Det fremgår derfor af målsætningsprogrammet, således af fællesskabet fortsat kan bistå afdelinger, der uforskyldt er økonomisk trængt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det fremgår derfor af målsætningsprogrammet, således af fællesskabet fortsat kan bistå afdelinger, der uforskyldt er økonomisk trængt."

Transkript

1 MARTS 2010 Team-spirit i Tingbjerg Side 4-5 Ny formand for SAB Side 7 Jeg elsker mit job i Husum Vænge Side 8-9

2 Kursen er blevet sat Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand På repræsentantskabsmødet vedtog vi et nyt målsætningsprogram for perioden 2010 til SAB vil fortsat være et boligselskab som tilbyder gode, moderne boliger til mennesker fra alle samfundsgrupper og sikre, at der er plads til beboere med særlige behov og arbejde for at styrke fællesskabet i afdelingerne. Der er i den nye lovgivning lagt op til, at der skal ske en forenkling af samarbejdet mellem boligselskaberne og kommunerne. SAB vil bruge denne mulighed aktivt, både i samarbejde med BL s 1. kreds, og i vores egne møder med Københavns Kommune. Et væsentligt punkt er vores økonomi. Der skal i de kommende år ske en konsolidering af økonomien, således at vi som boligselskab fortsat er rustet til at støtte afdelingerne og har mulighed for fortsat at udvikle os som boligselskab. Pr. 1. januar 2010 er der nye vilkår for fordelingen af indtægter og udgifter mellem boligorganisationen og afdelingerne. Renteindtægten vil blive tilskre- vet afdelingerne direkte. Det vil være en fordel for afdelinger med en god økonomi, men det forringer vores muligheder for at hjælpe de afdelinger, der er dårligt stedt. Det fremgår derfor af målsætningsprogrammet, at arbejdskapitalen skal genopbygges, således af fællesskabet fortsat kan bistå afdelinger, der uforskyldt er økonomisk trængt. Der er nu, stort set, blevet vedtaget handleplaner i alle afdelingerne. Dette skaber et godt værktøj, både for afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen til at få et overblik over tilstanden i den enkelte afdeling samt i SAB generelt. Et område som får mere og mere fokus er beboersammensætningen. Der foretages allerede i dag, i samarbejde med Københavns Kommune, et langt og sejt arbejde, med at få ændret beboersammensætningen i de særligt udsatte boligområder. Dette er et glimrende initiativ, men vi skal ikke være blinde overfor, at det kan få konsekvenser for øvrige boligområder. Så dette er et område, som vi i organisationsbestyrelsen vil give særlig opmærksomhed. Der er således masser af udfordringer i den kommende tid - men det giver også masser af muligheder, som vi skal være parate til at gribe. Ritta Fischer Jensen afgik som formand for SAB på repræsentantskabsmødet. Hun har i over 25 år været en af de førende beboerdemokrater, og har udført et kæmpe stykke arbejde i og for SAB, der skal her gives en stor tak for hendes indsats. 2 SAB-bladet marts 2010

3 Højhusene på Bellahøj er forsynet med indgangspartier i flere niveauer. Pladsen under trappen udnyttes for at skabe plads til postkasser til alle beboerne. En faldstamme må sno sig for at give plads til postkasserne. Faldstamme og branddør flyttet Selvom om husene på Bellahøj ser ens ud på afstand, så er der små forskelle f.eks. i hvordan trappetårnene og dermed opgangene er udformet. Det har derfor været nødvendigt at tilpasse anlægget specielt til hver enkelt opgang. I en opgang måtte en faldstamme flyttes for at sno sig rundt om det nye postkasseanlæg. I en anden måtte en branddør sløjfes og en ny dør og væg opføres for at få plads til postkasserne. Et tredje sted har det været muligt at skære et indhak i betonen og udnytte pladsen i et lille bagvedliggende kælderrum. Postkasser der passer I højhusene ved Bellahøj har pladsmangel i bogstaveligste forstand, gjort det nødvendigt at sno sig for at finde løsninger på kravet om postkasser i stueetagen Tekst og fotos: Annette Sadolin, Det har været kendt i flere år, at alle etageejendomme fra 1. januar 2010 skal være forsynet med postkasseanlæg i stueetagen. Nogle steder har det imidlertid været lettere sagt end gjort. Bellahøj er et af dem. Højhusene på Bellahøj er kendt som Danmarks første højhuse, opført i og registreret som bevaringsværdige. - Jeg og bestyrelsen ønskede, at postkasserne blev placeret inde i opgangene både af hensyn til facadecensuren og for at mindske mulighederne for hærværk, forklarer Kim Kjeldgaard, driftsleder i Bellahøj. Opgangene er efter dagens målestok ikke store. Og der er krav om plads til at komme rundt ved trapper og elevatorer i tilfælde af brand eller sygetransport. Endelig er nogle af opgangene indrettet i flere niveauer, således at der er seks trin op fra indgangsdøren til den egentlige repos. Alt sammen forhold der skulle tages højde for ved indkøbet af postkasser. - De seks trin i nogle af opgangene betød, at vi måtte søge dispensation fra reglerne. Den fik vi heldigvis, siger driftslederen. - Jeg synes, at vi har formået at finde en række gode løsninger, selvom vi har manglet plads. Og så er jeg glad for at vi har valgt en solid model i stål. Det eneste jeg godt kan sukke lidt over er mængden af reklamer, som nogle beboere blot kaster fra sig på gulvet, når de henter post, siger driftslederen. Og på spørgsmålet om, hvor beboerne kan komme afmed deres genbrugspapir, vender han sig og peger på en container lige udenfor opgangen. Alt i alt har investeringen i de nye postkasseanlæg beløbet sig til kr. i Bellahøj. SAB-bladet marts

4 Ombygningen af kontorlokalerne i Midtfløjene er i gang og i efteråret kan hele Team Tingbjerg flytte ind i det nye fælles kontor. Team-spirit i Tingbjerg SAB og fsb er gået sammen om at ansætte en områdeleder, der skal samle indsatsen i Tingbjerg. I februar lancerede han en ny team-baseret samarbejdsmodel for medarbejderne Af Annette Sadolin, To ejendomskontorer, to chefer, to maskinparker. Tingbjerg har indtil nu haft to af alt, fordi boligerne er delt mellem af de to boligorganisationer fsb og SAB. Hver boligorganisation har passet sit og sine. Populært sagt har fejemaskinen løftet kosten, når den passerede de andres boliger. Nu skal de gamle skillelinjer viskes ud. SAB og fsb har ansat Adam Vangtorp som overordnet chef for boligområdet. Han tiltrådte stillingen den 1. juni 2009 og har til opgave at samle Tingbjerg. - Det har været som at have to kommuner i samme by. Tingbjerg er helt tydeligt én enhed. Jeg kan se rigtig mange fordele ved at samle arbejdet, siger områdelederen. Adam Vangtorp kommer fra en stilling som ejendomsleder i Lundtoftegade på Nørrebro, hvor han var ansat i knap 10 år. Han kendte ikke Tingbjerg på forhånd. - Jeg blev positivt overrasket over området. Her er meget fredeligt og roligt og fantastisk smukt. Her er problemer, men de er af mere social karakter sammenlignet med Nørrebro, siger han. Team Tingbjerg Som øverste chef i Tingbjerg har Adam Vangtorp ansvaret for ca. 60 medar- 4 SAB-bladet marts 2010

5 Jeg blev positivt overrasket over området. Her er meget fredeligt og roligt og fantastisk smukt. Her er problem er, men de er af mere social karakter sammenlignet med Nørrebro. Adam Vangtorp bejdere. De er ansat dels på de to ejendomskontorer i fsb og SAB, dels i områdesekretariatet, der koordinerer den boligsociale indsats i bebyggelsen. Alle medarbejdere samles nu under én hat. - I begyndelsen af februar lancerede jeg Team Tingbjerg for medarbejderne. Team Tingbjerg betyder, at SAB og fsb medarbejdere fremover bliver kolleger. Vi bliver én enhed og medarbejderne vil blive samlet i teams, der samarbejder om opgaverne, forklarer han. Etableringen af Team Tingbjerg og samarbejdet i teams sættes i værk i juni i år. Fælles kontor Der er også planer om at samle de to ejendomskontorer og områdesekretariatet under samme tag. Ombygningen og udvidelse af nogle tidligere kontorlokaler er sat i gang og lokalerne forventes klar til indflytning i efteråret. Adam Vangtorp (th.) sammen med Johnny Petersen, fsb, der i Team Tingbjerg forfremmes til driftschef og vil få ansvaret for den overordnede planlægning af drift og vedligeholdelse i Tingbjerg. Fotos: Annette Sadolin - Her i 2010 er mit fokus på personalet. Et godt og velfungerende samarbejde blandt personalet er helt afgørende for, at vi kan få succes med de kommende mål. Der bliver ikke tale om at skære ned på antallet af ansatte. Begge boligorganisationer har ønsket, at de fordele vi kan opnå ved at ændre måden at arbejde på, skal bruges til at løfte serviceniveauet, understreger han. Stordriftsfordele Efter indsatsen på personalefronten vil Adam Vangtorp arbejde med at organisere driften på en smartere måde. - Det handler om indkøb af maskiner og andre elementer til driften. Et eksempel er vores indkøb af hvidevarer, der beløber sig til ca kr. årligt. Her vil en besparelse på 5-10 % betyde meget. Vi vil opnå mange fordele, når vi går ind og ser på detaljerne i driften, siger han. Boligsociale udfordringer Når det gælder det boligsociale arbejde, ser Adam Vangtorp sin rolle som det overordnende bindeled til det politiske system. - Områdesekretariatet sætter i gang og koordinerer indsatserne, mens jeg bruger min tid bl.a. på møder med kommunen. Aktuelt har vi indgået en aftale med kommune og politi om flytning af et antal familier fra Tingbjerg. Vi arbejder også på at øge ungeindsatsen, forklarer han. Netop det boligsociale arbejde er afhængig af et tæt samarbejde med kommunen og en vis stabilitet i medarbejderskaren, mener Adam Vangtorp. - Det er bekymrende, at processen fra idé til handling kan være så lang i boligsocialt arbejde. I den sammenhæng er de stabile relationer mellem medarbejdere i vores system og i kommunen helt afgørende for at skabe resultater, siger han. SAB-bladet marts

6 Ny formand i SAB er ikke et ubeskrevet blad Det blev John Bøgelund Sørensen fra Grøndalslund, der den 28. januar 2010 blev valgt som ny formand for SAB En mand der gør tingene ordentligt I 2003 trak John sig imidlertid fra alle sine poster. Jeg gider ikke gøre noget halvt, betror den nye formand mig. Jeg har arbejdet i Københavns Kommunalforening siden 1990, og da vi skulle fusionere med HK i januar 2004, fik vi af vide, det ville kræve mange aftenmøder. Jeg frygtede, det kunne komme til at gå ud over mit beboerdemokratiske arbejde, så jeg valgte at lade andre tage over, forklarer John ærligt. Sammenlægningen af de to fagforbund tog dog ikke så meget tid som forventet, og selvom arbejdet som faglig konsulent i HK er tidskrævende, mente John, han havde overskud til at bidrage aktivt i SAB såvel som KAB bestyrelserne igen i Fremtidssikring SAB har i flere år været frontløbere. Der er bygget nyt på attraktive grunde med havneudsigt, men også tænkt innovativt i fremtidssikring af den ældre del af boligmassen. Hvad kan vi forvente vil ske med den nye formand ved roret? John B. Sørensen er ny formand for SAB. Foto: Marianne Svolgaard Af Marianne Svolgaard, SAB s nye formand tager imod i hjemmet på Ålekistevej, hvor han i læ for snestormen afslutter noget arbejde over telefonen og byder indenfor i stuen. John er en erfaren mand indenfor det beboerdemokratiske arbejde han har med nogle års pause været aktiv siden Hvorfor lægger han ikke skjul på. Jeg gik med i sin tid for at få indflydelse. Vil du være med til at bestemme, hvor skabet skal stå, må du også være parat til bruge tid på det, smiler John fra sofahjørnet. Og det gjorde John i flere år. Først i afdelingsbestyrelsen, men allerede efter et år også i organisationsbestyrelsen, og i 2002 blev han valgt ind i KAB s bestyrelse. Der kommer ikke nogen revolution, forsikrer John. SAB fungerer fint, og grundlæggende mener jeg, at vi er godt forankret i KAB fællesskabet. Men der kommer en tid uden så mange nybyggerier. Vi skal konsolidere os og prioritere renoveringen af de utidssvarende boliger. Her er den fremtidssikringsmodel, vi har udviklet, et glimrende værktøj. Formanden er dog ikke nervøs for, at satsningen med de attraktive, men relativt dyre boliger i den nye bydel Sluseholmen kan blive et langsigtet problem. De skal bare have tid. Om ti år er by- 6 SAB-bladet marts 2010

7 Beboerdemokratiet er unikt og findes ikke rigtigt i andre lande. Vi skal derfor værne om det, men også udvikle det John Bøgelund Sørensen delen udviklet og beliggenheden er meget attraktiv. Til den tid, vil boligerne være relativt billige. Boligmassen skal være varieret, mener formanden nemlig. Det er en almen opgave at kunne levere såvel billige boliger, men også boliger for middelklassen. Beboerdemokratiet skal udvikles Udover sine bestyrelsesposter, er SAB s nye formand også med i to udvalg i KAB regi. Bl.a. er han formand for det nye demokratiudvalg, der skal arbejde med mulighederne for at videreudvikle beboerdemokratiet. Og det er en mærkesag for John. Beboerdemokratiet er unikt og findes ikke rigtigt i andre lande. Vi skal derfor værne om det, men også udvikle det. Vi står overfor store udfordringer. Hvordan kan vi f.eks. tiltrække yngre kræfter? Jeg bliver 50 næste år og er en af de yngste! Hvis ikke det beboerdemokratiske arbejde udelukkende skal varetages af gamle dinosaurer, skal vi til at tænke nyt, mener John. Hvordan det kan ske, håber han på, demokratiudvalget kan komme med et fornuftigt bud på om et års tid. Familiemennesket At John brænder for beboerdemokratiet mærkes tydeligt. Men hvem er mennesket John? Jo, han i hvert fald et familiemenneske og en garvet Vanløseborger. to børn, Maria på 19 og Martin på 15 år. Og så har John ikke mindre end fem søskende, hvoraf den ene bror også bor i Grøndalslund. Fritid er der ikke så meget af fodboldtøjet og badminton ketsjeren har samlet støv i mange år. Men der er da tid til at læse eller se en film en gang imellem. På hylden ligger Ken Folletts Uendelig verden, som John netop har vendt sidste side i. Redaktionen ønsker John og de øvrige bestyrelsesmedlemmer god arbejdslyst. Har du spørgsmål til formanden? Vi har nu været en smule rundt om din nye formand. Har du selv spørgsmål til John, er du velkommen til at skrive til ham på adressen: Jeg er ganske vist født i Jylland, men boede der kun ½ år. Siden har jeg bortset fra en kort periode som teenager boet på Ålekistevej. Her i lejligheden siden 1992, siger John og slår ud med armen. John er gift med Carina, som han har kendt i 25 år, og sammen har de Den nye formand for SAB bor i boligafdelingen Grøndalslund i Vanløse. Afdelingen er opført i perioden og består af 224 boliger. Foto: Annette Sadolin. SAB-bladet marts

8 Af Annette Sadolin, Det kan være rart at have en nabo ved hånden, når den helt rigtigt skjortebluse skal vælges. Foto: Annette Sadolin Dametøj til døren Et par gange om året triller Annas Mode velassorterede tøjstativer ind i festsalen i Husum Vænge. Og så går damerne på shopping Når kunderne har svært ved at komme til butikkerne, så må butikkerne bevæge sig ud til kunderne. Flere firmaer har specialiseret sig i at være mobile bl.a. Annas Mode, der denne februardag gæster Husum Vænge. En ordning mange af beboerne sætter pris på. Det giver dem mulighed for at købe tøj stort set lige udenfor deres egen hoveddør og i et lokale, hvor der er plads til at komme omkring med en rollator. - Det er nemmere for mig. Jeg har svært ved at komme til butikkerne, siger Karen Hedegaard, der er 87 år og gangbesværet. I dag har hun købt både en bluse og en trøje. Også Inga Jensen, der er 86 år, har handlet i festsalen. - Jeg har købt to nederdele. En lilla og en blå. Det er dejligt, at vi her kan få hjælp til at prøve tøjet, og de lægger også op, hvis det er nødvendigt, siger hun. Stort udvalg og nabohjælp Bøjle ved bøjle hænger benklæder, nederdele og skjortebluser. Størrelserne løber fra 36 til godt op i 50 erne. Stil og snit er klassiske. - Det er jo ikke fordi, jeg mangler tøj. Alligevel skal jeg altid lige herover og kigge, siger en beboer og fniser indforstået, mens hun bladrer udvalget af bluser igennem. Toiletterne i festlokalerne bliver brugt som prøverum. Men der er også trængsel foran det store spejl, som hører med til butikken. Her bliver cardigans og pyntejakker prøvet og vurderet. Og naboerne bliver spurgt til råds. Passer størrelsen? Klæder farven mig? Hvordan sidder den bagpå? 200 besøg om året Anna Mizuno, indehaver af Annas Mode, og hendes medhjælper har travlt. De viser forskellige modeller og størrelser frem. Svarer på spørgsmål og skriver regninger ud, når handlen er i hus. - Jeg har omkring 200 besøg på et år. Det er mest ældreboliger og pensionistforeninger. Mange af kunderne siger til mig, at vi tager os bedre tid til at hjælpe og vejlede frem for ansatte i en butik, forklarer Anna Mizuno, der arbejdede som social- og sundhedsassistent, inden hun skiftede branche. Vi er heller ikke sådan nogle smarte sælgere. Det duer ikke. Vi skal jo se vores kunder igen, så det er vigtigt, at vi bevarer tilliden, siger hun. På to timer har Anna Mode solgt for kr. og det svarer til den normale omsætning for et besøg. Kunderne er trukket ind i det tilstødende lokale i festsalen, hvor dagens indkøb bliver vist frem og kommenteret over kaffe og kage. Anna pakker og triller tøjstativerne tilbage i varevognen. Den mobile butik er på hjul igen. 8 SAB-bladet marts 2010

9 Fuld damp frem i Husum Vænge Aktiviteter, information og social guide. Seniorkoordinatoren i ældreboligafdelingen Husum Vænge har travlt, men hun elsker sit job månedligt beboerblad og informerer også på TV via afdelingens info-kanal. Desuden kan beboerne kontakte Jeanette og få hjælp til at læse og besvare breve fra myndigheder, søge om hjælpemidler, deltage i lægebesøg og for nylig kørte hun med en beboer ud og købte en sofa. - For nogle beboere er jeg nærmeste pårørende. En de kan regne med at få hjælp af. Jeg må sætte grænsen ved større praktiske opgaver. For leden spurgte en beboer, om jeg kunne hjælpe med at samle en elevationsseng. Det kan jeg ikke. Jeg fandt en handymann og beboeren måtte så selv betale. Generelt synes jeg, at beboerne er gode til selv at se, hvor grænsen går, forklarer hun. Jeanette Christiansen (th.) har taget Husum Vænge med storm. Hun sætter aktiviteter i gang og er afholdt af beboerne. Foto: Annette Sadolin Da Jeanette begyndte i jobbet som seniorkoordinator opdagede hun, at det kan være svært at starte på bar bund et sted. Jeanette Christiansen har de sidste to år udfyldt jobbet som seniorkoordinator i Husum Vænge. - Jeg elsker at være her. Kombinationen af at arbejde med mennesker, koordinere aktiviteter og informationsarbejde er noget nær det perfekte. Og beboerne har taget så godt i mod mig, siger den 33-årige koordinator. Hendes baggrund er en ikke helt færdig uddannelse som musikpædagog og mange år som frivillig i Lundtoftegade på Nørrebro, hvor hun bor. Her har Jeanette deltaget i bestyrelsesarbejde og stået for at arrangere aktiviteter. - Da jeg søgte jobbet, tænkte jeg, at jeg måske skød over målet. Men pyt jeg prøver. Og så fik jeg det. Det var nok både det frivillige arbejde og så min personlighed, som havde betydning, siger hun. Og noget tyder på, at hun har evner for det med at organisere. I hendes tid er film-klubben Stjernekiggerne dannet og lige nu er de gamle danske film erstattet af musicals, hvoraf Mama Mia trak fulde huse. Beboerne har været på en mængde oplevelsesture bl.a. en lystur i julemånedens København og en fiskeindkøbstur til Gilleleje. Hun inviterer til foredrag i festsalen bl.a. om tricktyverier og forebyggelse af faldulykker. Smørtenoren Dario Campeotto har lagt vejen forbi. Og hvert år arrangeres et velbesøgt loppemarked, som beboerne ivrigt samler sammen til i årets løb. Hun udgiver et - Nu har jeg samlet en række vigtige informationer for ældre i Husum Vænge i en beboerguide, forklarer hun. Guiden indeholder oplysninger om f.eks. busser og stoppesteder, bibliotek, posthus, hjemmepleje, ejendomskontor osv. Et ordentligt skulderklap for indsatsen modtog Jeanette, da beboerne ved det seneste afdelingsmøde besluttede at beholde hende, selvom projektmidlerne til stillingen udløber. Hidtil har projektet Folkesundhed København bidraget til at betale seniorkoordinatorens løn. Fremover betaler beboerne i Husum Vænge via huslejen. - Det var fantastisk, da jeg hørte, at et stort flertal af beboerne, havde stemt for at beholde stillingen, siger en glad koordinator. SAB-bladet marts

10 r SAB s bestyrelse. Øverst fra venstre: Mogens Hansen, Ole Lagoni, Ellen Højgaard Jensen, Frank Sass, Alice Hahn og Stig Torp Kaspersen. Nederst fra venstre: Bjarne Krohn, John B. Sørensen og Kjeld Poulsen. Ikke tilstede: Flemming Balle og Lone Ulholm. Fotos: Thomas Brolyng Steen. SAB s repræsentantskabsmøde 2010 Skiftedag i SAB s bestyrelse. Ny formand og tre nye bestyrelsesmedlemmer var blandt resultaterne af årets repræsentantskabsmøde Af Jonas M. Cohen, forretningsfører, Den 28. januar 2010 løb SAB s årlige repræsentantskabsmøde af stabelen i KAB. Repræsentantskabsmødet var ikke et helt almindeligt, idet SAB s formand(inde) igennem de sidste fire år havde valgt at trække sig. 64 stemmeberettigede var mødt op til mødet, og der var en god stemning. Ritta Fischer Jensen bød velkommen og foreslog, at Jesper Nygård, adm. direktør i KAB, blev valgt som dirigent. Repræsentantskabet valgte Jesper Nygård, som med kyndig hånd dirigerede forsamlingen igennem mødet. Ritta Fischer Jensen aflagde SAB s organisationsbestyrelses mundtlige beretning og efter fremlæggelsen var der en livlig debat, hvor flere var på talerstolen. Debatten handlede bl.a. om den sociale situation i flere afdelinger, opnoteringsregler og KAB s procedure herfor. Marit Frederiksen, som er økonomisk konsulent i KAB, fremlagde regnskabet for SAB 2008/2009. Af regnskabet fremgår det, at SAB i regnskabsåret 2008/2009 har et overskud på i alt ca. 3,3 mio. kr. Det er første gang i nyere 10 SAB-bladet marts 2010

11 SAB s organisationsbestyrelse havde valgt at anbefale, at John B. Sørensen skulle stille op som formand for SAB. Der var ingen modkandidater og han blev valgt til formand for SAB for en 2-årig periode. tid, at SAB får et overskud. Der var ingen umiddelbare spørgsmål og regnskabet blev taget til efterretning. Marit gennemgik derefter forslaget til SAB s budget for 2010/2011. I budgettet forslås en stigning på 24,3 %, hvilket bl.a. skyldes ny lovgivning og herunder, at der pålægges moms på administration. Repræsentantskabet godkendte budgettet. De kommende års pejlemærker Et af de centrale emner på årets repræsentantskabsmøde var forslaget til SAB målsætningsprogram Efteråret igennem har SAB s organisationsbestyrelse og SAB s forvaltningskommission i samarbejde med KAB udarbejdet forslaget til målsætningsprogrammet for Forslaget blev gennemgået og undervejs var der en mindre debat om de forskellige punkter i målsætningsprogrammet, herunder SAB s målsætning om fælles ejendomsdrift. Du kan læse SAB målsætningsprogram på SAB s hjemmeside En kandidat til formandsposten Som nævnt indledningsvis var der valg af formand og medlemmer til organisationsbestyrelsen, hvor Lizzi Andersen fra Bispebjerg Terrasser havde valgt ikke at genopstille. Bjarne Krohn fra Bellahøj I-II var også på valg og havde valgt at genopstille. John B. Sørensen fra Grøndalslund havde valgt ikke at genopstille som medlem af organisationsbestyrelsen, men stillede op som formand. Ritta Fischer Jensen havde valgt ikke at genopstille, og derved blev der i alt fire pladser ledige i SAB s organisationsbestyrelse. Første post var valget af en ny formand for SAB. Ritta Fischer Jensen takkede i den forbindelse repræsentantskabet for tiden som formand(inde). SAB s organisationsbestyrelse havde valgt at anbefale, at John B. Sørensen skulle stille op til formand for SAB. Der var ingen modkandidater og John B. Sørensen blev valgt til formand for SAB for en 2-årig periode. Kampvalg om bestyrelsesposter Seks kandidater stillede op til valg til organisationsbestyrelsen og det medførte, at der blev kampvalg. De seks SAB Målsætningsprogram Forsiden af SAB s nye målsætningsprogram. opstillede var; Birgit Lauritsen fra Abildgården, Birthe Vedel fra Tingbjerg, Lone Ulholm fra Teglværkshavnen, Bente Holm Nielsen fra Lønstruphuse, Frank Sass fra Humlevænget og Bjarne Krohn fra Bellahøj I-II, som valgte at genopstille. Der var en række korte indlæg fra hver af kandidaterne, hvor de fortalte lidt om sig selv og hvorfor de stillede op. Repræsentantskabet foretog en skriftlig afstemning og følgende blev valgt ind i organisationsbestyrelsen; Bjarne Krohn, Lone Ulholm og Frank Sass. SAB-bladet marts

12 Nye ansigter i SAB s bestyrelse Lone Ulholm: Jeg har boet to år i den nybyggede boligafdeling Teglværkshavnen i Sydhavnen og synes, at der mangler repræsentation fra nybyggerierne i bestyrelsen. Vi koster fællesskabet mange penge og vil også gerne bidrage. Jeg har boet 23 år i et andelsbofællesskab og har stor erfaring med fællesskab og socialt ansvar og vil gerne arbejde for det fremadrettet. Frank Sass: Jeg bor i Humlevænget i Brønshøj. Jeg har været suppleant til SAB s bestyrelse i en årrække og fulgt godt med gennem dagsordener og referater, og har også været på en del kurser gennem BL. Jeg vil bl.a. gerne være med til at give KAB et spark bagi, når forholdene kan blive bedre. Ellen Højgaard Jensen: Direktør for Byplanlaboratoriet. Uddannet kulturgeograf ved Københavns Universitet. Tidligere ansat som udviklingskonsulent i Fællesadministrationen 3B og projektleder i Byfornyelsesselskabet. Valgt som repræsentant med særlig viden. Repræsentantskabet valgte derefter suppleanter til SAB s organisationsbestyrelse. De valgte blev: Birgit Lauritsen (1. suppleant), Gertie Elleby fra Skyttevænget (2. suppleant) og Birthe Vedel (3.suppleant). Byplankyndig ind i bestyrelsen Derudover blev der også valgt en ny repræsentant med særlig viden, idet Peter Boas havde valgt ikke at genopstille til posten og organisationsbestyrelsen havde derfor valgt at indstille Ellen Højgaard Jensen, direktør for Byplanlaboratoriet, til denne post. Repræsentantskabet valgte Ellen Højgaard Jensen og Henning Thomsen fra Gehl arkitekter blev valgt som suppleant til posten. Takketaler Under eventuelt holdt SAB s næstformand, Kjeld Poulsen, takketaler for Lizzi Andersen og Peder Boas, hvor han på SAB s vegne takkede for deres store indsats i SAB s organisationsbestyrelse og ønskede dem held og lykke fremover. John B. Sørensen takkede for valget som formand og holdt en takketale til Ritta, hvor han fremhævede det enormt store arbejde, som hun har gjort for SAB igennem alle årene. Flere forskellige repræsentanter gik derefter på talerstolen og takkede Ritta for hendes store indsats og for altid at have været en stor inspirationskilde for mange beboere i SAB. Kjeld meddelte, at der i februar ville blive afholdt en reception for Ritta og den nye formand. Alt i alt var det et rigtig godt repræsentantskabsmøde, hvor der blev takket af for den hidtidige organisationsbestyrelse og blev valgt en ny organisationsbestyrelse, hvis arbejdsgrundlag vil være det nye målsætningsprogram. Her i bladet kan du læse mere om receptionen for den afgående formand, Ritta Fischer Jensen og en artikel om den nye formand, John B. Sørensen. 12 SAB-bladet marts 2010

13 Afskedsgaven fra KAB var bl.a. en WII (spillekonsol til TV). Jeg håber, den vil give dig rigtig mange sjove timer med dine børn og børnebørn, sagde Jesper Nygård, adm. direktør i KAB. Foto: Marianne Svolgaard En legendarisk formand takker af Ritta Fischer Jensen har valgt at træde tilbage efter mere end 32 aktive år i beboerdemokratiet. En karriere hvor hun for længst har opnået legende-status blandt sine mange samarbejdspartnere og kolleger i branchen. Ritta har bl.a. i to omgange været formand for Samvirkende Boligselskaber (SAB), i 25 år været formand for boligafdelingen Humlevænget, hvor hun stadig bor, og i 10 år haft posten som den første beboervalgte formand for KAB. Hun har leveret et fantastisk bidrag til udviklingen af det almene byggeri. Hun har været foregangskvinde for spændende udviklingsprojekter som fremtidssikring og nytænkning indenfor byggeriet. Hun har demonstreret et enestående engagement og fokus på almindelige mennesker og deres levevilkår. Ritta Fischer Jensen valgte ikke at genopstille til formandsposten på SAB s årlige repræsentantskabsmøde den 28. januar Samarbejdspartnere og kolleger fejrede Ritta ved en reception i KAB den 9. februar Kære søde, rare, dejlige Ritta. Der er nogle, der i særlig høj grad lægger engagement i det, de gør, og du er en af de helt store ildsjæle. I dit selskab er der højt til loftet. Du har været med til at gennemføre modigt byggeri også i svære tider og beriget København med nybyggeri. Du har en ufattelig styrke, og du bider dig fast. Selvom du ikke er helt begejstret for parallellen til Ekstra Bladet, så er det sandt, at du tør, hvor andre tier, var blandt ordene fra Jesper Nygård, adm. direktør i KAB, der også takkede for det gode samarbejde gennem så mange år. Her fra redaktionen vil vi også sige Ritta tusind tak for godt samarbejde og sender de bedste ønsker om glade dage i dit liv fremover. -asa Beboerdemokratiets Blå Bog Ritta Fischer Jensen (f. 1937) Formand for afdelingsbestyrelsen i Humlevænget Medlem af organisationsbestyrelsen i SAB Næstformand i SAB s bestyrelse Formand for SAB s bestyrelse og Medlem af KAB s bestyrelse Næstformand i KAB s bestyrelse Den første beboervalgte formand for KAB SAB-bladet marts

14 Nye regler En række regler er ændret i forbindelse med en større reform i den almene boligsektor. Nogle af reglerne har betydning for dig som beboer Foto: Colourbox Her bringer vi et par vigtige ændringer, der handler om beboerdemokratiet, og i de kommende numre af bladet vil vi følge op med orientering om ændringer indenfor andre områder. 1. Alle medlemmer af husstanden over 18 år har stemmeret og er valgbare ved afdelingsmøder Før hed det i lovgivningen, at lejeren og dennes ægtefælle - eller hermed sidestillede personer - var valgbare og havde stemmeret på afdelingsmødet. Det gælder dog fortsat, at hver husstand kun har to stemmer i alt. Man må altså indenfor husstanden aftale, hvem der deltager og stemmer ved et afdelingsmøde. 2. Afdelingsmødet kan vælge vedligeholdelsesordning Tidligere var det repræsentantskabet, der besluttede hvilken vedligeholdelsesordning, der skulle være i den enkelte boligafdeling. Nu lægges beslutningen ud til hver enkelt boligafdeling. De fleste SAB boligafdelinger har B-ordning kun plejeboligerne har A-ordning. Ifølge B-ordningen påhviler den indvendige vedligeholdelse udlejeren. Hvert lejemål har en vedligeholdelseskonto, hvortil der betales et årligt beløb pr. m 2. Hvis der er penge på kontoen kan de benyttes til vedligeholdelse. Der foretages ikke normalistandsættelse ved fraflytning. Ifølge A-ordningen har lejeren vedligeholdelsespligten i boperioden. Der foretages normalistandsættelse ved fraflytning. Pligten til vedligeholdelse nedskrives typisk over 8 år og 4 måneder (1% om måneden). 3. Repræsentantskabet kan tilsidesætte afdelingsmødets beslutning Bestemmelsen kan anvendes ved større renoveringsarbejder, større energibesparende foranstaltninger, boligsociale helhedsplaner eller fremtidssikring af bebyggelsen. Baggrunden for bestemmelsen er situationer, hvor beboerne på et afdelingsmøde har nedstemt større renoveringsprojekter, der af eksperter vurderes som helt nødvendige I sådanne situationer er der fremover mulighed for, at repræsentantskabet kan drøfte sagen og eventuelt omstøde beslutningen. -asa 14 SAB-bladet marts 2010

15 ... så mangler jeg bare mit SAB-blad! Foto: Colourbox Vinder af SAB-sjov Vinderen af konkurrencen SABsjov i bladet fra oktober 2009 er: Preben Bakbo Sloth Løvetandsvej 16, 2.th Brønshøj Præmien er på 300 kr. Tillykke! SAB-bladet Udgivet af: Samvirkende Boligselskaber Marts 2010 Maleri udloddes Humlevænget har haft et maleri hængende i deres beboerlokale i 15 år, og har besluttet at forny udsmykningen af lokalet. Derfor udloddes maleriet nu i SAB-bladet. Maleriet er af Jan Dam Nielsen og måler 104 x 152 cm (incl. ramme), se ovenstående gengivelse, der er lettere beskåret. Maleriet udloddes blandt interesserede boligafdelinger i SAB, der kan lægge billet ind på maleriet ved at skrive til: KAB Att. SAB-bladet v. Annette Sadolin Vester Voldgade København V eller -asa Adresse: SAB c/o KAB Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Redaktion: Flemming Balle, Ritta Fischer Jensen (ansvarshavende), Kjeld Poulsen og Anne Mette F. Svendsen Layout: Peter M. Weidich Tryk: Kailow Graphic Oplag: SAB-bladet uddeles til ca husstande i Samvirkende Boligselskaber Forsidefoto: Annette Sadolin SAB-bladet marts

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen. Samvirkende Boligselskaber

Referat. Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen. Samvirkende Boligselskaber Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen Til stede: Fra administrationen: Der fremmødte 60 stemmeberettigede deltagere repræsenterende organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2. kreds Forslag til valg af repræsentanter Kandidatliste for 2. kreds 2010 Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2 Kandidatliste for 2. kreds 2010 Tryk: Quickly Tryk. Forsidefoto: Alex Tran Du kan nå det

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder.

Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder. Afholdt den: 19. juni 2014 Til stede: Referent: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra Humlevænget, Tingbjerg, Husum Vænge, Skyttevænget, Stefansgården, Falsterbo, Glumsøparken Grøndalslund, Lollikhuse, Humlevænget,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10 Samvirkende Boligselskab Følgegruppemøde 10 Dato: 28. januar 2014, kl. 16.30-18.30 Sted: Bellahøj, beboerlokalet Ved Bellahøj syd 21. 11. februar 2014 Rev KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Pressehåndtering i Tingbjerg 1. juni 2010

Pressehåndtering i Tingbjerg 1. juni 2010 Pressehåndtering i Tingbjerg 1. juni 2010 Generelt Formålet er: At sikre en professionel og åben kontakt med medier og journalister At sikre en hurtig fælles viden hos involverede parter i Tingbjerg BILAG

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll afholdt mandag d. 9. December

Referat af bestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll afholdt mandag d. 9. December 1 Referat af bestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll afholdt mandag d. 9. December Mødet var oprindelig planlagt til Torsdag d. 5. December, men blev udsat pga stormen Bodil. I mødet deltog: John Thomasberg,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 27. oktober 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Der er sket meget på Bellahøj siden helhedsplanen blev præsenteret samlet for første gang på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober 2012.

Der er sket meget på Bellahøj siden helhedsplanen blev præsenteret samlet for første gang på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober 2012. 1 Bestyrelsens beretning til afdelingsmødet for Bellahøj l og ll, tirsdag d. 8. april 2014 på Bellahøj Vandrehjem. Indskrivning starter kl. 19. Mødet begynder kl. 19.30. Der er sket meget på Bellahøj siden

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere