VÆRD AT VIDE - om efterløn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRD AT VIDE - om efterløn"

Transkript

1 VÆRD AT VIDE - om efterløn

2 I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet, at du snart vil på efterløn, eller allerede er på efterløn. Der er derfor noget, som vi slet ikke skriver om i denne brochure. Vi skriver ikke noget om de ændrede efterlønsregler, der tidligst er gældende for årgang 1956, samt yngre årgange. Vi skriver ikke om reglerne for, hvor længe du skal være medlem og betale efterlønsbidrag, hvis du er født den 1. januar 1959 eller senere. Vi skriver ikke om fortrydelsesordningen, der giver mulighed for at fortryde et nej til at betale efterlønsbidrag. Vi kan dog lige nævne, at muligheden kun gælder for dig, der er født den 1. juli 1960 eller senere og opfylder en række betingelser. Du skal kontakte Ase og tilmelde dig denne særlige ordning senest den dag, hvor du fylder 47 år. Det betaler sig at tilmelde sig så hurtigt som muligt.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Betingelser for efterløn 4 Efterlønsbeviset - Det gyldne bevis 7 Beregning af efterlønssats 10 Pensioner 12 Efterløn med lønmodtagerarbejde 16 Nedsat fradrag ved lav timeløn 18 Efterløn med selvstændig virksomhed 20 Andre fradrag i efterlønnen 27 Slut på efterløn 30 Skattefri præmie 31 Vigtigt for alle 33

4 BETINGELSER FOR EFTERLØN Efterlønsalder Årgang Efterlønsalder Folkepensionsalder 1953 og ældre halvår ½ 65½ 2. halvår halvår ½ 66½ 2. halvår Medlemskab og efterlønsbidrag Mulighed 1: Du skal have været medlem i 20 år inden for de seneste 25 år og uafbrudt fra den 1. april Du skal have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april Mulighed 2: Er du født senest den 29. februar 1952, kan du også opfylde kravet om medlemskab ved at have været uafbrudt medlem fra den 31. marts Du skal have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april Der gælder andre regler for medlemmer, der er født den 1. januar 1959 eller senere. Skriftlig ansøgning Du skal søge skriftligt om efterløn. Der findes en særlig ansøgningsblanket, du kan få hos Ase. Du kan tidligst få efterløn fra den dag, hvor Ase har modtaget din ansøgning om efterløn. Et efterlønsbevis er altså ikke tilstrækkeligt til at få efterløn. Vi skal have en speciel ansøgning fra dig om, at du vil på efterløn. Se i øvrigt om efterlønsbeviset på side 7. Beskæftigelseskrav Du skal have haft arbejde uden offentlig støtte i 1924 timer (svarer til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse) inden for de seneste tre år. Kun arbejde i perioder med medlemskab af en a-kasse tæller med til dette beskæftigelseskrav. Alle indberettede arbejdstimer som lønmodtager kan tælle med til beskæftigelseskravet. Der skal dog være tale om arbejde på almindelige løn- og arbejdsvilkår (typisk overenskomstmæssige vilkår). 4

5 Selvstændig virksomhed tæller kun med til beskæftigelseskravet, hvis du arbejder over 30 timer om ugen i virksomheden. Disse uger tæller som 37 timer, uanset hvor meget du har arbejdet. Når vi skal vurdere, om du har arbejdet i virksomheden i mere end 30 timer pr. uge, tager vi hensyn til mange ting: Virksomhedens branche, åbningstid, antal ansatte, omsætning, dine arbejdsopgaver mv. I uger, hvor selvstændig virksomhed tæller med til beskæftigelseskravet, tæller arbejde som lønmodtager ikke med. Der gælder særlige regler, hvis du har haft arbejde i et EØS-land, Schweiz, Grønland eller på Færøerne eller overgår til efterløn fra dagpenge eller har været på dagpenge så længe, at du har mistet dagpengeretten, og det er sket, efter du er fyldt 50 år. Lønmodtagere må fortsat arbejde Er du lønmodtager, behøver du ikke holde op med at arbejde, fordi du skal på efterløn. Men dine indberettede løntimer medfører fradrag i efterlønnen, se side 16. Selvstændige skal ophøre eller nedtrappe Du skal som selvstændig erhvervsdrivende kunne dokumentere at være endeligt ophørt med din virksomhed. Eller også skal du kunne dokumentere at have nedtrappet arbejdstiden i virksomheden. Der gælder et særligt regelsæt om de betingelser, du skal opfylde for at blive anset for endeligt ophørt. Du skal som hovedregel have solgt, afviklet eller bortforpagtet virksomheden. Er der tale om bortforpagtning, skal aftalen normalt være gensidig uopsigelig i 5 år. Du kan læse nærmere om ophørsreglerne i Ases brochure Værd at vide når du ophører med din virksomhed Der er også visse muligheder for at udtræde af en virksomhed, som du har drevet sammen med din ægtefælle eller medejere. Disse muligheder kan du læse om i Ases brochure Udtræden af virksomhed. Hvis du vil nedtrappe arbejdet i din virksomhed og samtidig få efterløn, kan du læse om betingelserne her i brochuren på side 20. OBS! Ases brochurer finder du på på ase.dk under brochurer 5

6 Til rådighed for arbejdsmarkedet Den dag, hvor du går på efterløn, skal du kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at du ikke må være syg. Har du fået et efterlønsbevis, mens du var rask, kan du dog godt komme på efterløn senere, selvom du er blevet syg. Se om efterlønsbeviset på næste side. Når du først er på efterløn, behøver du ikke længere at kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du beholder derfor din efterløn, selvom du bliver syg. Ikke få sociale pensioner Du kan ikke få efterløn, hvis du får en social pension. Der er dog mulighed for at få invaliditetsydelse samtidig med efterløn. Bopælskrav Du kan få udbetalt efterløn, selvom du har taget bopæl i et andet EØS-land (EUlandene, Norge, Island og Liechtenstein), Schweiz, Grønland eller på Færøerne. Hvis du har konkrete planer om at benytte denne mulighed, bør du kontakte Ase i god tid, inden du rejser. Pensionsoversigt Vi skal have oplysninger om alle de pensionsaftaler, du har. Dine pensioner vil måske medføre fradrag i din efterløn læs mere om det på side 12. 6

7 DET GYLDNE BEVIS Du kan få et efterlønsbevis, når du har nået efterlønsalderen, der er gældende for din årgang. Se side 4. Efterlønsbeviset giver meget store fordele. Det gælder, uanset om du senere vil på efterløn, eller om du vil arbejde, til du når folkepensionsalderen. NB! Vil du på efterløn, den dag du når efterlønsalderen, skal du ikke have et efterlønsbevis. Du skal i stedet sørge for, at vi har din skriftlige ansøgning om efterløn senest den dag, hvor du når efterlønsalderen. OBS! Vil du på efterløn, skal du sende en ansøgning om efterløn. Et efterlønsbevis er ikke tiltstrækkeligt, når du vil på efterløn. Betingelserne for at få efterlønsbevis Du skal som udgangspunkt opfylde alle betingelserne for at gå på efterløn (se side 4) Men der er dog 3 betingelser, du ikke behøver at opfylde: Du må godt modtage social pension (førtidspension), hvis du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må godt have bopæl i lande uden for EØS-området. Er du selvstændig erhvervsdrivende, behøver du ikke være ophørt med din virksomhed eller have nedtrappet arbejdet i virksomheden. Du får brev fra Ase om beviset En uge inden du når efterlønsalderen, får du brev fra Ase om beviset. Du bliver kun kontaktet, hvis du har været medlem og betalt efterlønsbidrag længe nok til at kunne få efterløn. I brevet beder vi dig om at udfylde en eller to blanketter, der er vedlagt. Det er vigtigt, at du svarer inden for den frist, der står i brevet. Ellers kan du miste nogle kostbare rettigheder. Fristen er på 3 måneder fra den dag du har ret til efterløn. Når vi har fået dit svar, kan vi afgøre, om du kan få et efterlønsbevis. Derfor er beviset gyldent Der er mange gode grunde til at få et efterlønsbevis. Du kan ikke undgå at tjene penge på at få beviset. Det gælder også, selv om du ikke vil på efterløn. 7

8 Spar ca kr. om året Når du har fået efterlønsbeviset, skal du ikke længere betale den del af kontingentet, der hedder efterlønsbidrag. Det betyder en årlig kontingentbesparelse på kr. (2015-tal). Når vi har sendt dig beviset, får du også de efterlønsbidrag tilbage, som du har betalt fra den dag, hvor du har ret til beviset. Sikring af efterløn ved sygdom Når du har fået efterlønsbeviset, kan du senere gå på efterløn, selvom du i mellem tiden er blevet syg. På denne måde er efterlønsbeviset en gratis sygeforsikring. Du skal dog opfylde alle andre betingelser for at kunne gå på efterløn den dag, du ønsker at overgå. Bl.a. skal du opfylde kravet om at have 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 3 år. Sikring af sats Når du får efterlønsbeviset, kan du vælge at få en satsgaranti. Det vil være en garanti for, at du mindst får den efterlønssats, du havde ret til, da beviset blev udstedt. 2-års-reglen Hvis du opfylder 2-års-reglen er der ekstra fordele ved efterlønsbeviset, uanset om du vil på efterløn eller bare arbejde videre. Sådan opfylder du 2-års-reglen For at opfylde 2-års-reglen skal du opfylde alle følgende 4 punkter; have haft efterlønsbeviset i mindst 2 år, tidligst gå på efterløn 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og siden du fik dit efterlønsbevis og inden du eventuelt går på efterløn have arbejdet som lønmodtager og fået indberettet timer på almindelige løn- og arbejdsvilkår eller som selvstændig i mere end 30 timer om ugen i sammenlagt to år. Du skal bo og arbejde i Danmark, i et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller på Færøerne. 8

9 Skattefri præmie Når du har fået et efterlønsbevis og bagefter har opfyldt 2-års-reglen, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie ved at fortsætte med at arbejde. Du kan få op til kr. (2015-tal) i præmie, når du når folkepensionsalderen. Se mere om den skattefri præmie på side 31. Højere maksimumsats og færre fradrag for pensioner Når du har fået et efterlønsbevis og bagefter har opfyldt 2-års-reglen, får du 2 yderligere fordele, når du søger om efterløn: Maksimum for efterlønssatsen hæves fra 91 pct. af dagpengenes maksimum til 100 pct. af dagpengenes maksimum. Det er en forhøjelse fra kr. til kr. om året (i 2015-tal). Kapitalpension, ratepension, livrenter og en række andre pensioner medfører ikke fradrag i efterlønnen. Der sker kun fradrag i efterlønnen for de pensioner, som en arbejdsgiver har bidraget til, og som udbetales løbende i efterlønsperioden. Se om pensioner på side 12. Efterlønsbevis digitalt Nu har du også mulighed for, at få dit efterlønsbevis på Mit Ase. Ase er blandt de a-kasser, der er nået længst med digitaliseringen af medlemsservicen. Du kan derfor på vores hjemmeside ase.dk under punktet Mit Ase - hurtigt og nemt få klaret de fleste ting, du skal som medlem. Når du beder om et efterlønsbevis digitalt, slipper du for de generelle spørgsmål, der er på de papirerklæringer, der ellers skal udfyldes. På Mit Ase er erklæringerne dynamiske, hvilket vil sige, at spørgsmålene afhænger af dit forudgående svar. Du kan derfor kun blive stillet spørgsmål, der er relevante for dig, og som er nødvendige for, at vi kan udstede dit efterlønsbevis. Vi anbefaler, at du tilmelder dig den digitale postordning, så du kan få dit efterlønsbevis digitalt. 9

10 BEREGNING AF EFTERLØNSSATS Der er to satser for højeste efterløn. Der er desuden regler om, hvordan din sats skal beregnes. Reglerne om beregning af sats er forskellige for lønmodtagere og selvstændige. Højeste efterløn Den højeste efterløn er som udgangspunkt på 91 pct. af dagpengenes maksimum. Det giver kr. om året (2015-tal). Men hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder 2-års-reglen, se side 8, hæves den højeste efterløn til 100 pct. af dagpengenes maksimum. Det giver kr. om året (2015-tal). Satsen for lønmodtagere Som lønmodtager beregnes din efterlønssats som hovedregel på baggrund af den indberettede løn i din seneste beskæftigelse af 3 måneders/12 ugers varighed. Du får 90 pct. af din hidtidige lønindtægt efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag. Du kan dog ikke få mere end den højeste efterløn. Satsen som selvstændig Som selvstændig beregnes din efterlønssats som hovedregel på grundlag af virksomhedens overskud i de to bedste af de seneste fem hele regnskabsår. Du får 90 pct. af det gennemsnitlige overskud før renter, men efter afskrivninger og fradrag for arbejdsmarkedsbidrag. Du kan dog ikke få mere end den højeste efterløn. Der er en fast sats. Den giver kr. om året (2015-tal). Men den kan du kun få, hvis en række betingelser er opfyldt. Du kan læse nærmere om reglerne for beregning af satsen til selvstændige i Ases brochure Værd at vide når du ophører med din virksomhed. 10

11 Lavere efterløn ved tidligere deltidsforsikring Som medlem af en a-kasse kan du være fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. I Ase kan du kun være fuldtidsforsikret. Men har du tidligere været deltidsforsikret medlem af en anden a-kasse, kan det få betydning for, hvor meget du kan få i efterløn. Selvom du tidligere har været deltidsforsikret, vil din højeste efterløn, være den, der gælder fuldtidsforsikrede (se tallene i afsnittets indledning), hvis du har været fuldtidsforsikret i 10 år inden for de seneste 15 år og i de seneste 52 uger. Kan du ikke opfylde denne betingelse den dag, hvor du går på efterløn, kan du kun få op til den højeste efterløn for deltidsforsikrede. Det giver kr. om året (2015-tal). Men hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder 2-årsreglen, hæves den højeste efterløn for deltidsforsikrede til kr. om året (2015-tal). 11

12 PENSIONER Sociale pensioner Du kan ikke få efterløn, hvis du får en social pension (fx førtidspension). Der er dog mulighed for at få invaliditetsydelse samtidig med efterløn. Hvis du søger om social pension, skal du meddele det til Ase. ATP Hvad du får udbetalt fra ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension), medfører ikke fradrag i din efterløn. Sådan opfylder du 2-års-reglen For at opfylde 2-års-reglen skal du opfylde alle følgende 4 punkter; have haft efterlønsbeviset i mindst 2 år, tidligst gå på efterløn 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, ikke have været på delpension og siden du fik dit efterlønsbevis og inden du eventuelt går på efterløn have arbejdet som lønmodtager og fået indberettet timer på almindelige løn- og arbejdsvilkår eller som selvstændig i mere end 30 timer om ugen i sammenlagt to år. Du skal bo og arbejde i Danmark, i et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller på Færøerne. Pensioner, som en arbejdsgiver har bidraget til Pensioner, som en arbejdsgiver har bidraget til, og som udbetales løbende, mens du er på efterløn, medfører altid fradrag i efterlønnen. Bemærk, at et selskab, som du selv eller din ægtefælle ejer, ikke anses for at være en arbejdsgiver. Hvis du kun har ret til at få efterløn på op til 91 pct. af dagpengenes maksimum (se om efterlønssatsen på side 10), vil fradraget i efterlønnen være på 50 pct. af den udbetalte pension. Hvis du har ret til at få efterløn på op til 100 pct. af dagpengenes maksimum, vil fradraget i efterlønnen være på 55 pct. af den udbetalte pension. Pensioner, som en arbejdsgiver har bidraget til, men som ikke udbetales løbende, mens du er på efterløn, medfører også fradrag i efterlønnen. Det sker efter de regler, der omtales her i de næste afsnit. Du kan så undgå fradrag, hvis du opfylder 2-års-reglen. 12

13 Kapitalpensioner, ratepensioner, livrenter mv. Hvis du går på efterløn, inden du opfylder 2-års-reglen, vil kapitalpensioner, ratepensioner, livrenter og andre pensionsordninger medføre fradrag i din efterløn. Det gælder også, selvom pensionerne ikke kommer til udbetaling, mens du er på efterløn. Se de næste afsnit. Disse pensioner medfører ikke fradrag i efterlønnen, hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder 2-års-reglen. Se eksemplerne på næste side. Fradrag for kapitalpensioner, ratepensioner, livrenter mv. Hvis du ikke opfylder 2-års-reglen, skal der ske fradrag i efterlønnen for alle pensioner. Det gælder også, selvom pensionerne ikke kommer til udbetaling, mens du er på efterløn. Udenlandske pensioner medfører også fradrag. Beregning af fradraget Når fradraget for pensionerne skal beregnes, skal du først finde det årlige pensionsbeløb. Er der tale om en pension, der kommer til udbetaling som et engangsbeløb, fx en kapitalpension, eller løbende over en tidsbegrænset periode, skal du tage værdien af depotet. Værdien opgøres som hovedregel ½ år før din efterlønsalder. Det årlige pensionsbeløb får du ved at dividere depotværdien med 20. Er der tale om en pension med løbende livsvarige ydelser, skal du tage den årlige ydelse, der som hovedregel beregnes af pensionsinstituttet, ½ år før din efterlønsalder. Det årlige pensionsbeløb får du ved at tage 80 pct. af den årlige ydelse, som pen sionsinstituttet har beregnet. Har du flere pensioner, lægges det årlige pensionsbeløb for hver enkelt pension sammen. Du får så det samlede årlige pensionsbeløb. Det samlede årlige pensionsbeløb fratrækkes et bundfradrag på kr. (2015-tal). Når bundfradraget er trukket fra det samlede årlige pensionsbeløb, tager man 60 pct. af beløbet og fradrager i efterlønnen. 13

14 Eksempel 1 Du er født foråret 1954 og har en kapitalpension med en depotværdi på kr. den dag, du når efterlønsalderen (60½ år). Du går på efterløn som 61-årig i 2015 og har fået dit efterlønsbevis i Det årlige pensionsbeløb er ( : 20 =) kr. Efter at have fratrukket bundfradraget på kr. er der kr. tilbage. Der bliver et årligt fradrag i efterlønnen på 60 pct. af kr. = kr. Du kan få op til kr. (2015-tal) om året i efterløn. Herfra skal trækkes kr. på grund af kapitalpensionen. Det giver en årlig efterløn på kr. Hvis du i stedet venter med at gå på efterløn, til du er fyldt 62½ år og opfylder 2-års-reglen, vil du både undgå fradrag for kapitalpensionen og opfylde betingelserne for at få op til højeste efterlønsbeløb (se side 10). Det giver en årlig efterløn på højst kr. (2015-tal). Eksempel 2 Du er født i efteråret 1954 og har en livsvarig privat indbetalt livrente. Forsikringsselskabet beregner den årlige ydelse til at være på kr., hvis du får livrenten fra du fylder 61 år, hvor du har efterlønsalder. Du går på efterløn som 61-årig i Det årlige pensionsbeløb er 80 pct. af kr. = kr. Efter at have fratrukket bundfradraget på kr. er der kr. tilbage. Der bliver et årligt fradrag i efterlønnen på 60 pct. af kr. = kr. OBS! Se på side 34 om Fradrag: Først pension, så arbejde og Efterlønskort Du kan få op til kr. (2015-tal) om året i efterløn. Herfra trækkes kr. på grund af livrenten. Det giver en årlig efterløn på kr. Hvis du i stedet venter med at gå på efterløn, til du er fyldt 63 år og opfylder 2-års-reglen, vil du både undgå fradrag for livrenten og opfylde betingelserne for at få op til højeste efterlønsbeløb (se side 10). Det giver en årlig efterløn på højst kr. (2015-tal). Ophørspension I forbindelse med salg af en virksomhed kan du oprette en såkaldt ophørspension på særligt gunstige skattevilkår. En sådan pensionsordning medfører fradrag i efterlønnen, selvom den er oprettet, efter du har nået efterlønsalderen. Pensionsordningen medfører dog ikke fradrag i efterlønnen, hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder 2-års-reglen. 14

15 Årgang 1954 og 1955: Pas på med pensioner, der udbetales mellem 60 år og efterlønsalderen Du har måske mulighed for at få din pension udbetalt inden, at du når efterlønsalderen - nemlig fra du er 60 år. Værdien af den pension, du får udbetalt inden efterlønsalderen, indgår dog i pensionsopgørelsen ved efterlønsalderen på lige fod med dine øvrige pensioner og reducerer din efterløn. Som hovedregel lægges værdien af den udbetalte pension blot oven i værdien af pension ved efterlønsalderen. Det gælder dog ikke ved udbetaling af livsvarige pensioner inden efterlønsalderen. Her gælder særlige regler, der kan medføre stor modregning i efterlønnen. Her er to eksempler, som illustrerer de indviklede regler: Eksempel 1 Kapital- og ratepension Du er født i februar 1955, og har efterlønsret som 61½-årig. Du vælger at få din kapitalpension på kr. udbetalt som 60-årig. Når du går på efterløn som 61½-årig, indgår de kr. i pensionsopgørelsen og vil reducere efterlønnen på samme måde som i eksempel 1 på side 14. Eksempel 2 Livsvarig pension Du er født 2. halvår 1955 og har efterlønsret som 62-årig. Som 60-årig vælger du at få udbetalt en livsvarig arbejdsgiverindbetalt pension løbende med kr. om året. Du går på efterløn, når du bliver 62 år og fortsætter med at få pensionen løbende udbetalt i efterlønsperioden. Pensionen vil reducere efterlønnen på følgende måde: Samlet pensionsudbetaling inden efterlønsalder: kr. i 2 år = kr. Beløbet divideres med det maksimale antal år, som du kan være på efterløn, hvilket er 5: : 5 = kr. Dette beløb lægges oven i det beløb, som årligt bliver udbetalt i efterlønsperioden, nemlig = kr. Årlig reduktion i efterløn: kr. x 50 pct. = kr. Hvis du har modtaget dagpenge mellem 60 år og efterlønsalderen, og pensionen har reduceret din dagpengesats, medfører den del af den udbetalte pension dog ikke reduktion i efterlønnen 15

16 EFTERLØN MED LØNMODTAGERARBEJDE Du behøver ikke at holde op med at have lønmodtagerarbejde, fordi du går på efterløn. Arbejdstimerne trækkes dog fra i din efterløn. Vær opmærksom på muligheden for at få nedsat fradrag, hvis du arbejder til en timeløn under 220,50 kr. i timen (2015-tal). Se afsnittet Nedsat fradrag ved lav timeløn, side 18. Uden begrænsning med undtagelser På efterløn kan du have lønmodtagerarbejde uden begrænsning. Du må dog ikke have lønmodtagerarbejde i din ægtefælles virksomhed. Du må heller ikke have lønmodtagerarbejde i en virksomhed, som du selv eller din ægtefælle har bortforpagtet. Sådan fratrækkes arbejdstimerne Som hovedregel er det antallet af indberettede arbejdstimer, der trækkes fra i din efterløn. En uges fuld efterløn svarer til 37 timer. Hvis du derfor i en uge har fx 5 timers arbejde, trækkes timerne fra de 37, således at der kan udbetales efterløn for 32 timer. Du får så 32/37 af din fulde efterløn for en hel uge. Hver gang du arbejder en time vil vi trække 1/37 af en uges efterløn. Se dog afsnittet om nedsat fradrag ved lav timeløn på side 18. Hvis du får løn for flere arbejdstimer, end du reelt arbejder, er det antallet af de indberettede timer, du får løn for, der skal trækkes fra. Hvis du i forbindelse med undervisningsarbejde får løn for forberedelsestid, skal forberedelsestiden også trækkes fra. Omregning ved arbejdstid, der ikke kan kontrolleres Hvis din arbejdsgiver ikke har mulighed for at kontrollere, hvor meget du arbejder, omregnes din løn til timer. Timerne trækkes derefter fra din efterløn. Ved hjemmearbejde eller arbejde i øvrigt uden for en fast arbejdsplads, vil arbejdsgiveren ofte ikke have mulighed for at kontrollere arbejdstiden. Du vil derfor i disse tilfælde få omregnet din løn til timer. Det kan dog ske, at arbejdstiden anses for mulig at kontrollere, selvom arbejdsgiveren ikke direkte kan føre kontrol med arbejdstiden. Det forudsætter som ud- 16

17 gangspunkt, at ansættelsen er på fast tid, fast løn og følger en kollektiv overenskomst. Omregningen af indtægt til timer sker ved hjælp af en fast omregningssats, som for 2015 udgør 220,50 kr. pr. time. Har man fx haft en indtægt på kr. omregnes indtægten til (2.000 : 220,50) = 9,07 timer, som medfører fradrag i efterlønnen. Mindsteudbetaling Du kan ikke få efterløn for mindre end 7,4 timer i en uge. Har du derfor mere end 29,6 arbejdstimer i en uge, får du slet ikke efterløn for den uge. Er der andre forhold, der alene eller sammen med arbejdet bevirker, at du skal trækkes for mere end 29,6 timer i en uge, får du heller ikke efterløn for den uge. Overskydende timer Arbejder du og får indberettet mere end 37 timer om ugen, vil de overskydende timer blive trukket fra i de efterfølgende uger. Hvis du fx i en uge har haft 45 løntimer, er der = 8 overskydende timer. Disse 8 timer skal afspadseres i den næste uge, før du kan få efterløn. Du vil derfor højst kunne få 37 8 = 29 timers efterløn i den næste uge. Lønmodtager i udlandet Det er muligt at have arbejde som lønmodtager i et andet EØS-land, i Schweiz, Grønland og på Færøerne, mens du er på efterløn. Der gælder de samme regler for fradrag i efterlønnen, som gælder for arbejde i Danmark. Hvis du får lønmodtagerarbejde i et andet EØS-land, skal du som hovedregel overflyttes til arbejdsløshedsforsikringen i det pågældende land og samtidig udmeldes af Ase. Du vil dog fortsat få efterløn fra Ase. Får du lønmodtagerarbejde i et land uden for EØS-landene, Schweiz, Grønland og Færøerne, kan du som hovedregel ikke få efterløn. Der vil i visse tilfælde være mulighed for at genindtræde i efterlønsordningen, hvis lønmodtagerarbejdet ophører, og du vender tilbage til Danmark. Kontakt altid Ase, inden du siger ja til at arbejde i udlandet. OBS! Se på side om Et arbejde udelukker ikke et andet, Fradrag: Først pension, så arbejde og Efterlønskort 17

18 NEDSAT FRADRAG VED LAV TIMELØN Det skal kunne betale sig at arbejde, mens du er på efterløn, også selvom timelønnen er forholdsvis lav. Derfor er der nogle særlige regler om nedsat fradrag for arbejde til en lav timeløn. Årsgrænse for nedsat fradrag Du får nedsat fradrag i din efterløn for lønmodtagerarbejde med en timeløn under 220,50 kr. (2015-tal). Det gælder for de første kroners lønindtægt i hvert kalenderår (2015-tal). Al lønindtægt tæller med til de kr. også løn for arbejde med en timeløn, der ligger over 220,50 kr. Går du på efterløn i løbet af et kalenderår, kan der være en reduktion af de kr. i det første år. Der kan også være en reduktion af de kr. i det år, hvor du stopper med at få efterløn. For hvert kvartal, hvor du ikke har en eneste dag på efterløn, reduceres de kr. nemlig med kr. Sådan beregnes dit nedsatte fradrag Er din gennemsnitlige timeløn i en lønperiode under 220,50 kr., får du fradrag for det antal timer, der fremkommer ved at dividere indtægten med 220,50. Har du fx i en uge haft indberettet 20 timer med en timeløn på 120 kr., har du tjent kr. Efter de almindelige regler skulle du have et fradrag for 20 timer i din efterløn. Men med det nedsatte fradrag får du kun : 220,50 = 10,88 timers fradrag. Det kan i dette eksempel betyde op til 1019 kr. mere i efterløn for den uge. Har du flere arbejdsgivere, bliver din gennemsnitlige timeløn beregnet for hver enkelt indberettet lønperiode hos hver enkelt arbejdsgiver. Alle tillæg bliver medregnet, når din gennemsnitlige timeløn skal udregnes. Særlige regler ved timeløn under 111,76 kr. Er timelønnen lavere end 111,76 kr. (2015-tal), skal vi benytte 111,76 kr. som timeløn. Det gælder både, når vi skal beregne fradraget i din efterløn, og når vi skal opgøre, om du har passeret årsgrænsen på kr. 18

19 Mindsteudbetaling Har du mere end 29,6 indberettede arbejdstimer i en uge, får du slet ikke efterløn for den uge. Det gælder også, selvom din timeløn er under 220,50 kr., og du ellers havde mulighed for at få timerne omregnet til nedsat fradrag. Hvis dine arbejdstimer inden omregning lagt sammen med andre forhold, der giver fradag i efterlønnen, giver mere end 29,6 indberettede timer i en uge, får du heller ikke efterløn for den uge. Overskydende timer Er der indberettet mere end 37 timer om ugen, vil de overskydende timer medføre fradrag i de efterfølgende uger. Men her omregner vi dine timer med lav timeløn, inden vi ser, om der er overskydende timer. Det gælder dog kun, indtil du har passeret årsgrænsen for det nedsatte fradrag. Når du har passeret årsgrænsen for nedsat fradrag Når du i et kalenderår har passeret årsgrænsen for nedsat fradrag, får du i resten af det år fradrag efter de almindelige regler. Se Efterløn med lønmodtagerarbejde på side 16. Men i det næste kalenderår kan du igen få nedsat fradrag for de første kroners lønindtægt. Det gælder for alle år, så længe du er på efterløn. Dog kan de kr. være reduceret i det år, hvor du stopper med at få efterløn. 19

20 EFTERLØN MED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED Har du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du søge om tilladelse til at gå på efterløn og samtidig fortsætte med at arbejde i et mindre omfang i din virksomhed. Du skal have tilladelsen, inden du går på efterløn. Vær opmærksom på, at det desværre ofte er meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Du skal også være opmærksom på, at vi kan blive nødt til at bede om mange konkrete oplysninger fra dig, før vi kan træffe en afgørelse. Der er 3 muligheder for at få en sådan tilladelse. Det er 18½-timers-ordningen, 962-timers-ordningen og 400-timers-ordningen. De ordninger kan du læse om her. Du kan også læse nærmere om reglerne i Ases brochure Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed som du finder på ase.dk Har du en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, som du vil videreføre, når du går på efterløn, er der mulighed for at søge om tilladelse efter 400- timers-ordningen, se side 24. Er du på efterløn, er der også mulighed for at begynde på selvstændig virksomhed. Det skal være i ret begrænset omfang, og du skal have Ases tilladelse inden du begynder. Du kan læse om mulighederne i 400-timers-ordningen på side 24 og om den enkeltstående opgave som selvstændig på side ½-timers-ordningen Denne ordning er for dig, der vil nedsætte din egen arbejdstid, og drive virksomheden videre, når du går på efterløn. Der må godt være ansatte i virksomheden. Det vil ofte være meget vanskeligt at få efterløn på 18½-timers-ordningen. Du skal nemlig dokumentere, at du, efter at du er kommet på efterløn, vil arbejde nøjagtig 18½ timer i virksomheden hver eneste uge. Hvis virksomheden er afhængig af sæsonmæssige udsving, er det normalt ikke muligt at komme på ordningen, da du ikke på forhånd kan dokumentere, at arbejds- tiden altid vil udgøre 18½ timer om ugen. Hvis virksomheden er baseret på din egen arbejdskraft, vil det også være svært at dokumentere, at du fremover kun arbejder 18½ timer om ugen, medmindre du ansætter ny arbejdskraft i virksomheden. OBS! Søg i god tid Hvis du vil på efterløn og fortsætte med en selvstændig virksomhed, bør du søge om tilladelse i god tid. Hvis du ikke får tilladelsen, kan du nemlig først komme på efterløn, når du er endeligt ophørt med virksomheden. 20

21 Betingelser For at få efterløn på 18½-timers-ordningen skal du have Ases tilladelse, inden du går på efterløn. Du skal opfylde følgende betingelser: Du skal have ret til efterløn, se side 4. Du skal have arbejdet i mere end 30 timer om ugen i din selvstændige virksomhed i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart før overgangen til efterløn. Du skal dokumentere, at du fremover vil arbejde nøjagtig 18½ timer hver eneste uge. Din nedsatte arbejdstid skal bl.a. dokumenteres ved ændringer i virksomheden, som har fundet sted inden for de seneste 6 måneder inden overgangen til efterløn. Det kan fx være ansættelse af ny arbejdskraft, salg eller lukning af dele af virksomheden eller i visse tilfælde indskrænkning af åbningstiden. Det må ikke være din ægtefælle, samlever eller umyndige børn, der overtager dit arbejde. Udbetaling De 18½ timers arbejde om ugen medfører fradrag i efterlønnen. Du får derfor efterløn for (37-18½ )=18½ timer om ugen. Arbejder du mere end 18½ timer pr. uge i din virksomhed, er der regler om tilbagebetaling og tab af fortsat ret til efterløn. 962-timers-ordningen Denne ordning er for dig, som vil nedsætte arbejdstiden og drive din virksomhed videre alene, når du går på efterløn. Du kan dog også drive virksomheden videre sammen med din ægtefælle, hvis din ægtefælle gennem længere tid har været med i virksomheden. Betingelser For at få efterløn på 962-timers-ordningen skal du have Ases tilladelse, inden du går på efterløn. Du skal opfylde følgende betingelser: Du skal have ret til efterløn, se side 4. 21

22 Du skal have arbejdet i mere end 30 timer om ugen i din selvstændige virksomhed i mindst tre hele regnskabsår umiddelbart før overgangen til efterløn. Du skal nedsætte din arbejdstid til højst 962 timer om året. Det skal du sandsynliggøre ved ændringer i virksomheden, som skal være sket inden for de seneste 6 måneder, før du vil på efterløn. Det afhænger af virksomhedstypen, hvilken dokumentation det kræver. Du kan få tilladelse til, at din ægtefælle arbejder i virksomheden. Det kræver, at din ægtefælle har arbejdet i virksomheden i mere end 30 timer om ugen gennem de seneste 3 hele regnskabsår, inden du vil på efterløn. Du skal dokumentere, at der ikke fremover er andre, der arbejder i virksom heden. I enkelte tilfælde og efter særlige regler kan du få tilladelse til at have en ansat eller få assistance fra en anden selvstændig virksomhed. Du skal udfylde en særlig blanket om virksomhedens indtægter i de 3 seneste, hele regnskabsår. Oplysningerne skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Ud fra oplysningerne om indtægterne i din virksomhed bliver der beregnet et særligt sammenligningsgrundlag, se næste afsnit om indtægtsgrænsen. Dette sammenligningsgrundlag skal være positivt. Indtægtsgrænse Indtægten fra virksomheden, mens du er på efterløn, må ikke overstige halvdelen af indtægten fra virksomheden, inden du gik på efterløn. Der beregnes derfor et sammenligningsgrundlag. Det er gennemsnittet af de 3 seneste, hele regnskabsårs over-/underskud af den selvstændige virksomhed. Hvis virksomheden er drevet i selskabsform, er det selskabets skattepligtige over-/underskud med tillæg af din løn mv. og eventuelt din ægtefælles løn mv., der giver sammenligningsgrundlaget. Her er der også tale om et gennemsnit for de 3 seneste, hele regnskabsår. Efter hvert regnskabsår skal du sende Ase en blanket med oplysninger om indtægter i regnskabsåret. Blanketten skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Indtægten i regnskabsårene, mens du er på efterløn, må højst være på halvdelen af sammenligningsgrundlaget. 22

23 Hvis din ægtefælle fortsat arbejder i virksomheden på fuld tid, må virksomhedens årsindtægt efter overgangen til efterløn dog være på 3/4 af sammenligningsgrundlaget. Efterlønsloft Når du i et kalenderår har fået efterløn for 962 timer, kan du ikke få mere efterløn i det kalenderår, medmindre du ophører endeligt med den selvstændige virksomhed. Overgangsåret I det kalenderår, hvor du går på efterløn, nedsættes det antal timer, du må arbejde i virksomheden i resten af året. Hvis du overgår i januar kvartal, sker der dog ingen nedsættelse. OBS! Se på side om Et arbejde udelukker ikke et andet, Fradrag: Først pension, så arbejde og Efterlønskort Hvis du går på efterløn på 962-timers-ordningen i anden halvdel af et regnskabsår, må du i hele det regnskabsår have en indtægt på 3/4 af sammenligningsgrundlaget. Udbetaling Enhver form for arbejde, der er forbundet med virksomheden, tæller med som arbejde. For hver arbejdstime fradrages en times efterløn. NB! Der vil altid blive fratrukket minimum 12 timers arbejde i efterlønnen hver uge også selvom du slet ikke har arbejdet i den pågældende uge. Hvis du arbejder 5 timer i en uge, vil du altså blive trukket for 12 timer. Hvis du arbejder 14 timer i en uge, vil du blive trukket for 14 timer. Hvis du i en uge har mere end 29,6 timers arbejde, får du slet ikke efterløn for den uge. Har du mere end 37 timers arbejde i en uge, vil de overskydende timer medføre fradrag i den efterfølgende uge. Hvis du har mere end 962 timers arbejde i din virksomhed i et år, eller hvis du overskrider indtægtsgrænsen, er der regler om tilbagebetaling og tab af fortsat ret til efterløn. 23

24 400-timers-ordningen Denne ordning er for dig, der vil: eller eller bevare lidt af din hovedbeskæftigelse som selvstændig, når du går på efterløn, videreføre en bibeskæftigelse som selvstændig, når du går på efterløn, begynde lidt som selvstændig, mens du er på efterløn. Betingelser For at få efterløn på 400-timers-ordningen skal du søge Ase om tilladelse. Du skal have tilladelsen, inden du begynder på virksomheden, eller inden du går på efterløn. Du skal opfylde følgende betingelser: Du skal være på efterløn eller have ret til at få efterløn, se side 4. Du skal sandsynliggøre ved dokumentation, at den samlede arbejdstid i virksomheden (din egen + medhjælperes) højst vil udgøre 400 timer om året. Har der før været mere arbejde i din virksomhed, skal du dokumentere at der er sket varige indskrænkninger af virksomheden. Du skal sandsynliggøre ved dokumentation, at indtægten (nettoomsætning fratrukket vareforbrug) fremover ikke vil overstige kr. (2015-tal) pr. regnskabsår. Har du virksomheden, når du går på efterløn, skal du oplyse om virksomhedens indtægtsforhold i det seneste hele regnskabsår. Det skal ske på en særlig blanket, som du kan få i Ase. Hvis du ønsker at fortsætte en eksisterende bibeskæftigelse skal du have blanketten attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Indtægtsgrænse Når du kommer på efterløn, bliver det også kontrolleret, at virksomhedens indtægt (nettoomsætning fratrukket vareforbrug) ikke overstiger kr. (2015-tal) pr. regnskabsår. Efter hvert regnskabsårs afslutning skal du sende Ase en blanket med oplysninger om indtægter i regnskabsåret. Blanketten skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 24

25 Interessentskaber Hvis du driver en virksomhed i interessentskabsform, er det kun din egen arbejdstid, der skal holde sig inden for de 400 timer om året. Det er også kun din egen ideelle andel af indtægten, der skal holde sig inden for de kr. (2015-tal) om året. Virksomhedens samlede indtægt er altså uden betydning. Overgangsåret I det kalenderår, hvor du går på efterløn, nedsættes det antal timer, du må arbejde i virksomheden i resten af året. Hvis du overgår i januar kvartal, sker der dog ingen nedsættelse. Har virksomheden været din hovedbeskæftigelse, kan du vælge at få udregnet en særlig indtægtsgrænse for det regnskabsår, hvor du går på efterløn. Udregningen vil tage højde for, at virksomheden har været drevet på fuld tid en del af året. Udbetaling Enhver form for arbejde, der er forbundet med virksomheden, tæller med som arbejde, også transport og administration. For hver arbejdstime du har, fradrages en times efterløn. Hvis du i en uge har mere end 29,6 timers arbejde, udbetales der slet ikke efterløn for den pågældende uge. Arbejder du mere end 37 timer i en uge, vil de overskydende timer medføre fradrag i den efterfølgende uge. Arbejder du mere end 400 timer i din virksomhed i et år, eller overskrider du indtægtsgrænsen, er der regler om tilbagebetaling og tab af fortsat ret til efterløn. Enkeltstående opgave som selvstændig Du kan få tilladelse til at udføre en enkeltstående opgave som selvstændig, mens du er på efterløn. Betingelser For at kunne udføre en enkeltstående opgave som selvstændig, skal du søge Ase om tilladelse, inden du går i gang med opgaven. 25

26 Følgende betingelser skal være opfyldt: Opgaven må højst tage 400 timer, og du skal være færdig med den inden for 6 måneder. Du skal sandsynliggøre, at den vil holde sig inden for disse rammer. Din opgave skal være nøje beskrevet og klart fremstå som enkeltstående. Hvis du skal købe driftsmidler, indrette lokaler eller lign., vil opgaven ikke kunne anses for enkeltstående. Har du tidligere haft selvstædig virksomhed som hovedbeskæftigelse, er det et problem med en opgave inden for den branche. En sådan opgave vil ofte blive anset for genoptagelse af selvstændig virksomhed af mere vedvarende karakter. Udbetaling Enhver form for arbejde, der er forbundet med opgaven, tæller med som arbejde. For hver arbejdstime fradrages en times efterløn. Hvis du i en uge har mere end 29,6 timers arbejde, udbetales der slet ikke efterløn for den pågældende uge. Arbejder du mere end 37 timer i en uge, vil de overskydende timer medføre fradrag i den efterfølgende uge. Arbejder du med opgaven i mere end 400 timer eller i mere end 6 måneder, skal Ase stoppe efterlønsudbetalingen og bruge reglerne om tilbagebetaling og evt. tab af fortsat ret til efterløn. 26

27 ANDRE FRADRAG I EFTERLØNNEN Medfører fradrag Fradrag for pensioner og for arbejde kan du læse om andre steder i denne brochure. Men der skal desuden ske fradrag i efterlønnen for følgende: Ulønnet arbejde. Sygedagpenge. Feriegodtgørelse og ferie med løn. Løn, rådighedsløn og tilsvarende ydelser, selvom du ikke arbejder. Legater. Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag. VEU-godtgørelse og SVU-støtte. Indtægter fra genanvendelse og genudsendelse af bøger, foto, film og teaterstykker. Offentlige og private hverv, som du får skattepligtige beløb for. Der er visse undtagelser for kommunalbestyrelsesmedlemmer. Arbejde, der er omfattet af strejke eller lockout. Der gælder forskellige fradragsregler for de enkelte situationer, hvor der skal foretages fradrag. Selvbyggere og medbyggere. Hvis du som selvbygger eller medbygger deltager i opførelse eller ombygning af eget hus mv., skal de faktiske arbejdstimer fradrages i efterlønnen. Almindelige vedligeholdelses- og reparationsarbejder medfører ikke fradrag. Frivillige, ulønnede aktiviteter Som hovedregel medfører ulønnet arbejde fradrag i efterlønnen. Du kan dog godt udføre frivilligt, ulønnet arbejde for frivillige organisationer, foreninger eller lign. Der kan fx være tale om sociale aktiviteter i medborgerhuse og væresteder. Du kan også arbejde som besøgsven eller i humanitære organisationer. Sådant arbejde medfører ikke fradrag i efterlønnen. Der skal dog være tale om aktiviteter, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Aktiviteterne kan foregå både i privat og offentligt regi. Hvis det frivillige, ulønnede arbejde for frivillige organisationer, foreninger eller lign. kan udbydes som almindeligt lønarbejde, gælder særlige regler. Du kan så have op til 4 timers ulønnet arbejde om ugen i snit, uden at det medfører fradrag i efterlønnen. Arbejde herudover medfører fradrag. NB. Du kan i perioden 23. marts 2015 til 20. marts 2017 have op til 15 timers ulønnet om ugen i snit, uden at det medfører fradrag. Ordningen er midlertidig. 27

28 Som eksempler på ulønnede aktiviteter, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde, kan nævnes: Socialrådgiver i krisecentre, jurist i retshjælp, reporterarbejde på lokale radio og TV-stationer og egentlig pleje af ældre. Arbejdet må ikke udføres i en organisations overordnede administrative drift. Der må heller ikke være tale om håndværksmæssig vedligeholdelse af lokaler og lignende. Du kan ikke være omfattet af ordningen, hvis du modtager en eller anden form for aflønning, honorar, diæt eller lignende. Hvis du deltager i frivilligt, ulønnet arbejde, skal du oplyse det på efterlønskortet. Du bør også tale med Ase, inden du går i gang med arbejdet, hvis du vil være sikker på, at arbejdet ikke medfører fradrag i efterlønnen. Medfører ikke fradrag Der skal ikke ske fradrag i efterlønnen for følgende indtægter: Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og lign. Ydelser efter lov om ATP (arbejdsmarkedets tillægspension). Efterlevelseshjælp i henhold til kapitel 10a i lov om aktiv socialpolitik. Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs- og arbejdsevne. Erstatninger, herunder erstatninger for arbejdsskader. Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte. Efterløn efter funktionærloven, efterindtægt efter tjenestemandspensionsloven, godtgørelse for usaglig opsigelse efter hovedaftalen, funktionærloven mv., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven eller godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom. Forpagtningsindtægter. Renter, aktieudbytter, arv, gave, gevinster og lign. Indtægter ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig. Underholdsbidrag. 28

29 Invaliditetsydelse efter lov om social pension. Betaling for feriefridage, som ikke holdes. Dog medfører en feriegodtgørelse fradrag i efterlønnen. Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade. Vederlag for at overholde konkurrence- og kundeklausuler. 29

30 SLUT PÅ EFTERLØN Du kan kun få efterløn til udgangen af den måned, hvor du opnår ret til folkepension. Retten til efterløn ophører på et tidligere tidspunkt, hvis du; skriftligt meddeler Ase, at du ikke længere ønsker at få efterløn, overgår til ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, bortset fra invaliditetsydelse, ophører med at være medlem af Ase, uden at det er i forbindelse med overflytning til en anden a-kasse eller til en forsikringsordning i et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller på Færøerne, eller afgår ved døden. Hvis retten til efterløn er ophørt, har du ikke mulighed for senere at genindtræde i efterlønsordningen. 30

31 SKATTEFRI PRÆMIE Du skal have et efterlønsbevis og bagefter opfylde 2-års-reglen. Så har du mulighed for at optjene en skattefri præmie ved at fortsætte med at arbejde. Læs om efterlønsbeviser og 2-års-reglen på side 7-9. Det gælder, hvis du bor og arbejder i Danmark, i et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller på Færøerne. Du må ikke få delpension. Du kan få op til kr. (2015-tal) i præmie, når du skal på folkepension. Præmien udbetales uden nogen form for afgift eller skat. Sådan optjener du til præmien Fra det tidspunkt, hvor du opfylder 2-års-reglen, vil du optjene en præmie på kr. (2015-tal), hver gang du har arbejdet 481 timer. Det gælder frem til den dag, hvor du når folkepensionsalderen. Du kan dog højst få 12 præmier á kr. (2015-tal). Som lønmodtager kan du have arbejdstimer på deltid og på fuld tid. Alle indberettede timer tæller med. Der skal dog være tale om almindelige løn- og arbejdsvilkår (typisk overenskomstmæssige vilkår). Det er ligegyldigt, om du er på efterløn eller forbliver uden for ordningen. Som selvstændig skal du arbejde mere end 30 timer om ugen, for at timerne tæller med til optjening af præmie. Så tæller hver uge som 37 timer, uanset hvor meget du arbejder. Hvis du får tilladelse til at drive selvstændig virksomhed, mens du er på efterløn, tæller de arbejdstimer, du har i virksomheden, dog også med til optjeningen af præmie. De timer, du får sygedagpenge for, tæller som arbejde til de 481 timer. De første 14 dages sygdom tæller altid som arbejde også uden sygedagpenge fra kommunen. Fradrag i præmien Hvis du får dagpenge eller efterløn i tiden, fra du opfylder 2-års-reglen, til du når folkepensionsalderen, kan det betyde en reduktion i den skattefri præmie. Det kan være tilfældet, hvis du i en periode har fået talt mere end 37 timers arbejde om ugen med til optjening af den skattefri præmie. 31

32 Udbetaling af præmien Hvis du er berettiget til at få skattefri præmie, bliver du lige inden din folkepensionsalder kontaktet af Ase og orienteret om muligheden for skattefri præmie. Du kan enten udfylde en papirsansøgning eller en digital ansøgning på mitase.dk. Her ansøger du om præmien som enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Driver du virksomhed gennem et aktieselskab eller anpartsselskab, skal du søge som selvstændig også selvom SKAT anser dig for at være lønmodtager. Ase beregner og udbetaler den skattefri præmie. Præmiebeløbet reguleres i takt med den årlige regulering af den maksimale dagpengesats. Du kan læse nærmere om den skattefri præmie i Ases brochure Den skattefri præmie, som du finder på ase.dk. 32

33 VIGTIGT FOR ALLE Efterlønsbidrag Når du er gået på efterløn, skal du ikke længere betale den del af kontingentet, der hedder efterlønsbidrag. Det skal du heller ikke, hvis du har fået et efterlønsbevis. Udlejningsvirksomhed Har du udlejningsvirksomhed kan du kun komme på efterløn, hvis du kan holde arbejdstiden under 400 timer om året og indtægten ikke overstiger kr. (2015) pr. regnskabsår. Se side 24. Udlejning kan dog også være formueadministration. Det kræver, at du hverken har eller har haft personligt arbejde med udlejningen ved direkte deltagelse i driften eller med mere indirekte deltagelse som fx administrative funktioner. Et ex på formueadministration kan være en forældrekøbslejlighed, hvor det er en ejerforening, en administrator og en vicevært, der varetager al arbejdet i forbindelse med udlejningen. Udlejning af et enkelt sommerhus, der benyttes privat, eller enkelte værelser i den private bolig, er også formueadministration. Et arbejde udelukker ikke et andet Når du er på efterløn, må du godt have flere forskellige arbejdsforhold som lønmodtager på samme tid. Du må også godt have lønmodtagerarbejde ved siden af en selvstændig virksomhed, som du har fået tilladelse til at drive, mens du er på efterløn. Alle arbejdstimer lægges sammen uge for uge, inden du beregner fradraget i efterlønnen. Men hvis der sammenlagt skal ske fradrag for mere end 29,6 timer i en uge, bliver der slet ikke udbetalt efterløn for den uge. Hvis du sammenlagt har mere end 37 arbejdstimer i en uge, vil de overskydende timer medføre fradrag i den efterfølgende uge. 33

34 Fradrag: Først pension, så arbejde Hvis du har en pension, der medfører fradrag i efterlønnen, og også har arbejde, der skal trækkes fra, er det vigtigt at vide, hvordan fradragene spiller sammen. Eksempel: Du har ret til en efterløn på kr. om ugen, har en pension, der giver et fradrag på 350 kr. om ugen i efterlønnen, og et arbejde på 10 timer om ugen. Når vi skal beregne efterlønnen, trækker vi først fradraget for pensionen fra. Det giver en efterløn om ugen på ( =) kr. De 10 timers arbejde trækkes fra efterlønnen efter fradraget for pensionen. Efterlønnen pr. time efter fradrag for pensionen er 1/37 af kr. Det giver en efterløn på 77,03 kr. i timen. De 10 timers arbejde medfører så et fradrag på (10 x 77,03 kr. =) 770,30 kr. Den ugentlige efterløn efter fradrag for pension og arbejde bliver derfor på ( ,30 =) kr. Efterlønskort Den næstsidste søndag i hver måned skal du sørge for, at Ase får dit efterlønskort med oplysning om arbejdstimer og indtægter for den seneste udbetalingsperiode. Disse perioder går som hovedregel fra den næstsidste søndag i en måned til den næstsidste søndag i den efterfølgende måned. De fleste efterlønsmodtagere kan indtaste de nødvendige oplysninger på mitase.dk. Hvis du venter mere end 3 måneder med at taste eller sende dit efterlønskort, mister du retten til efterløn for udbetalings-perioden. 34

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

VÆRD. at vide. - om efterløn

VÆRD. at vide. - om efterløn VÆRD at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

VÆRD. at vide. - om efterløn

VÆRD. at vide. - om efterløn VÆRD at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2015 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist MAJ 2016 Indhold Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 Efterløn For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 1 Indhold 3 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 2 års-regel 9 Hvornår kan du få efterløn 12.. Medlemskab og efterlønsbidragsbetaling

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis?

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956 Efterløn For medlemmer født før 1. januar 1956 2 Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født efter 30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født efter 30/6 1959 Efterløn For medlemmer født efter 30/6 1959 1 2 Indhold 4 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 Hvornår kan du få efterløn 11.. Efterlønsbevis 13.. Efterløn hvor meget? 15.. Fradrag for pensioner

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Udkast Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d stk. 5 og 74 e, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d, stk. 5, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. BEK nr 1344 af 11/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 21. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012762 Senere ændringer

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 h, stk. 6, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 12, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o,

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Oktober 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at opstarte eller fortsætte en selvstændig virksomhed

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden Guld eller sølv i 3. alder v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden EFTERLØN Efterlønsbevis og efterlønsalder ( se folder på bordene) Krav Ret Beregning af sats 2 års-regel Skattefri præmie Pensionsmodregning

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn 1 of 21 21/09/2010 11:07 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14

Læs mere

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 4 3. Selvstændig virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Rundskrivelse nr. 77/06

Rundskrivelse nr. 77/06 Rundskrivelse nr. 77/06 15. december 2006 Ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn Hermed udsendes i endelig korrektur ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn. Ændringerne er

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Formateret: Skrifttype: Fed Formateret: Skrifttype: Fed I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15,

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere