Nyt fra. Bredalsparken. Maj årgang nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra. Bredalsparken. Maj 2012 62. årgang nr. 2"

Transkript

1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj årgang nr. 2

2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler og læserbreve. Navngivne artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter. Anonyme artikler optages ikke. Indlæg m.v. kan evt. optages under mærke. Tryk: Hellbrandt A/S Oplag: Bladet udkommer 4 gange årligt i 1650 ekspl. Redaktionens adresse: Stof til bladet afleveres til redaktionen, Berners Vænge 11, kld. Distribution: Bladet uddeles til beboerne i Bredalsparken og Grenhusene samt til Hvidovre Kommunalbestyrelse og DAB. Sendes desuden til beboerbladsudveksling i Boligselskabernes Landsforening. Deadline: Stof til næste nummer af bladet skal være indleveret til redaktionen senest d. 13. august Udgivelse: Næste nummer af bladet udkommer medio september Når sommersolen skinner på havens blomsterflor når gøgen stille kukker og stæren under går når harerne sig boltrer på bondemandens jord så er det skønt at leve på vor lille jord 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Lukkedage på Ejendomskontoret Seniorklubben blev 25 år Seniorklubben Orientering fra afdelingsbestyrelsen Vaskeristatus Grenhus Nyt Tagudskiftning på Gurrevej Fællesgrenen afholder loppemarked TV i Bredalsparken og Grenhusene Rejsegilde på ældreboliger Fornyelse af store træer Bestyrelses- og udvalgsliste Ejendomskontoret Klubber Ældreskovtur Høpsi Vøpsi Dagen Lukkedage på Ejendomskontoret Torsdag den 17. maj Kr. Himmelfartsdag Mandag den 28. maj pinsedag Sommerferie Aften lukket mellem kl , i ugerne Onsdag d. 6. juni 2012 aftenlukket ml. kl

4 Seniorklubben blev 25 år Den 22. marts holdt seniorklubben 25 års fødselsdag. Det blev en festlig dag med dejlig mad og hyggeligt samvær. Men hvordan begyndte det hele? I slutningen af 1986 blev afdelingsbestyrelsen kontaktet af tre beboere, som mente, at der var behov for en pensionistforening i Bredalsparken, og man blev enige om at arbejde videre med sagen. De tre initiativtagere (Jørgen Møller Jacobsen, Hugo Jensen og Svend Wester) indkaldte herefter interesserede beboere til et orienteringsmøde i februar Til mødet mødte der langt flere op, end man havde turdet håbe på. Ja, man kunne dårlig nok finde plads til alle i lokalet Berners Vænge nummer 3. Der var stor tilslutning til ideen om at starte en pensionistforening, og den 30. marts blev der afholdt stiftende generalforsamling med godt tres deltagere. Klubbens navn blev Bredalsparkens Ældrecenter. Klubben fik tildelt lokale på Hvidovrevej 302, et nedlagt vaskeri, som havde været benyttet af en ungdomsklub, og som var i en ikke særlig god stand. Men ældrecenterets 4

5 medlemmer gik i gang med at sætte lokalet i stand, og man gik på med krum hals. Man fik skaffet møbler og andet inventar, og nogle måneder senere kunne man holde indvielse. Tilslutningen var stor, og i løbet af kort tid var der ca. 100 medlemmer, så pladsen var alt for trang, så allerede året efter, blev lokalerne udvidet. Aktiviteterne var mange, og blandt andet var ældrecenteret med til at starte jule-festen for bebyggelsens pensionister. Der var nu blevet ganske god plads efter udvidelsen af klublokalerne, men der var en ulempe: lokalerne lå i kælderetagen, og efterhånden som man bliver ældre, bliver man også dårligere gående, så der blev ledt med lys og lygte efter nogle andre lokaler uden trapper, og for nogle år siden lykkedes det, så nu bor Ældrecenteret, som har skiftet navn til Seniorklub, på Gurrevej. Hermed et til lykke og held og lykke med de næste mange år fra en, der havde en finger med i starten. 5

6 Seniorklubben blev 25 år Dødsfald Vores formand Gerda Nordtoft for Seniorklubben er efter kort tids sygdom afgået ved døden. - Ære være hendes minde - 6

7 BREDALSPARKEN OG GRENHUSENES SENIOR KLUB Er du alene, eller trænger du bare til lidt hygge eller en anderledes hverdag, så kontakt Senior Klubben. Vi laver mange hyggelige ting sammen, som f.eks.: Fastelavn Biografture Madpakke dage Fødselsdagsfest Banko Senior Klubben holder til på Gurrevej st. Vores åbningstider er: Mandag og tirsdag kl til kl Onsdag lukket Torsdag og fredag kl til kl MEDLEMSKONTINGENT 65 kr. På gensyn! 7

8 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 13. februar 2012 Tagudskiftning Gurrevej: Der er afholdt licitation på udskiftning af taget på Gurrevej ulige numre og alle bud var under det budgetterede beløb. På grund af usikkerhed om betydningen af en række forbehold, er entreprenøren endnu ikke valgt. Tagudskiftning Sognegårds Allé 31-33: Tagudskiftningen Sognegårds allé er afsluttet. Kældertrapper: Reparationer af kældertrapper er midlertidigt stoppet på grund af vintervejret. Varme Sognegårds Allé : Der er problemer med varmeforsyningen på dele af Sognegårds allé. Ejendomskontoret er i kontakt med fjernvarmeleverandøren med henblik på at hæve temperatur og tryk i forsyningen. Varmt vand Berners Vænge: På Berners Vænge har flere beboere problemer med det varme vand. Ejendomskontoret arbejder med en udbedring, men resultaterne er endnu ikke tilfredsstillende. Forkert monterede vaskemaskiner/ opvaskemaskiner og blandingsbatterier kan være med til at forværre problemet. Bestyrelsen godkendte en eventuel overskridelse af budgettet, for at få løst problemmerne, som også skyldes defekte ventiler og tilkalkede rør. Undersøgelse af kældre efter skybrud: Der er aftalt besigtigelse med medarbejder fra Teknologisk institut den 14. februar. Dørtelefoner Hvidovrevej: Prisoverslag er indhentet og der foretages en prøvemontering i en opgang efter påske. Priser for renovation: Bestyrelsen har nedsat et udvalg bestående af Henrik Berg, Børge Jensen og Kim Andersen, som skal se nærmere på Hvidovre kommunes prispolitik for renovation. Arbejde i det grønne: Fældning af større træer er begyndt, der tyndes ud i hegnet langs Hvidborgstien og der indhentes tilbud på beskæring af æbletræer langs Arnold Nielsens Boulevard. Strømpeforing af kloak i Grenhusene: Rådgiver er i gang med at udarbejde udbudsbrev, hvorefter arbejdet sendes i udbud. Byggeri Hvidovrevej 234: Fjernvarme er ført frem til bygningen og der afholdes rejsegilde den 22. februar. Næste møde afholdes mandag den 5. marts. 8

9 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 5. marts 2012 Tagudskiftning Gurrevej: Tømrerfirmaet Hegelund-Christensen er valgt som hovedentreprenør og beboerne er varslet om opstart. Kældertrapper: Reparationer af kældertrapper er genoptaget og afsluttes inden for cirka 10 uger. Varmt vand Berners Vænge: Der foretages udsyring af hovedvandledningen og dele af rørføringen i blokkene udskiftes. Herefter undersøges det, om problemet er løst eller om det er nødvendigt med flere tiltag, som f.eks. mere rørudskiftning. Parkering på butikstorvet: Butikkerne klager over manglende parkeringspladser på butikstorvet. Bestyrelsen har derfor besluttet, at fjerne 2 blomsterkummer, hvilket giver 2 pladser mere. Eventuel ordning med private P vagter, som hos Lejerbo, overvejes. Byggeri Hvidovrevej 234: For at forhindre ildebrand i at brede sig, er der krav om at vinduer i en lejlighed skal have en vis afstand til vinduer i en anden lejlighed. Det betyder, at de vinduer, som oprindeligt skulle være i badeværelserne må sløjfes. Der er afholdt et vellykket rejsegilde, med mange gæster. Undersøgelse af kældre efter skybrud: Teknologisk institut foreslår, at der tages en række luftprøver, for at fastslå mængden af svampesporer i luften. Dørtelefoner Hvidovrevej: El firmaet Lindeskov starter montage på Hvidovrevej 314 medio april. Priser for renovation: De øvrige boligorganisationer er inviteret til møde den 17. april i Bredalsparken, hvor mulighederne for en fælles henvendelse vil blive drøftet. Høpsi vøpsi dag: Høpsi Vøpsi dagen afholdes i år lørdag den 18. august. Ældreskovtur: Ældreskovturen afholdes i år tirsdag den 28. august Styringsdialog med kommunen: Repræsentanter fra bestyrelse, ejendomskontor og DAB har været til det lovpligtige styringsdialogmøde med Hvidovre kommune. Mødet foregik i en hyggelig stemning og bar præg af, at der ikke er alvorlige problemer i Bredalsparken og Grenhusne. Næste møde afholdes mandag den 2. april

10 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 2. april 2012 Tagudskiftning Gurrevej: Der er etableret skurvognsby og arbejdet er så småt ved at starte. Kældertrapper: Reparationer foregår planmæssigt og afsluttes snarest. Varmt vand Berners Vænge: For at undersøge, om de tiltag der er gjort, har hjulpet, er der omdelt spørgeskemaer til beboerne i nr. 1 til 15. Cirka halvdelen har svaret, og nogle har oplevet forbedringer, mens andre ikke har. Ejendomskontoret vil efter påske tage kontakt til udvalgte beboere for at undersøge problemernes omfang. Priser for renovation: De øvrige boligorganisationer er inviteret til møde den 17. april i Bredalsparken, hvor mulighederne for en fælles henvendelse vil blive drøftet. Lejerbo, Friheden og Hvidovre Boligselskab har meddelt at de kommer. Afvanding fra altaner Arnold Nielsens Boulevard Der foretages en prøveopsætning på en enkelt ranke. Tidspunkt er endnu ikke fastlagt. Nedløb udføres i galvaniseret stål og arbejdet forventes at kunne udføres fra lift. Byggeri Hvidovrevej 234: Murerarbejdet er begyndt og resultatet er umiddelbart flot. 10

11 Vaskeristatus VASKERIER Nu er det snart et halvt år siden, Miele installerede det nye system til bestilling og betaling af vasketure. Der var lidt indkøringsvanskeligheder, bl.a. med nogle gamle maskiner som blev udskiftet, men nu fungerer systemet, som det skal. I samtlige vaskerier vil der blive opsat plakater med en vejledning i løbet af maj måned. TIDSBESTILLING Du kan vælge at bestille tid i selve vaskeriet, eller du kan også spare gåturen og bestille tid over internettet. Inden du kan benytte dig af vasketursbestillingen over internettet, skal du forbi dit storvaskeri og hente et brugernavn og password. Du får brugernavn og password ved at trække en kvittering fra printeren, som er den grå boks under skærmen. Brugernavn og password på kvitteringen består af en næsten skræmmende række tilfældige tal og bogstaver, men du kan ændre både brugernavn og password, når du er logget ind på vaskeriet på internettet. For at komme ind på vaskeriets hjemmeside skal du logge ind på Der finder du et link til vaskeriet i højre side af skærmen. Når du først er inde på vaskeriet, kan du bogmærke/lave genvej til det i Chrome, Firefox, Internet Explorer eller hvad din internetbrowser nu hedder. På den måde slipper du for at logge ind på www. bredalsparken.dk hver gang, du skal ind på vaskeriets hjemmeside. Du skal logge ind på første gang, fordi det er den eneste måde, vi kan sikre, du kommer ind på det rigtige vaskeri. Hvis du ikke er tilmeldt Bredalsparkens internet, kan du spørge en nabo, om han eller hun vil være venlig og sende et link til vaskeriet. VASKERISTATUS Når du er logget ind på et vaskeri på internettet, kan du se status på vaskemaskinerne. Vasketiderne er dog kun vejledende, da det ikke er alle vaskemaskinerne, der kan kommunikere med internet-serveren. I øjeblikket er det ikke muligt at se status på alle maskinerne, men det kommer senere. Miele er i gang med at opdatere softwaren og når det er sket, vil der komme et link mere på vores hjemmeside, så man både kan komme ind i stor- og klatvaskeriet. 11

12 Grenhus-Nyt Beskærings- og oprydningsdag. Traditionen tro blev der afholdt oprydnings- og beskæringsdag den sidste søndag i marts. Efter den kraftige beskæring og udtynding, der havde fundet sted i løbet af vinteren, var det begrænset, hvad der var tilbage at beskære. Der var heldigvis heller ikke så meget at gøre med hensyn til oprydning, men til gengæld kunne vi nyde det gode forårsvejr. Vi mødes igen til næste år samme tid samme sted, men nummeret med den afsluttende suppe udgår. I år var vi så få til suppespisningen, at udvalget har besluttet, at den del af arrangementet udgår. Strømpeforing. I april er alle brønde blevet besigtiget og registreret som grundlag for de tilbud, der efterfølgende er blevet indhentet, og som udvalget tager stilling til i midten af maj. Arbejdet forventes igangsat i begyndelsen af august, og nødvendig beboerinformation bliver selvfølgelig udsendt. De fedtbrønde, som på baggrund af registreringen anbefales udskiftet, bliver udskiftet i forbindelse med arbejdet. I forbindelse med udførelsen af strømpeforingen af kloakken fra fedtbrønd til køkkenvask skal man have adgang til boligens køkken. 12

13 Udvendig maling. Malerarbejde hører foråret til, og runden med udlevering af maling til dem, der skal have malet hus, dørparti eller pergolaer er overstået, så på nuværende tidspunkt er de udvendige malerarbejder sikkert i fuld gang. I år skal der også males garageporte samt nogle carporte og cykelskure. De implicerede beboere får direkte besked. Hvorfor hedder det en skade? Grenhusene er hjemsted for mange duer og skader, og ikke alle er lige glade for dem. I den forbindelse er udvalget blevet spurgt om, hvorfor fuglen hedder en skade er det fordi, den gør skade? Fuglen har sit navn på grund af dens lange og spidse hale. Skade er svensk dialekt og betyder spids eller hale. 13

14 Tagudskiftningen på Gurrevej ulige nr. Så kom vi i gang med opstarten til det nye tag på Gurrevej ulige numre. Vi startede her i marts med opstilling af arbejdspladsen og stilladset fra nr. 1 til 57 som vil være der, hvor vi vil starte med det nye tag, efterisolere og nye vinduer. Det er beregnet at vi skal bruge ca stk. tagsten til hele opgaven. Det må forventes at der bliver nogen støj og støv på hverdage i byggeperioden, så vi håber på forståelse fra beboerne, der så senere kan glæde sig over det nye tag samt vinduer og god isolering. Venligst Vedligeholdelsesudvalget 14

15 Fællesgrenen Kære beboere i bredalsparken / grenhusene vi afholder loppemarked Loppemarked I Grenhusene søndag d. 3. juni 2012 fra kl En stand, som koster 50 kr. kan bestilles på ejendomskontoret i åbningstiden på tlf.: Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 16. maj 2012 På denne dag ville der kunne købes kaffe, toast, pølser, øl og vand i fællesgrenen. Nu har du chancen for at få ryddet op i dit skur/kælderrum, tjene en skilling og oven i købet få en hyggelig dag. Derfor reserver allerede nu søndag d.3. juni Med venlig hilsen AKTIVGRUPPEN NB! Der må kun sælges mad og drikkevarer fra Fællesgrenen 15

16 TV i Bredalsparken og Grenhusene Der er desværre stadig nogle beboere, der har problemer med antennesignalet. I langt de fleste tilfælde er det stadig beboernes egne installationer, der er skyld i problemerne. UDSTYR Der er mange, der har flere tv tilsluttet antenneanlægget. Det kan man også godt, men antenneanlægget er kun dimensioneret til ét tv, så hvis du oplever problemer med antennesignalet, skal du altid først prøve at se, om det virker med kun et tv tilsluttet. Hvis der ikke er nogen problemer, når der kun er tilsluttet et tv, skal du have en antenneforstærker. Husk at forstærkeren og eventuelle fordelere skal være HF-tætte. Antennekablet mellem stikket på væggen og tv et skal være dobbeltskærmet med faststøbte stik. Man kan relativt let komme til at beskadige de indre dele af antennekablet. Derfor må kablet ikke ligge et sted, der er meget varmt, i klemme under soklen på et skab, i klemme i en dør eller lignende. Kablerne kan heller ikke tåle at blive bøjet for meget, så jo mindre man bøjer kablet jo bedre er det, og det må aldrig bukkes mere, end det kan følge ydersiden af en typisk tekop. Det er også bedst, hvis kablet ikke er for langt, da det kan give problemer, hvis overskydende kabel bliver rullet pænt op. Hvis du er i tvivl, om dit kabel er i orden, kan du eventuelt låne et antennekabel af IT-gruppen til at teste med. Vi udlåner kun kablet om tirsdagen, så ring først og hør om det er hjemme. Hvis du skal ud og købe et nyt antennekabel, skal du sikre dig, at du kan aflevere kablet tilbage, hvis det viser sig ikke at virke, for der bliver solgt mange dårlige kabler. Desværre kan man ikke se på et kabel, om det er godt eller dårligt, og prisen er heller ikke nogen indikation på, om det er godt eller dårligt. Du kan evt. gå efter Youseegodkendte kabler, men vi har hørt, at det heller ikke altid er en garanti for, at kablet er i orden. SORTERING Nogle beboere oplever, at programmerne nogle gange skifter plads. Det er ikke noget IT-gruppen har nogen indflydelse på, da Bredalsparken ikke længere har sin egen hovedstation. Kemp & Lauritsen har været ude og måle anlægget igennem og siger, at 16

17 der ikke er noget galt med Bredalsparkens anlæg eller det signal, Yousee leverer. Så skulle man tro, at fejlen lå længere ude i systemet hos Yousee, men de siger, at det ikke er deres signal, der er noget galt med. Da problemet tilsyneladende er periodisk og det langt fra er alle, der oplever problemerne, kan vi desværre ikke rigtigt komme videre med det. Problemet kan dog ofte afhjælpes ved at gå ind i tv ets indstillingsmenu og slå automatisk sortering af kanalerne (LCN) fra. INDSTILLING For dem der ikke selv kan finde ud af at indstille deres tv, har vi lavet en aftale med Kemp & Lauritsen. Hvis du vil have hjælp til indstillingen af tv et, skal du selv betale udgiften til teknikeren, og du skal være opmærksom på, at der ikke er nogen garanti for, at Yousee ikke ændrer i kanalerne, lige efter teknikeren har været der, så pengene dermed er spildt. Vi kan desværre ikke gøre noget ved det, da vi ikke har nogen indflydelse på, hvad Yousee gør med antennesignalet. Du kan få oplyst de nærmere betingelser og hvad det koster ved at ringe til og trykke på 2 for at blive viderestillet til Ncore-support.. Hvis du har problemer med nogle af Yousees tillægsprodukter, f.eks. Ekstrakanaler og Yousee Plus eller hvis du ønsker at bestille nogle af disse ting, skal du kontakte Yousee. Du kan ringe til support på og taste 1 for at blive viderestillet til Yousees. Hvis du vil skifte tv-pakke eller have oplyst prisen på tv-pakkerne, skal du kontakte Ejendomskontoret eller DAB. Hvis der er sne eller pixeleringer i billedet, hvis du ikke kan modtage en kanal, der skulle være i den tv-pakke, du har valgt eller hvis du skal have hjælp til indstilling af tv et, bedes du kontakte Ncore hos Kemp & Lauritsen. Vær opmærksom på, at du selv skal betale for teknikerbesøget, hvis det viser sig, at fejlen ligger i din egen kabling. Du kan ringe til og taste 2 for at blive viderestillet til Ncore. Hvis du ikke kan få hjælp nogen af de ovenstående steder, kan du prøve at kontakte IT-gruppen, så skal vi se hvad vi kan gøre, men vi kan ikke garantere, at vi kan løse dit problem. Ofte vil vi henvise dig til at kontakte os om tirsdagen hvor vi som regel har bedre mulighed for at hjælpe. FEJLMELDING OG PAKKESKIFT På Yousees hjemmeside kan du finde oplysninger om kendte fejl, varsling af afbrydelser samt hvilke tv-kanaler der pt. er i de forskellige pakker. 17

18 Rejsegilde på ældreboliger Der har været afholdt rejsegilde på vores nye ældreboliger, der er under opførelse på hjørnet af Hvidovrevej og Brostykkevej. Rejsegildet er normalt forbeholdt Bygherre og entreprenør, arkitekt samt håndværkere. Hvidovre Avis havde imidlertid bragt en lille notits, hvori det fremgik at der blev budt på pølser samt drikkevare, så en stor del af de måske kommende lejere til de nye boliger var mødt op. Det opfatter vi som bestyrelse i Bredalsparken/Grenhusene som et meget klart udtryk for den store interesse der er for det nye byggeri. Det blev en meget hyggelig stund for alle deltagere, og de taler der er tradition for ved en sådan lejlighed, blev hermed genstand for en væsentlig større opmærksomhed. 18

19 Byggeriet udføres i gedigne klassiske materialer, med udgangspunkt i den eksisterende, og bevaringsværdige Bredalsparken. Der anvendes den nyeste generation af vinduesprodukter, kombineret med facader udført i kulbrændte mursten samt gule tagtegl. Indvendig vil boligerne blive forsynet med meget dagslys, og fremstå med lyse vægge samt gulve i bøgeparket. Boligerne udformes som elevatorbetjente opgangshuse. Samtlige boliger får en altan. 19

20 Fornyelse af store træer I løbet af april måned har ejendomsfunktionærerne plantet en række nye store træer som led i den løbende fornyelse af træbestanden i Bredalsparken. Flere gange om året gåes bebyggelsens store træer efter for at vurdere om sundheden er i orden. For nogle af træarterne er det fuldt tilstrækkeligt at tage et blik på træernes grene, kvistenes knopper og blade, mens det ved andre typer kan blive nødvendigt at lave en boreprøve. Ved den metode skruer man et slankt rørformet bor ind i stammen og når man skruer boret ud igen får man selve borekernen med. På den kan man med rimelig stor sikkerhed fastlægge, om et træ er sundt eller om det er begyndt at blive svækket. I vinterens løb har en del af de over år gamle træer måttet lade livet, og så må der plantes nye til erstatning. Bredalsparken er kendt indenfor det grønne fagområde på grund af sit parkpræg og sin gradvise fornyelse af træer og buske. Alm. eg plantet ved bagsiden af garagegårdene udfor Arnold Nielsens Boulevard. I kommunens bevarende lokalplan for Bredalsparken er der således også fastlagt retningslinjer for, hvordan der skal plantes nye træer, når der fjernes nogen. Fortsætter på side 22 20

21 Søjleformet eg også kaldet pyramideeg. 2 stk. plantet på græsstykket på Hvidborgstien mellem Hvidborg og Gurrevej lige nr. 21

22 Fornyelse af store træer Det er et planlægningsarbejde, som bestyrelsens Grønt Udvalg tager sig af i samarbejde med DAB s landskabsarkitekt. Det er en stor fordel, at det er bebyggelsens egne ejendomsfunktionærer, der udfører plantearbejdet, for så er der ingen træer, der bliver glemt, når der senere skal vandes i tørre perioder. Vi håber beboerne tager godt imod de nye træer. Med venlig hilsen Grønt Udvalg 22

23 før efter 23

24 BESTYRELSES- OG UDVALGSLISTE Bestyrelse Karen Bengtsson Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Tlf.: Henning Davidsen Grenhusene 22 Tlf.: Vibeke Nielsen Sognegårds Allé tv. Tlf.: Flemming Nyrop Grenhusene 56 Tlf.: Lene Rasmussen Cl. Petersens Alle 27 1.tv Tlf.: Henrik Berg (Formand) Hvidovrevej 304, 2.tv Tlf.: Finn Andersen Gurrevej 36, 2.tv Tlf.: Bo Østergaard Cl. Petersens Alle 25 st.th Tlf.: Connie Weis Arn. Nielsens Blv. 101 Tlf.: Udvalg Bladudvalg: Connie Weis (f), Finn Andersen Grenhusudvalg: Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen, Bo Volfing, Flemming Nyrop, Henning Davidsen Grønt Udvalg: Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Vibeke Nielsen, Lene Rasmussen Soku-/Kollektivudvalg: Connie Weis (f), Vibeke Nielsen, Bo Østergaard, Henning Davidsen, Jimmy Andreasen Vedligeholdelsesudvalg: Flemming Nyrop (f), Henning Davidsen, Connie Weis, Finn Andersen Byggeudvalg ældreboliger: Henrik Berg (f), Børge Jensen, Connie Weis, Vibeke Nielsen IT-gruppen: Jesper Bjerg, Kennet Bjerg, Lars Simonsen, Jonas Bundgaard, Gert Skjoldborg, Stephen Durhuus, Morten S. Tøstesen Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT og Bredbånd på Berners Vænge 18 kld. hver tirsdag ml.l kl Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl på tlf weekend ml.kl

25 EJENDOMSKONTORET Berners Vænge 26 st.th, 2650 Hvidovre Tlf.: VAGTTELEFON Tlf.: Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende. Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester. Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, løbende toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret inden for normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. Du kan ringe til vagthavende på tlf.: Kontor- og telefontid: Mandag - fredag ml. kl Kontortid (ikke telefon): Onsdag ml. kl Ejendomsleder Kim Andersen Ejendomsmesterass. Anders Stecher-Hansen Kontorassistent Karin Degnebolig Kontorassistent Tanja E. Mahler Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, Man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon på tlf.:

26 KLUBBER I BREDALSPARKEN Billardklubben, Berners Vænge 19 Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1.th. tlf.: Bredalsparkens Dartklub Tab og Vind, Hvidovrevej 308 Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25,1.th. tlf.: Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79 Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: Bredalsparkens Seniorklub, Gurrevej 31 Design Færdige, Berners Vænge 18 Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: Hobbyklubben 36, Gurrevej 36 Formand: Flemming Petersen, Hvidovrevej 318, 1.th, tlf.: Klub 13, Gurrevej 13 Formand: Flemming Christensen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.th. tlf Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155 Formand: Per Skov, Gurrevej 169 A, tlf.: Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej Formand: Ken Henriksen, Berners Vænge 34, 2. tlf.: Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6 Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1.tv Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25 Formand: Flemming Andersen, Hvidovrevej 316, 3.th. tlf.: Rullestuen, Gurrevej 193 Formand: Margit Brems, Cl. Petersens Alle 21, 2.th tlf.:

27 BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE ÆLDRESKOVTUR 2012 Den årlige skovtur for pensionister og efterlønnere går i år til Reersø Kro. Der vil som sædvanlig komme nærmere meddelelse om afgangstidspunktet, billetsalg, pris m.m. SÆT X I KALENDEREN TIRSDAG DEN 28. AUGUST Se efter på opslagstavlerne i august måned om billetsalg. 27

28 TIL BØRN I BREDALSPARKEN og GRENHUSENE Høpsi Vøpsi Dagen SÆT X I KALENDEREN LØRDAG DEN 18. AUGUST Igen i år vil vi komme med mange sjove aktiviteter på den store plæne ved Arnold Nielsens Boulevard (nr ). Der vil være forlystelser for alle alderstrin. HOLD ØJE MED JERES OPSLAGSTAVLER I OPGANGEN. Her vil vi holde Jer orienteret med tidspunkter for salg af billetter i august måned. På billetten du køber, vil du modtage: Popcorn - Candyfloss - Slush ice - pølser - slik. Glæd Jer, det bliver igen i år en DEJLIG OG SJOV HØPSI VØPSI DAG!!!!

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Juli 2013 63. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2012 62. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. januar 2015 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 22. september 2014

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2015 65. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2014 64. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2009 59. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-)

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken 1 og Grenhusene Juli 2004 54. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2008 58. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2010 60. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2014 64. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. september 2014 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 14. april 2014 behandlede

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 27. OKTOBER 2011

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 27. OKTOBER 2011 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 27. OKTOBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2008 58. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer afd., Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer INFOMØDE Den 3. juli 04, kl. 7.30 i fælleshuset Norgesparken, Randersvej mellem nummer 77 og 79. Vi serverer sandwich,

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 7. februar 2013 Referat Den 5. februar 2013 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 18 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere:

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler:

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene. April 2004 55. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene. April 2004 55. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene April 2004 55. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 26. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal radiatorene skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Tidsplan...2-3 Hvordan kommer håndværkerne

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Søllerød Park, torsdag den 23. oktober 2014 kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Søllerød Park, torsdag den 23. oktober 2014 kl. 19.30 1 Referat af bestyrelsesmøde i E/F Søllerød Park, torsdag den 23. oktober 2014 kl. 19.30 Til stede: Tom Bosarp, Bent Rasmussen, Karin Clausen, Kirsten Rud, Thomas Worm, Beate Warberg (referent) Afbud:

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 17. december 2013 Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol Internet TV Evt. Spørgsmål og svar undervejs efter hvert punkt Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Informationsbrev. Fælles elforsyning

Informationsbrev. Fælles elforsyning Informationsbrev Fælles elforsyning 31. oktober 2014 INFORMATIONSBREV FÆLLES ELFORSYNING Ejendommens fælles elforsyning renoveres i de kommende måneder forud for kælderisoleringen, brevet her er beboerinformation

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 RØRPOSTEN Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 Kære beboere i GF Rørløkken Gartnerdag Som annonceret i forrige Rørpost og på vores hjemmeside, så er det snart tid til

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Nye signaler truer dit tv!

Nye signaler truer dit tv! Signaler truer dit tv fra din forening 1/2012 27 Nye signaler truer dit tv! Hvis din husinstallationer er af dårlig kvalitet, får du sandsynligvis flimmer på skærmen, når nyt mobilt bredbånd tages i brug

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005. God sommer. Arbejde med forskønnelse af Duen

VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005. God sommer. Arbejde med forskønnelse af Duen VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005 God sommer Arbejde med forskønnelse af Duen Betonhjertet Juni 2005 1 INDHOLD SANKT HANS AFTEN side 3 STUBFRÆSNING 4 RENGØRING AF FACADER 4 1 METER REGET OG VILDSKUD 4 TELEFON OG

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning for 2013

Afdelingsbestyrelsens beretning for 2013 Afdelingsbestyrelsens beretning for 2013 Afdelingens tidligere formand, Christina Clausen valgte at flytte fra afdelingen i foråret, hvorfor vi i april afholdt ekstraordinært afdelingsmøde for at vælge

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere