God energirådgivning Hvordan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God energirådgivning Hvordan"

Transkript

1 God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1

2 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation for skade- og livsforsikringsselskaber samt tværgående pensionskasser i Danmark. Medlemstal: Ca. 200 selskaber - fordelt på 90 koncerner, administrationsfællesskaber eller agenturer. Generel præsentation - 2

3 Hvad er F&P s formål Styrke forsikrings- og pensionserhvervets interesser Placere erhvervet i offentlighedens bevidsthed At virke for selvjustits i erhvervet Sikre, at erhvervet løser sin samfundsmæssige opgave Generel præsentation - 3

4 1. Ansvaret Hvornår kan en energikonsulent blive erstatningsansvarlig? Energikonsulenten kan blive erstatningsansvarlig overfor ejeren / skadelidte efter dansk rets alm. erstatningsregler Generel præsentation - 4

5 1.A. Fejl Når energikonsulenten har begået en fejl ud fra de faglige normer på området = professionsansvar/culpa. Når ejeren har lidt et økonomisk tab. Når der er direkte årsagssammenhæng mellem fejlen og tabet. Når skaden er påregnelig. Generel præsentation - 5

6 Økonomisk tab Det er kun skadelidtes økonomiske tab, der kan kræves erstattet. Det er ejerne/skadelidte, der skal godtgøre, at de har lidt et tab (bevisbyrde hos skadelidte). Ejerne / skadelidte skal f.eks. godtgøre, at de ville have handlet anderledes, hvis oplysningerne havde været korrekte (f.eks. Have valgt en anden og billiger isolering) Det kan være vanskeligt at bevise tabet. Generel præsentation - 6

7 1.B Garanti Energikonsulenten har påtaget sig at indestå for rigtigheden af en oplysning (garanti). Det beror på en konkret vurdering, om der er tale om en garanti. Domstolene vil typisk være tilbageholdende med at statuere, at der foreligger en garanti medmindre ordene garanti, indeståelse o. lign. er anvendt. Generel præsentation - 7

8 Forsikringen kan typisk dække: Krav for formuetab, der følger af en ansvarspådragende adfærd, som er begået af forsikrede eller dennes personale (dvs. virksomheden og dens ansatte energikonsulenter). Erstatningskrav, der er rejst og anmeldt til forsikringsselskabet i forsikringstiden. Forsikringen kan evt. også dække ansvarspådragende adfærd før forsikringens ikrafttræden under særlige omstændigheder. Generel præsentation - 8

9 Forsikringen dækker typisk ikke: (ikke udtømmende) Garantier eller forpligtelser, der går videre end det, der følges af dansk ret. Forsætlig eller grov uagtsom adfærd. OBS: Andet kan være nævnt i forsikringsvilkårene! Generel præsentation - 9

10 Selvrisiko Forsikringstager betaler en selvrisiko. Selvrisikoen varierer. Generel præsentation - 10

11 Opsigelse Forsikringen kan typisk opsiges med et skriftligt varsel til en præmieforfaldsdag. Hvis forsikringen ikke opsiges, fornyes den typisk for 1 år ad gangen. OBS: Når et krav har været anmeldt, kan forsikringsselskabet eller energikonsulenten typisk opsige forsikringen, efter at erstatningen er udbetalt eller forsikringsselskabet har afvist kravet. Generel præsentation - 11

12 Anmeldelse til forsikringsselskabet af kravet Når forsikringstager ved/formoder, at der vil blive rejst et erstatningskrav imod ham, skal forsikringstager straks give forsikringsselskabet skriftlig meddelelse. Derefter varetager forsikringsselskabet typisk forsikringstager interesser. Forsikringstager kan ikke med bindende virkning for forsikringsselskabet udbetale erstatning eller anerkende erstatningspligten medmindre andet er aftalt. Forsikringstager skal medvirke til oplysninger m.v. under sagen. Generel præsentation - 12

13 Hvad skal energikonsulenten særligt være opmærksom på, når der rådgives: Faktuelle oplysninger (hulmur/ikke hulmur). Hvilken type isolering (f.eks. hulmursisolering). Besparelser (kr.) OBS: skriv om der er tale om et skøn eller en faktuel oplysning. Der er en relativ vid margin for skøn. Der er typisk en meget mindre margin ved faktuelle registreringer. OBS: Angiv om skøn eller f.eks. destruktive indgreb. God idé at tjekke ejerens skema og evt. gennemgå det med ejeren (er det korrekt udfyldt?) Generel præsentation - 13

14 Eksempler Energikonsulenten har angivet, at der er en krybekælder, og at der kan foretages ekstra isolering. Hvis der ikke er nogen krybekælder, kan der ikke efterisoleres lige så billigt. Energikonsulenten har skrevet, at der er en hulmur, og at der kan hulmursisoleres. Hvis der ikke er nogen hulmur, kan der ikke hulmursisoleres. Hvad er det økonomiske tab?? Generel præsentation - 14

15 Opmærksomhedsliste: Hvad skal man som energikonsulent være særligt opmærksom på? Når du starter som energikonsulent: Kontakt dit forsikringsselskab og oplys, at du udfører arbejde som energikonsulent (så forsikringsaftalen evt. kan justeres). Læs forsikringsvilkårene grundigt og tal med dit forsikringsselskab. Når du udfører arbejdet: Vær forsigtig med egentlige garantier. Tjek ejerens skema. Angiv, hvis der er tale om et skøn. Vær grundig med dine oplysninger. (fortsat) Generel præsentation - 15

16 Hvis skaden er sket : Kontakt straks dit forsikringsselskab. Lad forsikringsselskabet overtage sagen (indgå ikke selv aftaler medmindre andet er aftalt). Generel præsentation - 16

17 Yderligere info Lov nr juni 2005, Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Energibestyrelsens bekendtgørelse nr af 21. december 2006, Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Ændringsbekendtgørelse nr. 352 af 18. april Håndbog for energikonsulent, rev. 3. maj Byg-Elfa-bladene (Lovforarbejderne nævner ikke noget om rådgiveransvaret!) Generel præsentation - 17

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Professionel medvirken

Professionel medvirken Indledning Professionel medvirken Køb af fast ejendom Professionsansvaret spiller en stor rolle i ved køb og salg af fast ejendom. Aktører De fleste ejendomshandler indgås ved hjælp og rådgivning fra professionelle

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere