejdere Samarbejde & motivation hvordan kan du engagere dine medarbejdere Personale- & Ledelsesstrategi, arbejdet med strategi mission vision Lean, effektive arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse Rationalisering, ensretning & systematik i arbejdet Tid 4 kursusdage kl opstart 7. januar Pris kr. excl. moms, incl. DiSC-profil Tilmelding Senest 17. december 2015 Læs mere på 6 NYT fra LandboThy

7 økonomi & jura Nye regler for beregning af førtids- og folkepension af Hans højhus, økonomikonsulent Folketinget har vedtaget en lovændring (L166) der betyder, at folke- og førtidspension pr bliver beregnet på grundlag af den aktuelle forskudsopgørelse fra SKAT. Dette betyder bl.a., at såfremt man ønsker sin pensionsberegning ændret, skal det ske via en forskudsændring hos SKAT. Størrelsen af den beregnede pension for 2015 fremgår allerede nu af den nye forskudsopgørelse for Omberegning i løbet af året Hvis man ændrer sin forskudsopgørelse i løbet af et indkomstår, vil beregningsgrundlaget for f.eks. folkepension derved også ændres med den mulige konsekvens, at pensionsudbetalingen omregnes for de resterende måneder i kalenderåret. Årlig efterregulering Efter årets udgang sker der en endelig symmetrisk efterregulering på baggrund af indberettet årsopgørelse således, at for lidt/for meget udbetalt ydelse henholdsvis tilbagebetales/opkræves. Helbredstillæg efterreguleres ikke. Tidspunktet for den årlige efterregulering svarer til selvangivelsesfristen, henholdsvis 1. maj (lønmodtagere) og 1. juli (selvstændige). Ældrecheck Vær opmærksom på, at en udbetalt ældrecheck ikke omregnes i løbet af året, hvis indkomsten ændrer sig. Den bliver først efterreguleret året efter, at den er blevet udbetalt. Hvis man forventer at få ældrecheck, er det derfor vigtigt, at forskudsopgørelsen for 2015 er så korrekt som mulig. Forskudsændringen skal foretages senest i den første uge af december/januar afhængig af, om pensionen er forudbetalt eller bagudbetalt. Kan&Vil Hver 4. erhvervsvirksomhed i Thy er kunde hos os - vi sætter pris på din ejendom Tlf Martin T. Hedegaard Hurup Afdeling Tlf.: NYT fra LandboThy 7

8 økonomi & jura Ændring af virksomhedsordningen Af karsten knudsen, chefkonsulent skat Som tidligere beskrevet blev loven om ændringer af virksomhedsordningen vedtaget den 9. september. Der er i loven åbnet et vindue for i perioden frem til 31. marts 2015 at foretage omvalg af visse dispositioner for 2013 under visse forudsætninger. Især hvis følgende forhold gør sig gældende, bør man undersøge, om der kan/skal laves ændringer i 2013 regnskabet: Negativ indskudskonto Selvstændige kan fremover kun spare op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er nul eller positiv (dog overgangsregel med bagatelgrænse). Der kan dog spares op alligevel, hvis summen af negativ indskudskonto og summen af sikkerhedsstillelse ikke overstiger kr. ALT MASKINSTATIONS- ARBEJDE UDFØRES Klipning af læbælter - stor rækkevidde Altid til tjeneste - til gavn for de fleste! GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR Midtthy Maskinstation Niels Erik Gisselbækvej Snedsted Lån placeret i privatområdet uden for virksomheden med sikkerhed i virksomheden Selvstændige, der indtil den 10. juni anvender virksomhedsordning og allerede har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen og / eller har en negativ indskudskonto, suspenderes muligheden for at spare op i virksomhedsordningen. I Landbothy har vi haft vores system til at udtage regnskaber med en negativ indskudskonto på over kr. Vi er i gang med at tage kontakt til kunder for at diskutere, om 2013-regnskabet skal ændres for at afhjælpe de udfordringer, lovændringen giver. Ofte vil konklusionen være, at regnskabet er lavet optimalt også ud fra de nye regler, men vi har også mange regnskaber, hvor vi anbefaler omvalg. Som skrevet forsøger vi at tage kontakt til kunder med negativ indskudskonto på over kr. Da det er mange kunder, det drejer sig om, og der også er kunder, der har lån placeret uden for virksomheden med sikkerhed i virksomheden som beskrevet ovenfor, vil vi også anbefale, man selv tager fat i sit 2013-regnskab. Hvis man er usikker på, om man har udfordringer i forhold til ovenstående, er det en god idé lige at tage en telefonsamtale med sin økonomikonsulent. Læs de seneste nyheder på 8 NYT fra LandboThy

9 økonomi & jura Ramt af ændringerne i virksomhedsskatteloven? af michael lund, økonomikonsulent Er du blevet ramt af ændringerne i virksomhedsskatteloven? - Løsning kan være at omdanne virksomheden til et selskab. Rigtig mange erhvervsdrivende er blevet ramt af lovændringerne i virksomhedsskatteloven med den konsekvens, at de ikke længere kan benytte opsparingsordningen. Ved at benyttelse af opsparingsordningen bliver det skattemæssige overskud beskattet med en aconto skat på 24,5 %. Når man ikke kan benytte denne mulighed, beskattes overskuddet med op til 55 %. Så af et overskud på f.eks. 1 mio. kr. vil man miste likviditet for kr., som kunne være brugt i virksomheden men nu sendes til SKAT i stedet for. Vi er heldigvis i den situation, at vi kan hjælpe rigtig mange, så de kan forsætte med at benytte opsparingsordningen. Der er dog en del, som ikke har mulighed herfor, og disse skal efter vores opfattelse seriøst overveje, om ikke virksomheden fremover skal drives i selskabsform. Grunden til dette er, at hvis den personligt drevne virksomhed omdannes til et selskab, så er der igen mulighed for at spare op, idet overskuddet i selskabet kun bliver beskattet med 24,5 %. Desuden er det lovligt at stille aktierne i selskabet til sikkerhed for private lån. Den mulighed har man ikke længere i virksomhedsskatteordningen. Grundig forberedelse Omdannelse til et selskab kræver en grundig forberedelse. Alle forhold skal vurderes, herunder om det skal være en skattefri eller en skattepligtig omdannelse for at finde den optimale løsning. Fra at man begynder at overveje muligheden for at drive virksomheden i selskabsform, og indtil man står som ejer af et selskab, kan der gå fra en uge til flere måneder. - Så rettidig omhu er så absolut vigtig. Beskatning af indkomster fra et selskab til privat brug for en person Løn op til topskat i kr. Aktieudbytte til 27 % i kr. NYT fra LandboThy 9

10 økonomi & jura 11 måneders regnskabsopgørelse inden nytår Af svend sunesen, økonomikonsulent Det kan stadig nås at få udarbejdet en foreløbig opgørelse af indkomsten for 2014, så man kan foretage skattemæssige dispositioner inden årets udgang. Ønsker man et 11-måneders regnskab lavet, skal man straks rette henvendelse til din økonomikonsulent og aflevere det nødvendige regnskabsmateriale til opgørelsen. Så udfærdiger vi et regnskab, der kan bruges til årets sidste skattemæssige dispositioner. Det er sidste år, der kan indskydes på ratepension efter 30 %-reglen. Normalt kan der højst indskydes kr. på ratepension. Selvstændige kan dog indskyde op til 30 % af overskuddet i virksomheden før renter. Er overskuddet f. eks kr., kan der indskydes kr. på ratepension. Indskuddet skal foretages inden årets udgang er sidste år, selvstændige kan bruge 30 % reglen. Firmajulegaver Virksomheder kan i 2014 give skattefrie firmajulegaver til de ansatte på op til 800 kr. Modtageren skal være ansat og få løn. Der kan ikke gives skattefrie gaver til løs medhjælp i høst, der ikke har fået udbetalt løn. Beløbsgrænsen for gavens størrelse er hævet 100 kr. i forhold til Har medarbejderen ikke i årets løb modtaget andre gaver eller personalegoder, kan der gives skattefri julegave helt op til kr., da der er en bagatelgrænse for personalegoder på kr. Gaven skal gives i form en tingsgave. Gaven må ikke gives i form af kontanter eller et gavekort til bestemte forretninger, hvis den skal være skattefri. Gavebeviser med adgang til at vælge mellem forskellige gaver bestemt af arbejdsgiveren kan derimod godt gives som skattefri julegave. FORSIKRINGMÆGLING Kontakt forsikringsmæglerne Hobrovej Aalborg SV Steve M. Madsen Mobil: Forsikringsrådgivning med stor nytteværdi Professionel og uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning ofte til lavere præmie. Arne Winther Mobil: NYT fra LandboThy

11 økonomi & jura Restskattebetaling 2014 af svend sunesen, økonomikonsulent Frivillig indbetaling af restskat for 2014 skal ske senest den 30. december 2014 for at være uden rentetillæg. Frivillig indbetaling efter 1. januar 2015 tillægges en dag-til-dag rente på ca. 3 %. Indbetaling af restskatten først i januar 2015 vil således kun udløse et beskedent rentetillæg. Har man opsparing i virksomhedsordningen, kan det derfor ofte være en fordel at vente med restskattebetalingen Forskudsopgørelse 2015 Forskudsopgørelsen for 2015 kan ses på dk. Hvis man plejer at få opgørelsen tilsendt med posten, vil den i år blive sendt over den digitale postkasse, med mindre man er fritaget for digital postkasse. Din økonomikonsulent er parat til at hjælpe, hvis du ønsker vores hjælp til at tjekke forskudsopgørelsen for Forskudsopgørelsen bør kontrolleres inden udgangen af 2014, så en eventuel rettet forskudsopgørelse er klar 1. januar NYT fra LandboThy 11

12 økonomi & jura Et målbart og handlekraftigt budget af helle siverstensen, afdelingschef kvæg, og morten spanggaard, chefkonsulent drift Brug budgettet og dine rådgivere til at optimere din bundlinje i et tværfagligt og inspirerende samarbejde. Rigtig mange virksomhedsejere får udarbejdet et budget. En pæn procentdel af dem fordi, de skal! Det er en del af den aftale, de har med deres finansielle samarbejdsparter. Alle burde som udgangspunkt udarbejde et budget for deres egen skyld, for at skabe det nødvendige overblik over sammenhængen mellem mark og stald, råvarebehov, likviditetsforløb m.m. Hvorfor ikke beslutte, det her vil jeg have noget ud af og så bruge en tværfaglig proces til også at sætte konkrete mål for virksomheden i det nye år. Rådgiverne skal naturligvis sættes i spil; de skal udnyttes tværfagligt. Alene kan man meget, men sammen kan man langt mere. Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie Leverandør til fremtidens landmænd Eksempler på målbare områder Grovfoderkvalitet Rentabilitet på koniveau (lav mælkepris) Produktionsomkostninger pr. kvie Lønomkostning pr. årsko Når målene er fastlagt, skal der - inden det nye budgetår begynder - aftales, hvornår og hvordan og på hvilken måde og ikke mindst, hvem skal følge op på hvad. At skabe mål kan bruges til at inspirere og engagere, også blandt medarbejdere. For nogle af målene kan det være en gang i kvartalet sammen med budgetopfølgningen. For andre er det måske en gang om måneden. Beslutningen om mål og opfølgning kan skrives ind i kommentarerne til budgettet. Allermest væsentlig er det dog, at det kommer ind i de impliceredes kalender. Priserne på de produkter, landbruget sælger, har vi meget lidt indflydelse på, selvom det helt sikkert fylder meget i bevidstheden. Måske netop derfor er det rigtig vigtigt, at vi sætter nogle mål for nogle af de områder, hvor vi har en reel indflydelse og hjælper hinanden - ejer, ansatte, rådgivere m.fl. - at nå dem. Kontakt en af dine rådgivere og bestil et tværfagligt møde omkring dit budget. Tlf: NYT fra LandboThy

13 team mink Med AgroMarkets i værktøjskassen af søren peter larsen, svinerådgiver midtjysk svinerådgivning Skal jeg købe soja nu?, Skal jeg vente til efter jul med at sælge korn?, Tror du ikke hellere vi må lukke handlen, der er jo mange andre der handler nu?. Det er spørgsmål jeg ofte møder i min hverdag som foderrådgiver. Der findes ikke ét korrekt svar til disse spørgsmål. Svaret afhænger nemlig af den enkelte landmands strategi eller manglen på samme. Jeg forsøger altid at få en dialog omkring prisniveauer og aktuelle råvarepriser med kunderne. Har vi mulighed for at lave en god handel, skal vi naturligvis reagere. Opdateret på priser og købs/salgssignaler? Jeg bruger flere forskellige værktøjer sammenholdt med et sundt forbehold over for de informationer, der uvægerligt fyger rundt i markedet, når bl.a. foderhandlerne er på sit højeste. Egebjerg Maskinstation Det værktøj, jeg bruger allermest, er AgroMarkets. Det giver for mig et godt overblik over, hvad der rører sig i det efterhånden meget volatile råvaremarked. Jeg får dagsaktuelle nyheder sammenholdt med både korte og lange trends. Jeg bruger informationer fra AgroMarkets i min dialog med kunder, i min vurdering på købstidspunkt osv. Jeg sammenholder det med de informationer, jeg også får fra grovvareselskaberne - er det mon nu også korrekt, når selskaberne råber Ulven kommer? Det er vigtigt for mig at pointere, at når jeg bruger især AgroMarkets, så sidder jeg ikke med de vise sten. Jeg kan ikke styre et råvaremarked fra min stol på mit kontor. Men AgroMarkets giver mig et vigtigt grundlag for at træffe mine beslutninger i samråd med landmanden. Derfor er AgroMarkets altid med i min værktøjskasse. En god og lokal partner for landbruget i Nordvestjylland Din lokale kloakmester Kontakt: NYT fra LandboThy Kloakering Højtryksspulebil Spuling af kloak, dræn, gyllerør og tømning af samletank Er din kloak stoppet af gamle prutter, har vi løsningen der dutter! Egebjerg Maskinstation ApS Hellerødvej Thyholm Tlf / Kornhandel - Såsæd - Frø - Gødning - Planteværn Foderblandinger - Råvarer - Olie - Biobrændsel... Se også en del af vort udvalg på ALTID KLAR TIL EN GOD HANDEL! Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg

14 kvæg Renovér sengebåsen af robert pedersen, bygnings- og kvægrådgiver Og få glæde af den ydelsesstigning, som køerne ofte giver ved et bedre leje. Køerne ligger meget ned, gerne i op til 14 timer i døgnet, så det betyder selvfølgeligt meget, hvordan sengebåsen er mht. blødhed og renhed af lejet. Blødt leje Når madrasserne bliver 8-10 år gamle, bliver de efterhånden hårde at ligge på. Er det kanalmadrasser med gummigranulat, pakker gummiet. Det kunne faktisk hjælpe at ryste dem (tage dem op og genmontere dem), men det er et stort arbejde, og ofte er madrasserne så slidte, at det ikke kan svare sig. Mange kvægbrugere eksperimenterer med ændringer ved strøelsen og eventuelt at opbygge en sengekumme oven på madrasserne. Der er mange grader af dette lige fra at anvende ½ kg strøelse mere pr. ko til at opsætte en bagplanke eller bagkant og dermed opbygge en sengekumme med et løst lejemateriale. Højere bagkant Er madrasserne færdige /slidt op, kan madrasserne fjernes, og der sættes en bagkant af træ eller plast på med en højde på mindst 10 cm (så der bliver et lag strøelse på min. 10 cm). Køerne skal tilvænnes en høj bagkant Egentligt må lejematerialet gerne være mindst 20 cm tykt. Det vil kræve en høj bagkant, som køerne skal op over for at komme op i og ned af sengebåsene. I de fleste tilfælde går det godt, man skal blot være opmærksom på at hjælpe dem i starten, især med at gå ned af sengebåsen igen. Amerikanerne anbefaler bagkanter ved renoveringer af stalde på op til knap 40 cm højde. De lægger stor vægt på min. 20 cm tykt lag løs strøelse. Forskellige typer strøelse i sengekummerne Der er flere muligheder for strøelse, f.eks. halm og kalk, sand og fiber. Undgå trykninger og dårlig yversundhed ved at anvende strøelse nok - sengene skal være fyldt ordentligt op. Foto: Robert Pedersen 14 NYT fra LandboThy

15 kvæg Nogle kvægbrugere forsøger i øjeblikket med en blanding af halm og jordbrugskalk uden sten. Det fungerer godt, og det går tilsyneladende godt med at styre yversundheden. Vær opmærksom på, at kalken bundfælder, så har man spalter på gangene, vil kanalerne efterhånden blive fyldt op. Og der skal være en passende mængde halm i kalken, da kalken ellers bliver hårdt i sengelejerne. Andre kvægbrugere bruger sand, og det er et rigtigt godt lejemateriale, når sandlaget er tykt nok. Ulemperne ved sand er, at det bundfælder. Man skal regne med, at der skal være skrabere i stalden, enten på det faste gulv eller under spalterne. Sandet skal skrabes helt ud i fortanken. Fiber fra separeret gylle kan også anvendes. Der er ingen tvivl om, at lejet er godt for dyrene. Det er yversundheden, der er udfordringen. Vi venter på en farmtest om fiber som strøelse, hvor der forhåbentlig kommer nogle anbefalinger omkring brugen af fiber som strøelse, dels i sengekummer, men også på madrasser. Mere arbejde - med strøning og især rensning Vær opmærksom på, at der skal bruges mere tid på at holde lejet, dels til strøning og dels til rensning/ nedskrabning. Det hjælper, hvis der er monteret en korrekt placeret brystbom, så dyrene ligger med bagenden lige ud over bagkanten. Uden det skal stoppe de mange gode tiltag, så vil jeg erindre om, at for år tilbage blev der bygget stalde med halmmadrasser. Mange af dem er efterfølgende blevet ændret til gummimadrasser pga. det store arbejdsforbrug til at holde halmmadrasserne. Hvis ikke halmmadrasserne er helt i top, så kan man ikke styre yversundheden. Men det bløde leje virkede, for køerne havde ingen trykninger og var rene, når sengene blev passet. Det skal dog nævnes, at netop halmmadrasserne nok kræver mest arbejde. Nye madrasser Til sidst vil jeg nævne muligheden for at montere nye madrasser. Det glemmes ofte, men det er også en oplagt mulighed. Man skal huske, at madrasserne er en sliddel. Måske et indsatsområde - efter april 2015 Køerne kvitterer for de blødere sengelejer med en ofte væsentlig højere ydelse. Måske er det et tiltag til foråret, når mælkekvoten ophører til april Husk i øvrigt at tilpasse højden på inventaret, hvis lejet hæves på grund af løst lejemateriale eller en ny og tykkere madras. Billedtekst: DLG Nordjylland landmandens eget andelsselskab Din total leverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg DLG Nordjylland, Tlf , NYT fra LandboThy 15

16 kvæg Inspirationsgruppe - er det noget? Af robert pedersen, bygnings- og kvægrådgiver LandboThy vil prøve at starte en inspirationsgruppe, hvor kvægbrugere hjælper hinanden med inspiration til, hvordan den enkeltes kvægejendom kan udvikle sig. Mange kvægbrugere gør sig tanker om, hvordan og i hvilken retning deres bedrift skal udvikle sig - men det er svært - og det har stor betydning for mange andre beslutninger på ejendommen. Andre kvægbrugere kunne give megen inspiration til denne proces, da de kender alle forholdene for kvægbrugerne. Det kræver, at vi får skabt et åbent forum, hvor man får alle idéer frem i lyset og vurderet, samtidig med at man er sikker på, at tankerne og idéerne ikke kommer videre til andre mennesker. Til dette er en inspirationsgruppe en god form. Hvordan arbejder vi Arbejdet i inspirationsgruppen minder om en lille erfa-gruppe på 4-5 deltagere, men kun med én besøgsrunde - så stopper gruppen. Under besøget hos hver deltager kommer de øvrige kvægbrugere i inspirationsgruppen hver med alle sine idéer til bedriftens udvikling og indsatsområder. Og hver deltager vurderer alle fremkomne idéer. Efter mødet får besøgsværten en liste over idéerne med deltagernes vurdering. For at få mest muligt ud af inspirationsgruppen, så er det vigtigt, at alle deltagere i gruppen koncentrerer sig og kommer med sine idéer og tanker. Formen for arbejdet i inspirationsgruppen er meget åben inden for gruppen, men udadtil er der tavshedspligt. Vi vil prøve at sammensætte grupperne så deltagerne bor et stykke fra hinanden og ikke kender hinanden. Vi har initiativer i gang med at få kvægbrugere uden for området med i gruppen, og vi håber, det vil lykkes. Robert Pedersen er tovholder for inspirationsgrupperne, og LandboThys afdelinger Økonomi & Jura og Kvæg står bag dette initiativ omkring inspirationsgrupper. Har ovenstående vagt din interesse, så ring til Robert Temaaften Energi- og miljøteknik Tirsdag 13. januar 2015 kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Kom og mød en bred kreds af aktører på én gang og få mere at vide om bl.a. varmegenvinding, varmepumpeanlæg, herunder jordvarme samt gyllekøling, stokerfyr, andre energibesparende foranstaltninger - og TILSKUD hertil. LandhoThy er vært ved et let traktement - ALLE er velkomne. 16 NYT fra LandboThy

17 kvæg Det er vinter fra 1. december Af helle sieversten, afdelignschef kvæg I forhold til dyr, der går ude om vinteren, begynder vinterperioden den 1. december, med mindre der har været vinterlignende forhold inden. Reglerne på området træder i kraft, når der er vinterlignende forhold, det er vigtigt at huske. Det er forår igen fra 1. marts, hvis Kong Vinter har sluppet sit tag på det tidspunkt. Godt huld, foder, vand og adgang til et tørt leje De generelle retningslinjer for dyr, der går ude i vinterperioden er, at de skal være egnet til det. Det betyder, de skal have et kraftigt og tæt hårlag. De skal være i godt huld og have adgang til frisk drikkevand og foder, så dyrene ikke taber sig hen over vinteren, når de går ude. De arealer, de går på, skal have en størrelse, der passer til antallet af dyr. Området er for lille, hvis det bliver trådt op, og dyrene går rundt i mudder. Er de ude mere end i 12 timer i døgnet, skal der være adgang til et læskur eller en bygning, hvor alle dyr kan ligge ned samtidig, og de skal ligge strøet og tørt! Kun helt undtagelsesvis fraviges kravet om læskur eller bygning. Det kan ske, hvis nogle helt særlige forhold gør sig gældende i det område, dyrene går i. Forholdene i naturen skal være sådan, at de kan give dyrene den samme beskyttelse og den samme mulighed for at ligge tørt, som et læskur kan. Det er kun sjældent, det findes på de marker, hvor dyrene opholder sig i vinterperioden. Selvom dyrene har halm til rådighed, som de også ligger i, er det ikke nok, hvis det foregår under åben himmel. Almindelige læhegn vurderes heller ikke at give den nødvendige beskyttelse. Hvor der er regler, er der også undtagelser. I dette tilfælde er undtagelsen får, der ikke behøver læskur. Sommeren er slut, og dyrene, der gik på Agger Tange, er nu kommet på stald. NYT fra LandboThy 17

18 planter & miljø Bliv opdateret med den nyeste viden inden for planteværn og sprøjteteknik Et sprøjtebevis eller -certifikat må ikke være mere end 4 år gammelt. Kursus afholdes tirsdag 27. januar kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Det foregår i samarbejde med Nordjyllands Landbrugskole. Tilmelding: Tlf eller på Introduktion til LetFarm Verdens mest enkle sprøjte- og tidsregistrering på mobil og tablet til dit Mark Online Tirsdag 20. januar 2015 Kl Videncenter for Landbrug deltager i introduktionen. Sted: Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Pris: Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig senest fredag 16. januar på tlf eller LetFarm er er hurtig og sikker måde at registrere tids- og materialeforbrug direkte fra marken med mobil eller tablet. Med GPS-registrering opdager mobilprogrammet automatisk, når du kører ind og ud af marker og beder om få informationer med det samme. 18 NYT fra LandboThy

19 planter & miljø 3 nye udpegninger Af jens lautrup, planteavlsrådgiver Passer udpegningen med virkeligheden? Mange nye arealer (med især kultureng ) er nu kommet på Miljøportalen (www.arealinfo.dk), udpeget som 3-område. Det forlyder, at der er udpeget nye lokaliteter alene i Thisted kommune! Ifølge den hidtidige naturbeskyttelseslov vil det betyde, at kun den hidtidige drift må fortsætte, herunder omlægning, gødskning og sprøjtning, men ikke en intensiveret dyrkning. Hvis/når Naturplan Danmark vedtages i Folketinget, vil der dog komme et forbud mod både gødskning og plantebeskyttelse på disse arealer. Konsekvensen af denne bliver, at arealet udgår af harmoniarealet, grovfoderudbytterne bliver reduceret, og andre plantearter end kulturgræsser vil efterhånden tage over på arealet. Miljøministeren har udtalt, at der gives dispensationsmulighed, hvis Naturstyrelsen finder, at der er tale om ekspropriation. At ikke alle berørte landmænd får erstatning, er endnu et udslag af kammeradvokatens rådgivning af regeringen. Det samme skete jo i forbindelse med randzoneloven. Hvad du bør gøre Begge forhold bliver genstand for en stævning fra Landbrug & Fødevarer. Uanset dette er de nye udpegninger langt fra korrekte, og den eneste mulighed for at få rettet op på uoverensstemmelser er at få kommunen aktiveret. Derfor bør du rette henvendelse til din kommune, hvis du kan se at rimeligt intensivt dyrkede arealer med plantedække af kulturplanter er blevet udpeget som 3. Der vil i den nærmeste fremtid blive lagt en skabelon ud på LandboThys hjemmeside, som du kan anvende til formålet, enten via brev eller mail. Det vil være en fordel at supplere den skriftlige henvendelse med et kort, udskrevet fra Miljøportalen. Hvis du ønsker hjælp kontakt LandboThy Planter & Miljø på tlf Sæt kryds i kalenderen den januar 2015, hvor Herning Kongrescenter er knudepunkt for alle med interesse for planteproduktion, natur, miljø og planlægning i det åbne land. Årets fire hovedtemaer er: Målrettet regulering - Støttemuligheder for jordbrugere - IT på bedriften - Unge landmænd Læs mere og tilmeld dig på: NYT fra LandboThy 19

20 midtjysk svinerådgivning Minus eller plus 30 foderenheder Som hjemmeblander tager du hele ansvaret selv. Et omhyggeligt valg af blandinger, foderstrategier og fastlæggelse af rutiner omkring kvalitetssikring er helt afgørende for, om foderforbruget skal gå imod plus eller minus 30 foderenheder pr. produceret gris. Som hjemmeblander står du med hele ansvaret selv. En mindre afvigelse på f.eks. 10 % for meget mineralforblanding giver en ekstra omkostning på 3-4 kr. pr. produceret gris. Ved en tilsvarende underforsyning vil tabet i form af manglende tilvækst og ringere fodereffektivitet hurtigt blive det dobbelte. Mindre protein i årets høst og ændrede priser på råvarer og mineraler indebærer, at det er alle hjemmeblandere, der bør få udarbejdet nye blanderecepter og få lavet nye aftaler omkring leveringen af tilpassede mineraler. Lån billigt hos Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening - lige nu til 4,45 procent i rente Der ydes lån til maskiner og løsøre. Samtidig er det oplagt at få snakket rutinerne omkring kvalitetsstyringen i hjemmeblanderiet igennem. Med udgangspunkt i besætningens dagsform og potentiale, blandeanlæggets muligheder, de tilbudte råvarer og besætningens erfaringer skal blanderecepter og mineralblandinger tilpasses og justeres til den strategi, der giver den bedste bundlinje. Med en uvildig gennemgang og optimering følger samtidig muligheden for også at få en fair hjemtagning af priser på mineraler (æbler med æbler pærer med pærer). Udbyttet er stabilitet, tilvækst, fodereffektivitet, korrekte priser og sikkerhed for optimalt afkast af hjemmeblanderiet. - vil du vide mere - så kontakt: Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening v/driftsleder Birthe Jensen, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Tlf NYT fra LandboThy

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Priser på nedtur...2

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014 #1 FEBRUAR 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Nyt ministerhold 2 Mere positive

Læs mere

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt.

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt. #3 JUNI 2015 NYT fra LandboThy Side 3 Medvind i retssalene Side 11 Hvor skal vi hen du Side 18 Vand er vigtigt NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Medvind i retssalene...2 Mere sikker trafik...3 Konkurrence

Læs mere

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy #2 APRIL 2013 NYT fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012 NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Fokus skal fastholdes 2 Første kvinde i LandboThys bestyrelse

Læs mere

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy #1 FEBRUAR 2013 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012 #4 SEPTEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hvornår lytter ministeren 2 Tak

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1...

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Nyt fra LandboThy LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Foreningsnyt Nytårsstatus Her ved nytåret er det tid til at gøre status og kigge i krystalkuglen. 2008 har på mange måder

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted Nyt fra LandboThy Foreningsnyt Indhold Lys for enden af tunnelen?... 2 Nye regnskaber... 1 Mors-Thy Familielandbrug... 2 Har du sikret familien?... 3 Ansættelser... 4 Ny i Nationalpark Thys bestyrelse...

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund04 2011 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 Fokus på energispild 6 grobund 2 INDHOLD GROBUND Grobund nr. 04 2011 Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning Majsmarken

Læs mere

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed DANSKE REVISORER NR. 4 NOVEMBER 2014 40. ÅRGANG Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed Hovedaktionærer og konvertible obligationer Virksomhedsordningen INDHOLD 3

Læs mere

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Til samtlige jordbrugere NYT FRA Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174 Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Maj 2007 INDHOLD SIDE Bestyrelsen...1 Landbo Thy er nu

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER------------ 3 FORMANDENS BETRAGTNINGER

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening September 2013 Læs bl.a om: Er det farligt at bruge netbank? Ja for virksomheder kan det

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 61 April 2014 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Køerne kom for at blive side 4 Går du med tanker om at bygge nyt på din landejendom? side 13 Nye omsætningsgrænser for moms side 18 Pas på som

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af www.landboforening.dk Nr. 36 Februar 2008 Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af forpagtningsafgifter side 13

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere