Evalueringsrapport af Uddannelsesdebatten 2014 Et folkemøde om uddannelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport af Uddannelsesdebatten 2014 Et folkemøde om uddannelse."

Transkript

1 Evalueringsrapport af Uddannelsesdebatten 2014 Et folkemøde om uddannelse. 1

2 Generelle oplysninger 1 Resumé Hvad var projektets overordnede problemstilling og overordnede emne? Uddannelsesdebatten er en årlig tilbageværende folkelig og national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum den første weekend i oktober. Uddannelsesdebatten er et åbent og gratis arrangement for alle. Uddannelsesdebatten er et folkeligt debatarrangement, som tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. Uddannelsesdebatten arrangeres af Foreningen Skolebyen Nørre Nissum. Medlemmerne er VIA University College Læreruddannelsen & Hf i Nørre Nissum, Fenskær Efterskole, Nørre Nissum Efterskole, Kongensgaard Efterskole og Seniorhøjskolen. Uddannelsesdebatten sætter hvert år et nyt aktuelt fokus på et område inden for det samlede danske uddannelsessystem. Det overordnede fokus område i 2014 var Dannelse vs Kompetence Kompetencer har været højt prioriteret i det sidste årtis uddannelsespolitik er det nu tid til at fokusere på dannelse? Dannelsesbegrebet har til alle tider været under forandring, hvordan ser fremtidens dannelsesbegreb ud? Hvordan vil et nyt dannelsesbegreb tage sig ud i forhold til den internationale uddannelsespolitiske sammenhæng? Hvordan optimerer vi vores velstand gennem uddannelse? Gør vi det ved at uddanne elever med individuelle formelle kompetencer, eller ved at uddanne til en fælles mangfoldig identitet? Er vækstfilosofi og rationaliseringer eneste redskaber i udviklingen af verdens bedste skole? Underordnede temaer: 1. Ungdomsuddannelserne a. Der er brug for flere faglærte. Og flere unge skal have en erhvervsuddannelse, men de vælger forsat de gymnasiale uddannelser. Er det muligt at påvirke de unges valg? b. Hvad skal der til for at flere kommer igennem ungdomsuddannelserne og hvordan sikrer vi, at der er relevante uddannelsesmuligheder til alle - bl.a. gymnasiale ungdomsuddannelser i yderkommunerne om 20 år? c. Vælger de unge de rigtige uddannelser og kan de overhovedet få et job? 2

3 2. Inklusion i grundskolen: a. Hvad stiller vi op med de unge som ikke har de kompetencer som konkurrencestaten efterspørger? b. Hvor er opmærksomheden på de socialt svage? c. Hvis staten skal være for alle borgere, kan man så tillade sig at være en konkurrencestat? 3. Skolereformen: a. Hvilke muligheder skaber den nye reform? b. Hvad er tanken bag reformen? 4. Efterskolen i X-feltet mellem dannelse og arbejdsmarkedet. a. Hvilke kompetencer efterspørger virksomhederne i forhold til deres medarbejdere i fremtiden? b. Når virksomhedsejerne ser i krystalkuglen. Er de kompetencer som eleverne lærer i skolen, de rigtige i forhold det det fremtidige arbejdsmarked? 5. Hvordan skaber vi verdens bedste skole? a. Hvordan skaber vi vækst? 2 Beskriv projektets formål: Hvilket problem skal projektet løse? Uddannelsesdebatten skal brande Skolebyen Nørre Nissum, Lemvig Kommune, Via University College og Region Midtjylland. Uddannelsesdebatten giver svar på de store uddannelsespolitiske spørgsmål. Uddannelsesdebatten formulerer udfordringer og løsninger på fremtidens uddannelser i Danmark. Uddannelsesdebatten samler og formidler viden. 3 Beskriv projektets målgruppe: Uddannelsesdebatten henvendte sig i 2014 til alle med interesse for grundskolen og ungdomsuddannelserne Mere specifikt drejer det sig om: Lærerne og forældre til elever og studerende i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, skoleledere/forstandere/rektorer, ministrene og de uddannelsespolitiske ordførere for området, kommunalpolitikere, de kommunale skolechefer, undervisere på læreruddannelsen, og lærerstuderende. De forskellige interesseorganisationer som KL, Danmarks Lærerforening, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforeningen, Skolelederforeningen, Foreningen Skole og forældre, Autismeforeningen, Grundtvigsk Forum, De Danske skoleelever, m.m 3

4 Der blev sendt en invitation til samtlige interesseorganisationer på området, alle de politiske partier, samt ungdomspartierne, samtlige regionale og lokale politikere i region Midtjylland, samtlige skoleledere i Lemvig, Struer, Holstebro, Skive, Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner, samtlige medlemmer af Vestjysk Lærerforening, DI, DA, Dansk Erhverv, tænketankene DEA, Sophia, Cevea og Cepos, udvalgte uddannelsesforskere på CBS, KU, AAU, Ålborg Universitet, DPU og professionshøjskolerne, samt til HR afdelingen på henholdsvis B&O, Cheminova, Grundfos, Vestas og Danish Crown. Der kom et sted i mellem 800 og 1000 besøgende på hele Uddannelsesdebatten Fordelt nogenlunde ligeligt på kvinder og mænd. Markedsføring: 1. Hjemmeside 2. Annoncering i De Bergske blade, samt lokalaviser i Lemvig, Struer, Thisted, Holstebro, Skive, Viborg, Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner. 3. Artikler i de Bergske blade 4. Radiointerview på P4 Midt vest 5. Live interview på TV2 Midt vest. 6. Radioreklame på Radio Klitholm 7. Biografreklamer i Lemvig, Struer og Holstebro, samt i X-busser. 8. Google adwords, Facebook og Twitter. 9. Uddeling af postkort til alle skoler i Vestjylland, samt til privat personer på gågaden i Holstebro og Lemvig. 10. Enkelte debattører skrev om Uddannelsesdebatten 2014 på de sociale medier. (se mere i bilag 1) 4 Beskriv projektets resultater: Hvilke resultater har projektet nået? Uddannelsesdebatten 2014 formåede at skabe opmærksomhed om uddannelserne og parterne i projektet Skolebyen Nørre Nissum, Lemvig Kommune, Via University College og Region Midtjylland blev også tydeligvis eksponeret. Grundet den store omtale at Uddannelsesdebatten formåede vi at tiltrække følgende personer til div. paneldebatter: Bertel Haarder (V) Ove Kaj Petersen (CBS) Kenneth Iversen (Tidligere direktør Unimerco) Lars Dohn (Ø) Hans Henrik Knoop (DPU) Helle Krogsgaard (Efterskole Foreningen ) Thomas Rømer (DPU) Peter Bendix (Friskoleforeningen) Torben Roswall (VIA) Peter Fogde Mikkelsen (Skolelederforeningen) Mads Hermansen, Jane Torp Bodilsen (DLF) Lisbeth Trinskjær (Højskoleforeningen) Annette Lind (S) Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Mette With Hagensen (Skole- og forælder) Heidi Thamestrup (Autismeforeningen) Peter Nørgaard (direktør Creativ Compagny) Bjarne Lundage Jensen (Efterskoleforeningen) Erik Falck Damborg (Dansk Metal) Uffe Rostrup (FSL) Jan Coermann (Flakkenbjerg Efterskole) Alexander Von Oettingen (UCsyd) Erik Flyvholm (Borgmester) Harald Mikelsen (rektor i VIA), Sten Jacobsen (Struer Kommune) Niels Kirk (Fenskær Efterskole),Ole Zinch (Cheminova) m.m. 4

5 Generel stor tilfredshed omkring uddannelsesdebatten blandt de adspurgte og i endnu højere grad en tilkendegivelse af, at de adspurgte kunne finde på at deltage i Uddannelsesdebatten igen i fremtiden (Se bilag vurdering af Uddannelsesdebatten 2014). Se bilag 1 og 4 for yderlige info 5 Beskriv de centrale aktiviteter i projektet: Fredag den 3/10 blev der i form af paneldebatter bestående af repræsentanter fra politiske partier, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og dansk erhvervsliv diskuteret Tre konkrete udfordringer vedr. ungdomsuddannelserne. 1. Der er brug for flere faglærte, og flere unge skal have en erhvervsuddannelse! % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Moderator på dagen var Clement Kjersgaard. Lørdag den 4/10 blev der i form af paneldebatter bestående af repræsentanter fra de politiske partier, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og dansk erhvervsliv i anledningen af 200 året for den danske skole diskuteret følgende problemstillinger: 1. Folkeskolens formålsparagraf 2. Inklusion 3. Skolereformen 4. Efterskolen i X-feltet mellem dannelse og arbejdsmarkedet 5. Hvordan skaber vi verdens bedste skole? Moderatorerne på diskussionerne vedr. punkt 1. og 5. var Clement Kjersgaard, Niels Krause-Kjær på punkt 2. og 3. samt Christine Sestoft (Efterskoleforeningen) på punkt. 4. Moderatorerne Clement Kjersgaard og Niels Krause-Kjær skabte en professionalisme over arrangementet. De to ordstyrere var gode til at inddrage de forskellige debattører i debatterne. Paneldebatterne var placeret på henholdsvis VIA University College Læreruddannelses & Hf i Nørre Nissum, Fenskær Efterskole, Kongensgaard Efterskole og Nørre Nissum Skole. Antallet af paneldebattører var for mange. Enkelte debatter havde op til 12 medvirkende. Det store antal af debattører gjorde, at flere følte det svært at komme til orde. Evalueringen er derfor fremadrettet ikke at engagere flere end 6 debattører til de enkelte debatter. Før hver debat var der 30 min. Oplæg om emnet. 1. Ove Kaj Pedersen Professor ved CBS - om det fremtidige uddannelsessystem, inden debatten om folkeskoleparagraffen. 2. Psykolog Lene Metner om inklusion inden debatten om samme emne 3. Lektor Alexander Von Oettingen om dannelse inden debatten om efterskolen i x-feltet mellem dannelse og arbejdsmarkedet. 4. Uddannelsesleder Annette Roed læreruddannelsen i århus- om skolereform 5

6 Uddannelsesdebatten 2015 kan med fordel placeres udelukkende i området omkring VIA University College Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum. Det vil gøre det mere overskueligt for publikum at bevæge sig rundt mellem debatterne. Organisationer som Skole & Forældre, Friskoleforeningen, Efterskoleforeningen og Vestjysklærerforening er interesserede i at indgå i partnerskaber, hvor de får lov til at arrangere diskussioner. Elevorganisationerne skal tænkes ind i næste program 6 Beskriv om de opstillede mål i ansøgningen for succes er opnået: Hvordan er der foretaget måling af om målene er nået? Gennem observationer og evalueringsskemaer. Se bilag for yderlig information. Hvem har foretaget målingen og vurderet denne? Målingerne er foretaget at Uddannelsesdebattens sekretariat. 7 Beskriv plan for forankring af projektet: Der er oprettet et sekretariat bestående af en projektleder, en projektmedarbejder samt en studentermedhjælper. Der er desuden nedsat en administrativ og arbejdende styregruppe bestående af Svend Aage Povlsgaard Uddannelsesleder ved Via University College læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum, og formand for foreningen Skolebyen Nørre Nissum, Uddannelseschef Elsebeth Jensen VIA læreruddannelser, Ole Pedersen direktør for Familie og Kultur i Lemvig Kommune samt Pia Fabrin vickontorchef ved Vækstforum og uddannelse i Region Midtjylland. Styrergruppens medlemmer bidrager bl.a. med medarbejdere fra deres respektive organisationer ind i projektet. Forankringen af sekretariatet har medført at der kan arbejdes kontinuerligt med Uddannelsesdebatten, samt sikre at der løbende foretages justeringer samt evaluering af processen. Der er i regnskabet et overskud på i alt kr. Disse midler overføres til Uddannelsesdebatten således at sekretariatet kan arbejde videre. Det er afgørende at Uddannelsesdebatten 2015 kommer tideligt i gang. Erfaringen fra 2014 er den at vi manglede tid. 8 Beskriv om viden om projektets eksistens og/eller resultater er videregivet til andre: Der er blevet sendt information og invitation til en lang række af forskellige interessenter indenfor uddannelsessektoren bl.a. Skolen i 200 år, tænketankene DEA, Sophia, CEVEA og Cepos, interesseorganisationer som DLF, DI, DA, LO, FOA, m.m. ministerier, politiske partier, debattører, meningsdannere, journalister, forskere, universiteter, professionshøjskoler, ungdomsuddannelser, skoleledere, kommuner, m.m. 6

7 Der blev udsendt en pressemeddelelse om Uddannelsesdebatten torsdag den 25/9. I perioden fra marts til oktober 2014 har der været artikler om Uddannelsesdebatten i de bergske blade den 25/2, 27/8, 23/9, 29/9, 30/9, 4/10 og 6/10, friskole bladet nr. 6 den oktober, på P4 Midt Vest har haft indslag den 28/4 og 15/9 i deres morgen radio, Radio Klitholm sendte den 22/9 et indslag om arrangementet og TV Midt Vest lavede et direkte indslag den 3. og 4. oktober, 9 Øvrige forhold: Se de vedhæftede bilag. 10 Konklusion Tilsyneladende er der med Uddannelsesdebatten 2014 blevet dannet et fornuftigt grundlag for en tilbagevendende begivenhed, i kraft af de overvejende positive evalueringer af Uddannelsesdebatten og hvorvidt folk vil anbefale Uddannelsesdebatten til andre i fremtiden. (se bilag 1) Tilbagemeldingerne vedrørende hvor respondenterne har stiftet bekendtskab med Uddannelsesdebatten, bør indgår i fremtidige overvejelser for hvordan man evt. vil markedsføre Uddannelsesdebatten fremadrettet. (se bilag 1) Tilbagemeldingerne vedrørende hvilke faktorer som har tiltrukket respondenterne til Uddannelsesdebatten 2014, viser at det hovedsageligt er debatterne og foredragene som har tiltrukket respondenterne. Dette kan inddrages i en diskussion om det fremtidige indhold for Uddannelsesdebatten, hvis denne skal gentages til næste år. (se bilag 1) 11 Anbefalinger til Uddannelsesdebatten Den 2. og 3. oktober 2015 (første weekend i oktober) Sted: Skolebyen Nørre Nissum. Overskud på i alt kr. i regnskabet overføres til Uddannelsesdebatten 2015, således at sekretariatet kan arbejde videre. Afgørende at Uddannelsesdebatten 2015 kommer tideligt i gang. Erfaringen fra 2014 er den at vi manglede tid. Den administrative og arbejdende styrergruppen bestående af Svend Age Povlsgaard, Elsebeth Jensen, Ole Pedersen og Pia Fabrin fortsætter uændret. Projektledelsen foretages af Morten Bramming. Uddannelsesdebatten 2015 kan med fordel placeres udelukkende i området omkring VIA University College Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum. Det vil gøre det mere overskueligt for publikum at bevæge sig rundt mellem debatterne. Organisationer som Skole & Forældre, Friskoleforeningen, Efterskoleforeningen, Skolelederforeningen og Vestjysklærerforening er interesserede i at indgå i partnerskaber, hvor de får lov til at arrangerer diskussioner. (se bilag 4) 7

8 Elevorganisationerne skal tænkes ind i næste program. Uddannelsesdebatten 2015 har følgende overordnede fokus: Overgange i det samlede uddannelsessystem Følgende emner skal diskuteres: 1. Førskoleområdet 2. Skolereformen Et år efter. 3. Erhvervsskolereformen: 4. Efterskolen i feltet mellem dannelse og uddannelse 5. Lærer - og pædagoguddannelse kompetencer eller dannelse. Målgruppe: Uddannelsesdebatten henvender sig i 2015 til alle med interesse for førskoleområdet, grundskolen, ungdomsuddannelser og lærer- og pædagoguddannelsen. Mere specifikt drejer det sig om: 1. Pædagoger og forældre til børn i dag intuitioner, Lærere og forældre til elever i grundskolen og ungdomsuddannelser, skoleledere/forstandere, rektorer, ministrene og de uddannelsespolitiske ordførere for området, kommunalpolitikere, de kommunale skolechefer, og undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen samt lærer- og pædagogstuderende, 2. Desuden vil de forskellige interesseorganisationer som BUPL, Danmarks Lærerforening, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforeningen, Skole og forældre, GL, KL, DI, DA, m.m, også blive inviteret. Et tættere samarbejde kommunerne i mellem. De årlige møder i de forskellige pædagogiske udvalg skal placeres her. Der ved sikre vi alt der er flere besøgende. Moderatorerne Clement Kjersgaard og Niels Krause-Kjær skal hyres igen. De sikrer en professionalisme. 8

9 Bilag 1 Evalueringsskemaer Ved Uddannelsesdebatten 2014 blev der udarbejdet et evalueringsskema som blev uddelt løbende både fredag og lørdag. Over de to dage blev der indsamlet 88 gyldige evalueringer. Resultaterne 1 af disse evalueringer vil blive præsenteret i det følgende afsnit. Resultater I evalueringsskemaerne blev respondenterne bedt om at vurdere uddannelsesdebatten på en skala fra 1 til 5 hvor 5 er bedst, samt hvor sandsynligt det var at de vil anbefale Uddannelsesdebatten til andre i fremtiden, igen på en skala fra 1 til 5. Resultaterne af disse kan ses i den nedestående tabe. 1 (Værst) (Bedst) Gennemsnit Bedømmelse af Uddannelsesdebatten ,3 Sandsynlighed for anbefaling til andre ,4 Overordnet set så viser evalueringerne at der generelt er en høj tilfredshed blandt de adspurgte, blandt andet så viser evalueringsskemaerne at den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 4,3. 60 Bedømmelse af Uddannelsesdebatten (Værst) (Bedst) Bedømmelse af Uddannelsesdebatten Den gennemsnitlige score over sandsynligheden for at respondenterne ville anbefale Uddannelsesdebatten ligger på 4,4. 1 Det udarbejdede data kan findes i følgende bilag; Grafisk repræsentation af Evalueringer, Hvad tiltræk dig til Uddannelsesdebatten (Dummies), Hvor har du stiftet bekendtskab med UD (Dummies), koder for variabler og Spørgeskemaer alder, køn, deltager dage, vurdering af UD, anbefaling. 9

10 Sandsynlighed for anbefaling til andre Sandsynlighed for anbefaling til andre 0 1 (Værst) (Bedst) Som man kan se, er der her en overvægt blandt de respondenter hvoriblandt det er meget sandsynligt at de vil anbefale Uddannelsesdebatten til andre. Det er dog værd at bemærke, at der også var flere som angav scoren 1 (meget usandsynligt at man vil anbefale Uddannelsesdebatten til andre), der er dog noget som tyder på at nogle af disse respondenter har angivet denne værdi forkert, eftersom de fleste af dem som har angivet værdien 1, generelt har vurderet uddannelsesdebatten godt. Dette er illustreret i den nedestående tabel, som viser hvordan de respondenter som har angivet det som værende meget usandsynligt, at de vil anbefale Uddannelsesdebatten til andre, har vurderet Uddannelsesdebatten generelt. Meget Usandsynligt 1,00 Bedømmelse af 1 1 Uddannelsesdebatten Total 6 I evalueringsskemaerne angav de adspurgte desuden hvor de havde stiftet bekendtskab med Uddannelsesdebatten I dette spørgsmål har respondenterne haft mulighed for at sætte kryds ved flere forskellige kategorier. De enkelte svarmuligheder er derefter blevet kodet som dummie variabler (se evt. bilag Hvor har du stiftet bekendtskab med UD (Dummies) og koder for variabler ). Resultaterne viser, at det især er fra aviser (annoncer og artikler), venner/bekendte, internettet og igennem direkte invitationer at folk har stiftet bekendtskab med Uddannelsesdebatten De som har angivet andet er primært folk som har hørt om Uddannelsesdebatten 2014 igennem studiet eller arbejdet. 10

11 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Hvor har du stiftet bekendtskab med uddannelsesdebatten 2014? Hvor har du stiftet bekendtskab med uddannelsesdebatten 2014? Afslutningsvis blev respondenterne adspurgt om hvad der havde tiltrukket dem til Uddannelsesdebatten 2014, her angav langt størstedelen at de var kommet for at høre foredragene og debatterne. 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Hvad tiltræk dig til Uddannelsesdebatten 2014? Hvad tiltræk dig til Uddannelsesdebatten 2014? Korrelationer Der er gennemført korrelationer på sammenhængen i mellem enkelte variabler. Der er næsten ingen forskel imellem hvordan uddannelsesdebatten vurderes af forskellige aldersgrupper. Der er dog en lille tendens som viser at yngre respondenter har vurderet Uddannelsesdebatten lidt bedre end de ældre respondenter, denne sammenhæng er dog ikke signifikant. Respondenter som har angivet at de deltog begge dage har, ikke overraskende, vurderet Uddannelsesdebatten 2014, bedre end dem som har angivet at de kun har deltaget én dag. Forskellen er dog ikke særlig markant. Kritik Grundet metoden for dataindsamlingen, udfyldte mange deltagere dette skema inden de havde overværet det fulde program, hvilket er en metodisk svaghed. Omvendt så gør Uddannelsesdebattens nuværende struktur (deltagerne kan komme og gå som de lyster), det svært at gennemføre en evaluering, som ikke vil være påvirket af mindre metodiske svagheder. 11

12 Bilag 2 Budget. Projektledelse Budget Projektmedarbejdere Konsulentbistand Revision Markedsføring Hjemmeside Markedsføring Uddannelsesmødet Moderatorer Paneldeltagere forplejning andet

13 Bilag 3 Foreløbigt Regnskab Projektledelse Projektmedarbejdere Beløb inkl. Moms Honorar Budget Morten Bramming Jørgensen 781 timer á 255 kr Sophie Bach Mogensen 7 timer á 255 kr Dorte Dambak 20 timer á 255 kr studentermedhjælp Helena Herminia Henvig, 75 timer á Projektmedarbejdere i alt , Konsulentbistand Klaus Rubin Jeppe Høj Christensen Nicolas Uglebjerg Lauritsen Konsulentbistand i alt , Revision Her kommer ingen udgift 0,00 0, Hjemmeside MCB A/S Grafisk Design , , Markedsføring Markedsføring Reklamika, 2 *1000 postkort 3.455,00 Berlingske Media ,00 Praxis ,73 Radio Klitholm 3.375,00 Kommunikationsafd., Google adwords ,16 Visitkort Lemvig Boghandel 239,70 Markedsføring i alt , Uddannelsesmødet Moderatorer Clement B. Kjersgaard ,00 Clement B. Kjersgaard, transportudg ,52 Blue Art Booking, provision ,50 Niels Krause-Kjær ,52 Blue Art Booking, provision 5.625,00 13

14 Moderatorer i alt , Paneldeltagere Alexander von Oettingen 5.000,00 Ove K. Pedersen 5.000,00 Mads Hermansen 7.192,90 Thomas Aastrup Rømer 4.000,00 Farshad Kholghi inkl. Transport ,48 Sanne Søndergaard ,00 paneldeltagere i alt , Forplejning Kantinen Borgen ,00 Kantinen Borgen, deltagere til betaling ex moms , Forplejning i alt ,00 andet Musik Helge Michno Torben Mamsen Signe Kyhl Michno Julian Hartwig-Hansen Heidi Volsgaard Aske Vang Hansen Sofie Niebuhr Mcqueen Mathias Bøttern Steffensen Studentermedhjælp Helle Støve, 11 timer á Studentermedhjælp Lone Holland Hansen 23,5 timer á Lyd Peter Chapman 4.600,00 Vadskærgård teltudlejning 8.700,00 Biledgaard beklædning, t-shirts 3.418,75 Program 2.180,00 Andet i alt , Indkomne udgifter pr ,

15 Bilag 4 Hej Morten, Tusind tak for en fantastisk dag i Nr. Nissum i lørdags. Jeg fik ikke udfyldt et evalueringsskema, så du får lige mine refleksioner fra køreturen hjem i solnedgangen. Rammerne er helt fantastiske. Det er skønt at diskutere skole og uddannelse i autentiske rammer. De unge mennesker var supersøde og gode til at hjælpe på vej og tage omsprg for os, som skulle finde vej mellem debatterne. Debatterne var fine. Det var rigtig godt med et fagligt indspark, som kunne sætte rammen for den efterfølgende debat. På trods af de rigtig mange deltagere i panelerne, så fungerede debatterne rigtig godt. Også rigtig fint med lange pauser mellem debatterne, hvor man kunne tale videre og netværke med deltagerne. I modsætning til det store folkemøde, så var det dejligt med fokus på skole, som jo er mit særlige interesseområde. Forslag Inviter organisationerne - DLF, BUPL, DANSKE SKOLEELEVER, BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN, KL OG SKOLE OG FORÆLDRE - omkring folkeskolen ind i planlægningen - de har meget at byde ind med omkring aktuelle emner omkring skolen. Flere deltagere. Send invitationen ud til organisationerne, så vi kan sprede det gode budskab i vores netværk. Lad organisationerne lave messestande på gangene, så de kan vise sig selv frem for deltagerne og vær med til at skabe debat. Jeg håber, I holder dampen oppe og har lyst til at arbejde videre, så ses vi gerne til Uddannelsesdebatten 2015 Med venlig hilsen Mette With Hagensen Landsformand Skole og Forældre Kvægtorvsgade 1, 1710 København V, tlf

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Igen i år står alle i Nørre Nissum og omegn på hænder for UDDANNELSESDEBATTEN 2015

Igen i år står alle i Nørre Nissum og omegn på hænder for UDDANNELSESDEBATTEN 2015 4 K og oplev Store Nørd, Sebastian Klein og Anders Lund Madsen på Uddannelsesdebatten. Igen i år står alle i Nørre Nissum og egn på hænder for DEBATTEN 2015 ER DU INTERESSERET I UDDANNELSE? Så k til uddannelsesdebatten

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Folkemøde-analysen 2013 Gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE.

Folkemøde-analysen 2013 Gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE. Folkemøde-analysen 2013 Gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE.DK Anders Dybdal Kommunikationsrådgiver og ekstern lektor Arbejder primært

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Det mener aktørerne om EUD-reformen

Det mener aktørerne om EUD-reformen Det mener aktørerne om EUD-reformen Af Camilla Kongsted 25. februar 2014 kl. 10:20 REFORM: Efter flere måneders forhandlinger faldt reformen af erhvervsuddannelserne på plads mandag aften. Se her, hvad

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006 Unges uddannelsesvalg Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 august 2006 Indhold Metode Hovedkonklusioner Tabeller Spørgeskema Metode Hovedkonklusioner

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar!

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar! Oplæg til skolestart 2009 fra KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederne og Skole og Samfund Fælles viden fælles handling Ja, vi er klar! Regeringen har en målsætning

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980 Museumsredegørelsens gennemførelse Kulturstyrelsen har præciseret de hovedproblemstillinger, der følger af museumsredegørelsens gennemførelse. Det drejer sig ud over tidsplanen om modeller for varetagelse

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB V E L K O M M E N PÅ LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM TUTORERNE INTROFORLØB Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at møde dig, og til at

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere