Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro"

Transkript

1 20. årgang, nr. 1 Danmark Februar 2007 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Teorien passer med praksis Grontmij Carl Bro udfører bæreevnemålinger, hvor vi ved hjælp af et faldende lod måler belægningens styrke. Grontmij Carl Bro har i flere år udført hyppige bæreevnemålinger på en forsøgsstrækning i det tidligere Ribe Amt. Målingerne viser, at de teoretiske forudsigelser om restlevetid passer med praksis. Bæreevnemålinger har i mange år været grundlaget for beregninger af, hvor længe en vej forventes at holde, og hvor det er nødvendigt at forstærke vejen, så den holder, indtil en gennemgribende renovering er planlagt. Grontmij Carl Bro har meget stor erfaring med at udføre bæreevnemålinger. Det er en måling, hvor kraften fra et faldende lod via gummibuffere overføres til en stiv plade, der er placeret på belægningen. Man måler nedsynkningen af pladen og kraften, som overføres til overfladen, og ud fra målingen kan tilstanden af vejens underliggende lag beregnes. Grontmij Carl Bro har altid sagt, at faldlodsmålingerne giver et ganske præcist billede af, hvordan vejen ser ud under slidlaget. Men nu er det også bevist. Det tidligere Ribe Amt skulle i 2000 indgå en funktionskontrakt, og både amtet og den entreprenør, som indgik aftalen, havde brug for at vide, om den teoretiske levetid, som bæreevnemålingen forudsagde, nu også holdt. Derfor blev en strækning mellem Hejnsvig og Grindsted udlagt til forsøg. Bæreevnen blev målt og den teoretiske levetid blev beregnet og siden udførtes kontrolmålinger med hyppige mellemrum for at se, om teori passede med praksis. Til den gode side»vejen blev bæreevnemålt, og der blev udført asfaltarbejder, så den forventede restlevetid blev 15 år. Det er det tidsrum, man oftest regner med, at der går mellem fornyelse af slidlag, og det var i dette tilfælde også funktionskontraktens løbetid. Et år efter at den beregnede forstærkning var blevet påført, blev der igen foretaget bæreevnemålinger, og de viste en forventet restlevetid på mellem 12 og 22 år. Også senere målinger viser, at nedbrydningen foregik i det tempo, som var forudsagt endda med en fin margen til den gode side,«fortæller projektchef Jens Preben Pedersen fra Vejmanagement i Grontmij Carl Bro. At det således er bevist meget klart, at teorierne passer med praksis, åbner store muligheder for besparelser i kommunerne. Ved at foretage en bæreevnemåling først kan det optimale asfaltlag beregnes. Du behøver hverken at spilde asfalt på strækninger, som er gode nok, eller risikere at lægge for lidt på, så vejen skal repareres i utide. Mere Information: Jens Preben Pedersen, dg Dialog kan give dig et endnu bedre RoSy Samme vejstandard gennem syv kommuner Syv humane databaser skal slås sammen Spændende udfordring på Lolland Samarbejdet intensiveres Intern kontraktstyring på flere måder Grontmij Carl Bro leverer koncept til Tyskland

2 Leder Side 2 dg DIALOG kan give dig et endnu bedre RoSy Carl Bro hedder nu Grontmij Carl Bro Carl Bro er blevet en del af Europas femtestørste rådgivningsvirksomhed, det hollandske Grontmij, og det fejrer vi ved at give os selv et nyt fornavn. Fra og med den 1. februar 2007 hedder vi Grontmij Carl Bro. Vores kunder vil dog ikke mærke den store forskel i dagligdagen. Kontaktpersoner, konsulenter og rådgivere i Vejmanagement er de samme. Og det arbejde og den rådgivning, der er i gang, fortsætter som hidtil. Men det giver naturligvis en række fordele, at vi nu er en del af Europas femtestørste ingeniørvirksomhed. Vi kan trække på større ekspertise, en styrket produktudvikling og inspirerende faglig udveksling på europæisk plan til gavn for kunder og samarbejdspartnere. Også for Vejmanagement gælder, at der ikke sker ændringer i dagligdagen lige nu. Men på bare lidt længere sigt betyder fusionen en række yderligere fordele for dig som medarbejder i vej- og parkafdelingen eller som politiker med ansvar for infrastrukturen i kommunen samt ikke mindst for jeres kunder borgerne i kommunen. Det kan du blandt andet læse mere om i artiklen her ved siden af. God fornøjelse med den og med alle de andre artikler i dette nummer af Vejlederen. Grontmij har et vejforvaltningssystem, der hedder dg DIALOG, som anvendes af 60 procent af de hollandske kommuner. Det kan sagtens få positiv indflydelse på udviklingen af nye moduler til RoSy»Det vigtigste er, at filosofien bag dg DIALOG er den samme som for RoSy. Det hollandske system bygger på kobling til kort og GIS. Det er modulopbygget, så det nemt kan tilpasses den enkelte kommunes behov. Og endelig er det brugervenligt med automatisk opdatering, uanset hvor du retter i systemet, samt en Windows-lignede brugerflade, der er nem at finde rundt i,«påpeger markedschef Jørn R. Kristiansen, Grontmij Carl Bro, Vejmanagement. Helt konkret indeholder dg DIALOG nogle moduler, som RoSy ikke har og omvendt. Tilsammen kan de to systemer byde på moduler til faciliteter, som enhver vej- og parkafdeling kan tænkes at administrere bl.a. er der moduler til golfbaner og til vedligeholdelse af legepladser i det hollandske system. Større kommuner nye opgaver»opgaverne i de nye kommuner bliver flere, og samarbejdet mellem forvaltningerne udbygges mere og mere. Derfor er der i stigende grad brug for forvaltningssystemer, som skaber sammenhæng, og som kan bruges i hele den tekniske forvaltning,«siger Jørn Kristiansen. I vejforvaltningen kan man eksempelvis få brug for oplysninger og rådgivning om bygninger, rensningsanlæg eller netop golfbaner og andre rekreative faciliteter. Derfor vil vi se systemer, som er modulopbyggede, og som fungerer på samme måde og trækker på de samme grunddata, uanset hvilket modul du anvender. Systemerne vil kunne anvendes af alle i forvaltningen og være uafhængige af, hvor du befinder dig fysisk. Også RoSy er på vej i den retning fx med inddragelse af broforvaltningssystem og yderligere udbygninger af web og web-gis løsninger.»og samarbejdet med vores hollandske ejere kan meget vel accelerere den udvikling. Vi mødtes for første gang med vores hollandske kolleger her i februar og tog hul på drøftelserne om, hvordan vi kan bruge hinandens viden til et endnu mere effektivt system,«afslører Jørn Kristiansen. Brugerfladen for RoSy og dg DIALOG herunder ligner hinanden. Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Grontmij Carl Bro, Vejmanagement

3 Side 3 Ring 3 Foto: Grontmij Carl Bro Samme vejstandard gennem syv kommuner Trafikanterne på Ring 3 ved København skal opleve ens vedligeholdelsesstandard, selv om de passerer syv kommuner. Trafikanterne på Ring 3 skal ikke opleve negative virkninger af, at vejen nu bestyres af syv kommuner i stedet for ét amt. Kommunerne har derfor nedsat en fælles koordinationsgruppe, og Grontmij Carl Bro hjælper med at skabe et grundlag for en ensartet belægningsstandard. De ligger som perler på en halskæde rundt om København kommunerne Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Rødovre, Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. De er bundet sammen af en af hovedstadsområdets mere trafikerede veje, Ring 3. Fra årsskiftet er det op til kommunerne at bestyre vejen i fællesskab.»i Vejsektoren er vi mere end i nogen anden sektor vant til at arbejde sammen, fordi tre myndigheder har haft ansvaret. Derfor var det heller ikke så svært at finde fælles fodslag i denne sag,«siger vej- og parkchef i Gladsaxe Kommune, Ivan Christensen, der er leder af det fælles sekretariat for Ring 3. Fælles tilstandsregistrering De syv vejbestyrelser er enige om at tilstræbe at fastholde en ensartet høj standard på kørebaner og i særdeleshed på cykelstier, samt at fortove skal være i sikkerhedsmæssig god og forsvarlig stand, som det er formuleret i kommissoriet for Ring 3-koordinationsgruppen.»Ligesom i amtet vil vi planlægge vedligeholdelsen af kørebaner ved hjælp af et digitalt vejvedligeholdelsessystem med tilhørende tilstandsregistreringer,«oplyser Ivan Christensen. Grontmij Carl Bro opretter og vedligeholder en fælles RoSy-database for Ring 3. Alle data kommer fra Københavns Amts RoSy-database og fra VIS. Det er derudover aftalt, at Grontmij Carl Bro skal udføre årlige tilstandsregistreringer og optimeringer af de kommende års belægningsarbejder ud fra den valgte fælles standard. De første anbefalinger er netop afleveret til Ring 3-samarbejdet. Kan bruges i hele landet»men det er naturligvis op til de enkelte kommuner, om de vil udføre de anbefalede asfaltarbejder, ligesom det også er kommunerne, som bestiller arbejdet hos entreprenørerne. Naturligvis forsøger vi så vidt muligt at koordinere tingene ligesom vi gør med andre veje, der krydser kommunegrænserne. Men det er et kompliceret puslespil, der også involverer budgetter, politiske beslutninger og de øvrige aktiviteter, der foregår i park- og vejafdelingerne,«påpeger Ivan Christensen. Normalt indgås der bilaterale aftaler om veje, der krydser kommunegrænser. Det særlige ved Ring 3 er, at alle syv kommuner står bag én fælles målsætning for vejen. Mange steder i landet er der på samme måde tidligere amtsveje, som nu går gennem flere kommuner. Derfor vil mange skæve til Ring 3-modellen, når fremtidens standarder for de gennemgående veje skal fastlægges.»den gamle Roskilde Landevej er et andet eksempel fra samme område. Her har de involverede kommuner netop valgt en tilsvarende løsning,«oplyser gruppeleder Erling Kristiansen, Grontmij Carl Bro, der gerne deler ud af erfaringerne med de sjællandske samarbejdsaftaler. Mere Information: Erling Kristiansen,

4 Lolland Side 4 Spændende udfordring på Lolland Lolland Kommune består af syv gamle kommuner. Det bliver ikke let at få skabt helhed på vejområdet, men på Lolland tager man det som en udfordring og glæder sig til fremtiden og kurserne for RoSy-brugerne. Med syv kommuner fra Maribo i Øst til Nakskov i Vest og Rødby som Østdanmarks port til kontinentet er Lolland Kommune den kommune i landet, som består af flest gamle kommuner. Syv vejforvaltninger skal trække samme vej. Og første skridt er et fælles værktøj: RoSy vejforvaltningssystem.»i øjeblikket er vi i gang med at lægge data sammen og oprette fælles vejklasser. Arbejdet er ikke helt ligetil ikke så meget fordi vi består af syv gamle kommuner, men snarere fordi der er stor forskel på by- og landområder. Vi har for eksempel ikke tidligere registreret fortove, kantsten og den slags i landkommunerne,«siger fagchef Søren Jensen fra Forsyning, Park og Vej i Lolland Kommune. Positiv stemning Søren Jensen har stadig kontor på materielgården i den tidligere Rudbjerg Kommune ved Dannemare. Lolland Kommune har i lighed med de fleste andre sammenlægningskommuner besluttet at køre videre denne vinter, som om intet var hændt.»vi har fortsat syv materielgårde, hvorfra vintervedligeholdelsen styres efter samme plan som sidste år. Men til april bliver det mere rationelt med driftscentre i Nakskov og Maribo, fælles serviceniveauer mv.,«fortæller Søren Jensen. Han er klar over, at overgangen fra en lille landkommune, hvor ethvert lille slaghul har været registreret i vejformandens hoved, til en strømlinet storkommune, hvor hele infrastrukturen skal dokumenteres og vedligeholdes mest kosteffektivt, ikke bliver helt let.»men vi oplever en god og positiv stemning. Alle tager det som en spændende udfordring i stedet for som problemer. Der er nedsat forskellige teams, som hver især skal fastlægge kommende arbejdsopgaver og samarbejdsrelationer. Vi skal spare procent på vejområdet, og det bliver ikke let, men vi vil kigge på det i en positiv ånd,«siger en optimistisk Søren Jensen. Store forventninger til RoSy I Lolland Kommune har man store forventninger til, at RoSy kan være med til at effektivisere Foto: Ib Geertsen vejforvaltningen, så besparelserne ikke bliver så mærkbare.»vi glæder os i hvert fald til at komme i gang med at lære at bruge vores nye værktøj, så vi kan få en effektiv forvaltning af vores 1350 km veje - inklusive 160 km tidligere amtsveje. RoSy er et værktøj, som jeg håber, vi får megen glæde af. Men selvfølgelig skal det læres - ligesom når man tager kørekort,«søren Jensen, Lolland Kommune har store forventninger til RoSy understreger Søren Jensen, der få dage efter Vejlederens besøg skulle deltage i et to dages RoSy-brugerkursus sammen med kollegerne fra Lolland Kommune. Jørn R. Kristiansen,

5 Side 5 Guldborgsund Foto: Ib Geertsen Foto: Ib Geertsen Vi har brug for at få registreret al den viden, som findes i hovederne på vejfolkene, påpeger teknisk assistent Jørn Kamper Nielsen, Guldborgsund Kommune Syv humane databaser skal slås sammen Indsamling og opdatering af informationer. Det er den vigtigste opgave for Guldborgssund Kommune netop nu. Data findes, men spredt og i uensartet form.»vi fandt hurtigt ud af, at det var utroligt vigtigt at få registreret den viden, vi har om vores 1400 km veje. I de seks gamle kommuner, Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster samt i amtet var denne viden registreret på vidt forskellige måder. Og meget af den fandtes faktisk i hovederne på vejingeniører og andre. Så opgaven for den nye Guldborgsund Kommune er at omdanne syv humane databaser til én elektronisk, som vi alle kan bruge.«sådan beskriver teknisk assistent Jørn Kamper Nielsen fra Vejenheden med et smil situationen for den nye Guldborgsund Kommune. En stor-fusion af seks mindre kommuner skal fungere som én enhed i en region med kompleks infrastruktur, 1400 km veje, inklusive 175 km tidligere amtsveje og en bro over et trafikeret farvand.»en vigtig ambition lige nu er at få lavet et dækkende kort over kommunens veje, hvor vi kan få et overblik over den aktuelle status og få samlet al den viden, vi har om vejene på en entydig måde,«fortæller Jan Uhre-Nielsen, som er teamleder for Vejenheden. Foto: Ib Geertsen Først data så redskab Det blev RoSy, som de seks kommuner valgte, men det var marginalerne, der afgjorde, om det skulle være det ene eller andet af de systemer, der var at vælge mellem. På Falster og Østlolland handler det først og fremmest om selve dataregistreringen. Det haster faktisk med at registrere data og overføre viden for nogle af de humane databaser står med det ene ben inde i den tredje alder, hvor otiumet skal nydes.»og vi har god hjælp af Grontmij Carl Bro i forbindelse med indsamling, overførsel og opdatering af data,«fortæller Jan Uhre-Nielsen, der mener, at der stadig er et stykke vej, inden RoSy bliver et dagligdags redskab i Guldborgsund Kommune.»Når vi først har fået referencekortet med alle oplysninger, skal selve harmoniseringsarbejdet gøres færdigt. De forskellige vejklasser skal tilpasses virkeligheden. Vi har gjort det rimeligt ens i de seks kommuner, men der vil alligevel være mange steder, hvor klassificeringen skal justeres,«supplerer Jørn Kamper Nielsen. Først når alle data er registreret, og vejklasser mv. er harmoniseret, forventer Guldborgsund Kommune at kunne anvende RoSy som et stykke værktøj i vejforvaltningen.»men vi skal først finde ud af, hvem der skal have adgang til hvilke data. Hvis en medarbejder fx er ude at lave en tilstandsregistrering på en bærbar computer, skal vi sikre os, at vedkommende ikke senere overskriver eventuelle andre rettelser, som er lavet i mellemtiden. Det kræver datadisciplin, og vi skal have lavet nogle retningslinier, inden vi går i gang,«påpeger Jørn Kamper Nielsen. RoSy-konsulent Rita Kjeldsen fra Vejmanagement i Grontmij Carl Bro, oplyser, at det er vigtigt at etablere arbejdsprocesser, som sikrer, at der ikke sker fejl, og Grontmij Carl Bro hjælper gerne kommunen med processer og regler, som formindsker risikoen for fejl. Rita Kjeldsen, Foto: Ib Geertsen Teamleder Jan Uhre-Nielsen, Guldborgsund Kommune Konsulent Otto Mogensen fortalte Rosy-brugerne i Lolland Kommune om systemet. RoSy i brug for første gang.

6 Samarbejde Side 6 Samarbejdet intensiveres Samarbejdet mellem kommuner og rådgivende ingeniørfirmaer vil blive intensiveret i den kommende tid. Grontmij Carl Bro ser frem til tættere relationer, der vil være en fordel for begge parter. I denne artikel tager vi pulsen på samarbejdet nu og i fremtiden. Tidligere blev rådgivende ingeniører af mange kommuner kun betragtet som leverandører af projekter eller knowhow af en eller anden slags. Men i dag vinder andre og tættere samarbejdsformer mere og mere frem, ligesom rådgivning inden for flere områder end gængs ingeniørarbejde varetages af virksomheder som Grontmij Carl Bro. Vejlederen spurgte nogle af deltagerne på Kommunalteknisk Chefforenings årsmøde i efteråret 2006 om deres forventninger til samarbejdet efter kommunalreformen:»der er to parametre, som peger på et øget samarbejde. For det første får vi ikke fyldt alle ledige stillinger til at dække det behov, vi har i hvert fald ikke hos os i yderområderne. Derfor er vi nødt til at hente hjælp udefra. Vi har behov for mere ekspertise, end vi kan hente i egne rækker. Dernæst har vi brug for nogen at sparre med, så vi kan få skabt sammenhæng mellem eksempelvis kommuneplaner og trafikplanlægning, kollektiv trafik og prioritering af anlægsarbejder,«sagde Henning Bundgaard, der dengang var teknisk chef i Sydthy Kommune én af de tre kommuner, som nu er blevet til Thisted Kommune. Viljen til og behovet for et tæt samarbejde var altså til stede.»men spørgsmålet er, om der er penge til det,«tilføjede Henning Bundgaard realistisk. Samarbejde med plus på bundlinien Uanset hvem vi spurgte, så gik svarene nogenlunde i samme retning: Samarbejde? Ja tak! Men har vi råd? Men KTCs årsmøde handlede også om andre samarbejdsformer end de traditionelle leverandør/kundeforhold. I dag tager eksterne rådgivere og kommunalt ansatte eksperter ofte et fælles ansvar for, at en opgave bliver løst så effektivt og tilfredsstillende for borgerne som muligt. I sidste ende bliver rådgiverydelsen så ikke en udgift, men en besparelse. Del viden og få mere En anden mulighed for kommunerne er at få del i den viden, som ingeniørvirksomheder besidder. Grontmij Carl Bro har i mange år haft medarbejdere udstationeret i kommuner og amter. Her har de løst opgaver fra sagsbehandling til specielle udviklingsprojekter. De er vendt hjem med større viden, og de har også afleveret noget viden ude i de kommunale forvaltninger. Grontmij Carl Bros holdning er, at videndeling altid er en fordel for begge parter, for viden er jo én af de mærkelige størrelser, som der bliver mere af, jo mere man deler den. En af dem, som har mange positive erfaringer med at blande kortene er bygherrerådgiver Susanne Weihe fra Project Management Grontmij Carl Bro. Hun har i otte år været ansat hos Vej og Park i Københavns Kommune, hvor hun blandt andet har arbejdet med planlægning og ressourcestyring af personale og projekter. Her har hun arbejdet tæt sammen med udstationerede Grontmij Carl Bro-medarbejdere, og hun er ikke i tvivl om, at begge parter nyder gavn af den rammeaftale, Grontmij Carl Bro har indgået med Københavns Kommune: Der var konstruktiv dialog og blev skabt nye relationer på ERFA-mødet om intern kontraktstyring. Foto: Grontmij Carl Bro Intern kontraktstyring på flere måder Kommunerne anno 2007 har fået flere opgaver. En hel del har også fået ny struktur og organisation. Det skaber behov for at aftale, hvordan arbejdsopgaverne skal løses og fordeles. Og interessen for at høre om, hvordan andre håndterer sådanne aftaler eller interne kontrakter er stor. Grontmij Carl Bro har fået flere tilkendegivelser om, at der er behov for at udveksle erfaringer om intern kontraktstyring, og da vi

7 Side 7 ERFA-gruppe»Grontmij Carl Bro udstationerer i kraft af rammeaftalen projektledere til større og mindre projekter. Og det er inspirerende for begge parter, at der ind i mellem kommer nye medarbejdere, som ser på opgaverne med stor faglig viden og friske øjne,«fortæller Susanne Weihe, der dog også understreger, at det skal foregå på den rigtige måde.»den udstationerede medarbejder skal deltage i arbejdet og i andre aktiviteter på lige fod med kommunens øvrige medarbejdere. Den udstationerede medarbejder eller rettere den nye kollega skal tage del i fx uddannelse og planlægning samt sociale aktiviteter. Så vil medarbejderne fra fx Grontmij Carl Bro udvise stort engagement, og det udvikler både de kommunale og de udstationerede medarbejdere,«påpeger Susanne Weihe. Mobil Læring kaldes et projekt, som er søsat af Kommunernes Landsforening og IDA, Ingeniørforeningen i Danmark. Ideen er at udstationere kommunalt ansatte ingeniører i kortere tidsrum enten i andre kommuner eller hos samarbejdspartnere.»vi deltager i projektet, som skal klargøre, hvor meget kompetence en medarbejder kan tilegne sig i et andet job af op til et halvt års varighed. At udveksling af viden har en gavnlig effekt på såvel den organisation, som udstationerer en medarbejder, som den, der modtager vedkommende, er vi ikke i tvivl om hos Grontmij Carl Bro,«fortæller Michael Aakjer Nielsen, der er salgschef for kommunal kontakt hos Grontmij Carl Bro. Kom til os og få flere kompetencer Men udveksling af kompetencer kan gå begge veje. Nu har kommunernes højt uddannede medarbejdere mulighed for at arbejde i op til et halvt år hos Grontmij Carl Bro og dermed få udviklet sine kompetencer yderligere. Michael Aakjer Nielsen, også synes, at det er en god idé, etablerede vi i januar en ERFA-gruppe om intern kontraktstyring. Første møde blev holdt med stor succes midt i januar. Der var konstruktiv dialog, og ikke mindst blev der skabt nye relationer mellem deltagerne fra kommunerne. På mødet blev rammerne for ERFA-netværket formuleret, og deltagerne brainstormede aktivt, så de i fællesskab kunne finde de emner, der skal være i fokus på næste ERFA-møde.»Og hver af den halve snes deltagere, der var med på mødet, havde fundet sin måde at organisere sig på. Tendenserne i kommunerne er meget forskellige; nogle kommuner organiserer sig på en blød, dialogbaseret måde, mens andre foretrækker helt klare linier som fx en entreprenørmodel, vi drøftede på mødet. Uanset model er der klare fællesnævnere for deltagerne, nemlig ønsket om inspiration og udvikling i organiseringen, «siger ingeniør Lone Ankjær fra Vejmanagement i Grontmij Carl Bro, der samlede trådene på ERFA-mødet. Interessen for at høre om, hvordan andre gør er fortsat stor, og gruppen har besluttet at holde endnu et møde. Det bliver den 22. marts, hvor også nye deltagere er velkomne. Lone Ankjær,

8 Returneres ved varig adresseændring Pilotprojekt side 8 Grontmij Carl Bro leverer koncept til Tyskland Vejmanagement i Grontmij Carl Bro skal til den tyske delstat Nordrhein-Westfalen levere et koncept for, hvordan samarbejdet med entreprenører skal foregå, og hvordan funktionsudbud og andre aftaler skal skrues sammen.»grontmij Carl Bro har fået mulighed for at præge udviklingen og vejvedligeholdelsen i Nordrhein-Westfalen og måske i hele Tyskland. Vi er nemlig blevet valgt til at levere et koncept for, hvordan man bedst muligt kan lave funktionsudbud og mere vidtrækkende samarbejdsformer mellem vejmyndigheder og de, der i praksis skal stå for vejvedligeholdelsen. I første omgang er opdragsgiveren Tysklands folkerigeste delstat Nordrhein-Westfalen,«fortæller markedschef Jørn R. Kristiansen fra Vejmanagement i Grontmij Carl Bro. Der er tale om et pilotprojekt for Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (PPP-Task Force) und dem Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein- Westfalen, og formålet med et sådant projekt er at uddrage erfaringer, som også kan bruges i resten af landet.»så med det omfattende pilotprojekt kommer vi måske til at påvirke udviklingen i hele Tyskland, hvor de kalder projektet et studie til etablering af nye paradigmer i forbindelse med OPP-projekter for veje. Men det er nok at tage munden lidt fuld,«påpeger Jørn Kristiansen. Danske erfaringer giver besparelser»i virkeligheden er der snarere tale om udvidede funktionsudbud end om OPP-projekter. Det skal klart defineres i udbuddet, hvilken standard vejen skal afleveres i efter mange år. Men vi kalder det udvidet, fordi vilkårene skal formuleres i et tættere samarbejde mellem udbyder og entreprenør, end det er normal praksis Og herhjemme skal der nok lidt mere afgørende nyt til, før vi tør kalde det et paradigmeskift,«siger Jørn Kristiansen med et smil. Han tilføjer, at dét, der skal leveres i Tyskland bortset fra omfang og størrelse af vejnettet, ikke er stort anderledes end, hvad Grontmij Carl Bro har gjort så mange gange før for adskillige danske kommuner.»det handler på den bløde side om at definere, hvordan et funktionsudbud skal formuleres og organiseres for, at det fungerer. På den mere tekniske side handler det om at definere fælles referencerammer, så begge parter altid kan følge med i, om forudsætningerne holder. Det sidste gøres fx ved at udføre tilstandsmålinger ved hjælp af udstyr til måling af bæreevne, sporkøring, jævnhed Foto: Grontmij Carl Bro m.m. og derefter beregne udviklingen i vejens tilstand i hele udbudsperioden ved hjælp af RoSy. Set med danske øjne er der altså ikke så meget nyt i det. I Tyskland er man ikke alle steder vant til at tænke på den måde, men anvender i stedet hyppige og ressourcekrævende inspektioner. De danske erfaringer kan altså bruges til at spare penge i Tyskland,«påpeger Jørn Kristiansen, der tilføjer, at flere og flere i Tyskland dog er ved at få øjnene op for fordelene ved at bruge vejforvaltningssystemer som RoSy. Jørn R. Kristiansen, De tyske veje i Nordrhein-Westfalen ligner de danske. Derfor kan Grontmij Carl Bros erfaringer med at bruge RoSy til at beregne vejenes fremtidige tilstand på baggrund af målinger her og nu umiddelbart overføres til Tyskland. Tyskerne kan dermed spare dyre inspektioner. Udgiver: Grontmij Carl Bro Vejmanagement Ansv. red.: Jørn R. Kristiansen, Redaktion: Gordon Vahle, Produktion: Zornig A/S Oplag: stk. Grontmij Carl Bro Kokbjerg Kolding T F

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro

Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro 23. årgang, nr. 2 Danmark Juni 2010 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Driftsafdeling sat i spil Hverdagen i en kommunal driftsafdeling består af ad hoc-opgaver fra borgere, politikere

Læs mere

VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts 2005. RoSy EFTER 1. januar 2007

VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts 2005. RoSy EFTER 1. januar 2007 VEJlederen 18. årgang nr. 1 Carl Bro Gruppen Marts 2005 Flere fordele med RoSy Der er ingen grund til at vente med at anskaffe RoSy, som på flere måder vil kunne gøre sammenlægningen lettere. Og det bliver

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Hvad var gået galt, siden de stadig havde behov for teknisk bistand, når de nu havde det hele i forvejen?

Hvad var gået galt, siden de stadig havde behov for teknisk bistand, når de nu havde det hele i forvejen? Eksport af know-how hvor svært kan det være? Per Bastholm Mathiasen Projektleder Grontmij-Carl Bro Jette Ravn Vestergaard Kommunikationsrådgiver En af vores konsulenter fik til opgave at træne medarbejderne

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Læring fra Innovationsworkshop

Læring fra Innovationsworkshop Læring fra Innovationsworkshop Lars Elmgreen, Jørgen Eriksen og Kasper J. Johansen Psykiatrien Syd, Broen til bedre Sundhed & Formål med dagen Kortlæg og udfold konkrete udfordringer i forbindelse med

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Illumi bidrager til dansk softwareeksport

Illumi bidrager til dansk softwareeksport Case Systematic Illumi bidrager til dansk softwareeksport Illumi leverer software til Danmarks største privatejede softwareproducent. Globalt ekspanderende Systematic kunne have bygget sit eget website,

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Frokost Krise Gasanlæg

Frokost Krise Gasanlæg Gode historier, som er skrevet og fortalt på FKG-workshops 21. maj 2014 Ad nye veje, til ældrepleje Vi får flere og flere ældre, men ikke flere ressourcer til plejen. (Den brændende platform). Rigtig meget

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 1.1 Baggrund 2

OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 1.1 Baggrund 2 VESTHIMMERLANDS VAND OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015 Mastra og nøgletalsdatabase Marts 2015 Kontakt Fagspecialist: Niels Moltved 7244 3182 nem@vd.dk Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen 4037 1900 bjp@vd.dk vejdirektoratet.dk/raadgivning kmastra kmastra er

Læs mere

Virksomhedsgrundlag - 2005

Virksomhedsgrundlag - 2005 VISITATIONS T E A M E T V i s i t a t i o n s t e a m e t s m i s s i o n V i s i t a t i o n s t e a m e t s v æ r d i e r K v a l i t e t s o p f ø l g n i n g M å l s æ t n i n g e r Virksomhedsgrundlag

Læs mere

Vejlederen. Er din infrastruktur klar til skybrud?

Vejlederen. Er din infrastruktur klar til skybrud? 21. årgang, nr. 3 Danmark Oktober 2008 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Søren Holm/chiliarkiv.dk Konference om klima og infrastruktur: Er din infrastruktur klar til skybrud? Mere og kraftigere

Læs mere

HOD 2 års erfaringer med fuldskala drift - og på vej videre

HOD 2 års erfaringer med fuldskala drift - og på vej videre HOD 2 års erfaringer med fuldskala drift - og på vej videre Helhedsorienteret Kamilla DamgaardDriftsstrategi, Præsentation kamdam@tmf.kk.dk på DES-Konference, sept. 2010. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S

Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S Copyright, Grontmij A/S Visualiser ring: BIG Bjar rke Ingels Group RoSy Service - Ruter Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S Feje- og græsslåningsruter I vil

Læs mere

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL Hvad er trængsel Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet i Københavnsområdet

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Vejlederen. En plan i hånden. Nyt fra Grontmij

Vejlederen. En plan i hånden. Nyt fra Grontmij 24. årgang, nr. 2 Danmark November 2011 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Foto: Flemming Grontmij Jeppesen, Carl Bro Fokus En plan i hånden Én plan i hånden er bedre end tusind meninger på taget. Sådan

Læs mere