Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011"

Transkript

1 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat A. Valg af ordstyrer Philip er valgt som ordstyrer. B. Valg af referent Stene er valgt som referent. C. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde d. 23. august Forrige referat blev godkendt. D. Godkendelse af dagsordenspunkterne. Dagsordenen er godkendt. E. Regnskab Orientering vedr. regnskab for indeværende år. (Kontor) AO orienterer om DDS økonomi. Penge for kursus uge 42 er ved at være kommet ind. AO har udregnet et forventet dækningsbidrag der ligger på 19 pct. DS29 EK er blevet overført til anden konto i anden bank. Kursusrentabiliteten bliver diskuteret og det viser sig, at kurserne er blevet mere rentable, men deltagerantallet i uge 20 var ikke så højt som budgetteret. Derfor ligger DDS økonomi en smule under budget ved periode 9 i året. Bestyrelsen rejser spørgsmål angående Int. Udvalg, og hvad de penge der er hensat hertil er brugt på. Bestyrelsen ønsker, at der i regnskabet fremgår en tydeligere sammenhæng mellem afsatte midler ifølge budgettet og hvad pengene er brugt på. Eksempelvis bør det fremgå, hvor meget af Heidis løn der er brugt i relation til Int. udvalg. Herved kan bestyrelsen se, hvorledes Heidis løn er fordelt mellem kursusrelaterede opgaver og andet arbede. AO tilpasser regnskabet i henhold til ovenstående. 1

2 Endvidere opfordrer Bestyrelsen til, at DDS indestående på diverse konti spredes, således at DDS økonomi 100 pct. er omfattet af bankgarantien. Orientering vedr. kontorets daglige drift. (Kontor) Kontoret orienterer om arbejdet på kontoret. Nedenstående punkter er emner der rør sig på kontoret netop nu. - Hjemmeside AO beretter om arbejdet med den nye hjemmeside. Det tegner lyst, og webudvikleren og AO er i daglig dialog. DDS skriver kontrakt med Sune som leverandør af det nye site. Bestyrelsen giver mandat til, at AO og PS har styringen på forløbet vedr. den nye hjemmeside og AO har den daglige kontakt til Sune. Som kvalitetssikring af projektet nedsættes en sikringsgruppe bestående af Michael og Lea samt en endnu ikke identificeret repræsentativ bruger. - DDS identitet kommunikation Kontoret fremlægger et oplæg vedr. DDS logo og kommunikation udadtil. Kontoret beder bestyrelsen om råderum til at bruge logoet i forskellige formater og med forskellig baggrund, farver osv. Bestyrelsen giver AO mandat til at disponere over DDS s logo i forskellige varianter med øje for den sammenhæng som logoet indgår i. - Uddannerdag Philip PS orienterer om uddannersamlingen i Danmark d. 27. august. Dagen bød på en diskussion af best practice i forhold til kommunikation med kursister. PS holdt oplæg omhandlende coaching-metoder med indlagte workshops for uddannerne. 2

3 - Pole Position Kontoret har holdt møde med Pole Position. Bestyrelsen ønsker ikke et formaliseret samarbejde med Pole Position. Der eksisterer altså på ingen måde nogen gensidige forpligtelser. - Budgettering 2012 Flyttes til efter uge 42. Kontoret opfordrer bestyrelsen til at rykke godkendelsen af budgettet for 2012 til senere på året. Det besluttes at budgettet generelt godkendes ved et senere møde end bestyrelsesmødet afholdt i september, da det er før Skiskolens største post, Uge42 kurset. - Internationalt arbejde AO orienterer om internationalt udvalgs arbejde. Skiinstruktøruddannelserne er blevet et pilotprojekt i EU, og dermed er instruktøruddannelserne rundt omkring i Europa til diskussion vedr. et fælles niveau for alle uddannelser i EU. Vi kæmper for retten til at undervise i alle lande med den danske uddannelse. AO har været i München til møde, hvor det blev diskuteret, hvad og hvordan en eurotest skal afholdes samt hvad niveauet for en bestået eurotest skal være. F. Orienteringspunkter. Orientering fra DSkiF PS orienterer om nystartede medarbejdere i DSkiF. Der er ansat en sekretær på kontoret og to udviklingskonsulenter med henblik på at værge medlemmer. Mette Vinther, Tom Jensen og Morten Agersnap er navnene på de nye medarbejdere. AO supplerer med oplysninger vedr. DSkiF forespørgsel om instruktører de kan trække på i forbindelse med oprettelse af nye skiklubber. DDS vil gerne formidle jobs og gerne gøre det aktivt for vore medlemmer og DDS vil også gerne gøre det gennem DSkiFs klubber. DDS vil dog ikke være arbejdsgiver eller stå til ansvar overfor klubber i DSkiF. 3

4 NFS orienterer om DSkiFs trænerpulje, hvor der ligger ubrugte midler. Der fremlægges forslag om at reklamere for dette i uge 42, da der muligvis blandt DDS medlemmer findes personer der vil finde en træneruddannelse interessant. Der afholdes Skisportens dag d. 12. november. DDS holder oplæg. AO koordinerer DDS oplæg til denne begivenhed. DSkiF vedholder deres sikkerhedskampagne fra Der spørges til, om vi har interesse i at medvirke og spare med DSkiF vedr. dette. DSkiF er ikke åbne for input og DDS er ikke blevet taget med på råd vedr. udarbejdelsen af sikkerhedsfolderen. DDS vil gerne være sparringspartner på diverse projekter med DSkiF. Vi er principielt ikke imod indholdet i sikkerhedsfolderen og vi vil gerne være samarbejdspartner og sparringspartner på DSkiFs sikkerhedskampagne. Der indstilles til, at DDS videregiver info og tilbud vedr. Villa Lukas Hansl. DDS har dog ikke interesse i at afholde kursus i Kaprun, men muligvis videregive tilbud til vore medlemmer. DSkiF har opfordret til at vi overtager langrend som en del af vores kursus udbud. Det gør DDS nu i samarbejde med Københavns Skiklub idet, at der afholdes teknikkursus i norske Skei. DDS indkalder DSKIF til møde. (dato for mødet bør ligge inden eller i forbindelse med DDS årsmøde) G. Opfølgningspunkter. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen er på valg til årsmødet Der skal findes en løsning på, hvorledes bestyrelsen agerer ansvarligt, således at der ikke hersker tvivl om principperne for det forestående valg til bestyrelsen ved årsmødet. Bestyrelsen laver en anbefaling om, hvem der vil være oplagte til bestyrelsesarbejdet samt sikre at der i vedtægterne kommer fokus på at sikre større beslutningskompetence. 4

5 NFS og RL får til opgave at udarbejde nye DDS vedtægter som sikrer ovenstående. Award Det er tidligere besluttet at der skal indføres en award i DDS regi. Bestyrelsen har nu fundet en kandidat som offentliggøres på kommende årsmøde. Fast-track to BSI På mødet d blev det besluttet, at projektet Fast-track to BSI skulle effektueres, og at RL, AO og NHS skulle komme med et oplæg for, hvorledes et kursus kunne afholdes samt de økonomiske rammer herfor. På mødet fremlagde RL og NHS en beregning, der viste, at et kursus kunne afholdes med break-even på 5 deltagere. Bestyrelsen spørger til retningslinjer for udtagelsen/invitationen til at kunne deltage i Fast-track to BSI kurset. Det indstilles til at DSkiF udtager personer til fast-track to BSI, og at niveauet svarer til landsholdsniveau i en række udvalgte discipliner under DSkiF. Punktet vedtages, under forudsætning af at DSkiF er enige i at udtagelsen falder fra deres side. H. Beslutningspunkter På mødet var der kun et reelt beslutningspunkt, som lå i forlængelse af punktet I1. Beslutningspunktet blev således afholdt efter I1, inden I2. I. Sager til drøftelse DDS: Ledelsesmæssigt en enhed Efter AO ansættelse er kontoret blevet belagt med en beslutningskompetence som kontoret ikke har haft før. Dermed er det en ny situation i DDS der medfører 5

6 en vis svaghed i konsensus omkring ledelsen i DDS. Der efterlyses derfor en klarere kommunikation og en klarere ledelse i DDS der sikrer, at der ikke er tvivl om, hvad DDS mener i hvilket som helst henseende. Hvis DDS kontoret er i tvivl, skal kontoret henvende sig til bestyrelsen. Kontoret må dog meget gerne inddrage eksperter i sin beslutningstagen, men det er ikke en mulighed, at uddelegere ansvar til andre end enten kontoret i og med at der ligger en beslutningskompetence, eller bestyrelsen da det er denne der har videregivet denne beslutningskompetence. Det kan overvejes om der skal indføres en bestyrelseshåndbog til bestyrelsesmedlemmer og kontoret, hvor bestyrelsens rolle, kontorets rolle, ledelsesansvar, driftsansvar osv. indskrives og formidles derfra. Bestyrelsen skal fremlægge en forretningsorden for DDS på årsmødet. NFS og RL påtager sig at nedskrive denne samt at klarlægge vedtægterne for DDS. PS og MT påtager sig udarbejdelse af retningslinjer i relation til kontoret beføjelser samt ledelsesmæssig procedure som sikrer at DDS fremadrettet arbejder mere som en enhed. 6

Torsdag d. 24. april 2014 Growbizz, Saltværksvej 2E, 2770 Kastrup Kl. 17.00 20.00 i mødelokalet på 1. sal (Multirummet)

Torsdag d. 24. april 2014 Growbizz, Saltværksvej 2E, 2770 Kastrup Kl. 17.00 20.00 i mødelokalet på 1. sal (Multirummet) Dato Mødested Mødetid Deltagere Torsdag d. 24. april 2014 Growbizz, Saltværksvej 2E, 2770 Kastrup Kl. 17.00 20.00 i mødelokalet på 1. sal (Multirummet) Rasmus Lundby (RL) Tue Hodal (TH) Michael Tandrup

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Oversigt over beslutninger

Oversigt over beslutninger BESTYRELSEN FOR SANAARTORNERMIK & SAVIMINILERINERMIK ILINNIARFIIT Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1-2011 den 10. og 11. februar i Sisimiut Til stede: Alex Nørskov AN formand Nikolaj Ezekiassen NE bestyrelsesmedlem

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere