INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9"

Transkript

1

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5 TILLIDEN TIL OG TRIVSLEN I FOLKESKOLEN SKAL STYRKES BLANDT ANDET GENNEM PROFESSIONEL VIDEN OG PRAKSIS... 6 KLAGER TIL KLAGENÆVNET FOR SPECIALUNDERVISNING... 7 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2013/ MÅL OG RESULTATMÅL NATIONALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL KOMMUNALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL RESULTATGENNEMGANG FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN ELEVERNE SKAL OPNÅ ET HØJERE FAGLIGT NIVEAU, NÅR DE FORLADER FOLKESKOLEN Afgangsprøvekarakterer og socioøkonomiske reference (2012/ /15) ALLE ELEVER SKAL FORLADE FOLKESKOLEN MED KARAKTEREN 2 I DANSK OG MATEMATIK FOLKESKOLEN SKAL UNDERSTØTTE OPFYLDELSEN AF 95 PCT.-MÅLSÆTNINGEN ØVRIGE INDIKATORER Kompetencedækning Inklusion KLAGER TIL KLAGENÆVNET FOR SPECIALUNDERVISNING... 35

3 3 INDLEDNING Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Kvalitetsrapporten indeholder en beskrivelse af de nationale og kommunale mål for skolevæsnet med tilhørende resultatmål. Med skolereformen kom et særlig stærkt fokus på skolernes resultater, kvalitetsrapportens bekendtgørelse understøtter fokus på resultater. Alle resultater for hele landet og for Tønder Kommune er gengivet fra Undervisningsministeriets datavarehus LIS. LIS er endnu ikke fuldt opdateret, der kan derfor være mangelfulde resultater og variation i årstallene for de konkrete resultater. Kvalitetsrapporten for 2013/2014 var første udgave på baggrund af ny bekendtgørelse og anvendelse af LIS, rapporten opfattes derfor som år 0. Hosværende rapport er dermed at betegne som år 1. Der vil derfor for første gang kunne redegøres for effekten af opfølgende initiativer. For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.).

4 4 HOVEDKONKLUSIONER Hovedkonklusionerne fokuserer på Tønder Kommunes status i forhold til de nationale mål og resultatmål for folkeskolen. ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Læse På landsplan er målet om 80 % gode læsere endnu ikke opnået I Tønder Kommune er målet opnået for de yngste elever For de mellemste elever er målet endnu ikke opnået, gruppens størrelse svinger over de seneste 3 år. Der ses et fald i gruppens størrelse i Tønder Kommune fra 2013/2014 til 2014/2015. I 2014/2015 er gruppen mindre end gruppen på landsplan. For de ældste elever er målet endnu ikke opnået. Gruppen af gode læsere i Tønder Kommune i de ældste klasser ligger i 2014/2015 på niveau med gruppen på landsplan. I 2013/2014 var gruppen mindre end gruppen var på landsplan Regne På landsplan er målet om 80 % elever, der er gode til at regne, ikke opnået. Det gælder også for Tønder Kommune o o Gruppen af yngste elever, der er gode til at regne, er steget markant i Tønder Kommune fra 2013/2014 til 2014/2105. Gruppen er i 2014/2015 større end gruppen på landsplan For de ældste elever er gruppen af elever, der er gode til at regne, steget ganske lidt i Tønder Kommune fra 2013/2014 til 2014/2015. Gruppen er fortsat mindre end gruppen på landsplan, der er steget fra 2013/2014 til 2014/2015. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af de allerdygtigste læsere i Tønder Kommune er væsentligt større end andelen af gruppen på landsplan bortset fra 4. klasse i 2014/2015. Også i 2013/2014 var gruppen af de allerdygtigste læsere i Tønder Kommune større end gruppen på landsplan Gruppen af de allerdygtigste læsere i 2. klasse i 2014/2015 er faldet markant såvel på landsplan som i Tønder Kommune

5 5 Andelen af de allerdygtigste læsere i 6. klasse er faldet markant i Tønder Kommune fra 2013/2014 til 2014/2015, men ligger fortsat over gruppen på landsplan Andelen af de allerdygtigste læsere i 8.klasse stiger år for år og ligger markant over gruppen på landsplan Andelen af de allerdygtigste elever i matematik i Tønder Kommune er væsentligt mindre end andelen af gruppen på landsplan bortset fra 3. klasse i 2014/2015 Andelen af de allerdygtigste elever i matematik i Tønder Kommune i 3. og 6. klasse er steget markant fra 2013/2014 til 2014/2015. Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Gennemsnittet ved afgangsprøverne i 2014/2015 var 6,4. På landsplan var gennemsnittet 7,0. De sidste 3 år har eleverne i kommunen ligget på 6,0-6,1 i gennemsnit Der er fortsat behov for opmærksomhed i forhold til elevernes faglige niveau i matematik. FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER Andelen af elever med dårlige resultater i læsning i 2. klasse er i Tønder Kommune væsentligt mindre end gruppen er på landsplan Andelen af elever med dårlige resultater i læsning i 2. klasse i Tønder Kommune er faldet markant fra 2013/2014 til 2014/2015 Andelen af elever med dårlige resultater i læsning i 4. og 6. klasse er i Tønder Kommune større end gruppen er på landsplan Andelen af elever med dårlige resultater i læsning i 4. og 6. klasse er blevet større fra 2013/2014 til 2014/2015 Andelen af elever med dårlige resultater i læsning i 8.klasse er i positiv udvikling, gruppen bliver mindre og mindre. Gruppen i Tønder Kommune ligger på niveau med gruppen på landsplan i 2014/2015 Andelen af elever med dårlige resultater i matematik i de yngste klasser er i Tønder Kommune i 2014/2015 mindre end gruppen er på landsplan Andelen af elever med dårlige resultater i matematik i de yngste klasser er faldet i Tønder Kommune fra 2013/2014 til 2014/2015 Andelen af elever med dårlige resultater i matematik i de ældste klasser er i Tønder Kommune faldet fra 2013/2104 til 2014/2015, men er fortsat større end gruppen på landsplan Der er behov for opmærksomhed på elevernes faglige niveau i matematik.

6 6 En oversigt over karaktergennemsnit fra 2012/ /2015 renset for socioøkonomiske faktorer viser, at eleverne på tre af kommunens folkeskoler scorer meget tæt på det forventede resultat. Skærbæk Distriktsskole scorer 0,5 point under det forventede, hvilket er en forbedring i forhold til skoleåret 2013/2014 Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik 84,4 % af kommunens elever deltager i afgangsprøverne på landsplan er det 90,2 % 83,7 % af eleverne opnåede mindst karakteren 2 i dansk og matematik i 2014/2015. På landsplan var det 91,2 % På Tønder Overbygningsskole og på Toftlund Skole er gruppen af drenge, der scorer mindst 2 i dansk og matematik større end pigegruppen På Løgumkloster Distriktsskole og på Skærbæk Distriktsskole er forskellen mellem drenge og piger, der scorer mindst 2 i dansk og matematik, bemærkelsesværdig stor Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 pct.-målsætningen Undervisningsministeriets profiltal for 2014 viser, at 92 % - 94 % af en årgang i Tønder Kommune forventes af have mindst en ungdomsuddannelse 25 år efter, de er gået ud af folkeskolen målopfyldelse i forhold til 95 %-målsætningen beregnes i forhold til profiltallene 3 måneder efter afsluttet 9.klasse er 33,7 % af eleverne i Tønder Kommune påbegyndt en ungdomsuddannelse en forøgelse fra 30 % i 2013 til 35 % i På landsplan er 42,4 % påbegyndt en ungdomsuddannelse 3 måneder efter afsluttet 9. klasse. I Tønder Kommune er der en stærk tradition for, at eleverne tager 10. klasse på efterskole eller i andet 10. klassetilbud 15 måneder efter afsluttet 9.klasse er 87,9 % af eleverne i Tønder Kommune i gang med en ungdomsuddannelse på landsplan er det 87,2 % 6 år efter endt 9.klasse har knapt 77,5 % af en årgang i Tønder Kommune en ungdomsuddannelse på landsplan er det også 77 %. TILLIDEN TIL OG TRIVSLEN I FOLKESKOLEN SKAL STYRKES BLANDT ANDET GENNEM PROFESSIONEL VIDEN OG PRAKSIS Både det lovlige og det ulovlige elevfravær er lavere end landsgennemsnittet. Fravær pga. sygdom ligger højere end landsgennemsnittet Kommunalt og på landsplan er tendensen, at fraværet i de ældste klasser er højere end i de yngste klasser

7 7 KLAGER TIL KLAGENÆVNET FOR SPECIALUNDERVISNING Der har været indbragt 1 klage til Klagenævnet for Specialundervisning. Tønder Kommune imødekom forud for klagenævnets behandling af sagen klagers ønsker. ØVRIGE INDIKATORER Kompetencedækning 74,7 % af undervisningen læses af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer. På landsplan er det 81,6 % Kompetencedækningen i Tønder Kommune er øget fra 72,8 % i 2013/2014 til 74,7% i 2014/2015. På landsplan er kompetencedækningen øget fra 80 % til 81,6% Udsvingene i kompetencedækning indeholder en dækningsprocent på Tønder10 på 100 % og på Filial Agerskov Skole med 40,9 % Kompetencedækningen er lavest på Filial Agerskov Skole, Filial Møgeltønder Skole og Øster Højst Filialskole, der alle ligger under 53 % Kompetencedækningen er højest på Tønder10, Tønder Grundskole, Filial Digeskolen og Distriktsskolen i Løgumkloster, der alle ligger over landsgennemsnittet Fysik/kemi, tysk, billedkunst, biologi og engelsk har en dækning på over 80 % Kristendom har dækning på under 50 %. Inklusion 94,4 % af kommunens elever undervises i 2014/2015 inden for almenområdet. På landsplan er det 95,2 % 84,4 % af kommunens elever går til 9.klasseprøve. På landsplan er det ca. 91 %. Der ses et fald i andelen af elever, der går til 9.klasseprøve i Tønder Kommune fra 2013/2014 til 2014/2015.

8 8 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING De sidste års indsats på læseområdet har båret frugt. Uddannelse af læsevejledere og skolernes strukturerede, målrettede arbejde medvirker til, at kommunens yngste elever læser godt og allerede opfylder den nationale målsætning. For de mellemste elever er der behov for en målrettet indsats for at løfte gruppen af gode læsere. Andelen af de gode og de allerdygtigste læsere blandt de ældste elever er steget fra 2013/2014 til 2014/2015. For at fortsætte den positive udvikling er der fortsat behov for at fokusere på den samlede læseindsats med særlig opmærksomhed på indsatsen for mellemtrinnet. I matematik viser resultaterne, at der i det samlede skolevæsen er behov for en indsats på alle klassetrin. Nationale Test på 3. klassetrin viser en positiv udvikling med en markant stigning af gruppen af elever, der er gode til matematik. Nationale test på 6. klassetrin viser, at der fortsat er behov for en indsats for at nå det nationale mål med 80 % gode regnere. Karaktererne ved 9.klasseprøven viser også et behov for en målrettet indsats i matematik. Linjefagsuddannelse i matematik og uddannelse af matematikvejledere er påbegyndt i skoleåret 2015/2016. Målrettet brug af linjefagsuddannede lærere og matematikvejledere vil forventeligt være med til at øge det faglige niveau i matematik, ligesom der helt generelt skal gøres en solid og målrettet indsats på skolerne for at hæve det faglige niveau i matematik. Toftlund Distriktsskole ligger 0,1 unger det forventede resultat målt på karaktergennemsnit, hvilket viser en mindre tilbagegang i forhold til 2013/2014. Skærbæk Distriktsskole har kommunens laveste gennemsnit for afgangsprøverne i maj 2015, hvilket fortsætter et mønster fra de seneste år. Karaktererne ligger væsentligt under den socioøkonomiske reference, der scores dermed væsentligt under forventet. Der er fortsat behov for en fokuseret indsats med henblik på at løfte det faglige niveau i overbygningen på Skærbæk Distriktsskole. Skærbæk Distriktsskole udmærker sig positivt ved at 100 % af pigerne aflægger prøve. På Løgumkloster Distriktsskole er karaktergennemsnittet på 6,6 men da den socioøkonomiske reference er steget betragteligt fra 2014 til 2015 (fra 5,9 til 6,7) ligger skolen alligevel 0,1 under forventet. Tønder Distriktsskole ligger som den eneste skole i kommunen på det forventede resultat på den socioøkonomiske reference og har tillige kommunens højeste karaktergennemsnit. En årrække har der i kommunen været stærk fokus på 95% -målsætningen om unge i ungdomsuddannelse og 96%-målsætningen om inklusion. Det stærke fokus har båret frugt og viser god udvikling inden for begge målsætningsområder. Næsten alle unge mennesker får en ungdomsuddannelse i Tønder Kommune. Ligesom inklusionsarbejdet udvikler sig flot. Der synes at være sammenfald af 3 problematikker i overbygningen: elevernes fravær, faldet i antallet af elever, der går til 9.klasseprøve og stigning i antallet af elever, der afslutter 9. klasse med mindre end 2 i dansk og matematik. Elever, der kommer i skole, har bedre muligheder for at gå til prøve. Det er afgørende, at eleverne går til prøve for at kunne få mindst karakteren 2 i både dansk og matematik. I Tønder Kommune er antallet af elever, som aflægger 9. klasseprøven, faldende og ligger således under landsgennemsnittet. Særligt Distriktsskolen i Løgumkloster og Skærbæk Distriktsskole er udfordret på andelen af drenge som aflægger prøve, mens Toftlund og Tønder Distriktsskoler har en udfordring i forhold til

9 9 antallet af piger, der aflægger prøve. Det anbefales, at der fortsat er fokus på de ældste elevers fremmøde og på at øge antallet af elever, der aflægger 9.klasseprøve. Der er et tydeligt behov for kompetenceudvikling blandt lærerne. Dels er det en nødvendighed i forhold til målene om linjefagsdækning i skolereformen, og dels er det nødvendigt for at kunne opfylde skolereformens resultatmål. Der er meget stor spredning i linjefagsdækningen i skolevæsnet. Det ser ud som om, at visse forhold betyder, at særligt de mindste enheder er udfordret på linjefagsdækningen. På flere filialer læses omkring 50 % af lektionerne af en linjefagsuddannet lærer, på andre filialer læses mere end 80 % af lektionerne af en linjefagsuddannet lærer. Den store spredning giver eleverne i skolevæsnet meget forskellige vilkår og muligheder i undervisningen. ANBEFALINGER På baggrund af opnåede resultater i skoleåret 2014/2015 gives følgende anbefalinger til det fremadrettede arbejde: den systematiske læseindsats fastholdes med en særlig opmærksomhed på at løfte læseniveauet på mellemtrinnet en målrettet, systematisk indsats i hele skolevæsnet for at hæve elevernes standpunkt i matematik fastholdes fortsat fokus på de store elevers fremmøde antallet af elever, der går til prøve i 9.klasse, skal øges at der arbejdes målrettet med uddannelse af personalet for at nå skolereformens målsætninger om linjefagsdækning og et øget fagligt niveau hos eleverne OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2013/2014 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/2014 indeholdt følgende anbefalinger: den systematiske læseindsats fastholdes der etableres en målrettet, systematisk indsats i hele skolevæsnet for at hæve elevernes standpunkt i matematik, og der uddannes matematikvejledere der iværksættes en målrettet indsats sammen med Skærbæk Distriktsskole med fokus på udvikling af niveauet i overbygningen der fortsat er fokus på de store elevers fremmøde der arbejdes målrettet med uddannelse af personalet for at nå skolereformens målsætning Anbefalingerne blev alle vedtaget af Kommunalbestyrelsen i forbindelsen med det politiske arbejde med kvalitetsrapporten. Arbejdet med de enkelte anbefalinger vil herefter blive gennemgået enkeltvis. Den systematiske læseindsats fastholdes Den kommunale sprog- og læsepolitik er blevet revideret med særlig fokus på indsatser for elever i læsevanskeligheder. Revisionen er sket i samarbejde med skolernes læsevejledere og ekstern konsulent. Læseindsatsen på skolerne bygger på mål og rammer beskrevet i sprog- og læsepolitikken. Indsatserne viser, at der er positiv udvikling i læseniveauet i overbygningen, men behov for at fokusere arbejdet med elevernes læseudvikling på mellemtrinnet.

10 10 Der etableres en målrettet, systematisk indsats i hele skolevæsenet for at hæve elevernes standpunkt i matematik, og der uddannes matematikvejledere Der er igangsat uddannelse af matematikvejledere i kommunen. Behovet for en målrettet, systematisk indsats i matematik har været drøftet på skoleledermøder. Der er ikke igangsat en beskreven fælleskommunal indsats for hele skolevæsnet. Skolerne har selv arbejdet med indsatsen. Der iværksættes en målrettet indsats sammen med Skærbæk Distriktsskole med fokus på udvikling af niveauet i overbygningen Der har det seneste år været iværksat målrettet indsats sammen med Skærbæk Distriktsskole med fokus på udvikling af niveauet i overbygningen. Indsatsen har primært bestået af en fokuseret indsats i forhold til organisationen; dens struktur og dens ressourcer med henblik på at skabe varige kulturforandringer i forhold til at understøtte den målrettede indsats med at hæve karaktergennemsnittet. Udvalgte medarbejdere og ledelsen på Skærbæk Distriktsskole har indgået i flere kursusforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter særligt med henblik på at kunne arbejde med målstyret undervisning i egen organisation. Skolen har iværksat et forløb med en ekstern konsulent med henblik på at strukturere og optimere teamsamarbejdet. Der er fortsat fokus på de store elevers fremmøde En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for skoleområdet, Børn og Unge, UU, PPR, Ungdomsskolen og Børn og Skoleforvaltningen afleverede i november 2015 i rapport med kortlægning af fraværet og virksomme tiltag i forhold til at mindske fraværet. Rapporten giver forslag til tydelig rollefordeling i forbindelse med elevers bekymrende fravær. Rapporten viser endvidere, at alle skoler har en lang række tiltag for at mindske fraværet. Bekymrende fravær fra skolen er ofte en af flere bekymrende ting i de store elevers dagligdag. Der arbejdes målrettet med uddannelse af personalet for at nå skolereformens målsætning I august 2015 startede kommunale linjefagshold i dansk yngste, matematik yngste og engelsk. På tværs af skolevæsnet blev det i foråret 2015 besluttet at påbegynde linjefagshold i folkeskolens største fag, fordi det her er muligt at etablere kommunale hold. Alle skoler har haft deltagere med på 1 eller flere linjefagshold. Alle 3 hold afslutter uddannelsen i foråret 2016, hvorefter nye uddannelsesmæssige indsatser sættes i gang.

11 11 MÅL OG RESULTATMÅL NATIONALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL Som følge af folkeskolereformen er der fastsat en række nationale mål og resultatmål for folkeskolen. Målene er et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau, og er derfor også retningsgivende for Kommunalbestyrelsens arbejde for at højne kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen herunder at flere elever opnår karakteren 2 i dansk og matematik samt at folkeskolen i højere grad understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Elevernes trivsel skal øges. KOMMUNALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL 95 % målsætningen for unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og 96 % - målsætningen for inklusion er vægtige målsætninger i Tønder Kommune. De 2 målsætninger behandles som delområder af de lovpligtige områder i Kvalitetsrapporten.

12 12 RESULTATGENNEMGANG Herefter gennemgås resultaterne for Tønder Kommune. FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN Målet om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, følges op via resultater i de nationale test i læsning og matematik. Alle kommunale resultater i de nationale test er tavshedsbelagt og vil derfor ikke fremgå af denne rapport. Kommunale resultater i de nationale test vil alene blive omtalt i brede vendinger. > 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Figur 1 viser, hvor stor en del af eleverne i hele Danmark, der betegnes som værende gode til at læse. Om resultaterne for Tønder Kommune kan generelt siges, at gruppen af gode læsere i 2. klasse for hele den 3-årige periode er større end gruppen er på landsplan, og at det nationale mål for gruppen er opnået. For elever på 4. årgang svinger gruppen af gode læsere i retning af at ligge under landsgennemsnittet. Resultatet på 6. årgang viser et fald i gruppen af gode læsere hen over 3-års perioden, således at gruppen af gode læsere i 2014/2015 ligger under landsgennemsnittet. For elever på 8. årgang ses en positiv udvikling, således at gruppen af gode læsere i Tønder Kommune overstiger gruppen af gode læsere i 8. klasse i hele landet. Det nationale mål om 80 pct. gode læsere er endnu ikke opnået for 4., 6. og 8. klasse i Tønder Kommune. Figur 1 - Dansk læsning - hele landet

13 13 Figur 2 viser, hvor stor en del af eleverne i hele Danmark, der betegnes som værende gode til matematik. Om resultaterne for Tønder Kommune kan siges, at gruppen af yngste elever, der er gode til matematik i 2014/2015 ligger over gruppens størrelse på landsplan. For de ældste elever ligger Tønder Kommune under landsgennemsnittet. Der ses en stigning i Tønder Kommune af andelen af de ældste elever, der er gode til at regne. Stigningen er mindre end stigningen for de ældste elever på landsplan. Figur 2 - matematik - hele landet Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Figur 3 viser, hvor stor andelen af de allerdygtigste elever er i læsning på landsplan. Om resultaterne i Tønder Kommune kan det generelt siges, at gruppen af de allerdygtigste elever er væsentligt større, end gruppen er på landsplan på alle klassetrin bort set fra 4. klasse i 2014/2015. Figur 3 - allerdygtigste - læsning - hele landet

14 14 Figur 4 viser, hvor stor andelen af de allerdygtigste elever er i matematik i hele landet. Om resultaterne i Tønder Kommune kan det generelt siges, at gruppen af de allerdygtigste elever er væsentligt mindre, end gruppen er på landsplan bortset fra 3. klasse i 2014/2015. Figur 4 - allerdygtigste - matematik - hele landet Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Målet om at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal måles i andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test. Målet er, at denne andel skal reduceres år for år. Figur 5 viser, hvor stor gruppen af elever med dårlige resultater i læsning er på landsplan. Figur 5 - dårlige resultater - læsning - hele landet

15 15 Om resultaterne i Tønder Kommune kan det generelt siges, at gruppen af dårlige læsere på de yngste klassetrin er væsentlig mindre end landsgennemsnittet, men det er ikke lykkedes at reducere gruppen af dårlige læsere år for år i den seneste 3-års periode. For eleverne i 4. og 6. klasse er gruppen af dårlige læsere i 2014/2015 større end gruppen på landsplan. På 6.klassetrin er gruppen af dårlige læsere vokset hvert år de sidste 3 år. Gruppen af dårlige læsere i 8. klasse er i positiv udvikling, således at gruppen er blevet mindre fra 2013/2014 til 2014/2015. I 2014/2015 er gruppen på samme størrelse som på landsplan. Figur 6 i matematik er udarbejdet på samme måde som oversigten for læsning. Om resultaterne i Tønder Kommune kan det generelt siges, at gruppen af yngste elever med dårlige resultater i matematik er blevet mindre fra 2013/2104 til 2014/2015 og er dermed i positiv udvikling. Gruppen er i 2014/2015 mindre end gruppen på landsplan. Gruppen af ældste elever med dårlige resultater i matematik i Tønder Kommune er over landsgennemsnittet. Gruppens størrelse i kommunen er faldet fra 2013/2014 til 2014/2015. Faldet i Tønder Kommune er mindre end faldet for hele gruppen på landsplan. Figur 6 - dårlige resultater - matematik - hele landet Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Det nationale mål er, at elevernes trivsel skal øges. Trivsel måles dels gennem en landsdækkende trivselsmåling udarbejdet af DCUM (Dansk Center for UndervisningsMiljø) dels som et overblik over elevernes fravær. Ministeriets trivselsmåling omfatter en lang rækkefaktorer for klasse. Der er her valgt at gøre brug af resultater af 3 spørgsmål under kategorien social trivsel. For klasse gøres der brug af resultaterne for elevernes generelle trivsel

16 16 Trivsel Elevernes svar på spørgsmål om trivsel klasse social trivsel Eleverne har svaret på 8 spørgsmål vedrørende social trivsel. Her ses svaret på spørgsmålet: Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? Gennemsnittet på landsplan er her 58%, mens gennemsnittet i Tønder Kommune er 64%. Figur 7 - "Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen?" Svar på spørgsmålene: Er du glad for din skole? og Er du glad for din klasse? Gennemsnittet på landsplan er her 71% for begge spørgsmål, mens det i Tønder er 74% for det første spørgsmål og 73% for det næste. Figur 8 - "Er du glad for din skole?" og Er du glad for din klasse?.

17 17 Elevernes generelle trivsel i klasse I 4.-9 klasse måles den generelle trivsel. Trivslen vurderes på en skala fra 1-5, landsgennemsnittet og Tønder Kommunes gennemsnit ligger begge på 3,7. Det ses af figur 9, at eleverne i Tønder Kommune ligger en smule under landsgennemsnittet i den bedste kategori. Figur 9 - Generel trivsel

18 18 Figur 10 og 11 over elevernes fravær de sidste 3 år viser: at der har været lovligt fravær lavere end landsgennemsnittet at fraværet på grund af sygdom ligger over landsgennemsnittet, men er faldende i forhold til 2012/2013 at ulovligt fravær ligger stabilt og ligger under landsgennemsnittet i 2014/2015 at Skærbæk Distriktsskole, Tønder Overbygningsskole og Distriktsskolen i Løgumkloster har fravær over landsgennemsnittet øvrige skoler ligger under landsgennemsnittet Fraværet i gennemsnit er 5,3 % på landsplan og i Tønder Kommune. Figur 10 - Gennemsnitligt elevfravær, Tønder Kommune

19 19 Figur 11 - Gennemsnitligt elevfravær pr. skole.

20 20 Elevfravær på drenge og piger på alle klassetrin viser at både piger og drenge har mindst fravær i indskolingen fraværet for begge køn øges bemærkelsesværdigt fra klasse ulovligt fravær blandt drengene er markant større i klasse end på øvrige årgange ulovligt fravær blandt pigerne er markant større i klasse end på øvrige årgang Figur 12 - Gennemsnitligt elevfravær, pr klassetrin og køn, Tønder Kommune ELEVERNE SKAL OPNÅ ET HØJERE FAGLIGT NIVEAU, NÅR DE FORLADER FOLKESKOLEN Afgangsprøvekarakterer i hele skolevæsnet Tønder Kommune har i den seneste 3-årsperiode ligget under landsgennemsnittet målt på afgangsprøvekaraktererne. Det gælder for såvel det samlede skolevæsen som hver enkelt af de 4 folkeskole og Tønder Ungdomsskole. Landsgennemsnittet er steget fra 6,7 for prøveterminen maj/juni 2014 til 7,0 i prøveterminen maj/juni Det kommunal gennemsnit for den prøvetermin er steget fra 6,0 til 6,4 i samme periode.

21 21 Tønder Overbygningsskole og Distriktsskolen i Løgumkloster ligger begge over det kommunale gennemsnit, mens Skærbæk Distriktsskole, Toftlund Skole og Tønder Ungdomsskole ligger under. Figur 13 - Karakterer i bundne prøvefag, 9. klasse Figur 14 - Karakter i bundne prøvefag, 9. klasse pr. skole

22 22 Afgangsprøvekarakterer og socioøkonomiske reference (2012/ /15) Afgangskaraktererne behandlet i forhold til den socioøkonomiske reference viser, i hvor høj grad den enkelte skole formår at løfte elevernes faglige niveau i forhold til det, som forventes af den enkelte skole på baggrund af elevgruppens sammensætning. I Tønder Kommune ses det på de socioøkonomiske referencer, at eleverne forventes at få lavere afgangsprøvekarakterer end landsgennemsnittet på 7,0 i Figur 15 Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference Alene Tønder Distriktsskole lever op til forventningen målt på præsteret karaktergennemsnit i forhold til forventet jf. den socioøkonomiske reference.

23 23 Løgumkloster Distriktsskole opnår afgangskarakterer på det forventede niveau i forhold til de socioøkonomiske faktorer. Karakterafvigelsen er ganske lille blot 0,1 i negativ retning. Figur 16 - Løgumkloster Distriktsskole - afgangskarakterer

24 24 Skærbæk Distriktsskole opnår afgangsprøvekarakterer, der ligger bemærkelsesværdigt under den forventede score for den samlede periode 2012/ /2015. I 2012/2013 scorede eleverne 0,5 under det forventede, i 2013/2014 scorede eleverne 0,6 under det forventede, i 2014/2015 scorede eleverne 0,5 under det forventede. Figur 17 - Skærbæk Distriktsskole - afgangskarakterer

25 25 Toftlund Distriktsskole opnår afgangsprøvekarakterer, der i 2012/2013 lå lige under det forventede, i 2013/2014 lå 0,3 over det forventede resultat, mens karaktererne i 2014/2015 lå lige under det forventede resultat. Figur 18 - Toftlund Distriktsskole - afgangskarakterer

26 26 Tønder Distriktsskole opnår afgangsprøvekarakterer, der i 2012/2013 lå over det forventede resultat. I 2013/2014 lå karaktererne lige under det forventede resultat, mens karaktererne i 2014/2015 ligger præcis på det forventede resultat. Figur 19 - Tønder Distriktsskole - afgangskarakterer Det gælder for alle skoler i Tønder Kommune, at udsvingene i forhold til de forventede gennemsnitsresultater generelt ligger inden for det område, som opfattes som en statistisk usikkerhed. I Tønder Kommune ses såvel positive som negative afvigelser i forhold til de forventede resultater. Over den 3-årige periode ligger Løgumkloster meget stabilt, Toftlund svinger på begge sider af det forventede resultat. Skærbæk ligger for hele perioden væsentlig under det forventede resultat, mens Tønder Distriktsskole rammer præcis det forventede resultat efter at have scoret både over og under inden for perioden.

27 27 I forhold til en sammenligning mellem resultaterne i nationale test og afgangsprøvekaraktererne viser det sig, at der inden for matematik generelt er udfordringer i hele skolevæsnet. En fortsat fælles indsats inden for matematik vil sætte fokus på elevernes faglige udvikling. ALLE ELEVER SKAL FORLADE FOLKESKOLEN MED KARAKTEREN 2 I DANSK OG MATEMATIK For at gøre det muligt, at alle elever forlader skolen med mindst 2 i dansk og matematik, er det en forudsætning, at alle elever deltager i de afsluttende prøver. Andelen af elever, som aflægger prøve er faldet i Tønder Kommune, således ligger Tønder Kommune nu under landsgennemsnittet for elever, der aflægger prøve. Figur 20 - Elever, der har aflagt prøver, 9. klasse

28 28 Skærbæk Distriktsskole og Distriktsskolen i Løgumkloster ligger under både det kommunale gennemsnit og landsgennemsnittet på drenge, som aflægger prøve. Begge skoler ligger dog meget højt for piger. Figur 21 - Aflagte prøver pr. skole og køn, 9. klasse

29 29 Andelen af elever som opnår 2 i både dansk og matematik ved 9. klasseprøven er faldet fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015. Tønder Kommune har siden 2012/2013 ligget under landsgennemsnittet for elever, der opnår 2 i både dansk og matematik. Forskellen til landsgennemsnittet er øget mellem 2013/2014 og 2014/2015. Figur 22 - Elever med mindst 2 i både dansk og matematik

30 30 På kommunens skoler viser det sig, at den største del af gruppen af elever, der forlader skolen med mindre end 2 i dansk og matematik udgøres af drenge. På Tønder Overbygningsskole og på Toftlund Skole overstiger andelen af drenge med mindst 2 andelen af piger med mindst 2. Figur 23 - Elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole og køn FOLKESKOLEN SKAL UNDERSTØTTE OPFYLDELSEN AF 95 PCT.-MÅLSÆTNINGEN Målsætningen om, at 95 % af eleverne skal gennemføre en ungdomsuddannelse er dels gældende for hele landet og dels en målsætning med særlig fokus Tønder Kommune. Tidligere lå fokus på opnåelse af de 95 %. Med skolereformen er der også sat fokus på andelen af elever, der påbegynder en ungdomsuddannelse, fastholdelse i ungdomsuddannelse og endelige fuldførelse af ungdomsuddannelsen.

31 31 Figur 24 viser, at andelen af elever, der efter 9.klasse går direkte til ungdomsuddannelse i Tønder Kommune ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Traditionen i kommunen er, at eleverne enten tager 10.klasse på efterskole eller i et andet 10.-klassetilbud. På landsplan begyndte 42,4 % i ungdomsuddannelse umiddelbart efter i 9. klasse i 2014, i Tønder var det 33,7 %. Figur 24 - Elever på ungdomsuddannelse efter 3 måneder På landsplan er ca. 87,2 % i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, de har forladt 9. klasse i I Tønder Kommune er det 87,9 %. Figur 25 - Elever på ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse

32 32 6 år efter at være gået ud af 9.klasse forventes 77 % af eleverne på landsplan at have gennemført en ungdomsuddannelse. For Tønder Kommune er der tale om 77,5 %. Figur 26 - Forventet fuldførelse af mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter endt 9. klasse Undervisningsministeriets nyeste profiltal for 2014 viser, at det forventes, at 92 % - 94 % af unge, der begynder en ungdomsuddannelse i Tønder Kommune, gennemfører mindst en ungdomsuddannelse 25 år efter, de er gået ud af folkeskolen. ØVRIGE INDIKATORER Undervisningsministeriet har besluttet, at kompetencedækning i undervisningen og inklusion er de områder, der ud over de lovpligtige områder særligt skal beskrives i kvalitetsrapporterne de kommende år. Kompetencedækning Kompetencedækning er et udtryk for, hvor stor en procentdel af undervisningen, der læses af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer. Landsgennemsnittet i kompetencedækning er på 81,6 %. I skoleåret 2014/2015 var kompetencedækningen i Tønder Kommune på 74,7 %.

33 33 Figur 27 - Andel kompetencedækkede, planlagte undervisningstimer På skoleniveau svinger kompetencedækningen mellem at være over landsgennemsnittet og være væsentligt under. Udsvingene bliver endnu større, når kompetencedækningen beregnes pr. filial. Her ligger Tønder10 væsentlig over landsgennemsnittet med 100 %, mens Filial Agerskov Skole har en dækning på 40,9 %. Figur 28 - Andel kompetencedækkede, planlagte uv-timer pr. skole

34 34 Inklusion Tønder Kommune arbejder frem mod opfyldelse af målsætningen for hele landet om, at 96 % af alle elever, skal modtage deres undervisning inden for almenområdet. På landsplan undervises 95,2 % af eleverne i 2014/2015 inden for almenområdet. Figur 29 - Andel elever, der modtager uv i den almene uv, hele landet Udviklingen i Tønder Kommune over de sidste 3 år viser en positiv udvikling, således undervises nu 94,4 % af eleverne inden for almenområdet i kommunen.

35 35 Figur 30- Andel elever, der modtager uv i den almene uv, Tønder KLAGER TIL KLAGENÆVNET FOR SPECIALUNDERVISNING I skoleåret 2014/2015 har der været indbragt 1 klage til Klagenævnet for Specialundervisning. Tønder Kommune imødekom forud for klagenævnets behandling af sagen klagers ønsker.

36

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14

Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport en evaluering af skoleåret 2013-14 I denne udgave af kvalitetsrapporten sammenfattes en evaluering af kvaliteten og udviklingen på folkeskolerne i Haderslev Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2013/2014 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 19. februar 2015 Dokument nr. 480-2015-109966 Sags nr. 480-2013-56959 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2014/2015 Godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2016. Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-10670 Sags nr. 480-2013-56959

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsredegørelse 2014

Kvalitetsredegørelse 2014 Kvalitetsredegørelse 2014 Det har jeg aldrig prøvet før,, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangsskolen Rudersdal Kommune 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau.

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1 Notat om de faglige resultater for 2015 Notatet redegør for de mest centrale faglige resultater for folkeskolerne

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune Skoleåret 2014/15 Marts 2016 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1.

Læs mere

Statusnotat. Skoleåret for Allerød Kommunes skolevæsen

Statusnotat. Skoleåret for Allerød Kommunes skolevæsen Indledning Statusnotat Skoleåret 2015-2016 for Allerød Kommunes skolevæsen Dette statusnotat omkring skoleområdet danner baggrund for en orientering på BSU den 22 november 2016. Der skal ikke udarbejdes

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2014-2015 Final version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 UNGDOMSSKOLENS HELTIDSUNDERVISNING Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Frederikshavn Kommune Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Marts 2015 Indhold Indledning... 4 Elevtal... 5 Nationale måltal... 6 Nationale test... 6 De nationale test i dansk læsning.... 7

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Søndervangskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune KVALITETSRAPPORT Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Indholdsfortegnelse Indhold PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 1 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 5 1.1 Nationale test... 5 1.2 Aflagt afgangsprøver... 6

Læs mere

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler 2015 Randers Kommune Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner...4 3. Mål

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 FAXE KOMMUNE SKOLEVÆSEN Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Dette dokument indeholder analyser og refleksioner over skolens resultater. Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Kvalitetsrapport 2013-2014 Styring og Koordinering Skole, Kultur og Fritid 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 Anbefalinger i denne kvalitetsrapport... 5 Efteruddannelsesindsats...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014 Center for Skoletilbud Marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 Den nye kvalitetsrapport...3 Nationale måltal...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune

Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune 1/64 Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Skoleafdelingen ved Frederikssund Kommune. Revisionen er afsluttet [ ]. Foto: Kenneth Jensen

Læs mere

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Notat Vedrørende: Notat vedr. nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnavn: Resultater af nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnummer: 17.01.10-P05-1-16 Skrevet af: Louise

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Faglige resultater... 7 3.2 Afgangsprøveresultater... 8 3.2.1 Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT Mariagerfjord Kommune

KVALITETSRAPPORT Mariagerfjord Kommune KVALITETSRAPPORT 2014-2015 Mariagerfjord Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 5 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer]

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014 [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Da resultaterne for nationale test ikke må offentliggøres er de fjernet fra redegørelsen. 1. Indledning Kvalitetsredegørelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Indhold

Varde Kommune Kvalitetsrapport Indhold Indhold 1. Indledning... 2 Kvalitetsrapportens fortrolighed... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering.... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Kommune Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3. Mål og resultatmål... 7 3.1Nationalt fastsatte

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Sigurd 2012-09-27 Notat vedr. Møllevangsskolens placering på Undervisningsministeriets rangliste. Baggrund: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

INDLEDNING... 3. Metode... 4 RESUME... 5. Faglige resultater... 5. Trivsel og inklusion... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6. Bundne prøvefag...

INDLEDNING... 3. Metode... 4 RESUME... 5. Faglige resultater... 5. Trivsel og inklusion... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6. Bundne prøvefag... 1 Indhold INDLEDNING... 3 Metode... 4 RESUME... 5 Faglige... 5 Trivsel og inklusion... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6 Bundne prøvefag... 6 Dansk og læsning... 10 Matematik og øvrige fag... 12 Andel elever med

Læs mere

Version til offentliggørelse

Version til offentliggørelse 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mål og resultatmål... 4 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 2.2. Kommunalt fastsatte mål og resultatmål... 5 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 Børn, unge og læring februar 2015 version 2 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016.

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Karaktergennemsnit i grundskolen (bundne prøver) 2015/16 Det samlede karaktergennemsnit for de bundne

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen februar 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 7 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 9 KOMMUNEDEL 11 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT Byhaveskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 TRIVSEL... 10 INKLUSION... 16 KVALITETSOPLYSNINGER...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Stokkebækskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring februar 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Sejs Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Sejs Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Sejs Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 OPFØLGNING PÅ HANDLINGSPLANER 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Dagtilbud og Undervisning GoPro 2013100013EB Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016

Kvalitetsrapport 2016 Kvalitetsrapport 2016 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen januar 2016 INDLEDNING 5 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 6 KOMMUNEDEL 9 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN 9

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2015/2016 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2017 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 1/21 Rapporten for Basiskvalitet er udarbejdet af Børn og Skole ved Frederikssund Kommune. November 2016 2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere