Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro"

Transkript

1 20. årgang, nr. 1 Danmark Februar 2007 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Teorien passer med praksis Grontmij Carl Bro udfører bæreevnemålinger, hvor vi ved hjælp af et faldende lod måler belægningens styrke. Grontmij Carl Bro har i flere år udført hyppige bæreevnemålinger på en forsøgsstrækning i det tidligere Ribe Amt. Målingerne viser, at de teoretiske forudsigelser om restlevetid passer med praksis. Bæreevnemålinger har i mange år været grundlaget for beregninger af, hvor længe en vej forventes at holde, og hvor det er nødvendigt at forstærke vejen, så den holder, indtil en gennemgribende renovering er planlagt. Grontmij Carl Bro har meget stor erfaring med at udføre bæreevnemålinger. Det er en måling, hvor kraften fra et faldende lod via gummibuffere overføres til en stiv plade, der er placeret på belægningen. Man måler nedsynkningen af pladen og kraften, som overføres til overfladen, og ud fra målingen kan tilstanden af vejens underliggende lag beregnes. Grontmij Carl Bro har altid sagt, at faldlodsmålingerne giver et ganske præcist billede af, hvordan vejen ser ud under slidlaget. Men nu er det også bevist. Det tidligere Ribe Amt skulle i 2000 indgå en funktionskontrakt, og både amtet og den entreprenør, som indgik aftalen, havde brug for at vide, om den teoretiske levetid, som bæreevnemålingen forudsagde, nu også holdt. Derfor blev en strækning mellem Hejnsvig og Grindsted udlagt til forsøg. Bæreevnen blev målt og den teoretiske levetid blev beregnet og siden udførtes kontrolmålinger med hyppige mellemrum for at se, om teori passede med praksis. Til den gode side»vejen blev bæreevnemålt, og der blev udført asfaltarbejder, så den forventede restlevetid blev 15 år. Det er det tidsrum, man oftest regner med, at der går mellem fornyelse af slidlag, og det var i dette tilfælde også funktionskontraktens løbetid. Et år efter at den beregnede forstærkning var blevet påført, blev der igen foretaget bæreevnemålinger, og de viste en forventet restlevetid på mellem 12 og 22 år. Også senere målinger viser, at nedbrydningen foregik i det tempo, som var forudsagt endda med en fin margen til den gode side,«fortæller projektchef Jens Preben Pedersen fra Vejmanagement i Grontmij Carl Bro. At det således er bevist meget klart, at teorierne passer med praksis, åbner store muligheder for besparelser i kommunerne. Ved at foretage en bæreevnemåling først kan det optimale asfaltlag beregnes. Du behøver hverken at spilde asfalt på strækninger, som er gode nok, eller risikere at lægge for lidt på, så vejen skal repareres i utide. Mere Information: Jens Preben Pedersen, dg Dialog kan give dig et endnu bedre RoSy Samme vejstandard gennem syv kommuner Syv humane databaser skal slås sammen Spændende udfordring på Lolland Samarbejdet intensiveres Intern kontraktstyring på flere måder Grontmij Carl Bro leverer koncept til Tyskland

2 Leder Side 2 dg DIALOG kan give dig et endnu bedre RoSy Carl Bro hedder nu Grontmij Carl Bro Carl Bro er blevet en del af Europas femtestørste rådgivningsvirksomhed, det hollandske Grontmij, og det fejrer vi ved at give os selv et nyt fornavn. Fra og med den 1. februar 2007 hedder vi Grontmij Carl Bro. Vores kunder vil dog ikke mærke den store forskel i dagligdagen. Kontaktpersoner, konsulenter og rådgivere i Vejmanagement er de samme. Og det arbejde og den rådgivning, der er i gang, fortsætter som hidtil. Men det giver naturligvis en række fordele, at vi nu er en del af Europas femtestørste ingeniørvirksomhed. Vi kan trække på større ekspertise, en styrket produktudvikling og inspirerende faglig udveksling på europæisk plan til gavn for kunder og samarbejdspartnere. Også for Vejmanagement gælder, at der ikke sker ændringer i dagligdagen lige nu. Men på bare lidt længere sigt betyder fusionen en række yderligere fordele for dig som medarbejder i vej- og parkafdelingen eller som politiker med ansvar for infrastrukturen i kommunen samt ikke mindst for jeres kunder borgerne i kommunen. Det kan du blandt andet læse mere om i artiklen her ved siden af. God fornøjelse med den og med alle de andre artikler i dette nummer af Vejlederen. Grontmij har et vejforvaltningssystem, der hedder dg DIALOG, som anvendes af 60 procent af de hollandske kommuner. Det kan sagtens få positiv indflydelse på udviklingen af nye moduler til RoSy»Det vigtigste er, at filosofien bag dg DIALOG er den samme som for RoSy. Det hollandske system bygger på kobling til kort og GIS. Det er modulopbygget, så det nemt kan tilpasses den enkelte kommunes behov. Og endelig er det brugervenligt med automatisk opdatering, uanset hvor du retter i systemet, samt en Windows-lignede brugerflade, der er nem at finde rundt i,«påpeger markedschef Jørn R. Kristiansen, Grontmij Carl Bro, Vejmanagement. Helt konkret indeholder dg DIALOG nogle moduler, som RoSy ikke har og omvendt. Tilsammen kan de to systemer byde på moduler til faciliteter, som enhver vej- og parkafdeling kan tænkes at administrere bl.a. er der moduler til golfbaner og til vedligeholdelse af legepladser i det hollandske system. Større kommuner nye opgaver»opgaverne i de nye kommuner bliver flere, og samarbejdet mellem forvaltningerne udbygges mere og mere. Derfor er der i stigende grad brug for forvaltningssystemer, som skaber sammenhæng, og som kan bruges i hele den tekniske forvaltning,«siger Jørn Kristiansen. I vejforvaltningen kan man eksempelvis få brug for oplysninger og rådgivning om bygninger, rensningsanlæg eller netop golfbaner og andre rekreative faciliteter. Derfor vil vi se systemer, som er modulopbyggede, og som fungerer på samme måde og trækker på de samme grunddata, uanset hvilket modul du anvender. Systemerne vil kunne anvendes af alle i forvaltningen og være uafhængige af, hvor du befinder dig fysisk. Også RoSy er på vej i den retning fx med inddragelse af broforvaltningssystem og yderligere udbygninger af web og web-gis løsninger.»og samarbejdet med vores hollandske ejere kan meget vel accelerere den udvikling. Vi mødtes for første gang med vores hollandske kolleger her i februar og tog hul på drøftelserne om, hvordan vi kan bruge hinandens viden til et endnu mere effektivt system,«afslører Jørn Kristiansen. Brugerfladen for RoSy og dg DIALOG herunder ligner hinanden. Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Grontmij Carl Bro, Vejmanagement

3 Side 3 Ring 3 Foto: Grontmij Carl Bro Samme vejstandard gennem syv kommuner Trafikanterne på Ring 3 ved København skal opleve ens vedligeholdelsesstandard, selv om de passerer syv kommuner. Trafikanterne på Ring 3 skal ikke opleve negative virkninger af, at vejen nu bestyres af syv kommuner i stedet for ét amt. Kommunerne har derfor nedsat en fælles koordinationsgruppe, og Grontmij Carl Bro hjælper med at skabe et grundlag for en ensartet belægningsstandard. De ligger som perler på en halskæde rundt om København kommunerne Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Rødovre, Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. De er bundet sammen af en af hovedstadsområdets mere trafikerede veje, Ring 3. Fra årsskiftet er det op til kommunerne at bestyre vejen i fællesskab.»i Vejsektoren er vi mere end i nogen anden sektor vant til at arbejde sammen, fordi tre myndigheder har haft ansvaret. Derfor var det heller ikke så svært at finde fælles fodslag i denne sag,«siger vej- og parkchef i Gladsaxe Kommune, Ivan Christensen, der er leder af det fælles sekretariat for Ring 3. Fælles tilstandsregistrering De syv vejbestyrelser er enige om at tilstræbe at fastholde en ensartet høj standard på kørebaner og i særdeleshed på cykelstier, samt at fortove skal være i sikkerhedsmæssig god og forsvarlig stand, som det er formuleret i kommissoriet for Ring 3-koordinationsgruppen.»Ligesom i amtet vil vi planlægge vedligeholdelsen af kørebaner ved hjælp af et digitalt vejvedligeholdelsessystem med tilhørende tilstandsregistreringer,«oplyser Ivan Christensen. Grontmij Carl Bro opretter og vedligeholder en fælles RoSy-database for Ring 3. Alle data kommer fra Københavns Amts RoSy-database og fra VIS. Det er derudover aftalt, at Grontmij Carl Bro skal udføre årlige tilstandsregistreringer og optimeringer af de kommende års belægningsarbejder ud fra den valgte fælles standard. De første anbefalinger er netop afleveret til Ring 3-samarbejdet. Kan bruges i hele landet»men det er naturligvis op til de enkelte kommuner, om de vil udføre de anbefalede asfaltarbejder, ligesom det også er kommunerne, som bestiller arbejdet hos entreprenørerne. Naturligvis forsøger vi så vidt muligt at koordinere tingene ligesom vi gør med andre veje, der krydser kommunegrænserne. Men det er et kompliceret puslespil, der også involverer budgetter, politiske beslutninger og de øvrige aktiviteter, der foregår i park- og vejafdelingerne,«påpeger Ivan Christensen. Normalt indgås der bilaterale aftaler om veje, der krydser kommunegrænser. Det særlige ved Ring 3 er, at alle syv kommuner står bag én fælles målsætning for vejen. Mange steder i landet er der på samme måde tidligere amtsveje, som nu går gennem flere kommuner. Derfor vil mange skæve til Ring 3-modellen, når fremtidens standarder for de gennemgående veje skal fastlægges.»den gamle Roskilde Landevej er et andet eksempel fra samme område. Her har de involverede kommuner netop valgt en tilsvarende løsning,«oplyser gruppeleder Erling Kristiansen, Grontmij Carl Bro, der gerne deler ud af erfaringerne med de sjællandske samarbejdsaftaler. Mere Information: Erling Kristiansen,

4 Lolland Side 4 Spændende udfordring på Lolland Lolland Kommune består af syv gamle kommuner. Det bliver ikke let at få skabt helhed på vejområdet, men på Lolland tager man det som en udfordring og glæder sig til fremtiden og kurserne for RoSy-brugerne. Med syv kommuner fra Maribo i Øst til Nakskov i Vest og Rødby som Østdanmarks port til kontinentet er Lolland Kommune den kommune i landet, som består af flest gamle kommuner. Syv vejforvaltninger skal trække samme vej. Og første skridt er et fælles værktøj: RoSy vejforvaltningssystem.»i øjeblikket er vi i gang med at lægge data sammen og oprette fælles vejklasser. Arbejdet er ikke helt ligetil ikke så meget fordi vi består af syv gamle kommuner, men snarere fordi der er stor forskel på by- og landområder. Vi har for eksempel ikke tidligere registreret fortove, kantsten og den slags i landkommunerne,«siger fagchef Søren Jensen fra Forsyning, Park og Vej i Lolland Kommune. Positiv stemning Søren Jensen har stadig kontor på materielgården i den tidligere Rudbjerg Kommune ved Dannemare. Lolland Kommune har i lighed med de fleste andre sammenlægningskommuner besluttet at køre videre denne vinter, som om intet var hændt.»vi har fortsat syv materielgårde, hvorfra vintervedligeholdelsen styres efter samme plan som sidste år. Men til april bliver det mere rationelt med driftscentre i Nakskov og Maribo, fælles serviceniveauer mv.,«fortæller Søren Jensen. Han er klar over, at overgangen fra en lille landkommune, hvor ethvert lille slaghul har været registreret i vejformandens hoved, til en strømlinet storkommune, hvor hele infrastrukturen skal dokumenteres og vedligeholdes mest kosteffektivt, ikke bliver helt let.»men vi oplever en god og positiv stemning. Alle tager det som en spændende udfordring i stedet for som problemer. Der er nedsat forskellige teams, som hver især skal fastlægge kommende arbejdsopgaver og samarbejdsrelationer. Vi skal spare procent på vejområdet, og det bliver ikke let, men vi vil kigge på det i en positiv ånd,«siger en optimistisk Søren Jensen. Store forventninger til RoSy I Lolland Kommune har man store forventninger til, at RoSy kan være med til at effektivisere Foto: Ib Geertsen vejforvaltningen, så besparelserne ikke bliver så mærkbare.»vi glæder os i hvert fald til at komme i gang med at lære at bruge vores nye værktøj, så vi kan få en effektiv forvaltning af vores 1350 km veje - inklusive 160 km tidligere amtsveje. RoSy er et værktøj, som jeg håber, vi får megen glæde af. Men selvfølgelig skal det læres - ligesom når man tager kørekort,«søren Jensen, Lolland Kommune har store forventninger til RoSy understreger Søren Jensen, der få dage efter Vejlederens besøg skulle deltage i et to dages RoSy-brugerkursus sammen med kollegerne fra Lolland Kommune. Jørn R. Kristiansen,

5 Side 5 Guldborgsund Foto: Ib Geertsen Foto: Ib Geertsen Vi har brug for at få registreret al den viden, som findes i hovederne på vejfolkene, påpeger teknisk assistent Jørn Kamper Nielsen, Guldborgsund Kommune Syv humane databaser skal slås sammen Indsamling og opdatering af informationer. Det er den vigtigste opgave for Guldborgssund Kommune netop nu. Data findes, men spredt og i uensartet form.»vi fandt hurtigt ud af, at det var utroligt vigtigt at få registreret den viden, vi har om vores 1400 km veje. I de seks gamle kommuner, Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster samt i amtet var denne viden registreret på vidt forskellige måder. Og meget af den fandtes faktisk i hovederne på vejingeniører og andre. Så opgaven for den nye Guldborgsund Kommune er at omdanne syv humane databaser til én elektronisk, som vi alle kan bruge.«sådan beskriver teknisk assistent Jørn Kamper Nielsen fra Vejenheden med et smil situationen for den nye Guldborgsund Kommune. En stor-fusion af seks mindre kommuner skal fungere som én enhed i en region med kompleks infrastruktur, 1400 km veje, inklusive 175 km tidligere amtsveje og en bro over et trafikeret farvand.»en vigtig ambition lige nu er at få lavet et dækkende kort over kommunens veje, hvor vi kan få et overblik over den aktuelle status og få samlet al den viden, vi har om vejene på en entydig måde,«fortæller Jan Uhre-Nielsen, som er teamleder for Vejenheden. Foto: Ib Geertsen Først data så redskab Det blev RoSy, som de seks kommuner valgte, men det var marginalerne, der afgjorde, om det skulle være det ene eller andet af de systemer, der var at vælge mellem. På Falster og Østlolland handler det først og fremmest om selve dataregistreringen. Det haster faktisk med at registrere data og overføre viden for nogle af de humane databaser står med det ene ben inde i den tredje alder, hvor otiumet skal nydes.»og vi har god hjælp af Grontmij Carl Bro i forbindelse med indsamling, overførsel og opdatering af data,«fortæller Jan Uhre-Nielsen, der mener, at der stadig er et stykke vej, inden RoSy bliver et dagligdags redskab i Guldborgsund Kommune.»Når vi først har fået referencekortet med alle oplysninger, skal selve harmoniseringsarbejdet gøres færdigt. De forskellige vejklasser skal tilpasses virkeligheden. Vi har gjort det rimeligt ens i de seks kommuner, men der vil alligevel være mange steder, hvor klassificeringen skal justeres,«supplerer Jørn Kamper Nielsen. Først når alle data er registreret, og vejklasser mv. er harmoniseret, forventer Guldborgsund Kommune at kunne anvende RoSy som et stykke værktøj i vejforvaltningen.»men vi skal først finde ud af, hvem der skal have adgang til hvilke data. Hvis en medarbejder fx er ude at lave en tilstandsregistrering på en bærbar computer, skal vi sikre os, at vedkommende ikke senere overskriver eventuelle andre rettelser, som er lavet i mellemtiden. Det kræver datadisciplin, og vi skal have lavet nogle retningslinier, inden vi går i gang,«påpeger Jørn Kamper Nielsen. RoSy-konsulent Rita Kjeldsen fra Vejmanagement i Grontmij Carl Bro, oplyser, at det er vigtigt at etablere arbejdsprocesser, som sikrer, at der ikke sker fejl, og Grontmij Carl Bro hjælper gerne kommunen med processer og regler, som formindsker risikoen for fejl. Rita Kjeldsen, Foto: Ib Geertsen Teamleder Jan Uhre-Nielsen, Guldborgsund Kommune Konsulent Otto Mogensen fortalte Rosy-brugerne i Lolland Kommune om systemet. RoSy i brug for første gang.

6 Samarbejde Side 6 Samarbejdet intensiveres Samarbejdet mellem kommuner og rådgivende ingeniørfirmaer vil blive intensiveret i den kommende tid. Grontmij Carl Bro ser frem til tættere relationer, der vil være en fordel for begge parter. I denne artikel tager vi pulsen på samarbejdet nu og i fremtiden. Tidligere blev rådgivende ingeniører af mange kommuner kun betragtet som leverandører af projekter eller knowhow af en eller anden slags. Men i dag vinder andre og tættere samarbejdsformer mere og mere frem, ligesom rådgivning inden for flere områder end gængs ingeniørarbejde varetages af virksomheder som Grontmij Carl Bro. Vejlederen spurgte nogle af deltagerne på Kommunalteknisk Chefforenings årsmøde i efteråret 2006 om deres forventninger til samarbejdet efter kommunalreformen:»der er to parametre, som peger på et øget samarbejde. For det første får vi ikke fyldt alle ledige stillinger til at dække det behov, vi har i hvert fald ikke hos os i yderområderne. Derfor er vi nødt til at hente hjælp udefra. Vi har behov for mere ekspertise, end vi kan hente i egne rækker. Dernæst har vi brug for nogen at sparre med, så vi kan få skabt sammenhæng mellem eksempelvis kommuneplaner og trafikplanlægning, kollektiv trafik og prioritering af anlægsarbejder,«sagde Henning Bundgaard, der dengang var teknisk chef i Sydthy Kommune én af de tre kommuner, som nu er blevet til Thisted Kommune. Viljen til og behovet for et tæt samarbejde var altså til stede.»men spørgsmålet er, om der er penge til det,«tilføjede Henning Bundgaard realistisk. Samarbejde med plus på bundlinien Uanset hvem vi spurgte, så gik svarene nogenlunde i samme retning: Samarbejde? Ja tak! Men har vi råd? Men KTCs årsmøde handlede også om andre samarbejdsformer end de traditionelle leverandør/kundeforhold. I dag tager eksterne rådgivere og kommunalt ansatte eksperter ofte et fælles ansvar for, at en opgave bliver løst så effektivt og tilfredsstillende for borgerne som muligt. I sidste ende bliver rådgiverydelsen så ikke en udgift, men en besparelse. Del viden og få mere En anden mulighed for kommunerne er at få del i den viden, som ingeniørvirksomheder besidder. Grontmij Carl Bro har i mange år haft medarbejdere udstationeret i kommuner og amter. Her har de løst opgaver fra sagsbehandling til specielle udviklingsprojekter. De er vendt hjem med større viden, og de har også afleveret noget viden ude i de kommunale forvaltninger. Grontmij Carl Bros holdning er, at videndeling altid er en fordel for begge parter, for viden er jo én af de mærkelige størrelser, som der bliver mere af, jo mere man deler den. En af dem, som har mange positive erfaringer med at blande kortene er bygherrerådgiver Susanne Weihe fra Project Management Grontmij Carl Bro. Hun har i otte år været ansat hos Vej og Park i Københavns Kommune, hvor hun blandt andet har arbejdet med planlægning og ressourcestyring af personale og projekter. Her har hun arbejdet tæt sammen med udstationerede Grontmij Carl Bro-medarbejdere, og hun er ikke i tvivl om, at begge parter nyder gavn af den rammeaftale, Grontmij Carl Bro har indgået med Københavns Kommune: Der var konstruktiv dialog og blev skabt nye relationer på ERFA-mødet om intern kontraktstyring. Foto: Grontmij Carl Bro Intern kontraktstyring på flere måder Kommunerne anno 2007 har fået flere opgaver. En hel del har også fået ny struktur og organisation. Det skaber behov for at aftale, hvordan arbejdsopgaverne skal løses og fordeles. Og interessen for at høre om, hvordan andre håndterer sådanne aftaler eller interne kontrakter er stor. Grontmij Carl Bro har fået flere tilkendegivelser om, at der er behov for at udveksle erfaringer om intern kontraktstyring, og da vi

7 Side 7 ERFA-gruppe»Grontmij Carl Bro udstationerer i kraft af rammeaftalen projektledere til større og mindre projekter. Og det er inspirerende for begge parter, at der ind i mellem kommer nye medarbejdere, som ser på opgaverne med stor faglig viden og friske øjne,«fortæller Susanne Weihe, der dog også understreger, at det skal foregå på den rigtige måde.»den udstationerede medarbejder skal deltage i arbejdet og i andre aktiviteter på lige fod med kommunens øvrige medarbejdere. Den udstationerede medarbejder eller rettere den nye kollega skal tage del i fx uddannelse og planlægning samt sociale aktiviteter. Så vil medarbejderne fra fx Grontmij Carl Bro udvise stort engagement, og det udvikler både de kommunale og de udstationerede medarbejdere,«påpeger Susanne Weihe. Mobil Læring kaldes et projekt, som er søsat af Kommunernes Landsforening og IDA, Ingeniørforeningen i Danmark. Ideen er at udstationere kommunalt ansatte ingeniører i kortere tidsrum enten i andre kommuner eller hos samarbejdspartnere.»vi deltager i projektet, som skal klargøre, hvor meget kompetence en medarbejder kan tilegne sig i et andet job af op til et halvt års varighed. At udveksling af viden har en gavnlig effekt på såvel den organisation, som udstationerer en medarbejder, som den, der modtager vedkommende, er vi ikke i tvivl om hos Grontmij Carl Bro,«fortæller Michael Aakjer Nielsen, der er salgschef for kommunal kontakt hos Grontmij Carl Bro. Kom til os og få flere kompetencer Men udveksling af kompetencer kan gå begge veje. Nu har kommunernes højt uddannede medarbejdere mulighed for at arbejde i op til et halvt år hos Grontmij Carl Bro og dermed få udviklet sine kompetencer yderligere. Michael Aakjer Nielsen, også synes, at det er en god idé, etablerede vi i januar en ERFA-gruppe om intern kontraktstyring. Første møde blev holdt med stor succes midt i januar. Der var konstruktiv dialog, og ikke mindst blev der skabt nye relationer mellem deltagerne fra kommunerne. På mødet blev rammerne for ERFA-netværket formuleret, og deltagerne brainstormede aktivt, så de i fællesskab kunne finde de emner, der skal være i fokus på næste ERFA-møde.»Og hver af den halve snes deltagere, der var med på mødet, havde fundet sin måde at organisere sig på. Tendenserne i kommunerne er meget forskellige; nogle kommuner organiserer sig på en blød, dialogbaseret måde, mens andre foretrækker helt klare linier som fx en entreprenørmodel, vi drøftede på mødet. Uanset model er der klare fællesnævnere for deltagerne, nemlig ønsket om inspiration og udvikling i organiseringen, «siger ingeniør Lone Ankjær fra Vejmanagement i Grontmij Carl Bro, der samlede trådene på ERFA-mødet. Interessen for at høre om, hvordan andre gør er fortsat stor, og gruppen har besluttet at holde endnu et møde. Det bliver den 22. marts, hvor også nye deltagere er velkomne. Lone Ankjær,

8 Returneres ved varig adresseændring Pilotprojekt side 8 Grontmij Carl Bro leverer koncept til Tyskland Vejmanagement i Grontmij Carl Bro skal til den tyske delstat Nordrhein-Westfalen levere et koncept for, hvordan samarbejdet med entreprenører skal foregå, og hvordan funktionsudbud og andre aftaler skal skrues sammen.»grontmij Carl Bro har fået mulighed for at præge udviklingen og vejvedligeholdelsen i Nordrhein-Westfalen og måske i hele Tyskland. Vi er nemlig blevet valgt til at levere et koncept for, hvordan man bedst muligt kan lave funktionsudbud og mere vidtrækkende samarbejdsformer mellem vejmyndigheder og de, der i praksis skal stå for vejvedligeholdelsen. I første omgang er opdragsgiveren Tysklands folkerigeste delstat Nordrhein-Westfalen,«fortæller markedschef Jørn R. Kristiansen fra Vejmanagement i Grontmij Carl Bro. Der er tale om et pilotprojekt for Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (PPP-Task Force) und dem Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein- Westfalen, og formålet med et sådant projekt er at uddrage erfaringer, som også kan bruges i resten af landet.»så med det omfattende pilotprojekt kommer vi måske til at påvirke udviklingen i hele Tyskland, hvor de kalder projektet et studie til etablering af nye paradigmer i forbindelse med OPP-projekter for veje. Men det er nok at tage munden lidt fuld,«påpeger Jørn Kristiansen. Danske erfaringer giver besparelser»i virkeligheden er der snarere tale om udvidede funktionsudbud end om OPP-projekter. Det skal klart defineres i udbuddet, hvilken standard vejen skal afleveres i efter mange år. Men vi kalder det udvidet, fordi vilkårene skal formuleres i et tættere samarbejde mellem udbyder og entreprenør, end det er normal praksis Og herhjemme skal der nok lidt mere afgørende nyt til, før vi tør kalde det et paradigmeskift,«siger Jørn Kristiansen med et smil. Han tilføjer, at dét, der skal leveres i Tyskland bortset fra omfang og størrelse af vejnettet, ikke er stort anderledes end, hvad Grontmij Carl Bro har gjort så mange gange før for adskillige danske kommuner.»det handler på den bløde side om at definere, hvordan et funktionsudbud skal formuleres og organiseres for, at det fungerer. På den mere tekniske side handler det om at definere fælles referencerammer, så begge parter altid kan følge med i, om forudsætningerne holder. Det sidste gøres fx ved at udføre tilstandsmålinger ved hjælp af udstyr til måling af bæreevne, sporkøring, jævnhed Foto: Grontmij Carl Bro m.m. og derefter beregne udviklingen i vejens tilstand i hele udbudsperioden ved hjælp af RoSy. Set med danske øjne er der altså ikke så meget nyt i det. I Tyskland er man ikke alle steder vant til at tænke på den måde, men anvender i stedet hyppige og ressourcekrævende inspektioner. De danske erfaringer kan altså bruges til at spare penge i Tyskland,«påpeger Jørn Kristiansen, der tilføjer, at flere og flere i Tyskland dog er ved at få øjnene op for fordelene ved at bruge vejforvaltningssystemer som RoSy. Jørn R. Kristiansen, De tyske veje i Nordrhein-Westfalen ligner de danske. Derfor kan Grontmij Carl Bros erfaringer med at bruge RoSy til at beregne vejenes fremtidige tilstand på baggrund af målinger her og nu umiddelbart overføres til Tyskland. Tyskerne kan dermed spare dyre inspektioner. Udgiver: Grontmij Carl Bro Vejmanagement Ansv. red.: Jørn R. Kristiansen, Redaktion: Gordon Vahle, Produktion: Zornig A/S Oplag: stk. Grontmij Carl Bro Kokbjerg Kolding T F

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver Indlæg ved: Thomas Klint Martinsen, Odsherred Kommune Helge

Læs mere

Dataindsamling og visning på kort. Copyright, Grontmij A/S 2011

Dataindsamling og visning på kort. Copyright, Grontmij A/S 2011 Dataindsamling og visning på kort Copyright, Grontmij A/S 2011 2. Haderslev som eksempel 1. Introduktion til projektet 2. Måling af sporkøring og bæreevnen 3. Resultater af målingerne Introduktion til

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift i offentligt og privat regi

Optimeret ejendomsdrift i offentligt og privat regi Optimeret ejendomsdrift i offentligt og privat regi Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Hensigtsmæssig planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere

Læs mere

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred?

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? Penge til veje, 2008 Finn Madsen Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? 1 Solvognen 2 I Region Sjælland 355 km 2 33.000 indbyggere 600 km kommuneveje 850 km private veje 40.000 ejendomme

Læs mere

for en halv milliard INDE I BLADET

for en halv milliard INDE I BLADET VEJlederen 18. årgang nr. 2 Carl Bro Gruppen Oktober 2005 Jørn R. Kristiansen fra Carl Bro Vejmamagement kunne fortælle teknisk udvalg i Sæby kommune, at vejene er lige så meget værd som bygningerne.»det

Læs mere

Overdragelse af amternes drift, anlæg og planlægning til staten og kommuner. Jens Lützen Souschef Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Overdragelse af amternes drift, anlæg og planlægning til staten og kommuner. Jens Lützen Souschef Vejdirektoratet, Anlægsområdet Overdragelse af amternes drift, anlæg og planlægning til staten og kommuner. Jens Lützen Souschef Vejdirektoratet, Anlægsområdet jkl@vd.dk Indledning Som led i arbejdet med gennemførelsen af kommunalreformen

Læs mere

Mere vedligehold for færre penge Vejforum 2010

Mere vedligehold for færre penge Vejforum 2010 Mere vedligehold for færre penge Vejforum 2010 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Af markedschef Jørn Riishede

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro

Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro 23. årgang, nr. 2 Danmark Juni 2010 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Driftsafdeling sat i spil Hverdagen i en kommunal driftsafdeling består af ad hoc-opgaver fra borgere, politikere

Læs mere

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011 Rapport Hvidovre Kommune April 2011 Udgivelsesdato : 14. april 2011 Projekt : 22.0011.02 Udarbejdet : Ulrike Klasterer Kontrolleret : Erling Kristiansen Godkendt : Erling Kristiansen Hvidovre Kommune 1

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

5 spørgsmål/svar vedrørende ny struktur på vejområdet

5 spørgsmål/svar vedrørende ny struktur på vejområdet 5 spørgsmål/svar vedrørende ny struktur på vejområdet Spørgsmål: 1) Hvorfor vil modellen ikke betyde øget centralisering og mere bureaukrati? 2) Hvorfor har regeringen valgt ikke at overføre veje til de

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Vejteknisk rådgivning

Vejteknisk rådgivning Vejteknisk rådgivning Vejteknisk rådgivning Aktuel viden om vejens tilstand Med aktuel viden om vejenes tilstand, kan vejforvaltningen bedre optimere og effektivt forvalte vejbudgettet. Vejdirektoratet

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts 2005. RoSy EFTER 1. januar 2007

VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts 2005. RoSy EFTER 1. januar 2007 VEJlederen 18. årgang nr. 1 Carl Bro Gruppen Marts 2005 Flere fordele med RoSy Der er ingen grund til at vente med at anskaffe RoSy, som på flere måder vil kunne gøre sammenlægningen lettere. Og det bliver

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Vejforum 2014 - "Vejsektoren ledelse og udfordringer, kommunalt set

Vejforum 2014 - Vejsektoren ledelse og udfordringer, kommunalt set Vejforum 2014 - "Vejsektoren ledelse og udfordringer, kommunalt set Marianne Spang Bech, formand for KTCs faggruppe for Ledelse, Centerchef for Teknik & Miljø, Faxe Kommune Udfordringer især på vejog trafikområdet

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra. Oktober 2015

Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra. Oktober 2015 Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra Oktober 2015 Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra Vejdirektoratet, kommunerne og private firmater foretager årligt et stort antal trafikregistreringer

Læs mere

KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE

KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. december 2013 Susanne Baltzer sub@vd.dk KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Fra udfordret ung til voksen

Fra udfordret ung til voksen Fra udfordret ung til voksen Tuwano er med hele vejen et skridt tættere på TUWANO* * Turn away now Hos TUWANO er vi et stærkt og fagligt team der har mange års erfaring i arbejdet med unge. Vi brænder

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Velkommen til Guldborgsund Kommune

Velkommen til Guldborgsund Kommune Velkommen til Guldborgsund Kommune Ib Østergaard Rasmussen Administrerende direktør 1 10. Største kommune i areal Nørre Alslev Sakskøbing Nykøbing Falster Stubbekøbing Nysted Sydfalster Ca. 65.000 indbyggere

Læs mere

Metoder og planer i Landskabet

Metoder og planer i Landskabet Metoder og planer i Landskabet Lisbet Mærsk-Møller Kommuneplan Hvad I får fornøjelse af de næste 45 min Planloven Landskab og metode Landskabskaraktermetoden (LKM) Udpegning med LKM Værdifulde landskaber

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Velkommen. RoSy brugerseminar 2015. Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511. RoSy brugerseminar 24. sep. 2015

Velkommen. RoSy brugerseminar 2015. Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511. RoSy brugerseminar 24. sep. 2015 Velkommen 1 RoSy brugerseminar 2015 Hvem er samlet i dag? Sorteret efter kommunenavn 2 Martin Sylvester Jeppesen 3 Ny mand i PMC teamet Salgsleder for DK Primære formål: gøre jer gode til at bruge RoSy

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus MÅLESTRATEGI I KOMMUNER NIELS DUJARDIN DAGSORDEN Indledning Vejens funktion Vejtekniske parametre Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker Målestrategier hvor ligger fokus INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Mød folkene bag. Holstebromotorvejen

Mød folkene bag. Holstebromotorvejen Mød folkene bag Holstebromotorvejen Nogle af de bedste øjeblikke i arbejdslivet opstår, når man lykkes med en kompleks udfordring. Derfor går vi i Vejdirektoratet altid til opgaven med et helt særligt

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015 Mastra og nøgletalsdatabase Marts 2015 Kontakt Fagspecialist: Niels Moltved 7244 3182 nem@vd.dk Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen 4037 1900 bjp@vd.dk vejdirektoratet.dk/raadgivning kmastra kmastra er

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring Funktionskontrakter i landområder

Effektiv kommunal kontraktstyring Funktionskontrakter i landområder Effektiv kommunal kontraktstyring Funktionskontrakter i landområder Agenda Kontekst Vejvedligeholdelse 1. Funktionskontrakt Politisk proces Udbudsproces Nye udfordringer Tilstanden af vejene Løsningsmuligheder

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

RoSy Brugerseminar 2010

RoSy Brugerseminar 2010 RoSy Brugerseminar 2010 Driftsopgaver i en forvaltning Ulrike Klasterer 1 Hvor skal der udlægges asfalt? Borgerne ringer Politikerne spørger Hvad med cykelstier og fortove? Fru Jensen har rotter i haven

Læs mere

Opgaver og referencer pr. 1. maj 2009: OPGAVER UDFØRT I 2007 til 2009: Klient: Opgave: Periode: Kontakt: Vejdirektoratet Driftsområdet

Opgaver og referencer pr. 1. maj 2009: OPGAVER UDFØRT I 2007 til 2009: Klient: Opgave: Periode: Kontakt: Vejdirektoratet Driftsområdet : OPGAVER UDFØRT I 2007 til 2009: Driftsområdet Vordingborg Kommune Vejadministration Fredensborg Kommune Plan og Trafik Slagelse Kommune Drift og Anlæg Udbud af Servicering af vintermateriel Opgaven omfatter

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Rammeaftaler et tæt samarbejde Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Alle typer ledninger kan fornyes med en Aarsleff Strømpeforing vandrette såvel som lodrette. Rammeaftaler et tæt samarbejde

Læs mere

Trumf på rådgivningen

Trumf på rådgivningen Trumf på rådgivningen EN TEORIBOG 55 FORORD Rådgivning skal skabe effekt. Hvis ikke rådgivningen medfører forandringer til det bedre, har den ikke værdi for landmanden, og så er rådgiverens arbejde spildt.

Læs mere

Af Annette Vognbjerg, Ulfborg Vemb kommune, og Jørn R. Kristiansen, Carl Bro as,

Af Annette Vognbjerg, Ulfborg Vemb kommune, og Jørn R. Kristiansen, Carl Bro as, Udvikling af bæreevnen på lavt trafikerede veje Af Annette Vognbjerg, Ulfborg Vemb kommune, avo@ulfborg-vemb.dk og Jørn R. Kristiansen, Carl Bro as, jnk@carlbro.dk 1. Indledning Dette indlæg handler om

Læs mere

Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder

Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder Udvikling af nye nordiske modeller for vejes nedbrydning på netværksniveau Af Civilingeniør, ph.d. Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet,

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

De adspurgte kommuner. Aalborg Esbjerg Frederiksberg. Glostrup Herning Middelfart Odense Syddjurs

De adspurgte kommuner. Aalborg Esbjerg Frederiksberg. Glostrup Herning Middelfart Odense Syddjurs Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Hvor skal vi hen med vejman.dk? 13. oktober 2011 Spørgeskema Hvilke opgaver bør vejman.dk understøtte? Sammenhæng til kommunens egne systemer Hvilke og hvordan?

Læs mere

Danske Parkdage 2014 Strategier for driften i Roskilde Kommune Af Ivan Hyllested Pedersen. Veje og Grønne områder, By, Kultur og Miljø

Danske Parkdage 2014 Strategier for driften i Roskilde Kommune Af Ivan Hyllested Pedersen. Veje og Grønne områder, By, Kultur og Miljø Danske Parkdage 2014 Strategier for driften i Roskilde Kommune Af Ivan Hyllested Pedersen Veje og Grønne områder, By, Kultur og Miljø Strategi for udvikling af driften. Citater fra i går: Israels Plads

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en børnehavepædagog?

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en børnehavepædagog? I en kort artikel på næste side beretter vi om Iben, der er pædagog i børnehaven Den blå planet i Odense Kommune. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvordan medarbejderrollen som børnehavepædagog

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg GPS på maskiner GPS monteres på enkelte større maskiner og køretøjer til brug som dokumentation af kørsel og som sikring ved tyveri Alle maskiner kan følges når de arbejder. Vi kan dokumentere, hvornår

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere