Det fremgår derfor af målsætningsprogrammet, således af fællesskabet fortsat kan bistå afdelinger, der uforskyldt er økonomisk trængt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det fremgår derfor af målsætningsprogrammet, således af fællesskabet fortsat kan bistå afdelinger, der uforskyldt er økonomisk trængt."

Transkript

1 MARTS 2010 Team-spirit i Tingbjerg Side 4-5 Ny formand for SAB Side 7 Jeg elsker mit job i Husum Vænge Side 8-9

2 Kursen er blevet sat Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand På repræsentantskabsmødet vedtog vi et nyt målsætningsprogram for perioden 2010 til SAB vil fortsat være et boligselskab som tilbyder gode, moderne boliger til mennesker fra alle samfundsgrupper og sikre, at der er plads til beboere med særlige behov og arbejde for at styrke fællesskabet i afdelingerne. Der er i den nye lovgivning lagt op til, at der skal ske en forenkling af samarbejdet mellem boligselskaberne og kommunerne. SAB vil bruge denne mulighed aktivt, både i samarbejde med BL s 1. kreds, og i vores egne møder med Københavns Kommune. Et væsentligt punkt er vores økonomi. Der skal i de kommende år ske en konsolidering af økonomien, således at vi som boligselskab fortsat er rustet til at støtte afdelingerne og har mulighed for fortsat at udvikle os som boligselskab. Pr. 1. januar 2010 er der nye vilkår for fordelingen af indtægter og udgifter mellem boligorganisationen og afdelingerne. Renteindtægten vil blive tilskre- vet afdelingerne direkte. Det vil være en fordel for afdelinger med en god økonomi, men det forringer vores muligheder for at hjælpe de afdelinger, der er dårligt stedt. Det fremgår derfor af målsætningsprogrammet, at arbejdskapitalen skal genopbygges, således af fællesskabet fortsat kan bistå afdelinger, der uforskyldt er økonomisk trængt. Der er nu, stort set, blevet vedtaget handleplaner i alle afdelingerne. Dette skaber et godt værktøj, både for afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen til at få et overblik over tilstanden i den enkelte afdeling samt i SAB generelt. Et område som får mere og mere fokus er beboersammensætningen. Der foretages allerede i dag, i samarbejde med Københavns Kommune, et langt og sejt arbejde, med at få ændret beboersammensætningen i de særligt udsatte boligområder. Dette er et glimrende initiativ, men vi skal ikke være blinde overfor, at det kan få konsekvenser for øvrige boligområder. Så dette er et område, som vi i organisationsbestyrelsen vil give særlig opmærksomhed. Der er således masser af udfordringer i den kommende tid - men det giver også masser af muligheder, som vi skal være parate til at gribe. Ritta Fischer Jensen afgik som formand for SAB på repræsentantskabsmødet. Hun har i over 25 år været en af de førende beboerdemokrater, og har udført et kæmpe stykke arbejde i og for SAB, der skal her gives en stor tak for hendes indsats. 2 SAB-bladet marts 2010

3 Højhusene på Bellahøj er forsynet med indgangspartier i flere niveauer. Pladsen under trappen udnyttes for at skabe plads til postkasser til alle beboerne. En faldstamme må sno sig for at give plads til postkasserne. Faldstamme og branddør flyttet Selvom om husene på Bellahøj ser ens ud på afstand, så er der små forskelle f.eks. i hvordan trappetårnene og dermed opgangene er udformet. Det har derfor været nødvendigt at tilpasse anlægget specielt til hver enkelt opgang. I en opgang måtte en faldstamme flyttes for at sno sig rundt om det nye postkasseanlæg. I en anden måtte en branddør sløjfes og en ny dør og væg opføres for at få plads til postkasserne. Et tredje sted har det været muligt at skære et indhak i betonen og udnytte pladsen i et lille bagvedliggende kælderrum. Postkasser der passer I højhusene ved Bellahøj har pladsmangel i bogstaveligste forstand, gjort det nødvendigt at sno sig for at finde løsninger på kravet om postkasser i stueetagen Tekst og fotos: Annette Sadolin, Det har været kendt i flere år, at alle etageejendomme fra 1. januar 2010 skal være forsynet med postkasseanlæg i stueetagen. Nogle steder har det imidlertid været lettere sagt end gjort. Bellahøj er et af dem. Højhusene på Bellahøj er kendt som Danmarks første højhuse, opført i og registreret som bevaringsværdige. - Jeg og bestyrelsen ønskede, at postkasserne blev placeret inde i opgangene både af hensyn til facadecensuren og for at mindske mulighederne for hærværk, forklarer Kim Kjeldgaard, driftsleder i Bellahøj. Opgangene er efter dagens målestok ikke store. Og der er krav om plads til at komme rundt ved trapper og elevatorer i tilfælde af brand eller sygetransport. Endelig er nogle af opgangene indrettet i flere niveauer, således at der er seks trin op fra indgangsdøren til den egentlige repos. Alt sammen forhold der skulle tages højde for ved indkøbet af postkasser. - De seks trin i nogle af opgangene betød, at vi måtte søge dispensation fra reglerne. Den fik vi heldigvis, siger driftslederen. - Jeg synes, at vi har formået at finde en række gode løsninger, selvom vi har manglet plads. Og så er jeg glad for at vi har valgt en solid model i stål. Det eneste jeg godt kan sukke lidt over er mængden af reklamer, som nogle beboere blot kaster fra sig på gulvet, når de henter post, siger driftslederen. Og på spørgsmålet om, hvor beboerne kan komme afmed deres genbrugspapir, vender han sig og peger på en container lige udenfor opgangen. Alt i alt har investeringen i de nye postkasseanlæg beløbet sig til kr. i Bellahøj. SAB-bladet marts

4 Ombygningen af kontorlokalerne i Midtfløjene er i gang og i efteråret kan hele Team Tingbjerg flytte ind i det nye fælles kontor. Team-spirit i Tingbjerg SAB og fsb er gået sammen om at ansætte en områdeleder, der skal samle indsatsen i Tingbjerg. I februar lancerede han en ny team-baseret samarbejdsmodel for medarbejderne Af Annette Sadolin, To ejendomskontorer, to chefer, to maskinparker. Tingbjerg har indtil nu haft to af alt, fordi boligerne er delt mellem af de to boligorganisationer fsb og SAB. Hver boligorganisation har passet sit og sine. Populært sagt har fejemaskinen løftet kosten, når den passerede de andres boliger. Nu skal de gamle skillelinjer viskes ud. SAB og fsb har ansat Adam Vangtorp som overordnet chef for boligområdet. Han tiltrådte stillingen den 1. juni 2009 og har til opgave at samle Tingbjerg. - Det har været som at have to kommuner i samme by. Tingbjerg er helt tydeligt én enhed. Jeg kan se rigtig mange fordele ved at samle arbejdet, siger områdelederen. Adam Vangtorp kommer fra en stilling som ejendomsleder i Lundtoftegade på Nørrebro, hvor han var ansat i knap 10 år. Han kendte ikke Tingbjerg på forhånd. - Jeg blev positivt overrasket over området. Her er meget fredeligt og roligt og fantastisk smukt. Her er problemer, men de er af mere social karakter sammenlignet med Nørrebro, siger han. Team Tingbjerg Som øverste chef i Tingbjerg har Adam Vangtorp ansvaret for ca. 60 medar- 4 SAB-bladet marts 2010

5 Jeg blev positivt overrasket over området. Her er meget fredeligt og roligt og fantastisk smukt. Her er problem er, men de er af mere social karakter sammenlignet med Nørrebro. Adam Vangtorp bejdere. De er ansat dels på de to ejendomskontorer i fsb og SAB, dels i områdesekretariatet, der koordinerer den boligsociale indsats i bebyggelsen. Alle medarbejdere samles nu under én hat. - I begyndelsen af februar lancerede jeg Team Tingbjerg for medarbejderne. Team Tingbjerg betyder, at SAB og fsb medarbejdere fremover bliver kolleger. Vi bliver én enhed og medarbejderne vil blive samlet i teams, der samarbejder om opgaverne, forklarer han. Etableringen af Team Tingbjerg og samarbejdet i teams sættes i værk i juni i år. Fælles kontor Der er også planer om at samle de to ejendomskontorer og områdesekretariatet under samme tag. Ombygningen og udvidelse af nogle tidligere kontorlokaler er sat i gang og lokalerne forventes klar til indflytning i efteråret. Adam Vangtorp (th.) sammen med Johnny Petersen, fsb, der i Team Tingbjerg forfremmes til driftschef og vil få ansvaret for den overordnede planlægning af drift og vedligeholdelse i Tingbjerg. Fotos: Annette Sadolin - Her i 2010 er mit fokus på personalet. Et godt og velfungerende samarbejde blandt personalet er helt afgørende for, at vi kan få succes med de kommende mål. Der bliver ikke tale om at skære ned på antallet af ansatte. Begge boligorganisationer har ønsket, at de fordele vi kan opnå ved at ændre måden at arbejde på, skal bruges til at løfte serviceniveauet, understreger han. Stordriftsfordele Efter indsatsen på personalefronten vil Adam Vangtorp arbejde med at organisere driften på en smartere måde. - Det handler om indkøb af maskiner og andre elementer til driften. Et eksempel er vores indkøb af hvidevarer, der beløber sig til ca kr. årligt. Her vil en besparelse på 5-10 % betyde meget. Vi vil opnå mange fordele, når vi går ind og ser på detaljerne i driften, siger han. Boligsociale udfordringer Når det gælder det boligsociale arbejde, ser Adam Vangtorp sin rolle som det overordnende bindeled til det politiske system. - Områdesekretariatet sætter i gang og koordinerer indsatserne, mens jeg bruger min tid bl.a. på møder med kommunen. Aktuelt har vi indgået en aftale med kommune og politi om flytning af et antal familier fra Tingbjerg. Vi arbejder også på at øge ungeindsatsen, forklarer han. Netop det boligsociale arbejde er afhængig af et tæt samarbejde med kommunen og en vis stabilitet i medarbejderskaren, mener Adam Vangtorp. - Det er bekymrende, at processen fra idé til handling kan være så lang i boligsocialt arbejde. I den sammenhæng er de stabile relationer mellem medarbejdere i vores system og i kommunen helt afgørende for at skabe resultater, siger han. SAB-bladet marts

6 Ny formand i SAB er ikke et ubeskrevet blad Det blev John Bøgelund Sørensen fra Grøndalslund, der den 28. januar 2010 blev valgt som ny formand for SAB En mand der gør tingene ordentligt I 2003 trak John sig imidlertid fra alle sine poster. Jeg gider ikke gøre noget halvt, betror den nye formand mig. Jeg har arbejdet i Københavns Kommunalforening siden 1990, og da vi skulle fusionere med HK i januar 2004, fik vi af vide, det ville kræve mange aftenmøder. Jeg frygtede, det kunne komme til at gå ud over mit beboerdemokratiske arbejde, så jeg valgte at lade andre tage over, forklarer John ærligt. Sammenlægningen af de to fagforbund tog dog ikke så meget tid som forventet, og selvom arbejdet som faglig konsulent i HK er tidskrævende, mente John, han havde overskud til at bidrage aktivt i SAB såvel som KAB bestyrelserne igen i Fremtidssikring SAB har i flere år været frontløbere. Der er bygget nyt på attraktive grunde med havneudsigt, men også tænkt innovativt i fremtidssikring af den ældre del af boligmassen. Hvad kan vi forvente vil ske med den nye formand ved roret? John B. Sørensen er ny formand for SAB. Foto: Marianne Svolgaard Af Marianne Svolgaard, SAB s nye formand tager imod i hjemmet på Ålekistevej, hvor han i læ for snestormen afslutter noget arbejde over telefonen og byder indenfor i stuen. John er en erfaren mand indenfor det beboerdemokratiske arbejde han har med nogle års pause været aktiv siden Hvorfor lægger han ikke skjul på. Jeg gik med i sin tid for at få indflydelse. Vil du være med til at bestemme, hvor skabet skal stå, må du også være parat til bruge tid på det, smiler John fra sofahjørnet. Og det gjorde John i flere år. Først i afdelingsbestyrelsen, men allerede efter et år også i organisationsbestyrelsen, og i 2002 blev han valgt ind i KAB s bestyrelse. Der kommer ikke nogen revolution, forsikrer John. SAB fungerer fint, og grundlæggende mener jeg, at vi er godt forankret i KAB fællesskabet. Men der kommer en tid uden så mange nybyggerier. Vi skal konsolidere os og prioritere renoveringen af de utidssvarende boliger. Her er den fremtidssikringsmodel, vi har udviklet, et glimrende værktøj. Formanden er dog ikke nervøs for, at satsningen med de attraktive, men relativt dyre boliger i den nye bydel Sluseholmen kan blive et langsigtet problem. De skal bare have tid. Om ti år er by- 6 SAB-bladet marts 2010

7 Beboerdemokratiet er unikt og findes ikke rigtigt i andre lande. Vi skal derfor værne om det, men også udvikle det John Bøgelund Sørensen delen udviklet og beliggenheden er meget attraktiv. Til den tid, vil boligerne være relativt billige. Boligmassen skal være varieret, mener formanden nemlig. Det er en almen opgave at kunne levere såvel billige boliger, men også boliger for middelklassen. Beboerdemokratiet skal udvikles Udover sine bestyrelsesposter, er SAB s nye formand også med i to udvalg i KAB regi. Bl.a. er han formand for det nye demokratiudvalg, der skal arbejde med mulighederne for at videreudvikle beboerdemokratiet. Og det er en mærkesag for John. Beboerdemokratiet er unikt og findes ikke rigtigt i andre lande. Vi skal derfor værne om det, men også udvikle det. Vi står overfor store udfordringer. Hvordan kan vi f.eks. tiltrække yngre kræfter? Jeg bliver 50 næste år og er en af de yngste! Hvis ikke det beboerdemokratiske arbejde udelukkende skal varetages af gamle dinosaurer, skal vi til at tænke nyt, mener John. Hvordan det kan ske, håber han på, demokratiudvalget kan komme med et fornuftigt bud på om et års tid. Familiemennesket At John brænder for beboerdemokratiet mærkes tydeligt. Men hvem er mennesket John? Jo, han i hvert fald et familiemenneske og en garvet Vanløseborger. to børn, Maria på 19 og Martin på 15 år. Og så har John ikke mindre end fem søskende, hvoraf den ene bror også bor i Grøndalslund. Fritid er der ikke så meget af fodboldtøjet og badminton ketsjeren har samlet støv i mange år. Men der er da tid til at læse eller se en film en gang imellem. På hylden ligger Ken Folletts Uendelig verden, som John netop har vendt sidste side i. Redaktionen ønsker John og de øvrige bestyrelsesmedlemmer god arbejdslyst. Har du spørgsmål til formanden? Vi har nu været en smule rundt om din nye formand. Har du selv spørgsmål til John, er du velkommen til at skrive til ham på adressen: Jeg er ganske vist født i Jylland, men boede der kun ½ år. Siden har jeg bortset fra en kort periode som teenager boet på Ålekistevej. Her i lejligheden siden 1992, siger John og slår ud med armen. John er gift med Carina, som han har kendt i 25 år, og sammen har de Den nye formand for SAB bor i boligafdelingen Grøndalslund i Vanløse. Afdelingen er opført i perioden og består af 224 boliger. Foto: Annette Sadolin. SAB-bladet marts

8 Af Annette Sadolin, Det kan være rart at have en nabo ved hånden, når den helt rigtigt skjortebluse skal vælges. Foto: Annette Sadolin Dametøj til døren Et par gange om året triller Annas Mode velassorterede tøjstativer ind i festsalen i Husum Vænge. Og så går damerne på shopping Når kunderne har svært ved at komme til butikkerne, så må butikkerne bevæge sig ud til kunderne. Flere firmaer har specialiseret sig i at være mobile bl.a. Annas Mode, der denne februardag gæster Husum Vænge. En ordning mange af beboerne sætter pris på. Det giver dem mulighed for at købe tøj stort set lige udenfor deres egen hoveddør og i et lokale, hvor der er plads til at komme omkring med en rollator. - Det er nemmere for mig. Jeg har svært ved at komme til butikkerne, siger Karen Hedegaard, der er 87 år og gangbesværet. I dag har hun købt både en bluse og en trøje. Også Inga Jensen, der er 86 år, har handlet i festsalen. - Jeg har købt to nederdele. En lilla og en blå. Det er dejligt, at vi her kan få hjælp til at prøve tøjet, og de lægger også op, hvis det er nødvendigt, siger hun. Stort udvalg og nabohjælp Bøjle ved bøjle hænger benklæder, nederdele og skjortebluser. Størrelserne løber fra 36 til godt op i 50 erne. Stil og snit er klassiske. - Det er jo ikke fordi, jeg mangler tøj. Alligevel skal jeg altid lige herover og kigge, siger en beboer og fniser indforstået, mens hun bladrer udvalget af bluser igennem. Toiletterne i festlokalerne bliver brugt som prøverum. Men der er også trængsel foran det store spejl, som hører med til butikken. Her bliver cardigans og pyntejakker prøvet og vurderet. Og naboerne bliver spurgt til råds. Passer størrelsen? Klæder farven mig? Hvordan sidder den bagpå? 200 besøg om året Anna Mizuno, indehaver af Annas Mode, og hendes medhjælper har travlt. De viser forskellige modeller og størrelser frem. Svarer på spørgsmål og skriver regninger ud, når handlen er i hus. - Jeg har omkring 200 besøg på et år. Det er mest ældreboliger og pensionistforeninger. Mange af kunderne siger til mig, at vi tager os bedre tid til at hjælpe og vejlede frem for ansatte i en butik, forklarer Anna Mizuno, der arbejdede som social- og sundhedsassistent, inden hun skiftede branche. Vi er heller ikke sådan nogle smarte sælgere. Det duer ikke. Vi skal jo se vores kunder igen, så det er vigtigt, at vi bevarer tilliden, siger hun. På to timer har Anna Mode solgt for kr. og det svarer til den normale omsætning for et besøg. Kunderne er trukket ind i det tilstødende lokale i festsalen, hvor dagens indkøb bliver vist frem og kommenteret over kaffe og kage. Anna pakker og triller tøjstativerne tilbage i varevognen. Den mobile butik er på hjul igen. 8 SAB-bladet marts 2010

9 Fuld damp frem i Husum Vænge Aktiviteter, information og social guide. Seniorkoordinatoren i ældreboligafdelingen Husum Vænge har travlt, men hun elsker sit job månedligt beboerblad og informerer også på TV via afdelingens info-kanal. Desuden kan beboerne kontakte Jeanette og få hjælp til at læse og besvare breve fra myndigheder, søge om hjælpemidler, deltage i lægebesøg og for nylig kørte hun med en beboer ud og købte en sofa. - For nogle beboere er jeg nærmeste pårørende. En de kan regne med at få hjælp af. Jeg må sætte grænsen ved større praktiske opgaver. For leden spurgte en beboer, om jeg kunne hjælpe med at samle en elevationsseng. Det kan jeg ikke. Jeg fandt en handymann og beboeren måtte så selv betale. Generelt synes jeg, at beboerne er gode til selv at se, hvor grænsen går, forklarer hun. Jeanette Christiansen (th.) har taget Husum Vænge med storm. Hun sætter aktiviteter i gang og er afholdt af beboerne. Foto: Annette Sadolin Da Jeanette begyndte i jobbet som seniorkoordinator opdagede hun, at det kan være svært at starte på bar bund et sted. Jeanette Christiansen har de sidste to år udfyldt jobbet som seniorkoordinator i Husum Vænge. - Jeg elsker at være her. Kombinationen af at arbejde med mennesker, koordinere aktiviteter og informationsarbejde er noget nær det perfekte. Og beboerne har taget så godt i mod mig, siger den 33-årige koordinator. Hendes baggrund er en ikke helt færdig uddannelse som musikpædagog og mange år som frivillig i Lundtoftegade på Nørrebro, hvor hun bor. Her har Jeanette deltaget i bestyrelsesarbejde og stået for at arrangere aktiviteter. - Da jeg søgte jobbet, tænkte jeg, at jeg måske skød over målet. Men pyt jeg prøver. Og så fik jeg det. Det var nok både det frivillige arbejde og så min personlighed, som havde betydning, siger hun. Og noget tyder på, at hun har evner for det med at organisere. I hendes tid er film-klubben Stjernekiggerne dannet og lige nu er de gamle danske film erstattet af musicals, hvoraf Mama Mia trak fulde huse. Beboerne har været på en mængde oplevelsesture bl.a. en lystur i julemånedens København og en fiskeindkøbstur til Gilleleje. Hun inviterer til foredrag i festsalen bl.a. om tricktyverier og forebyggelse af faldulykker. Smørtenoren Dario Campeotto har lagt vejen forbi. Og hvert år arrangeres et velbesøgt loppemarked, som beboerne ivrigt samler sammen til i årets løb. Hun udgiver et - Nu har jeg samlet en række vigtige informationer for ældre i Husum Vænge i en beboerguide, forklarer hun. Guiden indeholder oplysninger om f.eks. busser og stoppesteder, bibliotek, posthus, hjemmepleje, ejendomskontor osv. Et ordentligt skulderklap for indsatsen modtog Jeanette, da beboerne ved det seneste afdelingsmøde besluttede at beholde hende, selvom projektmidlerne til stillingen udløber. Hidtil har projektet Folkesundhed København bidraget til at betale seniorkoordinatorens løn. Fremover betaler beboerne i Husum Vænge via huslejen. - Det var fantastisk, da jeg hørte, at et stort flertal af beboerne, havde stemt for at beholde stillingen, siger en glad koordinator. SAB-bladet marts

10 r SAB s bestyrelse. Øverst fra venstre: Mogens Hansen, Ole Lagoni, Ellen Højgaard Jensen, Frank Sass, Alice Hahn og Stig Torp Kaspersen. Nederst fra venstre: Bjarne Krohn, John B. Sørensen og Kjeld Poulsen. Ikke tilstede: Flemming Balle og Lone Ulholm. Fotos: Thomas Brolyng Steen. SAB s repræsentantskabsmøde 2010 Skiftedag i SAB s bestyrelse. Ny formand og tre nye bestyrelsesmedlemmer var blandt resultaterne af årets repræsentantskabsmøde Af Jonas M. Cohen, forretningsfører, Den 28. januar 2010 løb SAB s årlige repræsentantskabsmøde af stabelen i KAB. Repræsentantskabsmødet var ikke et helt almindeligt, idet SAB s formand(inde) igennem de sidste fire år havde valgt at trække sig. 64 stemmeberettigede var mødt op til mødet, og der var en god stemning. Ritta Fischer Jensen bød velkommen og foreslog, at Jesper Nygård, adm. direktør i KAB, blev valgt som dirigent. Repræsentantskabet valgte Jesper Nygård, som med kyndig hånd dirigerede forsamlingen igennem mødet. Ritta Fischer Jensen aflagde SAB s organisationsbestyrelses mundtlige beretning og efter fremlæggelsen var der en livlig debat, hvor flere var på talerstolen. Debatten handlede bl.a. om den sociale situation i flere afdelinger, opnoteringsregler og KAB s procedure herfor. Marit Frederiksen, som er økonomisk konsulent i KAB, fremlagde regnskabet for SAB 2008/2009. Af regnskabet fremgår det, at SAB i regnskabsåret 2008/2009 har et overskud på i alt ca. 3,3 mio. kr. Det er første gang i nyere 10 SAB-bladet marts 2010

11 SAB s organisationsbestyrelse havde valgt at anbefale, at John B. Sørensen skulle stille op som formand for SAB. Der var ingen modkandidater og han blev valgt til formand for SAB for en 2-årig periode. tid, at SAB får et overskud. Der var ingen umiddelbare spørgsmål og regnskabet blev taget til efterretning. Marit gennemgik derefter forslaget til SAB s budget for 2010/2011. I budgettet forslås en stigning på 24,3 %, hvilket bl.a. skyldes ny lovgivning og herunder, at der pålægges moms på administration. Repræsentantskabet godkendte budgettet. De kommende års pejlemærker Et af de centrale emner på årets repræsentantskabsmøde var forslaget til SAB målsætningsprogram Efteråret igennem har SAB s organisationsbestyrelse og SAB s forvaltningskommission i samarbejde med KAB udarbejdet forslaget til målsætningsprogrammet for Forslaget blev gennemgået og undervejs var der en mindre debat om de forskellige punkter i målsætningsprogrammet, herunder SAB s målsætning om fælles ejendomsdrift. Du kan læse SAB målsætningsprogram på SAB s hjemmeside En kandidat til formandsposten Som nævnt indledningsvis var der valg af formand og medlemmer til organisationsbestyrelsen, hvor Lizzi Andersen fra Bispebjerg Terrasser havde valgt ikke at genopstille. Bjarne Krohn fra Bellahøj I-II var også på valg og havde valgt at genopstille. John B. Sørensen fra Grøndalslund havde valgt ikke at genopstille som medlem af organisationsbestyrelsen, men stillede op som formand. Ritta Fischer Jensen havde valgt ikke at genopstille, og derved blev der i alt fire pladser ledige i SAB s organisationsbestyrelse. Første post var valget af en ny formand for SAB. Ritta Fischer Jensen takkede i den forbindelse repræsentantskabet for tiden som formand(inde). SAB s organisationsbestyrelse havde valgt at anbefale, at John B. Sørensen skulle stille op til formand for SAB. Der var ingen modkandidater og John B. Sørensen blev valgt til formand for SAB for en 2-årig periode. Kampvalg om bestyrelsesposter Seks kandidater stillede op til valg til organisationsbestyrelsen og det medførte, at der blev kampvalg. De seks SAB Målsætningsprogram Forsiden af SAB s nye målsætningsprogram. opstillede var; Birgit Lauritsen fra Abildgården, Birthe Vedel fra Tingbjerg, Lone Ulholm fra Teglværkshavnen, Bente Holm Nielsen fra Lønstruphuse, Frank Sass fra Humlevænget og Bjarne Krohn fra Bellahøj I-II, som valgte at genopstille. Der var en række korte indlæg fra hver af kandidaterne, hvor de fortalte lidt om sig selv og hvorfor de stillede op. Repræsentantskabet foretog en skriftlig afstemning og følgende blev valgt ind i organisationsbestyrelsen; Bjarne Krohn, Lone Ulholm og Frank Sass. SAB-bladet marts

12 Nye ansigter i SAB s bestyrelse Lone Ulholm: Jeg har boet to år i den nybyggede boligafdeling Teglværkshavnen i Sydhavnen og synes, at der mangler repræsentation fra nybyggerierne i bestyrelsen. Vi koster fællesskabet mange penge og vil også gerne bidrage. Jeg har boet 23 år i et andelsbofællesskab og har stor erfaring med fællesskab og socialt ansvar og vil gerne arbejde for det fremadrettet. Frank Sass: Jeg bor i Humlevænget i Brønshøj. Jeg har været suppleant til SAB s bestyrelse i en årrække og fulgt godt med gennem dagsordener og referater, og har også været på en del kurser gennem BL. Jeg vil bl.a. gerne være med til at give KAB et spark bagi, når forholdene kan blive bedre. Ellen Højgaard Jensen: Direktør for Byplanlaboratoriet. Uddannet kulturgeograf ved Københavns Universitet. Tidligere ansat som udviklingskonsulent i Fællesadministrationen 3B og projektleder i Byfornyelsesselskabet. Valgt som repræsentant med særlig viden. Repræsentantskabet valgte derefter suppleanter til SAB s organisationsbestyrelse. De valgte blev: Birgit Lauritsen (1. suppleant), Gertie Elleby fra Skyttevænget (2. suppleant) og Birthe Vedel (3.suppleant). Byplankyndig ind i bestyrelsen Derudover blev der også valgt en ny repræsentant med særlig viden, idet Peter Boas havde valgt ikke at genopstille til posten og organisationsbestyrelsen havde derfor valgt at indstille Ellen Højgaard Jensen, direktør for Byplanlaboratoriet, til denne post. Repræsentantskabet valgte Ellen Højgaard Jensen og Henning Thomsen fra Gehl arkitekter blev valgt som suppleant til posten. Takketaler Under eventuelt holdt SAB s næstformand, Kjeld Poulsen, takketaler for Lizzi Andersen og Peder Boas, hvor han på SAB s vegne takkede for deres store indsats i SAB s organisationsbestyrelse og ønskede dem held og lykke fremover. John B. Sørensen takkede for valget som formand og holdt en takketale til Ritta, hvor han fremhævede det enormt store arbejde, som hun har gjort for SAB igennem alle årene. Flere forskellige repræsentanter gik derefter på talerstolen og takkede Ritta for hendes store indsats og for altid at have været en stor inspirationskilde for mange beboere i SAB. Kjeld meddelte, at der i februar ville blive afholdt en reception for Ritta og den nye formand. Alt i alt var det et rigtig godt repræsentantskabsmøde, hvor der blev takket af for den hidtidige organisationsbestyrelse og blev valgt en ny organisationsbestyrelse, hvis arbejdsgrundlag vil være det nye målsætningsprogram. Her i bladet kan du læse mere om receptionen for den afgående formand, Ritta Fischer Jensen og en artikel om den nye formand, John B. Sørensen. 12 SAB-bladet marts 2010

13 Afskedsgaven fra KAB var bl.a. en WII (spillekonsol til TV). Jeg håber, den vil give dig rigtig mange sjove timer med dine børn og børnebørn, sagde Jesper Nygård, adm. direktør i KAB. Foto: Marianne Svolgaard En legendarisk formand takker af Ritta Fischer Jensen har valgt at træde tilbage efter mere end 32 aktive år i beboerdemokratiet. En karriere hvor hun for længst har opnået legende-status blandt sine mange samarbejdspartnere og kolleger i branchen. Ritta har bl.a. i to omgange været formand for Samvirkende Boligselskaber (SAB), i 25 år været formand for boligafdelingen Humlevænget, hvor hun stadig bor, og i 10 år haft posten som den første beboervalgte formand for KAB. Hun har leveret et fantastisk bidrag til udviklingen af det almene byggeri. Hun har været foregangskvinde for spændende udviklingsprojekter som fremtidssikring og nytænkning indenfor byggeriet. Hun har demonstreret et enestående engagement og fokus på almindelige mennesker og deres levevilkår. Ritta Fischer Jensen valgte ikke at genopstille til formandsposten på SAB s årlige repræsentantskabsmøde den 28. januar Samarbejdspartnere og kolleger fejrede Ritta ved en reception i KAB den 9. februar Kære søde, rare, dejlige Ritta. Der er nogle, der i særlig høj grad lægger engagement i det, de gør, og du er en af de helt store ildsjæle. I dit selskab er der højt til loftet. Du har været med til at gennemføre modigt byggeri også i svære tider og beriget København med nybyggeri. Du har en ufattelig styrke, og du bider dig fast. Selvom du ikke er helt begejstret for parallellen til Ekstra Bladet, så er det sandt, at du tør, hvor andre tier, var blandt ordene fra Jesper Nygård, adm. direktør i KAB, der også takkede for det gode samarbejde gennem så mange år. Her fra redaktionen vil vi også sige Ritta tusind tak for godt samarbejde og sender de bedste ønsker om glade dage i dit liv fremover. -asa Beboerdemokratiets Blå Bog Ritta Fischer Jensen (f. 1937) Formand for afdelingsbestyrelsen i Humlevænget Medlem af organisationsbestyrelsen i SAB Næstformand i SAB s bestyrelse Formand for SAB s bestyrelse og Medlem af KAB s bestyrelse Næstformand i KAB s bestyrelse Den første beboervalgte formand for KAB SAB-bladet marts

14 Nye regler En række regler er ændret i forbindelse med en større reform i den almene boligsektor. Nogle af reglerne har betydning for dig som beboer Foto: Colourbox Her bringer vi et par vigtige ændringer, der handler om beboerdemokratiet, og i de kommende numre af bladet vil vi følge op med orientering om ændringer indenfor andre områder. 1. Alle medlemmer af husstanden over 18 år har stemmeret og er valgbare ved afdelingsmøder Før hed det i lovgivningen, at lejeren og dennes ægtefælle - eller hermed sidestillede personer - var valgbare og havde stemmeret på afdelingsmødet. Det gælder dog fortsat, at hver husstand kun har to stemmer i alt. Man må altså indenfor husstanden aftale, hvem der deltager og stemmer ved et afdelingsmøde. 2. Afdelingsmødet kan vælge vedligeholdelsesordning Tidligere var det repræsentantskabet, der besluttede hvilken vedligeholdelsesordning, der skulle være i den enkelte boligafdeling. Nu lægges beslutningen ud til hver enkelt boligafdeling. De fleste SAB boligafdelinger har B-ordning kun plejeboligerne har A-ordning. Ifølge B-ordningen påhviler den indvendige vedligeholdelse udlejeren. Hvert lejemål har en vedligeholdelseskonto, hvortil der betales et årligt beløb pr. m 2. Hvis der er penge på kontoen kan de benyttes til vedligeholdelse. Der foretages ikke normalistandsættelse ved fraflytning. Ifølge A-ordningen har lejeren vedligeholdelsespligten i boperioden. Der foretages normalistandsættelse ved fraflytning. Pligten til vedligeholdelse nedskrives typisk over 8 år og 4 måneder (1% om måneden). 3. Repræsentantskabet kan tilsidesætte afdelingsmødets beslutning Bestemmelsen kan anvendes ved større renoveringsarbejder, større energibesparende foranstaltninger, boligsociale helhedsplaner eller fremtidssikring af bebyggelsen. Baggrunden for bestemmelsen er situationer, hvor beboerne på et afdelingsmøde har nedstemt større renoveringsprojekter, der af eksperter vurderes som helt nødvendige I sådanne situationer er der fremover mulighed for, at repræsentantskabet kan drøfte sagen og eventuelt omstøde beslutningen. -asa 14 SAB-bladet marts 2010

15 ... så mangler jeg bare mit SAB-blad! Foto: Colourbox Vinder af SAB-sjov Vinderen af konkurrencen SABsjov i bladet fra oktober 2009 er: Preben Bakbo Sloth Løvetandsvej 16, 2.th Brønshøj Præmien er på 300 kr. Tillykke! SAB-bladet Udgivet af: Samvirkende Boligselskaber Marts 2010 Maleri udloddes Humlevænget har haft et maleri hængende i deres beboerlokale i 15 år, og har besluttet at forny udsmykningen af lokalet. Derfor udloddes maleriet nu i SAB-bladet. Maleriet er af Jan Dam Nielsen og måler 104 x 152 cm (incl. ramme), se ovenstående gengivelse, der er lettere beskåret. Maleriet udloddes blandt interesserede boligafdelinger i SAB, der kan lægge billet ind på maleriet ved at skrive til: KAB Att. SAB-bladet v. Annette Sadolin Vester Voldgade København V eller -asa Adresse: SAB c/o KAB Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Redaktion: Flemming Balle, Ritta Fischer Jensen (ansvarshavende), Kjeld Poulsen og Anne Mette F. Svendsen Layout: Peter M. Weidich Tryk: Kailow Graphic Oplag: SAB-bladet uddeles til ca husstande i Samvirkende Boligselskaber Forsidefoto: Annette Sadolin SAB-bladet marts

Beboerrepræsentantskabsmøde i Kundecenter A onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.00 i Billedsalen, Studiestræde 38

Beboerrepræsentantskabsmøde i Kundecenter A onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.00 i Billedsalen, Studiestræde 38 Møde den 18. marts 2015 Beboerrepræsentantskabsmøde i Kundecenter A onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.00 i Billedsalen, Studiestræde 38 Deltagere: 22 beboerrepræsentanter (1 repræsentant gik før valgene)

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Alice Brødbæk,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde. Torsdag den 28. januar 2010, kl Kirkesalen

Repræsentantskabsmøde. Torsdag den 28. januar 2010, kl Kirkesalen Torsdag den 28. januar 2010, kl. 18.00 Kirkesalen Til stede: Der fremmødte 61 stemmeberettigede deltagere repræsenterende organisationsbestyrelsen (10 repræsentanter) samt afdelingerne: Abildgården (2

Læs mere

SAB s repræsentantskabsmøde Kandidatfolder

SAB s repræsentantskabsmøde Kandidatfolder SAB s repræsentantskabsmøde 2016 Kandidatfolder Valg af formand John Bøgelund Sørensen Stiller op som: Formand for organisationsbestyrelsen Baggrund: 55 år Uddannet kommunal sagsbehandler Ansat som faglig

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn, Flemming Balle,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl. 17.00 Dagsorden: Tilstede: Afbud fra: John Steen Johansen, formand John Barzel Thomasberg, næstformand Barbara Cros Niels

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 26. august 2015 kl. 19.00 Sted Spaniensgade 25 A, kælderen Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål repræsenteret Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Referat af ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) i Boligselskabet Friheden Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Dagsorden:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Flemming Balle, Ole Lagoni, Peder Boas Jensen, Alice Hahn, Stig Torp Kaspersen,

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen. Samvirkende Boligselskaber

Referat. Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen. Samvirkende Boligselskaber Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen Til stede: Fra administrationen: Der fremmødte 60 stemmeberettigede deltagere repræsenterende organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter for Samvirkende Boligselskaber Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1 Boligorganisationens navn er Samvirkende Boligselskaber, herefter kaldet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund Boligselskabet Rosenvænget 72 Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016 Referat fra ordinært afdelingsmøde afd. 2004-6 Bavndysseparken, 2016 Mødet blev afholdt den 8. september 2016 kl. 14.00 i fælleshuset, Bavnager 3. Der deltog i alt 9 hustande. 40,9 % af lejemålene deltog.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015 1 Deltagere fra Københavns kommune: Uffe Andreasen, Ole Frederiksen, Line Lolk, Cathrine Sejberg Jensen og Mads Lauridsen. Deltagere fra Samvirkende Boligselskaber ved KAB: Margrete Pump, Lene Vennits,

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19. august 2010, kl. 15.00 i Stalden, Peter Sabroes Gade 7-9 (gennem porten), 2450 København SV

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19. august 2010, kl. 15.00 i Stalden, Peter Sabroes Gade 7-9 (gennem porten), 2450 København SV Referat Udsendt den 8. oktober 2010 #JobInfo Criteria=KABside1# Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19. august 2010, kl. 15.00 i Stalden, Peter Sabroes Gade 7-9 (gennem porten), 2450 København

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1#

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den 30. maj 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde torsdag den 30. maj 2013, kl. 19.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen.

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen. Afd. 200 - Lyngbyen Herning, den 21. september 2015 Referat afdelingsmøde afholdt torsdag, den 17. september 2015, kl. 18.00 i Byens Hus, Lyngens Kvarter 244 Der var mødt 53 beboere repræsenterende 44

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017.

Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017. Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab 2016 til orientering

Læs mere

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET Der var mødt 24 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Svend Erik Jensen Fra administrationen: John Christensen (områdevarmemester)

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat. Fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser i SAB

Referat. Fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser i SAB Afholdt den: 15. marts 2011 Til stede: 3002 Jyllandshuse: Lise Teruel, Poul Brorson 3003 Bispebjerg Terr.: Erik Carlsson 3005 Stefansgård: Allan Christensen 3006 Jydeholmen: Lise Buhelt, Ricardo McCormack,

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere