Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport"

Transkript

1 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport

2 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2015

3 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

4 Indhold Forord 6 1 Jobfunktion 7 2 Bekendtgørelsesmeritter Serviceassistent 8 3 Bekendtgørelsesmeritter Landbrugsuddannelsen 9 4 Bekendtgørelsesmeritter Landbrugets lederuddannelse 12 5 Bekendtgørelsesmeritter Frisør 13 6 Bekendtgørelsesmeritter Gastronom 14 7 Bekendtgørelsesmeritter Detailhandel med specialer 16 8 Bekendtgørelsesmeritter Kontoruddannelse med specialer 17 9 Bekendtgørelsesmeritter Social - og sundhedsuddannelsen Bekendtgørelsesmeritter Den pædagogiske assistentuddannelse Bekendtgørelsesmeritter Lager - og terminaluddannelsen Bekendtgørelsesmeritter Personbefordringsuddannelsen Brug af standardiserede meritter Omfang af standardiseret merit Ikke bekendtgørelsesfastlagte standardiserede meritter Generelt syn på standardiserede meritter 36

5 17 Realkompetencevurdering 37

6 Forord Følgende tabelrapport indeholder resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte i forbindelse med undersøgelsen Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Spørgeskemaet blev udsendt til 193 uddannelsesudbud, der repræsenterede 17 erhvervsuddannelser. 130 indsendte en besvarelse ved undersøgelsens deadline, hvilket gav undersøgelsen en svarprocent på 69 %. En nærmere redegørelse for udvælgelse af erhvervsuddannelser og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen kan findes i appendiks A i rapporten Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Enkelte spørgsmålsformuleringer indeholder formuleringen [uddannelse]. Her har respondenterne fået navnet på den uddannelse, de har besvaret spørgeskemaet for. Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 6

7 1 Jobfunktion 1. Hvilken primær jobfunktion har du i forhold til [Uddannelse]? Direktør 4 3 Afdelingschef 9 7 Uddannelseschef Anden type ledelsesfunktion i forhold til uddannelsen Faglærer (med vejlederfunktion) 8 6 Faglærer (uden vejlederfunktion) 2 2 Konsulent 3 2 Vejleder Anden funktion. Skriv hvilken: Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 7

8 2 Bekendtgørelsesmeritter Serviceassistent 2. For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Bygnings - og brugerservice med kompetence til hovedforløbene til ejendomsservice - tekniker eller sikkerhedsvagt, tilrettelægger skolen undervisningen, så den kan gennemføres på op til 8 uger I høj grad 1 17 I mindre grad 2 33 Slet ikke 3 50 Total Note: Kun besvaret for serviceassistent 3. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 1 33 I nogen grad 2 67 Total Personer med mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for det valgte speciale kan gennemføre uddannelsen til serviceassistent på 1 år, inkl. et suppleringskursus, der træder i stedet for grundforløbet. I høj grad Total Note: Kun besvaret for serviceassistent 5. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 5 83 I nogen grad 1 17 Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 8

9 3 Bekendtgørelsesmeritter Landbrugsuddannelsen 6. For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbene til anlægsgartner, produktions gartner, skov - og naturtekniker eller væksthusgartner, tilrettelægger skolen undervisningen (..), så den kan gennemføres på 5 uger. I mindre grad 5 45 Slet ikke 6 55 Total Note: Kun besvaret for landbrugsuddannelsen 7. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 1 20 I mindre grad 4 80 Total For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbet til veterinærsygeplejerske, tilrettelægger skolen undervisningen (..), så den kan gennemføres på 15 uger. I mindre grad 1 9 Slet ikke Total Note: Kun besvaret for landbrugsuddannelsen 9. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I nogen grad Total 1 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 9

10 10. For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbet til greenkeeper, tilrettelægger skolen undervisningen (..), så den kan gennemføres på 10 uger. Slet ikke Ved ikke 1 9 Total Note: Kun besvaret for landbrugsuddannelsen 11. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret Total Antal Procent 12. Elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbet til dyrepasser, har tilsvarende opnået kompetence til hovedforløbet til landbrugsuddannelsen. I høj grad 5 45 I nogen grad 4 36 Slet ikke 2 18 Total Note: Kun besvaret for landbrugsuddannelsen 13. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 7 78 I nogen grad 1 11 I mindre grad 1 11 Total For elever med en gymnasial uddannelse tilrettelægger skolen et undervisningsforløb med kompetencemål (..). Eleven skal tillige have erhvervet kørekort til minimum traktor og have gennemført grundfaget biologi, niveau F, 2 uger. Undervisningsforløbet udgør samlet et grundforløb, der kan gennemføres på 8 uger. Praktikuddannelsen i trin 1 kan afkortes med 6,5 måned, hvorfor trin 1 kan gennemføres på 1 år og 2 måneder inklusiv grundforløbet. I høj grad 4 36 I nogen grad 1 9 I mindre grad 2 18 Slet ikke 4 36 Total Note: Kun besvaret for landbrugsuddannelsen Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 10

11 15. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 4 57 I nogen grad 3 43 Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 11

12 4 Bekendtgørelsesmeritter Landbrugets lederuddannelse 16. Elever, der har opnået uddannelsesbevis fra landbrugsuddannelsens trin 2, har adgang til uddannelsens trin 3. I høj grad 7 88 Slet ikke 1 13 Total Note: Kun besvaret for landbrugets lederuddannelse 17. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 6 86 I nogen grad 1 14 Total For elever, der har opnået uddannelsesbevis fra landbrugsuddannelsen med speciale jordbrugsmaskinfører, tilrettelægger skolenundervisningen, så den kan gennemføres på 20 uger med tillæg af supplerende undervisning i indtil 4 uger. I høj grad 2 25 I mindre grad 1 13 Slet ikke 5 63 Total Note: Kun besvaret for landbrugets lederuddannelse 19. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 2 67 I nogen grad 1 33 Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 12

13 5 Bekendtgørelsesmeritter Frisør 20. For elever, der har gennemført uddannelsen til kosmetiker, varer uddannelsen op til 3 år, inklusiv et grundforløb, der omfatter særlige kompetencemål. Slet ikke Total Note: Kun besvaret for frisør 21. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret Total Antal Procent 22. For elever, der har gennemført anden erhvervsuddannelse, varer uddannelsen op til 3 år og 3 måneder, inklusiv et grundforløb, der omfatter særlige kompetencemål. I mindre grad 1 33 Slet ikke 2 67 Total Note: Kun besvaret for frisør 23. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I nogen grad Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 13

14 6 Bekendtgørelsesmeritter Gastronom 24. Elever på gastronomuddannelsen med specialet kok får afkortet deres praktiktid i nærmere angivet omfang, hvis de har en af følgende uddannelser: tjener, gastronom med specialet smørrebrødsjomfru eller specialet cater, detailslagter med specialet delikatesse, butik eller fisk og vildt, ernæringsassistent, køkkenleder, receptionist, hotel - og fritidsassistent eller bager og konditor I høj grad 3 75 I mindre grad 1 25 Total Note: Kun besvaret for gastronom 25. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 1 33 I nogen grad 2 67 Total Elever på gastronomuddannelsen med specialet smørrebrødsjomfru får afkortet deres praktiktid i nær - mere angivet omfang, hvis de har en af følgende uddannelser: detailslagter med specialet delikatesse eller specialet fisk og vild eller specialet butik, gastronom med specialet kok eller specialet cater, ernæringsassistent, køkkenleder, tjener eller t, tjener, receptionist, hotel - og fritidsassistent, bager og konditor. I nogen grad 1 33 Slet ikke 1 33 Ved ikke 1 33 Total Note: Kun besvaret for gastronom 27. hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I nogen grad Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 14

15 28. Elever på gastronomuddannelsen med specialet cater får afkortet deres praktiktid i nærmere angivet omfang, hvis de har en af følgende uddannelser: gastronom med specialet smørrebrødsjomfru eller specialet kok, hotel - og fritidsassistent, ernæringsassistent, detailslagter med specialet delikatesse eller specialet fisk og vildt eller specialet butik, tjener, køkkenleder, receptionist eller bager og konditor. I nogen grad 1 33 I mindre grad 1 33 Ved ikke 1 33 Total Note: Kun besvaret for gastronom 29. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I nogen grad Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 15

16 7 Bekendtgørelsesmeritter Detailhandel med specialer 30. Elever, der har bestået hhx, og elever, der har opnået grundforløbsbevis fra den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil med kompetencer til at gå videre til hovedforløbene handelsuddannelse med specialer, kontoruddannelse med specialer og finansuddannelse, kan begynde på skoleundervisningen på hovedforløbet uden supplering. I høj grad 9 75 I nogen grad 2 17 I mindre grad 1 8 Total Note: Kun besvaret for detailhandel med specialer 31. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad I nogen grad 2 17 Total Elever, der har bestået stx, htx, hf eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, fritages for grundfagene dansk niveau D, engelsk niveau D og samfundsfag niveau D, (..). Eleverne real kompetencevurderes i forhold til de særlige kompetencemål for det ønskede speciale (..) og der fastlægges et individuelt forløb for den enkelte elev, hvor den obligatoriske del kan vare indtil 12 uger. I høj grad 8 67 I nogen grad 3 25 I mindre grad 1 8 Total Note: Kun besvaret for detailhandel med specialer 33. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 9 75 I nogen grad 3 25 Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 16

17 8 Bekendtgørelsesmeritter Kontoruddannelse med specialer 34. Elever, der har bestået hhx, godskrives grundforløbet og kan påbegynde skoleundervisningen på hovedforløbet uden supplering. I høj grad I nogen grad 3 19 Total Note: Kun besvaret for kontoruddannelse med specialer 35. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad I nogen grad 5 31 Total Elever, der har bestået stx, htx, hf eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, fritages for grundfagene dansk, engelsk, 2. fremmed sprog samt samfundsfag(..). Eleven realkompetencevurderes (..). Der fastlægges et individuelt grundforløb for eleven, hvor den obligatoriske del kan vare indtil 12 uger. I høj grad I nogen grad 2 13 Total Note: Kun besvaret for kontoruddannelse med specialer 37. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad I nogen grad 2 13 Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 17

18 9 Bekendtgørelsesmeritter Social - og sundhedsuddannelsen 38. Elever, der har mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter undervisningspligtens ophør efter folkeskoleloven, eller har anden relevant erfaring, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, her under kvalifikationer erhvervet i udlandet, har adgang til optagelse på hovedforløbet til social - og sundhedsuddannelsen uden forud erhvervet grundforløbsbevis. I høj grad 7 58 I nogen grad 4 33 Ved ikke 1 8 Total Note: Kun besvaret for social - og sundhedsuddannelsen 39. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 6 55 I nogen grad 5 45 Total Elever, der har gennemført trin 1, social - og sundhedshjælper, eller har tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og 2 måneders varighed, eller der har kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, har adgang til optagelse på hovedforløbets trin 2, social - og sundhedsassistent. I høj grad 4 33 I nogen grad 4 33 I mindre grad 2 17 Ved ikke 2 17 Total Note: Kun besvaret for social - og sundhedsuddannelsen Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 18

19 41. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 5 50 I nogen grad 5 50 Total Elever, der har gennemført grundforløbet fra indgangen sundhed, omsorg og pædagogik med kompetence til hovedforløbene til den pædagogiske assistentuddannelse, hospitalsteknisk assistent eller tandklinikassistent har adgang til hovedforløbet uden supplering. I høj grad 6 50 I nogen grad 3 25 I mindre grad 1 8 Ved ikke 2 17 Total Note: Kun besvaret for social - og sundhedsuddannelsen 43. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 6 60 I nogen grad 2 20 I mindre grad 2 20 Total Elever med minimum 1 års erfaring fra området (hjemmeplejen eller plejehjem) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med normalt 50 %. I høj grad 2 17 I nogen grad 5 42 I mindre grad 4 33 Ved ikke 1 8 Total Note: Kun besvaret for social - og sundhedsuddannelsen 45. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 2 18 I nogen grad 6 55 I mindre grad 3 27 Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 19

20 46. Elever med minimum 2 års erfaring fra området (hjemmeplejen eller plejehjem) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med minimum 95 %. I nogen grad 3 25 I mindre grad 4 33 Slet ikke 4 33 Ved ikke 1 8 Total Note: Kun besvaret for social - og sundhedsuddannelsen 47. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I nogen grad 4 57 I mindre grad 3 43 Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 20

21 10 Bekendtgørelsesmeritter Den pædagogiske assistentuddannelse 48. Elever, der har mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter undervisningspligtens ophør efter folkeskoleloven eller har anden relevant erfaring, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, herunder kvalifikationer erhvervet i udlandet, har adgang til optagelse på hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse uden forud er hvervet grundforløbsbevis. I høj grad 8 50 I nogen grad 4 25 I mindre grad 2 13 Slet ikke 1 6 Ved ikke 1 6 Total Note: Kun besvaret for den pædagogiske assistentuddannelse 49. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 5 36 I nogen grad 7 50 I mindre grad 2 14 Total Elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik med kompetence til hovedforløbene tandklinikassistent, social - og sundhedsuddannelsen og hospitalsteknisk assistent, kan påbegynde hovedforløbet efter 3.1. uden supplering. I høj grad I nogen grad 1 6 Slet ikke 2 13 Ved ikke 1 6 Total Note: Kun besvaret for den pædagogiske assistentuddannelse Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 21

22 51. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 5 38 I nogen grad 8 62 Total Elever med minimum 1 års erfaring fra området (omsorgs - og børne - området) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med normalt 50 %. I høj grad 4 25 I nogen grad 6 38 I mindre grad 4 25 Slet ikke 1 6 Ved ikke 1 6 Total Note: Kun besvaret for den pædagogiske assistentuddannelse 53. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 4 29 I nogen grad 5 36 I mindre grad 4 29 Slet ikke 1 7 Total Elever med minimum 2 års erfaring fra området (omsorgs - og børne - området) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med minimum 95 %. I høj grad 6 38 I nogen grad 3 19 I mindre grad 5 31 Slet ikke 1 6 Ved ikke 1 6 Total Note: Kun besvaret for den pædagogiske assistentuddannelse 55. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 5 36 I nogen grad 4 29 I mindre grad 5 36 Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 22

23 11 Bekendtgørelsesmeritter Lager - og terminaluddannelsen 56. Elever, der har haft kørekort B i mindst 3 år, og som enten har gennemført et grundforløb til en erhvervsuddannelse eller har gennemført mindst 1 år på en anden godkendt ungdomsuddannelse, godskrives for (..) skoleundervisning(..)[efter nærmere angivelse]. I nogen grad 1 25 I mindre grad 2 50 Ved ikke 1 25 Total Note: Kun besvaret for lager - og terminaluddannelsen 57. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 1 33 I nogen grad 2 67 Total Elever, der er fyldt 25 år, og som har mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, godskrives for (..)skoleundervisning [efter nærmere angivelse]. I nogen grad 2 50 I mindre grad 1 25 Ved ikke 1 25 Total Note: Kun besvaret for lager - og terminaluddannelsen 59. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 1 33 I nogen grad 2 67 Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 23

24 60. Elever, der er fyldt 25 år, og som har mindst 4 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, godskrives for (..)skoleundervisning: (..)[efter nærmere angivelse]. I høj grad 1 25 I nogen grad 1 25 I mindre grad 1 25 Ved ikke 1 25 Total Note: Kun besvaret for lager - og terminaluddannelsen 61. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad 1 33 I nogen grad 2 67 Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 24

25 12 Bekendtgørelsesmeritter Personbefordringsuddannelsen 62. Elever, der har haft kørekort B i mindst 3 år, og som enten har gennemført et grundforløb til en erhvervsuddannelse eller har gennemført mindst 1 år på en anden godkendt ungdomsuddannelse, godskrives for (..) skoleundervisning (..) [efter nærmere angivelse]. I høj grad 1 25 I mindre grad 1 25 Slet ikke 2 50 Total Note: Kun besvaret for personbefordringsuddannelsen 63. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad Total Elever, der er fyldt 25 år, og som har mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, godskrives for (..)skoleundervisning(..) [efter nærmere angivelse]. I høj grad 1 25 I nogen grad 2 50 Slet ikke 1 25 Total Note: Kun besvaret for personbefordringsuddannelsen 65. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 25

26 66. Elever, der er fyldt 25 år, og som har mindst 4 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, godskrives for (..)skoleundervisning: (..) [efter nærmere angivelse]. I høj grad 3 75 Slet ikke 1 25 Total Note: Kun besvaret for personbefordringsuddannelsen 67. I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret I høj grad Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 26

27 13 Brug af standardiserede meritter 68. Benytter I standardiserede merit(ter) på skolen udover dem, som er beskrevet i bekendtgørelsen for uddannelsen? Ja Nej Ved ikke 9 9 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der svarer for en uddannelse med bekendtgørelsesmeritter 69. Har I givet standardiserede merit(ter) på Jeres uddannelse i skoleåret 2013/14? Ja 9 28 Nej Ved ikke 2 6 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der svarer for en uddannelse uden bekendtgørelsesmeritter 70. Ud fra hvilke kriterier tildeles der standardiserede meritter på jeres uddannelse, hvis du ser bort fra meritter som er beskrevet i bekendtgørelsen og som vi tidligere har spurgt ind til? (n = 20) Almene ungdomsuddannelser eller dele her af (fx STX, HF, HHX mm.) Erhvervsuddannelse eller dele her af (EUD) Videregående uddannelser eller dele her af AMU Branchespecifik relevant erhvervserfaring 9 45 Øvrig erhvervserfaring 6 30 Alder 4 20 Andet, skriv hvad: 2 10 Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter spørgsmål 68 har besvaret spørgsmålet Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 27

28 71. På hvilke uddannelsesdele giver almene ungdomsuddannelser eller dele her af, automatisk anledning til afkortning af uddannelsen? Sæt gerne flere markeringer (n = 13) Grundforløbet 9 69 Skoledele på hovedforløb Praktik på hovedforløb 3 23 Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Spørgsmålet er kun besvaret af respondenter, der har svaret at der tildeles standardiserede meritter ud fra almene ungdomsuddannelser eller dele her af 72. På hvilke uddannelsesdele giver erhvervsuddannelse eller dele her af, automatisk anledning til afkortning af uddannelsen? Sæt gerne flere markeringer (n = 14) Grundforløbet 9 64 Skoledele på hovedforløb Praktik på hovedforløb 6 43 Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Spørgsmålet er kun besvaret af respondenter, der har svaret at der tildeles standardiserede meritter ud fra erhvervsuddannelser eller dele her af 73. På hvilke uddannelsesdele giver videregående uddannelser eller dele her af, automatisk anledning til afkortning af uddannelsen? Sæt gerne flere markeringer (n = 16) Grundforløbet Skoledele på hovedforløb Praktik på hovedforløb 6 38 Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Spørgsmålet er kun besvaret af respondenter, der har svaret at der tildeles standardiserede meritter ud fra videregående uddannelse eller dele heraf 74. På hvilke uddannelsesdele giver AMU automatisk anledning til afkortning af uddannelsen? Sæt gerne flere markeringer (n = 10) Grundforløbet 6 60 Skoledele på hovedforløb 9 90 Praktik på hovedforløb 1 10 Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Spørgsmålet er kun besvaret af respondenter, der har svaret at der tildeles standardiserede meritter ud fra AMU Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 28

29 75. På hvilke uddannelsesdele giver branchespecifik relevant erhvervserfaring, automatisk anledning til afkortning af uddannelsen? Sæt gerne flere markeringer (n = 9) Grundforløbet 2 22 Skoledele på hovedforløb 1 11 Praktik på hovedforløb Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Spørgsmålet er kun besvaret af respondenter, der har svaret at der tildeles standardiserede meritter ud fra relevant erhvervserfaring 76. På hvilke uddannelsesdele giver øvrig erhvervserfaring, automatisk anledning til afkortning af uddannelsen? Sæt gerne flere markeringer (n = 4) Grundforløbet 1 25 Skoledele på hovedforløb 2 50 Praktik på hovedforløb Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Spørgsmålet er kun besvaret af respondenter, der har svaret at der tildeles standardiserede meritter ud fra øvrig erhververfaring 77. På hvilke uddannelsesdele giver alder, automatisk anledning til afkortning af uddannelsen? Sæt gerne flere markeringer (n = 4) Grundforløbet Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Spørgsmålet er kun besvaret af respondenter, der har svaret at der tildeles standardiserede meritter ud fra alder Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 29

30 14 Omfang af standardiseret merit 78. Hvor mange personer på 25 år og derover påbegyndte uddannelsen i skoleåret 2013/2014? Skriv antal: 1-25 elever elever elever elever Total Hvis du ser på antallet af disse personer på 25 år og derover, der påbegyndte uddannelsen i skoleåret 2013/2014, hvor mange her af fik da tildelt merit samlet set?? (er du i tvivl, bedes du give dit bedste skøn) Skriv antal: 0-25 elever elever elever elever 2 2 Total Hvis du ser på de personer på 25 år og derover, der fik tildelt merit i skole året 2013/2014, hvordan vil du da skønne, at de fordeler sig på følgende former for merit i procent - Bekendtgørelsesfastlagt merit: 0-25 procent af eleverne procent af eleverne procent af eleverne procent af eleverne Total Note: Spørgsmålet er blevet renset således at kun svar afgivet fra respondenter fra uddannelser med bekendtgørelsesfastlagte meritter er medtaget Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 30

31 81. Hvis du ser på de personer på 25 år og derover, der fik tildelt merit i skoleåret 2013/2014, hvordan vil du da skønne, at de fordeler sig på følgende former for merit i procent - Standardiseret merit(ter): 0-25 procent af eleverne procent af eleverne procent af eleverne procent af eleverne 5 26 Total Note: Spørgsmålet er blevet renset således at kun svar afgivet fra respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) er medtaget. 82. Hvis du ser på de personer på 25 år og derover, der fik tildelt merit i skoleåret 2013/2014, hvordan vil du da skønne, at de fordeler sig på følgende former for merit i procent - Anden ikke standardiseret merit (herunder individuel merit fx i forbindelse med RKV): 0-25 procent af eleverne procent af eleverne procent af eleverne procent af eleverne Total Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 31

32 15 Ikke bekendtgørelsesfastlagte standardiserede meritter 83. Hvor mange ugers afkortning giver denne standardiseret merit i forhold til de enkelte dele af uddannelsen?: Grundforløb - Længde af ordinær uddannelse i uger Total Note: Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har besvaret spørgsmålet 84. Hvor mange ugers afkortning giver denne standardiseret merit i forhold til de enkelte dele af uddannelsen?: Grundforløb - Længde af afkortet forløb i uger Total Note: Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har besvaret spørgsmålet Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 32

33 85. Hvor mange ugers afkortning giver denne standardiseret merit i forhold til de enkelte dele af uddannelsen?: Hovedforløbets skoledel - Længde af ordinær uddannelse i uger Total Note: Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har besvaret spørgsmålet 86. Hvor mange ugers afkortning giver denne standardiseret merit i forhold til de enkelte dele af uddannelsen?: Hovedforløbets skoledel - Længde af afkortet forløb i uger Total Note: Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har besvaret spørgsmålet Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 33

34 87. Hvor mange ugers afkortning giver denne standardiseret merit i forhold til de enkelte dele af uddannelsen?: Hovedforløbets praktikdel - Længde af ordinær uddannelse i uger Total Note: Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har besvaret spørgsmålet 88. Hvor mange ugers afkortning giver denne standardiseret merit i forhold til de enkelte dele af uddannelsen?: Hovedforløbets praktikdel - Længde af afkortet forløb i uger Total Note: Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har besvaret spørgsmålet 89. Hvilke objektive kriterier ligger til grund for denne standardiserede merit? Sæt gerne flere markeringer (n = 28) Almene ungdomsuddannelser eller dele her af (fx STX, HF, HHX mm.) Erhvervsuddannelse eller dele her af (EUD) Videregående uddannelser eller dele her af AMU Branchespecifik relevant erhvervserfaring Øvrig erhvervserfaring 8 29 Alder 4 14 Andet, skriv hvad: 3 11 Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har besvaret spørgsmålet Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 34

35 90. Hvor stor en andel af det samlede antal personer på 25 år og derover, der har fået merit i skoleåret 2013/14 på jeres skole, vil du vurdere, har fået denne merit? (Hvis du ikke kender den præcise andel, giv da dit bedste bud) 1-25 procent af eleverne procent af eleverne procent af eleverne procent af eleverne 8 35 Total Note: Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har besvaret spørgsmålet Note: Respondenter, der har svaret an andel på 0 er ikke medtaget Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 35

36 16 Generelt syn på standardiserede meritter 91. Vil du vurdere, at I på jeres uddannelse med fordel kunne benytte standardiserede meritter mere, end I gør i dag? Ja Nej Ved ikke Total Hvorfor benytter I ikke standardiseret merit mere end I gør i dag? Sæt gerne flere markeringer (n = 45) Fordi vi foretrækker at lave individuelle vurderinger af voksenelevernes kompetencer Fordi vi vurderer, at vokseneleverne normalt har bedre at følge ikke - afkortede undervisningsforløb Fordi virksomhederne ikke ønsker det 7 16 Fordi vokseneleverne ikke ønsker merit Fordi det er for administrativt besværligt at lave individuelle forløb Andet, skriv hvilket: 8 18 Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Kun respondenter, der har svaret at de med fordel kunne benytte standardiserede meritter mere end de gør i dag har besvaret spørgsmålet 93. Hvorfor vil I ikke kunne benytte mere standardiseret merit, end I gør i dag? Sæt gerne flere markeringer (n = 57) Fordi vi foretrækker at lave individuelle vurderinger af voksenelevernes kompetencer Fordi vi vurderer, at vokseneleverne normalt har bedre at følge ikke - afkortede undervisningsforløb Fordi virksomhederne ikke ønsker det 5 9 Fordi vokseneleverne ikke ønsker merit Fordi det er for administrativt besværligt at lave individuelle forløb 1 2 Andet, skriv hvilket: Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Kun respondenter, der har svaret at de ikke med fordel kunne benytte standardiserede meritter mere end de gør i dag har besvaret spørgsmålet Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 36

37 17 Realkompetencevurdering 94. I hvilken grad er du enig i den følgende vurdering? Når det bliver obligatorisk at lave RKV for personer på 25 år og derover som følge af den nye eud - reform, vil det blive mere attraktivt for voksne at gå i gang med [Uddannelse]. I høj grad enig 11 9 I nogen grad enig I mindre grad enig Slet ikke enig Total I hvilken grad er du enig i den følgende vurdering? Vores skole er samlet set (kompetencemæssigt, organisatorisk mm.) godt klædt på til at lave RKV på [Uddannelse] for personer på 25 år og derover. I høj grad enig I nogen grad enig I mindre grad enig 9 7 Slet ikke enig 3 2 Total Gennemførte I på jeres uddannelse RKV i skoleåret ? Ja Nej Ved ikke 3 2 Total Hvilken rolle spiller du på skolen i forhold til realkompetencevurderinger (RKV) inden for uddannelsen? Sæt eventuelt flere markeringer (n = 109) Jeg spiller en overordnet, ledende eller koordinerende, rolle Jeg deltager i en indledende samtale med ansøgeren Jeg deltager i selve realkompetencevurderingen Jeg spiller en anden rolle i forbindelse med RKV 4 4 Jeg deltager ikke i selve vurderingsprocessen i forbindelse med RKV Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret har besvaret spørgsmålet Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 37

38 98. Hvilke af følgende redskaber, benyttede I i skoleåret i forbindelse med RKV? Sæt gerne flere markeringer (n = 109) Samtaler Dokumentation, herunder uddannelsesbeviser Logbøger og lignende til selvevaluering og/eller præsentation af ansøgeren Praktisk afprøvning Skriftlige tests Tjeklister i forhold til faglige mål, herunder konkretisering af faglige mål Vurdering fra tidligere / nuværende arbejdsgiver i forhold til elevens kompetencer Andet, skriv hvad: 6 6 Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret har besvaret spørgsmålet 99. Hvor ofte benyttede I følgende redskaber mm i forbindelse med RKV? - Samtaler Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 5 5 I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 3 3 I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 1 1 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål Hvor ofte benyttede I følgende redskaber mm i forbindelse med RKV? - Dokumentation, herunder uddannelsesbeviser Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 9 8 I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 1 1 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål Hvor ofte benyttede I følgende redskaber mm i forbindelse med RKV? - Logbøger og lignende til selvevaluering og/eller præsentation af ansøgeren Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 3 12 I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 4 16 I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 2 8 Sjældent (under 20 %) 3 12 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 38

39 102. Hvor ofte benyttede I følgende redskaber mm i forbindelse med RKV? - Praktisk afprøvning Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) I nogle tilfælde (40 % - 21 %) Sjældent (under 20 %) 3 6 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål Hvor ofte benyttede I følgende redskaber mm i forbindelse med RKV? - Skriftlige tests Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 8 17 I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) I nogle tilfælde (40 % - 21 %) Sjældent (under 20 %) 2 4 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål Hvor ofte benyttede I følgende redskaber mm i forbindelse med RKV? - Tjeklister i forhold til faglige mål, herunder konkretisering af faglige mål Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 3 5 Sjældent (under 20 %) 1 2 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål Hvor ofte benyttede I følgende redskaber mm i forbindelse med RKV? - Vurdering fra tidligere / nuværende arbejdsgiver i forhold til elevens kompetencer Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 7 11 I nogle tilfælde (40 % - 21 %) Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 39

40 106. I hvor høj grad vurderer du, at følgende er velegnede redskaber i forhold til en RKV? Samtaler Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 3 3 I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 5 5 I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 2 2 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål I hvor høj grad vurderer du, at følgende er velegnede redskaber i forhold til en RKV? - Dokumentation, herunder uddannelsesbeviser Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 9 8 I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 6 6 I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 1 1 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål I hvor høj grad vurderer du, at følgende er velegnede redskaber i forhold til en RKV? - Logbøger og lignende til selvevaluering og/eller præsentation af ansøgeren Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 3 13 I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 2 8 I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 4 17 Sjældent (under 20 %) 1 4 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål I hvor høj grad vurderer du, at følgende er velegnede redskaber i forhold til en RKV? - Praktisk afprøvning Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 5 10 I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 1 2 Sjældent (under 20 %) 2 4 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 40

41 110. I hvor høj grad vurderer du, at følgende er velegnede redskaber i forhold til en RKV? - Skriftlige tests Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 9 19 I nogle tilfælde (40 % - 21 %) Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål I hvor høj grad vurderer du, at følgende er velegnede redskaber i forhold til en RKV? - Tjeklister i forhold til faglige mål, herunder konkretisering af faglige mål Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 8 13 I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 9 14 I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 4 6 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål I hvor høj grad vurderer du, at følgende er velegnede redskaber i forhold til en RKV? - Vurdering fra tidligere / nuværende arbejdsgiver i forhold til elevens kompetencer Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 8 13 I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 7 11 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål Hvordan benytter I samtalen som en del af RKV? (samtalen kan inkludere dokumentation i større eller mindre grad) Samtalen er normalt der og kun der, hvor RKV foregår Samtalen følges normalt op med en eller flere skriftlige tests som led i RKV Samtalen følges normalt op med en eller flere praktisk afprøvning som led i RKV Samtalen følges normalt op med både praktisk afprøvning og skriftlige tests, samt evt. andre prøve former Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet at de benytter samtalen som redskab i forbindelse med RKV Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 41

42 114. Hvilken prøveform benytter I i forhold praktisk afprøvning som en del af RKV? En individuel prøveform, hvor eleven alene stilles en opgave, som skal løses En gruppebaseret prøveform, hvor eleven, sammen med andre elever, stilles en opgave som skal løses. 1 2 Vi benytter begge dele Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet at de benytter praktisk afprøvning som redskab i forbindelse med RKV 115. Hvordan foregår den praktisk afprøvning som en del af RKV? Som en prøveform med samtale mellem eleven/eleverne og en faglærer/vejleder mens den praktiske afprøvning finder sted Som en prøveform uden samtale med faglærer/vejleder mens den praktiske afprøvning finder sted 6 12 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet at de benytter praktisk afprøvning som redskab i forbindelse med RKV 116. Følges den praktisk afprøvning efterfølgende op med en samtale omkring resultaterne hvor eleven/eleverne forklarer hvorfor de valgte at gøre som de gjorde under afprøvningen? Ja, altid Ja, nogle gange 5 10 Nej 1 2 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet at de benytter praktisk afprøvning som redskab i forbindelse med RKV 117. Hvordan bedømmes udbyttet af praktisk afprøvning som en del af RKV'en? Ved hjælp af en tjekliste med de faglige mål som eleven skal opfylde 8 15 En samlet helhedsvurdering af elevens kompetencer Andet, skriv hvad: 3 6 Total Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet at de benytter praktisk afprøvning som redskab i forbindelse med RKV Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 42

43 118. Hvis du tænker på de afkortninger, der fandt sted i sidste skoleår ( ) på baggrund af RKV på uddannelsen, hvilke uddannelsesdele blev så afkortet? Sæt gerne flere markeringer (n = 105) Grundforløbet Skoledele på hovedforløb Praktik på hovedforløb Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret har besvaret spørgsmålet 119. Hvis du ser på antallet af personer på 25 år og derover, der påbegyndte uddannelsen i skoleåret 2013/14, hvor stor en andel ansøgte så om en RKV? (Hvis du ikke kender den præcise andel, giv da dit bedste bud) Skriv andel i procent: 0-25 procent af eleverne procent af eleverne procent af eleverne procent af eleverne Total Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret har besvaret spørgsmålet 120. Hvis du ser på antallet af personer på 25 år og derover, der påbegyndte uddannelsen i skoleåret 2013/14, hvor stor en andel fik i alt tildelt en eller anden form for afkortning som følge af en RKV? 0-25 procent af eleverne procent af eleverne procent af eleverne procent af eleverne Total Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret har besvaret spørgsmålet 121. Har I en eller flere personer, der er særligt ansvarlig(e) for at koordinere RKV - indsatsen på skolen? Ja Nej Total Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret har besvaret spørgsmålet Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 43

44 122. Hvilke(n) person(er) er særligt ansvarlig(e) for at koordinere RKV - indsatsen på skolen? Sæt gerne flere markeringer (n = 94) Afdelingschef 9 10 Uddannelseschef Uddannelseskonsulent Vejleder Faglærer Andre, skriv hvem: Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Kun respondenter, der har svaret at der er en eller flere personer med særligt ansvar for at koordinere RKV - indsatsen på skolen har besvaret spørgsmålet 123. Hvem tager typisk initiativ til at påbegynde en RKV på jeres skole? Sæt gerne flere markeringer (n = 109) Eleven selv Virksomheder kontakter os Jobcenter kontakter os Skolens egen vejleder opfordrer eleven til at søge Faglærer(e) på skolen, opfordrer eleven til at søge Andre, skriv hvem: Total Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret har besvaret spørgsmålet 124. Har de personer, der gennemfører RKV på skolen, deltaget i særlig kompetenceudvikling i forhold til RKV? Ja Nej Ved ikke Total Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret har besvaret spørgsmålet 125. Har I nedskrevne regler, procedurer eller vejledninger vedrørende jeres arbejde med RKV på skolen? Ja Nej Ved ikke Total Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret har besvaret spørgsmålet Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 44

45 126. I hvilken grad oplever I et behov for at styrke kvaliteten af jeres arbejde med RKV gennem kompetenceudvikling af de medarbejdere, der arbejder med RKV? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 2 2 Ved ikke 1 1 Total Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret har besvaret spørgsmålet 127. I hvilken grad oplever I et behov for at styrke kvaliteten af jeres arbejde med RKV gennem inspiration udefra, herunder i form af inspirationsmaterialer? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 2 2 Total Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret har besvaret spørgsmålet 128. I hvilken grad oplever I, at inputs fra det faglige udvalg kan bidrage til at styrke kvaliteten af jeres arbejde med RKV? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 4 4 Ved ikke 3 3 Total Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret har besvaret spørgsmålet Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 45

46 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandler.

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 73 Offentligt Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne En spørgeskemaundersøgelse Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne Realkompetenceforum, DFS den 9. april 2015 Specialkonsulent Michael Andersen, EVA, VEU-enheden Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Lov

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport 1.0 08.05.2013 Sammenhæng mellem skole og praktik Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne FOU-Konference (eud) mandag den 23. februar 2015 ved Specialkonsulent Michael Andersen www.eva.dk RKV praksis på erhvervsskolerne - belyst gennem

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering. En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne

Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering. En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne 2014 Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne (euv)

Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Struktur og registrering Margrethe Nabe-Nielsen, Specialkonsulent, UVM Jenny K. Møller, EASY-A konsulent, STIL Side 1 Afsæt for euv Formål Målrettet og overskuelig

Læs mere

Styrk jeres realkompetencevurderinger. en guide til selvevaluering

Styrk jeres realkompetencevurderinger. en guide til selvevaluering Styrk jeres realkompetencevurderinger en guide til selvevaluering Indhold 3 Fornyet fokus på RKV 4 Hvorfor lave en selvevaluering? 5 Sådan bruger I selvevalueringsredskabet 7 TEMA 1 Information til ansøgere

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Nye social- og sundhedsuddannelser

Nye social- og sundhedsuddannelser Nye social- og sundhedsuddannelser Januar 2017 Stine Hesse Hansen, uddannelsesansvarlig Side 1 Program To nye grundforløb 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøver på hjælperuddannelsen Social- og

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator Overgangskrav 2 I den enkelte elevuddannelse, skal elev og lærling opfylde en række specifikke overgangskrav, for at kunne påbegynde sin uddannelsesaftale. Eleven skal altid have gennemført grundforløbet

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

De merkantile uddannelser

De merkantile uddannelser De merkantile uddannelser Reformens betydning for de merkantile uddannelser v./anne Mette Christiansen, Uddannelsesnævnet Med reformen har de merkantile uddannelser blandt andet fået et væsentligt ændret

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser etailhandelsuddannelse med Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser der

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EUX BUSINESS EUD BUSINESS

EUX BUSINESS EUD BUSINESS FAQ OM EUX BUSINESS EUD BUSINESS Indhold 1. Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 2. Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 3. Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 4. Prøvebestemmelser

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have overblik over, hvilke gamle HG beviser

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Reformkonference 28. og 29. september 2015

Reformkonference 28. og 29. september 2015 Reformkonference Henrik Mogensen, STIL Elsebeth Petersen, UVM Claus Meyer, STIL Kristian Bülck, STIL 28. og 29. september 30-09-2015 Reformkonference Indsæt note og kildehenvisning EUV RealKompetenceVurdering

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØBET SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER / Trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen Økonomisk Administrativt Center Maj 2013 Skoleperioder og tilskudsmærker på Indhold 1. SKOLEPERIODETYPER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 1 2. ELEVER MED UDDANNELSESAFTALE TIL TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER...

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

FAQ om EUX og EUD Business

FAQ om EUX og EUD Business FAQ om EUX og EUD Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 Prøvebestemmelser for

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere