Ændring af starttider i AT-lak Side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af starttider i AT-lak Side 3"

Transkript

1 EKSTRA SPRØJTEN 32. UDGAVE september 2012 EKSTRA SPRØJTEN Få adgang til endnu flere rabatordninger Side 21 Praktikpladskampagne 2012 Side 24 Ekstrasprøjten tager temperaturen på branchen Side 19 Træningsuge hos BASF i Münster Side 8 Fusionen fortsætter uændret Side 12 Ændring af starttider i AT-lak Side 3 FORSI-integration i Helios Side 16 Stramning af rygeloven Side 22 Få alle dine nyheder direkte fra FAI 3-lags lakeringer Side 4

2 2 September 2012 Bryd monopolet Af Lasse Jæger Jensen, landsformand, FAI LEDER Tiden er nu kommet, hvor autobranchen bør stå sammen om at bryde det monopol, som forsikringsbranchen igennem F&P har på branchens kalkulationssystem, Autotaks, som omtalt af vores direktør i lederen i autobranchen nr. 6 fra august måned. Det er ikke en krigserklæring, for det er stadig FAI s holdning, at dialog og samarbejde er vejen frem. Sagen er, at vi i autobranchen bør have meget større indflydelse på indhold og udvikling af det kalkulationssystem, vi alle bruger. Vi ønsker at sikre, at skadesopgørelserne afspejler den faglige virkelighed for på den måde at være med til at sikre kvaliteten af det arbejde, der udføres. Vi ønsker reel indflydelse på prioriteringen af udviklingsprojekter i Autotaks, så værkstedernes ønsker ikke kommer sidst i rækken. Vi ønsker også en reel drøftelse af tidsværket i Autotaks, hvor vi ved at op mod 40 % af de tider, der er i systemet, er skønnede. Det kan vi sagtens gøre i fællesskab uden at komme på kant med konkurrenceloven det drejer sig ikke om priser, men kun om fagligt korrekte opgørelser, der afspejler virkeligheden i dagens Danmark. Vi føler, at forsikringsbranchen trækker os rundt ved næsen det må slutte det er kun rimeligt, at vi får en reel indflydelse på systemet. Lasse Jæger Jensen, landsformand, FAI Skadesudviklingen Skadesudviklingen 15 Det store diagram viser udviklingen i anmeldte skader på person- og varebiler i de første 6 måneder af året fra 2004 til og med Glasskader er ikke med i tallene. I de seneste to år er skadesantallet faldet med 15 %, men antallet er det samme som i Det lille diagram viser den procentvise udvikling de seneste 6 år. Antal skader eksklusiv glas Skader person og varebiler 1. halvår Procentvis udvikling ,4 6,8 4,9-4, , Kilde F&P Udgiver: Foreningen af Auto- og Industrilakerere Autobranchens Hus Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup Tlf , Fax Annoncetegning: Malene Engelund, Tlf , Deadlines 2012: Annoncer og artikler: 13. februar 10. maj 14. august 13. november Indsendelse af annoncer: PDF-filer (PressOptimized), EPS-filer eller dokument i InDesign CS5 samtlige skrifter og illustrationer skal vedlægges. Anvend kun PostScript fonte. Kontakt Katja Petersen på hvr.dk for nærmere information. Annoncemateriale leveres elektronisk eller på CD til Malene Engelund vedlagt print af annoncen. Annoncer kan sendes elektronisk via og kan komprimeres via Stuff-It. Med annoncen skal altid følge en PDF-fil til visning og kontrol. Ved afsendelse af materiale på CD vedlægges et print af annoncen til visning og kontrol til: FAI, att. Malene Engelund, Autobranchens Hus, Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup. Oplag: stk Layout: Katja Petersen,

3 EKSTRA SPRØJTEN 3 Ændring af starttider i AT-lak Den 8. juni 2012 blev der i Autotaks indført systemændringer i lakberegningen, der betyder, at autolakererne fremover får en væsentlig reduceret betaling, når der lakeres nye løse skruedele. Det drejer sig om en systemændring, der låser brugerne fast i en bestemt adfærd når skaden kun indeholder nye løse skruedele. FAI og F&P, der har arbejdet med denne ændring i flere år, udsendte en fælles vejledning, der angiver hvorledes ændringerne skal forstås. Der er aftalt en praksis der i stort omfang skal være med til at afbøde urimelighederne i systemændringerne. De ændringer Autotaks har foretaget har medført en del forvirring og misforståelser og FAI udsendte derfor i juli 5 gode råd til branchen. FAI har endvidere fået oplyst at Audatex, AZT og Eurotax over sommeren mødes for at drøfte ændringen i starttiderne, der pt., efter hvad Audatex selv oplyser, ikke afspejler virkeligheden. Med henblik på at opnå en fælles forståelse for håndtering af den vejledning F&P og FAI har sendt ud vedr. håndteringen af systemændringerne i Autotaks har FAI s landsformand, næstformand og direktør haft møder med en række af de større forsikringsselskabers cheftaksatorer. FAI har på møderne understreget vigtigheden af at udsprøjtning på sideliggende dele fremover afregnes med en overfladelakering og ikke indregnes i materialeindekset at den lave starttid på 1,1 time svarer til en Y8, hvor bilen ikke er med, og hvor der tages forbehold for farvetilpasning at der ved farvetilpasning ydes et tillæg til starttiden samt at brugte dele ikke længere afregnes som nydelslakering i de tilfælde, hvor starttiden er 11 eller 13 arbejdsenheder. Så snart skaden indeholder svejsedele eller reparationslakering er der ingen ændring i de starttider, vi kender. Eksempler ved 2- og 3-lags lakeringer: 1. En eller flere nye løse dele der skal lakeres alene uden at bilen er med starttid = 11 AE der ydes ingen garanti for farvetilpasning 2. En eller flere nye løse dele der skal lakeres alene hvor bilen er med starttid = 11 AE + et tillæg på 12 AE på et 1000 nr. 3. En eller flere nye løse dele der skal lakeres afmonteret, hvor bilen er med og hvor der skal foretages udsprøjtning på dele der sidder på bilen starttid = 13 AE + et tillæg på 10 AE på et 1000 nr. 4. En eller flere nye løse dele der skal lakeres afmonteret sammen med lakering af svejsedel starttid = 23AE 5. En eller flere nye løse dele der skal lakeres afmonteret sammen med reparationslakering starttid = 23AE INFORMATION OM SYSTEMÆNDRINGER I AT-LAK Fredag den 8. juni 2012 gennemføres der i AT-Lak følgende ændringer: mulighed for beregning af 3-lags lak, ridsefast lak samt ændring af adfærd vedr. starttiden ved lakering af nye løse skruedele i autotaks. 3-lags lakering Der kan nu i Autotaks foretages beregning af 3-lags lakeringer. Beregningen vælges ved at angive koden for 3-lags lakering. Beregningen modsvarer den der allerede eksisterer i FAI euro LAK. Ridsefast klarlak Ridsefast klarlak (Klarlak hård) kan nu beregnes i autotaks. Beregningen vælges ved at angive koden for Klarlak hård og indebærer at der tillægges 3 AE pr. vandret del (forklap, tag, bagklap etc.) og 1 AE pr. lodret del (skærm, dør etc.). Beregningen modsvarer den der allerede eksisterer i FAI euro LAK. Ændrede adfærd vedr. starttiden ved lakering af nye løse skruedele i AT-lak Pr. den 8. juni 2012 gennemføres der i AT-Lak en ændring, som betyder at ved lakering af nye løse skruedele (monteringsdele) skal man som bruger vælge mellem optionskoderne Y7 (Dele forlakeres) eller Y8 (Skruedele lakeres afmonteret). Hvis ikke man forholder sig til disse optionskoder vil systemet automatisk give Y8 som starttid. Eksempler på starttider Starttid ved ny løs skruedel alene: Før 8. juni 2012 Efter 8. juni 2012 Forskærm Ingen Y8 Y7 Ingen Y8 Y7 1-lags lak 17 AE 7 AE 19 AE 7 AE 7 AE 19 AE 2-lags lak 23 AE 11 AE 27 AE 11 AE 11 AE 27 AE Starttid ved ny løs skruedel i kombination med dele der fortsat sidder på køretøj: LAKERING AF NYE LØSE SKRUEDELE EFTER SYSTEMÆNDRING I AUTOTAKS DEN 8. JUNI 2012 Forskærm Før 8. juni 2012 Efter 8. juni fordør Ingen Y8 Y7 Ingen Y8 Y7 Start her 1-lags lak 17 AE 7 AE 19 AE 8 AE 7 AE 19 AE 2-lags lak 23 AE 11 AE 27 AE 13 AE 11 AE 27 AE Udsprøjtning Lakering inden (farvetilpasning) montering? afregnes som L-lakering. Y8 (default) Skruedele lakeres afmonteret. Ingen garanti for Når en ny løs skruedel indgår i kombination med en svejst del (eks. farvetilpasning bagskærm) vil der ikke være nogen ændring i forhold til tidligere. (sideliggende del, L-lakering) NEJ Når en ny løs skruedel indgår i kombination med en reparationslakering Karrosseridel/dele (eks. bagskærm) forlakeres inden montering, og vil der ikke være nogen Y7 ændring i forhold til tidligere. færdiglakeres efter montering på køretøjet ring og færdiglakering Forlakering inden monte- Se skemaet Lakering af nye løse skruedele efter systemændring i autotaks den 8. juni 2012 på bagsiden. NEJ Færdiglakering af karrosseridel/dele inden montering i kombination med dele der fortsat sidder på køretøjet (sideliggende del, L-lakering) JA JA JA Starttiden ændres fra 23 AE til 13 AE (2-lags lak) pr. 8. juni Tillæg aftales særskilt Køretøj IKKE med til autolakereren Køretøj med i kabinen

4 4 September 2012 Udsprøjtning på sideliggende dele I en lang række tilfælde er det nødvendigt at foretage udsprøjtning på sideliggende karrosseridele for optimal farvetilpasning i forbindelse med 2-lags og 3-lags lakeringer. Ved små skader, og hvor det i øvrigt er muligt, bør udsprøjtningen forsøges holdt inden for selve karrosseridelen. Det er dog i en lang række tilfælde ikke muligt at holde udsprøjtningen inden for karrosseridelen. Det er autolakereren, der ud fra omstændighederne og farverecepten som fagmand afgør om det er nødvendigt at sprøjte ud, men det aftales naturligvis med kunden, om der bliver betalt for afmontering og udsprøjtning. Betaler kunden eller forsikringsselskabet ikke for nødvendig udsprøjtning, udføres dette ikke, og autolakereren tager forbehold for farvetilpasningen. Udsprøjtning på sideliggende dele for farvetilpasning afregnes i henhold til systemet altid med en L-lakering (overfladelakering af de dele der sprøjtes ud på). I forlængelse af de nye starttider, der blev indført i juni, blev det samtidig systemmæssigt slået fast, at udsprøjtning ikke længere kan beregnes/afregnes igennem et forhøjet materialeindeks. Materialeindekset vedrører udelukkende prissætningen af forbruget af materialer, idet systemet selv beregner det nødvendige materialeforbrug ved 1-, 2-, 3- og 4-lags lakeringer. 3-lags lakeringer Langt om længe er det blevet muligt at beregne 3-laks lakeringer i Autotaks. Det blev i princippet indført sammen med de nye starttider for nye løse skruedele i juni, men en række tekniske problemer hos Audatex, der leverer systemet, har gjort at kun et begrænset antal bilmodeller kunne beregnes korrekt. Det har altid været muligt at beregne både 3- og 4 lags i FAI s branche edb, FAI euro LAK, og i løbet af de kommende måneder vil der komme flere og flere bilmodeller, hvor man kan foretage denne beregning i Autotaks. Systematikken, der ligger bag beregningen af 3-lags lakeringer, er såre enkel: man tager tid og materialer for en 2-lags lakering og tillægger 50 % af tid og materialer for en 1-lags overfladelakering samt et flerfarvetillæg på 0,7 time (7 AE). Fiat Stilo Multi Wagon Active Karosseridel 2 lags 3 lags Motorhjelm, nydel metal Forskærm, overfaldelakering 6 9 Starttid to farver 7 Starttid 13 AE + tillæg på10 AE 13 AE + tillæg på 10 AE Tid i alt 50 64,5 Materialer Nydelslak metal 709,35 849,71 Overflade metal 122,85 175,93 Grundbeløb metal 120,10 120,10 Grundbeløb to farver (3-lags) 86,80 Materialer i alt 952, ,99 Ridsefast klarlak Klarlak hård, eller som det også hedder, ridsefast klarlak (de såkaldte Reflow- og Nano teknologier) kan nu beregnes i Autotaks. Beregningen vælges ved at angive mutationskoden for Klarlak hård og indebærer at der tillægges 3 AE pr. vandret del (forklap, tag, bagklap etc.) og 1 AE pr. lodret del (skærm, dør etc.). Beregningen modsvarer den der allerede eksisterer i FAI euro LAK. Ny lakbeskrivelse på vej Version 11/0 af AT-lak/FAI euro LAK-systembeskrivelsen er snart på gaden. FAI og F&P udsender snart en ny systembeskrivelse til AT-lak/FAI euro LAK som følge af de ændrede principper i Autotaks for lakering af nye løse skruedele. AT-lak/FAI euro LAK beskriver Autotaks og FAI euro LAKs indhold og beregningsmetodik. Laksystemet beregner arbejdstider og materialeforbrug og bygger på AZT-beregningsmodellen, der anvendes såvel af forsikringsselskaberne i Autotaks som af autolakererene i FAI s brancheprogram, FAI euro LAK. Den nye systembeskrivelse får versionsnummer 11/0 og er udvidet med en beskrivelse af Starttid ved lakering af nye løse skruedele Udsprøjtning og materialeindeks Klarlak hård (ridsefast klarlak) Den første beskrivelse af, hvorledes laksystem anvendes, blev udarbejdet af FAI og F&P i december 2000 og havde versionsnummer 5.0. Den nye version af systembeskrivelsen vil komme til at ligge både på Forsi/Autotaks-platformen og på FAI s hjemmeside og derudover vil den kunne rekvireres hos FAI. Systembeskrivelsen er lige nøjagtigt en beskrivelse af, hvorledes systemet skal bruges med udgangspunkt i den aktuelle skade og på baggrund af de aftaler der i øvrigt ligger mellem reparatør og forsikringsselskab.

5 EKSTRA SPRØJTEN 5 En forsikring uden ridser i lakken Det vigtigste ved en forsikring er, hvad der sker, når du får en skade. Det er først dér, du finder ud af, hvad du egentlig betaler for. Som medlem af FAI betaler du mindre og får samtidig en branchetilpasset forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hos If. Blandt andet får du tilknyttet en fast kontaktperson, der har erfaring fra netop din branche. Læg det sammen med en VIP-postkasse på hvor skader kan anmeldes døgnet rundt, så har du en forsikring hos If. Og skulle du mod forventning blive utilfreds med noget, kan du kontakte If eller FAI, som sørger for, at behandle din henvendelse. Vil du vide mere så ring til os på FAI Forsikring i samarbejde med If InHouse 0512

6 6 September Gode råd i forbindelse med lakering af nye løse skruedele I forbindelse med de systemmæssige ændringer der den 8. juni blev indført i Autotaks ved lakering af nye løse skruedele er nedenstående 5 punkter vigtige at huske: Er der ved lakering af nye løse skruedele brugt den lave starttid på 11 AE (1,1 time), er der tale om Y8 og bilen er derfor ikke med og der ydes ikke garanti for farvetilpasning. (Koden Y8 vises fejlagtigt ikke på rapporten) Er bilen med ved lakering af ny løs skruedel er der ikke tale om Y8 og der skal ydes et tillæg til starttiden på 12 AE (1,2 time) Ved lakering af nye løse skruedele og samtidig udsprøjtning på sideliggende dele angives starttiden til 13 AE (1,3 time): Der skal ydes et tillæg til starttiden på 10 AE (1 time) og lakeringen af den sideliggende del afregnes med en L-lakering (overfladelakering). Udsprøjtning på sideliggende dele afregnes fremover i alle tilfælde som L-lakering (overfladelakering) og kan ikke indregnes i materialeindekset. Vær opmærksom på at brugte dele, når de optræder alene eller sammen med andre nye løse skruedele bør afregnes med en Li1 = > 50% DET JURIDISKE HJØRNE Personaleoplysninger Hvad må jeg som arbejdsgiver? Af jurist Jeppe Rosenmejer, Håndværksrådet En virksomhed får i sin personaleadministration typisk adgang til mange oplysninger om sine medarbejdere. Det er imidlertid ikke alle oplysninger man uden videre må behandle. Desværre er persondataloven ikke ligetil at forstå og der er derfor kun meget lidt hjælp at hente i forhold til, hvad man må gøre ved hvilke oplysninger? Det vil jeg prøve at give et hurtigt overblik over. Persondataloven anvender udtrykket behandling af oplysninger. Men hvad dækker det over? Behandling betyder eksempelvis indsamling, systematisering, registrering, brug og videregivelse af oplysningerne. Det vil sige stort set alt, hvad man kan gøre ved en oplysning, falder ind under begrebet. Og i den sammenhæng er det uden betydning om oplysningerne opbevares digitalt eller i papirform i en personalemappe, et ringbind eller lignende. Det vil sige lige så snart man får en oplysning om en ansat (både nuværende og tidligere såvel som ansøgere til stillinger) er man omfattet af persondataloven og skal i princippet følge nogle regler. De oplysninger man som virksomhed får kendskab til er af meget forskellig karakter. Nogle kan være helt normale offentligt tilgængelige og andre kan være af mere personlig karakter og der gælder af samme grund forskellige regler for, hvordan man må behandle dem. De oplysninger man som arbejdsgiver uden problemer må behandle uden at skulle frygte at overtræde loven, er eksempelvis id-oplysninger (dvs. navn, adresse, CPR-nr. osv.), løn, uddannelse, tjenstlige forhold osv. Dette er de såkaldt almindelige oplysninger. Denne type oplysninger kan virksomheden registrere i det omfang virksomheden skal bruge oplysningerne. Oplysninger som virksomheden får adgang til og som ikke er relevante for personaleadministrationen, må man dog ikke registrere. Heroverfor står de personfølsomme oplysninger. Disse oplysninger må ikke uden videre behandles. Personfølsomme oplysninger er eksempelvis oplysninger om helbredsforhold, strafbare forhold, religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering, medlemskab af en fagforening, personlighedstest og andre rent private forhold. Det kræver som udgangspunkt samtykke fra medarbejderen. Desuden skal man have en tilladelse fra Datatilsynet for at måtte behandle den type oplysninger. Der kan dog være situationer, hvor det som arbejdsgiver er nødvendigt og helt reelt og i medarbejderens interesse, at arbejdsgiveren enten registrerer eller videregiver personfølsomme oplysninger. Det ville i de tilfælde være unødigt besværligt og kunne skade de interesser, som man forsøger at varetage, hvis man hver gang skulle indhente samtykke eller anmelde det til Datatilsynet. Det er der derfor taget højde for i loven og der eksisterer således en række undtagelser fra kravet om samtykke og anmeldelse til Datatilsynet. Det betyder, at arbejdsgiver kan behandle oplysningerne uden at skulle indhente samtykke fra den berørte person og tilladelse fra Datatilsynet. Det kan eksempelvis være tilladt at behandle personfølsomme helbredsoplysninger, hvad man jo normalt ikke må, hvis behandlingen er nødvendig i forhold til en 56-aftale om sygedagpenge, ligesom det kan være tilladt at registrere fagforeningsforhold, hvis dette skal bruges til at sikre medarbejderen skattefradrag. Grundlæggende set er arbejdsgivers behandling af personfølsomme oplysninger tilladt uden samtykke eller tilladelse, hvis behandlingen sker som følge af krav og forpligtelser i henhold til lov eller kollektiv overenskomst eller hvor behandlingen sker for at overholde arbejdsgivers arbejdsretlige forpligtelser eller for at sikre specifikke rettigheder. Det sidste kunne eksempelvis være at registrere oplysninger om en opsigelse for at sikre, at man på begæring kan efterkomme den opsagtes krav på en begrundelse eller at man registrerer oplysninger om underslæb for at sikre, at virksomheden kan gøre et erstatningskrav gældende mod medarbejderen. Man skal derfor være meget opmærksom på, hvilke oplysninger det handler om og hvad de skal bruges til og på den baggrund overveje, om man skal indhente sin medarbejders samtykke og søge om tilladelse fra Datatilsynet. Tilladelse Hvis man har brug for at behandle oplysninger, som ikke er undtaget kravet om anmeldelse, skal man anmelde sin behandling til Datatilsynet. Tilladelsen koster kr og de nærmere oplysninger og en anmeldelsesblanket kan findes på Datatilsynets hjemmeside www. datatilsynet.dk.

7 EKSTRA SPRØJTEN 7 SATAjet 4000 B Du har hvad der skal til. Vi har værktøjet. Du har brug for en sprøjtepistol, der matcher din kunnen perfekt. Den nye SATAjet 4000 B: Bedre ergonomi. Højere præcision. Blødere. Lettere. For yderligere information: SATAjet 4000 B ad - export version.indd :28:52

8 8 September 2012 Træningsuge hos BASF i Münster Søndag den 29. juli kørte DM-vinder 2012, Mathias Frimor og jeg til Münster i Tyskland, som er BASF s hoved træningscenter i Europa. Af Jens Søndergaard Hansen, lærer på Teknisk Skole Silkeborg Centret ligger indenfor murerne på en af deres fabrikker, hvor hovedgaden meget passende hedder: Glasuritstrasse! Da Glasurit er sponsor for næste World Skills 2013 i Leipzig, benytter vi muligheden for at lære de produkter, som skal anvendes indgående samt træne alle de discipliner, som Mathias skal igennem de 4 dage konkurrencen foregår, så som: Farveefterligning, udsprøjtnings teknikker, OEM opbygning og dekoration. Al undervisning foregik på engelsk, da det er det eneste sprog som anvendes i World Skills, samt en rigtig god øvelse for Mathias, da han var en smule utryg ved sine sprogegenskaber, men det klarede han rigtig flot. Første kursus var over 2 dage kaldet: CE2 - Color Education Advanced Kursus er en overbygning til det niveau som vi lærer vores elever på malerskolen i Silkeborg. Underviser: National træner, Hendrik Franke. Andet kursus var over 3 dage kaldet: PS2 - Spot Repair Advanced Kursus i at lave perfekte udsprøjtninger (hvis sådanne findes ) på meget begrænset område og med besværlige farver. Underviser: National træner, Hendrik Franke. Da alle processer i opbygning tæller og bliver bedømt ud fra en masse kriterier, er det vigtig, at man som deltager selv kan måle og bedømme sin egen indsats, samt hvad kan jeg evt. gøre bedre for at opnå flere point ud fra den tid der er brugt på opgaven? Disse kurser har også til formål at klæde deltageren på til at bevare fokus på processerne i en presset konkurrence. Alt i alt en rigtig god uge med masser af nye ting der kan øves hjemme på værkstedet. Mathias skal i slutningen af oktober deltage i det Norske mesterskab i Lillestrøm, dels for at træne konkurrencegenet dels for at kæmpe på udebane.

9 EKSTRA SPRØJTEN 9 K Æ D E F O R D E L E Gennemsigtig økonomi Udlodning af overskud Kollegialt netværk Øget indtjening Markedsføring Fælles indkøb Fællesskab Udvikling Bliv medlem nu... kun 5.000,- om året Et medlemskab, som kan mærkes direkte på bundlinien! Lakkæden Danmark er igang med at opbygge et ægte frivilligt kædesamarbejde. Har du lyst til at være det næste kædeværksted, så kontakt gerne bestyrelsesformand Torben Rasmussen på tlf.: Vi har aldrig været de store tilhængere af kæder. Jeg må dog indrømme, at jeg i Lakkæden Danmark oplever, at jeg kan fokusere på at være selvstændig og gennemføre mine egne planer og samtidig få markant udbytte af kædefordelene. I vores forretning skønner jeg, at vi opnår en omkostningsoptimering på materialer på 20-40%. Vi har optimeret vores omkostningsniveau med 10-15%. Med en årlig investering på kun kr ,-, må det være verdens bedste forrentning! Vi er stadigvæk den samme forretning, men vi er blevet styrket og bedre rustet til de nye tider. René Thomsen, Aarup Autolakering Claus Busk, Ruds Vedby Autolakering Benytter du i dag en af følgende leverandører, har Lakkæden Danmark indgået aftale. Kontakt din faste kontaktperson og hør mere. Lakkæden Danmark alt i lakering Lakkæden Danmark S.M.B.A Baldersbuen Hedehusene

10 10 September 2012 PRESSEMEDDELELSE Autoprep Pre-Treatment Wipes De nye Autoprep Pre-Treatment klude fra AkzoNobel er et innovativt teknisk produkt til forbehandling af bart metal, som reducerer proces tiden hos autolakererne, de reducerer ligeledes mængden af farligt affald. Forbehandling med den brugsklare klud giver en excellent vedhæftning og korrosionsbeskyttelse, der skal ikke først blandes en primer som efterfølgende skal påføres med en sprøjtepistol. Kludene er kromatfrie og har et meget lavt VOC indhold, og indeholder ingen giftstoffer under normal anvendelse. Hvordan virker kludene? Kludene virker som en konservering og kemisk ætsende proces på metal overfladen som både giver en god korrosionsbeskyttelse og en god vedhæftning for det næste lag i lakeringsopbygningen, dette er en hurtig og nem proces. På hvilke underlag kan kludene anvendes? Kludene kan anvendes på stål, zink behandlet stål, rustfrit stål og på aluminium, De kan også anvendes på eksisterende lak, som først er blevet slebet. En klud kan forbehandler en overflade der er rengjort og slebet på op til 1m². Hvordan anvendes kludene? Kludene er klar til brug, de tages op af dispenseren og bruges direkte på overfladen. Der skal ikke afmåles primer og hærder, der skal ikke blandes nogen produkter, og der skal ikke efterfølgende rengøres noget sprøjteudstyr. Kludene leveres i en dispenser med 25 klude, de er lette at anvende, og der behøves kun beskyttelseshandsker under anvendelsen. Overfladen aftørres horisontalt og vandret for at sikre en komplet behandling. Behandlingen gør overfladen våd, og efter 1 minut vil farven på metallet ændre sig, efter 15 minutter kan det efterfølgende lag påføres. Hvis kludene anvendes til små områder, kan de genanvendes i op til 12 timer ved at opbevarer dem i en tæt plasticpose. Når kludene er tørre, er der ingen kemisk effekt, og kludene skal kasseres. De skal derefter behandles som almindeligt affald. Den behandlede overflade kan efterfølgende viderebehandles med de fleste Akzo Nobel bundbehandlingsprodukter. Giuseppe Tolomei, teknisk chef fra Akzo Nobel Italien siger: Autoprep Wipes repræsenterer den tekniske innovative udvikling som holder Akzo Nobel i front inden for autolakeringsbranchen. Kludene er hurtigere, mere effektive og nemmere at anvende, end alle andre forbehandlingsmetoder der skal påføres med en sprøjtepistol, og jeg tror at den miljøvenlige forbehandling vil gøre dem populærere hos autolakererne. Sundhedsforsikring beskatning pr Orientering, april 2012 Skat har offentliggjort et styresignal d. 28. marts 2012, som præciserer de nye skatteregler gældende for sundhedsforsikringer. Her følger en kort sammenfatning. Vi henviser desuden til SKM-nr SKM SKAT for yderligere og juridisk gældende vejledning. beskatning En arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er skattefri, hvis den udelukkende indeholder ydelser til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader. Hvis den arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring også omfatter ydelser, der vedrører privatlivet, er hele den arbejdsgiverbetalte præmie skattepligtig. Sundhedsforsikringen hos If indeholder dækninger, der gælder både i fritiden og arbejdstiden, og derfor er præmien skattepligtig. Arbejdsgiver har indberetningspligt, når der er tale om en sundhedsforsikring UDEN om en pensionsordning. Såfremt præmien til sundhedsforsikringen er en del af en pensionsordning, har pensionsselskabet indberetningspligten. skattefrihed Præmie for misbrugsdækning (alkohol, narkotika, ludomani samt medicin) er skattefri, hvis det tilbydes alle medarbejdere i virksomheden og indgår som en del af den almindelige personalepolitik. Præmien skal således ikke indberettes til SKAT. Beløbet svarer til ca. 5% af den totale præmie på sundhedsforsikringen. periode Hvis sundhedsforsikringen kun dækker, så længe medarbejderen er ansat, så sker der løbende beskatning i de lønperioder, hvor man er omfattet af forsikringen. Det betyder, at arbejdsgiver skal indberette for hver lønperiode, hvor medarbejderen har været omfattet af forsikringen. a-indkomst Præmien er AM-bidragspligtig A-indkomst. Nedenstående skema giver overblik over, hvorvidt udvalgte sundhedsforsikringer er skattefri: Sundhedsforsikring, der indeholder: A- eller B- indkomst Skattefri Eventuel betingelse for skattefrihed Pligt til at indberette AMbidrag 1. Forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader X Forebyggelsen skal relatere sig til en konkret mulig arbejdsskade 2. Sundhedsbehandling m.v., der vedrører privatsfæren A-indkomst X X 3. Rygeafvænning X 1) Led i generel personalepolitik for alle ansatte (note 1) 4. Behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler X 1) Skriftlig lægeerklæring om behandlings-behov og 2) led i generel personalepolitik for alle ansatte (note 1) 5. Forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader og sundhedsbehandling m.v., der vedrører privatsfæren 6. Forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader og/eller sundhedsbehandling m.v., der vedrører privatsfæren. Herudover rygeafvænning og/eller behandling af misbrug af alkohol, medicin eller andre rusmidler A-indkomst X X A-indkomst X Den del af præmien, der kan henføres til rygeafvænning og/eller behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler er skattefri. 1) Hvis betingelserne for skattefrihed ikke er opfyldt, er der tale om AM-bidragspligtig A-indkomst, som er indberetningspligtig.

11 EKSTRA SPRØJTEN 11 ProcessManager så styrer du forretningen den rigtige vej PPG styrker din forretning fra A til Z. ProcessManager er vores nye, unikke it-system til lakbranchen, der optimerer din virksomheds ressourcer og øger din indtjening. Systemet giver dig et værdifuldt og præcist overblik over alle væsentlige nøgletal såsom forbrug per job i tid og kroner og øre samt avanceret lagerstyring og online-booking. Det skaber værdi for hele virksomheden og dine kunder. Forhandler: AP Farver A/S Viborg Tlf: Tidsbesparelse Indtjening Kundeservice Præcision Overblik PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

12 12 September 2012 Skad ikke længere med i fusionen mellem fai og d a f Uden dramatik og efter grundige overvejelser har SKAD besluttet at træde ud af den kommende fusion mellem D A F og FAI. Vi mener i SKAD s bestyrelse, at fusionsprocessen går for stærkt og har et behov for at konsolidere vores forening på den korte bane udtaler SKAD s formand Henrik Reinhard Hansen det sker i god ro og orden, og vi ønsker D A F og FAI held og lykke med det fortsatte arbejde fortsætter han. SKAD har allerede fundet nye lokaler i Albertslund og påtænker at ansætte en halvtidsmedarbejder. Formændene fra D A F og FAI slår samstemmende fast, at fusionsprocessen mellem de to organisationer fortsætter uændret: Vi tager SKAD s beslutning til efterretning og fortsætter naturligvis uændret det gode samarbejde vi ellers har i forskellige sammenhænge som Skadesråd, bladet autobranchen, Fællesråd, Håndværksrådets autoudvalg mv., udtaler Knud Nielsen og Lasse Jæger Jensen. Det ændrer imidlertid intet ved den igangværende fusionsproces mellem D A F og FAI. Vi er fortsat af den overbevisning, at det giver god mening for vores medlemmer i autobranchen at samle kræfterne i én slagkraftig organisation. Derfor fortsætter vi med at forene kræfterne i Autobranchens Hus, hvor vores sekretariater allerede arbejder tæt sammen. Samtidig arbejder vores bestyrelser på fuldt tryk med at få alle de formelle ting på plads, så en ny organisation kan se dagens lys senest i januar Yderligere oplysninger SKAD: Formand Henrik Reinhard Hansen, tlf.: eller direktør Thomas Krebs, tlf.: D A F: Formand Knud Nielsen, tlf eller direktør Jens Brendstrup, tlf FAI: Landsformand Lasse Jæger Jensen, tlf eller direktør Michael Nørregård, tlf Fusionen fortsætter uændret Arbejdet med fusionen mellem D A F og FAI fortsætter med uformindsket styrke, og SKAD s beklagelige udtræden af fusionen ændrer intet på de planer, der ligger omkring struktur, vedtægter, design, teknik- og kvalitet, rabataftaler mv. Med deltagelse af formænd, direktører og udvalgte bestyrelsesmedlemmer foregår planlægningen og arbejdet primært i fire arbejdsgrupper: navn og logo, arbejdsgiverdelen, struktur/vedtægter/kontingent samt en gruppe omkring kvalitet/standarder og teknik. Den 14. august 2012 mødes de fire arbejdsgrupper for at udarbejde oplæg og indstillinger til det fælles bestyrelsesmøde ultimo august. Gruppen omkring navn og logo skal i første omgang udvælge et bureau, der kan bistå i processen med at skabe en fælles grafisk og fælles identitet for den nye forening. I arbejdsgivergruppen arbejder man på, hvorledes man mest optimalt kan samle de forskellige overenskomster i én arbejdsgiverdel. I den tredje gruppe er man langt med at fastlægge den overordnede foreningsstruktur i en salgsdel og en eftermarkedsdel. Denne gruppe skal også koordinere arbejdet med de nye vedtægter for den fælles forening. Den fjerde gruppe overvejer, hvorledes man kan koordinere standarder og kvalitetskoncepterne for salg, mekanik, karrosseri og lak og samle det i en fælles enhed. Fagmesse for autolakerer og bygningsmalere Af Ekstrasprøjtens udsendte, Thorben Damsgaard Her før sommerferien holdt Ålborg Farve og Lak messe med en halv snes leverandører som udstillere. Der var foruden lak og tilbehør til fagene også maskiner og inventar til værksteder osv. Spartel udsugning blev også demonstreret. Uden at nogen mistede håret af den grund. I show afdelingen var der også den obligatoriske Airbrush og bodypainting-demonstration. Der blev også demonstreret en udgave af det længe ventede udsugningssystem til spartling på værksteder. Stor spørgelyst var der fra de mange fremmødte fagfolk. En del handler blev der også indgået med de mange uimodståelige tilbud. Det er mange år siden en lignende messe er blevet holdt i Nordjylland, så det var med stor spænding at indehaveren af Ålborg Farve og Lak, Jesper Pedersen, kunne åben messen og efter de to dage konstatere en ganske god interesse for arrangementet. Så måske går der ikke ti år igen, inden noget lignende finder sted. En anden form for håndværk blev demonstreret. Bodypainting og airbrush blev udført på forskellige materialer. Der blev lagt stor omhu og akkuratesse for dagen, for at dekorere de valgte emner.

13 EKSTRA SPRØJTEN 13 Billeder fra Copenhagen Historic Grand Prix 2012 Uanset hvilken farve DNA lakken har, kan ChromaVision Pro matche den Sæt gang i produktiviteten Ligegyldig hvilken farve der skal matches, gør ChromaVision Pro fra DuPont Refinish det nemt og hurtigt at opnå et perfekt resultat. Som markedets mest præcise farvefindingsværktøj giver det mulighed for at måle alle farvetyper, inkl. effektfarver, direkte på et håndholdt farvespektrometer. ChromaVision Pro sparer tid og øger præcisionen, så produktivitet bliver en del af jeres farve DNA. Gå ind på for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe med at øge jeres produktivitet. Copyright 2012 DuPont. Alle rettigheder forbeholdes. DuPont Oval-logoet, DuPont, The miracles of science, DuPont Refinish-logoet og alle produkter forsynet med eller er indregistrerede varemærker eller varemærker fra E.I. du Pont de Nemours and Company eller dets datterselskaber. DP_ChromaVision_DK_127x194.indd 1 8/9/12 12:54 PM

14 14 September 2012 Danskerne er de mentalt sundeste Trods stort fokus på stress er de beskæftigede danskere det folkefærd i Europa, hvis mentale sundhed er bedst. Af David Elmer Hvis danskerne stresser på jobbet, så går det i hvert fald ikke for alvor ud over deres mentale helbred. Ud af 34 europæiske lande er Danmark det land, hvor færrest af de beskæftigede har et dårligt mentalt helbred. Det viser en undersøgelse fra Eurofound, der har sammenlignet det mentale helbred blandt beskæftigede i Europa. I Danmark er 1069 personer blevet interviewet. Undersøgelsen bygger på det såkaldte WHO-5 indeks, et trivselsindeks hvor respondenten bliver stillet spørgsmål om f.eks. deres humør, energi og overskud. Tage Søndergård Kristensen har i årevis forsket i psykisk arbejdsmiljø og er selvstændig konsulent i Task-Consult. Han mener, at undersøgelsen bekræfter andre beslægtede undersøgelser. Vi ligger også i top hvad angår jobtilfredshed, trivsel, livskvalitet, glæde ved livet, indflydelse i arbejdet og udviklingsmuligheder. Grundlæggende må man konstatere, at vi har det godt i Danmark, siger han. Knud Juel, seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed, er på linje. Man kan altid diskutere, hvor håndfast man kan konkludere, men det må siges at være en pæn placering. Generelt falder Danmark godt ud, når vi undersøger folks velbefindende i en international målestok, siger han. Tage Søndergård Kristensen mener, det er vanskeligt præcist at forklare, hvorfor de beskæftigede i Danmark har det mentalt bedre end i andre lande. Men det er kendetegnende for det danske arbejdsmarked, at vi har en lille magtdistance mellem top og bund på arbejdspladsen, samt at folk oplever høj grad af fælles interesser på arbejdspladsen. Som nation er vi også kendetegnet af høj social kapital, dvs. vi har tillid til hinanden og til samfundets institutioner. Endelig har vi ret få arbejde-familie konflikter, siger han. Sundt at arbejde Torben Jørgensen, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, hæfter sig ved, at det kun er beskæftigede, der er blevet spurgt. Hvis den mentale sundhed for personer uden for arbejdsmarkedet, var blevet undersøgt, var resultatet blevet meget anderledes, mener han. Certificering og Rådgivning Din samarbejdspartner, når det gælder...! KS 2000 certificering i samarbejde med FAI Energibesparelser og energieffektivisering Vi ved, at dem der i høj grad bliver stresset og er mentalt udsatte, det er dem uden arbejde. Det kan skyldes en frustration over at være udenfor og ikke være en del af det arbejdende samfund. Det skaber måske en følelse af at være mislykkedes på én eller anden måde, siger han. Knud Juel mener godt man kan sige, at det generelt er mentalt sundt at gå på arbejde. Alene det at folk uden arbejde normalt da helst vil have ét, siger noget om, hvad der er bedst. Jeg tror klart, du bliver mentalt sundere af at have et arbejde end ikke at have ét, siger han. Stress-dagsorden løbet af sporet Tage Søndergaard mener, at stress-debatten herhjemme nogen gange løber lidt af sporet. Der er helt klart et element af mode i det. Man kan sige, at der er flere mennesker, der lever af stress, end der dør af stress. Det vil sige, at der er mange, der lever af at tale stress-problemet op. F.eks. coaches og terapeuter, der mener at kunne løse alle problemer, siger han. Han understreger, at det bestemt ikke er det samme som at sige, at der ingen problemer med stress og mental sundhed er. For jeg mener, at der stadig er for mange, der går ned med stress med langtidsfravær og i yderste konsekvens førtidspension som følge. Det bliver bare ikke grebet korrekt nok an, siger han. Kvinder mere udsatte I næsten alle landene i undersøgelsen er de arbejdende kvinder ikke så mentalt sunde som de arbejdende mænd. I Danmark er andelen af kvinder med et usundt mentalt helbred ca. dobbelt så stor som andelen af mænd med et usundt mentalt helbred. Torben Jørgensen fortæller, at kvinder generelt responderer mere på stress og andre påvirkninger. Kvinder er mere åbne om deres problemer. Det gælder også for fysiske skader. Derudover tror jeg også, at selv om vi har fået et mere moderne samfund, så er det overvejende kvinderne, der bærer byrden derhjemme, og det giver mere stress og skader den mentale sundhed, siger han. Projektering af tekniske anlæg Miljøansøgning, APV, kemistyring og ATEX-vurdering Myndighedsbehandling Tlf Aalborg K. Christensens Vej Aalborg SV Århus Gunnar Clausensvej Viby J København Lindeengen 20A 2740 Skovlunde

15 EKSTRA SPRØJTEN 15 PRESSEMEDDELELSE 15-huls rondeller til alle maskiner! Norton lancerer et nyt sortiment sliberondeller med 15 huller. Hulsætningen gør at rondellen passer til alle vanlige slibemaskiner med 150 mm diamenter. Brug af excentersliber og oscillerende maskiner med støvudsugning bliver mere og mere almindeligt. Maskinerne har ofte forskellige antal og forskellige placeringer af støvhuller. Norton lancerer derfor et nyt sortiment af sliberondeller med 15 huller, hvor hulmønsteret gør, at rondellerne kan anvendes på de fleste maskiner med 150 mm diameter. De nye rondeller findes i flere forskellige udformninger for grov- til finslibning. Til grov slibning anvendes Norton Blue fire som har NorZon slibekorn og en kraftig robust papir ryg. Denne rondel findes i korn og har en åben struktur i belægningen af slibekorn, hvilket modvirker tilmætning. Norton Pro rondellerne anvendes til finere slibning. De har et slibekorn af varmebehandlet og højt ydende aluminiumoxid samt et ekstra lag som modvirker tilmætning af rondellen. Norton Pro rondeller findes i korn For mere krævende slibning afvendes rondel Norton Pro Plus som findes i korn Denne rondel er belagt med et Premium slibekorn Norton SG keramisk samt varmebehandlet aluminiumoxid, som giver den hurtigste afvirkning og en meget jævn og konstant slibning. Norton Pro Plus er belagt med et ekstra lag som modvirker tilmætning hvilket giver lang levetid. Samtlige rondeller har velcroryg for hurtig og enkel rondelskift. Rondellerne anvendes til slibning af forskellige materialer som for eksempel lak, primer, spartel, komposit, gel-coat, metal og ikke-jernholdige metaller som aluminium. I sortimenter indgår en 150mm bagplade med 5/16 og M8 gevind som passer til de mest almindelige maskiner på markedet. Desuden indgår en skum mellemlægsskive med velcro som placeres mellem bagplade og rondel for at opnå en blødere slibning som bedre følger konturer i emnet uden risiko for gennemslibning. For yderligere information se Gamle kendinge, nu forbedret med 15 huller til bedre støvudsugning end tidligere! Norton har hele tiden fokus på produktudvikling, og derfor tilbydes nu samtlige vores kvalitetsrondeller med 15-huls konfiguration Blue Fire med Norzon korn til pladesmeden Pro A275 med Alux. korn til std. lakker Pro Plus A975 med keramiske korn til ridsefaste lakker Komplet system inkl. bagskiver og mellemlægsskiver 15 huls konfiguration for optimeret arbejdsmiljøet 15 huls konfiguration for reduceret tilmætning = længere levetid SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S ROBERT JACOBSENS VEJ 62 A 2300 KØBENHAVN S Tel: AAM Denmark Advert.indd 2 18/06/ :25

16 16 September 2012 FORSI-integration i Helios Autolakererne sparer papir og tid med integration til FORSI Når en bil bliver skadet, sender forsikringsselskaberne en taksator ud for at vurdere skaden. Alternativt foretager lakereren eller automekanikeren selv en skadesvurdering. Observationerne havner i en skadesrapport, der lægges ud elektronisk i Forsikringsselskabernes Integrerede Skadesopgørelsessystem, FORSI. Det er ud fra denne rapport, bilen bliver repareret og lakeret hos autoværksted og autolakerer. Henter rapporterne direkte ind i Helios I foråret 2012 blev det betydeligt lettere for landets autolakerere og automekanikere at komme til taksatorrapporterne. På det tidspunkt blev det muligt at hive taksatorrapporter direkte ind i HELIOS. Det betyder, at der via HELIOS er direkte integration med taksatorrapporterne. Vi behøver ikke længere at vente på rapporterne, vi kan selv hente dem, så det hele kommer ind at stå i HELIOS, fortæller Annie Jensen fra Arlys Autoværksted i Nykøbing Mors. FORSI-integration gør papir overflødigt Tidligere fik Arlys Autoværksted alting på papir, når de modtog værkstedernes rapporter på de biler, der skulle lakeres. Det betød masser af papir og ikke mindst masser af tastearbejde, fordi informationerne skulle skrives ind fra bunden. Sådan er det ikke længere efter FORSImodulets ankomst. Nu kan vi trække det hele ind via Helios og udskrive det til f.eks. arbejdskort. Det er både nemt og smart, beskriver Annie Jensen, der hver dag sparer tid, når hun bruger FORSI-modulet. Før brugte jeg måske 1,5-2 timer dagligt på skadesrapporterne. I dag kan jeg gøre det på en halv time. Nedsætter risikoen for fejl Når autolakererne henter taksatorrapporter ind digitalt, nedsætter det risikoen for fejl betydeligt. Før tastede vi selv det hele ind fra bunden. Det undgår vi, når vi kan hente rapporterne direkte ind i Helios og arbejde med dem der. På Arlys Autoværksted henter de mellem 10 og 25 skadesrapporter ind om dagen. Helios FORSI-modul fås uden ekstraomkostninger for FAI s medlemmer og hos Helios mærker man efterspørgslen. Siden marts i år er der hentet snart skadesrapporter fra FORSI ind i Helios, så vi betragter det som en stor succes, siger Niels B. Andersen, seniorkonsulent hos Helios. Nulstil dit kodeord Forsikring & Pension kræver at kodeordet til www. forsi.dk med jævne mellemrum ændres. I og med Helios bruger dit FORSI-login til at hente skadesrapporterne, er det vigtigt, at de korrekte login-oplysninger tastes i Helios. Sådan nulstiller du dit kodeord på 1. Gå på og klik på Log på 2. Udfyld Bruger ID og klik på Skift dit kodeord 3. Tast dit gamle kodeord i boksen udfor Kodeord 4. I boksen nedenunder tastes det nye kodeord; erstat evt. blot et enkelt tegn ift. det gamle kodeord. Gentag det nye kodeord i den nederste boks og klik på Skift 5. Tast det nye kodeord i boksen under Bruger ID og klik på Login 6. Når login fungerer på skal du i Helios gå i Salg Ordre, klikke på FORSIknappen i toppen og herefter på Indstillinger. Tast det nye password i boksen Kodeord, kontroller at Bruger ID er korrekt og klik på Gem. Det rent og skært nødvendige med BasicData Helios Eurotax indeholder et modul, BasicData, der drastisk forbedrer programfunktionaliteten på flere områder: Det er muligt at hente kundedata ind i Helios ud fra telefonnummer hente bildata ind i Helios ud fra registreringsnummer sende SMS direkte fra Helios Kundedata Få dine nye kunders fastnet- eller mobilnummer og hent data direkte fra Eniro ind i dit debitorkartotek i Helios. Gem med F3. Nemmere kan det ikke være. Dette er en tidsbesparende funktion, som også ofte giver dig et mobilnummer ud fra fastnummer, sådan at du også kan sende en SMS til kunden. På tilsvarende måde kan der hentes data på kreditorer. Bildata Der er blevet nemmere at oprette biler i Helios. Indtast bilens registreringsnummer i bilkartoteket og hent alle oplysninger fra CRM (Centralregisteret for Motorkøretøjer) f.eks. bilens mærke, model, stelnummer, første registreringsdato, sidste synsdato, motortype med videre. Sms Vi kender det alle sammen: Kunden skal have en besked. F.eks. Bilen er klar til afhentning eller Ring lige, jeg har et spørgsmål! Med Helios er det blevet enklere. Har du kundens mobilnummer, kan Helios sende en SMS til kunden. Beskeden i sms en kan du enten selv skrive eller vælge fra en af de foruddefinerede beskeder, som du selv kan oprette. Sms er efterhånden blevet et standard kvitteringssystem. Men det er ikke forbeholdt flyselskaber, banker eller din tandlæge at give en god service. Du har også mulighed for at bruge dette værktøj direkte i Helios. Dine kunder vil opfatte det som en god service, når du kan give en kort besked via SMS. Det er mange måder at sende sms-beskeder på, f.eks. Har du mulighed for at ringe til os? Vi har nogle spørgsmål i forbindelse med den blå SAAB. Mvh. Din Autolakerer. Bilen AB er klar til afhentning. Kontakt Matias Giersing fra HELIOS på eller ring på for at høre nærmere.

17 EKSTRA SPRØJTEN 17 Vokseværk hos frivillig kæde: LAKexperten Vejle en realitet JM Autolakering med Tom Bjørnholdt i spidsen er i juni 2012 indtrådt som aktionær i LAKexperten, som dermed for fjerde gang på bare seks måneder udvider antallet af aktionærer. Vi er glade for, at byde endnu en aktionær velkommen og ser frem til et godt samarbejde, siger kædechef Bo K. Søndergaard. Han forsætter: At vi igennem foråret har kunnet byde fire nye aktionærer velkommen, glæder mig meget. I kæden er vi nu nået dertil, at værdien for den enkelte kædeejer er både synlig og kontant. Kædens aktionærer har brugt rigtig mange år på at bygge det solide fundament, som kæden står på i dag. Og netop den tid og energi der er brugt, er det der gør, at vi er et attraktivt fællesskab for nye aktionærer. Styrket til fremtiden På værkstedet i Vejle glæder man sig også over at være blevet en del af LAKexperten. Det har været en stor beslutning, men jeg er sikker på, at det er den rigtige. Sammen med LAKexperten kolleger over hele landet har vi et bedre afsæt til en frugtbar fremtid, end hvis vi forsatte alene, fortæller indehaver Tom Bjørnholdt. Sønnen Tonny Bjørnholdt er også engageret på værkstedet og de to deler til dagligt ansvaret for driften. JM Autolakering del af landsdækkende kæde: Tom Bjørnholdt tv. og sønnen Tonny Bjørnholdt er i det daglige fælles om ansvaret for driften af JM Autolakering på Diskovej i Vejle. Samarbejde og engagement De to autolakerere i Vejle har store forventninger til kædesamarbejdet, hvor tidligere konkurrenter nu er kolleger. I forbindelse med beslutningen om at blive en del af kæden har de begge mødt flere aktionærer. De har været med ved et enkelt ERFA-møde, hvor de for alvor fandt ud af, hvor godt der snakkes på kryds og tværs i kæden. Tom Bjørnholdt fortæller: Netop det med erfaringsudveksling på kryds og tværs er en stor styrke og noget der har stor betydning. Alle kommer med engagement og passion for at gøre det bedre - både på eget værksted, men man bidrager også med ideer og indspark til hverdagen hos kollegerne. Udvikling og optimering På værkstedet i Vejle er tingene som de plejer og dog alligevel ikke helt. En mindre ombygning af kabiner er i gang og der arbejdes på, at få synliggjort tilhørsforholdet til LAKexperten. Det bliver godt med den nye kabine, som fremover vil være med til at øge vores produktivitet og dermed fleksibilitet. Vores biler og facaden får også et løft med LAKexperten logoer. Vi beholder dog vores velkendte JM Autolakering logo ved siden af, fortæller Tom Bjørnholdt. For kunderne vil meget være det samme, men der vil blive bygget lidt ovenpå den velkendte profil. LAKexperten indtager Jyllandsringen Næste gang Tom og Tonni Bjørnholdt skal være sammen med deres mange nye kolleger er søndag d. 26. august, hvor LAKexperten gentager sidste års succes med et stort fælles arrangement på Jyllandsringen for alle kædens ejere, medarbejdere og leverandører. Temaet for dagen er hygge og samvær og ligesom sidste år er der lagt op til en dag med benzin, dæk og måske en enkelt fadøl sammen med gode kolleger fra hele landet. Attraktiv profil Foruden arrangementet på Jyllandsringen har kæden også en række netværksmøder og kurser. Begge dele afholdes for både indehavere og medarbejdere og er med til at sikre ensartethed og forståelse for kædens mål og koncepter. Her udover har LAKexperten indkøbsaftaler med branchens væsentligste leverandører, som giver kontante fordele. Alt i alt har kæden de seneste år fået opbygget en markant og tydelig profil, som tiltaler kunder og samarbejdspartnere, og som for de sidst nye aktionærer, der foruden JM Autolakering i Vejle også tæller Crashpoint i Århus, Dansk Special Lakering ved Rønde og PE Bisgaard Autolakering i Dronninglund, har været med til at gøre LAKexperten attraktiv. Rette holdning og kvalitet Selvom der i 2012 allerede er kommet fire nye aktionærer i kæden forsætter arbejdet med at få flere aktionærer. Kædechef Bo K. Søndergaard fortæller: Der er bestemt plads til flere engagerede aktionærer, men for os er antallet ikke vigtig, det er kvaliteten og holdningerne til de som ønsker at blive en del af kæden. På seneste generalforsamling løftede vi underliggeren en del i forhold til de krav der stilles til nye aktionærer. At vi har kunnet gøre det, er kun fordi vores kædeejere ønsker at stå med så stærke kolleger som muligt. Kolleger som er klar til at bidrage med sit engagement og viden for at gøre kæden endnu stærkere, og som ønsker at arbejde med de koncepter som kæden markedsfører og er kendt for, slutter han. Ny medarbejder skal udvikle FAI & D A F på sociale medier FAI og D A F har i fællesskab ansat Jacob Lauridsen, der skal udvikle de to foreningers profil på de sociale medier, der får stadig større betydning for virksomheders og organisationers relationer til omverdenen. Jacob begynder den 1. september og kommer fra en stilling som redaktionel medarbejder på Bilmagasinet.

18 18 September 2012 Fornemt kvalitetsstempel til Midtglans LAKexperten Brande kan fremover smykke sig med et kvalitetsstempel af den fineste slags. Som et af 18 autolakereri i Danmark er de blevet tildelt den internationalt anerkendte KS 2000/ISO 9001-certificering. Indehaverne af LAKexperten Brande, Ib Møller Pedersen, kunne sammen med sit personale glæde sig over en god start på foråret, da ISO certificeringen i april var i hus. Motiveret af ønsket om, at hæve overliggeren og en efterfølgende målrettet indsats, hvor alle procedurer, arbejdsgange osv. efteråret igennem har været under lup, har administrator Karen Nørskov Poulsgaard nu for alvor fået systematiseret dokumentation og procedurer. Styringsværktøj og kvalitetsstempel Arbejdet frem mod en ISO certificering har været det naturlige næste skridt for Ib Møller Pedersen hos Midtglans, som også er aktionær i den landsdækkende frivillige kæde LAKexperten. Her har man et stadigt stigende fokus på kvalitet og for aktionærerne er kun det bedste godt nok. Ib Møller Pedersen fortæller: Hos os er kvalitet en selvfølge, og kædens slogan når kvalitet er mere end farve dækker jo netop over at kvaliteten rækker meget længere end selve lakeringen. Vores kunder har også taget godt imod certificeringen. Foruden kvalitetsstemplet, er arbejdet med certificeringen også motiveret af ønsket om at uddelegere flere arbejdsopgaver og optimere de daglige arbejdsgange. Forsat hårdt arbejde Det har været en hektisk start på året hos værkstedet på Industrivej i Brande - klargøring til ISO certificering kræver arbejde. Gode medarbejdere har taget en ekstra tørn og fleksible samarbejdspartner fortjener også et klap på skulderen, siger Ib Møller Pedersen. Han forsætter: Vi skal ikke hvile på laurbæerne, men holde momentum og sørge for, at såvel nye som gamle kunder forsat vil opleve høj service og upåklagelig kvalitet. Flere LAKexperten ISO er på vej Indenfor seks måneder er i alt otte LAKexperten værksteder blevet ISO certificerede og flere er på vej. Aktionærerne er motiverede for sammen, at være med til, at løfte overliggeren og flere er allerede godt i gang med forarbejdet hen mod en ISO certificering, som sammen med andre tiltag i kæden er med til at signalere, at hos LAKexperten er der styr på tingene både overfor samarbejdspartnere, men også overfor myndigheder, fortæller koncept- og uddannelsesansvarlig Rikke Agerholm. Hun forsætter: Hvor det næste ISO certificerede LAKexperten værksted bliver ved jeg endnu ikke, men et er sikkert der kommer flere til indenfor overskuelig fremtid. Læs mere om LAKexperten på Fakta om KS 2000/ISO 9001-certificering KS 2000 er et udbredt kvalitetsstyringssystem indenfor overfladebehandlings- og lakeringsbranchen i Danmark. ISO er en betegnelse for internationalt anerkendte standarder indenfor for forskellige områder. ISO 9001 er en kvalitetsstandard. KS 2000/ISO 9001 er udviklet af FAI i samarbejde med MANconsult. / PRESSEMEDDELELSE Dupont Refinish dropper blyholdige pigmenter DuPont Refinish stopper brugen af blyholdige pigmenter i alle autolakker ved udgangen af Alle formler til personbiler er allerede ændret, mens de tilbageværende blyholdige autolakker til erhvervskøretøjer Centari MasterTint og Imron PowerTint er i færd med at blive udfaset og konverteret til blyfrie formler, så autolakeringsværkstederne straks har alternative tonefarver at sætte i stedet. Linda Van Calster, der er marketingkommunikationschef for DuPont Refinish EMEA, siger: Brugen af blyholdige pigmenter blev udfaset på OEM-området for en del år siden, men krav fra kunderne og deres opfattelse af fordelene ved blyholdige pigmenter til industrilakering og reparationslakering har betydet, at produktionen er fortsat. Vores stærke tilknytning til moderselskabet DuPont gør det dog vigtigt for os at følge koncernens hovedstrategi om bæredygtig vækst kombineret med fokus på en høj grad af sikkerhed, sundhed og miljøvenlighed. De nye, blyfrie autolakker vil blive lanceret via de ugentlige opdateringer på vores farvesøgningshjemmeside. For at hjælpe autolakeringsværkstederne med at undgå et øget forbrug af autolak anbefaler DuPont Refinish på det kraftigste alle værksteder at benytte systemet med ValueShade - bundfarve en teknologi fra DuPont bestående af syv grå nuancer i bundfarven, der sikrer autolakken en bedre dækning. Van Calster siger: Undersøgelser har vist, at når værkstederne benytter den korrekte nuance af ValueShade, så reduceres antallet af nødvendige lakeringer for at opnå den optimale dækning med blyfri lakker. ValueShade teknologien er meget brugervenlig, idet den korrekte nuance af ValueShade indikeres, så snart man søger en farveformular på hjemmesiden. Læs mere om DuPont Refinish og virksomhedens miljøpolitik samt ValueShade -teknologien på

19 EKSTRA SPRØJTEN 19 Ekstrasprøjten tager temperaturen på branchen 2011 var et godt år for pladesmede og autolakerere. Den samlede omsætning steg med 4,4 procent i forhold til Indtil videre ligger 2012 under niveauet for 2011, men andet kvartal kommer til at afgøre skæbnen for resten af året. Modsat de fleste andre brancher, så er autolakererne ikke særligt påvirket af den økonomiske krise. Hele 90 procent af lakerernes omsætning kommer fra skadesudbedring, så man kan sige at andres uheld er lakerernes held. Andet kvartal er typisk det travleste for branchen. Specielt andet kvartal i 2010 skilte sig ud fra både første og tredje kvartal. Dette skal ses i lyset af den hårde vinter i De fleste ulykker sker i første kvartal, og bliver efterfølgende udbedret i andet kvartal. Salg hos karosseriværksteder og autolakererier (mio. kr.) Arbejdsulykker skal anmeldes Anmeldelser er også i virksomhedernes interesse. En ny undersøgelse foretaget for LO af Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital peger på, at mange arbejdsulykker ikke anmeldes. Det er en kendt problemstilling, som også indgår i Arbejdsskadestyrelsens arbejde, men den nye undersøgelse tegner et billede af, at manglende anmeldelser udgør et større omfang end hidtil antaget. Virksomhederne har ingen interesse i, at arbejdsulykker ikke anmeldes. Hvis en arbejdsulykke ikke anmeldes kan forsikringsselskaberne i en række tilfælde afvise at udbetale erstatning. Derfor løber virksomhederne en økonomisk risiko ved manglende anmeldelse, da de i sidste instans kan komme til at betale erstatning til medarbejderen af egen lomme. Arbejdsmiljøchef i DA, Karoline Klaksvig udtaler: Det er i virksomhedernes egen interesse, at arbejdsulykker bliver anmeldt. Derfor kan vi tilslutte os forslagene om at lade skadestuer og praktiserende læger anmelde arbejdsulykkerne. Det er væsentligt, at der bliver sat fokus på problemet med manglende anmeldelser. I en tidligere undersøgelse fra Arbejdsskadestyrelsen konstaterede man også, at en del arbejdsulykker ikke blev anmeldt. Omfanget af manglende anmeldelser var dog noget lavere, end den seneste undersøgelse fra LO viser K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 Kilde: Danmarks Statistik Grundet Danmarks Statistiks opdeling af brancher er det desværre ikke muligt at lave en opgørelse alene på autolakererne. FAI vurderer at ca. 80 procent af ovenstående omsætning stammer fra autolakerere startede noget svagere end 2012, og første kvartal i år lå ca. 3,5 procent under tilsvarende kvartal i På den anden side tegner 2012 langt fra til at blive lige så dårligt et år som Eftersom at andet kvartal normal er det dominerende kvartal, er det dog for tidligt at sige hvordan resultatet for 2012 vil blive. Omsætningen fra plade- og lakværksteder hos bilforhandlere er ikke medregnet i statistikken.

20 20 September 2012 Fårevejle Autolakering moderniserer Fårevejle Autolakering har netop gennemført en modernisering af autolakeringsværkstedet. Malekabinen er blevet opgraderet, og der er installeret en Davenka Energisparepakke, som er en genial løsning, der på samme tid reducerer energiforbruget betydeligt, giver større produktionskapacitet og en meget bedre og hurtigere drift i malekabinen. Energisparepakken giver også en mere miljørigtig drift af autolakeringsværkstedet og et lavere støjniveau. De to ejere af Fårevejle Autolakering, Hanne og Kim Jønsson, fortæller, at deres malekabine er af ældre dato, og den haltede på flere punkter, idet den ikke kørte optimalt, havde for lidt ventilation og et stort energiforbrug. Med installationen af Davenka Energisparepakken fik vi løst vore problemer med malekabinen. Vi er nu overgået fra opvarmning med olie til opvarmning med direkte gasfyring, som er mere miljøvenligt. Direkte gasfyring udnytter energien optimalt, idet der ikke skal bruges energi på opvarmning af en gammeldags kedel. Desuden har energisparepakken indbygget en række andre energibesparende faciliteter i form af frekvensomformere til regulering af luftmængden samt komplet ny PLC-styretavle med optimerede spareprogrammer. Installationen af Davenka energisparepakken betyder, at vort samlede energiforbrug bliver mere end halveret. Der spares både brændsel og el, så det giver store økonomiske besparelser og miljømæssige fordele i form af mindre udledning af CO 2. Hanne og Kim Jønsson fra Fårevejle Autolakering glæder sig over moderniseringen af deres autolakeringsværksted. Fårevejle Autolakering har allerede mærket effekten af moderniseringen af deres værksted. Sprøjtekabinen kører mere jævnt, støjniveauet er reduceret både i og uden for kabinen, og tørretiden er halveret fra 40 minutter til 20 minutter pr. bil. I det daglige behøver vi ikke længere at flytte bilerne til den separate tørrekabine, fordi tørringen i selve malekabinen nu er så hurtig. Vi kan nu nøjes med at tage tørrekabinen i brug i perioder med spidsbelastning, forklarer de to ejere. Fårevejle Autolakerings malekabine før renovering. Det renoverede maskinrum til sprøjtekabinen hos Fårevejle Autolakering Alt var planlagt nøje, så vi kun skulle være ude af drift i kort tid. Det hele blev gennemført hurtigt, effektivt og professionelt med præcis koordinering. De to ejere af Fårevejle Autolakering er supertilfredse med moderniseringen af deres værksted. Malekabinen kører virkelig godt, og vi har fået større kapacitet, så vi kan male endnu flere biler, siger de. At opgraderingen af kabinen også medfører, at de med større sikkerhed kan levere flotte maleresultater, er et ekstra plus. Fårevejle Autolakering på Ordrupvej i Fårevejle blev etableret i I 2005 overtog Hanne og Kim Jønsson værkstedet med Dinitrol undervognscenter på adressen. Kim Jønsson har arbejdet med Dinitrol undervognsbehandling i 30 år og har de seneste tre år været fejlfri i Teknologisk Instituts kvalitetskontrol. Ud over Kim Jønsson, der står for undervognsbehandlingen, og Hanne Jønsson, der kører den daglige drift på værkstedet, beskæftiger Fårevejle Autolakering i dag to autolakerere. Fårevejle Autolakering lægger vægt på kvalitet og er medlem af Foreningen af Auto- og Industrilakerere og følger deres kvalitetsstyringssystem KS 2000, hvilket er garanti for et solidt og korrekt udført arbejde. Direkte gasfyring har reduceret energiforbruget betydeligt hos Fårevejle Autolakering og givet andre fordele. Hanne og Kim Jønsson har samtidig valgt at få beklædt væggene i kabinen med metalplader for at undgå problemer med løst puds fra de gamle murede vægge. De har også fået monteret meget bedre belysning i sprøjtekabinen. Ejerne af Fårevejle Autolakering i den renoverede malekabine med Davenka Energisparepakke, ekstra belysning og metalplader på væggene. Til moderniseringen af værkstedet har Fårevejle Autolakering brugt Davenka, som er specialister inden for malekabiner og netop har stor erfaring med energioptimeringer af kabiner. Hanne og Kim Jønsson fortæller, at forløbet med renoveringen er gået rigtigt godt.

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

Mesterskaber fik ny besøgsrekord Side 6

Mesterskaber fik ny besøgsrekord Side 6 EKSTRA SPRØJTEN 34. UDGAVE marts 2013 EKSTRA SPRØJTEN 1-dags kursus i Autotaks og vidensdeling Side 10 DuPont skifter navn til Axalta Side 10 5 grundregler for skadesopgørelse Side 4 Fælles front for flere

Læs mere

Selskaber sletter miljøtillæg Side 3 EKSTRA SPRØJTEN. Ny uddannelse for autolakererne Side 10. Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22

Selskaber sletter miljøtillæg Side 3 EKSTRA SPRØJTEN. Ny uddannelse for autolakererne Side 10. Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22 EKSTRA SPRØJTEN 42. UDGAVE Marts 2015 EKSTRA SPRØJTEN Lær at opgøre skaderne korrekt Side 16 Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22 Manglende efterlevelse af lakvejledningen Side 3 Codan kom

Læs mere

God kultur skaber mestre Side 3

God kultur skaber mestre Side 3 EKSTRA SPRØJTEN 40. UDGAVE September 2014 EKSTRA SPRØJTEN Stor forsikringsaftale på plads Side 13 Uddannelsesreformerne giver bedre lærlinge Side 4 KS 2000 ikke kun for de store Side 12 Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Forkerte lakopgørelser Side 5

Forkerte lakopgørelser Side 5 EKSTRA SPRØJTEN 37. UDGAVE december 2013 EKSTRA SPRØJTEN Læs om Blik & Sprøjt Side 2 KS 2000 Karrosseri - projektet skrider frem Side 5 Påmindelse fra FAI s Ankenævn Side 6 Hjælp fremtidens autolakerere

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig:

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig: Magasin for selvstændige sommer 2012 1 Lej et lig: Humor sælger! Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn Tema Markedsføring Enkle metoder der virker Kort nyt // Den nystartede // Den

Læs mere

03 April 2013. autobranchen.info BOLIGJOB-PLAN VANDT OVER REP-GRÆNSER»VI ER EN VÆKSTBRANCHE!«FRONTRUDER MED UDFORDRINGER

03 April 2013. autobranchen.info BOLIGJOB-PLAN VANDT OVER REP-GRÆNSER»VI ER EN VÆKSTBRANCHE!«FRONTRUDER MED UDFORDRINGER 03 April 2013 autobranchen.info BOLIGJOB-PLAN VANDT OVER REP-GRÆNSER»VI ER EN VÆKSTBRANCHE!«FRONTRUDER MED UDFORDRINGER Lad ikke udviklingen i moderne biler overhale dit værksted... 10 gode grunde TIL

Læs mere

komplette behandling af 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer

komplette behandling af 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer Viden giver den mest komplette behandling af kunderne Hjælper grafiske virksomheder

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Nordenta A/S Nydamsvej 8, 8362 Hørning Tlf. 87 68 16 11 Naverland 11, 2600 Glostrup Tlf. 43 270 270 www.nordenta.dk

Nordenta A/S Nydamsvej 8, 8362 Hørning Tlf. 87 68 16 11 Naverland 11, 2600 Glostrup Tlf. 43 270 270 www.nordenta.dk PRAKTISERENDE TANDLÆGER NU OG I FREMTIDEN 2012 3 Hermed har vi glæden af at byde velkommen til PTO Magasinet 2012, hvor PTO som organisation endnu engang vil bidrage til best practice af privatejede tandlægeklinikker

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11 Undervisning og AV Synlighed og Information Jubilæumskatalog 1990-2015 Indholdsfortegnelse Forord 3 Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7 Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Læs mere

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013 05 Juni 2013 autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Danmark Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren cameleon.dk - 2013129 Nikolaj Nørup - kædekonsulent, Jylland AutoPartner byder Nikolaj

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere