Nr. 2 April årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 April 2015 27. årgang"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 2 April årgang I dette nummer bl.a.: Et spændende medlemsmøde i LEV København Et liv et værk et portræt Klassisk koncert for udviklingshæmmede Elevrådsarbejde kan føre til mange ting Når vi inddrager borgerne får vi bedre løsninger

2 LEV Københavns Kommunekreds B E S T Y R E L S E N Formand Næstformand Kasserer Sekretær Bladsekretær Webmaster Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem HB-medlem Bestyrelsesmedlem Danielle Pröschold, Tonemestervej 3, 2400 København NV Tlf Anette-Marie Frimann-Jensen, Hvedevej 32, 2700 Brønshøj Tlf Eva Gjøe, Højmosevej 10, 2400 København NV Tlf Birte Lynghøj, Ole Borchsvej 18, 2500 Valby Tlf Egon Pedersen, Emdrupvej 139, 2400 København NV Tlf Mobil Per Jonasson, Panumsvej 21, 2500 Valby Tlf Gitte Svarre, Holmbladsvænge 1, 1., 2300 København S Tlf Steen Stavngaard, Monrads Allé 46, 2500 Valby Tlf Vibeke Holscher, Apollovej 18, 2720 Vanløse Tlf Redaktør *) Kritisk revisor *) Lasse Rydberg, Borgmester Jensens Allé 31 A 2100 København Ø. Tlf Mogens Rasmussen, Dublinvej 4, 2300 København S Tlf / * Er ikke medlemmer af bestyrelsen, men medlemmer af Kommunekredsen

3 I N D H O L D Lederen. Af Danielle Pröschold.... side 5 Et medlemsmøde i LEV København - Borgerrådgivning - Familiehuset - Handicapcentret. Af Lasse Rydberg.... side 7 Portræt. Et liv et værk - at være LAVUK. Af Lasse Rydberg... side 13 Nekrolog - Mary Tøpholm ( ). Af Steen Stavngaard... side 19 Og der blev stille - musikken ramte følelsen. Klassisk koncert for udviklingshæmmede. Af Lasse Rydberg.... side 21 KIFU - årets idrætsforening 2014 i København.... side 25 Nyt tilbud ser dagens lys - Skovtours Venner. Af Danielle Pröschold.... side 27 Elevrådsarbejde kan føre til mange ting. Af Maria Lassen... side 31 Når vi inddrager borgerne, skaber vi bedre løsninger. Af Mette Rindal Leck side 33 ANNONCER, SATS OG TRYK Rosengrenen ApS Hovedgaden Låsby Tlf kl og Mail: hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet. Udgivelsesplan Her er der en oversigt over LEV Københavns udsendelser samt deadline for aflevering af stof. Tag denne plan med i jeres planlægning, så skaffer I jer adgang med oplysning om arrangementer og lign. Vi skal have dit bidrag senest Udgives Blad nr juli 2015 August Blad nr oktober 2015 November LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 3

4 Leder marts 2015 Af Danielle Pröschold formand for LEV København Så er vi i fuldt sving igen, og året suser allerede afsted. Her i foråret har vi indtil nu nået at afgive tre høringssvar. Et om København Kommunes udkast til sundhedspolitik, et om ældrepolitik og et om forlængelse af sagsbehandlingstider. I skrivende stund skal der også afgives et om indstilling til ny struktur for STU-tilbud (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i kommunen. Et andet vigtigt fokuspunkt er Tusindfryd. Her har kommunens folk besluttet sig for, at den eksisterende model for driften af Tusindfryd ikke fungerer. Derfor deltager vi i et lille udvalg for at finde en ny struktur. Jeg selv har i min egenskab som formand deltaget i møder med bofællesskaber, hvor manglende kommunikation og dialog nok kan siges at være hovedoverskriften. I februar afholdt vi et medlemsmøde, mere herom inde i bladet. Men alt i alt, har det været et travlt forår med mange forskellige opgaver at tage fat i. I løbet af sommeren planlægger vi at afholde et informationsmøde om indsatsen over for mennesker med udviklingshæmning med psykiatriske diagnoser. Det har vist sig at være overordentligt svært at finde ud af, hvor man får hjælp, hvis hverdagen bliver svær for både den unge og de pårørende, hvis ens barn får en psykiatrisk diagnose oveni det i forvejen kendte mentale handi- cap. Hvor går man hen, når man har brug for hjælp, og hvad findes der af viden? I midten af marts lukkede Socialtilsyn Hovedstaden et bosted, fordi dette ikke levede op til de krav, der stilles. Bostedet havde fået et påbud, men da forholdene ikke var bragt i orden, valgte socialtilsynet altså at skride til lukning. TV2 Lorry kontaktede mig for at høre om LEVs holdning til, at man lukkede et bosted og spurgte ind til, hvad det betyder for mennesker med infantil autisme, at de ikke får den hjælp, de har brug for. Jeg stillede op til et interview og roste her socialtilsynene for at lukke de tilbud, der ikke fungerer og forklarede forskellen i livskvalitet for vores målgruppe, hvis de bliver taget professionelt hånd om, eller om det er uuddannet personale, der sørger for dagen og vejen. Kommunen er ved at bygge et botilbud for mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Sammen med LEVs formand Sytter Kristensen deltager jeg i en styregruppe, der bl.a. har til formål at give målgruppen de mest optimale betingelser for at kunne kommunikere med omverdenen. At bruge de nyeste digitale løsninger og at indrette bostedet på en sådan måde, at det bliver et fyrtårn, der lyser op og inspirerer andre byggerier. Det bliver spændende at se, om det lykkes. Det er på tide, at der bygges til denne målgruppe, så vi ser frem til, når byggeriet er klar til indvielse. LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 5

5 I februar afholdt LEV København et medlemsmøde, der især henvendte sig til yngre forældre. Mødets tema var Københavns Kommunes tilbud til børnefamilier. Nedenstående er refererende artikler om mødets tre emner. Et medlemsmøde Refereret af Lasse Rydberg Borgerrådgivningen en slags kommunal ombudsmandsinstitution Hvad er borgerrådgivningen og hvad kan den bistå med - Oplæg ved Borgerrådgiver Johan Busse Borgerrådgivning opstår Da bydelsforsøgsordningen i København for år siden ophørte, havde politikere et ønske om at se på andre måder at inddrage borgerne i byens udvikling og forvaltning. Der opstod i debatten et politisk ønske om, at København skulle have sin egen ombudsmand, som man kender det fra institutionen Folketingets Ombudsmand. Men ordet ombudsmand var beskyttet og kunne ikke sådan bruges om en institution i et andet regi. Men ideen var skabt, og politikerne i København besluttede, at byen skulle have en ombudsmandsordning der fik navnet Københavns Borgerrådgivning. København var den første kommune, der fik en sådan ordning. I dag er der borgerrådgivning i ca. 30 kommuner. Borgerådgivningen blev åbnet i 2004 og har således haft 10 års jubilæum. Borgerrådgiver Johan Busse. Sin helt egen institution Det er en stor fordel for kommunen men også for borgerne at have en sådan institution, idet den samler utilfredshed op fra borgere på tværs af forvaltninger og institutioner. Og det er en pointe at Borgerrådgivningen er uafhængig af forvaltningerne, borgerrådgiveren, og i København er det Johan Busse, er ansat direkte af Borgerrepræsentationen. Det betyder af institutionen er sikret, at den kan tage vurderinger, der er baseret på noget rent fagligt, der er ingen skjult dagsorden eller såmænd politiske der kan præge dets vurderinger. Borgerådgivningen bistår borgerne Efter 10 år kan man se virkningen af at have en sådan institution. Kommunen er Fortsættes side 8 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 7

6 blevet bedre til at rette op på sine svipsere, fortæller Johan Busse og siger om Borgerrådgivningen, at den kan sikre, at der er et sted, hvor folk kan gå hen, hvis der er noget, de er utilfredse med. Ved at modtage klager og behandle og vurdere dem kan man undgå, at der efterfølgende kommer 10 andre lignende klager. Det siges, at klager koster penge, siger Johan Busse, men dårlig sagsbehandling koster absolut mange penge. Hovedparten af dem, der klager, har en berettiget grund til at komme med en klage. Det er ikke sikkert de har ret, men der er ofte i klagen en beskrivelse, der giver forståelse for klagerens utilfredshed. Johan Busse bruger billedet af folk i forvaltningerne, at de er gode til at løbe 100 m i det, man kan forestille sig, er en stafet men depechen kommer ikke med. Dette forvaltningsproblem bliver synligt når man står udenfor, som Borgerrådgivningen gør. En væsentlig del af klagerne handler om lang sagsbehandlingstid, det gælder f.eks. Handicapcentret. Som borger er der ikke ret meget man kan gøre ved det. Man kan få medhold, og forvaltningen kan få kritik. Det er kendetegnet ved Borgerrådgivningen, at den skal medvirke til at skabe forbedringer, hjælpe forvaltningerne til at løse deres opgaver bedre, vi skal forebygge en hel masse utilfredshed hos borgerne, siger Johan Busse. Klagerne kan i store træk inddeles om tre forhold: Sagsbehandlingstid personalets adfærd praktiske løsninger. Med hensyn til personaleadfærd er klagerne heldigvis få, men handler om det, man kan kalde dårlig opførsel. De praktiske løsninger kan være mangel på snerydning, pasning i dag - institution, mangler og service på biblioteker m.m. De folk vi møder, siger Johan Busse, har et behov, de ikke kan opfylde selv og har brug for andre, derfor er sagsbehandlingen vigtig. Borgerrådgivningen på besøg Borgerådgivningen sidder ikke bare og modtager og behandler klager. Den iværksætter på eget initiativ undersøgelser, der kan være foranlediget af større sager, eller undersøgelse om områder kan have et forbedringspotentiale. Eksempelvis kan en borger komme til skade, hvis en hjemmehjælper har glemt at slukke for gassen, det kan forvaltningen godt finde ud af, men Borgerrådgivningen kan gå ind og kigge på sagen, og måske se på, at der er noget, der sejler ad helvede til, at på dette område kan Københavns Kommune godt blive bedre. Det er bedre, at vi retter op på problemerne end at komme på forsiden, altså forebygge ved at lave undersøgelse. Borgerrådgivningen kommer også på besøg. Det kan være på en svømmehal for f.eks. at se på tilgængelighed eller det kan være på en institution. Borgeren og klagevej Hvis man som borger har noget at klage over, skal klagen i første omgang sendes til den forvaltning, som klagen handler om. Man har så mulighed for at rette op på de forhold klagen handler om. Hvis man ikke får svar, eller får et svar man mener er utilfredsstillende, kan man så rette henvendelse til Borgerrådgivningen. Der er ingen formkrav til klagen. Den kan være skriftlig men også f.eks. telefonisk. I sidste tilfælde er forvaltningen forpligtet til at skrive klagen ned. Man skal ikke bo i København for at måtte klage, man skal have en relation til kommunen. Erhvervsdrivende kan klage, en svensk turist kan klage f.eks. over en parkeringsbøde. 8 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS

7 Når man klager er der en tilbagemeldingsgaranti i Københavns Kommune, man skal melde tilbage til borgeren senest 10 arbejdsdage efter klagens modtagelse ikke nødvendigvis en afgørelse men en meddelelse om, at man arbejder med sagen. Borgerrådgivningen har medvirket til, at sagsbehandlingstiden generelt er blevet kortere, sagsbehandlingen af klager er blevet bedre. Man har fået færre klager over Handicapcentret og færre når det gælder sagsbehandlingstid. Københavns Borgerrådgivning Tlf.: Rikke Nylander fra Familiehuset. Familiehuset et nyt initiativ på handicapområdet Oplæg ved leder af familiehuset Rikke Nylander I marts sidste år startede man Familiehuset som et initiativ i Handicapcentret, et hus der henvender sig til familier med børn og unge med handicap mellem 0 18 år. Huset har 11 medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Huset rummer mange forskellige tilbud, og disse tilbud blev demonstreret ved en stor tegning en af medarbejderne havde lavet, på et internt kursus, hvor man lærte at kommunikere bedre bl.a. også ved at tegne. Kurser for forældre til børn med autisme Råd- og vejledningsforløb i korte forløb fra 2 gange til 7 gange. Husets familiekonsulent mødes med familien eller familiemedlemmet både hos dem eller i Familiehuset. Rådgivningen kan være at hjælpe med at skabe strukturer i hverdagen for familien, Foredraget som tegning. eller hvordan får man barnet op om morgenen, eller konflikter mellem søskende m.m. Kontaktperson Hvis et barn eller ung har behov for hjælp til at håndtere særlige forhold i sin hverdag og i sit liv overhovedet, kan man få en kontaktperson, man mødes med fra ½ til 1 år. Fortsættes side 10 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 9

8 Søskendegrupper: Søskende broder eller søster med funktionsnedsættelse mødes med andre søskende i samme situation. Grupper for børn og unge med autisme. Møde med andre i en anden ramme (nogle møder ikke andre) se sammen på de sociale udfordringer, tale med andre om at være ung m.v. Forældrenetværk for alle forældre der har barn med funktionsnedsættelse. Familiebehandling i forhold til familier, hvor der er bekymring i forhold til barnets udvikling og relationer til søskende. Familiehuset er frem til 1. juni på Lærkevej 3, Nørrebro. Herefter på Hans Knudsens Plads, Østerbro. Handicapcentret under forandring Oplæg ved myndighedschef Vibeke Ries, Handicapcenter København Fra 1. marts i år fik Handicapcenter København nyt navn Borgercenter Handicap, en større og ændret organisation, der skal øge sammenhængskraften mellem de udførende led og myndighedsledet. Vibeke Ries gennemgik organisationsplanen på side 11. Blandt de overordnede principper, der ligger til grund for den nye måde at indrette sig på, er særligt tre principper: 1. En fælles indgang etablering af en fælles modtagelse 2. Fast sagsbehandler til alle 3. Etablering af tre områder, som understøtter en høj faglighed og helhedsorientering Modtagelsen er den største enhed i centret. Planen er klar, når man hele tiden er opmærksom på de grundlæggende principper bag den. Men der er problemer som planen ikke i sig selv beskriver. F.eks. ved man at overgangen fra ung til voksen kan være meget vanskelig. Derfor er der i ungedelen en gruppe for unge mellem år, så man kan skabe en sammenhæng f.eks. ved at have samme sagsbehandler, når man fylder 18 år og i årene fremover, hvor der er så meget, man skal tage stilling til. Nu er jeg voksen, hvem hjælper mig Det er en lille enhed med forholdsvis mange medarbejdere, der skal kunne håndtere 43 paragrafer, det kræver stor faglig viden og en helt særlig indsats. Udføregruppen omfatter hjemmevejledere, ledsageordningen, dem der skal yde støtte i hjemmet. Beslutningen om en ændret organisation af Handicapcentret, med baggrund i de tre særlige principper, blev modtaget positivt af mødets deltagere, der er forældre til børn med handicap. 10 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS

9 Myndighedschef Vibeke Ries. LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 11

10 John Colerick ved LAVUKs sidste udvidelse, de røde huse på den lange mole ved Svanemøllebugten. P O R T R Æ T Et liv et værk at være LAVUK Et portræt af John Colerick Af Lasse Rydberg Handicapprisen 2014 Dette portræt handler om et menneske der har ydet noget særligt over for mennesker med udviklingshæmning, men det er absolut ikke uden offentlighedens opmærksomhed, det kan godt være at personen ikke stiller sig i front, men vedkommende efterlader en virksomhed, der har været banebrydende og er meget omfattende. Det er lederen af LAVUK John Colerick, der fornylig modtog Handicaprådets Handicappris for Portrættet handler således ikke om en ukendt ildsjæl men om en person, der absolut også fortjener at blive set og værdsat. Handicapprisen blev motiveret med, at John Colerick igennem 40 års arbejde har skabt et utal af tilbud, der bidrager væsentlig til at forøge livskvaliteten hos børn og unge med handicap i Københavns Kommune. Han er en ildsjæl i forhold til at øge muligheder og livskvalitet for mennesker med handicap og har som leder på LAVUK Fortsættes side 15 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 13

11 dygtigt viderebragt sit menneskesyn til både ansatte, gæster, forældre og borgere med handicap. På en mole i Svanemøllebugten Det er typisk for en ildsjæl og iværksætter som John Colerick, når man skal lave en aftale, så inviterer han mig ud på den lange mole i Svanemøllebugten for at vise mig tre røde og i øvrigt fredede huse, som LAVUK for nylig har købt. I 25 år har LAVUK været gæster på molen og har sejlet bugten tynd i deres mange både. Nu er de herre, ikke i eget hus men i tre, plus containere med grej til både, og såmænd også en, der alene opbevarer skiudstyr. Munden står ikke stille på John Colerick. Selv om det lyder som drømme, så ved jeg, at det handler om den skinbarlige virkelighed, LAVUK i havnen og på vandet, der tiltrækker ikke kun medlemmer, men byder andre børn og unge ind i et samarbejde og fællesskab det er de udviklingshæmmedes virksomhed der er tiltrækkende. En omfattende virksomhed Jeg skrev engang om John Colerick, at hvis jeg spontant spurgte ham, hvor mange aktiviteter, der var på LAVUK og dens virksomheder, ville han ikke kunne svare præcist. Jeg prøver igen og spørger ham, hvad den sidste nye aktivitet er? Han tænker sig om og siger, det kan han ikke lige huske. Jeg sniger mig til at spørge en af de unge medarbejdere, der svarer, abeland. Da jeg fortæller John, at det ved jeg og fortæller ham det, ved han det selvfølgelig godt, men det er en måde at forstå, hvor omfattende en virksomhed LAVUK er. LAVUK er en fritids- og ungdomsklub i Borgervænget med 176 brugere, en voksenklub på Strødamsvej med 246 medlemmer, Pibergården ved Esrum sø og Skolen i Borgervænget (en STU-uddannelse). Mere end 600 brugere, medlemmer og elever på fire matrikler og ca. 200 medarbejdere (relativt mange på deltid for at kunne dække tider med stor søgning). LAVUK åbner kl om morgenen og lukker kl om aftenen 5 dage om ugen. En dag for en tilfældig tænkt bruger kunne være: Starte med at gå til svømning, hjem i klubben og spise frokost, herefter til ridning, hjem til aftensmad og derefter være på musikholdet, hvis det ikke lige var til boksning, og måske holdt klubrådet, som man er medlem af, møde. Man kan selvfølgelig også bare hænge lidt ud, det er derfor der er hjørner der er pædagogfrie. Alle brugerne lever faktisk i en meget overvåget verden, og har brug for et sted til sig selv og sit privatliv. Det er unge mennesker, så følelser fylder meget. Derfor har man lavet pigegrupper og drengegrupper, hvor man kan tale om kærlighed og om det at være ung, forberede sig til festen om aftenen, sminke sig eller få vasket sig, hvis man er dreng, tale om hvad der er god opførsel til en fest, uden at det skal gå ud over den spontane glæde og fest. Virksomheden LAVUK er så omfattende at jeg giver op her og når lige at få med, at i vinters var der 72 brugere på skiferie i Frankrig og 68 brugere på sne-og-kælk i Norge. Andre har i sommers været i Wales for at udforske huler og klatre på klipper, og mere end 200 har været på kolonier i Danmark. Et liv et værk at være LAVUK Jeg har været her i snart 44 år, fortæller John Colerick. Det begyndte med, at medens jeg læste på seminariet, skulle jeg i praktik. Praktikstedets leder var tilfældigvis også Fortsættes side 17 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 15

12 leder af en lille fritidsklub kaldet LAVUK. Der manglede en timelønnet medarbejder, og han spurgte, om det var noget for mig, og det var det. Studerede om dagen og var medarbejder i klubben nogle aftener om ugen. Da John Colerick blev uddannet, fik han job i en børnehave men fortsatte med at arbejde i LAVUK om aftenen. Han fandt hurtigt ud af, at pædagog skulle han ikke være og påbegyndte en universitetsuddannelse og var stadig om aftenen på LAVUK. Af private årsager måtte universitetet droppes og det endte med at John Colerick tog bibliotekaruddannelsen, medens hans stadig tjente sine penge i LAVUK. Han blev aldrig bibliotekar, hvad der virkelig var ham påtrængende, for han fik jobbet som souschef med ansvar for personaleledelse, og det var en funktion der var brug for i en virksomhed, der voksede og voksede, hvor ideerne opstod med en inspirerende fart og realisationen af dem næsten i samme takt. Han kan det en god leder skal kunne, være til inspiration, er anerkendende i sin tilgang til medarbejdere og brugere, udstråler dermed tillid til sine omgivelser. Hvor ved jeg det fra? Personaleforeningen på LAVUK har skrevet det om John Colerick og skriver endda Du er LAVUK. Det er deres ungdom det er deres fritid Jeg spørger John Colerick, hvordan opstår de mange ideer, der bliver til aktiviteter. Det sker naturligvis ved, at man lytter til brugerne, ikke kun i bestyrelsen og de råd der er, men ved at tale med den enkelte Det er deres ungdom, det er deres fritid, siger John Colerick. En af de ting som LAVUK har gjort synligt har været at genopdage ungdommen og ungdomskulturen når det gælder unge med udviklingshæmning. Noget som stort set var overset, enten var de børn eller også blev de voksne, et særligt ungdomsliv var der ikke skabt rammer til. Det gjorde LAVUK noget så eftertrykkeligt. For John Colerick er det vigtigt, at der er nogle der tager pulsen på ungdomskulturen, at de unge kommer til orde, at der er medarbejdere der kan høre græsset gro, og det tror jeg på, for på min gang i huset møder jeg meget unge medarbejdere der med deres tøj og attitude udtrykker sig som unge kultursøgende og -bærende. I aften fredag er der metal- og vikingfest, og der vil man se selv det mindste påhit i den eksisterende ungdomskultur vinde frem, hver uge noget nyt der skal prøves, ungdomskulturen er et eksperimenterende liv. LAVUK forvalter at skabe autentiske rammer for et sådant liv. Ideernes sted kunne man kalde det, for det er det vi hele tiden taler om. John Colerick fortæller, at LAVUK bliver inddraget i det nye kulturhus der skal bygges på ydre Østerbro ned mod søen i Kildevældsparken. Stedet skal have et café-køkken. Det er her LAVUK kan få endnu en aktivitet og yde et tilbud til lokalbefolkningen. Det sidste nye er, når man ser bort fra abeland, der er et motorisk aktivitetstilbud, computere og musik, den digitale verden har taget sit indtog og beherskes suverænt af de unge, selv om man påstår de ikke kan læse og regne. Kælderen er der, hvor ungdomskulturen udfolder sig i hverdagen. Det sidste jeg ser inden jeg går, er at festsalen som i aften er stedet for fredagsfesten, lige nu bliver omskabt til en indendørs løbehjulsbane, der kan være noget om, at det ikke er ligetil at følge med. John Colerick der bestyrer en så omfattende virksomhed, har endelig fået sig et lille kontor, som han deler med an anden medarbejder. Han er beskeden, sætter sig ikke offentligt i front, men han skaber virksomhed til stor glæde for mere end 600 brugere og deres pårørende. LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 17

13 Mary Tøpholm ( ) En af de helt store personligheder i dansk handicappolitik er død. Mary har igennem et meget langt liv været med til at gøre en afgørende forskel for mennesker med udviklingshæmning. Mary blev uddannet teoretisk fysiker og var også her med til at forandre den gængse opfattelse af, hvad man som kvinde kunne arbejde med. Hun var en af de første kvindelige fysikere, som fik en stilling på Løvens kemiske fabrikker. Dengang var det ikke almindeligt som kvinde at søge om og arbejde med teoretisk fysik, men også her var Mary med til at bryde en barriere ned. Men det er Marys indsats indenfor handicappolitik, vi i dag kender hende mest for. Mary blev mor til Niels, som i dag er 52 år. Han blev på grund af en sygdom i den tidlige barndom handicappet, og Mary blev klar over, at der var meget store mangler på området med at hjælpe mennesker med udviklingshæmning til et godt og meningsfyldt liv. Mary måtte slås for at Niels kunne få en god støtte i børnehaven, og allerede i begyndelsen af 1970 erne arbejdede Mary ihærdigt med Københavns Kommune for at børn med udviklingshæmning kunne få et fritidstilbud. Reaktionen hos det politiske Fortsættes side 20 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 19

14 system dengang var forbavselse, fordi disse børn havde jo fri hele dagen, så hvorfor skulle man dog oprette et fritidstilbud til dem? Men det lykkedes faktisk med en stor indsats at få modparten overbevist om, at det også for mennesker med udviklingshæmning var et vigtigt livsindhold at få et godt fritidsliv. Noget vi i dag anser for helt naturligt og nødvendigt, men hvor man i 70 erne skulle flytte bjerge for at få noget sådant igennem. Senere lykkedes det Mary at får etableret værestedet Tusindfryd på Amager, og dette fritidstilbud er i dag et meget værdsat element i livet for rigtigt mange mennesker med udviklingshæmning. På det mere organisatoriske plan var Mary aktiv i Landsforeningen LEVs styrende organer og var i mange år med i bestyrelsen i LEV København, hvor hun altid var parat med gode ideer og forslag til forbedringer på alle områder for mennesker med udviklingshæmning. Mary sloges altid, hvis hun ville have noget igennem, og var utrolig ihærdig og fastholdende i sit engagement, hun var utrolig skarp til at argumentere for sine synspunkter. Denne evne fastholdt hun til det sidste, og mangen en borgmester eller direktør er blevet overrasket over den iver og dygtighed, hvormed Mary argumenterede for sine standpunkter. Hun oprettede sin Niels Tøpholms Kulturfond, der i en årrække har hjulpet mange personer med økonomisk støtte til rejser og arrangementer. Jeg sad i bestyrelsen for fonden og lærte Mary at kende som et menneske med stor forståelse for andre mennesker i nød. Det har været en stor fornøjelse at få lov til at lære Mary at kende. Æret være hendes minde. Steen Stavngaard Se vores hjemmeside på 20 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS

15 Og der blev stille musikken ramte følelsen Klassisk koncert for udviklingshæmmede en opdagelse Af Lasse Rydberg Koncertsalen i København er godt fyldt, 244 mennesker med udviklingshæmning og deres ledsagere er ikke til den sædvanlige musikfestival med nutidens rytmiske musik, de er til klassisk koncert en klassisk musikoplevelse for udviklingshæmmede. Det er på en af de spæde første forårsdage, så det er naturligt at kalde koncerten Klassisk forår. Det er ikke en anmeldelse af en koncert, men en opdagelse i koncertlivet, når det handler om klassisk musik og det publikum, der er udviklingshæmmet. I en klassisk koncert er der en særlig forventning til publikums adfærd, hvor det kan være pinligt forstyrrende at få et hosteanfald. Det vil måske gå helt galt, hvis man forestillede sig udviklingshæmmede som publikum, med deres medlevende eller medlydende tilstedeværelse. Koncerten går i gang, første afdeling med barokmusik, iklædt lidt punkattitude og med alt andet end barokinstrumenter, med en madkasse og et gebis som rytmegruppe, når det skal være. Men musikken rammer. Fra den nervøse og kåde og også angste larm, der opstår og er voldsom før koncerten, vokser en stilhed der sker noget betydningsfuldt. Det sker igen og med en større stilhedsopmærksomhed, da det bliver Fortsættes side 23 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 21

16 menneskestemmens kærlighedsarier. Det er en genoplevelse af, er kunsten god, så rammer den mennesket uanset om man er udviklingshæmmet eller ej. Man ved i dag at mange udviklingshæmmede har et helt intakt følelsesliv som vi ikke har lært at fortolke og kommunikere med, det er måske det musikken gør? Koncerten er en fest, der starter med kaffe og lagkage før et par små koncerter, så er der middag med lækker buffet og endelig den sidste koncert. Seks timers klassisk musikfestival og fest. Jeg træffer Hanne Raymond fra Strandparkcentret, der næsten blusser af glæde og stolthed med fortællingen om et arrangement, der har 13 år på bagen og næsten starter, når det foregående slutter, hun griner og siger, at hun køber de utallige gule kandelaberlys lige efter påske, så er de billige. Hun fortæller med stor begejstring om et års planlægning, og er stolt over at alle på Strandparkcentret stiller op, og allermest stolt over, at de superviserer alle deltagerne, og de gør det godt. Jeg sniger mig ud fra koncerten og ser, der knokles med humør. Midt i travlheden får jeg stoppet Ole Alber, der er konferencier, og som er den der har ansvaret for koncertprogrammet. Han siger i farten, at han er den der oprindeligt fik ideen til de klassiske koncerter først i Jylland, inden han flyttede til København og fortsatte projektet, nu på 13. år. Han fortæller, at i planlægningen skal der altid være noget vokalt, det rammer udviklingshæmmede, og man skal også langt omkring med instrumenter, hvad der i høj grad lykkedes i dag, med firkantede træfløjter m.m. Det er en oplevelse at være publikum til en klassisk koncert, hvor musikken kan indtages, en siddende med ryggen dertil, en stående med synet som medhør, en med øreværn, en med langsom skubben sig frem i sin kørestol næsten rytmisk gennem tværgangen. De er der alle, de forstyrrer os ikke, de modtager musikken som en stor følelse, der hvor de er. LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 23

17 KIFU - Årets Idrætsforening 2014 i København Formand for KIFUs aktivitetsudvalg Jan Charles Kristensen får overrakt prisen af borgmester Carl Christian Ebbesen. KIFU Københavns Idrætsforening for Udviklingshæmmede, fik i december 2014 æren af at blive Årets Idrætsforening i København. Det er fritid- og kulturforvaltningen, der hvert år hædrer en forening, og i den anledning blev repræsentanter fra foreningen budt på en lille reception på rådhuset. Selvfølgelig med de traditionelle rådhuspandekager. Med til at modtage prisen var aktivitetsudvalget (bestående af idrætsudøvere fra alle idrætter), bestyrelse, trænere og sekretariatet. Kultur og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen sagde i sin tale bl.a. at KIFU var med til at gøre København til et bedre sted at bo. Han sagde endvidere: Vi valgte KIFU fordi, jeres klub er noget helt særligt, når det kommer til muligheden for, at dyrke sportsaktiviteter, som udviklingshæmmet i København. Og ikke mindst - fordi I engagerer jer i mennesker, og alt det gode man kan hente ved, at være medlem af en idrætsforening. Egentlig er I bare en helt almindelig forening, med voksen- og børnehold, stævneaktiviteter, klubture og meget, meget andet. Men så er I også alt det, der gør jer til en anderledes og spændende forening, og som vi giver jer årets pris for Det lyder så enkelt. Men det er det bestemt ikke. Vi ved godt, at der ligger stor entusiasme, energi og mange, mange frivillige timer bag, hver gang en forening har succes. Her er KIFU et forbilledligt eksempel og det er med stor glæde, at jeg ønsker et stort tillykke med titlen som Årets idrætsforening i København I 2015 bliver KIFU 25 år, så de kr der følger med prisen, skal bruges til levende musik til festen. I forlængelse af begivenheden, blev ledelsen af foreningen inviteret i Lounge på TV2. Så formand for bestyrelse Anders Kildedal, leder af aktivitetsudvalget, Kaj Kristensen, og leder af sekretariatet, Dorte Mørk, fik lejlighed til at fortælle Københavnerne om foreningen. Her blev det bl.a. pointeret at det er helt centralt for foreningen, at træningen foregår rundt omkring på kommunens idrætsanlæg, at klubidentitet har betydning for alle, og at foreningens frivillige er med til at give medlemmerne et anderledes møde. LEV København ønsker KIFU hjertelig tillykke med prisen det er et forbilledligt arbejde der er udført og også et vigtigt pionerarbejde. LEV København LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 25

18 Nyt tilbud ser dagens lys Skovtours på bowlingtur. Af Danielle Pröschold. Formand for Foreningen Skovtours Venner Det her er simpelthen en af årets gode historier. I starten af januar 2015 så en ny forening for unge med udviklingshæmning, dagens lys. Foreningens navn er Skovtours Venner, og som navnet antyder, har det noget med aflastningstilbuddet Skovtours at gøre. Foreningen er stiftet af nogle forældre, hvis børn er flyttet på bosted. De unge savner de venner og aktiviteter, de havde på Skovtours. Vi forældre havde spurgt Skovtours, om det var muligt at arrangere nogle ture a la Gamle elevers fest et par gange om året. Det kunne desværre ikke lade sig gøre, men vi blev foreslået at søge paragraf 15 midler i Københavns Kommune til at arrangere ture for. Som sagt så gjort, vi søgte Københavns Kommune om midler til at afholde månedlige ture for unge, der tidligere har benyttet Skovtours og andre, der falder inden for målgruppen. Vi var heldige og fik bevilliget penge til vores forslag. Det har taget sin tid at få alt op at stå. Men den 1. lørdag i marts fandt den første tur sted. En bowlingtur til Big Bowl i Valby. Fortsættes side 29 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 27

19 Her mødtes ni unge, spiste frokost, bowlede og snakkede om, hvilke aktiviteter de kunne ønske sig at lave. Forslagene lød på bagedag, svømmehal, biograftur og fodboldtur mv. Nu skal personalet i tænkeboks og evaluere på hvilke forslag, der kan realiseres. Når denne proces er afsluttet, vil de unge modtage et turkatalog, hvor deres forslag har udmøntet sig i planlagte ture. Da vi har fået midler til projektet, vil det blive gratis at være medlem af Skovtours Venner og dermed få mulighed for at deltage i arrangementerne. Se billeder fra den første tur på skovtursvenner.dk Hvis du også er flyttet på bosted og er gammel Skovtours-medlem og har lyst til at komme med på tur, så er du velkommen til at kontakte Casper på gmail.com Rent praktisk vil turene foregå ved, at man melder sig ind i Skovtours Venner. Medlemmerne bliver afhentet på deres bosted, bliver transporteret hen til aktiviteten enten via offentlig transport eller i bus, og bragt hjem til bostedet igen, når aktiviteten er slut. Ligesom på Skovtours-turene vil der blive afholdt evalueringsmøder, hvor medlemmerne kan formidle, hvilke ture der var et hit og deres ønsker til fremtidige ture. Noget af det spændende ved at have modtaget paragraf 18-midler er, at det er et samskabelsesprojekt. Det vil sige, at vi skal samarbejde med et kommunalt tilbud om aktiviteten. Vi har naturligvis valgt at arbejde sammen med aflastningstilbuddet Skovtours og glæder os til at få input fra dem til, hvordan vi kan skabe et supergodt tilbud. Desuden lægger bevillingen også op til, at der skal deltage frivillige i de aktiviteter, vi tilbyder. Det er et samarbejde vi ser frem til. På den første tur deltog der en frivillig, men vi arbejder kraftigt på at få rekrutteret flere. Dem vil vi finde på fx pædagoguddannelserne. Vi satser på at både de og vi får noget ud af samarbejdet. Hvis vi gør det godt nok, så vil de måske få lyst til at arbejde inden for specialområdet, og her kan vi altid bruge flere hænder. LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 29

20 Diplomet fra SOS Byerne. Uddannelsescenter UIU. Elevrådsarbejde kan føre til mange ting Af Maria Lassen Lærer og elevrådstilforordnet på UIU En kold og regnfuld januardag sad elevrådet på UIU (Uddannelsescenteret UIU) og skuttede sig. Vi var i gang med at gennemgå dagsordnen, men pludselig skete der noget... En 3. års elev kom med den idé, at UIU skulle samle ind til et godgørende formål. De andre elever var straks med på idéen og havde både forslag til hvem og hvor- Fortsættes side 32 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 31

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

.. Der er så fuld af sjov ude i en skov

.. Der er så fuld af sjov ude i en skov 32. årgang nr. 2 2015 Februar.. Der er så fuld af sjov ude i en skov Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Kørselsændringer Ring 3918 4211

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

31. årgang - NR. 2-2014 februar

31. årgang - NR. 2-2014 februar 31. årgang - NR. 2-2014 februar Shopping på markedet i Valloire: Cecilie, Majken og Alexander Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Minder

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

3. Velkommen til nye medarbejderrepræsentanter og kort orientering om Centerrådets arbejde ved formand Hans J. Møller

3. Velkommen til nye medarbejderrepræsentanter og kort orientering om Centerrådets arbejde ved formand Hans J. Møller Socialforvaltningen Borgercenter Handicap REFERAT Den 23.6.15/BEK Referat af Centerrådsmøde den 28. maj 2015 Deltagere: Hans Jørgen Møller (formand), Kirsten Christensen (næstformand PTU), Merete Lefeldt

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

3 1. å r g a n g n r. 1 0 2 0 1 4 D e c

3 1. å r g a n g n r. 1 0 2 0 1 4 D e c 3 1. å r g a n g n r. 1 0 2 0 1 4 D e c Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Davbladet ønsker alle - både tykke og smalle, en rigtig god

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Davbladet ønske alle glædelig Julehilsen, og selvfølgelig et fredfyldt nytår

Davbladet ønske alle glædelig Julehilsen, og selvfølgelig et fredfyldt nytår 30. årgang - NR. 10-2013 December Davbladet ønske alle glædelig Julehilsen, og selvfølgelig et fredfyldt nytår Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Derfor har Hurup Skole et elevråd

Derfor har Hurup Skole et elevråd Hurup Skole Elevråd Derfor har Hurup Skole et elevråd For at gøre skolen bedre. Ikke bare for eleverne, men for alle. I folkeskoleloven står der i 46, at ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

30. årgang - NR. 7-2013 September

30. årgang - NR. 7-2013 September 30. årgang - NR. 7-2013 September Jess, handicapstrandens skræk - alias den romerskre gud Neptun Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Kørselsændringer

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen.

Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen. Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen. I forbindelse med oprettelsen af den landsdækkende forening INOOQAT besluttede foreningen at afdække

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere