Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt"

Transkript

1 Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt Ansøgningsfrist: 1. december 2011 Vinderne af konkurrence vil blive kåret 1. marts 2012 Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk som PDF-fil til Bjarni Serup på: Yderligere oplysninger om konkurrencen fås ved henvendelse til konsulent Bjarni Serup på tlf eller mail til

2 2 Projektansvarlig: Otto Lægaard, Thisted kommune Kontakt person(er): Søren Michelsen Krag / Thisted kommune Tlf: Adresse: Teknisk forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup Mobil: Projektets titel (max 40 karakterer) Den Grønne Tråd I Nationalpark Thy Evt. samarbejdspartnere: Naturstyrelsen Thy, Bertel Bolt Kommunikation, Blake & White, Thisted Gymasium. Budget: Teknisk assistance til udvikling og opsætning af mobilapplikation, samt markedsføring (specificeret på bilag 1), i alt: kr. Herudover konsulent timer til udarbejdelse af Points of Interests (POI):40.000kr WIFI-løsninger til indgangsportaler til Nationalpark Thy kr Faciliteter til POI er, herunder formidling m.v.: kr Naturplejefitness (se vedlagte bilag) 41945kr I alt: kr Da arbejdet med at involvere interesseorganisationer og borgere først kan påbegyndes efter projektets opstart, kan vi ikke udspecificere udgifter til faciliteter og konsulent timer, men blot give et overslag over de forventede udgifter. WIFI-løsninger er essentielle, da mobilapplikationen er for stor til at downloade over mobiltelefonnettet. Samtidigt er der ringe dækning i store dele Nationalpark Thy. WIFI-sendere vil være oplagte at etablere ved portaler til nationalparken, herunder besøgscentrene ved Agger og Stenbjerg, et kommende Nationalparkcenter.

3 3 Kort beskrivelse af projektets indhold: Smartphones som formidlingsplatform åbner op for muligheden for at lave en dynamisk og interaktiv formidlingsplatform, der er både involverende og omkostningseffektiv. Projekt Den grønne tråd i Nationalpark Thy, vil forsøge at nå ovenstående mål gennem en gps-kontrolleret formidlingsplatform, hvor fokus er på eksploration og offline naturformidling. Brugeren vil opleve en applikation, der vil give denne et let overblik over muligheder for oplevelser i nærheden/i den samlede Nationalpark Thy. Mål: Motivere brugerne til at udforske og opleve naturen i Nationalpark Thy Nye målgrupper skal ud i naturen: teknologien bringer nye målgrupper i tale Interaktion mellem Den Grønne Tråd og brugere/borgere/interesseorganisationer gennem udvikling af formidling af POI Kvalificering af formidling af POI i Nationalpark Thy Sikre lanceringen af Den Grønne Tråd som en spændende portal til Nationalpark Thy Styrke formidlingen på andre sprog Det er vigtigt at understrege at al væsentlig information i applikationen er tilgængelig i telefonens offlinetilstand, da vi ønsker at også udenlandske turister får mulighed får mulighed for at bruge den som redskab til at udforske Nationalpark Thys mange oplevelser. Derfor er der indtænkt sprogversionering af applikationen i første omgang engelsk versionering. Udvikling af formidlingspunkter (eller Points of Interest, herefter POI) i Nationalpark Thy vil ske i samarbejde med Nationalparkens sekretariat, herunder arbejdsgrupper under nationalparkens formidlingsnetværk, Nationalparkrådet, samt interesseorganisationer i området. Kvalitetssikring og vedligehold af POI og applikation varetages af Thisted kommune. Projektet er formuleret således, at applikationen er til fri distribution for Thisted Kommune. Det betyder, at andre kommuner, nationalparker og organisationer gratis vil kunne komme i gang med applikationen og tilpasse den med eget design, logo og indhold. Der er dog ikke dækning for evt. rebranding af applikationen og produktion af indhold, men applikationen giver derfor mulighed for omkostningseffektiv rebranding, da denne proces bliver tænkt ind i projektet. Såfremt mobilapplikationen skal blive en succes, er det vigtigt, at den markedsføres effektivt. Der er derfor medtaget udgifter til dette i ansøgningen. Også for at sikre at kommuner, nationalparker og andre brugere bliver opmærksom på eksistensen af mobilapplikationen, og dermed kan spare udgifter til udvikling af parallelle produkter. Baggrund for projekt ligger i projekt Den grønne tråd, en formidling af en række natur- og vedvarende energiperler i Thisted kommune. Vi vil gerne udvikle projektet til også at omhandle Nationalpark Thy. Behovet for mobil og landskabsvenlig formidling er reelt og vil ikke blive varetaget fra anden side. Udvikling af mobilapplikationen til projekt Den grønne tråd er fuldt finansieret, men tilretning af mobilapplikationen til at omhandle Nationalpark Thy, rækker udover det eksisterende projekt. Derfor denne ansøgning. Beskrivelse af projektets målgruppe Applikationen har til formål at involvere en bred målgruppe af besøgende i Nationalparken, men specielt ønsker vi at lave et produkt, der er interessant for børnefamilier. Der vil være mulighed for at løse gåder, hvor svaret kan findes i de aktuelle omgivelser, så hele familien bliver aktiveret med eksploration og

4 4 gådeløsning. Samtidigt føler vi også det er interessant at applikationen også vil give mulighed for geografisk bestemt formidling til Nationalparkens egne ansatte og frivillige. Dette vil gøre applikationen til et let tilgængeligt arbejdsværktøj. Skoler og gymnasier kan også oprette POI som led i undervisningsforløb, til egen brug, men også åbne for udefrakommende institutioner. Udvikling af nye POI kan være undervisningsforløb i sig selv. Allerede eksisterende undervisningsprojekter med stedbunden læring, vil være oplagt at udvikle og formidle gennem projektet. Endelig skal det ses som et mål i sig selv, at involvere frivillige og interesse organisationer i arbejdet med at udvikle POI. Beskrivelse af projektets organisering Thisted kommune koordinerer projektet og er ansvarlig for kvalitetssikring af POI, drift og opdatering af mobilapplikation. Konceptualisering og udvikling af mobilapplikation udføres af Bertel Bolt Kommunikation. Drift af faciliteter på POI foretages af Thisted kommune, Naturstyrelsen Thy og lokale aktører/samarbejdspartere, afhængigt af ejerforholdene det pågældende sted. Tidsplan for projektets udførelse Platformen for mobilapplikation lanceres medio Udvikling af POI og skrivearbejde påbegyndes i foråret2012, ligeledes dialog med andre aktører og frivillige. Afhængigt af antallet af POI er vil mobilapplikationen lanceres sommeren 2012 eller Efter lanceringen vil der fortsat komme nye POI til. Hvordan vil projektet bidrage til at forbedre friluftsmuligheder og naturoplevelser i nationalparken? Naturoplevelser afhænger af den der ser. Mennesker uden særlig viden, finder det svært at identificere unikke oplevelser i naturen. Man kan så at sige ikke se skoven for bare træer. Applikation vil derfor være med til at øge kvaliteten og kvantiteten af naturoplevelser i nationalparken. Det centrale budskab er derfor: Der er altid noget at opleve. Applikationen gør brugeren opmærksom på nye oplevelser i området og lede rundt til disse. Da indhold af POI er kan afhænge af årstiden, er det muligt at besøge det somme område på forskellige årstider, og opleve en ny formidling. Den elektroniske platform gør det muligt at få nye målgrupper i tale, herunder særligt unge og børnefamilier. Projektet vil dermed tilskynde brugerne til at besøge Nationalpark Thy hele året. Hvordan bidrager projektet til at øge målgruppens naturforståelse? Ved hjælp af quizzer og fagligt tilrettelagte ture vil det være muligt, at øge brugerens naturforståelse. Og det på en måde, hvor fokus har været på leg og opdagelse ikke på undervisning og belæring. Det er væsentligt, at brugeren føler at han med applikationen interagerer med Nationalparken på en anderledes måde. Ved hjælp af af PUSH-notifikationerne taler nationalparken til brugeren, mens han bevæger sig rundt. Brugerens nysgerrighed for naturen vækkes og han gøres opmærksom på rekreative muligher og naturværdier. Det er således læring baseret på udforskning, leg og fysisk aktivitet.

5 5 Indgår der frivilligt arbejde i projektet? Frivillige i Nationalpark Thy, borgere og interesseorganisationer er selv med til at formulere POI er. Skoleklasser kan producere nye POI til applikationen som en del af underviningen. I de tilfælde hvor POI er ligger på private lodsejeres jord, indgår der frivilligt arbejde med vedligehold af evt. faciliteter. I udvikling af POI kan der indgå frivillig arbejdskraft, mens frivilligt arbejde også i sig selv kan være et emne for en. Drift og naturpleje af værdifulde botaniske lokaliteter vil være oplagte emner for udvikling af POI er, herunder fx Støtteforeningen for Nationalpark Thy s projekt med at redde forekomster af planten Skotsk lostilk. Hvordan vil målgruppen blive informeret om projektet? Der er i budgettet medregnet reklamekampagner i trykte og elektroniske medier se evt. bilag 3. Herudover er Nationalpark TV og TV-Midtvest oplagte samarbejdspartnere, der når et stort publikum. Strategi for information af interesseorganisationer, samarbejdspartnere, borgere og turister udvikles i samarbejde med Nationalpark Thys sekretariat, herunder arbejdsgrupper under formidlingskoordinatoren. Gennem skiltning og QR-koder med link til fx APP-store ved eksisterende formidling Nationalpark Thys besøgscenter i Stenbjerg og det kommende besøgscenter på Agger tange. Hjemmesider Hvordan vil projektets fremtidige drift/vedligeholdelse blive sikret? Projektet er forankret i Thisted kommune. Opdatering og udvikling af APP varetages af ligeledes Thisted kommune. Udvikling af POI igennem borgerinddragelse og interesseorganisationer vil derimod ske i samarbejde mellem Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy, borgere og interesseorganisationer. Eventuelle yderligere kommentarer Vedlagte bilag: 1. Beskrivelse af mobilapplikation 2. Formidlingsprojekt om naturpleje 3. Budget for teknisk assistance og markedsføring

6 6 Bilag 1: Mobilapplikationen Den grønne tråd Projektet vil forsøge at nå ovenstående mål gennem en gps-kontrolleret formidlingsplatform, hvor fokus er på eksploration og offline naturformidling. Brugeren vil opleve en applikation, der vil give denne et let overblik over muligheder for oplevelser i nærheden/i den samlede Nationalpark Thy. Målet er at formidle, at der altid er noget at opleve, uanset hvor du befinder dig i nationalparken. Når du bruger applikationen vil du gennem brugerinterfacet få adgang til at vælge en række destinationer, som du efter valg derefter kan navigere til, ved hjælp af applikationens indbyggede kompas. Brug af kompas vækker associationer til opdagelsesrejse i oprindelig forstand og vil fremme fornemmelsen af at deltage i et naturspil. Ved ankomst ved destination /Point Of Interest (POI), vil der være mulighed for information om POI og mulighed for at indlægge quiz med pointgivning. Har brugeren blot applikationen tændt, vil den ligeledes sende en Push-lignende notifikation, når brugeren passerer et POI. På den måde, får brugeren også åbnet øjnene for interessante natur-forekomster uden at han nødvendigvist er på jagt efter disse. Takket være det indbyggede content management system (CMS), vil det være muligt løbende at opdatere og udbygge indholdet i applikationen og endda indlægge specielle events omkring oplevelsesevents i Nationalpark Thy Applikationen kan både udføres som et tillægsmodul til den igangværende Grønne Tråd-applikation, der udføres af Thisted Kommune. Denne applikation vil formidle naturlokaliteter og vedvarende energi i Thisted Kommune. Men skulle Nationalpark Thy ønske det, kan applikationens nationalparks-specifikke indhold også separeres i sin egen applikation med selvstændig branding. Takket være systemets modulære opbygning vil der også være mulighed for at etablere en selvstændig applikation til internt brug for Nationalparkens medarbejdere. Her tænkes specielt på gps-lokalisering af naturfølsomme områder / sjældne planter der kræver ekstra beskyttelse. Ved at bruge telefonernes mulighed for PUSH-lignende meddelelser, vil man f.eks. kunne sende notifikationer til skovarbejdere, når de arbejder nær en sårbar lokalitet. Projektet er formuleret således, at applikationen er til fri distribution for Thisted Kommune, således at andre Kommuner og andre organisationer gratis vil kunne komme i gang med applikationen. Der er dog ikke dækning for evt. rebranding af applikationen og produktion af indhold dertil. Applikationen vil have mulighed for omkostningseffektiv rebranding, da denne proces bliver tænkt ind i projektet. Det er vigtigt at understrege at al væsentlig information i applikationen er tilgængelig i telefonens offlinetilstand, da vi ønsker at også udenlandske turister får mulighed får mulighed for at bruge den som redskab til at udforske Nationalpark Thys mange oplevelser. Derfor er der også indtænkt sprogversionering af applikationen i første omgang engelsk versionering.

7 7 Bilag 2: Naturpleje-fitness Samarbejdsprojekt mellem Thisted kommune, Thisted gymnasium og Naturstyrelsen Thy. Projektet indgår i projekt Den Grønne tråd. Aktivitet: pleje af klithede: fjern opvækst af Bjergfyr (invasiv art). Med særligt incitament til at bruge naturpleje rekreativt, herunder som fitnessredskab. POI skal rumme inspiration til at kvantificere brugernes energiforbrug under aktiv naturpleje, og opfordringer til at konkurrere på mængden af fjernet Bjergfyr. Målgrupper: rekreative brugere og turister i Nationalpark Thy, samt unge under uddannelse. Formål: Øge bevidsthed omkring plejebehov, naturkvalitet, invasive arter og natursyn. Være med til at sikre at vi beholder vores lysåbne naturtyper. Fokus på rekreativ naturpleje, som en måde at udfolde sig fysisk, med bonus i form af naturoplevelser. Kvantificere energiforbruget under aktiv naturpleje. Formulere et undervisningsforløb for gymnasieklasser og folkeskoler til Nationalpark Thy s undervisningsportal. Få unge til at tage ejerskab deres natur. Lokalitet: Klithede, arealer findes i samarbejde med Naturstyrelsen Thy. Da formidling af lokaliteten sker igennem APP og internettet, er det muligt at flytte lokaliteten til nye områder. Oversigt over grej: Artikel Pris Antal I alt Grensakse Sav Garmin 310 xt hr Vægt Formidling Samlet pris Ophæng: Projektet og formidlingsmaterialer, samt drift af APP og hjemmeside er funderet i Thisted kommune. Evt. driftsopgaver på lokaliteten løses af Naturstyrelsen Thy og Thisted kommune. Undervisningsbrugere: Mellemtrin og overbygning i folkeskolen, efterskoler, gymnasier, seminarier og naturvejledere. Emner for undervisning: arbejdsfysiologi (herunder puls og respiration), tilrettelæggelse af eksperimenter, observation, analyse og bearbejdelse af data, naturpleje, natursyn, fysisk aktivitet og livsstil betydning for sundheden

8 Omkostning DKK pr. Omkostning DKK APP PRODUkTION DAGE dag Total National Park Thy APP produktion Total MARKETING Brochure Adwords Adword kampagnebudget 1 år (juni - september) PR / Messepræsentation Præsentationsfolder Flyers Design af Annonce Design af messestander / præsentationsmaterial e MARKETING Total TOTAL

9 TOTAL

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet...

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Jakob Stigsen Andersen Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Afrapportering af projektet DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Søhøjlandskompasset på Siimtoften

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Naturmobil Proces og budgetramme Standard-applikation

Naturmobil Proces og budgetramme Standard-applikation Naturmobil Proces og budgetramme Standard-applikation Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Frederiksberg Runddel 3F 2000 Frederiksberg T: + 45 33 36 38 76 H: www.landskab.nu Projektchef Jørgen Nimb Lassen M: 30

Læs mere

Digital Asset Management strukturér og fordel virksomhedens digitale mediefiler

Digital Asset Management strukturér og fordel virksomhedens digitale mediefiler WHITEPAPER Digital Asset Management strukturér og fordel virksomhedens digitale mediefiler Digital Asset Management (DAM) er den række af processer som muliggør arkivering og håndtering af digitale aktiver

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration og vejledning for kommuner, orienteringsklubber, naturvejledere, skoler og lokale lodsejere Find Sundt Sjovt Smukt vej! Find

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere