Nyhedsbrev. Juni 2014 nr. 42

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Juni 2014 nr. 42"

Transkript

1 Nyhedsbrev Juni 2014 nr. 42 Kurser giver bedre samarbejde og mere glæde i arbejdet En ting er at forstå den danske grammatik og stavning. Noget andet er at kombinere det med arbejdet på en til tider besværlig computer. Side 4 Skrive- og læseproblemer er ikke længere et problem Hos egetæpper a/s i Herning er det ikke længere et tabu at være ordblind eller have svært ved at læse eller skrive. Side 7 Nu kan Stephanie udfylde akkordsedlen korrekt I fem vinterperioder har bygningsmaler Stephanie Laursen i Silkeborg deltaget i undervisning for at forbedre sine skriveog læsefærdigheder Side 14

2 Nyhedsbrevet udgives 4 gange årligt af Netværkslokomotivet. Redaktion Mogens Schmidt (redaktør) Tine Sørensen (redaktør) Jonna Bach Per Andersen Gregers Hartmann-Petersen Hans Kærgaard Layout og tryk OPENING A/S Fotos Netværkslokomotivet Nyhedsbrevet udsendes til medlemsvirksomhederne og alle interesserede. I alt modtager Nyhedsbrevet. Via kan man tilmelde sig nyhedsbrevet og vælge, om man vil modtage det i papirform eller elektronisk. 28 % af danskerne er dårlige til at løse hverdagsopgaver på computer PIAAC undersøgelsen viser at mange er udfordrede og bekymrede for at deltage i digitaliseringsbølgen, som strømmer ind over danskerne i disse år. Det udfordrer demokratiet og det nødvendiggør motivation overfor usikre brugere af IT. Af konsulent Hans Kærgaard, Foto af Hans Kærgaard, Netværkslokomotivet Tusindvis af danskere beder om fritagelse for at få digital post, når dette krav træder i kraft 1. november Landets biblioteker er sat på opgaven om at få så mange som muligt til at benytte det hav af digitale selvbetjeningsløsninger, som nu er til rådighed, og mulighederne bliver flere og flere. Men både de unge og ældre har i ringe grad meldt sig til digital post, og det står i kontrast til statens forventede besparelser på administrative opgaver, som skal digitaliseres og gerne bruges af danskerne i stor stil. I Netværkslokomotivet hører vi ofte ude på medlemsvirksomhederne, at en del af medarbejderne ikke læser deres lønseddel, fordi de ikke ved hvordan de skal komme ind til den. For andre er det uoverskuelige krav, når tablets bliver standardudstyr, ligesom tommestokken er det for en tømrer. Ifølge PIAAC undersøgelsen fra 2013 bruger 20 % af de beskæftigede i Danmark aldrig IT på jobbet. Undersøgelsen viser samtidig, at der er en markant sammenhæng mellem færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT. Demokratiske udfordringer Samfundsmæssigt er der store omkostninger forbundet med ikke at få langt flere gjort fortrolige 2

3 med at anvende It. Demokratiske valg kan blive udfordret, som på en folkeskole da der for nylig var valg til skolebestyrelsen. For fire år siden var der 66 %, der stemte på den gammeldags metode på papir. I år var tallet kun 25 %. Kan det store fald i stemmetallet skyldes, at der kun stemmes via NEM ID.? effektiv arbejdsplads.ved at følge QR koden kan du se hvorfor ledelsen hos Entreprenørgården har valgt, at tablets er et obligatorisk arbejdsværktøj. Se hvad det gør på bundlinjen og hør hvordan medarbejderne tog i mod den digitale nyhedsstrøm. Tablets hos Entreprenørgården Hos entreprenørgården i Ikast Brande kommune, fik samtlige 65 medarbejdere tablets i sommeren Lige så glade nogle var for deres tablet, var der andre, som først pakkede dyret ud 3 måneder efter de havde fået den, nemlig på første kursusdag da de skulle lære at bruge funktionerne i deres tablet. Ældre medarbejdere, som havde droppet at lære at bruge en PC, blev positivt overraskede over, hvor godt en tablet fungerer. Andre oplever, at deres arbejdsdag er blevet langt mere effektiv, og privat bruges den flittigt til mails, billeder og f.eks. at tjekke lønseddel. I Netværkslokomotivet har vi meget fokus på at rådgive virksomhederne omkring vigtigheden af at investere i medarbejdernes almene IT kompetencer, fordi det giver selvstændighed i jobbet og en mere Lidt over 20 % af de beskæftigede i Danmark mener, at de har brug for mere uddannelse eller oplæring for at klare deres nuværende arbejdsopgaver godt Kilde: PIAAC undersøgelsen 2013 Over 66 % af arbejdsstyrken i Danmark skal hver dag skrive tekst Kilde: PIAAC undersøgelsen

4 Kurser giver bedre samarbejde og mere glæde i arbejdet En ting er at forstå den danske grammatik og stavning. Noget andet er at kombinere det med arbejdet på en til tider besværlig computer. På Møltrup Optagelseshjem har medarbejderne været på kursus i dansk og it, som også har givet dem en større selvtillid og bedre samarbejde med kollegerne. Kurt Barslund og Lise-Lotte Damkjær, der arbejder på Møltrup Optagelseshjem, har begge været på kursus og giver nu high five for deres succes med at blive bedre til at læse og skrive. 4 Af Mette Krabbe Møller, Netværkslokomotivet På Møltrup Optagelseshjem har de taget konsekvensen af, at flere medarbejdere har haft svært ved at læse, skrive og bruge en computer i det daglige arbejde. Medarbejderne er derfor blevet opfordret til at blive testet i dansk og it. Hver tirsdag i 10 uger har medarbejdere med behov for undervisning nu været på kursus i dansk, it og IT-programmet, hvor de dokumenterer beboernes hverdag. - Vi skal kunne dokumentere, hvis der er fremgang, eller hvis beboere har brug for ekstra hjælp til at strukturere deres hverdag, fortæller Kurt Barslund, der arbejder i montageafdelingen på Møltrup Optagelseshjem. Kurserne skal hjælpe medarbejderne med at dokumentere beboernes helbred i løbet af hverdagen, så de kan få den hjælp, de har brug for. Kurset i dansk har fået flere medarbejdere til

5 Over 33 % har inden for seneste år ønsket at deltage i efteruddannelse og kurser men ikke kunnet få lov Kilde: PIAAC undersøgelsen 2013 at dokumentere, hvordan deres beboere reagerer i forskellige situationer. - Det er vigtigt, at vi kan gå tilbage i journalerne og læse, hvad andre medarbejdere har skrevet om de enkelte beboere og kunne dokumentere det over for kommunen. Står der ingenting, tænker kommunen, at beboeren fungerer normalt, fortæller Lise-Lotte Damkjær, socialrådgiverassistent på Møltrup Optagelseshjem. High five for succes Ud over de bedre kompetencer i dansk og it, har kurserne også givet en personlig gevinst for flere medarbejdere. Medarbejderne har lært hinanden bedre at kende på tværs af de forskellige afdelinger og de giver high five til hinanden for deres succes og fremgang. - Det har været godt at arbejde sammen to og to. Så når der er noget ved computeren, jeg ikke lige forstår, så er det godt, at Lise-Lotte lige har kunnet fortælle, hvad der er skete, når jeg trykkede på de forskellige knapper, siger Kurt Barslund. Imens medarbejderne har været på kursus, har Møltrup Optagelseshjem ansat en medarbejder i jobrotation til at tage en del af kursisternes arbejdsopgaver. Jobrotation er en støttet beskæftigelse, så udgifterne til den ekstra medarbejder har været meget lave. Det første kursusforløb er afsluttet med en samlet evaluering med et hold kursister, ledere og underviseren om, hvad medarbejderne har fået ud af kurserne, og hvordan de holder fast og følger op på den læring, de nu har fået. Her viste en spørgeskemaundersøgelse blandt andet, at 71 % af deltagerne i nogen eller høj grad både har fået mere selvtillid og har fået mod på nye arbejdsopgaver. Netværkslokomotivet har været med til at strukturere kursusforløbet for Møltrup Optagelseshjem sammen med VUC i Herning. Fakta Møltrup Optagelseshjem er et næsten almindeligt hjem for hjemløse mænd i alle aldre, der ønsker at leve i et alkohol- og stoffrit miljø. For yderligere information venligst kontakt Konsulent Hans Kærgaard, Netværkslokomotivet på mobil: eller på mail: 5

6 20 % af de beskæftigede i Danmark bruger aldrig IT på jobbet. Kilde: PIAAC undersøgelsen 2013 Sundhed, uddannelse og digitaliseringsprojekter 6 Ansøgning til projektstøtte i august og oktober 2014 Netværkslokomotivets styregruppe har ønsket fortsat at prioritere sundhed og uddannelse som temaer i netværkets udviklingspulje for perioden 2014 til Medlemmer af Netværks-lokomotivet har derfor mulighed for at søge støtte til projekter inden for de temaer. Den samlede ansøgningsramme for 2014 er kr. Der er ligeledes mulighed for at søge om tilskud til de temaer i I 2014 og 2015 kan der desuden inden for samme ansøgningsramme søges om tilskud til digitaliseringsprojekter på virksomhederne. Af ansøgningen skal fremgå Beskrivelse af projektet Økonomi Tidsplan Samarbejdsplaner Hvad skal de ansøgte midler bruges til Hvem er målgruppen Hvad ønsker man at opnå med projektet Budgettet skal lægges ved ansøgningen. Projekter, hvor medfinansiering i form af bevilling eller timeforbrug indgår, vil blive prioriteret. Netværkslokomotivet skal have skriftlig tilbagemelding på projektet, der blandt andet beskriver, om målet med projektet er opnået. Midlerne kan udbetales ved projektets afslutning. Størrelsesorden for ansøgninger: Fra ca til maks kr. ekskl. moms. Der kan søges om midler, hvor omdrejningspunktet er sundhed og uddannelse kombineret med FVU/OBU/danskuddannelse inden for følgende hovedområder: Læringsstile/motion/bevægelse indgår i FVU/OBU/ danskuddannelse. Gerne på virksomhedshold, hold hos faglige organisationer, sociale bogligområder, mfl. Arrangementer som udløber af ovennævnte uddannelsesforløb kombineret med motion, f.eks. motionsløb/cykelløb med logotrøjer eller lignende Udvikling/videreudvikling af undervisningsmateriale, hvor sundhed/fysisk bevægelse og FVU/OBU/ danskuddannelse kobles sammen Udvikling af apps til brug i arbejdslivet for medarbejdere med læse- og stavevanskeligheder Undervisning og implementering af apps i den daglige drift på virksomheden Teknologi f.eks. smartphones, ipad mv. er oplagte at inddrage. I Vejle er der f.eks. udviklet mobile vandreture, hvor QR koder kan bruges undervejs/i undervisningen. Ansøgere skal være medlemmer af Netværkslokomotivet og kan f.eks. være virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer mfl., som arbejder med ovennævnte områder i Netværkslokomotivets geografiske dækningsområder. Netværkslokomotivet kan deltage med konsulenter/medlemmer i projektet. Under alle omstændigheder skal det nævnes i projektets omtale, at Netværkslokomotivet er samarbejdspartner. Der kan kun gives tilskud til etårige projekter. Den årlige pulje deles op, således at der er to ansøgningsrunder. Ansøgningsfrister i 2014: 19. august 2014 og 20. oktober 2014 Ansøgningen sendes til konsulent Jonna Bach Nærmere oplysninger om puljen, kriterier mv. kan fås ved Netværkslokomotivets konsulenter. netvaerkslokomotivet.dk

7 Skrive- og læseproblemer er ikke længere et problem Hos egetæpper a/s i Herning er det ikke længere et tabu at være ordblind eller have svært ved at læse eller skrive. Netværkslokomotivets indsats, kurser og ikke mindst IT-værktøjet CD-ORD har nedbrudt barrierer og flyttet medarbejdere At være ordblind eller at have vanskeligheder med at skrive eller læse er noget, de færreste skilter med. Men Hos tæppekoncernen egetæpper i Herning, har man valgt at sætte positivt fokus på den udfordring. - Det er altid et tabu noget man ikke er stolt af. Men på egetæpper er det ikke længere en skam eller svært at bede om hjælp. Der er åbenhed og forståelse for det. Det er en stor lettelse. Også fordi jeg nu ved, at jeg ikke er alene om at have det svært, siger 52-årige Kurt Sandholm, maskinoperatør og blandt de 90 medarbejdere hos egetæpper, der efter en obligatorisk screening af samtlige medarbejdere valgte at takke ja til et frivilligt kursus. Alt efter niveau og behov kunne medarbejderne vælge imellem ordblindekursus, forberedende voksenundervisning i dansk, regning samt IT kurser alt sammen i samarbejde med Netværkslokomotivet og Herning HF og VUC. - Vi er altid åbne for det, når medarbejderne beder om efteruddannelse eller kurser. Men dette er en helt anden målgruppe, fordi mange af dem har haft det svært i skolen og ikke har meget lyst til at sidde på skolebænken igen. De kommer ikke selv og beder om kurser. Derfor var det noget helt særligt at gå denne vej, siger fabrikschef Aksel Heltoft. Fabrikschef Aksel Heltoft har gode erfaringer med at tilbyde læse- og skrivestøtte til medarbejderne. 7

8 Nu tør man godt Efter screeningen af alle medarbejderne blev de, der kunne drage nytte af det, tilbudt kurser. Og hovedparten takkede ja. En del af dem har efterfølgende fået IT værktøjet CD-ORD. - Nogle af de, der havde dårligst erfaring med at sidde på skolebænken, sagde nej tak, men har så efterfølgende meldt sig til. Fordi de så, at det faktisk gjorde en forskel for dem, der var med, siger Aksel Heltoft. Undervisningen har også smittet af på flere af medarbejdernes privatliv, hvor de nu tør kaste sig over internettet, NemID, mails, Facebook og endda at læse bøger. - Nu kan vi dele vores erfaringer uden at være bange for at være dumme. Og så har mange af os fundet ud af, at det slet ikke er så svært at gå i skole. Vi har faktisk haft det ret sjovt samtidig med, at vi har lært. Så næste gang, der er tilbud om kurser, tør man godt, siger Brian Kristensen, 59 år og specialarbejder. Styrk virksomhedens potentiale med intelligente IT-værktøjer Læse og Skrive Aftale til job åbner helt nye muligheder for medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder. Aftalen skaber hurtige resultater der kan ses på bundlinjen. Kernen i Aftalen er pc-programmet CD-ORD, der læser tekster op og hjælper medarbejderen med at skrive på computeren. Få nyhedsbrevet oplæst Hør mødereferatet i bilen Læs på andre sprog Skriv med CD-ORD Undgå stavefejl Opret egne fagordbøger Jeg har aldrig før kunne læse de bøger, jeg gerne ville eller bare længere tekster. Det er svært at koncentrere sig så længe, og så begynder bogstaverne at flyde sammen. Men nu kan jeg med CD-ORD. Det er rigtig fedt. Maskinoperatør, specialarbejder, Kurt Sandholm 8

9 Med CD-ORD kan alle læse! CD-ORD er en stor hjælp. Det er et fantastisk IT værktøj. - Før blev jeg irriteret, når jeg fik et dokument, hvor der var meget, der skulle læses både på arbejde og privat. Nu er det ikke det store problem, siger Thomas Ahm, der er 36 år og egetæppers mekaniker. CD-ORD kan blandt andet hjælpe med at stave, forklare de enkelte ord og læse tekster op. 18 af egetæppers medarbejdere har fået programmet lige fra kontormedarbejdere til produktionsfolk og alle steder bliver det brugt flittigt. Spar en masse tid og frustration Det er et kæmpehandicap at være ordblind. Mange ting i hverdagen, som andre slet ikke tænker på, er svært, når man er ordblind. Lige fra at læse sin post til at købe ind eller gå på nettet. Jeg er stadig ordblind, men CD-ORD hjælper mig meget i hverdagens småting. Både på arbejde og privat. Thomas Ahm - Vi har fået skabt en anderledes kultur for efteruddannelse og vil meget gerne fortsætte. For det giver rigtig god mening, siger Aksel Heltoft. CD-ORDs værktøjslinje er i et diskret og brugervenligt design. Det er et suverænt program Hvis man tager sig tid til introkurset på 2-3 timer, bliver man meget glad for CD-ORD. Det kan så meget. Det er et suverænt program. Specialarbejder, Brian Kristensen Jeg bruger meget tid og energi, når jeg skal læse så når der kommer et dokument eller en vejledning med meget tekst, bliver jeg irriteret. Med CD-ORD får jeg det læst op. Det er meget nemmere og sparer en masse tid og frustration. Og så er det altså nemmere at overholde eksempelvis nye regler eller andre retningslinjer i virksomheden, som bliver sendt rundt på skift. Thomas Ahm 9

10 Få CD-ORD til halv pris i et år CD-ORD fås gennem en abonnementsaftale, der normalt løber over 3 år. Er du medlem af Netværkslokomotivet får du 50 procent rabat på hele det første år. Vi er af den overbevisning, at virksomheden hurtigt opnår udbytte af at have programmet. Derfor tilbyder vi, at du kan opsige abonnementet efter første år. Kontakt os for et tilbud Ring eller skriv til salgskonsulent Mia Sander Kildemoes: eller telefon

11 Portræt af et styregruppemedlem: Læsning giver viden... Netværkslokomotivet er et vigtigt videnscenter, mener Kurt Mikkelsen, fuldmægtig i Beskæftigelsesregion Midtjylland Af freelancejournalist Sisse Valnert Foto af Mogens Schmidt, Netværkslokomotivet - Jeg troede jo, at jeg skulle være gymnasielærer, siger Kurt Mikkelsen, der i sin tid læste på universitetet i Aarhus og blev cand. mag. i engelsk og spansk. Men efter universitetet var der ikke mange job på gymnasierne, så i stedet havnede Kurt Mikkelsen på Jysk Teknologisk, hvor han blandt andet arbejdede med erhvervsintroducerende kurser for ledige akademikere. Senere arbejdede han i Arbejdsformidlingen, og i dag er han fuldmægtig i Beskæftigelsesregion Midtjylland. Stærk motivation - Jeg holder meget af Netværkslokomotivets formulering: "Læsning giver viden, viden giver selvtillid, selvtillid giver netværk, netværk giver bevægelse," siger Kurt Mikkelsen. I Beskæftigelsesregion Midtjylland arbejder han for tiden blandt andet med at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne. - Hvis ikke de basale færdigheder med hensyn til læsning og skrivning er i orden, så er man jo hægtet af fra starten, understreger Kurt Mikkelsen. - Derfor er Netværkslokomotivets arbejde så vigtigt. Jeg tror, at når en person efter et kursus oplever, at bogstaverne nu giver mening, nu kan jeg læse, så smitter det af på både kolleger og familie. Det gode eksempel er jo en stærk motivation for andre. Viden og inspiration - At Netværkslokomotivet også har en rolle som videnscenter betyder, at alle der beskæftiger sig med dette område, kan hente erfaringer, viden og inspiration, når der er behov. Når først man kender Netværkslokomotivet, kan man ikke lukke øjnene for problematikken med de mange danskere, der har svært ved at læse og skrive. Tiden er en helt anden Kurt Mikkelsen bor med sin kone i et gammelt dobbelthus i Aarhus. De to voksne børn bor også i smilets by. - Jeg kan jo ikke løbe fra min store interesse for sprog og litteratur, siger cand. mag.'en. - Så en del af min fritid bruger jeg sammen med en lokal læsegruppe. Fritiden bruges dog ikke kun til stillesiddende aktiviteter. Kurt Mikkelsen holder også af at løbe og cykle. - Jeg cykler gerne på arbejde, og er nogle gange lidt træt af, at der er ret kort fra min bopæl til min arbejdsplads. Mange weekend'er og ferier holdes i sommerhuset i Blokhus. - Det er svært at forklare, men det er, som om tiden er en helt anden, når vi er i Blokhus. Dét nyder jeg virkelig. 11

12 Der er en markant sammenhæng mellem færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT Kilde: PIAAC undersøgelsen 2013 Du bestemmer selv Coach, iværksætter, forfatter og foredragsholder Simon Steenholm gør op med vanetænkningen Af freelancejournalist Sisse Valnert Foto af Mogens Schmidt, Netværkslokomotivet Simon Steenholm gik først ud af folkeskolen efter 12 år. - Jeg var hamrende ordblind og kunne stort set ingenting efter de første 10 år. Skolen anerkendte ikke, at jeg er ordblind. Men så kom jeg i "dummeklassen" og fik nye lærere, som sagde til mig: Du kan alting! Du skal bare have nogle af de gamle blokeringer væk. Du skal tænke på dine blokeringer på en ny måde. Og det virkede, forklarer Simon Steenholm, som holdt et inspirerende foredrag på Netværkslokomotivets årsmøde i marts. Gør op med vanetænkningen - Mit budskab er, at vi selv skal tage ansvar for vores liv. Det er så nemt at sige, det er alle mulige andres skyld, hvis jeg bliver vred, sur, skuffet eller stresset. Men det er dig selv, der giver dig lov til at få de negative følelser. Derfor siger jeg: Gør op med dig selv, hvordan du gerne vil reagere, hvis du udsættes for diverse udfordringer og problemer. Gør op med vanetænkningen. Du bestemmer selv. Inspirerende år blandt hovedjægere Simon Steenholm arbejder i dag som coach, iværksætter, forfatter og foredragsholder. - Jeg tager udgangspunkt i mine egne op- og nedture. På et tidspunkt i mit liv boede jeg i otte år sammen med hovedjægere i Borneo's jungle. Det var her, jeg lærte at tage ansvar for mit eget liv. Hovedjægerne er et folk, der hele tiden øver sig i at få det bedste ud af livet. Det var en meget inspirerende periode, fortæller foredragsholderen. - Og det er denne inspiration, jeg gerne vil dele med andre. Vil du blive pigesur, hvis der er en, der springer over i køen i Netto? Eller vil du ikke? Igen det er dig selv, der bestemmer, hvordan du vil reagere. Hilser problemerne velkommen - Hvis du mener, at verden trænger til venlighed og fred, så start med selv at være venlig og fredelig. Du kan ikke bestemme, hvordan andre skal reagere, du kan kun beslutte dig for, hvordan du selv vil agere i forskellige situationer, siger Simon Steenholm. - Vores personlighed bygger på evnen til at tænke og på den dialog, vi alle sammen har inde i hovedet. Jeg tror på, at vi alle sammen dybest set ved, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Men vanetænkningen gør, at vi nogle gange handler uden egentlig at tænke over, hvorfor vi handler, som vi gør. Det er dér, vi kan sætte ind og ændre på vores liv. Jeg siger ikke, at vi på den måde kan undgå problemer. Dét kan vi langt fra. Men vi kan se problemerne i et nyt lys. Selv har jeg det sådan, at jeg hilser problemerne velkommen. Jeg ser dem mest som udfordringer, der giver mig flere erfaringer. 12

13 Portræt af et styregruppemedlem: Mere fokus på de elektroniske hjælpemidler Personalechef Bodil Søllingvraa, Meldgaard Miljø, hæfter sig ved stigende krav om faglært arbejdskraft. Af freelancejournalist Sisse Valnert Foto af Mogens Schmidt, Netværkslokomotivet - Der er snart rigtig mange ting, der spænder ben for mennesker, der har svært ved at læse eller skrive. Eksemplerne er mange: Lønsedler pr. , kommunalt krav om brug af digital postkasse, ved sygemelding er der en del kommunikation og krav om oplysninger, ofte mange tætskrevne sider, og hvis man ikke udfylder korrekt eller til tiden, kan man miste sine sygedagpenge, fortæller personalechef Bodil Søllingvraa, Meldgaard Miljø. - Der kommer apps på mange skraldespande, og det kræver, at vores medarbejdere kan arbejde med smartphones. Men mange af vores renovationschauffører har grundlæggende svært ved at læse og skrive, og deres IT-færdigheder er ofte ringe. Så vi har nogle udfordringer. Der er virkelig brug for Netværkslokomotivets arbejde, fortsætter personalechefen. De gode historier Hos Meldgaard Miljø er det frivilligt, om man vil melde sig til et ordblindekursus eller et FVU-kursus. - Det er ikke helt nemt at få medarbejderne til at melde sig. Men vi prøver at motivere ved at fortælle de gode historier for eksempel om medarbejdere, der har fået mere selvværd efter et kursus, hvor de er blevet bedre til at kommunikere, siger Bodil Søllingvraa, der blev valgt ind i Netværkslokomotivets styregruppe ved årsmødet i marts. Ved årsmødet fik Meldgaard Miljø Netværkslokomotivets årspris. - Vi har samarbejdet med Netværkslokomotivet siden 2008, så årsprisen var kronen på værket, siger Bodil Søllingvraa, der på grund af influenza ikke selv kunne deltage i prisoverrækkelsen. Elektroniske ansøgninger - I styregruppen vil jeg blandt andet arbejde for, at der kommer mere fokus på de elektroniske hjælpemidler. Jeg synes generelt, at uddannelsesstederne er gode til at inddrage disse hjælpemidler i undervisningen, men jeg tror, der er behov for en mere massiv indsats på dette punkt. Især fordi den elektroniske udvikling går så stærkt. Bodil Søllingvraa nævner som et eksempel, at der efterhånden er mange stillinger, der kun kan søges elektronisk. - Det hægter en del af mine medarbejdere af. Sydfynsk sommerferie Bodil Søllingvraa har arbejdet hos Meldgaard Miljø i 11 år de seneste fire år som personalechef. Hun sidder desuden i EUC Syd's lokale uddannelsesudvalg som repræsentant for DI, og det er også DI, hun repræsenterer i Aabenraa Kommunes uddannelsesråd. - Desuden er jeg blevet valgt ind i Sundeved Efterskoles bestyrelse. Ikke fordi mine børn går der, men fordi ønsket var at få en neutral person uden personlig tilknytning til skolen til at sidde i bestyrelsen, forklarer Bodil Søllingvraa. I weekend'er og ferier kan man ofte finde Bodil Søllingvraa, hendes mand og de to børn på 15 og 18 år ude på vandet. - Vi sejler meget og bruger gerne sommerferien i det sydfynske ø-hav. 13

14 40 % af de beskæftigede i Danmark skal hver dag løse opgaver, der kræver regnefærdigheder. Kilde: PIAAC undersøgelsen 2013 Nu kan Stephanie udfylde akkordsedlen korrekt I fem vinterperioder har bygningsmaler Stephanie Laursen i Silkeborg deltaget i undervisning for at forbedre sine skrive- og læsefærdigheder. Hun har undgået ledighed i de perioder, og er tillige blevet meget bedre til at læse og skrive Af Malernes Fagforening Foto af Malernes Fagforening I skolen sagde de bare, at Stephanie Josias Laursen, 27, havde ild i røven. Hun kunne ikke sidde stille og koncentrere sig om at skrive og læse. Hendes uro hindrede hende simpelt hen i at kunne modtage læring. Sagde lærerne altså. Men i dag ved Stephanie godt, at der er en anden sandhed: - Jeg er simpelt hen ordblind, og har svært ved at læse og skrive. Matematik og tal har jeg ingen problemer med. Det er sværest for mig at stave. Det gad lærerne nu ikke gøre noget for i folkeskolen. Mine forældre fik altid at vide, at jeg var urolig, og at det derfor var umuligt at lære mig noget. Først da jeg startede på uddannelsen som bygningsmaler, fik jeg at vide, at jeg var ordblind, fortæller Stephanie Laursen. En stor del af hendes skoletid gik med at kikke ud af vinduet. Hun blev placeret bagest i klassen, og ingen tog sig af hende. Da forældrene var til møde på skolen, og hørte på lærernes beklagelser over datterens optræden, sagde Stephanies far stille og roligt: - Nå, men så kan hun da blive gadefejer. Det job nåede hun nu aldrig at bestride, for hun kom i gang med en uddannelse som bygningsmaler, og det var først i uddannelsesforløbet, hun blev klar over, at hun var ordblind. -Du er jo ordblind, sagde en kammerat på uddannelsen, og jeg benægtede først, for jeg følte mig faktisk lidt flov over at få hæftet den betegnelse på mig. Men det var rigtigt nok. Vi hjalp hinanden gennem uddannelsesforløbet. Hun var mere til det boglige, og jeg mere til det håndværksmæssige, så vi supplerede hinanden fint, fortæller Stephanie Laursen. Med inspiration fra Malernes Fagforening Midtjyllands fyraftensmøder om uddannelsestilbud er bygningsmaleren kommet videre, og selv om det har været en lang og trang proces med at lære at læse og skrive, er hun tilfreds med, at hun i dag kan læse underteksterne på film i tv, og kan skrive og læse sms er. - Er ordene for lange, deler jeg dem op i portioner, 14

15 Mænd og kvinder adskiller sig ikke fra hinanden med hensyn til læsefærdigheder, men mænd har i gennemsnit bedre regnefærdigheder og færdigheder i problemløsning med IT end kvinder Kilde: PIAAC undersøgelsen 2013 så er de lettere at forstå. Nu skal jeg så til at læse en hel bog, og det frygter jeg lidt. Det er så keeedeligt, smiler Stephanie. Hun, der har arbejdet i en malervirksomhed i Silkeborg i en årrække, har også brug for at kunne udfylde en akkordseddel korrekt. - Jeg har arbejdet meget på akkord, og det er vigtigt at få de enkelte arbejdsopgaver beskrevet tydeligt. Det går meget bedre nu, og kommer jeg i tvivl, bruger jeg ordbogen i mobilen, så er der nogle valgmuligheder, siger Stephanie Laursen. Vigtigt at kunne læse og skrive For Malernes Fagforening Midtjylland er samarbejdet med Netværkslokomotivet et vigtigt redskab i efteruddannelsesarbejdet. Kursusaktiviteterne kan afvikles i perioder af året, hvor der traditionelt er ledighed, og samtidig opkvalificerer det læse- og skrivesvage medlemmer til at klare de udfordringer, der er nødvendige i forbindelse med udfyldelse af akkordsedler, digitale relationer i forhold til det offentlige og eksempelvis NemID og udfyldelse af dagpengekort. - Vi har afholdt fyraftensmøder i samarbejde med Netværkslokomotivet i vinterperioden. Det er sket i samarbejde med de tekniske skoler og AMU-uddannelserne. Det er en forpligtelse for os som fagforening, at vore medlemmer bliver opkvalificerede til at kunne varetage deres arbejde i stedet for at gå ledige i vintermånederne. Svendene slipper for ledighed, og mester beholder sine medarbejdere i firmaet, så de kan træde ind i deres jobs efter uddannelsesperioden, siger formanden for Malernes Fagforening Midtjylland, Hans Martin Andersen. Fagforeningen er ikke involveret i selve uddannelsesforløbet, men formidler kontakten mellem medlemmerne og Netværkslokomotivet. - For os drejer det sig om at medvirke til en fastholdelse af medlemmerne i beskæftigelse så længe som muligt. Det er vigtigt, at medlemmerne sørger for at styrke deres uddannelsesniveau og blive opkvalificerede til at kunne klare de krav, faget stiller. Et svendebrev som bygningsmaler er ikke en garanti for, at man har beskæftigelse, til man skal på pension, siger Hans Martin Andersen. Han peger på betydningen af, at man i første omgang får konstateret, om man har læse- og skriveproblemer, og får det eventuelle problem løst eller minimeret, så man kan fortsætte i efteruddannelsesforløbet. - Der findes mange hjælpemidler på området både smartphones, PC-programmer og andre ting, som gør hverdagen lettere for en ordblind. Sammenholdt med de uddannelsestilbud, der eksisterer, er der mange muligheder i dag for at komme væk fra de problemer, der følger med ordblindhed. - Det er også vigtigt, at håndværkeruddannede forældre kan give deres børn den lektiehjælp, som andre børn får. Derfor betyder det meget, at der bliver sat fokus på læse- og skrivesvagheder, siger Hans Martin Andersen. Netværkslokomotivet er finansieret af statens satspulje og deltagerbetaling fra de kommuner, netværket dækker geografisk. Netværkslokomotivet er Danmarks eneste uafhængige og omkostningsfrie rådgiver inden for Forberedende Voksen Undervisning. Mere end 600 private og offentlige virksomheder, skoler, organisationer m.fl. er engageret i netværket. Se mere på netvaerkslokomotivet.dk 15

16 Netværkslokomotivet holder ferie lukket i ugerne 28, 29, 30, 31 us personkurs le g ø n s e ld Der ho september ede d. 25. g ro sp to ing for og tilmeld m ra g ro P i Vejle. t.dk okomotive sl k re a tv e via n Læs mere på netvaerkslokomotiv et.dk Net værkslokomotiv et holder nøglepersonkursus i efteråret 2014 D. 3. november hos N etvæ Vestre Engvej 56, 7100 rkslokomotivet, Vejle D. 11. november hos AO Ørnsøcentret, Ørnsøve F Midt j 5-7, 8600 Silkeborg Program og tilmelding via netvaerkslokomotivet.d k holder otivet m o k o løft sl petence etværk N m o g k o s CABI rader gram 360 g g a d jle. Pro a e V i tem r e b.dk/ eptemb cabiwe. s w. 7 w 1 w. d via elding og tilm r emente arrang Netværkslokomotivet Vestre Engvej Vejle Robert Holms Vej Horsens Birk Centerpark Herning Telefon

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

Forældre får lektiehjælp

Forældre får lektiehjælp Nyhedsbrev Marts 2010 nr. 25 Forældre får lektiehjælp Brøker, ligninger, gangestykker og procent volder far og mor problemer, når de forsøger at hjælpe børnene med at holde styr på tallene i regnebogen.

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Netværkslokomotivets års- og ærespris

Netværkslokomotivets års- og ærespris Nyhedsbrev Juni 2010 nr. 26 Netværkslokomotivets års- og ærespris I år var der to priser, der skulle deles ud. Den ene pris gik til 3F - Vejle, fordi vi har et tæt og godt samarbejde med fagforeningen,

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

ELEVER, SOM ER INKLUDERET?

ELEVER, SOM ER INKLUDERET? LÆRERKURSUS I INKLUSION AF ORDBLINDE ELEVER Trives du bedst med ELEVER, SOM ER INKLUDERET? INKLUSION AF ORDBLINDE ELEVER ER DU KLÆDT PÅ TIL OPGAVEN? Læsning og skrivning er byggeklodser, som er nødvendige

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Skal du med? KOLDING 2013 Dansk- og matematikkurser for voksne Dansk Læsning og læseteknik Retstavning Skriftlig formulering Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem,

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale Til grundskolen Læse og Skrive Aftale Sæt læsningen fri, slip skrivningen løs Indhold Læse og Skrive Aftale - til grundskolen 3 CD-ORD 4 Skanread 5 Stemmer 5 IntoWords 6-7 Om MV-Nordic MV-Nordic har igennem

Læs mere

Nyhedsbrev. Stram op. December 2010 nr. 28

Nyhedsbrev. Stram op. December 2010 nr. 28 Nyhedsbrev December 2010 nr. 28 Stram op Foto: Netværkslokomotivet Selv om man har svært ved at læse og skrive, kan man godt få succes med et arbejde, der baserer sig på ord og tekst. Dét var skuespiller

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning.

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning. Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Dette lille hæfte er til dig, der har svært ved at læse og skrive. www.mobillaesning.dk Det giver inspiration til, hvordan mobiltelefonen kan hjælpe dig med

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Vi gør gode medarbejdere bedre!

Vi gør gode medarbejdere bedre! Hver 5. dansker har utilstrækkelige danskfærdigheder, som gør at de ikke matcher de krav som arbejdsmarkedet stiller i dag Kilde: OECD Vi gør gode medarbejdere bedre! Netværkslokomotivet er med til at

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Bilag 1. Interviewguide

Bilag 1. Interviewguide Bilag 1 Interviewguide Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak, Ina Borstrøm og Anna Gellert Undervisningsministeriet 2004 Interviewguide til FVU Afdækning af deltagernes baggrund, motivation og undervisningsbehov

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret med ViHS Ordblinde / Dysleksiforeningen Årsmøde 2012-70

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Danskernes kompetencer

Danskernes kompetencer Danskernes kompetencer Danske resultater af OECD s PIAAC-undersøgelse KORT & KLART DANSKERNES KOMPETENCER Om dette hæfte Hvad kan vi danskere? Og hvordan klarer vi os sammenlignet med andre lande? I dette

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

UMV Sjørringvold Efterskole

UMV Sjørringvold Efterskole UMV Sjørringvold Efterskole Hvilken klasse går du i? Klasse 1 9 19% Klasse 2 13 28% Klasse 3 7 15% Klasse 4 16 34% Other 2 4% Køn dreng 35 74% pige 10 21% Hvilken årgang er du? 8. klasse 5 11% 9. klasse

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Dagens program 9.50 - Velkomst v/ Dorthe Jensen, VEU-center Østjylland, Repræsentant for Vidennet 10.00 - Hvordan får vi væksthjulet til at køre hurtigere?

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Lektiehjælp for forældre Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Indhold Forældrelektiehjælp 3 Forældrematematik 4 Forældredansk 5 Ordblindeundervisning 6 Tilmeldingsblanket 7 Forældrelektiehjælp

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

ILD SJÆLE SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7

ILD SJÆLE SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7 SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7 ILD SJÆLE Dejligt at få at vide, når man har klippet hækken flot. Kasper og Karlo er to af eleverne på ejendomsservicetekniker-uddannelsen

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring

AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse Læsning med ørerne den lige vej til læring Baggrund AMU Hjælpemiddelservice blev oprindeligt sat i verden af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Netværkslokomotivets årspris 2011 gik til Driftsgården i Horsens

Netværkslokomotivets årspris 2011 gik til Driftsgården i Horsens Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 30 Netværkslokomotivets årspris 2011 gik til Driftsgården i Horsens Foto: Netværkslokomotivet Årsmødet, der fandt sted i Audi-huset i Fredericia, bød på positive nyheder fra Netværkslokomotivets

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere