NYT. fra LandboThy. Side på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014"

Transkript

1 #6 DECEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side på godt og ondt Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget Side 19 Nye udpegninger af 3-områder NYT fra LandboThy 1

2 velkommen Indhold 2014 på godt og ondt 1 Drikkevandsanalyser 4 Gruppeliv Medlemstur 5 Øvelse gør mester 6 Nye regler for beregning af førtids- og folkepension 7 Ændring af virksomhedsordningen 8 Ramt af ændringerne i virksomhedsskatteloven? 9 11 måneders regnskabsopgørelse inden nytår 10 Firmajulegaver 10 Restskattebetaling Forskudsopgørelse Et målbart og handlekraftigt budget 12 Med AgroMarkets i værktøjskassen 13 Renovér sengebåsen 14 Inspirationsgruppe - er det noget? 16 Det er vinter fra 1. december 17 3 nye udpegninger 19 Minus eller plus 30 foderenheder 20 Kom på forkant med vejehold 21 Spar på energien og få mere lys 21 Organisation 22 Mødekalender 24 NYT fra LandboThy udgives af Silstruppparken Thisted Tlf Ansvarshavende bladredaktør: Bodil Errebo Nielsen, Oplag på godt og ondt Her ved udgangen af 2014 kan vi se tilbage på et år, som vi fra start af havde store forventninger til. Dyrkningssæsonen forblev en god oplevelse, hvor vi var begunstiget af fornuftigt vejr og gode høstbetingelser. I husdyrbruget har vi endnu engang oplevet effektivitets- og ydelsesstigninger, som burde være grobund for fornuftige driftsresultater. Her slipper de positive takter dog så op med den rutsjetur, vores afregningspriser har været underlagt. Regeringens politiske forståelse for erhvervets ganske alvorlige udefordringer er til trods for massiv formidling indtil videre udeblevet. I LandboThy har vi i 2014 meget målbevidst og ihærdigt forsøgt at illustrere problemstillingerne med lokale forsøg og lokale initiativer. Vi har fået stor forståelse og opbakning lokalt, men ærgerligt at relevante ministre i forbindelse med deres besøg i området ignorerer vores nødråb. - Derfor har vi på det sidste skærpet tonen ud fra den konstatering, at den ene populistiske dagsorden efter den anden kun sætter retning mod folketingsvalg. Lokalt har vi i 2014 indledt det politiske samarbejde med de nye kommunalbestyrelser og føler helt klart, at der er velvilje og ønske om at sikre landbrugets bidrag til lokalsamfundet. Vi er godt på vej til at finde en rytme og en samarbejdsform, hvor vi udnytter de muligheder, der lovgivningsmæssigt er ud fra en lokal stillingtagen. Vi agter at fortsætte meget offensivt i det spor både på enkeltsager og i mere generelle problemstillinger. LandboThy tegner til at komme fornuftigt ud af 2014 med et stadigt højere aktivitetsniveau. Vi har haft enormt travlt både rådgivningsmæssigt og politisk, og der er ingen tvivl om, at den nærmeste fremtid vil udfordre erhvervet yderligere. Vi vil derfor rådgivningsmæssigt og politisk med maksimal indsats stå til rådighed i det nye år. Vi takker for tilliden og opbakningen i det forgangne år og glæder os til samarbejdet i det nye år. - I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår! Morten Yde Formand LandboThy 2 NYT fra LandboThy

3 foreningsnyt Åbningstider Jul og Nytår LandboThy afvikler ferie i forbindelse med jul og nytår fra og med onsdag 24. december 2014 til og med torsdag 1. januar Receptionen er lukket, men vore afdelinger er bemandet. Direkte telefonnumre oplyses i omstillingen og på ønsker alle Glædelig Jul og Godt Nytår! LandboThy afholder ordinær generalforsamling mandag den 9. marts I henhold til vedtægternes 13 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt indleveres til formanden senest 15. januar Med venlig hilsen Morten Yde, formand Stenbjergvej 48, 7752 Snedsted Mail: HUSK LandboThys årsmøder! Kvæg Mandag 26. januar 2015 Økonomi & Jura og Planter & Miljø Onsdag 18. februar 2015 NYT fra LandboThy 3

4 mors-thy familielandbrug Drikkevandsanalyser Af Jens Ole Kristensen, formand Mors-Thy Familielandbrug Mange steder i verden er der mangel på vand og specielt mangel på rent drikkevand. I Danmark kan vi alle steder drikke rent vand fra hanen til en pris, alle kan betale. Nogle foretrækker dog at købe vandet på flasker til kroner pr. liter, selv om det ikke er bedre end postevand. Uanset om man drikker postevand eller vand på flasker, kan vi være sikre på, at det er rent og sundt at drikke. Alligevel er der mange, der er bekymrede for vores grundvand. Vores drikkevand bliver testet, og i de ganske få tilfælde, hvor der bliver fundet forureninger, bliver boringerne lukkede. Hvorfor er mange alligevel bekymrede? Måske er det, fordi Miljøministeriet gennem mange år har lavet vildledende statistik omkring målinger for bl.a. sprøjtemidler i vores grundvand. Ifølge en medarbejder, der har været 31 år i ministeriet, har det været praksis at kassere alle analyser under analysegrænsen og kun beregne gennemsnitstallene ud fra analyser over analysegrænserne. Samtidig har man valgt boringer, hvor man vurderede, at der var størst chance for at finde forureninger, og der, hvor man ikke fandt noget, er undladt i næste årsundersøgelser. Ud over at skabe vildledning i den brede befolkning har vildledningen haft den konsekvens, at danske landmænd er blevet pålagt afgifter på sprøjtemidler og dermed tabt konkurrenceevne. Som landmænd kan vi kun som resten af den danske befolkning være interesserede i, at vi også fremover har rent drikkevand i Danmark. Derfor vil grundvandet fortsat skulle analyseres, men forhåbentlig vil man fra myndighedernes side lave nogle reelle opgørelser og ikke medvirke til at skabe unødig bekymring i befolkningen. Glædelig jul og godt nytår ønskes til alle! Legat Ester og Hans Peter Thomsens mindefond Legatet kan søges af unge med tilknytning til Familielandbruget i Thy til videregående uddannelse inden for landbruget. Ansøgning sendes til: Mors-Thy Familielandbrug Silstrupparken 2, 7700 Thisted senest den 2. februar 2015 Familielandbrugets Initiativpris Prisen gives til et medlem / en familie, der gennem initiativ har fremmet aktiviteter, fællesskab og trivsel i landdistrikterne eller har inspireret andre til det. Enhver inden for eller uden for landbruget kan indstilles til prisen eller indstille en prismodtager. Et af følgende kriterier skal opfyldes: - Fremme miljø og naturoplevelser - Understøtte det gode naboskab - Tilgodese sociale formål - Projekter, hvor landbruget gør en forskel Indstilling af modtager sendes til: Mors-Thy Familielandbrug, Silstrupparken 2, 7700 Thisted senest den 2. februar NYT fra LandboThy

5 foreningsnyt Gruppeliv 2015 af lone poulsen, afdelingschef administration Overskuddet fra et heldigt skadesår i 2013 bruges nu til nedsættelse af præmien på Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning. Præmien for 2015 nedsættes med 150 kr. til kr. pr. medlem. Alle aktive i LandboThy eller Mors- Thy Familielandbrug under 60 år kan tegne Gruppeliv, og ægtefælle eller samlever er automatisk medforsikret på ordningen. Dødsfaldsdækning Alder Landmand Ægtefælle Under 45 år år år år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Kritisk sygdom under 65 år kr kr kr. Kollektiv Ulykke (beregningsgrundlag) under 65 år kr kr kr. Præmie kr kr. Tilværelsen kan ændre sig på et splitsekund, så derfor bør du sikre dig og din familie en grunddækning ved død, ulykke og ved visse kritiske sygdomme. Kontakt evt. Birthe Marie Jensen eller Lone Poulsen på telefon for yderligere hjælp til etablering af ordningen. Medlemstur Den 23. januar 2015 arrangerer LandboThy tur med en bus til København, hvor vi skal besøge Axelborg og Christiansborg for at få et indblik i det politiske arbejde. Du får mulighed for at møde bl.a. Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer og medarbejdere på Axelborg. - Dagen afsluttes med besøg på Christiansborg, hvor vi skal møde lokale folketingspolitikere. Turen en GRATIS for medlemmer. Tilmelding: Tlf eller på snarest muligt - efter først-til-mølle princippet. Se programmet på Mors Thy Familielandbrug afholder ordinær generalforsamling mandag den 16. marts Forslag, der ønskes på dagsorden, skal indsendes senest 2. februar 2015 til formand Jens Ole Kristensen, Strandvænget 24, 7900 Nykøbing - Mail: NYT fra LandboThy 5

6 HR og ledelse Øvelse gør mester af nanna møller hjeresen, udviklingskonsulent Vi har nu med succes afholdt vores første lederkursus for landmænd. - Første hold bestående af 12 kursister har over 4 kursusdage været omkring emner om lederens rolle med fokus på ledelse, der skaber resultater, motivation og engagement. Kurset har været præget af det praksisnære element og masser af sparring med andre landmænd. Gennem kurset har vi fokuseret på, at vi selvfølgelig ikke bare kan lave om på den måde, vi er på og leder på, men ved at få nogle arbejdsredskaber kan vi reflektere mere over hverdagen, de valg der træffes, og hvordan vi kan håndtere forskellige situationer. Hvorfor komme på lederkursus Man kan være en rigtig dygtig fagperson, men have udfordringer når det kommer til det ledelsesmæssige ansvar. Når vi øver os i ledelse og lærer, hvad man kan gøre som leder, bliver vi bedre til at varetage opgaven. Det kan blandt andet medvirke til øget viden om, hvordan arbejdsdagen skal tilrettelægges ud fra, hvem der passer bedst til opgaven, og hvordan man som leder skal agere ud fra det. Altså få styr på kompetencer og engagement. Man kan være leder på mange måder. At blive bevidst om hvilken ledelsesstil du anvender, og hvilken profil du har, kan hjælpe dig til at udvikle dig som leder. Det gavner både dit team og jeres måde at arbejde sammen på. Ved at blive opmærksom på de potentialer og udfordringer du har som leder og blandt dine medarbejdere, har du mulighed for at træffe mere bevidste valg i f.eks. din medarbejderhåndtering og arbejdsfordeling. Styrket effektivitet Generelt for mange landmænd hører vi, at det at give feedback i hverdagen ofte bliver glemt. Ikke fordi man ikke vil, men fordi de faste opgaver og den generelle opfølgning fylder. Konstruktiv og relevant feedback medvirker direkte til at øge trivsel og motivation. Det er med til at styrke din bedrifts effektivitet. - Derfor er det også en helt central ting, vi arbejder med. Vi starter et nyt hold op til lederkursus med start den 7. januar LEDER I LANDBRUGET Gennem et styrket fokus på din lederrolle og de muligheder og udfordringer det indebærer at være leder, er målet på kurset at medvirke til at skabe øget engagement, motivation og fælles målsætninger for virksomheden. Vi kommer blandt andet omkring emner som: DiSC-profil - hvem er du og hvordan reagerer du over for andre Ledelsesteori hvordan leder du dine medarbejdere Samarbejde & motivation hvordan kan du engagere dine medarbejdere Personale- & Ledelsesstrategi, arbejdet med strategi mission vision Lean, effektive arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse Rationalisering, ensretning & systematik i arbejdet Tid 4 kursusdage kl opstart 7. januar Pris kr. excl. moms, incl. DiSC-profil Tilmelding Senest 17. december 2015 Læs mere på 6 NYT fra LandboThy

7 økonomi & jura Nye regler for beregning af førtids- og folkepension af Hans højhus, økonomikonsulent Folketinget har vedtaget en lovændring (L166) der betyder, at folke- og førtidspension pr bliver beregnet på grundlag af den aktuelle forskudsopgørelse fra SKAT. Dette betyder bl.a., at såfremt man ønsker sin pensionsberegning ændret, skal det ske via en forskudsændring hos SKAT. Størrelsen af den beregnede pension for 2015 fremgår allerede nu af den nye forskudsopgørelse for Omberegning i løbet af året Hvis man ændrer sin forskudsopgørelse i løbet af et indkomstår, vil beregningsgrundlaget for f.eks. folkepension derved også ændres med den mulige konsekvens, at pensionsudbetalingen omregnes for de resterende måneder i kalenderåret. Årlig efterregulering Efter årets udgang sker der en endelig symmetrisk efterregulering på baggrund af indberettet årsopgørelse således, at for lidt/for meget udbetalt ydelse henholdsvis tilbagebetales/opkræves. Helbredstillæg efterreguleres ikke. Tidspunktet for den årlige efterregulering svarer til selvangivelsesfristen, henholdsvis 1. maj (lønmodtagere) og 1. juli (selvstændige). Ældrecheck Vær opmærksom på, at en udbetalt ældrecheck ikke omregnes i løbet af året, hvis indkomsten ændrer sig. Den bliver først efterreguleret året efter, at den er blevet udbetalt. Hvis man forventer at få ældrecheck, er det derfor vigtigt, at forskudsopgørelsen for 2015 er så korrekt som mulig. Forskudsændringen skal foretages senest i den første uge af december/januar afhængig af, om pensionen er forudbetalt eller bagudbetalt. Kan&Vil Hver 4. erhvervsvirksomhed i Thy er kunde hos os - vi sætter pris på din ejendom Tlf Martin T. Hedegaard Hurup Afdeling Tlf.: NYT fra LandboThy 7

8 økonomi & jura Ændring af virksomhedsordningen Af karsten knudsen, chefkonsulent skat Som tidligere beskrevet blev loven om ændringer af virksomhedsordningen vedtaget den 9. september. Der er i loven åbnet et vindue for i perioden frem til 31. marts 2015 at foretage omvalg af visse dispositioner for 2013 under visse forudsætninger. Især hvis følgende forhold gør sig gældende, bør man undersøge, om der kan/skal laves ændringer i 2013 regnskabet: Negativ indskudskonto Selvstændige kan fremover kun spare op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er nul eller positiv (dog overgangsregel med bagatelgrænse). Der kan dog spares op alligevel, hvis summen af negativ indskudskonto og summen af sikkerhedsstillelse ikke overstiger kr. ALT MASKINSTATIONS- ARBEJDE UDFØRES Klipning af læbælter - stor rækkevidde Altid til tjeneste - til gavn for de fleste! GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR Midtthy Maskinstation Niels Erik Gisselbækvej Snedsted Lån placeret i privatområdet uden for virksomheden med sikkerhed i virksomheden Selvstændige, der indtil den 10. juni anvender virksomhedsordning og allerede har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen og / eller har en negativ indskudskonto, suspenderes muligheden for at spare op i virksomhedsordningen. I Landbothy har vi haft vores system til at udtage regnskaber med en negativ indskudskonto på over kr. Vi er i gang med at tage kontakt til kunder for at diskutere, om 2013-regnskabet skal ændres for at afhjælpe de udfordringer, lovændringen giver. Ofte vil konklusionen være, at regnskabet er lavet optimalt også ud fra de nye regler, men vi har også mange regnskaber, hvor vi anbefaler omvalg. Som skrevet forsøger vi at tage kontakt til kunder med negativ indskudskonto på over kr. Da det er mange kunder, det drejer sig om, og der også er kunder, der har lån placeret uden for virksomheden med sikkerhed i virksomheden som beskrevet ovenfor, vil vi også anbefale, man selv tager fat i sit 2013-regnskab. Hvis man er usikker på, om man har udfordringer i forhold til ovenstående, er det en god idé lige at tage en telefonsamtale med sin økonomikonsulent. Læs de seneste nyheder på 8 NYT fra LandboThy

9 økonomi & jura Ramt af ændringerne i virksomhedsskatteloven? af michael lund, økonomikonsulent Er du blevet ramt af ændringerne i virksomhedsskatteloven? - Løsning kan være at omdanne virksomheden til et selskab. Rigtig mange erhvervsdrivende er blevet ramt af lovændringerne i virksomhedsskatteloven med den konsekvens, at de ikke længere kan benytte opsparingsordningen. Ved at benyttelse af opsparingsordningen bliver det skattemæssige overskud beskattet med en aconto skat på 24,5 %. Når man ikke kan benytte denne mulighed, beskattes overskuddet med op til 55 %. Så af et overskud på f.eks. 1 mio. kr. vil man miste likviditet for kr., som kunne være brugt i virksomheden men nu sendes til SKAT i stedet for. Vi er heldigvis i den situation, at vi kan hjælpe rigtig mange, så de kan forsætte med at benytte opsparingsordningen. Der er dog en del, som ikke har mulighed herfor, og disse skal efter vores opfattelse seriøst overveje, om ikke virksomheden fremover skal drives i selskabsform. Grunden til dette er, at hvis den personligt drevne virksomhed omdannes til et selskab, så er der igen mulighed for at spare op, idet overskuddet i selskabet kun bliver beskattet med 24,5 %. Desuden er det lovligt at stille aktierne i selskabet til sikkerhed for private lån. Den mulighed har man ikke længere i virksomhedsskatteordningen. Grundig forberedelse Omdannelse til et selskab kræver en grundig forberedelse. Alle forhold skal vurderes, herunder om det skal være en skattefri eller en skattepligtig omdannelse for at finde den optimale løsning. Fra at man begynder at overveje muligheden for at drive virksomheden i selskabsform, og indtil man står som ejer af et selskab, kan der gå fra en uge til flere måneder. - Så rettidig omhu er så absolut vigtig. Beskatning af indkomster fra et selskab til privat brug for en person Løn op til topskat i kr. Aktieudbytte til 27 % i kr. NYT fra LandboThy 9

10 økonomi & jura 11 måneders regnskabsopgørelse inden nytår Af svend sunesen, økonomikonsulent Det kan stadig nås at få udarbejdet en foreløbig opgørelse af indkomsten for 2014, så man kan foretage skattemæssige dispositioner inden årets udgang. Ønsker man et 11-måneders regnskab lavet, skal man straks rette henvendelse til din økonomikonsulent og aflevere det nødvendige regnskabsmateriale til opgørelsen. Så udfærdiger vi et regnskab, der kan bruges til årets sidste skattemæssige dispositioner. Det er sidste år, der kan indskydes på ratepension efter 30 %-reglen. Normalt kan der højst indskydes kr. på ratepension. Selvstændige kan dog indskyde op til 30 % af overskuddet i virksomheden før renter. Er overskuddet f. eks kr., kan der indskydes kr. på ratepension. Indskuddet skal foretages inden årets udgang er sidste år, selvstændige kan bruge 30 % reglen. Firmajulegaver Virksomheder kan i 2014 give skattefrie firmajulegaver til de ansatte på op til 800 kr. Modtageren skal være ansat og få løn. Der kan ikke gives skattefrie gaver til løs medhjælp i høst, der ikke har fået udbetalt løn. Beløbsgrænsen for gavens størrelse er hævet 100 kr. i forhold til Har medarbejderen ikke i årets løb modtaget andre gaver eller personalegoder, kan der gives skattefri julegave helt op til kr., da der er en bagatelgrænse for personalegoder på kr. Gaven skal gives i form en tingsgave. Gaven må ikke gives i form af kontanter eller et gavekort til bestemte forretninger, hvis den skal være skattefri. Gavebeviser med adgang til at vælge mellem forskellige gaver bestemt af arbejdsgiveren kan derimod godt gives som skattefri julegave. FORSIKRINGMÆGLING Kontakt forsikringsmæglerne Hobrovej Aalborg SV Steve M. Madsen Mobil: Forsikringsrådgivning med stor nytteværdi Professionel og uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning ofte til lavere præmie. Arne Winther Mobil: NYT fra LandboThy

11 økonomi & jura Restskattebetaling 2014 af svend sunesen, økonomikonsulent Frivillig indbetaling af restskat for 2014 skal ske senest den 30. december 2014 for at være uden rentetillæg. Frivillig indbetaling efter 1. januar 2015 tillægges en dag-til-dag rente på ca. 3 %. Indbetaling af restskatten først i januar 2015 vil således kun udløse et beskedent rentetillæg. Har man opsparing i virksomhedsordningen, kan det derfor ofte være en fordel at vente med restskattebetalingen Forskudsopgørelse 2015 Forskudsopgørelsen for 2015 kan ses på dk. Hvis man plejer at få opgørelsen tilsendt med posten, vil den i år blive sendt over den digitale postkasse, med mindre man er fritaget for digital postkasse. Din økonomikonsulent er parat til at hjælpe, hvis du ønsker vores hjælp til at tjekke forskudsopgørelsen for Forskudsopgørelsen bør kontrolleres inden udgangen af 2014, så en eventuel rettet forskudsopgørelse er klar 1. januar NYT fra LandboThy 11

12 økonomi & jura Et målbart og handlekraftigt budget af helle siverstensen, afdelingschef kvæg, og morten spanggaard, chefkonsulent drift Brug budgettet og dine rådgivere til at optimere din bundlinje i et tværfagligt og inspirerende samarbejde. Rigtig mange virksomhedsejere får udarbejdet et budget. En pæn procentdel af dem fordi, de skal! Det er en del af den aftale, de har med deres finansielle samarbejdsparter. Alle burde som udgangspunkt udarbejde et budget for deres egen skyld, for at skabe det nødvendige overblik over sammenhængen mellem mark og stald, råvarebehov, likviditetsforløb m.m. Hvorfor ikke beslutte, det her vil jeg have noget ud af og så bruge en tværfaglig proces til også at sætte konkrete mål for virksomheden i det nye år. Rådgiverne skal naturligvis sættes i spil; de skal udnyttes tværfagligt. Alene kan man meget, men sammen kan man langt mere. Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie Leverandør til fremtidens landmænd Eksempler på målbare områder Grovfoderkvalitet Rentabilitet på koniveau (lav mælkepris) Produktionsomkostninger pr. kvie Lønomkostning pr. årsko Når målene er fastlagt, skal der - inden det nye budgetår begynder - aftales, hvornår og hvordan og på hvilken måde og ikke mindst, hvem skal følge op på hvad. At skabe mål kan bruges til at inspirere og engagere, også blandt medarbejdere. For nogle af målene kan det være en gang i kvartalet sammen med budgetopfølgningen. For andre er det måske en gang om måneden. Beslutningen om mål og opfølgning kan skrives ind i kommentarerne til budgettet. Allermest væsentlig er det dog, at det kommer ind i de impliceredes kalender. Priserne på de produkter, landbruget sælger, har vi meget lidt indflydelse på, selvom det helt sikkert fylder meget i bevidstheden. Måske netop derfor er det rigtig vigtigt, at vi sætter nogle mål for nogle af de områder, hvor vi har en reel indflydelse og hjælper hinanden - ejer, ansatte, rådgivere m.fl. - at nå dem. Kontakt en af dine rådgivere og bestil et tværfagligt møde omkring dit budget. Tlf: NYT fra LandboThy

13 team mink Med AgroMarkets i værktøjskassen af søren peter larsen, svinerådgiver midtjysk svinerådgivning Skal jeg købe soja nu?, Skal jeg vente til efter jul med at sælge korn?, Tror du ikke hellere vi må lukke handlen, der er jo mange andre der handler nu?. Det er spørgsmål jeg ofte møder i min hverdag som foderrådgiver. Der findes ikke ét korrekt svar til disse spørgsmål. Svaret afhænger nemlig af den enkelte landmands strategi eller manglen på samme. Jeg forsøger altid at få en dialog omkring prisniveauer og aktuelle råvarepriser med kunderne. Har vi mulighed for at lave en god handel, skal vi naturligvis reagere. Opdateret på priser og købs/salgssignaler? Jeg bruger flere forskellige værktøjer sammenholdt med et sundt forbehold over for de informationer, der uvægerligt fyger rundt i markedet, når bl.a. foderhandlerne er på sit højeste. Egebjerg Maskinstation Det værktøj, jeg bruger allermest, er AgroMarkets. Det giver for mig et godt overblik over, hvad der rører sig i det efterhånden meget volatile råvaremarked. Jeg får dagsaktuelle nyheder sammenholdt med både korte og lange trends. Jeg bruger informationer fra AgroMarkets i min dialog med kunder, i min vurdering på købstidspunkt osv. Jeg sammenholder det med de informationer, jeg også får fra grovvareselskaberne - er det mon nu også korrekt, når selskaberne råber Ulven kommer? Det er vigtigt for mig at pointere, at når jeg bruger især AgroMarkets, så sidder jeg ikke med de vise sten. Jeg kan ikke styre et råvaremarked fra min stol på mit kontor. Men AgroMarkets giver mig et vigtigt grundlag for at træffe mine beslutninger i samråd med landmanden. Derfor er AgroMarkets altid med i min værktøjskasse. En god og lokal partner for landbruget i Nordvestjylland Din lokale kloakmester Kontakt: NYT fra LandboThy Kloakering Højtryksspulebil Spuling af kloak, dræn, gyllerør og tømning af samletank Er din kloak stoppet af gamle prutter, har vi løsningen der dutter! Egebjerg Maskinstation ApS Hellerødvej Thyholm Tlf / Kornhandel - Såsæd - Frø - Gødning - Planteværn Foderblandinger - Råvarer - Olie - Biobrændsel... Se også en del af vort udvalg på ALTID KLAR TIL EN GOD HANDEL! Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg

14 kvæg Renovér sengebåsen af robert pedersen, bygnings- og kvægrådgiver Og få glæde af den ydelsesstigning, som køerne ofte giver ved et bedre leje. Køerne ligger meget ned, gerne i op til 14 timer i døgnet, så det betyder selvfølgeligt meget, hvordan sengebåsen er mht. blødhed og renhed af lejet. Blødt leje Når madrasserne bliver 8-10 år gamle, bliver de efterhånden hårde at ligge på. Er det kanalmadrasser med gummigranulat, pakker gummiet. Det kunne faktisk hjælpe at ryste dem (tage dem op og genmontere dem), men det er et stort arbejde, og ofte er madrasserne så slidte, at det ikke kan svare sig. Mange kvægbrugere eksperimenterer med ændringer ved strøelsen og eventuelt at opbygge en sengekumme oven på madrasserne. Der er mange grader af dette lige fra at anvende ½ kg strøelse mere pr. ko til at opsætte en bagplanke eller bagkant og dermed opbygge en sengekumme med et løst lejemateriale. Højere bagkant Er madrasserne færdige /slidt op, kan madrasserne fjernes, og der sættes en bagkant af træ eller plast på med en højde på mindst 10 cm (så der bliver et lag strøelse på min. 10 cm). Køerne skal tilvænnes en høj bagkant Egentligt må lejematerialet gerne være mindst 20 cm tykt. Det vil kræve en høj bagkant, som køerne skal op over for at komme op i og ned af sengebåsene. I de fleste tilfælde går det godt, man skal blot være opmærksom på at hjælpe dem i starten, især med at gå ned af sengebåsen igen. Amerikanerne anbefaler bagkanter ved renoveringer af stalde på op til knap 40 cm højde. De lægger stor vægt på min. 20 cm tykt lag løs strøelse. Forskellige typer strøelse i sengekummerne Der er flere muligheder for strøelse, f.eks. halm og kalk, sand og fiber. Undgå trykninger og dårlig yversundhed ved at anvende strøelse nok - sengene skal være fyldt ordentligt op. Foto: Robert Pedersen 14 NYT fra LandboThy

15 kvæg Nogle kvægbrugere forsøger i øjeblikket med en blanding af halm og jordbrugskalk uden sten. Det fungerer godt, og det går tilsyneladende godt med at styre yversundheden. Vær opmærksom på, at kalken bundfælder, så har man spalter på gangene, vil kanalerne efterhånden blive fyldt op. Og der skal være en passende mængde halm i kalken, da kalken ellers bliver hårdt i sengelejerne. Andre kvægbrugere bruger sand, og det er et rigtigt godt lejemateriale, når sandlaget er tykt nok. Ulemperne ved sand er, at det bundfælder. Man skal regne med, at der skal være skrabere i stalden, enten på det faste gulv eller under spalterne. Sandet skal skrabes helt ud i fortanken. Fiber fra separeret gylle kan også anvendes. Der er ingen tvivl om, at lejet er godt for dyrene. Det er yversundheden, der er udfordringen. Vi venter på en farmtest om fiber som strøelse, hvor der forhåbentlig kommer nogle anbefalinger omkring brugen af fiber som strøelse, dels i sengekummer, men også på madrasser. Mere arbejde - med strøning og især rensning Vær opmærksom på, at der skal bruges mere tid på at holde lejet, dels til strøning og dels til rensning/ nedskrabning. Det hjælper, hvis der er monteret en korrekt placeret brystbom, så dyrene ligger med bagenden lige ud over bagkanten. Uden det skal stoppe de mange gode tiltag, så vil jeg erindre om, at for år tilbage blev der bygget stalde med halmmadrasser. Mange af dem er efterfølgende blevet ændret til gummimadrasser pga. det store arbejdsforbrug til at holde halmmadrasserne. Hvis ikke halmmadrasserne er helt i top, så kan man ikke styre yversundheden. Men det bløde leje virkede, for køerne havde ingen trykninger og var rene, når sengene blev passet. Det skal dog nævnes, at netop halmmadrasserne nok kræver mest arbejde. Nye madrasser Til sidst vil jeg nævne muligheden for at montere nye madrasser. Det glemmes ofte, men det er også en oplagt mulighed. Man skal huske, at madrasserne er en sliddel. Måske et indsatsområde - efter april 2015 Køerne kvitterer for de blødere sengelejer med en ofte væsentlig højere ydelse. Måske er det et tiltag til foråret, når mælkekvoten ophører til april Husk i øvrigt at tilpasse højden på inventaret, hvis lejet hæves på grund af løst lejemateriale eller en ny og tykkere madras. Billedtekst: DLG Nordjylland landmandens eget andelsselskab Din total leverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg DLG Nordjylland, Tlf , NYT fra LandboThy 15

16 kvæg Inspirationsgruppe - er det noget? Af robert pedersen, bygnings- og kvægrådgiver LandboThy vil prøve at starte en inspirationsgruppe, hvor kvægbrugere hjælper hinanden med inspiration til, hvordan den enkeltes kvægejendom kan udvikle sig. Mange kvægbrugere gør sig tanker om, hvordan og i hvilken retning deres bedrift skal udvikle sig - men det er svært - og det har stor betydning for mange andre beslutninger på ejendommen. Andre kvægbrugere kunne give megen inspiration til denne proces, da de kender alle forholdene for kvægbrugerne. Det kræver, at vi får skabt et åbent forum, hvor man får alle idéer frem i lyset og vurderet, samtidig med at man er sikker på, at tankerne og idéerne ikke kommer videre til andre mennesker. Til dette er en inspirationsgruppe en god form. Hvordan arbejder vi Arbejdet i inspirationsgruppen minder om en lille erfa-gruppe på 4-5 deltagere, men kun med én besøgsrunde - så stopper gruppen. Under besøget hos hver deltager kommer de øvrige kvægbrugere i inspirationsgruppen hver med alle sine idéer til bedriftens udvikling og indsatsområder. Og hver deltager vurderer alle fremkomne idéer. Efter mødet får besøgsværten en liste over idéerne med deltagernes vurdering. For at få mest muligt ud af inspirationsgruppen, så er det vigtigt, at alle deltagere i gruppen koncentrerer sig og kommer med sine idéer og tanker. Formen for arbejdet i inspirationsgruppen er meget åben inden for gruppen, men udadtil er der tavshedspligt. Vi vil prøve at sammensætte grupperne så deltagerne bor et stykke fra hinanden og ikke kender hinanden. Vi har initiativer i gang med at få kvægbrugere uden for området med i gruppen, og vi håber, det vil lykkes. Robert Pedersen er tovholder for inspirationsgrupperne, og LandboThys afdelinger Økonomi & Jura og Kvæg står bag dette initiativ omkring inspirationsgrupper. Har ovenstående vagt din interesse, så ring til Robert Temaaften Energi- og miljøteknik Tirsdag 13. januar 2015 kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Kom og mød en bred kreds af aktører på én gang og få mere at vide om bl.a. varmegenvinding, varmepumpeanlæg, herunder jordvarme samt gyllekøling, stokerfyr, andre energibesparende foranstaltninger - og TILSKUD hertil. LandhoThy er vært ved et let traktement - ALLE er velkomne. 16 NYT fra LandboThy

17 kvæg Det er vinter fra 1. december Af helle sieversten, afdelignschef kvæg I forhold til dyr, der går ude om vinteren, begynder vinterperioden den 1. december, med mindre der har været vinterlignende forhold inden. Reglerne på området træder i kraft, når der er vinterlignende forhold, det er vigtigt at huske. Det er forår igen fra 1. marts, hvis Kong Vinter har sluppet sit tag på det tidspunkt. Godt huld, foder, vand og adgang til et tørt leje De generelle retningslinjer for dyr, der går ude i vinterperioden er, at de skal være egnet til det. Det betyder, de skal have et kraftigt og tæt hårlag. De skal være i godt huld og have adgang til frisk drikkevand og foder, så dyrene ikke taber sig hen over vinteren, når de går ude. De arealer, de går på, skal have en størrelse, der passer til antallet af dyr. Området er for lille, hvis det bliver trådt op, og dyrene går rundt i mudder. Er de ude mere end i 12 timer i døgnet, skal der være adgang til et læskur eller en bygning, hvor alle dyr kan ligge ned samtidig, og de skal ligge strøet og tørt! Kun helt undtagelsesvis fraviges kravet om læskur eller bygning. Det kan ske, hvis nogle helt særlige forhold gør sig gældende i det område, dyrene går i. Forholdene i naturen skal være sådan, at de kan give dyrene den samme beskyttelse og den samme mulighed for at ligge tørt, som et læskur kan. Det er kun sjældent, det findes på de marker, hvor dyrene opholder sig i vinterperioden. Selvom dyrene har halm til rådighed, som de også ligger i, er det ikke nok, hvis det foregår under åben himmel. Almindelige læhegn vurderes heller ikke at give den nødvendige beskyttelse. Hvor der er regler, er der også undtagelser. I dette tilfælde er undtagelsen får, der ikke behøver læskur. Sommeren er slut, og dyrene, der gik på Agger Tange, er nu kommet på stald. NYT fra LandboThy 17

18 planter & miljø Bliv opdateret med den nyeste viden inden for planteværn og sprøjteteknik Et sprøjtebevis eller -certifikat må ikke være mere end 4 år gammelt. Kursus afholdes tirsdag 27. januar kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Det foregår i samarbejde med Nordjyllands Landbrugskole. Tilmelding: Tlf eller på Introduktion til LetFarm Verdens mest enkle sprøjte- og tidsregistrering på mobil og tablet til dit Mark Online Tirsdag 20. januar 2015 Kl Videncenter for Landbrug deltager i introduktionen. Sted: Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Pris: Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig senest fredag 16. januar på tlf eller LetFarm er er hurtig og sikker måde at registrere tids- og materialeforbrug direkte fra marken med mobil eller tablet. Med GPS-registrering opdager mobilprogrammet automatisk, når du kører ind og ud af marker og beder om få informationer med det samme. 18 NYT fra LandboThy

19 planter & miljø 3 nye udpegninger Af jens lautrup, planteavlsrådgiver Passer udpegningen med virkeligheden? Mange nye arealer (med især kultureng ) er nu kommet på Miljøportalen (www.arealinfo.dk), udpeget som 3-område. Det forlyder, at der er udpeget nye lokaliteter alene i Thisted kommune! Ifølge den hidtidige naturbeskyttelseslov vil det betyde, at kun den hidtidige drift må fortsætte, herunder omlægning, gødskning og sprøjtning, men ikke en intensiveret dyrkning. Hvis/når Naturplan Danmark vedtages i Folketinget, vil der dog komme et forbud mod både gødskning og plantebeskyttelse på disse arealer. Konsekvensen af denne bliver, at arealet udgår af harmoniarealet, grovfoderudbytterne bliver reduceret, og andre plantearter end kulturgræsser vil efterhånden tage over på arealet. Miljøministeren har udtalt, at der gives dispensationsmulighed, hvis Naturstyrelsen finder, at der er tale om ekspropriation. At ikke alle berørte landmænd får erstatning, er endnu et udslag af kammeradvokatens rådgivning af regeringen. Det samme skete jo i forbindelse med randzoneloven. Hvad du bør gøre Begge forhold bliver genstand for en stævning fra Landbrug & Fødevarer. Uanset dette er de nye udpegninger langt fra korrekte, og den eneste mulighed for at få rettet op på uoverensstemmelser er at få kommunen aktiveret. Derfor bør du rette henvendelse til din kommune, hvis du kan se at rimeligt intensivt dyrkede arealer med plantedække af kulturplanter er blevet udpeget som 3. Der vil i den nærmeste fremtid blive lagt en skabelon ud på LandboThys hjemmeside, som du kan anvende til formålet, enten via brev eller mail. Det vil være en fordel at supplere den skriftlige henvendelse med et kort, udskrevet fra Miljøportalen. Hvis du ønsker hjælp kontakt LandboThy Planter & Miljø på tlf Sæt kryds i kalenderen den januar 2015, hvor Herning Kongrescenter er knudepunkt for alle med interesse for planteproduktion, natur, miljø og planlægning i det åbne land. Årets fire hovedtemaer er: Målrettet regulering - Støttemuligheder for jordbrugere - IT på bedriften - Unge landmænd Læs mere og tilmeld dig på: NYT fra LandboThy 19

20 midtjysk svinerådgivning Minus eller plus 30 foderenheder Som hjemmeblander tager du hele ansvaret selv. Et omhyggeligt valg af blandinger, foderstrategier og fastlæggelse af rutiner omkring kvalitetssikring er helt afgørende for, om foderforbruget skal gå imod plus eller minus 30 foderenheder pr. produceret gris. Som hjemmeblander står du med hele ansvaret selv. En mindre afvigelse på f.eks. 10 % for meget mineralforblanding giver en ekstra omkostning på 3-4 kr. pr. produceret gris. Ved en tilsvarende underforsyning vil tabet i form af manglende tilvækst og ringere fodereffektivitet hurtigt blive det dobbelte. Mindre protein i årets høst og ændrede priser på råvarer og mineraler indebærer, at det er alle hjemmeblandere, der bør få udarbejdet nye blanderecepter og få lavet nye aftaler omkring leveringen af tilpassede mineraler. Lån billigt hos Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening - lige nu til 4,45 procent i rente Der ydes lån til maskiner og løsøre. Samtidig er det oplagt at få snakket rutinerne omkring kvalitetsstyringen i hjemmeblanderiet igennem. Med udgangspunkt i besætningens dagsform og potentiale, blandeanlæggets muligheder, de tilbudte råvarer og besætningens erfaringer skal blanderecepter og mineralblandinger tilpasses og justeres til den strategi, der giver den bedste bundlinje. Med en uvildig gennemgang og optimering følger samtidig muligheden for også at få en fair hjemtagning af priser på mineraler (æbler med æbler pærer med pærer). Udbyttet er stabilitet, tilvækst, fodereffektivitet, korrekte priser og sikkerhed for optimalt afkast af hjemmeblanderiet. - vil du vide mere - så kontakt: Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening v/driftsleder Birthe Jensen, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Tlf NYT fra LandboThy

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 2 Lyspunkter i 2016? Side 13 Erfagrupper giver ny inspiration. Side 15 Ny kvælstofregulering #6 DECEMBER 2015

NYT. fra LandboThy. Side 2 Lyspunkter i 2016? Side 13 Erfagrupper giver ny inspiration. Side 15 Ny kvælstofregulering #6 DECEMBER 2015 #6 DECEMBER 2015 NYT fra LandboThy Side 2 Lyspunkter i 2016? Side 13 Erfagrupper giver ny inspiration Side 15 Ny kvælstofregulering NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Lyspunkter i 2016? 2 Delegeretmøde

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde Kære kunde Høst 2014 Årets høst står for døren! For at sikre så god og smidig en afgrødehåndtering, som muligt anbefaler vi dig at kontakte os på forhånd for en aftale om de forventede mængder, som du

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

GRUPPELIV 2015. Orientering om præmie, dækning og administrationsgodtgørelse

GRUPPELIV 2015. Orientering om præmie, dækning og administrationsgodtgørelse GRUPPELIV 2015 Orientering om præmie, dækning og administrationsgodtgørelse Orientering om satser i GruppeLiv 2015 20-11-2014 Præmie og dækning Overskuddet fra et heldigt skadesår i 2013 bruges nu til

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Kvæg Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Tid og sted 17.-21. marts og 3. juni 2003 på AgroForum Koldkærgård Modul 2: 1.-3. september og 2. oktober 2003 på AgroForum

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Forudsætninger... 3 4. Konklusioner fra interviews af landmænd...

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Torsdag den 11. november 2010 kl. 09.00 13.30 VFL, mødelokale 2 Formålet med mødet Deltagerne

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Socialjuraseminar 2017

Socialjuraseminar 2017 SEMINAR i socialjura og arbejdsmarkedslovgivning: Socialjuraseminar 2017 Ved du, hvilken betydning de nye reformer og regler på socialjuraområdet har for dit arbejde? På dette års socialjuraseminar får

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning FORLØBET MINUS 30 - BAGGRUNDEN

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning FORLØBET MINUS 30 - BAGGRUNDEN HVAD ER MINUS 30 FE PR. PRODUCERET GRIS? REDUCER FODERFORBRUGET MED MINUS30 Lisbeth Shooter, Innovation, Fodereffektivitet Gitte Hansen, Gefion Svinerådgivning Svinekongres D. 26. okt. 2016 At reducere

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS 2014. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar!

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar! KE ULYK GRUPPELV GRUPPEPENSON SUNHESFORSKRNG OM G SY HEL B R E Landbrug & Fødevarers forsikrings- og pensionstilbud tager alle udgangspunkt i landmandens behov. Ordningerne er billige og de har attraktive

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

nyheder og information fra danish agro April 2012 læs om

nyheder og information fra danish agro April 2012 læs om nyheder og information fra danish agro April 2012 læs om Velbesøgt generalforsamling og områdemøder Revideret kvægfodersortiment klar Billigere afhentning af spildolie Forårsavis fra Danish Agro Shoppen

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE DB-TJEK SLAGTESVIN NOTAT NR. 324 DB-tjek opgørelserne er analyseret for forklarende faktorer for dækningsbidrag og omkostninger over perioden 2004 til og med 202. Der er fundet en række variabler, som

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Ejendomskonsulenter pr. 4. juli 2008

Ejendomskonsulenter pr. 4. juli 2008 Ejendomskonsulenter pr. 4. juli 2008 Carsten Dinsen Andersen LHN Industriparken 1 6360 Tinglev 7364 3000 cda@lhn.dk Conni Møller Andersen Ndr. Boulevard 95 7521 2444 cma@lrs.dk Lars Bach Andersen lba@landbofyn.dk

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Potentielle værter til Kvægproduktion 2010

Potentielle værter til Kvægproduktion 2010 Landbo Limfjord Navn Søren Bethelsen Kristian Balsby Søren Brogaard Laurits Lund Roersen Christensen dresse Lauhedevej 13 Egebjerg Gravgårdsvej 2 Daugbjerg Birkesøvej 10 Gammelstrup Roslevvej 38 7880 Roselv

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy #3 MAJ 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Vækst, vækst og atter vækstplan Side 12 Kalven - i et krydsfelt mellem teori og praksis Side 16 Nye udspredningsarealer for husdyrgødning NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

12-12-2014. Grupper. Velkommen til hjemmeblandermanagement. Spørgeundersøgelse Ønske om erfamøde. Tilfredshed med erfamøder

12-12-2014. Grupper. Velkommen til hjemmeblandermanagement. Spørgeundersøgelse Ønske om erfamøde. Tilfredshed med erfamøder Grupper Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe Jens Korneliussen Jes Callesen Esben Skøtt Laue Skau Birgitte Mia Bendixen Niels Chr. Dørken Tommy Nielsen Henning Bang Steen S. Christensen Gorm Jessen Anders Christensen

Læs mere

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy #6 DECEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde onsdag d. 28. nov. 2007 i Skive

Referat af Regionsbestyrelsesmøde onsdag d. 28. nov. 2007 i Skive Viborg d. 30-11-2007 Referat af Regionsbestyrelsesmøde onsdag d. 28. nov. 2007 i Skive Revideret dagsorden: 1. Velkomst og tilføjelser til dagsorden 2. Godkendelse af referat fra forrige møde 3. Diskussion

Læs mere

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007 I november 2007 mistede Region Østjylland et mangeårigt skattet medlem, idet Willi Christensen efter 2 års kamp mod en kræftsygdom, måtte give op. I regionen vil vi mindes Willi som en positiv person,

Læs mere

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang.

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang. Rolstrup Tidende April 2013 52. udgave 6. årgang. Gerda s hjørne Nu orker vi snart ikke mere blæst og kulde!! - Marts har da i særklasse været kold og blæsende, og jeg som troede foråret var lige om hjørnet!!

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

PROGRAM. Driftsøkonomi på kvægbedrifter. - for fagrådgivere

PROGRAM. Driftsøkonomi på kvægbedrifter. - for fagrådgivere PROGRAM Driftsøkonomi på kvægbedrifter - for fagrådgivere Tid og sted 1. del: 15. 17. august 2005, Aarslev Kro, Århus 2. del 5. 7. september 2005, Aarslev Kro, Århus Opsamlingsdag: 3. oktober 2005, Landscentret,

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere