KONFLIKTMÆGLING FOR ÅRIGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFLIKTMÆGLING FOR 12-15 ÅRIGE"

Transkript

1 Hva har du gang i? KONFLIKTMÆGLING FOR ÅRIGE

2 Hva har du gang i? Konfliktmægling for årige Marts 2006 Redaktion og tekst: projektleder Lotte Christy og journalist Annie Hagel Illustrationer: Michael Junge / Luke Magee Design: Gitte Blå Design og billeder Tryk: Reproff Print AS Oplag: Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. DK-2600 Glostrup Tlf.: Socialministeriet Holmens Kanal København K Tlf.: Pjece, projektrapport og evalueringsrapport kan downloades fra 2

3 Hva har du gang i? Kort om projektet 5 Tilbud i otte kommuner 7 Hvad handler sagerne om 8 Stopper destruktiv adfærd 9 Hva handler det om? Konflikter er nødvendige 11 Vi hilsen i hvert fald ikke 11 Op ad trappen og ned igen 12 Her kommer helikopteren! En tredje person træder til 13 Det er frivilligt 13 Nu tør vi gå på gaden! Mægling mellem to, flere og mange 15 Hvem kan være mægler? Uddannelse skal der til 17 Teori og træning 19 Mægling som mulighed? Det drejer sig om respekt 21 Frivillighed og ejerskab 21 Kom i gang! Anbefalinger fra otte kommuner 23 Find sagerne! Gør muligheden kendt 25 Hvem snakker vi om 25 3

4 DER STÅR EN DRENG OG SPARKER» Jeg kommer på gangen, som vi lige har fået malet, og der står en dreng og sparker de teknikker, det med at gå ind på følelserne gjorde, at jeg gik hen, tog fat i ham og sagde: Du er nok vred hva!. Hvilket gjorde at drengen stoppede fuldstændig op og kiggede på mig og sagde Ja. Så slappede han helt af, og så kunne vi snakke sammen. Det var sådan en underlig oplevelse at have med sådan en dreng som ellers er fuldstændig ustyrlig.«mægleruddannet lærer 4

5 Hva har du gang i? Kort om projektet De årige kommer i konflikt med hinanden - i klassen, på skolen, i klubben, på gaden. Nogle kommer i konflikt med deres forældre eller andre voksne. De fleste løser deres konflikter selv. Men ikke alle konflikter kan løses uden hjælp. Og konflikter der ikke løses kan gøre stor skade. I værste fald trapper de op og bliver til vold og kriminalitet. Mens konflikter der løses kan give parterne nye muligheder i livet. 5

6 TO DRENGE I KONFLIKT På en skole er der to grupper af drenge der ofte kommer i konflikt med hinanden. En dag kommer den ene drengs kæreste op at slås med en af de andre drenges søster. Drengene blander sig, og den ene ender med at banke den anden. En mægler på skolen iværksætter en mægling, hvor drengene på skift fortæller, hvordan de oplevede episoden. De får også snakket om andre episoder, hvor der har været optræk til ballade. Drengene aftaler, at de skal respektere hinanden, det vil sige ignorere hinanden, når de mødes. Desuden lover de at fortælle deres venner, at sagen er løst, så de ikke skal være bange for at møde hinandens venner. Bagefter siger den ene dreng: Problemet blev løst, altså vi var jo tit uvenner og ville slå hinanden ihjel og sådan, men efter mæglingen var det slut. 6

7 Tilbud i otte kommuner Projekt Konfliktmægling for årige er et samarbejde mellem Socialministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og otte kommuner. Det blev gennemført fra 2003 til Omdrejningspunktet var tilbud om konfliktmægling til de unge i projektkommunerne. Mæglerne var pædagoger, lærere, socialrådgivere, gadearbejdere, politibetjente og andre som i det daglige har kontakt med de unge i kommunen. Som led i projektet fik mæglerne en syv dages uddannelse i konfliktmægling, og skoler, institutioner og forvaltninger fik oplysning om, hvad de kunne bruge mæglerne til. 52 mæglere blev uddannet. De gennemførte flere end 300 meget forskellige mæglinger i projektperioden. 7

8 Hvad drejer sagerne sig om? Af de flere end 300 sager, som kom til mægling i projektet Konfliktmægling for årige, har mæglerne registreret de 110. De fordeler sig sådan: Én sag kan være talt med flere steder. Stridigheder 47 Trusler om vold 42 Chikane 42 Vold 40 Mobning 20 Tyveri 4 Hærværk 2 Andet af sagerne var anmeldt til politiet. 62 af sagerne var mægling mellem to parter 15 var mægling mellem grupper 3 konflikthåndtering i grupper 1 var et stormøde 5 var andet (fx formøder) 8

9 Stopper destruktiv adfærd Resultatet er bemærkelsesværdigt og ikke til at tage fejl af: De unge der har gennemført en mægling kommer ikke i samme konflikt igen. Det gælder både de unge, som havde hvad man kan kalde almindelige stridigheder, fx konflikter blandt piger, og de unge som var kendte i lokalmiljøet, fordi de tidligere havde været involveret i alvorligere stridigheder, vold og kriminalitet. Stort set alle ændrede adfærd i positiv retning. De der ikke ligefrem blev gode venner lærte at omgås og respektere hinanden. På disse sider beskrives kort den opfattelse af konflikt og konfliktmægling, som projektet bygger på, og nogle af mæglernes erfaringer fra projektet. Alle eksempler er fra evalueringsrapporten, som findes på sammen med rapporten fra projektet. Erfaringerne fra projektet tyder på, at konfliktmægling styrker de unges sociale og følelsesmæssige kompetencer, gør dem bedre til at handle og påvirke deres eget liv, og medvirker til at stoppe destruktiv adfærd. 9

10 NABOSTRID En konflikt mellem pige på 15 år med etnisk minoritetsbaggrund og en dansk kvinde på 40 år udviklede sig gennem længere tid. Den 15 årige chikanerede kvinden og hendes to børn. Efter mange telefonopringninger til pigen og hendes mor indvilgede de i et formøde med mægleren. Der blev også holdt formøde med kvinden. Begge parter tøvede med at sige ja til mægling, så der gik en måned, inden de mødtes. Selve mæglingen gik godt. De fik råbt og sagt ting til hinanden. Og de fik snakket sig frem til en aftale for fremtiden. Ved opfølgningen halvanden måned efter havde der ikke været flere konflikter mellem parterne. 10

11 Hva handler det om? Konflikter er nødvendige Hvor mennesker er sammen, opstår konflikter. De hører med til livet og er nødvendige, for at vi kan lære at omgås hinanden. Det gør vi i hverdagen ved at tage fat i konflikten og finde konstruktive løsninger på det, vi er uenige om. Konflikter handler altid om noget. Vi er uenige om et eller andet. Men konflikten har også at gøre med relationen mellem os. Og jo mere konflikten spidser til, des mere tilbøjelige er vi til at blande sag og relation sammen, så vi til sidst ikke kan skelne det ene fra det andet. Vi hilser i hvert fald ikke! En konflikt der ikke løses, udvikler sig typisk på den måde, at den trin for trin fjerner sig fra selve det, vi er uenige om. Den bliver personlig for til sidst at ende i åben fjendtlighed. Vi kan ikke længere tale med hinanden eller høre, hvad den anden siger. Vi kan dårligt se på hinanden og hilser i alt fald ikke! Så er det vi har brug for en tredje part til at hjælpe os med at åbne konflikten og finde en løsning, vi kan leve med. 11

12 Op ad trappen og ned igen Enhver konflikt er ny og noget helt for sig selv. Men samtidig har konflikter en særlig dynamik, en særlig måde at trappe op på. Den er god at kende, så man ved hvordan man kan gå ned ad trappen igen. Langt de fleste uoverensstemmelser kan vi klare selv eller med hjælp fra venner eller andre i nærheden. Først højt oppe på konflikttrappen har vi brug for en mægler. Trin 2: Problemet bliver personligt. Det er din skyld du hugger altid bolden først! - Tal med den anden, find tilbage til sagen. Trin 7: Polariseringen er sket. Denne by er bare ikke stor nok til os begge! Parterne bekæmper hinanden, danner fjendtlige grupper, flytter. - Mægleren må gribe ind og forsøge at skabe fredelig sameksistens. Løsningen kan også være at gå hver til sit. Trin 6: Fjendtligheden er åben. Jeg er bare SÅ vred hvorfor var det din mor og ikke dig der døde! Jeg kunne kvæle dig! Volden ligger parat eller er brudt ud. - Tredjeparten, mægleren må gribe ind og skabe våbenhvile. Trin 5: Fjendebilleder opstår. Jeg vil have ret, oprejsning hun er bare så dum, ond og forkert, ikke til at stole på. - Her kommer helikopteren ind. Der er brug for en uvildig tredjepart, som kan mægle. Trin 4: Samtale opgives. Det nytter jo ikke hun hører jo alligevel ikke hvad jeg siger! -Bid hovedet af al skam og tag det første skridt til ny kontakt. Eller få en tredje part til at formidle. Det er stadig muligt at Trin 3: Problemet vokser. Der er meget i vejen du er også altid bare så uretfærdig! - Tal med en ven om, hvad du nu kan gøre. Trin 1: Uoverensstemmelse. Vi er uenige - vi vil ikke det samme. Det er min tur til at have bolden! - Tal med den anden, hold jer til sagen. 12

13 Her kommer helikopteren! En tredje person træder til Konfliktmægling kan ses som en redningshelikopter der lander i kaos og krise. Ud af helikopteren og ind i konflikten træder redningsmanden og hjælper de kriseramte med at få styr på situationen. Han sikrer sig, at parterne kan fungere videre på egne præmisser og flyver så væk igen. Det særlige ved mægling er, at den er en konfliktløsningsmetode der er frivillig og fortrolig. Den går ud på, at en tredjeperson hjælper parterne til selv at finde en løsning, som begge parter er tilfredse med. Det er frivilligt Parterne forpligter sig ikke på forhånd til nogen bestemt aftale, og de kan afbryde mæglingen, når de vil. Mægleren har tavshedspligt, og parterne bestemmer selv, om de vil fortælle andre om mæglingens resultat. Målet er, at parterne selv tager ejerskab til deres konflikt, danner en fælles mening om konflikten, genopretter værdighed eller relationer og indgår holdbare aftaler. Det er ikke sikkert, parterne kan forsones. Men de kan indgå klare aftaler om at holde sig fra hinanden og på den måde opnå en balance. 13

14 TRE PIGER MOD ÉN En pige har været på ferie et par måneder. Da hun vender tilbage til klassen, fryser tre af hendes tidligere veninder hende ude. Pigen græder ofte og trives ikke i klassen. Klasselæreren tager initiativ til mægling. Pigen får fortalt, hvorfor hun er ked af det, og hvordan hun føler, det er at være frosset ude. De tre piger forklarer, at de synes, hun er blevet snobbet efter at være vendt hjem fra ferie. Det reagerer hun voldsomt på og forlader lokalet. Hun lader sig dog overtale til at komme tilbage, og under mæglingen får pigerne ryddet en masse misforståelser af vejen. De aftaler, at de skal sige til hinanden, når de er kede af det, og at de kan mødes til mægling igen, hvis det bliver nødvendigt. Efter mæglingen er pigen inde i flokken igen. 14

15 Nu tør vi gå på gaden! Mægling mellem to, flere og mange Langt de fleste konfliktmæglinger foregår mellem to parter. Men nogle konflikter påvirker flere mennesker i familien, skolen eller lokalsamfundet. I alvorlige sager med mange involverede kan det være en hjælp at inddrage dem, som kan støtte de to parter i at finde en løsning. Det kan være i form af mægling mellem grupper fx i en skoleklasse. Eller det kan være et stormøde med op til deltagere. Begge dele kræver grundigt forarbejde og formøder med alle de involverede. Mægleren i sagen om de tre familier, som omtales bag på denne side, oplevede, at formøderne var det halve arbejde og mindst lige så afgørende for forløbet som selve stormødet. 15

16 TRE FAMILIER To drenge føler sig truet af to brødre, som har overfaldet den ene dreng og ringet hjem til hans familie og truet med at slå dem ihjel. De to brødre mener, at drengen har råbt racistiske skældsord efter dem. Forældrene til den anden af drengene har anmeldt de to brødre til politiet efter en episode, hvor brødrene har fulgt efter de to drenge. Nærbetjenten som tager imod anmeldelsen finder sagen egnet til mægling og får derfor en mægler inddraget. Mægleren holder formøder med alle tre familier. De vil alle gerne deltage i et stormøde. aftaler at slette hinandens telefonnumre og afbryde al forbindelse. Forældrene aftaler, at moderen til den ene dreng skal kontakte faderen til de to brødre, hvis de giver drengen problemer. Brødrenes far vil kontakte politiet, hvis drengen giver brødrene problemer. Mægleren er i første omgang lidt usikker på resultatet, men et halvt år efter stormødet fortæller den lokale politibetjent, at der ikke har været problemer med nogen af parterne, truslerne er ophørt, og de to drenge tør igen gå på gaden. Efter lidt diskussion og forvirring opfordrer en af forældrene til, at man tænker fremad. Drengene 16

17 Hvem kan være mægler? Uddannelse skal der til I projekt Konfliktmægling for årige blev mæglerne rekrutteret blandt ansatte på socialog sundhedsområdet, klubber, daginstitutioner, skoler, politi, opsøgende medarbejdere og gademedarbejdere. Mange er tilknyttet SSP-arbejdet i kommunen. Som ansatte i systemet har mæglerne en særlig udfordring. En mægler er per definition en upartisk tredjeperson. Men som ansatte i kommunen kender mæglerne mange af de unge, de skal mægle for. Det kan gøre det svært for dem at være neutrale. Samtidig kan de opleve, at systemet har forventninger til dem som ligger ud over mæglerrollen. Mæglerne skal derfor rustes til at kunne skifte og skelne mellem de to kasketter. 17

18 TRUSLER MED KNIV En dreng var blevet truet med en kniv og slået i hovedet af to drenge fra en naboskole. Drengene havde tidligere gået på samme skole og kendte hinanden derfra. Sagen blev meldt til politiet, som foreslog mægling. Til mæglingen dukkede kun offeret og den ene dreng op. De to drenge var meget imødekommende over for hinanden. Offeret havde et helt andet billede af de to drenge. Og angriberen gav også udtryk for, at han var overrasket over, hvad der var sket og beklagede det. Drengene troede på hinandens forklaringer og gav udtryk for, at de kunne ses og måske gøre ting sammen. Uopfordret omfavnede de hinanden efter mæglingen. Til næste møde kom alle tre drenge. De kunne nu fortælle, at de havde lavet fælles aktiviteter, og at konflikten var ude af verden. Den tredje dreng fik fortalt om sin deltagelse i overfaldet. Og det var vigtigt for ham at høre, hvordan overfaldet havde virket på offeret. 18

19 Teori og træning Mæglerne i projektet fik en grunduddannelse i form af et kursus på syv dage, hvoraf de tre var som internat. Uddannelsen foregik over et halvt år og lagde vægt på at give mæglerne et solidt fagligt grundlag i form af viden om etik, metoder, muligheder og begrænsninger i konfliktmægling. Undervisningen vekslede mellem oplæg, træning og feedback. De uddannede mæglere synes, de har haft meget ud af at lære om mægling og konfliktforståelse. De kan bruge det også i deres daglige arbejde. Efter grunduddannelsen fik mæglerne ekstra træningsdage og deltog i erfaringsseminarer og netværksdannelse. 19

20 HÆRVÆRK MOD FODBOLDMÅL To brødre på 11 og 12 år har lavet hærværk på nogle fodboldmål på sportspladsen og på skolen. De bliver afhørt af politiet og derefter tilbudt mægling. I mæglingen deltager de to drenge, deres mor og skolens pedel og formanden for idrætsforeningen. Mæglingen tager knap en time, og aftalen bliver at drengene skal sige undskyld, betale erstatning for det ødelagte og være med til at sætte nye net i målene. Drengene oplever at blive tilgivet og aftalen holder. Drengene har ikke siden været i konflikt med loven. 20

21 Mægling som mulighed Det drejer sig om respekt De fleste af de konflikter der kom til mægling i projekt Konfliktmægling for årige drejede sig om vold, trusler om vold, chikane og stridigheder blandt de unge. Enkelte var dog også konflikter mellem de unge og deres forældre, lærere og andre voksne. Mægling er en metode til at løse alvorlige konflikter, som truer med at skade de unges liv. Mægling kan ikke løse grundlæggende sociale problemer og andre årsager til de unges risikoadfærd. Men mægling kan være et alternativ til straf og andre sanktioner. Frivillighed og ejerskab Frivillighed, respekt og ejerskab til løsningen er afgørende for, at mæglingen lykkes. Derfor er det ikke alle konflikter, der er egnede til mægling. Det dur fx ikke, at den ene part er nedladende over for den anden eller ikke har været direkte involveret i konflikten. Det dur heller ikke at true nogen til mægling eller at beslutte en sanktion, som sættes i værk uanset mæglingen. Det er mæglernes erfaring, at mægling som metode er særlig velegnet over for de unge, fordi den indebærer, at upartiske voksne møder dem med respekt. 21

22 KARANTÆNE FRA KLUBBEN En gruppe drenge på år har i flere år været i konflikt med personalet i en ungdomsklub. Konflikten handler om trusler om vold, chikane og stridigheder mellem drengene og personalet. Nogle af drengene har karantæne fra klubben. Drengenes skoleinspektør henviste sagen til mægling. To mæglere opsøgte drengene, som i begyndelsen var meget skeptiske. Personalegruppen følte sig pressede til mæglingen af skoleinspektøren. Derfor mødtes mæglerne med parterne på skift. Der kom hurtigt ro i klubben. Efter flere separate møder mente mæglerne, det var tid for parterne at mødes. Af forskellige grunde kom mødet ikke i stand, men et halvt år efter pendul-mæglingen var der stadig ro om de unge og klubben. 22

23 Kom i gang! Anbefalinger fra otte kommuner Der er mange måder at organisere konfliktmægling på. De otte projektkommuner gjorde det meget forskelligt. Ud fra deres erfaringer kommer her nogle anbefalinger til jer der skal i gang: õ Knyt mæglingen til SSP-strukturen, hvis den er velfungerende. õ Afklar hvilken målgruppe, I vil satse på. Og lav en handleplan der passer til målgruppen og kommunens struktur. õ Sammensæt jeres mæglerkorps tværfagligt, så det passer til målgruppe og handleplan. õ Inddrag det lokale politi fra begyndelsen. Og gerne som mæglere. õ Giv mæglerne uddannelse mindst syv dage. Og sørg for, at de får opbakning, supervision og mulighed for at vedligeholde uddannelsen. õ Giv mæglerne arbejdsvilkår, så de kan være fleksible og rykke hurtigt ud - og klare regler for aflønning. õ Udpeg en tovholder, som har klart mandat og opbakning fra ledelsen. õ Gør visitationen aktiv, enkel og hurtig fx ved at udpege en nøgleperson i SSP-strukturen. õ Giv også tovholder og visitator mægleruddannelse. õ Find gode fysiske rammer for mæglingen - helst et neutralt sted. 23

24 EN TYPISK PIGEKONFLIKT På en tur til Norge opstår skænderi i en pigegruppe. Konflikten spreder sig til de andre piger, og efterhånden involveres drengene også. Konflikten optrapper. Kernen i konflikten er kampe om popularitet, jalousi, mobning og misforståelser. Pædagogen, der er uddannet mægler, tilbyder mægling og forklarer hvad det går ud på. Det bliver til et forløb med tre processer: Mægling mellem de to piger der er i centrum af konflikten. Mægling mellem de to piger og en større gruppe involverede piger. Mægling mellem flere piger og de involverede drenge. Konflikten bliver redet ud. Der kommer en forståelse mellem de unge, og alle får et rart ophold. 24

25 Find sagerne! Gør muligheden kendt Konflikterne er der. Men de kommer ikke til mæglerne af sig selv. De unge og de voksne, de er i kontakt med, skal kende muligheden. õ Giv de unge information i skoler, klubber og på biblioteker, fx i form af go-cards. õ Giv de voksne, der har med de unge at gøre i hverdagen, grundig information om muligheden for at henvise til mægling. Fx på tværfaglige temadage, hvor mæglere fra forskellige faggrupper fortæller. õ Giv forældrene information om mægling. Fx på møder og i en folder. õ Få skoleblade, den lokale presse og andre til at skrive om vellykkede resultater af konfliktmægling. Hvem snakker vi om? Som udgangspunkt er alle i alderen år målgruppe for mægling. Men det kan være en fordel at begynde med at indsnævre målgruppen. I projekt Konfliktmægling for årige omfattede målgruppen: õ Unge der var kendt i lokalmiljøet, fordi de tidligere havde været involveret i vold, stridigheder og kriminelle aktiviteter. õ Unge som ikke var kendt i lokalmiljøet for uhensigtsmæssig adfærd, før den aktuelle konflikt opstod. õ Unge i konflikt med forældre eller med voksne i skolen eller klubben. 25

26 KONFLIKTMÆGLING FOR ÅRIGE Konfliktmægling kan ses som en redningshelikopter der lander i kaos og krise. Ud af helikopteren og ind i konflikten træder redningsmanden og hjælper de kriseramte med at få styr på situationen. Han sikrer sig, at parterne kan fungere videre på egne præmisser og flyver så væk igen. Det særlige ved mægling er, at den er en konfliktløsningsmetode der er frivillig og fortrolig. Den går ud på, at en tredje person hjælper parterne til selv at finde en løsning, som begge parter er tilfredse med.

27 27

28 28

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

En værktøjskasse om Konflikthåndtering

En værktøjskasse om Konflikthåndtering En værktøjskasse om Konflikthåndtering Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter 02 Forord En arbejdsplads uden uenigheder

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere