Evalueringsrapport af Uddannelsesdebatten 2014 Et folkemøde om uddannelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport af Uddannelsesdebatten 2014 Et folkemøde om uddannelse."

Transkript

1 Evalueringsrapport af Uddannelsesdebatten 2014 Et folkemøde om uddannelse. 1

2 Generelle oplysninger 1 Resumé Hvad var projektets overordnede problemstilling og overordnede emne? Uddannelsesdebatten er en årlig tilbageværende folkelig og national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum den første weekend i oktober. Uddannelsesdebatten er et åbent og gratis arrangement for alle. Uddannelsesdebatten er et folkeligt debatarrangement, som tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. Uddannelsesdebatten arrangeres af Foreningen Skolebyen Nørre Nissum. Medlemmerne er VIA University College Læreruddannelsen & Hf i Nørre Nissum, Fenskær Efterskole, Nørre Nissum Efterskole, Kongensgaard Efterskole og Seniorhøjskolen. Uddannelsesdebatten sætter hvert år et nyt aktuelt fokus på et område inden for det samlede danske uddannelsessystem. Det overordnede fokus område i 2014 var Dannelse vs Kompetence Kompetencer har været højt prioriteret i det sidste årtis uddannelsespolitik er det nu tid til at fokusere på dannelse? Dannelsesbegrebet har til alle tider været under forandring, hvordan ser fremtidens dannelsesbegreb ud? Hvordan vil et nyt dannelsesbegreb tage sig ud i forhold til den internationale uddannelsespolitiske sammenhæng? Hvordan optimerer vi vores velstand gennem uddannelse? Gør vi det ved at uddanne elever med individuelle formelle kompetencer, eller ved at uddanne til en fælles mangfoldig identitet? Er vækstfilosofi og rationaliseringer eneste redskaber i udviklingen af verdens bedste skole? Underordnede temaer: 1. Ungdomsuddannelserne a. Der er brug for flere faglærte. Og flere unge skal have en erhvervsuddannelse, men de vælger forsat de gymnasiale uddannelser. Er det muligt at påvirke de unges valg? b. Hvad skal der til for at flere kommer igennem ungdomsuddannelserne og hvordan sikrer vi, at der er relevante uddannelsesmuligheder til alle - bl.a. gymnasiale ungdomsuddannelser i yderkommunerne om 20 år? c. Vælger de unge de rigtige uddannelser og kan de overhovedet få et job? 2

3 2. Inklusion i grundskolen: a. Hvad stiller vi op med de unge som ikke har de kompetencer som konkurrencestaten efterspørger? b. Hvor er opmærksomheden på de socialt svage? c. Hvis staten skal være for alle borgere, kan man så tillade sig at være en konkurrencestat? 3. Skolereformen: a. Hvilke muligheder skaber den nye reform? b. Hvad er tanken bag reformen? 4. Efterskolen i X-feltet mellem dannelse og arbejdsmarkedet. a. Hvilke kompetencer efterspørger virksomhederne i forhold til deres medarbejdere i fremtiden? b. Når virksomhedsejerne ser i krystalkuglen. Er de kompetencer som eleverne lærer i skolen, de rigtige i forhold det det fremtidige arbejdsmarked? 5. Hvordan skaber vi verdens bedste skole? a. Hvordan skaber vi vækst? 2 Beskriv projektets formål: Hvilket problem skal projektet løse? Uddannelsesdebatten skal brande Skolebyen Nørre Nissum, Lemvig Kommune, Via University College og Region Midtjylland. Uddannelsesdebatten giver svar på de store uddannelsespolitiske spørgsmål. Uddannelsesdebatten formulerer udfordringer og løsninger på fremtidens uddannelser i Danmark. Uddannelsesdebatten samler og formidler viden. 3 Beskriv projektets målgruppe: Uddannelsesdebatten henvendte sig i 2014 til alle med interesse for grundskolen og ungdomsuddannelserne Mere specifikt drejer det sig om: Lærerne og forældre til elever og studerende i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, skoleledere/forstandere/rektorer, ministrene og de uddannelsespolitiske ordførere for området, kommunalpolitikere, de kommunale skolechefer, undervisere på læreruddannelsen, og lærerstuderende. De forskellige interesseorganisationer som KL, Danmarks Lærerforening, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforeningen, Skolelederforeningen, Foreningen Skole og forældre, Autismeforeningen, Grundtvigsk Forum, De Danske skoleelever, m.m 3

4 Der blev sendt en invitation til samtlige interesseorganisationer på området, alle de politiske partier, samt ungdomspartierne, samtlige regionale og lokale politikere i region Midtjylland, samtlige skoleledere i Lemvig, Struer, Holstebro, Skive, Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner, samtlige medlemmer af Vestjysk Lærerforening, DI, DA, Dansk Erhverv, tænketankene DEA, Sophia, Cevea og Cepos, udvalgte uddannelsesforskere på CBS, KU, AAU, Ålborg Universitet, DPU og professionshøjskolerne, samt til HR afdelingen på henholdsvis B&O, Cheminova, Grundfos, Vestas og Danish Crown. Der kom et sted i mellem 800 og 1000 besøgende på hele Uddannelsesdebatten Fordelt nogenlunde ligeligt på kvinder og mænd. Markedsføring: 1. Hjemmeside 2. Annoncering i De Bergske blade, samt lokalaviser i Lemvig, Struer, Thisted, Holstebro, Skive, Viborg, Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner. 3. Artikler i de Bergske blade 4. Radiointerview på P4 Midt vest 5. Live interview på TV2 Midt vest. 6. Radioreklame på Radio Klitholm 7. Biografreklamer i Lemvig, Struer og Holstebro, samt i X-busser. 8. Google adwords, Facebook og Twitter. 9. Uddeling af postkort til alle skoler i Vestjylland, samt til privat personer på gågaden i Holstebro og Lemvig. 10. Enkelte debattører skrev om Uddannelsesdebatten 2014 på de sociale medier. (se mere i bilag 1) 4 Beskriv projektets resultater: Hvilke resultater har projektet nået? Uddannelsesdebatten 2014 formåede at skabe opmærksomhed om uddannelserne og parterne i projektet Skolebyen Nørre Nissum, Lemvig Kommune, Via University College og Region Midtjylland blev også tydeligvis eksponeret. Grundet den store omtale at Uddannelsesdebatten formåede vi at tiltrække følgende personer til div. paneldebatter: Bertel Haarder (V) Ove Kaj Petersen (CBS) Kenneth Iversen (Tidligere direktør Unimerco) Lars Dohn (Ø) Hans Henrik Knoop (DPU) Helle Krogsgaard (Efterskole Foreningen ) Thomas Rømer (DPU) Peter Bendix (Friskoleforeningen) Torben Roswall (VIA) Peter Fogde Mikkelsen (Skolelederforeningen) Mads Hermansen, Jane Torp Bodilsen (DLF) Lisbeth Trinskjær (Højskoleforeningen) Annette Lind (S) Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Mette With Hagensen (Skole- og forælder) Heidi Thamestrup (Autismeforeningen) Peter Nørgaard (direktør Creativ Compagny) Bjarne Lundage Jensen (Efterskoleforeningen) Erik Falck Damborg (Dansk Metal) Uffe Rostrup (FSL) Jan Coermann (Flakkenbjerg Efterskole) Alexander Von Oettingen (UCsyd) Erik Flyvholm (Borgmester) Harald Mikelsen (rektor i VIA), Sten Jacobsen (Struer Kommune) Niels Kirk (Fenskær Efterskole),Ole Zinch (Cheminova) m.m. 4

5 Generel stor tilfredshed omkring uddannelsesdebatten blandt de adspurgte og i endnu højere grad en tilkendegivelse af, at de adspurgte kunne finde på at deltage i Uddannelsesdebatten igen i fremtiden (Se bilag vurdering af Uddannelsesdebatten 2014). Se bilag 1 og 4 for yderlige info 5 Beskriv de centrale aktiviteter i projektet: Fredag den 3/10 blev der i form af paneldebatter bestående af repræsentanter fra politiske partier, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og dansk erhvervsliv diskuteret Tre konkrete udfordringer vedr. ungdomsuddannelserne. 1. Der er brug for flere faglærte, og flere unge skal have en erhvervsuddannelse! % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Moderator på dagen var Clement Kjersgaard. Lørdag den 4/10 blev der i form af paneldebatter bestående af repræsentanter fra de politiske partier, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og dansk erhvervsliv i anledningen af 200 året for den danske skole diskuteret følgende problemstillinger: 1. Folkeskolens formålsparagraf 2. Inklusion 3. Skolereformen 4. Efterskolen i X-feltet mellem dannelse og arbejdsmarkedet 5. Hvordan skaber vi verdens bedste skole? Moderatorerne på diskussionerne vedr. punkt 1. og 5. var Clement Kjersgaard, Niels Krause-Kjær på punkt 2. og 3. samt Christine Sestoft (Efterskoleforeningen) på punkt. 4. Moderatorerne Clement Kjersgaard og Niels Krause-Kjær skabte en professionalisme over arrangementet. De to ordstyrere var gode til at inddrage de forskellige debattører i debatterne. Paneldebatterne var placeret på henholdsvis VIA University College Læreruddannelses & Hf i Nørre Nissum, Fenskær Efterskole, Kongensgaard Efterskole og Nørre Nissum Skole. Antallet af paneldebattører var for mange. Enkelte debatter havde op til 12 medvirkende. Det store antal af debattører gjorde, at flere følte det svært at komme til orde. Evalueringen er derfor fremadrettet ikke at engagere flere end 6 debattører til de enkelte debatter. Før hver debat var der 30 min. Oplæg om emnet. 1. Ove Kaj Pedersen Professor ved CBS - om det fremtidige uddannelsessystem, inden debatten om folkeskoleparagraffen. 2. Psykolog Lene Metner om inklusion inden debatten om samme emne 3. Lektor Alexander Von Oettingen om dannelse inden debatten om efterskolen i x-feltet mellem dannelse og arbejdsmarkedet. 4. Uddannelsesleder Annette Roed læreruddannelsen i århus- om skolereform 5

6 Uddannelsesdebatten 2015 kan med fordel placeres udelukkende i området omkring VIA University College Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum. Det vil gøre det mere overskueligt for publikum at bevæge sig rundt mellem debatterne. Organisationer som Skole & Forældre, Friskoleforeningen, Efterskoleforeningen og Vestjysklærerforening er interesserede i at indgå i partnerskaber, hvor de får lov til at arrangere diskussioner. Elevorganisationerne skal tænkes ind i næste program 6 Beskriv om de opstillede mål i ansøgningen for succes er opnået: Hvordan er der foretaget måling af om målene er nået? Gennem observationer og evalueringsskemaer. Se bilag for yderlig information. Hvem har foretaget målingen og vurderet denne? Målingerne er foretaget at Uddannelsesdebattens sekretariat. 7 Beskriv plan for forankring af projektet: Der er oprettet et sekretariat bestående af en projektleder, en projektmedarbejder samt en studentermedhjælper. Der er desuden nedsat en administrativ og arbejdende styregruppe bestående af Svend Aage Povlsgaard Uddannelsesleder ved Via University College læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum, og formand for foreningen Skolebyen Nørre Nissum, Uddannelseschef Elsebeth Jensen VIA læreruddannelser, Ole Pedersen direktør for Familie og Kultur i Lemvig Kommune samt Pia Fabrin vickontorchef ved Vækstforum og uddannelse i Region Midtjylland. Styrergruppens medlemmer bidrager bl.a. med medarbejdere fra deres respektive organisationer ind i projektet. Forankringen af sekretariatet har medført at der kan arbejdes kontinuerligt med Uddannelsesdebatten, samt sikre at der løbende foretages justeringer samt evaluering af processen. Der er i regnskabet et overskud på i alt kr. Disse midler overføres til Uddannelsesdebatten således at sekretariatet kan arbejde videre. Det er afgørende at Uddannelsesdebatten 2015 kommer tideligt i gang. Erfaringen fra 2014 er den at vi manglede tid. 8 Beskriv om viden om projektets eksistens og/eller resultater er videregivet til andre: Der er blevet sendt information og invitation til en lang række af forskellige interessenter indenfor uddannelsessektoren bl.a. Skolen i 200 år, tænketankene DEA, Sophia, CEVEA og Cepos, interesseorganisationer som DLF, DI, DA, LO, FOA, m.m. ministerier, politiske partier, debattører, meningsdannere, journalister, forskere, universiteter, professionshøjskoler, ungdomsuddannelser, skoleledere, kommuner, m.m. 6

7 Der blev udsendt en pressemeddelelse om Uddannelsesdebatten torsdag den 25/9. I perioden fra marts til oktober 2014 har der været artikler om Uddannelsesdebatten i de bergske blade den 25/2, 27/8, 23/9, 29/9, 30/9, 4/10 og 6/10, friskole bladet nr. 6 den oktober, på P4 Midt Vest har haft indslag den 28/4 og 15/9 i deres morgen radio, Radio Klitholm sendte den 22/9 et indslag om arrangementet og TV Midt Vest lavede et direkte indslag den 3. og 4. oktober, 9 Øvrige forhold: Se de vedhæftede bilag. 10 Konklusion Tilsyneladende er der med Uddannelsesdebatten 2014 blevet dannet et fornuftigt grundlag for en tilbagevendende begivenhed, i kraft af de overvejende positive evalueringer af Uddannelsesdebatten og hvorvidt folk vil anbefale Uddannelsesdebatten til andre i fremtiden. (se bilag 1) Tilbagemeldingerne vedrørende hvor respondenterne har stiftet bekendtskab med Uddannelsesdebatten, bør indgår i fremtidige overvejelser for hvordan man evt. vil markedsføre Uddannelsesdebatten fremadrettet. (se bilag 1) Tilbagemeldingerne vedrørende hvilke faktorer som har tiltrukket respondenterne til Uddannelsesdebatten 2014, viser at det hovedsageligt er debatterne og foredragene som har tiltrukket respondenterne. Dette kan inddrages i en diskussion om det fremtidige indhold for Uddannelsesdebatten, hvis denne skal gentages til næste år. (se bilag 1) 11 Anbefalinger til Uddannelsesdebatten Den 2. og 3. oktober 2015 (første weekend i oktober) Sted: Skolebyen Nørre Nissum. Overskud på i alt kr. i regnskabet overføres til Uddannelsesdebatten 2015, således at sekretariatet kan arbejde videre. Afgørende at Uddannelsesdebatten 2015 kommer tideligt i gang. Erfaringen fra 2014 er den at vi manglede tid. Den administrative og arbejdende styrergruppen bestående af Svend Age Povlsgaard, Elsebeth Jensen, Ole Pedersen og Pia Fabrin fortsætter uændret. Projektledelsen foretages af Morten Bramming. Uddannelsesdebatten 2015 kan med fordel placeres udelukkende i området omkring VIA University College Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum. Det vil gøre det mere overskueligt for publikum at bevæge sig rundt mellem debatterne. Organisationer som Skole & Forældre, Friskoleforeningen, Efterskoleforeningen, Skolelederforeningen og Vestjysklærerforening er interesserede i at indgå i partnerskaber, hvor de får lov til at arrangerer diskussioner. (se bilag 4) 7

8 Elevorganisationerne skal tænkes ind i næste program. Uddannelsesdebatten 2015 har følgende overordnede fokus: Overgange i det samlede uddannelsessystem Følgende emner skal diskuteres: 1. Førskoleområdet 2. Skolereformen Et år efter. 3. Erhvervsskolereformen: 4. Efterskolen i feltet mellem dannelse og uddannelse 5. Lærer - og pædagoguddannelse kompetencer eller dannelse. Målgruppe: Uddannelsesdebatten henvender sig i 2015 til alle med interesse for førskoleområdet, grundskolen, ungdomsuddannelser og lærer- og pædagoguddannelsen. Mere specifikt drejer det sig om: 1. Pædagoger og forældre til børn i dag intuitioner, Lærere og forældre til elever i grundskolen og ungdomsuddannelser, skoleledere/forstandere, rektorer, ministrene og de uddannelsespolitiske ordførere for området, kommunalpolitikere, de kommunale skolechefer, og undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen samt lærer- og pædagogstuderende, 2. Desuden vil de forskellige interesseorganisationer som BUPL, Danmarks Lærerforening, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforeningen, Skole og forældre, GL, KL, DI, DA, m.m, også blive inviteret. Et tættere samarbejde kommunerne i mellem. De årlige møder i de forskellige pædagogiske udvalg skal placeres her. Der ved sikre vi alt der er flere besøgende. Moderatorerne Clement Kjersgaard og Niels Krause-Kjær skal hyres igen. De sikrer en professionalisme. 8

9 Bilag 1 Evalueringsskemaer Ved Uddannelsesdebatten 2014 blev der udarbejdet et evalueringsskema som blev uddelt løbende både fredag og lørdag. Over de to dage blev der indsamlet 88 gyldige evalueringer. Resultaterne 1 af disse evalueringer vil blive præsenteret i det følgende afsnit. Resultater I evalueringsskemaerne blev respondenterne bedt om at vurdere uddannelsesdebatten på en skala fra 1 til 5 hvor 5 er bedst, samt hvor sandsynligt det var at de vil anbefale Uddannelsesdebatten til andre i fremtiden, igen på en skala fra 1 til 5. Resultaterne af disse kan ses i den nedestående tabe. 1 (Værst) (Bedst) Gennemsnit Bedømmelse af Uddannelsesdebatten ,3 Sandsynlighed for anbefaling til andre ,4 Overordnet set så viser evalueringerne at der generelt er en høj tilfredshed blandt de adspurgte, blandt andet så viser evalueringsskemaerne at den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 4,3. 60 Bedømmelse af Uddannelsesdebatten (Værst) (Bedst) Bedømmelse af Uddannelsesdebatten Den gennemsnitlige score over sandsynligheden for at respondenterne ville anbefale Uddannelsesdebatten ligger på 4,4. 1 Det udarbejdede data kan findes i følgende bilag; Grafisk repræsentation af Evalueringer, Hvad tiltræk dig til Uddannelsesdebatten (Dummies), Hvor har du stiftet bekendtskab med UD (Dummies), koder for variabler og Spørgeskemaer alder, køn, deltager dage, vurdering af UD, anbefaling. 9

10 Sandsynlighed for anbefaling til andre Sandsynlighed for anbefaling til andre 0 1 (Værst) (Bedst) Som man kan se, er der her en overvægt blandt de respondenter hvoriblandt det er meget sandsynligt at de vil anbefale Uddannelsesdebatten til andre. Det er dog værd at bemærke, at der også var flere som angav scoren 1 (meget usandsynligt at man vil anbefale Uddannelsesdebatten til andre), der er dog noget som tyder på at nogle af disse respondenter har angivet denne værdi forkert, eftersom de fleste af dem som har angivet værdien 1, generelt har vurderet uddannelsesdebatten godt. Dette er illustreret i den nedestående tabel, som viser hvordan de respondenter som har angivet det som værende meget usandsynligt, at de vil anbefale Uddannelsesdebatten til andre, har vurderet Uddannelsesdebatten generelt. Meget Usandsynligt 1,00 Bedømmelse af 1 1 Uddannelsesdebatten Total 6 I evalueringsskemaerne angav de adspurgte desuden hvor de havde stiftet bekendtskab med Uddannelsesdebatten I dette spørgsmål har respondenterne haft mulighed for at sætte kryds ved flere forskellige kategorier. De enkelte svarmuligheder er derefter blevet kodet som dummie variabler (se evt. bilag Hvor har du stiftet bekendtskab med UD (Dummies) og koder for variabler ). Resultaterne viser, at det især er fra aviser (annoncer og artikler), venner/bekendte, internettet og igennem direkte invitationer at folk har stiftet bekendtskab med Uddannelsesdebatten De som har angivet andet er primært folk som har hørt om Uddannelsesdebatten 2014 igennem studiet eller arbejdet. 10

11 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Hvor har du stiftet bekendtskab med uddannelsesdebatten 2014? Hvor har du stiftet bekendtskab med uddannelsesdebatten 2014? Afslutningsvis blev respondenterne adspurgt om hvad der havde tiltrukket dem til Uddannelsesdebatten 2014, her angav langt størstedelen at de var kommet for at høre foredragene og debatterne. 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Hvad tiltræk dig til Uddannelsesdebatten 2014? Hvad tiltræk dig til Uddannelsesdebatten 2014? Korrelationer Der er gennemført korrelationer på sammenhængen i mellem enkelte variabler. Der er næsten ingen forskel imellem hvordan uddannelsesdebatten vurderes af forskellige aldersgrupper. Der er dog en lille tendens som viser at yngre respondenter har vurderet Uddannelsesdebatten lidt bedre end de ældre respondenter, denne sammenhæng er dog ikke signifikant. Respondenter som har angivet at de deltog begge dage har, ikke overraskende, vurderet Uddannelsesdebatten 2014, bedre end dem som har angivet at de kun har deltaget én dag. Forskellen er dog ikke særlig markant. Kritik Grundet metoden for dataindsamlingen, udfyldte mange deltagere dette skema inden de havde overværet det fulde program, hvilket er en metodisk svaghed. Omvendt så gør Uddannelsesdebattens nuværende struktur (deltagerne kan komme og gå som de lyster), det svært at gennemføre en evaluering, som ikke vil være påvirket af mindre metodiske svagheder. 11

12 Bilag 2 Budget. Projektledelse Budget Projektmedarbejdere Konsulentbistand Revision Markedsføring Hjemmeside Markedsføring Uddannelsesmødet Moderatorer Paneldeltagere forplejning andet

13 Bilag 3 Foreløbigt Regnskab Projektledelse Projektmedarbejdere Beløb inkl. Moms Honorar Budget Morten Bramming Jørgensen 781 timer á 255 kr Sophie Bach Mogensen 7 timer á 255 kr Dorte Dambak 20 timer á 255 kr studentermedhjælp Helena Herminia Henvig, 75 timer á Projektmedarbejdere i alt , Konsulentbistand Klaus Rubin Jeppe Høj Christensen Nicolas Uglebjerg Lauritsen Konsulentbistand i alt , Revision Her kommer ingen udgift 0,00 0, Hjemmeside MCB A/S Grafisk Design , , Markedsføring Markedsføring Reklamika, 2 *1000 postkort 3.455,00 Berlingske Media ,00 Praxis ,73 Radio Klitholm 3.375,00 Kommunikationsafd., Google adwords ,16 Visitkort Lemvig Boghandel 239,70 Markedsføring i alt , Uddannelsesmødet Moderatorer Clement B. Kjersgaard ,00 Clement B. Kjersgaard, transportudg ,52 Blue Art Booking, provision ,50 Niels Krause-Kjær ,52 Blue Art Booking, provision 5.625,00 13

14 Moderatorer i alt , Paneldeltagere Alexander von Oettingen 5.000,00 Ove K. Pedersen 5.000,00 Mads Hermansen 7.192,90 Thomas Aastrup Rømer 4.000,00 Farshad Kholghi inkl. Transport ,48 Sanne Søndergaard ,00 paneldeltagere i alt , Forplejning Kantinen Borgen ,00 Kantinen Borgen, deltagere til betaling ex moms , Forplejning i alt ,00 andet Musik Helge Michno Torben Mamsen Signe Kyhl Michno Julian Hartwig-Hansen Heidi Volsgaard Aske Vang Hansen Sofie Niebuhr Mcqueen Mathias Bøttern Steffensen Studentermedhjælp Helle Støve, 11 timer á Studentermedhjælp Lone Holland Hansen 23,5 timer á Lyd Peter Chapman 4.600,00 Vadskærgård teltudlejning 8.700,00 Biledgaard beklædning, t-shirts 3.418,75 Program 2.180,00 Andet i alt , Indkomne udgifter pr ,

15 Bilag 4 Hej Morten, Tusind tak for en fantastisk dag i Nr. Nissum i lørdags. Jeg fik ikke udfyldt et evalueringsskema, så du får lige mine refleksioner fra køreturen hjem i solnedgangen. Rammerne er helt fantastiske. Det er skønt at diskutere skole og uddannelse i autentiske rammer. De unge mennesker var supersøde og gode til at hjælpe på vej og tage omsprg for os, som skulle finde vej mellem debatterne. Debatterne var fine. Det var rigtig godt med et fagligt indspark, som kunne sætte rammen for den efterfølgende debat. På trods af de rigtig mange deltagere i panelerne, så fungerede debatterne rigtig godt. Også rigtig fint med lange pauser mellem debatterne, hvor man kunne tale videre og netværke med deltagerne. I modsætning til det store folkemøde, så var det dejligt med fokus på skole, som jo er mit særlige interesseområde. Forslag Inviter organisationerne - DLF, BUPL, DANSKE SKOLEELEVER, BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN, KL OG SKOLE OG FORÆLDRE - omkring folkeskolen ind i planlægningen - de har meget at byde ind med omkring aktuelle emner omkring skolen. Flere deltagere. Send invitationen ud til organisationerne, så vi kan sprede det gode budskab i vores netværk. Lad organisationerne lave messestande på gangene, så de kan vise sig selv frem for deltagerne og vær med til at skabe debat. Jeg håber, I holder dampen oppe og har lyst til at arbejde videre, så ses vi gerne til Uddannelsesdebatten 2015 Med venlig hilsen Mette With Hagensen Landsformand Skole og Forældre Kvægtorvsgade 1, 1710 København V, tlf

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

UDDANNELSESDEBATTEN 2015

UDDANNELSESDEBATTEN 2015 Børne- og Undervisningsudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 8, UFU Alm.del Bilag 9 Offentligt Skolebyen Nørre Nissum præsenterer: Program for: UDDANNELSESDEBATTEN

Læs mere

UDDANNELSESDEBATTEN 2015

UDDANNELSESDEBATTEN 2015 Skolebyen Nørre Nissum præsenterer: Program for: UDDANNELSESDEBATTEN 2015 Et folkemøde om uddannelse - Er en folkelig national begivenhed, der hvert år foregår i skolebyen Nørre Nissum. - Sætter hvert

Læs mere

Program for Uddannelsesdebatten 2016 et folkemøde om uddannelse.

Program for Uddannelsesdebatten 2016 et folkemøde om uddannelse. Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 184 Offentligt Skolebyen Nørre Nissum, Lemvig kommune, Region Midtjylland og VIA University College præsenterer: Program for Uddannelsesdebatten

Læs mere

Program for Uddannelsesdebatten 2016 - et folkemøde om uddannelse

Program for Uddannelsesdebatten 2016 - et folkemøde om uddannelse Skolebyen Nørre Nissum, Lemvig kommune, Region Midtjylland og VIA University College præsenterer: Program for Uddannelsesdebatten 2016 - et folkemøde om uddannelse Fokusspørgsmål: Den sociale udfordring

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsdagsorden Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen, Niels Dueholm, Anders

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Program for Uddannelsesdebatten et folkemøde om uddannelse. Årets fokusspørgsmål: Den sociale udfordring hvordan får vi alle med?

Program for Uddannelsesdebatten et folkemøde om uddannelse. Årets fokusspørgsmål: Den sociale udfordring hvordan får vi alle med? Program for Uddannelsesdebatten 2016 - et folkemøde om uddannelse Årets fokusspørgsmål: Den sociale udfordring hvordan får vi alle med? 1 2 Fredag d. 9. september 2016 Sted: Festsalen, VIA University College

Læs mere

Igen i år står alle i Nørre Nissum og omegn på hænder for UDDANNELSESDEBATTEN 2015

Igen i år står alle i Nørre Nissum og omegn på hænder for UDDANNELSESDEBATTEN 2015 4 K og oplev Store Nørd, Sebastian Klein og Anders Lund Madsen på Uddannelsesdebatten. Igen i år står alle i Nørre Nissum og egn på hænder for DEBATTEN 2015 ER DU INTERESSERET I UDDANNELSE? Så k til uddannelsesdebatten

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Alle De Frie Grundskoler til Folkemøde på Bornholm

Alle De Frie Grundskoler til Folkemøde på Bornholm Alle De Frie Grundskoler til Folkemøde på Bornholm Folkemødet på Bornholm i juni slog som hver gang i de forløbne fire år alle tidligere rekorder med over 90.000 besøgende fordelt på de fire dage, det

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbe jde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbe jde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbe jde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Nationalt Samarbejde mod Mobning Hver dag bliver 10.000-vis af skolebørn i Danmark udsat for mobning. Dette er helt uacceptabelt!

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Der er mange myter om erhvervsuddannelser blandt unge i folkeskolens afgangsklasser, der skal til at vælge uddannelse. Myter, der påvirker de unges uddannelsesvalg og derved

Læs mere

REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland

REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland Ungdommens Uddannelsesvejledning Nørreport Centret Nørregade 58, 2. sal 7500 Holstebro Tlf. 9664 3040 Fax 9664 3042 uunvj@uunvj.dk www.uunordvestjylland.dk REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland Torsdag

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Folkemøde-analysen 2013 Gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE.

Folkemøde-analysen 2013 Gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE. Folkemøde-analysen 2013 Gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE.DK Anders Dybdal Kommunikationsrådgiver og ekstern lektor Arbejder primært

Læs mere

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet af workshop for skolebestyrelserne i Stevns Kommune.

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Til stede: Repræsentant for stx/hf: rektor Lars Scheibel, Aarhus Katedralskole Repræsentant for erhvervsgymnasierne (htx og hhx):

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse 1. Inden udgivelsen Møde den gode historie Projektgruppen og sekretariatet holder et møde (tidligt i projektet). På mødet drøftes det, hvordan projektet

Læs mere

Charlotte Linvald blev ansat som ny medarbejder på sekretariatet.

Charlotte Linvald blev ansat som ny medarbejder på sekretariatet. Årsberetning 2014 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Skive Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 69 kulturinstitutioner,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde 15.06.2015 75

Referat af Skolebestyrelsesmøde 15.06.2015 75 Referat af Skolebestyrelsesmøde 15.06.2015 75 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Jagten på den røde tråd

Jagten på den røde tråd Region Midtjylland, Aarhus Universitet, VIA University College og Alexandra Instituttet inviterer til konference Så er det tid at tilmelde sig. Konferencen stiller skarpt på overgangene i uddannelsessystemet

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Hver tiende frygter for jobbet i 2013 Knap en ud af ti beskæftigede frygter for deres job mens hver tredje tror, at det bliver vanskeligt eller umuligt at finde et nyt job på samme

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Ildsjæleuniversitet Tim 6. december 2012 PROFILERING, HJEMMESIDE OG PRESSE

Ildsjæleuniversitet Tim 6. december 2012 PROFILERING, HJEMMESIDE OG PRESSE Ildsjæleuniversitet Tim 6. december 2012 PROFILERING, HJEMMESIDE OG PRESSE 1. HALVLEG Presse og markedsføring Hvad er en god pressehistorie Hvordan kontakter man medierne Hvordan arbejder journalister

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke,

Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke, Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke, Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel.

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 20. juni 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 20. juni 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 20. juni 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Tilbud på bistand til planlægning, gennemførelse og evaluering af beskæftigelsespolitisk

Tilbud på bistand til planlægning, gennemførelse og evaluering af beskæftigelsespolitisk Tilbud 17. august 2008 Tilbud på bistand til planlægning, gennemførelse og evaluering af beskæftigelsespolitisk konference på Djursland Arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs, Udvalget for Job og Erhverv i

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening (DSF)

Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening (DSF) Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening (DSF) d. 16. juni 2015 kl. 17-19 i lokale 16.1.62 Tilstedeværende: Kristian Karlsson, Anna Ilsøe, Asta Breinholt Lund, Alberte Dokkedal, Elisabeth Hultcrantz,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

V E L K O M M E N INTROFORLØB

V E L K O M M E N INTROFORLØB V E L K O M M E N P Å L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M INTROFORLØB Bachelor og merit FEBRUAR 2015 Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at se dig,

Læs mere

Orientering til Folketingets Uddannelsesudvalg vedrørende kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed

Orientering til Folketingets Uddannelsesudvalg vedrørende kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed Orientering til Folketingets Uddannelsesudvalg vedrørende kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed 1. Indledning I notatet redegøres for kampagnen Sammen mod mobning for trivsel,

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde.

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde. DVL Aarhus afdeling Referat fra bestyrelsesmøde den 27. august 2014 TID: den 27. august 2014 kl. 19 22 STED: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C TIL STEDE: Niels Bo Rasmussen, Tommy Pedersen, Lisbet Hallum,

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

KL s uddannelsestræf 2012

KL s uddannelsestræf 2012 1 Ungdomsuddannelse til alle (UTA) Civilisationen er et kapløb mellem uddannelse og katastrofe... Den 26. november 2012, Kl. 9.30-16.00 Arrangementet afholdes i DGI-byens konferencecenter Tietgensgade

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Professor: Derfor taber drengene i skolen

Professor: Derfor taber drengene i skolen 1 1 0 1 Professor: Derfor taber drengene i skolen. aug. 0 0.1 Indland Hverdagen i klasseværelserne, hvor skoleeleverne skal sidde musestille og lytte omhyggeligt efter, passer ganske enkelt bedre til piger

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen. Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30

Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen. Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30 Referat Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen Journalnr.: U0160-7-04-1-13 Ref.: Lene Tetsche Dato: 17. maj 2013 Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30 Sted: Mødeleder:

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar!

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar! Oplæg til skolestart 2009 fra KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederne og Skole og Samfund Fælles viden fælles handling Ja, vi er klar! Regeringen har en målsætning

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området.

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området. Referat af møde i uddannelsesudvalget ved VUC Ringkøbing Skjern d. 9. januar kl. 14.00 på VUC i Skjern, Skolebyen 5. Referat = kursiv Til stede: Viktor Jensen, Susan Bruun, Poul Erik Delfs, Ivan Thomsen,

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Partnerskabsaftaler XXXXXXX XXXXXXXXX Ref.: ANPE Dato: Juni 2013 Partnerskabsaftale mellem xx Kommune og Læreruddannelsen VIA University

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

GENERATION MÅLRETTET?

GENERATION MÅLRETTET? GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse og arbejde KONFERENCE DEN 8. NOVEMBER 2011 GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse

Læs mere

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals Delrapport Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011 Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals 01.08.2011 31.07.2014 Journalnummer: 1-30-76-29-0040-11 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 6. maj 2009 Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Mødet vil finde sted d. 13 maj, 2009 i lokale 407 på studenterhuset. Tidspunktet for mødestart vil være klokken

Læs mere

Referat af møde i digitaliseringspanel for dagtilbudsog grundskoleområdet den 5. april 2013, kl

Referat af møde i digitaliseringspanel for dagtilbudsog grundskoleområdet den 5. april 2013, kl Referat af møde i digitaliseringspanel for dagtilbudsog grundskoleområdet den 5. april 2013, kl. 10.30-13.30 Deltagere fra organisationerne: Poul Sørensen og Nicolas No Larsen, Danmarks Privatskoleforening

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 104 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd fælles med videnskabsministeren - i Folketingets Uddannelsesudvalg.

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013 Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig 20.-21. juni 2013 Deltagere: Medlemmer fra udvalget for Landdistrikter og Øer Hans Chr. Schmidt (V) formand Thomas Danielsen (V) Flemming

Læs mere