Nr. 2 April årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 April 2015 27. årgang"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 2 April årgang I dette nummer bl.a.: Et spændende medlemsmøde i LEV København Et liv et værk et portræt Klassisk koncert for udviklingshæmmede Elevrådsarbejde kan føre til mange ting Når vi inddrager borgerne får vi bedre løsninger

2 LEV Københavns Kommunekreds B E S T Y R E L S E N Formand Næstformand Kasserer Sekretær Bladsekretær Webmaster Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem HB-medlem Bestyrelsesmedlem Danielle Pröschold, Tonemestervej 3, 2400 København NV Tlf Anette-Marie Frimann-Jensen, Hvedevej 32, 2700 Brønshøj Tlf Eva Gjøe, Højmosevej 10, 2400 København NV Tlf Birte Lynghøj, Ole Borchsvej 18, 2500 Valby Tlf Egon Pedersen, Emdrupvej 139, 2400 København NV Tlf Mobil Per Jonasson, Panumsvej 21, 2500 Valby Tlf Gitte Svarre, Holmbladsvænge 1, 1., 2300 København S Tlf Steen Stavngaard, Monrads Allé 46, 2500 Valby Tlf Vibeke Holscher, Apollovej 18, 2720 Vanløse Tlf Redaktør *) Kritisk revisor *) Lasse Rydberg, Borgmester Jensens Allé 31 A 2100 København Ø. Tlf Mogens Rasmussen, Dublinvej 4, 2300 København S Tlf / * Er ikke medlemmer af bestyrelsen, men medlemmer af Kommunekredsen

3 I N D H O L D Lederen. Af Danielle Pröschold.... side 5 Et medlemsmøde i LEV København - Borgerrådgivning - Familiehuset - Handicapcentret. Af Lasse Rydberg.... side 7 Portræt. Et liv et værk - at være LAVUK. Af Lasse Rydberg... side 13 Nekrolog - Mary Tøpholm ( ). Af Steen Stavngaard... side 19 Og der blev stille - musikken ramte følelsen. Klassisk koncert for udviklingshæmmede. Af Lasse Rydberg.... side 21 KIFU - årets idrætsforening 2014 i København.... side 25 Nyt tilbud ser dagens lys - Skovtours Venner. Af Danielle Pröschold.... side 27 Elevrådsarbejde kan føre til mange ting. Af Maria Lassen... side 31 Når vi inddrager borgerne, skaber vi bedre løsninger. Af Mette Rindal Leck side 33 ANNONCER, SATS OG TRYK Rosengrenen ApS Hovedgaden Låsby Tlf kl og Mail: hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet. Udgivelsesplan Her er der en oversigt over LEV Københavns udsendelser samt deadline for aflevering af stof. Tag denne plan med i jeres planlægning, så skaffer I jer adgang med oplysning om arrangementer og lign. Vi skal have dit bidrag senest Udgives Blad nr juli 2015 August Blad nr oktober 2015 November LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 3

4 Leder marts 2015 Af Danielle Pröschold formand for LEV København Så er vi i fuldt sving igen, og året suser allerede afsted. Her i foråret har vi indtil nu nået at afgive tre høringssvar. Et om København Kommunes udkast til sundhedspolitik, et om ældrepolitik og et om forlængelse af sagsbehandlingstider. I skrivende stund skal der også afgives et om indstilling til ny struktur for STU-tilbud (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i kommunen. Et andet vigtigt fokuspunkt er Tusindfryd. Her har kommunens folk besluttet sig for, at den eksisterende model for driften af Tusindfryd ikke fungerer. Derfor deltager vi i et lille udvalg for at finde en ny struktur. Jeg selv har i min egenskab som formand deltaget i møder med bofællesskaber, hvor manglende kommunikation og dialog nok kan siges at være hovedoverskriften. I februar afholdt vi et medlemsmøde, mere herom inde i bladet. Men alt i alt, har det været et travlt forår med mange forskellige opgaver at tage fat i. I løbet af sommeren planlægger vi at afholde et informationsmøde om indsatsen over for mennesker med udviklingshæmning med psykiatriske diagnoser. Det har vist sig at være overordentligt svært at finde ud af, hvor man får hjælp, hvis hverdagen bliver svær for både den unge og de pårørende, hvis ens barn får en psykiatrisk diagnose oveni det i forvejen kendte mentale handi- cap. Hvor går man hen, når man har brug for hjælp, og hvad findes der af viden? I midten af marts lukkede Socialtilsyn Hovedstaden et bosted, fordi dette ikke levede op til de krav, der stilles. Bostedet havde fået et påbud, men da forholdene ikke var bragt i orden, valgte socialtilsynet altså at skride til lukning. TV2 Lorry kontaktede mig for at høre om LEVs holdning til, at man lukkede et bosted og spurgte ind til, hvad det betyder for mennesker med infantil autisme, at de ikke får den hjælp, de har brug for. Jeg stillede op til et interview og roste her socialtilsynene for at lukke de tilbud, der ikke fungerer og forklarede forskellen i livskvalitet for vores målgruppe, hvis de bliver taget professionelt hånd om, eller om det er uuddannet personale, der sørger for dagen og vejen. Kommunen er ved at bygge et botilbud for mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Sammen med LEVs formand Sytter Kristensen deltager jeg i en styregruppe, der bl.a. har til formål at give målgruppen de mest optimale betingelser for at kunne kommunikere med omverdenen. At bruge de nyeste digitale løsninger og at indrette bostedet på en sådan måde, at det bliver et fyrtårn, der lyser op og inspirerer andre byggerier. Det bliver spændende at se, om det lykkes. Det er på tide, at der bygges til denne målgruppe, så vi ser frem til, når byggeriet er klar til indvielse. LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 5

5 I februar afholdt LEV København et medlemsmøde, der især henvendte sig til yngre forældre. Mødets tema var Københavns Kommunes tilbud til børnefamilier. Nedenstående er refererende artikler om mødets tre emner. Et medlemsmøde Refereret af Lasse Rydberg Borgerrådgivningen en slags kommunal ombudsmandsinstitution Hvad er borgerrådgivningen og hvad kan den bistå med - Oplæg ved Borgerrådgiver Johan Busse Borgerrådgivning opstår Da bydelsforsøgsordningen i København for år siden ophørte, havde politikere et ønske om at se på andre måder at inddrage borgerne i byens udvikling og forvaltning. Der opstod i debatten et politisk ønske om, at København skulle have sin egen ombudsmand, som man kender det fra institutionen Folketingets Ombudsmand. Men ordet ombudsmand var beskyttet og kunne ikke sådan bruges om en institution i et andet regi. Men ideen var skabt, og politikerne i København besluttede, at byen skulle have en ombudsmandsordning der fik navnet Københavns Borgerrådgivning. København var den første kommune, der fik en sådan ordning. I dag er der borgerrådgivning i ca. 30 kommuner. Borgerådgivningen blev åbnet i 2004 og har således haft 10 års jubilæum. Borgerrådgiver Johan Busse. Sin helt egen institution Det er en stor fordel for kommunen men også for borgerne at have en sådan institution, idet den samler utilfredshed op fra borgere på tværs af forvaltninger og institutioner. Og det er en pointe at Borgerrådgivningen er uafhængig af forvaltningerne, borgerrådgiveren, og i København er det Johan Busse, er ansat direkte af Borgerrepræsentationen. Det betyder af institutionen er sikret, at den kan tage vurderinger, der er baseret på noget rent fagligt, der er ingen skjult dagsorden eller såmænd politiske der kan præge dets vurderinger. Borgerådgivningen bistår borgerne Efter 10 år kan man se virkningen af at have en sådan institution. Kommunen er Fortsættes side 8 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 7

6 blevet bedre til at rette op på sine svipsere, fortæller Johan Busse og siger om Borgerrådgivningen, at den kan sikre, at der er et sted, hvor folk kan gå hen, hvis der er noget, de er utilfredse med. Ved at modtage klager og behandle og vurdere dem kan man undgå, at der efterfølgende kommer 10 andre lignende klager. Det siges, at klager koster penge, siger Johan Busse, men dårlig sagsbehandling koster absolut mange penge. Hovedparten af dem, der klager, har en berettiget grund til at komme med en klage. Det er ikke sikkert de har ret, men der er ofte i klagen en beskrivelse, der giver forståelse for klagerens utilfredshed. Johan Busse bruger billedet af folk i forvaltningerne, at de er gode til at løbe 100 m i det, man kan forestille sig, er en stafet men depechen kommer ikke med. Dette forvaltningsproblem bliver synligt når man står udenfor, som Borgerrådgivningen gør. En væsentlig del af klagerne handler om lang sagsbehandlingstid, det gælder f.eks. Handicapcentret. Som borger er der ikke ret meget man kan gøre ved det. Man kan få medhold, og forvaltningen kan få kritik. Det er kendetegnet ved Borgerrådgivningen, at den skal medvirke til at skabe forbedringer, hjælpe forvaltningerne til at løse deres opgaver bedre, vi skal forebygge en hel masse utilfredshed hos borgerne, siger Johan Busse. Klagerne kan i store træk inddeles om tre forhold: Sagsbehandlingstid personalets adfærd praktiske løsninger. Med hensyn til personaleadfærd er klagerne heldigvis få, men handler om det, man kan kalde dårlig opførsel. De praktiske løsninger kan være mangel på snerydning, pasning i dag - institution, mangler og service på biblioteker m.m. De folk vi møder, siger Johan Busse, har et behov, de ikke kan opfylde selv og har brug for andre, derfor er sagsbehandlingen vigtig. Borgerrådgivningen på besøg Borgerådgivningen sidder ikke bare og modtager og behandler klager. Den iværksætter på eget initiativ undersøgelser, der kan være foranlediget af større sager, eller undersøgelse om områder kan have et forbedringspotentiale. Eksempelvis kan en borger komme til skade, hvis en hjemmehjælper har glemt at slukke for gassen, det kan forvaltningen godt finde ud af, men Borgerrådgivningen kan gå ind og kigge på sagen, og måske se på, at der er noget, der sejler ad helvede til, at på dette område kan Københavns Kommune godt blive bedre. Det er bedre, at vi retter op på problemerne end at komme på forsiden, altså forebygge ved at lave undersøgelse. Borgerrådgivningen kommer også på besøg. Det kan være på en svømmehal for f.eks. at se på tilgængelighed eller det kan være på en institution. Borgeren og klagevej Hvis man som borger har noget at klage over, skal klagen i første omgang sendes til den forvaltning, som klagen handler om. Man har så mulighed for at rette op på de forhold klagen handler om. Hvis man ikke får svar, eller får et svar man mener er utilfredsstillende, kan man så rette henvendelse til Borgerrådgivningen. Der er ingen formkrav til klagen. Den kan være skriftlig men også f.eks. telefonisk. I sidste tilfælde er forvaltningen forpligtet til at skrive klagen ned. Man skal ikke bo i København for at måtte klage, man skal have en relation til kommunen. Erhvervsdrivende kan klage, en svensk turist kan klage f.eks. over en parkeringsbøde. 8 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS

7 Når man klager er der en tilbagemeldingsgaranti i Københavns Kommune, man skal melde tilbage til borgeren senest 10 arbejdsdage efter klagens modtagelse ikke nødvendigvis en afgørelse men en meddelelse om, at man arbejder med sagen. Borgerrådgivningen har medvirket til, at sagsbehandlingstiden generelt er blevet kortere, sagsbehandlingen af klager er blevet bedre. Man har fået færre klager over Handicapcentret og færre når det gælder sagsbehandlingstid. Københavns Borgerrådgivning Tlf.: Rikke Nylander fra Familiehuset. Familiehuset et nyt initiativ på handicapområdet Oplæg ved leder af familiehuset Rikke Nylander I marts sidste år startede man Familiehuset som et initiativ i Handicapcentret, et hus der henvender sig til familier med børn og unge med handicap mellem 0 18 år. Huset har 11 medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Huset rummer mange forskellige tilbud, og disse tilbud blev demonstreret ved en stor tegning en af medarbejderne havde lavet, på et internt kursus, hvor man lærte at kommunikere bedre bl.a. også ved at tegne. Kurser for forældre til børn med autisme Råd- og vejledningsforløb i korte forløb fra 2 gange til 7 gange. Husets familiekonsulent mødes med familien eller familiemedlemmet både hos dem eller i Familiehuset. Rådgivningen kan være at hjælpe med at skabe strukturer i hverdagen for familien, Foredraget som tegning. eller hvordan får man barnet op om morgenen, eller konflikter mellem søskende m.m. Kontaktperson Hvis et barn eller ung har behov for hjælp til at håndtere særlige forhold i sin hverdag og i sit liv overhovedet, kan man få en kontaktperson, man mødes med fra ½ til 1 år. Fortsættes side 10 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 9

8 Søskendegrupper: Søskende broder eller søster med funktionsnedsættelse mødes med andre søskende i samme situation. Grupper for børn og unge med autisme. Møde med andre i en anden ramme (nogle møder ikke andre) se sammen på de sociale udfordringer, tale med andre om at være ung m.v. Forældrenetværk for alle forældre der har barn med funktionsnedsættelse. Familiebehandling i forhold til familier, hvor der er bekymring i forhold til barnets udvikling og relationer til søskende. Familiehuset er frem til 1. juni på Lærkevej 3, Nørrebro. Herefter på Hans Knudsens Plads, Østerbro. Handicapcentret under forandring Oplæg ved myndighedschef Vibeke Ries, Handicapcenter København Fra 1. marts i år fik Handicapcenter København nyt navn Borgercenter Handicap, en større og ændret organisation, der skal øge sammenhængskraften mellem de udførende led og myndighedsledet. Vibeke Ries gennemgik organisationsplanen på side 11. Blandt de overordnede principper, der ligger til grund for den nye måde at indrette sig på, er særligt tre principper: 1. En fælles indgang etablering af en fælles modtagelse 2. Fast sagsbehandler til alle 3. Etablering af tre områder, som understøtter en høj faglighed og helhedsorientering Modtagelsen er den største enhed i centret. Planen er klar, når man hele tiden er opmærksom på de grundlæggende principper bag den. Men der er problemer som planen ikke i sig selv beskriver. F.eks. ved man at overgangen fra ung til voksen kan være meget vanskelig. Derfor er der i ungedelen en gruppe for unge mellem år, så man kan skabe en sammenhæng f.eks. ved at have samme sagsbehandler, når man fylder 18 år og i årene fremover, hvor der er så meget, man skal tage stilling til. Nu er jeg voksen, hvem hjælper mig Det er en lille enhed med forholdsvis mange medarbejdere, der skal kunne håndtere 43 paragrafer, det kræver stor faglig viden og en helt særlig indsats. Udføregruppen omfatter hjemmevejledere, ledsageordningen, dem der skal yde støtte i hjemmet. Beslutningen om en ændret organisation af Handicapcentret, med baggrund i de tre særlige principper, blev modtaget positivt af mødets deltagere, der er forældre til børn med handicap. 10 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS

9 Myndighedschef Vibeke Ries. LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 11

10 John Colerick ved LAVUKs sidste udvidelse, de røde huse på den lange mole ved Svanemøllebugten. P O R T R Æ T Et liv et værk at være LAVUK Et portræt af John Colerick Af Lasse Rydberg Handicapprisen 2014 Dette portræt handler om et menneske der har ydet noget særligt over for mennesker med udviklingshæmning, men det er absolut ikke uden offentlighedens opmærksomhed, det kan godt være at personen ikke stiller sig i front, men vedkommende efterlader en virksomhed, der har været banebrydende og er meget omfattende. Det er lederen af LAVUK John Colerick, der fornylig modtog Handicaprådets Handicappris for Portrættet handler således ikke om en ukendt ildsjæl men om en person, der absolut også fortjener at blive set og værdsat. Handicapprisen blev motiveret med, at John Colerick igennem 40 års arbejde har skabt et utal af tilbud, der bidrager væsentlig til at forøge livskvaliteten hos børn og unge med handicap i Københavns Kommune. Han er en ildsjæl i forhold til at øge muligheder og livskvalitet for mennesker med handicap og har som leder på LAVUK Fortsættes side 15 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 13

11 dygtigt viderebragt sit menneskesyn til både ansatte, gæster, forældre og borgere med handicap. På en mole i Svanemøllebugten Det er typisk for en ildsjæl og iværksætter som John Colerick, når man skal lave en aftale, så inviterer han mig ud på den lange mole i Svanemøllebugten for at vise mig tre røde og i øvrigt fredede huse, som LAVUK for nylig har købt. I 25 år har LAVUK været gæster på molen og har sejlet bugten tynd i deres mange både. Nu er de herre, ikke i eget hus men i tre, plus containere med grej til både, og såmænd også en, der alene opbevarer skiudstyr. Munden står ikke stille på John Colerick. Selv om det lyder som drømme, så ved jeg, at det handler om den skinbarlige virkelighed, LAVUK i havnen og på vandet, der tiltrækker ikke kun medlemmer, men byder andre børn og unge ind i et samarbejde og fællesskab det er de udviklingshæmmedes virksomhed der er tiltrækkende. En omfattende virksomhed Jeg skrev engang om John Colerick, at hvis jeg spontant spurgte ham, hvor mange aktiviteter, der var på LAVUK og dens virksomheder, ville han ikke kunne svare præcist. Jeg prøver igen og spørger ham, hvad den sidste nye aktivitet er? Han tænker sig om og siger, det kan han ikke lige huske. Jeg sniger mig til at spørge en af de unge medarbejdere, der svarer, abeland. Da jeg fortæller John, at det ved jeg og fortæller ham det, ved han det selvfølgelig godt, men det er en måde at forstå, hvor omfattende en virksomhed LAVUK er. LAVUK er en fritids- og ungdomsklub i Borgervænget med 176 brugere, en voksenklub på Strødamsvej med 246 medlemmer, Pibergården ved Esrum sø og Skolen i Borgervænget (en STU-uddannelse). Mere end 600 brugere, medlemmer og elever på fire matrikler og ca. 200 medarbejdere (relativt mange på deltid for at kunne dække tider med stor søgning). LAVUK åbner kl om morgenen og lukker kl om aftenen 5 dage om ugen. En dag for en tilfældig tænkt bruger kunne være: Starte med at gå til svømning, hjem i klubben og spise frokost, herefter til ridning, hjem til aftensmad og derefter være på musikholdet, hvis det ikke lige var til boksning, og måske holdt klubrådet, som man er medlem af, møde. Man kan selvfølgelig også bare hænge lidt ud, det er derfor der er hjørner der er pædagogfrie. Alle brugerne lever faktisk i en meget overvåget verden, og har brug for et sted til sig selv og sit privatliv. Det er unge mennesker, så følelser fylder meget. Derfor har man lavet pigegrupper og drengegrupper, hvor man kan tale om kærlighed og om det at være ung, forberede sig til festen om aftenen, sminke sig eller få vasket sig, hvis man er dreng, tale om hvad der er god opførsel til en fest, uden at det skal gå ud over den spontane glæde og fest. Virksomheden LAVUK er så omfattende at jeg giver op her og når lige at få med, at i vinters var der 72 brugere på skiferie i Frankrig og 68 brugere på sne-og-kælk i Norge. Andre har i sommers været i Wales for at udforske huler og klatre på klipper, og mere end 200 har været på kolonier i Danmark. Et liv et værk at være LAVUK Jeg har været her i snart 44 år, fortæller John Colerick. Det begyndte med, at medens jeg læste på seminariet, skulle jeg i praktik. Praktikstedets leder var tilfældigvis også Fortsættes side 17 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 15

12 leder af en lille fritidsklub kaldet LAVUK. Der manglede en timelønnet medarbejder, og han spurgte, om det var noget for mig, og det var det. Studerede om dagen og var medarbejder i klubben nogle aftener om ugen. Da John Colerick blev uddannet, fik han job i en børnehave men fortsatte med at arbejde i LAVUK om aftenen. Han fandt hurtigt ud af, at pædagog skulle han ikke være og påbegyndte en universitetsuddannelse og var stadig om aftenen på LAVUK. Af private årsager måtte universitetet droppes og det endte med at John Colerick tog bibliotekaruddannelsen, medens hans stadig tjente sine penge i LAVUK. Han blev aldrig bibliotekar, hvad der virkelig var ham påtrængende, for han fik jobbet som souschef med ansvar for personaleledelse, og det var en funktion der var brug for i en virksomhed, der voksede og voksede, hvor ideerne opstod med en inspirerende fart og realisationen af dem næsten i samme takt. Han kan det en god leder skal kunne, være til inspiration, er anerkendende i sin tilgang til medarbejdere og brugere, udstråler dermed tillid til sine omgivelser. Hvor ved jeg det fra? Personaleforeningen på LAVUK har skrevet det om John Colerick og skriver endda Du er LAVUK. Det er deres ungdom det er deres fritid Jeg spørger John Colerick, hvordan opstår de mange ideer, der bliver til aktiviteter. Det sker naturligvis ved, at man lytter til brugerne, ikke kun i bestyrelsen og de råd der er, men ved at tale med den enkelte Det er deres ungdom, det er deres fritid, siger John Colerick. En af de ting som LAVUK har gjort synligt har været at genopdage ungdommen og ungdomskulturen når det gælder unge med udviklingshæmning. Noget som stort set var overset, enten var de børn eller også blev de voksne, et særligt ungdomsliv var der ikke skabt rammer til. Det gjorde LAVUK noget så eftertrykkeligt. For John Colerick er det vigtigt, at der er nogle der tager pulsen på ungdomskulturen, at de unge kommer til orde, at der er medarbejdere der kan høre græsset gro, og det tror jeg på, for på min gang i huset møder jeg meget unge medarbejdere der med deres tøj og attitude udtrykker sig som unge kultursøgende og -bærende. I aften fredag er der metal- og vikingfest, og der vil man se selv det mindste påhit i den eksisterende ungdomskultur vinde frem, hver uge noget nyt der skal prøves, ungdomskulturen er et eksperimenterende liv. LAVUK forvalter at skabe autentiske rammer for et sådant liv. Ideernes sted kunne man kalde det, for det er det vi hele tiden taler om. John Colerick fortæller, at LAVUK bliver inddraget i det nye kulturhus der skal bygges på ydre Østerbro ned mod søen i Kildevældsparken. Stedet skal have et café-køkken. Det er her LAVUK kan få endnu en aktivitet og yde et tilbud til lokalbefolkningen. Det sidste nye er, når man ser bort fra abeland, der er et motorisk aktivitetstilbud, computere og musik, den digitale verden har taget sit indtog og beherskes suverænt af de unge, selv om man påstår de ikke kan læse og regne. Kælderen er der, hvor ungdomskulturen udfolder sig i hverdagen. Det sidste jeg ser inden jeg går, er at festsalen som i aften er stedet for fredagsfesten, lige nu bliver omskabt til en indendørs løbehjulsbane, der kan være noget om, at det ikke er ligetil at følge med. John Colerick der bestyrer en så omfattende virksomhed, har endelig fået sig et lille kontor, som han deler med an anden medarbejder. Han er beskeden, sætter sig ikke offentligt i front, men han skaber virksomhed til stor glæde for mere end 600 brugere og deres pårørende. LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 17

13 Mary Tøpholm ( ) En af de helt store personligheder i dansk handicappolitik er død. Mary har igennem et meget langt liv været med til at gøre en afgørende forskel for mennesker med udviklingshæmning. Mary blev uddannet teoretisk fysiker og var også her med til at forandre den gængse opfattelse af, hvad man som kvinde kunne arbejde med. Hun var en af de første kvindelige fysikere, som fik en stilling på Løvens kemiske fabrikker. Dengang var det ikke almindeligt som kvinde at søge om og arbejde med teoretisk fysik, men også her var Mary med til at bryde en barriere ned. Men det er Marys indsats indenfor handicappolitik, vi i dag kender hende mest for. Mary blev mor til Niels, som i dag er 52 år. Han blev på grund af en sygdom i den tidlige barndom handicappet, og Mary blev klar over, at der var meget store mangler på området med at hjælpe mennesker med udviklingshæmning til et godt og meningsfyldt liv. Mary måtte slås for at Niels kunne få en god støtte i børnehaven, og allerede i begyndelsen af 1970 erne arbejdede Mary ihærdigt med Københavns Kommune for at børn med udviklingshæmning kunne få et fritidstilbud. Reaktionen hos det politiske Fortsættes side 20 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 19

14 system dengang var forbavselse, fordi disse børn havde jo fri hele dagen, så hvorfor skulle man dog oprette et fritidstilbud til dem? Men det lykkedes faktisk med en stor indsats at få modparten overbevist om, at det også for mennesker med udviklingshæmning var et vigtigt livsindhold at få et godt fritidsliv. Noget vi i dag anser for helt naturligt og nødvendigt, men hvor man i 70 erne skulle flytte bjerge for at få noget sådant igennem. Senere lykkedes det Mary at får etableret værestedet Tusindfryd på Amager, og dette fritidstilbud er i dag et meget værdsat element i livet for rigtigt mange mennesker med udviklingshæmning. På det mere organisatoriske plan var Mary aktiv i Landsforeningen LEVs styrende organer og var i mange år med i bestyrelsen i LEV København, hvor hun altid var parat med gode ideer og forslag til forbedringer på alle områder for mennesker med udviklingshæmning. Mary sloges altid, hvis hun ville have noget igennem, og var utrolig ihærdig og fastholdende i sit engagement, hun var utrolig skarp til at argumentere for sine synspunkter. Denne evne fastholdt hun til det sidste, og mangen en borgmester eller direktør er blevet overrasket over den iver og dygtighed, hvormed Mary argumenterede for sine standpunkter. Hun oprettede sin Niels Tøpholms Kulturfond, der i en årrække har hjulpet mange personer med økonomisk støtte til rejser og arrangementer. Jeg sad i bestyrelsen for fonden og lærte Mary at kende som et menneske med stor forståelse for andre mennesker i nød. Det har været en stor fornøjelse at få lov til at lære Mary at kende. Æret være hendes minde. Steen Stavngaard Se vores hjemmeside på 20 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS

15 Og der blev stille musikken ramte følelsen Klassisk koncert for udviklingshæmmede en opdagelse Af Lasse Rydberg Koncertsalen i København er godt fyldt, 244 mennesker med udviklingshæmning og deres ledsagere er ikke til den sædvanlige musikfestival med nutidens rytmiske musik, de er til klassisk koncert en klassisk musikoplevelse for udviklingshæmmede. Det er på en af de spæde første forårsdage, så det er naturligt at kalde koncerten Klassisk forår. Det er ikke en anmeldelse af en koncert, men en opdagelse i koncertlivet, når det handler om klassisk musik og det publikum, der er udviklingshæmmet. I en klassisk koncert er der en særlig forventning til publikums adfærd, hvor det kan være pinligt forstyrrende at få et hosteanfald. Det vil måske gå helt galt, hvis man forestillede sig udviklingshæmmede som publikum, med deres medlevende eller medlydende tilstedeværelse. Koncerten går i gang, første afdeling med barokmusik, iklædt lidt punkattitude og med alt andet end barokinstrumenter, med en madkasse og et gebis som rytmegruppe, når det skal være. Men musikken rammer. Fra den nervøse og kåde og også angste larm, der opstår og er voldsom før koncerten, vokser en stilhed der sker noget betydningsfuldt. Det sker igen og med en større stilhedsopmærksomhed, da det bliver Fortsættes side 23 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 21

16 menneskestemmens kærlighedsarier. Det er en genoplevelse af, er kunsten god, så rammer den mennesket uanset om man er udviklingshæmmet eller ej. Man ved i dag at mange udviklingshæmmede har et helt intakt følelsesliv som vi ikke har lært at fortolke og kommunikere med, det er måske det musikken gør? Koncerten er en fest, der starter med kaffe og lagkage før et par små koncerter, så er der middag med lækker buffet og endelig den sidste koncert. Seks timers klassisk musikfestival og fest. Jeg træffer Hanne Raymond fra Strandparkcentret, der næsten blusser af glæde og stolthed med fortællingen om et arrangement, der har 13 år på bagen og næsten starter, når det foregående slutter, hun griner og siger, at hun køber de utallige gule kandelaberlys lige efter påske, så er de billige. Hun fortæller med stor begejstring om et års planlægning, og er stolt over at alle på Strandparkcentret stiller op, og allermest stolt over, at de superviserer alle deltagerne, og de gør det godt. Jeg sniger mig ud fra koncerten og ser, der knokles med humør. Midt i travlheden får jeg stoppet Ole Alber, der er konferencier, og som er den der har ansvaret for koncertprogrammet. Han siger i farten, at han er den der oprindeligt fik ideen til de klassiske koncerter først i Jylland, inden han flyttede til København og fortsatte projektet, nu på 13. år. Han fortæller, at i planlægningen skal der altid være noget vokalt, det rammer udviklingshæmmede, og man skal også langt omkring med instrumenter, hvad der i høj grad lykkedes i dag, med firkantede træfløjter m.m. Det er en oplevelse at være publikum til en klassisk koncert, hvor musikken kan indtages, en siddende med ryggen dertil, en stående med synet som medhør, en med øreværn, en med langsom skubben sig frem i sin kørestol næsten rytmisk gennem tværgangen. De er der alle, de forstyrrer os ikke, de modtager musikken som en stor følelse, der hvor de er. LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 23

17 KIFU - Årets Idrætsforening 2014 i København Formand for KIFUs aktivitetsudvalg Jan Charles Kristensen får overrakt prisen af borgmester Carl Christian Ebbesen. KIFU Københavns Idrætsforening for Udviklingshæmmede, fik i december 2014 æren af at blive Årets Idrætsforening i København. Det er fritid- og kulturforvaltningen, der hvert år hædrer en forening, og i den anledning blev repræsentanter fra foreningen budt på en lille reception på rådhuset. Selvfølgelig med de traditionelle rådhuspandekager. Med til at modtage prisen var aktivitetsudvalget (bestående af idrætsudøvere fra alle idrætter), bestyrelse, trænere og sekretariatet. Kultur og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen sagde i sin tale bl.a. at KIFU var med til at gøre København til et bedre sted at bo. Han sagde endvidere: Vi valgte KIFU fordi, jeres klub er noget helt særligt, når det kommer til muligheden for, at dyrke sportsaktiviteter, som udviklingshæmmet i København. Og ikke mindst - fordi I engagerer jer i mennesker, og alt det gode man kan hente ved, at være medlem af en idrætsforening. Egentlig er I bare en helt almindelig forening, med voksen- og børnehold, stævneaktiviteter, klubture og meget, meget andet. Men så er I også alt det, der gør jer til en anderledes og spændende forening, og som vi giver jer årets pris for Det lyder så enkelt. Men det er det bestemt ikke. Vi ved godt, at der ligger stor entusiasme, energi og mange, mange frivillige timer bag, hver gang en forening har succes. Her er KIFU et forbilledligt eksempel og det er med stor glæde, at jeg ønsker et stort tillykke med titlen som Årets idrætsforening i København I 2015 bliver KIFU 25 år, så de kr der følger med prisen, skal bruges til levende musik til festen. I forlængelse af begivenheden, blev ledelsen af foreningen inviteret i Lounge på TV2. Så formand for bestyrelse Anders Kildedal, leder af aktivitetsudvalget, Kaj Kristensen, og leder af sekretariatet, Dorte Mørk, fik lejlighed til at fortælle Københavnerne om foreningen. Her blev det bl.a. pointeret at det er helt centralt for foreningen, at træningen foregår rundt omkring på kommunens idrætsanlæg, at klubidentitet har betydning for alle, og at foreningens frivillige er med til at give medlemmerne et anderledes møde. LEV København ønsker KIFU hjertelig tillykke med prisen det er et forbilledligt arbejde der er udført og også et vigtigt pionerarbejde. LEV København LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 25

18 Nyt tilbud ser dagens lys Skovtours på bowlingtur. Af Danielle Pröschold. Formand for Foreningen Skovtours Venner Det her er simpelthen en af årets gode historier. I starten af januar 2015 så en ny forening for unge med udviklingshæmning, dagens lys. Foreningens navn er Skovtours Venner, og som navnet antyder, har det noget med aflastningstilbuddet Skovtours at gøre. Foreningen er stiftet af nogle forældre, hvis børn er flyttet på bosted. De unge savner de venner og aktiviteter, de havde på Skovtours. Vi forældre havde spurgt Skovtours, om det var muligt at arrangere nogle ture a la Gamle elevers fest et par gange om året. Det kunne desværre ikke lade sig gøre, men vi blev foreslået at søge paragraf 15 midler i Københavns Kommune til at arrangere ture for. Som sagt så gjort, vi søgte Københavns Kommune om midler til at afholde månedlige ture for unge, der tidligere har benyttet Skovtours og andre, der falder inden for målgruppen. Vi var heldige og fik bevilliget penge til vores forslag. Det har taget sin tid at få alt op at stå. Men den 1. lørdag i marts fandt den første tur sted. En bowlingtur til Big Bowl i Valby. Fortsættes side 29 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 27

19 Her mødtes ni unge, spiste frokost, bowlede og snakkede om, hvilke aktiviteter de kunne ønske sig at lave. Forslagene lød på bagedag, svømmehal, biograftur og fodboldtur mv. Nu skal personalet i tænkeboks og evaluere på hvilke forslag, der kan realiseres. Når denne proces er afsluttet, vil de unge modtage et turkatalog, hvor deres forslag har udmøntet sig i planlagte ture. Da vi har fået midler til projektet, vil det blive gratis at være medlem af Skovtours Venner og dermed få mulighed for at deltage i arrangementerne. Se billeder fra den første tur på skovtursvenner.dk Hvis du også er flyttet på bosted og er gammel Skovtours-medlem og har lyst til at komme med på tur, så er du velkommen til at kontakte Casper på gmail.com Rent praktisk vil turene foregå ved, at man melder sig ind i Skovtours Venner. Medlemmerne bliver afhentet på deres bosted, bliver transporteret hen til aktiviteten enten via offentlig transport eller i bus, og bragt hjem til bostedet igen, når aktiviteten er slut. Ligesom på Skovtours-turene vil der blive afholdt evalueringsmøder, hvor medlemmerne kan formidle, hvilke ture der var et hit og deres ønsker til fremtidige ture. Noget af det spændende ved at have modtaget paragraf 18-midler er, at det er et samskabelsesprojekt. Det vil sige, at vi skal samarbejde med et kommunalt tilbud om aktiviteten. Vi har naturligvis valgt at arbejde sammen med aflastningstilbuddet Skovtours og glæder os til at få input fra dem til, hvordan vi kan skabe et supergodt tilbud. Desuden lægger bevillingen også op til, at der skal deltage frivillige i de aktiviteter, vi tilbyder. Det er et samarbejde vi ser frem til. På den første tur deltog der en frivillig, men vi arbejder kraftigt på at få rekrutteret flere. Dem vil vi finde på fx pædagoguddannelserne. Vi satser på at både de og vi får noget ud af samarbejdet. Hvis vi gør det godt nok, så vil de måske få lyst til at arbejde inden for specialområdet, og her kan vi altid bruge flere hænder. LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 29

20 Diplomet fra SOS Byerne. Uddannelsescenter UIU. Elevrådsarbejde kan føre til mange ting Af Maria Lassen Lærer og elevrådstilforordnet på UIU En kold og regnfuld januardag sad elevrådet på UIU (Uddannelsescenteret UIU) og skuttede sig. Vi var i gang med at gennemgå dagsordnen, men pludselig skete der noget... En 3. års elev kom med den idé, at UIU skulle samle ind til et godgørende formål. De andre elever var straks med på idéen og havde både forslag til hvem og hvor- Fortsættes side 32 LEV KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS 31

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Nr. 1 Marts 2014 26. årgang

Nr. 1 Marts 2014 26. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 1 Marts 2014 26. årgang I dette nummer bl.a.: Sven Aage Knudsen modtager af årets handicappris LEV København udkommet i 25 år Ny portrætserie Boligboom nyt bosted Albatros LEV

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Københavns Kommunekreds Nr. 1 Marts 2011 23. årgang

Københavns Kommunekreds Nr. 1 Marts 2011 23. årgang Københavns Kommunekreds Nr. 1 Marts 2011 23. årgang I dette nummer bl.a.: Tilbage til livet en rejse fra København til Gedser Idrætsforening for Udviklingshæmmede et portræt af KIFU Debat: Eksklusion inklusion

Læs mere

31. årgang - NR. 2-2014 februar

31. årgang - NR. 2-2014 februar 31. årgang - NR. 2-2014 februar Shopping på markedet i Valloire: Cecilie, Majken og Alexander Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Minder

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige Om os Skolen på Borgervænget er en del af Lavuk. Vi er et lille trygt skoletilbud der tager imod vores elever

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Nr. 3 September 2014 26. årgang

Nr. 3 September 2014 26. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2014 26. årgang I dette nummer bl.a.: Cafe Tusindfryd et værested i 25 år der også er et holdepunkt Portræt af en hverdagens engel Tour de Amager et motionscykelløb

Læs mere

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 1 Marts 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Magtens hus handicaporganisationernes nye hus Om ungdomsuddannelse, at tænke nyt og være reflekterende Alle har ret til et godt

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Tillykke FUK og tillykke med lillebror

Tillykke FUK og tillykke med lillebror 3 0. å r g a n g - N R. 8-2 0 1 3 O k t o b e r Tillykke FUK og tillykke med lillebror Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Kørselsændringer

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

31. årgang nr. 8 2014 Oktober. Tillykke med de 32 år i Borgervænget ønskes Fritids-og ungdomsklubben Lavuk - kom og vær med til festen på fredag

31. årgang nr. 8 2014 Oktober. Tillykke med de 32 år i Borgervænget ønskes Fritids-og ungdomsklubben Lavuk - kom og vær med til festen på fredag 31. årgang nr. 8 2014 Oktober Tillykke med de 32 år i Borgervænget ønskes Fritids-og ungdomsklubben Lavuk - kom og vær med til festen på fredag Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

32. årgang - September - 2015. David som går på Pibergården, tilser de nye heste hver søndag

32. årgang - September - 2015. David som går på Pibergården, tilser de nye heste hver søndag 32. årgang - September - 2015 David som går på Pibergården, tilser de nye heste hver søndag Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Kørselsændringer

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe Cand. Psych.Aut og Lotte Sønderby Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov Hvad er Bedre liv programmet?.et gruppebaseret,

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere