5. marts årgang Dansk Psykolog Forening. GF-2010: Personvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. marts 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. GF-2010: Personvalg"

Transkript

1 4 5. marts årgang Dansk Psykolog Forening GF-2010: Personvalg Om blot to uger holder Dansk Psykolog Forening generalforsamling. Personvalgene er altid spændende. På de næste sider kan du møde kandidaterne. Side 3

2 Leder Velkommen til generalforsamling! Vi har brug for retning og kadence uden det mister vi vores orientering og står i fare for at lade os styre af andre. I det øjeblik, vi begynder at arbejde i en retning, der er bestemt af andre end netop psykologer, så er begyndelsen gjort til vores afvikling og opløsning. Sådan forholdet det sig dog langt fra med psykologien, hverken i dens teoretiske eller professionsmæssige udformning. Vi har forskere og professionsudøvere, der klart er placeret på verdenskortet. Samme forhold gør sig gældende for Dansk Psykolog Forening. Langt hovedparten af alle psykologer i Danmark er organiseret hos os. Vi har et meget højt aktivitetsniveau, en stærk faglig og professionsmæssig identitet og er efterspurgte, både når vi måler på antallet af optagelsesønsker på universiteterne og på efterspørgslen efter vores kompetencer. Der er naturligvis områder, der trænger til grundig udvikling. Lad mig blot nævne arbejdsmiljøet for vores kommunalt ansatte psykologer. Det kan vi sige noget relativt objektivt om efter den gennemførte store undersøgelse på området. Vi hører om lignende forhold inden for andre områder. Vi har brug for at opruste i forhold til nyuddannede, som ikke skal komme i klemme mellem faglighed, arbejdstilrettelæggelse og etik. Vi har også brug for at få systematiseret og formaliseret et egentlig efteruddannelsesforløb efter kandidateksamen a la lægernes oprindelige turnusordning. Og vi har brug for en grundig oprustning i forhold til de studerende. I dagligdagen er det bestyrelsen, der er skipper i foreningen og skal forholde sig til de politiske opgaver. Men bestyrelsens forudsætning for at navigere er og bliver det søkort, vores generalforsamlinger tegner. Om to uger er det tid til næste generalforsamling. Jeg håber, at mange kommer og bidrager, så den kommende bestyrelse får indspil til navigationen frem mod Et særligt emne på GF-2010 bliver debat og beslutninger om vores struktur. Eller sagt anderledes: generalforsamlingen skal drøfte sig selv! Det er helt afgørende, at vi skaber resultater, men den demokratiske legitimitet er også afgørende. Da foreningen blev etableret i 1947, var valget af generalforsamlingsmodel indlysende, alle ca. 50 medlemmer kendte stort set hinanden. Nu er vi over 8000, og det er helt naturligt at overveje, om vi kan skabe andre systemer, der højner vores legitimitet. Herunder er der allerede et forslag fra vores strukturarbejdsgruppe om, at personvalg fra 2012 gennemføres ved urafstemning, så ikke blot de fremmødte kan stemme, men samtlige medlemmer af foreningen. Om det sker, afgør dog kun du, der møder op i Århus. Vi skal planlægge i forhold til en fremtid, som vi kun kender lidt til. Noget kan dog siges med relativ stor klarhed. Det globale samfund er en realitet, og vores samspilsmønstre vil på afgørende vis ændres. På samme måde forholder det sig med det åbne og interkulturelle samfund. Den menneskelige faktor har aldrig før spillet så stor rolle som nu, så der vil være behov for bud fra netop psykologer. Det skal vi planlægge ud fra, ligesom vi skal erkende, at de langsigtede og konkrete planlægningers dage er talte. Næppe har man sat brikkerne på brættet, før felterne begynder at flytte på sig. Rammer, struktur og kontekst undergår i stigende omfang automatisk forandringer. Det er og bliver i den grad et vilkår, som vi skal udgå fra. Gør vi det, styrker vi vores suverænitet og sikrer den helt nødvendige forudsætning for selvstændighed. GF-2010 handler om os, men bestemt ikke kun om os. Vi rækker ud efter målet om psykisk velfærd og trivsel for borgerne. Velkommen til generalforsamling! Medlemsblad for Dansk Psykolog Forening Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Tlf Psykolog Nyt Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Tlf Fax/Psykolog Nyt: Redaktion: Arne Grønborg Johansen, ansv. redaktør Jørgen Carl, redaktør Heidi Strehmel, bladsekretær/annoncer DK ISSN: Produceret af: Jørn Thomsen/Elbo A/S, Kolding Trykt med vegetabilske farver på miljøgodkendt papir Oplag: Kontrolleret oplag (FMK): ex. Trykoplag: ex. Medlem af Danske Specialmedier Indsendt stof: Indsendte artikler dæk ker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdninger. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise, forkorte eller redigere indsendte artikler. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for artikler, der indsendes uopfordret. Forside: BAM/Scanpix Jobannoncer 2010 Psykolog Nyt + Ved manus Ved reproklar Helsider: Kr ,- Kr ,- 176 x 237 mm: Halvsider: Kr ,- Kr ,- 86 x 237 mm eller 176 x 118 mm: Priserne gælder jobannoncer med 1 stilling. Prisliste: Farvetillæg (CmyK): Sort + 1, 2 eller 3 farver: Kr ,- Alle priser ekskl. moms. Abonnement/2010: kr. + moms. Deadline (kl. 12) Nr. Deadline Udgivelse 6 15/3 9/4 7 6/4 23/4 8 19/4 7/5

3 Mød kandidaterne Dansk Psykolog Forening holder generalforsamling den marts 2010 i Århus. For en uge siden modtog alle medlemmer generalforsamlingsmaterialet, som fyldigt beskriver de temaer, der er sat på dagsordenen: beretninger, regnskaber, strukturforslag, forslag til regelsæt, arbejdsprogram, medlemsforslag, budget mv. Materialet rummer også en del navnestof, herunder ikke mindst navnene på de personer, der har meldt deres opstilling til en række tillidsposter. Kandidaterne til formandsposten, bestyrelsen og Etiknævnet får på de kommende sider mulighed for at sætte ord på deres kandidatur. Psykolog Nyt har modtaget præsentationstekster fra to formandskandidater, ti kandidater til bestyrelsen, en kandidat til formand for Etiknævnet og tre kandidater til menige medlemmer af Etiknævnet. Der er nu lukket for opstilling til formandsposten, jf. foreningens love 8, stk. 2a. Derimod kan der også under selve generalforsamlingen ske opstilling til bestyrelsen, jf. 8, stk. 2b og stk. 4, og til Etiknævnet, jf. 12, stk. 13 b-c. Præsentationerne på de følgende sider udtømmer derfor ikke nødvendigvis kandidatlisten. Red. Arkivfoto fra generalforsamlingen Fotograf: Nina Lemvigh-Müller. FAKTA Praktisk Bemærk, at du på finder en særlig temaside om GF Her er svar på alle praktiske spørgsmål om arrangementet, du kan tilmelde dig festmiddagen, du kan debattere med kandidaterne, du kan læse om fuldmagter osv. Den helt store oplevelse kræver dog, at du møder op i Århus marts. På gensyn til GF Psykolog nyt

4 Vibeke Lunding-Gregersen Kandidat til formandsposten Jeg stiller op som kandidat til formandsposten, fordi jeg ønsker, at Dansk Psykolog Forening skal være en stærk og samlende forening. Vi har over 8000 medlemmer, der arbejder inden for vidt forskellige områder, og som har forskellige behov. Alle skal føle sig repræsenteret af Dansk Psykolog Forening og være klar over, hvad de kan bruge foreningen til og hvordan. Ingen medlemmer eller grupper af medlemmer er vigtigere end andre, og det skal alle medlemmerne kunne mærke. Mit mål er, at Dansk Psykolog Forening bliver en nærværende og relevant faktor i medlemmernes professionelle liv. At vi kan bruge hinandens forskellighed og forskellige faglighed til at samle foreningen og berige vores fag. Dansk Psykolog Forening skal have en stærk fagpolitisk profil og i langt højere grad end hidtil være med til at sætte den politiske dagsorden. Vi skal i samarbejde med andre faggrupper og interesseorganisationer sikre, at psykologfaglige argumenter får indflydelse på de realpolitiske beslutningsprocesser både gennem aktivt lobbyarbejde og relevant mediedækning. Vi skal således deltage aktivt i samfundsdebatten med respekt for grænsen mellem fagpolitiske argumenter og ideologiske holdninger. Jeg vil arbejde for, at Dansk Psykolog Forening bliver en stærk og respekteret spiller på den politiske bane, for herigennem at skabe bedre vilkår for borgerne og påvirke den samfundsmæssige udvikling. Vi har brug for mere åbenhed og gennemsigtighed i foreningens ydelser, organisering og i det politiske arbejde. Det skal være klart, hvordan beslutningerne træffes, og på hvilken måde man som medlem kan påvirke beslutningsprocesserne. Kommunikation med og mellem medlemmer er af afgørende betydning for et levende demokrati. For at styrke demokratiet vil jeg arbejde for professionalisering af det politiske arbejde, bl.a. gennem opprioritering af de politiske ressourcer og bedre fordeling af opgaverne. Hvis vi skal opnå mærkbare resultater for vores medlemmer og påvirke den samfundsmæssige udvikling, bliver vi nødt til at målrette vores indsats og prioritere vores ressourcer. Derfor fremsætter jeg på generalforsamlingen et forslag om, at Dansk Psykolog Forening i den kommende periode har forbedring af børns vilkår i Danmark som et særligt indsatsområde. Vi skal i samarbejde med andre relevante parter arbejde for at opnå konkrete og målbare forandringer på områder, der vedrører børns udvikling og trivsel. Selv om vi prioriterer vores indsats, er der selvfølgelig flere andre områder, der kræver vores engagement og opmærksomhed, fx: Dansk Psykolog Forening har en central opgave i at sikre de bedst mulige løn, honorar- og arbejdsvilkår for alle vores medlemmer samt videreudvikle og udvide psykologernes arbejdsområder. Vi skal arbejde for bedre efter- og videreuddannelsesmuligheder for vores medlemmer. Etablering af en turnusordning for nyuddannede psykolog med henblik på at opnå autorisation samt fortsat arbejde for offentlig godkendelse og finansiering af vores specialistuddannelser er betydningsfulde opgaver. På det liberale område skal vi ar- bejde på forbedringer af praksisoverenskomsten og det Social-Psykologiske samarbejde. Situationen for selvstændige psykologer med og uden ydernummer er vanskelig og dilemmafyldt. Vi skal sikre ordentlige vilkår for begge grupper og med opmærksomhed på konsekvenserne for selvstændige psykologer fortsat arbejde for ydernummer til alle kvalificerede selvstændige psykologer. Vi skal sikre vores medlemmer ordentlige arbejdsbetingelser, der forebygger stress, og sikre kvaliteten i psykologarbejdet. Den nyligt færdiggjorte undersøgelse af de kommunalt ansatte psykologers vilkår understreger, at vi har flere væsentlige opgaver, også når det gælder arbejdsmiljøet. Som arbejdsplads skal Dansk Psykolog Forening være et foregangsbillede, når det gælder arbejdsmiljøet. Det er afgørende, at vores forening er en attraktiv arbejdsplads, så vi kan tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere i sekretariatet. Vi skal samarbejde med universiteterne og andre parter om at sikre grunduddannelsernes kvalitet og ordentlige vilkår for forskning. Som formand for Dansk Psykolog Forening vil jeg arbejde for, at vi bliver en stærkere og mere samlende forening og en forening, der aktivt påvirker udviklingen af psykisk velfærd og trivsel i samfundet. Jeg er 37 år, gift og mor til to børn, cand.psych.aut., selvstændig psykolog og formand for Selvstændige Psykologers Sektion. Læs meget mere om mig, min fagpolitiske erfaring og mine mærkesager på Her finder du også et link til min hjemmeside, og du er mere end velkommen til at skrive til mig med spørgsmål eller kommentarer. 4 Psykolog nyt

5 GF generalforsamling 2010 Roal Ulrichsen Kandidat til formandsposten Dansk Psykolog Forening er en succes: rekordlav ledighed, stigende medlemstilgang, stor interesse blandt borgere, politikere og medier, store projekter er i hus, og stærke formelle og uformelle netværk er en realitet. Hvis det står til mig, skal vores fremgang fortsætte og overliggeren sættes endnu højere og det stiller jeg op til at realisere i min sidste periode som formand. Jeg er overbevist om, at der skal noget særligt til for at sikre, at vi fortsætter fremgangen. Det handler om grundlæggende tillid og troværdighed som en vigtig faktor for en organisation, der altid forhandler sig til succes. Får jeg mandat til at bære stafetten videre endnu en periode, vil jeg samtidig sikre, at den næste formand får plads og indsigt til at overtage roret. Vi skal arbejde for ordentlige vilkår og for at sikre kompetencer. De økonomiske rammer og systemer omkring vores grunduddannelse er stadig urimelige for både studerende og lærere. Universiteter i verdensklasse skabes ikke ved kunstige modsætninger mellem forskning og undervisning. Forskerrekruttering er afgørende, og forholdene for de ph.d.-studerende skal gøre meget bedre. Vi skal også sikre, at vores nyuddannede får bedre vilkår for at komme i gang den store undersøgelse om kommunalt ansatte psykologer skal følges op. Etikken må ikke komme under pres, og fagligheden skal vi selv definere. Det ligger lige for at samle al efter- og videreuddannelse under en fælles, samlet planlægning, der også omfatter autorisationen, nu hvor vi har haft succes med af få beskrevet et fuldt finansieret system for specialpsykologen i psykiatrien. Og vi skal arbejde på at etablere en fuldt finansieret efteruddannelse på det somatiske område også. Og så skal vi videreudvikle rådgivningen og hjælpen ved tilrettelæggelsen og specialistuddannelserne. Det handler også om velfærd og trivsel. Der skal være fri og lige adgang til social- og sundhedsydelser i Danmark. Vi skal interessere os for de psykologiske udrednings- og behandlingstilbud i kommunerne, og den tidlige og forebyggende indsats skal justeres og forbedres. Rehabilitering i socialpsykiatrien skal kraftigt udvides, og så skal vi i samarbejde med blandt andre Lægeforeningen opruste på hospitalernes somatiske afdelinger. For mig et det et spørgsmål om at have en strategi. Hvis ikke vi selv har en plan, så bliver vi en del af andres planer. I Dansk Psykolog Forening skal vi skabe den organisation og struktur, der bedst understøtter medlemmerne og de opgaver, vi har fået fra dem. Vi skal være aktive, fremsynede og klar til at handle i tide, i dag har vi overskuddet. Men kampen om at hverve medlemmer blandt de akademiske fagforeninger er i fuld gang. Derfor skal vi være klar til at organisere os på nye måder og effektivisere vores organisation. Sagen er, at vi i løbet af de næste ti år skal kunne konkurrere ikke bare på det rette faglige indhold, men også på kontingentet. Vi har allerede gode erfaringer med at arbejde i partnerskaber, hvor vi i samarbejde med andre inter esseorganisationer løser fælles opgaver. Det giver god mening, det inspirerer, og så letter det vores økonomi, så vi får mere for pengene. Vi skal være parat til forandringer og til at udvikle sammen med andre. Jeg tænker mig, at Dansk Psykolog Forening på udvalgte projekter skal sikre os EU-midler og på den måde få ressourcer til at fortsætte det gode samarbejde med relevante myndigheder. Vi har haft praksisoverenskomsten siden forsøgsperiodens start i Overenskomsten løser opgaver, der blev formuleret i slutningen af firserne. Men det er længe siden nu, og en analyse af opgaverne skal sikre, at vi får skrevet en overenskomst, der passer på nuværende og fremtidige opgaver. Og går det godt, bliver det en del af en samlet sundhedspolitik. Dansk Psykolog Forening er en kendt og offensiv stemme i den offentlige debat, vi får ofte chancen for at udtrykke vores synspunkt, men vi kan givetvis gøre det bedre endnu. Vi skal tænke os om og arbejde på at bruge kommunikationen med det klare formål at fremme vores sag. Fordi vi har oplevet succes med at bruge kommunikation strategisk og aktivt i arbejdet, tror jeg, vi kan blive skrappere til at arbejde systematisk og med målsætninger for alle dele af vores kommunikation. Psykolog Nyt skal i højere grad blive et blad, hvorfra også journalister henter viden om psykologiske forhold. Det er et mål, at vi psykologer citeres og anvendes som kilde i den offentlige debat. Vi taler på vegne af mange, som ikke høres, og er derfor forpligtede til at tjene som inspiration til nytænkning på det psykologiske område hos befolkningen og hos centrale politikere. Psykolog nyt

6 GF generalforsamling 2010 Kirsten Bjerregaard Kandidat til betyrelsen Jeg er 54 år, cand.psych.aut., specialist og supervisor i psykoterapi og driver privat praksis i København. Tidligere har jeg været ansat i revalideringen og psykiatrien. Politisk har jeg været aktiv i Kreds København-Frede riksberg, styrelsesmedlem i Selvstændige Psykologers Sektion, siddet i Liberalt Forhandlings Udvalg og været med ved OKforhandlingerne i 2008 hos Danske Regioner. Jeg har siddet i Bedømmelsesudvalget og Det regionale samarbejdsudvalg, hvor jeg har været med til at udforme Praksisplan for psykologhjælp i Region Hovedstaden. I mine to år som bestyrelsesmedlem har jeg været formand for Specialistuddannelsesudvalget og i arbejdsgruppen vedr. etablering af uddannelsesstillinger for nyuddannede psykologer med henblik på autorisation. I 2008 skrev jeg, at jeg ville arbejde for kandidatstillinger i det offentlige med henblik på autorisation. Det er nu lykkedes at etablere en gruppe, der arbejder herfor. Jeg vil gerne fuldføre dette arbejde, da foreningen bør sørge for, at de yngre kandidater får en målrettet offentligt finansieret efteruddannelse. Det er en glædeligt, at specialpsykolog i psykiatrien er blevet en realitet. Vi har taget hul på at motivere Danske Regioner til at indføre tilsvarende specialpsykologordninger i somatikken og neuropsykologien. En offentlig godkendelse profilerer psykologerne og skaber en kvalificeret videreuddannelse. Det skal være enkelt og billigt for psykologer at efterog videreuddanne sig. Specialistuddannelserne er løbende blevet evalueret, så de kan blive forbedret og være tidssvarende. Et fokusområde er arbejdsmiljøet i offentligt og privat regi. Vi skal som fagforening være med til at skabe bedre arbejdsbetingelser for psykologerne, så vi forebygger stress og holder psykologfagligheden på højt niveau. Jeg ønsker flere psykologer i chef- og lederstillinger og at undersøge ledernes faktiske forhold. En styrkelse af lederne bidrager til at skabe ordentlige arbejdsvilkår for psykologerne og styrke fagligheden. Ligeledes vil jeg arbejde for en bedre praksisoverenskomst, så der ikke bliver splittelse mellem psykologer med og uden ydernummer. Vi skal have faglig dialog om kvalifikationer for at få tilkendt et ydernummer. Økonomisk mener jeg, at vi skal honoreres efter kvalifikationer, og hver ydelse skal honoreres for sig. Det er vigtigt, at der bliver forhandlet økonomi til at vedligeholde og opkvalificere af psykologerne i overenskomsten. I foreningen skal vi have et Multipraksisudvalg, som skal tage stilling til, hvilke evalueringer af psykologhjælp vi skal samarbejde med Danske Regioner om. Endelig vil jeg sætte fokus på at videreudvikle kommunikationen med og mellem foreningens medlemmer samt udadtil i de politiske systemer. Jørgen Kofoed Kandidat til betyrelsen Begrundelsen for, at jeg genopstiller til bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening, er et ønske om at gå dybere ind i den proces, som jeg føler kun lige er kommet i gang. Jeg vil derfor gerne tage en periode mere. Jeg har i den forgangne periode beskæftiget mig med at gøre foreningen mere synlig over for nogle af vores samarbejdspartnere som fx de studerende, virksomhederne og klienterne. Foreningen havde eksempelvis en stand på Lægedage, hvor vi præsenterede hjemmesiden psykologeridanmark.dk over for de praktiserende læger. I den kommende periode vil jeg også gerne være med til at præge Dansk Psykolog Forenings kommende udvikling, herunder fremme de demokratiske processer, sætte fokus på organisationspsykologien samt arbejdsmiljøet. Jeg vil gerne sørge for at også os fra de vestlige provinser bliver hørt og samtidig være bindeleddet mellem nogle forskellige faglige interessefelter. Privat er jeg bosat i Esbjerg, hvor jeg har min egen virksomhed. P.t. har jeg mest undervisning, men håber at få mere gang i virksomheden, når vindene fra finanskrisen har lagt sig. Jeg er cand.psych.aut., 58 år og kandidat fra København i Psykolog nyt

7 Arne Grønborg Johansen Kandidat til betyrelsen I den nu afgående bestyrelse har vi haft en meget bredt sammensat gruppe af personer med et solidt kendskab til alle de centrale områder i foreningen. Det er mit håb, at generalforsamlingen vil sikre en lignende sammensætning af den nye bestyrelse. Jeg har siden 2000 bestræbt mig på at udføre et stykke professionelt bestyrelsesarbejde. I min tid i bestyrelsen har mange opgaver været lang tid undervejs. Opgaver er lykkedes, når tidspunktet var politisk modent til det, medlemmer og organisationen var klar til det og der var økonomi til det. Jeg håber, den nye bestyrelse vil tænke over Piet Heins, når den påbegynder arbejdet: Thi visseligen: ting ta r tid, men ævl ta r evigheder I en kommende bestyrelse vil jeg arbejde for: Styrkelse Dansk Psykolog Forenings profilering. Udbygning af vores medlemsservice på relevante områder. Dansk Psykolog Forening som en rummelig forening med plads til alle dele af psykologien. At organisation løbende bliver gearet til de opgaver, der tjener vores overordnede interesser bedst. En god og sund økonomi i foreningen, på trods af hvad der kan komme af interne og eksterne tiltag, der vil kunne forrykke dette forhold. Forvaltning af MP Pensions pensionsmidler på en forsvarlig måde. I Dansk Psykolog Forening har jeg, siden jeg i 1990 blev psykolog, været aktiv i Arbejds- og Organisationspsykologisk Selskab og siddet i fagnævnet for A&O. Derudover har jeg siddet i bestyrelsen for Informations Psykologisk Forum ( ), Storstrøms Amts Psykolog Forening ( ) og Erhvervs Psykologisk Forum ( ). Ud over bestyrelsesarbejdet har jeg siddet i forretningsudvalget og revisorgruppen, fra 2004 været ansvarshavende redaktør for Psykolog Nyt, og fra 2006 til 2008 været formand for Specialistudvalget. Siden 2006 har jeg også varetaget foreningens interesser i Pensionskassen for Magistre & Psykologer. Professionelt har jeg været ansat som konsulent og personalechef i RAMBØLL-koncernen, været konsulent i BST- Nord, og fra 2008 været ansat i PPR Faxe. Derudover er jeg selvstændig erhvervsdrivende som gårdejer i Sydsjælland. Sideløbende med dette er jeg ekstern lektor inden for A&Oområdet ved Københavns Universitet samt censor ved Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet. Jeg er 51 år, cand.psych.aut., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Rie Rasmussen Kandidat til betyrelsen Jeg er 49 år og cand.psych.aut., blev kandidat i 1995 og har hovedsagelig arbejdet med børne- og ungeområdet, i de sidste 12 år i Hørsholm Kommune, hvor jeg også er tillidsrepræsentant. Jeg har været aktiv i Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion siden 1999, de fleste år som formand for styrelsen. I 2008 blev jeg valgt til bestyrelsen. Jeg har i perioden været foreningens næstformand, siddet i Løn- og Stillingsstrukturudvalgt, været formand for Strukturarbejdsgruppen og været tovholder på undersøgelsen af kommunalt ansatte psykologers vilkår. Noget af det, som optager mig: Dansk Psykolog Forenings fagforeningsprofil skal styrkes. Arbejdet med at hverve flere tillidsfolk og sikre bedre vilkår for TR-arbejdet er vigtigt for at opnå gode løn- og arbejdsvilkår og for vores mulighed for at sikre etik og kvalitet. Dansk Psykolog Forening er på én gang en professionel interesseorganisation og en forening, der hviler på medlemsindflydelse og frivilligt arbejde. Vi er forening for alle psykologer, men kan ikke tilbyde alt til alle. Inden for disse vilkår skal vi sikre medlemmernes interesser. Derfor skal vi afsøge muligheder for at løfte nogle opgaver i samarbejde med andre AC-foreninger. Foreningens demokratiske struktur skal udvikles. Det handler selvfølgelig om det klassiske spørgsmål: generalforsamling eller repræsentantskab? men også meget bredere om medlemsinddragelse, om de decentrale enheders rolle, om udvalgsstrukturen, bestyrelsens arbejdsform osv. Bestyrelsen fremlægger denne gang ikke et traditionelt handlingsprogram, men et forslag til strategiske mål og arbejdsprogram, som indeholder et skarpt prioriteret og fokuseret bud på foreningens hovedopgaver i de kommende to år. Bestyrelsen ønsker på denne måde at medvirke til, at generalforsamlingens politiske vurderinger og prioriteringer bliver klarere for alle medlemmer. For mig er dette et vigtigt skridt hen imod større medlemsindflydelse på foreningens prioriteringer. Og jeg vil gerne være med til at tage mange flere skridt i denne retning. Derfor genopstiller jeg. Psykolog nyt

8 Merete Strømming Kandidat til betyrelsen Jeg er 48 år, cand.psych. fra 1990, autoriseret og specialist i psykoterapi. Selvstændig psykolog siden 1995 i København. Ydernummer siden Jeg har blandt andet været regionskontaktperson i Københavns Kommune Samarbejdsudvalgsperson i Region Hovedstaden fra 2007 og frem. Foreningens repræsentant i følgegruppen for evaluering af depression. Vi er i en spændende tid med store udfordringer både internt og eksternt: internt med blandt andet strukturdebat, professionalisering og ændring af vores organisering, hjemmeside med medlemsdialog og krav om åbenhed. Eksternt er der stor bevågenhed om psykologer og tiltro til vores kunnen: eksempelvis udvides sygesikringsoverenskomsten med store kategorier, og specialpsykolog i hospitalssektoren er en realitet. Men der er også krav om evidens og videnskabelighed, kontroltiltag, kvalitetssikring, EU-krav samt flere og flere opgaver med stort arbejdspres til følge. Jeg har en særlig interesse for sygesikringsordningen og situationen blandt selvstændige psykologer. Der er en stor splittelse mellem psykologer med og uden ydernummer, og denne situation er uholdbar. Dette bekymrer mig meget. Og det må vi gøre noget ved. Endvidere har sygesikringsordningen langsomt ændret karakter fra kriseordning til en mere bred ordning. Det har indtil nu været en succesfuld strategi med den såkaldte omvendte salamimetode at udvide ordningen med en kategori ad gangen. Jeg mener at det er på tide at stoppe op og ændre strategi. Tiden er inde til at se lidt mere overordnet på ordningen: Hvordan skal en fremtidig offentlig psykologordning være? Jeg vil gerne være med til at ruste Dansk Psykolog Forening til disse udfordringer, herunder arbejde for: En vision for en fremtidig offentlig psykologordning. Hvordan vil vi gerne profilere os, og hvilken placering vil vi gerne have? Fastholde metodefrihed og plads til forskellighed. Bedre medlemstilfredshed: hvordan kan der blive en bedre afstemning mellem foreningen og medlemmers forventninger. Sikre arbejdsmiljø og mindske risiko for blandet andet stress og psykisk overbelastning. At autorisation kan opnås gennem turnuslignende ordninger. Merete Ditte Söderhamn Strømming Kandidat Kandidat til til betyrelsen betyrelsen I et par år har jeg nu siddet i styrelsen for de Kommunalt Ansattes Psykologers Sektion, og jeg genopstiller til bestyrelsen, hvor jeg har været medlem i fire år nu. Jeg er særligt engageret i: At fastholde cand.psych.-uddannelsen som en videnskabeligt funderet uddannelse på et højt teoretisk niveau, hvor der er tid og økonomi til fordybelse for såvel studerende som undervisere/forskere. Vi kan fint respektere andre faggrupper med interesse inden for psykologien, selv om vi fastholder niveauet for vores egen uddannelse. At løn- og kompetence- og karriereudvikling hænger sammen, og at mulighed for faglig udvikling, kvalitet og etik i arbejdets udførelse sikres, hvilket indebærer ret og pligt til refleksion og metodefrihed og videreuddannelse. At udvikle vores øverste besluttende myndighed og professionalisere og demokratisere bestyrelsesarbejdet, herunder udarbejdet med et mere brugbart handlingsprogram, samt sikre medlemmerne lettere adgang til indflydelse. At tydeliggøre foreningens socialpolitiske profil og påvirke beslutningstagere. Der er stadig for meget god psykologviden, som ikke indgår i den offentlige beslutningstagning. It-problemer har forsinket Social- og sundhedsudvalgets ambition om, at det skal være enkelt at følge udvalgets arbejde, vurderinger og udtalelser samt høringssvar. Noget er muligt nu, men det kan blive bedre. En anden ambition har været at inddrage kolleger i nøglepositioner hurtigt, når foreningens politik skulle udtrykkes, dette er igangsat og skal videreudvikles. Derfor sidder jeg som formand for det Social- og sundhedspolitiske udvalg, i arbejdsgruppen for dobbelt klagesagsbehandling samt Strukturarbejdsgruppen. Ditte Söderhamn 52 år, uddannet fra Københavns Universitet i 1991, autoriseret, er i gang med specialistuddannelsen og har netop nu påbegyndt arbejdet med en egentlig småbørnsfunktionen i min kommune. 8 Psykolog nyt

9 GF generalforsamling 2010 Anne Thrane Kandidat til betyrelsen Jeg er cand.psych. fra Københavns Universitet Siden 2000 har jeg arbejdet med test og personvurdering inden for det organisationspsykologiske felt. Jeg blev selvstændig i slutningen af 2007 og arbejder fortsat med opgaver inden for det organisationspsykologiske felt, men primært med krisepsykologiske opgaver og stressrelaterede problemstillinger. Inden jeg kom i bestyrelsen, sad jeg i styrelsen i Organisationspsykologisk Selskab og har været medlem af Fagnævnet og Kursusudvalget indtil Jeg har siddet i bestyrelsen siden 2006 og har været formand for Socialog sundhedspolitisk udvalg og medlem af Professionsudvalget i første periode. I den seneste periode har jeg været formand for Professionsudvalget. Jeg er Dansk Psykolog Forenings repræsentant i bestyrelsen i Videncenter for Professionel Personvurdering og i EFPA s Standing Committee on Test and Testning, hvor vi arbejder for fælles europæiske standarder for krav til testbrugere inden for organisationspsykologiske test. Derudover er jeg med i arbejdet med ISO-standarder for Psychological assessment. Når jeg genopstiller, er det for: Fortsat at bidrage til og færdiggøre arbejdet med nationale og internationale standarder inden for testområdet. At bidrage til arbejdet med varetagelsen af selvstændige psykologers interesser. At styrke tilknytningen mellem medlemmer og forening og dermed varetagelsen af alle interesser. Det er mit ønske, at Dansk Psykolog Forening skal være en forening, der varetager alle psykologgruppers faglige, økonomiske og politiske interesser. Rebecca Savery Trojaborg Kandidat til betyrelsen Jeg har været medlem af bestyrelsen siden GF-2008 og har i denne periode været formand for arbejdsgruppen vedr. etablering af uddannelsesstillinger for nyuddannede psykologer, medlem af uddannelses- og forskningsudvalget i både Dansk Psykolog Forening og AC samt ansvarshavende redaktør af Dansk Psykolog Forenings hjemmeside. Når jeg genopstiller til bestyrelsen, skyldes det, at jeg brænder for fortsat at deltage i arbejdet med at videreudvikle og forbedre vores faglige og politiske fællesskab. Jeg ønsker især at arbejde for: At forbedre vilkårene for de studerende og de nyuddannede psykologer og facilitere overgangen fra universitet til arbejdsliv. Min mærkesag på dette område er at etablere uddannelsesstillinger for de nyuddannede psykologer i stil med lægernes turnusordning. At forbedre vilkårene på universiteterne. Institutternes økonomi er så trængt, at de i vid udstrækning må benytte sig af eksterne undervisere, og der er således begrænsede forskningsressourcer både økonomisk og personalemæssigt. Samtidig kræves der fra politisk hold i stigende grad evidens for psykologiske interventionsmetoder. Forskningen er fundamental for vores fag, og situationen har derfor ikke kun omfattende konsekvenser for de universitetsansatte og de studerende, men også for vores virke som psykologer i almindelighed. At videreudvikle og forbedre foreningens kommunikation. Vi skal styrke kommunikationen med og blandt medlemmerne og vi skal formidle vores mangfoldige viden slagkraftigt, så vi får størst mulig politisk indflydelse. At professionalisere bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen skal fortsat arbejde med at skærpe sit fokus på det politiske og strategiske arbejde. Jeg er 33 år gammel, autoriseret psykolog og ansat som klinisk psykolog i en privat praksis i Ringsted. Jeg har tidligere været ansat i det offentlige og i den forbindelse været tillidsrepræsentant. Jeg har erfaring fra en række andre bestyrelsesposter, blandt andet fem år i Kvindecenterfonden Dannerhusets bestyrelse. Psykolog nyt

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås 9. marts 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 5 Ærede forsamling Om 14 dage holder Dansk Psykolog Forening generalforsamling. På de følgende sider præsenterer kandidaterne sig. Side 3 De helt små Vi

Læs mere

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab sundhed i fokus Mental Den 22. og 23. marts 2014 ToRVEhallerne i Vejle GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG

Læs mere

26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Tilbage i rumlen

26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Tilbage i rumlen 21 26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Tilbage i rumlen Efter sygemeldingen kan det kun gå for langsomt med at komme tilbage på jobbet. Eller? To psykologer udfordrer en tvivlsom systemtænkning.

Læs mere

Sig frem! Tilbage til arbejde. Forsikring og netværk. Utilpasset

Sig frem! Tilbage til arbejde. Forsikring og netværk. Utilpasset 4. oktober 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 16 Sig frem! Ytringsfrihed, etik og samfundshensyn tæller til gunst for whistlebloweren. Men åbenheden kan koste. Side 4 Tilbage til arbejde Drivkraften

Læs mere

Vi fastholder billedet af en livlig og velfungerende generalforsamling den 20.-21. marts 2010. Side 3

Vi fastholder billedet af en livlig og velfungerende generalforsamling den 20.-21. marts 2010. Side 3 7 23. april 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Reportage fra GF-2010 Vi fastholder billedet af en livlig og velfungerende generalforsamling den 20.-21. marts 2010. Side 3 Leder Det frie valg, eller

Læs mere

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 12 27. juni 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening HELT TOM Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 Leder Tanker

Læs mere

27. februar 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alderens temaer

27. februar 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alderens temaer 4 27. februar 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Alderens temaer Vi er tilbøjelige til at vige tilbage for de væsentlige temaer, når vi er sammen med gamle mennesker. Er det ikke at svigte dem, vi

Læs mere

I farlige omstændigheder

I farlige omstændigheder 6 27. marts 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening I farlige omstændigheder De lykkelige omstændigheder kan ændre karakter, hvis man bliver fyret under graviditet. Dansk Psykolog Forening har lige været

Læs mere

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi.

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. 9 16. maj 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. Side 3 Leder Psykologer

Læs mere

Åbning mod livet. Alle de kendte. Vil du være TR. Forsker i tilknytning

Åbning mod livet. Alle de kendte. Vil du være TR. Forsker i tilknytning 15. maj 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 9 Åbning mod livet Mørket omsluttede Anne, men lyset kommer langsomt. Der er dog stadig et arbejde at gøre, før hun er fri af sin depression. Side 4 Alle

Læs mere

Forsker i skizofreni. Hold fast i de unge. Bare ikke geronto. Vi mødes på nettet

Forsker i skizofreni. Hold fast i de unge. Bare ikke geronto. Vi mødes på nettet 19. september 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 15 Forsker i skizofreni Skizofrene personer har svært ved social kommunikation. Psykolog Vibeke Bliksted vil med sin forskning bidrage til at svare

Læs mere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere 13. juni 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 11 Belastende Også psykologer bukker under for de belastninger, de møder i arbejdsliv og privat. Ikke alle vælger at spytte ud, når de sygemelder sig. Side

Læs mere

Liv på grænsen. Tand for tunge. Uden for nummer. Trange tider

Liv på grænsen. Tand for tunge. Uden for nummer. Trange tider 13. maj 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 8 Liv på grænsen Rejsebrev fra dansk studerende, der arbejder et halvt år i psykologisk klinik på grænsen mellem Thailand og Burma. Side 4 Tand for tunge

Læs mere

Sjælen på tastaturet. Et fagligt løft. Mødet med krænkeren. Man deler da børn

Sjælen på tastaturet. Et fagligt løft. Mødet med krænkeren. Man deler da børn 11. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 19 Sjælen på tastaturet Terapi via internettet rykker. Et engelsk terapiprogram er lige nu under oversættelse og ikke mindst kulturel tilpasning til

Læs mere

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene 10 4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ude hos børnene Der spurtes på hospitalet. Tre psykologer på en børneafdeling ser det som en af deres opgave at danne modvægt til den herskende travlhedskultur.

Læs mere

Job & dialog. DIT uden DAT. Når sind mødes. Fagforeningens fremtid

Job & dialog. DIT uden DAT. Når sind mødes. Fagforeningens fremtid 22. februar 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 4 Job & dialog Psykologkampagnen blev skudt i gang med en konference den 28. januar. Dialogen med erhvervslivet åbner muligheder og stiller krav. Side

Læs mere

Alt for travlt. Angst via Skype. Internationalt papir. Bolette siger

Alt for travlt. Angst via Skype. Internationalt papir. Bolette siger 9. november 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 18 Alt for travlt Tilstanden er stress, men ledelsen foretrækker at sige travlhed. Ny dansk forskning fra vores arbejdspladser. Side 4 Bolette siger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mørke udsigter. Global gryderet. Kok på vægten. Så kom rapporten

Mørke udsigter. Global gryderet. Kok på vægten. Så kom rapporten 18. oktober 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 17 Mørke udsigter Det er svært, men nødvendigt at tale med børnene om den kræftsygdom, der ender med mors eller fars død. Side 4 Global gryderet Chile,

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Smil, du er på. Det skjulte kamera giver et kig ind i det skjulte. Men stilles der nødvendigvis skarpt på sandheden? Og hvad med ofrene?

Smil, du er på. Det skjulte kamera giver et kig ind i det skjulte. Men stilles der nødvendigvis skarpt på sandheden? Og hvad med ofrene? 7 17. april 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Smil, du er på Det skjulte kamera giver et kig ind i det skjulte. Men stilles der nødvendigvis skarpt på sandheden? Og hvad med ofrene? Side 3 Leder

Læs mere

Det hele menneske. i fokus. Aldrig. har så få. hjulpet. så mange. Arbejdsprogram 2014-2016 Arbejdsprogram 2014-2016 SIDE 1

Det hele menneske. i fokus. Aldrig. har så få. hjulpet. så mange. Arbejdsprogram 2014-2016 Arbejdsprogram 2014-2016 SIDE 1 Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab i fokus sundhed Mental DANSK PSYKOLOG FORENING Arbejdsprogram 2014-2016 Arbejdsprogram 2014-2016 SIDE 1 ARBEJDSPROGRAM 2014-2016

Læs mere

Ventetid. De gamle bag rattet. Det usynlige folk. Kunstig befrugtning

Ventetid. De gamle bag rattet. Det usynlige folk. Kunstig befrugtning 4. februar 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 2 Ventetid 15.000 børn og unge står på ventelister i psykiatrien. Men op mod halvdelen hører slet ikke hjemme her. Side 3 De gamle bag rattet Skal vi

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

20. JUNI 71. ÅRGANG. Vi har medvind

20. JUNI 71. ÅRGANG. Vi har medvind 20. JUNI 71. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 13 14 Vi har medvind I hverdagen kan det måske være svært at se, men socialpædagogernes fokus på løsninger høster bred politisk anerkendelse. Og det skal udnyttes, siger

Læs mere

29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alting klappede

29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alting klappede 10 29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Alting klappede Reportage fra Årsmøde 2009 med omtale af et stærkt fagligt program, vigtige temaer og meget festlige rammer. Og så fik foreningen nyt

Læs mere

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010 Nr. 1 Februar 2010 Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen

Læs mere

En dag på kontoret. Løfter på plakaten. Naturvandring. Projekt om recovery

En dag på kontoret. Løfter på plakaten. Naturvandring. Projekt om recovery 30. september 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 16 En dag på kontoret Psykologer i et kontorlandskab? Det lyder som en umulighed, men i Hillerød bruger man modellen med stor succes. Side 4 Løfter

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere