Nyt fra. Bredalsparken. Maj årgang nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra. Bredalsparken. Maj 2012 62. årgang nr. 2"

Transkript

1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj årgang nr. 2

2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler og læserbreve. Navngivne artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter. Anonyme artikler optages ikke. Indlæg m.v. kan evt. optages under mærke. Tryk: Hellbrandt A/S Oplag: Bladet udkommer 4 gange årligt i 1650 ekspl. Redaktionens adresse: Stof til bladet afleveres til redaktionen, Berners Vænge 11, kld. Distribution: Bladet uddeles til beboerne i Bredalsparken og Grenhusene samt til Hvidovre Kommunalbestyrelse og DAB. Sendes desuden til beboerbladsudveksling i Boligselskabernes Landsforening. Deadline: Stof til næste nummer af bladet skal være indleveret til redaktionen senest d. 13. august Udgivelse: Næste nummer af bladet udkommer medio september Når sommersolen skinner på havens blomsterflor når gøgen stille kukker og stæren under går når harerne sig boltrer på bondemandens jord så er det skønt at leve på vor lille jord 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Lukkedage på Ejendomskontoret Seniorklubben blev 25 år Seniorklubben Orientering fra afdelingsbestyrelsen Vaskeristatus Grenhus Nyt Tagudskiftning på Gurrevej Fællesgrenen afholder loppemarked TV i Bredalsparken og Grenhusene Rejsegilde på ældreboliger Fornyelse af store træer Bestyrelses- og udvalgsliste Ejendomskontoret Klubber Ældreskovtur Høpsi Vøpsi Dagen Lukkedage på Ejendomskontoret Torsdag den 17. maj Kr. Himmelfartsdag Mandag den 28. maj pinsedag Sommerferie Aften lukket mellem kl , i ugerne Onsdag d. 6. juni 2012 aftenlukket ml. kl

4 Seniorklubben blev 25 år Den 22. marts holdt seniorklubben 25 års fødselsdag. Det blev en festlig dag med dejlig mad og hyggeligt samvær. Men hvordan begyndte det hele? I slutningen af 1986 blev afdelingsbestyrelsen kontaktet af tre beboere, som mente, at der var behov for en pensionistforening i Bredalsparken, og man blev enige om at arbejde videre med sagen. De tre initiativtagere (Jørgen Møller Jacobsen, Hugo Jensen og Svend Wester) indkaldte herefter interesserede beboere til et orienteringsmøde i februar Til mødet mødte der langt flere op, end man havde turdet håbe på. Ja, man kunne dårlig nok finde plads til alle i lokalet Berners Vænge nummer 3. Der var stor tilslutning til ideen om at starte en pensionistforening, og den 30. marts blev der afholdt stiftende generalforsamling med godt tres deltagere. Klubbens navn blev Bredalsparkens Ældrecenter. Klubben fik tildelt lokale på Hvidovrevej 302, et nedlagt vaskeri, som havde været benyttet af en ungdomsklub, og som var i en ikke særlig god stand. Men ældrecenterets 4

5 medlemmer gik i gang med at sætte lokalet i stand, og man gik på med krum hals. Man fik skaffet møbler og andet inventar, og nogle måneder senere kunne man holde indvielse. Tilslutningen var stor, og i løbet af kort tid var der ca. 100 medlemmer, så pladsen var alt for trang, så allerede året efter, blev lokalerne udvidet. Aktiviteterne var mange, og blandt andet var ældrecenteret med til at starte jule-festen for bebyggelsens pensionister. Der var nu blevet ganske god plads efter udvidelsen af klublokalerne, men der var en ulempe: lokalerne lå i kælderetagen, og efterhånden som man bliver ældre, bliver man også dårligere gående, så der blev ledt med lys og lygte efter nogle andre lokaler uden trapper, og for nogle år siden lykkedes det, så nu bor Ældrecenteret, som har skiftet navn til Seniorklub, på Gurrevej. Hermed et til lykke og held og lykke med de næste mange år fra en, der havde en finger med i starten. 5

6 Seniorklubben blev 25 år Dødsfald Vores formand Gerda Nordtoft for Seniorklubben er efter kort tids sygdom afgået ved døden. - Ære være hendes minde - 6

7 BREDALSPARKEN OG GRENHUSENES SENIOR KLUB Er du alene, eller trænger du bare til lidt hygge eller en anderledes hverdag, så kontakt Senior Klubben. Vi laver mange hyggelige ting sammen, som f.eks.: Fastelavn Biografture Madpakke dage Fødselsdagsfest Banko Senior Klubben holder til på Gurrevej st. Vores åbningstider er: Mandag og tirsdag kl til kl Onsdag lukket Torsdag og fredag kl til kl MEDLEMSKONTINGENT 65 kr. På gensyn! 7

8 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 13. februar 2012 Tagudskiftning Gurrevej: Der er afholdt licitation på udskiftning af taget på Gurrevej ulige numre og alle bud var under det budgetterede beløb. På grund af usikkerhed om betydningen af en række forbehold, er entreprenøren endnu ikke valgt. Tagudskiftning Sognegårds Allé 31-33: Tagudskiftningen Sognegårds allé er afsluttet. Kældertrapper: Reparationer af kældertrapper er midlertidigt stoppet på grund af vintervejret. Varme Sognegårds Allé : Der er problemer med varmeforsyningen på dele af Sognegårds allé. Ejendomskontoret er i kontakt med fjernvarmeleverandøren med henblik på at hæve temperatur og tryk i forsyningen. Varmt vand Berners Vænge: På Berners Vænge har flere beboere problemer med det varme vand. Ejendomskontoret arbejder med en udbedring, men resultaterne er endnu ikke tilfredsstillende. Forkert monterede vaskemaskiner/ opvaskemaskiner og blandingsbatterier kan være med til at forværre problemet. Bestyrelsen godkendte en eventuel overskridelse af budgettet, for at få løst problemmerne, som også skyldes defekte ventiler og tilkalkede rør. Undersøgelse af kældre efter skybrud: Der er aftalt besigtigelse med medarbejder fra Teknologisk institut den 14. februar. Dørtelefoner Hvidovrevej: Prisoverslag er indhentet og der foretages en prøvemontering i en opgang efter påske. Priser for renovation: Bestyrelsen har nedsat et udvalg bestående af Henrik Berg, Børge Jensen og Kim Andersen, som skal se nærmere på Hvidovre kommunes prispolitik for renovation. Arbejde i det grønne: Fældning af større træer er begyndt, der tyndes ud i hegnet langs Hvidborgstien og der indhentes tilbud på beskæring af æbletræer langs Arnold Nielsens Boulevard. Strømpeforing af kloak i Grenhusene: Rådgiver er i gang med at udarbejde udbudsbrev, hvorefter arbejdet sendes i udbud. Byggeri Hvidovrevej 234: Fjernvarme er ført frem til bygningen og der afholdes rejsegilde den 22. februar. Næste møde afholdes mandag den 5. marts. 8

9 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 5. marts 2012 Tagudskiftning Gurrevej: Tømrerfirmaet Hegelund-Christensen er valgt som hovedentreprenør og beboerne er varslet om opstart. Kældertrapper: Reparationer af kældertrapper er genoptaget og afsluttes inden for cirka 10 uger. Varmt vand Berners Vænge: Der foretages udsyring af hovedvandledningen og dele af rørføringen i blokkene udskiftes. Herefter undersøges det, om problemet er løst eller om det er nødvendigt med flere tiltag, som f.eks. mere rørudskiftning. Parkering på butikstorvet: Butikkerne klager over manglende parkeringspladser på butikstorvet. Bestyrelsen har derfor besluttet, at fjerne 2 blomsterkummer, hvilket giver 2 pladser mere. Eventuel ordning med private P vagter, som hos Lejerbo, overvejes. Byggeri Hvidovrevej 234: For at forhindre ildebrand i at brede sig, er der krav om at vinduer i en lejlighed skal have en vis afstand til vinduer i en anden lejlighed. Det betyder, at de vinduer, som oprindeligt skulle være i badeværelserne må sløjfes. Der er afholdt et vellykket rejsegilde, med mange gæster. Undersøgelse af kældre efter skybrud: Teknologisk institut foreslår, at der tages en række luftprøver, for at fastslå mængden af svampesporer i luften. Dørtelefoner Hvidovrevej: El firmaet Lindeskov starter montage på Hvidovrevej 314 medio april. Priser for renovation: De øvrige boligorganisationer er inviteret til møde den 17. april i Bredalsparken, hvor mulighederne for en fælles henvendelse vil blive drøftet. Høpsi vøpsi dag: Høpsi Vøpsi dagen afholdes i år lørdag den 18. august. Ældreskovtur: Ældreskovturen afholdes i år tirsdag den 28. august Styringsdialog med kommunen: Repræsentanter fra bestyrelse, ejendomskontor og DAB har været til det lovpligtige styringsdialogmøde med Hvidovre kommune. Mødet foregik i en hyggelig stemning og bar præg af, at der ikke er alvorlige problemer i Bredalsparken og Grenhusne. Næste møde afholdes mandag den 2. april

10 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 2. april 2012 Tagudskiftning Gurrevej: Der er etableret skurvognsby og arbejdet er så småt ved at starte. Kældertrapper: Reparationer foregår planmæssigt og afsluttes snarest. Varmt vand Berners Vænge: For at undersøge, om de tiltag der er gjort, har hjulpet, er der omdelt spørgeskemaer til beboerne i nr. 1 til 15. Cirka halvdelen har svaret, og nogle har oplevet forbedringer, mens andre ikke har. Ejendomskontoret vil efter påske tage kontakt til udvalgte beboere for at undersøge problemernes omfang. Priser for renovation: De øvrige boligorganisationer er inviteret til møde den 17. april i Bredalsparken, hvor mulighederne for en fælles henvendelse vil blive drøftet. Lejerbo, Friheden og Hvidovre Boligselskab har meddelt at de kommer. Afvanding fra altaner Arnold Nielsens Boulevard Der foretages en prøveopsætning på en enkelt ranke. Tidspunkt er endnu ikke fastlagt. Nedløb udføres i galvaniseret stål og arbejdet forventes at kunne udføres fra lift. Byggeri Hvidovrevej 234: Murerarbejdet er begyndt og resultatet er umiddelbart flot. 10

11 Vaskeristatus VASKERIER Nu er det snart et halvt år siden, Miele installerede det nye system til bestilling og betaling af vasketure. Der var lidt indkøringsvanskeligheder, bl.a. med nogle gamle maskiner som blev udskiftet, men nu fungerer systemet, som det skal. I samtlige vaskerier vil der blive opsat plakater med en vejledning i løbet af maj måned. TIDSBESTILLING Du kan vælge at bestille tid i selve vaskeriet, eller du kan også spare gåturen og bestille tid over internettet. Inden du kan benytte dig af vasketursbestillingen over internettet, skal du forbi dit storvaskeri og hente et brugernavn og password. Du får brugernavn og password ved at trække en kvittering fra printeren, som er den grå boks under skærmen. Brugernavn og password på kvitteringen består af en næsten skræmmende række tilfældige tal og bogstaver, men du kan ændre både brugernavn og password, når du er logget ind på vaskeriet på internettet. For at komme ind på vaskeriets hjemmeside skal du logge ind på Der finder du et link til vaskeriet i højre side af skærmen. Når du først er inde på vaskeriet, kan du bogmærke/lave genvej til det i Chrome, Firefox, Internet Explorer eller hvad din internetbrowser nu hedder. På den måde slipper du for at logge ind på www. bredalsparken.dk hver gang, du skal ind på vaskeriets hjemmeside. Du skal logge ind på første gang, fordi det er den eneste måde, vi kan sikre, du kommer ind på det rigtige vaskeri. Hvis du ikke er tilmeldt Bredalsparkens internet, kan du spørge en nabo, om han eller hun vil være venlig og sende et link til vaskeriet. VASKERISTATUS Når du er logget ind på et vaskeri på internettet, kan du se status på vaskemaskinerne. Vasketiderne er dog kun vejledende, da det ikke er alle vaskemaskinerne, der kan kommunikere med internet-serveren. I øjeblikket er det ikke muligt at se status på alle maskinerne, men det kommer senere. Miele er i gang med at opdatere softwaren og når det er sket, vil der komme et link mere på vores hjemmeside, så man både kan komme ind i stor- og klatvaskeriet. 11

12 Grenhus-Nyt Beskærings- og oprydningsdag. Traditionen tro blev der afholdt oprydnings- og beskæringsdag den sidste søndag i marts. Efter den kraftige beskæring og udtynding, der havde fundet sted i løbet af vinteren, var det begrænset, hvad der var tilbage at beskære. Der var heldigvis heller ikke så meget at gøre med hensyn til oprydning, men til gengæld kunne vi nyde det gode forårsvejr. Vi mødes igen til næste år samme tid samme sted, men nummeret med den afsluttende suppe udgår. I år var vi så få til suppespisningen, at udvalget har besluttet, at den del af arrangementet udgår. Strømpeforing. I april er alle brønde blevet besigtiget og registreret som grundlag for de tilbud, der efterfølgende er blevet indhentet, og som udvalget tager stilling til i midten af maj. Arbejdet forventes igangsat i begyndelsen af august, og nødvendig beboerinformation bliver selvfølgelig udsendt. De fedtbrønde, som på baggrund af registreringen anbefales udskiftet, bliver udskiftet i forbindelse med arbejdet. I forbindelse med udførelsen af strømpeforingen af kloakken fra fedtbrønd til køkkenvask skal man have adgang til boligens køkken. 12

13 Udvendig maling. Malerarbejde hører foråret til, og runden med udlevering af maling til dem, der skal have malet hus, dørparti eller pergolaer er overstået, så på nuværende tidspunkt er de udvendige malerarbejder sikkert i fuld gang. I år skal der også males garageporte samt nogle carporte og cykelskure. De implicerede beboere får direkte besked. Hvorfor hedder det en skade? Grenhusene er hjemsted for mange duer og skader, og ikke alle er lige glade for dem. I den forbindelse er udvalget blevet spurgt om, hvorfor fuglen hedder en skade er det fordi, den gør skade? Fuglen har sit navn på grund af dens lange og spidse hale. Skade er svensk dialekt og betyder spids eller hale. 13

14 Tagudskiftningen på Gurrevej ulige nr. Så kom vi i gang med opstarten til det nye tag på Gurrevej ulige numre. Vi startede her i marts med opstilling af arbejdspladsen og stilladset fra nr. 1 til 57 som vil være der, hvor vi vil starte med det nye tag, efterisolere og nye vinduer. Det er beregnet at vi skal bruge ca stk. tagsten til hele opgaven. Det må forventes at der bliver nogen støj og støv på hverdage i byggeperioden, så vi håber på forståelse fra beboerne, der så senere kan glæde sig over det nye tag samt vinduer og god isolering. Venligst Vedligeholdelsesudvalget 14

15 Fællesgrenen Kære beboere i bredalsparken / grenhusene vi afholder loppemarked Loppemarked I Grenhusene søndag d. 3. juni 2012 fra kl En stand, som koster 50 kr. kan bestilles på ejendomskontoret i åbningstiden på tlf.: Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 16. maj 2012 På denne dag ville der kunne købes kaffe, toast, pølser, øl og vand i fællesgrenen. Nu har du chancen for at få ryddet op i dit skur/kælderrum, tjene en skilling og oven i købet få en hyggelig dag. Derfor reserver allerede nu søndag d.3. juni Med venlig hilsen AKTIVGRUPPEN NB! Der må kun sælges mad og drikkevarer fra Fællesgrenen 15

16 TV i Bredalsparken og Grenhusene Der er desværre stadig nogle beboere, der har problemer med antennesignalet. I langt de fleste tilfælde er det stadig beboernes egne installationer, der er skyld i problemerne. UDSTYR Der er mange, der har flere tv tilsluttet antenneanlægget. Det kan man også godt, men antenneanlægget er kun dimensioneret til ét tv, så hvis du oplever problemer med antennesignalet, skal du altid først prøve at se, om det virker med kun et tv tilsluttet. Hvis der ikke er nogen problemer, når der kun er tilsluttet et tv, skal du have en antenneforstærker. Husk at forstærkeren og eventuelle fordelere skal være HF-tætte. Antennekablet mellem stikket på væggen og tv et skal være dobbeltskærmet med faststøbte stik. Man kan relativt let komme til at beskadige de indre dele af antennekablet. Derfor må kablet ikke ligge et sted, der er meget varmt, i klemme under soklen på et skab, i klemme i en dør eller lignende. Kablerne kan heller ikke tåle at blive bøjet for meget, så jo mindre man bøjer kablet jo bedre er det, og det må aldrig bukkes mere, end det kan følge ydersiden af en typisk tekop. Det er også bedst, hvis kablet ikke er for langt, da det kan give problemer, hvis overskydende kabel bliver rullet pænt op. Hvis du er i tvivl, om dit kabel er i orden, kan du eventuelt låne et antennekabel af IT-gruppen til at teste med. Vi udlåner kun kablet om tirsdagen, så ring først og hør om det er hjemme. Hvis du skal ud og købe et nyt antennekabel, skal du sikre dig, at du kan aflevere kablet tilbage, hvis det viser sig ikke at virke, for der bliver solgt mange dårlige kabler. Desværre kan man ikke se på et kabel, om det er godt eller dårligt, og prisen er heller ikke nogen indikation på, om det er godt eller dårligt. Du kan evt. gå efter Youseegodkendte kabler, men vi har hørt, at det heller ikke altid er en garanti for, at kablet er i orden. SORTERING Nogle beboere oplever, at programmerne nogle gange skifter plads. Det er ikke noget IT-gruppen har nogen indflydelse på, da Bredalsparken ikke længere har sin egen hovedstation. Kemp & Lauritsen har været ude og måle anlægget igennem og siger, at 16

17 der ikke er noget galt med Bredalsparkens anlæg eller det signal, Yousee leverer. Så skulle man tro, at fejlen lå længere ude i systemet hos Yousee, men de siger, at det ikke er deres signal, der er noget galt med. Da problemet tilsyneladende er periodisk og det langt fra er alle, der oplever problemerne, kan vi desværre ikke rigtigt komme videre med det. Problemet kan dog ofte afhjælpes ved at gå ind i tv ets indstillingsmenu og slå automatisk sortering af kanalerne (LCN) fra. INDSTILLING For dem der ikke selv kan finde ud af at indstille deres tv, har vi lavet en aftale med Kemp & Lauritsen. Hvis du vil have hjælp til indstillingen af tv et, skal du selv betale udgiften til teknikeren, og du skal være opmærksom på, at der ikke er nogen garanti for, at Yousee ikke ændrer i kanalerne, lige efter teknikeren har været der, så pengene dermed er spildt. Vi kan desværre ikke gøre noget ved det, da vi ikke har nogen indflydelse på, hvad Yousee gør med antennesignalet. Du kan få oplyst de nærmere betingelser og hvad det koster ved at ringe til og trykke på 2 for at blive viderestillet til Ncore-support.. Hvis du har problemer med nogle af Yousees tillægsprodukter, f.eks. Ekstrakanaler og Yousee Plus eller hvis du ønsker at bestille nogle af disse ting, skal du kontakte Yousee. Du kan ringe til support på og taste 1 for at blive viderestillet til Yousees. Hvis du vil skifte tv-pakke eller have oplyst prisen på tv-pakkerne, skal du kontakte Ejendomskontoret eller DAB. Hvis der er sne eller pixeleringer i billedet, hvis du ikke kan modtage en kanal, der skulle være i den tv-pakke, du har valgt eller hvis du skal have hjælp til indstilling af tv et, bedes du kontakte Ncore hos Kemp & Lauritsen. Vær opmærksom på, at du selv skal betale for teknikerbesøget, hvis det viser sig, at fejlen ligger i din egen kabling. Du kan ringe til og taste 2 for at blive viderestillet til Ncore. Hvis du ikke kan få hjælp nogen af de ovenstående steder, kan du prøve at kontakte IT-gruppen, så skal vi se hvad vi kan gøre, men vi kan ikke garantere, at vi kan løse dit problem. Ofte vil vi henvise dig til at kontakte os om tirsdagen hvor vi som regel har bedre mulighed for at hjælpe. FEJLMELDING OG PAKKESKIFT På Yousees hjemmeside kan du finde oplysninger om kendte fejl, varsling af afbrydelser samt hvilke tv-kanaler der pt. er i de forskellige pakker. 17

18 Rejsegilde på ældreboliger Der har været afholdt rejsegilde på vores nye ældreboliger, der er under opførelse på hjørnet af Hvidovrevej og Brostykkevej. Rejsegildet er normalt forbeholdt Bygherre og entreprenør, arkitekt samt håndværkere. Hvidovre Avis havde imidlertid bragt en lille notits, hvori det fremgik at der blev budt på pølser samt drikkevare, så en stor del af de måske kommende lejere til de nye boliger var mødt op. Det opfatter vi som bestyrelse i Bredalsparken/Grenhusene som et meget klart udtryk for den store interesse der er for det nye byggeri. Det blev en meget hyggelig stund for alle deltagere, og de taler der er tradition for ved en sådan lejlighed, blev hermed genstand for en væsentlig større opmærksomhed. 18

19 Byggeriet udføres i gedigne klassiske materialer, med udgangspunkt i den eksisterende, og bevaringsværdige Bredalsparken. Der anvendes den nyeste generation af vinduesprodukter, kombineret med facader udført i kulbrændte mursten samt gule tagtegl. Indvendig vil boligerne blive forsynet med meget dagslys, og fremstå med lyse vægge samt gulve i bøgeparket. Boligerne udformes som elevatorbetjente opgangshuse. Samtlige boliger får en altan. 19

20 Fornyelse af store træer I løbet af april måned har ejendomsfunktionærerne plantet en række nye store træer som led i den løbende fornyelse af træbestanden i Bredalsparken. Flere gange om året gåes bebyggelsens store træer efter for at vurdere om sundheden er i orden. For nogle af træarterne er det fuldt tilstrækkeligt at tage et blik på træernes grene, kvistenes knopper og blade, mens det ved andre typer kan blive nødvendigt at lave en boreprøve. Ved den metode skruer man et slankt rørformet bor ind i stammen og når man skruer boret ud igen får man selve borekernen med. På den kan man med rimelig stor sikkerhed fastlægge, om et træ er sundt eller om det er begyndt at blive svækket. I vinterens løb har en del af de over år gamle træer måttet lade livet, og så må der plantes nye til erstatning. Bredalsparken er kendt indenfor det grønne fagområde på grund af sit parkpræg og sin gradvise fornyelse af træer og buske. Alm. eg plantet ved bagsiden af garagegårdene udfor Arnold Nielsens Boulevard. I kommunens bevarende lokalplan for Bredalsparken er der således også fastlagt retningslinjer for, hvordan der skal plantes nye træer, når der fjernes nogen. Fortsætter på side 22 20

21 Søjleformet eg også kaldet pyramideeg. 2 stk. plantet på græsstykket på Hvidborgstien mellem Hvidborg og Gurrevej lige nr. 21

22 Fornyelse af store træer Det er et planlægningsarbejde, som bestyrelsens Grønt Udvalg tager sig af i samarbejde med DAB s landskabsarkitekt. Det er en stor fordel, at det er bebyggelsens egne ejendomsfunktionærer, der udfører plantearbejdet, for så er der ingen træer, der bliver glemt, når der senere skal vandes i tørre perioder. Vi håber beboerne tager godt imod de nye træer. Med venlig hilsen Grønt Udvalg 22

23 før efter 23

24 BESTYRELSES- OG UDVALGSLISTE Bestyrelse Karen Bengtsson Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Tlf.: Henning Davidsen Grenhusene 22 Tlf.: Vibeke Nielsen Sognegårds Allé tv. Tlf.: Flemming Nyrop Grenhusene 56 Tlf.: Lene Rasmussen Cl. Petersens Alle 27 1.tv Tlf.: Henrik Berg (Formand) Hvidovrevej 304, 2.tv Tlf.: Finn Andersen Gurrevej 36, 2.tv Tlf.: Bo Østergaard Cl. Petersens Alle 25 st.th Tlf.: Connie Weis Arn. Nielsens Blv. 101 Tlf.: Udvalg Bladudvalg: Connie Weis (f), Finn Andersen Grenhusudvalg: Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen, Bo Volfing, Flemming Nyrop, Henning Davidsen Grønt Udvalg: Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Vibeke Nielsen, Lene Rasmussen Soku-/Kollektivudvalg: Connie Weis (f), Vibeke Nielsen, Bo Østergaard, Henning Davidsen, Jimmy Andreasen Vedligeholdelsesudvalg: Flemming Nyrop (f), Henning Davidsen, Connie Weis, Finn Andersen Byggeudvalg ældreboliger: Henrik Berg (f), Børge Jensen, Connie Weis, Vibeke Nielsen IT-gruppen: Jesper Bjerg, Kennet Bjerg, Lars Simonsen, Jonas Bundgaard, Gert Skjoldborg, Stephen Durhuus, Morten S. Tøstesen Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT og Bredbånd på Berners Vænge 18 kld. hver tirsdag ml.l kl Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl på tlf weekend ml.kl

25 EJENDOMSKONTORET Berners Vænge 26 st.th, 2650 Hvidovre Tlf.: VAGTTELEFON Tlf.: Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende. Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester. Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, løbende toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret inden for normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. Du kan ringe til vagthavende på tlf.: Kontor- og telefontid: Mandag - fredag ml. kl Kontortid (ikke telefon): Onsdag ml. kl Ejendomsleder Kim Andersen Ejendomsmesterass. Anders Stecher-Hansen Kontorassistent Karin Degnebolig Kontorassistent Tanja E. Mahler Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, Man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon på tlf.:

26 KLUBBER I BREDALSPARKEN Billardklubben, Berners Vænge 19 Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1.th. tlf.: Bredalsparkens Dartklub Tab og Vind, Hvidovrevej 308 Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25,1.th. tlf.: Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79 Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: Bredalsparkens Seniorklub, Gurrevej 31 Design Færdige, Berners Vænge 18 Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: Hobbyklubben 36, Gurrevej 36 Formand: Flemming Petersen, Hvidovrevej 318, 1.th, tlf.: Klub 13, Gurrevej 13 Formand: Flemming Christensen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.th. tlf Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155 Formand: Per Skov, Gurrevej 169 A, tlf.: Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej Formand: Ken Henriksen, Berners Vænge 34, 2. tlf.: Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6 Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1.tv Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25 Formand: Flemming Andersen, Hvidovrevej 316, 3.th. tlf.: Rullestuen, Gurrevej 193 Formand: Margit Brems, Cl. Petersens Alle 21, 2.th tlf.:

27 BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE ÆLDRESKOVTUR 2012 Den årlige skovtur for pensionister og efterlønnere går i år til Reersø Kro. Der vil som sædvanlig komme nærmere meddelelse om afgangstidspunktet, billetsalg, pris m.m. SÆT X I KALENDEREN TIRSDAG DEN 28. AUGUST Se efter på opslagstavlerne i august måned om billetsalg. 27

28 TIL BØRN I BREDALSPARKEN og GRENHUSENE Høpsi Vøpsi Dagen SÆT X I KALENDEREN LØRDAG DEN 18. AUGUST Igen i år vil vi komme med mange sjove aktiviteter på den store plæne ved Arnold Nielsens Boulevard (nr ). Der vil være forlystelser for alle alderstrin. HOLD ØJE MED JERES OPSLAGSTAVLER I OPGANGEN. Her vil vi holde Jer orienteret med tidspunkter for salg af billetter i august måned. På billetten du køber, vil du modtage: Popcorn - Candyfloss - Slush ice - pølser - slik. Glæd Jer, det bliver igen i år en DEJLIG OG SJOV HØPSI VØPSI DAG!!!!

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Juli 2013 63. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2014 64. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2014 64. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2008 58. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2010 60. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2009 59. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken 1 og Grenhusene Juli 2004 54. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-)

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler:

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2003 53. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2008 58. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

32. årgang Nr. 4 April 2004

32. årgang Nr. 4 April 2004 32. årgang Nr. 4 April 2004 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Her kommer så denne måneds Lundexpres. Jeg håber, at I alle har haft en

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13

Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13 Juni 2007 19. ÅRGANG Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11 Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13 Fuldt blus på Torveparken 50-års jubilæum Mere side 2 Torveparken 50 år Sol,

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere