BRANDVÆSEN. Indsatsledelse på en tablet. Ny virkelighed er lige om hjørnet: Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Indsatsledelse på en tablet. Ny virkelighed er lige om hjørnet: Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR."

Transkript

1 NR. 3 April 2014 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ny virkelighed er lige om hjørnet: Indsatsledelse på en tablet Side 24-27

2 BRANDVÆSEN NR. 3 April ÅRGANG ISSN ISSN (elektronisk udgave) UDGIVER Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB REDAKTION Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: mobil: EKSPEDITION Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: ANNONCER Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: OPLAG, PRIS OG UDGIVELSE Forventet trykt oplag: Årdsabonnement 2014 i Danmark kr. 410,- inkl. moms. Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 70,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli OFFENTLIGGØRELSE Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på BLADUDVALG Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Beredskabschef Claus Lund Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen LAYOUT Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: , TRYK Rosendahls, Esbjerg Telefon: fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN maj 2014 er 14. april Indhold Leder: Mon vi får, hvad vi ønsker? Af Niels Mørup...side 3 Navne: Peter Dræbye slutter i Hvidovre....side 4 Søren Hansen, midlertidig chef i Hvidovre...side 5 Tom Behnke, ny chef for Beredskabsforbundet...side 5 Hans Nyfjord, tidsbegrænset chef i Nyborg... side 6 FKB: Ny formand i Kreds 5....side 8 Seniorer næsten op at flyve....side 8 Bog: Det korte liv den lange død...side 9 Risiko og katastrofer: Spørg brugerne, hvad de vil vide. Ikke eksperterne...side 10 Danmark uden for FNs samarbejde om risikoreduktion Af Niels Johan Juhl-Nielsen...side 12 På vej mod den klimarobuste kommune Af Niels Johan Juhl-Nielsen...side nye værktøjer til evaluering af indsatser Af Therese Sachs og Mikkel Bøhm...side 14 FKB årsmøde 2014: Tilmelding af brandpunkter...side 15 Forebyggelseskonference: Netværk skal styrke sagsbehandlingen...side 18 Inspiration til fremtiden....side 18 Ildfluer, brandkadetter, ungdomsbrandvæsen osv.....side 19 Kan ikke spare på løn, frivillige får ingen Af Svend Erik Møller og Jarl V. Hansen...side 20 Nyt værktøj: Indsatsledelse på en tablet...side 24 Fælles løsninger....side 25 Alle deler informationer med alle....side 26 Gavlen styrtede sammen...side 27 Biologisk beredskab: Biologisk beredskab hører med til virkeligheden Af Casper Bünner side 28 Biologiske hændelser....side 28 Om CBB...side 29 Droner: Video fra luften giver bedre overblik...side 30 Næste gang får dronen termisk kamera....side 32 Paraffin: Den praktiske oprensning er kommunens ansvar...side 33 Hvem sælger...side 34

3 April 2014 BRANDVÆSEN LEDER Mon vi får, hvad vi ønsker? Om ca. 20 dage deltager vi i det sidste af de planlagte møder i Redningsberedskabets strukturudvalg. Selv om det har været en medrivende og spændende proces, skal det ikke være nogen hemmelighed, at jeg synes, det bliver dejligt at få sat et foreløbigt punktum for det arbejde. Vi har lagt mange timer i det, og snart har vi gjort, hvad vi kunne. Derefter er det op til politikerne at træffe en beslutning på baggrund af vores forarbejde. Det er vigtigt, når man vender mange sten, at man også formår at stoppe op og vide, hvornår bolden skal gives videre til de næste spillere. Eftersom arbejdet i strukturudvalget endnu pågår, finder jeg det ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at løfte sløret for en eller flere af de modeller, som har været drøftet på møderne Der er vi næsten. Men også kun næsten, og eftersom arbejdet i strukturudvalget endnu pågår, finder jeg det ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at løfte sløret for en eller flere af de modeller, som har været drøftet på møderne. Meget kan stadig nå at ændre sig. I næste nummer af BRAND- VÆSEN ved vi straks meget mere om det endelige udkomme af arbejdet i strukturudvalget, og så vil vi naturligvis kommentere på det. VI ER BORGERNES BEREDSKAB Her og nu kan jeg reflektere over arbejdet i gruppen. Har vi alle været gode nok til at holde os det overordnede mål for øje? Er det det samme, vi arbejder hen mod alle sammen? Vil vi alle bare det bedste beredskab for borgerne i Danmark? Jeg vil ikke udelukke, at der kan være flere veje til at opnå netop det. Jeg vil heller ikke hævde, at FKB har patent på de vises sten. Men jeg kan med sindsro sige, at vi til hver en tid i arbejdsgruppen har arbejdet loyalt for at opnå den for borgerne bedste løsning. Vi har altid holdt fokus på den overordnede præmis. Og vi har formået at forklare vores holdninger ud fra netop denne præmis, således at der ikke kan være tvivl om, at der for vores vedkommende ikke har været andre hensyn, der spiller ind. Der skal ikke efterfølgende være tvivl om, at vi altid har inddraget relevante kriterier og fundamentale hensyn. Der er intet af det, vi har gjort og sagt, som skyldes, at vi bare har ønsket at hytte vores eget skind. Og jeg håber så sandelig, at alle andre medlemmer af arbejdsgruppen kan sige det samme. SPÆNDING OM FREMTIDEN Medgivet; der er meget på spil for både de kommunale redningsberedskaber og for Beredskabsstyrelsen (måske især for Beredskabsstyrelsen), men så meget mere vigtigt er det, at vores input til og arbejde i strukturudvalget til alle tider er forgået på en måde, som vi kan være stolte af. Vi har sat det gode beredskab og borgernes ve og vel højest! Når vi nu som sagt om tre uger har sidste møde, vil vi med spænding afvente det næste led i den beslutningsproces, som skal munde ud i ny aftale om redningsberedskabet efter Nu skal politikerne for alvor på banen. Særligt spændende bliver det, i hvor stort omfang Beredskabsstyrelsen, KL og FKB inddrages og får lov til at rådgive. Det er klart, at Beredskabsstyrelsen vil være velegnet til at rådgive om de opgaver, som Beredskabsstyrelsen har varetaget. Men lige så klart er det, at vi er bedst egnet til at rådgive om den kommunale opgavevaretagelse og en eventuel udvidelse heraf. Jeg kan med sindsro sige, at vi til hver en tid i arbejdsgruppen har arbejdet loyalt for at opnå den for borgerne bedste løsning. Vi har altid holdt fokus på den overordnede præmis. Og vi har formået at forklare vores holdninger ud fra netop denne præmis. Jeg ser frem til at slutte arbejdet i strukturudvalget, men jeg er så klar til de næste skridt. Både det, der kommer i forbindelse med den politiske beslutningsproces, og dem, der kommer til 2015, for det er jo først der, vi skal til at implementere, hvad end der nu må blive besluttet. Af Niels Mørup, formand for FKB 3

4 NAVNE BRANDVÆSEN April 2014 ER DER FORSKEL PÅ INDSATSER FRA DELTIDS- OG FULDTIDSBRANDFOLK? Farvel til Hvidovre. Peter Dræbye gør sin masteruddannelse færdig som risikoingeniør i Codan Af Erik Weinreich Risikoanalyser er hverdag for forsikringsselskaber, og i forhold til risiko for brand, skybrud, oversvømmelser og uheld med kemiske stoffer har Peter Dræbye en indsigt, som Codan Forsikring efterlyste til en stilling som risikoingeniør. Efter 13 år som viceberedskabschef i Hvidovre heraf de sidste par måneder som konstitueret beredskabschef har Peter Dræbye derfor skiftet arbejdsplads. En del af arbejdet vil være uændret, idet han bl.a. skal vejlede kunder rundt om i landet om brandsikring og måske stille krav ud over de rent lovgivningsmæssige, når der skal nytegnes forsikringer. ANALYSE AF MANGE FAKTORER Risikomomentet er ligeledes i centrum for det projekt, som Peter Dræbye arbejder på sammen med beredskabschef Rasmus Storgaard Petersen fra Lyngby- Taarbæk og beredskabsinspektør Jan Riis i Vejen. Som afslutning på deres master-ibrand-uddannelse på DTU vil de analysere betydningen af førsteindsatsen ud fra en lang række kriterier: Ikke kun tidsfaktor, afstand til brandstation, materiel og mandskab, men også, om der er forskel på indsatser fra frivillige brandværn og deltidsbrandfolk med forholdsvis få årlige indsatser og fra fuldtidsbrandfolk. De sidste har naturligt en større erfaring og et tættere kendskab til hinanden. - Vi vil undersøge, hvilken rolle det spiller, om førsteudrykningen består af fire, seks eller otte mand, og vi har desuden en tese om, at brandfolkenes kendskab til hinanden betyder noget, fortæller Peter Dræbye. Peter Dræbye skal i sit nye job gennemskue risici for alt fra kemiske stoffer til brand. STOR INTERESSE Forhåndsinteressen for projektet har været stor. Flere kommuner vil gerne levere data, og i forsikringsbranchen, der er opmærksomme på beredskabets serviceniveau, kunne dokumentation for konsekvenser af forskellige typer førsteindsatser, herunder også indsatser ved ABA-alarmer, have en stor interesse. - Det kan være svært at forstå, at der ud fra samme lovgivning kommer meget forskellige slukningstog til ABA-alarmer fra ellers ens hoteller, der ligger forskellige steder i landet. Dermed også forskellig redningsevne og indsatskapacitet, siger Peter Dræbye. SKAL SE VERDEN MED NYE ØJNE Oprindelig er han uddannet bygningskonstruktør med speciale i brandsikring af stråtage. Siden blev han først beredskabsinspektør i Hørsholm, og herefter viceberedskabschef i Hvidovre, hvor han har arbejdet rigtig meget med brandforebyggelse. Som noget af det første i sin nye stilling skal han nu på kursus på Forsikringsakademiet i Rungsted for at blive klædt på til se verden med forsikringsøjne. 4

5 April 2014 BRANDVÆSEN NAVNE Midlertidig chef i Hvidovre Søren Hansen kender opgaven fra Ringsted Af Erik Weinreich Hvidovre Kommune venter et halvt år med opslå stillingen som beredskabschef. Usikkerheden om fremtidige strukturændringer er for stor til, at kommunen her og nu vil fastansætte en ny chef. I stedet har Søren Hansen midlertidigt sagt ja til at blive konstitueret som beredskabschef. Han er tidligere beredskabschef i Ringsted og p.t. åremålsansat som beredskabsinspektør i Hvidovre med fokus på forebyggelse. Han bor fortsat i Ringsted og indgår således ikke i indsatsledervagtsamarbejdet på Vestegnen, som ud over Hvidovre også omfatter Albertslund, Brøndby, Glostrup og Rødovre. Hvidovre er en del af samarbejdet bag Vestegnens Brandvæsen I/S og har hidtil stillet med to indsatsledere til den fælles vagtordning. Med Peter Dræbyes fratræden har Hvidovre kun en indsatsleder. Søren Hansen er det næste halve år konstitueret som beredskabschef i Hvidovre. NY CHEF FOR BEREDSKABSFORBUNDET Af Erik Weinreich Fokus på befolkningsuddannelse Tom Behnke afløser folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S), der sidste år blev kommitteret for Hjemmeværnet. Tom Behnke, folketingsmedlem for Det Konservative, er valgt som ny præsident for Beredskabsforbundet. Ved sin tiltræden meldte han ud, at han især vil lægge vægt på uddannelse af borgerne i selv at klare langt flere af de udfordringer, som de kan stå overfor i en krisesituation: - Vi mennesker er langt mere robuste, end vi selv går og tror, og vi kan ved hjælp af ganske små initiativer sikre os selv og vore familier langt bedre. Beredskabsforbundet har omkring frivillige, der ikke mindst ved Tom Behnke, 48 år, er uddannet ved politiet. større hændelser og katastrofer supplerer det daglige beredskab. Nyt om navne BRANDVÆSEN omtaler gerne udnævnelser og mærkedage for redningsberedskabets ledende medarbejdere. Send blot en mail med oplysninger til: 5

6 NAVNE BRANDVÆSEN April 2014 CHEF PÅ TIDSBEGRÆNSET KONTRAKT Hans Nyfjord konstitueret som beredskabschef i Nyborg, mens der forhandles ny struktur på Fyn Af Erik Weinreich Hans Erik Nyfjord, nyudnævnt beredskabschef i Nyborg, nåede sit mål langt tidligere end forventet. Han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør, har i fire år været brandinspektør i Odense samt i et år brand- og risikorådgiver i et rådgivende ingeniørfirma. Lige nu er han ved at færdiggøre sin mastergrad i brandsikkerhed på DTU 2014 bliver et travlt år, hvor det gælder om at kombinere opgaverne. Ud over Storebæltsbroen har Nyborg flere risikovirksomheder, bl.a. Nord (tidligere Kommunekemi) og Koppers (tidligere Tarconord) Hans Nyfjord, 35 år, er konstitueret som beredskabschef i Nyborg frem til udgangen af ud fra en ambition om et lederjob i det offentlige beredskab. Sidste sommer blev Hans Nyfjord indsatsleder i Nyborg. Kort forinden var beredskabschef-stillingen blevet ledig, og i forventning om, at i hvert fald en del af de fynske kommuner ville blive enige om et beredskabsmæssigt samarbejde forholdsvis hurtigt, var viceberedskabschef Ulrik Degn blevet konstitueret som chef for resten af De fynske forhandlinger har trukket ud, og da Ulrik Degn ikke ønskede at fortsætte som chef, sprang Hans Nyfjord til. Resultatet blev en et-årig kontrakt som beredskabschef. KOBLING TIL RISIKOVIRKSOMHEDER Han er helt klar over, at 2014 bliver et travlt år, hvor det gælder om at kombinere opgaverne. Ud over Storebæltsbroen har Nyborg flere risikovirksomheder, bl.a. Nord (tidligere Kommunekemi) og Koppers (tidligere Tarconord). Dem vil Hans Nyfjord benytte som afsætning for sit afsluttende masterprojekt, der skal handle om førsteindsats på atex-området i industrivirksomheder. Lige nu er han optaget af de kommunale beredskabsplaner, der skal revideres, og selv om det er teknisk direktør, der repræsenterer Nyborg i forhandlinger om et beredskabsmæssigt samarbejde på Fyn, forventer Hans Nyfjord også, at forhandlingerne kan medføre et ekstra arbejde senere på året. I den forbindelse er Hans Nyfjord ikke i tvivl om vigtigheden af en lokal forankring med et solidt kendskab til lokale forhold. Koblingen mellem de forebyggende brandsyn og den operative indsats kan ikke undervurderes. IKKE KOMMUNENS FRIVILLIGE Nyborg har kontrakt med Falck om brandslukning fra to stationer i Nyborg og Ørbæk. Den samlede styrke er på 45 deltidsbrandmænd, hvortil kommer et frivilligt beredskab på 30 mand. De sidste er organiseret direkte under Beredskabsforbundet, der har tegnet kontrakt med kommunen om bl.a. behandlingsplads, indkvartering, forplejning samt mulighed for tilkald af et tredje slukningstog. Udgiften for kommunen er den samme, som hvis de frivillige havde været organiseret af kommunen. Forskellen er alene, at kommunen i dette tilfælde ikke har ledelsesansvar, og at Beredskabsforbundet selv skal rekruttere og uddanne frivillige for at leve op til kontrakten. 6

7 Kan et intelligent slukningssystem forhindre en brand i et edb-rum? Et intelligent slukningssystem arbejder hurtigt, pålideligt og effektivt og sikrer oppetid og arbejdsprocesser Effektive systemer kræver teknologi og ekspertise. Siemens har mere end 60 års erfaring med brandsikring. Vores løsninger er skræddersyet til den enkelte kundes helt specifikke behov. Med en brandslukningsløsning fra Siemens får en brand aldrig lov at udvikle sig! Ufarlige slukningsmidler og ingen skadelig effekt på mennesker, inventar og elektronik Anvendelse af naturlige gasser og ingen royalty på slukningsmidler Revolutionerende teknologi med minimal trykstigning Ring til os på telefon og hør mere om markedets mest innovative brandslukningsløsninger. Answers for infrastructure.

8 FKB BRANDVÆSEN April 2014 Ny formand i Kreds 5 Af Erik Weinreich Generalforsamling. Valg. Tur til Hannover i 2015 FKB Kreds 5 Hovedstaden har fået ny formand. På generalforsamlingen i marts afløste beredskabschef Henrik Jørgensen, Egedal, den tidligere formand, Niels Chr. Bøgvad, der er fratrådt som beredskabschef i Gentofte og dermed ikke længere er A-medlem. Som ny næstformand blev valgt Nikolaj Andersen, der er beredskabschef i Høje-Taastrup. FAGOMRÅDE Til fagområderne valgtes: Personale og uddannelse: Rasmus Storgaard, Lyngby-Taarbæk Materiel, logistik og aftaler: Henrik Vind, Gladsaxe Operative forhold: Claus Larsen, Nordsjællands Brandvæsen Forebyggelse: Steffen Haagensen, Nordsjællands Brandvæsen Øvrige valg blev: Suppleant til kredsformandskabet: Brian Eriksson, Brøndby, Det Regionale koordinationsudvalg: Rasmus Storgaard, Lyngby-Taarbæk, overtager efter Palle Tourell, Bornholm. Øvrige medlemmer fortsætter: Ulrik Bjelbæk, Allerød, Lars Rosenwanger, Frederiksberg, Niels Ole Blirup, København I forbindelse med valgene nævnte Ole Nedahl, Gladsaxe, at han efter otte år i FKBs bestyrelse mener, det er tid til et skifte på posten, og han opfordrede kredsen til at finde en ny kandidat. På generalforsamlingen i marts afløste beredskabschef Henrik Jørgensen, Egedal, den tidligere formand, Niels Chr. Bøgvad, der er fratrådt som beredskabschef i Gentofte SAMARBEJDSFORA Som noget af det første som ny kredsformand vil Henrik Jørgensen aftale samarbejdsfladerne mellem kredsen og de tore beredskabsfora for henholdsvis Storkøbenhavn, Vestegnen og Nordsjælland. Desuden vil han på opfordring fra Ole Nedahl undersøge mulighederne for en tur til Der Rote Hahn messen i Hannover den juni NÆSTEN OP AT FLYVE FKBs seniorer på udflugt til Karup og Herning Af Erik Weinreich Seniorklubben måtte desværre aflyse sin udflugt i efteråret til Flyvestation Karup, så nu prøver den igen den maj, fortæller klubbens formand, Niels Hejslet. Der bliver tilmed indkvartering på selve flyvestationen. På førstedagen bliver der rundvisning inklusiv besøg ved lægehelikopteren, redningshelikopteren og brand & redningstjenesten. Frokosten indtages i Propelmessen, og middagen i den gamle officersmesse Nord, som tyskerne etablerede under 2. Verdenskrig. Efter morgenmaden på andendagen går turen til Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning, hvor blandt andet materiellet til internationale indsatser bliver gennemgået. Turen slutter hos naboen, Brand & Redning Herning, hvor beredskabschef Mette Bøgvad vil fortælle om og vise en af landets nyeste fællesstationer for kommunalt brandvæsen og Falcks ambulancetjeneste. Tilmelding skal gå hurtigt til klubbens sekretær. Seniorklubben måtte desværre aflyse sin udflugt i efteråret til Flyvestation Karup, så nu prøver den igen den maj 8

9 April 2014 BRANDVÆSEN Røgdykker model 1883 og lang tid før kredsløbsapparatet blev opfundet. Læderhjelm, Königs røghjelm og friskluftudstyr med indbygget kommunikation. Illustration fra bogen. Tilbageblik over 82 år med en specialtjeneste i Københavns Brandvæsen DET KORTE LIV DEN LANGE DØD Af Erik Weinreich De er nogle hårde hunde, og inden under skallen er de bløde. De er fysisk i topform, og under uddannelsen presses de fysisk ud i det ekstreme for at lære deres egne begrænsninger at kende. De er Røgdykkertjenesten hos Københavns Brandvæsen, der uden at forklejne andre røgdykkere må siges at høre til de barske blandt de barske. Røgdykkerne sluttede officielt i 2012 ved sammenlægningen med Pionertjenesten til Specialtjenesten, og med 82 dramatiske år i bagagen var det en god anledning til at se tilbage. Det er blevet til bogen Livet er så kort, og man er så længe død, som på 120 sider fortæller om glæder, sorger, redning og død, udfordringer og fremskridt, samt ikke mindst et tæt sammenhold, som formentlig alle brandfolk vil kunne nikke genkendende til. NÅLEØJET Københavns Brandvæsen har haft røgdykkerne tidligere, men først i 1930 fik man en specialuddannet enhed. I øvrigt samme år som brandvæsnet blev fuldt motoriseret og de sidste heste solgt. Røgdykkerne sluttede officielt i 2012 ved sammenlægningen med Pionertjenesten til Specialtjenesten, og med 82 dramatiske år i bagagen var det en god anledning til at se tilbage Selv om det nu gjaldt ny teknik og nyt udstyr, især kredsløbsapparater, der gjorde røgdykkerne i stand til meget længere indsatser, var tjenesten ikke for alle og enhver. Røgdykkerne skulle både have et stærkt helbred og psykisk være rolige og afbalancerede til de mange strabadser, og bogen afspejler lige netop, hvordan røgdykkerne tager hånd om hinanden. Ikke alle ansøgere opfyldte kravene og slap gennem nåleøjet. EN SÆRLIG KULTUR Alligevel kan det gå galt, som bogens titel afspejler, man er så længe død. Det være sig katastrofen på Holmen 1951, hvor 11 brandfolk omkom, heraf en røgdykker, eller en de andre episoder som branden på MS Chile 1959, hvor en anden røgdykker mistede livet. Alt sammen sobert beskrevet af de mennesker, der deltog og med både alvor og humor. Og så kan man ikke fortælle om røgdykkere uden også at fortælle om de store indsatser som i nyere tid brandene i Christiansborg Slotskirke og Odd Fellow Palæet, begge 1992, og tagbranden på Valbygårdsvej 2012, som nær havde kostet en røgdykker livet. Jovist. En bog om en sej kultur, der også omfatter tatoveringer, madlavning, fest og sang. 9

10 RISIKO OG KATASTROFER BRANDVÆSEN April 2014 Fra starten har blandingen af videnskabelige teorier og praktisk udførelse været indtænkt i katastrofe- og risikomanageruddannelsen. Praktikperioden hos Randers Brandvæsen indeholdt derfor også praktiske øvelser som denne for Mads Andersen. SPØRG BRUGERNE, HVAD DE VIL VIDE. IKKE EKSPERTERNE Menneskelig adfærd er enten en risiko eller en sikkerhed. Katastrofe- og risikouddannelsen kombinerer teori og praksis Af Erik Weinreich Man skal ikke spørge eksperter, hvad folk skal vide om brandsikkerhed. Man skal spørge folk selv, hvad de har brug for at vide. Det giver nogle helt andre og langt mere brugbare svar. Og gør man det på en virksomhed, bliver medarbejderne samtidig mere engageret i brandforebyggelse, fortæller Mads Andersen, der er nyuddannet katastrofe- og risikomanager. En af hans kompetencer fra uddannelsen er evnen til at kombinere videnskabelige teorier med praktisk hverdag. I et praktikforløb i en større virksomhed havde han netop lejlighed til at stille spørgsmål om bl.a. formålet med branddøre og kendskab til procedurer ved brandalarmer. Forskellen mellem medarbejdernes opfattelse og hvad ledelsen troede, at medarbejderne vidste, var i sig selv en risiko. Dertil kommer den direkte risiko ved kiler i branddøre og mang- 10

11 April 2014 BRANDVÆSEN RISIKO OG KATASTROFER lende reaktioner på automatiske brandalarmer. VIDEN ÆNDRER ADFÆRD Den videnskabelige teori tilsiger, at menneskers adfærd påvirkes af viden og holdninger. Rent praktisk øges sikkerheden ikke ved påbud men ved en større forståelse af risici. Mennesker har et naturligt behov for viden, og hvis man vil have medarbejderne til at ændre adfærd, gælder det om, at de forstår risikoen og føler ejerskab til sikkerheden, understreger Mads Andersen. ULVEN KOMMER Han foreslog bl.a. virksomheden at give i hvert fald en del af medarbejderne et kursus i elementær brandbekæmpelse (brug af slangevinde, brandslukkere m.v.). Samtidig bør arbejdsprocessen ændres, så sikkerhed ikke gør arbejdet ekstra besværligt. De mange blinde alarmer var et særligt problem, fordi virksomheden ikke altid kunne spore, hvorfor alarmerne blev aktiveret. Desuden var antallet af alarmer i sig selv problematisk, fordi medarbejderne ikke længere tog dem alvorligt. Derved gav alarmerne en ulven kommer effekt, så de næppe ville blive taget alvorligt, hvis der virkelig var fare på færde. Mads Andersen kan kun være tilfreds med, at hans udførlige rapport er blevet læst med stor alvor af virksomheden, og at den vil blive brugt som katalog for sikkerhedsmæssige ændringer. Mennesker har et naturligt behov for viden, og hvis man vil have medarbejderne til at ændre adfærd, gælder det om, at de forstår risikoen og føler ejerskab til sikkerheden PRAKTIK FORENER TEORI OG PRAKSIS Selv om der er meget teori og metode i uddannelsen som katastrofe- og risikomanager, indeholder den også tekniske moduler og ikke mindst flere praktikforløb, der sikrer den praktiske brug af teorierne. - Vi har både en viden om brandsikring og om menneskelig adfærd, siger Mads Andersen, der også har været i praktik hos Randers og Egedal brandvæsner, hos Falck i Aalborg, og lige nu arbejder med forebyggelse og planlægning hos Frederiksberg Brandvæsen. Desuden er han aktiv i Københavns Brandvæsens Frivillige Supplerende Beredskab, samt arbejdsmiljørepræsentant for samtlige frivillige. Internt kaldes katastrofe- og risikouddannelsen også den beredskabsfaglige lederuddannelse, og Mads Andersen lægger da heller ikke skjul på, at næste trin gerne må være en stilling som fx beredskabsinspektør. De mange blinde alarmer var et særligt problem, fordi virksomheden ikke altid kunne spore, hvorfor alarmerne blev aktiveret. Desuden var antallet af alarmer i sig selv problematisk, fordi medarbejderne ikke længere tog dem alvorligt Integrity NYHED Primo 2014 Vil du føle dig sikker i flammerne? designer din personlige branddragt i højeste kvalitet til en fair pris Find os på HotFood TILVALG: - 2 Farvet model Blå/Gul fuld Bagudvendt gul signalbro (Blå udgave) - HotFoot ( Lys i monteringsfødder ) - Scenelys ( Skadested lys ) Bemærk NY adresse Tangmosevej Køge Autotec ApS Tangmosevej Køge Tlf: Web: 11

12 RISIKO OG KATASTROFER BRANDVÆSEN April 2014 Danmark uden for FNs samarbejde om risikoreduktion af katastrofer Vi går glip af viden om fælles standarder og et fælles sprog Af Niels Johan Juhl-Nielsen, senior rådgiver Danmark står fortsat uden for FNs globale samarbejde om forebyggelse af katastrofer - disaster risk reduction. I modsætning til fx de andre nordiske lande deltager Danmark stort set ikke i FNs netværk, der skal skabe større robusthed. Det betyder, at Danmark heller ikke får glæde af de fælles standarder om det fælles sprog om sikkerheds- og beredskabsforhold, som udvikles inden for UNISDR, der er FNs organisation for at mindske risikoen for katastrofer. Dog har København i 2012 tilsluttet sig en kampagne for mere robusthed i storbyer, men der er plads til langt bredere deltagelse. Således har UNISDR udviklet platforme for en robusthedskultur beregnet specielt for byer og kommuner. Ud over ministerier og statslige organisationer kan byer med fx særlige klimamæssige risici og evt. FKB rimeligvis deltage i arbejdet med bl.a. at identificere og overvåge katastrofe risici, opbygge en sikkerheds- og robusthedskultur på alle niveauer, samt styrke katastrofeberedskabet. Næste milepæl er en konference i 2015 i Sendai i Japan med bl.a. fokus på at styrke risikoledelse i forhold til det private erhvervsliv og civilsamfundet. Links: UNISDR: United Nation International Strategy for Disaster Reduction, FN s kampagne for Making Cities Resilient: PÅ VEJ MOD DEN KLIMAROBUSTE KOMMUNE Aarhus har planer for fortsat drift ved store klimahændelser Af Niels Johan Juhl-Nielsen, seniorrådgiver i PRIMO Danmark Godt tilskyndet af skybrud og oversvømmelse har Folketinget besluttet, at kommunerne inden udgangen af 2013 skulle fremlægge klimatilpasningsplaner. På et møde i Ingeniørforeningen IDA gennemgik bl.a. Aarhus Kommune sine værktøjer til imødegåelse af eller tilpasning ved klimaforandringerne. Arbejdet med klimatilpasning er her systematiseret af brandvæsnet og afdelingen for Natur og Miljø. Klimarelaterede scenarier er identificeret og gennemgået med de forskellige forvaltninger, så alle i dag har planer for fortsat drift i forhold til deres sektoransvar. Når der indtræffer en klimabaseret hændelse, vil de berørte forvaltningers planer blive aktiveret. Der er planer for levering af strøm, IT og server, levering af drikkevand, kloak/renseanlæg, borgernes sundhed, børnepasning og undervisning, forplejning og indkvartering, strande, havne, vandløb og miljø. Planer for områderne spildevand og fremkommelighed søges udviklet. For Aarhus - som for så mange andre byer - gælder det, at især centrum omkring havnen, der ligger lavest, også er mest udsat. Men hele den kritiske infrastruktur er vurderet ud fra den konkrete sårbarhed (f.eks. hospitalet). Alt i alt har planlægningen kunnet gennemføres i kraft af et meget stort holdarbejde. HUSK AFLEDEDE KONSEKVENSER En kommunal kriseorganisation bør øve for såvel den mindre hændelse som i tilfælde af, at det helt store scenario kræver, at hele kriseorganisationen må op i fuld skala. Alle parter, der er en del af planen, skal være identificeret og orienteret, lige som evt. afledede konsekvenser skal være beskrevet så meget, det nu er muligt. I øvrigt oplyste Beredskabsstyrelsen på konferencen i IDA, at styrelsen nu deltager i et nordisk arbejde om, hvordan samfundet vil blive udfordret i fremtiden med fokus på år Link: Indlæg fra konferencen Beredskab og varslingssystemet ved skybrud og stormflod, arrangeret af IDAmiljø: https://ida.dk/event/

13 Kan du brænde for kontrakter og blå blink hos verdens største internationale brandvæsen og ambulanceoperatør? så er du måske den ny kontraktchef i Falck På grund af travlhed søger Falck Danmark A/S en kontraktchef til ledelse af kontraktafdelingen i Aarhus. Kontraktchefen refererer til Redningsdirektøren og har en faglig reference til formanden for brandudvalget. Falck er i konstant global vækst og er nu etableret i 43 lande i seks verdensdele. I Danmark er vi i alt omkring medarbejdere og arbejder inden for redning, healthcare, autoassistance, patientbefordring og safety services. Kontraktafdelingen er organisatorisk en del af Redningsdivisionen og varetager opgaver i forbindelse med tilbudsgivning og aftaler med det offentlige, herunder både regioner og kommuner. Som kontraktchef får du ansvar for den daglige ledelse af afdelingen, dvs. personaleledelse og faglig ledelse af udbudsprocesser. Du vil i det daglige samarbejde med afdelingen for Statistik og Afregning, der sammen med Kontraktafdelingen omfatter tolv medarbejdere, som alle dagligt arbejder engageret og lever efter Falcks værdier: hjælpsom, hurtig, handlekraftig, tilgængelig, troværdig og kompetent. Det er vigtigt, at du kan genkende dig selv i disse værdier. Dit ansvar og arbejdsopgaverne: Overordnet ansvar for kalkulationer, f.eks. på brandområdet og patientbefordringsområdet Udarbejdelse af tilbud og forhandlingsoplæg til kommunerne i samarbejde med medarbejderne Bistå ved udfærdigelse af kontrakter Afklaring af afregningsgrundlag i samarbejde med afdelingen for Statistik og Afregning Udarbejdelse af breve og forhandlingsoplæg til kommuner Den strategiske udvikling af afdelingen Ad hoc opgaver bl.a. i tilknytning til udvikling af forretningsområdet Dine kvalifikationer og kompetencer: Kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område Stærke analytiske evner og evnen til at arbejde med kompleksitet God forretningsforståelse og lysten til at sætte dig ind i forretningen Stort overblik og evnen til at prioritere afdelingens ressourcer Stærke mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer Har erfaring med ledelse af mindre teams og generel interesse for ledelse Robust, serviceminded og med et godt humør - også når det går stærkt Excel-kompetencer på superbruger-/ekspertniveau Vi forestiller os derfor, at du: Har solid erfaring fra en virksomhed, hvor du arbejder med tilbudsgivning og kontrakter, eller er konsulent fra et advokathus/konsulenthus/rådgivningsfirma, hvor du arbejder som rådgiver for ordregivere eller tilbudsgivere i udbudssager Har stor erfaring inden for det offentlige med udbud og kontrakter Udover de spændende ansvarsområder og arbejdsopgaver, tilbyder vi dig: At være en del af en virksomhed, der er bygget omkring "mennesker der hjælper mennesker" og som dagligt udlever stærke værdier At være en del af en virksomhed der har en mere end 100 år lang historie og samtidig er i en hastig og udfordrende udvikling både i Danmark og globalt Et omfattende samarbejde og dialog med kunderne Indflydelse og ansvar på en sjov arbejdsplads med højt til loftet og et stort sammenhold Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Morten Sønderby Sørensen, telefon Tiltrædelse: Snarest - eller efter nærmere aftale. Ansøgningsfrist: Den 23. april Ansøgningerne vurderes løbende. Ansættelse sker i henhold til Lederaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation samt de indgåede lokalaftaler mellem Falck Danmark A/S og Ledernes Hovedorganisation. Du søger stillingen ved at sende en mail til og bedes sende ansøgning, CV, relevante eksamensbeviser og referencer.

14 NYE VÆRKTØJER BRANDVÆSEN April NYE VÆRKTØJER TIL EVALUERING AF INDSATSER Projektet Beredskabsfaglig Evaluering og Praksisudvikling hjælper med at opsamle og dele viden og erfaringer fra operative indsatser Af Therese Sachs, specialkonsulent ved Professionshøjskolen Metropol og Mikkel Bøhm, lektor ved Professionshøjskolen Metropol Flere kommunale redningsberedskaber har efterlyst hjælp til videndeling fra operative indsatser. Det behov vil ti konkrete værktøjer fra projektet Beredskabsfaglig Evaluering og Praksisudvikling kunne opfylde. Det overordnede formål med projektet, der afsluttedes november, var at understøtte og udvikle den metode, som beredskaberne benytter til evaluering. Med metode forstås her den fremgangsmåde, som medarbejdere benytter til indsamling, bearbejdning og deling af viden og erfaringer. Kernen i dette arbejde ikke er fejlfinding med henblik på sanktioner, men tværtimod et systematisk arbejde rettet mod at finde de læringspunkter, som kan understøtte og udvikle beredskabernes kerneydelser. De nye værktøjer kan bruges som en samlet kogebog til inspiration, eller de Kernen i dette arbejde ikke er fejlfinding med henblik på sanktioner, men tværtimod et systematisk arbejde rettet mod at finde de læringspunkter, som kan understøtte og udvikle beredskabernes kerneydelser kan bruges enkeltvis efter det behov, som det enkelte kommunale redningsberedskab har. NYT PROJEKT Hvor ovennævnte projekt resulterede i en afdækning af nuværende evalueringspraksis og udvikling af nye evalueringsværktøjer, vil et nystartet ph.d.- projekt med titlen Læring fra operative indsatser trække pointerne fra det første projekt ind i en forskningsmæssig sammenhæng. Der arbejdes også på andre ideer, blandt andet et fælles nordisk seminar og efteruddannelse, hvortil kommunale redningsberedskaber vil blive inviteret. Link: De nye værktøjer og den samlede projektrapport kan hentes på: og skadeservice i sandhedens øjeblik DØGNVAGT DB-82x50.indd :15:56 14

15 April 2014 BRANDVÆSEN FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDPUNKTER på Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde august 2014 i Herning Brandpunkter kan reserveres fra den 24. april kl

16 Vardeve FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN April 2014 Foreningen af Kommunale Beredskabschefer byder interesserede firmaer velkommen på BRANDPUNKTERNE Messevej Brandpunkterne er til disposition fra den 26. august kl til den 29. august kl Brandpunkterne åbner officielt onsdag den 27. august kl for mødedeltagere. Som en del af programmet vil mødedeltagerne i pauserne besøge Brandpunkterne. Nærmere oplysninger vedrørende Brandpunkterne fås ved henvendelse til: Herning Brand og Redning Peter Fjord Kristensen Telefon Brandpunkter kan reserveres fra den 24. april 2014 kl præcis, og tildeling af Brandpunkter sker i den rækkefølge, reservationerne indkommer efter dette tidspunkt. Årsmøderrangører: Sven Urban Hansen tlf og Tommy Rise tlf ÅRSMØDE OG UDSTIL- LING 2014 HOLDES I MESSECENTER HERNING, VARDEVEJ 1, 7400 HERNING U05 U04 U03 U06 MÅL OG PRISER PÅ BRANDPUNKTER: Indendørs brandpunkter nr er forbeholdt køretøjer 4 x 15 meter Lejepris kr ,- pr. stk. Øvrige indendørs brandpunkter: Lejepris kr. 750,- pr. m 2 Udendørs brandpunkter: Lejepris kr ,- pr. stk. Reservation af brandpunkter kan ske fra den 24. april 2014 kl på FKBs hjemmeside: Reservationer modtaget før kl den kommer ikke i betragtning i den indledende fordeling af brandpunkter. 16

17 April 2014 BRANDVÆSEN FKB ÅRSMØDE 2014 Messevej C A2 A1 B H D E G F M Jyske Bank BOXEN j J L K INDGANG VEST TUNNEL TIL INDGANG VEST Vardevej Indendørs Brandpunkter placeres i Hal J-1 og J-2, mens udendørs Brandpunkter placeres på det grønne område bag hovedbygningen. Møder holdes i auditoriet på 1. sal i hovedbygningen. V U07 U08 U09 U U

18 FKB FOREBYGGELSE BRANDVÆSEN April 2014 Netværk skal styrke sagsbehandlingen Af Erik Weinreich Borgerne skal gerne opleve mere ensartet sagsbehandling men stadig ud fra lokale forhold FKBs konference for forebyggelse styrkede netværket mellem de kommunale sagsbehandlere præcis som det var formålet og til glæde ikke kun for deltagerne men så sandelig også for borgere. Folk kan ikke forstå, at der stilles forskellige krav til samme arrangement alt efter, hvor det foregår. Det gælder både den politimæssige sagsbehandling og den sikkerhedsmæssige tilladelse fra det kommunale beredskab. Lige som politiet arbejder med en løsning, var der på konferencen bred enighed om, at den kommunale løsning på problemet hedder endnu mere samarbejde. I forvejen bruger sagsbehandlere deres netværk rigtig meget, og fremover vil der blive delt endnu flere sagsakter. I flere af FKBs kredse rundsendes spørgsmål om specialsager jævnligt, og man skal ikke holde sig tilbage med at bruge hinanden. Løsningerne må gerne blive mere ensartede, selv om de stadig skal være forskellige ud fra de lokale forhold, siger Flemming Nygaard Jørgensen, beredskabschef i Næstved. GENTAGES 2015 Forebyggelseskonferencen blev holdt i Vejle den marts. Fælles for de 87 deltagere fra hele landet var, at de primært arbejder med brandforebyggelse. Konferencen var arrangeret af FKBs Faggruppe Forebyggelse, der fik så mange positive tilbagemeldinger, at det allerede nu er aftalt at holde en ny den marts Inspiration til fremtiden Big data vil erstatte meget kontrol, forudså fremtidsforsker Af Erik Weinreich Iskal udnytte, at I er forskellige. I ser på verden gennem forskellige øjne, og selv om det er sjovest at være gruppe med nogen man kender, så kommer der langt mere spændende ud af at sidde i gruppe med nogle, man ikke kan døje. I skal eksperimentere hver dag. For ellers dør jeres nye hjerneceller. Opfordringen kom fra fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, der som sidste indlægsholder på konferencen om forebyggelse opfordrede deltagerne til at komme med ideer og være med at sætte dagsordenen. Den digitale generation det er dem, der i dag er under 24 år lever et liv, hvor de hele tiden er online på måde, hvor de ikke nødvendigvis behøver at være fysisk tilstede. I USA er unge ligefrem holdt op med at tage kørekort, fordi de i stedet surfer på internettet blandt masser af muligheder, og de er langt bedre til at multitaske end deres forældre. - Vi lever længere og bedre ved at blive aktiveret frem for at blive serviceret for meget. Jagt mening og kom med ideer, så I selv sætter dagsordenen, opfordrede fremtidsforsker Liselotte Lyngsø. NY VIRKELIGHED De teknologiske forandringer påvirker alle i et stigende tempo. Halvdelen af fremtidens jobs findes end ikke i dag. Til gengæld vil analysejobs og kontroljobs forsvinde, forudså Liselotte Lyngsø med henvisning til bl.a. big data: Enorme computere opsamler allerede i dag millionvis af tilgængelige data. Når de efterfølgende bliver analyseret, dannes der billeder med helt nye sammenhænge mellem indkøbsmønstre, livsstil, vaner, sygdomme og meget andet. Big data vil fortæller alt, hvad der foregår og vil også kunne bruges i det forebyggende arbejde, så det endnu mere vil ændre sig fra kontrol til rådgivning. Næste udvikling bliver bodyhacking, der er indsamling af personlige data fra et armbånd, der måler alt fra blodtryk til temperatur. Disse data kan man dele med andre, så man hele tiden kan følge med i hinandens sundhed og sindstilstand, fortalte Liselotte Lyngsø. 18

19 April 2014 BRANDVÆSEN FKB FOREBYGGELSE ILDFLUER, BRANDKADETTER, UNGDOMSBRANDVÆSEN OSV. Af Erik Weinreich Der er ingen undskyldning for ikke at oprette et brandkadetkorps. FKB er projektejer og skal over to år forvalte 4,7 mio. kr. til oprettelse af brandkadetkorps i alle de kommuner, der vil være med. De mange penge er bevilget af Trygfonden. Brandkadetkorps eller ungdomsbrandkorps har eksisteret i mange år i meget forskellige rammer, og en del af projektet går ud udarbejde mere ensartede rammer men alligevel med plads til forskelligheder, fortæller Helle Aagot Clausen, der er projektchef og koordinator for at samle alle gode ideer og erfaringer. Pengene skal bl.a. fordeles til alle former for opstart af lokale projekter: Materialer, herunder uniformer, uddannelse af instruktører, deltagelse i voksenpædagogisk grundkursus, hjemmeside, samt årsmøder for brandkadetter. Hun understreger, at brandkadetkorps skal være for alle unge, både de helt almindelige, der vil være med i en spændende aktivitet, og dem med udfordringer og som måske kan være skoletrætte. Der bliver således også plads til at inkludere sårbare unge. Aldersmæssigt omfatter projektet unge fra ti til 18 år og inddelt i ildfluer (10-12 år), brandkadetter (13-15 år) og seniorbrandkadetter (16-18 år). GODT ERFARINGSGRUNDLAG Helle Aagot Clausen har tidligere være ansat i Københavns Brandvæsen, hvorfra hun kender brandkadetterne i hovedstaden, og hun har også tæt kontakt til Roskilde og Greve brandvæsner, der ligeledes har erfaringer at dele ud. En naturlig del af projektet er desuden at kontakte de andre ungdomsbrandkorps, der allerede eksisterer, og hvoraf en stor del på forhånd har givet tilsagn om at være med. KONCEPT EFTER SOMMERFERIEN Sammen med projektleder Ronny Højgaard Larsen er Helle Aagot Clausen ved at gennemgå svar fra en spørgeundersøgelse hos alle landets beredskaber omkring erfaringer. Den følges op af en del telefoninterviews, hvorefter de vil finde frem til en dansk standard for de nye korps. Forventningen er, at de i løbet af efteråret og i hvert fald inden nytår vil være klar til at tilbyde fødselshjælp Ildfluer fra Greve træner inden opvisning. til nye ungdomsbrandkorps, fortæller Ronny Højgaard Larsen. Samtidig arbejdes der ihærdigt på at få en hjemmesiden op at stå. MÅLET De nye brandkadetkorps har bl.a. som mål at forbedre relationerne mellem de unge fra nærmiljøet og det lokale brandvæsen, så de bliver færre påsatte brande og færre konfrontationer mellem unge og indsatspersonel. Samtidig viser erfaringer, at brandkadetkorps kan give børn og unge en meningsfuld fritidsaktivitet med øget selvværd og nye værdier, som de tager med sig videre ind i uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. En ny generation trykflasker 6.8L - 2.8kg - 300bar - NLL Model: SAFER Fire & Recue Nothing else is SAFER Volume: 6.8L Tryk: 300bar Vægt: 2.8kg Levetid: NLL Se mere og bestil på trykflasker.dk 19

20 DEN SØNDERJYSKE MODEL BRANDVÆSEN April 2014 Øvelse i kemikalieindsats fra den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse hos Bredebro Frivillige Brandværn. Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen. Vi kan ikke spare på lønnen, for frivillige brandmænd får ingen løn Den sønderjyske model er både billig og effektiv. Vi er bekymrede for, hvilke konsekvenser arbejdet i Redningsberedskabets Strukturudvalg vil få for organiseringen af de Sønderjyske Frivillige Brandværn Af Svend Erik Møller, kommunaldirektør i Tønder og Jarl V. Hansen, beredskabschef i Aabenraa 20

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12. Referat fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.30) Afbud: Per Højriis Vedsted, Henrik Jørgensen, Poul Laursen

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 1 Her er Niels 2 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Processen Udfordringen Mulighederne Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Forsvarsudvalget FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Forsvarsudvalget FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Status pr. 17. november 2015 Navn: Hovedstadens Beredskab 1. www.beredskab.albertslund dk. (arbejdstitel)) 2. Areal: 272 km

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Beredskabsplan for oversvømmelse i Aarhus Kommune - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar

Beredskabsplan for oversvømmelse i Aarhus Kommune - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar Beredskabsplan for oversvømmelse i - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar Jakob Larsen, Aarhus Brandvæsen Lone Mossin, Natur og Miljø Kontekst: Kontekst: Skybrud i Lystrup

Læs mere

SAMMENLÆGNING - HOVEDSTADENS BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING - HOVEDSTADENS BEREDSKAB Organisering af Hovedstadens Beredskab fase 1 Kære alle Dette ekstraordinære nyhedsbrev handler om ét emne, processen for organiseringen af vores fælles arbejdsplads, Hovedstadens Beredskab. Som jeg sagde

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W.

Læs mere

Fra Kommunikationsgruppen Anne Holten Nielsen, Specialkonsulent, København

Fra Kommunikationsgruppen Anne Holten Nielsen, Specialkonsulent, København REFERAT REFERAT: af F-Med Det Fælles Beredskab d. 2.6.2015 Dato: 2. juni Tid: 9:00 11:00 Sted: Kbh. Rådhus - Udvalgsværelse D, 1. sal vær. 103 Mødedeltagere: Fra medarbejdersiden: Hannibal Christensen,

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning Midtjysk Brand & Redning 12. januar 2016 Nyhedsbrev nr. 16 Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Fælles Sønderjysk Beredskab Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Dagsorden Hvorfor er vi her i dag? -historik Hvad skal politisk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Brandkadetter i Danmark - Et projekt der giver mening..

Brandkadetter i Danmark - Et projekt der giver mening.. - Et projekt der giver mening.. Baggrund for projektet: Mange boligområder rundt omkring i Danmark har i de seneste år, har oplevet chikanebrande (ex. afbrænding af containere og biler) for millioner af

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mark Langhave,

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Hovedstadens Beredskab REFERAT

Hovedstadens Beredskab REFERAT Hovedstadens Beredskab REFERAT Referat F-med møde 21. august 2015 Dato: 21. august Tid: 12:30 14:00 Sted: Kbh. Rådhus - udvalgsværelse F, 2. sal Mødedeltagere: Fra medarbejdersiden: Hannibal Christensen,

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest Indledning 1 Brand & Redning MidtVest. 2 Stillingen. 4 Profilen.. 5 Processen 6 Vi giver dig muligheden for at blive én af de 20 Alle der arbejder på Beredskabsområdet ved at der sker en egentlig revolution

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDEGRUPPEN DANMARK www.wachtelhunden.dk 1 FORMANDENS KLUMME Jagt sæsonen er godt og vel i gang, og året går mod enden, hvorfor jeg vil ønske jer alle er rigtig godt nytår.

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen, René Andersen,

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Torsdagens program for årsmødets fire scener

Torsdagens program for årsmødets fire scener Tidspunkt Operativ Forebyggelse Udstiller 1 Udstiller 2 09.30-10.15 Session 5 - Operativ ledelse - Indsatsledelse 2016 Er uddannelsen god nok, og hvad er ISLs rolle i fremtiden? Ordstyrer - Beredskabschef

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere