RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/ kl i mødelokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1"

Transkript

1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/ kl i mødelokale 1 1. Formalia Godkendelse af dagsorden: Ok Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Ok 2. Sekretariatet informerer Formanden o Sekretariatet - siden sidst Update omkring DSR Hans Henrik Saxild (prodekan for SUND) har afholdt møde med flere fra sekretariatet. SUND påtager sig gerne ansvar for en del af DSR s tidligere arbejde. Hvad der mere præcist sker med de forskellige aspekter, er ikke helt afgjort endnu. Kliniktøj mm kommer sandsynligvis til at kunne forhandles i Academic Books Mht. gratis print er vi de eneste på SUND der har det, men om det holder på længere sigt vides ikke. Men det er klart noget vi vil kæmpe for. Kontoret som garderobe Det er ok at bruge det hvis man har nøgle, men det er vigtigt at rydde op efter sig selv. Og ikke låne nøgler ud. Der er tidligere blevet stjålet fra kontoret (eller blev ting væk). 3. Update fra SUND Trivselsrapport - SUND er dem der studerer mest, vi er glade for vores studie. - 47% føler sig stressede udenfor eksamensperioden og op til 70% føler sig stressede op til eksamen. Det er rigtig meget! - Faktorer der kan spille ind for vet.stud.: manglende læsesal + for få grupperum. - Der var listet nogle krav for om man var stresset for at travlhed ikke skulle kunne betegnes som stress. 1

2 4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) Studienævnsseminar - Afholdes på lørdag her på Frederiksberg. - Deltagerne er kun de studerende, ikke VIP ere (videnskabeligt personale) - Mødet afholdes bla. for at udveksle idéer mht. fremdriftsreformen i de forskellige studienævn. Kursusbeskrivelser - Der arbejdes meget med dette. Første runde er afsluttet i december, anden her i februar. Der arbejdes meget med at få undervisningen til at passe til kursusbeskrivelserne og omvendt. Fremdriftsreformen - Der fremlægges en plan til næste RSVmøde. Denne diskuteres og fremlægges derefter for hele studienævnet Eksamen i medicin, kirurgi og reproduktion - Multiple choice og essay spørgsmål til hver sin eksamen. Disse burde have ens bedømmelses form synes nogle fra VSN. - Hvad er RSV s holdning til multiple choice eksamen generelt? Der skal være flere (fx 0-4) svarmuligheder så man ikke kan gætte sig frem til det. Ærgerligt at der i undervisningen lægges vægt på at der ofte er forskellige rigtige svar hvis man kan argumenter for det. Derfor ikke optimalt at man ikke kan argumentere til eksamen. Umiddelbart mest optimalt hvis det er i forbindelse med andre former, så multiple choice ikke står alene. I forhold til et stort pensum kan det være en fordel. Hvis denne form bruges er det bedst med ikke alt for specifikke spørgsmål Forslag om at spørge de andre studienævn til studienævnsseminar om deres eksamensform. Bonnie tager det med videre. 5. Undervisningsudvalgene informerer FAMU - Sikkerhedskursus i håndtering af dyr 2

3 Hvad kan gøres for at mindske antallet af arbejdsulykker ved arbejdet med dyr. Findes der et kursus om håndtering af dyr: Ja på store husdyr (3. År) + ved hund og kat ca. 2 timer teori. Ved forsøgsdyrskursus håndterer man mus og rotter. Er der behov for mere? Den generelle holdning er at der gerne måtte være mere men at de studerende egentlig godt kan håndtere dyrene ud fra den viden de får fra ovenstående. På stordyrsområdet er det rigtig fint. Nogle mener der er stor mangel på smådyrsområdet. Ved folk hvor de skal melde skader henne så universitet får oplysning om det? Bred enighed om at det vides ikke. Sofie laver en oversigt som kan gå ud til årgangsrepræsentanterne. Der er lidt uenighed om man er dækket af en forsikring, men det er vi som studerende ikke. Vi skal selv have en ulykkesforsikring - Studiemiljøundersøgelse Vi bruger meget tid på studiet + er stressede. Der har været en lav svarprocent. På første år er der flere der ikke har modtaget undersøgelsen. Undersøgelsen skal bruges til at kigge på evt nedskæringer og omstruktureringer. De veterinærstuderende havde svarprocent over 40%. Ønsker vi ny undersøgelse? Et problem at det ser ud til at de studerende arbejder ca. 36 timer om ugen. Derfor er det et problem da vi umiddelbart ikke mener at det er det faktiske tal. Vi risikerer at studiet komprimeres yderligere. Det er et meget (!) underestimeret tal. 1. Årgang har haft problemer med definitionen af arbejdstimer pr uge. Desuden er der mange der ikke tænker over konsekvensen af svaret på spørgsmålene. 15% er på lykkepiller Evt indføre en coach? 47% er stressede: hvad kan man gøre ved det? 3

4 Forlænge studietiden. Igennem studenterrådgivningen kan man få psykologtimer, men der er meget lang ventetid på dette. Dette kunne nedskæres. Evt. få en form for coach ud i starten af studietiden? På SUNDrådet er der talt om at mange af de studerende på SUND er vant til at være de bedste på gymnasiet, men at de på universitet er blandt mange dygtige studerende, og derfor oplever yderligere pres. Der kommer en form for læsesal, med plads til ca. 40 personer på Frederiksberg Campus. Vi er meget glade for at få en læsesal, men med 3000 studerende er det alt for lidt. På Panum har de et rigtig godt miljø omkring læsesal. Evt. en medvirkende faktor at vi er så mange piger, der kan hidse hinanden op og dermed skabe stress. Og muligvis meget pigefnidder (1. Årgang har lidt problemer med dette) Evt. bruge en gruppe af ældre studerende til at komme i starten af et fag og få præsenteret dette, så fagets opbygning forstås af de studerende fra start af; altså at man griber faget an på den rigtige måde. Buddyordning på rusturene kan bruges som dette, men bliver det gjort? Forslag om mentorordning. Underviser har 4-5 studerende i en gruppe som skal hjælpe med at besvare spørgsmål og hjælpe dem igennem studiet (Peter Holm har talt om dette) Evt. gøre dette med 20 studerende der som gruppe har studerende under sig. Forslag om at VMF-event-gruppe kan lave et møde med en coach. Emil tager det med på næste møde IPH - Simon Skov Møller trækker sig fra IPH poster (rep i uuiph og supp. i iriph) 4

5 iriph: Mathilde bliver ordinært medlem uuiph: Anders er ny suppleant IAMU uuikvh - De studerende er ikke dækket af andet end egen forsikring ved arbejdsulykker når man er i klinikken/hospitalet - problemer med samarbejde imellem SCIENCE og SUND - smådyrshospitalet er en underskudsforretning - dyrlæger er den dyreste uddannelse i SUND - Faget husdyrernæring Gruppeeksamen med 100 point. Utilfredshed omkring point-givning, Eksamensformen ønskes ændret eller at point-givning bliver mere opdelt, så man evt. kunne give point for sætninger/afsnit e.lign. Problemet er at afsnittende vægter forskelligt. Pensum skal opdateres. Det er dårlig litteratur (bogen til faget er håbløs). Forslag om at kunne trække på noget fra husdyrsvidenskab. Desværre kun 30% der evaluerede. Vigtigt at ALLE evaluerer!!! Det nævnes at evalueringerne nogle gange lukkes før tid. Repræsentant tager dette med videre. Evt. holde en workshop hvor årgangsrepræsentanterne finder ud af hvorfor årgangene ikke evaluerer Eventgruppen kan lave et event med kage o.lign og evaluering. Vandre-pokal og 5000kr til årgangen fra VMF for dem der evaluerer mest. VMF vil sætte dette i gang med det samme. Dette er også et forslag som FAMU kan tage med videre. En konkurrence med/mod de andre på SUND med en præmie. 6. Status yngste årgang

6 Årgangsrep har haft problemer med mail fra RSVmailen, dette skulle nu være iorden RSV ønsker at høre om hvordan det går generelt - Godt at biofysik ikke er en del af SPOT-eksamen. Men da flere har hørt at det måske fjernes helt fra undervisningen, kommer meget få til forelæsning + øvelser. Lars er meget utilfreds med dette. I kursusbeskrivelsen står der at det er indeholdt i eksamen, og det er kun i løbende eksamener (som betegnes som en del af eksamen). Problemer med at folk deler svarene til løbende eksamener på facebook. - Problemer med mobning. En studerende har henvendt sig og overvejer at stoppe på studiet. Hun var kommet i en dissektionsgruppe som havde ignoreret hende. Gøre opmærksom på at vi er et meget lille felt som alle kommer til at samarbejde i fremtiden Mobning er ikke okay! Sekretariatet vil rigtig gerne afhjælpe dette. Hvis det er et fortsat problem kommer årgangs rep. til os. Studievejledning kan evt. også hjælpe. - Ellers generelt går det rigtig godt. Den generelle udmelding er alt folk er glade for studiet - Dog udtrykkes bekymring for SPOT-eksamen. - Eventudvalget vil afholde en prøve-spot. 7. Up-coming fra udvalg og årgangs rep Årgang 09 Årgang 10 Årgang 11 - Rotation er gået godt - Folk har været pressede det sidste halve år. Men ellers går det godt 6

7 - Meget snak om bachelor. Peter Holm siger 6/6 er afleveringsfrist for alle, men pga. nogle fag er flyttet rundt siger studievejledningen at man må aflevere som det er aftalt med vejleder. Årgangsrep. er ved at finde de rigtige oplysninger omkring afleveringsfrister o.lign. - Dumpeprocent 25% i specpat (18-19% for dem der er gået om) Det er meget lavt iforhold til tidligere. - Der er generel utilfredshed omkring de 2 ugers undervisning der ligger midt i blokken som adskiller de 6 ugers bachelorskrivning. De vil gerne have bachelorskrivningen samlet uden afbrydelser. VSN tager det med Årgang 12 - Går godt, men statistik er ikke populært. Der er bekymring fra Mac-brugere om at bruge alm comp. Men der er en prøvedag på Peter Bangs Vej. - Infektionsmikrobiologi-eksamen: folk har meget forskellig oplevelse af eksamen. Hører under uuips, Emil (suppl) tager det op på næste møde Eksamenformen er ok, men der er stor forskel på hvordan eksaminator agerer med hvor bredt man måtte tale og om man måtte gå udenfor det emne man trak. - Hvem skal man tale med vdr ødelagte sæder til forelæsningssalen: John Stone fra driften Galla ansøger om 5000 kr. til rød løber og kasser - Gallas løber er stjålet og kasser til lysestager er istykker - Imperial har en rød løber som de smider ud hver måned, Sabine og Camilla snakker sammen om dette. - Det vedtages enstemmigt at galla må få 5000 kr. Fra VMF til kasser og rød løber (sidstnævnte evt. fra Imperial) 8. Eventuelt Flytning af RSV møde i maj fra torsdag til tirsdag (pga. torsdag er før en helligdag.) er ok med resten af RSV Dagsorden til RSV kommer fremover på hjemmesiden udover RSV-mailen Årgangsrep skal opfordre alle til at tilmelde sig årgangsmaillisterne (årgang 13 har flest tilmeldte og årgang 11 har kun 17 tilmeldte) 9. Fælles spisning

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 56 (til afstemning) VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 1. Valg af dirigent [B]: Carsten Jensen, Formand DDD 2. Formalia [B] Valg af to referenter: o Ane Laursen

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it)

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 (a) Ordstyrer: Kristoffer (b) Referant: Christian E. (Engstrøm) (c) Til stede: Anne-Marie (AM), Christian E. (Engstrøm), Christian N. (Nygaard),

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere