Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne"

Transkript

1 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011

2

3 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011

4 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Bestilles hos: Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, København Ø T F E H 0,00,- kr. inkl. moms

5 Indhold 1 Indledning 6 2 Resultater i tabelform I hvilken grad opfatter I følgende som kendetegn ved de 'stærke elever' på din indgang? De 'stærke elever' Har I givet godskrivning til 'stærke elever' på grundforløbet for optaget august 2010? 9 Hvilken type godskrivning har 'stærke elever' fået på grundforløbet for optaget august 2010? Har I på grundforløbet tilbud om individuelt tilrettelagte forløb, hvor enkelte 'stærke elever' kan tage udvalgte fag på højere niveau? Har I på grundforløbet tilbud om valgfag på højere niveau? Udbyder I EUX på din indgang på skolen? Har I på grundforløbet andre særlige hold for 'stærke elever'? (f.eks. grundforløbspakker målrettet 'stærke elever' på indgangen, at 'stærke elever' samles på tværs af hold på indgangen i udvalgte fag eller at 'stærke elever' samles på tværs af indgange i udvalgte lektioner) Uddybende spørgsmål til respondenter med grundforløbspakker til stærke elever 11 Hvem er de primære målgrupper for jeres tilbud '[NAVN TILBUD]' til 'stærke elever'? 11 Hvilken type af hold er jeres tilbud '[NAVN TILBUD]'? 12 Hvor langt er jeres tilbud '[NAVN TILBUD]' i forhold til et ordinært grundforløb? 12 Hvilket særligt indhold indgår i jeres tilbud '[NAVN TILBUD]' i forhold til det ordinære forløb? 12 I hvilken grad har I oplevet følgende positive udbytte af jeres tilbud '[NAVN TILBUD]' til 'stærke elever'? 14 I hvilken grad har I oplevet følgende negative udbytte af jeres tilbud '[NAVN TILBUD]' til 'stærke elever'? Hvilke typer af tilbud er der til 'stærke elever' som på nuværende tidspunkt går på hovedforløbene på din indgang? I hvilken grad Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 17

6 1 Indledning Denne tabelrapport er bilag til EVA s hæfte om tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne. Bilaget indeholder i tabelform resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen blandt uddannelsesledere på erhvervsskolerne. Der er tale om en totalundersøgelse der er besvaret af 383 uddannelsesledere, hvilket er 83% af populationen. Spørgeskemaundersøgelsen indgår som en del af datagrundlaget for undersøgelsen. Bilaget indeholder en oversigt over svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i spørgeskemaet. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor respondenterne udelukkende kunne besvare spørgsmålet ved at sætte en eller flere markeringer. Hæftet med præsentation af undersøgelsens resultater, samt en nærmere redegørelse for den anvendte metode kan hentes på projektets hjemmeside: Tabelrapport 6

7 2 Resultater i tabelform 2.1 I hvilken grad opfatter I følgende som kendetegn ved de 'stærke elever' på din indgang? De 'stærke elever' (Sæt én markering i hver linje) 1a. Er bogligt stærke I høj grad 70 22,7 I nogen grad ,0 I mindre grad 29 9,4 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 8 1b. Er fagligt stærke I høj grad ,1 I nogen grad ,0 I mindre grad 15 4,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 9 1c. Er innovative I høj grad 39 12,7 I nogen grad ,4 I mindre grad 71 23,2 Slet ikke 2,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 11 1d. Er internationalt orienterede I høj grad 17 5,7 I nogen grad 96 32,3 I mindre grad ,5 Slet ikke 37 12,5 Total ,0 Tabelrapport 7

8 Ubesvaret/ikke relevant 20 1e. Er i stand til at indgå i sociale relationer, fx samarbejde med andre og udvise empati I høj grad ,7 I nogen grad ,2 I mindre grad 15 4,8 Slet ikke 1,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 3 1f. Er modne, fx kan arbejde selvstændigt I høj grad ,9 I nogen grad ,2 I mindre grad 6 1,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 7 1g. Vil have flere udfordringer I høj grad ,2 I nogen grad ,6 I mindre grad 19 6,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 8 1h. Vil være iværksættere I høj grad 16 5,2 I nogen grad ,2 I mindre grad ,1 Slet ikke 20 6,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 11 1i. Vil være ledere Tabelrapport 8

9 I høj grad 12 4,0 I nogen grad ,0 I mindre grad ,5 Slet ikke 29 9,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 14 1j. Vil tage en videregående uddannelse I høj grad 35 11,5 I nogen grad ,4 I mindre grad ,3 Slet ikke 18 5,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Har I givet godskrivning til 'stærke elever' på grundforløbet for optaget august 2010? (Sæt én markering) Ja ,9 Nej ,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 11 Hvilken type godskrivning har 'stærke elever' fået på grundforløbet for optaget august 2010? (Sæt én markering) Godskrivning med afkortning 31 18,5 Godskrivning uden afkortning 43 25,6 Vi har anvendt begge former for godskrivning 94 56,0 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 149 Tabelrapport 9

10 2.3 Har I på grundforløbet tilbud om individuelt tilrettelagte forløb, hvor enkelte 'stærke elever' kan tage udvalgte fag på højere niveau? (Sæt gerne flere markeringer) (N = 311) besvarelser Andel respondenter Ved optaget august 2010 har enkelte elever fået individuelt tilrettelagte forløb ,0% Vi har tidligere haft individuelt tilrettelagte forløb ,7% I fremtiden forventer vi at tilbyde individuelt tilrettelagte forløb ,2% Vi har ikke haft individuelt tilrettelagte forløb og har ikke planer om at tilbyde det 51 16,4% Total ,2% Respondenterne kan sætte flere kryds. Herved kan procenterne summeres til mere end 100 %. 2.4 Har I på grundforløbet tilbud om valgfag på højere niveau? (Sæt én markering) Nej, vi udbyder ikke valgfag på højere niveau/ valgfag udbydes ikke på vores indgang ,6 Ja, vi udbyder valgfag på højere niveau ,4 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Udbyder I EUX på din indgang på skolen? (Sæt én markering) Ja, ved optaget august 2010 har vi optaget elever på EUX 7 2,2 Nej, men vi har besluttet at udbyde EUX indenfor det næste år 40 12,7 Nej, men vi overvejer at udbyde EUX indenfor det næste år 98 31,2 Nej, og vi har besluttet ikke at udbyde EUX indenfor det næste år 43 13,7 Nej, og EUX er ikke en mulighed på vores indgang indenfor det næste år ,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 3 Tabelrapport 10

11 2.6 Har I på grundforløbet andre særlige hold for 'stærke elever'? (f.eks. grundforløbspakker målrettet 'stærke elever' på indgangen, at 'stærke elever' samles på tværs af hold på indgangen i udvalgte fag eller at 'stærke elever' samles på tværs af indgange i udvalgte lektioner) (Sæt gerne flere markeringer) (N = 305) besvarelser Andel respondenter Ved optaget august 2010 oprettede vi et eller flere hold særligt for 'stærke elever' 92 30,2% Vi har tidligere oprettet hold særligt for 'stærke elever' 69 22,6% Vi forventer i fremtiden at udbyde hold særligt for 'stærke elever' ,7% Vi har IKKE oprettet særlige hold og har ikke planer om det ,4% Total ,9% Respondenterne kan sætte flere kryds. Herved kan procenterne summeres til mere end 100 %. 2.7 Uddybende spørgsmål til respondenter med grundforløbspakker til stærke elever Uddybende spørgsmål blev udarbejdet og kun stillet til respondenter der samler stærke elever på særlige hold på grundforløbet. Nedenstående er svar fra de udannelsesledere der til spørgsmålet Har I på grundforløbet andre særlige hold for stærke elever? F.eks. Grundforløbspakker målrettet stærke elever på indgangen, at stærke elever samles på tværs af holde på indgangen i udvalgte fag eller at stærke elever samles på tværs af indgange i udvalgte lektioner Har svaret: Ved optaget august 2010 oprettede vi et eller flere hold særligt for stærke elever Samt videre til spørgsmålet Hvilken type af hold er jeres tilbud [NAVN TILBUD]? Har svaret et af følgende to svarmuligheder Grundforløbspakke på indgangen målrettet stærke elever, fx turbohold, elitelinje Holdet samler stærke elever på tværs af indgange i udvalgte lektioner Hvem er de primære målgrupper for jeres tilbud '[NAVN TILBUD]' til 'stærke elever'? (N=99) De fagligt ambitiøse Dem der vil have flere udfordringer Iværksætterne De internationalt orienterede De kommende ledere De studieorienterede, som overvejer efterfølgende videregående uddannelse Andet besvarelser 66,7 73,7 20,2 23,2 5,1 45,5 14,1 Andel respondenter 66,7 73,7 20,2 23,2 5,1 45,5 14,1 Tabelrapport 11

12 Total 246 Hvilken type af hold er jeres tilbud '[NAVN TILBUD]'? (Sæt én markering) Andel respondenter Grundforløbspakke på indgangen målrettet 'stærke elever', fx turbohold, elitelinje 72 72,7 Holdet samler 'stærke elever' på tværs af indgange i udvalgte lektioner 27 27,3 100,0 Hvor langt er jeres tilbud '[NAVN TILBUD]' i forhold til et ordinært grundforløb? (Sæt én markering) Kortere 21 21,2 Samme længde 37 37,4 Længere 41 41,4 100,0 Hvilket særligt indhold indgår i jeres tilbud '[NAVN TILBUD]' i forhold til det ordinære forløb? (Sæt gerne flere markeringer) Fag på højere niveau, fx B-niveau I høj grad 36 42,4 I nogen grad 18 21,2 I mindre grad 10 11,8 Slet ikke 21 24,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 14 Ekstra fag-faglige udfordringer I høj grad 44 50,6 I nogen grad 33 37,9 I mindre grad 6 6,9 Slet ikke 4 4,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 12 Mere fokus på innovation Tabelrapport 12

13 I høj grad 18 23,1 I nogen grad 31 39,7 I mindre grad 24 30,8 Slet ikke 5 6,4 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 21 Mere fokus på iværksætteri I høj grad 18 24,0 I nogen grad 29 38,7 I mindre grad 22 29,3 Slet ikke 6 8,0 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 24 Mere fokus på ledelse I høj grad 4 5,8 I nogen grad 19 27,5 I mindre grad 33 47,8 Slet ikke 13 18,8 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 30 Mere fokus på internationalisering I høj grad 26 32,9 I nogen grad 19 24,1 I mindre grad 23 29,1 Slet ikke 11 13,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 20 Længere studietur/udenlandsophold I høj grad 23 29,5 I nogen grad 21 26,9 I mindre grad 11 14,1 Slet ikke 23 29,5 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 21 Tabelrapport 13

14 Ekstra praktik I høj grad 8 11,3 I nogen grad 9 12,7 I mindre grad 23 32,4 Slet ikke 31 43,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 28 I hvilken grad har I oplevet følgende positive udbytte af jeres tilbud '[NAVN TILBUD]' til 'stærke elever'? (Sæt én markering i hver linje) 'Stærke elever' fastholdes I høj grad oplevet 39 41,1 I nogen grad oplevet 51 53,7 I mindre grad oplevet 4 4,2 Slet ikke oplevet 1 1,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 4 'Stærke elever' opnår et højere fagligt niveau end før I høj grad oplevet 34 37,8 I nogen grad oplevet 42 46,7 I mindre grad oplevet 13 14,4 Slet ikke oplevet 1 1,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 9 'Stærke elever' er tilfredse I høj grad oplevet 31 33,0 I nogen grad oplevet 57 60,6 I mindre grad oplevet 5 5,3 Slet ikke oplevet 1 1,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 5 Flere 'stærke elever' søger skolen I høj grad oplevet 18 20,0 I nogen grad oplevet 38 42,2 Tabelrapport 14

15 I mindre grad oplevet 33 36,7 Slet ikke oplevet 1 1,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 9 Positive tilkendegivelser fra praktikvirksomheder overfor tilbuddet til 'stærke elever' I høj grad oplevet 17 19,8 I nogen grad oplevet 35 40,7 I mindre grad oplevet 18 20,9 Slet ikke oplevet 16 18,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 13 Faglige udfordringer til lærerne I høj grad oplevet 30 31,9 I nogen grad oplevet 53 56,4 I mindre grad oplevet 10 10,6 Slet ikke oplevet 1 1,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 5 Skolens image er forbedret I høj grad oplevet 19 20,9 I nogen grad oplevet 51 56,0 I mindre grad oplevet 19 20,9 Slet ikke oplevet 2 2,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 8 I hvilken grad har I oplevet følgende negative udbytte af jeres tilbud '[NAVN TILBUD]' til 'stærke elever'? (Sæt én markering i hver linje) 'Stærke elever' dropper ud af de særlige tilbud fordi det er for hårdt I nogen grad oplevet 8 8,5 I mindre grad oplevet 56 59,6 Slet ikke oplevet 30 31,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 5 Tabelrapport 15

16 'Stærke elever' får 'primadonna-nykker' I nogen grad oplevet 20 21,1 I mindre grad oplevet 32 33,7 Slet ikke oplevet 43 45,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 4 På de andre hold mangler de stærke elever til at trække det faglige niveau op I høj grad oplevet 1 1,1 I nogen grad oplevet 26 28,0 I mindre grad oplevet 34 36,6 Slet ikke oplevet 32 34,4 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 6 På de andre hold mangler de stærke elever til at skabe ro til læring I nogen grad oplevet 21 22,8 I mindre grad oplevet 38 41,3 Slet ikke oplevet 33 35,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 7 Praktikvirksomheder er usikre på om de kan honorere de 'stærke elevers' forventninger I nogen grad oplevet 1 1,1 I mindre grad oplevet 21 22,8 Slet ikke oplevet 70 76,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 7 Andre elever har sværere ved at få praktikplads I høj grad oplevet 1 1,1 I nogen grad oplevet 6 6,5 I mindre grad oplevet 32 34,4 Slet ikke oplevet 54 58,1 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 6 Tabelrapport 16

17 2.8 Hvilke typer af tilbud er der til 'stærke elever' som på nuværende tidspunkt går på hovedforløbene på din indgang? (Sæt gerne flere markeringer) (N = 280) EUX (omfatter både grundforløb og hovedforløb) 5 % Stærke elever' er samlet på et særligt hold på hovedforløb (ikke EUX) 6 % Lærerne differentierer i undervisningssituationen så de 'stærke elever' udfordres 85 % Valgfag som 'stærke elever' kan være særligt interesserede i, fx iværksætteri på avanceret niveau 17 % Specialefag på ekspertniveau 25 % Enkelte 'stærke elever' tager udvalgte fag på højere niveau, fx på et andet hold eller lokale VUC 13 % Stærke elever' deltager i forløb på Centres of Excellence 2 % Stærke elever' deltager i konkurrencer, fx EuroSkills 37 % Andet 12 % Total 201,4% Respondenterne kan sætte flere kryds. Herved kan procenterne summeres til mere end 100 %. 2.9 I hvilken grad (Sæt én markering i hver linje) 9a.... indgår 'stærke elever' i skolens strategi? I høj grad ,6 I nogen grad ,7 I mindre grad 42 14,1 Slet ikke 5 1,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 19 9b.... er 'stærke elever' et strategisk fokusområde på indgangen? I høj grad 86 29,1 I nogen grad ,2 I mindre grad 69 23,3 Slet ikke 13 4,4 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Sæt én markering i hver linje) Tabelrapport 17

18 10a. Skolens strategi er en drivkraft for at udbyde særlige tilbud til 'stærke elever' Meget enig 60 19,7 Enig ,7 Uenig 59 19,3 Meget uenig 4 1,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 12 10b. Interesse fra lokale uddannelsesudvalg er en drivkraft for at udbyde særlige tilbud til 'stærke elever' Meget enig 22 7,2 Enig ,1 Uenig ,4 Meget uenig 16 5,2 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 12 10c. Interesse fra praktikvirksomheder er en drivkraft for at udbyde særlige tilbud til 'stærke elever' Meget enig 28 9,3 Enig ,8 Uenig ,5 Meget uenig 16 5,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 16 10d. Manglende interesse hos lærerne er en barriere for at udbyde særlige tilbud til 'stærke elever' Meget enig 6 2,0 Enig 49 16,5 Uenig ,8 Meget uenig 91 30,6 Total ,0 Tabelrapport 18

19 Ubesvaret/ikke relevant 20 10e. Lovgrundlaget for indgangen og tilhørende hovedforløb er en barriere for at udbyde særlige tilbud til 'stærke elever' Meget enig 8 2,7 Enig 59 19,6 Uenig ,8 Meget uenig 36 12,0 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 16 10f. Manglende efterspørgsel fra eleverne er en barriere for at udbyde særlige tilbud til 'stærke elever' Meget enig 34 11,2 Enig ,6 Uenig 95 31,3 Meget uenig 15 4,9 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 13 10g. Eleverne vil hellere have godskrivning end ekstra udfordringer Meget enig 34 11,3 Enig ,8 Uenig ,2 Meget uenig 11 3,7 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 16 10h. Lærerne på indgangen har ikke de kompetencer der er påkrævet for at undervise i fag på højere niveau Meget enig 6 2,0 Enig 53 17,4 Uenig ,3 Meget uenig 77 25,3 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 13 10i. Vi er bekymrede for at særlige hold for 'stærke elever' medfører eleverne bliver delt i A- og B-hold Tabelrapport 19

20 Meget enig 9 2,9 Enig 69 22,5 Uenig ,9 Meget uenig 63 20,6 Total ,0 Ubesvaret/ikke relevant 11 Tabelrapport 20

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport 1.0 08.05.2013 Sammenhæng mellem skole og praktik Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning,

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2015 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 246 Offentligt Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Undersøgelse som led i overvågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007 -. Anerkendelse af realkompetencer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige

Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige Bilag Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige uddannelser Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på erhvervsfagligeuddannelser vedr. efteruddannelse Bilag Den særlige efteruddannelsesindsats

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne Realkompetenceforum, DFS den 9. april 2015 Specialkonsulent Michael Andersen, EVA, VEU-enheden Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Lov

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Bilag til spørgeskemaundersøgelse blandt elever, lærere og uddannelsesledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af personlige

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

Kompetencevurderinger på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kompetencevurderinger på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kompetencevurderinger på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kompetencevurderinger på erhvervsuddannelserne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 164 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Sprogvurdering af alle skolestartere

Sprogvurdering af alle skolestartere Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skolelærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 31 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabelrapport

Danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabelrapport Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tabelrapport Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tabelrapport 2015 Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 2015Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Videre med skolereformen Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Kære ledelse Introduktion Med folkeskolereformen blev der introduceret en række nye elementer:

Læs mere

Tabelrapport for SIP 2. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne

Tabelrapport for SIP 2. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tabelrapport for SIP 2 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne 1.0 12.06.2015 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsen Optælling af evalueringsskemaer - vejledning til udbydere Fra 1. januar 2011 skal du som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse ikke længere sende spørgeskemaer ind til Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD 2014 Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD Kommenteret tabelrapport Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Politireformens kompetenceunderstøttende. Bilag

Politireformens kompetenceunderstøttende. Bilag Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter Bilag Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter Bilag Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM grafisk teknikeruddannelsen Stå stærkere med elever ombord Hvor kan praktikken foregå? Praktikuddannelsen kan finde sted inden for alle områder

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Notat. Evaluering af DCUM: resume

Notat. Evaluering af DCUM: resume Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Evaluering af DCUM: resume Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) fejrede i april 2012 10-års jubilæum. DCUM

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere