REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres i henhold til Erstatningsansvarsloven 2 3. Område 2 4. Frafald af regres 2 5. Koncernbestemmelse 3 6. Ikrafttrædelsesbestemmelse 3 Kommentarer til aftalen Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Susanne Gren Harstad Konsulent, cand.jur. Dir Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 Kommentarerne er en integreret del af regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet (herefter "aftalen"), og gælder ved fortolkning af denne. 1. Formålsbestemmelse 1.1. Formålet med aftalen er at undgå regreskrav mod en erhvervslejer, som ikke har mulighed for at afdække risikoen i tilstrækkeligt omfang Aftalen har den virkning, at hvor der efter Erstatningsansvarslovens 19 og 22 kan gøres regreskrav gældende, frafalder aftaleselskaberne, jf. aftalens punkt 4, at gøre sådanne krav gældende. 1.3 Aftalen kan kun tiltrædes af forsikringsselskaber, der tegner bygningsbrandforsikring. 2. Definition af regres i henhold til Erstatningsansvarsloven 2.1. Når der er adgang til regres for en skade, der er dækket af en bygningsbrandforsikring, indtræder bygningsbrandforsikringsselskabet i den skadelidtes ret mod den erstatningsansvarlige i det omfang, selskabet har udbetalt erstatning Der er adgang til regres, når en erstatningsansvarlig skadevolder har forvoldt skaden ved udøvelse af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed. 3. Område 3.1. Aftalen omfatter udlejers bygningsbrandforsikring uanset dennes navn eller type, og uanset hvilken form den måtte have Aftalen indebærer, at selskaber, der er tilsluttet aftalen, ikke gør undtagelsesbestemmelser på bygningsbrandforsikringen gældende, således at aftalen omgås. 4. Frafald af regres Et eller flere selskaber, der har udredet en forsikringsydelse for bygningsskade inklusive huslejetab som følge af brand, frafalder regres i følgende tilfælde: hvor skaden på de(n) lejede bygning(er) eller dele af de(n) lejede bygning(er) er forvoldt af lejer ved simpel uagtsomhed, og hvor skaden på de(n) del(e) af bygningen, som lejer ikke har i sin varetægt, er forvoldt af lejer ved simpel uagtsomhed. Frafald af regres omfatter også tilfælde, hvor erhvervslejer efter lovgivningen vil være objektivt ansvarlig for skader, dog stadig kun for så vidt angår skader forvoldt ved simpel uagtsomhed. Side 2

3 5. Koncernbestemmelse Når et selskab har tilsluttet sig denne aftale, forudsættes det, at aftalen også respekteres af andre selskaber tilsluttet samme koncern, jf. Lov om finansiel virksomheds regler om koncernforbundne selskaber. 6. Ikrafttrædelsesbestemmelse Denne aftale træder i kraft den 1. februar Aftalen finder anvendelse på skader, der har fundet sted efter aftalens ikrafttræden og anmeldes efter dette tidspunkt. Selskaber, der ønsker at tiltræde aftalen, skal skriftligt meddele dette til Forsikring & Pensions sekretariat sammen med angivelse af, hvorvidt selskabet tegner bygningsbrandforsikring og/eller erhvervsansvarsforsikring Tiltrædelse til aftalen senere end ikrafttrædelsestidspunktet For selskaber, der tiltræder senere end den 1. februar 2011, træder aftalen i kraft for skader, der har fundet sted og er anmeldt af skadelidte til bygningsbrandforsikringsselskabet efter den dato, hvor modtager anmodning fra selskabet om tiltrædelse af aftalen Opsigelse Tiltrådte selskaber, der ikke længere ønsker at følge aftalen, skal meddele dette skriftligt til s sekretariat senest tre måneder inden et årsskifte. Opsigelsen har herefter virkning fra den 1. januar det følgende år. Aftalen gælder ikke for skader, der har fundet sted og anmeldes til bygningsbrandforsikringsselskabet efter opsigelsens virkningstidspunkt Sekretariatet i underretter de øvrige selskaber om tiltrædelse og opsigelse af aftalen. Side 3

4 Kommentarer til aftalen Punkt Bestemmelsen omfatter både varetægtsundtagelsen i erhvervslejerens erhvervsansvarsforsikring*, men også den situation, hvor der ikke er tilstrækkelig sum på den pågældende erhvervsansvarsforsikring, fordi den i så fald ville skulle svare til bygningens genopførelsesværdi. *Med begrebet "erhvervsansvarsforsikring" tænkes der på den traditionelle forståelse af begrebet i branchen, hvorfor landbrugsforsikringen anses for omfattet af begrebet. Produktansvarsforsikring og professionelle ansvarsforsikringer og lignende er således ikke omfattet. 1.2 Ved begrebet "aftaleselskaber" forstås de selskaber, der har tiltrådt aftalen. 1.3 Det er kun forsikringsselskaber, der tegner bygningsbrandforsikring, der kan tiltræde aftalen. Et forsikringsselskab, som har tiltrådt aftalen, frafalder at gøre regres på følgende vilkår, som er nævnt under kommentarens punkt 4. Punkt 2 I dette punkt defineres regres i medfør af aftalen, jf. Erstatningsansvarslovens 22, jf. 19. Punkt Udlejerens bygningsbrandforsikring og huslejetabsforsikring er omfattet. Dette gælder, selv om forsikringstyperne indgår på én police eller i en kombination med andre forsikringer. Punkt 4 Regresfrafaldsaftalen omfatter de tilfælde, hvor erhvervslejeren ved simpel uagtsomhed forvolder brandskade, og udlejers ejendom herved bliver skadet. Aftalen gælder både for den del af ejendommen, som erhvervslejeren har lejet sig ind i, samt den øvrige del af ejendommen, der ejes af udlejer(ne) på samme forsikringssted. Der skal være tale om en erstatningsberettiget bygningsbrandskade i henhold til almindelige forsikringsbetingelser for brandforsikring. Frafald af regres omfatter også tilfælde, hvor erhvervslejer efter lovgivningen vil være objektivt ansvarlig for skader, medmindre skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed eller fortsæt. Det bestemmes, at det kun er selskaber, der tegner bygningsbrandforsikring, der kan tiltræde aftalen. Herefter får tiltrædelse eller ikke-tiltrædelse af aftalen flg. konsekvenser: I de tilfælde, hvor erhvervslejer har tegnet erhvervsansvarsforsikring i et forsikringsselskab, som har tiltrådt aftalen, frafalder skadelidtes bygningsbrandforsikringsselskab at gøre regres for skader på bygningsdele i skadevolders varetægt samt skader på den øvrige bygning. Side 4

5 I de tilfælde, hvor erhvervslejer har tegnet erhvervsansvarsforsikring i et forsikringsselskab, som ikke har tiltrådt aftalen, frafalder skadelidtes bygningsbrandforsikringsselskab at gøre regres for skader på bygningsdele i skadevolders varetægt, men ikke for skader på den øvrige bygning. I de tilfælde, hvor erhvervslejer ikke har nogen erhvervsansvarsforsikring, frafalder skadelidtes bygningsbrandforsikringsselskab at gøre regres for skader på bygningsdele i skadevolders varetægt, men ikke for skader på den øvrige bygning. Aftalen er ikke til hinder for, at skadelidte selv rejser krav mod skadevolder for så vidt angår en eventuelt uforsikret del af skaden, herunder selvrisiko. Punkt 5 - Koncernbestemmelse Aftalen indeholder en koncernbestemmelse, som indebærer, at alle selskaber i en koncern skal respektere aftalen, såfremt ét selskab i koncernen tilslutter sig aftalen, jf. aftalens pkt. 1. Hensigten med koncernbestemmelsen er, at der ikke med forskellig selskabsopdeling indenfor samme koncern kan spekuleres i aftalen. Med bestemmelsen forpligter f.eks. et datterselskab sit moderselskab, men det bemærkes, at Lov om Finansiel Virksomhed alene gælder for dansk etablerede forsikringsselskaber. Punkt 6 - Ikrafttrædelsesbestemmelse I dette punkt fremgår, hvornår aftalen træder i kraft ved tiltrædelse før eller senere end ikrafttrædelsestidspunktet. Derudover fremgår proceduren for opsigelse af aftalen. offentliggør i en oversigt til s medlemmer, hvilke selskaber der tiltræder aftalen samt selskaber, der opsiger aftalen. Side 5

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse Opdateret april 2013 Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering 20.09.2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Forsikringsagenter skal registreres 2 1.2. s agentregister 2 1.3. Formålet

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere